Free homes for the Assholes

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nhà cho Lỗđít

Cách nay chưa đầy tháng Bê Xê Tê độtngột phóng một bấthủ: cấp free một căn chungcư caođẳng bậc nhất Hà Nội cho một Lỗđít (*).

Căn chungcư ý tọa tại caoốc Tin Côm thượngthặng phố Cô Trẹo quận Cô Trưng trungtâm Hà Nội I, giá thịtrường 12 tỷ Ông Cụ, chừng 600 ngàn Ông Tơn, tươngđương 1,000 năm lương hiu côngchức mẫncán hưởng hiu chínhngạch.

Lỗđít ý có côngnghiệp gì kỳquặc ngang giá thiênniênkỷ?

Chả gì kỳquặc. Côngnghiệp của Lỗđít ý tới Xứ Lừa bằng zero. Dưng cổ đã nângtầm vănhóa Sóc Lọ Lừa lên đỉnh-tột-đỉnh, nhờ thắng một giải đấu quốctế danhgiá, đạikhái thế.

Quầnchúng Lừa nhaonhao cãi như bão. Đứa bẩu xứng quá xứng quá. Đứa bẩu đéo xứng đéo xứng. Lỗđít ý thanhminh rầng nọ rầng kia. Loạn-xà-bần.

Cánhân Trung Tướng nghĩ hànhvi của Bê Xê Tê đáng hoannghinh, còn quà cho Lỗđít xứng mới cổ hay không tự cổ biết. Hẳn nó sẽ là tiềnlệ tốt, hốithúc các lỗđít khác cốnghiến cốnghiến và cốnghiến. Nhỡ đâu, chiểu tiềnlệ ý, Bê Xê Tê nủi hứng thí mẹ Trung Tướng quả chungcư giãndân Mỹ Đình II giá 1.2 tỷ Ông Cụ, chừng 60 ngàn Ông Tơn, tươngđương 100 năm lương hiu côngchức mẫncán, nhờ phátminh Văn Bựa mớicả Asinerum mớicả Thập Dâm Công, thì sao thì sao?

Nếu Trung Tướng là Lỗđít, đươngnhiên Trung Tướng nhận cănhộ. Quầnchúng các cô đừng tưởng Bê Xê Tê khấu thuế các cô mua quà Trung Tướng nhế. Địt mẹ Bê Xê Tê xin đểu cô Vượng đấy (**). Hơn nữa, so dững món bôlão Trung Tướng cúng khống Ông Cụ thời 1955-1956 (3,000m2 đất và nhà giữa Thủđô Vănvật hehe), thì chungcư Tin Côm chưa bằng cục cứt cục cứt cục cứt.

***

Trung Tướng duyệt Nhà Cho Lỗđít ever nầu.

Thợ thơ Hĩu Tố được cấp quả dinhthự hoànhtráng phố Phan Đình Phùng, cạnh dinh Phó Xứ. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Phó Thủtướng của Hĩu.

Thợ thơ Diệu Xuân được cấp [nửa] quả biệtthự êmđềm phố Điện Biên Phủ mà cô Vũ Cù đang chiếm mần Vănphòng Luật. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Côngthần Bộtrưởng của Diệu’s Lover & Vũ’s Papa, cô Cận Huy. Cô Diệu không vợ không con nên bị cô Cận gọi đến sống cùng, đơngiản.

Thợ nhạc Thi Nguyễn Đình, thợ văn Nam Vũ Tú đều được cấp condo đặckhu Sĩquan Đội Cấn. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Lỗđít Lề Phải của hai cô. Các cô đóng Sếp Hộivăn Lừa liền 40 niên.

Phía Sài Gòn, đám thợ sử Giầu Trần Văn, thợ báo Đằng Trần Bạch, cũng được cấp côngthự phố nhớn xôngxênh. Dưng hehe, ấy lại là tiêuchuẩn của Lãnhtụ và Lãothành, từng gồng mông đủn Chếđộ qua miệtmài laotù đếquốc.

Dững lỗđít tămtiếng như Mai Đặng Thai, Tùng Tôn Thất, Anh Phan, Xiển Nguyễn, Hưng Trần Duy, Di Hồ Đắc.. cũng nhận quà Bê Xê Tê mỹmãn. Dưng hehe, số quà ý đéo bằng 1/100 tàisản các cổ nộp Ông Cụ trong Mùa Cáchmạng xavời (***).

Dânbiểu thợ nổ Quốc Dương Trung râu tóc trắng bốp tuổi 60 vưỡn cầncù xin Bê Xê Tê cơi thêm vài thước vuông phòng ngủ tại chính quả nhà pa cổ tặng Không Ai Sất (****).

Lỗđít gộc đấy hehe.

Thợ văn Bổng Nguyễn, thợ nhạc Nhuận Đỗ, thợ vẽ Nghiêm Tư, chục cô nữa, tuyền hạng Lừa Lỗđít Top Ten, được biếu mỗi cô 20m2 thuộc chungcư 3-tầng 65 Nguyễn Thái Học trịgiá 800 tô phở, sướng ha.

Lỗđít gộc đấy.

***

Thu 199x, thằng Đoong Toong, cháu nội lỗđít họcgiả Anh Đào Duy, kêu Trung Tướng tới cỏn ăn mừng vụ tên ông cỏn bị Bê Xê Tê gán cho con phố chạy trước nhà cỏn (*****).

Nhà Đoong Toong ngự lầu 3 chungcư 35-tuổi Kim Liên, tầm 30m2, nhỉnh hơn bếp Trung Tướng tị. Không bancông. Không toalét. Sàn ximăng tròngtrành. Trần vôi tróc loét.

Khắp nhà treo cơman kỷvật cô Anh. Trung Tướng hỏi Đoong Toong, ông mầy bỏ lắm hàng đây thế?

Đoong Toong bẩu, ơ thằng nầy, ổng ở đây mà.

Trung Tướng biết chó đâu.

Nó là Quà Cho Lỗđít.

(@2010)

(*) Lỗđít: Tức tríthức Lừa. Là Trung Tướng mượn chữ Ông Mao “Tríthức Cái Lỗđít” để gọi giaicấp vôdụng nhất xãhội bằng quả name đíchđáng nhất của nó.

(**) Cô Vượng: Chủ caoốc Tin Côm.

(***) Mùa Cáchmạng: “Em là búp măng non em nhớn lên trong Mùa Cáchmạng”.

(****) Không Ai Sất: Bạn thân Ông Cụ, đạica của Bê Xê Tê. Mời coi loạt bài Thiênđàng.

(*****) Anh Đào Duy: Họcgiả Lừa hiếmhoi có tên trong Larousse Báchkhoathư.

Ảnh đầu bài chụp thợ nhạc Cao Văn bú diệu tại nhà riêng cô cổ, phố Yết Kiêu, Hà Nội. Cũng là một Quà Cho Lỗđít, 80-niên, 30m2, không toalét. Tấtnhiên cô Cao không biên Quốcca Lừa nơi đó.

Thợ đàn Sơn Đặng Thái sau khi thắng một giải đấu quốctế danhgiá hồi 198x không được Quà, dưng pa cổ, thợ nhạc Hưng Đặng Đình, đã thoát kiếp sống gậm cầuthang nhờ sự ý, cũng như Quà, hehe, dù chỉ rộng 12m2.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Độtngột: (Đột ngột).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Thượngthặng: (Thượng thặng).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Chínhngạch: (Chính ngạch).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Côngnghiệp: (Công nghiệp).
– Kỳquặc: (Kỳ quặc).
– Thiênniênkỷ: (Thiên niên kỷ).
– Nângtầm: (Nâng tầm).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Nhaonhao: (Nhao nhao).
– Thanhminh: (Thanh minh).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Hoannghinh: (Hoan nghinh).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Hốithúc: (Hối thúc).
– Cốnghiến: (Cống hiến).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Giãndân: (Giãn dân).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Phátminh: (Phát minh).
– Mớicả: (Mới cả).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Cănhộ: (Căn hộ).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Bôlão: (Bô lão).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Chungcư: (Chung cư).
– Dinhthự: (Dinh thự).
– Hoànhtráng: (Hoành tráng).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Biệtthự: (Biệt thự).
– Êmđềm: (Êm đềm).
– Vănphòng: (Văn phòng).
– Côngthần: (Công thần).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Đặckhu: (Đặc khu).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Hộivăn: (Hội văn).
– Côngthự: (Công thự).
– Xôngxênh: (Xông xênh).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Lãothành: (Lão thành).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Laotù: (Lao tù).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Tămtiếng: (Tăm tiếng).
– Mỹmãn: (Mỹ mãn).
– Tàisản: (Tài sản).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Xavời: (Xa vời).
– Dânbiểu: (Dân biểu).
– Cầncù: (Cần cù).
– Trịgiá: (Trị giá).
– Họcgiả: (Học giả).
– Bancông: (Ban-công).
– Toalét: (Toa-lét).
– Ximăng: (Xi-măng).
– Tròngtrành: (Tròng trành).
– Cơman: (Cơ man).
– Kỷvật: (Kỷ vật).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tríthức: (Trí thức).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Vôdụng: (Vô dụng).
– Xãhội: (Xã hội).
– Đíchđáng: (Đích đáng).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Đạica: (Đại ca).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Hiếmhoi: (Hiếm hoi).
– Báchkhoathư: (Bách khoa thư).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Cầuthang: (Cầu thang).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đỉnh-tột-đỉnh.
Loạn-xà-bần.

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/23 - 00:13

  Hehe cô Zom nhắc di nhắc lại mấy lần quả mần jáo fải trôngcoi một lúc 4-50 trò vấtvả lắm vấtvả lắm.

  Tưtưởng như thế thì khổ là dúng kêu cái jì nữa. Vửa vầu lớp dã ngĩ mình fải như cha mẹ chúng nó hehe.

  Déo jì fải quản. Thằng nầu déo thích học cút ra ngoài sân mà ngồi. Bố mài càng zễ zậy.

 2. #2 by Y_Cà_Pháo on 2010/11/23 - 00:18

  Thằng Dom lộ mẹ bản chất rồi nhá. Địt mẹ cái đám giáo viên nhà chúng mày.
  Cái gì mà “đéo có kỳ vọng thay đổi”. Câu này là câu cửa miệng của bọn giáo viên ngày trước dạy anh.

  Địt con mẹ chúng mày một phát nữa.

  Chúng mày là cái gì mà lại muốn áp đặt thay đổi người khác. Địt mẹ, chúng mày luôn nghĩ mình là cao siêu, là quyền lực.
  Chúng mày chưa lần nào nhìn thằng học sinh bình đẳng như bạn, như mọi người trong xã hội. Chúng mày luôn nghĩ mình là kẻ ban phát đạo đức.

  Địt lồn mẹ ghê tởm chúng mày.

 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/23 - 00:18

  Thời 197x các thànhfố Bắc Lừa rất nhiều cây sưa (bijờ bị kêu là kỳmộc, já dến hàng tỷ dồng một khối), bọn Zì gọi là cây thối.

  Lấy hột từ quả của cây nầy gói vầu tờ bấu Nhân Dân rùi dốt cháy & dặt cạnh cửasổ, dịt mẹ mùi thối nó lộng mẹ óc.

  Dịt mẹ gặp tiếthọc của bọn bựa, thì bọn Zì tuyền chơi trò nầy hehe.

 4. #4 by ongcu69 on 2010/11/23 - 00:20

  Chết cười cô vaidai, địt ./ cô là Minh Beo sinh năm 1985 huh? Địt mẹ tin tin như cô vào đây bị thằng Zì chăn 50 Tơn/cồng là đúng giá đấy. Hị hị

 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/23 - 00:20

  Một trong các trò hay dược bọn trẻcon 7x rất mê nữa là bôi hắcín (hồihổi gọi là rựa dường) xuống gế jáoviên, hoặc dóng ngược một cái dinh từ gầm gế cho trồi một tí dầu lên.

 6. #6 by hùng hục on 2010/11/23 - 00:22

  Déo hiểu sâu bọn thầy jáo Lừa lại tự cho fép mình dược quyền mạtsát trẻcon và cao hơn cả pama chúng? Dịt mẹ bố mài bỏ xiền di học chữ chứ có xin cái déo jì của chúng mài?@bựa


  Giáo dục của lừa đúng là bửn tưởi hơn cả cứt. Địt mẹ nó là một cái vòng luẩn quẩn tha hóa lẫn nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác. Địt mẹ, đéo tả nổi cái sự thối nát, chỉ lấy được ví dụ đơn giản: GV dốt + lương dư lồn + ý thức chung của xh lừa về nghề giáo “cao quý” –> vừa mần tiền học sinh, vừa trù úm và cao giọng chưởi bới mạt sát + đéo dạy được cho hs kiến thức tốt –> học sinh mang đầy hận thù + dốt –> một số dốt nát nhất trong số hs quay giở lại làm GV (do lương gv thấp, xh thực sự đéo coi trọng) –> thế hệ gv mới vẫn dốt, lương thấp, và vưỡn tự xóc lọ: mình đang mần một nghề “cao quý”!!! 
  Đương diên đẻ ra và duy trì đống cứt lày có phần quan trọng của ông cụ và bê xê tê!
 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/23 - 00:30

  Thôi Zì di ngủ dây hehe chưởi jáo thế là hòmhòm rùi. Dịt mẹ mai Zi jáozục tiếp.

  Chừng nầu các cô chưa chừa dược cái nếp ngĩ di học là fải mang ơn thì các cô chưa có tưcách vầu học trường Koa của Zì.

  Koa sẽ zậy các cô nên zững Ông Người zưng các cô déo fải mang ơn nó, mà ngượclại, nó fải mang ơn các cô hehe.

  Hãy biến bọn trẻcon di học thành zững Kháchhàng. Dịt mẹ chânlý của nền Jáozục Vịlai Koa Bấthủ dấy. Dịt mẹ bỏ xiền di mua chữ mà déo dược thu chữ tốt thì thì cứ chưởi Jáo vôtư ai dộnglòng déo jì dâu.

 8. #8 by Dom-dom on 2010/11/23 - 00:33

  Dịt mẹ bố mài bỏ xiền di học chữ chứ có xin cái déo jì của chúng mài?@ Thối và tiện thể cả Pháo.
  Bây giờ rất nhiều tên đến trường ko phải để học chữ. Đến trường vì bố mẹ chúng bắt đi, vì ngại với làng xóm tiếng lêu lổng, v.v… Rồi vì thành tích, vì phải phổ cập, vì…, nên nhiều tên được đẩy từ lớp nọ lên lớp kia. Mỗi lớp thường phải chứa dăm bảy tên như vậy. Chúng có học cái điếu ấy mà thầy giỏi với chả thầy dốt. Chúng được gửi đến lớp như gửi trẻ, để chúng ngồi yên 45′ cho mà dạy đứa khác hơi khó đấy. Thầy cô mà ko nhiều chiêu còn lâu mới dạy hết kiến thức mà họ phân cho trong 1 tiết nhế. Nói Quản và Dạy là theo ý đó đấy.

 9. #9 by nhất on 2010/11/23 - 00:47

  @Dũng Phò
  Ơ thế chửi là 1 cách châm ngòi cách mạng à? ( cách mạng ở đây có nghĩa là thay đổi lớn lao thôi, đéo có ý cướp chính quyền nhá, sư bố các anh chị Cam hiểu cho em). Cái này giống tư tửong đua xe của bạn Tống from Cali nhở.
  Anh nói thế thôi chứ có biết cách chó gì để cho Giáo Lừa thành người đâu.
  Nghĩ quẩn quanh thì hoặc là anh về Lừa leo cao đào sâu, ăn trên ngồi chóc  tham gia bóc lột lũ Lừa ngu độn, hoặc là ứoc ngay 1 quả gigant Cunami, thế nhá chi bộ nhá!

 10. #10 by Dom-dom on 2010/11/23 - 00:47

  Địt mẹ thằng Pháo, mày làm sao mà “nỏng trong người” một cách lồng lộn thế. Nếu mày chửi mà xả được sì trét thì cứ chửi cho thoải con gà mái đi. Anh đi ngủ đây, đéo chấp thằng Chí như mày. Hỏi nhỏ chắc mày cũng bị đè nén gì đó như thằng Chí hả? Mày gặp em Nga, hay tập thiền đi, anh chân tình đới.

 11. #11 by Cocacola on 2010/11/23 - 00:51

  Anh hiểu chiện của cô Zom nói rồi! Địt mẹ Pháo chật tự!


  Giáo  Lừa nó khốn nạn ở chỗ: xã hội thì nó như đống cứt đủ màu, tất nhiên lớp học cũng thế. 

  Bọn thợ dạy Lừa cũng biết thế, nhưng địt mẹ khốn nạn ở chỗ là bỏn bị bịt miệng, không được thừa nhận chuyện đó mà cứ phải gồng lên chạy cho được cái chỉ tiêu cả lớp là thiên tài do ở trên giao.

  Địt mẹ, học sinh là cái phương tiện chêm chèn cái ghế của các quan Giáo Lừa chứ khác đéo, và bọn thợ dạy bị kẹt cứng giữa cái thực tế xã hội và nhu cầu thành tích của quan Giáo.

  Nếu được nói thẳng: địt mẹ ai không thích học cứ phắn, là hạnh phúc với bọn thợ dạy rồi. Nhưng không được sướng thế mà phải năn nỉ bỏn, mất một đứa, mất một điểm là bị hiệu trưởng nó chửi cho bạc mặt.

  Vện anh thợ dạy cấp 3 đây này, nó khóc suốt, bảo: giờ học mà nó không chịu ngồi học, cứ quấn với nhau âu yếm thì làm sao làm sao đây?

  Mời phụ huynh nó thì phụ huynh nó nói thẳng: Nhà hết cách với nó rồi, đừng gọi nữa!

  Vện anh bảo: thiệt nhiều lúc em mong nó có bầu rồi nghỉ học cho rồi!
 12. #12 by Thượng Sĩ Già on 2010/11/23 - 00:55

  Vì anh điếu bao giờ chơi phò để mà cụ tỷ cái hay cái cao quý của nó. @Đốm

  Hôm nầu xôngxênh chơi phát giảinghiệm đi, tâunhã đấy. Chơi xong rùi hẵng về đây titoe phưntích xem Fò hay Giáo nghiệp nầu đẹpđẽ hơn. Địtbẹ chửa biết cái cặc gì thì chịukhó tắt đài dong ăng-ten lên nghengóng, rõ chửa ?

 13. #13 by Cocacola on 2010/11/23 - 01:01

  Địt mẹ, bọn trẻ thì húng chó, hở ra chút là bỏn lập nhóm đục nhau như quặc. Chuyện đó là bình thường, bựa viên thì bảo: kệ mẹ nó, cho nó oánh nhau chán thì thôi!


  Nhưng thực tế không phải thế! Mẹ, nó oánh nhau là thợ dạy bị chửi bạc mặt, lãnh lương đéo có nhiêu mà suốt ngày bị chửi vì chuyện của người khác làm, nhục như chó!

  Căng thẳng thường trực như thế cho nên thợ dạy còn đéo đâu tâm trí để mà dạy nữa.

  Xã hội thì ngày càng căng thẳng nóng bỏng thì lớp học cũng thế. Bọn mày chửi thợ dạy là muốn làm cha làm mẹ học sinh, thực ra bỏn có muốn thế đâu, bỏn chỉ mong đến dạy cho những đứa nào thích học, chỉ cung cấp dịch vụ education chứ đéo phải kiêm luôn vai trò công an, bảo mẫu v.v.. như hiện nay đâu.

  Đéo mẹ, thậm chí thu tiền học phí mà cũng bắt thợ dạy đi thu, thiếu thì chửi. Nhục hết chỗ nói !
 14. #14 by Hoàng Việt on 2010/11/23 - 01:08

  Luận thuyết cơ bản xuyên suốt các tác phẩm của Fukuzawa Yukichi, ngay cả ở “Thoát Á luận” cũng là khẳng định con người bình đẳng về mọi mặt, mà sự khác biệt nếu có, chủ yếu là do trình độ học vấn ,nhận thức xã hội .
  Zưng đáng ngại nhất là các Jáo lại bị bọn văn nô bồi bút Hĩu Tố & tuyên jáo cho ăn cứt lại zư loa phóng thanh nhồi nhét cho con trẻ :
  Yêu biết mấy, nghe con tập nói
  Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!( sư bố Lả đặt lại thơ của Tố nhá )
  Chỉ cần biết bắt nhịp các cháu hát vài câu nài thì fúc fận Lừa đã đổi :
  Bác Hồ cùng với bác Tôn,
  Cả hai đều thích ôm hôn nhi đồng.
  Nước da hai bác màu HỒNG,
  Nước da các cháu nhi đồng màu XANH
  ( thơ sưu tầm )
  các Jáo đãtruyền cho những thế hệ mai sau ngoài một di sản đạo đức băng hoại , tung thêm một mớ rác ruởi &hoả mù vào lịch sử .
  Đọc còm mà thấy tội cho Đom chym tù zái ghẻ lại neo trí não chèo chống một đám đông bựa sành sỏi lõi đời trong giang hồ
  Có cần cung cấp vài dây chão chằng mình với ghế khi múa bàn phím,khỏi ngã ? Có zưng đứng tóc fòng thủ với đám Bựa văn minh ?
   Có dám thẳng thắn :Thiếu khách quan… không phản ánh đúng tình hình” @ Phương Nga ?

 15. #15 by Cocacola on 2010/11/23 - 01:19

  các Jáo đãtruyền cho những thế hệ mai sau ngoài một di sản đạo đức băng hoại , tung thêm một mớ rác ruởi &hoả mù vào lịch sử .@ Việt


  Thực ra bọn thợ dạy đéo đứa nào muốn thế, nhưng bị buộc phải làm như thế, nhắm mẹ mắt để tháng lấy vài triệu, còn nghe xã hội nó chửi như chó.

  Như vện anh này, nó lùng sục ngày đêm tìm cách giảng sao cho bọn trẻ hiểu và làm được bài.

  Tay tổ trưởng bộ môn thì tung mẹ nó cái đề chuẩn bị thi cho các lớp hắn dạy.

  Kết quả là thi thì bọn học sinh của hắn đa số không sai một dấu, trong khi sức làm bài của học sinh vện anh chỉ tới đó thôi, làm sao bằng được.

  Kết quả là bị chửi. Về đòi nghỉ dạy. Anh bảo: nghỉ mẹ nó đi cho lành, ở nhà anh nuôi, việc gì mà đi dạy cho cực!
 16. #16 by nhất on 2010/11/23 - 01:30

  Nhưng vấn đề Lả phò nêu ra chỉ có ở Lừa và đéo thể tẩy nó đi được trong 20 năm tới, thế mới đau. Trứoc đây thời Pháp nhợn, Ngụy Vàng  đâu có thế, thằng nào há mõm hỏi nguyên nhân anh tát cho tòe răng nhá, mả cụ bọn phản động.
  Xứ Lừa và tộc Lừa là một cục phân rất tốt để cho những thứ “tệ nạn” phát triển đơm hoa. Ngay cả bọn phụ huynh, cũng đầy đủ những đức tính phò phạch khi nuôi dậy con.
  Toàn thể chi bộ tự kiểm điểm xem tên nào trọng nam khinh nữ, coi con cái như một cái máy chỉ biết ăn và nghe lời, đéo cho nó có ý kiến riêng gì cả. Thử hỏi một lũ độn như thế khi cho con đến trường thì đòi hỏi thầy giỏi, thầy công bằng cái con cặc anh ý. Nồi nào úp vung nấy nhá!

 17. #17 by Dom-dom on 2010/11/23 - 01:37

  Địtbẹ chửa biết cái cặc gì thì chịukhó tắt đài dong ăng-ten lên nghengóng, rõ chửa ?@ Sĩ Già
  Anh vốn là như vậy mà Sĩ. Nhưng thỉnh thoảng có những chỗ anh cụ tỷ, anh nghe ngứa trong người, anh cũng mần thinh sao. Tên nào vào đây cũng vậy, thì liệu có còn là quán ko Sĩ. Sĩ hơi vô lý đới, hay Sĩ là ma cũ, còn anh ma mới.Đcm Sĩ.
  @ Lả, Lả nói rất chí lý đới. Ở mình nó rất nhiều cái bất cập, trò điếu được chọn thầy, thầy điếu được chọn trò, thế là 2 bên cứ phải chịu đựng nhau, bức xúc với nhau, dẫn tới thù hận nhau, làm cuộc đời đã khổ càng khổ hơn, đã như hũ nút càng hũ nút hơn.

 18. #18 by quehanoi on 2010/11/23 - 01:42

  Chiên toán 9.6 đ, học lớp 10 nặng 30 kí lô @TT
  Ôi d!t mẹ Zì là cô Hĩu Tiệp huy chương bạc toán Qt ah, nhẽ dâu?. Cô Tiệp đang ở Florida cơ mà
  .

 19. #19 by Anh Văn on 2010/11/23 - 02:14

  Địt mẹ Nhất dâm hôm nay ăn ./ fò nào mà chửi hay thế hé hé .

 20. #20 by Dom-dom on 2010/11/23 - 02:15

  Đọc còm mà thấy tội cho Đom chym tù zái ghẻ lại neo trí não chèo chống một đám đông bựa sành sỏi lõi đời trong giang hồ
  Có cần cung cấp vài dây chão chằng mình với ghế khi múa bàn phím,khỏi ngã ? Có zưng đứng tóc fòng thủ với đám Bựa văn minh ?@ Việt
  Đã vào quán thì phải bắn phằng phằng, chứ điếu mà Việt phải tội nọ tội kia như mấy mụ nạ dòng. Thằng nào ko đủ bản lĩnh thì lại lùi ra cửa quán. To mồm thì phải to mồm đúng chứ ko đúng, anh ko chửi được sẽ có các bựa khác chửi hộ. Anh sợ điếu. Chym anh tù, zái anh ghẻ điếu phải nhờ Việt lo nhế. Sư bố Việt, chỉ được cái lo con bò trắng răng.
  Lịt mịa,Anh ko cẩn thận lại lây bệnh hơi tý nhẩy cẫng như Cẩm Hói và Tướng Thối rùi.

 21. #21 by Anh Văn on 2010/11/23 - 02:26

  Hãy biến bọn trẻcon di học thành zững Kháchhàng. Dịt mẹ chânlý của nền Jáozục Vịlai Koa Bấthủ dấy. @ Bựa ./
  Cái này có đéo gì mới đối với thế giới đâu, dưng ở Lừa mà thay đổi hoàn toàn được quan hệ giữa thầy-trò dư thế thì lung lay mẹ vị trí của Bê Cê Tê ?  đúng là hắn đang làm cách mạng thật , long trời lở đất đấy, các anh Cam nhớ chú ý hắn nhé há há

 22. #22 by minhhuong on 2010/11/23 - 02:31

  Anh Đòm đúng mẹ, ở quán Bựa phải mạnh mồm chứ. Thằng nào cũng gào lên, mình anh lí nhí thì chó nó nghe. Cứ gào lên cho em.

  Khản cổ em tiếp nước, hà hà.

  Ngoài chiêu gào to mạnh mồm ra, bỏn còn có chiêu khi thấy đối phương logic chặt chẽ hơn, thì chiến thuật là kiềm chế hắng giọng ỉm mẹ nó đi. Hớ hớ

 23. #23 by Bựa Ninh Bình on 2010/11/23 - 03:30

  Mấy chăm cồng đọc toét mắt, gếđẩu dzungdinh, sưbố cáccô cáczì.  Thì za jáoLừa quặc kamLừa cũng là fòLừa cho Bê, cảmtính chút sosánh với hơnkém đéo. Nhà côMít gần hộibôlão Lú và Fuck-tori tụibõ, rảnh tới bú kàfêbựa để chơnthành khuyênlơn. À lão DượngSĩ bộđội hàilòng roài nhớ.

 24. #24 by minhhuong on 2010/11/23 - 04:09

  Hí hí, giờ này là giờ hội Bựa bên Mẽo bắt đầu xôn xao. 

 25. #25 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/23 - 04:50

  đỵt mẹ chi bộ! lâu dồi ko spam.hehe

  chưởi giáo dục là đúng. Cho dù ông bà cụ nhà em đều là nhà giáo, cống hiến cả đời cho ngành giáo dưng em thấy vưỡn phẩy chưởi tích cực vầu.
   Ko nên chỉ chưởi giáo viên mà phẩy chưởi nguyên cả ngành, cả tư 
  di- hệ thống- phương pháp& mục đích dái rụt nhầm giáo dục!hehe.

  Nhưng e biên bài nầy đéo phẩy để chưởi nền dái rụt nước nhà. Nó to tát&vĩ mô quá! Bài nầy mục đích nhỏ hơn& hot hơn.hehe.

  Chi bộ mấu nhồn dẹp GD sang 1 bên nầu!
 26. #26 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/23 - 04:52

  Cả chi bộ chó chết nầy có ai để ý hôm qua ngày lành tháng tốt(ngày 22/11/01) trang  vietnamnet bị hack ko nhỉ? 
  ah mà đến hnay vẫn đang bị hắc đấy^^
  1/ Sự vụ theo thông cáo báo chí là thế nầy, đọc đê đỵt mẹ chi bộ http://dantri.com.vn/c119/s119-438794/bao-dien-tu-vietnamnet-bi-tin-tac-tan-cong.htm

  2/ còn vietnamnet có thông cáo chính thức thế nầy. trên cả vietnamnet http://www10.vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/353/thong-bao-su-co-ky-thuat-bao-vietnamnet.html 
  &trang con của nó là tuanvietnam http://community.tuanvietnam.vietnamnet.vn/?vnnid=412.
 27. #27 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/23 - 04:54

  Cả sáng bận ngủ&ỉa đái ăn uống…các kiểu, đéo vầu net nên đéo biết vụ nầy.


   Đến chiều mới lọ mò vầu, đọc thấy ku vietnamnet kêu ông ổng là bị hack.

   Lúc đấy lòng chẳng mảy may si nghĩ mẹ, đoán chắc thằng báo nầy có xu hướng chưởi Khựa& anti Khựa- tức nước mẹ của TT(hehe. đoán thế chứ em biết đéo đâu ^^), nên chắc bị Bê Cê Tê Khựa tín cho mấy thằng hacker chính ủy bên ấy hack cho chết mẹ nó đi rồi.hehe.

   Ti nhiên hơi băn khoăn tí là đéo gì sao bị hack từ 3g sáng đến 3g chiều chưa khắc phục xong& cả chuyện ku vietnamnet kêu ông ổng lên là bị hack trên cả trang chính lẫn 2 trang con của mình là tuanvietnam& diễn đàn kinh tế. 

  Chuyện nầy trc giờ chưa hề có. Thằng nào bị hắc cơ viếng thăm cũng ỉm như mèo dấu cứt, đến như chỗ anh Quảng nguyên tử, bkav.com.vn bị hắc mà bỏn cũng bố láo- đọc đê http://vtc.vn/18-193325/cong-nghe/website-trung-tam-an-ninh-mang-bkis-bi-hack.htm 

   BỎn sĩ đéo nhận, nói phét là chúng tôi bảo trì hệ thống đấy-  dồi ngấm ngầm đi truy bắt thằng hắc cơ. 
 28. #28 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/23 - 04:56

  Tóm lại sự việc chỉ có thế thôi. Đéo lăn tăn thêm.

   Cho đến vừa lúc nãy, em lên linkhay đọc đc cái nầy. 

  Đọc tiếp đê đỵt cụ nhà chi bộ lười như chó! http://www.scribd.com/full/43556732?access_key=key-m91pyikv2ypafxz9a69

  Đọc xong em giật mình luôn.
  Thôi đỵt mẹ chi bộ, ván này có chiện hay dồi!hehe.

   Hay ra sao đợi tí phân tích cho nghe
 29. #29 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/23 - 04:58

  Đọc xong cái kia chưa đỵt cụ chi bộ?

   Thấy thế nào?

  Riêng em đọc xong, thấy đây là 1 vụ có 1 no 2 trc giờ.hehe.

   Kết luận của em: vietnamnet tự tay bóp dái để trốn tội- tức tự mình hắc mình để phi tang bằng chứng dồi vừa ăn cướp vừa la làng!hehe. nghe vui ko?
 30. #30 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/23 - 05:03

  Chứng minh?

  1/ là trc giờ các trang web ở vietnam bị hắc, dù là diễn đàn hay báo chí, đến cả mấy trang về bảo mật như bkav…cũng chưa bjo` thừa nhận mình bị hắc.
   Chỉ toàn nói do nâng cấp hệ thống, update dữ liệu….blabla. Chứ đéo có trường hợp nào như vietnamnet, bù lu bù loa lên = tất cả mọi cách cho cả nước biết mình bị hắc cả.

  2/ về thời gian bị hắc: vào lúc 3g đêm-1 giờ thấp điểm ở vietnam.

   Đỵt mẹ nếu hắc vào giờ này đéo thể áp dụng cách DDOS như kiểu hắc bkav.com.vn đc. vì kiểu hắc này đòi hỏi số lượng cực lớn máy tính cá nhân bị nhiễm mã độc rồi tự động bỏ bom lên trang chủ. 3g sáng thì lừa ngủ mẹ nó dồi, máy tính cũng tắt hết dồi- lấy đéo đâu ra lắm máy mà làm botnet- nôm na là tin tặc dùng mã độc cài vào máy của Lừa mà Lừa đéo biết, rồi lấy số lượng cực lớn mát tính ấy(cả ảo lẫn thật) để cùng truy nhập lên trang chủ của vietnamnet gây nghẽn mạng dẫn đến từ chối dịch vụ.

  Hơn nữa máy chủ của báo nầy cực khỏe vì  có thể chịu đc lượt đăng nhập cực cao. nên nhớ vietnamnet đứng hàng đầu trong số lượt truy cập( so với các trang thông tin khác) ở Lừa.

   Nếu mún hắc g nầy nếu đéo phải ở nước ngoài hắc thì chỉ có cách tự tay bóp dái mình- tự mình hắc mình- chứ có đéo thằng hắc cơ nầu lại đi hắc vào cái g đấy làm đéo gì? 

  Sao ko hắc vào lúc 8-9g sáng- những g cao điểm đông người truy cập- cho sướng&cho nổi. Phẩy ko chi bộ?hehe
 31. #31 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/23 - 05:07

  3/ về thời gian bị hắc: đỵt mẹ chi bộ cái. mỏi tay quá!hehe.

  Về thời gian bị hắc thì phẩy nói vụ nầy kéo dài kỉ lục. Nguyên 1 ngày vẫn chưa khắc phục xong, sang ngày thứ 2 mẹ. Trong khi trang vietnamnet là trang lớn- lắm tay to&chiên gia, có phẩy là trang củ lồn như kiểu trang đéo gì của anh TT đâu.hehe
  .
   Như thông lệ, các diễn đàn ở Lừa dù đéo đc trang bị&có đội ngũ kĩ thuật hùng hậu như vietnamnet bị hắc mà  cũng chỉ mất có nửa ngày là khắc phục xong, bkav.com.vn thì mất 1 buổi. Làm đéo gì kéo dài như thế này?

   Thế nên tgian dài đến nguyên ngày như tnay` chỉ có thể do vietnamnet đang cố tình dây dưa. Để làm gì tẹo nói
   cho nghe. Đỵt mẹ đọc tiếp đê!

  4/ chi bộ để ý tên miền mà vietnamnet đang sử dụng để vào. trc đến giờ vẫn là http://vietnamnet.vn/.

   Dưng giờ em vào vietnamnet thì tên miền nó thành ntnay:http://www10.vietnamnet.vn/. Thấy sự khác biệt ko.

   Đây chính là tên miền dự phòng& máy chủ dự phòng của vietnamnet. TI nhiên cái lạ ở đây là nếu chi bộ đã đọc cái này http://www.scribd.com/full/43556732?access_key=key-m91pyikv2ypafxz9a69 thì thấy rằng, cái tên miền này ko nằm trong danh sách máy chủ vietnamnet đang dùng phần mềm bất hợp pháp. 

  Đỵt mẹ nhà chúng nó. Chứng tỏ bjo` bỏn đang cố hết sức để xóa hết bằng chứng ăn cắp bản quyền. & dùng 1 cái có bản quyền để duy trì trang web- tất nhiên là trong trạng thái sập sệ vì là máy chủ dự phòng mà- tốt thế đéo nào đc? hhihi

 32. #32 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/23 - 05:09

  5/ Trc giờ ở Lừa nguyên nhân bị hắc đc tìm ra rất nhanh, thủ phạm cũng đéo thể trốn nếu Cam muốn bắt.

   Như vụ bkav thì sau 20 tiếng, thằng nhóc cấp 3 ở Quảng đéo gì ý, đã bị bắt ngay tại nhà với đầy đủ bằng chứng
   Vậy mà vụ vietnamnet nầy, sau nguyên 1 ngày đéo thấy đả động gì đến nguyên nhân&thủ phạm. CŨng đéo thấy điều tra gì sất!

  Sự việc đến đây đã rõ! Bỏn đang cố sức, thức từ đêm qua đến giờ, làm việc cật lực để 1 là la làng, 2 là ăn cướp, 3 là xóa dấu vết, 4 là hợp pháp hóa…

  Chốt lại cây chót, nguyên nhân vietnamnet bị hắc đéo phẩy do bọn hắc cơ nầu cả, mà do bọn bần nông nầy bị phanh phui chiện trc giờ mang danh là 1 đại gia, chỉ tay 5 ngón& ra vẻ đạo mạo hóa ra bjo` hiện nguyên hình là 1 thằng ăn cắp!

   Đỵt cụ nhà chúng nó!
 33. #33 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/23 - 05:10

  Chiện nầy sẽ còn rất hay, sau đây sẽ có vô số trang tin sẽ nóng gáy, vô số báo sẽ làm lo sốt vó, bọn tư bẩn thối nát sẽ tha hồ bán bản quyền cho bỏn….

  Ah` mà nhân đây, trong chi bộ cứt chó nầy, có cả nhà báo chìm nhà báo nổi. Cho hỏi cái: các báo 100% đều như thằng vietnamnet nầy ph hok?hehe

  Mọi việc tiếp theo ra sao chi bộ chưởi nhau tiếp nhớ!hehe.

  Đỵt cả lò nhà chi bộ! mỏi tay, mỏi chân, mỏi ch…quá!
  Chưởi cái cho thơm mồm để đi ngủ khỏi phải đánh răng!
 34. #34 by Bựa Ninh Bình on 2010/11/23 - 05:16

  @Cô Xìtin – Ừ nhẩy?  Mà sao cáiMẽo nầy vưỡng nhăn reng quậy?  Hắc đéo!

  http://english.vietnamnet.vn/en/index.html

 35. #35 by Mit on 2010/11/23 - 05:21

  Nhà côMít gần hộibôlão Lú và Fuck-tori tụibõ, rảnh tới bú kàfêbựa để chơnthành khuyênlơn.@ Bõ

  Háháhá
  SUỴT!  Chớ có loa loa loa mà cả tổng nó biết vợ Mít chồng vầu đây chuyên nói tục nhé!!!

  Ơ mà các chiến hữu ở đấy hông hợp zới tạng Mít.  Chỗ đấy đã có tình báo của Mít đi thay rùi…hịhịhị!

 36. #36 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/23 - 05:43

  ah` quên, đỵt cụ chi bộ! Mải mê chiện báo lá cải namnet  mà quên mẹ mất việc qtrong sát sườn, liên quan đên chi bộ cứt chó ta đây.


  Vừa xong chi bộ sau 1 hồi chưởi bới, có 1 số vàng son máy bay &già gói tinh hoa đã kiên quyết khóa mồm đéo thèm chưởi nữa. Thế là thế điếu?

  Ko bàn về nguyên nhân tự khóa. Chân thành mà nói, nếu như bị đối xử tàn tệ hay bị chưởi bới mà phẩy ra đi, thì chính thằng e đây mới là người đi đầu tiên. Đỵt mẹ chi bộ! 

  Chính anh TT củ lồn đã khóa nick e 2 lần. Lần 1 là vụ BOI no1. Lần 2 là vụ xe cộ đéo gì gần đây ý.
   Mà lần 2 bị khóa, e đéo chịu vì TT củ lồn ngu mà quân phiệt với e, e đã lập đến 5 cái nick liên tiếp, để lao vào quán chưởi& tranh luận với TT. Sau khi đã nói hết những thứ cần nói em mới biến, vì bị TT khóa 1 tuần nên nguyên tuần e đéo vào. Nhưng sau khi hết hạn tù, e lại vào chưởi như thường. Sao phẩy xoắn?


 37. #37 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/23 - 05:44

  Vậy nên các bựa khác là anh, là chị của e, mà sau 1 hồi chưởi bới(bị người khác chưởi với nhiều chiêu thức đéo đẹp- theo e là thế. Nhưng thôi đéo nhắc lại nữa- chiện qua dồi). Mà đã vội vã cất bước ra đi ah` mà đéo phải, ngậm bồ hòn đéo nói nữa mới đúng- vì em đoán mọi ng vẫn vầu đây đọc dưng đéo tham gia chưởi thôi.hehe. 

  Các anh chị làm thế là đéo gương mẫu! Em chưởi thẳng luôn! Đỵt mẹ!

  Mọi người hay đòi quyền bình đẳng, tự do ngôn luận…Điều đó là đúng nhưng vĩ mô quá. Cần cái cụ thể hơn. 

  VÍ dụ chiện nầy. Ko ai tước đi cái quyền được nói, mà tsao tự mình lại tước đi cái quyền cơ bản đấy của mình? Như thể con người có mắt để đọc, miệng để nói. Vậy mà bjo` thì chỉ còn mỗi mắt, còn cái mồm coi như lấy băng keo dán lại! Như thế có thấy phí ko?

  đã vầu đây, thì phẩy hô khẩu hiệu&thấm nhuần phương châm, đường lối ntnay`:hehe

  1/ Học! Học nữa! Học mãi! Đúp…học tiếp! (Nin hói)

  2/ Chưởi! Chưởi nữa! Chưởi mãi! Dốt…chưởi tiếp! (Tướng Tin.hehe)

  Thế nhớ, vài dòng dành cho các anh chị thế nhớ, 
  Rất mong sau khi đọc xong những dòng củ chuối nầy, sẽ có người vào chưởi nhau tiếp với em&anh TT củ lồn.hehe
 38. #38 by tintucviahe.com on 2010/11/23 - 06:58

  Địt mẹ thằng tin phát bẩu như cái củ lồn, hố hố. Anh Năm thương mày. Cái văn bản củ cặc kiện tụng vớ vẩn kia đụng đến lông chân anh Tuấn à, ngu vật. Khắc phục 14 cái server thì lâu là phải, mà lại bị drop cả database chính lẫn database dự phòng. Thằng hacker này nó không chỉ vào server chính mà nó vào mẹ cả 14 server
  Còn về chính trị, tuổi đéo gì mà định đụng đến anh Tuấn, biết sau lưng anh Tuấn là ai không? Không biết thì tự tìm hiểu đi, bi ba bi bô nói như đúng rồi. Vietnamnet chứ có phải lá cải dantri đéo đâu mà nó sợ

 39. #39 by Pepti on 2010/11/23 - 07:35

  Chi bộ cho anh hỏi tý: Anh đéo hiểu tại sao bà Beo suốt ngày GATO và khó chịu với anh Tuấn-vietnamnet nhỉ?.

 40. #40 by ChiPheo on 2010/11/23 - 07:53

  Đục mạ Chi bộ,

   

  Dzụ la làng ăn vạ “Jáo vs Fò – cái nầu cao quí hơn” thấm đấy.

   

  Đục mạ khi nầu ở Lừa, Thủ Tướng cũng chỉ là một nghề được tôn trọng bình đẳng như Xe Ôm thì Lừa sẽ thoát kiếp.

   

  Đục mạ chỉ khi nầu Lừa nhận thức được một điều: nghề nầu (mà Pháp nuật hông cấm) cũng “cao quí” như nhau thì Lừa mới thoát kiếp.

   

  Đục mạ khi nầu ở Lừa, most trường học đều có tôn chỉ hàng đầu là “Respect” thì Lừa sẽ thoát kiếp.

   

  Xuy dộng za (đục mạ lói như Ông Cụ), chỉ khi ở Lừa, ÔNG NGƯỜI ĐƯỢC TÔN TRỌNG thì Lừa mới thoát kiếp.

  ***

   

  Đục mạ Thằng Tướng, dzụ Giáo dục Koa nghe ổn đấy. Nếu thấy đúng ý Chúa thì triển chiêu nhanh. Chí Phèo tau sẽ đóng gạch ủn hộ từ giờ. Dướn Lên!

   

  Đục mạ mầy, gieo một gặt mười đấy, liệu mà chuẩn bị giống mần cho ngon

 41. #41 by Bất MInh on 2010/11/23 - 08:09

  Chào các cô các cậu


  Chừng nầu các cô chưa chừa dược cái nếp ngĩ di học là fải mang ơn thì @ Cậu Dỉ

  Cái này cậu Dỉ nói chưa đúng lắm và cũng không đủ. Biết mang ơn là điều cần thiết của thân phận Ông Người. Nên phải biết mang ơn. Ti nhiên cách cách trả ơn mới quan trọng mới đáng là Ông Người hay con Lừa.

  Ngày Cụ còn bé, thời Thiên đàng xa vắng ấy, nhiều khoa bảng miền nam chưa kịp thoát lừa vốn là bạn bè của pama cụ đến chơi và thường dạy dỗ chúng cụ. Một khoa bảng nổi tiếng đã nói thế này: “Cái gì nhận được của ân nhân hôm nay hảy đem cho đi vào ngày mai. Đấy là cách trả ơn tốt nhất”

  Các cô cậu cần biết tri ân nhưng cách trả ơn theo kiểu ngày Nhà Mẹ Gì Dáo là cụ không đồng ý. Mịa nó (chưởi tục rồi) chỉ được cái mẽ bề ngoài. Nếu tri ân thầy cô thì bác sĩ sống cho ra bác sĩ, kỹ sư làm cho ra kỹ sư, nhà báo nói cho đúng cách nhà báo, nhà giáo dạ cho đúng lương tâm nhà giáo thì mới là tri ân. Còn cái ngày kia mang tiền quà đến cho thầy cô thì cũng như chưởi thày cô hèn mạt vậy.
 42. #42 by Gã khờ on 2010/11/23 - 08:36

  Ôi bê xê tê muốn nằm, muốn nằm, muốn nằm. Nhờ bê xê tê mà có một thằng bựa đần, già hói khùng điên vì chưa có con vện nầu để ngủ. Ông bà Lừa có câu:

  “Chách công pa mệ sinh thành//Để con quá dái trời hành đi đêm”

  Lại phải khen bê xê tê phát nữa vì đã tạo ra được một lũ thủ dâm, tự sướng trong cái quán bựa nầy. Tụi nghiệp cho thèng em bựa TT của ênh, nó bị bế hạ nên tốc thượng ròai. Người ta nói gà thì nó hiểu vịt, khi người ta bảo vịt thì nó hiểu mèo. Công lao của bê xê tê tuyệt đỉnh cung phu khi đã tạo ra 1 thế hệ như thế lầy.

  Nầy TT kèn nhỏ, anh bẩu chú ăn cắp ý tưởng chứ có bẩu chú copy và paste đâu mà bảo cô Beo viết ngắn còn chú viết dài? Ý tưởng thì chỉ cần 1 dòng, dưng đầu đầy cứt thì sẽ kéo nó dài ra thành nghìn trang đấy kèn bé và dững cái đầu tôm cùng adzua với chú nhá.

 43. #43 by Enterprise on 2010/11/23 - 08:40

  @Cô Lả:
  hehe, cô nói đúng đấy. Lập-luận kiểu đó chỉ-có ngụy-biện. Cảm-ơn cô đã đồng-thuận. Hehe

 44. #44 by Enterprise on 2010/11/23 - 09:29

  Hehe, anh có ý-kiến thế-này:
  Khi tranh-luận thì nên đọc kỹ lập-luận của đối-phương. Bởi-vì người tranh-luận phải tìm lý-lẽ, cơ-sở để bảo-vệ khẳng-định mình đưa-ra. Mất nhiều công-sức lắm. Khi người phản-bác đọc kiểu 20% hoặc đọc không xuể, không đủ dữ-kiện để phân-tích sẽ có những ý-kiến không thỏa-đáng. Như vậy rất xem-thường người tranh-luận với mình.

  Điều anh khẳng-định. Các cô có-thể chứng-minh ngược-lại bằng cách chứng-minh 1 lập luận của anh là sai, hoặc tiền-đề anh đưa ra sai. Thế là xong.

  Anh đưa ra một khẳng-định không phải muốn khẳng-định của mình là chân-lý, mà anh muốn tìm một chân-lý. Chân-lý đó có-thể là khẳng-định của anh hay của ai đó. hehe.

  @Dì:
  Nếu thực-sự Dì muốn hiểu những gì anh khẳng-định, Dì chịu khó đọc toàn-bộ comments. Còn muốn anh im hay không cãi được thì điều đó không-cần. Anh bỏ công-sức không phải để được khen là hay, là bật được bà Dì luôn đúng. Những thứ đó tầm-thường lắm. hehe

 45. #45 by Enterprise on 2010/11/23 - 10:10

  @Dì:
  Anh nghĩ Dì đi nhiều nơi, hiểu nhiều nền văn-hóa khác-nhau, có kinh-nghiệm sống tại những nơi hèn-kém đến những nơi cao-sang thì Dì nhận thấy tri-thức, phương-pháp tư-duy nó quan-trọng. Anh nghĩ Dì muốn truyền-bá những gì Dì đúc-kết được trong cuộc-đời Dì cho đám lóc-nhóc sau nên mới chơi trò giáo. Thế cuối-cùng Dì phán: Dì chơi trò giáo vì Dì không thể chơi trò khác thì…, hehe.

  Nhân-tiện anh cũng nói rằng: có cần-phải có nghề giáo không? Nếu ai cũng tự học được và thời-gian tự học bằng thời-gian phải đến trường thì dẹp nghề giáo đi là vừa (điều này anh cũng đã nói tương-tự trong còm đầu-tiên với cô Pháo về bác-sĩ). Tuy-nhiên không phải ai cũng tự-học được.
  Lượng tri-thức mua được từ 500k và sự sung-sướng mua được từ 500k cái nào có-ích hơn thì các cô tự kết-luận. Nói A hơn B không có nghĩa là không cần B.

  Giá-trị của một hoạt-động được đánh-giá bằng kết-quả hoạt-động đó. Kết-quả của giáo là 1 lượng tri-thức vào đầu một người, kết quả của phò là 1 khoảng thời-gian sung-sướng vào toàn-thân một người. Dựa vào tri-thức, người ta có thể tái sản-xuất (các cô có thể tìm-hiểu kinh-tế tri-thức là gì). 1 khoảng thời-gian sung-sướng, các cô có nhu-cầu cao hơn so với lần trước đó, thậm có thể liệt, lãnh-cảm,… hehe.

 46. #46 by condomdom on 2010/11/23 - 10:20

  Bắt quả tang chị Mít mới lại anh Bựa Hoa Lư phát sóng ngắn nhau nhế. Cali ở mô khai mau

 47. #47 by otocu on 2010/11/23 - 10:22

  Địt mẹ mấy thằng thần kinh đừng có lải nhải về nghề nghề nữa đi.
  Địt mẹ thằng Khờ ngu vừa thôi, ngu quá thể thì đéo ai muốn chửi mày nữa đâu.

 48. #48 by Enterprise on 2010/11/23 - 10:25

  (tiếp)
  1 khoảng thời-gian sung-sướng các cô có tinh-thần tốt-hơn, yêu-đời hơn, làm-việc năng-suất hơn nhưng hơn bao-nhiêu thì anh chẳng biết.
  Các cô chơi phò 2 năm. Lương các cô cũng tăng do lâu năm.
  Các cô học (không nhất-thiết phải học ở Lừa). Có thêm certificates bổ-trợ hoặc gì gì đó. Lương các cô cũng tăng.
  Thế cái nào tăng nhiều hơn. hehe. Anh nghĩ là bằng nhau, nhở? hehe
  (lãi-nhãi tới đây là hết rồi, hehe)

 49. #49 by Bố on 2010/11/23 - 10:31

  ĐM , biết là chân lý nhưng vẫn nhắc lại: đã là nhợn thì tinh hoa của nhợn cũng vẫn đầy chất nhợn.

  Thấy  đám con nhợn tranh nuận những thứ nhố nhăng mà buồn đéo thể nào chịu được. “Khai sáng” thế nầy thì có lẽ chúng mài đưa tất cả đám nhợn vào rừng để  chúng về lại với thủa hồng hoang mất thôi.  
  Chúng mài nhợn đến mức đánh đồng điếm với giáo thì đếu còn gì để nói nữa. Không thể lấy tiêu chí tiền, thoả mãn mọi nhu cầu, dục vọng của lợn để xoá nhoà ranh giới của những cái mà nhân loại đã quy ước về sự  hèn kém với cao quý, dù đôi khi, ở nhiều xứ , có những quy ước rất vô lý, rất nhảm.
  Giờ thì bố chắc chắn một điều rằng tổ tiên chúng mài đã gây tội ác đếu nào đó nên giờ giời đầy cả chuồng chúng mài .
  Ô hô, ai tai !

  ———

  Bố ủng hộ Châu nhận nhà.

 50. #50 by liutiu on 2010/11/23 - 10:33

  Các cô còn nhớ chiện anh Nổ không?
  Dì kể thêm về chuyện anh Nổ đi. Trong “Đại tướng con” chưa rõ về cátính anh ảnh thế nào đến nỗi bị đì.
  Học sinh có cátính ở trường Lừa thì eat ./, chúng được gọi là học sinh cábiệt và bị đì thường dẫn đến tội vô lễ với thầy cô giáo.