Free homes for the Assholes

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nhà cho Lỗđít

Cách nay chưa đầy tháng Bê Xê Tê độtngột phóng một bấthủ: cấp free một căn chungcư caođẳng bậc nhất Hà Nội cho một Lỗđít (*).

Căn chungcư ý tọa tại caoốc Tin Côm thượngthặng phố Cô Trẹo quận Cô Trưng trungtâm Hà Nội I, giá thịtrường 12 tỷ Ông Cụ, chừng 600 ngàn Ông Tơn, tươngđương 1,000 năm lương hiu côngchức mẫncán hưởng hiu chínhngạch.

Lỗđít ý có côngnghiệp gì kỳquặc ngang giá thiênniênkỷ?

Chả gì kỳquặc. Côngnghiệp của Lỗđít ý tới Xứ Lừa bằng zero. Dưng cổ đã nângtầm vănhóa Sóc Lọ Lừa lên đỉnh-tột-đỉnh, nhờ thắng một giải đấu quốctế danhgiá, đạikhái thế.

Quầnchúng Lừa nhaonhao cãi như bão. Đứa bẩu xứng quá xứng quá. Đứa bẩu đéo xứng đéo xứng. Lỗđít ý thanhminh rầng nọ rầng kia. Loạn-xà-bần.

Cánhân Trung Tướng nghĩ hànhvi của Bê Xê Tê đáng hoannghinh, còn quà cho Lỗđít xứng mới cổ hay không tự cổ biết. Hẳn nó sẽ là tiềnlệ tốt, hốithúc các lỗđít khác cốnghiến cốnghiến và cốnghiến. Nhỡ đâu, chiểu tiềnlệ ý, Bê Xê Tê nủi hứng thí mẹ Trung Tướng quả chungcư giãndân Mỹ Đình II giá 1.2 tỷ Ông Cụ, chừng 60 ngàn Ông Tơn, tươngđương 100 năm lương hiu côngchức mẫncán, nhờ phátminh Văn Bựa mớicả Asinerum mớicả Thập Dâm Công, thì sao thì sao?

Nếu Trung Tướng là Lỗđít, đươngnhiên Trung Tướng nhận cănhộ. Quầnchúng các cô đừng tưởng Bê Xê Tê khấu thuế các cô mua quà Trung Tướng nhế. Địt mẹ Bê Xê Tê xin đểu cô Vượng đấy (**). Hơn nữa, so dững món bôlão Trung Tướng cúng khống Ông Cụ thời 1955-1956 (3,000m2 đất và nhà giữa Thủđô Vănvật hehe), thì chungcư Tin Côm chưa bằng cục cứt cục cứt cục cứt.

***

Trung Tướng duyệt Nhà Cho Lỗđít ever nầu.

Thợ thơ Hĩu Tố được cấp quả dinhthự hoànhtráng phố Phan Đình Phùng, cạnh dinh Phó Xứ. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Phó Thủtướng của Hĩu.

Thợ thơ Diệu Xuân được cấp [nửa] quả biệtthự êmđềm phố Điện Biên Phủ mà cô Vũ Cù đang chiếm mần Vănphòng Luật. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Côngthần Bộtrưởng của Diệu’s Lover & Vũ’s Papa, cô Cận Huy. Cô Diệu không vợ không con nên bị cô Cận gọi đến sống cùng, đơngiản.

Thợ nhạc Thi Nguyễn Đình, thợ văn Nam Vũ Tú đều được cấp condo đặckhu Sĩquan Đội Cấn. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Lỗđít Lề Phải của hai cô. Các cô đóng Sếp Hộivăn Lừa liền 40 niên.

Phía Sài Gòn, đám thợ sử Giầu Trần Văn, thợ báo Đằng Trần Bạch, cũng được cấp côngthự phố nhớn xôngxênh. Dưng hehe, ấy lại là tiêuchuẩn của Lãnhtụ và Lãothành, từng gồng mông đủn Chếđộ qua miệtmài laotù đếquốc.

Dững lỗđít tămtiếng như Mai Đặng Thai, Tùng Tôn Thất, Anh Phan, Xiển Nguyễn, Hưng Trần Duy, Di Hồ Đắc.. cũng nhận quà Bê Xê Tê mỹmãn. Dưng hehe, số quà ý đéo bằng 1/100 tàisản các cổ nộp Ông Cụ trong Mùa Cáchmạng xavời (***).

Dânbiểu thợ nổ Quốc Dương Trung râu tóc trắng bốp tuổi 60 vưỡn cầncù xin Bê Xê Tê cơi thêm vài thước vuông phòng ngủ tại chính quả nhà pa cổ tặng Không Ai Sất (****).

Lỗđít gộc đấy hehe.

Thợ văn Bổng Nguyễn, thợ nhạc Nhuận Đỗ, thợ vẽ Nghiêm Tư, chục cô nữa, tuyền hạng Lừa Lỗđít Top Ten, được biếu mỗi cô 20m2 thuộc chungcư 3-tầng 65 Nguyễn Thái Học trịgiá 800 tô phở, sướng ha.

Lỗđít gộc đấy.

***

Thu 199x, thằng Đoong Toong, cháu nội lỗđít họcgiả Anh Đào Duy, kêu Trung Tướng tới cỏn ăn mừng vụ tên ông cỏn bị Bê Xê Tê gán cho con phố chạy trước nhà cỏn (*****).

Nhà Đoong Toong ngự lầu 3 chungcư 35-tuổi Kim Liên, tầm 30m2, nhỉnh hơn bếp Trung Tướng tị. Không bancông. Không toalét. Sàn ximăng tròngtrành. Trần vôi tróc loét.

Khắp nhà treo cơman kỷvật cô Anh. Trung Tướng hỏi Đoong Toong, ông mầy bỏ lắm hàng đây thế?

Đoong Toong bẩu, ơ thằng nầy, ổng ở đây mà.

Trung Tướng biết chó đâu.

Nó là Quà Cho Lỗđít.

(@2010)

(*) Lỗđít: Tức tríthức Lừa. Là Trung Tướng mượn chữ Ông Mao “Tríthức Cái Lỗđít” để gọi giaicấp vôdụng nhất xãhội bằng quả name đíchđáng nhất của nó.

(**) Cô Vượng: Chủ caoốc Tin Côm.

(***) Mùa Cáchmạng: “Em là búp măng non em nhớn lên trong Mùa Cáchmạng”.

(****) Không Ai Sất: Bạn thân Ông Cụ, đạica của Bê Xê Tê. Mời coi loạt bài Thiênđàng.

(*****) Anh Đào Duy: Họcgiả Lừa hiếmhoi có tên trong Larousse Báchkhoathư.

Ảnh đầu bài chụp thợ nhạc Cao Văn bú diệu tại nhà riêng cô cổ, phố Yết Kiêu, Hà Nội. Cũng là một Quà Cho Lỗđít, 80-niên, 30m2, không toalét. Tấtnhiên cô Cao không biên Quốcca Lừa nơi đó.

Thợ đàn Sơn Đặng Thái sau khi thắng một giải đấu quốctế danhgiá hồi 198x không được Quà, dưng pa cổ, thợ nhạc Hưng Đặng Đình, đã thoát kiếp sống gậm cầuthang nhờ sự ý, cũng như Quà, hehe, dù chỉ rộng 12m2.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Độtngột: (Đột ngột).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Thượngthặng: (Thượng thặng).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Chínhngạch: (Chính ngạch).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Côngnghiệp: (Công nghiệp).
– Kỳquặc: (Kỳ quặc).
– Thiênniênkỷ: (Thiên niên kỷ).
– Nângtầm: (Nâng tầm).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Nhaonhao: (Nhao nhao).
– Thanhminh: (Thanh minh).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Hoannghinh: (Hoan nghinh).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Hốithúc: (Hối thúc).
– Cốnghiến: (Cống hiến).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Giãndân: (Giãn dân).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Phátminh: (Phát minh).
– Mớicả: (Mới cả).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Cănhộ: (Căn hộ).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Bôlão: (Bô lão).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Chungcư: (Chung cư).
– Dinhthự: (Dinh thự).
– Hoànhtráng: (Hoành tráng).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Biệtthự: (Biệt thự).
– Êmđềm: (Êm đềm).
– Vănphòng: (Văn phòng).
– Côngthần: (Công thần).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Đặckhu: (Đặc khu).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Hộivăn: (Hội văn).
– Côngthự: (Công thự).
– Xôngxênh: (Xông xênh).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Lãothành: (Lão thành).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Laotù: (Lao tù).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Tămtiếng: (Tăm tiếng).
– Mỹmãn: (Mỹ mãn).
– Tàisản: (Tài sản).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Xavời: (Xa vời).
– Dânbiểu: (Dân biểu).
– Cầncù: (Cần cù).
– Trịgiá: (Trị giá).
– Họcgiả: (Học giả).
– Bancông: (Ban-công).
– Toalét: (Toa-lét).
– Ximăng: (Xi-măng).
– Tròngtrành: (Tròng trành).
– Cơman: (Cơ man).
– Kỷvật: (Kỷ vật).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tríthức: (Trí thức).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Vôdụng: (Vô dụng).
– Xãhội: (Xã hội).
– Đíchđáng: (Đích đáng).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Đạica: (Đại ca).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Hiếmhoi: (Hiếm hoi).
– Báchkhoathư: (Bách khoa thư).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Cầuthang: (Cầu thang).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đỉnh-tột-đỉnh.
Loạn-xà-bần.

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 22:07

  Dấy nhế cô Zom nhế, chính dồngminh của cô thích dể Zì chưởi ngề của cô nhế, chứ bảnthân Zì muốn thế déo dâu.

  Zì bắtdầu kể dây.

 2. #2 by vangson.donkey on 2010/11/22 - 22:08

  Địt mẹ chi bộ, có mỗi cái việc Jáo với Fò mà cãi nhau dai vãi đái. Chỉ cần hiểu đấy là 2 nghề mọc ra do phân công xãhội. Làm pq gì mà cứ phải caoquý với củ cặc gì lắm cho mệt đầu.
  @Dái: địt mẹ mày viết lách thì ngu mà chửi tục thì rác hết cả tai. Ngu đần và đéo tự học được thì chỉ có bốc cứt bỏ mồm thôi, jáo buồi nào dạy được mày.

 3. #3 by Cocacola on 2010/11/22 - 22:10

  @ Gã khờ: 


  Gã dẫn lời của cô Beo là nhằm nói ý gì? Nghe lão câu khách cho cô cổ anh chạy thử sang thì thấy ý cô Beo thế nầy chứ khác đéo:


  – Cô Beo quy chụp là bọn đang gato xầm xì nhà cô Chau Ngo là bọn VK khúc ruột thối
  – Vì sao bỏn xầm xì? Vì bỏn bảo là Chau Ngo ăn cứt ăn cứt của Bê

  Chốt hạ: Cô Beo mượn chiện Chau Ngo để chửi bọn VK khúc ruột thối như thông lệ

  Địt mẹ cô Beo, chỉ có cái nỏ mồm vu khống. VK nào nó thèm nhúng mũi vào cái nhà của Chau? Toàn bọn bần nông lỗ đít nội địa GATO đấy cô ạ! Gái đĩ già mồm!

  P/S: Thêm một lý do cô Beo ghét khúc ruột thối VK nữa là Hương Dương cũng là VK khúc ruột thối, sẵn tiện chửi luôn, nhể!
 4. #4 by Minh Dũng on 2010/11/22 - 22:15

  ui địt mẹ mấy thằng mặt ./ cồng làm mất mẹ hứng dậy bảo

 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 22:16

  Một sự rất hayho là tấtcả zững tên jáo dược Zì yêu và chơi mới từ nhiều năm nay, thì lại déo có tên nầu từng zậy Zì.

  Dịt mẹ thế mới trớtrêu. Nếu quanhệ déo là thầy-trò (kiểu Lừa) thì nó mới bềnvững, còn quanhệ kiểu banơn thì có buồi ý mà tồntại dược.

 6. #6 by Nghiện on 2010/11/22 - 22:19

  Ôi dis cụ chi bộ phò cãi cái dắm rì nhìn cười phọt cả kít. Bố Khổng dạy chung chung thằng nào dạy mình cái đíu đúng cũng thầy mình, phẩy kính chứ phải giáo Cuốc doanh mới thầy đ.c đâu. Cãi nhau theo cái định hướng thì bốc kít ném nhau là đúng mẹ: Ban Tuyên ráo cũng là ráo đấy.
  P/s: Movado với Ra đồ thì thằng nào tinh dịch hơn hở Gì.

 7. #7 by Minh Dũng on 2010/11/22 - 22:20

  Đéo có hứng viết nữa, hóng tên Tướng chửi Jáo cho sướng. Mình cũng chửi được, nhưng đéo ngoa bằng, hehe.

 8. #8 by Cathnga on 2010/11/22 - 22:23

  Nge thêthiết quá zưng mà chạ hợp dềtài jì cạ hehe.@ Trung Tướng

  Nhẽ em Nga không còn phù hợp với chốn này nữa, em không thể còm cái gì cho ra hồn để mọi người đọc được.
  Em cũng không thể đọc hết còm của Bựa viên được.

  À, mà zai yêu nầu chưởi tên Pháo bố láo cho em.

 9. #9 by vaidai on 2010/11/22 - 22:23

  @Pháo củ lồn: với loại a dua nâng bi ngu dân như mày, bố chỉ nói đơn giản thế này thôi: mấy cái câu chữ mà mày dùng để chửi bố ấy nếu không phải mày ĐI HỌC và ĐƯỢC DẠY mà có, mà là do chữ nó khắc ở vách tử cung con mẹ mày rồi mày TỰ HỌC thì bố tình nguyện ăn cứt cho mày đấy, hiểu ý bố nói chưa? Cái đấy có phải là cái mày tiếp thu được từ giáo k? Bố chỉ đơn giản lấy ví dụ về chữ viết thế thôi, còn thì tự dùng cái óc chó của mày mà ngợi tiếp đi nhé.
  @ thằng lồn chủ quán: Như bố đã nói ở cồng trước, kể cả mày có tự học từ bé thì đầu tiên mày vẫn cần người dạy mày biết chữ. Có thể đó là con mẹ mày nên mày đéo cần tới trường nhưng chính nó thì lại cần tới trường hoặc phải có người dạy, hiểu ý bố chưa? Một thằng mù chữ chơi phò xong  thì có biết chữ không?

 10. #10 by otocu on 2010/11/22 - 22:24

  Địt mẹ tự dưng có mấy thằng mặt lồn vầu, Quán sôi động hẳn. Băng đảng những thằng như Mờ, Đái, Khờ, Tiên… còn đông lắm, giết đéo xuể. Chửi thì tốn sức, nan giải đấy.

 11. #11 by otocu on 2010/11/22 - 22:28

  Tổ sư thằng Khờ dẫn ông Beo ra đây dọa ai? Địt mẹ óc chó đéo biết so à? Ý tưởng vụ cấp nhà báo Đảng và lốc của Ngô cũng có, mày thử so hàm lượng thông tin thôi. Địt mẹ, đúng là óc lợn chứ đéo phải óc chó.

 12. #12 by otocu on 2010/11/22 - 22:30

  Mà thằng nào đéo chịu nổi Quán lướt mẹ chúng mày đi. Đúng là một lũ đần độn chỉ thích trứng vịt lộn.

 13. #13 by Minh Dũng on 2010/11/22 - 22:33

  Nhẽ em Nga không còn phù hợp với chốn này nữa, em không thể còm cái gì cho ra hồn để mọi người đọc được.


  @hehe, em Nga nói toàn lãng đãng mây trôi. Anh nghe thì hiểu rằng em đang tu tập, nghe thầy giảng giáo lý. Nhưng cái nào ra cái đó. Cái của em ở trên mây, thì vấn đề tranh cãi ở đây cũng đâu đó trên trời. Anh thiết nghĩ cũng giúp cho Lừa ở góc độ nào đó. Chỉ có điều cách làm khác nhau thôi.

  Em cứ tập viết vài còn xúc tích vào. Giai nhẩy vào tưng tưng là có hiệu quả. Giai chưa nhẩy vào em viết tiếp, hehe. 

  Thật ra còm em ít tính thực tế, ít thông tin, ít số liệu. Toàn những lý thuyết nhõn em học em biết. Chi bộ có mấy thằng biết đâu.

  Anh cũng học đòi theo Thiền của bố Hạnh Thích some times, nhưng anh vưỡn vào đây chửi nhau với bọn mặt ./ như thường, hehe.
 14. #14 by otocu on 2010/11/22 - 22:33

  Dũng râu nghe chừng nho nhã nhỉ? Chửi cũng tốt mà. Bạo lên.

 15. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 22:33

  Chết cười có hai tên Lừa Zì gét nhất trong dời thì một là Ông Cụ và tên kia là jáo Zì hồi cấp 3.

  Hồi hổi thì déo có học thêm như jờ, quanhệ thầy trò chủyếu ziễn ra trên lớp chính khóa.

  Cứ tưởng quanhệ dó thì có déo jì dáng nói. Hehe zưng mà sự dời nó déo như vậy.

  Tên tển gét Zì chỉ vì tội nói leo.

  Tỉnhư tển vửa ra bài hìnhhọc rùi vung tay vẽ vèo một nhát một hình tròn không tròn lắm trên bảng.

  Bọn trò khác thì im mẹ di, thì Zì buột mồm, thầy ơi hình tròn dứt nét kìa. Dịt mẹ hehe dúng là déo zại nầu bằng zại nầu.

  Vậy là tển bắtdầu ziễnthuyết hết 15 phút. Dạikhái như các cô cũng lạ déo jì, rầng chamẹ dẻ ta có thể có sailầm, zưng không fải vì thế mà họ déo fải là chamẹ ta vươnvươn vươnvươn.

  Bọn trong lớp nhìn Zì chòngchọc chòngchọc.

  Dịt mẹ hồi hổi Zì còn bé tí zưng nhậycảm lắm. Tức déo thể chịu dược.

 16. #16 by cfy on 2010/11/22 - 22:35

  Thiên hạ hớn hở bâu vào chuyện căn hộ nhà nước cấp cho  thầy Ngô Bảo Châu. 12 tỷ, quy ra vàng quãng 340 cây, nó còn nhỏ hơn hàng vạn căn hộ, nhà nước đã cấp cho các nhà khoa học, nhà văn, nhà báo, nhà gi gỉ  gì gi, hiện đang ở bao năm nay. Thử so sánh, căn nhà  thời giá quãng hơn 4 000 cây (theo lời bác giám đốc công ty định giá tài sản Tosho) hiện Kù con đang ở, xuất phát điểm cũng là nhà nhà nước cho 2 nhà thơ. Tại TP HCM, biệt thự của nhà văn Trần Bạch Đằng, nhà sử học Trần Văn Giàu chung xuất xứ, xem ra căn hộ của giáo sư Châu chỉ đủ tiền đổi lấy… cái bếp.

  [Phiếm luận] Căn hộ của GS Châu chỉ đủ tiền đổi lấy… cái bếp nhà người khác

  [Tin nóng] Quản trị web tố cáo báo Vietnamnet ….

  Tin nóng hổi đây Vietnamnet.vn bị hack lúc 3h khuya ?

 17. #17 by Minh Dũng on 2010/11/22 - 22:35

  Hình như tên Lài cũng chạy mẹ hay sao nhở. Địt mẹ tển lúc đầu tưởng già hói lắm, ai dè, hehe.


  Nhiệt quán này đéo nóng, nhưng cần dai sức. Với lại hiểu vấn đề. ĐM các bựa chỉ thích vào húng với hóng thì ăn cứt, ăn cứt.
 18. #18 by ongcu69 on 2010/11/22 - 22:39

  Xôm rồi, xôm rồi. Địt mẹ anh biết mấy thằng Khờ, thằng Dái đói kiến thức, thích hóng hớt nhưng đéo biết cách, đang ngồi há mõm chờ chi bộ tọng cứt vào. Địt mẹ chi bộ vừa thôi không các em nó nghẹn.

 19. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 22:42

  (Tiếp chưởi jáo hehe)

  Rùi cứ thế zầnzà zầnzà, tên jáo “trù” Zì.

  Dịt mẹ các cô tintin jờ déo biết thuậtngữ “bị jáo trù”, chứ thời Zì thì nó gêgớm lắm. Rất nhiều bécon dã tựtử vì bị trù, và có cả zững fụhuynh có con bị trù dã fạm tội tới mức fải lãnhán, cái nầy Zì kể sau.

  Từ lúc bị trù, Zì déo khá nủi. Hạnhkiểm lúc déo nầu cũng chỉ khá (học “Jỏi” mà hạnhkiểm “Khá” thì thậmchí còn déo dạt Cháu Ngoan Ông Cụ, chắc các cô biết rùi), déo dược kếtnạp Doàn, bị gái gét (dịt mẹ cái nầy mới quantrọng, chứ Doàn hay Ông Cụ là cái dầu buồi jì).

  Không chỉ thế, mà tển còn xúi các jáo khác cùng trù Zì. Kếtquả là thậmchí môn thểzục Zì cũng chỉ dạt “Trungbình” (nếu “Yếu” thì bị duổi học), và dươngnhiên déo có khenthưởng déo jì hết.

 20. #20 by otocu on 2010/11/22 - 22:42

  Cò lả, ông Beo ghét VK, có lẽ có lí do của ổng.
  Dương Hương cùng bọn Tín Bùi…., viết gì thì viết, nhưng cứ kiểu ” tại sao lại tổ chức đại lễ đúng vào quốc khánh Tầu”, chó cũng đéo tiêu hóa được.
  Viết khôn lên tí nhẽ đéo thế.

 21. #21 by Cathnga on 2010/11/22 - 22:45

  Dịt mẹ hồi hổi Zì còn bé tí zưng nhậycảm lắm. Tức déo thể chịu dược.@ Trung Tướng

  Hớ hớ, trẻ con nầu mà chả nhậy cảm, nói nửa nhời hơi nằng nặng thì nó đã khóc rùi. Nhẽ giờ Trung Tướng vưỡn thế???

  @ Dũng hói: làm sao mà em Nga lại đi cãi nhau với Trung Tướng về em hoa hậu bỏ tình nhân theo đại gia chớ??? Số mệnh của cô ta đã được định trước rùi, đâu phải muốn theo ai là í của cô ta, cãi nhau làm gì cho tốn hơi???

 22. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 22:47

  (Tiếp chưởi jáo hehe)

  Hehe Zì thấtvọng tới mức dòi pa xin chiển trường. Zưng thời thởi gần 10 Ông Cụ xiền họcbổng là một khỏan cực nhớn, pa déo chịu.

  Kếtcục thế nầu chắc các cô doán dược, pa Zì dã fải “discuss” mới tên thầy.

  Thôi Zì déo thèm nói nữa, dạikhái là thế.

  Các cô sẽ nói, dịtmẹ từ chiện riêng của Zì mà Zì quykết cả hệthống jáo hử.

  Quy quy cái dầu buồi, bạn Zì thằng nầu có cátính và/hoặc jỏijang dều bị thế hết.

  Diểnhình là anh Nổ hehe.

  Các cô còn nhớ chiện anh Nổ không?

 23. #24 by vaidai on 2010/11/22 - 22:50

  Địt mẹ thằng chủ quán mặt lồn, giả lời cồng của bố đi, đừng đánh lạc hướng chú ý chi bộ dư thế. Biết sai thì vào nhận mẹ câu cho nó tiến bộ đi

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 23:06

   30 Tơn cho một cồng jảnhời. Hehe Zì fải mần xiền của một số dốitượng.

 24. #26 by otocu on 2010/11/22 - 22:50

  Khẳng định rằng dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, không gì nhục bằng, cô đơn bằng, ấm ức bằng giáo trù. Tên nào bị sẽ hiểu ngay.

 25. #27 by ongcu69 on 2010/11/22 - 22:57

  Zưng thời thởi gần 10 Ông Cụ xiền họcbổng là một khỏan cực nhớn, pa déo chịu @ Đanh Đá

  Bị trù thế mà vẫn được học bổng à?

  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 23:05

   Họcbổng của Bê Xê Tê, dịt mẹ cứ trúng vầu lớp dó là có họcbổng.

 26. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 23:04

  (Tiếp chưởi jáo hehe)

  Kiểu của bọn jáo Lừa nó thế. Cátính họctrò mặcnhiên bị triệttiêu, zững cánhân xuấtchúng déo có cửa bộcfát sớm nếu họ không tự fá tung ra.

  Họctrò Lừa, vì thế, hoàntoàn déo có khảnăng sángtạo, déo có tinhthần dộclập, déo biết thế nầu là năngdộng, và sợ thầy/cô như sợ hổbeo.

 27. #30 by ongcu69 on 2010/11/22 - 23:05

  Địt mẹ thằng chủ quán mặt lồn, giả lời cồng của bố đi, đừng đánh lạc hướng chú ý chi bộ dư thế. Biết sai thì vào nhận mẹ câu cho nó tiến bộ đi @ Tự đái vào mõm

  Cồng em mới mọc được 10 phút, sao vội thế? Em là điển hình của lớp thanh niên Lừa mang 1 thứ văn hóa húng chó, khó có thể sửa. Rất may em đã được vào đây với chi bộ, anh thật. Kiếm cái bô rồi ngồi vào 1 góc nghe các anh, các chị, cô zì chú bác dạy bảo, em nhế. Địt mẹ, sau 1 tuần em không tiến bộ thì địt mẹ em về với vnexpress và dân chí nhế.

 28. #31 by Cocacola on 2010/11/22 - 23:06

  không gì nhục bằng, cô đơn bằng, ấm ức bằng giáo trù @ Cu Không To


  Hehe, chú Củ Không To nói chuẩn đấy, anh bị trù vì anh đéo thích đi chơi chung lớp, anh chỉ phát biểu đơn giản là: đi chơi là để thoải mái, thấy thoải mái thì đi, không thì thôi!

  Thế là bị chửi là cái đồ chủ nghĩa cá nhân, là cái thành phần sau này băng hoại xã hội. Gái sợ anh như hủi.

  Thi hết học kỳ 2 xong, anh dí buồi vào đi học nữa, vọt lên nội thành ngày đi phụ hồ, tối về ôn thi. 

  Tội nghiệp mama anh phải lọ mọ vào trường lấy phiếu báo danh thi tốt nghiệp rùi đạp xe mang lên cho anh.

  Ra trường phát, anh lặn luôn, gần 20 năm không thèm liên lạc gì hết!
 29. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 23:11

  (Tiếp chưởi jáo hehe)

  Một thằng cháu Zì, hồi học lớp 2 thì fải, zững buổi dầu cứ mỗi lần dến lớp là nó khóclóc zànzụa, rùi tìm cách nói zối, hôm thì ốm, hôm thì mót ỉa..

  Pama nó trakhảo thế nầu nó cũng không chịu nói lýzo.

  Cuốicùng thì có déo jì dâu, nó ị dùn bị côjáo bêu gương trước lớp.

  Tấtnhiên là pama nó fải xin cho nó qua lớp khác, mất một cục xiền.

 30. #33 by Cathnga on 2010/11/22 - 23:14

  Giáo dục của các nước phát triển nói chung cũng mới được cải cách trong vòng 50 năm trở lại đây.
  Tất nhiên là đừng so sánh với giáo dục Lừa. Học thuyết “giáo dục tự nhiên” của tụi tủi đã có vài trăm năm. Nhưng nói gì thì nói, hông thể so sánh với những gì Khổng Tử dạy cho trò được.

  Thôi, em Nga đi ngủ, đừng ai cãi em.

 31. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 23:16

  (Tiếp chưởi jáo Lừa hehe)

  Các cô dừng ngĩ rầng Zì muốn jáo fải dốixử mới trò như cha như mẹ.

  Cần déo jì fải sến thế. Zì chỉ cần bỏn mần dúng tráchnhiệm, côngbằng, và ngiêmtúc.

  Dòn trù họctrò là dòn tởmlợm nhất mà thằng thầy Lừa cóthể ngĩ ra dược. Các tên thầy Tây déo thấy có trò nầy. Ngay cả ở Nga cũng vậy.

  Zì thời di học từ bé dến nhớn hầu như năm déo nầu cũng bị trù. Trù nhiều tới nỗi déo nhớn dược, học lớp 10 (tức 12 bijờ) mà chỉ nặng hơn 30 cân, déo bằng thằng lớp 3 bijờ.

 32. #35 by tminh on 2010/11/22 - 23:20

  Chào Dì, chào chi bộ,

  Thời gian vừa rồi tốn sức mà dek đong dc xiền như ý, về đọc được mấy còm chi bộ vác loa phang nhau he he đọc thời cấp 3 của Dì làm thằng em nhớ lúc học lớp 10 cấp 3. Chó chết là em cũng có 1 “thằng thầy” dạy môn Giáo dục công dân, cứ đến giờ học môn này là “thằng thầy” lại mời em ra khỏi lớp…kết quả 0 điểm toàn bộ môn này cả năm, xoay sở và kết quả là cuối năm em phải chuyển trường.

  Em chửi phát nữa: Làm đíu có cái môn gọi là Giáo dục công dân, mà thằng em phải học bao năm, không có tác dụng mẹ gì, em hận.

 33. #36 by Cathnga on 2010/11/22 - 23:23

  Khó hỉu quá hehe @ Trung Tướng
  Trình Trung Tướng làm sâu mà hiểu được. Thế nên em Nga cãi nhau với .. làm đếch.
  Em ngủ thật đây. G9!!!

  Bực mình vì sao còm biến mất???

 34. #37 by Mr. Tran on 2010/11/22 - 23:24

  chầu chi bựa.
  địt mẹ, chưởi nhau vui điếu tả. đọc còm vãi cả dắm. giáo-phò đích thị là 1 chủ đề hay đấy. hehe

  mỗ cũng như nhiều thằng mất dạy khác, đéo ưa giáo viên. dưng mỗ chỉ ghét hội dạy phổ thông thôi, điếu ghét thầy cô sâu nầy. hehe.

  cắt phát.
  địt mẹ da hu lởm!

 35. #38 by Mr. Tran on 2010/11/22 - 23:25

  chia sẻ chuyện bị trù với chi bựa mặt .i./ tí:

  năm lớp 6. nhà mỗ nghèo bết bát, điếu có gì cả. pama cày tiền mửa mật. mụ cn ở gần nhà thừa hiểu.
  dưng mụ vưỡn bắt đi học thêm. đủ hết, đéo được thiếu môn nầu.
  địt mẹ, còn lôi cả bạn ở trường khác về mở thêm lớp, bẩu là bổ túc kiến thức từ dững trường nủi tiếng. hehe.

  mỗ đi được 2 buổi, thấy dạy như dắm nên xin: “cho em nghỉ vì nhà em hông có xiền”. mà câu nầy là nói thật, đéo sai. bi kịch bắt đầu từ đây. hehe

  4 năm cấp 2 đéo ngóc đầu lên được với các kiểu trù dập. địt mẹ, đến mức mà trước khi mỗ đi thi vầu cấp 3 cũng cố phải moi thêm 40k đồng mới chịu xì ra cái giấy chứng nhận tn. địt mẹ, gv xuất sắc của quận đấy! hehe. kinh tởm. dờ vẫn ở gần nhà. gặp mặt mỗ coi như đống cứt! hehe.

  còn cấp 3? hehe. bà cn tuy không bỉ ổi ăn xiền dưng hám thành tích. hehe, bệnh kinh niên phẩy hông?
  và đương nhiên những thằng nghịch bị cho ăn cứt, khỏi thắc mắc!

  à, bựa viên nầu thắc mắc về so sánh giáo – phò đấy?
  địt mẹ, mỗ dám khẳng định phò là đứa đầu tiên dạy về ịch ọp cho phần lớn liền ông. địt mẹ, phải giáo không? hehe.

  @em Nga: phẩy làm sâu để em hông cồng theo kiểu  nước chảy vô tình, hoa dơi hĩu ý? em cứ phát biểu theo ý em chứ chiện dì em cũng bẩu là do “duyên” thì chi bựa chanh luận mần gì nữa? phẩy hông em?
  có cách nầu hông em?

  mỗ hỏi thật lòng, hông phải chêu chọc em đâu. em đừng bỏ quán đi nhé, mỗ buồn!

  thật đấy!

 36. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 23:27

  (Tiếp chưởi jáo Lừa hehe)

  Sự trùúm mà Zì chịudựng nó trơtrẽn tới nỗi, cùng mần một bài kiểmtra, mà thằng nhòm bài Zì (gọi là copy) thì dược 9 diểm, còn Zì thì 3, lýzo là nhìn bài bạn. Cũng déo hiểu sâu lại 9 và 3, chứ không fải 10 và 2, hoặc 8 và 0.

  Sự uấtức ý nếu cô nầu chưa trải qua, thì déo thể tưởngtượng nủi. Zì muốn fát diên.

  Tấtnhiên là Zì fải jảthù. Một hôm dến lớp học sớm, Zì lén vẽ cái bướm ở dầu bàn thằng lớptrưởng. Hình vẽ nhỏ thôi, và nếu ngồi học thì déo nhận ra vì nó nhìn ngược.

  Hehe dịt mẹ như thế kể ra cũng déo côngbằng, zưng mà jeo jó thì gặt bão, tên jáo có côngbằng mới Zì déo dâu.

  Dịt mẹ tên jáo fáthiện ra ngay, ức lắm, zưng déo kếttội ai dược, vì dươngnhiên là thằng lớptrưởng nó déo vẽ rùi. Bọn cánsự lớp bị gọi riêng ra dể diềutra hehe, sướng déo chịu.

  Zì bị ngi, hẳn rùi, zưng ngi thì ngi chứ mần cái o/ jì dược Zì hehe.

 37. #40 by Minh Dũng on 2010/11/22 - 23:30

  hehe, thằng Đái nghe nói có vẻ còn nông nổi lắm. Nói thêm vài câu, ị thêm vài ý nữa đi Đái. Cho chi bộ thấy rõ ràng các vấn đề Đái muốn ỉa vào chi bộ như nào đi?

 38. #41 by Dom-dom on 2010/11/22 - 23:37

  Lịt mịa Tướng Thối và các tên so sánh 2 nghề, các Cô muốn so sánh thế nào thì so sánh, anh điếu có ý kiến cũng như điếu tức tối gì chiện so sánh ấy. Vì anh điếu bao giờ chơi phò để mà cụ tỷ cái hay cái cao quý của nó. Với những tên điếu vợ như thằng Thối thì tất nhiên phò phải cần như cơm ăn nước uống rồi, Tển có đội phò lên đầu anh điếu lạ.
  Giáo mà có tên vớ vẩn làm cả tuổi thơ của cô nào đen tối như địa ngục, các cô cứ việc xả ra cho nó nhẹ người. Anh rất thông cảm với các cô đã rơi vào hoàn cảnh ấy. Nhưng chửi Giáo cứ như kiểu thằng Chí chửi cả làng Vũ Đại thì chỉ xứng là bần nông lỗ đít.
  Anh thật, tên nào ghét giáo hay Giáo ghét tên nào cũng đều có 2 phía. Nhưng khi câu chuyện xảy ra Giáo ít được sự đồng cảm, vì bị coi là lấy thịt đè người, chứ thực ra HS cũng có nhiều tên quái thai lắm, nhất là thời nhiễu nhương bây giờ. Giáo nó quản để dạy được một lớp 4-5 chục HS đâu phải chuyện dễ. Cha mẹ đẻ con ra còn con yêu con ghét nữa là. Làm sao mà có người công tâm tuyệt đối trừ Đức Chúa Trời. Các tển đã ấm ức bao năm rồi phải có cái nhìn thoáng ra, thì mới đỡ những cơn “nỏng trong người”.

 39. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 23:38

  (Tiếp chưởi jáo Lừa hehe)

  Từ chiện Zì bị trù và jảthù, hẳn các cô cũng doán dược tạisâu bấuchí jờ hay dăng tin trò A rạch mặt cô X, trò B bẻ cổ thầy Y, và ngượclại, thầy Z vả rụng răng em C, cô W xé nát quần em F.

  Không có lửa mần sâu có khói. Zững chiện như thế chỉ là hạt bụi. Thựctế nó trầntrụi hơn nhiều.

  Dịt mẹ, các cô thử vầu một lớp bấtkỳ của trường bấtkỳ lúc dầu mỗi tiếthọc, thì chắc ăn là dược thưởngthức một màn chưởi khác déo jì bọn hàng cá, vì tội em nầy vôlễ, em kia vôdạo, dịt mẹ nge mà rồ cả người chứ học dược cái buồi jì. Dịt mẹ chiện nầy déo dủ 100% thì cũng 90%.

  Déo hiểu sâu bọn thầy jáo Lừa lại tự cho fép mình dược quyền mạtsát trẻcon và cao hơn cả pama chúng? Dịt mẹ bố mài bỏ xiền di học chữ chứ có xin cái déo jì của chúng mài?

 40. #44 by Cathnga on 2010/11/22 - 23:42

  @em Nga: phẩy làm sâu để em hông cồng theo kiểu  nước chảy vô tình, hoa dơi hĩu ý? em cứ phát biểu theo ý em chứ chiện dì em cũng bẩu là do “duyên” thì chi bựa chanh luận mần gì nữa? phẩy hông em?
  có cách nầu hông em?@ Trận yêu

  Có gì không hiểu đâu Trận yêu??? Đâu phải mỗi em Hoa Hậu bỏ rơi tình nhân hở Trận??? Em đây nầy, zai đá đầy, mà em bị đá nên chiển phỏm cũng thiếu gì??? Nhẽ kết tội em làm phò???

  Em hoa hậu, trước đây chưa gặp đại gia, giờ gặp đại gia, rùi yêu, rùi lấy đại gia, cũng là do số mệnh em í thế, sao lại bẩu em í là phò.

  Ngược lại, cũng có em sống trong thế giới của các đại gia, yêu rùi, sắp cưới rùi, nhưng gặp một chàng lãng tử nghèo, đẹp zai, ngồi suốt đêm ngoài sân dưới mưa với bó hoa hồng chỉ để nói xin lỗi, thế rùi nàng đá đại gia, cưới chàng lãng tử nghèo. Em dâu em Nga đới. Nhẽ bẩu em í phò???

  Đừng ai cãi em để em ngủ.

 41. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 23:45

  Dịt mẹ thể nầu cũng có cô (jáo) nge chiện của Zì rùi nhẩy ngược lên khóc ầmĩ, rầng anh dây déo thế, déo bâujờ thế hehe, chỉ bọn khác mới thế.

  Zì cũng có nói cụtỷ cô nầu trong bọn cô déo dâu. Zì nói là nói về số dông.

  Nếu cô nầu bẩu dó chỉ là thiểusố thì vui lòng chứngminh. Nhớ dừng dem chiện cánhân cô hoặc một hai người bạn cô làm vídụ, hehe, nó trẻcon lắm.

  Kiểu như khi Zì chưởi bọn nhà báo, thì em Rô nhẩy ngược lên bẩu em déo thế em déo thế. Zì có nói ẻm déo dâu. Còn em déo thế déo có ngiã là dasố bọn còn lại cũng déo thế.

 42. #47 by Mr. Tran on 2010/11/22 - 23:46

  @em Nga:
  người đâu mà chỉ được cái xinh là giỏi!

  hehe. mỗ hông cãi em đâu. mỗ hông cãi gái bâu giờ cả!
  mặc nhiên là em đúng!

  ngủ ngon em nhế!

 43. #48 by nhất on 2010/11/22 - 23:53

  Địt cụ Trung tướng bốc phét như cặc.
  Trù úm thì chõ đéo nào chả có, đâu chỉ có ở Lừa mà mầy dám viết linh tinh. Mầy đi học phổ thông ở Nga chưa, con mầy đi học phổ thông ở Nga chửa, mả cụ mầy. Anh cho mầy bịa lại.
  Học bổng 10 đồng ở Lừa thì chuyên Toán sư phạm hay Tổng hợp hả? Thầy chủ nhiệm ở đó đéo có chuyện trù thô, dốt nát như mầy kể, anh cho mầy bịa lại.
  Cấp 3 thù thày mà vẽ bướm như mầy thì quá hèn, anh cho mầy bịa lại. Hồi mãu giáo, mới biết viết anh đã viết câu : “con C ăn cứt” lên bảng đen bằng bút chì rồi, thông minh hông? sáng tạo hông? Anh viết vì mụ ý chuyên oánh đập bọn bạn anh trong lớp vì chúng ngu, đéo biết viết , đọc xịn như anh.
  Túm lại chỉ cần làm cho nghê Giáo ở Lừa bình thường như các nghề khác, đừng tôn vinh với suy tôn cái mả mẹ như bây giờ là ổn.

 44. #49 by ongcu69 on 2010/11/22 - 23:55

  Zì lén vẽ cái bướm ở dầu bàn thằng lớptrưởng@ Zì

  Thế các cô/ông (giáo) khác cũng ăn bướm như thằng khốn kia à? Địt mẹ thằng hiệu trưởng có vào cuộc không?

 45. #50 by Y_Cà_Pháo on 2010/11/22 - 23:58

  “Giáo nó quản để dạy được một lớp 4-5 chục HS đâu phải chuyện dễ.” @ Dom

  Rất tiếc là Dom chưa bao giờ được học thầy giỏi, và nếu bây giờ Dom là giáo thì cũng là loại giáo vớ vẩn.
  Địt mẹ cái tâm lý “quản để dạy” nó ăn vào bản chất của giáo dục Lừa rồi. Trường học là nhà tù.

  Mà thôi anh chán nói về chiện này lắm rồi, anh về quán anh, tiếp tục sáng tác, rồi mớm cho bọn trẻ con, để nó ỉa vào mồm bọn giáo, bọn phụ huynh thế mới đã.
   Địt mẹ người lớn chúng mày là đồ mặt lồn. Địt mẹ chúng mày một nghìn lần, căm thù , căm thù. Chúng mày không bao giờ biết sám hối là gì cả.

 46. #51 by vaidai on 2010/11/22 - 23:58

  Nếu cô nầu bẩu dó chỉ là thiểusố thì vui lòng chứngminh. Nhớ dừng dem chiện cánhân cô hoặc một hai người bạn cô làm vídụ, hehe, nó trẻcon lắm.@ thằng củ lồn

  Địt mẹ thế từ nãy giờ mày lảm nhảm gì thế hả con? Không phải là “chuyện cá nhân” hoặc “1,2 người bạn” à? Hay mày có sở thích tao nhã tự tay bóp dái? Giả lời thẳng vào câu hỏi của bố ở cồng dưới đi.

  • #52 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/23 - 00:02

   30 Tơn, thưa cô. Dịt mẹ déo jả thì tăng thành 50 Tơn.

 47. #53 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/23 - 00:06

  Hehe dịt mẹ Các cô thấy cứt là bu vầu như chó

  @Nhất Zâm Bầnnông

  Chiêntoán TH hay SP họcbổng 21 dồng cô ạ. Chiêntoán tỉnh mới 10 dồng (chínhxác là 9.6 Ông Cụ)

  @Cụ Chín

  Chiện vụ Zì vẽ bướm cũng fứctạp fết, zưng tên thầy bắt thằng lớptrưởng tẩy di chứ dể hiệutrưởng nó biết thì chỉ có bốc cứt.

 48. #54 by Minh Dũng on 2010/11/23 - 00:07

  Túm lại chỉ cần làm cho nghê Giáo ở Lừa bình thường như các nghề khác, đừng tôn vinh với suy tôn cái mả mẹ như bây giờ là ổn.


  Thực ra lúc đầu đều hiểu thê thì đéo có gì phải bàn. Đằng này, nói gần nói xa đéo hiểu. Mang cả cave ra dẫn chứng sinh động trực quan cũng đéo thèm hiểu. Phát ngôn như tên Thứ thì chửi thế, chửi nữa cũng vô ích. 

  Địt mẹ, chửi choang choác mà các con Lừa chưa vỡ ra điều đó. Nói làm đéo gì.

  Nghề Jáo như mọi nghề khác. Theo quy luật cung cầu. Địt mẹ còn thằng nào húng chó phát biểu đi để đổ cứt tiếp nào?
 49. #55 by Dom-dom on 2010/11/23 - 00:08

  Zì thời di học từ bé dến nhớn hầu như năm déo nầu cũng bị trù. Trù nhiều tới nỗi déo nhớn dược, học lớp 10 (tức 12 bijờ) mà chỉ nặng hơn 30 cân, déo bằng thằng lớp 3 bijờ. @ Dì Thối.
  Phát hiện tên Thối là tên nghịch ngợm chiên nghiệp và còn nghịch nhiều trò oái oăm nữa, phá lớp rất rất nhiều khiến thầy cô mất rất nhiều tg dẫn tới cháy giáo án. Nhưng chắc chỉ có thầy cô trí thông minh hạn chế mới ghét tển, chứ các thầy cô có trí tuệ chỉ bực thôi. Bị trù oan điếu mà kêu.
  Hồi anh mới đi dậy, chủ nhiệm lớp có tên cạnh nhà, anh điếu làm gì nó mà mặt nó cứ vênh vênh, đến ghét. Nhưng với những tên như thế anh điếu bao giờ động đến, coi như “liệt sĩ”, từ cửa miệng để chỉ những tên mình điếu có kỳ vọng thay đổi.

 50. #56 by Dragonfly on 2010/11/23 - 00:10

  Hình như tên Lài cũng chạy mẹ hay sao nhở. Địt mẹ tển lúc đầu tưởng già @ Zũng Hói

  —————————-
  Địtmẹ Zũng hói. Anh bận chút, nhưng vẫn hóng đéo tham ja còm. Nói về vụ jáo viên anh ân hận đéo zám nói. Ngày xưa bôi sáp lên bảng, dính nhựa đường vào ghế jáo viên làm tụt cả quần sa-tanh của kô jáo, anh làm zồi. Cũng bị trù mạnh nhưng vẫn sống ổn nên điếu thù bỏn. Hệ Hệ