Free homes for the Assholes

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nhà cho Lỗđít

Cách nay chưa đầy tháng Bê Xê Tê độtngột phóng một bấthủ: cấp free một căn chungcư caođẳng bậc nhất Hà Nội cho một Lỗđít (*).

Căn chungcư ý tọa tại caoốc Tin Côm thượngthặng phố Cô Trẹo quận Cô Trưng trungtâm Hà Nội I, giá thịtrường 12 tỷ Ông Cụ, chừng 600 ngàn Ông Tơn, tươngđương 1,000 năm lương hiu côngchức mẫncán hưởng hiu chínhngạch.

Lỗđít ý có côngnghiệp gì kỳquặc ngang giá thiênniênkỷ?

Chả gì kỳquặc. Côngnghiệp của Lỗđít ý tới Xứ Lừa bằng zero. Dưng cổ đã nângtầm vănhóa Sóc Lọ Lừa lên đỉnh-tột-đỉnh, nhờ thắng một giải đấu quốctế danhgiá, đạikhái thế.

Quầnchúng Lừa nhaonhao cãi như bão. Đứa bẩu xứng quá xứng quá. Đứa bẩu đéo xứng đéo xứng. Lỗđít ý thanhminh rầng nọ rầng kia. Loạn-xà-bần.

Cánhân Trung Tướng nghĩ hànhvi của Bê Xê Tê đáng hoannghinh, còn quà cho Lỗđít xứng mới cổ hay không tự cổ biết. Hẳn nó sẽ là tiềnlệ tốt, hốithúc các lỗđít khác cốnghiến cốnghiến và cốnghiến. Nhỡ đâu, chiểu tiềnlệ ý, Bê Xê Tê nủi hứng thí mẹ Trung Tướng quả chungcư giãndân Mỹ Đình II giá 1.2 tỷ Ông Cụ, chừng 60 ngàn Ông Tơn, tươngđương 100 năm lương hiu côngchức mẫncán, nhờ phátminh Văn Bựa mớicả Asinerum mớicả Thập Dâm Công, thì sao thì sao?

Nếu Trung Tướng là Lỗđít, đươngnhiên Trung Tướng nhận cănhộ. Quầnchúng các cô đừng tưởng Bê Xê Tê khấu thuế các cô mua quà Trung Tướng nhế. Địt mẹ Bê Xê Tê xin đểu cô Vượng đấy (**). Hơn nữa, so dững món bôlão Trung Tướng cúng khống Ông Cụ thời 1955-1956 (3,000m2 đất và nhà giữa Thủđô Vănvật hehe), thì chungcư Tin Côm chưa bằng cục cứt cục cứt cục cứt.

***

Trung Tướng duyệt Nhà Cho Lỗđít ever nầu.

Thợ thơ Hĩu Tố được cấp quả dinhthự hoànhtráng phố Phan Đình Phùng, cạnh dinh Phó Xứ. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Phó Thủtướng của Hĩu.

Thợ thơ Diệu Xuân được cấp [nửa] quả biệtthự êmđềm phố Điện Biên Phủ mà cô Vũ Cù đang chiếm mần Vănphòng Luật. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Côngthần Bộtrưởng của Diệu’s Lover & Vũ’s Papa, cô Cận Huy. Cô Diệu không vợ không con nên bị cô Cận gọi đến sống cùng, đơngiản.

Thợ nhạc Thi Nguyễn Đình, thợ văn Nam Vũ Tú đều được cấp condo đặckhu Sĩquan Đội Cấn. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Lỗđít Lề Phải của hai cô. Các cô đóng Sếp Hộivăn Lừa liền 40 niên.

Phía Sài Gòn, đám thợ sử Giầu Trần Văn, thợ báo Đằng Trần Bạch, cũng được cấp côngthự phố nhớn xôngxênh. Dưng hehe, ấy lại là tiêuchuẩn của Lãnhtụ và Lãothành, từng gồng mông đủn Chếđộ qua miệtmài laotù đếquốc.

Dững lỗđít tămtiếng như Mai Đặng Thai, Tùng Tôn Thất, Anh Phan, Xiển Nguyễn, Hưng Trần Duy, Di Hồ Đắc.. cũng nhận quà Bê Xê Tê mỹmãn. Dưng hehe, số quà ý đéo bằng 1/100 tàisản các cổ nộp Ông Cụ trong Mùa Cáchmạng xavời (***).

Dânbiểu thợ nổ Quốc Dương Trung râu tóc trắng bốp tuổi 60 vưỡn cầncù xin Bê Xê Tê cơi thêm vài thước vuông phòng ngủ tại chính quả nhà pa cổ tặng Không Ai Sất (****).

Lỗđít gộc đấy hehe.

Thợ văn Bổng Nguyễn, thợ nhạc Nhuận Đỗ, thợ vẽ Nghiêm Tư, chục cô nữa, tuyền hạng Lừa Lỗđít Top Ten, được biếu mỗi cô 20m2 thuộc chungcư 3-tầng 65 Nguyễn Thái Học trịgiá 800 tô phở, sướng ha.

Lỗđít gộc đấy.

***

Thu 199x, thằng Đoong Toong, cháu nội lỗđít họcgiả Anh Đào Duy, kêu Trung Tướng tới cỏn ăn mừng vụ tên ông cỏn bị Bê Xê Tê gán cho con phố chạy trước nhà cỏn (*****).

Nhà Đoong Toong ngự lầu 3 chungcư 35-tuổi Kim Liên, tầm 30m2, nhỉnh hơn bếp Trung Tướng tị. Không bancông. Không toalét. Sàn ximăng tròngtrành. Trần vôi tróc loét.

Khắp nhà treo cơman kỷvật cô Anh. Trung Tướng hỏi Đoong Toong, ông mầy bỏ lắm hàng đây thế?

Đoong Toong bẩu, ơ thằng nầy, ổng ở đây mà.

Trung Tướng biết chó đâu.

Nó là Quà Cho Lỗđít.

(@2010)

(*) Lỗđít: Tức tríthức Lừa. Là Trung Tướng mượn chữ Ông Mao “Tríthức Cái Lỗđít” để gọi giaicấp vôdụng nhất xãhội bằng quả name đíchđáng nhất của nó.

(**) Cô Vượng: Chủ caoốc Tin Côm.

(***) Mùa Cáchmạng: “Em là búp măng non em nhớn lên trong Mùa Cáchmạng”.

(****) Không Ai Sất: Bạn thân Ông Cụ, đạica của Bê Xê Tê. Mời coi loạt bài Thiênđàng.

(*****) Anh Đào Duy: Họcgiả Lừa hiếmhoi có tên trong Larousse Báchkhoathư.

Ảnh đầu bài chụp thợ nhạc Cao Văn bú diệu tại nhà riêng cô cổ, phố Yết Kiêu, Hà Nội. Cũng là một Quà Cho Lỗđít, 80-niên, 30m2, không toalét. Tấtnhiên cô Cao không biên Quốcca Lừa nơi đó.

Thợ đàn Sơn Đặng Thái sau khi thắng một giải đấu quốctế danhgiá hồi 198x không được Quà, dưng pa cổ, thợ nhạc Hưng Đặng Đình, đã thoát kiếp sống gậm cầuthang nhờ sự ý, cũng như Quà, hehe, dù chỉ rộng 12m2.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Độtngột: (Đột ngột).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Thượngthặng: (Thượng thặng).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Chínhngạch: (Chính ngạch).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Côngnghiệp: (Công nghiệp).
– Kỳquặc: (Kỳ quặc).
– Thiênniênkỷ: (Thiên niên kỷ).
– Nângtầm: (Nâng tầm).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Nhaonhao: (Nhao nhao).
– Thanhminh: (Thanh minh).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Hoannghinh: (Hoan nghinh).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Hốithúc: (Hối thúc).
– Cốnghiến: (Cống hiến).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Giãndân: (Giãn dân).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Phátminh: (Phát minh).
– Mớicả: (Mới cả).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Cănhộ: (Căn hộ).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Bôlão: (Bô lão).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Chungcư: (Chung cư).
– Dinhthự: (Dinh thự).
– Hoànhtráng: (Hoành tráng).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Biệtthự: (Biệt thự).
– Êmđềm: (Êm đềm).
– Vănphòng: (Văn phòng).
– Côngthần: (Công thần).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Đặckhu: (Đặc khu).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Hộivăn: (Hội văn).
– Côngthự: (Công thự).
– Xôngxênh: (Xông xênh).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Lãothành: (Lão thành).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Laotù: (Lao tù).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Tămtiếng: (Tăm tiếng).
– Mỹmãn: (Mỹ mãn).
– Tàisản: (Tài sản).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Xavời: (Xa vời).
– Dânbiểu: (Dân biểu).
– Cầncù: (Cần cù).
– Trịgiá: (Trị giá).
– Họcgiả: (Học giả).
– Bancông: (Ban-công).
– Toalét: (Toa-lét).
– Ximăng: (Xi-măng).
– Tròngtrành: (Tròng trành).
– Cơman: (Cơ man).
– Kỷvật: (Kỷ vật).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tríthức: (Trí thức).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Vôdụng: (Vô dụng).
– Xãhội: (Xã hội).
– Đíchđáng: (Đích đáng).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Đạica: (Đại ca).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Hiếmhoi: (Hiếm hoi).
– Báchkhoathư: (Bách khoa thư).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Cầuthang: (Cầu thang).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đỉnh-tột-đỉnh.
Loạn-xà-bần.

*** 1. #1 by Dom-dom on 2010/11/23 - 10:38

  @ Tin tin: Ở Lừa ăn cắp là phình phường, điếu ăn cắp mới dị nhân. Điếu gì mà rộn.

 2. #2 by otocu on 2010/11/23 - 10:52

  Nghe tên Tướng tin phân tích một hồi sướng tai. Đéo biết đúng sai, cứ sướng đã. Đúng là tin, năng động và uyển chuyển, không như bọn già hói củ chuối.

 3. #3 by Bố on 2010/11/23 - 10:59

  Bọn Tây đéo hô hoán “nhất tự vi sư”, đéo bắt phải kính trọng thầy bằng những câu “Tiên học lễ..” , đéo cúi gập lưng khi gặp thầy đéo có nghĩa chúng coi ngề thầy ngang hàng ngề điếm, mả bố đám con nhợn ạ. Đó là quy ước của chúng, đó là văn hoá của chúng. Đến bố mẹ chúng, tổng thống vưn vưn chúng cũng được quyền tự cho mình ngang hàng về nhiều phương diện .  Thế nên đéo có chuyện một con điếm dù cao cấp , lắm tiền được xã hội ngưỡng mộ như một thằng giáo sư có uy tín.

  Đéo thèm dạy cho đám con nhợn chúng mài điều sơ đẳng nầy nữa. Mỏi chym bố mài.

 4. #4 by Đéo Bựa on 2010/11/23 - 11:00

  Rai nói nhiều quá. Ai nói đéo cần nghề Giáo đéo đâu? Nghề Giáo cần cho mọi người như nghề Phò, nghề Xe Ôm nghề Bác Sỹ và Giáo Dục cũng là một thứ hàng hóa, dịch vụ có người bán là Giáo Viên, người mua là Học Trò. Mà đã là một thứ hàng hóa, dịch vụ thì thuận mua vừa bán đéo có kiểu mang ơn mang huệ ở đây. Khi nào các Thầy ngày đi dạy không công, tối về chạy xe ôm để trang trải cho cuộc sống thì lúc đó Rai cứ việc khóc mướn nhế.

  Cái cần chửi cho Lừa sáng mắt ra là nhìn nhận đúng bản chất của nghề Giáo. Cái buồi gì mà đưa đò đưa đò? Bán kiến thức thì thu học phí chứ có cho không đéo đâu? Khác đéo gì thằng CNTT nó viết phần mềm đem bán?

 5. #5 by hùng hục on 2010/11/23 - 11:10

  Anh giở lại đây, anh giở lại đây chi bộ củ buồi!


  Địt mẹ chúng mày chứ đéo gì chúng mày cứ tự xây dững cái cũi rồi tự nhốt mình trong đó thế nhỉ. Địt mẹ đéo gì cứ mặc định nghề giáo là cao quý và nghề phò là mạt hạng, hử? Đấy chính là cái cũi trong đầu chúng mày đấy!

  Nghề giáo và nghề phò đều sinh ra để đáp ứng nhu cầu của một số đối tượng lào đấy trong xã hội, đều là các service industry. Cả hai nghề đều phải bỏ công sức ra phục vụ khách hàng (học sinh và khách làng chơi) để được nhận tiền công (đừng bảo anh là làm phò ít mệt hơn làm giáo nhá, địt mẹ!). Dư vậy về bản chất là như nhau. Địt mẹ còn thằng nào nói về ý nghĩa đóng góp cho xã hội nhá, địt mẹ tất cả chỉ là tương đối, vì các nghề có phần đóng góp riêng của mình cho xã hội, không thể so sánh, giả dụ ai so sánh được nghề giáo với nghề y xem cái nào đóng góp tốt hơn không, xã hội cần cái nào hơn không? Cao quý hay không là ở chỗ người làm nghề có trách nhiệm, có tận tâm, tận tụy với nghề của mình, với khách hàng của mình để xứng đáng với số tiền công được nhận. Một em phò tận tụy chiều khách hàng cũng đáng trân trọng không kém gì một cô giáo yêu nghề, cố gắng truyền cho học sinh của mình những kiến thức tốt.
 6. #6 by Dom-dom on 2010/11/23 - 11:30

  Kết quả là bị chửi. Về đòi nghỉ dạy. Anh bảo: nghỉ mẹ nó đi cho lành, ở nhà anh nuôi, việc gì mà đi dạy cho cực!@ Lả
  Vện Lả dạy Toán phải hông, kiếm ăn đc đấy. Vện Lả còn yếu đuối >< Kiếm ăn. Lả phải bồi dưỡng cho Vện cứng rắn lên= dẫn vào đây, cho đọc bài của mấy thằng to mồm chửi Giáo ý, nhất là của tên Pháo. Rồi cho xông lại thương trường GD, quất quất thẳng tay.Điếu phải ngày đêm lùng sục tư liệu dạy cho hay mà rồi túi vẫn lép, chỉ bồ chửi là đầy. Dạy hay= tiền đầy.
  Địt pẹ mấy tên chửi Giáo ở đây, khác điếu tư tưởng của Bê Tê Xê, đòi hỏi Giáo phải thế này thế nọ, điếu được thế là chửi. Cứ bóc bánh trả tiền thế là sòng phẳng. Ngồi trong lớp ko lo học hở, phắn, hoặc trả tiền gấp đôi, còn làm sao để được gấp đôi tự nghĩ. Phải quan niệm đó là bán hàng bán kiến thức, điếu phải đạo đức nọ kia, thế là nhẹ cái đầu, điếu phải khóc.
  Nếu anh thấm đc tư tưởng nầy sớm, Anh điếu bỏ nghề, nghề này kiếm ăn ngon với những tên giỏi đới, miễn đừng ăn bẩn. Hiện nay Anh đang kiếm ăn tốt, khi nào cửa này vơi sẽ quay lại GD. Nhà điếu nào mà chả có con, nhà điếu nào mà chả phải lo cho con học. He he  

 7. #7 by Do L on 2010/11/23 - 11:40

  Địt mẹ Zì !
  Đọc Zì từ ngày Ly khai cà phò mà bữa nay mới cồng phát nồng nàn.

  Anh đi học 12 năm đủ 12 trường. Từ LTK qua CVA qua NT qua nhiều quá đéo nhớ.
  Học bạ con cầm hôm nào tìm bốt lên cho Zì thưởng thức.

  Trù là hành vi cực tao nhã của các thày và cô.
  Anh đéo đánh nhau, đéo quậy phá.
  Anh chỉ đéo học, 3 năm cấp III anh chỉ có 6 cuốn vở. Bài anh đéo ghi vì có đứa ghi hộ, kiểm tra anh mới xuất hiện.
  Thế mà anh bị đì toét mẹ nó đít, các anh chị í toàn nhè pa ma mà hành hạ.
  Thế là anh đòn doi trường kỳ, may mà anh khỏe gấp 3 TT nên qua hết.
  Địt mẹ thù anh thì anh chả lại ngay.
  Lá thị sát vào ghế.
  Hạt thối lấy gò DD đéo fai quấn vào báo mà là vào dẻ lau xe. Địt khói âm ỷ âm ỷ 2 hay 3 ngày.
  Cá chọi chết ngâm nước vo gạo. Dis nó dính vào đầu khi gác lên cửa lớm thì lấy xút 72% chà 3 ngày đéo hết mùi.
  Pháo dật lắp vào ghế.
  Pháo đùng buộc hương cho sau bảng.
  Than cây điền thanh ( Sg goi Điên điển ) lấy cối xay xinh tố xay nhuyễn trộn với thuốc pháo.
  bỏ vài hòn sỏi vào. Trường NT hình chữ U, ban giám thị nằm giữa. Dis cái gói 1kg í mà quăng vào thì thôi dồi.
  Nó đéo nổ to, chỉ bụp phát. Nhưng khói với lửa thì như hiệu ứng Hô li út.
  Đéo biết TT có chơi pháo Lạt hay k ??? nhưng quăng xuống sân thì nó nổ khác đéo lựu đạn.

  Vài môn cơ bản thời Thiên đàng.
  Nhà anh là Nguyễn văn Kinh nên phá kiểu đéo gì cũng qua. Khổ mỗi mama là mất nhiều xoong nồi, bàn là, chậu nhôm các kiểu.

 8. #8 by Dom-dom on 2010/11/23 - 11:44

  Cao quý hay không là ở chỗ người làm nghề có trách nhiệm, có tận tâm, tận tụy với nghề của mình, với khách hàng của mình để xứng đáng với số tiền công được nhận. Một em phò tận tụy chiều khách hàng cũng đáng trân trọng không kém gì một cô giáo yêu nghề, cố gắng truyền cho học sinh của mình những kiến thức tốt. @ Hục.
   Vote

 9. #9 by Cocacola on 2010/11/23 - 11:59

  @ Zom:


  Vện anh không dạy toán, ẻm dạy Hóa, theo tư duy của anh thì ẻm có thể dạy luyện thi cả hai khối ngon. 

  Thế nhưng ẻm không muốn dạy thêm, ẻm bảo cái môi trường giáo dục nó xơ cứng và độc hại lắm. Ẻm hết giờ là về nhà chơi, đi sốp-pinh, đi săn hàng hiệu thôi.

  Anh bảo, thôi hết giờ cứ phóng thẳng về nhà cho lành, bỏ lại mọi thứ sau lưng đi cho nó giải độc. Tuy nhiên chuyện trường lớp ẻm vẫn than thở hoài!
 10. #10 by Dom-dom on 2010/11/23 - 12:02

  Anh Đòm đúng mẹ, ở quán Bựa phải mạnh mồm chứ. Thằng nào cũng gào lên, mình anh lí nhí thì chó nó nghe. Cứ gào lên cho em.

  Khản cổ em tiếp nước, hà hà. @ Hương Điêu

  Okie! Đã vào đây sợ chó bố con thằng nào kể cả thằng chủ quán. Hơ hơ

 11. #11 by tieuthithi on 2010/11/23 - 12:07

  Tối qua mải chát ko nhòm quán mà  bây giờ 3 -4 trang cồng  chưa đọc ặc ặc …
  Tổ sư có Dì mồm loa mép giải ở nhà có khác ,các bựa nổ tưng bừng vui đéo chịu
  Đọc hết đóng còm này chắc mất mẹ buổi chiều
  Thôi đi ăn đã . tối đọc

 12. #12 by Delete on 2010/11/23 - 12:08

  Ối zời, các cô ngịch vãidái.
  Jáo trù – ngịch – jáo trù – lại ngịch ….  thế thì kêu déo jì?
  Hồi hổi pa Del chặt mẹ chângế bàjáo, hehe lộn cổ chứ déo. Hồi Del tiểuhọc chơi trò bôi lông quả mắt mèo lên gế bà jáo, keke ngứa chổng mông mà gãi. Zưng chỉ chơi trò dó mới 1 bàjáo thôi, hầunhư các bàjáo ngoanhiền cả.
  Lịtmẹ lũ trò quậy như giặc, năm nào cũng xiên nhau jữa sântrường, các jáo di zẹploạn dã tắc mẹ nó thở rồi dạydỗ déo jì.

  Nói di nói lại ngề nào cũng có cái zở cái khổ của nó.

 13. #13 by Bố on 2010/11/23 - 12:10

  ĐM, con vợ tác ta của bố chửi bố không khác chửi con cún của nó vì tội bố cứ mất công dạy dỗ đám con lợn ở đây mà sao nhãng nhiều thứ.

  Đọc thêm mấy cồm cũ, bố mài lại phải dạy thêm chúng mài để lấy phúc cho con cháu.
  Nghe bố mài nói đây nầy:
  dững thằng cắp đít đi học ở các trường Tây, sau buổi học cuối cùng đều chứng kiến cảnh học sinh, sinh viên phải nói câu “cám ơn” . gần như không có trường hợp ngoại lệ, dù đéo phải tăm phần tăm cái đám đó yêu qúy thầy mình thật sự. Vậy nhưng đi chơi phò, mấy thằng sau khi vật vã nó tả tơi  xong thì mở mồm nói cám ơn ? Thằng nào thấy thoả mãn thì bố thí thêm tiền cho nó chứ trong lòng cũng khinh bỉ nó bỏ bố đi.  Vậy là sao hả đám con nhợn ngu xuẩn ? Nhẽ đấy không phải là sự định giá của xã hội đối với các ngề ngiệp khác nhau ?

 14. #14 by Dom-dom on 2010/11/23 - 12:17

  Thế nhưng ẻm không muốn dạy thêm, ẻm bảo cái môi trường giáo dục nó xơ cứng và độc hại lắm. Ẻm hết giờ là về nhà chơi, đi sốp-pinh, đi săn hàng hiệu thôi.

  Anh bảo, thôi hết giờ cứ phóng thẳng về nhà cho lành, bỏ lại mọi thứ sau lưng đi cho nó giải độc. Tuy nhiên chuyện trường lớp ẻm vẫn than thở hoài!@ Lả.
  Thế là 2 vợ chồng Lả đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, bảo nhau mũ ni che tai, tránh va chạm với thực tại rùi. Đó là một cách, nhưng hơi tiêu cực. Phải đối mặt với cuộc sống, xông vào kiếm ăn chính đáng từ nghề, còn thế nào là chính đáng vào đây cho tên Tướng nó dạy. Trừ khi với công sức đó mình mần nghề khác hay hơn. Đi shopping là một cách tiêu tiền chứ ko phải cách kiếm tiền. Khi mềnh còn kiếm đc tiền hổng có lẽ chê tiền.
 15. #15 by Bố on 2010/11/23 - 12:17

  đám con nhợn chúng mài có biết là bọn Nhật bẩn, bọn Hàn xẻng , những nước đứng trên cổ chúng mài hàng trăm bậc vẫn hết sức nghiêm cẩn khi hành xử với thầy của chúng không ?  chúng mài, như đã nhiều lần bố mài chửi, cái hay chúng mài đéo học, toàn học cái dở,  cứ đua đòi ra vẻ ta văn minh giống người nên đéo biết đào thải cái gì, giữ cái gì, cái đéo gì cũng đội tây lên đầu.
  Đúng ra, theo triền thống thì để nhận được sự tôn kính, biết ơn, thằng làm thầy cũng đéo sướng gì khi phải gò mình cho lọt cái khuôn khá cứng nhắc, mang tính chuẩn mực mà xã hội đặt ra . Học trò phải học thầy không chỉ về kiến thức mà còn  tỷ thứ “khuôn vàng thước ngọc” khác nữa. Chúng mài ngu si nên không thấy được mặt tích cực này của nghề giáo.
   Giáo bgiờ đéo ra giáo cũng bởi đám con nhợn chúng mài.
  Vấn đề của chuồng nhợn của chúng mài hiện nay là vì lãnh đạo ngu nên đổ tiền vào giáo dục nhiều nhưng giáo dục đéo khá được, ông thầy cũng vì thế mà tự và bị hạ cấp .

 16. #16 by Mit on 2010/11/23 - 12:19

  Bắt quả tang chị Mít mới lại anh Bựa Hoa Lư phát sóng ngắn nhau nhế. Cali ở mô khai mau@ đóm

  Híhíhí Sao Bõ bựa lại thành Bựa Hoa Lư vậy kià?

 17. #17 by Bố on 2010/11/23 - 12:35

  Mả bố đám nhợn ngu si mọi rợ chúng mài . Thấy cảnh chúng mài  ủng hộ, tỏ vẻ khoái chí vì bật CA, bật giáo (như cồm thằng Do L), đề cao điếm là bố hiểu chúng mài sẽ muôn kiếp làm con nhợn mọi rợ mà thôi.
  Đéo có thuốc chữa cho đám con nhợn thật rồi

 18. #18 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/23 - 12:43

  thằng đầu puồi nào nói anh ăn cắp ý tưởng đấy? địt mẹ. a có biết cô Beo là cô nhồn nào đâu.


   Đêm qua a chơi game xong lang thang lên linkhay xem bọn xì tìn trên đấy có đéo gì hay, thì thấy được cái này  http://www.scribd.com/full/43556732?access_key=key-m91pyikv2ypafxz9a69

  . Nên anh phi ngay về chi bộ biên bài, chứ ăn cắp cái đầu puồi nhà anh nhế! đỵt mẹ nhà cô. Còn nếu nó trùng với cô beo hổ báo đầu buồi nào đấy thì a cũng đéo lạ, vì 1 con bệnh như vietnamnet mà có nhiều thằng chẩn đoán giống nhau là chuyện thường. 

  Ông bác sĩ bán bao cao su nầu vừa nói ở dưới đấy. Cơ&còi anh Tuấn to ai chẳng biết. Dưng ông phản bác lại luận điểm 5 cái e đưa ra xem nầu. Địt mẹ, đặc biệt là cái máy chủ dự phòng nầy.  http://www10.vietnamnet.vn/.
  Sao nó đéo nằm trong danh sách máy chủ ăn cắp bản quyền?  http://www.scribd.com/full/43556732?access_key=key-m91pyikv2ypafxz9a69

  Đảm bảo lúc cuối bổn sẽ thốt lên câu: đéo tìm ra được thủ phạm cho coi.hehe. chờ mà xem.
  Mà tình trạng nầy còn kéo dài ít nhất là hết hôm nay, vì các bạn bên ấy đang bận xóa dấu vết& mua bản quyền.hehe. Chứ khắc phục database cái đầu puồi!
 19. #19 by Mit on 2010/11/23 - 12:49

  Nghe bố mài nói đây nầy:
  dững thằng cắp đít đi học ở các trường Tây, sau buổi học cuối cùng đều chứng kiến cảnh học sinh, sinh viên phải nói câu “cám ơn” . gần như không có trường hợp ngoại lệ@ Bố

  Nhẽ bọn Mẽo cái đéo jì cũng khác người?  Mít chưa từng thấy cái protocol ấy bâu giờ trong suốt bao nhiêu năm đi học ở đâyĐúng là xứ sở bọn cao bồi mất dạy!

 20. #20 by Mit on 2010/11/23 - 13:05

  Các cô cậu cần biết tri ân nhưng cách trả ơn theo kiểu ngày Nhà Mẹ Gì Dáo là cụ không đồng ý. Mịa nó (chưởi tục rồi) chỉ được cái mẽ bề ngoài.@ Cụ
  Đúng đấy, cái kiểu ngoài tri ân dưng bên trong thì oán, chán bỏ mịa!!!  Ngày xưa có thế đâu nhờ?  Có lẽ Jáo ngày xưa không phải bị đẩy vầu cảnh phải vật lộn với miếng ăn một cách tồi tàn, rùi phải dạy những điều thúi hoắc chăng?  Jáo CVA chính ngạch cũng đủ tiền nuôi vợ con + giúp việc + nhà cửa đàng hoàng.  Chưa kể nếu dạy học thêm sẽ còn tiền mua đất vươn vươn.  Mà Jáo thời thởi chắc phải hơn Jáo thời nay rùi về kiến thức rùi.

 21. #21 by Bố on 2010/11/23 - 13:07

  Cô Mít cả cụm nên hiểu rằng bố không có ý nói rằng cả lớp đứng lên rồi lần lượt xếp hàng để nói câu cám ơn.
  Cô sẽ là loại đéo ra gì nếu biết đó là buổi học cuối cùng mà khi đi ngang qua ông thầy của mình không phọt ra câu  “phanh kìu”.
   Tính khái quát mà bố muốn nếu ra qua các ví dụ là ở xã hội nào thì giáo vẫn được đề cao hơn điếm, cô ngu nghe chửa ? Chả lẽ chỉ mình cô boiết Mẽo ? Chảt lẽ Mẽo lại coi giáo như điếm ?

  Rõ là nhợn dù đi đến đâu vẫn là nhợn!

 22. #22 by Hoàng Việt on 2010/11/23 - 13:19

  Sắp tới ngày Thanksgiving -Lễ hội này đầu tiên tại Bắc Mỹ được tổ chức tại Newfoundland bới Martin Frobisher và nhóm thám hiểm Frobisher năm 1578 .Lễ Tạ ơn, một lể truyền thống của người Mỹ, bắt nguồn từ những người đầu tiên đã bỏ nước ra đi đến đây tìm tự do.Tại Mẽo , người ta thường tưởng nhớ đến một bửa ăn tổ chức trong năm 1621 giữa người za đỏ Wampanoag và nhóm Pilgrim đã di cư tại Massachusetts. Nhiều chi tiết của câu chuyện là truyền thuyết được đặt ra trong zững năm 1890 và đầu thế kỷ 20 để tạo một biểu hiện sự đoàn kết quốc gia sau nội chiến Mẽo cũng như để đồng hóa các người nhập cư !


  Thả thính đây đã khi nào rảnh biên típ ( vì sao Bê Xê Tê đang chèo kéo ông Tơn – Vịt kiều và chất xám hồi hương ? )

 23. #23 by minhldp on 2010/11/23 - 13:26

  Địt mẹ còn thằng nào nói về ý nghĩa đóng góp cho xã hội nhá, địt mẹ tất cả chỉ là tương đối, vì các nghề có phần đóng góp riêng của mình cho xã hội, không thể so sánh, giả dụ ai so sánh được nghề giáo với nghề y xem cái nào đóng góp tốt hơn không, xã hội cần cái nào hơn không@Hục

  Bố mày vẫn cứ phải so sánh đấy. Tương đối cái địt cả lò mày. Xoen xoét tương đối xong mang y mới giáo ra làm ví dụ. Mày thấy từ đầu tới giờ có ai so y mới giáo là nghề nào đóng góp nhiều hơn không? Chính vì lũ lợn chúng mày trong đó có cả thằng mặt lồn chủ quán kêu là giáo và phò đóng góp XH ngang nhau nên bố mày mới phải nhảy vào chửi. Khác nhau thế nào thì thằng Roai nó cồng bên dưới rồi ấy, tự đọc rồi ngợi tiếp đi, bố đéo nhắc lại đâu.

 24. #24 by minhldp on 2010/11/23 - 13:27

  Mà đã là một thứ hàng hóa, dịch vụ thì thuận mua vừa bán đéo có kiểu mang ơn mang huệ ở đây.@ đéo bựa

  Lại được cả thằng ngu này nữa, dịch vụ cái mả mẹ mày. Dạy học không phải cứ thầy truyền đạt bao nhiêu thì trò hấp thu được bấy nhiêu. Có thằng thầy nó dạy 1 lần là nó hiểu, có thằng thì dạy đi dạy lại vẫn đéo ngấm vào chữ nào, nguyên nhân có thể do nó quá ngu, hoặc chỉ đơn giản là nhà nó ông bà già nó lắm tiền, nó đéo thích học và đéo cần học. Ngay cả những đứa chịu học, thì cái mà nó tiếp thu được cũng khác nhau, tùy theo tư chất. Tại sao bao khóa chuyên toán, cùng lớp với Châu Ngô bao thằng mà có mình Châu Ngô giải được cái bổ đề mẹ gì ấy? Mày chỉ có thể chửi 1 thằng giáo (ví dụ lớp 1) là ngu nếu nó dạy 30 đứa/lớp, giả sử chưa đứa nào ở nhà được dạy trước mà có 25 đéo biết đọc biết viết sau 1 năm, còn lại thì đánh vần 1 tiếng/trang báo. Còn nếu cái lớp ấy những 29 đứa nó đọc thông viết thạo, mỗi thằng con mày do ngu di truyền từ đời ông nội nên đéo đọc nổi tờ Nhi Đồng và bảo báo hôm nay có ô tô lật thì mày nên tự thấy nhục mà thắt cổ chết mẹ đi chứ đừng nỏ mồm chửi nhá

 25. #25 by vaidai on 2010/11/23 - 13:38

  Mẹ, dùng máy khác quên k đăng nhập lại. 2 cồng bên dưới của bố đấy nhá TT củ lồn

 26. #26 by chiavoi33 on 2010/11/23 - 13:43

  Hóng bữa nay về vd này nhưng không còm vì mấy lí do:

  1.     Không chịu nổi nhiệt của quán (chửi kinh)

  2.     Cả lò nữ giáo: Mẹ giáo, dì giáo, chị họ giáo…

  3.     K tự tin vào khả năng lập luận

  Nhưng hôm nay không chịu nối nữa rùi.

  @ Mít: 1. Trước có câu: Chuột chạy cũng sào với vào sư phạm nên Mít nói: “ giáo ngày xưa đâu vậy” là Mít mít thật. Gv trước ngoài dạy phải lăn lộn thêm đủ nghề để sống đới mít ạ. Thậm chí có ông giáo ngày dạy đêm lén vào ga tàu đi xe đạp ôm. Nữ giáo thì kiêm làm ruộng, hàng xáo…Mít lại chứng tỏ chả biết gì khi nói rằng giáo trước dạy thêm kiếm tiền. Phong trào học thêm mới rộ lên khoảng hơn chục năm lại đây thôi và nhất là thời điểm bây giờ. Hehe mẫu giáo cũng có phong trào học thêm.

             2” Giáo thời thởi chắc phải hơn giáo thời nay vè kiến thức” Mít lại mít nữa. Giáo trước về kiến thức k bằng bây giờ ( tất nhiên là nói phần lớn thôi). Bộ đội phục viên sang học sư phạm. thanh niên xung phong chuyển sang học sư phạm. Chương trình đào tạo 10+2, 10+3…Giáo trước không hơn về kiến thức nhưng chắc một điều không “thị trường” như giáo thời nay.

   Mít adua lố quá!

   

 27. #27 by lanovia on 2010/11/23 - 13:53

  Thằng vaidai aka minhldp, để anh chốt lại cho mầy hiểu nầy:

  –         Giáo và Phò cùng đóng góp cho xã hội, dưng giáo được tung hô hơn phò bởi đó là cái mà bê xê tê muốn. Giáo nghèo kiết, ăn cá gỗ mần sống, nếu hông được cái danh “thiên chức”, “công ơn” thì đã tèo mẹ, đéo đứa nào muốn vầu. Giờ bọn mần giáo hầu tuyền đứa lười, ngu, thích an nhàn. Bọn tốt nghiệp ở lại trường mần việc tuyền bọn dốt. Anh thách mầy cãi. Cứ đà nầy giáo dục mãi ì trệ.

  –         Sao Giáo lại nghèo kiết? Bởi lương ba cọc ba đồng. Bởi tư tưởng rằng mần giáo nhận lương nhà nước, khác mẹ lương tư nhân. Lương nhà nước cao quí hơn. Cao quí cái máu lồn. Giáo nghèo kiết nên giáo bỏ time, si mánh mần tiền, Giáo đéo phát triển kĩ năng nghề nghiệp. Giáo giở nên ngu, lạc hậu, thụ động, vô tâm, vô đạo đức.

  –         Sao Bê Xê Tê lại muốn Giáo dư vậy? Chả muốn chả được. Bởi cái gọi kinh tế thị trường định hướng xhcn nửa nạc nửa mỡ hố hố hố. Giáo là công cụ để Bê Xê tê định hướng-tiên triền, đéo thể thả rông được.


  Giáo chỉ khá khi Giáo hiểu được Giáo là Giáo, tức thằng bán chữ+kinh nghiệm. Dưng để được thế thì cơ chế phẩy khác đi. Giáo phẩy được chủ động mần tiền. Trường học phẩy biết mần kinh tế, không thì ăn cứt.

  Trường cần có sự hỗ trợ từ chính phủ, dưng phải là một hỗ trợ qua lại, mục đích mang lợi về kinh tế, nhân lực-con người. Tiền điếu phẩy đương nhiên mà có, tiền phẩy là máu sôi trong máu.


 28. #28 by chiavoi33 on 2010/11/23 - 14:16

  @ Chi bộ: Cãi nhau mãi làm gì nào?!

  Công nhận những điều sau:

  1.     Nghề giáo cũng như mọi nghề khác chứ chả có khái niềm nghề giáo “cao quý”.

  2.     Như mọi nghề khác ở khái niệm nghề chứ không như mọi nghề khác ở tính chất nên không thể so sánh nghề giáo với nghề phò hay ss nghề phò với nghề kinh doanh, nghề xây dựng….Tuy nhiên phải khẳng định rằng Phò số ít vì hoàn cảnh gia đình còn  phần lớn vì lối sống đua đòi, trác táng, đồi truỵ. Lấy trôn nuôi miệng và thoả mãn các thú ăn chơi vô bổ.

  3.     Ngành giáo bây giờ đáng “bêu”. Tại sao? Vì  những tiêu cực, những gian dối…trong ngành. Học sinh hhocj lực yếu  không dám cho ở lại lớp; học sinh tư cách đạo đức kém không dám mạnh tay ( chứ chưa nói là dám đuổi).  Thêm nữa, cơ chế thị trường đã làm cho tư cách giáo xuống cấp. Giáo tìm mọi cách moi tiền học sinh như ép học thêm, thu thêm các khoản ngoài quy định. Chất lượng giờ dạy kém  Mọi hoạt động của giáo, tư tưởng của giáo đều phải theo định hướng chung. Không theo định hướng ắt bị trù ngay (Lưu ý  không phải là tất cả, chỉ là số đông thôi. Nếu ai không nằm trong số đông đừng phật lòng nha!)

   

 29. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/23 - 14:22

  Hehe Zì dây các cô dịt mẹ các cô.

  Các cô nge Zì chưởi Jáo chán chưa? Chán rùi thì jờ nge Zì kể nỗi thốngkhổ của Záo hehe.

  Kể thế là dể các cô biết các trảingiệm của Zì nó baola thế nầu, chứ déo fải dể chứngminh ngề Jáo “cao” hơn hay “nhục” hơn ngề Fò, nge chưa các cô.

  Trước khi vầu chiện Zì có mấy nhời.

  Hehe dịt mẹ các cô cồng nhiều quá, Zì dọc hết dấy, zưng jảnhời hông xuể, hehe, nên chỉ chõm vài ý chính thôi. Các tintin lêngồng nguyhiểm như Dái, Khờ muốn Zì jảnhời vuilòng trả 30 Tơn qua Paypal.

  Có cô bẩu thế nầy: “Lượng tri-thức mua được từ 500k và sự sung-sướng mua được từ 500k cái nào có-ích hơn thì các cô tự kết-luận”.

  Zì jảnhời, còn tùy. Dịt mẹ với một dứa trẻ dang di học và kèn chưa lột thì 500K Kiếnthức tốt hơn, còn với Zì hoặc nhiều Bựa ở dây, thì 500K Tỉn tốt hơn.

  Dấy là chưa nói zững thứ kiếnthức bọn trẻ Lừa mua ở trường tuyền kiếnthức zỏm (như Sử chẳnghạn, cái nầy có cần chứngminh hông?), déo thể so dược thậmchí với một cú tỉn cỏ trên một máybay hehe.

  Có cô lại bẩu “Học xong thì nói cámơn thầy, chứ déo có dứa nầu tỉn xong thì cámơn fò”.

  Dịt mẹ cô nầu nói câu nầy thì díchthị là bầnnông, và díchthị là thànhfần cổsúy cho quandiểm “Jáo caoquý hơn Fò”, có déo jì lạ?

  Với Zì, fò xong luôn có một nhời cảmơn, và nhời chúc fátdạt, nhời zặnzò jữjìn sứckhỏe. Vì Zì là Tinh Hoa hehe. Nếu các cô cũng tinhhoa như Zì, thì việc déo jì mà Zì fải khảncổ chứngminh “Jáo chả có déo jì caoquý hơn Fò”.

 30. #30 by minhhuong on 2010/11/23 - 14:48

  Đéo quan tâm nó cao quí dường nào, chỉ nhìn thấy lương nó thấp là đéo muốn vào. Thế thôi. Nói nhiều quá.

 31. #31 by minhhuong on 2010/11/23 - 14:52

  Ờ, dưng mà hồi xưa có mấy ông thầy cấp 3, Đại học dậy thêm giầu vãi dắm luôn, hehe, lấy mấy ổng lại được

 32. #32 by Enterprise on 2010/11/23 - 15:13

  @Dì:
  Hehe, nỗi thống-khổ của giáo nói chi đâu xa. Dì đã từng nếm khi gặp phải còm của cô Hục, cô Manh,.. cách đây vài tháng. Còn muốn bỏ nghề nữa mới hài, hehe
  Hehe, công-sức anh còm xong Dì cứ lôi Lừa ra ví-dụ trong khi anh đã bảo ở Lừa thế là đúng. Đau hơn hoạn. Hehe, anh thì chẳng còm làm gì nữa. Hóng chơi vậy, hehe.
  Dì đúng là điêu không chịu được, hehe. Anh mà có học-trò như Dì thì cứ phải phát-xít. hehe.
  À, mà Dì thử nói xem anh khẳng-định từ hôm hổm tới giờ có sai điểm nào về lý-luận không? hehe.

 33. #33 by hùng hục on 2010/11/23 - 15:19

  Địt cụ mấy con lợn này! Anh đã chỉ rõ ra rằng mỗi nghề sinh ra là để phục vụ 1 yêu cầu của xã hội, nên không có chuyện nghề nào “cao quý” hơn nghề nào. Mấy con lợn lại cứ mang cái khung trong đầu “nghề giáo cao quý hơn nghề phò” ốp vào nhận xét của anh để chụp mũ anh tội chưởi nghề giáo nhở!


  Anh nhắc lại: Sự tử tế trong khi hành nghề là tiêu chí quan trọng nhất đánh giá một CON NGƯỜI (đéo phải NGHỀ) có “cao quý” hay không (với tư cách người làm nghề đó). Địt mẹ mấy con lợn đã thấy đủ súc tích chưa?
 34. #34 by Enterprise on 2010/11/23 - 15:29

  @Cô Hục:
  Trước-khi cô tranh-luận với người khác nên xem các khái-niệm của họ có gì khác mình không đã.
  Anh đưa ra khái-niệm cao-quý tương-tự bà Dì nhưng khác hẳn với cô thì cô bác phần giải-thích của anh để làm gì? Cô chỉ cần không đồng-ý với khái-niệm cao-quý của anh thôi. Vì-sao anh phải tranh-luận với bà Dì? Vì anh và bà Dì có chung các khái-niệm cơ-bản. hehe

 35. #35 by manowar on 2010/11/23 - 15:30

  @Tê Tê: xin phép cho spam một cái nhé Tê Tê?
  —————————————————————

  @all: Có bựa viên nào ở Sì Gòn muốn mua tiền paypal kô? thằng Mán có tiền trong paypal nhưng kô muốn rút bằng Master Card vì rate thấp quá, có bựa nào muốn thì ping nick YM nhé

 36. #36 by Đéo Bựa on 2010/11/23 - 15:34

  “Lại được cả thằng ngu này nữa, dịch vụ cái mả mẹ mày. Dạy học không phải cứ thầy truyền đạt bao nhiêu thì trò hấp thu được bấy nhiêu. Có thằng thầy nó dạy 1 lần là nó hiểu, có thằng thì dạy đi dạy lại vẫn đéo ngấm vào chữ nào, nguyên nhân có thể do nó quá ngu, hoặc chỉ đơn giản là nhà nó ông bà già nó lắm tiền, nó đéo thích học và đéo cần học. Ngay cả những đứa chịu học, thì cái mà nó tiếp thu được cũng khác nhau, tùy theo tư chất. Tại sao bao khóa chuyên toán, cùng lớp với Châu Ngô bao thằng mà có mình Châu Ngô giải được cái bổ đề mẹ gì ấy? Mày chỉ có thể chửi 1 thằng giáo (ví dụ lớp 1) là ngu nếu nó dạy 30 đứa/lớp, giả sử chưa đứa nào ở nhà được dạy trước mà có 25 đéo biết đọc biết viết sau 1 năm, còn lại thì đánh vần 1 tiếng/trang báo. Còn nếu cái lớp ấy những 29 đứa nó đọc thông viết thạo, mỗi thằng con mày do ngu di truyền từ đời ông nội nên đéo đọc nổi tờ Nhi Đồng và bảo báo hôm nay có ô tô lật thì mày nên tự thấy nhục mà thắt cổ chết mẹ đi chứ đừng nỏ mồm chửi nhá”@ minhldp

  Mày tự ỉa vào mồm mình rồi nên anh buồi vào ỉa thêm phát nữa. Tự mày chứng minh học giỏi, học dốt đéo phải 100% do thầy nhế. Thế thì ơn ơn cái buồi gì nữa mà cãi.

  Dạy học đéo phải dịch vụ thì là cái buồi gì? Từ thiện chắc, hay là “Sự nghiệp giồng người” của ông Cụ? Hố hố…

 37. #37 by Kakashi on 2010/11/23 - 15:48

  Chẳng phải chỉ ở Lừa mà ở bọn Tây bửn nghề giáo cũng được tôn trọng hơn nghề fò (anh đéo nói nghề nào cao quý hơn nhé). nó cũng giống như Dì bựa đáng được anh tôn trọng hơn 1 con fò Đồ Sơn vì Dì bựa có công khai sáng cho rất nhiều bựa viên. điều đáng quý của nghề jáo là ở đấy. Ti nhiên, ở Lừa thì phần lớn những thằng hành nghề jáo (và nhiều nghề khác: bác sỹ, công an, bộ đội…) đéo thể sống = đồng lương của mình được. Và tất nhiên là sinh ra nạn fong bì, quà cáp, dạy thêm học thêm, chạy điểm, trù dập —> đạo đức bị coi nhẹ, thày tỉn trò, trò chửi thày. Đấy là bi kịch của xứ Lừa này sẽ không bao h giải quyết được.
   

 38. #38 by hùng hục on 2010/11/23 - 15:50

  @Roai: Địt mẹ mầy chứ sao mầy chụp mũ anh cãi nhau với mầy, hử?


  @các con lợn khác:
  Giải quyến vướn đề giáo dục Lừa hiện nay: (1) Xã hội giả giáo dục về đúng vị trí của nó (2) Bê xê tê không can thiệp vào giáo dục nữa.

  Cái khó là ở lừa bằng cấp quan trọng hơn kiến thức, giả giáo viên “hư danh” nhiều hơn là sự tôn trọng thật sự (tiền ít hơn, đương nhiên!). Để thoát khỏi vòng luẩn quẩn đấy không dễ, cứ phẩy dần dần, quan trọng nhất là bê xê tê đừng có nhúng dái vào giáo dục nữa.

  Với giáo, chỉ nên có sự tôn trọng dành cho người hành nghề như với mọi người trong các ngành dịch vụ khác (tất nhiên tử tế hơn thì đc tôn trọng và đắt hàng hơn). Giả lương tương ứng với công lao động (đương nhiên tùy cả thương hiệu, gì gì nữa anh biết đéo đâu). Không biết ơn biết huệ, không “nghề cao quý”, không “kỹ sư tâm hồn” … ít nhất ở cấp độ xã hội.
 39. #39 by Enterprise on 2010/11/23 - 15:55

  @Cô Hục:
  Đây nè cô:

  Địt mẹ còn thằng nào nói về ý nghĩa đóng góp cho xã hội nhá, địt mẹ tất cả chỉ là tương đối, vì các nghề có phần đóng góp riêng của mình cho xã hội, không thể so sánh, giả dụ ai so sánh được nghề giáo với nghề y xem cái nào đóng góp tốt hơn không, xã hội cần cái nào hơn không@Hục

 40. #40 by Kakashi on 2010/11/23 - 16:09

  Nam – Bắc hàn tỉn có nguy cơ WW3 mà mấy con bựa còn rảnh ngồi đây chửi nhau à. Anh chỉ đạo các chú về nhà tích trữ lương thảo, chú nào nhiều Ông Kụ thì đổi sang O3ma hoặc Gâu cho anh Đẹt mịe các chú.

 41. #41 by Cocacola on 2010/11/23 - 16:14

  Ờ, anh đề nghị Tướng thối mở chuyên đề mới: “Nam Bắc Hàn oánh nhau và hành động của chúng ta”.

 42. #42 by Không Ai Sất on 2010/11/23 - 16:22

  Anh đi xa mới về, thân chầu chi bộ!

  Địt mịa chi bộ cãi nhau như hà mã làm tình ý nhỉ? Kinh vãi!

  Anh có nhời chầu các bựa viên mới nhế! Giới thiệu ngắn gọn về anh như sau: Không Ai Sất: Bạn thân Ông Cụ, đạica của Bê Xê Tê. :))

  Về vướn đề Nam-Bắc Hàn, cô Kim làm màu tý thôi, nhẽ nội bộ cô cổ rối ren lắm rùi, làm tý súng ống cho hướng dư luận ra bên ngoài.

 43. #43 by minhhuong on 2010/11/23 - 16:31

  Đợt trước có ông anh cho em mấy cái link ảnh hiếm Bắc Hàn cóp, hay vãi dắm. Mời xem chút chút:

   

  Cả hai miền Nam Bắc đều thích đưa du khách đến biên giới. Một bí mật vẫn còn đó là những con đường phía tư bản thì tốt, còn đường bên XHCN thì …

  Đường đất là phía Bắc Hàn.

  Con đường được thiết kế đặc biệt để chống lại những cuộc tấn công bằng xe tăng. Khi chiến sự xảy ra, người ta sẽ xô mấy cục bê tông này xuống để chặn xe tăng địch.

  Trong hành lang 50 km dọc biên giới, người ta trang bị các khối bê tông trên tất cả mọi ngả đường, và đôi khi các khối bê tông còn được trang trí.

  Các khối bê tông dọc các con đường trên núi.

  Đây là một bờ biển BH, hàng rào kẽm gai được mắc điện để công dân BH không thể vượt biên. Và dĩ nhiên bạn không được phép chụp tấm hình này.

   

 44. #44 by Dom-dom on 2010/11/23 - 16:38

       Ngành giáo bây giờ đáng “bêu”. Tại sao? Vì  những tiêu cực, những gian dối…trong ngành.@ Vòi.
  Ngành điếu nào bây giờ chả tiêu cực, chả gian dối, thậm chí còn tiêu cực gian dối hơn ngành giáo rất rất nhiều. Nhưng tại sao ngành GD bị chưởi nhiều, vì rất nhiều nhẽ: vì chủ quan ,vì khách quan, vì nội hàm, vì ngoại hàm, vì sự chênh lệch giữa đòi hỏi và đáp ứng, vì thị trường>< bao cấp, giàu>< nghèo, hư>< ngoan, ngợi ca mây xanh & đời thường, dạy>< học, vì tính phổ quát của GD, vì nhiều thứ lắm, thậm chí có cả vì điếu chửi được ai thì chửi Giáo, vì chửi nhiều nó quen mồm, vì thằngA chửi thằng B chả lẽ kém, v.v… & v.v…
  Túm lại cả XH nó lùng bùng nhùng thì giáo thơm thế điếu.

 45. #45 by minhhuong on 2010/11/23 - 16:51

  (Tiếp)
  img233/2140/redmz03oo8.jpg 

  JSA nhìn từ phía Hàn Quốc. Những người lính mặc áo xanh đen, đội mũ sắt là những cảnh vệ Hàn Quốc. Họ luôn trong tư thế tập trung rất cao, tay nắm chặt, chân đứng tấn sẵn sàng chiến đấu. Họ đứng nép nửa thân người vào góc nhà nhằm tránh đạn bắn tỉa từ phía BTT (rất có thể xảy ra!!!). Ở giữa là sĩ quan người Mỹ. Phía bờ bắc là phiên đổi gác của hai người lính Triều Tiên. Phía xa là “Freedom House” của Triều img232/1537/redmz05if0.jpg
  Nhìn từ phía bờ bắc. Phía xa là tòa nhà “Freedom House” của Hàn Quốc.

  img230/53/redmz08xy8.jpg
  Gờ gạch nổi lên chính là đường biên giới chia cắt đôi bờ BTT. Bên trái là hai người lính BTT đang đứng gác. Họ có vẻ không để ý gì đến 2 người “đồng nghiệp” của mình bên bờ kia đang làm gì nhưng thực chất cả hai bên đều rất cảnh giác.

  img233/9776/redmz14ho3.jpg
  Bên trong những dãy nhà màu xanh. Đây là phòng hội nghị, nơi gặp mặt của quan chức hai bên. Hai người lính HQ đang đứng gác bên bờ nam. Họ đang tập trung rất cao độ.

  img219/6421/redmz01xi5.jpg
  Nói đến những người cảnh vệ Hàn Quốc. Đây là những võ sĩ thực sự! Tất cả đều có một lý lịch “sạch” – không dính líu gì với BTT, có chiều cao đạt chuẩn và phải có đai đen Teakwondo. Tuy làm tại một khu vực nguy hiểm nhưng vì không được mang vũ khí nên họ luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Họ đeo mắt kiếng đen nhằm che giấu sự hoang mang (nếu có) để “người bên kia” không biết được điểm yếu. Đồng thời tránh việc tiếp xúc ngầm bằng mắt giữa hai bên. Đã từng có những trường hợp lính HQ bị phía BTT ám sát khi đang làm nhiệm vụ, và ngược lại.

  img221/3261/redmz02my3.jpg
  Lính BTTcó vẻ “giản dị” hơn. Họ trông khá thư thả.

 46. #47 by Kakashi on 2010/11/23 - 16:56

  Đường xá, con người BTT đây: rộng thênh thang, rất ít phương tiện cá nhân.

 47. #48 by Kakashi on 2010/11/23 - 16:58

  Hệ thống tàu điện ngầm của BTT. Cái này thì Lừa chưa có.

 48. #49 by Kakashi on 2010/11/23 - 17:06


  Khách sạn Ryugyŏng 105 tầng sắp hoàn thiện

  Đây là nhà hát opera, nơi diễn ra các sự kiện văn hóa lớn của Triều tiên trong đó có lễ hội Arirang nổi tiếng với hàng chục nghìn người biểu diễn.
  Đây là tháp Chủ thể (Juche) nổi bật khi đến thăm Bình Nhưỡng. Tháp này có cả thang máy để leo lên nóc ngắm cảnh
  Đây là mô hình hỏa tiễn phóng vệ tinh. Bắc TT đã tự phóng thành công vệ tinh lần đầu tiên vào năm 1998. khu này chỉ có Tây mới được vào thôi nhé, cấm dân bản địa…

 49. #50 by minhhuong on 2010/11/23 - 17:07

  @Shi: Đây ảnh hệ thống metro underground

   Lối xuống ga:

  Thanh chắn thấp ngang đầu gối, có lẽ vì dân BH lùn quá. Hàng khẩu hiệu màu đỏ: Kim Jong IL – Mặt trời của thế kỷ 21!

  Thang cuốn dài, đèn mờ ảo.

  Tàu điện ngầm có 4 toa, cửa toa mở bằng tay và đóng tự động.

  Có vẻ như mục tiêu của các nhà thiết kế BH là làm cho ga tàu điện ngầm ấn tượng hơn cả các nhà ga ở Moscow.