Free homes for the Assholes

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nhà cho Lỗđít

Cách nay chưa đầy tháng Bê Xê Tê độtngột phóng một bấthủ: cấp free một căn chungcư caođẳng bậc nhất Hà Nội cho một Lỗđít (*).

Căn chungcư ý tọa tại caoốc Tin Côm thượngthặng phố Cô Trẹo quận Cô Trưng trungtâm Hà Nội I, giá thịtrường 12 tỷ Ông Cụ, chừng 600 ngàn Ông Tơn, tươngđương 1,000 năm lương hiu côngchức mẫncán hưởng hiu chínhngạch.

Lỗđít ý có côngnghiệp gì kỳquặc ngang giá thiênniênkỷ?

Chả gì kỳquặc. Côngnghiệp của Lỗđít ý tới Xứ Lừa bằng zero. Dưng cổ đã nângtầm vănhóa Sóc Lọ Lừa lên đỉnh-tột-đỉnh, nhờ thắng một giải đấu quốctế danhgiá, đạikhái thế.

Quầnchúng Lừa nhaonhao cãi như bão. Đứa bẩu xứng quá xứng quá. Đứa bẩu đéo xứng đéo xứng. Lỗđít ý thanhminh rầng nọ rầng kia. Loạn-xà-bần.

Cánhân Trung Tướng nghĩ hànhvi của Bê Xê Tê đáng hoannghinh, còn quà cho Lỗđít xứng mới cổ hay không tự cổ biết. Hẳn nó sẽ là tiềnlệ tốt, hốithúc các lỗđít khác cốnghiến cốnghiến và cốnghiến. Nhỡ đâu, chiểu tiềnlệ ý, Bê Xê Tê nủi hứng thí mẹ Trung Tướng quả chungcư giãndân Mỹ Đình II giá 1.2 tỷ Ông Cụ, chừng 60 ngàn Ông Tơn, tươngđương 100 năm lương hiu côngchức mẫncán, nhờ phátminh Văn Bựa mớicả Asinerum mớicả Thập Dâm Công, thì sao thì sao?

Nếu Trung Tướng là Lỗđít, đươngnhiên Trung Tướng nhận cănhộ. Quầnchúng các cô đừng tưởng Bê Xê Tê khấu thuế các cô mua quà Trung Tướng nhế. Địt mẹ Bê Xê Tê xin đểu cô Vượng đấy (**). Hơn nữa, so dững món bôlão Trung Tướng cúng khống Ông Cụ thời 1955-1956 (3,000m2 đất và nhà giữa Thủđô Vănvật hehe), thì chungcư Tin Côm chưa bằng cục cứt cục cứt cục cứt.

***

Trung Tướng duyệt Nhà Cho Lỗđít ever nầu.

Thợ thơ Hĩu Tố được cấp quả dinhthự hoànhtráng phố Phan Đình Phùng, cạnh dinh Phó Xứ. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Phó Thủtướng của Hĩu.

Thợ thơ Diệu Xuân được cấp [nửa] quả biệtthự êmđềm phố Điện Biên Phủ mà cô Vũ Cù đang chiếm mần Vănphòng Luật. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Côngthần Bộtrưởng của Diệu’s Lover & Vũ’s Papa, cô Cận Huy. Cô Diệu không vợ không con nên bị cô Cận gọi đến sống cùng, đơngiản.

Thợ nhạc Thi Nguyễn Đình, thợ văn Nam Vũ Tú đều được cấp condo đặckhu Sĩquan Đội Cấn. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Lỗđít Lề Phải của hai cô. Các cô đóng Sếp Hộivăn Lừa liền 40 niên.

Phía Sài Gòn, đám thợ sử Giầu Trần Văn, thợ báo Đằng Trần Bạch, cũng được cấp côngthự phố nhớn xôngxênh. Dưng hehe, ấy lại là tiêuchuẩn của Lãnhtụ và Lãothành, từng gồng mông đủn Chếđộ qua miệtmài laotù đếquốc.

Dững lỗđít tămtiếng như Mai Đặng Thai, Tùng Tôn Thất, Anh Phan, Xiển Nguyễn, Hưng Trần Duy, Di Hồ Đắc.. cũng nhận quà Bê Xê Tê mỹmãn. Dưng hehe, số quà ý đéo bằng 1/100 tàisản các cổ nộp Ông Cụ trong Mùa Cáchmạng xavời (***).

Dânbiểu thợ nổ Quốc Dương Trung râu tóc trắng bốp tuổi 60 vưỡn cầncù xin Bê Xê Tê cơi thêm vài thước vuông phòng ngủ tại chính quả nhà pa cổ tặng Không Ai Sất (****).

Lỗđít gộc đấy hehe.

Thợ văn Bổng Nguyễn, thợ nhạc Nhuận Đỗ, thợ vẽ Nghiêm Tư, chục cô nữa, tuyền hạng Lừa Lỗđít Top Ten, được biếu mỗi cô 20m2 thuộc chungcư 3-tầng 65 Nguyễn Thái Học trịgiá 800 tô phở, sướng ha.

Lỗđít gộc đấy.

***

Thu 199x, thằng Đoong Toong, cháu nội lỗđít họcgiả Anh Đào Duy, kêu Trung Tướng tới cỏn ăn mừng vụ tên ông cỏn bị Bê Xê Tê gán cho con phố chạy trước nhà cỏn (*****).

Nhà Đoong Toong ngự lầu 3 chungcư 35-tuổi Kim Liên, tầm 30m2, nhỉnh hơn bếp Trung Tướng tị. Không bancông. Không toalét. Sàn ximăng tròngtrành. Trần vôi tróc loét.

Khắp nhà treo cơman kỷvật cô Anh. Trung Tướng hỏi Đoong Toong, ông mầy bỏ lắm hàng đây thế?

Đoong Toong bẩu, ơ thằng nầy, ổng ở đây mà.

Trung Tướng biết chó đâu.

Nó là Quà Cho Lỗđít.

(@2010)

(*) Lỗđít: Tức tríthức Lừa. Là Trung Tướng mượn chữ Ông Mao “Tríthức Cái Lỗđít” để gọi giaicấp vôdụng nhất xãhội bằng quả name đíchđáng nhất của nó.

(**) Cô Vượng: Chủ caoốc Tin Côm.

(***) Mùa Cáchmạng: “Em là búp măng non em nhớn lên trong Mùa Cáchmạng”.

(****) Không Ai Sất: Bạn thân Ông Cụ, đạica của Bê Xê Tê. Mời coi loạt bài Thiênđàng.

(*****) Anh Đào Duy: Họcgiả Lừa hiếmhoi có tên trong Larousse Báchkhoathư.

Ảnh đầu bài chụp thợ nhạc Cao Văn bú diệu tại nhà riêng cô cổ, phố Yết Kiêu, Hà Nội. Cũng là một Quà Cho Lỗđít, 80-niên, 30m2, không toalét. Tấtnhiên cô Cao không biên Quốcca Lừa nơi đó.

Thợ đàn Sơn Đặng Thái sau khi thắng một giải đấu quốctế danhgiá hồi 198x không được Quà, dưng pa cổ, thợ nhạc Hưng Đặng Đình, đã thoát kiếp sống gậm cầuthang nhờ sự ý, cũng như Quà, hehe, dù chỉ rộng 12m2.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Độtngột: (Đột ngột).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Thượngthặng: (Thượng thặng).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Chínhngạch: (Chính ngạch).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Côngnghiệp: (Công nghiệp).
– Kỳquặc: (Kỳ quặc).
– Thiênniênkỷ: (Thiên niên kỷ).
– Nângtầm: (Nâng tầm).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Nhaonhao: (Nhao nhao).
– Thanhminh: (Thanh minh).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Hoannghinh: (Hoan nghinh).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Hốithúc: (Hối thúc).
– Cốnghiến: (Cống hiến).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Giãndân: (Giãn dân).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Phátminh: (Phát minh).
– Mớicả: (Mới cả).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Cănhộ: (Căn hộ).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Bôlão: (Bô lão).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Chungcư: (Chung cư).
– Dinhthự: (Dinh thự).
– Hoànhtráng: (Hoành tráng).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Biệtthự: (Biệt thự).
– Êmđềm: (Êm đềm).
– Vănphòng: (Văn phòng).
– Côngthần: (Công thần).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Đặckhu: (Đặc khu).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Hộivăn: (Hội văn).
– Côngthự: (Công thự).
– Xôngxênh: (Xông xênh).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Lãothành: (Lão thành).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Laotù: (Lao tù).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Tămtiếng: (Tăm tiếng).
– Mỹmãn: (Mỹ mãn).
– Tàisản: (Tài sản).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Xavời: (Xa vời).
– Dânbiểu: (Dân biểu).
– Cầncù: (Cần cù).
– Trịgiá: (Trị giá).
– Họcgiả: (Học giả).
– Bancông: (Ban-công).
– Toalét: (Toa-lét).
– Ximăng: (Xi-măng).
– Tròngtrành: (Tròng trành).
– Cơman: (Cơ man).
– Kỷvật: (Kỷ vật).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tríthức: (Trí thức).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Vôdụng: (Vô dụng).
– Xãhội: (Xã hội).
– Đíchđáng: (Đích đáng).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Đạica: (Đại ca).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Hiếmhoi: (Hiếm hoi).
– Báchkhoathư: (Bách khoa thư).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Cầuthang: (Cầu thang).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đỉnh-tột-đỉnh.
Loạn-xà-bần.

*** 1. #1 by Cocacola on 2010/11/24 - 12:07

  @Tướng Thừa:

  Vầu quán, ai muốn nói gì thì nói, cứt trong đầu nếu có thì đổ ra cho thằng khác dọn. Việc đéo gì cứ giữ cứt trong đầu?

  Chú không ưa thì chú lượn, không muốn lượn mà đau đầu thì chú chơi cả vỉ Panadol rồi lật cồng. Nhế!

  Chửi cả vú lấp miệng em khơi khơi thế, nhẽ chú muốn quán thành chùa Bà đanh hay trên dưới đồng thuận như bấu đảng?

 2. #2 by Dom-dom on 2010/11/24 - 12:36

  Vì Dáo sợ, nếu con trẻ tự biết cách tìm kiến thức nơi đâu thì lúc ấy Dáo chỉ là đống phân.@ Cô Bất
  Sư bố cô cái nữa. Dáo nó chỉ mong trẻ tự biết cách tìm kiến thức nơi đâu thôi, vì lúc ấy nó quá nhàn, là đống phân nó cũng cam. Vì ai mà chẳng thích “làm đầy tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dốt”. Làm thầy cái thằng mình vừa nói nửa câu nó đã hoàn thiện nửa câu còn lại hơn, hay làm thầy cái thằng nói chục câu mà nó vẫn nghệt ra như ngống iả hơn.
   Nhưng đã nhận lớp thì thằng nào cũng phải dạy, từ thằng thông minh đến thằng thiểu năng trí tuệ. Chương trình thì điếu đc quyết, nó có sẵn rồi, mỗi lần cải cách nó ko những ko giảm mà còn tăng thêm. Cô nào học trước CC, dù là thuộc loại giỏi giờ nhìn vào bài học của con cũng choáng chứ ko nói cô dốt. Con các cô non nớt như thế mà toàn học những điều hàn lâm. Mịe Dáo của nó ngày đêm chỉ nghĩ cách nhét vầu đầu nó đc một phần nhỏ cũng nát cả óc. Ko đi học thêm chỉ 45′ trên lớp có mà ăn cám. Lớp chuyên lớp chọn ko nói, lớp thường biết thay số cho các bài đã làm, may lắm đc 1/3 có khi còn ít hơn. Thế mà cứ đòi tỷ lệ cuối năm phải 80-90% HS khá giỏi, có kít ấy. Vậy mà vẫn phải nhồi phải nhét phải rặn ra cho đủ chỉ tiêu đấy.
   Ko thay đổi chương trình, thay đổi cách dạy cách học, cách đánh giá HS, tất nhiên việc này là của chóp bu, mà cả XH chỉ hùa nhau chửi Dáo, có phải cả xứ Lừa thành Chí Phèo một lượt ko?

 3. #3 by Bố on 2010/11/24 - 12:48

  Mả cha thằng sĩ mồm đầy lông như mồm dưới con fò !

  Bố vả mài gãy dăng vì mài ngu quá mức nhá. Mài vành mắt nhợn mà đọc những dòng sau của thằng nghiên cứu về fò ở một đất nước PHẬT GIÁO, có công ngệ tình dục nhất thế giới rồi mài biết đầu nhợn của mài toàn chứa cứt người dư nầu:

   From the Perspective of Thai Prostitution
  Thailand has world-wide fame-
  or rather shame — for its well-established prostitution and sex industry. …

  Prostitution, of course, is against the teachings of the Buddha, but the Thai sangha hierarchy has said virtually nothing about this issue….
  Prostitution is a systematic violation of this rule, a problem Buddhists need to take more seriously…


  DM thằng sĩ mồm toàn lông L fò . Mài đéo dám trả lời các câu hỏi của bố mài về cách CON NGƯỜi trên khắp thế giới đánh giá ra sao về fò là bố biết mài ngu , chỉ lất chửi đổng làm chính rồi. bố mài pahỉ viết hoa từ con người để nhấn mạnh cho mài biết rằng chỉ có những con vật ngu xuẩn mới đánh đồng fò với giáo, cho dù tình dục là một nhu cầu chính đáng của con người .
  Mài chứng minh xem ở xã hội nào coi fò và giáo như nhau đi. Tao sẽ ăn buồi cho mài nếu mài làm được điều nài.

 4. #4 by Thượng Sĩ Già on 2010/11/24 - 12:53

  Mài muốn bật lại bố thì mài phải đập lại từng ý bằng lập luận dẫn chứng @Thằng !/ Bò
  Đấy nhá, chính mồm mầy lậy Dượng hót cứt mầy tộng mả bố mầy nhá. Chibộ linhthiêng chấnggiám cho Dượng vấy. Nầy thì dẫnchứng nầy…
  mầi cố tình hay ngu sẵn để đánh đồng tình dục và đĩ hả con ?@!/ Bò cồng vửa qua
  và đây, cứt của !/ Bò ở cồng trước…
  Fò thoả mãn phần thú vật của con người
  Giờ sâu nầu, địt !/ mẹ mầy. Thằng nầu đánh đồng cái cặc gì hả thằng mặt !/. Địtmẹ mầy đừng bẩu Dượng mầy bị hách nick nhá. Hay chính mầy cũng đéo hỉu mầy bẩu cái mẹ gì, ờ nhể , biết đéo đâu dấy hốhố…Cơmà cũng phẩy khen mầy phát chịukhó tìmtòi quả Hồi Giáo. Dưng mả mẹ mầy, lạc đề rùi con ơi. Mầy dốt dưng cứ thích đeo kính trắng. Địtmẹ mầy, không biết phânbiệt đâu là TìnhDục đâu là Prostitution hả thằng !/. Tự hót lại kứt tộng vầu lỗ đẻ con mẹ mầy đi. Còn không cứ cúi xuống liếm lại kứt Dượng dưới kia lần nữa cho kỹ cũng được. Nhỡ có đứt hơi giữa đàng thì ngậm đỡ cái ./ Dượng đây này mà thêm sanhlực  hốhố…Cạn mẹ nó tinh mới thằng nầy hômnay, phí quá phí quá.
  Đi ngủ lấy sức mơi ỉa tiếp. 5. #5 by Dom-dom on 2010/11/24 - 13:03

  Anh vửa cóp được ở nhà sahadin một giờ học của bọn Mẽo, tuyệt vời. Mời các cô sang mà đọc, rồi suy nghĩ xem, ở mình đã có giờ học nào được như vậy chưa? Có rồi thì kể xem. Nếu bảo chưa, thì tại sao người ta làm được, mà mình chưa làm được?

 6. #6 by vaidai on 2010/11/24 - 13:05

  Hơ, cái chủ đề “Gáo với Dừa” nhạt phếch, bà Dzì đã lật qua, lật lại, từ “chửi ngành giáo” đến “chửi thẳng giáo” rồi “giải nghiệm với giáo”, hết mẹ cả hứng lẫn nứng rồi mà bọn mày cứ mãi lãi nhãi là làm sao ? Ngưng được chưa ?@ Thừa lồn
  Mả mẹ mày, thằng mặt lồn chủ quán nó là cái lồn gì của mày mà nói gì mày răm rắp nghe theo thế hả con? Cứ trải nghiệm với ý kiến của nó là đúng hết à? Thế thì mày tiếp tục công cuộc bú buồi nó đi nhé, bố và những ai đéo thấy thế thì còn cãi, còn chửi. Địt cả lò mày phát nữa.

 7. #7 by Thượng Sĩ Già on 2010/11/24 - 13:15

  Đủmá lại mất cồng, địtmẹ Già Hú
  Mài muốn bật lại bố thì mài phải đập lại từng ý bằng lập luận dẫn chứng @!/ Bò
  Đấynhá, chính mầy vửa cầucạnh Dượng địt tung mả bố mầy lần nữa đấy nhá. Dượng chả mún thế đâu, chibộ linhthiêng chứng giám cho Dượng
  Nầy thì dẫnchứng cụthể
  mầi cố tình hay ngu sẵn để đánh đồng tình dục và đĩ hả con @!/Bò
  khàkhà, việc nầy tự mầy nhét cứt mồm mầy, Dượng chưa phẩy ra tay, nhá. Vì nó dư lày lày…
  Fò thoả mãn phần thú vật của con người @!/
  hốhố rõ rồi nhá, chính mầy tự lẩnquẩn uýnh đồng các thức, từ Fò qua TìnhDục rùi ngược lại. Thế mà dám nỏ mồm đổhô cho Dượng, oan quá oan quá hốhố
  Lại còn biết đọc tiếng Mẽo cơ đấy, gúc được cả Muslim cơ đấy, oách nhờ hố hố…Cơmà lại lanman lạc đề bố nó rùi mầy ơi. Địt !/ mẹ mầy từ đầu đến cuối Dượng mầy đã giờ mở mồm bẩu dư quả mầy vửa hìhục gúc được chưa. Hay nó chỉ dư nầy
  “””
  Mảmẹ mầy về chịukhó đọc dững thuyết của tấtthẩy các TôngGiáo xem bỏn bẩu dư nầu về TìnhDục con nhá “””
  Nhắc lại lần nữa, mả mẹ mầy, Dượng đương chưởi mầy vụ mầy đánhlận giữa TìnhDục mới Fò. Nên nhớ, hai địnhnghĩa í hoàntoàn tráingược.
  Cắt cứt đã….

 8. #8 by Cocacola on 2010/11/24 - 13:21

  Thế mà cứ đòi tỷ lệ cuối năm phải 80-90% HS khá giỏi, có kít ấy. Vậy mà vẫn phải nhồi phải nhét phải rặn ra cho đủ chỉ tiêu đấy@ Zom

  Cô Zom nói đúng đấy. Thợ dạy ở Lừa hiện tại vừa phải đảm nhiệm chức năng quản giáo, vừa phải bảo đảm tất cả phạm mãn hạn xuất kho phải là thần đồng!

  Thế điếu nầu mà nên nỗi thế? Do cơ chế đấy cô Minh ạ! Tiên sư lũ chế cơ!

 9. #9 by Bất MInh on 2010/11/24 - 13:28

  @ Cậu Đòm, 

  Chiều qua đi đón con trẻ nhà Cụ, nó nói với Cụ là cô giáo dạy văn khuyên nó nên học thêm môn văn vì điểm học kỳ 1 của con trẻ kém quá. Lớp học thêm ở nhà cô giáo, số…. đường…. học phí 250k ông cụ / tháng… Chuyện thật 100%, không phải chuyện Cụ hóng hớt nhá. Đòm tự suy nghĩ về Dáo lừa.

  Còn lại nghề Cụ liên quan đến toán nhiều lắm nên nói chuyện cụ quên toán là không có nhé. Khi giảng giải cho con trẻ cụ sử dụng toàn kiến thức toán học lớp 4 lớp 5 nhé. Nó đơn giản – dễ lý luận – dễ nhớ – làm nhanh (quan điểm của cụ trong công việc, không dùng cái gì phức tạp). Trong khi thầy hướng dẫn giải bài đó bằng chỉ một công thức duy nhất, và phải thuộc lòng công thức cũng như cách đưa các số liệu vào công thức.

  Ti nhiên vấn đề không phải là các ví dụ nhỏ mà Cụ nêu, vấn đề Cụ đặt ra là Tại sao con trẻ phải xem cái Dáo dạy là nhất, trong khi đúng ra CHÂN LÝ là nhất, và đường đi đến CHÂN LÝ có nhiều cách khác nhau.
 10. #10 by Thượng Sĩ Già on 2010/11/24 - 13:34

  cho dù tình dục là một nhu cầu chính đáng của con người . @!/ Bò
  hốhố, nhẽ đêm nay thức đến sáng vì cười mới thằng mặt !/ nầy thôi giời ạ. Vửa bẩu hai đứa đẻ ra nó ịch nhau là việc thúvật, giờ bộp phát chiển mẹ nó sang “nhucầu chínhđáng” hốhố…Cắndứt chứ đéo hổthẹn chứ đéo hốhố…

  Mài chứng minh xem ở xã hội nào coi fò và giáo như nhau đi. @!/ Bò
  Cứ phẩy hốhố phát nữa. Địtmẹ thằng con quặc kia, hạt cứt nầu của Dượng từ qua giờ lónglánh tỏa hương dững điều í nhở. Mầy dở hơi à hốhố
  … Chibộ có tên nầu maumắn vầu chỉ thằng !/ nầy hộ Dượng cái. Địtbẹ đã ngu còn húng, ờ mà ngu phẩy húng chớ sâu, Lừa mà hốhố…

  Thôi !/ Bò ơi, con lậy mầy hốhố, đừng mần Dượng chết sặc có được không. Xem dư Dượng xin mầy lần nầy đấy, đừng mở mồm nữa thối rinh hết cả kia kìa …
  Cơmà quả nhựnxét Fò Thái là của “nhà nghiênkíu” nầu đới. Vửa moi !/ mẹ mầy lên hay sâu hốhốhố

 11. #11 by Bố on 2010/11/24 - 13:35

  Ơ, thằng khốn nài cuống quá nên lảm nhảm cái gì thế hả con ?
  Bố mài vạch cho cái ngu của mài là mài đã nhầm nhọt từ tình dục sang nghề fò, sâu bgiờ mài lại bẩu bổ mài nhầm ??? Tộ xư nhà mài nhá . Vào đây chửi nhưng sau chửi phải giở lý lẽ, chứng cứ ra con ạ.
  ——–
  Cứ cho cái tôn giáo ma mọi của mài đội đĩ lên đầu nhưng mài thử xem trong đám giáo dân nhợn của mài có đứa nào dám công khai thừa nhận , khoe khoang làm đĩ giữa cộng đồng không ? Vì sâu ? Vì chúng nó tự biết nhục. Nghề này đéo thấp hèn thì sao người ta phải thấy nhục mà giấu ? Tự trả lời đi con ! Hầu hết những con đàn bà PHẢI làm đĩ là vì hoàn cảnh nghèo đói nhá thằng đại ngu nhá. Bố dạy mài đấy .
  Dù mài có não nhợn thì  mài cũng phải biết rằng fò là ngề mà nhiều xã hội tuy cho phép nhưng vẫn coi là TỆ NẠN và tìm cách giải quyết tệ nạn nầy. Tỷ dư chính phủ phải tăng tiền trợ cấp, phải tạo việc làm cho fò để chúng bỏ ngề. Mài vạch mắt nhợn mà xem chính phủ Mẽo đã làm dư nầu nhá.
  Có xã hội đéo nào coi ngề dạy là tệ nạn và tìm cách ngăn cho nó khỏi phát triển không hả thằng nhợn ngu đần ? Thế là đủ hiểu mài là dạng gì con nhá.

 12. #12 by Hoàng Việt on 2010/11/24 - 13:43

  Ko thay đổi chương trình, thay đổi cách dạy cách học, cách đánh giá HS, tất nhiên việc này là của chóp bu, mà cả XH chỉ hùa nhau chửi Dáo, có phải cả xứ Lừa thành Chí Phèo một lượt ko?@Dom 

  éo chửi thì Jáo phục vụ nhân dân tốt như lợn í 

  Cứt nát có chóp chúng lềnh phềng quanh đây đó thôi , cứ từ từ khoai sẽ nhừ , Thế nhế !

  @ Cò Lả : Với Chị Beo , Việt chỉ nói về cổ qua chốn nài vài câu thôi : Thôi Chị cứ dùng thuốc DÚM mà chửi cho bóng mõm , nghề của Chị mờ !

 13. #13 by Không Ai Sất on 2010/11/24 - 13:44

  Ơ địt lồn mẹ chi bộ chứ! Giờ này vưỡn cãi nhâu Giáo-Phò àh? 4-5 ngày rùi còn chưa chán ah?

  Mấy cô bẩu vệ giáo, chưởi phò, nghe anh nói nầy! Anh đéo chưởi giáo, đặc biệt là giáo ở Lừa vì cả bấu Đảng cũng chưởi rùi thì anh thừa hơi mà làm ah.

  Dưng bi giờ quan điểm của anh thế lày, anh nâng bi nghề phò! Anh muốn nghề phò trong bất cứ xã hội nầu đéo kể tông giáo, giai cấp, hình thái kinh tế xã hội ect phải được coi trọng, việc làm phò phải được tôn trọng như các việc làm thủ tướng, bộ trưởng, công chức, văn phòng, giáo viên, kỹ sư :)).

  Nghề phò đơn giản là việc đổi tình dục lấy money, food, ect, thì làm sâu nó lại đéo được xếp ngang hàng các thứ nghề khác mà mục đích cũng là lấy food, money nhẩy? Hay tại các vướn đề tông giáo, chính trị trước giờ mà nó đéo bâu giờ có được vị trí như nó cần có? Hay như tên Tướng thối nói vì 1/2 human đéo được hưởng nên GATO?
  Các cô nên nhớ các bà khỉ, voi, vượn v.v cũng có các hành động đổi sex lấy food và safety nhế!

  Còn dững tên đinh chưởi phò anh hỏi nầy. Các cô đã bâu giờ được vện thưởng cho một đêm sụn gối vì mua cho vện cái dây chuyền đẹp chưa? Hay ngược lại, các em vàng son có thưởng cho chồng không?

  Định bật gì anh thì suy nghĩ kỹ câu cuối nhế. Anh dừng tham luận đợi phản hồi xem sao!

 14. #14 by ThuaTuong on 2010/11/24 - 13:45

  @Cò Lả : thiếu đéo gì chuyện ngoài kia mà cứ xúm vô húp hết lồn phò đến lồn giáo, địt mẹ, anh cũng đang ngồi quán uống chè, ồn ào quá anh đéo đọc cho xong được tờ báo đảng, anh ý kiến, có được không ? Địt mẹ, ồn vãi cái lồn.


  @Vãi Địt : tao thấy tụi mày xì xụp húp cả đôi ẻm, tao thương, tao nhắc ngưng lại. Chứ tao húp lồn hay vuốt buồi thằng Tướng chỗ nào, mày chỉ tao coi. Chửi hay, chửi đúng thì chửi, chửi ngu như chó thì ngậm mẹ cái mỏ lại giùm (àh ko, cái mõm mới đúng, vì nhìn thèo lèo thế kia, thì phải ngu như heo mới đúng). Tao thấy tiên tiếc khi phải vét ít cứt non còn sót mà trét cái mõm heo của mày, đồ con heo ạh :D.
 15. #15 by Bất MInh on 2010/11/24 - 13:48

  @ Cậu Tiu, 

  ơh ra là fake à. Thế mà ngày ấy cụ tin sái cổ, ngây thơ thật. Dù sao thì cũng cám ơn cu An Râu Mắc Lác, nhờ bỏ học mà cụ có ngày nay. he he.

  @ Cô Dại
  Ra là với cô ai cũng là thầy à, Cụ không biết đấy. Hẵng cô sống theo phương châm “nhất tự vi sư” nhờ.

  Cụ thật, các cồng của Cụ không hề phủ nhận nghề Dáo (1) Các cô`ng của Cụ có các ví dụ tiểu tiết của ngành Dáo Lừa nhưng không có nghĩa cụ khinh bỉ họ (2) Cụ chẳng coi nghề nào hơn nghề nào (3) Cụ khuyến khích tự giáo dục, tự tin, tự phản biện chứ không phải bỏ học, mặc dù Cụ bỏ học đại hoc ̣ tại chức (4) Nếu cần mang ơn Dáo, thì Cụ mang ơn như tất cả các ân nhân khác, không hơn không kém một Cô Phò nếu cổ có ơn với Cụ (5) Cụ tin tưởng mạnh mẽ rằng kiến thức là tài sản chung của nhân loại, sẽ được lưu giữ và truyền đời bằng cách này hay cách khác, Dáo là một phương tiện (6) Cụ tin rằng các nhà khoa học tìm ra – gìn giữ và truyền đời các phát kiến là rất tốt. Tuy nhiên nếu không có nhà khoa học này phát minh ra cái này thì sẽ có người khác làm vì thách thức của tự nhiên luôn nằm ở đó, chỉ cần có người tìm ra. Nếu không có Châu Ngô thì có thể Bắp Ngô sẽ giải được bổ đề (7) Cụ phát ngôn rằng tri ân Dáo không có nghĩa là đứng trươc´ cổng trường gào lên “ĐỤ MA´ NGHÊ` GIA´O RẤT CAO QUI´” (8)
 16. #16 by Dom-dom on 2010/11/24 - 13:57

  Tại sao con trẻ phải xem cái Dáo dạy là nhất, trong khi đúng ra CHÂN LÝ là nhất, và đường đi đến CHÂN LÝ có nhiều cách khác nhau. @ Cu Bất
  Ở Lừa nó là thế, Dáo điếu muốn điếu đc.
  Anh biết có Dáo dạy HS, về Hình bình hành chẳng hạn. Dáo ra một bài toán, cho làm 1 câu, rồi cho HS tự tìm ra các câu hỏi tương tự & tự giải, tất nhiên dưới sự gợi mở của Dáo. Có khi Dáo chỉ cho dữ kiện, còn để trò đặt các câu hỏi. Cả lớp chỉ một 2 đứa làm đc. Đc ít lâu sau cả lớp nó đòi đổi Dáo. Nó ko thích học kiểu đau đầu ấy, làm gì đc nó.
  Khi anh đi học, anh đc học 1 thầy dạy Hóa, thầy dạy tuyệt vời. Đến lúc cùng công tác với thầy, thấy lớp nào thầy dc phân dạy, trò nó cũng đòi đổi ồi ồi. Để ý mới biết lớp thầy dạy chỉ đạt tỷ lệ 20-30%, còn lớp khác thường 80-90%, chuyện này xảy ra từ hồi xửa hồi xưa rồi, chứ bây giờ còn lâu nó mới để cho tỷ lệ thấp như vậy nhé.
   Dạy nó nghe thì sướng nhưng nó ko làm đc bài nó cũng hê. Ở xứ thích con số thì phải dạy kiểu ra con số thôi.
  Nói nhiều mỏi cả tay, điếu nói nữa.

 17. #17 by Cocacola on 2010/11/24 - 13:59

  thiếu đéo gì chuyện ngoài kia mà cứ xúm vô húp hết lồn phò đến lồn giáo @Tướng Thừa

  Thế chú băn khoăn hay hóng được chuyện đéo gì hay ho thì đổ vầu đây cho cả nhà bàn hoặc hóng hớt. Việc đéo gì mà cứ xì-pam làm hàng mãi thế!

 18. #18 by Bố on 2010/11/24 - 13:59

  ÔI thôi thằng mồm toàn lông l fò đéo biết sấu con bà nó hổ mà lại cười thì đúng mài bị bệnh tâm thần mẹ nó rồi. ĐM, hoá ra bố ngu đi dạy thằng tâm thần, tối ngãy chỉ biết ngây ngô hềnh hệch cười. Mầy đến ngay viện tâm thần trị ngay bệnh đi con.

  ĐM thằng mồm cắm toàn lông  L fò. Đến cái tối thiểu mài cũng đéo phân biệt nổi thì nhục cho nhợn quá.
  Tình dục là cách gọi văn vẻ của lẹo (bố mới biết từ này) . Lẹo là một nhu cầu sinh học của mọi loại động vật , trong đó có những con mà fần người ít hơn phần nhợn như mài, con ạ. Ngu điếu thể nào chịu đựng nổi.
   Nó được thừa nhận và cần được thoả mãn. Ấy là tính chính đáng của nó. Nhưng mần ngề fò lại bị xã hội khi rẻ.
  Đọc cồm mài bố đã bỏ qua khối điều mài làm bố cười lắm đấy. Tỷ dư …
  ĐM, bố ngủ . đéo dạy cho mài nữa.Dạy con lợn nó còn nhanh hiểu hơn mài.

 19. #19 by Enterprise on 2010/11/24 - 14:03

  @Cô Sất:
  Ví-dụ của cô thuộc-về nghề housewife rồi cô. Không-khéo cô lại bị khép-tội âm-mưu chống-phá trời thì toi (nhất vợ nhì trời) hehe.
  Nghề nghể cũng được nghiên-cứu đánh-giá để thấy được đóng-góp của nó vào xã-hội như-nào. Có một số nước ủng hộ phụ-nữ làm nghề housewife hơn là làm các nghề khác. Hehe.
  Cẩn-thận nhé cô.

 20. #20 by ThuaTuong on 2010/11/24 - 14:12

  Mẹ Lả, xì-pam làm hàng cái đéo, thấy quán thúi rinh lên, đéo ý kiến đéo được :D.


  Ngậm puồi, húp cháo mà cũng có thằng nó chửi, em nào dám băn khoăn, hóng hớt. Chỉ lăn tăn :

   – Mấy thằng chó kia có bụp nhau không, bụp thì đổi chác gì ra Tơn nhanh gọn : mao, tơn, vàng, … 
   – Hay phải mần mấy cài đầu puồi như : mì ăn khô, đèn quẹt cháy, túi chui ngủ, … thì mới có ăn 

  Mẹ, đời lẩn quẩn thiệt, mấy năm thì quay lần hồi lại cái thời nguyên thủy. Thế mà cũng có thằng rảnh đến mức bàn chủ trương ngành phò giáo, dù chưa thở-phào-ra-gió lần nào. Địt con mẹ, hãi vãi địt (xin lỗi ko dám phạm húy bạn đái =)))
 21. #21 by Cocacola on 2010/11/24 - 14:12

  @ Zom: Đồng ý với cô đấy. Học sinh nhiều lúc nó như xã hội, xã hội cần các con số đẹp, trò nó cũng vậy thôi.

  Cấp trên cần số đẹp, cha mẹ học trò cần số đẹp, học trò cần số đẹp. Thợ dạy Lừa không cấp cho bỏn số đẹp, bỏn chửi như chó ấy. Muốn có số đẹp lại không phải gian khó mệt đầu lâu thì chỉ có tại Lừa.

  Chính vì vậy mà vện anh về nhà đòi nghỉ dạy hoài là vậy đấy. Anh bảo ẻm: anh chẳng cần tiền đẹp của em mà chỉ cần em đẹp thôi. Cực quá thì về nhà anh nuôi, dạy gì anh nghe thế!

 22. #22 by Dom-dom on 2010/11/24 - 14:20

  Lớp học thêm ở nhà cô giáo, số…. đường…. học phí 250k ông cụ / tháng…@ Cu Bất.
  Định nghỉ tay nhưng thấy câu này của cô lại phải cho nó mỏi thêm tí nữa vậy. Chưa đọc còm của thằng Tướng à: tiếc tiền thì cho con về vùng sâu vùng xa học, hoặc cho nghỉ ở nhà uýnh giầy. Ở HN bây giờ Dáo nó muốn có chân dạy học, từng cấp lại có giá khác nhau nhớ, năm ngoái môn Văn c2 phải chi ko dưới 200 tr ông Cụ rồi. Nó chi thì nó phải thu lại thôi, quy luật mà. Anh nói thế cho Cu Bất suy ngẫm thôi, anh có thu tiền của Bất điếu đâu.

 23. #23 by Dom-dom on 2010/11/24 - 14:21

  Lớp học thêm ở nhà cô giáo, số…. đường…. học phí 250k ông cụ / tháng…@ Cu Bất.
  Định nghỉ tay nhưng thấy câu này của cô lại phải cho nó mỏi thêm tí nữa vậy. Chưa đọc còm của thằng Tướng à: tiếc tiền thì cho con về vùng sâu vùng xa học, hoặc cho nghỉ ở nhà uýnh giầy. Ở HN bây giờ Dáo nó muốn có chân dạy học, từng cấp lại có giá khác nhau nhớ, năm ngoái môn Văn c2 phải chi ko dưới 200 tr ông Cụ rồi. Nó chi thì nó phải thu lại thôi, quy luật mà. Anh nói thế cho Cu Bất suy ngẫm thôi, anh có thu tiền của Bất điếu đâu.

 24. #24 by KamiKaze on 2010/11/24 - 14:23

  Kính thưa các bác,

  Em đề nghị Bác nào coi nghề phò danh giá như nghề giáo thì đề nghị các bác về khuyến khích  bà nội, bà ngoại, mẹ, vợ, con gái,  chị gái, em gái,  em dâu, chị dâu cháu gái chuyển sang nghề danh giá Phò các bác ạ.
  Âu cũng là đóng góp cho xã hội ngang bằng với các nghề khác mà các bác lại được tiếng là đầu óc cởi mở tinh hoa dân tộc ạ. 

  Em  thì em chả dám ạ, trót sa chân thì đành chịu, tìm cách vươn lên, chứ không dám mạnh miệng tuyên bố như các bác là nghề phò cao quý đâu ạ. 

  Kính các bác ạ
 25. #25 by hùng hục on 2010/11/24 - 14:25

  Tình dục là cách gọi văn vẻ của lẹo (bố mới biết từ này) . Lẹo là một nhu cầu sinh học của mọi loại động vật , trong đó có những con mà fần người ít hơn phần nhợn như mài, con ạ. Ngu điếu thể nào chịu đựng nổi.
   Nó được thừa nhận và cần được thoả mãn. Ấy là tính chính đáng của nó. Nhưng mần ngề fò lại bị xã hội khi rẻ.@Bò mặt lồn


  Địt mẹ con Bò mặt lồn này mày quá ngu và quá to mồm! Nhu cầu tình dục cần được thỏa mãn. Ấy thế nhưng mua dịch vụ thỏa mãn nhu cầu tình dục thì lại đéo đc, thế là thế đéo nào?

  Anh lấy ví dụ khác cho con Bò mày dễ hình dung: “Ỉa là một nhu cầu sinh học của mọi loại động vật, trong đó có Bò. Nó được thừa nhận và cần được thỏa mãn. Ấy là tính chính đáng của nó. Ấy nhưng đi ỉa ở nhà vệ sinh công cộng là đồi bại, vô đạo đức. Chỉ ỉa ở nhà hoặc ở nhà người thân, bạn bè là đúng đắn, là đạo đức, là văn minh! Và người mần nghề dịch vụ cho thuê chỗ đi ỉa là vô đạo đức, bị xã hội khinh rẻ”. (Đừng nói với anh về ỉa bậy ngoài đường hay ỉa bậy vào sân nhà người khác nhá, thế cũng tương đương phịch nhau ngoài đường, không thuộc phạm vi tranh luận ở đây!).
 26. #26 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/24 - 14:27

  Địtmẹ sao vẫn còn một số cô ngu thế nhở? Đéo ai chưởi Giáo cả (chưởi Giáo thì được cái ./ gì?), mà chỉ đang phântích cho lũ Lừa ngu các cô thấy chuyện bọn Lừa cứ mặcđịnh nghề Giáo là “caoquý” khắmbựa đến thế nầu thôi.

  Tại sao lại khắmbựa thì chắc đéo cần chứngminh nữa hả địtconmẹ bọn ngu kia?

  Bầyđàn hay tự đặt ra địnhkiến và tự giam bỏn trong địnhkiến đó. Tinh Hoa thì không nên thế, Tinh Hoa luôn tìm cách để đi ngược lại bầyđàn, và suynghĩ khác bầyđàn.

  Địtmẹ các cô chỉ sống có một lần thôi mà sao hãm lồn thế địt ./ mẹ cả đời các cô trong củ sọ chỉ tuyền luẩnquẩn tămtối địnhkiến mà đéo thoát ra được nhụcnhã vôvàn địt ./ bà các cô đồ con Lừa!

 27. #27 by hùng hục on 2010/11/24 - 14:28

  Tình dục là cách gọi văn vẻ của lẹo (bố mới biết từ này) . Lẹo là một nhu cầu sinh học của mọi loại động vật , trong đó có những con mà fần người ít hơn phần nhợn như mài, con ạ. Ngu điếu thể nào chịu đựng nổi.
   Nó được thừa nhận và cần được thoả mãn. Ấy là tính chính đáng của nó. Nhưng mần ngề fò lại bị xã hội khi rẻ.@Bò mặt lồn


  Địt mẹ con Bò mặt lồn này mày quá ngu và quá to mồm! Nhu cầu tình dục cần được thỏa mãn. Ấy thế nhưng mua dịch vụ thỏa mãn nhu cầu tình dục thì lại đéo đc, thế là thế đéo nào?

  Anh lấy ví dụ khác cho con Bò mày dễ hình dung: “Ỉa là một nhu cầu sinh học của mọi loại động vật, trong đó có Bò. Nó được thừa nhận và cần được thỏa mãn. Ấy là tính chính đáng của nó. Ấy nhưng đi ỉa ở nhà vệ sinh công cộng là đồi bại, vô đạo đức. Chỉ ỉa ở nhà hoặc ở nhà người thân, bạn bè là đúng đắn, là đạo đức, là văn minh! Và người mần nghề dịch vụ cho thuê chỗ đi ỉa là vô đạo đức, bị xã hội khinh rẻ”. (Đừng nói với anh về ỉa bậy ngoài đường hay ỉa bậy vào sân nhà người khác nhá, thế cũng tương đương phịch nhau ngoài đường, không thuộc phạm vi tranh luận ở đây!).
 28. #28 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/24 - 14:33

  Địtmẹ cô Ka Gie ngu thì ngồi yên bìnhtĩnh đọc lại địt cái ./ mẹ con tintin mà hay húng thích hónghớt.

  Bọn bầnnông có thói họcđòi theo báo Đảng rất hay: vídụ ai pro-America thì bỏn sẽ chưởi “sao mầy không qua Mẽo mà ở chưởichưởi đéo gì” hehe duyên chưa? Hoặc ai chỉtrích Bê Xê Tê thì bị khích: “mầy giỏi thì thử lên mần lãnhtụ xem có hơn bạn Dzũng hông?” hehe

  Địtmẹ đéo có lý gì mà phải nên hay không nên “khuyếnkhích” người thân mần “nghề giáo” nhiều hoặc ít hơn “nghề phò” và ngược lại.

  Địtmẹ Thím ủnghộ con gái Thím mần phò hay giáo hay CAM hay đéo gì miễn đó là lựachọn nghềnghiệp mà nó thích mần. Địtmẹ lũ bầnnông ngutởm chúng mày hiểu chưa?

  Địtconmẹ các cụ Lừa nói cấm sai: điếc hay hóng địtmẹ ngọng hay nói.

 29. #29 by vaidai on 2010/11/24 - 14:34

  @Thừa lồn: còn cãi bố vả rụng răng. Không bú buồi nó thì cái câu này ở cái cồng trước của mày “bà Dzì đã lật qua, lật lại, từ “chửi ngành giáo” đến “chửi thẳng giáo” rồi “giải nghiệm với giáo”, hết mẹ cả hứng lẫn nứng rồi mà bọn mày cứ mãi lãi nhãi là làm sao ?” nó là cái lồn mẹ mày à. Không phải là mày lôi thằng chủ quán mặt lồn ra để bảo các bố ngưng chửi à. Địt cả họ mày.
  @Bất Minh: Cứ đóng đinh cái đầu mày vào cái quan niệm “giáo là phải đi dạy, phải lên lớp bla bla” thì không bao giờ mày khá lên được. Địt mẹ, bỏ học tại chức mà cũng khoe, hãm lồn. Mày đã nghe câu “dốt như chuyên tu, ngu như tại chức” chưa. Có quả dẫn chứng thì hàng fake còn đéo biết, ngu đến thế này thì bố gần hết thuốc chữa cho mày rồi đấy. Còn về vấn đề tự học, tự nghiên cứu thì bố nói mỏi mồm rồi đấy. Mày chỉ có thể tự ăn cứt được nếu 6 tuổi mày không được ai DẠY chữ cho. Với lại, từ đầu đến h bố đéo nói về vụ biết ơn nhá, bố chỉ đang phân tích là xét về đóng góp XH thì giáo chắc chắn cao hơn phò rất nhiều lần. Địt mẹ, tự nhiên lôi biết ơn vào, đéo có khả năng đọc hiểu như này thì đi học được tại chức đã là 1 điều kỳ diệu cho cả cái dòng tộc nhà mày rồi

 30. #30 by Dom-dom on 2010/11/24 - 14:34

  éo chửi thì Jáo phục vụ nhân dân tốt như lợn í @ Việt khắm
  Thế chửi thì tốt hơn à, nếu vậy cứ chửi, chửi nữa, chửi mãi… đi, ko chửi thì thiệt quá cơ. Cần thì anh mắc thêm cho cái loa này cho đỡ khản giọng. Há háá

 31. #31 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/24 - 14:38

  Tộc Lừa là tôngdật lýthuyết mõm nhiều nhất thế giới. Tánphét chémgió nhiều nhất địacầu. Và đươngnhiên địtmẹ đói chốcmép cũng nhất con mẹ nó vũtrụ.

  Nhượctiểu. Ngumuội. Hãmlồn. Hènhạ. Nghèođói. Nhỏmọn. Tiểunhân. Húngchó. Bầyđàn. Titiện. Sôvanh……….

  Địtmẹ đíchthị Lừa đang phải trả quảbáo do chaông bỏn gây ra cho tộc Chiêm Thành cách đây gần 5 thếkỷ.

  Gieo gió thì gặt bão thôi. Có điều lời nguyền nầy tànkhốc quá địtmẹ nó mần những tinhhoa như Thím nhiều lúc phátđiên mẹ!

 32. #32 by hùng hục on 2010/11/24 - 14:45

  http://dantri.com.vn/c130/s130-439117/nguoi-d224n-b224-xau.htm


  Đây, một trong các bi kịch gây ra bởi các định kiến củ lồn của Lừa đây! Nếu không có các định kiến, nhân vật đó có thể có một cuộc sống bình thường và hạnh phúc hơn bao nhiêu. Thiếu nói có cái anh đồng ý, có cái anh không đồng ý. Dưng Thiếu  nói đúng về các thể loại định kiến của Lừa!
 33. #33 by Bố on 2010/11/24 - 14:48

  ĐM, nói thêm kẻo có những con nhợn con vào đây không hiểu lại cho rằng thoả mãn mọi nhu cầu dù chính đáng bằng bất kể mọi phương tiện , bất chấp mọi phương cách là xã hội loạn. Chỉ những thứ súc vật mới cho rằng đồng tiền kiếm được bằng bất cứ cách nào cũng như nhau để cho rằng giáo= fò thôi nhá.
  Nhu cầu cần có tiền và thoả mãn nhu cầu này là chính đáng. Nhưng để có tiền mà làm ngề ăn cướp, lừa đảo thì lại là đốn mạt. Người ta coi nghề fò là tệ nạn bởi người ta muốn xã hội coi trọng giá trị gia đình hoặc những quan hệ không dựa trên tiền bạc và v.v.  Bố cũng đéo thể nắm hết được tại sao xã hội khinh, cấm đoán ở nhiều nơi. (À, chúng mài phả học bố mài. Cái gì đéo biết thì nói rõ đéo biết, đừng sĩ mà lấy chửi lấp cái đéo biết của mình, nhá) .
   Có những điều cấm đoán là do quy ước của xã hội , nói cách khác nó bị  chi phối bởi moral code. Dù ít nhiều vô lý nhưng xã hội đều tuân thủ. Tỷ như cái L, cái B cũng là bộ phận của con người . Nhưng bố bảo chúng mài cũng không dám nhông nhông để L, để B mà đi ra đường. Vô lý không ? Sao chúng mài không ngoác mõm ra mà chửi xã hội không cho chúng mài cởi truồng ???
  Thằng Hục chỉ đáng rửa dái cho thằng xĩ mồm toàn lông L. Bố mài không hạ mình trả lời cho mài đâu con lợn hạ đẳng ạ. Đồ ngu chúng mài mới lằng nhằng những thứ hạ đẳng mà cả nhân loại thừa nhận rồi nhá.
  Nếu mài muốn bớt ngu thì trả lời cho tao xem tại sao nhân loại khinh ngề đĩ, ngề fò ?

 34. #34 by hùng hục on 2010/11/24 - 14:49

  Tinh Hoa luôn tìm cách để đi ngược lại bầyđàn, và suynghĩ khác bầyđàn.@Thiếu


  Cụ thể anh kô đồng ý với Thiếu câu này!
 35. #35 by Không Ai Sất on 2010/11/24 - 14:56

  Địt lồn mẹ cô Kaze bắc kỳ gộc chuyên nghề đá xoáy bần nông phỏng?

  Cô có hiểu thế lồn nào là lựa chọn nghề nghiệp không? Làm phò nó cũng cần kỹ năng và các tính cách phù hợp với từng cá nhân, cô cứ nghĩ muốn là được hả?

  Cô sang bấu đảng kiếm mấy bài 70 tuổi vưỡn bán dâm đọc đi cho củ sọ nó sáng ra!

  Anh ví dụ cho cô thế nầy! Một ẻm thư ký trình độ english + typing + document control ect dạng trung bình, nếu đua thẳng thừng ra thì ẻm chỉ được 2.5 trẹo cụ tháng, dưng do ẻm có body ngon em cộng thêm tý sex cho cho thằng boss, em có tháng 7 trẹo + chung cư 1.2 tỷ cụ + LX150 chạy phà phà!
  Đấy, địt ./ mẹ cô phò đấy! Cô cứ nghĩ nhẩy ra đường Giải phóng hay chân cầu Sài Gòn đứng vẫy mới thành phò ah?

 36. #36 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/24 - 15:07

  Địtmẹ cô Bố dẹp ngay thói xì-pam đi nha địtmẹ con bầnnông. Cảnhcáo lần thứ nhất!

  Mà mộtsố cô cứ mặcđịnh phò là cứ phải đứng langbạt ở chân cầu góc phố mới đúng là địnhnghĩa của phò hở? Nhẽ đâu mà cứngnhắc tămtối ấutrĩ thế nhở?

  Mà nếu phải đứng góc chợ chân cầu thì đó là những cô phò không may gặp cảnh thấtthế sacơ trong nghềnghiệp. Cũng giống như cùng là giáoviên mà địtmẹ thằng luyện thi đạihọc cấp 3 thì một tháng kiếm gần trăm trẹo, trong khi con giáo tiểuhọc làng thì đói chốc mép ngoài giờ dạy còn phải chạychợ. Ngànhnghề nào cũng hehe có maymắn và cả xuixẻo.

  Phò cũng không là ngoại lệ. Các em chân dài vú to kiểu Hà Hồ hay Anh Hà thì các cô không cho là phò, vì kháchhàng của các cô không nhiều như phò thường, và hay hợpthức hóa thành vợchồng hehe.

  Đó là những cô phò maymắn trong nghề vậy!

 37. #37 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/24 - 15:14

  Mà tóm lại phò về bảnchất cũng vôhại và đápứng nhucầu cho một bộphận số (rất) đông của xãhội, vì thế nó nghiễmnhiên là một nghề cầnthiết cho xãhội.

  Mứcđộ cầnthiết của nó cho xãhội nhiều hay kém hơn mứcđộ cầnthiết của giáo cho xãhội đến đâu thì hehe không địnhlượng được, đành phải dùng mắt mà đođạc thôi hehe

  Còn các hiệntượng và tệnạn phátsinh trong giới phò thì dĩnhiên là có chứ, chẳnghạn bệnh truyềnnhiễm, nhưng đó là do đaphần người sửdụng không cẩnthận. Nghề giáo cũng thế, lâulâu lại có hehe côgiáo bắt họcsinh liếm ghế, thầygiáo quẳng mẹ họcsinh xuống đất từ lầu 4, namsinh tỉn vỡ mõm thầygiáo….

  Đó là địtmẹ Thím chưa thèm nói một nửa kiếnthức đã và đang được dạy tại trường Lừa từ khi Lừa được Ông Cụ và Bê Xê Tê tiếpquản là vôbổ, mất thờigian vôích và huyềntuyền láotoét bịpbợm đó nha địtmẹ các cô.

  Địtmẹ các cô. Phò hay giáo đéo cái nào “caoquý” hơn cái nào, mà thế nào là “caoquý”? Chắcchắn các cô cũng chả địnhnghĩa được, mà nếu có địnhnghĩa được, thì đó là ýchí cánhân của các cô, đừng ápđặt nó lên thành một chuẩnmực xãhội vĩmô.

  Lũ con Lừa bầnnông, chúng mài hiểu chưa?

 38. #38 by ThuaTuong on 2010/11/24 - 15:23

  Ơh, cái thằng lồn Vãi Đái này, nhẽ đâu lúc nhỏ mày hiếp được giáo nên quên bà nó học, giờ mày húng chó bênh bỏn mà quên mẹ nó câu cú ngữ nghĩa hử ? Tao bẩu thằng Tướng nó lật cả đống cồng về giáo-phò, làm tao mất mẹ nó hứng vì đéo quan tâm. Rồi thấy bọn mày bày đống cứt ra vừa ngửi, vừa thổi, vừa liếm, tao vừa tởm, vừa thương, bảo ngưng. Mày lại chửi tao như đúng rồi thế kia, cái địt con mẹ mày chứ.


  Tao bú puồi thằng Tướng xong có thể khiến được tụi mày ngưng chửi được àh ? Mày thực sự nghĩ như vậy àh ? Thế thì tao cũng đành gắng chút sức còm vậy. Thà thế còn hơn ngửi đống tởm lợm của tụi mày phun ra.

  Địt con mẹ mày, chỉ mẹ mày thôi, chờ chị em mày thành phò rồi tao hẵng địt hớ hớ :D.
 39. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/24 - 15:42

  Zì dây các cô dịt mẹ các cô. Zì tranhthủ trước jờ chỉdạo các bạn Bê Xê Tê về cuộcchiến Hàn Triều vầu chỉdạo các cô vài câu.

  @Cô Bất Minh

  Ý cô là ý Zì dó, dịt mẹ cô nầu nỏ mồm thì nhìn cồng của cô Minh. Jàhói là nó fải chỉnchu như thế Zì yêu Zì yêu.

  @Cô Dái

  Cô biên vừa zài vừa lủngcủng, zưng Zì hiểu cô, cô chỉ có nhõn một ý là “Nhất Tự Vi Sư” dúng không? Nếu chỉ có thế thì cô nói dủ rùi, vui lòng không xìbam. Déo ai mà biên dến 20 cồng chỉ có mỗi ý dó? Cô cứ việc coi người zậy “nửa chữ” cho cô là Thầy, ai cấm dâu, zưng vui lòng không xìbam.


  @Cô Bố

  (Cắt mẹ cồng)

 40. #40 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/24 - 15:43

  (Tiếp cồng chỉdạo chibộ)

  @Cô Bố

  Cô nói déo jì lòngthòng Zì déo hiểu mẹ? Zưng mà hìnhnhư cô vưỡn cho rầng ngề Fò thuộc về khuvực fidạodức fỏng? Theo dó các xãhội human (nói chung) dều khirẻ ngề nầy? Fải thế hông? Nếu hông thì cô vuilòng bốt lại ýkiến cho rạchròi hơn.

  Cô nói không sai. Ngaycả trong Kinh Thánh cũng fảndối Fò. Zưng càng ngày ngề Fò càng dược dốixử dúng mới bảnchất ngềngiệp của nó everywhere. Dó là sự côngbình chínhdáng. Và ở Asinero Fò hoàntoàn dược tôntrọng như cam, như jáo, như every worker. Và Zì tônvinh ngề Fò ngang các ngề hĩuzụng khác cũng vì thế.

  Cô nói việc không cửi truồng ra dường thuộc về quyfạm dạodức? Sai dấy cô. Lịchsử dã chứngminh khi human ở truồng (hoặc chỉ quấn khố zây như Lừa trước thếkỷ 17) thì việc hãmhiếp rất hay xẩy ra. Dịt mẹ cô cứ tưởngtượng ra dường mà tuyền gái !/ to cửi truồng thì sẽ taihại thế nầu? Nó déo có jì xấuxa vôdạodức cả, mà rất là nguyhiểm.

  Vậy việc cấm cửi truồng ra dường thuộc về quyfạm hìnhsự. Việc cấm treo ảnh cửi truồng ngoài dường mới thuộc quyfạm dạodức. Zưng hehe trò nầy càng ngày càng nhạt ở các nước tiêntiến.

 41. #41 by toi_vua on 2010/11/24 - 15:45

  Tên Bựa mới chi bộ đểu!
  Chủ nhật nầy sẽ bắt đầu chiến tranh tg 3. Tên Bựa chỉ đạo gấp phải làm gì bi giờ?

 42. #43 by otocu on 2010/11/24 - 16:00

  Lâu rồi mới thấy thằng Thiếu có ý kiến. Thực là xuất sắc.

 43. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/24 - 16:04

  Zì dọc mù mẹ mắt mà chưa hết cồng các cô, thôi dể Zì di họp dã tối dọc tiếp.

  Zưng mà cô Roai vưỡn bảothủ nhở, cô cứ khăngkhăng là “Zứtkhoát xãhội cần có Jáo”. Ai bẩu là không cần? Thậmchí nếu cô bẩu là “Jáo cần hơn Fò”, thì Zì cũng chẳng fảndối, vì dó là ýkiến cánhân cô cùng nhiều người khác.

  Cái mà jì dang chưởi các cô là, nhắc lại lần cuối nhế, tưtưởng “Ngề Jáo Là Caoquý”. Cao cao cái dầu buồi Zì dây nầy. Nó chỉ là một ngề thôi. Jáo cũng dược tôntrọng như Fò và ngược lại (về mặt ngềngiệp). Cô không chấpnhận chiện dó thì cô suốt dời Bần Nông.

  Còn Zì không nói jì về nhâncách của từng Jáo hay Fò nhế. Dấy là chiện cánhân, không fải chiện xãhội.

  Cóthể Fò có nhiều em nhâncách kém Jáo (chẳnghạn hay ăncắp của khách, không sòngfẳng, không chịu vệsinh..), thì cũng là vì dám Bần Nông các cô dấy. Các cô thảnnhiên khinhrẻ các ẻm, coi ngề Fò là vôdạodức, thì trách jì các ẻm Fò không fảnứng tiêucực.

  Thôi Zì chạy dây dịt mẹ các cô. Dịt mẹ cô Bố cô Dái xìbam ít thôi, déo jì mà một cồng cứ bốt di bốt lại xóa mỏi mẹ chân.

 44. #45 by Dom-dom on 2010/11/24 - 16:16

  Chủ nhật nầy sẽ bắt đầu chiến tranh tg 3. @ Vừa toi
  Ở đâu ra tin này thế? Thật ko? Cô đừng hét láo, nếu hông chắc chắn nhế.
  Vụ đè nhau chết gần 400 thằng Miên cũng chỉ vì có thằng hét cầu sắp sập đới.

 45. #46 by otocu on 2010/11/24 - 16:16

  Tộc Lừa là tôngdật lýthuyết mõm nhiều nhất thế giới. Tánphét chémgió nhiều nhất địacầu. Và đươngnhiên địtmẹ đói chốcmép cũng nhất con mẹ nó vũtrụ.

  Nhượctiểu. Ngumuội. Hãmlồn. Hènhạ. Nghèođói. Nhỏmọn. Tiểunhân. Húngchó. Bầyđàn. Titiện. Sôvanh………@Thiếu
  Cái sự tổng kết này quá đúng. Nhưng có đến 99.99% Lừa sẽ nhẩy dựng lên, gào thét, đau đớn, căm hận, sỉ vả…

 46. #47 by vaidai on 2010/11/24 - 16:32

  @ Mặt lồn chủ quán: việc mày muốn trong cái đất nước của mày phò mới giáo được tôn trọng ngang nhau bố đéo có ý kiến. Cái làm bố mất thì gian ngồi đây gõ cồng là muốn cái lũ con lợn nâng bi mày nó hiểu rằng so về ĐÓNG GÓP CHO XÃ HỘI thì giáo hơn phò rất nhiều lần. Địt mẹ, thích cãi thì mày thử trả lời vấn đề thằng Roai nó nêu ra xem, bố rất tâm đắc với cái cồng này: nếu thằng nào nghĩ ra/làm ra được bất cứ 1 cái gì nhưng đéo truyền ra ngoài, viết sách ở nhà tự sướng, chết thì đốt đi theo thì hiện nay chúng mày có cái lồn gì ngoài cái hang đá để ở? Và lần đầu tiên bọn bỏn công bố cái mà mình làm được chính là đang DẠY đấy. Đấy, thử phản biện xem.
  Vài cái cồng mới về sau bố phải viết vì thằng Bất Minh nó ngu quá, ai đời vác cả Gết ra rồi bảo: đấy, cần lồn gì đến trường đâu, vẫn tỉ phú đấy =))=)) chứ đéo phải ý bố muốn viết lắm làm gì nhá.

 47. #48 by Già Không Đều on 2010/11/24 - 16:47

  Đù má Cô Tôi Vua nghe lén được cuộc alo của O3ma mới Cô Lee hay sao mà phán như đúng gùi thế hử?

  Xem bộ động thái Cô môi thâm O3ma rất bực mình bị cố vấn an ninh đánh thức cộng việc điều em viên kim cương của Hạm Đội 7 dẫn đầu tiến sát nách chú Jong Un ngày 28.11 này đéo thể đùa đâu?

  Mỗi đời Tổng Thống Mẽo làm một cú War mới hết súng đạn tồn kho để còn sản xuất rồi tiếp tục xài hàng nóng mới chứ không cứ đem ra tập trận mãi thì buồn chết. Cô 3Ma cũng cân nhắc cho động thủ để còn ghi lại dấu ấn 1 nhiệm kỳ Tổng Thống chứ nhẩy? Iraq cơ bản xong rùi , phủi tay phủi chân được rồi, Afganistan thì kệ mệ nó, lình xình thêm tí chứ cơ bản quân cũng đang rảnh rỗi bỏ mẹ , đằng nào cũng mang danh là Anh Hai đem dân chủ cho thế giới kia mà Cô 3Ma nhỉ ?

  Đù Mẹ, chỉ dân đen là khốn khổ khốn nạn thui. Cú War này mà diễn ra, Nam và Bắc Hàn xem như làm lại từ đầu. Rùi thằng Cu 3 rục rịch rùi thằng Lừa cũng tự chuyển biến hoặc xát nhập với Cô Hồ đi là vừa. Xong phin !

 48. #49 by Già Không Đều on 2010/11/24 - 17:07

  Địt mẹ giờ mà có Asinero Bet Ltd làm quả cá cược có xảy ra cuộc chiến N – S Korea hông thì xôm tụ phải biết! Dì mới mấy Cô xuống tiền bên kèo mô hử? Vừa bàn chính sự vừa giải trí kiếm tiền nhậu cũng zui ha .

 49. #50 by minhhuong on 2010/11/24 - 17:15

  Ôi sư bố chi bộ, mới dậy, thêm gần 100 còm, đọc tới tối à?

  Em đương xem dở phim bộ Hàn «secret garden», Hyun Bin vui dã man, mới ra có 3, 4 tập, oánh nhau có khi đéo có phim mà xem nữa. Hỏng hỏng, em phản đối oánh nhau.

  hehehe

 50. #51 by Enterprise on 2010/11/24 - 17:16

  @Dì:
  Hehe, chết thật. Trong phần tranh-luận của anh, cao-quý chỉ là một cụm-từ dùng cho một khái-niệm. Theo-đó, A là cao-quý hơn B chẳng có-nghĩa là A phải-có những đặc-quyền đặc-lợi hơn B mà chỉ-là khi lựa-chọn các phương-án phát-triển nên chọn A trước khi chọn B. Vì-thế A và B không như-nhau.
  Ví-dụ như các nước phát-triển để phò tự phát-triển theo nhu-cầu, nó ưu-tiên phát-triển giáo-dục. Không phải nó xem giáo-dục ưu-tiên hơn phò à? Nó có xem 2 nghề như-nhau đâu. hehe
  Anh muốn chứng minh giáo hơn phò là ở chổ đó. Anh muốn phát-triển giáo chứ đừng chửi giáo như nhiều người đã làm chứ anh có muốn cấm phò đâu? hehe
  Dì có hiểu ý anh không? Quy-kết anh bảo-thủ là-sao là-sao? hehe