BOIP: Bomb over IP [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nổ vỡ mạng [2]

Hi nhândân các cô,

Hôm nay kếtthúc chẵn 1 tháng thiđấu BOIP Contest #1.

Kếtquả như sau:

(1) Tổngsố thísanh: 13.

(2) Số thísanh Vàng Son: 2 (15%).

(3) Số thísanh Bần Nông: 3 (23%).

(4) Thísanh già nhất: Ms Ja Khong Deu, 67.

(5) Thísanh trẻ nhất: Ms Dai Tuong Xitin, 13.

(6) Tổngsố Líp dự thi: 24.

(7) Số Líp hợplệ: 24 (100%).

Điểm BOIP cụtỷ các thísanh như sau:

#1 Ms Euro, Vàng Son: 7,850.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=NzZvvyytQiY.

Em Gô còn một Líp dự thi hợplệ nữa điểm rất cao dưng Trung Tướng quên bố nó linh rùi hehe đàng nầu em chả Champion nhở.

#2 Ms Ja Khong Deu, Tinh Hoa: 3,371.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=mSd60lkfIR4.

#3 Ms Minh Zung, Tinh Hoa: 2,521.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=k_D56R4Riv4.

#4 Ms Minh Huong, Vàng Son: 1,293.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=52hNiYauNQo.

#5 Ms DG, Bần Nông: 1,121.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=dOSVW7MX6JI.

Các thísanh cònlại điểm đều dưới 1K, gồm:

*Anh Trai Phot Phet (Tinh Hoa).
*Vangson Donkey (Tinh Hoa).
*Dai Tuong Xitin (Bần Nông).
*Hoang Viet (Tinh Hoa).
*Dragonfly (Bần Nông).
*Thoi Mom (Tinh Hoa).
*Delete (Tinh Hoa).
*Ketui (Tinh Hoa).

Trung Tướng côngbố em Euro tức Gô đoạt giải Only Prize Of BOIP Contest #1. Sin trúc mừng trúc mừng.

Mời em Gô bốt (PM) tàikhoản Paypal tại đây đặng Trung Tướng gởi phần giải Cash (50 Ông Tơn) tới em. Trước khi gởi, Trung Tướng sẽ cồngphơm again bên nhà em for sure. Phần giải Hiệnvật sẽ gởi later.

Trung Tướng tuyênbố Close The BOIP Contest #1, và Open The BOIP Contest #2, as follows:

BOIP Contest #2:
Vangsons Got Hero

Contest nầy nhằm tìmkiếm dững tàinăng Bựa thựcthụ, grand-prix của nó chính là sự ngưỡngmộ vôđối từ thousands Vàng Son & Tinh Hoa around here.

(A) Thểlệ

(i) Đềtài: Âmnhạc, Hộihọa, Sânkhấu, Điệnảnh, Đờisống.

(ii) Đốitượng thamgia: Không hạnchế.

(iii) Sốlượng bài thi: Không hạnchế.

(iv) Bài thi bắtbuộc thísanh tự làm.

(v) Thờihạn gởi bài, chấm bài, trao giải: Không hạnchế.

(vi) Giámkhảo: Trung Tướng Kèn To.

(vii) Giảithưởng: Hâmmộ Vôvàn từ các Vàng Son & Tinh Hoa.

(B) Nộidung

(i) Các cô, tức BOIP Contestant, tự chế một video clip rùi bốt nó vầu Youtube. Gọi là Youtube Clip.

(ii) Bốt Youtube Clip xong, các cô bốt cồng đăngký dự thi BOIP Contest #2 tại Quán, dẫn linh tới Youtube Clip đó.

(iii) Clip được nhiều Bựa khen sẽ được Trung Tướng listing, phântích, giớithiệu trên mặt tiền Quán, với entry riêng.

(iv) Nộidung Clip nên bám Đềtài quyđịnh ở Mục (A). Các cô sẽ rất được nồngnàn bởi Vàng Son nếu nó thểhiện các tàinăng như Hát, Đàn, Nhẩy, Vẽ, Diễn Kịch, Mần Phin, Giồng Vườn, vươnvươn vươnvươn.

(v) Mọi hànhvi saochép, trộmcắp, bịpbợm, lừađảo.. sẽ bị khinhrẻ nhiệttình & lâubền.

Nầu các cô mời mời.

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Nhândân: (Nhân dân).
– Kếtthúc: (Kết thúc).
– Thiđấu: (Thi đấu).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Tổngsố: (Tổng số).
– Thísanh: (Thí sanh).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Cụtỷ: (Cụ tỷ).
– Cònlại: (Còn lại).
– Côngbố: (Công bố).
– Tàikhoản: (Tài khoản).
– Cồngphơm: (Cồng-phơm).
– Hiệnvật: (Hiện vật).
– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Tìmkiếm: (Tìm kiếm).
– Tàinăng: (Tài năng).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Ngưỡngmộ: (Ngưỡng mộ).
– Vôđối: (Vô đối).
– Thểlệ: (Thể lệ).
– Đềtài: (Đề tài).
– Âmnhạc: (Âm nhạc).
– Hộihọa: (Hội họa).
– Sânkhấu: (Sân khấu).
– Điệnảnh: (Điện ảnh).
– Đờisống: (Đời sống).
– Đốitượng: (Đối tượng).
– Thamgia: (Tham gia).
– Hạnchế: (Hạn chế).
– Sốlượng: (Số lượng).
– Bắtbuộc: (Bắt buộc).
– Thờihạn: (Thời hạn).
– Giámkhảo: (Giám khảo).
– Giảithưởng: (Giải thưởng).
– Hâmmộ: (Hâm mộ).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Nộidung: (Nội dung).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Phântích: (Phân tích).
– Giớithiệu: (Giới thiệu).
– Nộidung: (Nội dung).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Nồngnàn: (Nồng nàn).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Tàinăng: (Tài năng).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Saochép: (Sao chép).
– Trộmcắp: (Trộm cắp).
– Bịpbợm: (Bịp bợm).
– Lừađảo: (Lừa đảo).
– Khinhrẻ: (Khinh rẻ).
– Nhiệttình: (Nhiệt tình).
– Lâubền: (Lâu bền).

*** 1. #1 by DG on 2010/11/19 - 23:04

  Và cuối cùng, anh gửi lời đến nhân vật gọi là “An Hoàng Trung Tướng”.

   

  Thôi, cồng này anh sẽ cồng sau, dài rồi! sorry chi bộ!

 2. #2 by tinhxanh on 2010/11/19 - 23:05

  Anh vừa còm một phát chất lượng, thì bị yahoo nuốt mất bà nó. Đại loại anh khuyên bảo tên Lả nên tự suy nghĩ thấu đáo trước khi còm. Hắn lên đây bật lung tung chẳng qua hắn cũng chỉ luyện tập kĩ năng sống thôi. Dưng Anh nghĩ khác, những gì hắn luyện tập, với Anh chả để làm mẹ gì!


 3. #3 by DG on 2010/11/19 - 23:16

  Có một sự thực rất trùng hợp, hôm nay lúc đi làm về, anh cũng nghĩ đêm nay sẽ là đêm mà anh bốt comment cuối cùng trên blog này, trùng với blog Euro, người bạn thân mà anh chưa hề gặp mặt.

   

  Anh tởm lợm với các comment của cô Lả, và cách a dua hậm hực của blog Minh Hương, rất tiếc rằng đây là hai blogger anh đánh giá tương đối cao lúc ban đầu!

   

  Anh thông cảm với tên “An Hoàng Trung Tướng”, nhưng anh băn khoăn rất nhiều ở chỗ khi cô có cái tâm tốt như vậy, có cái chí lớn như vậy, có trái tim nhạy cảm như vậy, mà sao cô thiếu một cái quyết đoán cực kỳ cần thiết?

   

  Phải chăng cô sợ không có người tham gia vào blog của cô? Phải chăng cô ra sức câu kéo, xuề xòa, dù đó chỉ là các blogger mà tầm tư duy, tình cảm, đẳng cấp mãi mãi chỉ gói gọn trong hai chữ “người viết blog”? hả cô?

   

  Anh không ghét cô, anh không giận cô, nhưng anh thương cô! Hehe, suy nghĩ của cô về câu này của anh như thế nào cũng được!

 4. #4 by LUUMANH on 2010/11/19 - 23:22

   

  @Dái Ghẻ : Anh đéo tin thằng Tướng tin và Hương là  tintin cũng như anh đéo tin em Hường già khắm . Thái độ biểu hiện trên lốc không quan trọng bằng nội dung và đặc biệt đây ko phải là chỗ để chiều nhau. Không nhất thiết mọi còng và nội dung phải chuẩn mực theo đặc tính từng nick hoặc luôn luôn 1 nick có nhiều còng hay. Anh đéo thích tính cách thằng Lả ./ dưng anh vẫn thích nghe nó nói vì có nội dung, có lý luận . Anh thích nghe thông tin, cảm nghĩ nhiều chiều và ủng hộ mọi chửi bới, khinh miệt của các nick và cũng ủng hộ luôn cách chú dậy dỗ các già hói, tintin kể cả anh đây, đấy là một cách thể hiện quan điểm . Tuy nhiên nếu  là spam thì kết quả ngược lại.  Cố lên đi cô

 5. #5 by hùng hục on 2010/11/19 - 23:22

  Dô đi hả em? Sao đang bẩu thi thố vi đéo xi líp cơ mờ giờ đùng đùng bỏ đi là sao! Đéo gì cũng đi luôn hử mầy? Dù sâu thì cũng chúc em và mầy dững gì tốt đẹp nhứt!

 6. #6 by Mit on 2010/11/19 - 23:31

  Nhìn ra ngoài giời trời u ám quá, vầu đây hóa ra em Rô xinh đã ô-rờ-voa mọi người!  Mụ Bựa đâu rùi, còn fò fạch chết dí ở đâu chưa về?!  Em Rô xinh cứ bình tĩnh, cứ ở lại nhé em nhé.  Nghỉ vài ngày hạ nhiệt rùi lại vầu cười với chi bộ, ok?

 7. #7 by Cười Tung Dắm on 2010/11/19 - 23:32

  Ôi mả mẹ, anh là người mới vầu coán, chưa chưởi được bâu nhiêu mờ làm sâu dững người anh muốn thâm luận cùng lại giận dỗi bỏ đi hết thế nầy. Buồn quá.

 8. #8 by minhhuong on 2010/11/19 - 23:41

  và cách a dua hậm hực của blog Minh Hương @ DG

  ————

  Tất cả những tranh cãi của Lả mấy ngày qua làm cho em cảm thấy rất lải nhải, đéo ưa lão Lả chút nào. Nhưng tới hôm nay khi Lả đúc kết cách nhìn của lão ý, thì bản thân em đã phải cúi đầu XIN LỖI Lả.

  Lả đéo nói về cá nhân Rô, Lả nói về cái khác.

   

  Tự nhìn bản thân, em mắc 3 trong số 4 cái quan điểm mà Lả nêu ra. Tại sao 1 đứa như em, khi sống ở Tây nghĩ về bọn Tây thì không chấp nhận những quan điểm như thế, nhưng khi nghĩ về Lừa thì lại coi nó là hiển nhiên?

   

  DG: Anh thì luôn hiểu nhầm ý của em. Và em đéo bao giờ xin lỗi anh như vừa rồi phải xin lỗi Lả.

 9. #9 by minhhuong on 2010/11/19 - 23:48

  @DG: Công nhận DG kém tắm đéo chịu được. Riêng chuyển Cò Lả công kích cá nhân Rô, ai cũng chửi rồi, trong đó có em.

  Nhưng riêng tham luận về 4 quan điểm Lừa luôn mắc phải của Lả, nó đéo liên quan tới cá nhân Rô, và em ủng hộ Lả ở bản tham luận này.

  Địt mẹ anh, đéo được nhập nhằng, phân biệt cho rõ ràng, chỗ nào em chửi Lả, và chỗ nào em công nhận Lả logic.

  Đéo thích nghe nhiều chiều thì cứ việc.

 10. #10 by tieuthithi on 2010/11/19 - 23:49

   Mọi  người  làm sao vậy nhỉ , hình như mọi người đã quên mất là vào đây để làm gì ?
  @ Rô : chị đoán được lý do em đi hoàn toàn không phải vì Lả
  @ DG : dù  cho DG có ở lại hay không thì cũng phải nói là DG đang phát biểu cực kỳ cảm tính ,DG đang nghĩ thay  cho người khác đấy

 11. #11 by minhhuong on 2010/11/19 - 23:52

  @DG: Đã bảo là em tự công nhận em mắc 3 trong số 4 quan điểm Lừa hay mắc phải của Lả. Em hoàn toàn chưa thoát Lừa. Không thấy à?

 12. #12 by phot_phet on 2010/11/19 - 23:54

  Chưởi nhâu vui nhở. Zẹp za để anh vầu chỉ đạo cái nầu. Anh hiểu cái suy tư của thằng Lả cũng như cái tâm tình của em Gô. Anh cho rằng, mạng thì ảo nhưng người thì thật và đời cũng thật nốt. Những gì chúng ta thể hiện trên nầy cũng là một phần biểu lộ của tâm tính. Anh nói thế đã vắn chưa chi bộ chó đểu???

  Cá nhân anh cho rằng liền bà vốn đã ngu rùi, những thằng chấp chiện liền bà còn ngu hơn. Tất nhiên là ngu hơn liền bà rùi, không nhẽ bò?! Thế nên, câm mồm!

  Hố hố, thế đéo nầu anh lại há mõm ra cơ chứ?

 13. #13 by LUUMANH on 2010/11/20 - 00:00

  Anh xờ pam phát nhá

  @Dái Ghẻ : Anh cũng đéo ưa chú chuyện học thằng Mặt./ về cách xưng hô đâu nhưng chú thấy chưa, em Hương nó đúng tính đờn bà chưa, cẩn thận chưa, bốt phát mấy cồng để chứng minh là em thế lầy, em thế lọ. Công chú đấy. Hố hố

  @ Phẹt Liệt : Thế Phẹt không đi làm thằng quất mù à .

 14. #14 by langle179 on 2010/11/20 - 00:04

  Eo ơi..các Bựa viên sến nhão!

  Lả đang mượn gió bẻ măng nói chuyện chính trị .  (Từ 1 đến 4 toàn chuyện nhạy cảm không à!).
  Tuy nhiên cũng chưởi địt mẹ Lả phát. Em Rô trong trắng và ngây thơ như tờ giấy (ít nhất đối với anh). Tránh xa em Rô của anh ra!
 15. #15 by phot_phet on 2010/11/20 - 00:05

  Mẹ ốm, Gấu mệt, trym trĩ độ ba, đít ung thư. Anh khất rùi còn zì. Vửa zìa.

 16. #16 by minhhuong on 2010/11/20 - 00:11

  @DG lần chót: việc người ta phát biểu “à, tôi hiểu tham luận 4 tật của anh rồi” đéo đồng nghĩa với việc người ta không có ngần đấy tật.

   

  Lúc đéo nào cũng làm ra vẻ là tôi hiểu cô lắm, tôi đi guốc trong bụng cô,  toàn suy diễn vớ vẩn.

 17. #17 by Già Không Đều on 2010/11/20 - 00:13

  1 – Anh chốt hạ thêm một đặc trưng Lừa nữa:
   Quan điểm 4: Thằng cướp lại đăng đàn hô hào chống cướp. Thằng khách dân chơi lại đi chửi gái mại dâm.(@ Cò Lả phán)

   2 – @anh Lả: đã hiểu anh muốn nói gì. Okie.( @ Hương to Chi bộ & Cò Lả)

  3 – Chị ủng hộ Lả nói nữa đấy, cho tới khi không còn bựa nào thốt lên câu «chả hiểu mẹ, lèm bèm(@Hương to Chi bộ)

  4 – Đéo hiểu thì lôi 4 mục Lả vừa đúc kết ra xem lại. Xem lại rồi mà vẫn chưa hiểu thì bắt đầu hỏi. Thói đâu chưa hỏi đã spam.(@Hương to Tướng Tin)

  5 – Lả đéo nói về cá nhân Rô, Lả nói về cái khác.(@Hương to Cò Lả)

  6 – Cuộc chơi nào cũng có lúc dừng, bởi vậy khi thấy chơi hết vui thì Rô sẽ dừng tại đây( @Rô to chi bộ)

  7 – đã biết bao em Vàng Son hay ho ra đi. Hê ơi Rô ơi…(@Thầy Lang bang quơ to chi bộ)

  8 – Hehe, cãi nhau nghe có vẻ nghiêm trọng nhể?(Dê Già)

  9 – À mà Rô nghỉ đi là phải đã lải nhà lải nhải lại còn làm anh em mâu thuẫn(@Lưu Manh to Rô & Chi bộ)

  10 – mà sao cô thiếu một cái quyết đoán cực kỳ cần thiết?Phải chăng cô sợ không có người tham gia vào blog của cô?(Dê Già to Bà Zì)

  (Tiếp còm sau…)

 18. #18 by Già Không Đều on 2010/11/20 - 00:14

  Đù Mẹ Mấy Cô Túm lại phát Anh xem sự việc là cái cặc gì nào? úp úp mở mở xiên xiên đâm đâm bâng bâng quơ quơ đéo hiểu ra mấy Cô là thể loại gì nữa ở cái chi bộ Hổ Lốn này? Địt Mẹ Anh ngu thật rồi,chậm hiểu thật rồi, dộng 1 kg muối I ốt rồi mà đéo tỏ tường mấy Cô lùm xùm lải nhãi vụ Clip Em Rô đạt giải mới điều 4 Cò Lả là cái gì hử? để em Rô quyết ra đi

   Mấy Cô liệu hồn trả lời Anh ngắn gọn, thẳng thắng, đơn giản, dễ hiểu, kg cạnh khóe, không vĩ mô, không hàn lâm mả mẹ gì hết nhé. Đừng để Anh nổi khùng Anh đốt mẹ quán đéo có chỗ mấy Cô chơi bây chừ?

  Địt Mẹ Mấy Cô có liên quan vui lòng trả lời.Anh cần cái Túm Lại

 19. #19 by langle179 on 2010/11/20 - 00:24

  @Già không đều:

  Em Rô là phụ nữ, em tham dự quán vì nó làm em vui, nay có lẽ em không thấy vui nữa em ra đi. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu. 
  Lả là đàn ông. Lả tham dự quán vì nó hợp với xu hướng chính trị của Lả (đó là anh nghĩ thế). Lả mượn chuyện em Rô để nói những chuyện sâu xa hơn ít người dám nói. (Riêng mục 3 của Lả mà ra ngoài đời nói vậy thì đám đông quần chúng phẫn nộ sẽ uýnh Lả tơi bời).
  Một số đồng chí khác thì hơi cảm tính làm anh ngạc nhiên. Bựa Viên được rèn luyện mà lại để cảm xúc lấn át thế sao?
  Sư bố chi bộ sến nhão! Tốn công của Zì Bựa bấy lâu nay! Nước đổ đầu vịt hết!
 20. #20 by hùng hục on 2010/11/20 - 00:31

  Ờ chi bộ chưởi nhau đéo gì anh chả hiểu mẹ! Nhẽ anh già như cẩm hói rồi huhuhu.

 21. #21 by minhhuong on 2010/11/20 - 00:41

  @Già Không Đều: Em thừa nhận em đéo ưa Cò Lả vì lão ý chuyên đả kích cá nhân cái Rô nhiều lần rồi, đéo phải vụ Boip này là lần đầu tiên.

  Nhưng bản tham luận 4 quan điểm của lão ý thì em công nhận nội dung của nó là có thực và em nhìn nhận giá trị của nó.

  Chuyện nào ra chuyện ấy.

 22. #22 by Mit on 2010/11/20 - 00:42

  Cái đéo gì mới sáng ra chi bộ đã hết sức nghiêm trọng thế này?  Cụt cả hứng!!!  Dượng Sỹ exhibitionist du jour đâu, vào đây tụt cái quần xì lịp rằn ri chiền thống làm màn strip-tease cho các già hói mới các em tintin còn đú cái nào…hehehe 

  @ Lả đồng hương của Mít

  Lả nên phân biệt rõ chiện em Rô được giải (theo Mít thì fair and square), và phân tích xh Lừa vốn còn rất nhiều thứ rất hãm lìn (Cái này Mít đồng ý với Lả). 

 23. #23 by Hoàng Việt on 2010/11/20 - 00:46

  Zạt cbn hết ra để anh hô khẩu hiệu nầu :

  Tôi có thể thua cuộc, nhưng không bao giờ bỏ cuộc!

  ha  ha hi  hi he he  !!!

 24. #24 by hùng hục on 2010/11/20 - 00:50

  Địt mẹ chi bộ thần quynh cả lũ à? Từ già hói đến tintin, địt mẹ chi bộ, dức mẹ cả đầu!

 25. #25 by Già Không Đều on 2010/11/20 - 00:59

  Địt mẹ nếu như em Hương và em Mít nói ( và đa số mấy Cô cũng thấy đúng thế, kể cả em Gô mới đồng chí Lả) thì có củ cặc gì đâu mà phức tạp nhỉ?

  Theo Anh,

  1 – Địt Mẹ Cò Lả trong sâu thẳm con Tim hay con Chim đéo ưa em Rô về mặt cá nhân hay xì líp Lồn có mùi mồ hôi 5 Băm nhưng đúng luật thì địt mẹ Lả làm ơn làm phước đéo có thò vào mấy câu cạnh khóe ở mỗi cồng như kim đâm mà đéo có tác dụng châm cứu mẹ gì như Bác Tài Thu ấy. Cô nói đến chính trị xã hội cô mần ơn Note rõ ràng là..chính trị xã hội,đéo liên quan đến Con Tim hay Cái ./ của Rô hay Xì Lịp gì gì của Rô nữa,ok hông nói nhanh địt mẹ Lả?

  2 – Phần em Rô đéo phải tự ái hay mong manh dễ vỡ đến thế, em cứ xem như Lã cao siêu như thằng giám đốc nhà thương điên Biên Hòa ấy,mỗi cái bệnh viện đó mỗi Lả mần Director là tỉnh táo thôi,kệ mẹ Lả .Mà em cũng có khoái Con Tim hay Con Chim hay con Nơ ron thần kinh mả mẹ gì của Lả đâu mà lăn tăn mất thì giờ vàng ngọc.

  3 – Mấy cô khác, kiếm Lịp mới hay hay mà chơi mà học đi không thì ngồi im mần khán giả cổ vũ hay bình luận hay góp ý Lịp được rồi,quên mẹ em Gô mới Lả hết qua thứ hai này thui được hông mả mẹ các Cô đừng để anh khùng nhế?

  Anh vẫn còn yêu các Cô lắm !

   

   

 26. #26 by Già Không Đều on 2010/11/20 - 01:10

  Ơi Địt Mẹ Thằng Hoàng Việt, Cô lại cạnh khóe cái đéo gì đó hả ? Khẩu hiệu của Cô túm Con bà nó lại là Cô hô cho ai nghe, về vấn đề gì cụ thể,  mục đích của khẩu hiệu là gì? Có thể gây hiểu nhầm khẩu hiệu không? động chạm cái Lồn hay Con Cặc nhạy cảm của Bựa Viên nào không?

  Địt mẹ Cô đừng có bắt chước kiểu :

  “Không có gì quý hơn độc lập tự do” mới lại< “Không có gì”…(thì) quý hơn độc lập tự do >nhá !

  Địt mẹ Cô shot  nữa cho nhẹ bìu nào !

 27. #27 by Mit on 2010/11/20 - 01:23

  . Quan điểm: “Làm chính trị phải có thủ đoạn dơ bẩn”.

  Ngạc nhiên là Sỹ Già Dâm, mặc dù ăn ngủ ỉa đái nơi xứ sở văn minh, vẫn dám mở mồm tán dương suy nghĩ nầy! Mít ở Mẽo nói thử coi có chính trị gia nào ở Mẽo chơi đòn bẩn mà không bị cử tri nó oánh cho nhừ đòn hông?@ Lả

  Chính chị chính em thì phải bẩn rùi, tư bản hay đéo đâu thì cũng vậy.  Hehe Trước khi các đồng chí đồng thanh “à há” rùi ném đá Lả, Mít xin nói rõ mỗi cộng đồng (xh) chấp nhận độ bẩn khác nhau, vì dững điều kiện khác nhau.  Do đó ở Mẽo chỉ cần tên ứng cử viên gốc Lừa viết thư đến bọn Mễ hết sức lịch sự nhắc nhở bọn bỏn là “chúng mày nếu đéo có citizenship Mẽo, đừng đi bầu nhá.  Đi bầu là vi phạm luật đới!”  Lập tức có bọn đứng lên chỉ mặt, “Sư bố mày kỳ thị chúng ông?  Mày intimidate chúng ông??!”  Thêm vài bài báo đài lập đi lập lại giai điệu trên, thế là toi chàng gốc Lừa…hehehe  Một ví dụ về dirty political game tại Mẽo.  Còn chính chị chính em ở Lừa nó mang mầu sắc khác.  Mít không muốn bàn vầu đấy.  Chi bộ tự hiểu.

 28. #28 by Anh Văn on 2010/11/20 - 01:26

  Địt mẹ giờ này mà Bựa đéo phải mặt ./ đi hoang chưa về nữa à ? Chi bộ sắp loạn mẹ .

 29. #29 by Anh Văn on 2010/11/20 - 01:27

  Địt mẹ chi bộ thấy rân chủ khó chưa  hé hé

 30. #30 by Già Không Đều on 2010/11/20 - 01:28

  Địt Mẹ Cô nào nhai đi nhai lại cố tình quậy hoặc gây không khí đấu đá mới cà khịa thòi lòi cái tâm tính đéo chấp nhận được trong tư thế Bựa Viên thì Zì với tư cách chủ quán địt mẹ cứ quân phiệt khóa nick hết mẹ mấy Cô đó đi , kể cả Vàng Son hay Tinh hoa hay Bần Nông kiểu gì !

  Địt Mẹ cái chợ Trời cũng phải có luật lệ của nó chứ !

 31. #31 by Thanh An on 2010/11/20 - 01:30

  E chào chi bộ nhé. E theo dõi chi bộ tranh luận từ nãy tới giờ nhưng không dám lên tiếng.

  Như E đã nói, E mạnh dạn comment ở quán, vì E thích những comment của chị Rô, a Sỹ, a DG … nhưng lúc này, chứng kiến các a chị như vậy E thấy buồn. E nghĩ a Langle179 nói có phần chưa chính xác, thậm chí còn sai to khi post comment đánh giá về những bựa viên mà a cho là cảm tính không ngờ.

  Bởi vì theo dõi đã lâu, đọc kỹ comment của những người này E thấy và E khẳng định họ không phải như a đánh giá và hoàn toàn có thể ngược lại với cả chính a.

  E tin là a DG có lý do của riêng a í, chị Rô Xinh cũng vậy. Là “bựa gộc”, hơn nữa E học được từ các a chị này qua các comment rất nhiều điều, thì E tin rằng hẳn quyết định của các a, chị ấy là có lý do và có suy nghĩ chín chắn.

   

  Còn về a Cò Lả, có lẽ hành động trân trọng nhất mà E thể hiện được suy nghĩ của E về a ý, đó là … E sẽ không bao giờ tra luận với ý nữa.

   

  Rất buồn vì E vừa mới vào post comment ở đây được 2 ngày, đã đủ cho E có một kỷ niệm, mặc dù E chưa biết là buồn hay vui, chi bộ nhỉ!

   

  Hi hi, dòng cuối comment trên Buas Blog, “Chúc chi bộ vui vẻ”!

 32. #32 by khung on 2010/11/20 - 01:30

  Chào các cô chú. Công nhận các cô các chú xibam ghê thật. Cứ vài ngày ko vào quán là lật cồng mỏi tay
  Dì V xem lại nhé, anh vào mọi log yahu đều ko trở ngại, trừ cái của dì, rất thường khi chỉ thấy trang trắng, là sao ?

  Nhưng bản tham luận 4 quan điểm của lão ý thì em công nhận nội dung của nó là có thực và em nhìn nhận giá trị của nó. @huong

  tò mò.

 33. #33 by Thanh An on 2010/11/20 - 01:33

  À quên, em xin chân thành cảm ơn Trung Tướng nhé.

  Em sẽ nhớ clip dành cho em của anh Già không đều, cảm ơn anh.

 34. #34 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/11/20 - 01:48

  Ơ địt mẹ chi bộ bựa này kém tắm thế nhờ.

  Trong trường hợp này mình thấy đẳng cấp bựa của mình cao hơn hẳn bọn này mẹ rồi.

  Bởi một phẩm chất bựa mà mình học được của chi bộ là “biết bắt tay nhau sau cuộc chiến”.

  Đồng ý với bạn Lưu Manh mặt (…he he he), bạn DG bỏ kiểu cồng rao giảng đạo đức cá nhân đó đi. Cuộc chiến hãy cứ tiếp tục nếu mọi người còn cảm thấy kô thỏa đáng. Kết thúc thì ôm hôn nhau hoặc sờ mó nhau mẹ đi cho nhanh. Có đéo gì đâu.

  Bạn Rô quên mất khẩu hiệu vào quán ban đầu rồi à, come on.

  Làm đẹp lòng nhau thì có điếu gì hay ho đâu. Ở ngoài đời thực đã quá ngán món “toại lòng nhau” này rồi còn gì.

 35. #35 by Già Không Đều on 2010/11/20 - 01:51

  Ớ An An Quách Em !Anh có phải là Hà Dzũng đâu? Sao em nỡ bỏ anh ra đi theo Nẫu nào ?

  Xa mặt cách lòng! địt mẹ xì líp toàn hoa tươi thế rùi cũng héo thui em ah.

  Năn nỉ cưng đó, tội tình chi mà đi rứa hở Trời, An An !

  Anh còn định mần Xì Líp Anh Hát Live Tặng Em đây này !Demo Album Clip gồm các bài sau:

  1 – Cho vừa lòng em

  2 – Đêm lang thang

  3 –  Không giờ rồi

  4 – Đàn Bà

  5 – Thương hoài ngàn năm

  6 – Búp bê bằng bông

  7 – Thành phố buồn

  8 – Ai cho tôi tình yêu

  9 – Cát bụi

  10 – Rong rêu

   

  An An , có cần anh lấy hành lý và tiễn em không?

 36. #36 by Minh Dũng on 2010/11/20 - 01:59

  Vừa nhận được tin dành huy chương đồng, thấy chi bộ cãi nhau ủm cả lên. Anh đọc còm chưa kỹ nên cũng chẳng khuyên nhủ gì ai cả. Cũng chẳng đổ đốn thoắt vui thoắt buồn như trẻ con thế. Giờ này không lo kinh tế một bồ vững đi, thì khốn đấy, hehe.

  Thứ nữa là chi bộ tuyền trẻ em tin tin, hehe. Sure đấy, một thời gian nữa ai cũng nhớn lên rùi, đâu lại vào đấy ngay. Lúc như nầy anh mừng lắm, hehe. Vì lúc down, nghĩa là sắp up.

  Quán này nhân sự người cũ cũng có, người mới cũng có. Người ghét cũng xem, người thích cũng xem. Người ghét cũng cồng, người thích cũng cồng. Người bảo đi vẫn đọc hằng ngày, người ở lại vài ngày đọc lốc. Người muốn cồng nhưng hok biết chửi, người biết chửi thì ít khi cồng. Người cồng hay thì thường cồng ít, người cồng ít thì thường hay. Người bảo đi, rồi lai quay lại, rồi lại đi, rồi lại quay lại.

 37. #37 by Minh Dũng on 2010/11/20 - 02:00

  Quán này già có, trẻ có. Quán này trai có, gái có. Quán này có đủ thứ nhờ, hehe.

  Mong mọi người chiêm nghiệm việc hôm nay, để làm gì đó có ích cho chính mình. Đừng vì cảm tính cá nhân nhất thời mà đánh mất cái chung vui vẻ.

  Mọi người xem tên Tướng lập lốc để làm gì?

  Mọi người xem tên Tướng trả lời cồng để làm gì?

  Mọi người xem tên Tướng lao tâm khổ tứ nghĩ ra đủ trò mua vui cho mọi người để làm gì?

  Mọi người xem tên Tướng từ em em bên cà phò, tới xưng Trung Tướng, giờ xưng Dì để làm gì?

  Mọi người xem tên Tướng chửi bậy để làm gì?

  Mọi người xem tên Tướng đong gái, chiều vàng son ở quán để làm gì?

  Mọi người xem tên Tướng sửa tiếng Lừa, dậy tiếng Ý làm gì?

  Mọi người xem tên Tướng lập quốc, tạo ngôn ngữ, viết BOIP để làm gì?

  Anh chẳng dỗi hơi nâng bi liếm khăng như chi bộ thường chửi nhau. Nhưng chi bộ có thấy việc chung chưa? Không chung tay vào sinh hoạt giúp nhau vượt khó, thoát Lừa đi chứ? Nhở?

 38. #38 by khung on 2010/11/20 - 02:01

  1. “Mc đích bin minh cho phương tin”
  2.
  “Làm chính tr phi có th đon dơ bn”
  3. 
  “B nhí, tin bc như quân Nguyên ca các chính tr gia là vic cá nhân, thng nào nói đến là đ đàn bà tc mch”
  Tách làm ba, thật ra là một: chính trị hay trị, nói theo mấy cuốn diễn nghĩa, là vương đạo hay bá đạo.
  Ti diên thời nay mà đặt vđ thế chắc thiên hạ đông cũng như tây trố mắt nhìn, tưởng người cõi trên. Đông thì có anh Tào (chém ông lão định mổ heo thết mình) làm gương, Tây thì Machiavelli viết hẳn ra bí kíp hẳn hòi, nghe nói các chú bộ đội ta thu được cuốn bí kíp này trên đầu giường anh sáu Thẹo khi tiếp quản dinh Độc lập hồi 75.
  Vấn đề là, làm như thế nào, mức độ đến đâu, và khi bị phát hiện thì lấp liếm hay công khai minh bạch để làm gương. Nixon ăn gian, Clinton đú đởn – bị lộ là phải trả lời công khai vụ việc.
  Còn ở ta? cũng nghiêm minh lắm nhé: hồi 7x, anh có bà mợ xã viên ở quê, ông cậu lính chết hủ hóa với anh gv góa vợ bị đem ra mổ xẻ bao nhiêu lần trước cuộc họp phụ nữ, xã viên, công đoàn trường .. Ở đó, bà phải nghiêm chỉnh trả lời những câu chất vấn đại loại quan hệ mấy lần, tại đâu, đêm hay ngày, mỗi lần bao lâu .. Cực kì nghiêm chỉnh nhé.

 39. #39 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/11/20 - 02:03

  Bố Zũng hói thức muộn thế. Lại làm thơ đi ra đi vào giống ông Cụ đới à?

  Hôm nay đương say rượu kô ngủ được vì nhục, lên quán thấy cãi nhau nhưng giờ chẳng còn mống nầu. Buồn wá.

 40. #40 by khung on 2010/11/20 - 02:05

  Quên, Anh xin Nhất cái ảnh nhé.

 41. #41 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/11/20 - 02:10

  Ờ quả tham luận tâng công bà Zì của Zũng hói được đấy. Ta nên giữ lấy sợi chỉ đỏ đó để việc sinh họat bựa được hiệu quả nhế.

  à wuên, chầu bạn Thầy Lang nhế. Đận trước nghe lời bà Zì xúi zục đã bỏ việc chưa? chuyển nghề rùi hay vưỡn nghỉ đi du lịch bụi đới? he he he

 42. #42 by khung on 2010/11/20 - 02:13

  Ơ, sao thấy em Rô rồi Dê già, rồi em An an đều nói lời cuối cả thế? Anh đọc dầu chưa hết còm, nhưng cũng thấy có chuyện gì nghiêm trọng đâu nhở ?
  Quên, Anh xin Nhất cái ảnh nhé.

 43. #43 by Bất MInh on 2010/11/20 - 02:18

  Ơ hay, Cụ già rồi mất ngủ, mở máy lên thì cô cậu từ cãi nhau chí choé chưa thôi à?


  Tham luận của cậu Lả đúng đấy, cô cậu phải chấp nhận thôi. 4 điểm đấy đá giò lái vào từng cá nhân mỗi người, cả Cụ nữa he he. Cụ thích tham luận này của Lả vì chỉ ra được cái mạt vận của tộc Lừa. Than ôi.

  Nhẽ Lả cũng già bằng cụ

  Việc ai đi ai ở cũng là chuyện thường tình thôi, biết nhà biết cửa nhau cả, sang đấy thăm hay cùng cãi nhau trong quán cũng thế thôi. Quán cậu Rỉ là cái xã hội thu nhỏ đúng đấy. 

  Cô cậu cãi nhau cũng vừa thôi, đừng để “niềm vui qua mau, nỗi đau ở lại” nhế.
 44. #44 by Minh Dũng on 2010/11/20 - 02:23

  Đời làm đéo gì có đầu với cuối. Cứ nghiệm mẹ đi mà xem. Lúc nào đầu? Lúc nào cuối? Quanh quẩn lại vướng vào chuyện con gà quả trứng chứ đéo.

  Em Rô bực mình làm đéo. Cái gì đúng vẫn đúng, cái gì sai vẫn sai, hehe. Xong thì thôi. Anh tin kể cả em nói goodbye thì cũng vưỡn ngó lốc thi thoảng hoặc thường xuyên. Sure đấy, hehe.

  Anh Lả công nhận nói nhiều. Có cái đúng, có cái sai, hehe. ĐM hôm nay mình nói cứ như sách ý nhở, văn vở vãi lúa.

  Các em vừa vào đã nói goodbye. Cút mẹ các em về với mẹ. Tầm như các em không nói goodbye cũng lặng lặng lướt. Đủ trình lại lẳng lặng hóng, hehe.

  Các Bựa khác. Chấn chỉnh đê, dạo này đổ đốn bỏ mẹ ra.

 45. #45 by Minh Dũng on 2010/11/20 - 02:31

  Ờ quả tham luận tâng công bà Zì của Zũng hói được đấy. Ta nên giữ lấy sợi chỉ đỏ đó để việc sinh họat bựa được hiệu quả nhế.

  @
  Tâng cái ./ ý mà tâng. Địt mẹ quán này đến gần hết phục tên Tướng vãi cứt ra, đéo gì anh phải giấu. Kể cả tên chửi xoen xoét, lẫn HVB lãnh nhiệm vụ vào cồng. Gì chứ cái tâm sáng như nó. Anh tình nguyện theo đấy. Chi bộ ăn cứt hết mẹ đi.

  ĐM toàn cảm tính vãi cả ./ ra. Tuần sau anh lại gom vàng nữa đấy. Anh tính gom mẹ hết vàng lại, cho chết mẹ hết đi, hehe. Đéo có vàng, thì đắt hay rẻ cũng đéo có mà mua, cho chết mẹ hết đi. Chi bộ đừng nghe theo lời anh, địt mẹ sạt nghiệp anh đéo chịu đâu đấy.

 46. #46 by Minh Dũng on 2010/11/20 - 02:32

  Bố Zũng hói thức muộn thế. Lại làm thơ đi ra đi vào giống ông Cụ đới à?

  Địt mẹ anh Cụ có được cái tư duy của tên Tướng, Lừa đã đéo phải là Lừa.

 47. #47 by Minh Dũng on 2010/11/20 - 02:36

  Địt mẹ anh Cụ đéo biết làm kinh tế, chỉ biết mấy ngón chơi bẩn. Đéo gì lại giao cho tên Đồng làm Thủ tướng, ăn cứt là phải.

  Rồi cả tên Kiệt nữa, cái văn minh xe máy xé nát tan xứ Lừa lần nữa.

  Địt mẹ chi bộ thằng nào đi xe máy nghĩ mà mua ô tô chạy mới thấy cái nhục mất nước vì xe máy nó như thế nào. Đêm hôm mà chỉ muốn chửi bậy.

 48. #48 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/11/20 - 02:38

  Địt mẹ anh Cụ có được cái tư duy của tên Tướng, Lừa đã đéo phải là Lừa. @ Zũng hói

  Cũng không hẳn. Ông cụ có bạn là thằng Gúc như Zì đếu đâu, hố hố hố.

 49. #49 by Minh Dũng on 2010/11/20 - 02:39

  Địt mẹ cứ nhìn đô thị mới nó quy hoạch tuyền đường cho ô tô đấy. Cho những thằng có tiền mua nhà, có xe chạy đấy. Địt mẹ xem có ngon bằng vạn thứ phố xá củ lồn ngõ ngách không hử? Địt mẹ đéo tưởng tượng được chỗ buồi nào cũng có những cái ngóc ngách kiểu đấy. Đi vào đâu cũng phải để xe ngoài rồi đi bộ vào tận ngõ tận ngách. Rồi vặt gương, cào xe, bóc nẹp. Khốn nạn.

 50. #50 by Tơn on 2010/11/20 - 02:40

  Có đéo gì mà các cô nhặn xị như chó sủa mả vôi nhể, điếc lỗ đít. Cô nầu đéo chịu được nhiệt thì cút về mới mẹ chứ bày trò còm đầu còm cuối, làm hàng à? địt mẹ phát tởm!
  Với anh, cô Lả dù có dai như kẹo caosu thì còm vẫn có chất hơn Cẩm hói, Dái ghẻ nhiều.