Free homes for the Assholes

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nhà cho Lỗđít

Cách nay chưa đầy tháng Bê Xê Tê độtngột phóng một bấthủ: cấp free một căn chungcư caođẳng bậc nhất Hà Nội cho một Lỗđít (*).

Căn chungcư ý tọa tại caoốc Tin Côm thượngthặng phố Cô Trẹo quận Cô Trưng trungtâm Hà Nội I, giá thịtrường 12 tỷ Ông Cụ, chừng 600 ngàn Ông Tơn, tươngđương 1,000 năm lương hiu côngchức mẫncán hưởng hiu chínhngạch.

Lỗđít ý có côngnghiệp gì kỳquặc ngang giá thiênniênkỷ?

Chả gì kỳquặc. Côngnghiệp của Lỗđít ý tới Xứ Lừa bằng zero. Dưng cổ đã nângtầm vănhóa Sóc Lọ Lừa lên đỉnh-tột-đỉnh, nhờ thắng một giải đấu quốctế danhgiá, đạikhái thế.

Quầnchúng Lừa nhaonhao cãi như bão. Đứa bẩu xứng quá xứng quá. Đứa bẩu đéo xứng đéo xứng. Lỗđít ý thanhminh rầng nọ rầng kia. Loạn-xà-bần.

Cánhân Trung Tướng nghĩ hànhvi của Bê Xê Tê đáng hoannghinh, còn quà cho Lỗđít xứng mới cổ hay không tự cổ biết. Hẳn nó sẽ là tiềnlệ tốt, hốithúc các lỗđít khác cốnghiến cốnghiến và cốnghiến. Nhỡ đâu, chiểu tiềnlệ ý, Bê Xê Tê nủi hứng thí mẹ Trung Tướng quả chungcư giãndân Mỹ Đình II giá 1.2 tỷ Ông Cụ, chừng 60 ngàn Ông Tơn, tươngđương 100 năm lương hiu côngchức mẫncán, nhờ phátminh Văn Bựa mớicả Asinerum mớicả Thập Dâm Công, thì sao thì sao?

Nếu Trung Tướng là Lỗđít, đươngnhiên Trung Tướng nhận cănhộ. Quầnchúng các cô đừng tưởng Bê Xê Tê khấu thuế các cô mua quà Trung Tướng nhế. Địt mẹ Bê Xê Tê xin đểu cô Vượng đấy (**). Hơn nữa, so dững món bôlão Trung Tướng cúng khống Ông Cụ thời 1955-1956 (3,000m2 đất và nhà giữa Thủđô Vănvật hehe), thì chungcư Tin Côm chưa bằng cục cứt cục cứt cục cứt.

***

Trung Tướng duyệt Nhà Cho Lỗđít ever nầu.

Thợ thơ Hĩu Tố được cấp quả dinhthự hoànhtráng phố Phan Đình Phùng, cạnh dinh Phó Xứ. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Phó Thủtướng của Hĩu.

Thợ thơ Diệu Xuân được cấp [nửa] quả biệtthự êmđềm phố Điện Biên Phủ mà cô Vũ Cù đang chiếm mần Vănphòng Luật. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Côngthần Bộtrưởng của Diệu’s Lover & Vũ’s Papa, cô Cận Huy. Cô Diệu không vợ không con nên bị cô Cận gọi đến sống cùng, đơngiản.

Thợ nhạc Thi Nguyễn Đình, thợ văn Nam Vũ Tú đều được cấp condo đặckhu Sĩquan Đội Cấn. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Lỗđít Lề Phải của hai cô. Các cô đóng Sếp Hộivăn Lừa liền 40 niên.

Phía Sài Gòn, đám thợ sử Giầu Trần Văn, thợ báo Đằng Trần Bạch, cũng được cấp côngthự phố nhớn xôngxênh. Dưng hehe, ấy lại là tiêuchuẩn của Lãnhtụ và Lãothành, từng gồng mông đủn Chếđộ qua miệtmài laotù đếquốc.

Dững lỗđít tămtiếng như Mai Đặng Thai, Tùng Tôn Thất, Anh Phan, Xiển Nguyễn, Hưng Trần Duy, Di Hồ Đắc.. cũng nhận quà Bê Xê Tê mỹmãn. Dưng hehe, số quà ý đéo bằng 1/100 tàisản các cổ nộp Ông Cụ trong Mùa Cáchmạng xavời (***).

Dânbiểu thợ nổ Quốc Dương Trung râu tóc trắng bốp tuổi 60 vưỡn cầncù xin Bê Xê Tê cơi thêm vài thước vuông phòng ngủ tại chính quả nhà pa cổ tặng Không Ai Sất (****).

Lỗđít gộc đấy hehe.

Thợ văn Bổng Nguyễn, thợ nhạc Nhuận Đỗ, thợ vẽ Nghiêm Tư, chục cô nữa, tuyền hạng Lừa Lỗđít Top Ten, được biếu mỗi cô 20m2 thuộc chungcư 3-tầng 65 Nguyễn Thái Học trịgiá 800 tô phở, sướng ha.

Lỗđít gộc đấy.

***

Thu 199x, thằng Đoong Toong, cháu nội lỗđít họcgiả Anh Đào Duy, kêu Trung Tướng tới cỏn ăn mừng vụ tên ông cỏn bị Bê Xê Tê gán cho con phố chạy trước nhà cỏn (*****).

Nhà Đoong Toong ngự lầu 3 chungcư 35-tuổi Kim Liên, tầm 30m2, nhỉnh hơn bếp Trung Tướng tị. Không bancông. Không toalét. Sàn ximăng tròngtrành. Trần vôi tróc loét.

Khắp nhà treo cơman kỷvật cô Anh. Trung Tướng hỏi Đoong Toong, ông mầy bỏ lắm hàng đây thế?

Đoong Toong bẩu, ơ thằng nầy, ổng ở đây mà.

Trung Tướng biết chó đâu.

Nó là Quà Cho Lỗđít.

(@2010)

(*) Lỗđít: Tức tríthức Lừa. Là Trung Tướng mượn chữ Ông Mao “Tríthức Cái Lỗđít” để gọi giaicấp vôdụng nhất xãhội bằng quả name đíchđáng nhất của nó.

(**) Cô Vượng: Chủ caoốc Tin Côm.

(***) Mùa Cáchmạng: “Em là búp măng non em nhớn lên trong Mùa Cáchmạng”.

(****) Không Ai Sất: Bạn thân Ông Cụ, đạica của Bê Xê Tê. Mời coi loạt bài Thiênđàng.

(*****) Anh Đào Duy: Họcgiả Lừa hiếmhoi có tên trong Larousse Báchkhoathư.

Ảnh đầu bài chụp thợ nhạc Cao Văn bú diệu tại nhà riêng cô cổ, phố Yết Kiêu, Hà Nội. Cũng là một Quà Cho Lỗđít, 80-niên, 30m2, không toalét. Tấtnhiên cô Cao không biên Quốcca Lừa nơi đó.

Thợ đàn Sơn Đặng Thái sau khi thắng một giải đấu quốctế danhgiá hồi 198x không được Quà, dưng pa cổ, thợ nhạc Hưng Đặng Đình, đã thoát kiếp sống gậm cầuthang nhờ sự ý, cũng như Quà, hehe, dù chỉ rộng 12m2.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Độtngột: (Đột ngột).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Thượngthặng: (Thượng thặng).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Chínhngạch: (Chính ngạch).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Côngnghiệp: (Công nghiệp).
– Kỳquặc: (Kỳ quặc).
– Thiênniênkỷ: (Thiên niên kỷ).
– Nângtầm: (Nâng tầm).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Nhaonhao: (Nhao nhao).
– Thanhminh: (Thanh minh).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Hoannghinh: (Hoan nghinh).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Hốithúc: (Hối thúc).
– Cốnghiến: (Cống hiến).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Giãndân: (Giãn dân).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Phátminh: (Phát minh).
– Mớicả: (Mới cả).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Cănhộ: (Căn hộ).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Bôlão: (Bô lão).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Chungcư: (Chung cư).
– Dinhthự: (Dinh thự).
– Hoànhtráng: (Hoành tráng).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Biệtthự: (Biệt thự).
– Êmđềm: (Êm đềm).
– Vănphòng: (Văn phòng).
– Côngthần: (Công thần).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Đặckhu: (Đặc khu).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Hộivăn: (Hội văn).
– Côngthự: (Công thự).
– Xôngxênh: (Xông xênh).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Lãothành: (Lão thành).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Laotù: (Lao tù).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Tămtiếng: (Tăm tiếng).
– Mỹmãn: (Mỹ mãn).
– Tàisản: (Tài sản).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Xavời: (Xa vời).
– Dânbiểu: (Dân biểu).
– Cầncù: (Cần cù).
– Trịgiá: (Trị giá).
– Họcgiả: (Học giả).
– Bancông: (Ban-công).
– Toalét: (Toa-lét).
– Ximăng: (Xi-măng).
– Tròngtrành: (Tròng trành).
– Cơman: (Cơ man).
– Kỷvật: (Kỷ vật).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tríthức: (Trí thức).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Vôdụng: (Vô dụng).
– Xãhội: (Xã hội).
– Đíchđáng: (Đích đáng).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Đạica: (Đại ca).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Hiếmhoi: (Hiếm hoi).
– Báchkhoathư: (Bách khoa thư).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Cầuthang: (Cầu thang).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đỉnh-tột-đỉnh.
Loạn-xà-bần.

*** 1. #1 by nhất on 2010/11/20 - 16:25

  Nếu anh đoán không nhầm thì trong nhà của bạn Hữu có cái lò sưởi đốt củi ( tấm hình đầu tiên của huong điêu). Bọn Pháp nhợn xây nhà ở Lừa mà cũng nhét cái lò sưởi vào. Lừa quen ở nhà tranh vách đất vào thấy thừa thãi bịt mẹ nó đi, xong đến mùa đông quấn chăn bông ở trong nhà và suýt xoa vì lạnh.

 2. #2 by Enterprise on 2010/11/20 - 16:36

  Hehe, nghề nào đóng góp cho sự phát triển của xã hội đều là nghề cao quý.
  Đó là do anh hóng từ các bô-lão. Sau này đọc-sách xem-phim cũng thấy vậy nên mặc-định nó thế. Anh nghĩ cô Pháo cũng định nghĩa như vậy nên mới có ý-kiến với cô Pháo.

  1. Nếu không chấp-nhận định-nghĩa trên:
  Cô Pháo nói thế-nào cũng đúng. Bởi-vì cô Pháo hoàn-toàn có-thể đưa-ra định-nghĩa một tập-hợp các nghề cao-quý trong-đó chỉ có thứ-tự “=” giữa các nghề, hehe. Kể-cả việc cô Pháo cho-rằng ông-chó và ông-lừa là như-nhau.

  2. Nếu chấp-nhận định-nghĩa trên:
  Sẽ có nghề cao-quý hơn dựa vào mức-độ đóng-góp cho xã-hội. Ở đây anh nói mức-độ đóng-góp cho xã-hội chứ không nói đến vật-chất mà chủ-thể hành-nghề thu-được nhé.
  Nếu-vậy, hai nghề khác-nhau không mặc-định là cao-quý như-nhau. Và trong những nghề có-thể có sẽ có nghề cao-quý nhất.
  Và nghề cao-quý nhất không nhất-thiết là một nghề nào-đó mà nó sẽ thay đổi theo mức-độ đóng-góp của nó vào sự phát-triển của xã-hội tại thời-điểm xét.
  Vì-thế mà anh không đồng-ý với cô Pháo ở chỗ nghề-giáo cũng như mại-dâm.
  Hehe

 3. #3 by Cocacola on 2010/11/20 - 17:10

  @Hường và chi bộ:

  Cái quả biệt thự bạn Hĩu, nghe giang hồ đồn là giá trị giờ khoảng triệu Tơn, sau khi bạn Hĩu mất, con cháu bạn bản nhanh tay lẹ chân chốt lời (get benefit), bán ngay lấy xiền tươi rồi. Có đúng thế không?

 4. #4 by Gã khờ on 2010/11/20 - 19:03

  Anh thấy các chú cãi mà quên đi điều căn bổn là: Giáo dục của người ta lấy người học làm trung tâm. Còn giáo dục xứ Lừa lấy bê xê tê làm trọng.


  Chấm hết, các chú cứ cãi đi anh nghe.
 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/20 - 20:08

  Dịt mẹ các cô ăn qp/ Zì dã về.

  Dịt mẹ cô Roai nhẫnnại vụ caoquý mới cả không caoquý nhở?

  Thế déo nầu là ngề caoquý các cô dã có dịnhnghĩa chưa?

  Theo chuẩn ngônngữ thôngthường, “ngề caoquý” là ngề dược xãhội/cộngdồng trọngvọng (hơn các ngề khác). Ngề nầy “caoquý hơn” ngề kia ngiã là nó dược trọngvọng hơn ngề kia.

  (Còn tiếp dịt mẹ)

 6. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/20 - 20:10

  (Tiếp theo dịt mẹ)

  Thế “dược xãhội/cộngdồng trọngvọng” là thế nầu? Là dược một số quầnchúng dôngdảo của xãhội/cộngdồng ý trọngvọng.

  (Còn tiếp dịt mẹ)

 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/20 - 20:12

  (Tiếp theo quả “Caoquý” dịt mẹ)

  Hai diều Zì vừa nói các cô có dồngý không? Không dồngý thì dịt mẹ các cô xíttốp, déo dược cãi nữa vì ngay cái kháiniệm tiêndề cơbản cũng déo thốngnhất thì cái nhau cái qp jì hử?

  (Còn tiếp dịt mẹ)

 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/20 - 20:14

  (Tiếp theo quả “Caoquý” dịt mẹ)

  Chiểu các tiêuchuẩn Zì dưa ra, thì trong xãhội Lừa, ngề fò chưa bâujờ là Caoquý, vì dơnjản chưa bâujờ nó dược số dông trọngvọng.

  (Còn tiếp dịt mẹ)

 9. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/20 - 20:19

  (Tiếp theo quả “Caoquý” dịt mẹ)

  Ngề fò là déo Caoquý, thế ngề jáo thì sao?

  Hehe ngề jáo từng là Caoquý, ngiã là dược số dông trọngvọng.

  Sâu Zì nói ngề jáo “từng là Caoquý” mà déo nói nó “là Caoquý” hử?

  Dơnjản, ngề jáo bijờ déo dược số dông Lừa trọngvọng. Trừ bọn jáo, bọn sống nhờ jáo, và bọn có con di học và dang ngồi trước jáo, chả có thằng Lừa (hiệntại) déo nầu nói tốt về ngề ngể. Cũng jống như ngề y, ngề luật, ngề cam vậy, dịt mẹ các cô thử dếm xem có bâu thằng Lừa déo có lợitức jì mới các ngề ngể mà nói tốt về chúng?

  (Còn tiếp dịt mẹ)

 10. #10 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/11/20 - 20:21

  “Anh thấy các chú cãi mà quên đi điều căn bổn là: Giáo dục của người ta lấy người học làm trung tâm. Còn giáo dục xứ Lừa lấy bê xê tê làm trọng” @ Bạn Khờ

  Việc lấy người học làm trung tâm là tất yếu theo quy luật cung cầu khi mà bọn tư bẩn thối nát coi DG như là sản phẩm, dịch vụ. Việc hướng đến chất lượng là đương nhiên.

  Ở Lừa bi giờ DG chắc gì đã được tầm “lấy bct làm trọng”, nếu được thế thì Lừa không hổ lốn về GD như giờ, nếu nói theo nghĩa trọng bct=ngu dân thì có thể. DG Lừa giờ điếu theo một chương pháp nầu hết.

  Cuối tuần chi bộ phò đi bú bia hết roài hay sao í nhờ. Quán vắng teo.

 11. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/20 - 20:22

  (Tiếp theo quả “Caoquý” dịt mẹ)

  Nói tóm lại, ở thờidiểm hiệntại (chứ déo fải ngàn niên trước), ở Xứ Lừa (chứ déo fải bên Tầu), ngề jáo déo fải là ngề caoquý.

  Vậy thì nó khác déo jì ngề fò?

  (Còn tiếp dịt mẹ)

 12. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/20 - 20:24

  (Tiếp theo quả “Caoquý” dịt mẹ)

  Các cô sẽ bật Zì, ừa ngề jáo déo fải Caoquý như nó vốn là, zưng ít ra nó cũng Caoquý hơn ngề fò chứ?

  Hehe nge câu nầy chết cười, dịt mẹ các cô nên thay từ “Caoquý” bằng một từ khác thích hợp hơn thì Zì mới jảnhời.

  (Còn tiếp dịt mẹ)

 13. #13 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/11/20 - 20:36

  He he he. Hôm nây ngày 20-11 mà lão Bựa mới chi bộ lại cứ chửi vung vãi vào cái danh của các giáo Lừa thì bọn bỏn chịu sao nủi.

  Năm nay báo dảng có vẻ ít bài về nhân cách người thầy nhỉ, hay mình chưa cập nhật đủ?

  Các váng son bỏ đi cái là lão Bựa “dit me” vung xích thố lên thế à, hế hế.

 14. #14 by Enterprise on 2010/11/20 - 20:39

  @Dì:
  Hehe, vậy thay cao-quý bằng “đóng-góp cho xã-hội” nhé!

 15. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/20 - 20:40

  (Tiếp theo quả “Caoquý” dịt mẹ)

  Nói chung kháiniệm “Caoquý” là một kháiniệm lỗithời. Déo có dịnhlượng, hếtsức cảmtính, và dạodứcjả.

  Ngề “cao/quý” bijờ fải dược dịnhngiã:

  1- Nó dang mần ra nhiều játrị vậtchất cho xãhội. Vízụ côngngệ, kinhzoanh, thươngmại..

  2- Nó
  dang mần ra nhiều játrị tinhthần cho xãhội. Vízụ jáozục, ytế, chínhtrị..

  3- Nó sẽ có ích cho tươnglai, về vậtchất or tinhthần. Ấy là khi nó déo tạo ra játrị déo jì trong thờidiểm hiệntại, vízụ ngề mần khoahọc, ngiênkíu cái déo jì vũtrụ, toán lýthuyết, blah blah.

  4- Nó dem lại thunhập tốt cho cánhân người mần ngề ý. Hehe tiêuchuẩn nầy mới gọi là quantrọng mà bọn Lừa tuyền lờ mẹ di.

  3 tiêuchuẩn dầu hoàntoàn dịnhtính, déo có dịnhlượng déo jì cả. Dịt mẹ một thằng mần côngngệ jỏi, zưng lại là côngngệ jiết người, thì là tốt hay xấu? Hai thằng cùng mần một ngề, zưng ở hai nước dốingịch, và ngề của thằng nầy là tỉn thằng kia, thì là jì?

  Hehe rốtcuộc chỉ có tiêuchí No4 là chuẩn.

  Dịtmẹ ngề nầu có thunhập tốt, mà déo mần hại nhiều cho người khác, là ngề caoquý hehe.

  (Còn tiếp dịt mẹ)

 16. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/20 - 20:52

  (Tiếp theo quả “Caoquý” dịt mẹ)

  “Dịtmẹ ngề nầu có thunhập tốt, mà déo mần hại nhiều cho người khác, là ngề caoquý”

  Dịnhngiã thế là chuẩn. Ngề mà cho ta thunhập tốt, hẳn là nó cũng dem lại thunhập tốt cho cộngdồng, vậtchất or tinhthần. Déo có chiện ai dó mần việc jì dó mà chỉ có tácdộng tới chính bảnthân tển.

  Thế còn “déo mần hại cho người khác” là thế nầu? Kháiniệm nầy cũng là dịnhtính, zưng lại tươngdối zễ chấpnhận.

  Tỉnhư ngề buôn matúy có thunhập tốt, zưng bị hầuhết các cộngdồng zânsinh coi là có hại cho số dông. Khi chưa chứngminh dược matúy có lợi, thì ta cứ chấpnhận nó có hại dã, ít nhất là mần ngề nầy ở most countries sẽ bị di tù hoặc thậmchí dòmdòm. Vậy ngề buôn matúy déo fải caoquý.

  Ngề fò ở Lừa cũng déo fải caoquý, vì nó déo dược 1/2 zânchúng (bọn liềnbà) coi là có lợi, và cũng déo có thunhập tốt.

  Tinhiên ngề fò ở Nga lại là caoquý hehe.

  (Còn tiếp dịt mẹ)

 17. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/20 - 20:57

  (Tiếp theo quả “Caoquý” dịt mẹ)

  Thôi chán déo nói tiếp nữa vì các cô tiếpthu như cái dầu qp/ ý, déo ra thểthống jì cả.

  Tóm lại ngề jáo Lừa hiệntại cũng déo caoquý như ngề fò thôi, zưng mà Zì vưỡn chúctụng các jáo, vì hôm nay là ngày của bỏn.

  Cũng như ngề báo là ngề Zì coi tởm nhất (không vì thunhập, mà vì sự dộchại của nó), zưng Zì vưỡn chúctụng các nhàbáo nhân ngày của bỏn như thường.

  Cái nầu fải ra cái nấy dịt mẹ các cô.

  (Hết rùi dịt mẹ)

 18. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/20 - 21:10

  Dã xong chủdề 20/11, jờ quay về dềtài của bài biên dịt mẹ các cô.

  Zinhthự cô Hĩu nằm cạnh dinh Ngị Lê Thanh, Trinh Nguyễn Zuy, tuyền côngthần caodẳng.

  Quả zinh dó já thịtrường hiệntại quãng 10 trẹo Ông Tơn (chứ 1 trẹo cái dầu buồi Lả ý), và dã thuộc về một lãnhtụ khác.

  Các lãnhtụ Lừa hồi hiu nhiều cô khíkhái jả mẹ nhà Bê Xê Tê. Tỉnhư cô Zũng Văn Tiến, mấy năm cuối dời xin tòa khác nhonhỏ, và trả quả zinh tuyệtdẹp dầu fố Bắc Sơn (cạnh zinh Jáp Võ) cho Không Ai Sất.

  Tinhiên cũng nhiều lãnhtụ déo jả nhà mà dể cho con cháu bán kiếm xiền. Dịt mẹ cũng là côngthần một thuở, việc déo jì mà khíkhái sến bỏ mẹ.

  Zưng zinh của Hĩu thì cổ déo nuốt trôi, mặczù cổ nhấtkhoát déo chịu chiển vầu thời jữa 199x, khi mà cổ dược dền mấy mảnh dất kèm nhà tovật zưới Thành Công (dủ cho mỗi dứa con cổ một tòa hehe).

  Dịt mẹ cô Hĩu là một bấthủ về thói tham quyền cố vị. Cô lấy tấtcả các khỏan dềnbù zưng vưỡn déo chịu zời zinh cho dến khi về Jời năm 200x.

  Sau khi cổ tèo, các con cổ cũng dịnh bán mẹ zinh (já lúc dó quãng 5 trẹo thôi), zưng déo xong hehe. Có jấytờ déo jì dâu mà bán. Bê Xê Tê khônkhéo déo hóajá zinh dó cho cổ.

 19. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/20 - 21:17

  Zinh cô Hĩu tuy trong hẻm, zưng hẻm dó còn to hơn nhiều con fố mới của Hà Nội, xungquanh tuyền lãnhtụ, có lính gác từ dầu hẻm tới cuối. Dịt mẹ cô déo chiển là fải hehe.

  Sân zinh cô Hĩu tovật dủ chỗ cho khoảng 20 con xe dỗ. Trong zinh có hầm diệu, có gác mái, có baolơn, có vườn bông, có cổthụ, có lò-sưởi, có xí-bệt, có tắm-bồn.., dều từ 194x.

 20. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/20 - 21:23

  Trong sân zinh cô Hĩu có một cây táo rất to, mà theo fongthủy nó là thứ chặn mẹ hoạnlộ của cô.

  Coi thơ cô biên nè “Cành táo dầu hè zungzinh quả ngọt”..

  Zinh dó vốn của người Fáp nên cây táo dó jồng ở dó là chiện thường vì Fáp déo ke fongthủy.

  Zưng với cô Hĩu, cây táo dó mần cho cô diêudứng cuối dời hehe, và cuốicùng nó dã bị chặt, tấtnhiên rùi.

  Táo chặt xong, thì cổ cũng dã jàhói vôdối hehe, còn jà hơn cả Ông Cụ, mầnăn déo jì nữa.

 21. #21 by Gã khờ on 2010/11/20 - 21:28

  Các chú cứ mãi lòng vòng thì các chú là cái lỗ đít là đúng rồi còn gì? Các chú cứ mãi chê bê xê tê nói dài, nói dai, nói dại. Dưng các chú lại mắc phải cái bệnh nói dại ấy thì cái chú là cái lỗ đít của bê xê tê chứ còn gì?


  Thôi anh chờ các chú nói dài, nói dai mà nói dại chưởi nhau. Anh thì chỉ gút lại 1 câu để các chú nghĩ cần phải làm gì cho mền và gia đình mền thoai.
  ——————————————————————–
  nếu nói theo nghĩa trọng bct=ngu dân thì có thể. DG Lừa giờ điếu theo một chương pháp nầu hết.@Chú Ngồi chồm hổm

  Chú hiểu ý anh rồi đới.

  Ngày xửa tụi Tây nó dùng chính sách nghèo để trị dân Lừa. Bây giờ bê xê tê dùng chính sách tam phân để trị: Nghèo – Ngu và Chia rẽ để trị. Anh có cái tật là bình dân ngôn ngữ, ngắn gọn, xúc tích để khai óc Lừa.
 22. #22 by Già Không Đều on 2010/11/20 - 21:29

  Căn hộ mới free cho Cô Châu Ngố chỉ là căn hộ dạng công vụ, nghĩa là chỉ được sử dụng thôi chứ có quyền đéo nào đâu trong việc mua bán sang nhượng cầm cố thế chấp cặc gì được.

  Đụ Mẹ Của biếu là của Lo – Của cho là của Nợ chứ hay ho gì, một ngày trời không đẹp trăng sao không vui, Bê Tê Xê nứng . /  thu hồi lại rồi cấp cho cô Lỗ đít khác hoặc đéo thực hiện theo nghị định gì gì 60 61 thì cũng khác đéo gì đời là cõi tạm đâu hử.

  Địt Mẹ, nhà Cô Châu đéo ở Đội Cấn nữa mà dìa Vincom ngay trước là cho Mama Papa vui thú điền viên tuổi già, sau cũng chỉ để chờ cái nghị định hóa giá sau một thời gian thôi, nhân dân quá rõ cái bài này .Trong thời gian chờ cái sổ đỏ chính thức đứng tên mình thì Cô Châu Ngô phải là con mèo mướp ngoan ngoãn Gọi Dạ Bảo Vâng của Bê Xê Tê  trong mấy vụ xài tên và mề đay của Cổ bù lu bù loa cho Viện Toán Học mới khơi gợi tinh thần quốc gia Sóc Lọ thui.

 23. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/20 - 21:29

  Thôi dịt mẹ Zì déo nói chiện Quà Cho Lỗdít nữa, mà quay về chiện một số Vàng Son zỗi bỏ Quán.

  Dịt mẹ Zì dọc di dọc lại vưỡn déo hiểu là các ẻm bỏ di vì lẽ jì? Dịt mẹ nếu Zì chưởi các ẻm dã dành, dàng nầy Zì còn déo vầu Quán nữa. Ai chưởi jì các em à? Zì déo thấy déo hiểu mẹ.

  Thôi dịt mẹ Zì zí buồi vầu chèokéo các ẻm nữa. Dịt mẹ các ẻm không chịu nủi nhiệt, thì cút hết cút hết. Ở dây déo có chỗ cho bọn sến, kểcả Vàng Son.

 24. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/20 - 21:34

  @Cô Dều

  Cô déo biết luật Quà của Bê Xê Tê rùi. Về hìnhthức thì nhà cấp cho côngthần dều là nhà côngvụ hết, zưng déo từng có côngthần nầu bị duổi khỏi dó trừkhi bật Bê Xê Tê (như cô Hoan Hoàng Văn).

  Và dộ vài chục năm thì hoặc sẽ dược hóajá bán rẻ luôn (nếu nhà không xịn như nhà Xuân Đặng Hồi chẳnghạn) hoặc dược dềnbù tỹtã (nếu là nhà xịn như zinh cô Hĩu).

  Zưng cô Ngo nhận nhà dó thì quả là mệt rùi. Chẳngnhẽ nhận rùi mà lại déo về cốnghiến hehe? Mà về thì cốnghiến cái o/ jì bijờ.

 25. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/20 - 21:40

  Bôlão dàng mẹ cô Ngo cũng zòngzõi quýtộc Hànội từ 194x, dịt mẹ cũng biếu không cho Ông Cụ khối nhà, nên chiện cô cổ lấy quả nhà dó là chả có déo jì lăntăn.

  Dịt mẹ không lấy thì tức lòi mắt như cô Quốc Dương Trung ý, fải thuê nhà ở trong chính cănnhà của papa cúng Không Ai Sất hehe.

 26. #26 by LUUMANH on 2010/11/20 - 21:40

   

   Ôi, con của bố, con thấy các cô các chú đi nghỉ mát   đéo cho con tham gia con thấy chán hông, chán hử . Ôi địt mẹ thằng con ngu, cứ việc mình mình làm, ./ gì phải nghĩ hả thằng đần, bố luôn bên con . Vét đĩa mẹ thằng Mặt./ như thường lệ

 27. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/20 - 21:43

  Thôi Zì di bú ziệu mới các bạn Bê Xê Tê dây. Dịt mẹ các cô fát cho dỡ hôi loa.

 28. #28 by LUUMANH on 2010/11/20 - 22:11

  Mặt./ ơi là Mặt./ ơi, lấy cái ảnh minh họa cũng sai. Mặt này là mặt bạn Dũng Hải Phòng đấy chứ có phải là mặt bạn Sửu đâu . Nhẽ Mặt./ đéo biết gì về Vin con anh với U cờ dai con anh 

 29. #29 by Cocacola on 2010/11/20 - 22:12

  Chẳngnhẽ nhận rùi mà lại déo về cốnghiến hehe? Mà về thì cốnghiến cái o/ jì bijờ.@ Bựa

  Hehe, Bêxêtê cần đéo gì cống hiến của Chau Ngo, Bê chỉ muốn  thuê cái mề-đay và cái tên của cổ, y chang như bọn nhà thuốc thuê bằng Dược sĩ ý!

 30. #30 by LUUMANH on 2010/11/20 - 22:28

  Hehe, Bêxêtê cần đéo gì cống hiến củaChau Ngo, Bê chỉ muốn  thuê cái mề-đay và cái tên của cổ, y chang như bọn nhà thuốc thuê bằng Dược sĩ ý! @Lả Lồn Lồn Lồn  

  Ối làng lước ơi.   Anh thề là đéo thèm địt mẹ thằng Lả./ nữa . Địt cụ mày, mười mấy Cụ đéo đến triệu Tơn, có gì mà nghĩ. Mày nên nghĩ rằng có óc thì bằng đấy là đáng bâu nhiêu còn loại đầu bùn óc đất thì cứt cũng đéo có chỗ mà ngậm con ạ.  Địt cụ mày nhìn vụ thanh lý nàh 60 61  chưa . Địt cụ thằng Lả đầu bùn óc đất

   

 31. #31 by LUUMANH on 2010/11/20 - 22:32

  Thôi Rô ạ, nghĩ em nghỉ cũng phải thôi. Rô mà còn còm khi  Mặt./ với Lả./ nó lải nhà lải nhải nhẽ đéo biết còm thế nào Rô Lải Nhải nhở

 32. #32 by minhhuong on 2010/11/20 - 22:35

  Nhà phân cho các cụ bởi nhà nước thì không bao giờ có giấy tờ sở hữu gì cả, nhưng lại có 1 loại giấy kiểu như là «Nhà này là nhà công vụ do ABC phân cho cụ Dê».

  Phải có tờ giấy này để xin giấy phép xây sửa gì nếu muốn (nói thế chứ các cụ cần mẹ gì phép keke), khi có chương trình hóa giá nhà (kekeke, vụ hóa giá này buồn cười lắm, cống hiến bao nhiêu sẽ quy ra mét vuông, nếu cống hiến nhỏ hơn diện tích nhà thì phần diện tích thừa ra đó sẽ phải trả tiền, tất nhiên với giá đéo phải giá thị trường.

  Để lấy lại nhà, kekekeke, ối giồi ôi làm đéo gì có chuyện lấy được không, phải đền đất, nhà (thường là đất), có cụ được đền vài chỗ, nhận hết rồi nhưng vưỡn ở cho tới khi cụ nghẻo thì gia đình mới trả.

 33. #33 by Cocacola on 2010/11/20 - 22:38

  Địt cụ mày, mười mấy Cụ đéo đến triệu Tơn, có gì mà nghĩ. Mày nên nghĩ rằng có óc thì bằng đấy là đáng bâu nhiêu còn loại đầu bùn óc đất thì cứt cũng đéo có chỗ mà ngậm con ạ.  Địt cụ mày nhìn vụ thanh lý nàh 60 61  chưa@ Manh Mặt ./

  Nói gì chả hiểu mẹ

 34. #34 by Dom-dom on 2010/11/20 - 22:48

  Nhân ngày 20/11 chúc mừng các thầy cô giáo cấy.
   Anh già hói nên được học các thầy cô giáo thời thởi nhìn chung là hết lòng vì HS nên ít có bức xúc với thầy cô như một số bựa tin tin. Vì thế lời chúc mừng của anh thực sự từ đáy lòng.
  Nhận định về nghề “cao quý” đúng như tên Tướng nói là nghề Cho nhiều thu nhập mà lại ít hại người. Với tiêu chí này thì trong XH ta sẽ có nhiều nghề cao quý, nhưng chắc chắn ko phải nghề giáo, vì nghề giáo đại đa số ko cho thu nhập cao, thậm chí là thấp so với thu nhập chung của XH. Còn lợi với hại (so với các nghề khác) cho mọi người thì tùy quan niệm. Nếu nhìn góc độ kiến thức thì người thầy ko có quyền quyết định, điều đó thuộc tầm vĩ mô. Nếu nhìn góc độ giữ trẻ (từ trẻ ị đùn đến trẻ to đầu) thì nó quá lợi cho nhiều GĐ. Nghĩa là đ/v XH nó tạm được, nhưng nó ko hề được đ/v bản thân ng làm nghề giáo.
  Còn BCT tại sao cứ tung hê và định hướng cho cả XH tung hê nghề giáo là nghề cao quý vì bỏn muốn GV tự sướng mà cúc cung với nghề với đồng lương rẻ mạt. Nghề nào đc bỏn đề cao chắc chắn nghề đó nặng nhọc và chưa đc bỏn trả công xứng đáng, thay vì trả vật chất thì bỏn ban nước bọt.
  Có Bựa nói nghề giáo là một nghề nhàn hạ nhiều thời gian rỗi chăm sóc GĐ thì có thể nói bựa đó bé cái nhầm đới.(còn tiếp)

 35. #35 by LUUMANH on 2010/11/20 - 22:50

  60 61 là sau này còn đéo biết, thế mà còn hóng . Lả./ tintin đéo chịu được

 36. #36 by Cocacola on 2010/11/20 - 23:04

  @ Manh Mặt ./ Trâu: Ối zời ơi, coi lại cái mạch đối thoại đây này, liên quan đéo gì đến 60 61 hử Manh?

  Trích:
  Chẳngnhẽ nhận rùi mà lại déo về cốnghiến hehe? Mà về thì cốnghiến cái o/ jì bijờ.@ Bựa

  Hehe, Bêxêtê cần đéo gì cống hiến của Chau Ngo, Bê chỉ muốn  thuê cái mề-đay và cái tên của cổ, y chang như bọn nhà thuốc thuê bằng Dược sĩ ý! (Hết trích)

  Bựa bảo: Ngo nhận nhà của Bê -> phải về cống hiến. Nhưng hiến đéo gì giờ?

  Lả bảo: Thì cho Bê mượn cái danh hiệu GS + mề-đay quốc tế của Ngo đứng trong cái Viện Toán hay Viện mẹ gì ấy cho oách. Chuyện khác Bê lo, xuân thu nhị kỳ Ngo về tay bắt mặt mừng chiêu đãi Khoai Tây sang hội họp hội thảo cho Bê mát mặt là cống hiến rồi chứ còn đéo!

  Manh Mặt ./: vụ thanh lý 60 61 là sau này còn đéo biết ???!!!

  Chốt hạ: Manh Mặt ./ ngẫn mẹ!

 37. #37 by Dom-dom on 2010/11/20 - 23:14

  – Nghề giáo ko hề nhàn hạ chút nào, nó vất vả cả ở trên lớp và ở nhà. Ở trên lớp phải quản, chưa nói đến dạy, trên dưới 50 HS, mà một số lớn trong đó là dạng gửi trẻ, để chúng ko phá thì GV phải vắt óc & thực hành nhiều chiêu rất tổn lực.Về nhà phải nghiên cứu bài, chấm bài cộng với nhiều những việc sổ sách nhiêu khê chỉ trong nghề mới biết, mà việc này thường phải làm sau khi đã xong mọi việc nhà, nghĩa là từ 9- 10 giờ tối trở đi. Có thể nói GV là ng luôn bận rộn, đầu óc ko lúc nào thảnh thơi vì luôn nợ việc. Họ ít đc xem tivi, xem báo chí, vào mạng… nói tóm lại đa số mù thông tin, vì thế đa số cam chịu với nghề, và nhờ thế các trường công lập mới tồn tại đc dài dài. Còn nếu họ vào mạng & đc xem những gì Tướng Thối phán ở nhiều còm trc & nay, cộng với mấy cái còm của Pháo thì chắc sẽ quá nửa bỏ nghề.
  – Nghề giáo chịu nhiều áp lực vì bị HS chửi, phụ huynh chửi, tóm lại cả XH chửi (ngược lại với sự ca ngợi của BCT). Đa số GV giờ ko muốn nhận mình là GV, nhất là những GV giầu tự trọng.
  – Cái được duy nhất của GV có lẽ chỉ là ở chỗ họ quan tâm đến việc học hành của con cái, con cái họ nhìn chung thành đạt hơn giới khác trong XH.
  Với đà này chắc sẽ ko có ng tài chịu làm nghề giáo, vì ko ai tài lại chịu vào nghề thu nhập thấp, và lại phải bỏ nhiều tiền cho cái chỗ thu nhập thấp ấy. Nghĩa là chỉ có những ng ko đủ sức vào đâu mới bỏ tiền mua chỗ trong nghề giáo, còn ko muốn mua chỗ thì chỉ có đi Mù cang chải nhế.

 38. #38 by longlon on 2010/11/20 - 23:19

  Ngo nhận nhà của Bê -> phải về cống hiến. Nhưng hiến đéo gì giờ? @ bựa: Địt mẹ trung tướng thối mặt lồn chó. Cống hiến gì à? Cống hiến Tinh Trùng chớ cống hiến cái máu nhồn giề. Bê Tê  mang vợ con cháu chắt đến để kiếm ít tinh trùng của Ngo mong sao dòng rõi nó cũng nủi tiếng như thế. Mới có cớ để kiếm thêm vài trăm cái biệt thự là quà tặng nữa chứ . địt mẹ, hợp pháp với vinh quang địt chịu được. tương lai xứ Lừa tuyền những nhà Đại khoa học kiểu … Ngo .hố hố. Địt cụ chi bộ phát chào mừng nhể.
  Lả bảo: Thì cho Bê mượn cái danh hiệu GS + mề-đay quốc tế của Ngo đứng trong cái Viện Toán hay Viện mẹ gì ấy cho oách. Chuyện khác Bê lo, xuân thu nhị kỳ Ngo về tay bắt mặt mừng chiêu đãi Khoai Tây sang hội họp hội thảo cho Bê mát mặt là cống hiến rồi chứ còn đéo! @ lả: địt mẹ lả ngu tệ. Địt hiểu giề về xứ Lừa cả.Địt cụ chi bộ phát nữa cho mát lỗ đít nào.

 39. #39 by Dom-dom on 2010/11/20 - 23:32

  Túm lại chửi nghề giáo vừa thôi ko gậy ông đập lưng ông đới.
  Thằng nào có đủ tiền cho con đi Tây hoặc gửi trường Khoai Tây ở Lừa, thì ngậm mồm lại cho những thằng nghèo nó nhờ nhế.
  Điếu có thằng giỏi nó vào nghề giáo thì con anh, cháu anh thiệt à, khi mà anh chưa đủ lực để cho học Khoai Tây. Sư bố Lừa, muôn đời cứ là Lừa, ít ra cứ để Bê Xê Tê lừa bọn giáo Lừa, Anh còn được nhờ.

 40. #40 by Cocacola on 2010/11/20 - 23:34

  lả ngu tệ. Địt hiểu giề về xứ Lừa cả.@ longlon

  Long ./ mầy nói anh ngu, mầy nói mầy hiểu. Thế mầy hiểu gì? Mầy khôn hơn anh chỗ nào. Địt mẹ vầu quán nói phải có chứng minh, chửi đổng thế khác đéo gì xì-pam.

  Anh thấy Bê đã rút kinh nghiệm vụ Sơn Đặng: đéo có Quà cho Sơn Đặng thế là Sơn Đặng phóng mẹ nó sang Nhựt bửn đánh đàn vọng về. Bê đéo có cửa nầu xóc lọ Lừa nữa.

  Thế nên đận này Bê quyết tặng Quà giữ chân Chau Ngo, dù sao hiện giờ cổ cũng là dân Phớp rồi, cổ húng lên cắt mẹ nó cái quốc tịch Lừa luôn thì lấy đéo gì xóc lọ cho Bộ Giáo Lừa đây. Chính thế mới có quà cho Ngo đợt nầy.

  Anh đã nói xong. Mời mầy, lônglồn!

 41. #41 by Già Không Đều on 2010/11/20 - 23:40

  Tốc váy cô Dom Dom thêm vụ nghề Thầy Cô

  Ở Lừa, các công dân ngoan hiền sau khi tốt nghiệp 12 xong thì rất khoái vào các trường Cam, Military University và nhất là Sư Phạm ( female > male) vì 1 nhẽ quan trọng là tiền học phí 4 or 5 năm đại học đều free of charge, đỡ cho mamapapa khỏi mối lo lớn khi khăn gói lên thành mà học ( đa số các thí sinh này từ nông thôn, vùng sâu vùng xa…hoặc gia đình nghèo thành thị tỉ lệ thì ít hơn ). Thủ dâm nào yêu nghề giáo, nào lý tưởng trồng người nọ kìa là củ quặk trót lưỡi đầu môi hết. Nếu nhỡ thi kg đủ điểm đậu, thì cố tìm cách học Cao Đẳng Sư Phạm hay thậm chí…Trung Cấp Mầm Non, miễn là được mần cô giáo vì nó nhẹ nhàng và …vẫn sang, dù gì cũng được tiếng thành phần trí thức , gia giáo.

  Ra trường, ổn định công tác rồi 1 cô giáo lấy một anh chồng là Cam hay Bộ đội Ông Cụ nữa là đúng bài luôn đấy, mỹ con bà nó mãn trong quan niệm rất nhiều Lừa đấy.

  Địt mẹ Anh rất thích xem các Thầy dạy mẫu giáo nhé, nhưng ở Lừa thực sự hiếm. Kiếm được thằng như Hải Đăng con Cô Sâm Lại trong Vườn Cổ Tích nhí nhảnh như cá cảnh mới thiếu nhi nhi đồng ngây thơ trong sáng tung ta tung tăng hay Cô Xuân Bắc trong Đồ Rê Mí thực sự khó như mò kim đáy bể. Cứ mần Thầy Giáo Tháo Giầy là chơi Toán Lý Hóa …cho chắc ăn.he he

 42. #42 by longlon on 2010/11/20 - 23:47

  Đấy đấy. Địt mẹ Lả mặt nhồn đã hiểu ra vớn đề rùi đấy. Nếu không tặng quà thì Ngo nó chuồn êm như thằng sơn vậy. Giờ tặng như thế mới giữ chân được nó. Dưng mà đếch phải giữ Ngo để lợi dụng mề đay với cái danh hiệu của ngo. Cái đó chỉ là phụ thôi. Quan trọng là có được nguồn Tinh Trùng đại khoa học. hế hế. Hiểu ra vấn đề chưa Lả ơi.

 43. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/20 - 23:53

  -Dịt mẹ các cô Zì ỉa thêm vài dĩa nữa vầu mồm các cô rùi còn di ngủ mai ra dồng sớm nầu dịt mẹ.

  Dịt mẹ cô Zom Zom là jáo fỏng? Dộnglòng fỏng? Dộng dộng cái déo jì. Zì cũng kịu jáosư dây. Pa ma Zì dều kịu jáo dịt mẹ cô.

  Bắp Ngô nói jáo nhàn là dúng rùi cãi cái cục cứt ý. Jáo mà hông nhàn thì có ngề déo nầu nhàn. Thời Zì di zậy một năm dứng lớp có 50 tiết, còn lại thì ra dồng mà hót cứt, jờ vưỡn thế.

  Mà làm déo jì jờ còn thằng jỏi theo ngề jáo mà cô lăntăn sợ thiếu thằng jỏi mần jáo? Dịt mẹ cô cứ nhìn lớp cô ngày xưa và lớp con/cháu cô ngày nay coi. Có fải chỉ zững dứa zốt nhất mới theo ngề jáo hay không?

  Zì ngày xưa mần jáo vì muốn nhàn dể rảnh thờijan di buôn lậu mà vưỡn dược tiếng mần ngề “caoquý” hehe. Và còn một mụcdích hiểm khác là dược di Tây học tiếp hehe. Thời thởi chỉ có jáo dạihọc mới zễ di Tây thôi.

  Bài Chạy Bàn là kể về thời Zì mần jáo kiêm buôn lậu dó, tìm lại mà dọc.

  Bọn chọn ngề jáo hiện nay dúng là như cô Dều nói, tuyền bọn nhà ngèo muốn trốn họcfí, bọn nhà quê muốn thoát dít trâu, và bọn trượt mẹ các trường khác.

 44. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/20 - 23:58

  -Dịt mẹ jờ các liềnbà Vàng Son có ngày déo nầu không fải học cùng con 1-2h. Sau nầy khi trường Koa của Zì hoạtdộng, dịt mẹ cũng thờijan ý các cô bắt trẻ vầu Koa học, zí o/ vầu dến học các trường Lừa nữa.

  Dịt mẹ nói trước dể các cô khỏi lăntăn, Koa zậy miễn mẹ nó fí. Zì sẽ dong xiền từ quảngcáo và tàitrợ.

 45. #46 by Cocacola on 2010/11/20 - 23:59

  Lông nhồn vuốt đuôi anh, lại nói như nhồn ý: Con vua thì lại làm vua, cần đéo gì gien giếc khoa học nhồn gì. Đúng nó con ông, thế là ông cơ cấu nó làm vua. Việc đéo gì lăn tăn phải có gien trí thức lỗ đít gì!

  Nhà thuốc lông nhồn bỏ vốn ra kinh doanh mà đéo có cái bằng dược sĩ thì đéo ai tin. Mặc dù thèng dược sĩ đó chỉ có mặt tháng một lần để lãnh lương thôi nhưng bảng treo là nhà thuốc của nó.

  Trường hợp Chau Ngo, cũng tương tự thế! Anh nói ngay lúc đầu, thế giờ lông nhồn mầy mới hiểu ý anh à?

  Ăn thêm nhiều muối i-ốt nhé cô! Rất tốt cho cô đó!

 46. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/21 - 00:02

  -Dịt mẹ Zom Zom khỏi lo con học tuyền thầy zốt, nếu có Koa hehe, bởi Zì là jỏi nhất mẹ quảdất rùi.

  Nếu muốn, Zì có thể dàotạo trẻcon lớp 5 jải các bài thi dạihọc. Nếu cô nầu thích luyện gà nòi kiểu dó thì ok, mời các cô jả xiền hehe, cái nầy déo miễn fí.

  • #48 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/21 - 00:03

   Còn Zom cho con dến trường Lừa thì moi o/ ra thầy jỏi nhế mà ngồi dấy mơ

 47. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/21 - 00:08

  Thôi dịt mẹ các cô xìbam vãi dạn, Zì di cửi truồng rùi ngủ dây.

 48. #50 by master on 2010/11/21 - 00:15

  Địt mẹ Lả lét dạo này thần kinh hay sao mà lảm nhảm đéo chịu. Nhẽ được Em Hường khen mấy câu úp mở theo kiểu Em hiểu, Em hiểu… Rồi thì lên cơn sảng nghĩ mình sâu sắc hố hố.

  Thói đời đã đéo biết lại thích thể hiện. Lả giải thích cho anh bia hơi bán kèm quẩy thời xưa nó ở chỗ đéo nào cái. Ôi địt mẹ, tin tin nhà quê mà nói chuyện ngày xưa với phố thị như đúng rồi. Trình hóng hớt của chú còn thua thằng cắt tóc (vỉa hè) phố nhà anh

  Lại còn bàn cả chuyện bạn Sơn Đặng về đâu, làm gì  mới kinh. Anh thật, Sơn nó về VN lo thất nghiệp chứ Lả cút về quê thì thiếu đéo gì việc. Phỏng

 49. #51 by Già Không Đều on 2010/11/21 - 00:18

  Nếu muốn, Zì có thể dàotạo trẻcon lớp 5 jải các bài thi dạihọc. Nếu cô nầu thích luyện gà nòi kiểu dó thì ok(@ Bà Zì)

  Địt mẹ Dì làm ơn dẹp mẹ cái ý tưởng mới lý tưởng nuôi gà chọi kiếm mề đây Olympic mới giải quốc gia nọ quốc gia kia dùm anh đi.

  Địt Mẹ một hôm Anh gặp lại Cô giáo dạy Vật Lý trường cũ, Anh hỏi con Cô học giỏi thế sao không cho vào trường chuyên của thành phố mà chọn trường bình thường?

  Cô bảo rằng Cô sợ nó bị chạm mẹ cái IC sau mấy năm gọt dủa nặn nọt của Thầy Cô trường mình như mấy cái thằng gì gì con gì gì lớp gì gì khóa gì gì giải nhất nhì ba môn gì gì mà trường vẫn tự hào đấy.Tụi nó giờ như người cõi trên ấy. Rùi Cô hỏi thằng Lùn học vượt lớp 1 năm bạn em nó sao sao ra sao rồi. Anh bảo lớp em mỗi mình nó thỉnh thoảng khuya khuya 1 or 2 giờ sáng alo gọi em có khỏe không Cô ah!

 50. #52 by Mit on 2010/11/21 - 00:19

  Thế nên đận này Bê quyết tặng Quà giữ chân Chau Ngo, dù sao hiện giờ cổ cũng là dân Phớp rồi, cổ húng lên cắt mẹ nó cái quốc tịch Lừa luôn thì lấy đéo gì xóc lọ cho Bộ Giáo Lừa đây.@ Lả

  ‘ning chi bộ!  Sáng nay jời mưa buồn ảm đạm quá.  Bão ở Alaska jìa tới rùi!!!

  Đế quốc Mẽo rùi cũng sẽ offer cô cổ thêm cái thẻ xanh (có thể cả cái xi-ti-jen-xíp, niềm ước mơ của bao ông bà tinh hoa Lừa, và tinh hoa toàn thế giới …hehehe)  Đế quốc Mẽo zất thâm độc, bỏn chiên mua tinh hoa của thế jới về phục vụ cho quần chúng bỏn…

  Dưng cô cổ hông cắt tịch Lừa nổi đâu.  Muốn cắt tịch Lừa phải xin giấy phép văn phòng thủ tướng (?), và được chấp thuận mới được.  hịhịhị  Trừ khi cô cổ mần chiện jì đến nỗi bị “tước” miạ cái tịch Lừa theo qui định của phát luật. 

  Loại lèng bèng dư Mít đây vưỡn còn tịch Lừa theo luật Lừa đới!!!