Free homes for the Assholes

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nhà cho Lỗđít

Cách nay chưa đầy tháng Bê Xê Tê độtngột phóng một bấthủ: cấp free một căn chungcư caođẳng bậc nhất Hà Nội cho một Lỗđít (*).

Căn chungcư ý tọa tại caoốc Tin Côm thượngthặng phố Cô Trẹo quận Cô Trưng trungtâm Hà Nội I, giá thịtrường 12 tỷ Ông Cụ, chừng 600 ngàn Ông Tơn, tươngđương 1,000 năm lương hiu côngchức mẫncán hưởng hiu chínhngạch.

Lỗđít ý có côngnghiệp gì kỳquặc ngang giá thiênniênkỷ?

Chả gì kỳquặc. Côngnghiệp của Lỗđít ý tới Xứ Lừa bằng zero. Dưng cổ đã nângtầm vănhóa Sóc Lọ Lừa lên đỉnh-tột-đỉnh, nhờ thắng một giải đấu quốctế danhgiá, đạikhái thế.

Quầnchúng Lừa nhaonhao cãi như bão. Đứa bẩu xứng quá xứng quá. Đứa bẩu đéo xứng đéo xứng. Lỗđít ý thanhminh rầng nọ rầng kia. Loạn-xà-bần.

Cánhân Trung Tướng nghĩ hànhvi của Bê Xê Tê đáng hoannghinh, còn quà cho Lỗđít xứng mới cổ hay không tự cổ biết. Hẳn nó sẽ là tiềnlệ tốt, hốithúc các lỗđít khác cốnghiến cốnghiến và cốnghiến. Nhỡ đâu, chiểu tiềnlệ ý, Bê Xê Tê nủi hứng thí mẹ Trung Tướng quả chungcư giãndân Mỹ Đình II giá 1.2 tỷ Ông Cụ, chừng 60 ngàn Ông Tơn, tươngđương 100 năm lương hiu côngchức mẫncán, nhờ phátminh Văn Bựa mớicả Asinerum mớicả Thập Dâm Công, thì sao thì sao?

Nếu Trung Tướng là Lỗđít, đươngnhiên Trung Tướng nhận cănhộ. Quầnchúng các cô đừng tưởng Bê Xê Tê khấu thuế các cô mua quà Trung Tướng nhế. Địt mẹ Bê Xê Tê xin đểu cô Vượng đấy (**). Hơn nữa, so dững món bôlão Trung Tướng cúng khống Ông Cụ thời 1955-1956 (3,000m2 đất và nhà giữa Thủđô Vănvật hehe), thì chungcư Tin Côm chưa bằng cục cứt cục cứt cục cứt.

***

Trung Tướng duyệt Nhà Cho Lỗđít ever nầu.

Thợ thơ Hĩu Tố được cấp quả dinhthự hoànhtráng phố Phan Đình Phùng, cạnh dinh Phó Xứ. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Phó Thủtướng của Hĩu.

Thợ thơ Diệu Xuân được cấp [nửa] quả biệtthự êmđềm phố Điện Biên Phủ mà cô Vũ Cù đang chiếm mần Vănphòng Luật. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Côngthần Bộtrưởng của Diệu’s Lover & Vũ’s Papa, cô Cận Huy. Cô Diệu không vợ không con nên bị cô Cận gọi đến sống cùng, đơngiản.

Thợ nhạc Thi Nguyễn Đình, thợ văn Nam Vũ Tú đều được cấp condo đặckhu Sĩquan Đội Cấn. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Lỗđít Lề Phải của hai cô. Các cô đóng Sếp Hộivăn Lừa liền 40 niên.

Phía Sài Gòn, đám thợ sử Giầu Trần Văn, thợ báo Đằng Trần Bạch, cũng được cấp côngthự phố nhớn xôngxênh. Dưng hehe, ấy lại là tiêuchuẩn của Lãnhtụ và Lãothành, từng gồng mông đủn Chếđộ qua miệtmài laotù đếquốc.

Dững lỗđít tămtiếng như Mai Đặng Thai, Tùng Tôn Thất, Anh Phan, Xiển Nguyễn, Hưng Trần Duy, Di Hồ Đắc.. cũng nhận quà Bê Xê Tê mỹmãn. Dưng hehe, số quà ý đéo bằng 1/100 tàisản các cổ nộp Ông Cụ trong Mùa Cáchmạng xavời (***).

Dânbiểu thợ nổ Quốc Dương Trung râu tóc trắng bốp tuổi 60 vưỡn cầncù xin Bê Xê Tê cơi thêm vài thước vuông phòng ngủ tại chính quả nhà pa cổ tặng Không Ai Sất (****).

Lỗđít gộc đấy hehe.

Thợ văn Bổng Nguyễn, thợ nhạc Nhuận Đỗ, thợ vẽ Nghiêm Tư, chục cô nữa, tuyền hạng Lừa Lỗđít Top Ten, được biếu mỗi cô 20m2 thuộc chungcư 3-tầng 65 Nguyễn Thái Học trịgiá 800 tô phở, sướng ha.

Lỗđít gộc đấy.

***

Thu 199x, thằng Đoong Toong, cháu nội lỗđít họcgiả Anh Đào Duy, kêu Trung Tướng tới cỏn ăn mừng vụ tên ông cỏn bị Bê Xê Tê gán cho con phố chạy trước nhà cỏn (*****).

Nhà Đoong Toong ngự lầu 3 chungcư 35-tuổi Kim Liên, tầm 30m2, nhỉnh hơn bếp Trung Tướng tị. Không bancông. Không toalét. Sàn ximăng tròngtrành. Trần vôi tróc loét.

Khắp nhà treo cơman kỷvật cô Anh. Trung Tướng hỏi Đoong Toong, ông mầy bỏ lắm hàng đây thế?

Đoong Toong bẩu, ơ thằng nầy, ổng ở đây mà.

Trung Tướng biết chó đâu.

Nó là Quà Cho Lỗđít.

(@2010)

(*) Lỗđít: Tức tríthức Lừa. Là Trung Tướng mượn chữ Ông Mao “Tríthức Cái Lỗđít” để gọi giaicấp vôdụng nhất xãhội bằng quả name đíchđáng nhất của nó.

(**) Cô Vượng: Chủ caoốc Tin Côm.

(***) Mùa Cáchmạng: “Em là búp măng non em nhớn lên trong Mùa Cáchmạng”.

(****) Không Ai Sất: Bạn thân Ông Cụ, đạica của Bê Xê Tê. Mời coi loạt bài Thiênđàng.

(*****) Anh Đào Duy: Họcgiả Lừa hiếmhoi có tên trong Larousse Báchkhoathư.

Ảnh đầu bài chụp thợ nhạc Cao Văn bú diệu tại nhà riêng cô cổ, phố Yết Kiêu, Hà Nội. Cũng là một Quà Cho Lỗđít, 80-niên, 30m2, không toalét. Tấtnhiên cô Cao không biên Quốcca Lừa nơi đó.

Thợ đàn Sơn Đặng Thái sau khi thắng một giải đấu quốctế danhgiá hồi 198x không được Quà, dưng pa cổ, thợ nhạc Hưng Đặng Đình, đã thoát kiếp sống gậm cầuthang nhờ sự ý, cũng như Quà, hehe, dù chỉ rộng 12m2.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Độtngột: (Đột ngột).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Thượngthặng: (Thượng thặng).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Chínhngạch: (Chính ngạch).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Côngnghiệp: (Công nghiệp).
– Kỳquặc: (Kỳ quặc).
– Thiênniênkỷ: (Thiên niên kỷ).
– Nângtầm: (Nâng tầm).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Nhaonhao: (Nhao nhao).
– Thanhminh: (Thanh minh).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Hoannghinh: (Hoan nghinh).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Hốithúc: (Hối thúc).
– Cốnghiến: (Cống hiến).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Giãndân: (Giãn dân).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Phátminh: (Phát minh).
– Mớicả: (Mới cả).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Cănhộ: (Căn hộ).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Bôlão: (Bô lão).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Chungcư: (Chung cư).
– Dinhthự: (Dinh thự).
– Hoànhtráng: (Hoành tráng).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Biệtthự: (Biệt thự).
– Êmđềm: (Êm đềm).
– Vănphòng: (Văn phòng).
– Côngthần: (Công thần).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Đặckhu: (Đặc khu).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Hộivăn: (Hội văn).
– Côngthự: (Công thự).
– Xôngxênh: (Xông xênh).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Lãothành: (Lão thành).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Laotù: (Lao tù).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Tămtiếng: (Tăm tiếng).
– Mỹmãn: (Mỹ mãn).
– Tàisản: (Tài sản).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Xavời: (Xa vời).
– Dânbiểu: (Dân biểu).
– Cầncù: (Cần cù).
– Trịgiá: (Trị giá).
– Họcgiả: (Học giả).
– Bancông: (Ban-công).
– Toalét: (Toa-lét).
– Ximăng: (Xi-măng).
– Tròngtrành: (Tròng trành).
– Cơman: (Cơ man).
– Kỷvật: (Kỷ vật).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tríthức: (Trí thức).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Vôdụng: (Vô dụng).
– Xãhội: (Xã hội).
– Đíchđáng: (Đích đáng).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Đạica: (Đại ca).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Hiếmhoi: (Hiếm hoi).
– Báchkhoathư: (Bách khoa thư).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Cầuthang: (Cầu thang).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đỉnh-tột-đỉnh.
Loạn-xà-bần.

*** 1. #1 by Minh Dũng on 2010/11/22 - 00:29

  Còn Châu Ngô thì thách kẹo đéo dám từ chối nhà của bê xê tê nhá hehe. Ở Lừa thì phải theo luật bê xê tê, địt mẹ cãi vả vỡ mõm ngay dù có là ông Cụ, nhá!


  @Tên Châu hoàn toàn có thể từ chối, và chẳng làm sao cả. Đương nhiên Bê bẽ bàng, hehe. Tển cũng chẳng thèm ở Lừa, sure. Tển có thể rước luôn pama tển qua sống cùng, sure.

  Nhưng chẳng việc gì mà thế. Anh đã nói ở dưới, kể cả nhân dân lỗ đít cũng cân nhắc được việc lợi hại như nào cơ mà, nữa là tinh hoa như Châu. Chưa kể pama bảo: tao già rùi, năm 9 tháng ở Lừa, 3 tháng ở Tây thì được. Chứ ngược lại thì không. 

  Túm lại tên Châu yes là đúng sách. Chưa kể tển còn định xây cái viện Toán ở Lừa nữa.
 2. #2 by Minh Dũng on 2010/11/22 - 00:30

  Theo lời con của bạn Giáp thì con cháu sẽ giả nhà ngay sau khi bạn đi, nhận đền bù xong hết rồi.

  Còn việc nhà ấy làm gì, kekeke, có biết nó diện tích bao nhiêu không mà làm bảo tàng, các cụ có điên đâu. Hé hé  @em Hương: Đương nhiên là Hục đéo biết, hehe.

 3. #3 by Minh Dũng on 2010/11/22 - 00:46

  Chết cười với tên Thứ. Anh bết 1 đoạn tên Thiệp Nguyễn viết về thời 8x nhé. Thứ đọc cho nó thực tế:


       “Thế hệ tuổi 20 yêu dấu của Vi Thùy Linh đa phần lớn lên trong những nhà trẻ mẫu giáo ăn cám lợn của các chương trình lương thực quốc tế tài trợ (PAM, FAO…), cha mẹ họ đang mải miết lao vào cuộc mưu sống kiếm tiền như điên (cả nước bấy giờ là một thương trường!). Những đứa trẻ cô đơn được các cô nuôi dạy hổ huấn luyện, thiếu sự chăm sóc thường xuyên của bố mẹ: trên mái nhà bên trái, một con chim sẻ lẫm chẫm giữa những viên ngói vỡ. Có phải tôi đấy không? Tôi đã nói chuyện nhiều với những đứa trẻ như thế và nhận ra chúng thường hay cáu kỉnh kinh khủng. Đến tuổi 20 đôi khi chúng vẫn còn không thôi cáu kỉnh”. Nguồn.


 4. #4 by khung on 2010/11/22 - 01:23

  hehe nghe các cô chú bàn nuận về gv, anh cảm phục bexete nhà ta quá xá – cho đến nay về cơ bản ta đã hoàn tất được mục tiêu đã đề ra thời dựng nước – trí (phú địa hào) đào tận gốc trốc tân rễ. Cái anh gv, xưa kêu là sư, đại diện cho lớp sĩ phu bị xem tệ hơn con phò. Chưa bao giờ trí thức bị khinh rẽ như bây giờ: hèn nhát, tham lam, hai mặt, .. đúng là bọn lỗ đít hehe.

  Lại nhớ câu trả lời của bà beo về mấy câu hỏi của talawas, đại ý ccrđ với việc tung hô chuyện con đánh bố, vợ chửi chồng .. là cú nốc ao ko gượng nổi các giá trị truyền thống, và sau đó ta đã dần hình thành nên một giá trị mới .

 5. #5 by khung on 2010/11/22 - 01:30

  Quả thật, sau 75 thời gian đầu tiếp xúc với dân Bắc (ie > vt 17) nhiều khi ko khỏi ngạc nhiên về các giá trị mới này.

  Có lần anh theo mấy đứa bạn làm cây ( lâm tặc hehe). Đường nhiều suối cạn cắt ngang, bọn anh lấy bìa gỗ làm cầu – bọn đi chai, đi măng được hưởng sái mừng lắm. Nhưng chỉ được ít bữa, cầu mất tiêu. Tức, đi lùng, phát hiện ra một anh dở về lót chuồng heo. Chuyện dở ván cầu về nhà là đại kị với dân Nam bọn anh, anh bắc cầy nầy làm tỉnh queo .. Đại khái thế, từ chuyện nhỏ đến những chuyện lớn đều có những hành xử làm ngạc nhiên.

  Nhưng rồi cũng quen dần. Các giá trị mới theo chân người chiến thắng đã nhanh chóng đánh bạt tàn dư đế quốc (bà beo xuyên tac, bảo là do dân Nam ham nhậu), và ngày nay dân hai miền hầu như đã thống nhất trong đánh giá nhiều cái gọi là giá trị truyền thống. Tiên sư thằng tào tháo hehe

 6. #6 by khung on 2010/11/22 - 02:05

  Nhưng anh vẫn phân vân thắc mắc ko hiểu vì sao xưa lại tôn trọng ông thầy, đưa lên hàng thứ hai, trên cả cha mẹ nhỉ ? Có người giải thích là thầy ko chỉ truyền kthuc, mà còn dạy làm người. Nhưng cha mẹ cũng dạy làm người vậy – và thật ra, nhân cách của một đứa trẻ hình thành chủ yếu từ cha mẹ; ảnh hưởng của thầy cô lên đứa trẻ chưa chắc đã bằng bạn bè, nói gì đến cha mẹ. Vậy tại sao hơn hai ngàn năm ở Tàu, ở Ta Thầy được tôn trọng đưa lên hàng thứ hai ? chắc chắn ko phải vô cớ rồi.

  Các cô chú suy nghĩ vđ ấy đi, hiểu được rồi hãy nói nghề gv cao quí hay bần. Chứ hiện giờ mà chửi tên gv thì thừa, vì nhiều người chửi quá rồi, chẳng mới. Từ thủa nảo thủa nao, anh gv đã bị xem là phi sản xuất, hưởng tiêu chuẩn 13kg gạo / tháng (so với cong nhân sản xuất 18 – 21 kg /tháng. Cả SV lúc ấy cũng 18 kg/thg thì phải ? – anh đi học đâu mà biết hehe). Đối xử thế, anh gv ko thành hèn mới lạ.

 7. #7 by Cocacola on 2010/11/22 - 05:39

  Có phải tôi đấy không? Tôi đã nói chuyện nhiều với những đứa trẻ như thế và nhận ra chúng thường hay cáu kỉnh kinh khủng. Đến tuổi 20 đôi khi chúng vẫn còn không thôi cáu kỉnh” (Thệp Nguyễn) @ Dũng

  À bây giờ thì anh đã hiểu tại sao thế hệ 8X, nhất là gái, đa phần có sự biến dạng nhân cách kinh khủng thế.

  Các em ẻm như những tấm bản lề vẹo vọ, biến dạng cố bám vào một bên là những giá trị truyền thống xưa cũ và một bên là những giá trị thực dụng mới!

  Chính vì vẹo vọ thế nên các em ẻm thường kêu rất to về các vấn đề đạo đức nhưng lại sẵn sàng phang dập chân người khác nếu họ không đề phòng

 8. #8 by hùng hục on 2010/11/22 - 07:21

  @em Hường và Dũng hói


  Nhà Giáp anh kô rõ diện tích cụ tỉ bâu nhiêu, dưng anh cũng nghĩ nó đéo đủ làm viện bảo tàng. Tuy diên chúng ta đang nói về Lừa, anh cá với hai đồng chí là nhà Giáp sẽ đéo để cho con cháu ở, và cũng đéo phân cho thằng nầu  khác, mà sẽ để làm nhà lưu niệm hay gì đó đại loại thế (có thể anh dùng từ “viện bảo tàng” gây hiểu lầm chăng?). Nhà đó từng chứa chấp 1 “huyền thoại” cơ mà hehehe. Địt mẹ đã thấy nhà đéo gì ở hàng ngang chưa, ông cụ mới vầu ở có 2 hôm hú hí viết lách cái đéo gì đấy nhá, giờ có thằng nầu ở không, hử?
 9. #9 by Thích Đủ Thứ on 2010/11/22 - 08:47

  Mấy thằng con lợn này không hiểu ý của TĐT rồi!
  Thầy cô ở đây là chỉ tất cả những người mà mình học!
  Cả ở trường học và ở trường đời!
  Tên Tướng thối củ chuối dám coi mối quan hệ giữa người dậy và người học như một chuyện mua bán thì đúng là quá bần nông rồi!
  Thế mà lâu nay cứ vỗ ngực xưng là tinh hoa!
  Té ra chẳng hơn cái lỗ đít là bao!!!

  Ps.
  Tướng thối lỗ đít!!!
  Cấm xóa còm men này nhé!

 10. #10 by Già Không Đều on 2010/11/22 - 08:49

  Cái nhà 48 Hàng Ngang chỉ dành một phần chút diện tích mặt ngoài để gọi là nhà lưu niệm gì gì thôi, chứ phía trong đằng sau nhà là cả một cụm các hộ gia đình được chia hoặc chiếm ở từ thời Thiên Đàng, 1 cái số nhà nhưng nhiều “chuồng cu” trong đó thì phải? Có lần Anh nói chuyện với 1 tay già hói rùi, hắn đùa như thật bảo Anh là nó có cái nhà trị giá hàng chục triệu Tơn ở ngay mặt tiền phố cổ trung tâm Hà Nội nhưng phải mần thêm việc khác kiếm tiền chứ không thèm cho thuê kiếm tiền hàng tháng. Anh ngạc nhiên bảo ông đùa kiểu gì đấy, gặng mãi thì mới bảo nhà hắn ở 48 Hàng Ngang, bạn cùng thời tắm mưa ở truồng với Quốc Dương Trung và Cường Nguyễn …

  Các tối thứ 6,7,CN hằng tuần, chỉ riêng mỗi chỗ 48 Hàng Ngang này thành tụ điểm tập hợp các Ô Dù, shop di động (từ kho bên Đào Duy Từ) chuẩn bị giăng ra thành chợ đêm duy nhất thủ đô xứ Lừa bán toàn hàng lẹt xẹt Tàu Khựa, đéo có hàng Lừa nào ra hồn mà dân tình vẫn đi nườm nượp.

 11. #11 by Enterprise on 2010/11/22 - 10:21

  @Cô Pháo: hehe, anh hay giải-thích khẳng-định của mình dài-dòng thế. Cô cứ xem như phong-cách bựa của anh nhé. Anh không-có ý chỉ-trích gì cô cả. Lần sau có dịp tranh-luận với cô anh sẽ dùng phong-cách của cô nhé. Hehe

 12. #12 by Enterprise on 2010/11/22 - 10:23

  @Dì:
  Anh nói nghề giáo hơn phò là xét trong xã hội loài người. Anh đã bảo tại Lừa thì anh chẳng phản đối gì. Dì đồng ý chứ? Còm gần đây nhất anh đã bảo thế còn gì?

  Dì phản-bác anh sao lại lấy ví dụ tại Lừa? Có ai bảo f(x) = 1/x, MXD D=R{0}, f liên tục trên D lại có người nói là sai vì f(0) = vô-cực thì liên-tục thế-nào được?

  Một khẳng định được gọi là cảm-tính nếu nó chẳng được chứng-minh. Thế chứng-minh như thế nào?
  1. Chứng-minh có thể dùng lý-luận – tức-là dựa-trên các tiền-đề sẵn có dựa theo các quy-tắc suy-luận để đi đến kết-luận.
  2. Chứng-minh có-thể dùng số-liệu thống-kê và các suy-luận thống-kê để đi-đến kết-luận.

  Hai điều trên Dì đồng-ý không? Nếu không thì Dì đừng đọc tiếp nhé, mất thời-gian.
  Nếu đồng-ý:
  (còn tiếp)

 13. #13 by Enterprise on 2010/11/22 - 10:25

  @Dì (tiếp theo)
  Tiền đề của anh thế này:
  1. Những thứ có lợi-ích ảnh-hưởng đến xã-hội khác nhau, đã xuất-hiện trong cùng quãng thời-gian như-nhau thì cái-gì có lợi-ích nhiều-hơn sẽ được xã-hội đầu tư nhiều hơn.
  Chứng-minh như nào?
  Đi từ kinh-tế là gì nhé. Kinh-tế là khoa-học nghiên cứu về các hoạt-động trong xã-hội loài-người sao cho đáp-ứng tốt-nhất nhu-cầu của con-người trong điều-kiện nguồn-lực hạn-chế.
  Nếu không chấp-nhận định-nghĩa này. Chúng-ta nên dừng ở đây nhé. Hehe.
  Nếu chấp-nhận:
  Hoạt-động quan-trọng và chủ-yếu nhất của xã-hội là hoạt động kinh-tế. Dì đồng-ý không?
  Nếu không: Stop. Anh cảm-tính.
  Có:
  Vì A có-lợi hơn B. Nguồn-lực xã-hội có-hạn nên chắc-chắn chọn A. Việc chọn-lựa theo tiêu-chuẩn này là một trong những hoạt-động kinh-tế nên chắc-chắn nó là nguyên-tắc chung, là qui-luật chung của xã-hội.
  Nếu Dì có phương pháp logic khác anh kiểu tam-đoạn-luận gì gì đó thì Dì sẽ không thể đưa-ra kết-luận trên. Và ta nên stop ở đây. Anh cảm-tính.

  2. Các nước phát-triển có nền kinh-tế tự-do, các hoạt-động kinh-tế được đảm-bảo tối-đa các nguyên-tắc vận-hành của nó.
  Dì đồng-ý không? Nếu không: stop. Anh cảm-tính

  (Còn tiếp)

 14. #14 by Enterprise on 2010/11/22 - 10:27

  @Dì (tiếp-theo):
  Có:
  3. Mại-dâm và giáo-dục đã có từ rất lâu. Mại-dâm có thể có trước giáo-dục. Dì có thể gúc. Nếu gúc không đúng như vậy. Stop. Anh cảm-tính.
  Có:

  4. Hoạt-động kinh-tế chủ-yếu của một quốc-gia phát-triển do chính-phủ điều-tiết. Dì đồng-ý không?
  Nếu không: stop. Anh cảm-tính.

  Có:
  5. Từ 2 và 4 có: Chính-sách phát-triển của chính-phủ các nước phát-triển thể-hiện nhu-cầu của xã-hội cả hiện-tại và tương-lai.
  6. Từ 1 và 3 cho thấy nhu-cầu của xã-hội đối với mại-dâm không bằng giáo-dục.

  Khẳng định của Dì về chính sách của các nước phát triển về giáo-dục kết hợp với 5 và 6 cho thấy: Giáo-dục có nhu-cầu hơn mại-dâm.
  Thế anh hỏi Dì: A và B. Nhu cầu xã hội đối với A > B có kết luận được A hơn B không? hehe.
  (còn tiếp)

 15. #15 by Enterprise on 2010/11/22 - 10:28

  @Dì (tiếp-theo):
  Phần trên là chứng-minh anh không cảm-tính.

  Phần này khẳng định anh chẳng trắng mắt trước những chứng minh của Dì.

  1. Những Dì gì tính-toán là ở Lừa, điều anh nói là toàn xã-hội loài người.

  2. Điều anh nói đến là đóng-góp cho xã-hội. Dì nói là thu-nhập của nghề phò. Thế khác-nhau như-nào?
  Cái anh nói là giá-trị/giá-trị sử-dụng. Cái Dì nói là giá-cả.
  Giá-trị khác giá-cả như-nào? hehe, chắc khỏi phải nói.

  3. Thế đóng-góp tính như-nào? Anh chẳng có công-thức định-lượng rõ-ràng. Anh dùng phân-tích để so sánh:
  Lấy đề-bài là phò và giáo nhé. Làm tổng-quát anh không đủ khả-năng.
  a) Phò có giá không như-nhau. 1 cô phò không biết tâm-lý/cách nói-chuyện/văn-chương/âm-nhạc/chính-trị/… so với cô biết những thứ đó thì ai cao giá hơn?
  Tất nhiên cô thứ-hai. Để biết thêm, các cô có thể tìm hiểu Geisha, phò quốc-tế hay đại-loại thế.
  Vậy cái gì nâng giá của phò? Giáo-dục đấy Dì! Đó là chưa-kể sửa sắc-đẹp, bảo-trì,…
  Thế sửa, bảo-trì liên-quan gì đến giáo-dục? Liên-quan ở nghề nghể phải có công-nghệ, công-nghệ thì phải có người nghiên-cứu, mà nghiên-cứu không thể không biết gì, hehe.
  (còn tiếp)

 16. #16 by Enterprise on 2010/11/22 - 10:30

  @Dì (tiếp và hết):
  b) Giả sử A chơi phò từ 7 tuổi đến 18 tuổi. A có tổng thu-nhập là IA trong cả đời.
  B đi học từ 7 tuổi đến 18 tuổi. B có tổng thu-nhập là IB trong cả đời.
  Giả sử A, B có tuổi-thọ như nhau. Thì IA so với IB như-thế nào? Chắc chắn IB > IA.
  Cảm-tính không? Cảm-tính nhưng cứ nhìn:
  Thu-nhập bình quân của Lừa và Mẽo ai hơn. Đó là lừa vừa đi học vừa chơi phò đó. hehe
  Vậy nghề nào đóng-góp nhiều hơn?

  Mà Dì cũng đừng bật anh làm gì nữa, hehe. Nghề nào tốt hơn bản-thân Dì cũng biết. Khẳng-định cái cho các cô khỏi phân-vân. Khai-sáng gì mà chuyện đúng-sai không khẳng-định thì lạc hướng mất. hehe
  Dì mà bảo giáo không hơn phò nữa thì anh khuyên Dì dẹp Asinero với những thứ hay ho đó đi, anh vào quán Dì cũng là vì cái ý tưởng Asinero của Dì đó, hehe.

 17. #17 by Zon on 2010/11/22 - 10:30

  Hehe, welcom em Ngọc nhập nhóm gái Bựa.
  Vào đây vui gì thì cứ phát huy đi em, đừng lăn tănđéo cho mất công, em có đặc quyền được cả chibộ bảokê đó. Thằng nầu tiểunhân bới móc lèo lái địnhhướng lèo nhèo như giẻ rách thì sẽ bị cả chibộ nhét cứt vầu mõm em thấy rùi đấy nhế!
  Thôi chạy đã, tý bốt xlip dự thi tiếp sưbố chibộ.@Rôxinh
  Mới ngày nào còn dỗ em Ngọc xinh vào quán thế này đây.Sao em nỡ nói lời từ biệt nhanh đến vậy???
  Thế mới hay cuộc đời(xứ lừa)này nói dễ hơn làm biết bao!!!

 18. #18 by Già Không Đều on 2010/11/22 - 11:11

  Ôi địt mẹ! Đọc mấy còm của En tơ pờ rai sờ Anh lùng bùng mệ cái đầu lâu.

  Ớ địt mẹ Cô giải thích mới giải nghĩa mới lý luận như mấy cuốn giáo khoa Kinh Tế Học, Xã hội học hầm bà lần rồi chứng chứng minh minh  A A B B > >  < < đau mệ cả củ sọ anh rùi. Anh bắt đền Cô hu hu hu.

 19. #19 by Minh Dũng on 2010/11/22 - 12:38

  Mấy thằng con lợn này không hiểu ý của TĐT rồi!
  Thầy cô ở đây là chỉ tất cả những người mà mình học!
  Cả ở trường học và ở trường đời!
  Tên Tướng thối củ chuối dám coi mối quan hệ giữa người dậy và người học như một chuyện mua bán thì đúng là quá bần nông rồi!
  Thế mà lâu nay cứ vỗ ngực xưng là tinh hoa!
  Té ra chẳng hơn cái lỗ đít là bao!!!

  Ps.
  Tướng thối lỗ đít!!!
  Cấm xóa còm men này nhé!  @hehe, tên Thứ càng nói càng lòi đuôi dốt. Chắc chưa đi Tây hoặc chưa học trường Tây giờ nào phỏng? Anh nhớ hồi hổi đi Mẽo ý. Thằng con bạn anh nó rất vui, dậy sớm đến trường. Vì hôm đó trường nó có hội chợ. Nó tả với anh như sau: Mỗi thầy, cô (teacher) trong năm có bao nhiêu lớp. Lớp đó có bao nhiêu học sinh, nhân ra rồi in thành phiếu. Ổng ký vào phiếu đó, mang bầy ra mẹt ngồi đợi học sinh đến mua.

  Ông nào dậy có tiếng, bán hàng xong trước về trước. Ông nào bình thường thì bán chậm, và dĩ nhiên có ông bán hàng ế. Những ông bán ế, và những học sinh không đăng ký đựoc những ông hay. Sẽ được trường tùy theo mà ỉn vào học cho đủ tín trình của mình.

  Giáo dục chính là kinh doanh. Một ngành kinh doanh đặc thù, chứ đéo phải cái gì ghê gớm cả Thứ ạ. 
 20. #20 by Minh Dũng on 2010/11/22 - 12:42

  @Thứ đầu buồi ( tiếp theo):


  Trường học không kinh doanh tốt. Lấy ./ ra lương cao trả cho giáo viên. Giáo viên giỏi chỉ thích vào trường lương cao dậy. Trường kinh doanh tốt, trả lương cao, nhiều giáo viên giỏi, đương nhiên học sinh đầu vào tốt.

  Đã đủ kết luận là giáo dục không kinh doanh thì ăn cứt chưa Thứ?

  Còn đi dậy học ôm ấp lý tưởng vớ vẩn, đói mốc mõm ra. Vừa chuyên môn kém, vừa bất mãn nghề, vừa đéo kiếm được tiền. Thì địt mẹ, ai đụng đến cũng chửi đổng như Thứ là đúng mẹ.
 21. #21 by Minh Dũng on 2010/11/22 - 12:50

  @ Thứ đầu buồi ( tiếp theo):


  Thế giới đang tiến đến 1 môi trường giáo dục nopaper. Nghĩa là tự học hết. Đến trường chỉ tập trung và cần gì có người giúp đỡ. Chỉ quan trọng kỳ thi đầu ra. Có tiền, là đến trường. Tiền nhiều, trường xịn, tiền ít, trường hẻo.

  Dậy học bây giờ không còn ý nghĩa là dậy học nữa. Nếu Thứ chịu khó tìm hiểu. Thì EDUCATION gốc tiếng la tinh nghĩa là mở cái gì đó ra. Giáo dục đúng nghĩa của nó là hướng dẫn, cùng học, trao đổi, thảo luận, vân vân với học sinh. Thằng học sinh phải tự dùng tư duy của chính mình để quyết định vấn đề. Chứ đéo phải như giáo dục Lừa. Thầy đọc trò chép, chép xong chẳng làm đéo gì cả. Rồi ông ổng lên là tình thầy nghĩa trò của nợ củ buồi gì như Thứ.

  Về nguyên tắc. Thầy giỏi hơn trò. Nhưng nếu hiểu vấn đề theo nghĩa trên. Thì thằng nào chịu tìm tòi, suy luận, biện chứng, phản biện nhiều hơn là thằng đó giỏi. Thế nên chủ đề các trường Tây thường là đưa ra 1 chủ đề rồi anh em mình cùng làm. Thầy cẩn thận, địt mẹ trò nó nói cho xơi xơi những thứ mình chưa biết thì nhục mẹ mặt.

  Riêng về trình IT của các thầy Lừa các trường Bách khoa thì ôi thôi. Địt mẹ đéo bằng thằng lớp 10 nó tự học, nó tự vọc, nó tự làm. Đéo cần học thầy ngày nào, cũng giải quyết những vẫn đề thầy 10 năm nữa đéo giải quyết được. Vì sao à, vì thầy có tiền buồi đâu mà tập trung chuyên môn, hehe.
 22. #22 by Minh Dũng on 2010/11/22 - 12:59

  @Thứ tiếp theo và hết: Thứ ơi, cầy tiền cho con đi du học đi. Rồi về đưa vấn đề này ra nghe nó phản biện. Lúc đấy nó bảo ông bô ngẫn mẹ, giáo dục không là kinh doanh thì là gì thì đừng có tức tưởi.


  Hay cả việc nói chuyện sòng phẳng ngang phân với con cái Thứ cũng chưa làm được, hehe. Dễ lắm, nghe cái kiểu thầy cô như bố mẹ thì dễ lắm, dễ lắm.
 23. #23 by Già Không Đều on 2010/11/22 - 12:59

  Còm tên Dũng Hói nói với Thứ là Feedback từ người học đối với người dạy đấy. Nghĩa là học trò đánh giá cho điểm Thầy dạy hay, vừa vừa, dỡ hay như quặk chứ không phải chỉ mỗi Thầy mới có quyền đánh giá Trò. Thầy nào bị feedback điểm kém thì xem như “Thương Hiệu” của Thầy hông ăn thua để thu hút đông học viên được, lương ít hơn. Ở Lừa, nhất là Sài Gòn, một số trường tư đã bắt đầu chơi cách này. Tương tự như chọn bác sĩ Tây hay Ta hay đích danh ai khám và..đỡ đẻ tại Việt Pháp vậy. Người bỏ tiền ra có nhiều sự lựa chọn và có quyền đánh giá hơn và người cung cấp dịch vụ cũng biết thế mà tự trao dồi và đảm bảo thương hiệu mần ăn của mình hơn, good for both and for All.

 24. #24 by Minh Dũng on 2010/11/22 - 13:04

  Các trường phổ thông ở Bắc âu. Lương giáo cao cực, và học sinh không bao giờ phải đóng tiền. Những năm cấp 1 thì một giáo chỉ theo dõi 3 đến 5 học sinh thôi. Yếu môn nào hỗ trợ môn đó. Khi hỗ trợ học sinh là 1 kèm 1 luôn, hehe.


  Những môn nhạc nhẽo như piano, violin phổ biến chứ đéo có gì hàn lâm cả. Những môn như chính trị kinh tế thế giới đéo bao giờ là ghê gớm với trẻ lên 10. Học sinh tầm 12 tuổi trình hiểu biết hơn 1 thằng giáo sư phọt phẹt chấm bài tiến sỹ ở Lừa.

  Anh được chứng kiến tận mắt 1 màn đứa con gái con bạn anh ở Fin lần 12 tuổi. Đưa ra các câu hỏi về VN mà nó thắc mắc với 1 giáo sư Lừa lỗ đít. Địt mẹ câu hỏi nó quá hàn lâm đến nỗi Giáo sư đánh bài lờ. Và sau đó nó nói với mẹ nó là, giáo sư mà lại đáp lại với nó bằng sự im lặng, hehe.

  Câu hỏi là gì thì anh đéo nói đâu, nhỡ lộ chết bỏ mẹ.


 25. #25 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/22 - 13:05

  Nói chung những gì thuộc về “tìnhnghĩa thầy trò/ơn thầy ơn cô blah blah” chỉ và rất nên xem như một tháiđộ và hànhvi cánhân. Còn cốgắng nâng tầm nó lên thành một thứ “chủnghĩa” rộng khắp để đánhgiá đạođức thì hehe Thím không bàn về độ tởm thúi nữa nhế.

  Dũng Hói phântích như dưới là súctích và gẫygọn quá rồi, Thứ Hãm ./ ráng mà hiểu, không hiểu được nữa thì hehe tộinghiệp Thứ quá đi…

  u

 26. #26 by Minh Dũng on 2010/11/22 - 13:08

  Còm tên Dũng Hói nói với Thứ là Feedback từ người học đối với người dạy đấy. Nghĩa là học trò đánh giá cho điểm Thầy dạy hay, vừa vừa, dỡ hay như quặk chứ không phải chỉ mỗi Thầy mới có quyền đánh giá Trò. Thầy nào bị feedback điểm kém thì xem như “Thương Hiệu” của Thầy hông ăn thua để thu hút đông học viên được, lương ít hơn. Ở Lừa, nhất là Sài Gòn, một số trường tư đã bắt đầu chơi cách này. Tương tự như chọn bác sĩ Tây hay Ta hay đích danh ai khám và..đỡ đẻ tại Việt Pháp vậy. Người bỏ tiền ra có nhiều sự lựa chọn và có quyền đánh giá hơn và người cung cấp dịch vụ cũng biết thế mà tự trao dồi và đảm bảo thương hiệu mần ăn của mình hơn, good for both and for All.


  @ Tển nói như đúng rồi. Thế có tiền đéo được chọn trường giỏi, giáo viên giỏi à? Đéo được chọn bệnh viện ngon, bác sỹ Tây à? Mà đã chọn rồi dậy đéo giỏi, chưa đéo tài mà lại chịu à, hehe.


  Thứ thấy vấn đề chưa em. Lúc đó Jáo chỉ là người cung cấp dịch vụ thôi nhé. Còn tôn trọng người với người thì ai cũng như ai. Ở Lừa tập tôn trọng chính vợ, con, bố, mẹ ở nhà đã. Ra đường tính sau.
 27. #27 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/22 - 13:09

  Chibộ xem cái linh sau đây thì thấy rõ nầy:

  http://tuoitre.vn/ban-doc/411253/xin-dung-goi-chung-toi-la-nguoi-day-chu.html

  Hehe thấy bấthủ chưa? Rõràng là tấtcả những gì thuộc về một mớ đạođứcgiả mang tên “Ơnnghĩa thầy cô” đã bị nhậpnhèm giữa hànhvi/thái độ cánhân và tiêuchuẩn xãhội vĩmô một cách trầmtrọng!

  Thế mới là Lừa. Suốt ngày ngơngơngẩnngẩn đimâyvềgió kinh bỏ mẹ địt con mẹ cái dântộc đầu ,/ nầy!

 28. #28 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/22 - 13:13

  Thím rất thích cồng của em Hương Yêu hehe

  “Nếu jáo là mẹ Lừa thì jáo dậy mẹ Lừa sẽ là bàngoại cỏn”

  hehe thấy Vàng Son yêu hông? 

 29. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 13:26

  -Hehe Zì dây dịt mẹ các cô

  @cô Roai

  Dịt mẹ cô biên déo jì zài quá Zì dọc déo xuể hehe. Tóm lại là ai dồngý mới cổ ai không thì jơ tay Zì coi nầu.

  Cô có mấy ý Zì thấy rất là hãmlìn:

  1- Cô trách Zì tạisâu tuyền lấy sốliệu của Lừa mà déo chơi sốliệu quốctế. Lýzo dơnjản là chỉ ở Lừa thì ngề Jáo mới dược các cô mặcdịnh là Caoquý hơn ngề Fò. Còn ở most các nước khác người ta fátngôn zững vướndề như thế rất là thậntrọng. Fátngôn như cô ở Italy rất có thể bị ra tòa vì tội lăngnhục người khác và/hoặc tội fânbiệt dốixử ngềngiệp.

  2- Cô zẫn ra một giảthiết cựckỳ nguxuẩn và filý khi tìm cách sosánh một dứa tuyền chơi fò từ 7-18 tuổi và một dứa tuyền di học từ 7-18 tuổi. Zì xin jảnhời, dời người ta ngoài ăn/học, thì còn ỉa dái, zulịch, coi phin, mua sắm, và dươngnhiên, chơi fò.

  Déo có ai tuyền chơi fò mà sống, cũng như déo có ai tuyền di học mà sống. Dó là vướndề nhucầu của dời người. Dể dápứng các nhucầu khác nhau, cần có sự fâncông laodộng khác nhau.

  Tóm lại cô rất là hãmlìn, Zì mời cô nhìn vầu nền jáozục của Lừa (nơi ngề jáo luôn dược tunghô) mỗi ngày một tệhại, còn nền fòfạch (thứ luôn bị chưởibới thậmchí bắtbớ) lại diềmdạm fáttriển, và càng ngày càng có nhiều cánhân tinhhoa thamja vầu, rùi cô tự rút ra dược kếtluận.

  Dừng cố dủn ngược bánh xe cuộcdời hehe. Cô có nói thế déo nầu thì cũng déo bằng báo dảng nói dâu, vốich.

  Còn Zì chọn chơi trò Jáozục vì Zì không thể mần fò, chứ déo fải vì Zì chê ngề fò. Dó là sự fâncông laodộng thôi cô.

 30. #30 by Minh Dũng on 2010/11/22 - 13:28

  Địt mẹ biên cồng dài ngoằng đổ cứt cho cô Rai ngửi mà mất mẹ. Tiếc quá, hehe.

 31. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 13:34

  -Nếu dịt mẹ lũ con Lừa các cô mà mặcdịnh déo coi ngề jáo caoquý hơn các ngề khác, rùi dể cho quyluật cungcầu nó tự diềutiết, thì có thể Lừa dã có một nền Jáozục tửtế, một Côngngiệp Jáozục thựcthụ.

  Chứ bijờ thì vôfương. Các cô cứ việc tunghô ngề jáo di hehe sin mời sin mời. Tunghô xong rùi fủi dít chuồn, déo thằng nầu jỏijang chịu vầu ngành sưfạm, thằng có xiền thì tống concháu sang Tây, thằng di học nhiều cũng déo chắc có cửa bằng thằng déo di học.., bọn còn lại thì chưởi Jáozục Lừa như quặc như quặc.

 32. #33 by ThuaTuong on 2010/11/22 - 13:40

  Bắt quả tang bà Dzì đíu thể mần phò được, dù là phò đực với quả kèn cực to =))


  Địt mẹ thằng Rai, mày chơi quả liên thanh làm anh thất kinh mẹ nó hồn. Hay mày ko kịp nhét nút bấc lại, làm cứt chảy lai láng thành lũ thế kia. Nói ngắn gọn xúc tích thôi, chữ nhiều đọc kinh bỏ mẹ, đíu bít bà Dzì có đọc ko chứ các bựa khác chắc cú là đọc cỡ 20% là hết số, vỡ mẹ nó mật.

  May bà Dzì có cồng chống trả kịp thời, ko em ngược mẹ nó bữa cơm trưa.

  20-10 lẫn 20-11 đã qua lâu gồi, lãi nhãi mãi Gáo với Dừa, chán bỏ mẹ, cứ nhà với đất, hỡn với dỗi nhẽ hay hơn. Địt mẹ chi bộ phát lấy khí thế đong tiếp cục xiền bữa chiều kịp tối nhậu.
 33. #34 by Gã khờ on 2010/11/22 - 13:46

  Nhưng anh vẫn phân vân thắc mắc ko hiểu vì sao xưa lại tôn trọng ông thầy, đưa lên hàng thứ hai, trên cả cha mẹ nhỉ ? Có người giải thích là thầy ko chỉ truyền kthuc, mà còn dạy làm người. Nhưng cha mẹ cũng dạy làm người vậy – và thật ra, nhân cách của một đứa trẻ hình thành chủ yếu từ cha mẹ; ảnh hưởng của thầy cô lên đứa trẻ chưa chắc đã bằng bạn bè, nói gì đến cha mẹ. Vậy tại sao hơn hai ngàn năm ở Tàu, ở Ta Thầy được tôn trọng đưa lên hàng thứ hai ? chắc chắn ko phải vô cớ rồi.@Chú Khùng

  Chú đọc bài này sẽ rõ: http://bshohai.blogspot.com/2010/11/nha-nuoc-nhan-tri-va-nha-nuoc-phap-tri.html

  Chú Khùng mất căn bổn về kiến thức nhân lọai quá xá. Anh nói ít các chú hiểu nhiều nhiều. Đọc bài các chú phun cứt vào nhau anh ỏai quá xá quà xa.

 34. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 13:58

  -Hehe zưới kia có em Thi Còi mới cô déo nầu lại còn dòi cámơn Zì nữa.

  Cám cám cái dầu buồi. Zì cần déo jì các cô cámơn. Zì zậy các cô có miễn fí déo dâu. Zì fải cámơn các cô mới dúng hehe.

  Các cô là kháchhàng của Zì. Bi jờ các cô chưa jả xiền cho Zì thì sau nầy các cô jả, concháu các cô jả. Dịt mẹ thay vì cámơn cámhuệ dãibôi, các cô cứ vầu nhiều, cồng nhiều, và thuhút thêm nhiều Bựa, dó là cách mần tinhhoa nhất và Zì mong muốn nhất từ các cô. Dó cũng chính là xiền công của Zì vậy.

 35. #36 by Mit on 2010/11/22 - 14:04

  Chào Zì và chi bộ.  Vưỡn còn bàn cãi vướn đề Fò vs Jáo à?  Bữa nay Mít cho mấy lão già hói và già gần hói nhìn lác mắt với quả áo dài Hà Đông bay trong nắng thu Little Saigon… hịhịhị

  Mà sao mỗi lần Mít nghe “Ơn..” tự dưng lại cứ nghĩ đến câu “ơn đảng ơn chính phủ”, hãm bỏ mịa!   

  Thôi tổng chào, Mít hit the sack!

 36. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 14:05

  Dịt mẹ Sư Thứ fát nữa cho dỡ hôi loa. Thay vì zậy con cô kínhtrọng các jáo, thì tốt nhất cô zậy con cô kínhtrọng anyone, zù người dó có là jáo của bỏn hay không. Rùi zậy con cô bẩuvệ môitrường sống, jữ vệsinh côngcộng, tuânthủ luật jaothông, yêuquý súcvật..

  Dịt mẹ Zì biết chắc tạisâu Lừa càng lúc càng lụnbại, dó là vì thểloại như Sư Thứ còn quá dôngdảo.

  Dịt mẹ Sư Thứ fát nữa. Lại còn cấm Zì không xóa cồng hehe, dúng là bầnnông vôdối. Quen cái thói bầnnông ở các lốc Lừa rùi vầu dây cũng ziễn dúng bài dó nhở.

 37. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/22 - 14:10

  Hehe déo hiểu sâu Zì cứ hìnhzung Sư Thứ là cái cô bửnbửn vầu quán bia thì thu mẹ hai chưn lên gế, rùi xả jấy lau mõm dầy sàn.

  Dịt mẹ suốt ngày chỉ tâmniệm “fải kínhtrọng thầycô như chamẹ” thì còn thờijan déo dâu mà học zững diều bổích khác.

 38. #40 by Già Không Đều on 2010/11/22 - 14:14

  Bữa nay Mít cho mấy lão già hói và già gần hói nhìn lác mắt với quả áo dài Hà Đông bay trong nắng thu Little Saigon… hịhịhị( Calimit)

  Show đi Êm ! Nhớ lựa ảnh nào cái quần trong với quần ngoài tương phản màu sắc là Anh thích Anh thích…mặc kệ lá vàng thu rơi hay lá thu vàng rơi Sài gòn Nhỏ, Sài gòn To miễn là chính Mít Ka Li Phốt Pho là được he he he

 39. #41 by Kakashi on 2010/11/22 - 14:24

  Địt pẹ Dì bựa nói hay lắm. Chỉ có còm của Dì bựa là đáng bỏ thời gian để đọc

 40. #42 by Bia on 2010/11/22 - 14:36

  Tuyên ngôn của Nam Lừa nè:
  ĐIỀU 10
  1- Quốc Gia công nhận quyền tự do giáo dục
  2- Nền giáo dục cơ bản có tính cách cưỡng bách và miễn phí
  3- Nền giáo dục Đại Học được tự trị
  4- Những người có khả năng mà không có phương tiện sẽ được nâng đỡ để theo đuổi học vấn
  5- Quốc Gia khuyến khích và nâng đỡ các công dân trong việc nghiên cứu và sáng tác về khoa học, văn học và nghệ thuật
  ĐIỀU 11
  1- Văn hóa giáo dục phải được đặt vào hàng quốc sách trên căn bản dân tộc, khoa học và nhân bản
  2- Một ngân sách thích đáng phải được dành cho việc phát triển văn hóa giáo dục

  – Nam Lừa không có ngày 20/11
  – lương Giáo Sư Đệ Tứ khoảng 30.000 Diệm (thời ý khoảng 275 Diệm/tơn = 1 honda Dame thời thởi)
  – Sư phạm – Y buộc phải thi và rất khó đậu.

  Bia từng dạy đệ tam đó –  Đéo phải lo nghĩ gì, dư xiền chơi phò, nuôi gia đình ….hehé


 41. #43 by minhhuong on 2010/11/22 - 14:48

  Úi giời, giải thích cao siêu thế Sư Thứ ảnh … đéo chịu hiểu đâu. Hỏi 1 câu thế này thôi:

  Thế bây giờ anh đăng ký đi học nhẩy nhót, cái thằng hướng dẫn cả lớp anh từng bước uốn éo thì anh có coi nó là bố mẹ anh không

   

  Đéo cần nghe Sư Thứ cũng đoán được câu trả lời sẽ: ơ ơ, anh chỉ coi nó là thằng bán dịch vụ « HƯỚNG DẪN » nhẩy nhót thôi chứ, nó là bố anh thế nào được. Nó uốn không nuột, hướng dẫn anh nhẩy như quặc thì anh dí … buồi vầu (bla bla)

 42. #44 by Doctor on 2010/11/22 - 14:54

  Ah, Chào Zì và chi bộ
  Lâu lâu ghé quán,thấy có nhiều cái mới, đặc biệt là, địt mẹ, cái Cuốc Za đầu buồi nào đó mà Zì mới lập, hhahaha…
  Địt mẹ phải nói ngay cho nó nóng là ở Lừa, nghề giáo là một nghề mạt hạng, không ít thì nhiều Tơ cũng là dân trong nghề…
  Tại sao????
  1.Người dạy có rất ít người có tài , cỡ độ 0.01%, vừa học ngu vừa không có phương pháp dạy người ta biết tìm tòi, khám phá…
  2.Ở mỗi trường, hiệu trưởng nào cũng coi trường học là nhà, muốn ban ơn cho ai thì cho, muốn trù dập ai thì trù, nên đã biến bọn giáo viên Lừa hầu hết là một lũ lưu manh.
  3.Dạy, nói, làm đều trái với sự thật, ngược với quy luật tự nhiên…
  4.Không phát huy cái tôi cá nhân, chỉ biết tâm lý bày đàn…
  5.Bắt người ta phải tôn trọng, trong khi phải làm ngược lại thì đúng hơn….

 43. #45 by minhhuong on 2010/11/22 - 14:59

  Ờ, mà thể nào Sư Thứ cũng sẽ cãi em, nhẩy nhót là thứ phù phiếm, đéo thể nên người nên bla bla, tới trường học văn hóa mới nên người

  Dancing có phải là 1 hình thức văn hóa không nào? Có chứ lị, hí hí há há

 44. #46 by otocu on 2010/11/22 - 15:09

  Anh có thằng cháu lớp 7, đợt 20/11 rồi tiết kiệm lắm cũng hết 2.5 trẹo cho giáo. 7 cô thường, 1 chủ nhiệm, rất tiết kiệm đấy.
  Địt mẹ, nghĩ giáo  khác chó cam giao thông, cam kinh tế, quản lý thị trường, thuế… tức là thuộc loại cứ hở ra là chén.
  Dũng râu cho 1 bài hay đấy. Thứ tắt mẹ alô.

 45. #47 by otocu on 2010/11/22 - 15:16

  Cũng mấy lần xui bố mẹ nó, bẩu đéo phải đến nhà cô, đéo học thêm. Trả lời làm thế là cho cháu tách biệt với cả lớp, là thành phần cá biệt cần theo dõi ngay. Bởi cả lớp đều đi cả. Thế thì cíu làm sao?

 46. #48 by Minh Dũng on 2010/11/22 - 15:20

  Anh có thằng cháu lớp 7, đợt 20/11 rồi tiết kiệm lắm cũng hết 2.5 trẹo cho giáo. 7 cô thường, 1 chủ nhiệm, rất tiết kiệm đấy.
  Địt mẹ, nghĩ giáo  khác chó cam giao thông, cam kinh tế, quản lý thị trường, thuế… tức là thuộc loại cứ hở ra là chén.
  Dũng râu cho 1 bài hay đấy. Thứ tắt mẹ alô.

  @hehe, không hay chi bộ cứ đổ cứt, mời mời

  Ghét nhất là mấy thằng đọc mà đéo cồng. Như đống cứt giữa ngã ba đường, ruồi bu đéo thèm đuổi. Đéo nói, biết chính kiến như thế nào mà anh đổ cứt?

 47. #49 by Minh Dũng on 2010/11/22 - 15:21

  Cũng mấy lần xui bố mẹ nó, bẩu đéo phải đến nhà cô, đéo học thêm. Trả lời làm thế là cho cháu tách biệt với cả lớp, là thành phần cá biệt cần theo dõi ngay. Bởi cả lớp đều đi cả. Thế thì cíu làm sao?

  @Học trường công rồi. Trường tư đéo có cảnh đó đâu Cũ ạ.

 48. #50 by hùng hục on 2010/11/22 - 15:29

  Thế bây giờ anh đăng ký đi học nhẩy nhót, cái thằng hướng dẫn cả lớp anh từng bước uốn éo thì anh có coi nó là bố mẹ anh không


  Ờ, mà thể nào Sư Thứ cũng sẽ cãi em, nhẩy nhót là thứ phù phiếm, đéo thể nên người nên bla bla, tới trường học văn hóa mới nên người

  Dancing có phải là 1 hình thức văn hóa không nào? Có chứ lị, hí hí há há@em Hường


  Hehe, anh thích cách phản biện thông minh của em, Hường ạ! Chi bộ chó đừng bẩu anh nâng bi em Hường nhé, em Hường làm đéo có bi, anh nâng bưởi đấy hehehe!
 49. #51 by Minh Dũng on 2010/11/22 - 15:29

  tên Rai còn lải nhải, hẹn tối anh viết bài tiểu luận về Jáo với Cave cho chi bộ hửi. Vụ tên Châu coi xong, anh đéo bàn nữa, hehe.

 50. #52 by Minh Dũng on 2010/11/22 - 15:30

  @Hục: Sư bố Hục đong vàng son thô vãi mả. Đong thế thì có cứt vàng son, nhớ.