Free homes for the Assholes

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nhà cho Lỗđít

Cách nay chưa đầy tháng Bê Xê Tê độtngột phóng một bấthủ: cấp free một căn chungcư caođẳng bậc nhất Hà Nội cho một Lỗđít (*).

Căn chungcư ý tọa tại caoốc Tin Côm thượngthặng phố Cô Trẹo quận Cô Trưng trungtâm Hà Nội I, giá thịtrường 12 tỷ Ông Cụ, chừng 600 ngàn Ông Tơn, tươngđương 1,000 năm lương hiu côngchức mẫncán hưởng hiu chínhngạch.

Lỗđít ý có côngnghiệp gì kỳquặc ngang giá thiênniênkỷ?

Chả gì kỳquặc. Côngnghiệp của Lỗđít ý tới Xứ Lừa bằng zero. Dưng cổ đã nângtầm vănhóa Sóc Lọ Lừa lên đỉnh-tột-đỉnh, nhờ thắng một giải đấu quốctế danhgiá, đạikhái thế.

Quầnchúng Lừa nhaonhao cãi như bão. Đứa bẩu xứng quá xứng quá. Đứa bẩu đéo xứng đéo xứng. Lỗđít ý thanhminh rầng nọ rầng kia. Loạn-xà-bần.

Cánhân Trung Tướng nghĩ hànhvi của Bê Xê Tê đáng hoannghinh, còn quà cho Lỗđít xứng mới cổ hay không tự cổ biết. Hẳn nó sẽ là tiềnlệ tốt, hốithúc các lỗđít khác cốnghiến cốnghiến và cốnghiến. Nhỡ đâu, chiểu tiềnlệ ý, Bê Xê Tê nủi hứng thí mẹ Trung Tướng quả chungcư giãndân Mỹ Đình II giá 1.2 tỷ Ông Cụ, chừng 60 ngàn Ông Tơn, tươngđương 100 năm lương hiu côngchức mẫncán, nhờ phátminh Văn Bựa mớicả Asinerum mớicả Thập Dâm Công, thì sao thì sao?

Nếu Trung Tướng là Lỗđít, đươngnhiên Trung Tướng nhận cănhộ. Quầnchúng các cô đừng tưởng Bê Xê Tê khấu thuế các cô mua quà Trung Tướng nhế. Địt mẹ Bê Xê Tê xin đểu cô Vượng đấy (**). Hơn nữa, so dững món bôlão Trung Tướng cúng khống Ông Cụ thời 1955-1956 (3,000m2 đất và nhà giữa Thủđô Vănvật hehe), thì chungcư Tin Côm chưa bằng cục cứt cục cứt cục cứt.

***

Trung Tướng duyệt Nhà Cho Lỗđít ever nầu.

Thợ thơ Hĩu Tố được cấp quả dinhthự hoànhtráng phố Phan Đình Phùng, cạnh dinh Phó Xứ. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Phó Thủtướng của Hĩu.

Thợ thơ Diệu Xuân được cấp [nửa] quả biệtthự êmđềm phố Điện Biên Phủ mà cô Vũ Cù đang chiếm mần Vănphòng Luật. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Côngthần Bộtrưởng của Diệu’s Lover & Vũ’s Papa, cô Cận Huy. Cô Diệu không vợ không con nên bị cô Cận gọi đến sống cùng, đơngiản.

Thợ nhạc Thi Nguyễn Đình, thợ văn Nam Vũ Tú đều được cấp condo đặckhu Sĩquan Đội Cấn. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Lỗđít Lề Phải của hai cô. Các cô đóng Sếp Hộivăn Lừa liền 40 niên.

Phía Sài Gòn, đám thợ sử Giầu Trần Văn, thợ báo Đằng Trần Bạch, cũng được cấp côngthự phố nhớn xôngxênh. Dưng hehe, ấy lại là tiêuchuẩn của Lãnhtụ và Lãothành, từng gồng mông đủn Chếđộ qua miệtmài laotù đếquốc.

Dững lỗđít tămtiếng như Mai Đặng Thai, Tùng Tôn Thất, Anh Phan, Xiển Nguyễn, Hưng Trần Duy, Di Hồ Đắc.. cũng nhận quà Bê Xê Tê mỹmãn. Dưng hehe, số quà ý đéo bằng 1/100 tàisản các cổ nộp Ông Cụ trong Mùa Cáchmạng xavời (***).

Dânbiểu thợ nổ Quốc Dương Trung râu tóc trắng bốp tuổi 60 vưỡn cầncù xin Bê Xê Tê cơi thêm vài thước vuông phòng ngủ tại chính quả nhà pa cổ tặng Không Ai Sất (****).

Lỗđít gộc đấy hehe.

Thợ văn Bổng Nguyễn, thợ nhạc Nhuận Đỗ, thợ vẽ Nghiêm Tư, chục cô nữa, tuyền hạng Lừa Lỗđít Top Ten, được biếu mỗi cô 20m2 thuộc chungcư 3-tầng 65 Nguyễn Thái Học trịgiá 800 tô phở, sướng ha.

Lỗđít gộc đấy.

***

Thu 199x, thằng Đoong Toong, cháu nội lỗđít họcgiả Anh Đào Duy, kêu Trung Tướng tới cỏn ăn mừng vụ tên ông cỏn bị Bê Xê Tê gán cho con phố chạy trước nhà cỏn (*****).

Nhà Đoong Toong ngự lầu 3 chungcư 35-tuổi Kim Liên, tầm 30m2, nhỉnh hơn bếp Trung Tướng tị. Không bancông. Không toalét. Sàn ximăng tròngtrành. Trần vôi tróc loét.

Khắp nhà treo cơman kỷvật cô Anh. Trung Tướng hỏi Đoong Toong, ông mầy bỏ lắm hàng đây thế?

Đoong Toong bẩu, ơ thằng nầy, ổng ở đây mà.

Trung Tướng biết chó đâu.

Nó là Quà Cho Lỗđít.

(@2010)

(*) Lỗđít: Tức tríthức Lừa. Là Trung Tướng mượn chữ Ông Mao “Tríthức Cái Lỗđít” để gọi giaicấp vôdụng nhất xãhội bằng quả name đíchđáng nhất của nó.

(**) Cô Vượng: Chủ caoốc Tin Côm.

(***) Mùa Cáchmạng: “Em là búp măng non em nhớn lên trong Mùa Cáchmạng”.

(****) Không Ai Sất: Bạn thân Ông Cụ, đạica của Bê Xê Tê. Mời coi loạt bài Thiênđàng.

(*****) Anh Đào Duy: Họcgiả Lừa hiếmhoi có tên trong Larousse Báchkhoathư.

Ảnh đầu bài chụp thợ nhạc Cao Văn bú diệu tại nhà riêng cô cổ, phố Yết Kiêu, Hà Nội. Cũng là một Quà Cho Lỗđít, 80-niên, 30m2, không toalét. Tấtnhiên cô Cao không biên Quốcca Lừa nơi đó.

Thợ đàn Sơn Đặng Thái sau khi thắng một giải đấu quốctế danhgiá hồi 198x không được Quà, dưng pa cổ, thợ nhạc Hưng Đặng Đình, đã thoát kiếp sống gậm cầuthang nhờ sự ý, cũng như Quà, hehe, dù chỉ rộng 12m2.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Độtngột: (Đột ngột).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Thượngthặng: (Thượng thặng).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Chínhngạch: (Chính ngạch).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Côngnghiệp: (Công nghiệp).
– Kỳquặc: (Kỳ quặc).
– Thiênniênkỷ: (Thiên niên kỷ).
– Nângtầm: (Nâng tầm).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Nhaonhao: (Nhao nhao).
– Thanhminh: (Thanh minh).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Hoannghinh: (Hoan nghinh).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Hốithúc: (Hối thúc).
– Cốnghiến: (Cống hiến).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Giãndân: (Giãn dân).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Phátminh: (Phát minh).
– Mớicả: (Mới cả).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Cănhộ: (Căn hộ).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Bôlão: (Bô lão).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Chungcư: (Chung cư).
– Dinhthự: (Dinh thự).
– Hoànhtráng: (Hoành tráng).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Biệtthự: (Biệt thự).
– Êmđềm: (Êm đềm).
– Vănphòng: (Văn phòng).
– Côngthần: (Công thần).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Đặckhu: (Đặc khu).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Hộivăn: (Hội văn).
– Côngthự: (Công thự).
– Xôngxênh: (Xông xênh).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Lãothành: (Lão thành).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Laotù: (Lao tù).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Tămtiếng: (Tăm tiếng).
– Mỹmãn: (Mỹ mãn).
– Tàisản: (Tài sản).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Xavời: (Xa vời).
– Dânbiểu: (Dân biểu).
– Cầncù: (Cần cù).
– Trịgiá: (Trị giá).
– Họcgiả: (Học giả).
– Bancông: (Ban-công).
– Toalét: (Toa-lét).
– Ximăng: (Xi-măng).
– Tròngtrành: (Tròng trành).
– Cơman: (Cơ man).
– Kỷvật: (Kỷ vật).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tríthức: (Trí thức).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Vôdụng: (Vô dụng).
– Xãhội: (Xã hội).
– Đíchđáng: (Đích đáng).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Đạica: (Đại ca).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Hiếmhoi: (Hiếm hoi).
– Báchkhoathư: (Bách khoa thư).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Cầuthang: (Cầu thang).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đỉnh-tột-đỉnh.
Loạn-xà-bần.

*** 1. #1 by Dom-dom on 2010/11/25 - 13:26

  Ảnh của cô Ze nè

   Bà già, Người già, Tự sướng, Con Gái, Laptop, Độc đáo, Hàng hiếm, Cái ấy, Chuyện ấy, Bậy, 18+

 2. #2 by Bia on 2010/11/25 - 13:27

  em của Nga lập một cái cty trách nhiệm hết hơi gì đó, rùi ị ra một cái thư mời gì đó, rùi bốc nó dọn lên cục Cảnh – Cảnh Khắc Nhập Khắc Xuất gì đó cho bọn nó ngửu + (kèm xiền) – Cứ dí dí vào mũi nó, nó sẽ cấp cho visaB3 – Đi hửu cứt lừa cả năm, chứ không phải 15 ngày cho cái VisaD không ai sất.

 3. #3 by Mit on 2010/11/25 - 13:57

  Thực-ra nhận học-bổng (sau đại-học) là cô đã làm nghiên-cứu giá-rẻ cho bọn cho học-bổng. hehe, nhiều-khi nghe nhận học-bổng tưởng nó cho không mình cho dù mình chẳng phải trả gì cho nó, lại được một cái bằng có giá.@ Enterprise.

  Nhiều khi nó cũng là sự trao đổi có tính cách one-sided vì lý do kinh tế, nhân đạo, chính trị ..etc…Ví dụ năm ngoái Mít nge tên Dean bạn Mít chồng chiện cà kê, sang năm department tụi tao cho bọn dân mày x suất học bổng.  Bọn bển sẽ chọn ra x Trò Lừa gửi sang đây học, tụi tao bao 4 năm học.  Điều kiện, học xong bỏn phải về nước vì tụi tao hy vọng bỏn sẽ mang tri thức học được bên này về xứ và dùng nó để dạy lại những đứa khác ở bển.  Có nhân văn không?!  Mít bẩu tển sure, tao cũng mong dư vậy…hehe 

 4. #4 by Enterprise on 2010/11/25 - 14:50

  @Cô Mít:
  Cô nói đúng đó. Nếu tính giá-trị học-bổng thuộc loại cô nói thì riêng ở Nam Lừa một năm có khoảng hơn 4 triệu USD gồm các dạng visiting, fellowship, sandwich,… chưa-kể những chương-trình đào-tạo ngắn-hạn. Tuy-nhiên chỉ có khoảng 15% giá-trị là nhận được, phần còn-lại do không đủ trình-độ. Hehe, hơi buồn tí.
  Ngành này thu-lợi nhân-văn vậy đó cô. Cho dù tính-toán kiểu gì thì cả hai đều được lợi.
  Một ví-dụ lý-tưởng là: giả sử anh A đào-tạo miễn-phí hoàn-toàn cho anh B. Tưởng-như anh A sẽ chẳng nhận-được gì. Nhưng anh B thành tinh-hoa làm việc năng-suất cao, xã-hội phát-triển lành-mạnh thì giá-cả giảm, chất-lượng tăng. Cuối-cùng anh A cũng được hưởng-lợi. hehe

 5. #5 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/25 - 15:14

  uồi! chi bộ buồn như lỗ đít thằng 7 ngày ko có gì tọng vào miệng ý!


  thôi anh chuồn phát, quyết tâm đi bụi mấy ngày để lấy tư liệu về viết luận án:
  PHÒ HỌC, GIÁO HỌC VÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA CHÚNG TA!hehe

  trc khi đi a gửi lời nầy đến chi bộ nhá, ai biết ngại ngữ cố gắng dịch giúp anh nhế!

  ¡ộq ıɥɔ ểɥʇ uàoʇ ẹɯ ʇỵđ
 6. #6 by Già Không Đều on 2010/11/25 - 15:26

  Dấu hiệu thằng Chí Phèo nổi húng đéo ngán thằng nào

   

  http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/11/3BA236BE/

   

  và kịch bản “Kháng Mỹ Viện Triều” có lại lặp lại hay không hử Dì và các Cô suốt ngày Giáo Phò Phò Giáo cả tuần nay ?!

  Cò lả đâu? Xuống tiền thế nào đây ? Xác xuất xảy ra war là bao nhiêu phần tăm hử mấy Cô?

  Đù má chiến tranh !

 7. #7 by Cathnga on 2010/11/25 - 15:36

  @Bia: Bia yêu ơi, thầm thì cho em biết đi, thế cho tủi tụi ngưởi tiền thế nầu??? bâu nhiêu???

 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/25 - 15:50

  Dịt mẹ các cô Zì dây các cô. Dịt mẹ các cô như o/ gà.

  Mấy hôm nây Zì fải chỉdạo Bê Xê Tê dươngdầu mới thù trong (Lỗdít) jặc ngoài (WW3) nên chỉ vầu Quán tung dịnhhướng rùi fải di ngay.

  @Em Mít Yêu, cô Roai Bần Nông.

  Cô Roai nói như buồi về bọn Tây nó dàotạo miễnfí cho Lừa. Dấy là PR dó các cô, chứ ảnhhưởng vĩmô thúcdẩy toàncầu cái o/ bố nhà cô ý. Các kiểu họcbổng chỉ là chiêubài Marketing. Dịt mẹ mời cô gúc “Education Marketing Concept”.

  @Cô Bố

  Dịt con mẹ nhà cô xìbam déo jì mà lắm thế? Dịt mẹ cô còn lảinhải thêm một fát nữa khóa mẹ mồm cô 3 ngày. Về Fò thì Zì chốt hạ thế nầy dịt mẹ cô:

  – Zì hoàntoàn tựhào nếu ma Zì là Fò chânchính mà hông fải là Jáo dểu. Còn cô déo thích ma cô là Fò thì dó là chiện của cô, cứ việc bẩu cỏn di mần Jáo.

  – Congái Zì dươngnhiên là Zì dể nó tự chọn ngề. Zưng Zì sẽ nhắc nó, chọn déo jì thì chọn, Fò hay Jáo, vưỡn fải là người côngchính, và Tinh Hoa. Nếu mần Fò thì fải là Fò chínhuỷ jở lên, nếu mần Jáo thì nên mần ở Khoaitây, chứ mần Jáo ở Lừa thì mặcdịnh ăn cứt.

  – Vện của Zì cóthể là Jáo hay Fò déo quantrọng, zưng fải là Vàng Son.

  – Dịt mẹ các cô hay lảmnhảm “Nhất Tự Vi Sư” thì cũng nên tâmniệm “Nhất Tỉn Vi Fò”. Bà các cô hay mẹ các cô dều là Fò cả, còn Fò cho bâu nhiêu khách thì chỉ họ biết.

 9. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/25 - 15:55

  @Em Nga Ngố

  Xin visa sốlượng nhớn nếu em không mần chiênngiệp thì qua bọn zịchvụ zulịch cho lành, nếu sốlượng nhiều thì nó lấy hĩungị thôi.

  Còn nếu em muốn xin như là một business thì em trựctiếp liênlạc với bọn trong Bộ (có 2 bộ lận hehe). Cái nầy vầu dó 3 hôm là biết hết, em còn lạ jì hehe.

 10. #10 by vaidai on 2010/11/25 - 17:29

  Hố hố, mấy hôm nay cứ nghe lũ bầy đàn ở đây nó sủa nhặng lên tự sướng chúng nó là “tinh hoa”, đặc biệt là thằng Thiếu ngu cuồng tín. Bố mới hỏi thằng mặt lồn chủ quán câu này: tinh hoa là cái lồn gì? Địt mẹ, cũng giống như thằng lồn nào nó đòi định nghĩa “cao quý” khi tranh luận giáo mới phò ấy, giờ bố hỏi mày câu tương tự. Còn giả nhời kiểu “ý cô Bất Minh cũng là ý Zì” thì bố ỉa vào cái “tinh hoa” của chúng mày nhé. Đặc biệt riêng thể loại bệnh hết thuốc chữa như thằng Thiếu, chỉ biết đi theo nâng bi bợ đít, thỉnh thoảng lên cơn chửi đổng Lừa là… bla bla, rồi thì đuối lý đéo cãi được lại “bần nông, tội nghiệp, đéo biết bao giờ thoát Lừa” hoặc là đánh trống lảng kiểu thằng mặt lồn chủ quán; thì bố đéo chấp nhá. Với bố, biểu hiện như thế thì chúng mày mới chỉ là tinh trùng thôi, tinh hoa cái lồn. Tinh trùng thì chắc không cần định nghĩa chứ hả

 11. #11 by Enterprise on 2010/11/25 - 18:17

  @Dì:
  Trích:
  Cô Roai nói như buồi về bọn Tây nó dàotạo miễnfí cho Lừa. Dấy là PR dó các cô, chứ ảnhhưởng vĩmô thúcdẩy toàncầu cái o/ bố nhà cô ý. Các kiểu họcbổng chỉ là chiêubài Marketing. Dịt mẹ mời cô gúc “Education Marketing Concept”.
  Hết trích

  Hehe, Dì tinh-hoa thì:
  1. Chứng-minh; hoặc,
  2. Xin-lỗi anh tiếng cho anh vui nhé, hehe.

  Cung-cấp cho Dì một-số thông-tin, hehe:
  1. Anh chẳng nói đào-tạo miễn-phí từ học-bổng là vì mục-đích phát-triển kinh-tế toàn-cầu.
  2. Các học-bổng VEF, Fulbright, … Marketing cho cái gì? hehe. Hơi khó nhể.
  3. Có loại học-bổng JICA dành cho nhân-viên trong một số trường ĐH Nam Lừa là để nghiên-cứu phục-vụ dự-án BIOMASS. Dì giải-thích thế-nào?
  4. Khi có dự-án, một số nơi tung học-bổng với điều-kiện và hướng nghiên-cứu theo dự-án đó. Dì giải-thích thế-nào?

  Hehe, không chơi bài ỉm nhé Dì. hehe

 12. #12 by Dom-dom on 2010/11/25 - 18:21

  Anh muốn đưa một bài hát lên cho vui cửa vui nhà, mà nó toàn ra chữ là thế nầu nhẩy hè hé.
  Cô nào biết bầy anh cấy, vụ IT nầy anh dốt lắm. Thank trước nha!

 13. #13 by Enterprise on 2010/11/25 - 18:31

  @Cô Dom: Cô đánh dấu check vào HTML ngay dưới ô nhập còm đó. Sau đó past vào.

 14. #14 by Dom-dom on 2010/11/25 - 18:47

  Shock với sách giáo khoa học sinh VN (Sản phẩm do Dáo đào tạo hay cái gậy đập lưng Dáo & xứ Lừa???)

  Hình nay cóp bên trang CẤM CƯỜI, chứ chịu khó sưu tầm thì còn nhiều thứ Đỉnh hơn hế hế…

  Funny Pictures
   
   
  Funny Pictures

   
   
  Funny Pictures

   
  Funny Pictures 
   
  Funny Pictures 
   
  Funny Pictures 
   
  Funny Pictures 
   
  Funny Pictures 
   
  Funny Pictures 
   
  Funny Pictures 
   
  Funny Pictures 
   
  Funny Pictures 
   
  Funny Pictures 
   
  Funny Pictures 
   
  Funny Pictures 
 15. #15 by Asineran on 2010/11/25 - 19:22

  Các đồng chí kính mến. Vàng đang lên rùi. Nếu Nam – Bắc hàn tỉn nhau thì vàng phi mã đéo gìm nổi@Dũng gìa hói

   Cô căn cứ vào cái đéo gì nữa ko để vàng lên hay chỉ dựa vào thằng Nam Hàn nó cũng sẽ tư duy = lỗ đít như cô để gây chiến với với thằng khố rách Bắc Hàn?
   Vừa rồi vàng nó tăng vì O3ma nó vứt ra thêm nhiều tiền quá làm mọi người lo USD mất giá, US lạm phát tăng. Nhưng Mẽo nó lo giảm phát chưa xong tăng thế đéo?
   Anh Tàu Khựa lại thắt chặt tiền tệ, thế thì cái ./ tăng được bây giờ?
 16. #16 by Enterprise on 2010/11/25 - 19:56

  (1) “Nhất Tỉn Vi Fò” (Dì – Free homes for the assholes)

  Hehe, cười té ghế!
  Tỉn có tác-động hai chiều kiểu lực gì gì đó. Tức-là a tỉn b <=> b tỉn a, hehe.
  Khi Dì tỉn phò thì <=> phò tỉn Dì. hehe
  Theo (1) thì có phò là phò (đương-nhiên) và Dì cũng là phò. Hehe

  Chi bộ xem kịch nhé:
  Dì: alo, Y hả, hôm-nay trời đẹp, bla .. bla…
  Phò Y: vầng, bla .. bla..
  …xyz…
  Dì: cảm-ơn cưn nhế, cưn cầm-lấy, giữ-gìn sức khỏe, bla .. bla…

  Phò Y: hehe, thằng rồ. Hôm-nay bà vừa được chơi phò vừa được tiền. Hehe

  Ôi đau bụng quá. Hehe

  • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/26 - 08:24

   Dau cái lồn ý. Zì cũng là fò mà thôi, zưng mà fò mất xiền hehe.

 17. #18 by Bố on 2010/11/25 - 20:11

  Ô hô ! Xoá mẹ hẳn bố mài đi bố cũng đéo thiết đâu con ạ.
  Ti nhiên,  bố phải chửi mài bằng câu mài hay chửi người khác : mài bần nông nhất trong  đám bần nông.
  Mài đã sử dụng bài khoá mõm với khá nhiều  thằng lúc mài bị đuối lý. Bố chứng kiến quá nhiều và hồi đầu năm bố phải nhảy vào chỉ để chửi mài tội này, dù lúc đó  bố đéo tham gia sủa trong quán . Làm thằng đàn ông , làm người đéo ai làm thế.
  Bố mài xpam chỗ đéo nào mày chỉ ra ngay ? Bố  biết câu trả lời của mài là mài đéo phải chỉ và khoá mõm ngay. Hố hố hố hố…
  ĐM, mài đọc lại các bốt của bố để mài biết bố luôn luôn bảo vệ luận điểm của mình bằng các kiến giải khác nhau, dẫn chứng đàng hoàng. Kể cả những post tưởng như rất bậy bạ gần đây nhưng nó cũng đéo lạc đề, đéo trùng lặp. Nó là những tình huống thực tế . chúng mài tung hô fò thì tại sao chúng mài lại  đéo chấp nhận mẹ, con cái,chị em nhà chúng mài làm trò chơi cho thiên hạ ?
   Lẽ ra mài phải nhận ra rằng như bố  làm thì mới là tranh luận chính hiệu. Nói cho vuông  là mài rất nhợn.
  giờ thì đến lượt bố vạch tội mài : chính mài là đứa xpam. Mài lải nhải tới hàng chục posts mà chỉ có duy nhất một lập luận: fò làm ra tiền nên =giáo. Đéo có thông tin, đéo có lối biện luận nào ngoài việc lặp đi lặp lại những câu chửi.

  Thôi khoá mõm bố đi ! Mài biết bố cũng chỉ mới tham gia vài bài gần đây . Bố đéo có nhiều thời gian để đú cùng đám con nhợn chúng mài nên chỉ những gì bố nghĩ ít nhiều có ích cho đám con nhợn thì bố mới sủa thôi. Mài khoá bố, bố cũng vui. đéo giận. Hố hố hố.

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/26 - 08:25

   May quá Zì déo fải xem xìbam nữa hehe cám ơn cám ơn.

 18. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/25 - 20:28

  Zì kínhyêu dã về hehe

  Sư bố cô Roai. Cô ngu thật hay jảvờ về vụ họcbổng cấp quốcja thế?

 19. #21 by Dom-dom on 2010/11/25 - 20:34

  Cám ơn Rai! Nhưng sao mờ Anh mần mãi điếu được, chắc thiếu bước gì nhẩy. Dạy Anh lại từ đầu đi. Hay vào nhà Anh dạy Anh để khỏi ảnh hưởng đến Bà con giỏi dang rùi.
  Mấy quả ảnh bốt lên, Anh tự mầy mò mãi đới.

 20. #22 by Già Không Đều on 2010/11/25 - 23:08

  Cô Asineran đầu bò !

  1 – Chính Cô cũng thừa nhận Vàng lên vì O3ma tung ra nhiều Tơn làm Tơn mất giá rồi còn gì, cần đéo gì Nam Hàn và Bắc Hàn đánh nhau đâu .

  2 – Tên Dũng Hói bẩu là nếu có quýnh nhau thì Vàng phi mã , nghĩa là đã tăng ,đang tăng và sẽ tăng tăng tăng đéo biết đến đâu mà lần. Thằng Cha Con Jong Il va Jong Ul gây sự với Nam Hàn để ăn vạ kiếm quả viện trợ kinh tế cứu Bắc Hàn đang ngày càng suy sụp đói kém khó khiên, dĩ nhiên có sự bật đèn xanh và thậm chí chống lưng hỗ trợ của Anh Cả Đỏ Hủ Jin Tao chứ thằng Nam Hàn gồng lưng phát triển cả ½ thế kỷ nay có điên mà gây sự với Bắc Hàn tạo ra chiến tranh làm đéo gì. Nam Hàn cần ổn định để là nền kinh tế thứ 4 tại Châu Á nên rất  ngại chiến tranh, vì nếu có cha con nhà Jong sẽ chơi hàng nóng thì tèo Seoul ngay. Động đến Nam Hàn, Cô O3ma phải đứng ra hỗ trợ đồng minh số 1 ngay lập tức. 2 Thằng Anh Em một nhà họ Triều quýnh nhau tàn phá tàn sát cùng sự đứng đằng sau hổ trợ hay ra mặt của 2 thằng Hủ Jin Tao mới O3ma thì Ông Tơn và Ông Mao thực sự là so găng rồi còn gì.

  3 – Châu Âu đang khủng hoảng nợ nần , thằng Ailen đang tiếp nối Hy Lạp , sắp tới có thể thêm thằng Bồ ,Tây Bán Nhà , Italy…

  4 – Kinh tế các nước khác đa số đều lình xình xìu xìu ển ển, ngay cả Tàu khựa cũng qua giai đoạn tăng trưởng nóng.

  5 – Mỏ Vàng ngày càng cạn kiệt, không khai thác thêm là mấy.

  (Cắt& tiếp…)

 21. #23 by Già Không Đều on 2010/11/25 - 23:09

  Tiếp…

  Từ xưa đến nay, khi có nguy cơ loạn hay thực sự đang loạn vì chiến tranh hay khủng hoảng kinh tế, tâm lý an toàn và cất giữ bao giờ cũng đặt lên hàng đầu. Chẳng lẻ trữ tiền mấy Ông đang tham chiến và đang làm ăn khó khăn. Chỉ duy nhất có Vàng là nơi trú ngụ an toàn mà thôi, trừ phi thế giới tìm ra một “thứ khác” có khả năng thay thế kim loại quý này dù nó không nấu ra thành cơm ăn ngay cứu đói được. Cầu Vàng quất ngựa ô thì giá nó phi mã như điên là đúng gùi còn gì!

 22. #24 by Minh Dũng on 2010/11/26 - 00:15

  hehe, chi bộ dắm thối cứ nhặng lên, anh bận bỏ mẹ ra, vừa đi tiệc tùng về đây. Giả nhời nhanh rùi đi tắm, rùi ngủ phát, mệt lắm rồi.

  Thế giới đang đứng trước 2 luồng ý kiến về việc Bắc hàn choang Nam hàn:

  1. Thằng Bắc hàn cho thằng trẻ lên, choang phát cho hoành, chứ hok oánh thật. Thằng Nam hàn đang lo làm ăn bỏ mẹ ra, thú gì oánh nhau. Thằng mẽo cũng chẳng ngu gì nhẩy vào oánh nhau tầm này, Mẽo vào, Tầu lại tham chiến như hồi 5x thì toi cơm. Mẽo với Hàn tập trận dọa rồi tý thôi, túm lại là không oánh nhau.

  2. Thằng Bắc hàn nội bộ lục đục. Già về trẻ lên. Thằng trẻ phải choang phát giải quyết được 3 việc cùng lúc. Một báo cho đại chúng biết anh đã lên, hai thằng nào trong nước vớ vỉn bố tỉn chết, ba Nam hàn Tầu khựa liệu chu cấp thêm, để anh đói anh tỉn bỏ mẹ. Bắc hàn choang Nam hàn. Nam hàn điên nhưng cũng chẳng dại gì đổ dầu vào lửa. Nhưng ông nhớn Mẽo thấy cơ hội già về, trẻ lên, nội bộ lục đục. Lại từ lâu vẫn canh cánh thằng chó Bắc hàn. Nhân dịp này tập trận kiếm cớ tỉn luôn. Đô đang xuống, kinh tế Mẽo đang xuống. Oánh nhau là giải pháp hay chứ đéo phải đùa. Tầu tham chiến, Nhật dĩ nhiên tham chiến, còn thằng nào khác nữa đéo biết. Tóm lại là oánh nhau.

  PA1: Đéo oánh nhau thì kinh tế tuyền cầu vẫn lình xình. Những thằng dự đoán cuối năm 2010, đầu 2011 vàng sẽ lên 1400$/au.

  PA2: Khỏi nói, địt mẹ oánh nhau vàng lên chắc cú.

  Lừa ta đương mở cửa cho các Bank nhập hàng về, nhập nhanh không cuối tuần oánh nhau nó lên thì ăn cứt. Giá đang lình xình. Nhưng anh dự đoán là sẽ tăng nhẹ trong tuần sau, hoặc tăng mạnh nếu tỉn nhau.

 23. #25 by Minh Dũng on 2010/11/26 - 00:19

  Nhưng địt mẹ ôm vàng giờ phải vĩ mô như quốc gia hay tập đoàn, hay cá nhân khủng long. Chứ nhân dân ôm vàng là chết tốt đấy, đừng có đùa. Vì giá vàng hiện tại đang bao hàm vô vàn rủi ro trong đó. Nó có thể sụt thảm hại bất kỳ lúc nào.

  Nhưng dù sao thì cũng đéo cái gì chó bằng tiền đồng, hehe.

 24. #26 by Minh Dũng on 2010/11/26 - 00:23

  Những tên có tiền nhàn rỗi định lướt thì bám thị trường cho chắc. Hoặc đầu tư mẹ cái của nợ khác đi. Lướt vàng giờ này cũng đầy rẫy rủi ro. Một vài thằng luôn tạo sóng, ôm hàng, xả hàng. Thằng nhà nước đợt này cũng khôn rồi, thông tin luôn kiềm chế trên các báo lá cải. Đéo để nhân dân lỗ đít hoảng sợ. Có gì phải tung cái tin cho nhập, vàng giảm, ổn định, nhân dân đừng lo đừng lo, hehe.

 25. #27 by Bựa Ninh Bình on 2010/11/26 - 06:51

  Bổ đề “Liên Hệ cùng Giá Trị của nghề Jáo và Fò”

  Hố hố… thế là xong buổitiệcchưa TạƠn hoànhvăntráng với thânbằng quyếnthuộc KừuLừa.  Chợt nhớ ra đã quên phắng thanhkiều Jáo và Fò trong đời nên bõ xin hầu các cô, zì, thiếm, tin tin bổ đề “LiênHệ cùng GiáTrị của nghề Jáo và Fò” nhớ. Đọc tiếp bên nhà Bựa Ninh Bình, nếu thích.

  Bõ Hoa Lư…..

 26. #28 by Enterprise on 2010/11/26 - 07:23

  @Dì:
  Trích

  Sư bố cô Roai. Cô ngu thật hay jảvờ về vụ họcbổng cấp quốcja thế?
  Hết trích

  Anh chưa hiểu ý Dì.

  1. Nhẽ Dì không nói đến học-bổng quốc-gia?
  Anh đang nói với cô Mít về các loại học-bổng trong-đó có học-bổng chính-phủ, học-bổng từ các dự-án tài-trợ,.. Vậy-nên tổng giá-trị học-bổng nó mới lớn thế. Chỉ tính loại quảng-cáo thì không nhiều vậy đâu.

  2. Nhẽ học-bổng quốc-gia cũng là dạng PR mà anh chưa biết?

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/26 - 08:09

   Cô không fải chưa biết mà cô chắcchắn déo biết. Cô nên tìm dọc thêm về Economics, dặcbiệt là Macro- sưbố nhà cô. Và Micro- cô cũng cần luôn. Thế mà zám cãi Zì.

 27. #30 by Y_Cà_Pháo on 2010/11/26 - 07:30


  Đit con bà tên Bựa. Dạo này toàn những sự kiện nóng hôi hổi xảy ra, thế mà  đéo định hướng chi bộ cái đầu lồn Dì cả. Toàn bình loạn những thứ đâu đâu, tốn thời gian với bọn đầu buồi.

  Bựa lúc đéo nào mở mồm ra là cũng đi họp BCT, địt mẹ, BCT bây giờ đang đánh nhau chứ họp cái đầu buồi. Trong thời gian tới sẽ có những diễn biến khiến bầy Lừa ngã ngửa vì ngỡ ngàng. Địt mẹ cái quán Bựa này cứ vỗ ngực tinh hoa với tinh trùng mà đéo danh tài nguyên vào việc  bàn cách phòng thân và bị gậy đi thì địt bà chúng mày lại có lúc hối không kip đâu.

  Chỗ thân tình anh cứ hỏi thằng tên Bựa như thế , nếu tên Bựa biết và chia sẻ được thì cảm ơn, đéo biết, đéo thể chia sẻ thì nói một câu để đỡ phải hỏi đi hỏi lại nhiều.


  • #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/26 - 08:14

   Ốc mang déo nủi mình ốc dây nầy dịt mẹ cô. Jờ Zì chỉ có thể nói một câu thôi, rầng déo bám vầu Ông Mao thì cứt cũng déo có mà ăn.

   Sang tuần ZÌ di China tiếp hehe thăm bạn Hồ bên bển.

 28. #32 by Y_Cà_Pháo on 2010/11/26 - 07:32

  Btw, địt bà tên Bựa cứ chửi thằng Thuyết _giáo sư là sâu hở?? Anh đéo biết tầm của Thuyến đến đâu nhưng  chúng nó bây giờ chịu khó đánh nhau như thế là phải ủng hộ. Còn sâu này Thuyết có thành được ông Cụ không thì tính sau. Dì chửi cái buồi.

  Có lẽ trong hơn 30 năm qua trên xứ Lừa, chưa bao giờ dân chủ lên cao  như bây giờ. hố hố. Đại biểu quốc hội với cả  Luật sư chửi tưởng thú như đúng rồi. Vì các bạn trên cao đang đánh nhau, và lúc đó một số bạn lại cần Không Ai Sất làm công cụ. Nên Không Ai Sất có thời cơ để thiên hạ biết không phải là Không Ai Sất.
   Ước gì 30 năm nữa lúc lồn nào ở Lừa nó cũng l chuẩn bị cho đại hội đảng thì bọn Lừa chúng nó được nhờ. Không khí náo nức chẳng khác đéo gì bầu cử tổng thống Mẽo, há há.

  Nhưng chỉ vài tháng nữa khi ván cờ ngã ngũ thì đến lượt Không Ai Sất lên đường. Đúng không Dì?

  Bây giờ mua trang trại cách HN 100km thì nên mua chỗ nào hả tên Bựa?

  Tập trung vào vĩ mô đi, vi mô bây giờ đáng nói nhất là tỉ giá vàng và đô thôi.

  Địt mẹ thằng Rài câm mồm hoặc nói chiện khác anh nhờ.

  • #33 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/26 - 08:12

   Zì cần Lừa mở não ra dể dón zững tinhhoa, chứ Zì déo cần chúng nó dánh nhau như một lũ bò.

   Dịt mẹ nếu dốilập tuyền bọn như thằng Thuyết, thì chẳng thà Xứ Lừa nầy déo có Zânchủ. Thằng Thuyết mà thành lãnhtụ có khi cuộcsống còn tởm hơn khi nó dang là lỗdít như bijờ.

 29. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/26 - 08:20

  Dịt mẹ các cô sâu có tiền chỉ ngĩ dến ôm Vàng mới mới dất mới jấy nhở?

  Vàng thì dang bị mafia thaotúng. Lên hay xuống hoàntoàn hênxui.

  Jấy thì dang sắp WW3 dến nơi rùi.

  Dất thì thanhkhoản kém.

  Trứng thì dịt mẹ tuyền bọn lừadảo.

  Tạisâu các cô không dầutư? Cho xiền nó chạy lungtung Xiền->Hàng->Xiền déo bâujờ zừng?

  Với 1 tỷ Cụ, cỡ 50K Tơn, là các cô dủ dể vậnhành một guồng máy ngon rùi.

 30. #35 by ChiPheo on 2010/11/26 - 08:21

  Đục mạ thằng Y Cà …Láo,

   

  Đục mạ mầy ngồi đồng quán nầy mấy niên rùi mà còn tin Thằng Tướng với lại Rân Trủ. Nhìn kỹ những gì nó mần đi.

   

  Tau quí mầy thật, lo thân đi Pháo trông đợi đéo Thằng Tướng. Như tau đây chỉ miểng chai với Cuốc lủi là đụ. Ôi cái Làng Vũ Đại khốn khổ khốn nạn!

   

  Đục mạ, lại hết diệu dzồi…Bá Kiến…!

 31. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/26 - 08:23

  Thôi dịt mẹ các cô Zì di họp Bê Xê Tê dây. Hẹn các cô tối chỉdạo tiếp.

 32. #37 by ChiPheo on 2010/11/26 - 08:40

  Đục mạ, cứ nghe những Thuyết Ráo xư, Cuốc Rương trung mới cả Lai Tru uông là điên mẹ người, đục mạ Tau phải kìm chế nắm mới hông tự rạch mặt đấy.

   

  Đục mạ thằng Pháo mầy ngu thế, không lẽ Đảng nuôi mấy thằng đó lớn để nó ăn cháo đá bát hát hay tại tất cả các kỳ họp Cuốc hội à? Mầy ko thấy là kỳ họp Cuốc hội nào cũng chỉ có mấy thằng đó nổ sao?

   

  Đục mạ Thằng Tướng lói đúng nhưng chưa đụ, Tinh Hoa đéo tồn tại được trong Bê xê tê. Làng Vũ Đại muốn thoát kiếp thì cần Tinh Hoa dĩ nhiên đéo phải Chí Phèo.

   

 33. #38 by Kakashi on 2010/11/26 - 08:53

  Dây là tham luận của thằng Lãng nhưng đéo biết là thằng Lãng nào, TT có qen không?
  1.
  Vài bạn kêu gào anh Lãng cho ý kiến chỉ đạo về tình hình Triều Tiên. Việc dân việc nước bộn bề, anh nêu dăm ý kiến ngắn như sau:

  Các bạn đánh giá vấn đề cần có độ tỉnh táo và lạnh lùng mà phân tích. Vài trăm phát pháo Bắc Hàn nã chẳng qua chỉ là vấn đề nội bộ của bố con họ Kim. Giải pháp gây căng thẳng biên giới để kiểm soát nội bộ của Kim con trong tiến trình chuyển giao quyền lực là một trò đùa mạo hiểm, nhưng không đủ gây chiến tranh. Ở đây Kim con đang muốn tái hiện hình ảnh của Kim ông nội, bằng cách coi các hành động gây hấn tấn công lực lượng Nam Hàn như những “chiến công” cho sự nghiệp củng cố quyền lực cai trị tại Bắc Triều Tiên. Làm đại tướng thì ít nhất cũng cần dăm “chiến tích”. Đây là lý do thực của những diễn biến căng thẳng tại Triều Tiên hiện nay. Tình hình này sẽ tiếp tục dẫn đến can dự mạnh hơn của Mỹ vào khu vực. Nhật sẽ đẩy mạnh quá trình tái vũ trang.

 34. #39 by Kakashi on 2010/11/26 - 08:59

  2.
  Ở phía bên kia của nền văn minh, những nước có quyền lợi liên quan trực tiếp nhất đến bán đảo Triều Tiên là Nhật, Mỹ, Hàn. Một điểm chung là các nước này giàu, quý trọng sự sống, và hiểu rằng họ đang phải đối phó với một thằng khùng có trong tay vũ khí hạch tâm. Phản ứng của Mỹ, Hàn do đó sẽ ở mức kiên quyết nhưng có giới hạn và kiềm chế.


  Ở phía bóng tối của sự nghèo đói, mặt khác, triều đình của Kim bố, Kim con hiện tại cũng không phải là những thằng đần, dù rằng chính thể Triều Tiên hiện tại vẫn đang thành công trong nỗ lực ngu hóa và làm thoái hóa giống nòi người dân sống tại Bắc Triều Tiên. Là vua một nước thì bất kể dân chết đói hàng ngày, vua vẫn sống trong nhung lụa. Triều Tiên nhiều sâm, gái chịu khó tuyển thì cũng lắm đứa ngon, do đó, các bạn phải hiểu Kim bố, Kim con còn yêu đời và mong sống lâu lắm. Do đó, bản thân Kim con cũng sẽ tự biết đâu là giới hạn còn chấp nhận được để duy trì mạng sống của mình. Một cuộc chiến Triều Tiên tổng lực xảy ra, anh tin chắc bố con nhà Kim hiểu rõ họ sẽ không có cơ hội dùng đến vũ khí nguyên tử, bởi nếu Mỹ, Hàn bị ép vào thế buộc phải ra tay, đòn tấn công sẽ là triệt hạ hủy diệt trước khi Kim có khả năng giộng nguyên tử vào Mỹ và đồng minh của nó.

 35. #40 by Enterprise on 2010/11/26 - 09:00

  Có cô nào để ý: Giả-sử nhu-cầu 1 tháng của cô là 1 lượng vàng thì cho-dù giá-cả lên xuống, nhu-cầu của cô cũng chỉ 1 lượng vàng không?
  Nếu sợ rủi-ro thì có thể ôm vàng để giữ giá-trị. Cô nào bản-lĩnh thì chơi quả như Huyndai như bà Dì nói.
  Anh thì cứ nghề giáo + buôn vặt, hehe. Thời nào chẳng cần học, thời nào chẳng cần ăn uống. Tiền anh chẳng nhiều, WW3 có hay không anh chẳng làm gì hơn được. Khi-nào sơ-tán thì đi, chạy chi cho sớm? hehe

 36. #41 by Kakashi on 2010/11/26 - 09:00

  3.

  Thật ra khi quan sát tình hình Triều Tiên, anh từng đặt ra câu hỏi: Liệu có khả năng Kim con hiện đang chịu sự chống phá mạnh từ bên trong, và có thể những sự kiện như chìm tàu Chongnan hay pháo kích Nam Hàn là những diễn biến nằm ngoài tầm kiểm soát của Kim con, do thế lực nội bộ chống đối bên trong muốn gây rối loạn Bắc TT và lật đổ triều đình họ Kim. Đây sẽ không phải là một sự phỏng đoán nếu hiện tại Kim bố đang nguy kịch, thoi thóp và chờ ngày chết. Nhưng sự thực là Kim bố vẫn có khả năng ngọ ngoậy, và với kinh nghiệm cai trị 30 năm tại Bắc TT thì chắc chắn quyền lực vẫn nằm tuyệt đối dưới sự khống chế của họ Kim. Giả thuyết này, vì thế không có cơ sở thực tiễn.


  Diễn biến tại Triều Tiên, do đó, tất yếu sẽ nằm trong khuôn khổ của những phản ứng hạn chế, khi những người trong cuộc đều biết đâu là giới hạn của vấn đề.Chiến tranh thế giới đéo nào ở đây?

 37. #42 by Kakashi on 2010/11/26 - 09:02

  4.

  Diễn biến tại Triều Tiên, do đó, tất yếu sẽ nằm trong khuôn khổ của những phản ứng hạn chế, khi những người trong cuộc đều biết đâu là giới hạn của vấn đề.Chiến tranh thế giới đéo nào ở đây?


  Điều tích cực của tình hình là biến chuyển khu vực tiếp tục có lợi cho Việt Nam. Niềm hy vọng của dân Nam Hàn vào đám dân đồng chủng tộc nhưng đã được ngu hóa gần triệt để trong 50 năm qua sẽ ngày một ít đi. Đầu tư của Hàn do đó sẽ ít có hy vọng hướng vào miền Bắc. Do đó, luồng vốn này sẽ tiếp tục đổ về Đông Nam Á, mà Việt Nam hiện cũng có những lợi thế cạnh tranh.


  Đông Á bất ổn, khiến sức chú ý của Mỹ và đồng minh càng tập trung hơn vào khu vực. Quan hệ giữa Mỹ, Nhật, Hàn sẽ được đẩy lên một nấc mới. Trong viễn cảnh sống chung với Bắc Hàn, cả Nhật, Hàn đều thấy sự sinh tồn của họ gắn liền với Mỹ. Điều này càng khiến Trung Quốc chịu áp lực mạnh trong tương lai.

 38. #43 by Kakashi on 2010/11/26 - 09:04

  Ditj mẹ dài quá, thôi chi bộ sang nhà tên pẹt mà xem, anh mà bốt lên hết tên Tướng lại bảo anh xi pam/

 39. #44 by Minh Dũng on 2010/11/26 - 11:17

  @tên Si:


  Bài thằng Lãng bò viết ở Pulse Yahoo. Giọng văn bần nông đọc thì thích. Nhưng tựu chung hắn theo PA1. Nghĩa là đéo có oánh nhau, thằng trẻ Bắc Hàn lên húng chó tý rồi thôi.

  Địt mẹ chi bộ chó đểu không dùng củ sọ phân tích với đọc báo tây đi. Cứ ngồi đọc lá cải thì ăn cứt cho nhanh. Anh theo PA2 đấy. Khả năng Mẽo tỉn Bắc Hàn, dằn mặt Tầu rất chi là cao. Thằng Nhật, Úc cũng hưởng ứng khi tỉn Bắc Hàn. Địt mẹ để nó đấy ngày nào thì còn lo ngay ngáy ngày đấy.

  Mẽo tỉn Bắc Hàn, Tầu quả này đéo tham chiến như hồi hổi đâu mà lo. Địt mẹ Tầu nó còn trăm công nghìn việc, thằng Bắc Hàn quay lại xỉa Tầu, Tầu nó còn đập mẹ chết luôn ý.

 40. #45 by Enterprise on 2010/11/26 - 12:14

  Cô Dũng nói đúng đấy. Khả-năng Bắc Hàn bị đánh rất cao.
  Giả-sử 2 cô Kim biết thân khiêm-tốn trở-lại thì cũng muộn vì cái tội khoe của. Mẽo sẽ đòi tham-quan và xin hàng về làm kỷ niệm. Hehe, nếu cho thì cô Kim còn gì nữa. Nếu không thì phải đánh thôi.
  Nghe đâu Ấn đang điều quân sang biên giới Trung-Ấn. Afg còn đang bận-rộn chắc chẳng gây khó dễ gì cho Ấn. Anh Tin chưa biết phản-ứng thế nào. Lừa thì sẵn-sàng cung-cấp nước-đá cho thủy-thủ khắp nơi, hehe. Xem thế thấy cô Trung đang bị 3 phía đe dọa, chắc cổ cũng không tham-gia quá sâu.
  Chuyện này chắc đã được sắp-sẵn. Chẳng gì tự-nhiên cô Tơn đi shopping khắp năm Châu thế kia, hehe

 41. #46 by Kakashi on 2010/11/26 - 12:50

 42. #47 by Kakashi on 2010/11/26 - 12:51

 43. #48 by Dom-dom on 2010/11/26 - 16:46

  Bây giờ mua trang trại cách HN 100km thì nên mua chỗ nào hả tên Bựa? @Pháo xịt
  Đi qúa Dốc Dây Diều nơi Phủ của Chương Thành, giá khá rẻ, hoặc lên phía Hồ Đại Lải vào trong dân ngó nghến, khu vực này có đường xuyên Á đang được làm khẩn trương .
  Hoặc đến khu vực Miếu môn chỗ hồ Đồng xương giá còn rẻ thối, có hồ có núi, đi lui độ 10 km vào Kỳ sơn thì đất còn rẻ như cho.
  Nếu muốn lướt sóng, không muốn ủ thì quay lại Ba vì, vùng Xuân Mai, Đồng mô. Đất ở đó tuy đắt nhưng vẫn có cơ phát triển, vì hạ tầng tốt.

 44. #49 by Gã khờ on 2010/11/26 - 18:40

  Hehehe, bây giờ là lúc lo cố thủ bảo tồn mạng sống chứ ai lại đi đầu tư đất đia? Nghe lời tên bựa chủ nhà là toi mạng đấy. Nên đọc bài này để mở tầm nắt mà toan tính cho mình:  Vòng xoắn bệnh lý kinh tế Việt.


  Các bựa viên nên trả lời cầu hỏi là: Tại sao trong 4 tháng vừa qua uỷ ban chứng khoàn cho phép bán ra 3,3 tỷ cổ phiếu nhưng ngân hàng phải chạy đua lãi suất ào ạt là có câu trả lời phải làm gì thôi.

  Tội nghiệp đám bựa u mê, nhưng lại đòi khia sáng người khác.
 45. #50 by Cocacola on 2010/11/26 - 18:53

  Cu Lãng Phò nầy viết xã luận cứ như xã luận báo Nhân Dân hay các kế hoạch 5 năm hồi thời 198X ý. Nghe sướng tai, nổ loảng xoảng và mang tính kích dục với Lừa rất cao nhưng chẳng có giá trị thông tin lẫn thực tiễn nào.


  Ví dụ nhé: “…Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng trên cơ sở phát triển hợp lý nông nghiệp và công nghiệp nhẹ ….” (Kế hoạch 5 năm hồi 198X)

  Lừa nghe sướng tai hông? Quá sướng, ghi rõ thế cơ mà, món gì ta cũng là mũi nhọn hết! Thế nhưng thực tiễn thì lấy cái buồi mà phát triển….!

  Chẳng trách sao trí thức như Phẹt và một số Bựa gốc Lừa khen hay. Còn người học hành trong một hệ quy chiếu khác như Mít Mỹ nhơn chẳng hạn, đọc bài của Lãng, chắc sẽ bịt mũi! Mời Mít Mỹ nhơn đọc bài Lãng phò rồi cho ý kiến coi có phải vậy hông?

  Riêng vụ hai anh em nhà Hàn Xẻng, anh cho là sẽ không uýnh nhau đâu. Kim nhóc tì mới lên chơi vài phát lấy số má thế thôi chứ chẳng dại gì đục nhau.

  Vấn đề ai uýnh ai thì chắc Mẽo chẳng động thủ trước rồi. Bỏn lười nên chẳng thèm dây vào, cứ tập trận lượn lờ với Nam Hàn miết cho vui thôi. Oánh tài chánh tiền tệ ngon cơm hơn!

   Thằng Nam Hàn mới thực sự lo: sự chênh lệch giàu nghèo quá khủng với ông anh ruột sát vách nhà là nguy cơ lớn nhất với ảnh. Đói quá Kim con xúi đệ tử sang đập thì Nam Hàn sẽ y như Nam Lừa thôi: Mỹ cũng oánh vu vơ rồi biến!

  Chìa khoá chiến hay không tùy vào Bắc Hàn quyết, thế nên sau vài tháng căng thẳng, thể nào thằng em Nam Hàn cũng xuống nước, chở vài bao gạo sang nhà ông anh “cho các cháu nó ăn” rồi đâu vầu đấy thôi!
 46. #51 by Cocacola on 2010/11/26 - 19:02

  Tại sao chú 3Ma không thích uýnh? 


  Kế hoạch kinh tế của anh ảnh đối với châu Á (cụ thể là với Khựa) là một kế hoạch mà thằng Tướng thối bảo là “kế hoạch cướp giết hiếp”, thế thì tội gì anh ảnh cướp giết hiếp thật trên bán đảo Hàn?

  Tuy nhiên đồng minh thì vẫn bênh, thế anh ảnh cho đám trẻ sang nhà chơi tập trận với các chú Nam Hàn cho vui cửa vui nhà, còn các chú bị anh em chú đục thì liên quan gì đến anh nhờ!

  Vụ tầu Chennang bị uýnh đắm là một ví dụ: Mẽo ho húng hắng vài tiếng rồi thôi, Nam Hàn nghiến răng đòi mắc loa chửi đổng sang biên giới (Bắc Hàn dọa bắn bể loa, thế thì thôi, không loa thì không loa!), rồi cũng chìm theo tàu Chennang!

  Chennang bị tầu ngầm uýnh đắm, Mẽo và Nam Hàn ngoài chuyện tập trận chống tầu ngầm rồi thôi, ai về nhà nấy!

  Thế nên màn tập trận tới chắc là chống pháo kích hay đổ bộ chiếm đảo rồi thôi chứ gì!
 47. #52 by Asineran on 2010/11/26 - 19:28

  Hoặc đến khu vực Miếu môn chỗ hồ Đồng xương giá còn rẻ thối, có hồ có núi, đi lui độ 10 km vào Kỳ sơn thì đất còn rẻ như cho@Condom

  Quanh hồ Đồng Xương có rẻ cái lỗ đít nữa í.
  Tuy nhiên mua ở đó vưỡn được, sau này chỗ đó thành khu du lịch sinh thái, chạy  từ Hà Đông theo đường Hà Đông Xuân cắm thẳng xuống hồ ko phải theo đường 6, lại sát sân golf Sky Lake. Làm quả nhà nghỉ cuối tuần nhìn ra mặt hồ, bên kia hồ các chú khách chơi golf chạy tung tăng cũng vui phết. Mua đê mua đê :))
 48. #53 by Dom-dom on 2010/11/26 - 20:40

  Quanh hồ Đồng Xương có rẻ cái lỗ đít nữa í.@ Rận
  Phía tây hồ Đồng xương, lui vào Sòng Chũm có 7-8 chục triệu/ sào, tính ra 1 chỉ  mua đc hơn chục m2 đất thổ cư, ko rẻ thối thì còn bao nhiêu nữa mới là rẻ hở Cô Rận??

 49. #54 by Bố on 2010/11/26 - 20:57

  May quá Zì déo fải xem xìbam nữa hehe cám ơn cám ơn.
  / thằng tướng mặt phụ khoa bị ghẻ

  Ô ĐM thằng mặt phụ khoa trơ tráo quá mức ! Nó xbam mà nó lại đổ cho luôn bố nó.
  Đéo chấp. Thằng nào nó nhắc đến từ “thằng rồ” bố mới nhớ từ nài rất hay của dân Bắc kỳ. Hấc hấc. “Chó dại có mùa, người rồ quanh năm”.  Mài đúng là thằng rồ quanh năm. mài thông minh. nhưng những cái ngu/ điên của mài cũng vượt xa ngưỡng của những thằng ngu/ điên. pa mài còn sống mà biết đọc, đọc những thứ nhảm nhí điên rồ của mài chắc chửi ma mài bị mấy thằng điên hiếp nên đẻ ra mài. Hố hố hố..

  Từ zờ bố cấm con hành xử lối “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” để bắt nạt mấy thằng yếu bóng vía con nhá. Tộ xư nhà mài ! Cái giống lợn đã hèn, đéo dám mở mồm. Được vài đứa dám ậm oẹ cãi mài, mài lại nhảy lên như gái zà sắp mãn kinh, vỗ L đồm độp chửi nó, khoá mõm nó. ĐM, mài đéo khác đảng mả mẹ của mài là chỉ thích nge những lời phỉnh phờ, nâng bi, thích a dua, thích nhăng cuội. Thế thì mài chửi được đéo ai hả thằng Cổ nhuế (hố hố, bố mới biết tại sao mài có biệt danh này. Cười thọt mẹ cả 2 hòn cà sắp teo vì già).
  ĐM mấy thằng hèn khác ! Cứ nhảy vào mà đào mả cha thằng tướng lên. Cứ chửi cả bố nữa, nếu bố sai. Nhưng phải có lý. đéo được chửi càn.

 50. #55 by tieuthithi on 2010/11/26 - 21:16

  Các  Bựa tính chuyện mua đất để sơ tán thì  phải mua đất ở vùng Lạc sơn – Lạc thủy HB í . An toàn khu đấy , có gì bom đạn gì chui vầu hang đá cũng nhanh  he he … Điếu gì lại đi mua ở dững chỗ đông vui để mà chết  à ??? Chết cười với bác Đòm với tên Rận