Free homes for the Assholes

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nhà cho Lỗđít

Cách nay chưa đầy tháng Bê Xê Tê độtngột phóng một bấthủ: cấp free một căn chungcư caođẳng bậc nhất Hà Nội cho một Lỗđít (*).

Căn chungcư ý tọa tại caoốc Tin Côm thượngthặng phố Cô Trẹo quận Cô Trưng trungtâm Hà Nội I, giá thịtrường 12 tỷ Ông Cụ, chừng 600 ngàn Ông Tơn, tươngđương 1,000 năm lương hiu côngchức mẫncán hưởng hiu chínhngạch.

Lỗđít ý có côngnghiệp gì kỳquặc ngang giá thiênniênkỷ?

Chả gì kỳquặc. Côngnghiệp của Lỗđít ý tới Xứ Lừa bằng zero. Dưng cổ đã nângtầm vănhóa Sóc Lọ Lừa lên đỉnh-tột-đỉnh, nhờ thắng một giải đấu quốctế danhgiá, đạikhái thế.

Quầnchúng Lừa nhaonhao cãi như bão. Đứa bẩu xứng quá xứng quá. Đứa bẩu đéo xứng đéo xứng. Lỗđít ý thanhminh rầng nọ rầng kia. Loạn-xà-bần.

Cánhân Trung Tướng nghĩ hànhvi của Bê Xê Tê đáng hoannghinh, còn quà cho Lỗđít xứng mới cổ hay không tự cổ biết. Hẳn nó sẽ là tiềnlệ tốt, hốithúc các lỗđít khác cốnghiến cốnghiến và cốnghiến. Nhỡ đâu, chiểu tiềnlệ ý, Bê Xê Tê nủi hứng thí mẹ Trung Tướng quả chungcư giãndân Mỹ Đình II giá 1.2 tỷ Ông Cụ, chừng 60 ngàn Ông Tơn, tươngđương 100 năm lương hiu côngchức mẫncán, nhờ phátminh Văn Bựa mớicả Asinerum mớicả Thập Dâm Công, thì sao thì sao?

Nếu Trung Tướng là Lỗđít, đươngnhiên Trung Tướng nhận cănhộ. Quầnchúng các cô đừng tưởng Bê Xê Tê khấu thuế các cô mua quà Trung Tướng nhế. Địt mẹ Bê Xê Tê xin đểu cô Vượng đấy (**). Hơn nữa, so dững món bôlão Trung Tướng cúng khống Ông Cụ thời 1955-1956 (3,000m2 đất và nhà giữa Thủđô Vănvật hehe), thì chungcư Tin Côm chưa bằng cục cứt cục cứt cục cứt.

***

Trung Tướng duyệt Nhà Cho Lỗđít ever nầu.

Thợ thơ Hĩu Tố được cấp quả dinhthự hoànhtráng phố Phan Đình Phùng, cạnh dinh Phó Xứ. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Phó Thủtướng của Hĩu.

Thợ thơ Diệu Xuân được cấp [nửa] quả biệtthự êmđềm phố Điện Biên Phủ mà cô Vũ Cù đang chiếm mần Vănphòng Luật. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Côngthần Bộtrưởng của Diệu’s Lover & Vũ’s Papa, cô Cận Huy. Cô Diệu không vợ không con nên bị cô Cận gọi đến sống cùng, đơngiản.

Thợ nhạc Thi Nguyễn Đình, thợ văn Nam Vũ Tú đều được cấp condo đặckhu Sĩquan Đội Cấn. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Lỗđít Lề Phải của hai cô. Các cô đóng Sếp Hộivăn Lừa liền 40 niên.

Phía Sài Gòn, đám thợ sử Giầu Trần Văn, thợ báo Đằng Trần Bạch, cũng được cấp côngthự phố nhớn xôngxênh. Dưng hehe, ấy lại là tiêuchuẩn của Lãnhtụ và Lãothành, từng gồng mông đủn Chếđộ qua miệtmài laotù đếquốc.

Dững lỗđít tămtiếng như Mai Đặng Thai, Tùng Tôn Thất, Anh Phan, Xiển Nguyễn, Hưng Trần Duy, Di Hồ Đắc.. cũng nhận quà Bê Xê Tê mỹmãn. Dưng hehe, số quà ý đéo bằng 1/100 tàisản các cổ nộp Ông Cụ trong Mùa Cáchmạng xavời (***).

Dânbiểu thợ nổ Quốc Dương Trung râu tóc trắng bốp tuổi 60 vưỡn cầncù xin Bê Xê Tê cơi thêm vài thước vuông phòng ngủ tại chính quả nhà pa cổ tặng Không Ai Sất (****).

Lỗđít gộc đấy hehe.

Thợ văn Bổng Nguyễn, thợ nhạc Nhuận Đỗ, thợ vẽ Nghiêm Tư, chục cô nữa, tuyền hạng Lừa Lỗđít Top Ten, được biếu mỗi cô 20m2 thuộc chungcư 3-tầng 65 Nguyễn Thái Học trịgiá 800 tô phở, sướng ha.

Lỗđít gộc đấy.

***

Thu 199x, thằng Đoong Toong, cháu nội lỗđít họcgiả Anh Đào Duy, kêu Trung Tướng tới cỏn ăn mừng vụ tên ông cỏn bị Bê Xê Tê gán cho con phố chạy trước nhà cỏn (*****).

Nhà Đoong Toong ngự lầu 3 chungcư 35-tuổi Kim Liên, tầm 30m2, nhỉnh hơn bếp Trung Tướng tị. Không bancông. Không toalét. Sàn ximăng tròngtrành. Trần vôi tróc loét.

Khắp nhà treo cơman kỷvật cô Anh. Trung Tướng hỏi Đoong Toong, ông mầy bỏ lắm hàng đây thế?

Đoong Toong bẩu, ơ thằng nầy, ổng ở đây mà.

Trung Tướng biết chó đâu.

Nó là Quà Cho Lỗđít.

(@2010)

(*) Lỗđít: Tức tríthức Lừa. Là Trung Tướng mượn chữ Ông Mao “Tríthức Cái Lỗđít” để gọi giaicấp vôdụng nhất xãhội bằng quả name đíchđáng nhất của nó.

(**) Cô Vượng: Chủ caoốc Tin Côm.

(***) Mùa Cáchmạng: “Em là búp măng non em nhớn lên trong Mùa Cáchmạng”.

(****) Không Ai Sất: Bạn thân Ông Cụ, đạica của Bê Xê Tê. Mời coi loạt bài Thiênđàng.

(*****) Anh Đào Duy: Họcgiả Lừa hiếmhoi có tên trong Larousse Báchkhoathư.

Ảnh đầu bài chụp thợ nhạc Cao Văn bú diệu tại nhà riêng cô cổ, phố Yết Kiêu, Hà Nội. Cũng là một Quà Cho Lỗđít, 80-niên, 30m2, không toalét. Tấtnhiên cô Cao không biên Quốcca Lừa nơi đó.

Thợ đàn Sơn Đặng Thái sau khi thắng một giải đấu quốctế danhgiá hồi 198x không được Quà, dưng pa cổ, thợ nhạc Hưng Đặng Đình, đã thoát kiếp sống gậm cầuthang nhờ sự ý, cũng như Quà, hehe, dù chỉ rộng 12m2.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Độtngột: (Đột ngột).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Thượngthặng: (Thượng thặng).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Chínhngạch: (Chính ngạch).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Côngnghiệp: (Công nghiệp).
– Kỳquặc: (Kỳ quặc).
– Thiênniênkỷ: (Thiên niên kỷ).
– Nângtầm: (Nâng tầm).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Nhaonhao: (Nhao nhao).
– Thanhminh: (Thanh minh).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Hoannghinh: (Hoan nghinh).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Hốithúc: (Hối thúc).
– Cốnghiến: (Cống hiến).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Giãndân: (Giãn dân).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Phátminh: (Phát minh).
– Mớicả: (Mới cả).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Cănhộ: (Căn hộ).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Bôlão: (Bô lão).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Chungcư: (Chung cư).
– Dinhthự: (Dinh thự).
– Hoànhtráng: (Hoành tráng).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Biệtthự: (Biệt thự).
– Êmđềm: (Êm đềm).
– Vănphòng: (Văn phòng).
– Côngthần: (Công thần).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Đặckhu: (Đặc khu).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Hộivăn: (Hội văn).
– Côngthự: (Công thự).
– Xôngxênh: (Xông xênh).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Lãothành: (Lão thành).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Laotù: (Lao tù).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Tămtiếng: (Tăm tiếng).
– Mỹmãn: (Mỹ mãn).
– Tàisản: (Tài sản).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Xavời: (Xa vời).
– Dânbiểu: (Dân biểu).
– Cầncù: (Cần cù).
– Trịgiá: (Trị giá).
– Họcgiả: (Học giả).
– Bancông: (Ban-công).
– Toalét: (Toa-lét).
– Ximăng: (Xi-măng).
– Tròngtrành: (Tròng trành).
– Cơman: (Cơ man).
– Kỷvật: (Kỷ vật).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tríthức: (Trí thức).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Vôdụng: (Vô dụng).
– Xãhội: (Xã hội).
– Đíchđáng: (Đích đáng).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Đạica: (Đại ca).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Hiếmhoi: (Hiếm hoi).
– Báchkhoathư: (Bách khoa thư).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Cầuthang: (Cầu thang).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đỉnh-tột-đỉnh.
Loạn-xà-bần.

*** 1. #1 by LUUMANH on 2010/11/21 - 00:26

  bia hơi bán kèm quẩy thời xưa nó ở chỗ đéo nào cái@ tơ 

  Bán kèm lạc chứ
 2. #2 by Dom-dom on 2010/11/21 - 00:28

  Sư bố Dì Thối, Dì làm giáo sư dạy ĐH một tuần có mấy giờ, mà dì điếu chịu nghiên cứu hoặc Dì giỏi Điếu cần N/C, thì mới có TG mà đi buôn lậu, chứ dạy phổ thông: tiểu học thì dạy cả ngày, cấp 2 cấp 3 nó phân cho 1 tuần độ 20 đến 25 tiết rồi còn họp nọ họp kia thì có kít giờ ấy mà rỗi. Còn dạy thêm với mấy môn chủ chốt, làm thêm nghề khác với môn phụ nếu chồng (hoặc vợ bất tài) thì có kít ấy mà rỗi.
  Nghề Giáo mà ngon như các nghề khác thì lịt mịa GV nó đã cho con nó theo hết nghề ấy. Đã từ lâu GV nó đã ko hướng con đi nghề Giáo, trừ trường hợp nó ko thể bảo đc con đành chịu.
  Anh đã từng làm nghề Giáo vì thần tượng thầy của mình, nhưng đã bỏ đi làm đủ mọi nghề rùi, ko thì bây giờ có mà ăn cám.
  @ Già điếu đều: trẻ con nhà quê bây giờ nó cũng khôn chán rùi, có thể bố mẹ nó ngu chứ nó ko ngu, nó thà đi vay một hai chục triệu để học, hoặc vừa học vừa làm, nếu nhà nghèo, còn hơn đi SP để ra trường phải mất hàng trăm triệu (Đ/V thành phố) dăm ba chục triệu (Đ/V nhà quê) để mua chỗ dạy rồi đc nghe chửi, ăn đánh, với đồng lương chết đói. Sư bố các cô hãm ./ đéo cập nhật gì cả. Chứng tỏ các cô ở đây hầu hết đều già hói. Lịt mịa các cô lần nữa.
  Con Anh lúc đang học cấp 3 vừa thở ra ý muốn đi SP, 2 vợ chồng vội cấm tiệt. Kệ tên nào thích đi SP thì đi miễn là ko phải con mình. Anh ko muốn con anh khổ, chứ ko phải vì ghét như tên Pháo nhế.

 3. #3 by master on 2010/11/21 - 00:35

  bia hơi bán kèm quẩy thời xưa nó ở chỗ đéo nào cái@ tơ 

  Bán kèm lạc chứ @Manh

  Thì địt mẹ thế mới nói cái loại adua hóng hớt.

  Đây của Lả biết tuốt ở trang trước

  Trong bao cấp mậu dịch: Muốn uống bia phải mua cả quẩy, không thích quẩy vứt mẹ nó xuống cống ngồi uống bia khan là chuyện bình thường, chẳng mẹ gì.

 4. #4 by Cocacola on 2010/11/21 - 00:37

  @ Địt pẹ chi bộ, Anh dân Đàng Trong, tính tình thật thà, biết đéo đâu cái màn xì-pam kích đểu vớ vẩn lung tung của các cô các chú!

  Thế nên anh tham gia tranh luận cho nó rõ cái sự việc, biết đéo đâu các cô các chú gài rồi quy cho anh thích thể hiện.

  Vì vậy sau này những còm nào anh cho là xì-pam, anh dí buồi vào quan tâm làm giề! Nhế!

  @ Mát-tơ: Vì lẽ trên, món xì-pam của chú anh đéo thèm ke!

 5. #5 by minhhuong on 2010/11/21 - 00:38

  @ Master: 4 quan điểm Lả nêu nó hiển nhiên trên thực tế nghĩa là chỉ cần quan sát là thấy chứ đéo cần động não để công nhận nó. Úp mở cái đéo gì hả ông anh. Thích cà khịa với em à? Thích thì hỏi thẳng mặt, nhá. Đéo chơi ám chỉ xỉa xói, nhá.

 6. #6 by Mit on 2010/11/21 - 00:44

  Khi hỏi chọn nghề, bỏn  nhận xét nghề GV như sau:

  Ưu điểm: kỳ nghỉ nhiều, hé hé. Thời gian rảnh rỗi cực cao, tha hồ thì giờ cho các sở thích cá nhân, lúc có con cái tha hồ thời gian chăm sóc.

  Nhược điểm: Lương khó cao, nhất là hệ thông công lập.@ Hương

  Đúng đấy.  Mà nghề GV từ lớp 12 trở lại không phải cho the brightest of the college students ở Mẽo.  Lương mới ra trường quãng 35 ngìn tơn so với software engineer cở 60-65 ngìn tơn. 

  Teacher Day ở trường Mít con mần jì cho jì?  Chẳng có jì ngoài những đoá hoa trẻ con lấy trong vườn nhà tặng các cô…hehehe   Chi bộ tin hông?!


 7. #7 by minhhuong on 2010/11/21 - 00:51

   Địt pẹ chi bộ, Anh dân Đàng Trong, tính tình thật thà, biết đéo đâu cái màn xì-pam kích đểu vớ vẩn lung tung của các cô các chú! @ Lả

  ——————

  Bản thân anh mới là thằng chuyên khích đểu xỉa xói đứa khác thì có. Với cái Rô anh xỉa bao nhiêu vụ rồi, hả?

  Mỗi lần như thế, em luôn hỏi Rô, vì sao lão ý như thế, nó bảo 2 người vẫn chat chit hết sức bình thường. Vậy thì anh thuộc thể loại thổ tả gì thế hả?

  2 mặt.  

   

 8. #8 by master on 2010/11/21 - 00:52

  @ Cô Hường.
  Nhá đéo gì nhá lắm thế. DM Anh có điên đéo đâu mà cà khịa với cô. Nói chung riêng gái là anh tránh mẹ rồi, hehe

 9. #9 by minhhuong on 2010/11/21 - 00:57

  Nhá đéo gì nhá lắm thế. DM Anh có điên đéo đâu mà cà khịa với cô. Nói chung riêng gái là anh tránh mẹ rồi, hehe@ master

  ——–

  hì hì hì okie

 10. #10 by Tơn on 2010/11/21 - 01:00

  Đù má, anh cũng từng 9 năm trịn trên bục giảng trước khi thoát chiển mẹ nó hẳn sang con buôn. Anh chen ngang vầu nghề giáo là để có thời gian rảnh anh đi chạy mánh, hehe. Địt mẹ đi dự giờ, chấm thi thấy nhiều thằng đồng nghiệp ngu như chó, kiến thức cơ bản sai lên sai xuống mà dạy dỗ cái ./ bò. Nhưng được cái tới ngày này là nhậu thả phanh, thậm chí mấy cổ còn rủ đi ịch phò :))

 11. #11 by Mit on 2010/11/21 - 01:18

  Ngày xưa 1 bô lão ma Mít làm giáo sư trường đại học luật SG, cô cổ được phát một căn hộ nho nhỏ trong khu chung cư cho giáo sư nằm gần góc Duy Tân và Hiền Vương.  Ngoài ra, cô cổ cũng có thêm một villa ở Thủ Đức trong làng đại học chỉ ngày cuối tuần ra hóng mát.  Cô cổ học luật bên Tây, rùi về Lừa trước ’54.  Cuộc sống cô cổ khá đạm bạc.  Income chính nhờ bán sách cho sinh viên và bà vợ đi buôn hàng từ ngoại quốc dzìa. 

 12. #12 by Mit on 2010/11/21 - 01:31

  Một bô lão khác của ma Mít cũng học luật từ Tây zià.  Rất hiếm hoi thời thởi vì cô cổ là đàn bà.  Chi bộ có biết ở thời điểm ’75, toà SG chỉ có khoảng 200 nữ luật sư thực thụ? 

 13. #13 by minhhuong on 2010/11/21 - 01:36

  @ anh Tơn: Anh có phải ngày trước lấy nick tên Hồ Trét không thế? Nghe kể vụ trông thi quen quen, giống ông anh Hồ Trét kể

 14. #14 by Bựa Ninh Bình on 2010/11/21 - 03:16

  Địtmịa thằngGúc, bõ tìm nhàcôĐiêu để cámơn mấy tấmhình ricư54 thế mà thằng cánngố bẩu vào quánBựa.  Quán này vui nhề?  Cho bõ 1 gếđẩu hóng gió nhế. À côMít là bắcki hay namkìcali mà tả chiện mưa Cali như chuộtlang đái dzầm thế hử? Còn côKhờ họ Hồ thì phẩy?  Kámơn côĐiêu cho bõ tấm bựanhóc nhớ.

 15. #15 by minhhuong on 2010/11/21 - 03:46

  @Bựa Ninh Binh: kekeke, ông anh đấy à, tạo nick yahoo rồi à. Gúc ra kết quả thế vì em có hộ khẩu ở lốc này anh ạ.

 16. #16 by Mit on 2010/11/21 - 04:37

  À côMít là bắcki hay namkìcali mà tả chiện mưa Cali như chuộtlang đái dzầm thế hử?@ Bựa Ninh Bình
  Namkìcali…hịhịhị Nờ-Bờ ở đâu thế?

 17. #17 by Thượng Sĩ Già on 2010/11/21 - 06:33

  Sưbố tên Bĩnh Bựa mới vầu. Biên đéo gì mầusắc uốnéo sặcsỡ thế, đọc rức hết mẹ bẹn. Giàhói chịukhó tìm mầu thẫmthẫm tí mà dùng, Màu Nho chảhạn. Không chẻcon nó cười bẩu Già còn Ngọ hốhố….

  Uýnh quả dắm chầumầng cô theo thônglệ quán. Sưbố cô phát nữa cho đủ cặp.

 18. #18 by Enterprise on 2010/11/21 - 07:59

  @Dì: hehe, Dì phân-tích dài thế mà nội-dung có khác gì của anh đâu nhở?
  Có-khi anh viết dài, dì dọc chưa hết hoặc tương-tự.
  Cô Pháo nhận-định: Nghề-giáo là nghề củ X tại Lừa. Nguyên-nhân:
  1. Nghề-giáo cũng-như bán hàng, cụ-thể bán nước, bán dâm (mại-dâm), bán coffee v.v… Khẳng-định này được cô Pháo rút ra từ một số tài liệu về Kinh-tế vĩ-mô, của Adam Smith,…
  2. Vì nghề nghể như các nghề khác thì tại sao nó lại được thần thánh hóa ở Lừa. Và cô Pháo nêu nhiều nguyên-nhân. Anh chẳng phản-đối.
  3. Vì được thần-thánh hóa, nó trở thành bất-lương lại được độc-quyền ở Lừa nên cô Pháo coi nó còn thua nghề phò cả vạn lần. Anh chẳng phản-đối.

  Thế anh lăn-tăn gì? Anh lăn-tăn ở điểm 1: các nghề khác-nhau chẳng thể như-nhau. Vì sao khác thì anh đã giải-thích: Do đóng-góp của nó vào xã-hội khác-nhau.
  Thế giáo có hơn phò? Dì cho anh xin tài-liệu nào nói chính-phủ các nước phát-triển đầu-tư nghề phò không thua nghề giáo và xem giáo-dục chỉ-là thứ-yếu.
  Giáo cũng như phò, bọn tư-bản đầu-tư nhưng không công-khai thì sao? Cái-này hoàn-toàn có thể nhưng chẳng có gì để chứng-minh.
  Vậy giáo hơn phò là cái chắc, như-nhau thế-nào được? hehe

 19. #19 by Mit on 2010/11/21 - 08:57

  Quán này vui nhề?  Cho bõ 1 gếđẩu hóng gió nhế.@ Bõ Bựa

  Uýnh quả dắm chầumầng cô theo thônglệ quán. Sưbố cô phát nữa cho đủ cặp.@ Dượng

  Bõ nghe nhời Mít đừng ngồi ghế đẩu.  Khuyên chơn thành đấy! 

 20. #20 by Hoàng Việt on 2010/11/21 - 13:16

  Enterprise 07:59 21-11-2010

  Vậy giáo hơn phò là cái chắc, như-nhau thế-nào được? hehe

  ….

  Nghề bánhoa cũnglà mộtnghề như bấtcứ nghềkhác . Sungsướng cậtlực, từsáng đếnkhuya , fụcvụ nhiệttình chuđáo . Thunhập của Fò tươngđối khá, đủ trangtrải fítổn cuộcsống mà kô ănbám vào ansinh xãhội , thúcđẩy nhiều ngànhhàng pháttriển theo , tỉ dư : quán karaoke, càfê vườn, gộiđầu thưgiãn, nhànghỉ, restaurant ,resort , casino..etc và hàngđống kísinh rậnmu tậnhưởng … gópfần rất lớn vao GDP zưng vẫnsống ngoàivòng fápluật ( ko dc bảohiểm và tái đầutư ) … thía mới đau !

  Nghề nhàjáo thìsao? dc NN đầutư 22% ngânsách QG , hiệuqả x/hội thì kô cần đổthêmxăng vàolửa ,zưng các vị jảngviên có thựcsự là tấmgương nhâncách cho họctrò ? đứnglớp jảng zậy bài thì tiếuxảo ( ko truyềnđạt hết kiếnthức ,họcthêm mới dc điểmcao…ect ) , thiếu tinhthần tráchnhiệm với h/sinh ( thiênvị , ko kiểmtra bàicũ ) , tácphong sưphạm lốbịch ( ăn , nói , mặc…. ) .Jảngviên chịu tráchnhiệm một phần kô nhỏ vào nhâncách côngdân Lừa 
  Tại HP , từ khi media côjáo chửi h/s dc tung trênmạng thì zưluận xh và zững điềutiếng về thầycô dc cácem  co zịp lêntiếng ( mời gúc ) , Nhiều em h/s có cho biếtđây là chiệnthường xảy ra ..,trên bụcjảng , mộtcuộc thanhtra toànngành GD HP đa tiếnhành ( cụ thể thế nào tự gúc )
  Vì Fò kôđc phátluật bảohộ có lẽ chẳng có thốngkê lợitức zo nghềfò đónggóp GDP , chỉ biết cưòi màthoai !!!
  Xétvề lợinhuận kinhtế thì nghềfò hơn nghềjáo , tính tươngtác xã hội thì nghềFò cũnghơn nghềjáo về sự tôntrọng & chămsóc kháchhàng !
  Xétvề nhâncách từng cánhân dễ jì thây ( cô ) jáo dc kínhtrọng hơn Fò ? 

 21. #21 by Cocacola on 2010/11/21 - 14:05

  Ôi zời, sống ở xứ sở Địa Đàng (hùi xưa là Thiên Đàng) như Đại Lừa ta mới có cái màn cãi nhau mí lại vinh danh nghề nghiệp thế nầy.

  Bọn Mẽo mọi Khoai Tây thì rất hãm lìn, cứ lâu lâu dựa vào thống kê rồi đưa ra top các nghề nguy hiểm nhất, top các nghề thu nhập cao nhất v.v.. rồi thôi.

  Đã bảo là nghề giáo lừa hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay Albenlibe âu yếm của Bê ta nên nó đâm ra khốn nạn, còn nghề phò thì không. Cho nên khác biệt rõ ràng.

  Nếu bây giờ đủi ngược lại vị trí: nghề giáo ngoài, còn nghề phò do Bê độc quyền, chỉ được chơi phò mậu dịch thôi thì, hehe, anh chắc chắn rằng, Đại Lừa ta sẽ lại ùn ùn quay sang chửi nghề phò như chó. Thế mới tài!

 22. #22 by Kakashi on 2010/11/21 - 14:30

  trường cấp 3 thân yêu của em là trường VĐ giữa lòng thủ đô bây giừ cũng toàn cô giáo nhà quê mới ra trường chứ làm đéo có cô gíao hà nội nữa. còn ĐH là Finance thì những SV giỏi ra trường xong thì toàn kiếm công ty ngon làm, bọn ở lại làm giáo viên toàn bọn lởm.

 23. #23 by Thích Đủ Thứ on 2010/11/21 - 16:11

  Mấy tên Bựa thối bình luận vớ vẩn!
  Tên nào muốn nên người đều phải đi học!
  Đã đi học thì phải có thầy cô!
  Thầy cô cũng gần như là bố mẹ mình vậy!
  Chê thầy cô khác nào chê bố mẹ mình hở!
  TĐT nhét cứt vào mồm tất cả những tên Bựa nào chê bôi Thầy, Cô giáo nhé!!!

 24. #24 by tieuthithi on 2010/11/21 - 17:29

   Đúng là  chủ nhật buồn như chó cắn , vắng tanh như mả bà Đanh thế này
  Mình  có nhiều  bạn là nhà giáo quá nên …chả có ý kiến gì . Không nói năng cẩn thận chúng nó xẻo trym mình mất  (mặc dù mình  chả có trym)
  Thôi hết ngày Nhà giáo rùi chuyển đề tài đi bà  con

 25. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/21 - 17:29

  -Hehe Zì dây dịt mẹ các cô.

  @Dịt mẹ cô Roai

  Cô biên một cồng tràngjangdạihải rùi kếtluận nhõn một câu cảmtính “ngề jáo caoquý hơn ngề fò” bởi “dónggóp vầu xãhội nhớn hơn” và “dược chínhfủ quantâm hơn” (chi nhiều xiền từ ngânsách hơn).

  Ơ dịt mẹ cô vầu Quán Bựa mà cảmtính nhở? Câu “dược chínhfủ quantâm hơn” Zì côngnhận, zưng thế mặcdịnh là “dónggóp vầu xãhội nhớn hơn” à?

  Dịt mẹ ngề fò déo dược chínhfủ quantâm (bằng xiền) zưng dược cộngdồng quantâm (cũng bằng xiền) hơn thì sao?

  Dịt mẹ cô fát. Fải dể Zì tínhtoán cho cô trắng mắt ra.

  Dịt mẹ một thằng Lừa di học tốn một tháng chừng 200K Ông Cụ (chỉ tính họcfí, déo tính xiền ăn, chơi, vì déo di học thì zững khoản nầy vưỡn fải chi).

  Dây là mức trungbình, vì có thằng học trường quốctế thì cũng có thằng déo thèm di học. Có thằng học thêm học nếm vãi dạn thì cũng có thằng déo có nủi một trái cam dể di học thêm. Cô cứ ra nhà quê mà coi.

  Dịt mẹ một thằng Lừa di học 12 năm trong dời. Dây là mức trungbình, vì có thằng học dạihọc caohọc thì cũng có thằng chỉ học dến lớp 2 thậmchí déo học lớp nầu.

  Như vậy chifí jáozục cho một côngzân Lừa sẽ vầu quãng 200Kx12x12, 29 trẹo Cụ, tươngdương 1.5 ngàn Tơn.

  Còn chifí fò thì sao?

  (Còn tiếp)

 26. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/21 - 17:35

  (Tiếp theo Fò vs Jáo)

  Còn chifí fò thì sao?

  Dịt mẹ một thằng Lừa (dực) di fò liêntục chừng 30 niên trong dời (từ 20-50 tuổi). Dây là mức trungbình, vì có thằng fòfạch ngắn dộ chục năm như Nhất Zâm thì cũng có thằng fòfạch zài suốt dời như Zì hoặc Ông Cụ.

  Chi di fò của một thằng Lừa chừng 500K Cụ/tháng. Dây là mức trungbình, vì có thằng déo chơi fò như Sư Thứ (dấy là cỏn nói thế vì cỏn dã lộ mặt trên mạng, chứ Zì có tin cái dầu buồi Zì dây nầy), thì cũng có thằng chơi liêntục liêntục và tốn bạc tỷ như các sĩquan to bụng bé kèn.

  Như vậy chifí fòfạch cho một côngzân Lừa sẽ vầu quãng 500Kx12x30, 180 trẹo Cụ. Coi như gái déo fòfạch jì (có zưng ít, nên coi như déo có), thì một côngzân Lừa một dời di fò hết 90 trẹo, tươngdương 4.5 ngàn Tơn.

  Dịt mẹ xiền fò gấp 3 xiền học. Cô Roai ngĩ sao? Ngề nầu dónggóp nhiều hơn?

  Déo cần nói nhiều, cô chỉ cần sosánh số gái mần fò (tạm bỏ qua fò dực) và số jáoviên, và thunhập bìnhquân của bỏn, là dủ biết ngề nầu dónggóp cho xãhội nhiều hơn.

  Còn dónggóp về tinhthần thì Zì tạm chưa tính. Cái nầy rất là cảmtính chứ déo dịnhlượng dược.

 27. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/21 - 17:41

  Dịt mẹ Sư Thứ mửa câu sến quá mần Zì cười vãi zắm. Cô cứ việc yêu jáo của cô déo ai cấm hehe.

  Còn với Zì, jáoviên dơnjản chỉ là bọn Education Supplier, thằng jáo Lừa cungcấp hàng kém chấtlượng thì di kiếm thằng jáo Tây mà học. Bỏn có công zậyzỗ Zì thì Zì cũng có công nuôi bỏn, déo thằng nầu fải có tráchnhiệm mang ơn thằng nầu cả.

 28. #28 by minhhuong on 2010/11/21 - 17:48

  Ờ, giả sử xiền fò gấp 3 xiền học đi, nhưng khi kiếm vợ, số thằng muốn lấy giáo viên cao hơn số thằng muốn lấy fò. (Cao hơn nhiều hay không thì đéo chắc, bởi giáo viên chưa chắc nhiều cô xinh bằng fò hehe)

  Như vậy, nhận thấy nhu cầu lấy gái giáo viên cao hơn gái fò (tại thời điểm này ở xã hội Lừa), vậy gái chọn làm nghề giáo nhiều hơn. Kekeke.

  Chọn làm giáo viên rõ ràng an toàn hơn để … trước mắt lấy chồng cái đã HAHAHAHAHA  

 29. #29 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/11/21 - 17:54

  “Mấy tên Bựa thối bình luận vớ vẩn!
  Tên nào muốn nên người đều phải đi học!
  Đã đi học thì phải có thầy cô!
  Thầy cô cũng gần như là bố mẹ mình vậy!
  Chê thầy cô khác nào chê bố mẹ mình hở!
  TĐT nhét cứt vào mồm tất cả những tên Bựa nào chê bôi Thầy, Cô giáo nhé!!!
  ” @ Sư Thứ

       Há há, bạn Sư Thứ vui tính ghê!

      Thứ nhất, muốn nên người thì “phải học” chứ không nhất thiết “phải đi học”, và học thì không nhất thiết phải có thầy cô, đặc biệt là trong thời đại internet như bi giờ.

       Thứ hai, quả gán thầy cô “gần như” bố mẹ là cảm tínhn “cũng gần như” là cái quái gì?. Thầy cô, bố mẹ mà sai trái thì học trò, con cái cũng không bao giờ được chỉ trích? He he cái lý đâu thế.

   

        Cái tư tưởng mang tuổi tác, thứ bậc ra để áp đặt nhau làm cho xã hội trì độn. Về điểm này thì nho giáo quả không ổn.

 30. #30 by Y_Cà_Pháo on 2010/11/21 - 18:12

  Em Hương duyên quá, em yêu. Bây giờ người ta thực dụng thì người ta lấy ngắn nuôi dài. Vừa làm giáo viên, vừa làm phò là một công việc lành mạnh.

  Tí nữa anh sẽ kể chiện cho em nghe. Chiện “Lấy một em phò”.
  ———————————————–
  Địt pẹ cô  Enter này nói chiện rất bầy nhầy nhá. Sao cô cứ bôi ra, rồi cô cứ nghĩ hộ, giải thích hộ người khác là thế nào?
  Sao cô không phản biện theo kiểu: Thằng chó Pháo sai ở chỗ : thứ nhất là … , thứ 2 là…

  Địt mẹ, cô tư duy bần nông theo kiểu bị nhồi sọ. Cái lồn gì mà là đóng góp nhiều với đóng góp ít cho xã hội?

  Đéo thằng nào làm không, cho không đám đông một thứ gì, tất cả đều là trao đổi, “ông thò cái chân giò, bà thò chai rượu”. (quy luật áp dụng cho số đông, đéo áp dụng cho ông CỤ , há há há). Địt mẹ cô sống ở cái xứ thiên đàng lâu quá nên cứ bị huyễn hoặc bởi những thứ đạo đức củ lồn. Tất cả đều do quy luật cung cầu chi phối hết. Địt mẹ, “đừng tin vào thứ gì sạch sẽ quá” NHT.

  ——————–
  Địt mẹ thằng Thứ chưa đọc bài update của anh sao mà phát biểu ” có người đi học, thì phải có thầy cô”

  Địt mẹ, ở cái quán này tao chưa thấy thằng nào gọi thằng Bựa là thầy, trong khi chúng mày học được bao nhiêu thứ ở đây. Hôm 20-11, tên Bựa đéo được một câu chúc mừng chứ đéo nói là được nải chuối, nén hương.

  Địt mẹ thằng Thứ anh chốt hạ như thế này cho nó vuông: “Lúc ở nhà Không Ai Sất cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như Không Ai Sất”

 31. #31 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/11/21 - 18:32

  “Địt mẹ, ở cái quán này tao chưa thấy thằng nào gọi thằng Bựa là thầy, trong khi chúng mày học được bao nhiêu thứ ở đây. Hôm 20-11, tên Bựa đéo được một câu chúc mừng chứ đéo nói là được nải chuối, nén hương.” @ Phấu

  Há há, Phấu sến điếu chịu được. Mà lão Bựa chắc ko cần nải chuối, nén hương đâu, chi bộ góp tiền cho lão ấy 1 tháng chơi fò đi, hê hê hê.

  Mà thế điếu nầu, ngày nhà giáo Lừa mà bọn Bựa lại sáng tạo ra cặp phạm trù triết học “jáo – fò” mới chết chứ. he he

 32. #32 by hùng hục on 2010/11/21 - 18:34

  @Thứ


  Education is a SERVICE INDUSTRY, man!
 33. #33 by tieuthithi on 2010/11/21 - 18:34

  Hôm 20-11, tên Bựa đéo được một câu chúc mừng chứ đéo nói là được nải chuối, nén hương.@Pháo
  Tên Pháo ko đọc còm rùi , cóp  lại còm của chị hôm 19/11 nè

  Cái khoản (chưởi bậy) này thì công nhận  Dì dắm dạy gái cực tốt  đới . Nhân ngày 20/11, chi  bộ tặng Dì triệu đóa Hồng để tri ân công  lao dạy dỗ cái nầu …

  he he  té ra có mình em tặng hoa Dì còn các tên khác sẽ thay vì cám ơn sẽ chửi “địt mẹ Dì” theo thông lệ

 34. #34 by Già Không Đều on 2010/11/21 - 18:47

  Vừa làm giáo viên, vừa làm phò là một công việc lành mạnh.( @Cà Pháo)

  Địt mẹ đéo nói giáo viên phò nữa mà nói về phò có mác giáo viên.

  Đù Má mấy Cô thử lượn vào Lầu Xanh mới Ăn chơi chấm cơm hay gọi hàng chấm nét đi thì sẽ thấy topic nào về phò thòng thêm cái đuôi là ..chỉ là giáo viên làm thêm, không đi qua đêm, đeo kính trông trí thức, vẫn mặc áo dài sau khi tan trường thẳng đến Nhà nghĩ, nghe em nó kể về tụi học trò phá phách trong lớp …thì mấy Cô sẽ thấy lượng views khinh khủng và nhu cầu “bro share cho em em giáo viên này…” hết trang này đến trang khác dài thườn thượt. Địt mẹ dĩ nhiên giá em phò mác giáo viên ấy bao giờ cũng gấp đôi hay tệ lắm 3/2 giá phò thông thường dù không hẳn xinh hơn, service thì không bằng phò chuyên nghiệp vì còn phải làm hàng tí, giáo viên mà điệu nghệ quá sao được đúng hông?

  Tuy nhiên em đó có là giáo viên thật hay không thì chỉ có em nó và cái giường biết, nhưng không thể phủ nhận em nó gắn thêm mác phò giáo viên thì hiệu quả hơn hẳn vì có chút”cao quý” “trong sạch””trí thức” trong nghề Phò.

  Địt mẹ tương tự như mác Phò Văn Phòng, Phò Bảo Hiểm Nhân Thọ, Phò Tiếp Thị Bia, Phò Sale,Phò Sinh Viên Sư Phạm,…

  Làm phò xem ra cũng phải đầu tư, động não và marketing phết chứ không đùa, vất vả đấy mấy Cô ah, qua rồi thời Phò đứng đường  mắt xanh mỏ đỏ có xe dạt tới rồi hỏi”đi không Anh?”

   

 35. #35 by Y_Cà_Pháo on 2010/11/21 - 19:28

  Lấy một con phò.

  Chiện này 100% sự thật. Chiện này là chiện gia cảnh của thằng bạn anh.

  Anh có thằng bạn, người Hài Phòng. Anh chơi với nó từ thời trẻ con bắn bi, tát cá, đến lúc nó lấy vợ 2 thì mỗi đứa một phương, không còn liên lạc.
  Thằng bạn anh là con út gia đình. Năm nó 15 tuổi thì bố nó và anh trai nó ra Đồ Sơn rồi bơi một mạch sang Hồng Kông cỡ năm 89. Vài năm sau, bố nó sang Anh, còn anh nó lại sang Canada mới đểu.

  Mẹ nó mất sớm, ở đéo còn ai. Bố và anh nó ấm chỗ là lo cho nó đi. Để nó ở nhà sống với họ hàng cũng khổ. Số thằng này là số dẫm phải cứt. Năm lần bảy lượt vượt biên đều đéo thành.
  Chán đời, sẵn có ít tiền kiều hối gửi về thằng bạn đem đánh bạc và chơi phò. Số lần nó rủ anh đi mua thức ăn cho chim nhiều không kể siết.

  Thế rồi đùng một cái, nó lấy vợ. “Địt mẹ thằng chó chết”, anh chửi nó  khi nó bảo anh đi bê tráp ăn hỏi hộ.
  Mình chơi với nó từ hồi còn đéo biết chim để làm gì, thế mà nó giấu mình chiện tày đình như thế.

  Anh hỏi: – Thế vợ mày làm gì, quê quán ở đâu?

  Cũng người Hải Phòng  thôi, làm giáo viên, nó trả lời.

 36. #36 by Pepti on 2010/11/21 - 19:31

  Chào địt mẹ chi bộ phát  cho đỡ thối mồm !.
  Địt mẹ chi bộ và Tướng thối cho bọ hỏi phát. Tại làm sao?? Thế đéo nào mà thằng TQ nó cuống cuồng chống lạm phát lên thế nhở Link : http://www.thesaigontimes.vn/Home/thegioi/kinhtecacnuoc/43756/Trung-Quoc-ban-hanh-16-bien-phap-kiem-soat-gia-ca.html

  Trong lúc lạm phát này quá bé so với lạm phát ở VN.

 37. #37 by Y_Cà_Pháo on 2010/11/21 - 20:00

  Hôm sau nó cho anh xem vợ nó. Ối giời, địt mẹ thằng chó này phúc mày to quá, anh thốt lên khi nhìn thấy con vợ chưa cưới của nó cách xa 17,5 m.

  Con vện trông xinh, trắng trẻo, tóc dài, mắt to, háng cũng to, mà lại còn làm giáo viên nữa. Địt mẹ cả đời anh chưa bao giờ thấy một con giáo viên nào ngon lành như thế. Anh nuốt nước bọt.

  Hôm đón râu, anh theo xe xuống tận Thủy Nguyên nhà gái. Kinh tế  nhà gái không ngon lành cho lắm, bố mẹ già, còn 2 em của con vện đứa lớp 7, đứa lớp 9.

  Sau đám cưới tưng bừng,  anh cũng vừa tốt nghiệp và hăm hở với cuộc đời của thằng đi làm thuê.
  Bạn bè ít chơi bời hơn trước vì anh có nhiều quan hệ mới trong một cuộc sống mới.
  Thỉnh thoảng giỗ tết mới ngồi với thằng bạn một bữa rượu vội thôi. Bốn cái tết như thế trôi qua, thằng bạn có cửa hàng bán đồ ống nước. Con vợ ngày càng xinh, ngoan ngoãn, ở nhà bán hàng, thấy bảo thôi giáo viên. Đẻ được đứa con gái đầu lòng.

  Năm sau, năm thứ 5, một hôm có tin báo vợ thằng bạn chết. Anh sốc. Sao chết? Uống thuốc chuột tự tử.
  Sao tự tử? Vợ chồng cãi nhau, quẫn chí, tự tử.
  Địt mẹ thằng chó, nó lại giẫm nát một đời hoa rồi.

  (Phần còn lại ở blog của anh, chán coppy paste lắm rồi)

 38. #38 by Phang_Phập on 2010/11/21 - 21:52

  Cái củ o||o j mà bàn tán dáo hay ve hay củ (|) j khác là cao quý mới cả không cao quý nhể, cái ljn j mà đóng góp cho xã hội, đóng góp cho bản thân là nghề cao quý cả chứ cãi léo. Lịt pẹ bàn nuận cái nồn, ăn nhiều nàm ít, được đĩa nòng nợn thì niếm nia nịa. Lịt pẹ.
  – Có ai  sành về môn HR không nhở, giúp iem phát xem nầu??? giờ em muốn xây dựng cái tiêu chí đánh giá bọn lãnh đạo mà em và mấy đứa bạn đang còng lưng ra giả lương ở các tỉnh thì dư lào? đánh giá dư lào thì chuẩn ạ, chứ em đọc cái Bảng cân bằng điểm
  ( Balance Score Card) mà chả hiểu nhiều lắm, các thầy ai sành chỉ em phát đi. Em xin xách dép hầu diệu thuốc phiện bú miên man ạ. Đây diệu của em đã có thương hiệu ạ, nó đây ạ(ngon tuyệt cú mèo)

 39. #39 by Minh Dũng on 2010/11/21 - 21:56

  Bravo. Ủng hộ tên Bựa lập trường tại KOA dậy học cho các nhi đồng thối tai từ 1 đến 12. 


  Free khi học. Nhưng nên tổ chức các kỳ thi offline và có thu phí. Còn học online hết. Trường học nopaper, bravo.
 40. #40 by Minh Dũng on 2010/11/21 - 22:02

  Free homes của tay Giáp sau khi Giáp tèo cũng khó giữ. Nhưng các bạn Bê kiểu gì cũng phải thu căn đó. Tay Ngô vụ này anh rất thông cảm. Nếu cân đong đo đếm thì nhận ít rủi ro hơn là từ chối. Yếu tố nhậy cảm nhất là dù sao pama hắn cũng đương ở Lừa. 


  Nhân dân các lốc khác cứ ủm lên như đúng rồi toàn loại gato chó chết. Chấp đéo.
 41. #41 by minhhuong on 2010/11/21 - 22:12

  Free homes của tay Giáp sau khi Giáp tèo cũng khó giữ @ anh Dũng

  ———-

  Nhận cả đống đền bù từ lâu rồi anh ui, cả đất vàng trên Hồ Tây lẫn biệt thự kim cương gần nhà em, giữ vào mắt. Chỉ có điều khi nào cụ đi thì mới trả nhà thôi. Trả sớm làm đéo, hà hà hà

 42. #42 by Minh Dũng on 2010/11/21 - 22:24

  @Hương: Khó giữ, nhưng hok dễ lấy đâu em. Sau khi giỗ đầu tển, bắt đầu cưỡng chế bằng văn bản. Chừng sau 1 năm nữa mới mong ngã ngũ mà lấy được, hehe.

 43. #43 by minhhuong on 2010/11/21 - 22:29

  @anh Dũng: Được nhà nước cưỡng chế lấy nhà là cả một trải nghiệm tao nhã, tội đéo gì không dự hehe

 44. #44 by Minh Dũng on 2010/11/21 - 22:29

  @Tên Thứ: Thứ thi thoảng vầu oánh dắm thối dinh lên thế. Thứ trước cũng Jáo phẩy hok em? Thấy Jáo bị chửi nhiều quá động lòng phỏng?


  Thứ phải thấy cái xưng hô You and I nó quan trọng như thế nào. Jáo hay Pa hay Ma cũng là You hết. Sòng phẳng và bình đẳng hết, nhá. Đéo có chuyện cảm tính như Thứ tưởng tượng đâu.

  Còn nói kiểu “đạo đức” như Bê truyền xuống từ vài chục năm nay, thì anh đổ cứt vào mồm Thứ luôn đấy, hehe.
 45. #45 by Minh Dũng on 2010/11/21 - 22:31

  Được nhà nước cưỡng chế lấy nhà là cả một trải nghiệm tao nhã, tội đéo gì không dự hehe


  @Hương: Em ui, con cháu nhà tển cũng biết hok giữ được. Nhưng cũng hok dễ dàng trả. Cứ dằng dai thế cho vui. Bỏn mong xụp mẹ phát, Bê tan, là hòa cả làng. Nhờ! hehe
 46. #46 by minhhuong on 2010/11/21 - 22:42

  @anh Dũng: Sư Thứ ảnh có rất nhiều quan niệm ngộ nghĩnh dễ thương

   

  Giáo viên là mẹ của ta, giáo viên dậy mẹ của ta sẽ là bà ngoại ta, and so on

 47. #47 by hùng hục on 2010/11/21 - 23:16

  Dũng hói với Hương điêu đéo hiểu gì cả! Nhà bạn Giáp sau khi bạn tèo sẽ thành viện bảo tàng! Con cháu cũng đéo được ở, mà cũng đéo phân cho thằng nầu khác.

 48. #48 by hùng hục on 2010/11/21 - 23:20

  Còn Châu Ngô thì thách kẹo đéo dám từ chối nhà của bê xê tê nhá hehe. Ở Lừa thì phải theo luật bê xê tê, địt mẹ cãi vả vỡ mõm ngay dù có là ông Cụ, nhá!

 49. #49 by minhhuong on 2010/11/21 - 23:30

  @ Hục: Theo lời con của bạn Giáp thì con cháu sẽ giả nhà ngay sau khi bạn đi, nhận đền bù xong hết rồi.

  Còn việc nhà ấy làm gì, kekeke, có biết nó diện tích bao nhiêu không mà làm bảo tàng, các cụ có điên đâu. Hé hé

 50. #50 by minhhuong on 2010/11/21 - 23:35

  Ở Lừa thì phải theo luật bê xê tê @ Hục

  ———-

  Em đéo hiểu anh nói gì cả ??? Sao bảo Châu Ngô sống ở Pháp quốc tịch Pháp? Có thuộc quyền quản lý của Bê Xê Tê đéo đâu?