Free homes for the Assholes

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nhà cho Lỗđít

Cách nay chưa đầy tháng Bê Xê Tê độtngột phóng một bấthủ: cấp free một căn chungcư caođẳng bậc nhất Hà Nội cho một Lỗđít (*).

Căn chungcư ý tọa tại caoốc Tin Côm thượngthặng phố Cô Trẹo quận Cô Trưng trungtâm Hà Nội I, giá thịtrường 12 tỷ Ông Cụ, chừng 600 ngàn Ông Tơn, tươngđương 1,000 năm lương hiu côngchức mẫncán hưởng hiu chínhngạch.

Lỗđít ý có côngnghiệp gì kỳquặc ngang giá thiênniênkỷ?

Chả gì kỳquặc. Côngnghiệp của Lỗđít ý tới Xứ Lừa bằng zero. Dưng cổ đã nângtầm vănhóa Sóc Lọ Lừa lên đỉnh-tột-đỉnh, nhờ thắng một giải đấu quốctế danhgiá, đạikhái thế.

Quầnchúng Lừa nhaonhao cãi như bão. Đứa bẩu xứng quá xứng quá. Đứa bẩu đéo xứng đéo xứng. Lỗđít ý thanhminh rầng nọ rầng kia. Loạn-xà-bần.

Cánhân Trung Tướng nghĩ hànhvi của Bê Xê Tê đáng hoannghinh, còn quà cho Lỗđít xứng mới cổ hay không tự cổ biết. Hẳn nó sẽ là tiềnlệ tốt, hốithúc các lỗđít khác cốnghiến cốnghiến và cốnghiến. Nhỡ đâu, chiểu tiềnlệ ý, Bê Xê Tê nủi hứng thí mẹ Trung Tướng quả chungcư giãndân Mỹ Đình II giá 1.2 tỷ Ông Cụ, chừng 60 ngàn Ông Tơn, tươngđương 100 năm lương hiu côngchức mẫncán, nhờ phátminh Văn Bựa mớicả Asinerum mớicả Thập Dâm Công, thì sao thì sao?

Nếu Trung Tướng là Lỗđít, đươngnhiên Trung Tướng nhận cănhộ. Quầnchúng các cô đừng tưởng Bê Xê Tê khấu thuế các cô mua quà Trung Tướng nhế. Địt mẹ Bê Xê Tê xin đểu cô Vượng đấy (**). Hơn nữa, so dững món bôlão Trung Tướng cúng khống Ông Cụ thời 1955-1956 (3,000m2 đất và nhà giữa Thủđô Vănvật hehe), thì chungcư Tin Côm chưa bằng cục cứt cục cứt cục cứt.

***

Trung Tướng duyệt Nhà Cho Lỗđít ever nầu.

Thợ thơ Hĩu Tố được cấp quả dinhthự hoànhtráng phố Phan Đình Phùng, cạnh dinh Phó Xứ. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Phó Thủtướng của Hĩu.

Thợ thơ Diệu Xuân được cấp [nửa] quả biệtthự êmđềm phố Điện Biên Phủ mà cô Vũ Cù đang chiếm mần Vănphòng Luật. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Côngthần Bộtrưởng của Diệu’s Lover & Vũ’s Papa, cô Cận Huy. Cô Diệu không vợ không con nên bị cô Cận gọi đến sống cùng, đơngiản.

Thợ nhạc Thi Nguyễn Đình, thợ văn Nam Vũ Tú đều được cấp condo đặckhu Sĩquan Đội Cấn. Dưng hehe, ấy là tiêuchuẩn Lỗđít Lề Phải của hai cô. Các cô đóng Sếp Hộivăn Lừa liền 40 niên.

Phía Sài Gòn, đám thợ sử Giầu Trần Văn, thợ báo Đằng Trần Bạch, cũng được cấp côngthự phố nhớn xôngxênh. Dưng hehe, ấy lại là tiêuchuẩn của Lãnhtụ và Lãothành, từng gồng mông đủn Chếđộ qua miệtmài laotù đếquốc.

Dững lỗđít tămtiếng như Mai Đặng Thai, Tùng Tôn Thất, Anh Phan, Xiển Nguyễn, Hưng Trần Duy, Di Hồ Đắc.. cũng nhận quà Bê Xê Tê mỹmãn. Dưng hehe, số quà ý đéo bằng 1/100 tàisản các cổ nộp Ông Cụ trong Mùa Cáchmạng xavời (***).

Dânbiểu thợ nổ Quốc Dương Trung râu tóc trắng bốp tuổi 60 vưỡn cầncù xin Bê Xê Tê cơi thêm vài thước vuông phòng ngủ tại chính quả nhà pa cổ tặng Không Ai Sất (****).

Lỗđít gộc đấy hehe.

Thợ văn Bổng Nguyễn, thợ nhạc Nhuận Đỗ, thợ vẽ Nghiêm Tư, chục cô nữa, tuyền hạng Lừa Lỗđít Top Ten, được biếu mỗi cô 20m2 thuộc chungcư 3-tầng 65 Nguyễn Thái Học trịgiá 800 tô phở, sướng ha.

Lỗđít gộc đấy.

***

Thu 199x, thằng Đoong Toong, cháu nội lỗđít họcgiả Anh Đào Duy, kêu Trung Tướng tới cỏn ăn mừng vụ tên ông cỏn bị Bê Xê Tê gán cho con phố chạy trước nhà cỏn (*****).

Nhà Đoong Toong ngự lầu 3 chungcư 35-tuổi Kim Liên, tầm 30m2, nhỉnh hơn bếp Trung Tướng tị. Không bancông. Không toalét. Sàn ximăng tròngtrành. Trần vôi tróc loét.

Khắp nhà treo cơman kỷvật cô Anh. Trung Tướng hỏi Đoong Toong, ông mầy bỏ lắm hàng đây thế?

Đoong Toong bẩu, ơ thằng nầy, ổng ở đây mà.

Trung Tướng biết chó đâu.

Nó là Quà Cho Lỗđít.

(@2010)

(*) Lỗđít: Tức tríthức Lừa. Là Trung Tướng mượn chữ Ông Mao “Tríthức Cái Lỗđít” để gọi giaicấp vôdụng nhất xãhội bằng quả name đíchđáng nhất của nó.

(**) Cô Vượng: Chủ caoốc Tin Côm.

(***) Mùa Cáchmạng: “Em là búp măng non em nhớn lên trong Mùa Cáchmạng”.

(****) Không Ai Sất: Bạn thân Ông Cụ, đạica của Bê Xê Tê. Mời coi loạt bài Thiênđàng.

(*****) Anh Đào Duy: Họcgiả Lừa hiếmhoi có tên trong Larousse Báchkhoathư.

Ảnh đầu bài chụp thợ nhạc Cao Văn bú diệu tại nhà riêng cô cổ, phố Yết Kiêu, Hà Nội. Cũng là một Quà Cho Lỗđít, 80-niên, 30m2, không toalét. Tấtnhiên cô Cao không biên Quốcca Lừa nơi đó.

Thợ đàn Sơn Đặng Thái sau khi thắng một giải đấu quốctế danhgiá hồi 198x không được Quà, dưng pa cổ, thợ nhạc Hưng Đặng Đình, đã thoát kiếp sống gậm cầuthang nhờ sự ý, cũng như Quà, hehe, dù chỉ rộng 12m2.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Độtngột: (Đột ngột).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Caođẳng: (Cao đẳng).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Thượngthặng: (Thượng thặng).
– Trungtâm: (Trung tâm).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Chínhngạch: (Chính ngạch).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Côngnghiệp: (Công nghiệp).
– Kỳquặc: (Kỳ quặc).
– Thiênniênkỷ: (Thiên niên kỷ).
– Nângtầm: (Nâng tầm).
– Vănhóa: (Văn hóa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Nhaonhao: (Nhao nhao).
– Thanhminh: (Thanh minh).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Hoannghinh: (Hoan nghinh).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Hốithúc: (Hối thúc).
– Cốnghiến: (Cống hiến).
– Tiềnlệ: (Tiền lệ).
– Chungcư: (Chung cư).
– Giãndân: (Giãn dân).
– Tươngđương: (Tương đương).
– Côngchức: (Công chức).
– Mẫncán: (Mẫn cán).
– Phátminh: (Phát minh).
– Mớicả: (Mới cả).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Cănhộ: (Căn hộ).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Bôlão: (Bô lão).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Chungcư: (Chung cư).
– Dinhthự: (Dinh thự).
– Hoànhtráng: (Hoành tráng).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Biệtthự: (Biệt thự).
– Êmđềm: (Êm đềm).
– Vănphòng: (Văn phòng).
– Côngthần: (Công thần).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Đặckhu: (Đặc khu).
– Sĩquan: (Sĩ quan).
– Tiêuchuẩn: (Tiêu chuẩn).
– Hộivăn: (Hội văn).
– Côngthự: (Công thự).
– Xôngxênh: (Xông xênh).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Lãothành: (Lão thành).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Laotù: (Lao tù).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Tămtiếng: (Tăm tiếng).
– Mỹmãn: (Mỹ mãn).
– Tàisản: (Tài sản).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Xavời: (Xa vời).
– Dânbiểu: (Dân biểu).
– Cầncù: (Cần cù).
– Trịgiá: (Trị giá).
– Họcgiả: (Học giả).
– Bancông: (Ban-công).
– Toalét: (Toa-lét).
– Ximăng: (Xi-măng).
– Tròngtrành: (Tròng trành).
– Cơman: (Cơ man).
– Kỷvật: (Kỷ vật).
– Lỗđít: (Lỗ đít).
– Tríthức: (Trí thức).
– Giaicấp: (Giai cấp).
– Vôdụng: (Vô dụng).
– Xãhội: (Xã hội).
– Đíchđáng: (Đích đáng).
– Caoốc: (Cao ốc).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Đạica: (Đại ca).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Hiếmhoi: (Hiếm hoi).
– Báchkhoathư: (Bách khoa thư).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Danhgiá: (Danh giá).
– Cầuthang: (Cầu thang).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Đỉnh-tột-đỉnh.
Loạn-xà-bần.

*** 1. #1 by vaidai on 2010/11/23 - 22:30

  Vừa đọc còm mới của em Hương, nói tiếp. Kể cả thằng mặt lồn chủ quán nó có khả năng siêu phàm TỰ NGHĨ RA KIẾN THỨC MỚI cũng đéo có nghĩa là nó không cần 1 cái nền tảng kiến thức đã được HỌC để làm điều đó. Em có thấy tên bác học, vật ný học hay toán học nào chỉ cần ngồi nhà từ bé tới nhớn rồi tự dưng 1 ngày đẹp zời phọt ra được 1 định ný, 1 ný thuyết mới không?

 2. #2 by hùng hục on 2010/11/23 - 22:37

  Nếu anh cứ để phò và mọi thứ phát-triển theo nhu cầu xã-hội. Nhưng lúc nào anh cũng ưu-tiên phát-triển giáo-dục. Vậy chính-sách của anh có sai không?@roai

  Giả nhời luôn: Đéo có gì sai cả. Trên quan điểm giáo dục là một service industry, người lãnh đạo với tầm nhìn xa sẽ biết được trong tương lai xã hội sẽ có nhu cầu dư thế nào về giáo dục, từ đó đưa ra chính sách ưu tiên phát triển giáo dục. Giáo dục được coi trọng với tư cách một ngành dịch vụ có triển vọng và mang lại nhiều giá trị cho xã hội. Điều đó hoàn toàn không có nghĩa “nghề giáo là cao quý over others”!

  Còn chi bộ lạc mẹ đề rồi nhá. Đang bàn “nghề giáo” với “nghề phò”, lại chuyển sang bàn về “thầy cô” vs. “em phò” hoặc “kiến thức” vs. “phương tiện truyền tải kiến thức” là thế đéo lào?
 3. #3 by su_bo_hn on 2010/11/23 - 22:45

  Dzit mịe chi bộ bựa còn ngồi đây mà cãi nhâu cái bòi. Gold nó lên 1.379 rồi kìa. Khác đéo gì trực thăng đâu.

 4. #4 by Enterprise on 2010/11/23 - 22:52

  @Cô Dũng, Cô Hục: Thanks các cô nhế! hehe
  @Cô Hương: Đi chơi vui nhé cô! hehe
  Thôi chào chi bộ anh chuẩn bị trâu, cuốc rồi ra đồng nhế! hehe

 5. #5 by Minh Dũng on 2010/11/23 - 22:59

  @Cô Dũng:
  Hehe, Cô nói đúng lắm.
  Anh hỏi một câu nữa nhé:
  Nếu anh cứ để phò và mọi thứ phát-triển theo nhu cầu xã-hội. Nhưng lúc nào anh cũng ưu-tiên phát-triển giáo-dục. Vậy chính-sách của anh có sai không?


  Hehe, không sai không sai. Một số nước ít dân, hoặc ít nhân dân lao động, hoặc muốn tăng GDP từ các du học sinh đóng góp. Thì mần quá tốt luôn. 

  Cái này cũng cần điều nghiên lại về chính sách kinh tế vĩ mô được thông qua bởi hạ viện, hehe. Nếu thông qua thì làm thôi. Chỉ là kinh doanh cấp quốc gia thui mờ.

  Tên Rai không thấy các công ty du học phát triển rầm rầm. Các hội thảo tuần nào cũng sầm sập sầm sập ở Lừa hả. Du học Anh, du học Úc, du học Mẽo, du học Canada, du học Newdilan, du học Singapor … nhiều vô đối.
 6. #6 by Minh Dũng on 2010/11/23 - 23:02

  Dzit mịe chi bộ bựa còn ngồi đây mà cãi nhâu cái bòi. Gold nó lên 1.379 rồi kìa. Khác đéo gì trực thăng đâu. 


  Thằng Bắc Hàn nó đòm thế thì đéo lên mới là lạ. Nguy cơ chiến xảy ra thì tiền mất giá, còn vàng lên giá. Toàn nói chuyện đương nhiên.
 7. #7 by Enterprise on 2010/11/23 - 23:04

  @Cô Dũng:
  Hehe, chính-vì anh đã làm ở một cơ-quan giáo-dục, thấy hiện-tượng đó nên anh muốn lý-giải nó => Giáo-dục là một lựa chọn tốt để phát-triển, hehe

 8. #8 by Delete on 2010/11/23 - 23:06

  Zì cũng chúc mừng các cô nầu có trangtrại miệt xaxôi cách Hànội Sàigòn tầm trên 100km. Nó sẽ là kíucánh của các cô hehe.@ Zì

  Sao fải trên trăm cây hở Zì? Kíucánh như nầu Zì? Del tintin thực diếu hiểu.

  Ngán quả WW3 bỏn chặt hết miệ nó cápquang thì buồn lắmlắm.

 9. #9 by Minh Dũng on 2010/11/23 - 23:14

  @ tên Rai: Tển trong ngành, tển nghĩ cho ngành thế là tốt. Anh không nghề nghiệp, anh nhìn cái gì cũng khách quan tính toán, hehe. Lừa với Bắc Hàn với anh cũng là 2 nước anh muốn dìm chết, dù anh đang ở Lừa.

 10. #10 by Minh Dũng on 2010/11/23 - 23:19

  Sao fải trên trăm cây hở Zì? Kíucánh như nầu Zì? Del tintin thực diếu hiểu.   Khi chiến mà ở chỗ cách đô thị cả trăm cây. Đất rộng mênh mang, mặt sông lưng núi. Sáng thả gà, chiều đuổi trâu. Chẳng sướng bỏ mẹ ra còn hỏi, hehe.
 11. #11 by Anh Văn on 2010/11/23 - 23:21

  WW3 cái ./ bác đây nè, địt mẹ Bựa chém gió kinh quá, đúng là ăn cơm nhà lo chuyện thế giới , O3ma chuẩn bị lo chạy để kiếm thêm 4 năm nữa chứ ở không đâu mà đánh đấm. Địt mẹ Tàu giờ giàu sụ mà thằng giàu thì đéo bao giờ máu đánh nhau cả, chỉ có thằng mấy thằng cùi như Xô Liên, Mao miếc ngày trước chỉ có máu ./ mà húp mới máu dư thế. Địt mẹ chiến mà đéo được cái máu ./ gì thì chiến làm đéo. Địt mẹ Tàu hạ giá ông Mao trên 30 % nên Mẽo phải phá giá Tơn 25% để giữ cân bằng chứ có đéo gì đâu . Địt mẹ Nam Hàn máu tập trận thì Bắc Hàn phải húng chó lên chút rồi xìu thôi .

 12. #12 by Delete on 2010/11/23 - 23:28

  Chỉ thế thôi ah lão Dũng hói?
  Chiến thì fẩy kiếmăn kiểu chiến hoặc thủthế chớ, chăn gà jồng rau rứa thì hết mịe nó dời trym to roài.

 13. #13 by Mit on 2010/11/23 - 23:45

   Tính khái quát mà bố muốn nếu ra qua các ví dụ là ở xã hội nào thì giáo vẫn được đề cao hơn điếm, cô ngu nghe chửa ? Chả lẽ chỉ mình cô boiết Mẽo ? Chảt lẽ Mẽo lại coi giáo như điếm ?@ Bố tướng!
  Tiên sư Bố tướng, nói thì nói cho rõ, lắp bắp cái đéo?  Rõ ràng Bố tướng nói sinh viên phải nói cám ơn đéo có ngoại lệ, dù thích hay không.  Mít nói đéo có chiện đó, tại học đường của Mẽo.  Thế thôi. 

  Còn Mít chưa nói xh Mẽo coi Jáo như/hơn/kém fò  hay không cơ mà.  Đéo jì nhảy chồm chồm như khỉ kinh phong thế nhờ.  Bố tướng biết bao con fò Mẽo chụp hình pờ-lay bòi có bao nhiêu fan không, chưa kể nhà đài cho chương trình riêng để kể chiện fò fạch của nó mà bao nhiêu thằng đàn ông, có cả rất nhiều trí thức, vưỡn tune vầu để xem??!  Bao nhiêu thằng Mẽo biết ông bộ trưởng năng lượng Mẽo bạn Chu của Mít là Jáo hạng nhất tại Berkeley, từng được jải Nobel Prize, người Á đông đầu tiên ở chức vụ này? Mấy ai nghe ông ổng lecture trên TV chưa? 

  Dân Mẽo đéo coi Jáo là điếm vì Jáo của nó đéo có những đặc điểm như Jáo ở Lừa. Và nó cũng không coi Jáo là ngề cao quí thế nọ thế kia dư tại Lừa.  Tại sao Jáo ở Lừa lại có những đặc điểm đó?  Các ông bà Lừa đang ở Lừa biết rõ hơn Mít cơ mà!

 14. #14 by Phang_Phập on 2010/11/24 - 00:00

  Lịt pẹ cả lò bựa: có mỗi chiện cãi nhau Fò hay J áo ai cao quý hơn ai mà cãi mấy ngày về đọc đéo xuể, lịt pẹ TT thối thù Jáo  lại thêm quả đổ dầu vào lửa cho đượm thì lúc ljn nầu dừng, đây lịt pẹ có cái con quặc j` mà cao quý mới cả cao quý, nghề nầu mà chả ngang nhâu trong xã hội, nghề mà nuôi được cái mồm thì là cao quý chứ cãi léo dề, nghề J áo thì vắt óc, tiết nước bọt để nuôi miệng, còn nghề Fò thì cũng rặn nước (|) ra cũng mục đích nuôi miệng, nước lồn và nước miếng nước nầu sạch hơn thì tự si luận.
  @TT thối tha: lịt pẹ được học bỗng từ dững năm nẳm 9,6 đồng Cụ tức là tuyền loại học chiên chọn của Thủ đô, túm lại là tuyền gà công nghiệp ở Chiên sƯ PHẠM, Tổng hợp thì làm léo gì có chiện thẳng ngồi cạnh chép bài toán TT, để bi cô đỳ, có cái (|) ý. Lịt pẹ ở trường chiên tỉnh phò  thấp hơn hẳn Tổng hợp, sư phạm như Lê Hồng Phong Lam Định, Nam Sơn Thanh Hóa, Trần Phú Phòng,…cũng léo có chiện đi thi phải nhìn bài bạn để chép, he he he. Lịt pẹ Trung tướng nổ hơn cả anh Xẩm mới cả anh gì đó ở Bkv, lịt pẹ nổ léo chịu.

 15. #15 by Bố on 2010/11/24 - 00:03

  ĐM, nghiệp chướng , nghiệp chướng ! Than ôi . Đọc các cồm tiếp theo của đám con nhợn chúng mài thì  bố buộc phải chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng đây là kết quả tất yếu của sự tạp hôn giữa những con quái vật (rồng bị một số  nước coi là quái vật). đám nhợn chúng mài thật không hổ danh khi được sinh sản   theo kiểu  động vật cấp thấp ( bọc trăm trứng).

  Bệnh hoạn đến kinh khiếp cho đám con nhợn đang đánh đồng giáo với fò ở đây ! Không cần nói nhiều mà chỉ cần thử hỏi có ở nơi nào mà fò dám đường đường có thể nói thật nghề của mình ở mọi nơi, mọi lúc không ? Có bao nhiêu người dám lấy fò hoặc trót lấy nhầm rồi mà đàng hoàng dám công khai giới thiệu là vợ mình đã là fò không ? Có bao nhiêu thằng đàn ông dám cho vợ mình làm fò để kiếm tiền, dù nó kiếm được rất nhiều không ? Đó chính là nhân loại , là cách CON NGƯỜI đánh giá sự thấp hèn cho nghề fò đó đám con nhợn ạ. Không nhất thiết bắt buộc phải coi giáo cao quý hơn các nghề khác nhưng dứt khoát cả nhân loại đều coi giáo cao quý hơn fò,  bất kỳ ở đâu , bất kỳ thời nào .

  Đám nhợn ngu xuẩn chúng mài bác bỏ được điều trên thì chúng mài đào mả bố lên bố cũng cam và xin gọi tất cả bằng cụ

 16. #16 by Mit on 2010/11/24 - 00:03


  …Mít adua lố quá!@ Chiavoi

  ????!
  Mít đang nói chiện trước ’75 Nam Lừa với tên Cụ mà?  Rõ ràng lớp Jáo trước 75 khác với Jáo bi jờ,  nhưng làm sao Chiavoi biết được nhỉ, nếu chưa từng sống qua?

 17. #17 by khung on 2010/11/24 - 00:20

  Giáo viên là mẹ của ta, giáo viên dậy mẹ của ta sẽ là bà ngoại ta, and so on

  Đúng là Hương Điêu. Chọc quê sư Thứ, nhưng lỗi logic rồi em ôi. Đúng là có a < b và b < c thì a < c .. tuy nhiên, ko phải quan hệ nào cũng có tính bắc cầu. Ví dụ A quen B, B quen  C thì A quen C (?). Quan hệ thầy trò cũng thế. Cô của cô sư Thứ chưa chắc đã là cô của sư – thậm chí có thể là trò của sư trong lớp võ dưỡng sinh.

  Thế bây giờ anh đăng ký đi học nhẩy nhót, cái thằng hướng dẫn cả lớp anh từng bước uốn éo thì anh có coi nó là bố mẹ anh không

  Ông Khổng xếp thầy thứ hai trong tam cương.

  Đồng thời ông cũng bảo: ba người cùng đi, tất có người đáng làm thầy ta. Trên thực tế ông nhiều lần công khai thừa nhận có nhiều điểm ông ko bằng trò mình, và ở mỗi trò ông tìm thấy một điều để học.

  Vậy ông phải xem trò Nhan Hồi hơn cha mình chăng ? Nếu ko làm thế, ông có tự cắn đuôi mình ko ?

  Thầy cũng có năm bảy đường thầy.

  Một người tới Khánh Thi học nhảy để thành vđv sẽ cư xử với cổ khác với chẳng hạn zì V tới học vài bước xì-lô để mai mốt ộp với râu bắp.

  Em đừng có mà đánh tráo khái niệm.

 18. #18 by khung on 2010/11/24 - 00:23

  Tấtcả zững thứ Zì học ở trường Lừa là dống cứt.

  Tội nghiệp.

  Nhưng ko học được ở đây có nghĩa gì ?

        Ko được gì vì nội dung học là vô bổ. Cái này trách nhiệm đâu ở gv

        Ko được gì vì gv kém, dạy khó hiểu, dạy sai, .. Cái này thì đúng là zì V gặp xui. Đáng tiếc là ở Lừa, xác suất gặp xui thế này là khá lớn.

  Nhưng tại sao tình trạng ấy xảy ra ? tại sao có chuyện chuột chạy cùng sào gì gì ?

  Chết cười với các cô chú, nhà xấu ko chửi cha thằng kiến trúc sư, nhè mấy anh thợ nề chửi.

 19. #19 by khung on 2010/11/24 - 00:25

  Chuyện xem gv là người làm dịch vụ cung cấp kiến thức chẳng phải là chuyện mới mẻ gì. Anh nhớ thủa 8x đói ăn đi dạy kèm av cho đám HO, con lai dùng cuốn New Concept trỏng có bài text đại khái everyone lives by selling st: teachers  sell knowledge, philo / wisdom, priests / spiritual comfort .. đại khái thế, lâu quá quên rồi, nhớ vì kết luận của bài: chỉ có đám tramps là the only exception to this general rule.

  Nói nghe rạch ròi thế, nhưng anh tin chắc ngay ở Tây cũng chẳng ai xem thầy giáo, thầy thuốc, thầy tu,  .. ngang với phò – với tư cách đều là những người cung cấp dịch vụ, dù rằng anh ko phủ nhận có những cô phò còn có nhân cách hơn nhiều thầy giáo, thầy tu.

  Có lẻ chỉ ở xứ lừa, gv mới bị khinh rẽ thậm tệ. 

   
 20. #20 by Bố on 2010/11/24 - 00:56

  Vẫn có những con fò dám chường mặt ra để quay fin con heo, lên các chương trình TV. Vì đó là cách kiếm tiền của chúng. Vẫn có những thằng đàn ông sau khi hành sự xong thì “cám ơn” con fò. Thậm chí vẫn có những thằng GS nào đó ca ngợi fò. Fò vẫn có fan. Nhưng lấy những cái điều ít ỏi, cá biệt ra để nâng giá trị cho fò ngang với giáo thì  đám con nhợn chúng mài ngu biết để đâu cho hết cái sự ngu.
  Đám  con nhợn ngu si không  nên đánh đồng công cụ , phương tiện để thảo mãn nhu cầu sinh học với những phương tiện, công cụ truyền đạt kiến thức, thứ mà nhờ đó con người mới vượt lên con vật.
  Fò sẽ đáp ứng cho một bộ phận rất nhỏ những kẻ cần thoả mãn một trong các nhu cầu của con người . Giáo cần cho hầu hết tất cả những ai có mặt trên đời. Trường học vì thế mà nhiều gấp nhiều lần ổ điếm. Không có điếm thì có thể một số vụ hiếp dâm sẽ tăng lên. Nhưng không có giáo thì xã hội sẽ sống trong tình trạng quần hôn và nếu là gái như em Hương Điêu thì bị cả triệu thằng hiếp, kể cả chính anh trai và bố mình. Fò thoả mãn phần thú vật của con người còn giáo chính là người chuyển tải những giá trị đạo đức để cho con người khác con vật đấy đám ngu xuẩn ạ. Đéo thể hiện lấy chuyện kiếm tiền bằng cách nào cũng đáng trân trọng để xoá đi những khái niệm đã được xác lập và nhân loại khẳng định về sự thấp hèn  được.

  Bố chỉ mong chúng mài đừng đem những thứ cặn bã ngu muội mà chúng mài thể hiện ở đây nói  với bọn ngoại bang kẻo mà nhục quốc thể nhá.

 21. #21 by sahadin08 on 2010/11/24 - 01:00

  Đcm ..khuya thế này thầy mới được nghỉ đây…mả xư bố nhà các cô…mà thầy chẳng hiểu con bà gì đang được chởi nhau trên nầy..tuốt cồng tuốt mỏi cả chim ..mả bố các cô phát nữa tráng miệng thế…quán xá toang hoang…ghế bô cứ lồn xà lồn xồn..địt bà các cô phát nữa….để bừa bộn thế nầy à..đứa nầu trong trỏng cho thầy bô nước thầy uống caí nầu ..khát rùi..đcm thầy buồn ngủ lắm rùi mà vưỡn phải ngồi dao việc cho bỏn đây..

  *Tên dũng hói theo dõi giá vàng nhẩy nhót..gấp

  *Con rô chổng đít qua cam pốt xem vụ chen lấn xô đẩy thế lìn nầu mà tèo mấy trăm mạng  ..có cần quyên góp TV cho gia đình mỗi mạng hông thì về bá cáo ..

  *Địt con mẹ tên Zì thối mồm mai cắp sách đi học trên bct bẩu chúng cấm động đậy lúc 2 anh em tên hàn xẻng tỉn nhau…việc này gấp bá cáo thầy xớm…sáng ra mà chưa thấy bá cáo trên bàn thầy thì quay mông ra úp mặt vào vách cầm sãn roi..sắp nát mông đít .

  *Tên lả với tên phẹt mai vầu quốc hội hóng xem mấy tên trong TƯ giả nhời về vụ vi- en-xin..vụ nầy thầy đương tính cho chúng hiu hết..hiu hết..già rùi mà túi nghe TV kể thì ..nói ngu nhu chó..thằng nầu nói thầy quên mặt rùi..

  Đmc nhiều việc phết ..thui dao việc thế đã thầy đi ngủ đơi…đcm mệt quá ..mai lại cày sâu cuốc bẫm ..mả xư bố các cô.

   

   

 22. #22 by Thượng Sĩ Già on 2010/11/24 - 04:43

  Fò thoả mãn phần thú vật của con người @Thằng Bò
  Quảtó thầng puồi Bò vôthần. Mảmẹ mầy về chịukhó đọc dững thuyết của tấtthẩy các TôngGiáo xem bỏn bẩu dư nầu về TìnhDục con nhá…Theo mầy dư nầu là kháiniệm “thúvật”, chongsáng tí Dượng xem. Địtmẹ mầy phát, thế khi nẳm Hai Đứa Nó tỉn nhau ra mầy nhẽ đấy thúvật nhỉ..?
   

  còn giáo chính là người chuyển tải những giá trị đạo đức @cũng thằng Bò
  Cứ phẩy chia đôi quả dắm mầy ra dư lày mới đủ độ hàihước hẹhẹ… Nghe mầy bẩu quả nầy nhẽ cả lũ hổmrầy lồnglộn chưởi Fò đương sướng cong người đây. Thích nhở mãnnguyện nhở…
  Địt ./ mẹ mầy, đã vôthần cứ thích titoe đạođức. Mầy dựa trên cái con cặc gì để kháiniệm “đạođức”. Hay mầy định mang Khổng củ lồn ra dọa Dượng… Nhẽ cũng đéo phải, mầy biết cặc gì Khổng mà lômcôm, nhỉ…. Chỉ còn nước mầy dựa trên cái nềntảng đạođức ở Lừa rùi tunghê dư đúng dồi chứ mẹ hốhố.
  Tiênsưbà mầy, biết đéo gì chiện Tây Mẽo bầyđặt ngongoe. Có dững thứ lũ chúng mầy trọngvọng đưa lên hàng “đạođức” í, bọn Tây Mẽo nó ỉa vầu. Tỉdư lúc đến trường, chúng mầy có dám húng cãi lại “cha mẹ” bầytỏ tưkiến không. Địtbẹ, bỏn chả đập ./ vầu mặt cho í. Ngược lại khàkhà, đối mới một Ông Fò, chúngmầy vô con mẹ ló tư, chả đìđọp chả hạnhkiểm đéo. Đấy, cái đạođức bốlấu của chúng mầy đấy hốhố

  Cơmà nghe giọng mầy quenquen nhờ. Dượng gọi mầy thầng Bò cũng vì nhẽ đới đới. Giật cửa mình hông.

 23. #23 by Thượng Sĩ Già on 2010/11/24 - 05:28

  @Dững thằng nỏ mồm chưởi Fò

  Địtmẹ chúngmầy, nhàta banđầu chỉ đưa ra sự sosánh giữa nghề Giáo mới Fò. Chình đọc hỉu chúngmầy nhậpnhàng cộng sẵn thànhkiến củ cặc bấthủ, chúngmầy nhaonhao lao vầu cãi sinh cãi tử rầng Fò thế lọ thế chai, sâu chưởi Giáo sâu chưởi Giáo ,nhưncách mớicả đạođức blo blah…. Mẫncán nhờ tậntụy nhờ.

  Mảmẹ chúngmầy, cả một nút xúmxít vầu chê Fò thì được, dưng hễ có đứa thọc đít hội Giáo chúng mầy lại hùnghồn phảnđối, mặcđịnh Fò là thứ mạthạng. Đủmẹ chúngmầy, thằng nầu trong chúngmầy tự cảmthấy có đủ nhưncách hơn một ông Fò đứng lên vỗ ngực xưng tên xem. Hay cũng chỉ một lũ đạođức đểu. Cho đến khi chúngmầy cảmnhựn được cái sự câuquý ở nghề mần Fò, chúngmầy đéo là cái cặc gì mới đời nầy, thuakém hẳn một Ông Fò, đươngdiên.

  Nếu bẩu Fò chỉ để giảiquyết chiện “thúvật” là hạđẳng là vươnvươn, nhời thằng cặc nầu quên mẹ hehe. Nhẽ chúngmầy cũng xem con vợ hoặc bà ma chúngmầy là Fò tấtthẩy phỏng. Thế thì chúngmầy nhưnvăn quá thanhtao quá hốhốhố….

  Địt cả dòng chúngmầy, một lũ đạođức đểu.

 24. #24 by minhhuong on 2010/11/24 - 06:01

  Hí hí vừa về nhà, khản cha nó cổ, tội nói quá nhiều. Hôm nay chả mua bán được gì, dù cũng có ngó dăm cái:

   

  Hơ hơ phê quá rồi, đi ngủ. Éo thèm chào chi bộ, kệ mẹ chi bộ. hì hì hà hà

 25. #25 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/24 - 06:11

  Hehe

 26. #26 by Bố on 2010/11/24 - 07:53

  Hố hố hố, bố thấy nhẽ phí nhời để chửi đám vừa ngu vừa bệnh dư đám nầy. ĐM, nhưng ĐM, không dạy dỗ chúng mài thì chúng mài làm hỏng những con nhợn con khác.
  Thằng Sĩ mồm toàn lông như phụ khoa đàn bà kia, mầy chính hiệu thằng đại nhợn. Tộ xư cha mầy.
  Mầy ngu lại còn nỏ mồm là sâu ? Ngu đại ngu ở chỗ mài làm bố mài cười thọt dái vì bất gặp quả tó  bố vô thần rồi blo bla về tông giáo nói ra sao về fò. TG là đức tin của từng bộ phận người trong xã hội . ĐM mầy, mầy đại ngu nên cứ lấy cái đức tin của các nhóm người làm hệ quy chiuếu cho cả nhân loại nhá. TG của mầy đội đĩ lên đầu, bố mài tôn trọng đức tín của mầy. Nhưng bố mài chửi cho mầy ủng mả nếu mầy bắt những kẻ khác phải đội đĩ lên đầu như mầy. ĐM mầy, có tôn giáo thờ con bò, đéo ăn thịt, mầy thấy hầu hết nhân loại ăn thịt bò mầy cũng nhẩy lên chửi hả ? Tổ xư thằng mồm đầy lông !
  Mầy trả lời bố những câu hỏi ở dưới đi rồi be tiếp. Mầy thử hỏi các thằng giáo chủ xem dù đạo của mài hay của thằng đéo nào đó đều thuyết là fò cần thiết nhưng đối với cả nhân loại này vị trí thực trong xã hội của chúng ra sao .

  Con ơi, mầy thoát nhợn mà còn ngu hơn cả những con nhợn nội địa là sâu ? Mầy giở Meox mới Khổng với bố hử ? Chờ đấy con nhá !

 27. #27 by Bất MInh on 2010/11/24 - 08:03

  Chào cô cậu buổi sáng nhể.


  Kinh thật, càng ngày cô cậu cãi càng hăng nhờ. Dáo mới lại Phò, chủ đề hot nhờ. 

  Có cô cậu nào cứ khăng khăng là kiến thức, kinh nghiệm thì cứ phải có Dáo mời truyền đời được nhể, cô nào? cậu nào? đứng lên cho cả quán biết cái mặt ngu nào. À cậu Rai đấy à.

  Ông người tự ổng có cách để đúc kết kinh nghiệm và kiến thức rồi truyền đời mà chẳng cần đến Dáo. Cái này là Cụ sure luôn.

  Đến lúc cần phân công lao động sâu hơn bỗng nhiên xuất hiện một ông Dáo, nhiệm vụ của ổng là ghi nhận/ lượm lặt đây đó các thứ kinh nghiệm kiến thức tập hợp lại và thực hiện việc truyền đời.

  Rồi đến lúc này, với cái mạng internet khỉ gió, nhẽ ông Dáo sắp đươ ̣c về vườn. Kinh nghiệm và kiến thức nhẽ sẽ truyền đời qua đường wifi…cái này Cụ không sure, nhưng nhẽ phải thế.

  Lại nữa cái tư tưởng “Không thầy đố mầy làm nên” của tộc Lừa làm hỏng bao thế hệ khi chỉ chăm chăm tin ông Dáo mà điếu tin vào chính mình. 

  Còn tiếp….
 28. #28 by Bất MInh on 2010/11/24 - 08:18

  Có cô cậu nào ở đây (Lừa) giúp con làm bài tập ở nhà chưa. Cụ chắc là chẳng có ai… Thế nên cô cậu nào biết cái đau lòng khi giảng giải cho con một tiếng đồng hồ. Rồi hỏi con hiểu chưa, rõ không? Dạ hiểu rồi, rõ rồi… nhưng thầy con không cho phép làm như thế… (ôi đau lòng) vì hôm trước có bạn làm vậy đáp số đúng nhưng chỉ được 4 điểm…phải làm đúng cái cách thầy chỉ con thì mới có điểm cao…


  Các cô cậu, hiện trạng Dáo Lừa là như trên, tại sao Dáo không khuyến khích tư di đột phá, tại sao Dáo không khuyến khích tìm hiểu các cách tiếp cận vấn đề khác nhau? tại sao Dáo muốn con trẻ chỉ biết cách của Dáo là đúng?

  Vì Dáo sợ, nếu con trẻ tự biết cách tìm kiến thức nơi đâu thì lúc ấy Dáo chỉ là đống phân.

  Cách hành sử của Dáo như trên còn tệ hơn con phò… Cụ sure.

  Trường hợp trên các cô cậu trả lời con trẻ thế nào?


 29. #29 by tieuthithi on 2010/11/24 - 09:12

  Ôi đỵt mẹ … sáng ra vào quán gặp cái Clip của tên Thiếu làm tim đau quá …
  Thiếu ơi  mày làm chị cả ngày hôm nay u ám mất rùi

 30. #30 by tieuthithi on 2010/11/24 - 09:26

  Quá đau lòng , không thể  xem lại lần thứ 2

 31. #31 by Cocacola on 2010/11/24 - 09:28

  @Em Nga:

  Chuyện cổ tích em Nga kể làm anh sến vật vã luôn: Nhẽ tại anh thiếu tình thương của gái từ nhỏ đến giờ, nên nghe kể có gái đẹp chân dài yêu ai đó vô điều kiện là anh lại sến vật ra.

  Thông cảm thằng Tướng nhé: hắn được gái thương yêu sau khi có trao đổi một số điều kiện, hoặc như anh, mất vô số điều kiện vưỡn chẳng được gái yêu. Cho nên, cả hai thằng đều khó tin chuyện của em.

  Hắn không tin, hắn bảo em phịa. Còn anh, chưa tin thì anh chỉ sến thôi!

  Cảm ơn sư phụ em nói không có WW làm anh yên tâm! Anh ngán chiến tranh lắm rồi!

  Giờ này mà dạt về miền tây chèo ghe bắt cá, chắc vện anh nó phải vớt anh thêm lần nữa, không biết lần này nó có vớt nữa không, hay là nó nhấn anh xuống bùn luôn?

 32. #32 by Enterprise on 2010/11/24 - 09:47

  @Cô Minh:
  Hehe, Cô cứ lấy ví-dụ của Lừa làm gì nhỉ. Chẳng-phải từ-đầu anh đã nói rằng phạm-vi điều anh tranh-luận không có Lừa à? hehe. Cô cho ở Lừa như thế là giáo-dục à? Cô cho giáo-dục là có ai đó đọc đọc nói nói trong cái gọi là sách giáo-khoa (nhưng thứ đó có đáng gọi là giáo-khoa không thì cô tự trả-lời nhé, hehe) là giáo à?
  Giáo có nhiều dạng, ngày-này người ta khuyến-khích self-education cho hợp với điều-kiện hiện-đại. Có xeo hay không xeo thì vẫn là education nhé cô, hehe. Như-vậy cô cần phải có giáo nhé.
  Thế có cần thầy không? Giả-sử Einstein chứng-minh đầy-đủ những thuyết cổ đưa-ra xong dấu-biệt chổ nào-đó. Và bất-kỳ khoa-học gia nào cũng dấu-nhẹm những gì mình phát-minh ra. Cô nào muốn biết tự tìm-hiểu và chứng-minh. Như-vậy nhân-loại có gì để lưu-trữ hả cô? Lần đầu-tiên khoa-học-gia công-bố phát-minh để mọi người hiểu   –   truyền-đạt kiến-thức kinh-nghiệm   –   thì có được gọi là giáo không cô? Vậy cô cổ có được gọi là thầy không? Vậy có cần phải có cổ không? hehe
  Cô có-thể dùng ví-dụ trên áp vào những phát-hiện của dân-gian của cô, hehe.

 33. #33 by liutiu on 2010/11/24 - 09:52

  Ối! Địt mẹ Thiếu! Mầy kiếm được quả lip tởm thế.
  Xãhội Lừa nầy đúng là suy đồi hết tất thảy mọi thứ rồi!

 34. #34 by Bất MInh on 2010/11/24 - 09:58

  Đéo có giáo thì cũng đéo có luôn Einstein bạn anh. @ Dại


  Thằng cu Thomas Edison, có cần đến Dáo mác gì đâu. 
  Thằng Micheal Dell, Bill Cánh Cổng, và vô số các thằng đầu bò khác thoát ly Dáo mác cũng kém cạnh gì cu Einstein, bạn học của Cụ.

  Cụ nhớ cách đây nhiều năm (chắc cả chục năm rồi) trong buổi lễ tốt nghiệp của trường đại học nào đó, rất danh tiếng tại xứ sở của bọn tư bản thúi hoắc. Hình như là Chủ tịch của Oracle hay Sun hay…Cụ điếu nhớ, tay này cũng thoát ly Dáo mác – là sinh viêndanh dự hay gì đấy của trường này, đã phát biểu với sinh viên đại loại như sau (không phải nguyên văn nhế): “…hãy nhìn thằng đứng bên trái bạn – hắn là kẻ thất bại, hãy nhìn thằng đứng bên phải bạn hắn là kẻ thất bại too. Những kẻ thành công lại chẳng tốt nghiệp trường nào ví dụ như tôi, Michael Dell,Bill Gates,…” Nói đến đây Ban tổ chức phải lên mời tay này xuống không cho phát biểu nữa… hế hế.

  Cô Hương gúc giúp cụ chuyện này nhế. Từ khi Cụ đọc được cái này (khoảng từ 1993 – 1997) cụ bỏ học đại học tại chức luôn.

  Quan điểm của Cụ là muốn thành công phải tự tin vào chính mình. Tự giáo duc ̣ mình, và có tinh thần tự phản biện, đừng tin vào các công thức. Dáo Lừa điếu muốn điếu này. Và con trẻ bây giờ chỉ thích công thức thế nên các tài liệu luyện thi mới có dịp bán đầy nhà sách. 

  Câu hỏi cho cô cậu kỳ này: Ai được lợi khi tài liệu luyện thi được mua ầm ầm bởi các con trẻ ngoan hiền?
 35. #35 by liutiu on 2010/11/24 - 10:10

  Bài diễnvăn mà Bất Minh nói đến:
  Google – Bài diễn văn của Larry Ellison tại ÐH Yale

 36. #36 by liutiu on 2010/11/24 - 10:31

  @Bất Minh: Bài phát biểu đó là fake. Tuy nhiên, về quan điểm của cụ: OK!
  http://www.snopes.com/quotes/ellison.asp

 37. #37 by vaidai on 2010/11/24 - 10:32

  @Bất Minh; địt mẹ, mày vẫn mắc phải cái quan niệm cho rằng cứ phải có bằng sư phạm rồi lên đứng lớp mới là Giáo. Tao nói rồi, kể cả mày có ngồi nhà tự học trên mạng, đọc sách thì ngày bé mày vẫn cần người DẠY chữ cho mày. Cho dù đó là hàng xóm, xe ôm, bán xôi, ve chai lông vịt thì người ta vẫn là THẦY DẠY CHỮ của mày, dù chả có cái bằng mẹ nào. Và những cái mày đọc rồi tự sướng rằng mình tự học mà đéo cần THẦY ấy cũng cần có thằng nó viết ra, những thằng đó chính là THẦY của mày đấy, địt mẹ thằng ngu. Lại còn ngu đến độ mang Gết mới cả Đeo ra làm ví dụ việc đéo cần thầy. Địt mẹ, tao phải nói thật có khi ông nội mày hồi xưa bú phải tí da cam nên giờ mày mới ngu thế này. Thằng Gết bỏ học giữa chừng, nhưng là bỏ học ĐẠI HỌC thôi nhá, chứ từ bé tới lúc vào được Harvard thì nó vẫn đi học đàng hoàng nhá. Lồn mẹ thằng ngu, không biết thì ngồi im mà hóng, ý kiến như lồn thế này mà cũng ý kiến

 38. #38 by Cocacola on 2010/11/24 - 10:43

  Ối zời, quả chuyện em Nga kể sến hơn cái clip cu Thiếu nhiều!

  Đành rằng nhơn vật phụ trong clip cu Thiếu có hơi bạo lực chút, nhưng nhân vật chính vưỡn kiên cường “đứng thẳng trong tư thế ngẩng cao đầu”! Thế thôi mà sến vãi!

  Coi ai sến này: Em Thôi Kỳ tắt kinh hưu trí, cu liutiu chắc chỉ mới biết cách “creating baby” chứ chưa có babe. Còn chủ líp, cu Thiếu, còn chưa biết mặt ./ và cơ chế vận hành nữa mà khóc như tận thế!

  Bảo đảm cho các nhân vật trên giữ “nhân vật chính trong líp” rồi gài máy quay lén xem, bảo đảm còn thu được nhiều cái lip hay hơn nhiều!

  Ở xứ Lừa này nhiều khi thấy vậy mà hổng phải vậy! Hehe

 39. #39 by Cocacola on 2010/11/24 - 11:01

  Hồi xưa anh nghịch, pa anh rút hẳn cây que sắt nện anh. Anh ném mảnh vỏ xe vào bếp lửa ma anh cho nó cháy đùng đùng, ma anh điên quá rút hẳn cái mảnh vỏ xe cháy đó dí vầu chân anh, nhựa cao su cháy nhỏ vào bàn chân trái xèo xèo, tạo sẹo phỏng to tướng cho đến giờ.

  Thế nhưng anh có bị chấn thương tâm lý đéo đâu, vưỡn thương pama như thường, về nhà vưỡn hôn ma chóc chóc (giờ thì chip lớp rồi, không làm thế nữa, anh thẹn!)

  Anh cũng không bị ảnh hưởng rồi bạc đãi lũ chip kiểu đó. Vưỡn vui tươi, có gì đâu nà!

  Duy chỉ nhất có bị gái đá tàn bạo thâm độc lâu dài gian khổ trường kỳ … quá nên anh mới đâm ra sang chấn tâm lý thù hận gái (nhất là gái 8X) thôi chứ với pama thì có gì đâu.


  Lip nầy đâu coi là tra tấn được!

 40. #40 by Thượng Sĩ Già on 2010/11/24 - 11:03

  mảmẹ thằng Già Hú Lừa, vửa biên quả cồng dài ngoẵng đào mả bố thằng !/ Bò lại bị đớp mẹ. Phí puồi

  Dưng không vì thế Dượng mầy sẽ nản chí thôi chưởi mầy đâu nhế, chớ mầng vội khàkhà. Dượng bắtđầu đây, kiểu vửa đi đường vửa kể chiện của Ông Cụ í… Cơmà phẩy dẫnchứng tí cho nó hàihước chứ nhở, thì đây…

  Mầy giở Meox mới Khổng với bố hử ? Chờ đấy con nhá ! @ thằng !/ Bò

  hốhốhố… sự đời lắm lúc cũng vui, cứ ốmyếu hẳn phẩy ra vẻ nguyhiểm nó mới ghê hốhố…Mầy dọa Dượng đấy à, biên được cả chữ bông cơ đấy hốhố…Có nhiu mang xài hết coi mậy, được tưng đâu mà già mồm. Địt !/ mẹ mầy, cái trò nhét cứt mồm người của mầy xưa nay vưỡn thế, chả thayđủi thêm mẹ, nhạt toẹt. ( Bẩu thế nhẽ mầy hỉu Dượng rõ mầy là thầng nầu rùi chứ hả hốhố). Dượng xưa giờ đéo chấp mầy, dưng bữa hổm mầy có nhời thỉnhcầu lậylục Dượng đến địt tung mả bố mầy lên. Giờ có tí thìgian ngùi ỉa, Dượng nhón tay làm phúc, của đáng tội hốhố…

  Cắt ngang cứt phát

 41. #41 by kochumbenim09 on 2010/11/24 - 11:18

  địt mẹ thằng thiếu ….mầy ra chợ mua ngay cho thầy cái vồ..xem clip của mầy thầy hết muốn chém gió luôn…phải cho con mụ một vồ .. nếu thầy có mặt ở đấy rồi ra sao thì ra..dcm nó ..hết thuốc rùi .hết thuốc rùi.

 42. #42 by Dom-dom on 2010/11/24 - 11:19

  Có cô cậu nào ở đây (Lừa) giúp con làm bài tập ở nhà chưa. Cụ chắc là chẳng có ai… Thế nên cô cậu nào biết cái đau lòng khi giảng giải cho con một tiếng đồng hồ. Rồi hỏi con hiểu chưa, rõ không? Dạ hiểu rồi, rõ rồi… nhưng thầy con không cho phép làm như thế… (ôi đau lòng) vì hôm trước có bạn làm vậy đáp số đúng nhưng chỉ được 4 điểm…phải làm đúng cái cách thầy chỉ con thì mới có điểm cao…@ Bất
  Sư bố cô, Anh đoán con cô đang học lớp 6 trở lại, đúng hông? Nếu con cô đang học Số học mà cô cứ tương cách giải Đại số vào thì con cô ko bị 0 điểm Anh bé bằng con kiến. Mà pp số học thì bố cô cũng chả nhớ, nghe chửa, vì nó rắc rối, nó khó…
  Nhân tiện kể chuyện vui:
  Cô: – Hôm nay Tý làm bài tốt lắm (BT về nhà).Sao mọi hôm Tý làm kém thế, chắc hôm qua có bố làm hộ hả?
  Tý: – Em phải tự làm đấy ạ! Vì hôm qua bố em đi công tác rồi ạ!

 43. #43 by tieuthithi on 2010/11/24 - 11:22

  ơ tổ sư Lả lét chứ nếu thằng cu trong líp là Lả và con mụ đó là mẹ Lả thì  chị ủng hộ con mẻ dìm đầu Lả vào  chum nước cho tịt mẹ nó mõm luôn đi, chứ đéo phải chỉ dội nứơc vào mồm thế đâu nhé. Cái líp thật như  thế mà còn đéo tin thì  Lả tin  vào  cái đéo gì ? tin vào cái con  trong chuyện  của em Nga á ? Địt mẹ Lả thần quynh. Cái  con đấy(nếu có) cũng  thần  quynh nốt.
  Nói  thêm là vụ 4 quan điểm của Lả chị thấy Lả đéo sai nhưng Lả  đáng bị lũ  gái 8x nó cho  ăn cứt ăn cứt nhá . Sư bố Lả phát nữa

 44. #44 by Thượng Sĩ Già on 2010/11/24 - 11:23

  lại ỉa tiếp…

  TG của mầy đội đĩ lên đầu @!/ Bò

  Lại quảtó mầy phát nữa. Mầy bẩu nhàta ngu, dưng chính mầy lại đéo có tí kháiniệm nầu là chíkhôn cả. Bằngchứng á, đây đây…

  “””Mảmẹ mầy về chịukhó đọc dững thuyết của tấtthẩy các TôngGiáo xem bỏn bẩu dư nầu về TìnhDục con nhá…”””

  Đấy chính nhời vàng ngọc của Dượng banphát cho mầy khi chiều đấy. Còn nguyên hẳn hoi dưới kia, mảmẹ mầy long lên rùi phỏng. Mầy mún đổ cứt mồm Dượng à hốhố, khó phết đấy. Đòihỏi sự liệntập không ngưngngỉ con ợ, cứ phẩy họchỏi các anh các chị trong nầy trước đã con nhá. !/ bà mầy.

  Nhưng bố mài chửi cho mầy ủng mả nếu mầy bắt những kẻ khác phải đội đĩ lên đầu @ !/ Bò

  Vưỡn thấp, chả ăn thua. Nhạt dư dắm thoảng. Cơmà định bẩu mầy BầnNông vì cái lối chụpmũ mớicả tưdi nấynệ của mầy. Dưng Dượng cươngquyết không mần thế, xỉnhục giaicấp BầnNông quá. Phẩy gọi mầy thằng !/ Bò hốhố…

 45. #45 by Cocacola on 2010/11/24 - 11:26

  @Zom: Ừa đúng, hùi xưa anh gà cho chip viết văn. Chip về nhà la oai oái: Cô phê văn của ba viết cụt ngủn à!

  Sư bố cô giáo, văn trẻ con thì nói gì nói mẹ nó ra, dài dòng làm gì? Hở? Văn anh ngắn nhưng thứ khác anh dài, thử một lần rồi coi, cô sẽ thích ngay mà!

  Từ đó chip cạch, không cho anh nhúng vầu môn văn nữa! Hố hố!

 46. #46 by tieuthithi on 2010/11/24 - 11:35

  Hồi xưa anh nghịch, pa anh rút hẳn cây que sắt nện anh. Anh ném mảnh vỏ xe vào bếp lửa ma anh cho nó cháy đùng đùng, ma anh điên quá rút hẳn cái mảnh vỏ xe cháy đó dí vầu chân anh, nhựa cao su cháy nhỏ vào bàn chân trái xèo xèo, tạo sẹo phỏng to tướng cho đến giờ.
  Thế nhưng anh có bị chấn thương tâm lý đéo đâu@Lả
  Pama Lả cũng là hàng quái dị, giờ mới biết vì sao Lả ghét gái bệnh hoạn thế

 47. #47 by Enterprise on 2010/11/24 - 11:36

  @Cô Lả:
  Hehe, chắc cô lại dạy chíp viết đại-loại thế-này: Nhà em có nuôi một con gà-trống. Hôm-qua bố em mới thịt nó xong.

 48. #48 by Dom-dom on 2010/11/24 - 11:39

  Các cô cậu, hiện trạng Dáo Lừa là như trên, tại sao Dáo không khuyến khích tư di đột phá, tại sao Dáo không khuyến khích tìm hiểu các cách tiếp cận vấn đề khác nhau? tại sao Dáo muốn con trẻ chỉ biết cách của Dáo là đúng?

  Vì Dáo sợ, nếu con trẻ tự biết cách tìm kiến thức nơi đâu thì lúc ấy Dáo chỉ là đống phân.@ Cô Bất
  Sư bố cô, anh lại chửi cô một cái nữa vì tư tưởng khô cứng của cô rồi. Đấy ai cũng nghĩ như thế thì bảo sao cả xứ Lừa nó chửi Giáo và rồi cả xứ chả bao giờ hết Lừa, vì thế hệ Lừa nọ đẻ tiếp ra thế hệ Lừa kia. Nhưng tất nhiên Anh cũng thông cảm với cô vì có phải ai cũng là Tinh hoa đc đâu. Ngay cả Giáo cũng có khi ko hiểu cho Giáo, và tự chửi Giáo cũng là chuyện thường. Hôm rồi, Anh đến nhà một Giáo, chị khoe con gái vừa dịch đc một cuốn truyện, và khen con viết văn hay, rồi ấm ức phàn nàn ngày con còn đi học (cuối cấp2), cô giáo nó lại bảo nó ko biết làm văn. Anh phải an ủi, văn lúc bỏn học là văn nghị luận đòi hỏi lập luận CM, Giải thích, nhiều người có tâm hồn văn chương, phun châu nhả ngọc, nhưng cái vụ lý luận lô-gic kia thì lại yếu. Nghe rồi, mặt chị mới giãn nở ra.
  Sư bố cô, nếu ko ở trong cuộc, nếu chỉ nghe hơi nồi chõ, nghe con nghe cái, mà phán thì chẳng khác nào thằng mù sờ chân voi. (còn tiếp)
 49. #49 by ThuaTuong on 2010/11/24 - 11:46

  Hơ, cái chủ đề “Gáo với Dừa” nhạt phếch, bà Dzì đã lật qua, lật lại, từ “chửi ngành giáo” đến “chửi thẳng giáo” rồi “giải nghiệm với giáo”, hết mẹ cả hứng lẫn nứng rồi mà bọn mày cứ mãi lãi nhãi là làm sao ? Ngưng được chưa ?


  Quán xá lộn con mẹ nó xộn, làm anh phải tạo 1 cái black-list, mặc định những thằng nào sủa là anh pắng, dù là sủa anh. Nghe đéo được cái gì, lại bực mình, điên mẹ đầu, nhức con bà nó óc, … chưa kể lật cồng mỏi mẹ nó chim. Đề nghị bà Dzì sắm thêm mấy em chạy bàn cho quán, bơm thêm trà, châm thêm lào cho các bác, nhưng cũng kiêm luôn bảo kê quán. Hễ thấy con lừa nào hóng hớt, tóng tớt, ồn ào trong quán, vã mẹ alô. Lỗi lặp thì trở đầu ống điếu mà tộn, thậm chí trét phân tươi vào cho nó xong. Long con mẹ nó óc, địt mẹ.

  @Tượng Tìn :
  Cảm ơn em, nhờ em mà anh được biết DDOS cũng có thể hack được các website, để tối về anh thử thử. Còn bao nhiêu thằng web ngoài kia đang chờ để được hack, phỏng :D.
 50. #50 by Bố on 2010/11/24 - 12:00

  Tộ sư cha thằng sĩ mồm toàn lông như con fò trong clip “CA bắt mại dâm”.
  Còm thứ 1 chiều nay của mài là một thứ cứt. Nó  thể hiện mài là thằng hạ đẳng về mọi phương diện. Bố dạy đây, con:
  Mài muốn bật lại bố thì mài phải đập lại từng ý bằng lập luận dẫn chứng. Sao mài vẫn dữ thói con nhợn mà há mỗm nhợn để chửi đổng hả ? Mài làm nhục những con nhợn đã thoát chuồng nội địa đến thế sao hả thằng mồm toàn lông fò ?
  Tộ cha mài,  mài vừa cực ngu vừa bố láo khi sủa   “
  chịukhó đọc dững thuyết của tấtthẩy các TôngGiáo xem bỏn bẩu dư nầu về TìnhDục con nhá” .
  Ngu quá con ạ.  mầi cố tình hay ngu sẵn để đánh đồng tình dục và đĩ hả con ? tôn giáo của mài thờ đĩ thì mặc bố mài  nhưng mài đéo được phép áp đặt cho các TG khác nghe con . Sao mài ngu hết phần của những con nhợn nội địa thế ? Cái mả cha mài có biết có những TG còn tởm fò hơn cả xã hội theo Khổng không hả con ? Dư nầy:

  As you realize, Islam has a very serious moral code. It does not approve of any sexual practices, outside marriage. Islamic legislation includes very severe punishments for adultery. To go to a prostitute earns the man the same severe punishment. When we want to know the answer Islam provides to a social problem, and prostitution is one, we have to consider Islamic society as a whole. In a Muslim society, no woman needs to work in order to earn her living. Many prostitutes are first drawn into this horrid practice by their poverty.