Free homes for the Assholes

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nhà cho Lỗđít

Cách nay chưa đầy tháng Bê Xê Tê độtngột phóng một bấthủ: cấp free một căn chungcư caođẳng bậc nhất Hà Nội cho một Lỗđít (*).

Căn chungcư ý tọa tại caoốc Tin Côm thượngthặng phố Cô Trẹo quận Cô Trưng trungtâm Hà Nội I, giá thịtrường 12 tỷ Ông Cụ, chừng 600 ngàn Ông Tơn, tươngđương 1,000 năm lương hiu côngchức mẫncán hưởng hiu chínhngạch.

Lỗđít ý có côngnghiệp gì kỳquặc ngang giá thiênniênkỷ?

Chả gì kỳquặc. Côngnghiệp của Lỗđít ý tới Xứ Lừa bằng zero. Dưng cổ đã nângtầm vănhóa Sóc Lọ Lừa lên đỉnh-tột-đỉnh, nhờ thắng một giải đấu quốctế danhgiá, đạikhái thế.

Quầnchúng Lừa nhaonhao cãi như bão. Đứa bẩu xứng quá xứng quá. Đứa bẩu đéo xứng đéo xứng. Lỗđít ý thanhminh rầng nọ rầng kia. Loạn-xà-bần.

Cánhân Trung Tướng nghĩ hànhvi của Bê Xê Tê đáng hoannghinh, còn quà cho Lỗđít xứng mới cổ hay không tự cổ biết. Hẳn nó sẽ là tiềnlệ tốt, hốithúc các lỗđít khác cốnghiến cốnghiến và cốnghiến. Nhỡ đâu, chiểu tiềnlệ ý, Bê Xê Tê nủi hứng thí mẹ Trung Tướng quả chungcư giãndân Mỹ Đình II giá 1.2 tỷ Ông Cụ, chừng 60 ngàn Ông Tơn, tươngđương 100 năm lương hiu côngchức mẫncán, nhờ phátminh Văn Bựa mớicả Asinerum mớicả Thập Dâm Công, thì sao thì sao?

Nếu Trung Tướng là Lỗđít, đươngnhiên Trung Tướng nhận cănhộ. Quầnchúng các cô đừng tưởng Bê Xê Tê khấu thuế các cô mua quà Trung Tướng nhế. Địt mẹ Bê Xê Tê xin đểu cô Vượng đấy (**). Hơn nữa, so dững món bôlão Trung Tướng cúng khống Ông Cụ thời 1955-1956 (3,000m2 đất và nhà giữa Thủđô Vănvật hehe), thì chungcư Tin Côm chưa bằng cục cứt cục cứt cục cứt.

***

Trung Tướng duyệt Nhà Cho Lỗđít ever nầu.

Thợ thơ Hĩu Tố được cấp quả dinhthự hoànhtráng phố Phan Đình Phùng, cạnh dinh Phó Xứ. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Phó Thủtướng của Hĩu.

Thợ thơ Diệu Xuân được cấp [nửa] quả biệtthự êmđềm phố Điện Biên Phủ mà cô Vũ Cù đang chiếm mần Vănphòng Luật. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Côngthần Bộtrưởng của Diệu’s Lover & Vũ’s Papa, cô Cận Huy. Cô Diệu không vợ không con nên bị cô Cận gọi đến sống cùng, đơngiản.

Thợ nhạc Thi Nguyễn Đình, thợ văn Nam Vũ Tú đều được cấp condo đặckhu Sĩquan Đội Cấn. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Lỗđít Lề Phải của hai cô. Các cô đóng Sếp Hộivăn Lừa liền 40 niên.

Phía Sài Gòn, đám thợ sử Giầu Trần Văn, thợ báo Đằng Trần Bạch, cũng được cấp côngthự phố nhớn xôngxênh. Dưng hehe, ấy lại là tiêuchuẩn của Lãnhtụ và Lãothành, từng gồng mông đủn Chếđộ qua miệtmài laotù đếquốc.

Dững lỗđít tămtiếng như Mai Đặng Thai, Tùng Tôn Thất, Anh Phan, Xiển Nguyễn, Hưng Trần Duy, Di Hồ Đắc.. cũng nhận quà Bê Xê Tê mỹmãn. Dưng hehe, số quà ý đéo bằng 1/100 tàisản các cổ nộp Ông Cụ trong Mùa Cáchmạng xavời (***).

Dânbiểu thợ nổ Quốc Dương Trung râu tóc trắng bốp tuổi 60 vưỡn cầncù xin Bê Xê Tê cơi thêm vài thước vuông phòng ngủ tại chính quả nhà pa cổ tặng Không Ai Sất (****).

Lỗđít gộc đấy hehe.

Thợ văn Bổng Nguyễn, thợ nhạc Nhuận Đỗ, thợ vẽ Nghiêm Tư, chục cô nữa, tuyền hạng Lừa Lỗđít Top Ten, được biếu mỗi cô 20m2 thuộc chungcư 3-tầng 65 Nguyễn Thái Học trịgiá 800 tô phở, sướng ha.

Lỗđít gộc đấy.

***

Thu 199x, thằng Đoong Toong, cháu nội lỗđít họcgiả Anh Đào Duy, kêu Trung Tướng tới cỏn ăn mừng vụ tên ông cỏn bị Bê Xê Tê gán cho con phố chạy trước nhà cỏn (*****).

Nhà Đoong Toong ngự lầu 3 chungcư 35-tuổi Kim Liên, tầm 30m2, nhỉnh hơn bếp Trung Tướng tị. Không bancông. Không toalét. Sàn ximăng tròngtrành. Trần vôi tróc loét.

Khắp nhà treo cơman kỷvật cô Anh. Trung Tướng hỏi Đoong Toong, ông mầy bỏ lắm hàng đây thế?

Đoong Toong bẩu, ơ thằng nầy, ổng ở đây mà.

Trung Tướng biết chó đâu.

Nó là Quà Cho Lỗđít.

(@2010)

(*) Lỗđít: Tức tríthức Lừa. Là Trung Tướng mượn chữ Ông Mao “Tríthức Cái Lỗđít” để gọi giaicấp vôdụng nhất xãhội bằng quả name đíchđáng nhất của nó.

(**) Cô Vượng: Chủ caoốc Tin Côm.

(***) Mùa Cáchmạng: “Em là búp măng non em nhớn lên trong Mùa Cáchmạng”.

(****) Không Ai Sất: Bạn thân Ông Cụ, đạica của Bê Xê Tê. Mời coi loạt bài Thiênđàng.

(*****) Anh Đào Duy: Họcgiả Lừa hiếmhoi có tên trong Larousse Báchkhoathư.

Ảnh đầu bài chụp thợ nhạc Cao Văn bú diệu tại nhà riêng cô cổ, phố Yết Kiêu, Hà Nội. Cũng là một Quà Cho Lỗđít, 80-niên, 30m2, không toalét. Tấtnhiên cô Cao không biên Quốcca Lừa nơi đó.

Thợ đàn Sơn Đặng Thái sau khi thắng một giải đấu quốctế danhgiá hồi 198x không được Quà, dưng pa cổ, thợ nhạc Hưng Đặng Đình, đã thoát kiếp sống gậm cầuthang nhờ sự ý, cũng như Quà, hehe, dù chỉ rộng 12m2.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Độtngột: (Đột ngột).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Thượngthặng: (Thượng thặng).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Chínhngạch: (Chính ngạch).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Côngnghiệp: (Công nghiệp).
– Kỳquặc: (Kỳ quặc).
– Thiênniênkỷ: (Thiên niên kỷ).
– Nângtầm: (Nâng tầm).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Nhaonhao: (Nhao nhao).
– Thanhminh: (Thanh minh).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Hoannghinh: (Hoan nghinh).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Hốithúc: (Hối thúc).
– Cốnghiến: (Cống hiến).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Giãndân: (Giãn dân).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Phátminh: (Phát minh).
– Mớicả: (Mới cả).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Cănhộ: (Căn hộ).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Bôlão: (Bô lão).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Chungcư: (Chung cư).
– Dinhthự: (Dinh thự).
– Hoànhtráng: (Hoành tráng).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Biệtthự: (Biệt thự).
– Êmđềm: (Êm đềm).
– Vănphòng: (Văn phòng).
– Côngthần: (Công thần).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Đặckhu: (Đặc khu).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Hộivăn: (Hội văn).
– Côngthự: (Công thự).
– Xôngxênh: (Xông xênh).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Lãothành: (Lão thành).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Laotù: (Lao tù).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Tămtiếng: (Tăm tiếng).
– Mỹmãn: (Mỹ mãn).
– Tàisản: (Tài sản).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Xavời: (Xa vời).
– Dânbiểu: (Dân biểu).
– Cầncù: (Cần cù).
– Trịgiá: (Trị giá).
– Họcgiả: (Học giả).
– Bancông: (Ban-công).
– Toalét: (Toa-lét).
– Ximăng: (Xi-măng).
– Tròngtrành: (Tròng trành).
– Cơman: (Cơ man).
– Kỷvật: (Kỷ vật).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tríthức: (Trí thức).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Vôdụng: (Vô dụng).
– Xãhội: (Xã hội).
– Đíchđáng: (Đích đáng).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Đạica: (Đại ca).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Hiếmhoi: (Hiếm hoi).
– Báchkhoathư: (Bách khoa thư).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Cầuthang: (Cầu thang).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đỉnh-tột-đỉnh.
Loạn-xà-bần.

*** 1. #1 by Enterprise on 2010/11/22 - 15:39

  @Dì:
  Anh đã định-nghĩa cao-quý là gì. nếu Dì muốn dịch nó qua tiếng Ý thì có thể dịch luôn phần định-nghĩa chứ-không người Ý hiểu lầm. hehe

  Anh đã giải-thích thế mà Dì cứ lấy Lừa ra, cứ hiểu cao-quý theo cách hiểu của Dì, lấy phân-công lao-động đơn-giản làm lý-luận thì anh chịu. hehe

  Nói-chung hơi thất-vọng tí: Dì không khẳng-định giáo có hơn phò không mà phải vote. Dì có chính-kiến thì cứ cho 1 câu: giáo không hơn gì phò hoặc giáo hơn phò là được. hehe

  (“hơn” được hiểu như-thế-nào thì mời các Cô xem phần anh giải-thích. Không-lại bảo anh miệt-thị nghề phò. Bởi-thế trong còm đầu-tiên với cô Pháo, anh phải khẳng-định trước nghề nào cũng cao-quý, hehe. Buồn nhỉ)

 2. #2 by Enterprise on 2010/11/22 - 15:43

  @Cô Dũng:
  Anh rất muốn biết. Cô phân-tích kỹ một-chút nhé. Kèm kết-luận giáo có hơn phò không nhé. Nói chung Dì làm anh hoang-mang quá, hehe

 3. #3 by laoza on 2010/11/22 - 15:43

  Lão có nhời chào chi bộ zắm thối, thằng tướng cũng zắm thối, lão liếc quán lâu zồi nhưng chưa kịp vào mấy em vàng xon đã zũ quán ra đi, chẹp… tiếc quá!

  Hết mệ 20-11 mấy ngày zồi mà chi bộ vẫn lôi záo->dục ra mổ kinh nhể, đã thế lão chọc cho thêm nhát nữa cho nó chết mệ nó đi.
  Bạn Lão thế diếu nào lại kực lắm giáo mác nhế, từ ABC đến đến Đại học, Cao học.v.v. dưng phải nói.. Tởm! Đéoji, toàn đứa điếu đủ sức học cao hơn thì thi mệ sưfạm, zồi bỏ vài củ ra kiếm mấy điểm đủ để vào 13+1.. ra bóp mũi con trẻ, anh bẩu mấy đứa, đệtmệ chúng mài, anh mà gửi con chúng mài thì khác điếu giao chứng cho ác. Có thằng bạn thân mới bú ziệu mới anh bữa trước, con cỏn làm cả Thanh tra záodục, Kinh bỏ mệ za được, thằng thẳng còn đc ở trển lôi ra trung ương dưng nó điếu ke, nó bẩu ra làm đấy oai dưng vị trí điếu có vẹo, cứ làm thanh tra zồi các đợt thi công chức, kon nào muốn có suất thì nộp 100 củ ông cụ… mệ nó, hãi! Còn đứa… đang làm giảng viên ĐH, làm quả thạc sỹ điếu gì mà cùng trong ngành nó mới nhau, 20-11 gom góp củ này củ kia đến zâng thằng hướng dẫn.
  Túm lại là phần đa là toàn zốt mới phải làm nghề záo, làm zồi thì záo điếu nào cũng phải tìm mọi cách mần xiền (điếu bằng cái chức năng của chúng). Vậy nên có điếu jì phải coi trọng chúng, phỏng?!
  Làm quả chào hỏi thế đã nhế, kả lò chi bộ!
  Đệtmệ, lần đầu tiên chửi tục điếu biết thế đã nuột chưa?
 4. #4 by hùng hục on 2010/11/22 - 15:46

  Sư bố Hục đong vàng son thô vãi mả. Đong thế thì có cứt vàng son, nhớ.@Dũng hói


  Địt mẹ Dũng hói mặt lồn lại gato lồn lộng lên rồi hehe, sợ anh tranh mất phần hử địt mẹ! Đong đéo gì, anh 8x phẩy nhòm ngó 9x hehe dư em Ngọc giề đó mới vô quán chứ em Hường anh đong làm đéo gì mất công hehe. Khen thì bẩu là đong, địt mẹ Dũng hói già ngẫn mẹ!
 5. #5 by minhhuong on 2010/11/22 - 15:54

  @Lão Za: Hé hé, nuột nuột, dưng thiếu quả chào « Địt mẹ chi bộ » dư thông lệ

  Nhìn em chào anh đây này: Ôi welcome khách mới, sư bố anh khỏe không.   

 6. #6 by minhhuong on 2010/11/22 - 16:04

  @Hục: à ờ, quên béng vụ diện tích nhà bạn Giáp, đất nhà bạn ý mặt đường mấy phố bạt ngàn, xẻ ra làm 10 phần thì vẫn to hơn cái bảo tàng đéo gì gần đấy.

  Nhìn gương bạn Hĩu, bạn ý có nguyên 1 khu bảo tàng lưu niệm to vật dành cho bạn bản, ở chỗ khác, chứ làm đéo gì có chuyện lấy biệt thư ra làm bảo tàng. Nhà bạn Hĩu tầm 10 trẹo Tơn thì nhà bạn Giáp nhân 5 hoặc 7 lần lên. Thiếu đéo gì chỗ làm bảo tàng cho bạn Giáp mà giá rẻ hơn. Hà hà hà

 7. #7 by minhhuong on 2010/11/22 - 16:16

  à quên, nhà bạn Hĩu còn đéo phải mặt đường như bạn Giáp, nhở, thế thì nhân mấy lần nhở  

  Túm lại là đéo thể làm bảo tàng.

 8. #8 by hùng hục on 2010/11/22 - 16:30

  @em Hường


  Em nói cũng có lý. Tuy diên anh nghĩ Hĩu ăn nhằm đéo gì so với Giáp. Vả lại cũng còn tùy xem ý bê xê tê có muốn giữ nhà Giáp thành di tích lịch sử hay không. Dù gì Giáp cũng là một bộ giáp khá hữu hiệu của bê xê tê.

  À tiện thể em add nick ym của anh đi nhở: nguyen.minhhung81 (anh 8x đời đầu hehe)!
 9. #9 by Dom-dom on 2010/11/22 - 16:32

  Ngày xưa có câu “Làm Thầy nuôi vợ, làm Thợ nuôi miệng” . Bây giờ làm thầy chân chỉ hạt bột trong các trường công lập lương nuôi mình còn chưa đủ. Thế nhưng còn đỡ hơn những năm 198x chán. Cái thời mà cả nước đói dài mồm, bọn anh cũng nuôi lợn trồng cấy đủ cả mới tồn tại được. Khổ nhưng vưỡn yêu nghề và hy vong vào tương lai “qua cơn bĩ cực đến ngày thái lai” lắm. Vì lúc ấy thông tin mù tịt, suốt ngày được ăn bánh vẽ, ngu điếu tả đc.
  Ngành nào còn trong chế độ bao cấp như trường công, ở Lừa, thì công sức bỏ ra được trả = lương bèo+ca ngợi. Bỏn được ca ngợi thực điếu đâu mà cứ GATO, sư bố các cô bần nông lỗ đít.
   Còn tất cả việc dạy dỗ ngoài công lập thì đích thị theo quy luật thị trường, thày dạy hay- trò ở, thày dạy dở- trò đi, Trò học ngoan- thầy dạy, trò mất dạy- thày chuồn. Thu nhập cao hay thấp cũng từ đó mà ra. Thày dạy dở trò vưỡn học thì chỉ trả thật thấp, trò mất dạy hay ngu si- thày ko bỏ trừ khi được trả thật cao. Bạn Anh, dạy thêm giàu sụ từ cách đây hàng chục năm rồi. Nhưng dạy thêm chỉ là bổ khuyết thôi, nó chưa thể thay thế hệ thống GD chính thống mà nhà nác độc quyền.(còn tiếp)

 10. #10 by Dom-dom on 2010/11/22 - 16:33

  Bây giờ nhiều gia đình chọn trường cho con đi học cũng là một bài toán nan giải phết, vì 3 loại hình trường ở Lừa hiện nay: Công lập, Dân lập, Khoai Tây, trường nào cũng có cái được & cái chưa được của nó. Chả phải bỗng dưng mà nhiều GĐ bỏ nhiều tiền để chạy cho con vào trường CL ngon lớp chọn, số tiền có khi còn nhiều hơn cả tiền đóng học ở dân lập. Nhưng ghét nhất việc bỏ tiền, việc lựa chọn là ở mình, nhưng làm xong lại ngoạc mồm ra kêu la.
  Anh luôn ủng hộ việc xóa mịa nó trường công cho tất cả như nhau, trường công thì chỉ là loại kiểu như trại tế bần với nhà thương bố thí, để giúp cho HS nghèo.

 11. #11 by Minh Dũng on 2010/11/22 - 16:53

  À tiện thể em add nick ym của anh đi nhở: nguyen.minhhung81 (anh 8x đời đầu hehe)!

  Ôi Hục tin tin đéo chịu, hèn nào còm những bài trước cứ cãi như bị ghẻ hành, hố hố hố.

 12. #12 by Delete on 2010/11/22 - 16:57

  Giàhói trymteo mắtmờ dầugốichai rẽ ra nầu.
  Bộtrưởng bộ Jáo Zục A sì nế rồ giá lâm.

  Nge anh bẩu dây, ngề ngiếc déo gì, vứt hết vầu hốxí cho anh. Các cô chỉ có “làm gì?” chứ déo có “làm ngề gì?”. Các cô mần gì thì mần, miễn các cô và hiệnthân của các cô luôn tồntại mà déo làm tổnhại dến anh và hiệnthân của anh là dc, hehe.

  Cái các cô dương chưởi là hệ thống Jáozục ở Lừa, các cô cứ cắm dầu chưởi Jáoviên là thế déo nầu nhở, déo có hệthống Jáozục bằng lỗdít thì lấy déo dâu ra bỏn Jáo lỗdít hử các cô? Dịtmệ, tuyền nói chiện vimô, có thaydổi dc cái zắm ý mà thay dổi.

  Zư Sư Thứ lói, thầy jáo là cha mẹ ta, lịtmệ các cô mới cả bà Zì dọc thoáng ra, tấttật zững ai bầy biểu ta, mần ta jở nên tinhhoa và dôngxiền là chamẹ cụkị tổtiên ta hết lượt. Anh và hiệnthân của anh luônluôn trân-kính tất cả zững người dã và dang mần anh jở nên lắm xiền.

  Nhời cuối
  Anh, Zám dốc CT Zịchvụ Jáodục Asinero camkết dặt con cháu các cô ngồi dúng chỗ-của-nó trong jờidất bâula nầy với chifí tốt nhất. Hehe, Zu a eo căm!
  PS: Sưbố các cô, các cô ăn cứt ăn fân.

 13. #13 by Dom-dom on 2010/11/22 - 17:26

  Anh bỏ nghề rồi nhưng nghe các cô kêu anh vẫn ngứa lỗ đít lắm. Nếu các cô là con mẹ bán rau, nhặt phế liệu… thì anh điếu chấp, chứ các cô vào đây được thằng Tướng nó khai hóa nhiều mà còn kêu quàng quạc thì khác điếu bọn bần nông lỗ đít.
  Không nghe thằng Tướng nó bảo thời buổi này cho con đi học, ko muốn tốn thì cho ra ngoại thành, hay cho ở nhà uýnh giầy ư?
  Thì thà thì thụt đến nhà thầy cô, rồi về nhà lại kêu, sẽ làm hỏng con vì nhiều nhẽ, cứ nghĩ mà xem. Khi còn dạy học, anh cực ghét những trò học hành vớ vẩn, mà bố mẹ lại cứ thì thụt đến nhà anh. Anh thật chả lẽ lấy lá lót tay đuổi bỏn ra khỏi nhà. Còn những trò học chăm ngoan, điếu cho anh cái gì anh vẫn quý như vàng. 20-11 vừa rồi chúng vẫn nhắn tin gọi điện gửi thư thăm anh từ mọi miền đất nước, cả ở nước ngoài nữa. Niềm vui từ nghề giáo nó từ những điều đó chứ điếu phải từ cân cam hay cái phong bì.(còn tiếp)

 14. #14 by Dom-dom on 2010/11/22 - 17:46

  Anh kiễng mãi mỏi chân thì anh phắn chứ anh vẫn trân trọng các đồng nghiệp vẫn còn ở với nghề. Anh thật Thầy cô giáo, trừ một số ít hơi thực dụng- nhưng đấy mới đúng quy luật của KTTT, đại đa số tử tế, một số (không nhỏ) thì tử tế quá mức. Ngay cả những người thực dụng thì cũng còn khá chán so với XH. Họ không đáng bị XH chửi quàng quạc như hiện nay. Chửi GV thì để mịa con nó ở nhà cho rộng lớp.
   Lịt mịa những thằng chửi Giáo nhế, có giỏi thì đi chửi bọn đã gây ra cảnh GV- HS -PH hỗn quân hỗn quan như hiện nay.

 15. #15 by Gã khờ on 2010/11/22 - 18:30

  Lịt mịa những thằng chửi Giáo nhế, có giỏi thì đi chửi bọn đã gây ra cảnh GV- HS -PH hỗn quân hỗn quan như hiện nay.@Bắn Đòm Đòm

  Anh đắc co với chú Bắn Đòm Đòm. Mặc dù anh khồng và chữa bâu giờ là giáo, Đưng các chú, các cô trong quán bựa chỉ có cái nhìn vi mô về giáo mà không có cái nhìn công tâm về giáo. Givo nào có muốn mình làm hư tụi trẻ và hư mình? Hồi trước 1975 giáo Nam Việt có như vầy không? Tại sâu bây giờ giáo Việt lại như thế, như thế?

  Anh đã bẩu rùi nguyên do anh đã nói, nhưng các cô, các chú cứ bâu vào cái hậu quv là sâu, là sâu? Là vì óc các cô các chú tòan tàu hủ cả. Rứa mà cvc cô các chú cứ oang oang là khai óc Lừa.

  Anh buồn, anh vầu quán Bựa để xẻm chỉ 1 tụần nay, nhờ 1 cháu giới thiệu. Anh thấy các cô, các chú mà anh buồn quá xá quà xa. Bao giờ hết là Lừa đây?

 16. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 18:41

  -Zì dã zìa dây dịt mẹ các cô hãmlìn.

  @Cô Roai, cô Zom, cô Khờ.

  Dịt mẹ các cô mù hết rùi à? Zì có chưởi ngề jáo déo dâu, mà Zì chưởi thằng nầu tunghô ngề Jáo (Caoquý cái o/ mẹ các cô hehe). Dịt mẹ các cô lũ cựcdoan thiểncận.

  Zì bẩu là ngề jáo thì cũng chỉ là một ngề, như ngề fò, ngề cam. Dịt mẹ nếu hiểu dược dúng như thế thì Jáozục Lừa mới có cửa. Còn như Roai, sư Thứ, thì Xứ Lừa nầy buồi cũng déo có mà nhai.

 17. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 18:43

  -Dịt mẹ các cô chứ, các cô chưởi Fò thì dược, mà dộng dến Jáo các cô thì các cô làm um lên.

  Dịt mẹ các cô coi thế có côngbằng không hả lũ lừa bầnnông kia?

 18. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 18:45

  -Dịt mẹ các cô coi lại quả video quay mấy cô cam bắt mấy em fò Cẩm Fả di. Dịt mẹ nhìn lại di rùi fán liệu các ẻm có dáng bị chưởi nhiều dến thế hông?

 19. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 18:52

  -Dịt mẹ các cô suốt ngày coithường fò rùi ngợica jáo (hoặc tríthức everything), jờ các cô hãy thử một case nầy:

  1- Có một em sinhviên Vàng Son xinhdẹp, dang yêu nồngcháy một sinhviên Tinh Hoa khác (ngèo thôi, zưng thôngminh ngoanhiền hehe), và cóthể hai dứa sẽ cưới nhau soon.

  2- Dịt mẹ bỗngzưng em Vàng Son di thi hoahậu bấu Tiền Tiêu hehe. Chiện nầy cũng thường mà.

  3- Dịt mẹ bỗngzưng em Vàng Son trúng mẹ hoahậu Tiền Tiêu. Chiện nầy available dúng hông?

  Dịt mẹ jờ các cô doán sự jì xẩy ra mới tìnhyêu dẹpdẽ của ẻm và cô Tinh Hoa người yêu ẻm?

  Dịt mẹ ẻm không bỏ ngay thằng cu Tinh Hoa kia và theo một dạija hoặc côngtử thì các cô chặt mẹ dầulâu Zì di.

  Dấy là mần fò chứ còn déo jì nữa, theo dúng dịnhngiã của nó trong Luật Lừa.

  Zì déo càmràm chiện lựachọn của em Vàng Son, vì ẻm hoàntoàn có quyền và nên mần như vậy.

  Cái Zì muốn nói là, dịt mẹ các cô, mần fò mostly lươngthiện, tuy nó cóthể khiến người nầy người khác dau lòng.

 20. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 18:59

  -Thế tạisâu ngề fò thường bị chưởi?

  Các cô fải hiểu, cái gốc của nó là 1/2 human déo dược di chơi fò (tạm coi như thế).

  Fảndối fò nhiều nhất ever là các tổchức nữquyền (ở Lừa là hội bẩuvệ bàmẹ trẻem cái o/ jì). Các quýông buộc fải theo họ, vì họ là 1/2 nhânloại cơ mà, chứ thâmtâm các ông có fảndối cái buồi ý.

  Bijờ mà fò dực fò cái dông như nhau, thunhập như nhau, dược quantâm như nhau, thì hehe, sẽ déo còn ai thắcmắc tạisâu fò déo dược trọngvọng bằng jáo.

 21. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 19:04

  Jờ quay jở lại chiện em hoahậu Vàng Son và thằng cu ngườiyêu Tinh Hoa ngoanhiền.

  Tạisâu ẻm không bỏ cu Tinh Hoa rùi mần fò ngay từ trước khi thành hoahậu? Ẻm xinhdẹp thế cơ mà?

  Hehe vướndề ở chỗ dó, ai cũng thích mần fò, zưng mà déo có diềukiện.

  Em Vàng Son chỉ quyếtdịnh mần fò khi em dã jở nên hoahậu, dược thèmmuốn như một em fò hehe.

  Lúc ý já của ẻm dã khác. Nó dược tính bằng nhàlầu xehơi, còn trước kia chỉ hehe hai ly cafê thôi à các cô.

 22. #22 by Enterprise on 2010/11/22 - 19:08

  @Dì:
  Nói-chung giải-thích của anh coi như bỏ bể, hehe.
  Anh không tung-hê nghề-giáo, anh không miệt-thị nghề phò. Còm của anh đều nhất-quán điều này. Anh chỉ muốn đánh-giá và so-sánh lợi-ích của hai nghề để thấy không thể đánh-đồng các nghề với nhau. Và kết-luận là giáo hơn phò.
  Phần tranh-luận giáo phò coi như dừng ở đây nhé. Đúng sai đành để tự mỗi người nhận-xét. Hehe

  Nói vui với Dì tí:
  Có người nói thế này: thế-giới chia làm 2 loại, vật-chất và ý-thức. Phân bò là vật-chất. Lừa là vật-chất. Vậy Lừa và phân bò cũng như-nhau.
  Có người nghe xong bảo: Ừ, đúng. Nhưng kết-luận thế để làm-gì?
  Người đó đáp: Thì đúng cứ đúng. Để làm-gì thì hỏi làm-gì?

  Ở đời vì sao phải phân cao và thấp, mạnh và yếu, tinh-hoa và bần-nông? Chì vì muốn có những lựa chọn đúng đắn, vì cuộc đời gắn liền với một chuỗi các chọn-lựa. hehe. Nếu phân bò và Lừa như nhau thì cứ lấy Lừa mà bón ruộng. hehe

 23. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 19:10

  Mần fò, cungcấp zịchvụ fò, cho một (hoặc vài) kháchhàng thì cũng khác déo jì mần cho một ngàn khách ở bảnchất sựviệc, chỉ khác về jácả mà thôi.

  Em fò cỏ fụcvụ một ngàn khách, vì já ẻm 10 Tơn. Còn em fò chínhủy já 1,000 Tơn thì chỉ cần 10 khách hehe.

  Và em fò hoahậu já 10,000 Tơn thì déo cần nhiều khách dến thế. Vị khách nầy dược fápluật gọi là Chồng Ẻm hehe.

 24. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 19:13

  Dịt mẹ cô Roai nầy hãmlìn nhể? Rõràng từ dầu cô kêu Jáo caoquý hơn Fò, và Zì dã chứngminh là hai ngề dó “caoquý” như nhau. Dơnjản dó chỉ là 2 côngviệc mà 2 jaicấp khác nhau lựa chọn.

  Hay ý cô déo fải vậy?

 25. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 19:20

  Dấy dịt mẹ cô Roai, cô bẩu là déo cãi nữa mà vưỡn chốt lại một câu, Jáo và Fò dều là ngề zưng zứtkhóat ngề Jáo cao hơn ngề Fò (cô so Cứt và Lừa fỏng?).

  Zì bẩu là déo fải, tùy lúc và tùy nơi Jáo dược uýnhjá cao hơn Fò hoặc ngượclại, zưng tịutrung thì hai ngề dó cũng dónggóp cho xãhội như nhau. Xãhội cần thì chúng tồntại. Cái nầu cần hơn thì dược thùlao cao hơn, and so on.

  Dịt mẹ mấy cô jáo thì nge kếtluận nầy của Zì thì khóc ầm lên là Zì xúcfạm jáo. Xúc xúc cái dầu buồi ý. Tại các cô (cụtỷ cô Roai) bẩu là Jáo cao hơn Fò nên Zì mới chỉ cho các cô thấy là déo fải.

 26. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 19:24

  Các cô cứ ngĩ coi. Lịchsử ông người hiệndại kéo zài chừng 50 ngàn năm, trong dó lịchsử jáozục fổcập chỉ vài trăm năm, còn lịchsử fò thì còn zài hơn cả lịchsử ông người nữa.

  Chả có lý déo jì mà bẩu jáo cao hơn fò cả.

 27. #27 by Cocacola on 2010/11/22 - 19:24

  (Trích) 


  Phân bò là vật-chất. Lừa là vật-chất. Vậy Lừa và phân bò cũng như-nhau.


  Nếu phân bò và Lừa như nhau thì cứ lấy Lừa mà bón ruộng @Cô Roai

  (Hết trích)

  Hehe, anh bắt ngay phát cô Roai dùng ngụy biện đây này! Hehe, anh kiên nhẫn đọc hết cái logic của cô, và anh phát hiện cái ngụy biện trong ấy. 

  Tuy nhiên anh đã không bóc mẽ cô ngay vì có phải Bựa nào cũng hiểu logic đâu, nhiều thằng tintin còn vừa ngáp vừa ném đá bảo là “lồn xà lồn xồn!”. Cái ./ vện nó ý!

  Tuy nhiên mẩu ngụy biện này của cô chạy không khỏi tay anh:

  Vế đầu cô so sánh hai phạm trù Lừa – phân bò giống nhau về mặt bản chất, đều là vật chất

  Từ đó cô đánh đồng bỏn về mặt công năng (bón ruộng). Hehe, logic đâu chấp nhận lối suy ra như vầy đâu Cô!
 28. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 19:26

  Còn dịt mẹ các cô có thích nge Zì chưởi ngề jáo hông thì bẩu? Từ dầu Zì chưa chưởi jáo câu nầu mà chỉ tuyền các cô dộnglòng rùi suyziễn ra thôi.

 29. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 19:29

  Chết cười mới cô Zom. Zì dang bẩuvệ ngề Fò thì cô lại bẩu Zì chưởi ngề Jáo hehe.

  Thôi Zì di bú ziệu, zí o/ vầu nói mới các cô nữa.

 30. #30 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/22 - 19:29

  Cô Rom mới cô Rai cứ khóc ầm lên là sâu ta, nãy giờ trong quán chả ai chưởi nghề giáo cả, mà chỉ chứngminh sự philý của việc nghề giáo được mặcđịnh là “caoquý” (hơn những ngành nghề khác?!? hehe)

  Còn nếu các cô từchối không côngnhận sự philý và bấtcông đó thì đó là lựachọn của cánhân các cô thôi, chẳng cấm được!

 31. #31 by trời mưa kẹt xe on 2010/11/22 - 19:31

  Địt mẹ chi bộ hãm lìn, đéo hiểu sao hôm nay ngồi còm mà toàn bị nuốt, địt mẹ cô Rai chứ cô cãi cái buồi í mà cãi, cô viết đéo xúc tích khúc chiết gì cả làm Dì bựa và Dũng râu mắc công ngồi bốt tham luận đến thối ring cả quán.

  Địt mẹ cứ một thằng bốt tham luận về tính “cao quý” một thằng ngồi lải nhải về sự “cần thiết cho xã hội hơn” làm người đọc muốn phát thần quynh. Rõ ràng tham luận của Pháo là nói về vụ “Lừa nâng nghề giáo lên thành cao quý hơn hẳn các nghề khác” cô Rai thì cứ ngồi lải nhải về tính hơn kém  bằng cách chứng minh “sự cần thiết của từng nghề đối với xã hội”. Chưa nói đến đúng hay sai trong tham luận của cô Rai nhưng mà  chẳng ăn nhập mẹ gì cả.

  Cô Rai cô vào quán bựa bốt tham luận phải ngắn gọn xúc tích, ở đây có phải ủy ban tuyên huấn đéo đâu mà cô kể lể dài dòng những thứ hàn lâm mà chả liên quan gì tới vấn đề chính.

 32. #32 by Hoàng Việt on 2010/11/22 - 19:37

  @Cô Roai, cô Zom, cô Khờ.
  Môi trường quán Bựa tạo mọi điều kiện cho tất cả tham gia tiếng nói của mềnh với môi trường để trao đổi và tranh luận zân chủ . Ít tranh luận , chúng ta rất kém về mặt đưa thông tin đến người khác một cách logic & zễ hiểu và đéo biết tự bảo vệ mình bằng lý luận & tranh luận . Qan trọng hơn vì xung đột sản sinh ra sự tiến bộ. (Nếu Lả cãi nhau với Rô , zưng không vì thế mà Lả ghét Rô ). Chỉ có những người bảo thủ và độc tài mới không zám xung đột mà thôi .
  Song không thiếu các think tanks của TTXVN vào đọc để làm gì thì …..đéo biết !!!.
  Chúc Bựa (và cả Mềnh nữa) mãi mãi làm ngơ… và zại khờ dư thị Nở !

 33. #33 by trời mưa kẹt xe on 2010/11/22 - 19:38

  “Chứng-minh có thể dùng lý-luận – tức-là dựa-trên”

  Địt mẹ cô cứ biên cồng kiểu này ngồi đọc luận ra cái dấu gạch nó ý nghĩa thế nào đã muốn phát điên mẹ. Cô ị bãi nào cô phải chăm chút nó tí cho tròn vành sắc chóp chứ cô mất công biên dài thế xong đéo ai đọc được thì biên làm gì?

 34. #34 by lanovia on 2010/11/22 - 20:32

  Chào chi bộ lồn bò. Việc thằng Tướng mặt ./ để các Vàng Son hờn tủi ra đi mà chỉ cồng mỗi nhát chưởi Địt Mẹ khiến anh quá phẫn nộ. Nên đầu tiên anh cũng phẩy chưởi Địt Mẹ hắn và bọn Bựa phát. Nghe anh quán triệt lại tư tưởng:

  – Bần nông đòi đi: Cút, đéo giữ. Ỉa theo phát làm quà.

  – Tinh hoa đòi đi: Như trên.

  – Vàng son đòi đi: Địt mẹ hệ trọng lắm, đéo như đánh dắm đâu đcm chúng mày. Vàng Son mong manh dễ vỡ, tánh khí thất thường sớm nắng triều mưa giữa chưa sương mù Tam Đảo. Thân làm giai thì phải níu, địt mẹ, làm giai mà đéo biết níu cọc xê các em kéo lại thì còn làm cái lồn cái lồn gì nữa hả? Địt mẹ thằng Tướng, em Rô em An các em ẻm bẩu đi là mầy để các em ẻm đi thiệt à. Địt con mẹ mầy. Lại còn nói cái đéo gì “đéo chịu nủi nhiệt”. Cứt chó. Ở đây em Rô mà đéo chịu nủi nhiệt thì thằng mặt lồn nào chịu nủi hả. Địt mẹ, đéo hờn dỗi đéo phải Vàng Son. Ẻm đòi đi là cơ hội cho giai Bựa chúng mầy thể hiện bản lĩnh, để mần một giải nghiệm tâu nhã, thì đcm chúng mầy thằng nào thằng nấy bẩu: đéo chịu nủi nhiệt thì biến. Ơ. Đéo hiểu bọn mầy nữa. Tinh hoa cái củ lồn. Anh quá thất vọng.

   

   

  Còn Rô ơi, Rô ơi Rô quay về đi về đi em hỡi. Bọn anh đã sai, xin hãy làm lại từ đầu. 

   

  Thôi anh té đây. Địt cả lò chi bộ ráng đọc lấy nhời anh mà ngẫm nghĩ đấy.

   

 35. #35 by vaidai on 2010/11/22 - 20:55

  Vãi lồn với thằng ngu mặt lồn chủ quán. Mày tính cái gọi là “đóng góp” cho XH thật bố thấy mày bần nông vãi lồn cà phê chồn. Địt mẹ mày, bố giả sử trc khi bà già mày phọt ra mày thì đi làm phò ngày 8 tiếng. Cứ mỗi shot là dc ít tiền đổ vào mồm mới lại đại tu máy móc, có thể còn 1 ít nhét vào lỗ lồn tiết kiệm nữa. Chấm hết! Chưa kể có thể còn khuyến mại cho mấy thằng hay nâng bi mày ở đây vài con lậu, giang mai… Đấy, cái giá trị của cái lồn mẹ mày nó chỉ có đến thế thôi. Còn nếu con mẹ mày chịu khó học hành làm giáo, thì ngoài cái thu nhập có thể đúng như mày nói để có cái mà đút vào lỗ mồm của chính nó, thì nó còn truyền đạt được kiến thức cho thằng học sinh nó, dù ít hay nhiều. Đây chính là cái đóng góp không thể đong đếm theo kiểu xôi thịt của mày được. (còn tiếp)

 36. #36 by vaidai on 2010/11/22 - 20:58

  Những thằng học sinh đó, bố trừ những thằng đầu óc quá ngu như mày ra, hay những thằng đéo chịu học hành tử tế, thì những đứa còn lại sau này ngon thì sẽ là những kỹ sư, bác sỹ rồi nhà kinh tế, dở hơn thì nhân viên… Phò có tạo ra được những giá trị như thế không hả con đĩ học? Chơi phò xong thì chỉ sướng cái buồi mới buồn ngủ chứ có lồn mà nghĩ ra ý tưởng thiết kế, kinh doanh. Mà nếu có nghĩ ra được thì mày cũng phải có 1 cái nền tảng kiến thức. Hay là úp mặt vào vét máng phò cũng giúp mày có được cái nền tảng ấy.

  @ thằng Xe: ngu thì ngồi im người ta còn nghĩ mày nguy hiểm. Thằng Roai nó viết gạch nối giữa các từ ghép chỉ có ngu như mày mới đéo nhận thấy thôi. Ngồi im mà hóng đi, ý kiến như lồn cũng viết ra, phí công bố đọc.

 37. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 21:14

  -Hehe Zì dây các cô dịt mẹ các cô ngu vãi bướm.

  Zì mới coi một phin Mẽo nói về hai thằng ngèo (1 zaden 1 zatrắng) rủ nhau di ăn trộm. Lúc lần dầu trộm dược một dống xiền, thằng zaden rống lên “hehehe có xiền rùi, con jai bố mầy sẽ dược vầu học trường tốt nhất, con gái bố mầy không fải ăn bằng fiếu nữa..”.

  Thật là nhânvăn. Phin Mẽo déo nầu cũng thế. Khi nhânvật bỗng có xiền thì việc dầutiên nó ngĩ dến là cho con vầu học trường tốt, rùi sau dó mới là sắm xe, mua nhà, di zulịch..

  Chắcchắn déo có dứa nhânvật nầu hô “bố mầy có xiền di chơi fò rùi” hehe.

  Thế zưng, việc chúngnó mần dầutiên sau dó, thì hehe chắc các cô doán ra rùi, hai dứa di chơi fò.

 38. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 21:18

  -Hehe Zì chết cười mới cô Dái, cô cứ làm như vửa fátminh ra châu Mẽo háháhá.

  Zì nói thẳng ra là Zì déo cần dến trường và cũng déo cần thằng jáo nầu cả. Pama Zì zậy, thằng Gúc zậy, bạnhĩu zậy.. là dủ mẹ rùi.

  Không có thầyjáo Zì chắcchắn déo chết, chứ nếu déo có fò thì dời Zì di dứt, sống mà cũng như chết.

 39. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 21:24

  Mà dịt mẹ cô Dái lại còn nhậpnhằng jữa “sự học” và “sự zậy học”.

  Zì déo bâujờ nói “déo cần học” cái lồn mẹ nhà cô ạ, Zì nói là “ngề jáo déo có jì caoquý dến mức mà lũ lừa ăn lồn chó các cô cứ tunghô” hehe làm như thể déo có jáo thì lừa chết mẹ hết cả lũ dịt mẹ con cụ bốn dời nhà cô.

  Dịt mẹ cô ngu như thế thì qua VNN hay Zân Chí mà dọc bấu chùa, vầu dây mần déo jì hử?

  Bốc cứt mà ăn di cho khôn ra dồ con lừa húc mả chó.

 40. #40 by Minh Dũng on 2010/11/22 - 21:31

  Hehe, thấy chi bộ bàn tán rôm quá. Trưa anh cũng ngồi hì hục viết phần mở đầu. Còm phát mất mẹ, chưng hửng thôi để dành tối viết lại.

  Mấy chú cứ lèo nhèo làm Jáo cao hơn làm Cave.

  Mở đầu có lưu ý chi bộ là tham luận này chỉ viết riêng cho Lừa quốc nhé.

  Thế nào là Jáo: Jáo tức Jáo viên – Teacher. Chuyên dậy học tại các loại trường. Quản lý Jáo là Hiệu trưởng. Quản lý Hiệu trưởng là Giám đốc sở Jáo. Quản lý Giám đốc sở Jáo là Bộ Jáo. Còn các loại chồng chéo loằng ngoằng khác anh không biên cho đỡ rắc rối.

  (còn tiếp)
 41. #41 by Minh Dũng on 2010/11/22 - 21:31

  Thế nào là Cave: Khái niệm này không dễ định nghĩa đâu à nhe. Cave tựu chung là nghề mua vui cho thiên hạ. Từ mới Cave phát sinh gần như cùng lúc hoặc sau chút đỉnh với từ Xe ôm, cách đây chừng 12 đến 15 năm hoặc 20 năm anh biết đéo. Nếu chi bộ hiểu Cave = Phò thì cá nhân anh hiểu từ Cave còn rộng lớn hơn từ Phò. Bên nhựt còn có từ Geisha, Geisha là gì, hehe kỹ nữ. Địt mẹ kỹ nữ không nhất thiết phải ngủ với khách lấy tiền nhá. Kỹ nữ chỉ mua vui cho khách lấy tiền, có thể ngủ, có thể không. Nhưng bảo Geisha không phải là Cave, chắc chi bộ lại đổ cứt vào mồm anh nhở nhở nhở.

  Thế giờ các em PG thì chi bộ gọi là gì? Cave chắc, đéo phải. Nhưng thật anh chưa gặp em PG nào mà không sẵn lòng đi khách nếu khách trả cao tiền, hehe. Thế giờ chi bộ bảo các em sinh viên thích mua sắm mà lại thích ngủ với giai là gì? Gọi cave chắc, đéo phải. Vì thi thoảng đéo có tiền lại khều giai đi ngủ, có tiền lại thôi. Vưn vưn.

  Túm lại chi bộ thấy từ Cave nghĩa nó mênh mang chưa? 

  Chi bộ nào chưa đọc Memory of Geisha thì tìm đọc, hoặc lười thì thuê fin về mà coi. Fin có em Di Tử, và Wantanabe Ken đóng đới. Xem để biết Geisha nó nhân văn thế nào, đọc thì còn biết cụ tỉ hơn nữa.

  (còn tiếp)

 42. #42 by Minh Dũng on 2010/11/22 - 21:35

  Đéo ai biết được nghề Cave với nghề Jáo, cái nào sớm hơn cái nào. Biết đéo đâu lại song song, nhở nhở. Hoặc nghề Cave sinh ra sớm hơn do nhu cầu lớn hơn và cấp thiết hơn, hehe. Các Jáo nghĩ kỹ nhé, chứ cứ đọc tới đây là máu sôi lên chạnh lòng. Nóng đầu lên thì ăn cứt, đéo nghĩ được cái gì đâu.

  Cave và Jáo nghề nào cũng cần chuyên tâm phục vụ. Muốn phục vụ tốt thì phải học, chứ đéo phải tự nhiên mà có. Nghề Cave dậy và học ra sao, mời mở Thúy kiều ra đọc lại trước.
 43. #43 by Gã khờ on 2010/11/22 - 21:45

  Anh túm lợi là: Cô bựa TT đuối dzồi. Chỉ ngụy biện thoai. Cô mà df9u3 cứt trên óc để khai óc Lừa à? Cô chỉ đủ ca1`i sự cứt nát trên đầu để định hướng lũy ăn theo một cách ngờ nghệch thoai. Chú bây giờ đắp chiếu ngủ được roài đấy. Anh biết bài này chú ăn cắp ý tưởng ai để viết roài.


  Nó đây, cô Beo viết nó trước chú dững 2 ngày: http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=1952

  Chú bịt mắt con nít và làm theo nhời của ai thì tự chú biết. Anh chán chú roài. Đầu của cô cũng chỉ thế thoai, chỉ 1 tuần thoai là anh hiểu chú là ai, là ai, là ai? 

  Anh biến,
  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 21:52

   Bài của Ông Beo ngắn chục zòng Zì dọc mãi mà có thấy cái ý déo jì dâu nhở? Ýtưởng jì ở dó? Còn vụ nhà cô Ngo thì có từ lâu rùi, bấuchí nói mãi rùi, Zì cũng có fịa dược déo jì dâu.

   Cô biến dược rùi dấy. Dầu cô dến cứt nó cũng déo dọng lại dược. Cámơn cámơn hehe.

 44. #45 by vaidai on 2010/11/22 - 21:48

  Ngu cái lồn mẹ mày à. Bố chỉ phản bác lại cái ý kiến của mày nói rằng phò đóng góp XH nhiều hơn giáo. Mày có thấy chữ nào bố nói đến “cao quý hơn” không? Chưa cần nói đến việc mày có chém gió hay không, cứ cho là con mẹ mày sáng chiều làm phò, tối về dạy mày học đi thì cái mà nó dạy mày ấy không đi học hay học mót ở đâu thì nó móc từ lồn nó ra à? Ngu vãi cứt. Còn nếu giời sinh con mẹ mày mới lũ bẹn bà mày vừa chui từ lồn mẹ ra đã có kiến thức để mà dạy lại mày thì bố sin nhỗi, bố sai=))=))=)).
  Kể cả trong trường hợp tự học thì mày cũng cần phải được dạy để biết chữ, biết ngoại ngữ. Chưa biết chữ thì chỉ có tự ăn lồn mẹ mày được thôi, học cái cục cứt.

  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 21:57

   Cô chấpnhận thế là cũng tốt rùi. Fò không dónggóp nhiều hơn jáo, zưng cũng déo dónggóp ít hơn jáo.

   Thếjan mỗi dứa một ngề
   Ông công thì múa, ông ngê thì chầu

   Còn “di học” khác mới “zậy học” nha cô. Zì biết cô dại ngu, zưng cũng fải fânbiệt dược chứ hả?

   Zì déo cần any thầyjáo, nói thế cho nhanh. Dịt mẹ cả cái xứ Lừa lồn nầy déo thằng nầu dáng zửa dít cho Zì chứ dừng nói là zậy.

 45. #47 by Cathnga on 2010/11/22 - 21:50

  Không có Sư phụ, đời em Nga sẽ mãi mãi ở trong bãi phân và kết thúc là vĩnh viễn trong địa ngục.

  • #48 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 22:01

   Nge thêthiết quá zưng mà chạ hợp dềtài jì cạ hehe.

 46. #49 by Y_Cà_Pháo on 2010/11/22 - 21:59

  Giọng thằng dái rất tin tin, nhưng suy nghĩ kiểu Dái thì rất phổ biến ở loài Lừa.

  Chính những thằng như Dái mới làm là những thằng làm cho nghề giáo mạt dệp, nghề phò thịnh hành nhưng đéo được công nhận. Thà cứ để yên như tự nhiên nó thế thì mọi thứ đã tốt đẹp.

  Lừa, tức là vừa ngu, vừa cảm tính nhưng rất muốn thay đổi, áp đặt thế giới xung quanh theo cái cảm tính của mình.
  Bắt tay vào “cải tạo” tự nhiên, xã hội  một lúc thì nhận ra là “hết gạch”, rồi lại “nằm ôm quận giấy dầu mà khóc thôi”, và lúc đó là bung bét cả.
  Hiện thực nó là như thế này cơ con à. Địt mẹ những thằng Lừa ngu như mày, làm phụ nữ cũng khổ lây.
   
  “Phụ nữ Nga học múa thoát y để kiếm chồng giàu”

  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2010/11/101118_russia_poledancing.shtml

  ———————————————————————-
  “Đấy, cái giá trị của cái lồn mẹ mày nó chỉ có đến thế thôi. Còn nếu con mẹ mày chịu khó học hành làm giáo, thì ngoài cái thu nhập có thể đúng như mày nói để có cái mà đút vào lỗ mồm của chính nó, thì nó còn truyền đạt được kiến thức cho thằng học sinh nó, dù ít hay nhiều.

  hố hố , ha ha, Óc bằng quả nho thế này thì ăn đủ cứt của BCT rồi. Học chịu khó học vào con à, rồi còn xây dựng đất nước, há há há.

 47. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 21:59

  Tấtcả zững thứ Zì học ở trường Lừa là dống cứt.

  Một dống cứt khổnglồ vôzụng mà dem di bón zuộng cũng déo dược.

  Zì ỉa mẹ vầu mồm lũ mà Zì từng gọi bằng thầy hay cô hehe.

  Déo có tài, déo có nhâncách, déo có anything.

 48. #51 by trời mưa kẹt xe on 2010/11/22 - 22:01

  Ngu kiểu Dai thì đéo đỡ được, địt mẹ nói chưa sõi mà cứ thích diễn thuyết, chả lẽ Chú rảnh để ngồi dậy lại mày căn bản từ ngữ tiếng Lừa à?

  Tjn tjn ngu đã đành rùi, vừa ngu vừa lì như động cơ Hon đa thì đến mặt giời cũng đéo soi sáng nổi.

 49. #52 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 22:05

  Từ dầu cồng Zì chưa chưởi ngề jáo (Lừa), zưng nhờ có thamluận của các cô Khờ, Dái, thì hehe, Zì dủi ý, bắtdầu chưởi ngề jáo (Lừa).

  Nên nhớ Zì déo chưởi các thầy Tây của Zì nhế. Zì déo mang ơn họ, zưng Zì déo có xíchmích jì mới họ, và Zì cảmthấy công & xiền của Zì không uổng fí khi jả cho họ.

 50. #53 by Y_Cà_Pháo on 2010/11/22 - 22:07

  Em Nga thử thay từ “sư phụ” trong câu của em bằng từ “Bác Hồ” xem câu văn có hay hơn không?