Free homes for the Assholes

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nhà cho Lỗđít

Cách nay chưa đầy tháng Bê Xê Tê độtngột phóng một bấthủ: cấp free một căn chungcư caođẳng bậc nhất Hà Nội cho một Lỗđít (*).

Căn chungcư ý tọa tại caoốc Tin Côm thượngthặng phố Cô Trẹo quận Cô Trưng trungtâm Hà Nội I, giá thịtrường 12 tỷ Ông Cụ, chừng 600 ngàn Ông Tơn, tươngđương 1,000 năm lương hiu côngchức mẫncán hưởng hiu chínhngạch.

Lỗđít ý có côngnghiệp gì kỳquặc ngang giá thiênniênkỷ?

Chả gì kỳquặc. Côngnghiệp của Lỗđít ý tới Xứ Lừa bằng zero. Dưng cổ đã nângtầm vănhóa Sóc Lọ Lừa lên đỉnh-tột-đỉnh, nhờ thắng một giải đấu quốctế danhgiá, đạikhái thế.

Quầnchúng Lừa nhaonhao cãi như bão. Đứa bẩu xứng quá xứng quá. Đứa bẩu đéo xứng đéo xứng. Lỗđít ý thanhminh rầng nọ rầng kia. Loạn-xà-bần.

Cánhân Trung Tướng nghĩ hànhvi của Bê Xê Tê đáng hoannghinh, còn quà cho Lỗđít xứng mới cổ hay không tự cổ biết. Hẳn nó sẽ là tiềnlệ tốt, hốithúc các lỗđít khác cốnghiến cốnghiến và cốnghiến. Nhỡ đâu, chiểu tiềnlệ ý, Bê Xê Tê nủi hứng thí mẹ Trung Tướng quả chungcư giãndân Mỹ Đình II giá 1.2 tỷ Ông Cụ, chừng 60 ngàn Ông Tơn, tươngđương 100 năm lương hiu côngchức mẫncán, nhờ phátminh Văn Bựa mớicả Asinerum mớicả Thập Dâm Công, thì sao thì sao?

Nếu Trung Tướng là Lỗđít, đươngnhiên Trung Tướng nhận cănhộ. Quầnchúng các cô đừng tưởng Bê Xê Tê khấu thuế các cô mua quà Trung Tướng nhế. Địt mẹ Bê Xê Tê xin đểu cô Vượng đấy (**). Hơn nữa, so dững món bôlão Trung Tướng cúng khống Ông Cụ thời 1955-1956 (3,000m2 đất và nhà giữa Thủđô Vănvật hehe), thì chungcư Tin Côm chưa bằng cục cứt cục cứt cục cứt.

***

Trung Tướng duyệt Nhà Cho Lỗđít ever nầu.

Thợ thơ Hĩu Tố được cấp quả dinhthự hoànhtráng phố Phan Đình Phùng, cạnh dinh Phó Xứ. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Phó Thủtướng của Hĩu.

Thợ thơ Diệu Xuân được cấp [nửa] quả biệtthự êmđềm phố Điện Biên Phủ mà cô Vũ Cù đang chiếm mần Vănphòng Luật. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Côngthần Bộtrưởng của Diệu’s Lover & Vũ’s Papa, cô Cận Huy. Cô Diệu không vợ không con nên bị cô Cận gọi đến sống cùng, đơngiản.

Thợ nhạc Thi Nguyễn Đình, thợ văn Nam Vũ Tú đều được cấp condo đặckhu Sĩquan Đội Cấn. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Lỗđít Lề Phải của hai cô. Các cô đóng Sếp Hộivăn Lừa liền 40 niên.

Phía Sài Gòn, đám thợ sử Giầu Trần Văn, thợ báo Đằng Trần Bạch, cũng được cấp côngthự phố nhớn xôngxênh. Dưng hehe, ấy lại là tiêuchuẩn của Lãnhtụ và Lãothành, từng gồng mông đủn Chếđộ qua miệtmài laotù đếquốc.

Dững lỗđít tămtiếng như Mai Đặng Thai, Tùng Tôn Thất, Anh Phan, Xiển Nguyễn, Hưng Trần Duy, Di Hồ Đắc.. cũng nhận quà Bê Xê Tê mỹmãn. Dưng hehe, số quà ý đéo bằng 1/100 tàisản các cổ nộp Ông Cụ trong Mùa Cáchmạng xavời (***).

Dânbiểu thợ nổ Quốc Dương Trung râu tóc trắng bốp tuổi 60 vưỡn cầncù xin Bê Xê Tê cơi thêm vài thước vuông phòng ngủ tại chính quả nhà pa cổ tặng Không Ai Sất (****).

Lỗđít gộc đấy hehe.

Thợ văn Bổng Nguyễn, thợ nhạc Nhuận Đỗ, thợ vẽ Nghiêm Tư, chục cô nữa, tuyền hạng Lừa Lỗđít Top Ten, được biếu mỗi cô 20m2 thuộc chungcư 3-tầng 65 Nguyễn Thái Học trịgiá 800 tô phở, sướng ha.

Lỗđít gộc đấy.

***

Thu 199x, thằng Đoong Toong, cháu nội lỗđít họcgiả Anh Đào Duy, kêu Trung Tướng tới cỏn ăn mừng vụ tên ông cỏn bị Bê Xê Tê gán cho con phố chạy trước nhà cỏn (*****).

Nhà Đoong Toong ngự lầu 3 chungcư 35-tuổi Kim Liên, tầm 30m2, nhỉnh hơn bếp Trung Tướng tị. Không bancông. Không toalét. Sàn ximăng tròngtrành. Trần vôi tróc loét.

Khắp nhà treo cơman kỷvật cô Anh. Trung Tướng hỏi Đoong Toong, ông mầy bỏ lắm hàng đây thế?

Đoong Toong bẩu, ơ thằng nầy, ổng ở đây mà.

Trung Tướng biết chó đâu.

Nó là Quà Cho Lỗđít.

(@2010)

(*) Lỗđít: Tức tríthức Lừa. Là Trung Tướng mượn chữ Ông Mao “Tríthức Cái Lỗđít” để gọi giaicấp vôdụng nhất xãhội bằng quả name đíchđáng nhất của nó.

(**) Cô Vượng: Chủ caoốc Tin Côm.

(***) Mùa Cáchmạng: “Em là búp măng non em nhớn lên trong Mùa Cáchmạng”.

(****) Không Ai Sất: Bạn thân Ông Cụ, đạica của Bê Xê Tê. Mời coi loạt bài Thiênđàng.

(*****) Anh Đào Duy: Họcgiả Lừa hiếmhoi có tên trong Larousse Báchkhoathư.

Ảnh đầu bài chụp thợ nhạc Cao Văn bú diệu tại nhà riêng cô cổ, phố Yết Kiêu, Hà Nội. Cũng là một Quà Cho Lỗđít, 80-niên, 30m2, không toalét. Tấtnhiên cô Cao không biên Quốcca Lừa nơi đó.

Thợ đàn Sơn Đặng Thái sau khi thắng một giải đấu quốctế danhgiá hồi 198x không được Quà, dưng pa cổ, thợ nhạc Hưng Đặng Đình, đã thoát kiếp sống gậm cầuthang nhờ sự ý, cũng như Quà, hehe, dù chỉ rộng 12m2.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Độtngột: (Đột ngột).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Thượngthặng: (Thượng thặng).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Chínhngạch: (Chính ngạch).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Côngnghiệp: (Công nghiệp).
– Kỳquặc: (Kỳ quặc).
– Thiênniênkỷ: (Thiên niên kỷ).
– Nângtầm: (Nâng tầm).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Nhaonhao: (Nhao nhao).
– Thanhminh: (Thanh minh).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Hoannghinh: (Hoan nghinh).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Hốithúc: (Hối thúc).
– Cốnghiến: (Cống hiến).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Giãndân: (Giãn dân).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Phátminh: (Phát minh).
– Mớicả: (Mới cả).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Cănhộ: (Căn hộ).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Bôlão: (Bô lão).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Chungcư: (Chung cư).
– Dinhthự: (Dinh thự).
– Hoànhtráng: (Hoành tráng).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Biệtthự: (Biệt thự).
– Êmđềm: (Êm đềm).
– Vănphòng: (Văn phòng).
– Côngthần: (Công thần).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Đặckhu: (Đặc khu).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Hộivăn: (Hội văn).
– Côngthự: (Công thự).
– Xôngxênh: (Xông xênh).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Lãothành: (Lão thành).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Laotù: (Lao tù).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Tămtiếng: (Tăm tiếng).
– Mỹmãn: (Mỹ mãn).
– Tàisản: (Tài sản).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Xavời: (Xa vời).
– Dânbiểu: (Dân biểu).
– Cầncù: (Cần cù).
– Trịgiá: (Trị giá).
– Họcgiả: (Học giả).
– Bancông: (Ban-công).
– Toalét: (Toa-lét).
– Ximăng: (Xi-măng).
– Tròngtrành: (Tròng trành).
– Cơman: (Cơ man).
– Kỷvật: (Kỷ vật).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tríthức: (Trí thức).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Vôdụng: (Vô dụng).
– Xãhội: (Xã hội).
– Đíchđáng: (Đích đáng).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Đạica: (Đại ca).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Hiếmhoi: (Hiếm hoi).
– Báchkhoathư: (Bách khoa thư).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Cầuthang: (Cầu thang).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đỉnh-tột-đỉnh.
Loạn-xà-bần.

*** 1. #1 by Dragonfly on 2010/11/24 - 23:34

  Đúng đúng,cứ bảo sao anh đéo thích tham gia còm vì nó zư puồi. Địtmẹ Zì Thối nó bận việc fò fạch, vứt cho Chi Bộ khúc Xương tranh nhau vào gặm đéo ra sao sất.

  Zũng Hói đồng hương của anh lúc đầu nói hay hay càng về sau dãi càng nhạt như nước đái chay. Chán vật

 2. #2 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 23:35

  Nó bỏ tiền ra đầu tư cho nghiên cứu mới giáo dục chính là vì những cái lợi vô cùng mà sau này nó sẽ nhận lại được.

  @hehe, địt mẹ tên Đái trẻ ranh đéo biết cái lồn gì.

  1. Đầu tư cho nghiên cứu khoa học là đầu tư lỗ 99,99% về mặt kinh doanh. Nhưng bọn bỏn luôn hy vọng từ 0,01 % còn lại thành công. Các tập đoàn luôn trích 0,1 đến 0,5% lợi nhuận đầu tư cho nghiên cứu khoa học. Và 0,2 đến 1,5% cho đào tạo nhân lực và săn đầu người. Guc đi địt con mẹ thằng lười.

  2. Giáo dục là mô hình kinh doanh thông thường. Nhưng sản phẩm kinh doanh đặc thù. Kinh doanh có thể lỗ, có thể lãi. Nhưng dù lỗ hay lãi, thì đéo ảnh hưởng gì đến cái Trung tâm, Viện, … nghiên cứu khoa học trong đó.

  Địt con mẹ tên đái này nói mãi đéo vỡ óc ra là sao nhở?

  Địt mẹ anh nhắc lại với mày và những thằng như mày: Jáo và Phò là 2 nghề bình thường. Tùy theo cung cầu và định hướng phát triển của chóp bu vùng miền hay quốc gia mà thịnh hay suy. Đéo có chuyện tôn trọng Jáo, coi khinh Phò. Cũng đéo có chuyện tôn trọng Phò, coi kinh Jáo.

  Jáo đáng bị khinh sẽ bị khinh.

  Phò đáng được tôn trọng sẽ được tôn trọng.

  Và ngược lại.

 3. #3 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 23:37

  Đúng đúng,cứ bảo sao anh đéo thích tham gia còm vì nó zư puồi. Địtmẹ Zì Thối nó bận việc fò fạch, vứt cho Chi Bộ khúc Xương tranh nhau vào gặm đéo ra sao sất.

  Zũng Hói đồng hương của anh lúc đầu nói hay hay càng về sau dãi càng nhạt như nước đái chay. Chán vật

  @Đứng ngoài hóng hớt. Vào mà nói, lèo nhèo đéo gì?
 4. #4 by master on 2010/11/24 - 23:39

  Thế một là Dũng hông phải giàhói, hai là Dũng mần giàhói tận đàng trong, phỏng?


  Dũng mà già hói chặt mẹ đầu anh đi. DM chi bộ đã thấy thằng già nào cãi nhau hàng trăm cái cồng chỉ Dáo mới fò không. Vưỡn còn hiếu thắng lắm. Hehe
 5. #5 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 23:40

  Địt mẹ anh nhắc lại với tên đái và những thằng như tên Đái: Jáo và Phò là 2 nghề bình thường. Tùy theo cung cầu và định hướng phát triển của chóp bu vùng miền hay quốc gia mà thịnh hay suy. Đéo có chuyện tôn trọng Jáo, coi khinh Phò. Cũng đéo có chuyện tôn trọng Phò, coi kinh Jáo.

  Jáo đáng bị khinh sẽ bị khinh.

  Phò đáng được tôn trọng sẽ được tôn trọng.

  Và ngược lại.

  Đéo gì việc dĩ nhiên mà chúng nó cứ cãi. Đâm ra anh phải viết cồng chứ. Đâm ra mới vài trang cồng về vướn đề này chứ? Lỗi tại anh lồn đâu. Tên Lài nói nói cái ./ anh ý. Hãm đéo chịu.

 6. #6 by condomdom on 2010/11/24 - 23:41

  Anh Lài đã thề độc rùi mừ
  Dưng mà, không sâu, không sâu

 7. #7 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 23:42

  Vưỡn còn hiếu thắng lắm. Hehe
  @
  hehe, anh tin tin bỏ mẹ ra. Cứ bảo già hói là thế đéo nào. Nhẽ tin tin nó hỏi, anh đéo được tin tin giả lời. Quán lồn gì chỉ mong già hói là sao. Anh nhận anh già hói lúc nào nhở?

 8. #8 by Dragonfly on 2010/11/24 - 23:47

  Anh chốt lại thế lày nhé : Nội zung còm của  Fáo + Zũng + Đóm+ CòLả = Của Anh. Cấm cãi


  Riêng zạng Zì Thối bần nông óc chó đéo chấp.
 9. #9 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 23:47

  Đại-học của Tây nó không như mình đâu cô. Nó giàu đấy. Nó là dạng các tập đoàn sản-xuất kinh-doanh tri-thức chứ không phải chỉ dạy thu-phí và chờ tài-trợ các doanh-nghiệp đâu. Cô cứ thử xem thằng Harvard nó có cần doanh-nghiệp nào tài-trợ cho nó không là cô biết. hehe. Muốn nó nghiên-cứu phải trả tiền, nó không cần ai tài-trợ đâu cô.
  Phần tranh-luận giáo với phò là anh chấm-dứt rồi mà.

  @tên Rai:

  1. Đại học Tây từ rất lâu đã là công ty, tập đoàn kinh doanh. Nhưng phổ thông thì đa số trường công Tây trợ cấp hoàn toàn. Các trường phổ thông tư Tây thì như Đại học Tây thôi.

  2. Tranh luận Jáo Phò anh cũng phi nít rồi. Thằng húng chó nó cứ sủa. Nhẽ anh lại không thương, hehe. Trông cái mặt nó thương quá cơ, hehe.

 10. #10 by Enterprise on 2010/11/24 - 23:49

  @Cô Dũng:
  Hehe, cô Dũng già hói chắc-chắn: thú-vui “mặt sông lưng núi” thì tin-tin thế nào? hehe. Cô có nghiên-cứu phong-thủy hay đại-loại thế không?

 11. #11 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 23:52

  Hehe, cô Dũng già hói chắc-chắn: thú-vui “mặt sông lưng núi” thì tin-tin thế nào? hehe. Cô có nghiên-cứu phong-thủy hay đại-loại thế không?

  @Phong thủy là 1 loại dịch vụ. Anh trả tiền để có dịch vụ đó, chứ hok nghiên cứu. Ti nhiên anh vưỡn đọc một vài tài liệu của vài tên như Ao tả, Biền cao 😀

 12. #12 by Dragonfly on 2010/11/24 - 23:53

  Anh Lài đã thề độc rùi mừ
  Dưng mà, không sâu, không sâu@ Con Đồm

  ——————————————————-
  Anh thòng câu là anh vẫn hóng hớt rồi cơ mờ. Hôm nọ Zũng Hói mặc niệm anh phát anh hiện ngay. Hệ Hệ
 13. #13 by Cocacola on 2010/11/24 - 23:56

  @ Chi bộ: Già lởm khởm đâu rồi? Hắn hẳn đòi cá độ vụ “Hai anh em nhà Hàn Xẻng” rồi chạy đâu rồi?

 14. #14 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 23:59

  Anh thòng câu là anh vẫn hóng hớt rồi cơ mờ. Hôm nọ Zũng Hói mặc niệm anh phát anh hiện ngay. Hệ Hệ

  @Giờ lốc nhiều nhưng nhạt toẹt. Đéo vào đây hóng thì vào đâu. Địt mẹ các tên như kiểu DG húng chó, nhẩy lồng thếch lên chửi nhau vài bài xong cũng chuồn. Chuồn đứng ngoài hóng hớt ngứa cựa lắm. Nhưng trót nói rồi làm thế đéo nào.

  Dễ lắm DG ơi, tạo mẹ nick khác, thế xong. Chửi 1 hồi bảo anh DG hoành đây. Thế xong, hehe.

 15. #15 by minhhuong on 2010/11/25 - 00:01

  Em tuyên bố long trọng vụ Giáo chấm dứt từ còm này của em. 600 còm là đủ ý đủ tứ rồi, giờ đứa nào tự đứa ấy tư duy, nhở chúng mình nhở.

  Em khui 1 két bia, cả chi bộ bắt tay ăn mừng kết thúc hội thảo tranh luận rầm rĩ sôi nổi. Bravo.

 16. #16 by Enterprise on 2010/11/25 - 00:06

  @Cô Dũng:
  Hehe, thế thì già hói thật rồi còn gì! Tưởng xem chỉ-tay, tử-vi, độn-giáp,.. thì có-thể tin-tin xem chơi kiếm người yêu. Xem địa-lý thì chỉ có già hói, hehe.

 17. #17 by minhhuong on 2010/11/25 - 00:06

  ối mẹ ôi, tối nay ngồi gặm 160 còm mới chưa đọc.

  Địt mẹ chi bộ dắm chó hôm nay xoắn nhau kinh.

 18. #18 by Bố on 2010/11/25 - 00:08

  cô vưỡn cho rầng ngề Fò thuộc về khuvực fidạodức fỏng. cô vuilòng bốt lại ýkiến . thằng tướng mặt phụ khoa bị ghẻ ,
   Bố đã dạy củ tỷ thế mà mài vẫn đếu thể hiểu thì mài phải đủ liêm sỉ để thẳng thắn với bản thân mà thừa nhận là mài cũng ngu không khác những con nhợn đang eng éc ở đây. bố lỡ chạm phải cồm của chúng là muốn phát nôn mửa.
   Đọc lại đi con ! Bố đéo rỗi hơi để dạy lại nữa.
  Ti nhiên bố sẽ gợi ý cho mài rằng: Các giáo lý , kinh sách của tất cả các tôn giáo đều thiên về dạy dỗ đạo đức cho tín đồ của mình. ngề fò bị rất nhiều tôn giáo kinh tởm, cấm đoán. Hơn nữa, xã hội nào cũng đều rất khinh bỉ ngề này, như bố đặt câu hỏi mà cả đám con nhợn chúng mài không một đứa nào dám há mõm ra rả nhời mà toàn loanh quanh, vớ vẩn đó.  Vậy mà những con nhợn chúng mài không thấy nó thuộc về ngề fi đạo đức hay sao ???  .
  Ở góc độ tâm lý, cũng dễ hiểu tại sao chúng mài lại điên rồ nhảm nhí như thế này . chúng mài hèn kém,  tự ty nên sinh ra thói thích học đòi những thứ văn minh . Gào lên những cái mà chúng mài đéo có thật , như coi fò =  záo, thực ra là chúng mài muốn tỏ ra chúng mài vượt hơn những con nhợn cùng chuồng khác, muốn che đậy cái nguồn gốc hạ đẳng, bản chất nhợn của chúng mài . Nhưng vì chúng mài  ngu ,hiểu biết đéo đến nên đến chốn nên chúng mài thành những thằng  văn minh nửa mùa, rồi quẫn lên nói nhảm rằng chị tao, em tao,con tao làm đĩ tao cũng OK .
  Chết cười với cáh giải thích của mài. Chả lẽ đàn ông cửi chuồng vì lo bị đàn bà hiếp. Chán đéo chịu nổi với một lũ lợn

 19. #19 by Minh Dũng on 2010/11/25 - 00:09

  @em Hương: Bravo, Bravo. Đái đâu, Bò đâu, ra đây anh bắt tay anh xơm cái nào, hehe.

 20. #20 by Minh Dũng on 2010/11/25 - 00:13

  @Hương: Anh đổi ý rồi, anh vừa đọc cồng thằng Bố. Anh đéo bắt tay nó nữa, hehe. Từ giờ anh lơ như đống cứt đéo thèm giả nhời. Công anh viết từ nãy giờ với nó xem ra bỏ, uổng, hức hức.

 21. #21 by minhhuong on 2010/11/25 - 00:17

  @anh Dũng: kệ mẹ cho đứa nào lải nhải tiếp vụ Giáo, anh em mình gọi cả lũ ra chỗ nhạc xập xình uống bia với nhau đê. Éo gì em thèm tôm xú nướng quá

  Anh Dũng làm quả trang trại xa xôi thả tôm để

 22. #22 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/25 - 00:18

  Bú bia thì phải có đồ nhắm chứ Bắp Ngô Yêu. Thím đềnghị nên chén món chay cho nó nhânđạo anlành:

 23. #23 by Bố on 2010/11/25 - 00:18

  Hố hố, nốt vài câu nữa bố cũng chạy đây. ĐM, mất thời gian đéo chịu được vì đám nhợn.
  Bố có đề ngị là tất cả những thằng nào không coi fò ngang bằng záo  bữa nào về nước rồi cùng bố tìm gặp vợ, con gái thậm chí mẹ những con nhợn ở đây để lẹo đê. Bố bao tất cả . Chúng mài cứ vật những con cái nhà chúng nó ra mà lẹo tất cả các kiểu. Bắt các con cái nhà những thằng ngu ở đây phục vụ tận tình vầo. Chắc những con cái nầy được những thằng nhợn ngu xuẩn ở đây quán chiệt rằng ngề fò như giáo nên chúng phục vụ cho công cuộc lẹo của chúng mài nhiệt tình lắm đấy.
  Tộ xư cha đám con nhợn ! Hố hố.

 24. #24 by Cocacola on 2010/11/25 - 00:25

  @Thiếu: Bú bia chay mà chú đòi nhắm cải luộc với đậu hũ chiên thì đúng là không phải dân nhậu. Sao không bú bia với đậu phộng rang?

 25. #25 by minhhuong on 2010/11/25 - 00:26

  @ Thiếu: Hehe, nhìn đĩa thứ 3 trông hơi bị ổn hé hé

  Lạc rang với nộm cóc xoài đâu, thêm 2 đĩa!

  Anh Dũng thường nhậu món gì khi đi uống bia với gái?

   

 26. #26 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/25 - 00:28

  Thím có nhận mình là “dân nhậu” bâugiờ đâu cô Lả? Mà “dân nhậu” là dân đéo gì nhở hehe

  Bú bia thì cứ chén món gì ngon miệng là được hehe. Mời cô cùng chén!

 27. #27 by minhhuong on 2010/11/25 - 00:30

  Hehehe, ở Lừa khoái nhất uống bia với hải sản. Trời ơi chẹp chẹp.

  Em khả năng xơi thì ít, nhưng riêng hải sản thì xơi hơi bị tì tì

   

  Anh Lả mà đi nhậu bia thì khoái món gì? Nhậu rượu thì món gì?

 28. #28 by Minh Dũng on 2010/11/25 - 00:32

  Oài, đậu phụ rán với rau muống xào của tên Thiếu ngon thế. Mở chai vang uống xuyên màn đêm thôi, hehe.

  Chi bộ thích nghe anh nổ về tầu tông tốc Thượng hải Hàng châu hok?

 29. #29 by tinhxanh on 2010/11/25 - 00:32

   Uống bia ăn kèm với cá bơn tẩm bột rán cũng ngon lắm đấy! mời chi bộ!

 30. #30 by minhhuong on 2010/11/25 - 00:32

  Em có thể uống bia, rượu vang.

  Nhưng nhậu rượu lúa mới thì éo được, nặng quá nên không thích. Keke

   

 31. #31 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/25 - 00:32

  Đây lạc rang húnglìu của Bắp Ngô và cô Lả đây:  Cóc
  :  Dưa chuột ngâm:


 32. #32 by minhhuong on 2010/11/25 - 00:34

  Hé hé, em vừa khui 1 chai bia Thái xong, ngồi trước màn hình.

  Anh Dũng kể đê kể đê, tầu cao tốc thế nào?

 33. #33 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/25 - 00:35


  Chi bộ thích nghe anh nổ về tầu tông tốc Thượng hải Hàng châu hok?(@Dũng Hói)

  Quán đang ế như chợ chiều thì cô việc gì phải làmhàng nữa hử?

 34. #34 by Minh Dũng on 2010/11/25 - 00:37

  Anh Dũng thường nhậu món gì khi đi uống bia với gái?

  @anh có gái tít mắt rồi, nhậu cái gì cũng ngon. Hiện giờ thì anh đương xài vang với bích quy, hehe.

 35. #35 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/25 - 00:39

  Hehe còn Thím thì đang bú Zorok suông, nhà chả còn gì nhắm cả, trong tủlạnh toàn đồngọt, ai lại bú bia mới chocolate bâugiờ, phỏng?

 36. #36 by tinhxanh on 2010/11/25 - 00:39

  @ Hương. Em thích ăn hải sản thì ăn tạm 2 con cua này đi! Hôm anh đi chợ Hà lan mua nhiều hải sản quá trời.

 37. #37 by Cocacola on 2010/11/25 - 00:40

  Anh Lả mà đi nhậu bia thì khoái món gì? Nhậu rượu thì món gì? @ Hường


  Nhậu bia thì anh thích ăn đậu phộng rang cho nó không đầy bụng. Nếu uống rượu thì ngược lại, khoái chén cơm cho nó đậm đà bản sắc dân tộc.

  Đặc biệt chốt hạ cái màn bia hay rượu phải có ly cà phê đá thật đậm chứ nếu không là ngủ tại chỗ. Tính anh bú bia rượu vô là ngủ tì tì! 
 38. #38 by Hoàng Việt on 2010/11/25 - 00:41

   nào mời mời Dzô Dzô ..cheer …. love cầu Zũng hói nàm qả tầu tông tốc đê ê ê ….

 39. #39 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/25 - 00:44

  Bắp Ngô Yêu khoái chén hảisản thì đây:  Thím không xơi mà ngồi nhìn em chén, hehe cũng là giảinghiệm taonhã!

 40. #40 by Bố on 2010/11/25 - 00:44

  A, ĐM, bố còn bỏ sót
  chúng mài cùng bố tìm mẹ, vợ, con gái của mấy con nhợn mọi sống ở xứ văn minh để lẹo cho huỳnh tráng nhá. Đám nái, cái của mấy con nhợn đực ở đây chắc chắn phục vụ công cuộc lẹo lão luyện hơn, heo hơn nhiều  lũ nhợn cái ở xứ nhợn gộc đấy .

   Hố hố, mới nghĩ đến cảnh được lẹo vợ con thằng sĩ mồm cắm lông của fò trước mặt hắm mà nứng quá. Cám ơn mài trước nhá nghe con !

  Viết lại cồm trước:
  Về chuyện cởi chuồng. Chết cười với cáh giải thích của mài. Chả lẽ đàn ông không dám cửi chuồng đi ra đường vì lo bị đàn bà hiếp.
   Chán đéo chịu nổi với một lũ lợn ngu dốt mà thích tỏ ra ta văn minh.
  :

 41. #41 by minhhuong on 2010/11/25 - 00:46

  Này anh Sành Tinh, hôm nào em qua chỗ anh nhậu nhá

  Cứ hải sản với bia í, chẹp chẹp

 42. #42 by Minh Dũng on 2010/11/25 - 00:47

  Hehe, anh đang đứng tại Sang hai Hong quang Xờ tây xừn ( Shanghai Hongqiao Station). Ga lớn bậc nhứt Thượng Hải. Từ nó nhiều tuyến huyết mạch như Thượng hải – Nam Ninh, Thượng hải – Hàng châu, Thượng hải – Côn minh, vươn vươn. Ngoài đường sắt tông tốc, nó còn là bến đáp của tầu điện ngầm, đường sắt thường, bus, taxi. Nói chung nó là một trung tâm giao thông tích hợp mọi thứ khổng lồ khủng long.

  Tuyến Thượng hải – Hàng Châu mới khai trương. Ngày nào chẳng nhớ. Nhưng anh vù tầu bay đến Thượng hải, có thằng phiên dịch dẫn đi làm việc. Rùi anh nhờ nó dẫn nhẩy vù lên tông tốc đi chơi Hàng Châu. Anh nhớ vé hạng 1 là 135 tệ, hạng 2 85 tệ. Anh bảo nó, thôi mua hạng hai thôi, có VIP đéo đâu. Nó bảo, anh đã đi, đi mẹ VIP, sợ đéo. Ơ, VIP thì VIP. Lên luôn.

 43. #43 by Delete on 2010/11/25 - 00:49

  Dùmá Dùcha cô Thiếu, cô biết Lừa dương 1h dim ko cô.
  Dói diếu chịu dc.
  Lịtmie cô Thiếu fát nữa.

 44. #44 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/25 - 00:50

  À há ra là Dũng đang ở nước mẹ ta, tiếp đê, Zorok nhà Thím còn nhiều còn nhiều!

 45. #45 by Minh Dũng on 2010/11/25 - 00:51

  Tạm coi vài cái ảnh này:

  Ghế hạng 2 hay 3 đéo biết nữa

  Phòng vệ sinh VIP

 46. #46 by Bố on 2010/11/25 - 00:53

  Lấy món ăn ra để che những thứ ngu xuẩn được fun ra đây cũng được đấy. Hố hố. Cứ nghĩ đến những nhời của đám nhợn ngu xuẩn là hãi con mẹ nó hùng .

 47. #47 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/25 - 00:54

  Lừa đang mấy giờ Thím biết đéo đâu hehe ở Miên bỏn đéo xài đồnghồ cô Lít thôngcảm hehe

 48. #48 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/25 - 00:54

  Hố hố hố hố cô Bố làm Thím chết mẹ nó cười há há há há Thím yêu cô!

 49. #49 by Minh Dũng on 2010/11/25 - 00:55

  Thằng thẳng bảo thường đi từ Thượng Hải đến Hàng Châu là 45 phút. Dưng hôm nay loa vừa thông báo đi tes, chỉ còn có 35 phút thôi. Ôi, địt mẹ, hơn 200 cây mà có 35 phút. Mình hỏi nó vé có bảo hiểm chưa. Nó cười bẩu, anh lo xa, cứ đi rồi biết.

 50. #50 by minhhuong on 2010/11/25 - 00:55

  Hè vừa rồi em trong Nha Trang, ối trời ơi hải sản bạt ngàn, nấu nướng hơi bị được, đã đời. Hôm ra bắc nhậu với lão Bựa, không ngon bằng, mà tất nhiên giá chát hơn Nha Trang, thực.

  Nhất là các thể loại sò nướng, trong nam ngon hơn.

  Còn ra Quảng Bình Hà Tĩnh, hí hí, em khoái kẹp bánh đa rau sống cá hấp, mình em chơi cả con vô tư lự.

  Pháp đểu, Pháp thối.