Free homes for the Assholes

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nhà cho Lỗđít

Cách nay chưa đầy tháng Bê Xê Tê độtngột phóng một bấthủ: cấp free một căn chungcư caođẳng bậc nhất Hà Nội cho một Lỗđít (*).

Căn chungcư ý tọa tại caoốc Tin Côm thượngthặng phố Cô Trẹo quận Cô Trưng trungtâm Hà Nội I, giá thịtrường 12 tỷ Ông Cụ, chừng 600 ngàn Ông Tơn, tươngđương 1,000 năm lương hiu côngchức mẫncán hưởng hiu chínhngạch.

Lỗđít ý có côngnghiệp gì kỳquặc ngang giá thiênniênkỷ?

Chả gì kỳquặc. Côngnghiệp của Lỗđít ý tới Xứ Lừa bằng zero. Dưng cổ đã nângtầm vănhóa Sóc Lọ Lừa lên đỉnh-tột-đỉnh, nhờ thắng một giải đấu quốctế danhgiá, đạikhái thế.

Quầnchúng Lừa nhaonhao cãi như bão. Đứa bẩu xứng quá xứng quá. Đứa bẩu đéo xứng đéo xứng. Lỗđít ý thanhminh rầng nọ rầng kia. Loạn-xà-bần.

Cánhân Trung Tướng nghĩ hànhvi của Bê Xê Tê đáng hoannghinh, còn quà cho Lỗđít xứng mới cổ hay không tự cổ biết. Hẳn nó sẽ là tiềnlệ tốt, hốithúc các lỗđít khác cốnghiến cốnghiến và cốnghiến. Nhỡ đâu, chiểu tiềnlệ ý, Bê Xê Tê nủi hứng thí mẹ Trung Tướng quả chungcư giãndân Mỹ Đình II giá 1.2 tỷ Ông Cụ, chừng 60 ngàn Ông Tơn, tươngđương 100 năm lương hiu côngchức mẫncán, nhờ phátminh Văn Bựa mớicả Asinerum mớicả Thập Dâm Công, thì sao thì sao?

Nếu Trung Tướng là Lỗđít, đươngnhiên Trung Tướng nhận cănhộ. Quầnchúng các cô đừng tưởng Bê Xê Tê khấu thuế các cô mua quà Trung Tướng nhế. Địt mẹ Bê Xê Tê xin đểu cô Vượng đấy (**). Hơn nữa, so dững món bôlão Trung Tướng cúng khống Ông Cụ thời 1955-1956 (3,000m2 đất và nhà giữa Thủđô Vănvật hehe), thì chungcư Tin Côm chưa bằng cục cứt cục cứt cục cứt.

***

Trung Tướng duyệt Nhà Cho Lỗđít ever nầu.

Thợ thơ Hĩu Tố được cấp quả dinhthự hoànhtráng phố Phan Đình Phùng, cạnh dinh Phó Xứ. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Phó Thủtướng của Hĩu.

Thợ thơ Diệu Xuân được cấp [nửa] quả biệtthự êmđềm phố Điện Biên Phủ mà cô Vũ Cù đang chiếm mần Vănphòng Luật. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Côngthần Bộtrưởng của Diệu’s Lover & Vũ’s Papa, cô Cận Huy. Cô Diệu không vợ không con nên bị cô Cận gọi đến sống cùng, đơngiản.

Thợ nhạc Thi Nguyễn Đình, thợ văn Nam Vũ Tú đều được cấp condo đặckhu Sĩquan Đội Cấn. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Lỗđít Lề Phải của hai cô. Các cô đóng Sếp Hộivăn Lừa liền 40 niên.

Phía Sài Gòn, đám thợ sử Giầu Trần Văn, thợ báo Đằng Trần Bạch, cũng được cấp côngthự phố nhớn xôngxênh. Dưng hehe, ấy lại là tiêuchuẩn của Lãnhtụ và Lãothành, từng gồng mông đủn Chếđộ qua miệtmài laotù đếquốc.

Dững lỗđít tămtiếng như Mai Đặng Thai, Tùng Tôn Thất, Anh Phan, Xiển Nguyễn, Hưng Trần Duy, Di Hồ Đắc.. cũng nhận quà Bê Xê Tê mỹmãn. Dưng hehe, số quà ý đéo bằng 1/100 tàisản các cổ nộp Ông Cụ trong Mùa Cáchmạng xavời (***).

Dânbiểu thợ nổ Quốc Dương Trung râu tóc trắng bốp tuổi 60 vưỡn cầncù xin Bê Xê Tê cơi thêm vài thước vuông phòng ngủ tại chính quả nhà pa cổ tặng Không Ai Sất (****).

Lỗđít gộc đấy hehe.

Thợ văn Bổng Nguyễn, thợ nhạc Nhuận Đỗ, thợ vẽ Nghiêm Tư, chục cô nữa, tuyền hạng Lừa Lỗđít Top Ten, được biếu mỗi cô 20m2 thuộc chungcư 3-tầng 65 Nguyễn Thái Học trịgiá 800 tô phở, sướng ha.

Lỗđít gộc đấy.

***

Thu 199x, thằng Đoong Toong, cháu nội lỗđít họcgiả Anh Đào Duy, kêu Trung Tướng tới cỏn ăn mừng vụ tên ông cỏn bị Bê Xê Tê gán cho con phố chạy trước nhà cỏn (*****).

Nhà Đoong Toong ngự lầu 3 chungcư 35-tuổi Kim Liên, tầm 30m2, nhỉnh hơn bếp Trung Tướng tị. Không bancông. Không toalét. Sàn ximăng tròngtrành. Trần vôi tróc loét.

Khắp nhà treo cơman kỷvật cô Anh. Trung Tướng hỏi Đoong Toong, ông mầy bỏ lắm hàng đây thế?

Đoong Toong bẩu, ơ thằng nầy, ổng ở đây mà.

Trung Tướng biết chó đâu.

Nó là Quà Cho Lỗđít.

(@2010)

(*) Lỗđít: Tức tríthức Lừa. Là Trung Tướng mượn chữ Ông Mao “Tríthức Cái Lỗđít” để gọi giaicấp vôdụng nhất xãhội bằng quả name đíchđáng nhất của nó.

(**) Cô Vượng: Chủ caoốc Tin Côm.

(***) Mùa Cáchmạng: “Em là búp măng non em nhớn lên trong Mùa Cáchmạng”.

(****) Không Ai Sất: Bạn thân Ông Cụ, đạica của Bê Xê Tê. Mời coi loạt bài Thiênđàng.

(*****) Anh Đào Duy: Họcgiả Lừa hiếmhoi có tên trong Larousse Báchkhoathư.

Ảnh đầu bài chụp thợ nhạc Cao Văn bú diệu tại nhà riêng cô cổ, phố Yết Kiêu, Hà Nội. Cũng là một Quà Cho Lỗđít, 80-niên, 30m2, không toalét. Tấtnhiên cô Cao không biên Quốcca Lừa nơi đó.

Thợ đàn Sơn Đặng Thái sau khi thắng một giải đấu quốctế danhgiá hồi 198x không được Quà, dưng pa cổ, thợ nhạc Hưng Đặng Đình, đã thoát kiếp sống gậm cầuthang nhờ sự ý, cũng như Quà, hehe, dù chỉ rộng 12m2.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Độtngột: (Đột ngột).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Thượngthặng: (Thượng thặng).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Chínhngạch: (Chính ngạch).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Côngnghiệp: (Công nghiệp).
– Kỳquặc: (Kỳ quặc).
– Thiênniênkỷ: (Thiên niên kỷ).
– Nângtầm: (Nâng tầm).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Nhaonhao: (Nhao nhao).
– Thanhminh: (Thanh minh).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Hoannghinh: (Hoan nghinh).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Hốithúc: (Hối thúc).
– Cốnghiến: (Cống hiến).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Giãndân: (Giãn dân).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Phátminh: (Phát minh).
– Mớicả: (Mới cả).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Cănhộ: (Căn hộ).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Bôlão: (Bô lão).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Chungcư: (Chung cư).
– Dinhthự: (Dinh thự).
– Hoànhtráng: (Hoành tráng).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Biệtthự: (Biệt thự).
– Êmđềm: (Êm đềm).
– Vănphòng: (Văn phòng).
– Côngthần: (Công thần).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Đặckhu: (Đặc khu).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Hộivăn: (Hội văn).
– Côngthự: (Công thự).
– Xôngxênh: (Xông xênh).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Lãothành: (Lão thành).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Laotù: (Lao tù).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Tămtiếng: (Tăm tiếng).
– Mỹmãn: (Mỹ mãn).
– Tàisản: (Tài sản).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Xavời: (Xa vời).
– Dânbiểu: (Dân biểu).
– Cầncù: (Cần cù).
– Trịgiá: (Trị giá).
– Họcgiả: (Học giả).
– Bancông: (Ban-công).
– Toalét: (Toa-lét).
– Ximăng: (Xi-măng).
– Tròngtrành: (Tròng trành).
– Cơman: (Cơ man).
– Kỷvật: (Kỷ vật).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tríthức: (Trí thức).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Vôdụng: (Vô dụng).
– Xãhội: (Xã hội).
– Đíchđáng: (Đích đáng).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Đạica: (Đại ca).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Hiếmhoi: (Hiếm hoi).
– Báchkhoathư: (Bách khoa thư).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Cầuthang: (Cầu thang).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đỉnh-tột-đỉnh.
Loạn-xà-bần.

*** 1. #1 by Già Không Đều on 2010/11/23 - 17:09

  Ơ địt mẹ nghe đoạn Zì cám ơn Phò nó cứ quen quen he he

  “Của ít lòng nhiều, em cầm cho anh vui, anh nhét túi sau hay bỏ ví cưng nhế, cám ơn em đã làm bạn đồng hành, giữ gìn sức khỏe và nhớ bảo trọng . Đừng quên anh Giáo quèn này của em nhế, ổn ổn anh lại gọi !” hế hế hế thế này được hông Zì?

 2. #2 by minhhuong on 2010/11/23 - 17:15

  Hàng khẩu hiệu màu đỏ: Kim Jong IL – Mặt trời của thế kỷ 21

  Em cũng hăm hở làm 1 bảng hiểu mầu nhũ bạc : Ngô Minh Hương – Mặt trăng của thế kỷ mới,  đem treo ở cửa toa lét

 3. #3 by Kakashi on 2010/11/23 - 17:17

  Cái metro underground này được LX giúp đỡ xây từ những năm 70 nên mang phong cách dặc sệt Nga  ngố
  Tiếp cho em Hương:
  Giáo dục ở BTT này. giống Lừa không:

  Thành phố


   Nông thôn
  Xây dựng:
  Lính Nam Hàn:
  Còn đây là Bắc Hàn:
  Lâu lâu mới được tự sướng

 4. #4 by minhhuong on 2010/11/23 - 17:22

  Hố hố hố

  Quả ảnh này mĩ mãn quá

 5. #5 by minhhuong on 2010/11/23 - 17:27

  (cóp tiếp)

  Đặc của thành phố này là thiếu vắng xe hơi. Mọi người đều đi bộ, thỉnh thoảng họ cũng chen chúc trên các phương tiện giao thông công cộng như xe điện, xe buýt 2 tầng. Xe đạp thì hiếm và đắt tiền. Vạch kẻ đường cho khách bộ hành

  Ở Bình Nhưỡng, có rất nhiều hầm cho khách bộ hành băng qua đường. Mọi người tôn trọng luật giao thông. Nếu ai đó băng qua đường ở nơi không được phép thì sẽ bị phạt, dù đường thường xuyên vắng tanh như zầy.

  Biển báo này cho biết sắp có một biển báo khác.

  Các bác tài chả bao giờ nhường đường cho khách bộ hành, bấm còi liên tục. Hướng dẫn viên ấp úng không giải thích được vì sao người đi bộ cứ lờ như không thấy xe. Ở miền quê thì dân chúng đi lơn tơn bất kỳ chỗ nào trên đường, coi như không có xe hơi.

  Các bác tài cũng chẳng bao giờ nhìn kiếng chiếu hậu hay ngoái nhìn phía sau. Vì những lý do nào đó mà các cây xăng được đặt ở nơi bí mật và hành khách phải xuống xe chờ bác tài vào đổ xăng.

 6. #6 by Kakashi on 2010/11/23 - 17:27

  @ Hương: Quả đấy chụp trước Khải Hoàn Môn, to hơn cái bên Paris đấy em ợ.
  Như thế lày lày:

 7. #7 by minhhuong on 2010/11/23 - 17:28

  Đọc đoạn cây xăng ở chỗ bí mật, chết mẹ nó cười hé hé hé

 8. #8 by minhldp on 2010/11/23 - 17:37

  Mẹ thằng Vìa điên, từ hồi thằng Chính nó ra đi mày ngẫn mẹ theo nó rồi à con? Bố có phản biện cái đéo gì trong cái đống mày phọt ra không? Bố chỉ nhảy vào khi thằng mặt lồn chủ quán nó bảo là giáo và phò có đóng góp cho XH NGANG NHAU, thậm chí nó còn đánh giá phò đóng góp NHIỀU HƠN. Lý do thì đã trình bày, đọc mẹ mày lại đi. Lồn mẹ thằng đao

 9. #9 by minhhuong on 2010/11/23 - 17:38

  Bãi biển BH

  This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700×467.

  BH thích có kiểu viết số riêng, ví dụ như số 40

  Biển báo có dịch vụ

   

  This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700×467.

  Biển này có nghĩa là sửa giày dép lên tầng trên.

  Biển này có nghĩa sắp tới tiệm ăn. Bên Tàu họ vẽ muổng nĩa (thìa dĩa)

  This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700×467.

  Trên cửa, dấu X nghĩa là không được phép vào. Dấu hiệu như cái mục tiêu nghĩa là vào của này.

 10. #10 by Già Không Đều on 2010/11/23 - 17:45

  Ơ địt mẹ bắt quả tang 1 Cô nào là Bựa hoặc quan sát viên rùi quăng bài lên Dân Trí mần quả nóng hổi mới ra lò này

  http://dantri.com.vn/c728/s728-439217/khi-tro-cham-diem-thay.htm

  Địt mẹ Quán Bựa thành nguồn Thông tấn xã Lá Cải rùi hé hé hé.

 11. #11 by minhhuong on 2010/11/23 - 17:51

  @Dái:

  Nghề giáo đéo có gì cao quí ghê gớm

  Nghề fò cũng đéo gì cao quí ghê gớm

  Nhưng độ quan trọng của nghề giáo hơn nghề fò cái dắm í. Đéo thể hơn nhau!

  Đọc báo chí thấy ti tỉ vụ hiếp dâm. Giờ thử đéo có nghề fò ở Lừa đi, hiếp dâm tràn lan à? Chị bảo nghề fò cực kỳ quan trọng tạo cân bằng tâm sinh lý chocả nửa xã hội (nam giới) và an toàn cho nửa xã hội (nữ giới). XH phải cảm ơn các cô fò nhiều ngang với cảm ơn thầy cô. Chấm hết.

  Đéo biết sự nguy hiểm cho gái khi xã hội đéo có fò thì im mẹ nó miệng đi.

 12. #12 by vaidai on 2010/11/23 - 18:04

  Mày tự ỉa vào mồm mình rồi nên anh buồi vào ỉa thêm phát nữa. Tự mày chứng minh học giỏi, học dốt đéo phải 100% do thầy nhế. Thế thì ơn ơn cái buồi gì nữa mà cãi.

  Dạy học đéo phải dịch vụ thì là cái buồi gì? Từ thiện chắc, hay là “Sự nghiệp giồng người” của ông Cụ? Hố hố…@Đéo Bựa đại ngu
  Ô cái địt mẹ mày, cứ phải chăm chăm thì mới được à? Tức là con mày ngoài lúc lên lớp học thì đéo cần phải làm gì nữa mà vẫn giỏi, thi đâu đỗ đấy thì mới được à? Ngu vừa phải thôi con. Bố đã bảo rồi, dạy với học nó đéo giống cái dịch vụ kiểu mai táng đâu. Thế này nhá, giả sửa con mẹ mày tí đang trên đường đi thì bị quả container nó phi ngang người, đầu 1 nơi thân 1 nẻo. Mày thuê bọn công ty mai táng nó chôn. Khi nào chúng nó hoàn thành công việc 100%, tức là đào sâu chôn chặt khói hương nghi ngút rồi ấy, thì mày giả tiền cho nó theo đúng bảng giá dịch vụ, ok? Nhưng nếu mày số đen gặp phải bọn bố láo, nó đào cái hố nông choèn xong đéo thèm cho xác con mẹ mày vào quan tài mà cứ thế tống xuống lấp đất lên, chó nó đánh hơi thấy tha cái đầu lâu con mẹ mày về chén thì bố sẽ góp sức cùng mày đào mả tổ chúng nó lên.
  Giáo đéo phải là 1 nghề nhìn thấy kết quả ngay mà mày đòi tiền trao cháo múc kiểu dịch vụ như thế. Mà kể cả khi mày thấy con mày hết lớp 1 vẫn đéo đọc được chữ nào thì cũng phải xem là tại nó quá ngu hay tại thằng thầy nó dạy láo. Cái ví dụ của bố chính là như thế, thấm chưa con?

 13. #13 by minhhuong on 2010/11/23 - 18:05

  Mẹ thằng Vìa điên, từ hồi thằng Chính nó ra đi mày ngẫn mẹ theo nó rồi à con? Bố có phản biện cái đéo gì trong cái đống mày phọt ra không? Bố chỉ nhảy vào khi thằng mặt lồn chủ quán nó bảo là giáo và phò có đóng góp cho XH NGANG NHAU, thậm chí nó còn đánh giá phò đóng góp NHIỀU HƠN@ Minhldp aka Vaidai

  ————– 

  Nghề giáo đéo có gì cao quí ghê gớm

  Nghề fò cũng đéo gì cao quí ghê gớm

  Nhưng độ quan trọng của nghề giáo hơn nghề fò cái dắm í. Đéo thể hơn nhau!

  Đọc báo chí thấy ti tỉ vụ hiếp dâm. Giờ thử đéo có nghề fò ở Lừa đi, hiếp dâm tràn lan à? Chị bảo nghề fò cực kỳ quan trọng tạo cân bằng tâm sinh lý chocả nửa xã hội (nam giới) và an toàn cho nửa xã hội (nữ giới). XH phải cảm ơn các cô fò nhiều ngang với cảm ơn thầy cô. Chấm hết.

  Đéo biết sự nguy hiểm cho gái khi xã hội đéo có fò thì im mẹ nó miệng đi.

  Nghề giáo đéo có gì cao quí ghê gớm

  Nghề fò cũng đéo gì cao quí ghê gớm

  Nhưng độ quan trọng của nghề giáo hơn nghề fò cái dắm í. Đéo thể hơn nhau!

  Đọc báo chí thấy ti tỉ vụ hiếp dâm. Giờ thử đéo có nghề fò ở Lừa đi, hiếp dâm tràn lan à? Chị bảo nghề fò cực kỳ quan trọng tạo cân bằng tâm sinh lý chocả nửa xã hội (nam giới) và an toàn cho nửa xã hội (nữ giới). XH phải cảm ơn các cô fò nhiều ngang với cảm ơn thầy cô. Chấm hết.

  Đéo biết sự nguy hiểm cho gái khi xã hội đéo có fò thì im mẹ nó miệng đi.  

  Thậm chí đéo có thầy cô thì vẫn có bố mẹ dậy được, còn xh mà thiếu fò thì gái đéo dám ra đường luôn.

 14. #14 by lanovia on 2010/11/23 - 18:10

  Phò đã có từ ngàn xưa, ngay khi Chúa dựng thành vạn vật. Và nó sẽ còn mãi cho tới ngày tận thế. Sách Khải Huyền có nhắc tới con Đại-Dâm-Phụ ngồi trên các dòng nước nhớn. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm mới nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Hố hố hô, xét thế, cả thế gian nầy dưới quyền Xa tăng là một ổ điếm khổng lồ, và sự hưng-thịnh của Phò mới khủng khiếp sao hố hố

 15. #15 by ongcu69 on 2010/11/23 - 18:51

  http://www.flickr.com/photos/46247426@N00/4196402367/ Thằng mặt ./ vaidai aka minhldp đây hử? Hehehe

 16. #16 by Kakashi on 2010/11/23 - 18:55

  Anh nghe chúng mài lải nhải mãi về jáo vs fò mà buốt hết cả óc. Chúng mài muốn biết jáo hay fò con nào cao hơn con nào thì cứ ra ngoài đường hỏi 100, 1000 … bọn Lừa từ thằng xe ôm, con bán cá tới thằng lãnh tụ xem bọn nó jả lời thế nào. 100% bọn nó sẽ jả lời jáo cao hơn fò. Hoặc bọn mài cứ chạy thẳng ra Đồ Sơn mà hỏi bọn fò ý xem nó trả lời thế nào (có thể chúng nó nói dối nhưng 100% jáo vưỡn cao hơn fò). Nghề fò chỉ được bình đẳng với các nghề khác khi và chỉ khi Bê xê tê tức anh chúng mài đây cho fò là 1 nghề hợp pháp như bao nghề khác. còn fò có cao hơn jáo hay không thì anh đéo ke đâu dấy! nó phụ thuộc vào cái nằm trong kủ sọ mà bọn mày gọi là thành kiến ý.

 17. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/23 - 19:04

  Dịt mẹ các cô Zì bấthủ của các cô dã jở lại và vĩdại hơn bâu jờ hết.

  Hôm nay trong fiên họp bímật dộtxuất của các bạn thân Zì trong Bê Xê Tê, các bạn bản dã thựcsự lolắng về vụ tỉn nhau jữa Nam Bắc Hàn và xin Zì ýkiến chỉdạo. Zì jảnhời như sau dịt mẹ các cô há loa mà nge.

  – Bắc Kinh dã chínhthức bật dèn cho Bình Nhoõng tỉn Hán Thành. Xungdột sẽ không zừng ở các màn bắn fáo tầm xa nếu quốctế không có zững dộngthái thíchhợp.

  – Nguyênnhân của cuộcchiến nóng chính là sự xungdột tiềntệ Tầu Mẽo. Như Zì dã zựdoán từ trước, tên zathâm O3ma sẽ là thằng gây nên WW3 nếu dể cuộcchiến Tơn Mao xẩy ra.

  – Bằng 1,000 tỷ Ông Tơn jấy lộn dổ vầu thịtrường Á Châu, O3ma chả khác déo jì ăncắp của cô Hồ 800 tỷ.

  – Dể trảdũa cho hànhvi cướp jiết hiếp từ O3ma, cô Hồ hạ lịnh cô Kim bắn dòm.

  – Nếu O3ma tiếptục cươngcòng trong kếhoạch hạ já Ông Tơn, cô Kim sẽ xài nuke, tấtnhiên là lấy từ kho ở Bắc Kinh.

  Vướndề là bọn Mẽo dã chuẩnbị cho cuộc chiến III lần nầy chưa. Nếu chưa, thì hãy tintưởng là já Tơn ở Lừa sẽ nhẩy tới 30,000 Cụ. Còn nếu dã, thì hehe, Zì chúc mừng các cô nầu kịp mua một dống vàng.

  Zì cũng chúc mừng các cô nầu có trangtrại miệt xaxôi cách Hànội Sàigòn tầm trên 100km. Nó sẽ là kíucánh của các cô hehe.

  Bijờ Zì di bú ziệu chút dã.

 18. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/23 - 19:15

  Cô Kim Bắc Hàn jờ khác o/ jì Ông Cụ mới cô Ba Zuẩn thời tỉn Nam Lừa. Cô cổ chả có déo jì dể mất, nên sẵnsàng “hysanh dến jọt mấu cuốicùng”, và cô Hồ Bắc Kinh cũng sẵnsàng “tỉn Mẽo dến thằng Bắc Hàn cuốicùng”, ynhư kịchbản Ông Mao dã mần mới Ông Cụ.

  Nếu cuộcchiến nóng nầy tiếpziễn, thì dươngnhiên Nam Hàn sẽ là thằng chịu thiệthại nhiều nhất và nặng nhất (như Nam Lừa xưa), sau dến Bắc Hàn, còn bọn như Mẽo và Tầu thì lại có zịp thidấu kinhtế dỉnhcao như dã từng.

  Và nếu cuộcchiến lan ra khắp Dông Á, thì hehe, mời các cô hìnhzung.

 19. #19 by vaidai on 2010/11/23 - 19:16

  @em Hương: Dùng chính quả mệnh đề ” nếu không có phò” của em nhé, anh chỉ thay mỗi phò bằng giáo thôi.
  Nói thẳng mẹ luôn là nếu đéo có giáo hay suy rộng ra là giáo dục, đào tạo và nghiên cứu, thì giờ này chắc em và cả cái quán này đéo đứa nào có con lap mà ngồi phòng máy lạnh chém gió dư lày, nói không mẹ nó với cả ô tô, tàu điện máy bay, rồi nhà cửa, cứ hang hốc mà ở nhé, bai bai luôn tất cả các nền kinh tế. Đéo có giáo thì cũng đéo có luôn Einstein bạn anh. Cái ý tưởng thuyết tương đối của bạn ấy vãi lìn thật đấy, dưng mà đéo có công cụ toán học của những thằng khác thì cũng ăn lồn nhé. Câu kết của em mới thật là vãi dắm, “không có giáo thì cha mẹ dạy con cái”, ơ thế chữ nó tự chui vào đầu bố mẹ em để bố mẹ em dạy em à? Hay em lại cãi là ông bà nội ngoại em dạy bố mẹ em?=))=)) Thế thì vì đâu mà ông bà nội ngoại em biết chữ. Thế chắc là em hiểu rồi chứ hả?

 20. #20 by Kakashi on 2010/11/23 - 19:25

  Zì cũng chúc mừng các cô nầu có trangtrại miệt xaxôi cách Hànội Sàigòn tầm trên 100km. Nó sẽ là kíucánh của các cô hehe.
  —-
  Anh có ông bác là kịu Thư ký Văn phòng TT nhà ngay cạnh Hoàng Thành. Lâu rồi ông ý bảo đã mua 1 mảnh đất cách HN mấy chục cây lô mếch làm nơi an dưỡng tuổi jà fòng khi Bộ quốc phòng bị thả bom.

 21. #21 by minhhuong on 2010/11/23 - 19:30

  @vaidai: à há, bắt quả tang Dái đánh đồng thầy cô với giáo dục nhá. Giáo dục thì đéo phải chỉ có thầy cô. Và không phải thông qua thầy cô là cách truyền đạt kiến thức duy nhất. Thầy cô chỉ là 1 trong các phương tiện để truyền tải.

  Sự tích lũy giáo dục được duy trì và phát triển trong xã hội, chứ đéo có thầy cô thì sự tích lũy ấy vưỡn có.

  Hệ thống thầy cô giáo là 1 phương tiện tốt để truyền tải trong giáo dục, bởi đã được quy chuẩn hóa.

  Đừng đánh đồng phương tiện với kiến thức. Thầy cô là phương tiện, đéo phải kiến thức.

 22. #22 by Cathnga on 2010/11/23 - 19:53

  “Jáo chả có déo jì caoquý hơn Fò”. @ Trung Tướng
  Cái sự “cao quí” của người thầy giáo là gì thì quả thực người thường, nhất là con người hiện đại ngày nay không thể hiểu được, bởi vì cái được cho là “cao quí” thì vô hình với mắt người thường, nhưng trong giới tu luyện thì họ có nhận thấy cái “cao quí” đó tồn tại rất hiện thực bằng vật chất trên cơ thể của người đó, tất nhiên cũng tùy thuộc xem người thầy đó có đánh mất những thứ tốt đó trong cuộc đời của họ hay không.
  Phật giáo rất rất coi trọng nghề giáo, hoặc những người nghiên cứu về đông Phương rất rất coi trọng. Và tất nhiên những gì được coi là “cao quí” không được đánh giá bằng tiền, vì theo quan niệm cổ xưa, và nhất là trong tôn giáo, thì tiền khi chết không thể mang theo cho dù người đó giàu có tới cỡ nào đi nữa. Còn cái “cao quí” đó, người đó có thể mang theo bên mình mãi mãi, thậm chí có thể qui đổi ra thành xiền đới.
  À, có lẽ em sẽ bốt 1 bài hơi dài bên nhà em của 1 cậu từng luyện Pháp môn Chuẩn Đề, những chia sẻ của cậu ấy về những thứ cậu có thể thấy được kỳ bí và huyền diệu.
  Và theo em cái truyền thống coi trọng nghề giáo là từ xa xưa, khi người thầy luôn là người hướng dẫn học trò đi tìm chân lý. Người thầy thường là có những khả năng, có thể thấy được thiên tượng, có thể hóa giải những vấn đề của trò cho nên việc chịu ơn là tất nhiên rùi, có điều nó ở tận sâu thẳm từ trong trái tim chứ không phải giống như giờ cứ hô khẩu hiệu.

 23. #23 by Cathnga on 2010/11/23 - 20:03

  Chiến tranh có xảy ra hay không thì chỉ có giời mới biết được. Nhưng Sư phụ em Nga khẳng định không có WW3.

  Hehe chiện fía zưới là fịa trăm trăm rùi. @ Trung Tướng
  Chiện thật trăm trăm, còn ly kì hấp dẫn hơn khi tụi tủi cưới nhau rùi. Dù sao thì chiện đã qua rùi, con em dâu em: chân dài, sắc sảo, đảm, chiều chồng giờ đôn đáo lo kiếm xiền nuôi chồng, con và hạnh phúc. Tất nhiên có nhiều người phụ nữ như vậy, nếu Trung tướng không tin thì ngài thật đáng thương.

  hehe. mỗ hông cãi em đâu. mỗ hông cãi gái bâu giờ cả!
  mặc nhiên là em đúng! @ Trận yêu

  Zai hông cãi gái thì thông mình và đáng yêu!!!!

 24. #24 by minhhuong on 2010/11/23 - 20:05

  @Vaidai: Hìhì, vừa gọi đt cho bô lão vừa typing còm nên nó loạn xị ngậu, sorry

  cái chữ mầu đỏ là viết nhầm nhá, viết lại là «kiến thức, tri thức»

  “Sự tích lũy giáo dục được duy trì và phát triển trong xã hội, chứ đéo có thầy cô thì sự tích lũy ấy vưỡn có.”

   

 25. #25 by ongcu69 on 2010/11/23 - 20:22

  @Bắp Ngô: Hương em bốt ảnh Bắc Hàn tiếp đê. Kệ con mẹ thằng vaidai aka minhbeo_hp85 aka thằng mặt ./, để nó ngồi hóng thêm 1 thời gian rồi mới dạy dỗ được. Nếu cỏn yêu cầu em dạy dỗ ngay thì cứ phang 30 Tơn/cồng như giá Zì đã offer cỏn, hehe

 26. #26 by Minh Dũng on 2010/11/23 - 20:32

  Tình hình này phải hóng thôi. Địt mẹ nếu quả thế chiến 3 thì bỏ bố, ôm vàng trốn đâu giờ, hehe.

 27. #27 by Enterprise on 2010/11/23 - 20:32

  @Cô Hương:
  “Sự tích lũy kiến thức/tri thức được duy trì và phát triển trong xã hội, chứ đéo có thầy cô thì sự tích lũy ấy vưỡn có.”

  Có lẽ nên đi theo chiều lịch-sử nhé.
  Bắt-đầu từ thời đêm-trường-trung-cổ gì đó nhé. Mỗi phù-thủy (hình-như là nhà khoa-học theo cách gọi bây-giờ) có một cậu đồ-đệ. Và những gì lão phù-thủy tìm-hiểu được đều truyền-lại cho cậu ấy theo kiểu phù-chú hay sách ma-thuật gì đó. Chắc có-thể gọi lão phù-thủy đó là thầy được cô nhỉ. Kinh-nghiệm thời đó được “duy trì và phát triển” như-thế. Và sách lẫn lão ấy hở tí là thiêu đấy nhé. hehe
  Sau-này, người-ta được viết sách công-khai, nên vai-trò ông-thầy không quan-trọng bằng nội-dung trong các cuốn sách/tài liệu. Đến ngày-nay thì công-nghệ vượt-bậc, cô có-thể tìm-kiếm phân-tích tài-liệu rất dễ-dàng.
  Có-điều muốn hỏi cô: Nếu không có người (thầy) truyền đạt những gì họ tìm hiểu được (giáo) thông qua sách, audio, video, … thì có gì để nhân-loại tích-lũy?

  Tên tướng kinh nghiệm nhiều, giả sử hắn không nói với cô, không viết email cho cô, .. thì cô tích lũy được tri thức hắn đúc kết bằng cách nào?hehe

  @Dì:
  Dì nghe đấy. Lừa không cần có Dì thì cũng vẫn tự khai-sáng được nhế! hehe.

 28. #28 by Minh Dũng on 2010/11/23 - 20:36

  @ chi bộ: Thằng vaidai này mặc định rất là ./ chó. Cứ cắn ông ổng ông ổng, hoặc tển muốn tham gia nhưng nổ quá đà. Hoặc tển là thằng ./ chó suy nghĩ bằng lỗ đít. Đéo gì một việc nhỏ như thế mà mãi không thông. Thì ăn máu ./ đi cho nhanh.

 29. #29 by Minh Dũng on 2010/11/23 - 20:46

  Địt mẹ có những nước chủ trương phát triển giáo dục. Xã hội nó đòi hỏi, chính phủ nó định hướng, nhân dân nó ủng hộ. Mời xem giáo dục Canada, các nước bắc âu, Anh, Mẽo.

  Có những nước chủ trương phát triển giữ vững tôn giáo nhưng song song phát triển phò phạch thu hút du lịch, tăng GDP. Điển hình là Thái.

  Có những nước chủ trương để phò phạch như 1 nghề bình thường, chẳng có đéo gì phải lăn tăn cả. Như Hà Lan, vài tỉnh của Nga cùng vô số các nước khác.

  Anh và các đồng chí khác trong chi bộ chỉ muốn chỉ cho các đồ con lợn thấy 1 điều. Jáo hay Phò đéo có gì ghê ghớm cả. Cái nào cao hơn cái nào tùy thuộc vào cung cầu từng nước từng vùng. Jáo và Phò đều cung cấp dịch vụ và thu tiền. Nói chung bình đẳng.

  Ví dụ anh oánh 1 ông Jáo, và anh oánh 1 ông Phò. Khả năng anh bị 2 ông kiện là như nhau. Thậm chí anh phải đền ông Phò nhiều hơn vì nó xấu mã đi kiếm tiền được ít hơn.

  Ví dụ sáng anh trả 5 đồng cho 1 thằng Jáo đến dậy anh về đầu tư kim loại mầu. Trưa anh trả 5 đồng cho 1 thằng Jáo dậy anh đầu tư nông sản. Nhưng tối anh có thể sẵn sàng trả 10 đồng cho 1 ông Phò, và sẵn sàng boa thêm cho tển 3 đồng nữa vì dịch vụ tốt. Cả 3 ông đều cung cấp dịch vụ cho anh, và anh đều trả tiền sòng phẳng. Đéo tốt, anh cho lượn đéo bao giờ dùng lại, tốt anh lại gọi. Anh đéo mang ơn thằng Jáo nào nếu anh kiếm nhiều gấp triệu lần bằng chính cái bỏn dậy anh. Anh cũng đéo cần cám ơn bỏn, mặc dù anh vẫn call thanks bỏn.

  Địt mẹ tên Đái, mày vỡ bọng cứt chưa hả mày?

 30. #30 by Minh Dũng on 2010/11/23 - 20:54

  Giáo dục ở Lừa nói một cách thảm thiết là một cái ổ Phò dởm khổng lồ. Tại sao dởm. Vì thu tiền mà cung cấp dịch vụ đéo tốt. Tại sao Phò, bởi như Phò, anh đéo biết giải thích ra sao.

  Từ trên xuống dưới kể từ 30 năm trở lại đây (từ năm 1980) không có bất kỳ một động tác, động thái nào chấn chỉnh, làm cho ngành giáo dục đi lên. Các đời bộ trưởng lỗ đít chưa có thằng nào mở mồm được 1 câu chấn hưng giáo dục mà làm được 1 mảnh may cọng tóc.

  Trên thu tiền dưới, dưới thu tiền dưới nữa, dưới nữa thu tiền học sinh. Tầng lớp quan trọng bậc nhất, và là tầng lớp bị hắt hủi đầy đọa nhất trong ngành giáo dục. Đéo phải là học sinh, mà chính là các Jáo tinh hoa. Bỏn trăn chở, bỏn tự đầy đọa, bỏn tự thủ dâm rằng rồi sẽ tốt, nhưng rồi đến chết bỏn vẫn ôm hận xuống mồ. Hoặc bỏn phải ra đường thồ cứt, làm phò, hoặc làm trăm thứ khác để có thứ đổ vào mồm hốc. Ôi mưu sinh, nó làm người ta đê hèn, và nó cũng làm người ta cao thượng.

 31. #31 by Minh Dũng on 2010/11/23 - 20:58

  Anh chửi Jáo, nhưng anh vẫn cảm thấy thương cảm Jáo. Nghề là nghiệp, đéo phải thằng nào dính vào nghề Jáo rồi cũng dứt ra mà đi được.

  Anh đéo chửi phò. Nhưng anh vẫn mong xã hội Lừa có chỗ đứng cho Phò. Đó gọi là sự bình đẳng.

  Chỉ có điều duy nhất thừa nhận, vợ các tển không bao giờ chấp nhận điều này, dù nó là hiển nhiên.

 32. #32 by laoza on 2010/11/23 - 20:59

  Em Hương điêu xinh đẹp phán đúng zồi. Záo chỉ là phương tiện thôi. Thời sơ khởi thì lấy điếu đâu za thầy mà dậy, mà có thầy thì cũng có điếu jì mà dậy? Đệ anh ị ra bóng đèn, đệ khác đang tắm tiên phát hiện cái điếu jì đấy thì thầy nào dậy? Đấy đều là sự tìm tòi, sáng tạo kết hợp với zải nghiệm, tích lũy… 


  Záo thì cũng tùy người, tùy thời… cũng như mọi người mọi nghề ngoài xã hội, xưa thì đúng là záo đáng được chân quý, záo đói dưng xung quanh đều đói vêu mõm, đói mốc đít, záo muốn bốc cứt của trò cũng điếu có cứt mà bốc và záo sống bằng “Danh”, để có danh záo sẽ giữ mình, záo tử tế và trò sẽ được hưởng cái may mắn đó.
  Záo thời nhập nhẹm dư jiờ sẽ điếu thể như trước, xung quanh chúng có này, có kia… chịu thế điếu nào đc. Con Lừa chứ điếu phải thánh, cứ sống đúng bản chất, đúng tránh nhiệm, Lão ủng hộ. Chứ điếu fải là đc “bảo hộ” thì thái độ thế nài, thế kia.. Lão khinh!

  Lão có mấy nhời để các cô bựa nghiệm, điếu nên đánh đồng như cô Dái giữa záo với “kiến thức tích lũy” mà cô Dái nghĩ là záo nào cũng có.

  Cả lò chi bộ zắm. Chửi dần cho thành thạo. 
 33. #33 by master on 2010/11/23 - 20:59

  Cô Hường thích sưu tầm ảnh BH thì vào đây này.

  http://otofun.net/showthread.php/179730-Em-%C4%91i-c%C3%B4ng-t%E1%BA%AFc-B%E1%BA%AFc-Tri%E1%BB%81u-Ti%C3%AAn-c%C3%A1c-c%E1%BB%A5-%E1%BB%A3/page5

  Địt mẹ thằng Shi cóp bết cả chú thích mà cứ như của mình

 34. #34 by Minh Dũng on 2010/11/23 - 21:01

  Cô Kim Bắc Hàn jờ khác o/ jì Ông Cụ mới cô Ba Zuẩn thời tỉn Nam Lừa. Cô cổ chả có déo jì dể mất, nên sẵnsàng “hysanh dến jọt mấu cuốicùng”, và cô Hồ Bắc Kinh cũng sẵnsàng “tỉn Mẽo dến thằng Bắc Hàn cuốicùng”, ynhư kịchbản Ông Mao dã mần mới Ông Cụ.

  Cái này thừa nhận. Nhưng quan điểm của Mẽo với Lừa khác xa quan điểm của Mẽo với Nam Hàn. Chiến tiền tệ thì có thể. Thế chiến 3 thì hơi quá, anh chắc cả thằng Mẽo lẫn Tầu đều không muốn điều đó. Nhưng đéo biết thế nào được, hehe.

 35. #35 by Cathnga on 2010/11/23 - 21:11

  Thực ra, ngày nay việc đến trường nhằm mục đích là tạo ra những cỗ máy làm việc phục vụ cho nhà máy, công sở, công ty v.v… Giáo viên được đào tạo bài bản cũng để ra lò những sản phẩm theo các tiêu chuẩn mà xã hội cần được gọi là “tiêu chuẩn giáo dục” . Người đi học trả xiền cho những tiêu chuẩn đó. Cả người học và người dạy đều chỉ để phục vụ cho một mục đích nào đó??? Có ai suy nghĩ tại sao không???

  Nhẽ ta nên đặt lại tên cho nghề nầy, nếu không sẽ gây tranh cãi khó mà phân xử được, vì mỗi người sẽ đứng trên một quan niệm khác nhau mà tranh cãi.

  Trung Tướng thì đứng trên quan điểm lợi ích từ những kinh nghiệm cá nhân cay đắng với “thầy” và sung sướng với “phò”

  Người khác không biết tới “phò” hoặc mắc bệnh “liệt” thì tất nhiên không thể nào thấu hiểu được nội hàm của Trung Tướng.

  Còn em Nga đã được “người Thầy” tìm thấy, em Nga thấy thật bất kính khi nhắc tới Sư phụ ở đây. Nhưng em Nga tin Người từ bi và không xét tội lỗi của em. Đối với em Nga, Sư phụ là thiêng liêng và không gì có thể so sánh được.

  À mà người Thầy của em là miễn phí nhé.

 36. #36 by Pepti on 2010/11/23 - 21:19

  Lần sau anh đề nghị các chú như shi gì đó cóp paste thì cho cái nguồn nhá. Cái tóp ấy sang tacke nó cũng có hay sao ấy.
  Nếu O3ma tiếptục cươngcòng trong kếhoạch hạ já Ông Tơn, cô Kim sẽ xài nuke, tấtnhiên là lấy từ kho ở Bắc Kinh.” Tướng thúi.

  Tướng ui cho bọ hóng hớt tý. Thế mẹ thằng Hồ hay thằng O3ma đúng trong việc ra nghị quyết về chiến tranh tiền tệ. Thằng Mẽo sai chăng vì từ hồi Nhật bổn , Đức cũng bị câu chuyện tương tự… Nên ku Nhật bị phát 2 thập niên suy thoái đó. Giờ nó lại bày trò để chơi lại thằng Hồ.
  Nếu Mẽo sai thì anh đồ rằng O3ma đéo dám cương còng đâu.
  Còn Hồ sai thì hê hê… típ tục chiến tranh tiền tệ đến lúc nào Hồ có tiếp 2 thập kỉ suy thoái nữa.

 37. #37 by vaidai on 2010/11/23 - 21:23

  @em Hương: với anh thì bất cứ ai anh có thể học được một điều gì từ họ thì đều là thầy. Đọc 1 cuốn sách thấy nó có ích cho mình thì tác giả của nó cũng có thể coi là thầy mình rồi. Không cứ phải có cái bằng sư phạm rồi lên đứng lớp được mới là thầy nhá

 38. #38 by minhhuong on 2010/11/23 - 21:23

  Tên tướng kinh nghiệm nhiều, giả sử hắn không nói với cô, không viết email cho cô, .. thì cô tích lũy được tri thức hắn đúc kết bằng cách nào?hehe @ Rai

  ———–

  Bắt mẹ nó quả tang anh Rai đánh đồng giữa phương tiện truyền đạt với phương pháp tích lũy lưu giữ kiến thức/tri thức nhá.

   

  TT tích lũy kiến thức tạo thành 1 mớ, đã và đang PUBLIC nó. 

  Ví dụ thư viện, nơi lưu giữ những kiến thức được PUBLIC.

  Đó là phương pháp tích lũy lưu giữ kiến thức/tri thức của xã hội con người.

  Đéo phải phương tiện truyền đạt nhá.

  Có 3 phương án:

  1, anh tự vào thư viện, tự đọc, tự thấm cách tỉa hoa, anh về nhà anh tự tỉa.

  2, anh đăng ký 1 lớp học chính qui theo tiêu chuẩn ISO 9000, 1 cô giáo (cổ đã đọc quyển tỉa hoa), chỉ cách tỉa, anh gật gù tỉa tỉa.

  3, anh join 1 club, toàn đứa đương ngồi thảo luận cách tỉa này ổn, cách tỉa này khi thực hành không hay, anh gật gù đúc kết, viết sách, public vào thư viện.

  Đại loại là cô giáo của anh chỉ là 1 trong 3 phương tiện truyền đạt, và cổ là 1 phương tiện truyền đạt thuận tiện.

  Khi không có cổ:

  -anh vẫn có cách khác để động vào kiến thức đã được PUBLIC lưu giữ.

  -xã hội vẫn tích lũy lưu giữ kiến thức.

   

 39. #39 by Enterprise on 2010/11/23 - 21:34

  @ Cô Hương:
  Ý anh là tên Dì đưa thông-tin lần đầu-tiên đó cô, không phải hắn public rồi gửi mail cho cô. Đại-loại là hắn nghĩ-ra rồi cười một mình. hehe

 40. #40 by minhhuong on 2010/11/23 - 21:38

  với anh thì bất cứ ai anh có thể học được một điều gì từ họ thì đều là thầy. Đọc 1 cuốn sách thấy nó có ích cho mình thì tác giả của nó cũng có thể coi là thầy mình rồi. Không cứ phải có cái bằng sư phạm rồi lên đứng lớp được mới là thầy nhá@Vaidai

  ————-

  Khái niệm cho nó rõ ràng nhá:

  1.  Thầy cô (trên trường cũng như ngoài đời) không phải kiến thức/ tri thức, họ là phương tiện (công cụ) truyền đạt.

  2.  Và trên đời này thầy cô giáo đéo phải phương tiện truyền đạt duy nhất. 2 phương pháp được dùng nhiều nhất lại là tự học hoặc thảo luận nhóm.

   Vaidai rõ ràng đánh đồng 2 khái niệm thầy cô với kiến thức hay giáo dục còn đéo.

   

  Việc anh có cảm tình với người này đã chỉ cho anh cái kiến thức này kia, đó là việc riêng của anh, anh cảm ơn họ, anh yêu mến họ. Đó là cảm tình cá nhân anh. Về khái niệm, họ vẫn là phương tiện truyền đạt, are you agree?

 41. #41 by Enterprise on 2010/11/23 - 21:46

  @ Cô Dũng:
  Cô nói chính-xác. Anh hoàn-toàn đồng-ý.
  Nhưng anh vẫn thấy giáo có điểm hơn: tạo cho cô cơ-hội kiếm-được cái gì-đó lớn hơn. Liệu phò có điều này không? Anh lăn-tăn là điều đó. hehe

 42. #42 by Minh Dũng on 2010/11/23 - 21:54

  Nhưng anh vẫn thấy giáo có điểm hơn: tạo cho cô cơ-hội kiếm-được cái gì-đó lớn hơn. Liệu phò có điều này không? Anh lăn-tăn là điều đó. hehe

  hehe, cảm tính đéo chịu.

  1. Khi còn bé, đồng ý Jáo có tác dụng hơn Phò
  2. Khi anh là hiệu trưởng của 1 trường đại học. Anh còn cần gì Jáo, anh cần Phò hơn chứ? Nhẽ anh bỏ vợ, nhẽ anh chưa người yêu, nhẽ anh không thích thủ dâm, anh không được đi chơi phò? Hay hiệu trưởng phải thủ dâm ở nhà trong mác đạo đức ngoan hiền, hehe.

  Thấy cung cầu chưa hử. Cá nhân Rai hoàn toàn có thể tự nói thế. Nhưng vấn đề chung của xã hội, chung tuyền cầu. Không thể nói cảm tính thế được.

  Các xã hội phát triển luôn có chỗ cho Phò, sure. Những nước lỗ đít như Lừa mới cấm đoán, kìm kẹp. Chính thế nên công nghiệp Phò lẹt đẹo đéo phát triển được, và GDP cũng đéo vùn vụt như Thái.

  Đéo cần so với ai. So mẹ với Thái xem. Có lồn mà bằng kheo chân nó. Công nhiệp nhẹ hơn, nông nghiệp hơn, tôn giáo hơn, hạ tầng hơn, giáo dục hơn, và dĩ nhiên công nghiệp phò hơn, hehe.

 43. #43 by Minh Dũng on 2010/11/23 - 22:03

  hehe, một ví dụ vui khác như này: Ví Jáo như phở sáng, còn Phò như cơm trưa.

  Sáng dậy thèm bát phở nóng, dĩ nhiên anh đi ăn phở nóng. Nghĩa là còn bé thì phải học, nhu cầu Jáo nhiều nhu cầu về Phò ít.

  Trưa anh cần bữa cơm chắc bụng, dĩ nhiên anh đi chén cơm. Nghĩa là khi nhớn thất học đi làm, thì nhu cầu Jáo ít, nhu cầu Phò nhiều.

  Nhưng cũng rất có thể một sáng anh thèm ăn cơm, anh đi chén cơm. Nhưng Hà nội đéo có cơm tấm, cơm sườn quà sáng như Sài gòn. Nên anh phải tự nấu mà ăn ở nhà. Nghĩa là anh phát triển sớm quá, Phò cho trẻ con chưa có, anh phải thủ dâm.

  Và một trưa vô tình anh thèm ăn phở, okie quán phở quá nhiều, chén thôi. Nghĩa là anh cần học cái gì đó, anh lại vào trường học tín chỉ, hoặc thuê 1 thằng Jáo nào đến dậy.

  Đấy, cung cầu đấy. Để cho thị trường điều tiết. Đừng mang cái đạo đức khoác vào cổ nó.

 44. #44 by langle179 on 2010/11/23 - 22:04

  Hehe…National Wanking (@Zi)

 45. #45 by Minh Dũng on 2010/11/23 - 22:12

  Nhưng anh vẫn thấy giáo có điểm hơn: tạo cho cô cơ-hội kiếm-được cái gì-đó lớn hơn. Liệu phò có điều này không? Anh lăn-tăn là điều đó. hehe

  Nếu Jáo như ở Lừa. Nghĩa là nhồi vào đầu học sinh những thứ củ chuối. Vặt trụi hết khả năng sáng tạo, cảm nhận, cảm thụ. Mang đến cho bọn trẻ những bức tranh toàn cảnh u tối. Thì tên Rai kia, tốt hay xấu. Nhưng khi đó vẫn khoác trên vai cái áo “cao quý”, “trong sáng”.

  Jáo dậy ta như trên, thì không bao giờ Jáo mang lại cho ta cái gì lớn lao to đẹp hơn. Toàn thủ dâm với nhau hết thôi trời ơi.

  Tên Rai có vẻ hơi cố chấp rồi đấy. Nhưng nói năng ôn tồn, được được. Tển phải viết xúc tích cô đọng dễ hiểu tý nữa là ngon đới.

 46. #46 by minhhuong on 2010/11/23 - 22:12

  Ý anh là tên Dì đưa thông-tin lần đầu-tiên đó cô, không phải hắn public rồi gửi mail cho cô. Đại-loại là hắn nghĩ-ra rồi cười một mình. hehe @ Rai

  ——–

  Đừng lập lờ với em, nghe rõ chưa anh Rai.

  Phương pháp tích lũy và lưu giữ kiến thức/ tri thức của nhân loại là phải PUBLIC nó. Việc TT nói ra, là 1 hình thức thực hiện PUBLIC kiến thức mà ảnh tự nghĩ ra. Còn việc bằng cách nào để cái kiến thức mà ảnh nghĩ ra tới được em, thì thông qua các lưu giữ về nó, tỉ dụ em đọc được sách của lão ý trong thư viện, trên mạng, đứa nào đấy thuật lại cho nghe, thầy cô giáo trong trường, hoặc thậm chí chính TT thuật lại.

  TT vừa có thể là người tích lũy phát triển kiến thức và public nó, vừa có thể là 1 thầy truyền lại cho em.

   

  Tổ sư thằng bạn, hẹn đi chơi với nhau từ cách đây 2 tiếng đồng hồ mà tới giờ chưa đến. Bực cả mình

 47. #47 by Minh Dũng on 2010/11/23 - 22:16

  Hehe…National Wanking (@Zi)

  @Tên Lẽ: Châu tự nhiên như cái cọc nở hoa trong đống cứt. Dù bông hoa đó đã nở xòe và bay xa. Đống cứt đương nhiên phải ca tụng hoa, vì làm đéo có cái gì để bám vào mà bấu víu khi các bạn khác đến chơi, hoặc khi đống cứt đi chơi nhà các bạn khác, hehe.

 48. #48 by Enterprise on 2010/11/23 - 22:21

  @Cô Dũng:
  Hehe, Cô nói đúng lắm.
  Anh hỏi một câu nữa nhé:
  Nếu anh cứ để phò và mọi thứ phát-triển theo nhu cầu xã-hội. Nhưng lúc nào anh cũng ưu-tiên phát-triển giáo-dục. Vậy chính-sách của anh có sai không?

 49. #49 by vaidai on 2010/11/23 - 22:22

  @em Hương: đu du chứ đếu phải a du nhá. Nghĩa thầy là phải suy rộng ra. Cả trong cái ví dụ về cắm hoa của em đấy.
  1. Vào trong thư viện đọc sách, thì cái thằng tác giả chính là thầy của em, mặc dù có khi mặt mũi nó em cũng đéo biết.
  2. Thầy chăm chăm
  3. Trong quá trình tranh luận, cãi nhau với cả cái club, mỗi đứa vừa là thầy, vừa là trò, vừa tiếp thu những cái thằng khác nó biết (học), vừa đưa ra các kiến thức mà mình đã tiếp thu được từ trước ra (dạy).
  Đừng hiểu nghĩa thầy và dạy học hẹp như thế.
  Và gì thì gì, em cũng không thể phủ nhận rằng em đéo có thể tự học (qua sách báo, mạng, cũng có nghĩa là qua các THẦY CÔ không biết mặt, he he) bất cứ 1 cái gì nếu không có ai DẠY chữ cho em. Hay em có thể tự học chữ? Mà dù có đỉnh cao như thế thì em vẫn cứ cần 1 quyển sách, nghĩa là cần THẦY rồi đấy.

 50. #50 by Enterprise on 2010/11/23 - 22:29

  @Cô Hương:
  Chắc cô chưa rõ ví-dụ anh đưa-ra:
  Giả-sử bà Dì xem món tỉa-hoa cùng với cắm-hoa xong phát minh ra kiểu “cắm củ quả đã tỉa”. Đáng-lý là bả sẽ rao lên internet. Nhưng hơi thâm một tí, bả dấu-ỉm một mình, hehe (không truyền-ra / không dạy). Giả-sử bả cấm tất-cả những tên khác phát-hiện nghệ-thuật này truyền-ra. Thì có phải tri-thức không phát-triển được nghệ-thuật cắm-củ-quả-tỉa không?
  Ví-dụ đó là không có thầy đó. Hehe