Free homes for the Assholes

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nhà cho Lỗđít

Cách nay chưa đầy tháng Bê Xê Tê độtngột phóng một bấthủ: cấp free một căn chungcư caođẳng bậc nhất Hà Nội cho một Lỗđít (*).

Căn chungcư ý tọa tại caoốc Tin Côm thượngthặng phố Cô Trẹo quận Cô Trưng trungtâm Hà Nội I, giá thịtrường 12 tỷ Ông Cụ, chừng 600 ngàn Ông Tơn, tươngđương 1,000 năm lương hiu côngchức mẫncán hưởng hiu chínhngạch.

Lỗđít ý có côngnghiệp gì kỳquặc ngang giá thiênniênkỷ?

Chả gì kỳquặc. Côngnghiệp của Lỗđít ý tới Xứ Lừa bằng zero. Dưng cổ đã nângtầm vănhóa Sóc Lọ Lừa lên đỉnh-tột-đỉnh, nhờ thắng một giải đấu quốctế danhgiá, đạikhái thế.

Quầnchúng Lừa nhaonhao cãi như bão. Đứa bẩu xứng quá xứng quá. Đứa bẩu đéo xứng đéo xứng. Lỗđít ý thanhminh rầng nọ rầng kia. Loạn-xà-bần.

Cánhân Trung Tướng nghĩ hànhvi của Bê Xê Tê đáng hoannghinh, còn quà cho Lỗđít xứng mới cổ hay không tự cổ biết. Hẳn nó sẽ là tiềnlệ tốt, hốithúc các lỗđít khác cốnghiến cốnghiến và cốnghiến. Nhỡ đâu, chiểu tiềnlệ ý, Bê Xê Tê nủi hứng thí mẹ Trung Tướng quả chungcư giãndân Mỹ Đình II giá 1.2 tỷ Ông Cụ, chừng 60 ngàn Ông Tơn, tươngđương 100 năm lương hiu côngchức mẫncán, nhờ phátminh Văn Bựa mớicả Asinerum mớicả Thập Dâm Công, thì sao thì sao?

Nếu Trung Tướng là Lỗđít, đươngnhiên Trung Tướng nhận cănhộ. Quầnchúng các cô đừng tưởng Bê Xê Tê khấu thuế các cô mua quà Trung Tướng nhế. Địt mẹ Bê Xê Tê xin đểu cô Vượng đấy (**). Hơn nữa, so dững món bôlão Trung Tướng cúng khống Ông Cụ thời 1955-1956 (3,000m2 đất và nhà giữa Thủđô Vănvật hehe), thì chungcư Tin Côm chưa bằng cục cứt cục cứt cục cứt.

***

Trung Tướng duyệt Nhà Cho Lỗđít ever nầu.

Thợ thơ Hĩu Tố được cấp quả dinhthự hoànhtráng phố Phan Đình Phùng, cạnh dinh Phó Xứ. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Phó Thủtướng của Hĩu.

Thợ thơ Diệu Xuân được cấp [nửa] quả biệtthự êmđềm phố Điện Biên Phủ mà cô Vũ Cù đang chiếm mần Vănphòng Luật. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Côngthần Bộtrưởng của Diệu’s Lover & Vũ’s Papa, cô Cận Huy. Cô Diệu không vợ không con nên bị cô Cận gọi đến sống cùng, đơngiản.

Thợ nhạc Thi Nguyễn Đình, thợ văn Nam Vũ Tú đều được cấp condo đặckhu Sĩquan Đội Cấn. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Lỗđít Lề Phải của hai cô. Các cô đóng Sếp Hộivăn Lừa liền 40 niên.

Phía Sài Gòn, đám thợ sử Giầu Trần Văn, thợ báo Đằng Trần Bạch, cũng được cấp côngthự phố nhớn xôngxênh. Dưng hehe, ấy lại là tiêuchuẩn của Lãnhtụ và Lãothành, từng gồng mông đủn Chếđộ qua miệtmài laotù đếquốc.

Dững lỗđít tămtiếng như Mai Đặng Thai, Tùng Tôn Thất, Anh Phan, Xiển Nguyễn, Hưng Trần Duy, Di Hồ Đắc.. cũng nhận quà Bê Xê Tê mỹmãn. Dưng hehe, số quà ý đéo bằng 1/100 tàisản các cổ nộp Ông Cụ trong Mùa Cáchmạng xavời (***).

Dânbiểu thợ nổ Quốc Dương Trung râu tóc trắng bốp tuổi 60 vưỡn cầncù xin Bê Xê Tê cơi thêm vài thước vuông phòng ngủ tại chính quả nhà pa cổ tặng Không Ai Sất (****).

Lỗđít gộc đấy hehe.

Thợ văn Bổng Nguyễn, thợ nhạc Nhuận Đỗ, thợ vẽ Nghiêm Tư, chục cô nữa, tuyền hạng Lừa Lỗđít Top Ten, được biếu mỗi cô 20m2 thuộc chungcư 3-tầng 65 Nguyễn Thái Học trịgiá 800 tô phở, sướng ha.

Lỗđít gộc đấy.

***

Thu 199x, thằng Đoong Toong, cháu nội lỗđít họcgiả Anh Đào Duy, kêu Trung Tướng tới cỏn ăn mừng vụ tên ông cỏn bị Bê Xê Tê gán cho con phố chạy trước nhà cỏn (*****).

Nhà Đoong Toong ngự lầu 3 chungcư 35-tuổi Kim Liên, tầm 30m2, nhỉnh hơn bếp Trung Tướng tị. Không bancông. Không toalét. Sàn ximăng tròngtrành. Trần vôi tróc loét.

Khắp nhà treo cơman kỷvật cô Anh. Trung Tướng hỏi Đoong Toong, ông mầy bỏ lắm hàng đây thế?

Đoong Toong bẩu, ơ thằng nầy, ổng ở đây mà.

Trung Tướng biết chó đâu.

Nó là Quà Cho Lỗđít.

(@2010)

(*) Lỗđít: Tức tríthức Lừa. Là Trung Tướng mượn chữ Ông Mao “Tríthức Cái Lỗđít” để gọi giaicấp vôdụng nhất xãhội bằng quả name đíchđáng nhất của nó.

(**) Cô Vượng: Chủ caoốc Tin Côm.

(***) Mùa Cáchmạng: “Em là búp măng non em nhớn lên trong Mùa Cáchmạng”.

(****) Không Ai Sất: Bạn thân Ông Cụ, đạica của Bê Xê Tê. Mời coi loạt bài Thiênđàng.

(*****) Anh Đào Duy: Họcgiả Lừa hiếmhoi có tên trong Larousse Báchkhoathư.

Ảnh đầu bài chụp thợ nhạc Cao Văn bú diệu tại nhà riêng cô cổ, phố Yết Kiêu, Hà Nội. Cũng là một Quà Cho Lỗđít, 80-niên, 30m2, không toalét. Tấtnhiên cô Cao không biên Quốcca Lừa nơi đó.

Thợ đàn Sơn Đặng Thái sau khi thắng một giải đấu quốctế danhgiá hồi 198x không được Quà, dưng pa cổ, thợ nhạc Hưng Đặng Đình, đã thoát kiếp sống gậm cầuthang nhờ sự ý, cũng như Quà, hehe, dù chỉ rộng 12m2.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Độtngột: (Đột ngột).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Thượngthặng: (Thượng thặng).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Chínhngạch: (Chính ngạch).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Côngnghiệp: (Công nghiệp).
– Kỳquặc: (Kỳ quặc).
– Thiênniênkỷ: (Thiên niên kỷ).
– Nângtầm: (Nâng tầm).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Nhaonhao: (Nhao nhao).
– Thanhminh: (Thanh minh).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Hoannghinh: (Hoan nghinh).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Hốithúc: (Hối thúc).
– Cốnghiến: (Cống hiến).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Giãndân: (Giãn dân).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Phátminh: (Phát minh).
– Mớicả: (Mới cả).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Cănhộ: (Căn hộ).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Bôlão: (Bô lão).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Chungcư: (Chung cư).
– Dinhthự: (Dinh thự).
– Hoànhtráng: (Hoành tráng).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Biệtthự: (Biệt thự).
– Êmđềm: (Êm đềm).
– Vănphòng: (Văn phòng).
– Côngthần: (Công thần).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Đặckhu: (Đặc khu).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Hộivăn: (Hội văn).
– Côngthự: (Công thự).
– Xôngxênh: (Xông xênh).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Lãothành: (Lão thành).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Laotù: (Lao tù).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Tămtiếng: (Tăm tiếng).
– Mỹmãn: (Mỹ mãn).
– Tàisản: (Tài sản).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Xavời: (Xa vời).
– Dânbiểu: (Dân biểu).
– Cầncù: (Cần cù).
– Trịgiá: (Trị giá).
– Họcgiả: (Học giả).
– Bancông: (Ban-công).
– Toalét: (Toa-lét).
– Ximăng: (Xi-măng).
– Tròngtrành: (Tròng trành).
– Cơman: (Cơ man).
– Kỷvật: (Kỷ vật).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tríthức: (Trí thức).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Vôdụng: (Vô dụng).
– Xãhội: (Xã hội).
– Đíchđáng: (Đích đáng).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Đạica: (Đại ca).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Hiếmhoi: (Hiếm hoi).
– Báchkhoathư: (Bách khoa thư).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Cầuthang: (Cầu thang).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đỉnh-tột-đỉnh.
Loạn-xà-bần.

*** 1. #1 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 17:23

  @vaidai: Anh bốt lại đỡ mất công viết.

  Địt mẹ có những nước chủ trương phát triển giáo dục. Xã hội nó đòi hỏi, chính phủ nó định hướng, nhân dân nó ủng hộ. Mời xem giáo dục Canada, các nước bắc âu, Anh, Mẽo.

  Có những nước chủ trương phát triển giữ vững tôn giáo nhưng song song phát triển phò phạch thu hút du lịch, tăng GDP. Điển hình là Thái.

  Có những nước chủ trương để phò phạch như 1 nghề bình thường, chẳng có đéo gì phải lăn tăn cả. Như Hà Lan, vài tỉnh của Nga cùng vô số các nước khác.

  Anh và các đồng chí khác trong chi bộ chỉ muốn chỉ cho các đồ con lợn thấy 1 điều. Jáo hay Phò đéo có gì ghê ghớm cả. Cái nào cao hơn cái nào tùy thuộc vào cung cầu từng nước từng vùng. Jáo và Phò đều cung cấp dịch vụ và thu tiền. Nói chung bình đẳng. 

  Ví dụ anh oánh 1 ông Jáo, và anh oánh 1 ông Phò. Khả năng anh bị 2 ông kiện là như nhau. Thậm chí anh phải đền ông Phò nhiều hơn vì nó xấu mã đi kiếm tiền được ít hơn.

  Ví dụ sáng anh trả 5 đồng cho 1 thằng Jáo đến dậy anh về đầu tư kim loại mầu. Trưa anh trả 5 đồng cho 1 thằng Jáo dậy anh đầu tư nông sản. Nhưng tối anh có thể sẵn sàng trả 10 đồng cho 1 ông Phò, và sẵn sàng boa thêm cho tển 3 đồng nữa vì dịch vụ tốt. Cả 3 ông đều cung cấp dịch vụ cho anh, và anh đều trả tiền sòng phẳng. Đéo tốt, anh cho lượn đéo bao giờ dùng lại, tốt anh lại gọi. Anh đéo mang ơn thằng Jáo nào nếu anh kiếm nhiều gấp triệu lần bằng chính cái bỏn dậy anh. Anh cũng đéo cần cám ơn bỏn, mặc dù anh vẫn call thanks bỏn.

  Địt mẹ tên Đái, mày vỡ bọng cứt chưa hả mày?

 2. #2 by Không Ai Sất on 2010/11/24 - 17:36

  Anh đặt hàng cô nầu nhà bấu lừa một bài với title: Hàn Quốc học được gì ở chiến tranh Việt Nam hehe

  Anh có vài cái gạch đầu dòng rùi, nếu cô nầu cho được bài nầy đăng bấu Đảng anh gửi nhuận 500 obama chơi!

  Thôi anh té, cô nầu viết được cứ giơ tay nhế!

 3. #3 by Cocacola on 2010/11/24 - 17:51

  Địt mẹ giờ mà có Asinero Bet Ltd làm quả cá cược có xảy ra cuộc chiến N – S Korea hông thì xôm tụ phải biết! Dì mới mấy Cô xuống tiền bên kèo mô hử?@ Già Khởm


  Anh xuống tiền cá là cho đến hết 31/12/2010 tính theo giờ địa phương Lừa, sẽ chẳng có chiến tranh đâu! Sau đó cá tiếp!

  Chiến tranh là tung bộ binh vào uýnh, tiếp thu lãnh thổ chứ không phải đứng hai bên hàng rào liệng gạch đá qua nhà nhau nhé!
 4. #4 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/24 - 17:52

  Tháiđộ điềmđạm nhãnhặn và chỉnchu của các cô Rai mới cô Minh (Bất Minh) cô Dũng Hói là rất đáng để bọn bầnnông với tintin húngchó họctập cho nên tinhhoa dần đi.

  Dĩnhiên là việc chưởi vẫn được khuyếnkhích more than ever hehe

 5. #5 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/24 - 17:53

  À Dũng Hói hùi đó có biết phin “Trên từng cây số” của Sô Liên hông ta?

 6. #6 by minhldp on 2010/11/24 - 17:58

  Có những nước chủ trương phát triển giữ vững tôn giáo nhưng song song phát triển phò phạch thu hút du lịch, tăng GDP. Điển hình là Thái.@ Dũng củ buồi
  Cả lò mày, Thái nó phát triển phò phạch, ok, nhưng chả là lồn gì so mới cái mà nó đầu tư cho giáo dục và nghiên cứu cả. Bố gửi cho mày cái bài báo này,
  đọc đi rồi xem ở ĐNA, trừ thằng Sing ra thì còn có thằng nào hơn nó về mọi chỉ số so sánh trong nghiên cứu khoa học không. Link đây địt mẹ mày
  http://www.mijst.mju.ac.th/vol2/508-515.pdf
  Nếu tiếng Anh quá ngu thì cứ bảo bố, bố dịch cho mà đọc. Địt cả lò mày phát nữa

 7. #7 by vaidai on 2010/11/24 - 18:04

  Qủa link nhớ cóp bết vào trình duyệt nhá, mà địt mẹ thằng da hu phò này sao đăng nhập rồi đăng cồng nó vẫn bị nick cũ nhỉ, địt mẹ da hu như buồi

 8. #8 by master on 2010/11/24 - 19:53

  À Dũng Hói hùi đó có biết phin “Trên từng cây số” của Sô Liên hông ta? @ Thiếu

  Phim đó của Bul Thiếu ơi. Địt mẹ ngày đấy thanh thiếu nữ Thiên đàng đứa đéo nào chả có ảnh Deanov ở đầu giường. Kiểu như Alan Delon trong mộng của thiếu nữ Đàng trong. Đẹp chai vãi đạn. Hehe cứ nhớ quả nhạc phim Trên từng cây số nổi lên là lại rạo rực, rạo rực… Thằng tướng Bựa với Dũng hói chắc lạ đéo

 9. #9 by Cathnga on 2010/11/24 - 20:26

  “Ngề Jáo Là Caoquý”. Cao cao cái dầu buồi Zì dây nầy. @ Trung Tướng
  Nói chung giáo thì nghèo và hèn rùi, nhưng đấy là những giáo bần nông thôi, vì họ không giữ nổi mình trong cái xã hội điên đảo nầy.
  Còn thực sự làm giáo cực kỳ cao quí, và có công đức rất lớn. Cứ nghĩ tới đứa trẻ xinh đẹp, thông mình và hau háu nhìn ra bên ngoài, một người thầy thực thụ có thể giáo dục hắn nên 1 ông người thực thụ thì tới em cũng tự cảm thấy tự hào và cao quí. Em sẽ chẳng quan tâm bựa viên có đánh giá thế nầu, dù sao đó cũng là điều kì vĩ nhất quả đất.
  Cơ thể con người là một vũ trụ, nếu dạy dỗ đúng, hắn có thể trở thành vũ trụ. Còn nếu không được dạy dỗ tử tế thì có thể hắn sẽ ở trong địa ngục.

 10. #10 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 20:38

  Cả lò mày, Thái nó phát triển phò phạch, ok, nhưng chả là lồn gì so mới cái mà nó đầu tư cho giáo dục và nghiên cứu cả.


  Ui, nhìn cái link tiếng anh anh sợ vãi cả đái ra. Gớm, dọa anh thành công rồi, hehe.

  Thế té ra là Thái nó vẫn phát triển song song cả Công nghiệp Phò và Giáo dục hở Đái? Quả thật thế thì đúng ý anh quá rồi, cám ơn đã mở mắt cho anh nhé, hehe.

  Dưng anh vẫn bảo đóng góp cho GDP từ Giáo dục của Thái chẳng là ./ gì so với công nghiệp Phò đấy. Không tin tự Gúc, chứng minh được anh tình nguyện bốc cứt ăn vã.

  Thế là chi bộ thấy rõ một ví dụ điển hình nhé. Nước bạn Thái vẫn phát triển song song cả Phò và Jáo. Công nhận chính thức Jáo và Phò. Tại bỏn chủ trương hút khách du lịch tuyền cầu, mang lại thu lớn từ công nghiệp du lịch và du lịch Phò. Rồi còn thu lớn từ công nghiệp may vá cho Phò các nước lân cận. Rồi công nghiệp chuyển giới, vưn vưn.

  Nhưng Thái vẫn đang đầu tư mạnh tay cho Giáo dục. Và Giáo dục Thái mấy năm gần đây đang tăng trưởng khá. Trẻ con Lừa đã lác đác đi du học Thái, thay vì Trung quốc.

 11. #11 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 20:44

  Anh giả sử chính sách kinh tế vĩ mô của Thái là phát triển công nghiệp Phò, rồi lấy tiền nâng cấp Giáo dục. Thì ý các con lợn như đái, như bò tính sao?


  Chính sách này đúng, Bê tham khảo okie. Bê mần ở Lừa thì các con lợn nghĩ sao? hehe, khó giả nhời nhỉ?

  Một ví dụ khác là trước đây Thái khều ODA từ Nhật rất thành công. Và Lừa đang áp dụng cả chục năm nay, hehe. Thái giờ khỏe rồi, đéo cần ODA từ Nhật nữa. Nhưng Lừa thì vẫn cần. Và vẫn chửi phò. Địt mẹ đúng là bọn lỗ đít.

  Và cuối cùng thì công nghiệp Phò đéo có mà xài. Còn ngành giáo dục và nghề Jáo thì như Phò.

  Ui, sao hôm nay mình triết thế nhở, hehe.
 12. #12 by vaidai on 2010/11/24 - 21:04

  Địt mẹ, bố biết ngay mà, mày chỉ biết so sánh xôi thịt kiểu GDP thì phò nhiều hơn giáo thôi, đéo biết nghĩ cái gì qua được cái lồn cả. Những thành tựu về giáo dục và nghiên cứu, mà 1 khía cạnh biểu hiện của nó là những bài báo khoa học công bố trên những tạp chí quốc tế, không những chỉ là những cái có thể nhìn thấy và cho lợi ích ngay, mà còn có thể mở ra rất nhiều hướng nghiên cứu mới, cho những lợi ích to lớn hơn rất nhiều về sau này.
  Dùng ngay Einstein bạn bố làm ví dụ, hồi đầu hắn công bố quả thuyết tương đối, có thằng lồn nào hiểu được đâu, coi như đống cứt. Nhưng về sau thì lại tranh nhau mà hít lấy hít để cái “đống cứt” ấy. Nếu cứ so sánh kiểu xôi thịt như mày, thì tại cái thời điểm Einstein công bố, cái công trình ấy chả đem lại tí GDP lồn nào cả, lại còn tốn tiền nghiên cứu, thà để chơi phò còn hơn, phải thế không hả thằng ngu?
  Địt mẹ, cứ đòi giáo dục mới nghiên cứu phải cho kết quả ngay, thì mày cũng chỉ giống thằng đéo bựa bị bố chửi ở mấy cồng trước, coi giáo dục với dịch vụ mai táng con mẹ nó ngang nhau thôi.
  Kết, đừng có mang VN ra làm ví dụ, bố nói ở đây là giáo chung trên toàn thế giới, để phản bác lại cái ý kiến của chúng mày cho rằng giáo cống hiến cho XH bằng, thậm chí ít hơn phò. Chứ địt mẹ mày, cái lồn gì cũng so với nước ngoài, thì may ra VN chỉ hơn được thằng Lào mới thằng Cam ở 1 số mặt thôi nhá

 13. #13 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 21:22

  hehe, tên vãi đái phải có cái link kia mới biết Thái đứng sau Sing về việc số lượng các bài báo khoa học ở Đông Nam A kìa. Gớm địt mẹ anh vừa chi 5 tơn cho 1 thằng phiên dịch nó dịch cho anh, chứ anh biết đéo đâu tiếng anh, hehe. Nhưng ủng hộ tển, lần sau dẫn chứng cứ phang link tiếng anh cho nó máu nhé. Biết tiếng thì dịch luôn cho chi bộ đi. Gớm dê cỏn không dịch cho bọn anh thì bọn anh biết đéo đâu đấy.


  Đừng đánh đồng việc nghiên cứu khoa học với ngành giáo dục, và nghề làm Jáo nghe đái. Địt mẹ ở Lừa cái việc nghiên cứu khoa học còn là khái niệm xa vời như kiểu sao Kim, sao Hỏa mà chưa được bàn tới.

  Đang chỉ bàn đến Giáo dục, nghề Jáo, công nghiệp Phò, nghề Phò nhé. Nhớ cho kỹ, đừng có đánh tráo khái niệm.

  Nhân tiện nhắc chi bộ nhớ, ông Phò theo anh big nhất từ trước giờ là ẻm Môn rô đó.


 14. #14 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/24 - 21:32

  Địtmẹ Dũng Hói khinh Thím thế à địtmẹ Thím hỏi rất đànghoàng tửtế mà đéo thèm giảnhời là sâu là sâu?

 15. #15 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 21:35

  Địtmẹ Dũng Hói khinh Thím thế à địtmẹ Thím hỏi rất đànghoàng tửtế mà đéo thèm giảnhời là sâu là sâu?


  @tên Thiếu:
  Ui địt mẹ đương chén bữa tối với bú bia phải giả nhời ngay đây.
 16. #16 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/24 - 21:37

  Dưng anh vẫn bảo đóng góp cho GDP từ Giáo dục của Thái chẳng là ./ gì so với công nghiệp Phò đấy. Không tin tự Gúc, chứng minh được anh tình nguyện bốc cứt ăn vã.@bác Dũng hói


  Ngồi im mấy hôm nai để xem chi bộ nhét cứt nhau. Dưng giờ đéo thể ngồi im đc nữa!
  Quan niệm thế nầu là GDP&đóng góp cho GDP của bác Dũng hói là dư thế nầu mà phát biểu câu nầy? Mong bác làm rõ.

  Nếu mục tiêu&Sứ mệnh quan trọng của nền Giáo dục là trực tiếp đóng góp vào GDP,& dùng tỉ lệ đóng góp vào GDP để đánh giá tầm quan trọng của ngành này hơn ngành khác thì thật ấu trĩ.

  Chi bộ có nhiều người ở bển, hãy động não xem đóng góp trực tiếp của các viện nghiên cứu của các học viện& trường ĐH của Mẽo vào GPD mẽo so với công nghiệp điếm của Mẽo có lớn ko? 

  Sức mạnh để làm nên nước Mẽo, 1 phần rất lớn nằm ở các viện nghiên cứu của các trường ĐH chứ đéo phẩy nằm ở các ổ điếm! Sure luôn! 

  Ai đéo tin mời đọc thêm sách để đỡ ngu hơn. Giới thiệu cho 2 cuốn này thôi: chiếc lếch-xù& cây ô liu, và cuốn Quả đất phẳng.hehe.

  Chỉ thấy mẹ làm điếm gắng nuôi con để nó phấn đấu làm giáo chứ đéo bâu giờ có chiện mẹ làm giáo gắng nuôi con để nó phấn đấu làm điếm! Sure tiếp!


 17. #17 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/24 - 21:38

  Nghề giáo đéo có gì cao quí ghê gớm

  Nghề fò cũng đéo gì cao quí ghê gớm

  Nhưng độ quan trọng của nghề giáo hơn nghề fò cái dắm í. Đéo thể hơn nhau! @maybay Hương


  1/ 2 ý đầu của chị. e đồng ý! ko nên thần thánh hóa giáo. còn phò thì đéo nên dùng chữ cao quý^^


  2/ về ý thứ 3. thằng em giả dụ thế nầy(tất nhiên chỉ là giả dụ thôi nhe’ ^^): máy bay Hương chỉ đc lựa chọn: 1 là làm giáo viên, 2 là làm điếm. Bjo` buộc phải chọn 1 trong 2, chị chọn làm nghề nào?

  Nếu máy bay bảo tao đéo chọn nghề nào cả thì là chơi cùn& ko trung thực với bản thân

  Chi bộ lưu ý: ngành&nghề là 2 thứ tưởng như giống nhau nhưng thực sự khác nhau về bản chất.

  Cô kế toán của trường ĐH thì cô ý làm nghề kế toán bên ngành giáo dục.

  Cô giáo viên dạy kiến thức du lịch trong 1 công ty lữ hành thì cô ý làm nghề giáo bên ngành du lịch. nhế!

  Nên ý tưởng coi nghề giáo là tương đương các nghề khác dồi lại suy diễn tiếp: ngành giáo dục&nền giáo dục cũng đéo thể quan trọng hơn ngành điếm là 1 ý tưởng tồi!

  Quan điểm của em: tiếp tục chưởi cật lực những cái thối nát của giáo, ngành giáo, về cả mục đích- phương pháp- nội dung…của giáo dục Lừa.

  Dưng chiện nào ra chiện đó. 
  Giáo là giáo mà điếm là điếm. Giáo đéo phải là điếm& điếm đéo thể thành giáo.
  & hiển nhiên, về mặt tư duy- ko thể đánh đồng giữa 2 nghề&2 ngành này! Thế nhớ.hehe

 18. #18 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 21:38

  À Dũng Hói hùi đó có biết phin “Trên từng cây số” của Sô Liên hông ta?


  @Nhớ mỗi cái tên. Đéo nhớ nội dung ra sao. Cũng đéo biết là fin Bun luôn. Xem nhiều fin Mẽo quá, lú mẹ óc rồi, hehe.
 19. #19 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/24 - 21:39

  Phim đó của Bul Thiếu ơi. Địt mẹ ngày đấy thanh thiếu nữ Thiên đàng đứa đéo nào chả có ảnh Deanov ở đầu giường. Kiểu như Alan Delon trong mộng của thiếu nữ Đàng trong. Đẹp chai vãi đạn. Hehe cứ nhớ quả nhạc phim Trên từng cây số nổi lên là lại rạo rực, rạo rực… Thằng tướng Bựa với Dũng hói chắc lạ đéo(@Tơ)

  Ơ hóa ra trong quán còn có Tơ Hói giàhói nằmvùng bâu lâu nay mà chibộ không hay biết gì à?

  Già hói gần bằng Thím rùi hehe

 20. #20 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 21:39

  Chết cười. Em vện vừa hỏi lại đong gái mạng à, hehe.

 21. #21 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/24 - 21:42


  @Nhớ mỗi cái tên. Đéo nhớ nội dung ra sao. Cũng đéo biết là fin Bun luôn. Xem nhiều fin Mẽo quá, lú mẹ óc rồi, hehe.(@Dũng Hói)

  Thế một là Dũng hông phải giàhói, hai là Dũng mần giàhói tận đàng trong, phỏng?

 22. #22 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/24 - 21:44

  Địtmẹ cô Tin xì-pam vừa vừa thôi địtmẹ cô thói mọi tởm quá. Xì-pam tức là xả rác đấy rõ chưa con lợn?

 23. #23 by Cathnga on 2010/11/24 - 21:47

  Phò mãi chán.
  Chuyển qua phò đực đi, quán Bựa chưa đề cập tới bâu giờ. Ai có kinh nghiệm nầy rùi thì kể vài trải nghiệm tâu nhã đi chớ???

 24. #24 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 21:51

  Địt mẹ ăn cũng đéo ngon. Tên Tướng tin củ ./ kia. Anh nói ở Mẽo lúc nào? Đang ví dụ cụ thể là Thái Lan. Địt con mẹ.


  Nói đến Mẽo cái gì chẳng ước mơ. Có lồn ý mà so sánh được.

  Nhưng địt con mẹ tên Tướng tin phát nữa, kinh tế quốc gia phải có định hướng phát triển. Phát triển có tiền mới đầu tư vào nghiên cứu khoa học vĩ mô như sao kim sao hỏa hoặc vi mô như vi trùng vi khuẩn. 

  Hoặc có kế hoạch mà ăn nên làm gia, mua luôn công nghệ của nó. Như thằng Đài đó. Lừa phải nghĩ cách thoát Lừa, đừng tìm cách làm như Mẽo. Địt mẹ đéo gì thằng Nhược lại đòi giống thằng Bật.

 25. #25 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 21:53

  Thế một là Dũng hông phải giàhói, hai là Dũng mần giàhói tận đàng trong, phỏng?


  @ Anh thứ ba cơ, hehe.
 26. #26 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/24 - 21:54

  @ cô Thiếu tháng: đỵt mẹ nhà cô. thế nầu là xì pam? anh đóng góp đàng hoàng cho chi bộ đấy chứ. thế các cô đong gái có gọi là xì pam hok?^^


  còn a biên 1 cái nó thành mẹ 2 thì đéo phẩy lỗi của anh nhế.hehe. 
  tại thằng da hu quốc tịch Mẽo dưng lại sống ở Lừa nó gây ra cho anh.

  Dù sao anh cũng xin lỗi cô&chi bộ mặc dù lỗi đéo phẩy của anh!hehe
 27. #27 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 21:55

  Địt mẹ tên tướng Tin, học cách viết xúc tích dễ hiểu đi cái. Nhìn thấy cồng dài ngoằng có tên mầy là anh lướt mẹ qua. Xong thấy viết nhiều quá lại kéo xuống xem có gì hay không thì đéo có gì mới, thế là dư nào.

 28. #28 by vaidai on 2010/11/24 - 22:01

  Quên k viết nốt ý này, thằng Dũng củ buồi nó tách riêng con mẹ nó giáo dục mới nghiên cứu thì bố chịu rồi. Mày ngu đéo đỡ được con ạ. Mày xem trên khắp thế giới, có trường đại học nào có chữ Science hay Technology gắn vào chỉ thực hiện nhiệm dụ giáo dục/giảng dạy mà đéo có nghiên cứu không con? Trong cấu trúc của 1 bài báo khoa học, dưới phần title bao giờ cũng là tên các tác giả và nơi làm việc, chính là các trường ĐH hoặc các viện nghiên cứu đấy.
  Nếu mà mày đúng là già hói thật thì tao quả thấy tiếc cơm gạo bao năm nuôi mày. Lẽ ra bà già mày nên bóp mũi chết mẹ mày lúc vừa phọt ra xong, haizzz

 29. #29 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 22:03

  Chuyển qua phò đực đi, quán Bựa chưa đề cập tới bâu giờ. Ai có kinh nghiệm nầy rùi thì kể vài trải nghiệm tâu nhã đi chớ???


  @em Nga: Tò mò thế em. Có cầu khắc có cung. Tuy cầu trai này không nhiều bằng cầu gái, và không lộ liễu như cầu gái. Nhưng cầu này ngày càng tăng. Cung tăng cấp số nhân theo, hehe.
 30. #30 by ongcu69 on 2010/11/24 - 22:05

  Thằng mặt ./ vaidai ở Nhựt à?

 31. #31 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/24 - 22:05

  @dũng hói: thế bác chi thick chưởi người khác chứ đéo chịu khó để nghe người khác nói ah. Già hói mà lười như chó ý!


 32. #32 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 22:12

  @Thằng mặt lồn đái: 


  Anh nói mày đừng đánh đồng việc nghiên cứu khoa học với Giáo dục. Anh tách riêng ra bao giờ?

  Nghiên cứu khoa học là một mảng very nhỏ trong Giáo dục. Tiền để nuôi những thằng nghiên cứu khoa học cũng từ nhiều nguồn khác nhau. Nhưng hầu hết được đặt dưới mái trường đại học thân thương. Nó như kiểu 1 vùng tự trị trong 1 quốc gia, rõ chưa?

  Nghiên cứu khoa học luôn tốt, dù các thành công luôn very nhỏ so với cái các bỏn đương đâm đầu nghiên cứu. Và dĩ nhiên những nước phát triển luôn dùng những kết quả từ công trình nghiên cứu của bỏn đề điều nghiên định hướng phát triển của cả 1 quốc gia.

  Đồ con lợn. Ở Lừa Giáo dục còn chưa có, Jáo thì như Phò. Đưa cái link nghiên cứu khoa học ra làm gì.

  Quay lại chủ đề đi cưng, hehe.
 33. #33 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 22:14

  @dũng hói: thế bác chi thick chưởi người khác chứ đéo chịu khó để nghe người khác nói ah. Già hói mà lười như chó ý!  Thích, nhưng mà thích nghe chửi hay cơ. Địt mẹ chửi vô học kiểu thằng đái, thì thà bốc cứt ăn vã còn hơn, hehe. 

  Thằng thẳng đúng dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa. Thương nó hơn giận nó, hehe.

  Chi bộ cũng đừng giận nó, thương nó đi, hehe.
 34. #34 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 22:16

  Ôi trông cái mặt tên đái thương quá kìa, hehe. Té ra tển cũng đi học ở Tây. Giời ạ, sao vẫn chưa thoát Lừa nhở?

 35. #35 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 22:23

  @đái: Tên đái vào cồng phơm cái ảnh đi cái xem nào? Xem đúng tển không để anh xem tướng cho, hehe.

 36. #36 by Cocacola on 2010/11/24 - 22:23

  Chuyển qua phò đực đi, quán Bựa chưa đề cập tới bâu giờ. Ai có kinh nghiệm nầy rùi thì kể vài trải nghiệm tâu nhã đi chớ? @ Em Nga


  Có anh nè, em Nga có nhu cầu thì mật báo, anh qua làm liền, có tiền thì job nầu cũng mần, buy one get one free! Mại dô đi em!
 37. #37 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 22:26

  Xem bọn  chóp bu họp này, mai anh đi tìm mua cái ghế như tên 3ma ngồi phát xem cảm giác dư nào, hehe.
 38. #38 by vaidai on 2010/11/24 - 22:29

  Ơ cái địt cụ thằng ngu này, thế nào mà mày gọi là nhỏ hả con đĩ? Mày có biết 1 trong các tiêu chí quan trọng để các trường hay viện nghiên cứu dùng để PR, thu hút sinh viên cho chính nó, là tổng số các bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí quốc tế trong 1 khoảng thời gian không? Đã đéo ở trong ngành thì câm con mẹ mày mồm đi, sủa lắm. Ngoài ra, các tập đoàn lớn đều có riêng các viện nghiên cứu của mình. Và những project của nó thường là bí mật, không công bố rộng rãi trên các tạp chí khoa học.
  Còn nữa, thế đéo là chửi không hay thì bố đéo biết, bố chỉ biết nếu bố chửi đúng thì tục đến đâu mày vẫn cứ phải há mồm ra mà nghe nhá. Mày chỉ ra bố chửi mày sai chỗ nào xem? Địt cụ mày.

 39. #39 by KamiKaze on 2010/11/24 - 22:33

  KÍnh thưa các bác tinh hoa ạ

  Em xin phép các bác đọc nốt tham luận ạ
  người nhà quê bần cố nông chúng em trong óc ít chất xám ạ, suy nghĩ nông cạn ạ.  Sau khi nghe các bác tinh hoa thuyết  trình nghề phò = nghề giáo thì em cũng muốn chuyển từ nghề bần cố nông sang nghề phò đực ạ hí hí may ra nó tốt đẹp hơn ạ? 
  Có điều trước khi chuyển em muốn đi thực tế ạ, vậy các bác tinh hoa nào có người trong gia đình dòng tộc mình làm nghề phò cao quý lương thiện công khai thì cho em biết ạ. Nếu phò cái thì em sẽ đến “thực tế” cho biết ạ, phò đục thì khỏi ạ. 
  Đặc biệt bác THiếu tướng ạ, nếu bây giờ hoạc sau này bác có con gái hay em gái làm phò thì em tha thiết xin bác cho số điện thoại ạ, em sẽ bán hết thóc giống để chơi phò tinh hoa con cúa bác Thiếu tinh hoa ạ.  
   
  Cũng vậy nếu trong này có bác vàng son nào kiêm phò tinh hoa thì cho em số phone với ạ, em sẽ rất phấn khởi hồ hởi đóng góp ngân sách quốc gia, làm tăng trưởng kinh tế qua việc chơi phò vàng son ạ. Có khi chơi nhiều chơi giỏi, em lại được lên chương trình gì người đương thời như thầy giáo Khoa ạ.

  Hay các bác chỉ giỏi võ mồm đạo đưc giả ạ?  và xui người ta làm phò để các bác có nhiều chỗ chơi ạ? 

  Kính các bác tinh hoa ạ
 40. #40 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 22:37

  Ơ cái địt cụ thằng ngu này, thế nào mà mày gọi là nhỏ hả con đĩ? Mày có biết 1 trong các tiêu chí quan trọng để các trường hay viện nghiên cứu dùng để PR, thu hút sinh viên cho chính nó, là tổng số các bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí quốc tế trong 1 khoảng thời gian không? Đã đéo ở trong ngành thì câm con mẹ mày mồm đi, sủa lắm. Ngoài ra, các tập đoàn lớn đều có riêng các viện nghiên cứu của mình. Và những project của nó thường là bí mật, không công bố rộng rãi trên các tạp chí khoa học.
  Còn nữa, thế đéo là chửi không hay thì bố đéo biết, bố chỉ biết nếu bố chửi đúng thì tục đến đâu mày vẫn cứ phải há mồm ra mà nghe nhá. Mày chỉ ra bố chửi mày sai chỗ nào xem? Địt cụ mày.


  @hehe, nhỏ nhỏ. Thu hút những thằng làm mát tờ, đốc tờ thì đúng. Chứ thu hút những thằng vừa học cấp 3 thì chó nó ngửi được à? Thế những thằng học cấp 3 xong muốn đi học lớn, hay những thằng học mát tờ, đốc tờ lớn?

  Còn lại chuyện tển viết trên là bình thường và hoàn toàn đúng. Anh có hok thắc mắc gì.

  Anh chỉ thắc mắc là sao tển bảo anh tách nghiên cứu khoa học với Giáo dục ra?

  Với lại anh thắc mắc là vướn đề đưong tranh luận ở đây là nghề Giáo, Jáo, nghề Phò, Phò cơ mà?

  PS: Tển khoe khéo thế, thế ra học ở Tây thật à? Lại làm nghiên cứu khoa học thật à? Lốp căng nhở, hehe.
 41. #41 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 22:41

  KamiKaze


  @Anh có, anh có. Cho số phone đi, hehe. Địt mẹ xì bam vãi đạn. 


  @Tin tin giờ học 10 biết 1. Địt mẹ nói vã bọt mép mà vẫn hỏi thế này. Anh lượn tý hóng mát đã.
 42. #42 by Enterprise on 2010/11/24 - 22:44

  Anh xác-nhận phát:
  Cô Vaidai nói đúng đấy: Giáo-dục không thể tách-rời nghiên-cứu. Nghe có vẻ bất hợp-lý nhưng nó đúng.
  Giáo-dục chia ra nhiều loại: phổ-thông, đại-học, sau đại-học. Sau đại-học có thạc-sĩ, tiến-sĩ, sau tiến-sĩ.
  Thực-tế giá-trị của ngành giáo-dục tập-trung ở bậc đại-học và sau đại-học. Còn bậc phổ-thông thì không đáng kể. Giá-trị do đâu? do các công-trình nghiên-cứu trong quá trình thực-hiện luận-văn, các báo-cáo khoa-học, … Các cô biết bằng phát-minh sáng-chế giá như-nào rồi đó. Có những sáng-chế được tính chiết-khấu vào từng món hàng. Giá-trị thế-nào thì các cô có-thể hình-dung. Hehe. Giá-trị giáo-dục không chỉ tính bằng học-phí đâu các cô.

 43. #43 by vaidai on 2010/11/24 - 23:02

  Thế những thằng học cấp 3 xong muốn đi học lớn, hay những thằng học mát tờ, đốc tờ lớn?@ Dũng ngu
  Cái này thì bố chưa làm thống kê, nghiên kíu nên bố chưa biết. Nhưng bố theo ý mày, lấy VN làm ví dụ nhá. Địt mẹ, ở VN những thằng hết cấp 3 hoặc chưa hết cấp 3 mà đi du học thì hầu hết là những thằng đầu đất óc cứt, phá gia chi tử kiểu như mày ấy nhưng bà già mới chị gái làm đĩ nên lắm tiền, muốn tống mày đi nước ngoài để đỡ nhục với hàng xóm. Đấy, thích thì bố lấy ví dụ VN cho mày đấy.
  Mày ngu nên mới nói không đánh đồng được gd với nghiên cứu. Nghe bố dạy đây: đéo thể nào tách riêng được 2 cái, nó là 2 mặt của 1 vấn đề. Trước khi bắt tay vào nghiên cứu thì mày cần phải học. Và khi mày nghiên cứu có thành tựu thì lại dùng để dạy những thằng khác tiếp tục phát triển cái nghiên cứu đó hoặc tìm ra được hướng nghiên cứu mới. Hiểu chưa thằng ngu?
  Còn bố nhắc lại: những cái bố nói về giáo dục và nghiên cứu là nói chung, mày mà cứ lấy VN ví dụ nữa thì bố dí buồi vào giả lời nhá.
  @KamiKaze: khi nào chú đi thì nhớ rủ anh mới nhá. Anh sẽ đứng quay film cảnh chú địt con thằng Thiếu về cho chính nó xem, há há

 44. #44 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 23:03

  Giá-trị thế-nào thì các cô có-thể hình-dung. Hehe. Giá-trị giáo-dục không chỉ tính bằng học-phí đâu các cô.


  @Cô Rai từ đâu chạy về nói lung ta lung tung. Địt mẹ cô phát.

  1. Anh bảo tên Đái đừng đánh đồng việc Nghiên cứu khoa học với Giáo dục. Tách tách cái lồn ý, đọc cho nó kỹ vào tên Rai kia. Địt mẹ bàn Giáo dục với Phò xong rồi thì anh còm cái khác. Thích bàn nghiên cứu khoa học thì chuyển?

  2. Các nghiên cứu khoa học không có tài trợ thì có lồn lương mà nuôi mấy thằng nghiên cứu. Có lồn tiền mà mua máy móc, thiết bị, hóa chất, dụng cụ. Tiền đâu ra? Địt mẹ mấy thằng khoa học nửa mùa cứ ngồi hóng hớt. Tiền kô do chính phủ, tập đoàn, tổ chức, quỹ, … nó rải cho nghiên cứu. Rồi nó vác nghiên cứu nó làm tiền. Thì có lồn dự án với chẳng đề tài được tài trợ.

  Thế tiền chính phủ, tập đoàn, tổ chức, quỹ, … từ đâu ra? Đã thấy phải có tiền mới có nghiên cứu khoa học chưa? Hay định nghiên cứu khoa học xuông.

 45. #45 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 23:14

  Địt mẹ tên Đái phát cho thơm râu, hehe.

  1. Giáo dục là khái niệm về chiều rộng. Nghiên cứu khoa học là khái niệm về chiều sâu. Dĩ nhiên Nghiên cứu khoa học là một phần trong Giáo dục, nhưng độc lập. Nếu có ảnh hưởng tốt, sẽ quay lại giá trị cho cả xã hội trong đó có Giáo dục. Nếu đéo có ảnh hưởng gì, thì chẳng sao cả.

  2. Tương tự. Phò là khái niệm về chiều rộng. Nhưng cấu tạo Lồn lại là khái niệm về chiều sâu. Dĩ nhiên Lồn ở trong Phò. Nhưng không vì thế khi bàn đến nghề Phò cứ phải lôi cấu tạo Lồn ra để mổ xẻ.
 46. #46 by Minh Dũng on 2010/11/24 - 23:17

  Địt con mẹ tên Đái quay lại vấn đề chính xem nào? Sao tự nhiên anh đang đọc lốc mày về nghiên cứu đóng gạch với hóa chất chủ lồn gì 45k/10gam mà lại xóa mẹ mất rồi, hehe.

 47. #47 by vaidai on 2010/11/24 - 23:18

  Ô địt mẹ mày Dũng ơi, càng cãi càng ngu. Thế tự nhiên các tập đoàn hay các thứ bla bla mày kể bên trên nó rót tiền đầu tư cho nghiên kíu mà chủ yếu vất đi là chính à? Yên tâm là chúng nó nhìn xa trông rộng chứ đéo phải chỉ nhìn được tới cái lồn như mày. Nó bỏ tiền ra đầu tư cho nghiên cứu mới giáo dục chính là vì những cái lợi vô cùng mà sau này nó sẽ nhận lại được. Còn đánh đồng cái lồn, bố dạy lại mày này: 2 cái nó là 1 mặt của 1 vấn đề nhá. Kể cả cái hướng nghiên cứu của mày nó vào ngõ cụt, thì cũng có nghĩa là mày đã đặt 1 cái biển ngõ cụt ở đấy để đừng thằng nào lao vào nữa. Đấy cũng chính là giáo dục đấy con ạ.

 48. #48 by Enterprise on 2010/11/24 - 23:20

  @Cô Dũng:
  Anh có bảo cô nói sai gì đâu? Là anh thấy tên vaidai nói đúng nên cung-cấp thêm thông-tin thôi, hehe. Đại-khái như kiểu cô Hương gúc tài-liệu để chi bộ tham-khảo.
  Đại-học của Tây nó không như mình đâu cô. Nó giàu đấy. Nó là dạng các tập đoàn sản-xuất kinh-doanh tri-thức chứ không phải chỉ dạy thu-phí và chờ tài-trợ các doanh-nghiệp đâu. Cô cứ thử xem thằng Harvard nó có cần doanh-nghiệp nào tài-trợ cho nó không là cô biết. hehe. Muốn nó nghiên-cứu phải trả tiền, nó không cần ai tài-trợ đâu cô.
  Phần tranh-luận giáo với phò là anh chấm-dứt rồi mà. Thỉnh-thoảng vào hóng-hớt cho vui thôi cô. Hehe

 49. #49 by tinhxanh on 2010/11/24 - 23:25

  Mả cụ chi bộ! Mả cụ thằng tướng thối! Anh đề nghị chi bộ chấm dứt ngay việc ngậm cứt phun vào mặt nhau!

  Đã mấy ngày cãi nhau chưa đủ hả hả? Thằng TT phải có trách nhiệm đánh dấu chấm hết cho việc tranh cãi này! 
 50. #50 by CẢI THẢO on 2010/11/24 - 23:29

  Sốt ruột quá, muốn vào hóng hớt xem có cái gì lạ ko, mà suốt lượt chỉ Giáo với Phò.