BOIP: Bomb over IP [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nổ vỡ mạng [2]

Hi nhândân các cô,

Hôm nay kếtthúc chẵn 1 tháng thiđấu BOIP Contest #1.

Kếtquả như sau:

(1) Tổngsố thísanh: 13.

(2) Số thísanh Vàng Son: 2 (15%).

(3) Số thísanh Bần Nông: 3 (23%).

(4) Thísanh già nhất: Ms Ja Khong Deu, 67.

(5) Thísanh trẻ nhất: Ms Dai Tuong Xitin, 13.

(6) Tổngsố Líp dự thi: 24.

(7) Số Líp hợplệ: 24 (100%).

Điểm BOIP cụtỷ các thísanh như sau:

#1 Ms Euro, Vàng Son: 7,850.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=NzZvvyytQiY.

Em Gô còn một Líp dự thi hợplệ nữa điểm rất cao dưng Trung Tướng quên bố nó linh rùi hehe đàng nầu em chả Champion nhở.

#2 Ms Ja Khong Deu, Tinh Hoa: 3,371.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=mSd60lkfIR4.

#3 Ms Minh Zung, Tinh Hoa: 2,521.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=k_D56R4Riv4.

#4 Ms Minh Huong, Vàng Son: 1,293.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=52hNiYauNQo.

#5 Ms DG, Bần Nông: 1,121.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=dOSVW7MX6JI.

Các thísanh cònlại điểm đều dưới 1K, gồm:

*Anh Trai Phot Phet (Tinh Hoa).
*Vangson Donkey (Tinh Hoa).
*Dai Tuong Xitin (Bần Nông).
*Hoang Viet (Tinh Hoa).
*Dragonfly (Bần Nông).
*Thoi Mom (Tinh Hoa).
*Delete (Tinh Hoa).
*Ketui (Tinh Hoa).

Trung Tướng côngbố em Euro tức Gô đoạt giải Only Prize Of BOIP Contest #1. Sin trúc mừng trúc mừng.

Mời em Gô bốt (PM) tàikhoản Paypal tại đây đặng Trung Tướng gởi phần giải Cash (50 Ông Tơn) tới em. Trước khi gởi, Trung Tướng sẽ cồngphơm again bên nhà em for sure. Phần giải Hiệnvật sẽ gởi later.

Trung Tướng tuyênbố Close The BOIP Contest #1, và Open The BOIP Contest #2, as follows:

BOIP Contest #2:
Vangsons Got Hero

Contest nầy nhằm tìmkiếm dững tàinăng Bựa thựcthụ, grand-prix của nó chính là sự ngưỡngmộ vôđối từ thousands Vàng Son & Tinh Hoa around here.

(A) Thểlệ

(i) Đềtài: Âmnhạc, Hộihọa, Sânkhấu, Điệnảnh, Đờisống.

(ii) Đốitượng thamgia: Không hạnchế.

(iii) Sốlượng bài thi: Không hạnchế.

(iv) Bài thi bắtbuộc thísanh tự làm.

(v) Thờihạn gởi bài, chấm bài, trao giải: Không hạnchế.

(vi) Giámkhảo: Trung Tướng Kèn To.

(vii) Giảithưởng: Hâmmộ Vôvàn từ các Vàng Son & Tinh Hoa.

(B) Nộidung

(i) Các cô, tức BOIP Contestant, tự chế một video clip rùi bốt nó vầu Youtube. Gọi là Youtube Clip.

(ii) Bốt Youtube Clip xong, các cô bốt cồng đăngký dự thi BOIP Contest #2 tại Quán, dẫn linh tới Youtube Clip đó.

(iii) Clip được nhiều Bựa khen sẽ được Trung Tướng listing, phântích, giớithiệu trên mặt tiền Quán, với entry riêng.

(iv) Nộidung Clip nên bám Đềtài quyđịnh ở Mục (A). Các cô sẽ rất được nồngnàn bởi Vàng Son nếu nó thểhiện các tàinăng như Hát, Đàn, Nhẩy, Vẽ, Diễn Kịch, Mần Phin, Giồng Vườn, vươnvươn vươnvươn.

(v) Mọi hànhvi saochép, trộmcắp, bịpbợm, lừađảo.. sẽ bị khinhrẻ nhiệttình & lâubền.

Nầu các cô mời mời.

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Nhândân: (Nhân dân).
– Kếtthúc: (Kết thúc).
– Thiđấu: (Thi đấu).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Tổngsố: (Tổng số).
– Thísanh: (Thí sanh).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Cụtỷ: (Cụ tỷ).
– Cònlại: (Còn lại).
– Côngbố: (Công bố).
– Tàikhoản: (Tài khoản).
– Cồngphơm: (Cồng-phơm).
– Hiệnvật: (Hiện vật).
– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Tìmkiếm: (Tìm kiếm).
– Tàinăng: (Tài năng).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Ngưỡngmộ: (Ngưỡng mộ).
– Vôđối: (Vô đối).
– Thểlệ: (Thể lệ).
– Đềtài: (Đề tài).
– Âmnhạc: (Âm nhạc).
– Hộihọa: (Hội họa).
– Sânkhấu: (Sân khấu).
– Điệnảnh: (Điện ảnh).
– Đờisống: (Đời sống).
– Đốitượng: (Đối tượng).
– Thamgia: (Tham gia).
– Hạnchế: (Hạn chế).
– Sốlượng: (Số lượng).
– Bắtbuộc: (Bắt buộc).
– Thờihạn: (Thời hạn).
– Giámkhảo: (Giám khảo).
– Giảithưởng: (Giải thưởng).
– Hâmmộ: (Hâm mộ).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Nộidung: (Nội dung).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Phântích: (Phân tích).
– Giớithiệu: (Giới thiệu).
– Nộidung: (Nội dung).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Nồngnàn: (Nồng nàn).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Tàinăng: (Tài năng).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Saochép: (Sao chép).
– Trộmcắp: (Trộm cắp).
– Bịpbợm: (Bịp bợm).
– Lừađảo: (Lừa đảo).
– Khinhrẻ: (Khinh rẻ).
– Nhiệttình: (Nhiệt tình).
– Lâubền: (Lâu bền).

*** 1. #1 by Mit on 2010/11/19 - 02:07

  Sorry, there are no handsome men here , not to sweet !!! @ Việt

  Nhìn avatars của các bựa thì đủ thấy rùi, tên thì hói trán, đứa thì hăng-rết (hết răng), kẻ thì mặt lợn ..vươn vươn và vươn vươn  chưa kể con lừa toe toét dưới chân zung Ông Cụ.    Phát ớn cho dững kẻ mới vầu!

 2. #2 by nhất on 2010/11/19 - 02:21

  Em Mít Đéo chê bọn anh à, để anh xâu hình mới nhứt cho  mà xem :

 3. #3 by Mit on 2010/11/19 - 03:24

  Em Mít Đéo chê bọn anh à@ Nhất

  Hông chê, chê thì ra vào đây làm đíu từ nọ đến giờ?!  Mít đang quan sát từ xa thôi…hị hị hị Quán bựa cũng giống như một xã hội Lừa hiện đại thu nhỏ.  It’s interesting and fascinating at the same time.  

 4. #4 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/11/19 - 06:21

  Úi giời, đông còm wá, đông còm wá.

  Chi bộ cãi nhau về nhân phẩm – nghề nghiệp mới lại cái gì mục đích – phương tiện kinh thía nhờ. CNXH với Chuyên chính VSản có phân biệt được cái nào là mục đích, cái nào là phương tiện hông ta?

  Quán zạo nài Vàng Son đông như quân nguyên í nhờ. Bọn Bựa uýnh bạc thua là phải rùi. 

 5. #5 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/11/19 - 06:32

  “các bác nhẹ nhàng với em (ưu tiên gái mà). bao giờ mặt em chai lỳ như thớt gỗ nghiến thì các bác cứ việc coi em như reycle bin nhé” @ Hải Ngọc

  Bạn Hải Ngọc này bựa thế, dám khen các Vàng Son đương đại quánbựa (Điêu, Mít, Nga, Rô, XuanPV,…) là có za mặt lỳ như thớt gỗ nghiến mới lại cái gì Recycle bin.

 6. #6 by EURO on 2010/11/19 - 07:25

  Hehe, welcom em Ngọc nhập nhóm gái Bựa.
  Vào đây vui gì thì cứ phát huy đi em, đừng lăn tănđéo cho mất công, em có đặc quyền được cả chibộ bảokê đó. Thằng nầu tiểunhân bới móc lèo lái địnhhướng lèo nhèo như giẻ rách thì sẽ bị cả chibộ nhét cứt vầu mõm em thấy rùi đấy nhế!
  Thôi chạy đã, tý bốt xlip dự thi tiếp sưbố chibộ.

 7. #7 by Gia_lamcam on 2010/11/19 - 08:30

  em ngưỡng mộ chi rô. chị hương chị tiểu thi quá,,@em Ngọc Xinh
  Chầu em Ngọc Xinh nha!
  Em nên ngưỡng mộ cả anh nữa em Ngọc Xinh ợ há há há.
  Vầu đây, giang hồ hiểm ác, cứ cái gì hông thích, cứ tên nầu phát bẩu nhăng nhít a dua, em ị phẹt mẹ vầu, ị phẹt mẹ vầu a lô bỏn cho anh.
  Các gái vầu đây có anh Cẩm chống lưng, vô tư đi há há há.
  Cần trao đổi gì riêng với các liền chị, em qua quán anh, các chị ấy tụ tập bên anh hết đới hế hế hế.

  Thế nhế Ngọc Xinh nhế.
  Chầu thi đua quyết thắng.

 8. #8 by DG on 2010/11/19 - 09:01

  Hây zà, hây zà, anh DG hoành có nhời chầu buổi sáng chi bộ phò cái nầu.

  Vẫn chưa có cái xì lịp nầu cho ra hồn xuất hiện à?

  Địt bẹ chỉ mỗi Gô Bóng lượn lờ trên sân khấu đèn mờ thôi à?

  Mà cuộc thi nầy là giành cho tất tần tật thể loại liền ông trổ tài mới giải thưởng là dững ánh mắt mơ màng ngưỡng mộ từ chị em liền bà các cái cơ mà?

  Hehehe, mới con mắt nghệ thuật của anh, thì quả xì lịp của thằng Già Lốm Đốm xứng đáng loại mẹ từ vòng gửi xe đạp, hông phét tí nầu. (đã thế lại còn dám đong em An An của anh nữa mới lộn mề chứ!).

  @ Việt Khắm: Địt bẹ Việt Khắm thích động chạm đến anh nhể? Hề hề nhồn bà cô nhế, điếu gì mờ dám bảo anh mới Sỹ Dâm mần thơ ký cho cô là sâu? là sâu?

  @ Vua hói nổ: Anh hông đủ trình dựng xì lịp, dưng hội hưu trí anh đương sanh hoạt có món thơ ca hội đồng dất chi là hay, anh bốt thơ tham dự cuộc thi Bòi Bòi tập II này được hông tển? Chủ đề gái mú uỵch bọp được hông tển? Giả nhời sớm để anh còn chuẩn bị bài vở nhế!

  Lừa xứ, sáng 19/11/2010.
  Bái bai Chi bộ ./ phò.
  Thân ái.

  Anh DG hoành.

 9. #9 by Dom-dom on 2010/11/19 - 11:20

  Sư bố Cẩm Già, thấy mặt đâu là thấy PR cho quán mình đến đấy. Mà lão dẻo mồm quẩng cáo thật, lịt mịa, anh điếu sao dẻo mồm như lão. GATO lão đới.
  Chầu, chầu các em ẻm Vàng Son: Ăn Ăn, Hai Ngốc, Phủ Đứng,… Ra vầu quán bựa không cần đi đứng khép nép, cứ tung váy lên nhế hế hế. Điếu sợ bố con thằng nào nhế.
  À mà anh đọc đâu đó thấy nói báo mạuHng TQ nó viết thời điểm đánh VN đã chín muồi. Anh thấy Dì có vẻ hơi thiên vị thằng bạn Khựa của Dì, Dì cho vài dòng cấy. Đây này:
   http://blog1nguoiviet.blogspot.com/2010/tu-lieu-tin-tu-mang-sina-trung-quoc-se.html#more

 10. #10 by Già Không Đều on 2010/11/19 - 11:23

  Heeey bạn hiền Dê Già! Có chiện hay lắm nì. Ra café góc Tông Đản nhế, Anh mới Cô mần ly nâu đá rùi Anh kể chuyện đêm qua một Vàng Son Bựa nằm chiêm bao này, đang mum mum mới Giakhongdeu moi kinh chứ, hổng biết có phải An An hay Hải Ngọc hay Gô Xinh hay Em Vàng Son nào chưa lộ diện hông nữa nhưng Anh lưu ý Cô mới mấy Cô Bựa khác xem cái Xì Lịp nì phải gắn tai nghe vào đó nha, chứ xảy ra mất trật tự nơi công cộng Anh đếch chịu trách nhiệm đới .

  Are you ready?

   

 11. #12 by EURO on 2010/11/19 - 11:43

  Rô xinh đăng ký thêm 1 xlip nữa nhé. Mời các Vàng son vào học hỏi 1 trong các tuyệt kỹ đong giai của Rô xinh. Khuyến cáo cấm các thể loại bần nông và trẻ em chưa đủ suy nghĩ thấu đáo click vầu làm bẩn xlip mới tinh của Rô xinh đó.
  Tạm thời thế đã, sau chuyến công tác này về sẽ bỏ thời gian quay và dựng sau nha, xlip này làm vội nên cứ ném vầu lấy số lượng đã.

 12. #13 by deo_co_ten on 2010/11/19 - 12:37

  Chẹp chẹp, clip cháo lòng của Go xinh hay vãi, cái quán ở Sài Gòn có địa chỉ không, cho xin cái,
  Thanks trước nhế.

 13. #14 by Già Không Đều on 2010/11/19 - 12:42

  Chẹp chẹp Gô mần Anh chảy nước miếng gồi nè! Công nhận xì lịp cháo L` của em hơi bị ngon đó, tinh tế chân thực 3 miền. Vốt bằng hoa nè.Anh xin bổ sung :

  1 – Cháo lòng miền Bắc như “bột hồ” thế, như hồ(keo) dán giấy thủ công lúc còn học cấp 1 ấy. Muốn ăn cay thì phẩy thêm ớt bột mịn vào, có thể trộn dĩa lòng (lòng non, gan, tử cung,dồi mỡ dồi huyết, bao tử, tràng, cật….ít khi có tim lưỡi) vào tô bột ấy (Cháo Trai cũng kiểu bột mịn này). Ăn đĩa lòng riêng thì chấm nước nắm mặn chút ớt trái đỏ (kg pha chanh đường gì thêm) và nhất thiết ăn lòng thì..phải có…vodka to hoặc vodka nhỏ, vì lý do này mà nhiều Zai Bắc dính bệnh “mỡ trong máu và viêm gan rượu” hơi bị nhiều. Dân Bắc không thích cháo lòng miền Nam nấu lợm cợm vì cho là..nấu từ cơm nguội còn thừa ha ha.

  2 – Cháo lòng miền Nam nói riêng hay hủ tíu, sủi cảo, mì nước, phở nước….đều có giá tươi bỏ sẵn hoặc giá trụng nước xôi 1 đĩa riêng. Không biết có phải vì món giá này ảnh hưởng đến “khả năng hì hục” của Bựa Đực Miền Nam tốt hơn Bựa Đực Miền Bắc hông nhỉ? Muốn kiểm chứng thì xem quả lịp Giakhongdeu vừa up nhế, Bựa Sì gòn đấy ha ha ha

  3 – Gỏi lòng miền Trung của Gô như món Gà xé muối tiêu chanh kiểu bóp trộn với hành tây, chanh, đường, muối, tỏi, tiêu ….thường làm món mồi nhậu ưa thích của dân lao động bình dân còn cháo thì lỏng toẹt để ăn cứu đói thôi chứ hông ăn kèm .

  Giọng MC là của Gô đấy ư? Nghe ngọt lịm như nước sâm lạnh mía lau rễ tranh ấy nhỉ? chẳng gốc Phòng ngầu ngầu gấu gấu tí nào, tưởng em giọng Bắc chứ.

   Ôi đù má, Anh nhớ và thèm món cháo trắng ăn zới Ba Khía quá đi nà !

 14. #15 by tieuthithi on 2010/11/19 - 12:49

   Chaò  mừng em Ngọc xinh vào quán . Em đừng sợ, dù không có ai chửi em thì em  ngứa răng cái gì em  cứ  chửi chết mịa các hắn đi. Đảm bẩu chỉ ít bữa là chửi ngọt như nước hầm xương ngay . Cái khoản này thì công nhận  Dì dắm dạy gái cực tốt  đới . Nhân ngày 20/11, chi  bộ tặng Dì triệu đóa Hồng để tri ân công  lao dạy dỗ cái nầu …

 15. #16 by EURO on 2010/11/19 - 13:01

  Quán cháo lòng người Nam, các giai tìm tới quán gần ngã 3 Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Thất Tùng- Q1, hỏi xe ôm ở đó người ta chỉ cho liền.
  Quán Cháo bắc ở Đồn Dất- 92 Mạc Đĩnh Chi và quán cháo Huế số 31 cùng đường luôn. Tất cả thông tin cũng do 1 Bựa cung cấp giùm em đó. hehe, tổ sư lại đi nhờ quan hệ rùi…
  Yên tâm tư liệu Rô bao la, và trải rộng trên đủ các chủ đề chém gió, vì chưa phải thời điểm và cũng chưa có thời gian ngồi dựng nên chưa thèm đú vội thôi. Nhưng dài dài sẽ có, chi bộ cứ chờ coi.
  @ Anh Già, phim hôm qua em dựng trong 1 tiếng hết các khâu vì tranh thủ không có thời gian, hơn nữa cũng không muốn kéo dài quá dễ gây chán nên chỉ nói những ý cơ bản, vì với 1 phinm như này, tán cho đầy đủ phải khoảng trên 20 phút cơ, bởi vậy khó tránh được những thông tin chưa được chi tiết.

 16. #17 by kochumbenim09 on 2010/11/19 - 13:44

  ồ đcm thằng tintin lại về rùi à…chầu nhế…thế mấy em mướp meo meo mầy mới lôi về thêm đấy ờ…chầu chầu..chầu các tintin vàng xon….

  hờ hờ mờ hông phải mầy tha về dưng cũng theo hơi theo bóng mầy về thì mầy cũng linh phết nhẩy…chầu mấy em ẻm mới nhế….chắc các ẻm chưa biết thầy ..rùi rùi sẽ biết..thầy ngồi trong xó nầy quan xát hết đấy./..dcm tên nầu còn ngang qua oánh dắm thì đề phòng bô cứt tươi hui hủi thầy đương để ngay đít nhế…nhớ lấy ..đcm chưa chi đã đong đong đong..toàn bọn chim cò lả rũ lả rượi đòi vầy gái vàng xon à…đmc từ giờ thằng nầu để các em ẻm dỗi thì thằng thẳng tự cắt dái mà chít mệ đi..

 17. #18 by Cocacola on 2010/11/19 - 16:19

  Quán bựa cũng giống như một xã hội Lừa hiện đại thu nhỏ@ Mít Mỹ nhân

  Có thể kể ra những lập luận tiêu biểu cho xã hội Lừa gặp được trong quán bựa nầy mà Mít đứng ngoài Lừa nhòm vào mới thấy quả là kinh hoàng:

  1. Quan điểm: “Mục đích biện minh cho phương tiện”, vưỡn còn rất nhiều Lừa tung hô. Không có tiền thì cướp giết hiếp sếch là chuyện bình thường và tất yếu!

  2. Quan điểm: “Làm chính trị phải có thủ đoạn dơ bẩn”.

  Ngạc nhiên là Sỹ Già Dâm, mặc dù ăn ngủ ỉa đái nơi xứ sở văn minh, vẫn dám mở mồm tán dương suy nghĩ nầy! Mít ở Mẽo nói thử coi có chính trị gia nào ở Mẽo chơi đòn bẩn mà không bị cử tri nó oánh cho nhừ đòn hông?

  3. Quan điểm “Bồ nhí, tiền bạc như quân Nguyên của các chính trị gia là việc cá nhân, thằng nào nói đến là đồ đàn bà tọc mạch”

  Hehe, nếu Bill Clinton mà làm lãnh tụ Lừa dân là quả là quá sướng, tha hồ Sếch em Moca chứ đâu phải muối mặt lên TV điều trần như vầy. May là anh ảnh còn chưa chi tiền mua nhà mua xe cho em ẻm đó, chứ nếu không quốc hội và báo chí nó truy tới nơi.

  Đúng là một xã hội không bình thường của những con người không bình thường. Trong cái xã hội ấy thì người bình thường bỗng hóa kẻ tiểu nhân, nhỏ mọn, bần tiện, hay khiếu nại, chống lại tập thể! Vươn vươn

 18. #19 by minhhuong on 2010/11/19 - 17:11

  @anh Lả: đã hiểu anh muốn nói gì. Okie.

 19. #20 by ba0gia on 2010/11/19 - 17:38

  địt mẹ, bất lực nên mới vô đây chửi nè. địt mẹ thằng lả thoát được khỏi lừa thì khâu mẹ mõm đi, TƯỞNG MÌNH BIẾT LẮM À.

 20. #21 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/19 - 18:00

  ôi đỵt! 

  đang ngồi uống ly nước mà sít phọt tinh với cai xì líp của bác già đều!hehe


  Đầu tiên thấy bé quá, đéo nghe thấy gì nên cho vô lum maxi mẹ mất. Ai dè vừa cho to thì đúng lúc cao trào, nghe thấy tiếng bò rống, ngựa hí um cả lên. Vãi hết cả đái!hehe. Cái file audio nầy lão nào ghi đc thì kinh nghỉ, lấy làm chuông báo thức buổi sáng thì cực chuẩn luôn!hế hế

  Chầu 09&bác tinhxanh nhế. Công nhận số mình linh, vừa lang chạ 1 tuần khắp nơi, về quán cái là các em mèo tam thể, nhị thể cũng từ đâu…về theo.hehe

  @các em mèo mới vào: chào các em nhế. Anh là rất thik mèo, yêu mèo&những thứ tương tự mèo. Thí dụ như …con gái.hehe. 
  Ti nhiên a ko vào hùa với các già hói ở đây đong các e đâu, làm thế mất giá bỏ mẹ. Vậy nên các em ko phẩy…để phòng anh đâu nhế!hihi

 21. #22 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/19 - 18:02

  @Lả: đàn ông không nhất thiết cần phải nói nhiều&nói dai như thế. Lèm bèm nhiều mệt bỏ mẹ. Thằng nói cũng mệt mà thằng nghe còn mệt hơn.

 22. #23 by nhất on 2010/11/19 - 18:08

  Ơ địt cụ tên La thỉnh thoảng nói cũng đúng. Nhưng vẫn cần phải để anh dạy dỗ thêm:
  Bọn tư bửn thối nát chúng dùng thủ đoạn dơ bẩn cả đấy, nhưng đều cố nắn cho  đúng theo luật.
  Bên Mẽo thì dân chúng coi trọng chuyện đời tư của chính khác, và có ảnh hưởng đến uy tín của bỏn. Nhưng Âu châu lại khác, các quốc trưởng của Tây Đức thay vợ như thay áo (  ví dụ bạn Schörder cưới vợ đến lần thứ 6 khi nhiệm chức và trong số các bà vợ có đến 3 em là thư ký cũ, hot không?). Bạn Sarkozy của Pháp nhợn bây giờ cũng bỏ vợ theo gái đẹp, gái đẹp ý là vợ bạn bây giờ. Dư luận nó có quan tâm đéo đâu, nó chỉ quan tâm đến việc các bạn ý cai trị dân chúng thế nầu.
  Ở đâu cũng có luật chơi cả, Lả phò à.

 23. #24 by Cocacola on 2010/11/19 - 18:12

  @ Tượng Đái:

  Hehe, chú mầy là thằng xì-pam kinh hoàng nhất quán bựa nầy mà còn dám dạy bảo người khác ít nói lại à?

  Anh chốt hạ thêm một đặc trưng Lừa nữa:

  4. Quan điểm 4: Thằng cướp lại đăng đàn hô hào chống cướp. Thằng khách dân chơi lại đi chửi gái mại dâm.

 24. #25 by Delete on 2010/11/19 - 18:21

  @ Xìlịp của Rô:
  Cháolòng Bắckì (làm ở Bắckì) có món dồi thì thối zư lỗdít bà Zì mới ỉa chưa rửa luôn.
  Dấy là nói chung, nhiều chỗ ko thối dưng đa số nó thối. Vái cả váy, diếu hưởi đc.

  Lịp của Rô nếu dể click lại lần nữa thì vì muốn nge giọng Rô thôi. Lịp sau nếu cóthể Rô chơi giọng Bựa tí cho nó hợp ko khí Bựa.
  Nữa, vì lịp nầy cần chất hơn là vìu nên Rô khỏi câu vìu di.

 25. #26 by Enterprise on 2010/11/19 - 18:36

  Cào tất kả kák tin-tin, vàng-son và kák kô (trong-dó kó zì)

  Co anh xin một gế trong qán nhé!
  (C = Ch, k = c, d = đ, z = d, g = gh, q = qu, kòn nữa zưng qên mất)

  Clip của em Rô vàng-son nghe yêu nhở. Giọng-nói này nghe hoài trên TV, hóa-ra là của em Rô.

  Hehe, anh chôm tuyệt-kỹ này của em Rô để đong gái nhớ. Mà khi sử-dụng anh không đính-kèm các ký-hiệu gì tương-đương với cụm “Copyright Rô xinh” đâu nhớ! Hehe, hay-là đong em Rô cho khỏi vi-phạm bản-quyền!?

 26. #27 by EURO on 2010/11/19 - 18:49

  Chỉnh lại nha, giọng đó của MC xịn, đéo phải giọng Rô vì giọng Rô nói Bựa quá sợ chibộ đéo chịu nủi.
  Còn đưongnhiên Rô có câuvìu đéo đâu, bộ đằng ấy không rút ra đựoc thêm thông tin gì trong đó hả? nội dung đơngiản, nhưng không phải ai cũng biết nên Rô múôn qua clip này share với chibộ thôi.
  Đưongnhiên vẫn nghiêmcấm các thể loại bầnnông và trẻ emđéo biết làm xlip- kể cả là  xlip rách- nhưng giỏi sủa  dòm ngó.

 27. #28 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/19 - 20:19

  @Côla: địt mẹ Côla lại đánh đồng anh với Côla. Chết cười.hehe.


  Thật là cô đàn bà đéo tả đc. Ai anh đéo biết chứ riêng anh, anh nghi ngờ giới tính của cô.hihi
  Anh xì pam hay ko cũng là có tranh luận, có chủ đích& đối tượng đàng hoàng. Còn như cô ngồi xó nhà cứ lảm nhà lảm nhảm, lồn xà lồn xồn. Chi bộ đi qua nhiều lúc thấy khó chịu với thằng thần quynh nầy, người bực người thương… 

  Anh thật là nhiều lúc cũng chịu ko biết chú lảm nhảm đéo gì với ai. Đỵt mẹ như chó cắn ma! Hãm lồn kinh khủng!

  Ah` nhân đây anh hỏi cô, cô có tham gia xì líp đợt nầy ko hay thik ngồi làm ban bánh khảo kiểu Sâm Lại?hehe
 28. #29 by Cocacola on 2010/11/19 - 20:32

  @Tượng đái:

  Chuyện giới tính của anh và anh có thi cái gì hay không đéo phẩy việc của chú! Trẻ con đừng có nói leo! Hỗn!

 29. #30 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/19 - 20:47

  @cô la: giới tính của cô thì là chuyện của cô nhưng nghi ngờ là quyền của anh cô nhế. hehe

  như cô thì là người lớn ah? hài!
 30. #31 by Cocacola on 2010/11/19 - 20:58

  như cô thì là người lớn ah? @ Tượng đái

  Ừ, đúng rồi!

 31. #32 by minhhuong on 2010/11/19 - 21:03

  @Cò Lả: Vất vả cho anh rồi, hà hà hà

  Xin lỗi vì đã từng hiểu nhầm.

 32. #33 by minhhuong on 2010/11/19 - 21:12

  Còn như cô ngồi xó nhà cứ lảm nhà lảm nhảm, lồn xà lồn xồn. Chi bộ đi qua nhiều lúc thấy khó chịu với thằng thần quynh nầy, người bực người thương… @ Tướng Tin

  ————-

  Rồi sẽ có thằng hiểu.

  Còn chuyện lảm nhảm hay lải nhải, Lả đéo làm thế thì đứa khác hiểu được đéo í.

 33. #34 by minhhuong on 2010/11/19 - 21:15

  Anh thật là nhiều lúc cũng chịu ko biết chú lảm nhảm đéo gì với ai @ Tướng Tin

  —————–

  Đéo hiểu thì lôi 4 mục Lả vừa đúc kết ra xem lại. Xem lại rồi mà vẫn chưa hiểu thì bắt đầu hỏi. Thói đâu chưa hỏi đã spam.

 34. #35 by minhhuong on 2010/11/19 - 21:22

  địt mẹ, bất lực nên mới vô đây chửi nè. địt mẹ thằng lả thoát được khỏi lừa thì khâu mẹ mõm đi, TƯỞNG MÌNH BIẾT LẮM À.@Baogia
  ——————-

  Hí hí, Lả thoát Lừa được cái dắm í, nên mới bất lực vào đây lảm nhảm lải nhải mấy ngày nay chứ.


   

 35. #36 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/11/19 - 21:24

  Tên tướng tin cứ sồn sồn như bọn dở hơi í nhờ? Nghe chị Điêu nói gì chưa? 8x điếu gì thía?

  Chửi bạn Cò Lả thì cũng phải rõ ràng mạch lạc, chửi vào cái gì, nội dung hay hình thức chứ? adua điếu chịu được.

  Mọi cái cần rõ ràng mạch lạc để khỏi ngấm ngầm nghi kị nhau. Tất nhiên ko nên nói lại nhiều lần. he he he

 36. #37 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/11/19 - 21:33

  Mình đang say rồi. Xin phép chi bộ cho tớ chửi đổng tí.

  Hôm nay là ngày nhục nhất đời mình cho đến lúc này.

  Địt me tất cả các thể loại dởm đời. Những con người khinh nhau như hủi tại sao vẫn phải  ngồi nịnh nhau. Mình thấy khinh bản thân quá.

  Ôi một xã hội đốn mạt. Mình còn hơn cả sự đốn mạt.

 37. #38 by minhhuong on 2010/11/19 - 21:34

  Ngạc nhiên là Sỹ Già Dâm, mặc dù ăn ngủ ỉa đái nơi xứ sở văn minh, vẫn dám mở mồm tán dương suy nghĩ nầy! Mít ở Mẽo nói thử coi có chính trị gia nào ở Mẽo chơi đòn bẩn mà không bị cử tri nó oánh cho nhừ đòn hông? @ anh Cò

  ————–

  Em kiểm tra lại còm của Sỹ già rồi, lão ý chửi đểu cái gọi là «chính chị sơ cấp» xứ Lừa đấy.

  Sư bố Sỹ già thâm nho nhọ đít.

   

 38. #39 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/19 - 21:44

  anh thì anh đã đọc từ 4 trang cồng đến g. 

  thừa biết Lả lải nhải cái đầu puồi gì& tại sâu lại thế dồi. Dưng đến bjo` a mới lên tiếng vì cổ nói lắm quá. Nói đủ độ thì hay chứ nói cái đéo gì quá đà cũng thành hỏng cả. Biết chưa? Món ngon ăn mãi còn chán, nói đéo gì đến cái mồm Lả? 

  @máy bay Hương: nóng quá nóng quá. động cơ hạ nhiệt tí cho nó đỡ chòng chành nhỉ?^^hihi
 39. #40 by minhhuong on 2010/11/19 - 21:56

  thừa biết Lả lải nhải cái đầu puồi gì& tại sâu lại thế dồi. Dưng đến bjo` a mới lên tiếng vì cổ nói lắm quá. Nói đủ độ thì hay chứ nói cái đéo gì quá đà cũng thành hỏng cả. Biết chưa? Món ngon ăn mãi còn chán, nói đéo gì đến cái mồm Lả? @ Tướng Tin
  —————–

  Bỏ ngay cái trò lấp liếm, nhá. Mãi tận 16 :19 ngày hôm nay Cò Lả mới đúc kết ý trọn vẹn của lão ý sau khi tranh luận nhiều khía ý khác nhau. Lèm cái đéo gì mà bèm. Sau khi Lả đúc kết xong, có thằng Bựa viên nào tranh cãi nữa không, hay là toàn bộ đương ngấm 4 cái điểm Lả kết, ngoại trừ thằng Tướng Tin spam lảm nhảm bảo chả hiểu mẹ.

   

  Tổ sư bựa viên nào chưa ngẫm kỹ 4 điều Lả nói mà cứ ông ổng lên chửi Lả là thằng lèm bèm, nhá.

  Chị ủng hộ Lả nói nữa đấy, cho tới khi không còn bựa nào thốt lên câu «chả hiểu mẹ, lèm bèm»

 40. #41 by minhhuong on 2010/11/19 - 21:59

  @máy bay Hương: nóng quá nóng quá. động cơ hạ nhiệt tí cho nó đỡ chòng chành nhỉ?^^hihi @ Tin Tin
  ———-

  Ờ thì chị hạ hỏa, keke

 41. #42 by Thầy Lang on 2010/11/19 - 22:28

  Sư bố chi bộ, Cậu đến thăm và làm việc cùng chi bộ đây. Cậu có nhiều vướn đề chỉ đạo với chi bộ nắm, nhưng từ xa đã thấy lưng em Vàng Son nầu lấp ló lấp ló. Nại gần ra là em Ngọc xinh yêu.

  Ngọc em, em phẩy cẩn thận với bọn già hói như Cẩm Hàng Lược, bọn tin tin như tên Đại Tướng. Túm lại, em chỉ nên trao trọn niền tin và hy vọng vầu Cậu mà thôi, quán triệt thế em nhé.

 42. #43 by EURO on 2010/11/19 - 22:32

  Cuộc chơi nào cũng có lúc dừng, bởi vậy khi thấy chơi hết vui thì Rô sẽ dừng tại đây. Rô vẫn luôn yêu quý mọi ngừoi trong qúan Bựa, và vẫn theo dõi mọi ngưòi khi có thời gian, nhưng không tham gia còm nữa.
  Những ai muốn liên lạc riêng, cứ qua blog của Rô, vì Rô chưa bỏ blog. Cám ơn chân thành tới Trung Tướng vì đã ảnh hưởng em rất nhiều trong gần 1 năm qua.
  Với những Bựa đã góp tiền vụ từ thiện với Rô, yên tâm ngay ngày mai tiền sẽ đựoc dùng cho đúng mục đích, Rô sẽ cồng phơm trên 1 entry riêng.
  Đây là còm cuối của Rô trong quán Bựa, gửi lời chào tới tất cả các Bựa và chúc mọi ngừoi chơi vui vẻ.

 43. #44 by Thầy Lang on 2010/11/19 - 22:36

  @Tướng Kotex Xì Tin: Cậu từng ở tuổi chú, Cậu hiểu. Dưng mà chước một quý ông đang chình bầy tham luận, chú phẩy hành xử dư một quý ông, nghĩa là phản đối bằng tham luận hoặc im lặng, chứ đéo gì lại ném đá là đéo!

  Cậu tặng chú bản nhạc dốc: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Con-so-0-The-Wall.IW6W69EE.html

 44. #45 by Thầy Lang on 2010/11/19 - 22:41

  Ơ, nhẽ đâu Cậu vửa quay về quán sau một thời gian bôn ba hải ngoại thì em Rô lại bỏ đi thế lày? Sao thế hử em, nhẽ tên Cò Lả tển làm em giận? Ôi, từ lúc Cậu có thói quen ngày ba bữa ra quán làm cốc chè nhạt đến nay, đã biết bao em Vàng Son hay ho ra đi. Hê ơi Rô ơi…

 45. #46 by tinhxanh on 2010/11/19 - 22:53

  Rô em! Bớt giận bớt giận! cái gì mình muốn nghe thì nghe, không muốn thì dẹp. Không vì lý do vớ vỉn mà bỏ anh em nha! Anh thật, Anh cho đó là chiện vớ vỉn trẻ con nên Anh không còm thôi.

 46. #47 by H.Ngọc on 2010/11/19 - 22:59

  chị Rô ơi bình tĩnh đã chị aaà. em biết cái gì cũng có giới hạn của nó mình nhận biết nó như thế nào và biết dừng lại đúng lúc..em không dám níu kéo chị bởi em biết điiều này là không tưởng..híc nhưng chị thử xem chị là trong một số rất ít người cho em có cảm giác can đảm để vào quán hóng chị bỏ đi em biết dựa vào ai

 47. #48 by DG on 2010/11/19 - 23:01

  Hehe, cãi nhau nghe có vẻ nghiêm trọng nhể?

   

  @Hường: Nói thật mới cô, phát ngôn hay không phát ngôn trên phương diện cá nhân, là tùy người! anh hông ke, dưng trong trường hợp này, trên một blog tương đối phổ biến này, cô đang chơi kiểu nửa kín nửa hở khá buồn cười và đáng thương đấy!

   

  Thực ra, cô hông dám phát ngôn rõ ràng, bởi bản thân cô cũng đang phân vân, thực ra chính xác là hông phải hoàn toàn là đang phân vân, mà là cô đang “thiếu tự tin”!

   

  Cô hiểu được Lả Lét chưa (như cô nói), và cô, thứ nhất là có đủ trình độ chưa? Thứ hai là có đủ kinh nghiệm chưa? Và thứ 3 là cô có đủ cảm xúc chưa? Để thỉnh thoảng bơm đôi comment như ta đây thế?

   

  Cô thoát “Lừa” được chưa cô?

   

  Trong chuỗi tranh luận của các cô, cái lớn nhất thực ra là cái gì? Cái giả vờ chuyển hướng chủ đề của một thằng hèn như Lả để tránh sự phản đối rất đỗi bình thường của Chi bộ, cái bé cố tình xé cái to, cái con kiến cố tình biến thành con voi bựa, hèn hạ.

   

  (còn tiếp).

 48. #49 by DG on 2010/11/19 - 23:02

  @ Hường: Cô là người tốt, bản chất tốt, nhưng cô đang bị cuốn vào một thứ cảm giác cố hữu là “quá mù ra mưa” hay nhẹ nhàng hơn là “cả giận mất khôn” đó cô!

   

  @ Lả: Từ hôm tranh luận với cô, hình như chủ đề là “bần nông” với “tinh hoa” với “dép tông lào”  phỏng, anh đã tự nhủ là thôi không chấp cô nữa, nhưng hôm nay anh mạn phép có lời với cô một chút, cô thông cảm nhé.

   

  Không ảnh hưởng gì đến cô, thế giới ảo mà, nhưng anh cũng cứ mạnh dạn nói, cô tiếp nhận như nào tùy cô. Và anh không sử dụng ngôn ngữ Bựa trong tình huống này nữa, đồng chí chủ nhân blog có tên Cocacola ạ, trong mắt anh, đồng chí là một thằng hèn! (anh không dùng chữ “đàn bà” đâu nhé, vì như thế là không phải với những người bạn anh, cả công khai và không công khai, đang theo dõi/tham gia sinh hoạt nơi quán này!).

   

  @ Tướng Tin: Anh không trách chú mầy lanh chanh, vì chính bản thân anh cũng thấy mình và một số bựa gọi là “già hói” khác cũng “lanh chanh” không kém khi chơi quán này, nhưng anh phải nói thật thế này, qua cách type của chú, ngôn ngữ của chú, anh thấy chú là một thằng em ngoan, có đạo đức, có cầu thị, có nhận thức, thậm chí so với tuổi là tương đối cứng, chú phát huy! Anh chỉ muốn chú thế này này, chú cân nhắc điều chỉnh thời điểm, và dung lượng phát biểu cho phù hợp một chút, chú nhé!

   

  Và vứt mẹ ba cái khái niệm “bần nông”, với “tinh hoa” này nọ đi, đó là thứ ngôn ngữ đầu môi ngu xuẩn, nhố nhăng nhất anh từng thấy! thật đấy!

   

 49. #50 by LUUMANH on 2010/11/19 - 23:03

   

  Rô còng phát cuối rồi à. Anh chả tin

  Thằng Mặt./ Lừa ảnh hưởng tới ai anh chả biết nhưng con anh bị nhiễm tội chửi tục từ anh đấy. Tin không. Từ độ anh còng dậy bảo nó, nó chửi ngoa ra phết. Tệ cái là học được anh mỗi tính chửi tục còn trí tuệ thì ngày càng giống tôm cứt đội đằng đầu  

  À mà Rô nghỉ đi là phải đã lải nhà lải nhải lại còn làm anh em mâu thuẫn

  Vét đĩa mẹ Mặt./ như thông lệ. Hố hố