Free homes for the Assholes

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nhà cho Lỗđít

Cách nay chưa đầy tháng Bê Xê Tê độtngột phóng một bấthủ: cấp free một căn chungcư caođẳng bậc nhất Hà Nội cho một Lỗđít (*).

Căn chungcư ý tọa tại caoốc Tin Côm thượngthặng phố Cô Trẹo quận Cô Trưng trungtâm Hà Nội I, giá thịtrường 12 tỷ Ông Cụ, chừng 600 ngàn Ông Tơn, tươngđương 1,000 năm lương hiu côngchức mẫncán hưởng hiu chínhngạch.

Lỗđít ý có côngnghiệp gì kỳquặc ngang giá thiênniênkỷ?

Chả gì kỳquặc. Côngnghiệp của Lỗđít ý tới Xứ Lừa bằng zero. Dưng cổ đã nângtầm vănhóa Sóc Lọ Lừa lên đỉnh-tột-đỉnh, nhờ thắng một giải đấu quốctế danhgiá, đạikhái thế.

Quầnchúng Lừa nhaonhao cãi như bão. Đứa bẩu xứng quá xứng quá. Đứa bẩu đéo xứng đéo xứng. Lỗđít ý thanhminh rầng nọ rầng kia. Loạn-xà-bần.

Cánhân Trung Tướng nghĩ hànhvi của Bê Xê Tê đáng hoannghinh, còn quà cho Lỗđít xứng mới cổ hay không tự cổ biết. Hẳn nó sẽ là tiềnlệ tốt, hốithúc các lỗđít khác cốnghiến cốnghiến và cốnghiến. Nhỡ đâu, chiểu tiềnlệ ý, Bê Xê Tê nủi hứng thí mẹ Trung Tướng quả chungcư giãndân Mỹ Đình II giá 1.2 tỷ Ông Cụ, chừng 60 ngàn Ông Tơn, tươngđương 100 năm lương hiu côngchức mẫncán, nhờ phátminh Văn Bựa mớicả Asinerum mớicả Thập Dâm Công, thì sao thì sao?

Nếu Trung Tướng là Lỗđít, đươngnhiên Trung Tướng nhận cănhộ. Quầnchúng các cô đừng tưởng Bê Xê Tê khấu thuế các cô mua quà Trung Tướng nhế. Địt mẹ Bê Xê Tê xin đểu cô Vượng đấy (**). Hơn nữa, so dững món bôlão Trung Tướng cúng khống Ông Cụ thời 1955-1956 (3,000m2 đất và nhà giữa Thủđô Vănvật hehe), thì chungcư Tin Côm chưa bằng cục cứt cục cứt cục cứt.

***

Trung Tướng duyệt Nhà Cho Lỗđít ever nầu.

Thợ thơ Hĩu Tố được cấp quả dinhthự hoànhtráng phố Phan Đình Phùng, cạnh dinh Phó Xứ. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Phó Thủtướng của Hĩu.

Thợ thơ Diệu Xuân được cấp [nửa] quả biệtthự êmđềm phố Điện Biên Phủ mà cô Vũ Cù đang chiếm mần Vănphòng Luật. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Côngthần Bộtrưởng của Diệu’s Lover & Vũ’s Papa, cô Cận Huy. Cô Diệu không vợ không con nên bị cô Cận gọi đến sống cùng, đơngiản.

Thợ nhạc Thi Nguyễn Đình, thợ văn Nam Vũ Tú đều được cấp condo đặckhu Sĩquan Đội Cấn. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Lỗđít Lề Phải của hai cô. Các cô đóng Sếp Hộivăn Lừa liền 40 niên.

Phía Sài Gòn, đám thợ sử Giầu Trần Văn, thợ báo Đằng Trần Bạch, cũng được cấp côngthự phố nhớn xôngxênh. Dưng hehe, ấy lại là tiêuchuẩn của Lãnhtụ và Lãothành, từng gồng mông đủn Chếđộ qua miệtmài laotù đếquốc.

Dững lỗđít tămtiếng như Mai Đặng Thai, Tùng Tôn Thất, Anh Phan, Xiển Nguyễn, Hưng Trần Duy, Di Hồ Đắc.. cũng nhận quà Bê Xê Tê mỹmãn. Dưng hehe, số quà ý đéo bằng 1/100 tàisản các cổ nộp Ông Cụ trong Mùa Cáchmạng xavời (***).

Dânbiểu thợ nổ Quốc Dương Trung râu tóc trắng bốp tuổi 60 vưỡn cầncù xin Bê Xê Tê cơi thêm vài thước vuông phòng ngủ tại chính quả nhà pa cổ tặng Không Ai Sất (****).

Lỗđít gộc đấy hehe.

Thợ văn Bổng Nguyễn, thợ nhạc Nhuận Đỗ, thợ vẽ Nghiêm Tư, chục cô nữa, tuyền hạng Lừa Lỗđít Top Ten, được biếu mỗi cô 20m2 thuộc chungcư 3-tầng 65 Nguyễn Thái Học trịgiá 800 tô phở, sướng ha.

Lỗđít gộc đấy.

***

Thu 199x, thằng Đoong Toong, cháu nội lỗđít họcgiả Anh Đào Duy, kêu Trung Tướng tới cỏn ăn mừng vụ tên ông cỏn bị Bê Xê Tê gán cho con phố chạy trước nhà cỏn (*****).

Nhà Đoong Toong ngự lầu 3 chungcư 35-tuổi Kim Liên, tầm 30m2, nhỉnh hơn bếp Trung Tướng tị. Không bancông. Không toalét. Sàn ximăng tròngtrành. Trần vôi tróc loét.

Khắp nhà treo cơman kỷvật cô Anh. Trung Tướng hỏi Đoong Toong, ông mầy bỏ lắm hàng đây thế?

Đoong Toong bẩu, ơ thằng nầy, ổng ở đây mà.

Trung Tướng biết chó đâu.

Nó là Quà Cho Lỗđít.

(@2010)

(*) Lỗđít: Tức tríthức Lừa. Là Trung Tướng mượn chữ Ông Mao “Tríthức Cái Lỗđít” để gọi giaicấp vôdụng nhất xãhội bằng quả name đíchđáng nhất của nó.

(**) Cô Vượng: Chủ caoốc Tin Côm.

(***) Mùa Cáchmạng: “Em là búp măng non em nhớn lên trong Mùa Cáchmạng”.

(****) Không Ai Sất: Bạn thân Ông Cụ, đạica của Bê Xê Tê. Mời coi loạt bài Thiênđàng.

(*****) Anh Đào Duy: Họcgiả Lừa hiếmhoi có tên trong Larousse Báchkhoathư.

Ảnh đầu bài chụp thợ nhạc Cao Văn bú diệu tại nhà riêng cô cổ, phố Yết Kiêu, Hà Nội. Cũng là một Quà Cho Lỗđít, 80-niên, 30m2, không toalét. Tấtnhiên cô Cao không biên Quốcca Lừa nơi đó.

Thợ đàn Sơn Đặng Thái sau khi thắng một giải đấu quốctế danhgiá hồi 198x không được Quà, dưng pa cổ, thợ nhạc Hưng Đặng Đình, đã thoát kiếp sống gậm cầuthang nhờ sự ý, cũng như Quà, hehe, dù chỉ rộng 12m2.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Độtngột: (Đột ngột).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Thượngthặng: (Thượng thặng).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Chínhngạch: (Chính ngạch).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Côngnghiệp: (Công nghiệp).
– Kỳquặc: (Kỳ quặc).
– Thiênniênkỷ: (Thiên niên kỷ).
– Nângtầm: (Nâng tầm).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Nhaonhao: (Nhao nhao).
– Thanhminh: (Thanh minh).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Hoannghinh: (Hoan nghinh).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Hốithúc: (Hối thúc).
– Cốnghiến: (Cống hiến).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Giãndân: (Giãn dân).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Phátminh: (Phát minh).
– Mớicả: (Mới cả).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Cănhộ: (Căn hộ).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Bôlão: (Bô lão).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Chungcư: (Chung cư).
– Dinhthự: (Dinh thự).
– Hoànhtráng: (Hoành tráng).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Biệtthự: (Biệt thự).
– Êmđềm: (Êm đềm).
– Vănphòng: (Văn phòng).
– Côngthần: (Công thần).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Đặckhu: (Đặc khu).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Hộivăn: (Hội văn).
– Côngthự: (Công thự).
– Xôngxênh: (Xông xênh).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Lãothành: (Lão thành).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Laotù: (Lao tù).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Tămtiếng: (Tăm tiếng).
– Mỹmãn: (Mỹ mãn).
– Tàisản: (Tài sản).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Xavời: (Xa vời).
– Dânbiểu: (Dân biểu).
– Cầncù: (Cần cù).
– Trịgiá: (Trị giá).
– Họcgiả: (Học giả).
– Bancông: (Ban-công).
– Toalét: (Toa-lét).
– Ximăng: (Xi-măng).
– Tròngtrành: (Tròng trành).
– Cơman: (Cơ man).
– Kỷvật: (Kỷ vật).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tríthức: (Trí thức).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Vôdụng: (Vô dụng).
– Xãhội: (Xã hội).
– Đíchđáng: (Đích đáng).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Đạica: (Đại ca).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Hiếmhoi: (Hiếm hoi).
– Báchkhoathư: (Bách khoa thư).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Cầuthang: (Cầu thang).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đỉnh-tột-đỉnh.
Loạn-xà-bần.

*** 1. #1 by Hoàng Việt on 2010/11/25 - 00:55

  mời chi bộ , coffe ch ồn mỗi tách cà phê trị giá tới 50 $
  nầu mời mời 
 2. #2 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/25 - 01:00

  Địtmẹ nhìn hai quả ảnh của cô Dũng mà địtmẹ Thím thèm chết mẹ rùi nầy.

  Địtmẹ hai trăm cây mà chưa đến một tiếng đồnghồ địtmẹ nội trong Sài Gòn với tìnhhình giaothông như cái ./ hiệntại thì muốn đi hết thànhphố cũng phải mất vài ngày địtmẹ!

  Địtmẹ nói đến đây lại nhớ đến mấy thằng mặt ./ ở quốchội Lừa địtconmẹ chúng mày! Dân đen ngu đã đành đến chúng mày tựxưng tríthức mà cũng ngu nốt ôi địtmẹ đúng là nghiệpchướng!

 3. #3 by Minh Dũng on 2010/11/25 - 01:00

  Tầu lướt nhẹ, không tiếng ồn ào, không tiếng còi, không một cú sốc nào do tăng hoặc giảm tốc đột ngột. Tầu cứ lướt như bay. Nếu đéo nhìn ra ngoài cửa sổ, không thể biết được nó đang phi với tốc độ hơn 200km/h sau khi khởi hành chừng vài phút. Vãi cả đái.

  Đương nhiên, trong suốt quá trình luôn có loa thông báo tới điểm lớn nào, tốc độ đương bâu nhiêu. Tất nhiên không có 1 xe ủn hàng bán rong chạy suốt toa, hehe. Tất nhiên, anh có đi wc phát cho sáng khoái.

 4. #4 by Minh Dũng on 2010/11/25 - 01:03

  Có 1 nhà wc riêng cho người tàn tật. Đấy là do anh xem ca ta lốc nó ghi thế, các thiết bị mô tả hướng dẫn xịn đéo chịu, nhưng không được ngó tận mắt, hehe.

  Ngồi cùng khoang có vài em Tầu trẻ xinh tươi đặc Tầu. Có vài thằng Tây, vài thằng Tầu. Những thằng Tầu, trông đéo biết được có thằng nào Lừa như mình không. Nếu có thằng hỏi, mình bảo tao Sing, hehe.

 5. #5 by Minh Dũng on 2010/11/25 - 01:10

  hehe, thêm vài cái ảnh nữa cho sinh động phụ họa

 6. #6 by Minh Dũng on 2010/11/25 - 01:17

  Cái ghế ngồi của tầu tông tốc nó mới đặc biệt làm sao. Ghế rộng, ngả ra sau, có gối đỡ cổ, đại khái trông như cái ghế mát xa bày ở Big C. Các ghế này được thiết kế giảm chấn và có vẻ như tự điều chỉnh quán tính theo tốc độ của tầu. Nên rất ít khi anh cảm nhận được tốc độ đang lướt khiếp hãi. Trừ khi nhìn ra ngoài.

  Ghế này cách ghế kia xa phết, đương nhiên có dây an toàn, và phải thắt. Trong khoang có 1 buồng riêng cho khách hàng có những việc đặc biệt. Ví dụ cho con bú. Còn có 1 khoang nữa cho khách hàng bị bệnh không ngồi được.

  Tóm lại là thằng nào chửi tông tốc thì nên bỏ tiền ra đi thử phát. Trải nghiệm tao nhã phết, hehe.

 7. #7 by Minh Dũng on 2010/11/25 - 01:25

  Thôi hết vang hết chuyện rồi. Ngủ đi. Hết vị chửi nhau rồi, mai không có bài mới nhạt hơn dãi chó, hehe.

 8. #8 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/25 - 01:27

  Cảmơn truyện mần quà của Dũng Hói nhế. Thím cũng đi ngủ đây, mệt mẹ rùi. Ngủngon nhế!

 9. #9 by minhhuong on 2010/11/25 - 01:34

  Cám ơn anh Dũng nhá, hehe, thật thú vị

 10. #10 by Minh Dũng on 2010/11/25 - 01:47

  @Thiếu, Hương: Túc ngủ ngon.

 11. #11 by Mit on 2010/11/25 - 01:55

  Cô cứ thử xem thằng Harvard nó có cần doanh-nghiệp nào tài-trợ cho nó không là cô biết. hehe. Muốn nó nghiên-cứu phải trả tiền, nó không cần ai tài-trợ đâu cô.@ Đái

  Sáng ra nhìn thấy đồ ăn đã đói bụng rùi.  Tính đéo nói nữa, dưng không nói thì bọn tintin lại không hiểu cái sự học tại Mẽo, nên đành vậy.

  Hàng năm trường nào cũng gửi thư ra xin tiền.  Một trong những functions của các Deans là dine and wine potential donors, tư nhân hoặc doanh ngiệp để mần xìn bọn bỏn.  Nội tiền donation cho Harvard hàng năm lên tới hàng tỉ tơn từ tư nhân (Mẽo và non-Mẽo) + doanh ngiệp …Gần đây có tên nầu cho Harvard 50 triệu tơn donation hehe  Còn các hệ thống công lập thì sao?  Như hệ thống UC của Cali, flagships của bỏn là UCLA (Đàng Trong) và UCB (Đàng Ngoài) đều nhận tiền tài trợ của Fed Gov, ngoài donation của tư nhân + doanh ngiệp cho những ngiên cứu.  Ví dụ UCLA Engineering Department thì có funds từ bọn military industry đặt ở Nam Cali.  Sẽ có  tư nhân  như CEO của Broadcom cho miạ cả building để học và mần, vì cô cổ vốn Jáo cao cấp tại UCLA ngày xưa. Tất nhiên kết quả thì bọn tài trợ sẽ dùng.  UCB thì có connection với bọn doanh ngiệp ở Silicone Valley vươn vươn…Again, các Deans và các Jáo cao cấp có nhiệm vụ phải dine and wine với potential donors để tìm funds.  Không có funds không thể mần research, một bước rất quan trọng trong ngề Jáo để trở thành Jáo có tenure. 


 12. #12 by Hoàng Việt on 2010/11/25 - 02:19

  Anh cà phê … phê em Mít cà phê, cà đúng chỗ phê mà phê đúng chỗ cà

  ơ thế lèo mịa Zũng hói , thế điếu phải tầu tông tốc dân đi đa phần là trẻ con đi học đờn bờ đi chợ dư ai lói ờ ? dù sâu cũng thanh hắn phát nhế !!!


  mờ anh Khựa ngăn sông cấm chợ cũng khác léo nèo xứ Lừa ngày xửa ngày xưa đâu nhở ?

  sexy now 

 13. #13 by ThuaTuong on 2010/11/25 - 02:23

  Thế là quán vắng teo như cái chuồng heo, kéo mấy cái bàn lại ta leo lên, nhắm đám mồi thằng Thiếu, hớp miếng rượu lởm, dòm lom lom em Hương, nghe thằng Dũng kể chuyện đêm khuya, phê vãi mề :D.

  Chút nhạc nữa cho thêm phần tao nhã, vừa giải nghiệm vừa chửi thầm cái chi bộ hãm lìn, địt mẹ cãi như chém chả, sư bố chúng mày =))

 14. #14 by minhhuong on 2010/11/25 - 02:32

  Nhìn cô phục vụ trong chuyện của ông anh Dũng hói trang phục thích thế.

   

 15. #15 by nhất on 2010/11/25 - 02:43

  Bên Pháp nhợn anh tưởng hải sản cũng phải ngon chứ nhở. Bên anh đầy, chỗ tinhxanh ở có Lừa hay Tầu bán hông? Chỗ anh cứ đến chiều có Lừa và Tầu mang ra chợ châu Á bán rẻ hơn cửa hàng, và tất nhiên , hehe, rẻ hơn Lừa. Ví dụ con hàu ( đéo biết viết có đúng không , cái con vỏ xù xì tách ra vắt chanh ăn sống ý ) , có 5€ 1 con. Anh đéo thích ăn lắm, kinh bỏ mẹ.
  Dưng đi Tây ban nha còn rẻ hơn nữa, mỗi lần qua bển phơi bụng xong, trước khi  về nhà là gấu anh mua chật mẹ nó cốp xe, bọn nó xếp đầy hộp xốp, tôm to đùng, cua to đùng y như photo của tĩnhannhh bốt ý, cho đá ướp lạnh rồi bưng ra sắp vào cốp cho mình, xong rồi hôn má gấu anh – mả cụ nó- dúi vào tay anh cái túi có chai Sangria chào tạm biệt. Lần sau đi anh chụp ảnh minh họa cho.

 16. #16 by nhất on 2010/11/25 - 02:48

  @tinhxanh
  Có đúng cá ý là cá bơn không? Anh ăn cá mú ở Lừa thấy giống giống. Vừa ăn vừa nghĩ , mẹ cá nầy mà ở Lừa đắt và được ưa thích. Bên này rẻ như cứt chó, và ăn chán hơn cứt.

 17. #17 by nhất on 2010/11/25 - 02:51

  @Điêu,
  Em Tầu ý đẹp như Bạch Cốt Tinh nhở em nhở!

 18. #18 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/25 - 03:22

  ồ. hết chiến vì Phò với Giáo dồi ah? may phúc quá!hehe


  đầu tiên là chầu mừng bác Chuồn trở lại chi bộ bựa.

  2 là gửi cô Bố: chớ đi! Làm đéo gì phẩy đi? Ai đuổi cô?
  Đỵt mẹ phẩy ở lại chưởi mới vui. Chứ nếu cái đầu puồi gì TT đưa ra dồi tất cả cùng muôn tâu& vạn tuế- ý đảng lòng dân cả thì thành mẹ sinh hoạt đảng ah? hehe

  3 là nhậu nhẹt thế nầy rất tốt cho sức khỏe.hehe. 
  Dưng nói về NHẬU HỌC& ẩm thực  mà đéo có máy bay Rô thì hơi thiếu.hehe. 
  Rô đâu, đang đứng dựa cửa hóng phỏng? Vầu ngay& có gì ngon thì trình lên đây! Đỵt mẹ chi bộ đéo có gì để chém&chưởi đang nhạt như xem bơi đây!

  4 là đỵt cụ tuyền thể zai gái, gay lét của chi bộ cái cho may mắn&thơm mồm. Thằng nầy  xem bda đây. MU vĩ đại của anh đá C1. Thắng chắc!hehe
 19. #19 by vangson.donkey on 2010/11/25 - 07:47

  @Dũng hói: A thấy cái bậc lên xuống trong ảnh của chú sao nó cao hơn sàn ga nhiều thế nhỉ? Thế thì bọn khuyếttật lên xuống thế nào? Bt cái bậc ấy làm ngang với sàn ga thôi mà.

 20. #20 by Enterprise on 2010/11/25 - 07:50

  @Cô Mít:
  Đó là một dạng mua bán kết-quả nghiên-cứu đó cô. Mấy cái thư xin-xỏ này nọ thực-tế là quảng-cáo để bán-hàng thôi. Cũng giống như học-bổng vậy. Thực-ra nhận học-bổng (sau đại-học) là cô đã làm nghiên-cứu giá-rẻ cho bọn cho học-bổng. hehe, nhiều-khi nghe nhận học-bổng tưởng nó cho không mình cho dù mình chẳng phải trả gì cho nó, lại được một cái bằng có giá. Hehe, định giá tri-thức và mua bán nó không đơn-giản như những món hàng tiêu-dùng hàng-ngày đâu, hehe.

 21. #21 by KamiKaze on 2010/11/25 - 07:59

  Kính thưa bác Bố ạ,

  Thể theo lời đề nghị hấp dẫn của bác ạ, là về nước chơi phò tinh hoa có quan hệ máu mủ với các bác tinh hoa trong này ạ, thì báo cáo bác  em đã có một chỗ là bác Minh Dũng tinh hoa ạ.  Bác ý  nói bác có người thân làm nghề pho cao quý ạ. Chưa biết người tác nghiệp là bác gái Minh Dũng hay cháu gái con bác ý ạ.  Nhưng nếu bác gái em xin kiếu ạ, mời bác Bố một mình thôi ạ, vì em e rằng bác gái giống trong hình này ạ.


  Ngoài ra các bác Thiếu tướng, bác Thượng sĩ già chỉ nói suông thôi bác ạ, không chắc các bác ý hạnh phúc khi có con cái hoặc vợ làm nghề phò cao quý bác ạ.  

  Kính bác Bố ạ
 22. #22 by Bất MInh on 2010/11/25 - 08:05

  Chào cô cậu nhế,


  ơh, ra đêm qua yên bình như đêm noel nhờ. Không chưởi nhau, không văng tục, chỉ có bia rượu, thức ăn ngon, gái đẹp (cô Hương nhờ). Và câu chuyện tàu tông tốc đong đưa. Tao nhã nhờ.

  Chào cô cậu ngày mới bình yên.
 23. #23 by Bia on 2010/11/25 - 09:01

  Wow! hết giáo – phò rùi, mừng wá, lỗ đít Bia được thời thảnh thơi, leo lên giời ỉa phát.

  Chốt hạ:

  “Giáo như  cuốn sách bô bi
  Phò như cơm nguội dững khi đói lòng”.

 24. #24 by Bia on 2010/11/25 - 09:16

  EM Hương nếu ăn hải sểnh thì nên chơi thứ này chỉ 7% vol, Anh thường mua vài lốc bỏ tủ lạnh cho bà xã uống, Còn anh chơi loại nop xanh

 25. #25 by Bia on 2010/11/25 - 09:30

  Khi uống bia:
  – Nếu ly có quai thì phải để quai hướng về nghiêng 45 độ về phía thuận tay cầm, khi cần thì cầm bưng lên ngay để uống cho nhanh và tiện.
  – Chai bia, rượu  thì phải hướng tem về phía người uống, khi rót gần đầy phải xoay một cái tránh nhiễu ra bàn…
  – Uống thì đừng có mở mồm ra khà, tởm lắm, mà thở ra bằng mũi mới cảm nhận hương vị. blabla
  —-
  Bud của tên Thiếu thì ngon, nhẹ, mắc – nên uống lọai chai nhôm ướp mới cảm nhận vị lạnh và ngon (Nổ đấy, có tiền mua đéo đâu.. hehe)

 26. #26 by Bia on 2010/11/25 - 09:33

  Thôi chào chi bộ, trốn việc đi nhậu cho đời nó vả

 27. #27 by Bố on 2010/11/25 - 09:39

  Hố hố, thằng Tin với thằng kàzê có nhẽ vẫn tin thật.
   Bố mặc váy hay sâu mà dỗi để em chã, em ứ chơi nữa ? Bố còn tế  đám con nhợn nhiều. Rồi bố sẽ lôi cả họ hàng vào chửi để chúng mài buốt óc mà thay đổi bản chất nhợn đi đấy.
  Thằng zê và những thằng còn trẻ thì phải lẹo mẹ thằng zũng, mẹ thằng xĩ, mẹ thằng tướng mặt phụ khoa bị ghẻ .  Chúng mài cứ ngồi ghếch chân lên bắt mẹ chúng nó oral sex cho nó  huỳnh văn tráng. Bố cổ vũ chúng mài cứ sử dụng bạo dâm . Thằng nào bị HIV hoặc giang mai, kim la, lậu liếc thì đéo được dùng bao CS.  Cứ trần mà uỵch cho đúng với phong cách của bọn nhợn ăn chới xứ mọi.
  Những thằng già hói dư bố thì lẹo con gái chúng nó, lẹo người yêu, vợ thằng thiếu chuyên theo đuôi thằng tướng. Thằng nào càng móm thì bố phân cho lẹo những đứa gái non nhất. đám hói thì phải được ưu tiên. Chẳng gì chúng ông cũng gần đất xa zời , đéo có nhiều cơ hội hư hỏng nữa. ĐM, nghĩ đến đoạn này mà chua chát. Hố hố. Sến phát.
  Tất cả phải lẹo trước mặt những con nhợn đực . Lẹo cho đám cái tả tơi rồi  ném cho đám nhợn  đực càng nhiều tơn, rô, đồng… càng tốt. Lúc này chúng mài còn được thưởng thức màn những con nhợn chỉ biết đề cao đồng tiền đớp những đồng tiền dơ bẩn dư nầu.
  Hố hố… Tộ xư đám văn minh rỏm !

 28. #28 by Minh Dũng on 2010/11/25 - 09:40

  KamiKaze

  @hehe, danh sách giáo đầu ngành Lừa với Phò chính ủy anh đầy. Thích anh cho. Chứ địt mẹ trẻ con gặp phò chính ủy của anh chưa nói được câu nào nhũn mẹ đầu gối ra ý.
 29. #29 by Minh Dũng on 2010/11/25 - 09:42

  @Dũng hói: A thấy cái bậc lên xuống trong ảnh của chú sao nó cao hơn sàn ga nhiều thế nhỉ? Thế thì bọn khuyếttật lên xuống thế nào? Bt cái bậc ấy làm ngang với sàn ga thôi mà.


  Bọn khuyết tật có đường riêng, cửa riêng, khoang riêng, toa lét riêng. Đéo đụng hàng với ai. Hình dung khuyết tật đi khoang VIP là ngồi xe lăn. 1 bên thư ký, 1 bên vệ sỹ, hehe.
 30. #30 by tieuthithi on 2010/11/25 - 09:44

  oài hôm qua có nhậu nhẹt ở đây mà mình đếch biết vì đi ngủ sớm. Ồ mà mình chẳng biết uống diệu chẳng biết uống bia , chỉ phá mồi là giỏi he he …
  Ngô điêu ngồi uốn bia một mình sành điệu nhở, lần sau ới chị nha  
  à quên : địt mẹ  thằng Bố có im mồm đi không? phát nôn nên  vì  mày

 31. #31 by Bố on 2010/11/25 - 09:44


  ĐM, bố còn chửi nhiều.  tội của đám con nhợn chúng mài là rất bệnh khi đéo xác định được mọi cái cho rõ ràng  : cái phải  văn minh cho giống thiên hạ chúng mài đéo cổ vũ dân chúng học theo , chúng mài cứ nửa đời nửa đoạn thích học cái dở, thích văn minh nửa mùa. Chuyện fò, záo  là một ví dụ điển hình cho tội  này.
  Đéo có nơi nào cổ vũ , đồng tình, làm ngơ, coi là bình thường với cảnh bật cảnh sát khi của đám vi phạm luật giao thông, chém giết kiểm lâm, hành hung thầy cô cho dù đám này đéo giữ đúng chuẩn mực. Ở xứ khác, những chuyện sai trái của đám đó sẽ phải bị xử nghiêm bằng pháp luật. Đéo chấp nhận dân dùng luật dừng trong mọi hoàn cảnh .
  ĐM, bố hết sức kinh tởm cho lối sống của đám con nhợn nội địa.
   Cái đáng bật chúng mài lại đéo bật. Thế mới nhục.

  Đéo có đám dân nào thấy báo chí đăng đầy những nhời cực kỳ vô lý của đám lãnh đạo mà cũng coi là bình thường . Đéo có đám dân nào ng muội đến mức coi chuyện phong bì đến các nơi công quyền là bình thường và người người làm theo dù trong lòng tức tối.

 32. #32 by Minh Dũng on 2010/11/25 - 09:46

  KamiKaze

  @ Thói bần nông của mầy, càng nói mọi người càng thương. Khổ, càng nói càng thấy tởm, càng thấy thương. Ôi thế mà đòi là thần phong, ôi thần phong đồ con lợn, đặt mẹ tên gì liên quan đến con lợn đi. 

  Ti nhiên anh luôn tôn trọng pama, sis, bro của mầy. Vì chẳng liên quan gì, nhẽ vì anh ghét mày, anh thương hại mày. Anh lại không tôn trọng họ?

  Mày thấy thế nào?
 33. #33 by Minh Dũng on 2010/11/25 - 09:48

  Các đồng chí kính mến. Vàng đang lên rùi. Nếu Nam – Bắc hàn tỉn nhau thì vàng phi mã đéo gìm nổi.

 34. #34 by Music75 on 2010/11/25 - 09:58

  Thằng Trung Tướng này chắc bố nó làm trong Be xe te hay sao mà thủ thướng tra loi chất vấn như ./ mà nó ko ý kiến tiếng nào, lo noi chuyen tào lao

 35. #35 by Bố on 2010/11/25 - 10:04

  Hố hố . Thằng dũng mài đã rõ mài ngu dư nầu khi mài sủa nhặng lên ủng hộ tệ nạn đĩ điếm chưa hả con ? Tại sao mài tung hô fò = záo mà lại chừa mả mẹ con mẹ mài ra ? Bố cho mấy thằng chọi con vầy vò mẹ mài là cho mẹ mài làm záo đấy. Quán chiệt mẹ mầy thế đi và bẩu mẹ mài oral sex cho chuyên nghiệp mà nhận nhiều tiền.
   Chúng mài còn có thói  càng bần nông thật sự lại càng nỏ mồm chửi bần nông, thói ngu dốt thích đua đòi, thói chưởng zả của đám con nhợn chúng mài lòi ra rồi đấy.
  ĐM , chúng mài ủng hộ giật tiền bằng mọi cách nên ngoài phần lớn đói khổ ra , đám nhợn cái nội địa còn lười biếng học hành đua nhau lấy chồng ngoại, khiến cái chuồng nhợn chúng mài sẽ mất cân đối giới tính đấy. Ngu vừa thôi các con.
  Rồi cướp, giết, lừa đảo cũng được phát triển ầm ầm . chúng mài sẽ sớm lên thiên đàng.

 36. #36 by otocu on 2010/11/25 - 10:32

  Dũng râu, kệ mấy thằng đó, bỏn thật đáng thương. Chịu khó sinh hoạt ở Quán sẽ tiến bộ nhanh thôi.
  Căn cứ gì nói vàng đang lên vậy? Hôm nay Mẽo nghỉ lễ, chắc sẽ khó có biến động.

 37. #37 by Minh Dũng on 2010/11/25 - 10:43

  Ôi thương thằng bò quá. Vào đây chỉ chửi đổng vì vào làm gì hả mày? Hehe, phí công anh đổ cứt.


  Chẳng nhẽ nói cái gì mạch lạc rõ ràng lại khó đến thế?
 38. #38 by Minh Dũng on 2010/11/25 - 10:44

  Căn cứ gì nói vàng đang lên vậy? Hôm nay Mẽo nghỉ lễ, chắc sẽ khó có biến động.


  @ tên Cũ: Đợi tý rùi anh giả nhời nhé.
 39. #39 by Enterprise on 2010/11/25 - 10:57

  Liệu có WW3 không? Nếu WW3 thì có chơi nuke không? Có chơi BW không?
  Nếu có WW3: chuẩn-bị đổi đời. Nuke: làm nông-dân cỡ 10 năm cách tất-cả thành phố từ 160km trở-lên cho lành. BW: vào đây cho đời bớt khổ. hehe

 40. #40 by Bố on 2010/11/25 - 11:01

  Thằng dũng mài ngu đến mức này mà mài cứ ông ổng là sao ? Về mà đổ cứt vào mỗm con nhợn mẹ mài đang làm fò cỏ cho mấy thằng ma cô ranh con  nhá.
   Chửi đổng là chửi không có nội dung gì, chỉ có tuyền nhời chửi như mài với mấy con nhợn khác đang làm  đó. Kiểu như “Thói bần nông của mầy, càng nói mọi người càng thương hay ” “bỏn đáng thương”  như thằng giẻ rách tô cũ đó. Mài vành mắt lợn xem có post nào bố mài chỉ chửi đổng mà không có một tý nội dung nào , tỷ như một thói xấu , lối xi nghĩ lệch lạc dốt nát của đám con nhợn không  ? Ngu !

 41. #41 by Cathnga on 2010/11/25 - 11:20

  Ai có mối làm visa vào Lừa giá cả hợp lý hông??? Giới thiệu cho em Nga với.

  Khẩn nhế!!!

  Cảm ơn các Bựa .

 42. #42 by Già Không Đều on 2010/11/25 - 11:28

  Cô Hồ Tàu Khựa mới Cô Bu Tin đếch thèm xài Cô O3ma xanh nữa rùi này ?

   

  http://www76.vietnamnet.vn/vn/quoc-te/826/nga–trung-ngung-su-dung-usd.html

   

  Địt mẹ Ông Mao đang nhăm nhe bá chủ thế giới, đẩy Ông Tơn xuống luôn nhân thể giá Ông Tơn đang down trên toàn Cầu, trừ Lừa.

   

  Chẳng nhẽ Cô Môi Thâm khoanh tay đứng nhìn được sao ?

   

  Địt mẹ bố con nhà Jong Il – Jung Un, ném đá thằng anh hàng xóm rùi đem hàng nóng ra hù làm hàng nằm ăn vạ kiếm quả viện trợ để giải quyết hậu quả đổi tiền đây hử?

   

  Địt mẹ Cô Lee đã bảo dẹp mẹ viện trợ cho lũ Chí Phèo rùi nhế. Cô Jong Un sẽ quậy tiếp vài quả nữa đùng đoàng hơn xem có ai thương hay xem thường Chí Phèo này không?!

   

  Địt mẹ Cô 3ma đang ủ miêu đấy! Kịch bản quánh phủ đầu N – Korea có từ lâu rùi, bấm nút hay không thôi, làm mình làm mẫy tí với cô Ban Ki Mun cái đã cho nó chuẩn.

   

  Anh bâng quơ thía mấy Cô tin hay hông, tùy !hơ hơ hơ

 43. #43 by Già Không Đều on 2010/11/25 - 12:25

  Ai có mối làm visa vào Lừa giá cả hợp lý hông??? Giới thiệu cho em Nga với.(@Nga)

  Visa vào Lừa , thế người vào Lừa từ Xứ nào hử em? Muốn vào Lừa về cơ bản thì công dân nước nào thì xin tại Đại Sứ Quán Lừa ở nước đó và giá cũng khác nhau tùy loại Visa ( 1 lần hay nhiều lần trong thời gian nào) và tùy Công Dân nước nào. Nếu các công dân thuộc các nước được miễn thị thực thì cứ vào Lừa vô tư bất cứ cổng nào như công dân Asean chẳng hạn. Hoặc có thể đóng tiền Visa ngay tại cửa khẩu nhập cảnh luôn nếu không phải xin từ ĐSQ Lừa.

  Ví dụ Anh mới biết là 35 USD cho công dân Anh xin vào Lừa thời gian ở lại không quá 2 tuần.

  Còn từ Lừa xin visa vào các nước khác mới có kiểu dịch vụ Cò Visa – Thông hành thui. Em cần làm visa từ HN đi..đâu đó thì Anh cho số phone được.

 44. #44 by Cathnga on 2010/11/25 - 12:38

  Cuộc chiến fò – jáo đã kết thúc, nhưng cũng cần đưa ra kết luận chớ nhở ???

  1. Cả fò – Jáo đều quan trọng.
  – Xuất phát từ nhu cầu của đám đực và cái mà fò ra đời. Vì có fò, nên jáo ra đời để dạy cho đám đực cái biết rằng chúng mài không nên chơi fò nếu chúng mài không muốn xuống địa ngục.
  – Không có địa ngục thì làm sao có thiên đàng, nên tất nhiên fò là quan trọng, và giáo cũng quan trọng tương đương về phía đối lập.

  2. Cà fò – jáo đều cao quí
  – Đối với đám ma quỉ, thì tất nhiên fò là cao quí rùi, nếu không thì sẽ mất đi một lượng dân số của địa ngục.
  – Và tất nhiên thiên đàng cần Jáo chân chính để đưa đám đực cái đó trở về, và tất nhiên đối với thiên đàng thì fò cũng cao quí, vì nếu không có fò làm sao phân biệt được đứa nầu là chân chính???

  Khà khà …., cãi nhau mỏi cả mồm lẫn chưn tay mới ra được vài thứ.

 45. #45 by kochumbenim09 on 2010/11/25 - 12:40

  bỏn đáng thương” như thằng giẻ rách tô cũ đó. Mài vành mắt lợn xem có post nào bố mài chỉ chửi đổng mà không có một tý nội dung nào , tỷ như một thói xấu , lối xi nghĩ lệch lạc dốt nát của đám con nhợn không ? Ngu !@ cô bố con chó ghẻ

  cô đừng khóc đừng khóc..địt mẹ cô.cồng của cô tuy nhiều thì thầy vưỡn cố gắng đọc hết đấy..bẩu ở đây toàn bọn say ..thì nhớ là luôn vưỡn có một tên tỉnh nghe chưa…là thầy đây nầy ( đương vỗ ngực đồm độp)..ddcm các cô các bựa ..để thầy chửi thế này là còn phúc..cái vấn đề các bựa biên từ mấy hôm đến giờ mà không thấy thầy thò mõm tham gia thì tất cả những cái mõm thò vào sủa thì nên coi lại lỗ đít của mình..ddcm thầy độ vài thời gian nữa các mõm ấy mà ngồi coi lại cái mình biên thì đừng ngượng..tổ xư bố các cô

  tặng cho cả bọn câu thầy mới hóng được nầy..

  tin đồn( dư luận) sẽ dừng lại dưới chân kẻ tinh hoa

  nên các cô đã thấy các cô tinh hoa chưa và có xứng với cái tinh hoa cuả các cô không..mả bố các cô phát nữa.

  địt mẹ các cô ..chém gió phải như thầy chém nghe chửa.

  …oánh dắm dong ngay trước mẹt thầy à.. 

 46. #46 by Cathnga on 2010/11/25 - 12:41

  @ Già hông đều: em cần làm visa từ Trung Đông vầu Lừa. Qua ĐSQ thì chỉ làm được visa D. Đứa em em đang muốn làm dịch vụ, nhưng mà phí qua công ty du lịch đòi cao quá, hông có lời được. Em cần mối nào mềm hơn.

 47. #47 by Cathnga on 2010/11/25 - 12:46

   À, thêm nữa, Lừa đang ở Thiên Đàng nên hông thể có Fò.

 48. #48 by Bia on 2010/11/25 - 12:58

  Hehe em Nga! Có anh làm visa nè. Hồi xưa anh còn chạy thị thực cho cả Đường Tăng tạng đấy. VisaA1 nhá?

 49. #49 by KamiKaze on 2010/11/25 - 13:19

  Mày thấy thế nào?” Bác Minh Dũng

  dạ dạ, bần nông chúng em luôn kính trọng các bác tinh hoa như bác ạ.  Bác nói cái gì cũng trúng phong phóc ạ. Nhất là cái vụ phò ạ. 

  Thế bác đã hỏi bác gái giá cả cho bác Bố chưa ạ?

  Kính bác ạ.
 50. #50 by Dragonfly on 2010/11/25 - 13:22

  Nếu có thằng hỏi, mình bảo tao Sing, hehe.@ Zũng Hói

  ———————————
  Địtmẹ Zũng Hói trên đỉnh pòhèn nhá. Tính jấu C/O hả? Nói mẹ nó nhanh,anh là dân Chikagô ở Lừa cho nó hoành. Địtmẹ hôm anh bay với 1 ku người Ý anh zọa nó,dân Phòng như XiXin, kỏn nói : Vậy tao chỉ via HP phát rồi lượn ra Koảng Linh lun. Cười vãi