Days counting to WW3 (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Đếm ngày chờ Thế Chiến

WW3, tức Đệ Tam Thế Chiến, sẽ khaimạc trong không phải vài năm hay vài tháng tới, mà chỉ vài tuần thậmchí vài ngày.

Đã có mộtsố biquan nhậnđịnh WW3 thựctế đang running. Oh yeah, is it not so cute?

Nầu ta điểm các Thế Chiến ever mời mời.

WW1 nổ bởi gato của Hoàngđế Đức Quốc Wilhelm II (aka Cô Vin) tới Hoàngđế Nga Quốc Nikolay II (aka Cô Ních) dù hai cô cổ là bạn thâmgiao.

Vin cho mình bấthủ hơn Ních nhiều bậc dưng đấtcát thì hẻolánh títẻo títẻo. Thêm vụ nuốt Tầu không trôi và vụ cướp Marốc không thành đầu 190x, Vin bốc khùng kiếm cớ tỉn Ních, chia lại Âu Châu.

Cớ bỗng đến rất nhuần hehe. Tháng Sáu 1914, Sử chép Hoàngthân Áo Quốc Franz Ferdinand bị gianghồ đòm chết vì tội lậtlọng trong cú muabán hòn kimcương đắt nhất hoànvũ tại trấn Sarajevo, thủphủ quận Bosnia thuộc Áo. Cô Vin đổ mẹ bọn maphia quýtộc Anh Nga chống lưng cú miusát, xuất liền đại quân múc Bỉ, Lúcxăngbua, Pháp tứcthì. Hehe hànhđộng chả ănnhập đéo gì tuyêncáo. Đám Áo, Thổ, Bun adua luôn.

WW1 trải 4 năm trên 3 châulục Âu Phi Á. Deleted 20 trẹo human Worldwide. Kếtliễu 4 đếchế oaihùng Đức, Thổ, Nga, Áo. Xé nát Âu Châu mịnmàng một thuở.

Áo tantành thành 6 tiểuquốc (Áo, Hung, Tiệp, Balan, Ucờren, và liênbang Slovenia Croatia Serbia). Đức tan thành 8. Thổ mất bố cả tôngtộc lẫylừng Ottoman từng rộng tới 20 trẹo cây vuông (hơn cả Mẽo cộng Tầu 200x). Còn Nga hehe, hứng thảmhọa Ông Nin, trăm năm rùi chưa gượng nủi.

WW1 mần ai lợi? Trung Tướng kể sau.

Tạisâu cô Vin gâychiến mà thua? Hehe tại cổ quá Chất Nghệ. Chữký cổ nè:

WW2 nổ bởi nguyênnhân chả khác mẹ WW1. Điên vì xiền thôi, hehe.

WW2 trải 8 năm trên 5 châulục. Deleted 80 trẹo human Worldwide. Địacầu không xé tan hay dính túm sau nó, mà phân mẹ 2 cực Tây Đông. Lãnh Chiến bắtđầu.

Bằng phép thốngkê giảitích (hehe nổ đấy, sắp Thế Chiến, các cô nổ vôtư), Trung Tướng dựbáo WW3 trải 16 năm trên 6 châulục, tầng đốiliu, tầng bìnhliu, và Mặt Giăng.

WW3 sẽ delete 300 trẹo human Worldwide. Các quốcgia khổnglồ sẽ không bị xé nhỏ hay phân cực như với WW1 WW2, mà bị sốhóa. Mạng Chiến bắtđầu.

Nguyênnhân WW3? Cũng điên vì xiền thôi, hehe.

Trung Tướng phântích nhế.

(Dừng bốt câu vìu)

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Khaimạc: (Khai mạc).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mộtsố: (Một số).
– Biquan: (Bi quan).
– Nhậnđịnh: (Nhận định).
– Thựctế: (Thực tế).
– Gato: (Ga-to).
– Hoàngđế: (Hoàng đế).
– Thâmgiao: (Thâm giao).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Đấtcát: (Đất cát).
– Hẻolánh: (Hẻo lánh).
– Títẻo: (Tí tẻo).
– Marốc: (Ma-rốc).
– Hoàngthân: (Hoàng thân).
– Gianghồ: (Giang hồ).
– Lậtlọng: (Lật lọng).
– Muabán: (Mua bán).
– Kimcương: (Kim cương).
– Hoànvũ: (Hoàn vũ).
– Thủphủ: (Thủ phủ).
– Maphia: (Ma-phia).
– Quýtộc: (Quý tộc).
– Miusát: (Miu sát).
– Lúcxăngbua: (Lúc-xăng-bua).
– Tứcthì: (Tức thì).
– Hànhđộng: (Hành động).
– Ănnhập: (Ăn nhập).
– Tuyêncáo: (Tuyên cáo).
– Adua: (A-dua).
– Châulục: (Châu lục).
– Kếtliễu: (Kết liễu).
– Đếchế: (Đế chế).
– Oaihùng: (Oai hùng).
– Mịnmàng: (Mịn màng).
– Tantành: (Tan tành).
– Tiểuquốc: (Tiểu quốc).
– Balan: (Ba-lan).
– Ucờren: (U-cờ-ren).
– Liênbang: (Liên bang).
– Tôngtộc: (Tông tộc).
– Lẫylừng: (Lẫy lừng).
– Thảmhọa: (Thảm họa).
– Tạisâu: (Tại sâu).
– Gâychiến: (Gây chiến).
– Chữký: (Chữ ký).
– Nguyênnhân: (Nguyên nhân).
– Địacầu: (Địa cầu).
– Bắtđầu: (Bắt đầu).
– Thốngkê: (Thống kê).
– Giảitích: (Giải tích).
– Dựbáo: (Dự báo).
– Đốiliu: (Đối liu).
– Bìnhliu: (Bình liu).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Khổnglồ: (Khổng lồ).
– Sốhóa: (Số hóa).
– Phântích: (Phân tích).

*** 1. #1 by Dragonfly on 2010/11/27 - 00:50

  Vui chơi không quên nhiệm vụ ,anh khen. Hệ Hệ

 2. #2 by Dom-dom on 2010/11/27 - 00:57

  Trong ” Gió cuốn theo chiều” thằng cha BấtLơ Rét nói một câu “Các cuộc chiến tranh, dù giương cao khẩu hiệu gì đi nữa, thì cũng chẳng qua vì tiền”, ” Lí do bỏn phải giơ khẩu hiệu là để có người đi đánh thuê cho bỏn”. Anh xem truyện này thuở những năm sau 1975 một tý, mà cứ gai cả người khi nghĩ đến cuộc CT vừa xảy ra & những người bạn đã ko trở về.

 3. #3 by Dom-dom on 2010/11/27 - 01:11

  WW1 trải 4 năm trên 3 châulục Âu Phi Á. Deleted 20 trẹo human
  WW2 trải 8 năm trên 5 châulục. Deleted 80 trẹo human Worldwide
  Trung Tướng dựbáo WW3 trải 16 năm trên 6 châulục, tầng đốiliu, tầng bìnhliu, và Mặt Giăng.WW3 sẽ delete 300 trẹo human Worldwide. @ Tướng Thối
  Điếu gì cứ Cấp số nhân mà tính, thì đến WW4 nhẽ trải 32 năm chết 600 trẹo human???Điếu đâu đơn giản vậy. Sư bố Thối, thối điếu hửi đc. Thế thì thằng vắt mũi chưa sạch cũng tính đc.

 4. #4 by Dom-dom on 2010/11/27 - 01:15

  À nhầm, tính kiểu Tướng Thối thì WW4 phải tèo xuýt soát 1,3 tỷ. Điếu tin.

 5. #5 by leloi on 2010/11/27 - 03:09

  @ tên Dom

  “Nếu chiến tranh thế giới thứ ba là chiến đấu với vũ khí hạt nhân, chiến tranh thế giới thứ tư sẽ được chiến đấu với cung và mũi tên”. Louis Mountbatten.

  I do not know how the Third World War will be fought, but I can tell you what they will use in the Fourth – rocks! “Albert Einstein

 6. #6 by Mit on 2010/11/27 - 04:30

  WW3 sẽ delete 300 trẹo human Worldwide. @ Zì

  Thế đíu nầu mà Zì tính chỉ có 300 trẹo?  Bạn Chi tính thí cô hồn hơn 800 trẹo mạng Trệt, ALONE,  cho kỷ nguyên nước mẹ bắt đầu.  Bài viết từ 2005. 

  http://www.theepochtimes.com/news/5-8-8/31055.html

 7. #7 by Cocacola on 2010/11/27 - 05:43

  Giang hồ đồn bọn tư bản thối nát có trang mạng chuyên cá độ everything, tỉ như ai làm tổng thống Mẽo v.v.. Anh em giang hồ mạng tung Thùy Linh lên đây cái coi bỏn ra kèo WW3 xảy ra là bao nhiêu ăn bao nhiêu?


  Vậy sắp có chiến sao? Đù má chiến tranh! 

  Vậy Sấm Trạng nhẽ ứng nghiệm rồi à? Hồi đầu năm nay, có em gái nào trong quán Bựa (hay mạng đéo nhớ), tung một bài rất hay về hoa Ưu đàm, anh có qua coi thì thấy hoa Ưu đàm lại nở rộ ở vùng Bắc Triều tiên, anh nghĩ: quái, dính gì Bắc Triều nhở. Ai dè cuối năm ứng nghiệm thật.
 8. #8 by Bố on 2010/11/27 - 07:37

  ĐM, nếu coi là một tình huống giả định thì bố nhịt lịt ủng hộ mài. Mí lị nhảm mới là bản chất của mài nên đéo cần phải nghiêm túc vả mài ở đây… Hố hố hố…  Bố chỉ ghét mấy thằng lợi dụng tung tin để thao túng thị trường  vàng, đất, bán hàng ế…
  ww3 có cũng hay. thế giới sẽ được sắp xếp lại. lần này những con nhợn sẽ phải làm nhợn thật sự. đéo thể có chuyện ngu, độc đoán mà cưỡi đầu cưỡi cổ đám dân đen như những con nhợn  bắc TT, Cu, Vịt và vài ổ nhợn khác.

 9. #9 by Phá Điền on 2010/11/27 - 07:47

  Tên Phá Điền xin kínhchầu tiênsư chibộ đểu.
  Chửi địtmẹ nhà Lãobựa phát hehe.
  Sưbố Lãobựa, ww2 sử chép 6 niên chứ đéo đâu ra 8 niên hở hở?
  WW3 9 niên thôi địtcụ nhà lão.

 10. #10 by Bố on 2010/11/27 - 08:06

  Quanh đề tài nài cũng có cái hay.

  ĐM, ww3 kết thúc, mài sẽ được làm bộ trưởng Bộ Lẹo. Hố hố.. Sướng nhá con .
  những thằng coi fò bằng záo cả nhà nó sẽ được toại nguyện làm fò đực, fò cái hết. Hố hố hố.

  ĐM, bố vẫn cú thứ nhảm nhí nài nhất của thằng tướng mặt phụ khoa bị ghẻ .
   Nhợn nào về chuồng thì sẽ thấy fò ở chuồng nhợn tràn ngập khắp nơi. từ các khách sạn sang trọng đến các quán chà đá, bia cỏ, đường chợ… nhớp nháp, bẩn thỉu, nham nhở, hạ đẳng, mọi rợ. ĐM, bố không bao giờ quên được ấn tượng gai người khi đi hớt tóc tại một quán mà nhìn bề ngoài khá  đứng đắn, sang trọng.  Hai quả mướp của một con fò già cứ cố tình thỗn thện , đụng chạm vào vai , vào gáy bố.  về nhà ăn mất cả ngon.
  ww3 kết thúc,  bộ trưởng Bộ Lẹo nhớ chú ý xây dựng bộ này theo hướng văn minh nghe con ! hạn chế phát triển tới mức tối đa. vì  không thể xoá được hoàn toàn nên phải dành nơi riêng cho fò.  đàng hoàng, công khai . Hố hố hố. Tương lai mài vô cùng xán con bà nó lạn..

 11. #11 by lanovia on 2010/11/27 - 08:15

  Ngày của Chúa sắp đến rồi đấy, đcm lũ lợn chúng mày hãy sám hối đi

 12. #12 by trời mưa kẹt xe on 2010/11/27 - 08:21

  Địt mẹ, yêu cầu Dì thối khóa mõm thằng bố hãm lìn kia con mẹ nó lại, khóa mẹ vĩnh viễn luôn cho lành, địt mẹ cái thể loại đéo gì cứ lải nhải từ bốt này sang bốt khác. Địt mẹ xì pam vừa vừa thôi chứ, cuối tuần mở bốt mới lên vẫn thấy lải nhải chuyện phò giáo như con chó nhai xịp rách.

 13. #13 by voong ngau pin on 2010/11/27 - 08:30

  địt cái lồn mẹ cả lò nhà thằng Bố sao mài lải nhải như thằng điên thế hả,,địt cả họ nhà mài ăn khí lồn em Rô xinh,,,bố mài mất công vê chuột địt mẹ nhà mài,,,

  bố đéo gọi mài là bò vì nhục cho lũ bò,,,,,,

  lồnmẹ mày phátnữa ,,,,,cho đủ thủ tục

 14. #14 by Cocacola on 2010/11/27 - 08:34

  WW3 9 niên thôi địtcụ nhà lão@ Điền đô


  Tên Điền đô moi thông tin đâu ra 9 niên chia sẻ cho anh em hóng với. Địt cụ hắn. Lúc này Bê cho nhập kho dân mạng nhiều quá, đói mẹ thông tin, lại ngay lúc cần hóng chứ!
 15. #15 by Enterprise on 2010/11/27 - 08:43

  Ngày-mai anh Giót đến Hàn, chẳng biết ra-sao.
  Mong rằng các cô hiền-lành điềm-đạm tí cho dân nhờ. Chỉ cần các bạn Nga, Trung, Mẽo, Nhật làm cái ủy-ban giải-trừ vũ-khí hột-nhơn xong tặng cha con bạn Kim một cái biệt-thự trên đảo nào nó. Tiếp-đến chu-cấp và để Bắc Hàn phát-triển dưới cái nhìn trìu-mến từ bạn Trung và bạn Mẽo hoặc cho tự-do nhập với Nam Hàn. Được thế thì chẳng biết dân Hàn có mừng không chứ anh thì rất mừng. x00 triệu nhân mạng chứ ít gì. Tổn-hại kinh-tế biết bao-nhiêu. Anh ủng-hộ WW3 mở-màn bằng vũ-khí thông-thường, tiếp theo vũ-khí tài-chính, cuối-cùng là vũ-khí tin-học. Thiệt-hại x00 triệu servers, đưa bọn kế-toán trở về thời giấy bút. hehe. Thế là thê-thảm lắm rồi.

 16. #16 by Music75 on 2010/11/27 - 09:13

  Chửi thằng Tướng chửi xiền, chửi WW3 một cách nghẹ thực chút Sainkho NamtchylakSainkho Namtchylak

 17. #17 by Nô Đức Nổng on 2010/11/27 - 09:30

  Bạn Hồ đã lên tiếng chửi Nam Hàn và Huê Kỳ (http://www.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/11/26/koreas.crisis/index.html?hpt=T2), còn bạn Kim bố cho rằng hai nước đang bên bờ vực của chiến tranh. Chắc Chúa nhật này chiến sự sẽ bắt đầu ().

 18. #18 by Bố on 2010/11/27 - 09:35

  ĐM thằng xe ! Mài ngu nên mới nghĩ những chuyện nài là nghiêm túc. Quanh một đề tài nhảm thì có thể có khai thác nhiều khía cạnh nhảm. bố mài cứ chửi   thằng tướng và đám con nhợn thối tha của chúng mài thế đấy.
  mài nghĩ bố mài hay nhiều thằng khác thích đọc những thứ giẻ rách ngu xuẩn mà mài hay phun ra chắc ? mài nghĩ xưa nay các posts của các thằng khác ở đây đéo nhảm chắc ? ĐM mài là con nhợn ngu nhất đám nhợn.  khoá mõm bố thì thôi. nhưng khi có dịp bố còn lôi chuyện nài để sỉ vả chúng mài nhiều. Hố hố hố..
  đéo con nhợn nào ở đây được coi là không nhảm nhí , kể cả nó có lấy giọng giáo sư ra ở đây con ạ. thử xem những con nhợn  ở đây có thằng đéo nào viết nổi vài dòng bình luận mà đáng giá được các loại truyền thông quốc  tế sử dụng ???

  lôi cả hang nhà mài ra đây nghe bố mài dạy đây con:

  -thằng tướng thông minh. đôi khi được đánh giá là rất thông minh. nhưng đéo vì thế mà mài lại coi  tuốt những lời nó phán như   những nhời  chỉ đạo sáng suốt của đảng mả mẹ mài.

  -ko thích cồm của thằng nào mài cứ bỏ qua. bố mài ngứa đit rất nhiều cồm của mài hay của thằng khác nhưng bố không sủa, trừ khi quá đáng.

 19. #19 by Nô Đức Nổng on 2010/11/27 - 09:47

  Anh là anh dất quý và trân trọng mấy bạn HVB nửa mùa (như bạn Bố, bạn Dái…), anh thật. Thế nhưng, khi tranh luận các bạn hãy đưa ra gạch đầu dòng có hay hơn không?

  Đọc comments của các bạn anh lại nhớ tới cô Thảo (cô giáo Nguyễn Thảo xịn đấy) những ngày này năm xưa, chuyên gia mập mờ và đánh tráo khái niệm. Mà các bạn cũng đ éo được bằng 1/10 cô Thảo đâu.

 20. #20 by Bố on 2010/11/27 - 10:00

  ĐM thằng nồng như cứt mèo !

  1. mài đéo được fép chửi tổng quát dư vậy con ạ. con phải chỉ rõ chỗ đéo nào, khái niệm đéo nào bị đánh tráo. hay mài ngu đéo hiểu thế nào là “khái niêm” ?

  2. góp ý khác của mài được ghi nhận.

 21. #21 by lanovia on 2010/11/27 - 10:09

  Tớ chào bạn Bố nhá. Tớ đéo biết bạn vầu đây mần gì, dưng tớ thì tớ lí do dư sau:

  – Xả xì troét, vầu chưởi cho đã. Chưởi một câu, dù vô nghĩa, vưỡn thấy vui tai. Dưng chưởi nhiều cùng một câu ấy sẽ thành xì bam, gây rác tai, ảnh hưởng tới người khác.

  – Chém gió. Vầu nổ thôi, để làm chó gì đâu. Bạn đòi hỏi cái đéo gì mà bình luộn quốc tế thế? Tế tế cái cục cứt.

  – Học hỏi, thể hiện quan điểm. Dĩ con mẹ nó nhiên. Và cách học hỏi hay nhứt là tranh luộn. Dưng khi tranh luộn bạn cứ nhai đi nhai lại chả có ý tưởng gì mới, thì bạn xì bam, bạn bị khóa mõm là đúng. Địt con mẹ bạn, ở đây đéo ai mặc định thằng Tướng mặt lồn là luôn đúng cả. Nó đưa ý kiến, bạn đưa ý kiến, tớ thấy thằng nầu hay, hợp lý, hợp logic, tớ nghe. Tức là ở đây, trong số bọn hóng, hẳn cũng có Lỗ Đít đồng ý mới bạn, nên bạn hông cần chạnh lòng nhiều thế. Hiểu hông? Giờ bạn câm mõm nhá?

   

 22. #22 by Cocacola on 2010/11/27 - 10:18

  Thằng Tướng thối nói rõ là: trong WW3 nầy phải theo Ông Mao, không thì ăn cứt ăn cứt!


  Anh thì có Ông Mao hay có gần ổng đéo đâu mà chơi. Anh chỉ chơi Ông Phăng rồi Ông Tơn theo truyền thống thôi. 

  Thế nên trong WW3, anh em Nam Bắc Hàn thống nhất một nhà thì đến lượt chia đôi nước Lừa trở lại theo vĩ tuyến 17 cho nó balance.

  Đù má, đến màn nầy anh thề anh sẽ uýnh Bắc Lừa đến cái lai quần luôn, đéo cần thằng Mẽo chống lưng!
 23. #23 by Chim Son Ca on 2010/11/27 - 10:19

  Tao lậy mày Bò ạh, mày bớt lải nhải đi cho anh em nhờ !
  giọng mày đích thị là thằng Chí phèo chử đổng hoặc đồng chí Bác đây.
  Chi bộ cá độ đi , 3 tháng nữa có WW3 ko? Mỗ chắc chắn là không, cá 1 ăn 10 …mại vô, mại vô !

 24. #24 by Chim Son Ca on 2010/11/27 - 10:31

  Những lời tiên đoán kinh hoàng về tương lai

   

  Theo lời của Vanga, trong tương lai không xa sẽ xảy ra các vụ mưu sát 4 nhà lãnh đạo chính phủ. Những cuộc xung đột ở Indostan (phần đất ở Nam Á bao gồm Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc, Tây Tạng) sẽ là một trong những nguyên nhân chính mở màn cho cuộc chiến tranh thế giới thứ 3.

  Năm 2010 Năm bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ 3: Cuộc chiến tranh này sẽ bắt đầu vào tháng 11/2010 và kết thúc vào tháng 10/2014. Ban đầu, cuộc chiến tranh diễn ra bình thường, tiếp đó sẽ xuất hiện hàng loạt vũ khí hạt nhân và cuối cùng là vũ khí hóa học.

  Năm 2011 – Không một loài động vật, thực vật nào ở Bắc bán cầu có thể sống được do kết quả của quá trình lắng cặn chất phóng xạ. Tiếp đó, những người Hồi giáo (người theo Đạo Hồi) sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh hóa học chống lại người Châu Âu.

  Năm 2014 – Phần lớn loài người sẽ bị mắc chứng bệnh mưng mủ, ung thư da và các loại bệnh khác về da do hậu quả cuộc chiến tranh hóa học.

  Năm 2016 – Châu Âu gần như không có người sinh sống.

  Năm 2018 – Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc thế giới mới. Những nước phát triển sẽ trở thành kẻ bóc lột các nước khác từ việc khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản.

  Năm 2023 – Quỹ đạo Trái đất thay đổi.

  Năm 2025 – Xuất hiện một bộ phận nhỏ người di cư đến Châu Âu.

 25. #25 by Chim Son Ca on 2010/11/27 - 10:33

  .

  Năm 2028 – Loài người sẽ tạo ra một nguồn năng lượng mới, kiểm soát được các phản ứng nhiệt hạch và nạn đói dần dần được khắc phục. Cũng trong thời gian này, con tàu vũ trụ có người lái lần đầu tiên sẽ đổ bộ lên sao Kim.

  Năm 2033 – Băng ở các vùng cực sẽ tan chảy. Mực nước ở Thái Bình Dương sẽ dâng cao.

  Năm 2043 – Nền kinh tế thế giới phát triển rất phồn thịnh. Người Hồi giáo sẽ cai trị toàn bộ lãnh thổ Châu Âu.

  Năm 2046 – Bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể người điều có thể được tiến hành cấy ghép. Việc thay thế các cơ quan trong cơ thể sẽ trở thành một trong những phương pháp chữa bệnh hữu hiệu nhất.

  Năm 2066 – Trong lúc tấn công thành Roma của người hồi giáo, Mỹ sẽ lợi dụng một loại hình vũ khí mới – vũ khí thời tiết. Trong thời gian này, trời trở lạnh đột ngột.

  Năm 2076 – Xã hội không giai cấp hay còn gọi là Chủ nghĩa Cộng sản hình thành.

  Năm 2084 – Loài người Sẽ khôi phục lại thiên nhiên.

 26. #26 by Dom-dom on 2010/11/27 - 10:38

  Cô Vồng! Anh vửa vào nhà Cô, thấy có bài của tên Lãng Bò, Anh có mượn Cô chìa khóa để vào nhà nó, Cô về nhà tí nhé, hay là vào nhà Anh.
  Hoặc Cô nào ở đây vưỡn ra vào nhà Lãng, cho Anh cái Thùy Linh của em nó. Thank.

 27. #27 by Nô Đức Nổng on 2010/11/27 - 10:41

 28. #28 by Chim Son Ca on 2010/11/27 - 10:41

 29. #29 by Nô Đức Nổng on 2010/11/27 - 10:44

  Coke: Nghĩ như thế giờ quá muộn rồi coke ơi! Làm gì còn thằng nào nó chống lưng cho Coke nữa đâu?

  Anh thật, anh chỉ ước gì trước đây pama coke cũng có được suy nghĩ như vầy, để giờ anh vượt biên vào uống vài chai với coke? Ước gì!

 30. #30 by Bố on 2010/11/27 - 10:45

   – Câm cái đầu buồi bố thằng vỉa nhợn ạ.
  – vì sao bố dạy các con không nên nghe thằng tướng mọi lúc ? vì cái đám con nhợn chúng mài đại đa số có thói tạo  thần tượng rồi răm rắp nghe theo thầntượng, hành động theo bầy đàn. mài theo dõi quán này lâu mài sẽ rõ. ĐM,  chuồng nhợn chúng mài như này cũng vì chúng mài ngu , chỉ biết cắm đầu nghe theo, hưởng ứng, tung hô thần tượng đấy con ạ.
  – ĐM, mài là con nhợn xuẩn nhất khi nói tế là cái đéo. mài đéo có khả năng để xoá nhoà ranh giới về đẳng cấp đâu con nhợn ạ. tế có cái  là cái đéo nhưng có rất nhiều thứ mà cả đám con nhợn lúc nhúc chúng mài mơ ước, phấn đấu cả mấy đời đéo chạm được đến gót chân của nó. ngu đéo chịu nổi con ơi.
  – bố nói nhiều về tại sao bố cho một loạt các cồm rồi.
  mài đéo hiểu hả ?  như mài là xpam đấy. đã có thằng nói rồi mài cũng lại nhai theo nó thì cái mới của mài ở chỗ đéo nào ? 

  lại thêm thằng chim cà  thích xpam và bầy đàn nữa. một thằng nói đã đủ. tại sao chúng mài cứ nhao nhao như cá ngao đớp cứt về 1 chuyện thế hả ? đồ ngu !

 31. #31 by Minh Dũng on 2010/11/27 - 10:45

  @chi bộ: Thằng bò nó ông ổng không ai giả nhời, chắc nó tưởng mọi người sợ nó, hố hố hố. Anh đề nghị tên Tướng không khóa mõm nó. Nhưng tất thẩy chi bộ còm nào cũng mặc định chửi cho nó câu. Nó sẽ lồng lên còm vô tội vạ. Ta chỉ việc thấy còm nó bỏ qua luôn. Thế thì đéo gọi là xì bam đâu, vì có ai đọc đéo đâu.


  Thật tao nhã biết bao, hố hố hố.
 32. #32 by Chim Son Ca on 2010/11/27 - 10:46

 33. #33 by Minh Dũng on 2010/11/27 - 10:48

  Bò ơi, chửi đi em. Anh chửi thì mày nghe rồi. Nhưng còm mày anh mặc định đéo đọc. Khoái trá quá, bò ơi là bò.

 34. #34 by Cocacola on 2010/11/27 - 10:49

  Đèo mẹ, cô Chim đưa ra thông tin trái chiều nhau kiểu nầy chân anh nó xoắn mẹ như quẩy rồi: 


  Cồng trước cô chắc là hông chiến (hôm qua anh cũng nghĩ vậy), cồng sau cô dự đoán là chiến trong tháng 11 nầy luôn (chi bộ cũng nghĩ vậy). Giờ nghĩa là sâu, là sâu?

  Bê úm mẹ nó đám nhà báo hết rồi, giờ nầy cần vài cây bút phân tích tình hình chứ cần đéo gì bọn chuyên nghề nước chảy hoa trôi, kiếm chỗ ăn chỗ chơi kiểu Rô kinh. Đéo biết thông tin gì mà lần nữa!
 35. #35 by lanovia on 2010/11/27 - 10:53

  Tung tung hô hô cái lồn bố mày đây này đcm thằng Bố. Địt mẹ bố mày là lão làng ở cái quán này đây này, bố mày đã phải bỏ time đong xiền, mất công gõ cồng để dạy bảo mày, mà thôi … địt con mẹ, nói chuyện nghiêm túc với thằng buồi chó này chỉ thể hiện một điều là bố đã ngu xuẩn khi coi trọng mầy với cái cồng như thế. Địt cụ mày phát nữa cho đỡ xúi quẩy. Giờ thì bố coi mặt mày như cục cứt, mọi lời mày nói ra với bố sẽ chỉ coi thoang thoảng như rắm, bố sẽ bịt mũi mỗi khi rê chuột qua cái cồng của mày. Đcm thằng mặt lồn rẻ rách.

   

 36. #36 by trời mưa kẹt xe on 2010/11/27 - 10:56

  he he he vui đéo chịu
  Địt mẹ thằng bò, Chú chả biết thừa mày là cái loại Lừa cơ bản vừa bẩn tính vừa nhỏ mọn lại vừa thù dai để bụng. Chú đá vào mõm mày phát cho mày sủa ăng ẳng lên cả ngày cho vui.
  Chú đọc cồng của chi bộ chứ quan tâm đến mày làm cái đéo, thỉnh thoảng Chú lượn vào đá vào dái mày phát cho sủa nhặng lên cho vui. Có con chó ghẻ canh quán vui đéo chịu, he he he

 37. #37 by Chim Son Ca on 2010/11/27 - 11:00

  Bày đàn cái puồi Bò ah ! Mày lải nhải vô nghĩa thì đéo ai chịu được. Đã vào cái quán này đọc thì bọng cứt cũng phải vỡ ra tý chút chứ ! làm đéo gì phải hùa bầy đàn với thằng nào , kể cả thằng Tướng cũng bị hắt cứt nếu nó nói đéo có lý nhé.

 38. #38 by Nô Đức Nổng on 2010/11/27 - 11:05

  Anh đồng ý với bạn Minh dung về trường hợp bạn bò.

  Quay lại vấn đề WW, anh đồ rằng phen này nước mẹ sẽ đứng ngoài cuộc hoặc can dự phải chăng trong giai đoạn đầu thôi.

  Chúc mừng người dân Bắc Hàn, Nam Hàn chịu khổ 1 thời zan ngắn (nghe đâu chi phí thống nhất là 4.000 tỷ ông Ma) nhưng chia cho 71 trẹo mạng cả hai miền thì cũng xứng đáng thôi.

  Điều quan trọng 1, sau khi giải quyết xong vấn đề Bắc Hàn, căng thẳng Đông Á không còn, thì còn đó các vấn đề Đài Loan và Biển Đông. Các bựa tính sao?

 39. #39 by Chim Son Ca on 2010/11/27 - 11:09

  Cò lả @ thì phải tổng hợp nhiều thông tin chứ ! còn tin hay ko la quyền của chi Bô.
  Nếu xẩy ra chiến tranh thì thằng Hàn, Nhật là 2 thằng bị ảnh hưởng nhiều nhất, còn thằng Sâm Bắc thì cùi đéo sợ lở. Vì thế 2 thằng Hàn, Nhật đéo có ngu mà dây vào nó chỉ tìm cách xúi các nước thắt chặt cấm viện trợ kinh tế cho bố con thằng Kim Sâm chết từ từ thôi. Vả lại nếu chiến tranh xẩy ra có thể TQ nó tranh thủ đập thằng Đài Loan…mà điều này Mẽo cũng đéo muốn. Nói tóm lại Chiến tranh bây giờ đéo có lợi cho mấy thằng giầu như Hàn,Đài, Nhật…và tụi nó cũng đéo có ngu mà húng nghe người ngoài xúi dại như Lừa

 40. #40 by pe^te^211 on 2010/11/27 - 11:20

  @Vìa
  Đèo mịa hắn, đi đâu giờ nầy vác mặt về. Anh mượn Vìa quả ảnh thay luôn cái avatar cho nó đúng chất.

  @Chi bộ
  Nếu Hàn Triều tỉn nhau thì có tên nào xung phong làm Chí nguyện quân không?

 41. #41 by Bố on 2010/11/27 - 11:21

  Hố hốhố  thấy đám con nhợn bộc lộ hết thói nhợn chưa ? vừa ngu vừa bầy đàn. bố đã dạy rồi : đéo thích thì đừng đọc cồm của bố. thế mà có 6 thằng nhai cái giẻ váy .thằng dũng ngu nhất đám nhợn khi con nói con đéo đọc còm của bố. đéo đọc mà con lại biết bố viết gì để chởi hả ?  ngu vừa thôi mậy. ai lại tự tố cáo mình dư vậy. ngu tiếp nữa là nhiều thằng nhao nhao như thế nầy chứng tỏ chúng mài rất quan tâm đọc cồm của bố. không trả lời được bố vì đéo có khả năng nhá thằng dũng ngu nhá. hố hố hố.
  bố vào đây để dạy cho đám con nhợn và chọc cho chúng bộc lộ hết sự ngu xuẩn của ra để bố cười cho đã mõm.  hố hố hố…

  ĐM, đéo cần ww2 thì 21/12/2012 cũng là  doomsday . chúng mài xứng đáng bị hoá kiếp . hố hố.

 42. #42 by Già Không Đều on 2010/11/27 - 11:45

  Vả lại nếu chiến tranh xẩy ra có thể TQ nó tranh thủ đập thằng Đài Loan…mà điều này Mẽo cũng đéo muốn.(@ Chim Sơn Ca)

   

  Cô Hồ đếch cần quýnh Đài Loan làm gì cho chọc công và động chạm Cô 3Ma mà sẽ kiên trì thực hiện chiến lược “1 nhà nước, 2 chế độ” với Cô Mã Anh Cửu hoặc Cô Lãnh tụ mới sau này nữa như đã từng áp dụng với Hongkong, Makau.

  Tàu Khựa từng tuyên bố không cần Taiwan đóng góp một xu nào vào GDP cho Đại Lục mà ngược lại sẵn sàng ném thêm tiền miễn là Taiwan đồng ý quay về với nước mẹ Trung Hoa Đại Lục. Thực tế thì dân Taiwan chủ yếu là người gốc Fujian ,Guangdong ( Phúc kiến) nên áp dụng mô hình như Hongkong Makau thì dân tình vẫn ủng hộ, dù là treo cờ Đỏ sao Vàng . Hiện nay các Cô xem dự báo thời tiết trên China TV thì vẫn thấy dự báo thời tiết luôn cả Đài Loan như một phần của The Great China và đoàn thể thao Đài Loan có tham gia sự kiện nào cũng được báo Lừa và Khựa gọi là “Đoàn Đài Loan – Trung Quốc”.

   

  Theo Anh, Cô Hồ bây giờ và Cô Bình Tập Cận sau 2012 sẽ không chủ động dùng sức mạnh quân sự để răn đe thế giới trước khi đạp Ông Tơn khỏi vị trí thống trị bao năm nay về kinh tế. Cô Hồ đang là chủ nợ lớn nhất của Cô 3Ma, đừng quên điều này. Cô cổ đang có dự trữ USD khủng nhất và đang gom vàng nữa. Trong khi vẫn âm thầm đầu tư không thương tiếc vào sức mạnh quân sự hết sức tiềm tàng để một ngày xưng Vương thế giới.

 43. #43 by Cocacola on 2010/11/27 - 11:51

  @ Chi bộ:


  Hôm qua Dũng Hói bẩu là có chiến, do Mẽo đập chú Kim, tiên hạ thủ vi cường.

  Anh bẩu là hông chiến, vì Mẽo dại gì đập Kim trước, chiến tranh có xảy ra hay không là tùy chú Kim có húng hay không. Theo anh thấy thì Kim chưa đủ độ húng.

  Bữa nay chi bộ lại chắc là có chiến, ngay tháng 11 nầy luôn, có thể ngay ngày Chủ nhật này luôn! Chú nầu hóng ở đâu cho thấy bên nào đủ độ húng thì sô hàng đi. Đèo mẹ, hoang mang quá, hoang mang quá!
 44. #44 by Enterprise on 2010/11/27 - 12:05

  Cô Già Không Đều nói phải.
  Đánh Đài chẳng lợi gì cho cô Trung, tự-nhiên tốn tiền vũ-khí mà cho-dù chiếm được lại phải mất công quản-lý sửa-sang lại. Trong-khi để cô Đài, cô Trung có thể tiếp cận nhanh công-nghệ Vi-Điện-Tử của cô Mẽo. Tương-lai cô nào không biết công-nghệ này chỉ có làm cô hầu.
  Chiến-lược bây-giờ là hạn-chế ảnh-hưởng của cô Mẽo bằng cách không xài ông Tơn trong khu-vực. Cô Nga và cô Trung đã bắt tay rồi. Chỉ cần ông Tơn không xuất-hiện ở Á thì anh Giót có chạy vòng-vòng cũng là ngắm cảnh thôi, hehe.
  Nhưng đánh Bắc Hàn chắc phải có. Cô Kim ngu quá. Nếu được anh Trung viện-trợ thế cứ phát-triển, thỉnh-thoảng ỏng-ẹo tí cũng được, cô Trung còn thương. Đàng-này chơi quả như thế làm cớ cho chúng đánh. Không giải-quyết chuyện này yên, Nhật đòi nuke, Hàn đòi nuke, Lừa đòi nude, hehe thì có mà loạn. Cô Trung cũng không muốn thế. Bắc Hàn chắc bị đập. hehe

 45. #45 by Dynamo Kiev on 2010/11/27 - 12:10

  Coøn lính Myõ ñoùng quaân taïi Nam Haøn thì Baéc Haøn khoâng daùm ñöa quaân vuôït ranh gioùi. Toái thieàu phaûi coù Hieäp ñònh Paris nhö Nam-Baéc Löøa ngaøy xöa, quaân Myõ ruùt heát thì Baéc Haøn môùi tieán haønh chieán tranh giaûi phoùng , vì phaåm giaù daân toäc con mòa gì ñoù nhö Baéc Löøa ngaøy xöa, xua quaân aøo aït vaøo Nam.Trung uùy nghó laûnh ñaïo Baéc Haøn khoâng daùm mô ñeán muïc tieâu toái öu aáy. Baéc Haøn chæ mong phaù bónh, ñeå Myõ ñaàu tö laøm aên vaøo Baéc Haøn .

  Laûnh ñaïo Baéc Haøn cuõng muoán thaønh tö baûn ñoû.

   

 46. #46 by Già Không Đều on 2010/11/27 - 12:21

  Anh lượm xọt rác được câu này, thấy tâm đắc, quăng cho chi bộ hửi nề :

  “Đồng tiền đang vận hành thế giới, chứ không phải ý Chúa”

  P/s : Dì xóa giúp Anh cồng dưới Anh gõ sai chính tả. Tks

  • #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/27 - 12:27

   Chả nhẽ dồng tiền không fải sinh ra bởi ý Chúa hay sâu?

 47. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/27 - 12:22

  Zì dây các cô dịt o/ mẹ các cô.

  Các cô thật ấutrĩ khi nhậndịnh Bắc Hàn là nhântố chủchốt của cuộc dạichiến lần nầy.

  Cũng như Lừa dã từng, Bắc Hàn chỉ là nồi lẩu cho vui bàn nhậu của các ông nhớn, có buồi ý vị jì.

  Việc tỉn hay không, to hay nhở, lâu hay mau, là việc của các sếp, mà Mẽo mới Tầu mới là 2 dạica.

 48. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/27 - 12:26

  Zì sẽ chưa dưa ra các fântích kháchquan dể khẳngdịnh ww3 be held soon dể cho các cô nổ thoảimái hehe.

  Zưng Zì nhắc, các cô sẽ fải jả já về thói bài Tầu bấthủ. Khi cuộc chiến caotrào, Tầu nó sẽ chọn zững thằng nầu húng dể thử súng, ynhư Balan bên Âu ngày xưa. Tạisâu lần déo nầu Balan cũng bị các sếp quétzọn dầutiên và vôcùng tàndộc? Tạivì húng dấy.

 49. #50 by binhnhat on 2010/11/27 - 12:29

  Chiến với ông Chó thì phải xài võ chó, chất nghệ sao thắng.

 50. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/27 - 12:39

  Cô nầu zưới kia bẩu ww2 có 6 niên dó? Zì vả vỡ mẹ loa jờ.

  Cóthể coi ww3 dã chínhthức bắtdầu, như ww2 bắtdầu từ 1937. Zưng dể quầnchúng 5 châu hồihộp, các sếp sẽ chọn thờidiểm thíchhợp hơn dể côngbố chiếntranh.

  Thoạtdầu sẽ là màn tấncông dường cáp quang xuyên biển từ Hàn qua Nhật. Các tầu ngầm cảmtử của Bắc Hàn nhồi dầy thuốc nổ sẽ dâm thẳng vầu hệthống cáp dặt sâu zưới 3km nầy.

  Tiếp dó, các fithuyền cảmtử Bắc Hàn sẽ nã tanhbành hết zững quả vệtinh dịatĩnh của Nam Hàn và Nhật trong khuvực.

  Nét ở Lừa sẽ lâmsàng tứcthì. Tốcdộ lướt nét của các cô khi ý là 200bit/jây. Tức là dể lốt một entry Quán Bựa các cô sẽ cần 4 ngày rưỡi.

1 2 3 18