BOIP: Bomb over IP [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nổ vỡ mạng [2]

Hi nhândân các cô,

Hôm nay kếtthúc chẵn 1 tháng thiđấu BOIP Contest #1.

Kếtquả như sau:

(1) Tổngsố thísanh: 13.

(2) Số thísanh Vàng Son: 2 (15%).

(3) Số thísanh Bần Nông: 3 (23%).

(4) Thísanh già nhất: Ms Ja Khong Deu, 67.

(5) Thísanh trẻ nhất: Ms Dai Tuong Xitin, 13.

(6) Tổngsố Líp dự thi: 24.

(7) Số Líp hợplệ: 24 (100%).

Điểm BOIP cụtỷ các thísanh như sau:

#1 Ms Euro, Vàng Son: 7,850.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=NzZvvyytQiY.

Em Gô còn một Líp dự thi hợplệ nữa điểm rất cao dưng Trung Tướng quên bố nó linh rùi hehe đàng nầu em chả Champion nhở.

#2 Ms Ja Khong Deu, Tinh Hoa: 3,371.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=mSd60lkfIR4.

#3 Ms Minh Zung, Tinh Hoa: 2,521.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=k_D56R4Riv4.

#4 Ms Minh Huong, Vàng Son: 1,293.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=52hNiYauNQo.

#5 Ms DG, Bần Nông: 1,121.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=dOSVW7MX6JI.

Các thísanh cònlại điểm đều dưới 1K, gồm:

*Anh Trai Phot Phet (Tinh Hoa).
*Vangson Donkey (Tinh Hoa).
*Dai Tuong Xitin (Bần Nông).
*Hoang Viet (Tinh Hoa).
*Dragonfly (Bần Nông).
*Thoi Mom (Tinh Hoa).
*Delete (Tinh Hoa).
*Ketui (Tinh Hoa).

Trung Tướng côngbố em Euro tức Gô đoạt giải Only Prize Of BOIP Contest #1. Sin trúc mừng trúc mừng.

Mời em Gô bốt (PM) tàikhoản Paypal tại đây đặng Trung Tướng gởi phần giải Cash (50 Ông Tơn) tới em. Trước khi gởi, Trung Tướng sẽ cồngphơm again bên nhà em for sure. Phần giải Hiệnvật sẽ gởi later.

Trung Tướng tuyênbố Close The BOIP Contest #1, và Open The BOIP Contest #2, as follows:

BOIP Contest #2:
Vangsons Got Hero

Contest nầy nhằm tìmkiếm dững tàinăng Bựa thựcthụ, grand-prix của nó chính là sự ngưỡngmộ vôđối từ thousands Vàng Son & Tinh Hoa around here.

(A) Thểlệ

(i) Đềtài: Âmnhạc, Hộihọa, Sânkhấu, Điệnảnh, Đờisống.

(ii) Đốitượng thamgia: Không hạnchế.

(iii) Sốlượng bài thi: Không hạnchế.

(iv) Bài thi bắtbuộc thísanh tự làm.

(v) Thờihạn gởi bài, chấm bài, trao giải: Không hạnchế.

(vi) Giámkhảo: Trung Tướng Kèn To.

(vii) Giảithưởng: Hâmmộ Vôvàn từ các Vàng Son & Tinh Hoa.

(B) Nộidung

(i) Các cô, tức BOIP Contestant, tự chế một video clip rùi bốt nó vầu Youtube. Gọi là Youtube Clip.

(ii) Bốt Youtube Clip xong, các cô bốt cồng đăngký dự thi BOIP Contest #2 tại Quán, dẫn linh tới Youtube Clip đó.

(iii) Clip được nhiều Bựa khen sẽ được Trung Tướng listing, phântích, giớithiệu trên mặt tiền Quán, với entry riêng.

(iv) Nộidung Clip nên bám Đềtài quyđịnh ở Mục (A). Các cô sẽ rất được nồngnàn bởi Vàng Son nếu nó thểhiện các tàinăng như Hát, Đàn, Nhẩy, Vẽ, Diễn Kịch, Mần Phin, Giồng Vườn, vươnvươn vươnvươn.

(v) Mọi hànhvi saochép, trộmcắp, bịpbợm, lừađảo.. sẽ bị khinhrẻ nhiệttình & lâubền.

Nầu các cô mời mời.

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Nhândân: (Nhân dân).
– Kếtthúc: (Kết thúc).
– Thiđấu: (Thi đấu).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Tổngsố: (Tổng số).
– Thísanh: (Thí sanh).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Cụtỷ: (Cụ tỷ).
– Cònlại: (Còn lại).
– Côngbố: (Công bố).
– Tàikhoản: (Tài khoản).
– Cồngphơm: (Cồng-phơm).
– Hiệnvật: (Hiện vật).
– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Tìmkiếm: (Tìm kiếm).
– Tàinăng: (Tài năng).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Ngưỡngmộ: (Ngưỡng mộ).
– Vôđối: (Vô đối).
– Thểlệ: (Thể lệ).
– Đềtài: (Đề tài).
– Âmnhạc: (Âm nhạc).
– Hộihọa: (Hội họa).
– Sânkhấu: (Sân khấu).
– Điệnảnh: (Điện ảnh).
– Đờisống: (Đời sống).
– Đốitượng: (Đối tượng).
– Thamgia: (Tham gia).
– Hạnchế: (Hạn chế).
– Sốlượng: (Số lượng).
– Bắtbuộc: (Bắt buộc).
– Thờihạn: (Thời hạn).
– Giámkhảo: (Giám khảo).
– Giảithưởng: (Giải thưởng).
– Hâmmộ: (Hâm mộ).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Nộidung: (Nội dung).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Phântích: (Phân tích).
– Giớithiệu: (Giới thiệu).
– Nộidung: (Nội dung).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Nồngnàn: (Nồng nàn).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Tàinăng: (Tài năng).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Saochép: (Sao chép).
– Trộmcắp: (Trộm cắp).
– Bịpbợm: (Bịp bợm).
– Lừađảo: (Lừa đảo).
– Khinhrẻ: (Khinh rẻ).
– Nhiệttình: (Nhiệt tình).
– Lâubền: (Lâu bền).

*** 1. #1 by Già Không Đều on 2010/11/18 - 12:01

  hehe, anh vốt cho cái xì líp của thằng già lốm đốm nhá (Cười Tung Tóe)

   

  Ơ Địt Mẹ Cô, có mình Anh mới Gô thi thì Cô hông vốt cho Anh thì vốt cho Ai cho Ai hử? Địt mẹ Cô Vốt Lịp Anh bằng thừa ah? Sao Cô hổng chơi để Anh Vốt lại cho zui nhẩy?

  Ôi đù má Sài gòn! Anh lại đéo khiêm tốn gùi ! he he

 2. #2 by Hoàng Việt on 2010/11/18 - 12:27

  DG Cách đây 4 phút
  “ặc ặc vãi đái với Già dê.” Việt Khắm giả nhời cồng Sỹ Già Dâm!

  Địt bẹ Việt Khắm, nói thì nói cho dõ dàng vầu nhớ, nói thế này chi bộ hiểu nhầm thì sao địt bẹ Việt Khắm!

  Lóng nga lóng ngóng vửa vửa thôi, sư bố cô!

  Mà địt bẹ cô, cô lấy tiêu chí nào để gọi là thành đạt, cave nhiều xiền không được gọi là thành đạt há?

  …….

  Anh viết thế nài cho thèng Dê Gay hỉu nhá há há : Cho dù có kiếm dc nhiề xiền đi chăng nữa thì CON ĐIẾM cũng chẳng thể coi là thành đạt  


  Thành đạt trong đó có phẩm chất cá nhân theo chỉ số đạo đức (Moral Quotient, MQ). Vấn đề này không cần bàn nhiều xã hội Tây hay Ta  đã được thừa nhận chung.

 3. #3 by Mit on 2010/11/18 - 12:54

  Hôm nay sao quả tạ nó chiếu Mít nên đánh còm nào mất còm đấy!!!

  Mấy tên bựa bữa nay sao cứ xúm vầu vạch, ơ vặt, lông em Rô xinh là sao là sao?  Em Rô có sai luật khi dùng sex để quảng cáo?  Hông.  Em Rô có phải theo luật để thông báo với chi bộ là em ẻm dùng phương pháp nào để câu vìu hông?  Hông luôn.  Đây là rule của cuộc chơi:

  (iv) Contestant các cô có quyền xài mọi mánh câu vìu cho Youtube Clip, kểcả tự view hoặc fake view anything.

  Em Rô dùng cái lỗ hổng của luật để đoạt giải chứ đâu phải cố tình phạm luật để đoạt giải nhờ.  Cái này cũng giống dư mấy tên mần kinh doanh chơn chính thôi. (Dưng khác với em cave vi phạm pháp luật để kiếm tiền.)

 4. #4 by X-men on 2010/11/18 - 13:05

  Mit Cách đây 10 phút
  Hôm nay sao quả tạ nó chiếu Mít nên đánh còm nào mất còm đấy!!!

  Mấy tên bựa bữa nay sao cứ xúm vầu vạch, ơ vặt, lông em Rô xinh là sao là sao? Em Rô có sai luật khi dùng sex để quảng cáo? Hông. Em Rô có phải theo luật để thông báo với chi bộ là em ẻm dùng phương pháp nào để câu vìu hông? Hông luôn. Đây là rule của cuộc chơi:

  (iv) Contestant các cô có quyền xài mọi mánh câu vìu cho Youtube Clip, kểcả tự view hoặc fake view anything.

  Em Rô dùng cái lỗ hổng của luật để đoạt giải chứ đâu phải cố tình phạm luật để đoạt giải nhờ. Cái này cũng giống dư mấy tên mần kinh doanh chơn chính thôi. (Dưng khác với em cave vi phạm pháp luật để kiếm tiền.)

  …….

  ẻm ko phạm luật nhưng biết em là người dư nào , sure ? 

 5. #5 by kochumbenim09 on 2010/11/18 - 13:08

  Chị cũng tính bốt lên đây ít clip đàng hoàng chị tính để dành làm tư liệu mốt bốt cho bộ chiền thông để đúvui với chi bộ, nhưng nếu cảm thấy mất vui thì chịđéo tham gia nữa, nói nhanh cho nó vuông. Còn đứa nào thấy vui thì cứ thế mà tham gia, chị ra ngoài cuộc.@bựa rô

  bựa rô vầu thầy bẩu..kể mà không có thì gian thì bựa bẩu hông tham gia thì hông có sao..hông có sao

  dưng thị lại bẩu mấtzui chỉ vì mấy cái cồng tráitai tráichiều mà buông thì lạiđây..lạiđây..thầy vụt cho nát mẹ mông ra..bựa mà thế à..

 6. #6 by Già Không Đều on 2010/11/18 - 13:17

  Thể lệ cuộc thi là video clip, nhưng cái món em Gô Kinh sô hàng hể hả bên dưới mà ra đường nói là video, người ta úynh phù mỏ đó! 

  Đó chỉ là hình ảnh động flash của các bức hình tĩnh thôi. Thế đủ tiêu chuẩn tham dự cuộc thi không?( Cò Lả)

   

  Ơ Địt Mẹ Lả, phải vác cái máy quay video chiên nghiệp như quay đám cưới hoặc quay bằng di dộng như Xì Líp Tắm truồng của thằng Tin Tướng mới được gọi là Video Clip ưh?!

  Hoang mang quá, chi bộ ai rành kỹ thuật xác nhận vụ này cái coi, chứ 2 quả Xì Líp Đấu giá xe Vespa PX và Welcome Quách An An của Anh là từ ảnh Anh chụp của máy phò Sony Cyber Shot 7.2 Megapixel đới, cộng với mò mẫn quậy quạ với thằng Lets photo Express  để nó vẫn ra file video mà thằng Window Media Player chơi ngon lành đới thơi.Rứa là răng là răng hè ? Cái mô mới là cái Vi đê ô hử?

 7. #7 by Già Không Đều on 2010/11/18 - 13:22

  Địt mẹ Anh đang ấp ủ làm quả xì lịp tự quay bằng máy ghẻ chụp ảnh Sony phò của Anh( chức năng Movie) .Anh sẽ quay thằng bạn Anh hay gọi là “Wayner Rooney Việt Nam”, nó tự sáng tác rất nhiều bài, tự đánh đàn ghita và hát cực hay, chắc chỉ thua thằng Tim Kirby hát được tiếng Lừa thui. Địt mẹ, Anh đã rủ nó ngày nào khai trương KOA Bar nếu có, Anh sẽ mần MC kiêm manager cho nó quậy tưng và chạy show thêm mấy bar khác kiểu 17th Soloon …kiếm tiền hơi bị được luôn. Flamengo mới Jazz Ziếc gì nó hát ngon lành lắm!

  Địt Mẹ thằng Rooney mặt đù bạn Anh! Tại sao mày đi làm giáo viên dạy English xứ Lừa mà đéo mần ca sĩ hử ? Có định mần chú rễ xứ Lừa hông?

  Anh show cái mẹt hắn trước đã, xì lịp mần sau he he

 8. #8 by Mit on 2010/11/18 - 13:26

  Cho dù có kiếm dc nhiề xiền đi chăng nữa thì CON ĐIẾM cũng chẳng thể coi là thành đạt  @ Hoàng Việt

  Nghề làm điếm, nếu như ở bên Hòa Lan, sẽ là một legal profession with its own regulations.  Như thế, một con điếm làm nhiều tiền, có nhiều clients, cũng sẽ như một người kinh doanh (bằng vốn tự có của mình) thành công. It’s only a job.
   
  Ở Lừa, làm điếm là một hành động phạm pháp có thể bị tù. Xã hội nhìn nó như một tệ nạn xấu xa.  Luân lý Ta không cho phép con đàn bà làm thế! 

  Hai xã hội, hai lối nghĩ khác nhau về một hành động rồi.

 9. #9 by Mit on 2010/11/18 - 13:46

  ẻm ko phạm luật nhưng biết em là người dư nào , sure ? @X-men

  Một người biết cách dùng unconventional method để thắng và không vi phạm luật của cuộc chơi?  

 10. #10 by Hoàng Việt on 2010/11/18 - 13:47

  Nghề làm điếm, nếu như ở bên Hòa Lan, sẽ là một legal profession with its own regulations. Như thế, một con điếm làm nhiều tiền, có nhiều clients, cũng sẽ như một người kinh doanh (bằng vốn tự có của mình) thành công. It’s only a job.
  Ở Lừa, làm điếm là một hành động phạm pháp có thể bị tù. Xã hội nhìn nó như một tệ nạn xấu xa. Luân lý Ta không cho phép con đàn bà làm thế!
  Hai xã hội, hai lối nghĩ khác nhau về một hành động rồi.@ Mit

  Viết nhanh và gọn cho đỡ mất time và dẽ hiểu này : trong sự thành đạt thì có 1 phần của việc thành công với nghề nghiệp , dưng thành công trong nghề nghiệp chưa chắc đã là người thành đạt .Còn đối với Việt : Cave hay Con Điếm thì họ cũng là 1 con người do tạo hoá sinh ra và lúc nào cũng viết hoa chữ đó . Thế nhé !


  So rì em Rô xinh , anh không có ám chỉ gì em đâu nhớ …hớ hớ hớ

 11. #11 by Hoàng Việt on 2010/11/18 - 14:00

  xờ lờ chi bộ thay từ người bằng từ nghề nhé !

  viết lại dư lày :Còn đối với Việt : Cave hay Con Điếm thì cũng là 1 nghề do tạo hoá sinh ra và lúc nào cũng viết hoa chữ đó . Thế nhé !

 12. #12 by DG on 2010/11/18 - 14:06

  Hi An An dấu yêu.

   

  Em thấy quả xì lịp mà anh Già lốm Đốm tặng em có hoành hông?

   

  Ảnh là bạn anh đới, hehe, ảnh đang bận công chiện một chút có nhờ anh DG gửi An An một xì lịp sơ- cua giới thiệu về ảnh.

   

  An An xem qua xì lịp để hiểu thêm về anh Già Lốm Đốm hoành nhất quán Bựa nầy em nhế!

   


  Thương em,

   

  Anh DG hoành!

 13. #13 by Thanh An on 2010/11/18 - 14:20

  Hihi.

  @ Anh Già Không Đều: Cảm ơn cái clip của anh nhé, dễ thương quá!
  @ Anh Sỹ … dâm: Em buồn cười quá, sao anh DG lại bảo em phải tránh xa anh ra là sao? Có đến mức như thế không anh?
  @ Anh DG: Hic hic cái clip của anh thì đúng là … vô đối!

  Hôm qua em thấy quán bựa không nói tục mấy, ưu tiên em hả, hi hi vinh dự quá, cảm ơn TT và chi bộ.

 14. #14 by ThuaTuong on 2010/11/18 - 14:39

  Chi bộ họp hành như quặc, toàn lo bôi phân trét bã vầu alô nhau, đíu có gì hay để ho.


  Đù má chi bộ hãm lìn, đã dành nhiều thì giờ, công sức, xiền net, … để chửi thằng Cò Lả, một thằng đíu được xếp hạng, dù là Bần cố nông, làm em ga-mẹ-nó-tô với thằng thẳn.

  @Em Gô :
  Em đường đường là 1 vàng son, lại đi bực mình với thằng giẻ rách, đíu có nổi 1 cái xì-líp thúi dự thi, có đáng không. Anh ủng hộ việc em trích 1 tơn trong 50 tơn đoạt giải để mồi lửa, thui cháy mẹ dái thằng khốn đó. Khi nầu phừng, cho anh hay để đến nhảy múa phụ họa ủng hộ em :D.

  @Thèn Dziệc :
  Chết cười với mày, lắp bắp như ngọng, lại còn viết hoa với viết thường. Lúc nhỏ mày học trường nầu ? Hay cô giáo cấp 1 của mày bị giai đá bỏ mẹ xứ nên mày học ko đến nơi đến chốn ? cAVE hay cON đIẾM làm sâu phải viết hoa ? Trong khi chữ đầu của câu mày viết (xờ lờ) lại ko viết hoa ? Ko phải bàn thêm về tạo hóa với mày, khục khục ….
 15. #15 by Già Không Đều on 2010/11/18 - 14:49

  Ui Mèn Đét ơi cái thằng Dê Già hắn xiên xỏ con bớ làng nước ơi !

  Cô làm Anh cười sặc sụa với quả Xì Líp Pi-A Anh thâm thúy độc địa mả mẹ Cô yêu Cô quá đi ha ha ha

  Anh vốt cho Líp của Cô bằng hoa hồng nề và những nụ hôn đồng tính nà ha ha ha

  &

  Mẹ, Cô thấy Gái cứ tơm tớp mắt chớp chớp Anh đớp phát vỡ mẹ hàng tiền đạo đéo có mà nhai cháo còn ở đó bày đặt mần thơ câu Gái Bựa bây chừ! Cô liệu phần hồn đấy, Dấu Yêu mới Hoành Hoành !

   

  An An , người ấy và Anh, em chọn ai ?

 16. #16 by Bất MInh on 2010/11/18 - 15:04

  Cụ đã về rồi… đi hoài, mỏi chân rồi.

  Chào các cô các cậu cãi nhau chí choé nhé.
  Cụ hỏi các cô các cậu chuyện này cái. Giữa việc đưa lưng làm bốc vác hay còn gọi cửu vạn (?) và việc nằm chàng hảng hai chân cho người leo lên làm gì gì đó… thì việc nào cao quí hơn, có nhân phẩm hơn?
  Cả hai việc đều dùng vốn tự có, cũng có nhiều tủi nhục như làm thuê văn phòng, cũng có mồ hôi, và có nước mắt. Vậy sao cái việc này có nhân phẩm mà việc kia thì không?
  Các cô các cậu về nhà đọc lại “La Damme Aux Camelias” nhé.
  Cô Hương dịch dùm Cụ cái câu tiếng tây trên kia nhé, Cụ hóng hớt được, chứ có hiểu là gì bao giờ đâu.
  Có câu thế này:
  Lẳng lơ cũng chẳng hao mòn
  Chính chuyên cũng chẳng sơn son mà thờ
  Hề hề Cụ cũng hóng hớt thôi, chứ có hiể là gì bao giờ đâu.
  hề hề
 17. #17 by minhhuong on 2010/11/18 - 15:14

  “La Damme Aux Camelias” @ Cụ Minh

  ————

  La dame aux Camélias: Trà hoa nữ

 18. #18 by minhhuong on 2010/11/18 - 15:22

  Nói chung chi bộ đi quá xa vấn đề rồi nhá.

  Cuộc thi lần này, cái Rô đưa ra 2 cái video tham gia rồi đấy. Bọn Bựa chỉ lảm nhảm, thấy mỗi « Già chả đều chỗ nào » dám đứng ra cạnh tranh với cái Rô. Sao thế, thấy video của cái Rô xong choáng quá à?

 19. #19 by sss_sy_sss on 2010/11/18 - 15:24

  Anh ung ho Cola chui Ro xinh vi Ro xinh am giai ma deo phay anh. Vi va Cola.
  Mi lai Ro can toi tu ai vat, lit mia nghe tom qua Ro, choi tiep dy em, duoc nghe may thang bua chui cungx la mot trai nghiem tao nha Ro a.
  Con anh deo quan tam lam viec em am giai “Bua dai cut” co xung hay khong, vi neu nois thang long minh ra thi anh san sang noi em deo xung dang, vi 3 li do:
  1. anh GATO.
  2. Anh rat GATO.
  3. anh gato, ho ho.
  dit mia, the moi ban nong chu nhi???

 20. #20 by Già Không Đều on 2010/11/18 - 15:31

  “La Damme Aux Camelias”@ Fuck Minh

  Mẹ, trình “fờ răng xoa rờ mông em” của Anh dịch ra là “Trà Hoa Vạn Thọ”

  Hổng tin Anh thì phải tin em Điêu nhế !

 21. #21 by tieuthithi on 2010/11/18 - 15:35

   Lũ giai Bựa rỗi hơi đi tám chuyện đàn bà , cái gì  mà ca ve với chả vốn tự có . Một  người đàn bà không trẻ không đẹp mà được quan nhớn yêu chiều cung  phụng như vậy thì hẳn là một  người quá thông  minh tài giỏi, Hơn nữa chỉ nên nhìn dưới góc độ là một chuyện tình ngoài luồng như bao nhiêu chuyện  khác chả có gì để nói . Cá nhân chị đọc lốc Beo đã lâu và thích giọng văn  này , sắc sảo và hóm hỉnh chả phải ai cũng có được . Giá mà mẹ nầy vào đây chửi nhau với DÌ  thì  hay phải  biết

 22. #22 by Bất MInh on 2010/11/18 - 15:40

  Cụ cám ơn cô Hương nhiều nhiều nhé, xịn thật, liếc qua cái hiểu liền chả bù Cụ học hoài chẳng vô.


  Các cô các cậu đọc bốt trước của cụ chắc đều có câ trả lời rồi nhế? Sẽ có ba nhóm câu trả lời phải không?

  – Một số cô cậu cho là người đưa lưng làm cửu vạn, mồ hôi mồ kê nhể nhại đen thủi đen thui kiếm được 3 ông cụ/ ngày là nhân phẩm hơn người kia nhế.
  – Một số cô cậu khác cho là người nằm chàng hảng kia, phòng máy lạnh kia, thơm tho nõn nà kia chắc cũng có chút nhân phẩm nhế, vì đó cũng là một nghề nhế.
  – Một số cô cậu khác thì thèm quan tâm vào nhế…

  Cụ nói thế đủ chưa có ai có ý kiến khác không?

  Thế cụ hỏi tiếp nhế, Cụ dốt nát, bất minh, nên hay hỏi, các cô cậu đừng phiền nhế. Thế nhân phẩm của họ ai ban cho? Nhân phẩm của các cô cậu ai ban cho? 

  Trả lời xong hai câu đấy cô cậu trả lời giúp cụ câu này nữa nhế. Ai cho phép cô cậu đánh giá người này nhân phẩm hơn người kia? Bựa này tinh hoa hơn, bựa kia bần nông hơn?

  Nếu trả lời không được thì cô cậu tìm các bài nói/ viết của Mẹ Teresa De Calcuta mà đọc nhế.

  Ấy là Cụ nghe nói thế, hóng hớt được thế chứ Cụ đã gặp Me Teresa bao giờ đâu
 23. #23 by tieuthithi on 2010/11/18 - 15:47

  p/s : Em không có ý so sánh mẻ với Dì đâu, xờ lờ Dì nha

 24. #24 by ma_me_chung_may on 2010/11/18 - 15:50

  La dame aux Camélias là Fò hoa chè mới dúng văn bựa chế.

 25. #25 by minhhuong on 2010/11/18 - 15:51

  Giá mà mẹ nầy vào đây chửi nhau với DÌ  thì  hay phải  biết @ chị  Thi

  —————-

  Beo từng vào đây còm rồi.

 26. #26 by Cocacola on 2010/11/18 - 16:06

  thằng Cò Lả, một thằng đíu được xếp hạng @ Thừa Tướng


  Hehe, anh thuộc giải ngoại hạng rồi, ku!
 27. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/18 - 16:17

  Zì dây Zì dây dù má các cô.

  Jờ Zì dang bận dong xiền chưa vầu Quán chỉdạo các cô dược, các cô tiếptục chưởi nhau gây hưngfấn cho dồngbào quầnchúng nha.

  Zững líp nầu dược chibộ khen Zì sẽ dưa lên bài chứ hông dể ở cồng dâu nha.

  Tí nữa Zì zìa.

  Zì o/ to kínhyêu của các cô.

 28. #28 by otocu on 2010/11/18 - 16:18

  Quả líp của DG được. Xem rất dễ chịu. Bé An hẳn phê tít. Làm giai có tài, nhiều gái thích, cũng sướng.

 29. #29 by otocu on 2010/11/18 - 16:21

  Quả líp về Con ong của Già anh xem rồi. Nhưng anh mù tịt về dòng xe này, không có đánh giá. Thực ra nhìn nó đẹp. Giá cả nhiêu?

 30. #30 by DG on 2010/11/18 - 16:24

  @ Cu Không To (otocu):

  Quả đấy theo tiêu chí của lả Lét là hông phải xì lịp đâu, he he hơn nữa đó là của tên Già Lốm Đốm nhờ anh bốt hộ chào em An An mờ.

  Anh nói rồi, trình IT anh dư lầu puồi nên anh hông tham gia vội, nghiên cứu cái đã, các cô mới các chú mới các cháu cứ thiên nhiên đi!

  Thân ái cô.

  Anh DG hoành.

 31. #31 by otocu on 2010/11/18 - 16:29

  2 Líp của Rô sến thật, quả này thích hợp với hội Cẩm già. Nhưng sao lại che mặt họ? Phải phô ra quảng cấu PR chứ?

 32. #32 by langle179 on 2010/11/18 - 18:39

  Tiếng Lừa cải tạo của Zì Bựa đã bị dư luận xã hội cực lực lên án!! Vietnam net là tờ báo cách mạng đầu tiên lên tiếng.. hehe.. mời chi bộ đón xem. Số báo mới nhất đây. Báo mới, báo mới đây!

  Miss ‘áo zài’ là miss ‘áo zì’?

 33. #33 by Hoàng Việt on 2010/11/18 - 19:11

  ThuaTuong 14:39 18-11-2010
  @Thèn Dziệc :
  Chết cười với mày, lắp bắp như ngọng, lại còn viết hoa với viết thường. Lúc nhỏ mày học trường nầu ? Hay cô giáo cấp 1 của mày bị giai đá bỏ mẹ xứ nên mày học ko đến nơi đến chốn ?
  ………………………….

  Đéo học hành , đéo thầy cô ( đụ mịa ngày 20/11 nhá ha ha ha ) , đéo bài bản giề , bạ đâu phóng tinh đới …. hẹ hẹ !!!
  Mỗi lần đi hội , họp tuyền thuê DG viết diễn văn đới ợ , còn đi diễn thuyết về maketing cho hay tranh cử làm ông sóc lọ bà vuốt chai đéo giề thì nhờ Sĩ dâm hết date cố vấn í tưởng cho nên ngàn năm nay xứ Lừa đéo có tập đoàn kinh tế phát triển bền vững ( toàn kiểu làm ăn lưu manh ,chụp giựt trong đó có Mir Bựa xi-cà- que he he ) . Còn về chính trị lớp sau treo cổ ,đào mồ lớp trước .
  Nước Việt nó thế !!! làm đéo có đạo đức ? nhục dư con trùng trục !!!

 34. #34 by EURO on 2010/11/18 - 19:46

  ÔI con bà nó, có 50 Tơn thôi mà Rô thành mẹ nó ngôi sao quán Bựa thế nầy đúng là cơ hội tự BOIP xuất con bà sắc hehe, Okie thanks cgu bộ. Tối nay hí hửng ngồi dựng 1 cái xlip mới để về đú, thế đéo nầu về check lại lúc chuyển định dạng Avi ra Flf lại bị lỗi mẹ nó mất đéo bốt được.
  Sáng mai sẽ nộp bài BOIP tiếp cho các giai coi. Nói trước tất cả cac`xlip củaRô xinh dự thi cấm đéo cho các thể loại bần nông click vầu làm bẩn xlip của Rô xinh nhế!

 35. #35 by EURO on 2010/11/18 - 19:57

  Thông bấu tới các Bựa có thamgia vụ từ thiện với Rô trong lần rồi:
  – Hiện Rô đã nhận được 8.200.000 VND + 250 USD
  Rô đã liênhệ đựoc với côngty điện tử TânBình để mua 10 TiVi21 inch đènhình loại mỏng, giá 1.390.000 VND/cái (Giá thịtrường 1.690.000VND/ cái) Ngoài ra ngày mai họ sẽ trả lời coi có thể họ sẽ hỗ trợ thêm vài chiếc.
  – Rô đã vận động 1 ngưòi bạn tặng thêm 11cái giá treo TiVi lên cao ( trị giá khoảngtrên 2 trẹo) vì mua mới 10 cái và có 1 cái TV cũ do Bựa ủng hộ.
  – Rô đã xin được 1 cái xe 16 chỗ để chở người và hàng tới tận nơi, và sáng thứ bảy này, 8h sáng bắt đầu đi trao quà, Bựa nào đã liên lạc đi cùng Rô xinh thì đềnghị liên lạc lại.
  Những Bựa chưa kịp gửi tiền và có nhờ Rô cứ tạm ứng, nếu thiếu Rô sẽ tạm ứng, còn nếu đã đủ thanhtóan chiphí thì không cần gửi thêm cho Rô nữa.
  Và ý chót là chânthành cámơn những Bựa, cùng những bạn vôdanh đã ủnghộ Rô trong việc này, mọi hànhđộng Rô sẽ chụp hình và ghilại trong 1 entry tườngthuật sau khi về.

 36. #36 by EURO on 2010/11/18 - 20:22

  @ Dì bựa, đề nghị Dì làm 1 cái chuồng ngay trên entry, bốt hết những clip dựthi vầu bất kể ý kiến khen- chê đềphòng thất lạc mất bài thi của Bựa.
  Những entry mới có trước khi cuộcthi kếtthúc, theo đúng ý hương Điêu thì cứ cop nguyên mảng bàithi của chibộ vầu để mọi người tiệntheo dõi.
  Riêngem sẽ đăngký tới khoảng chục xliip thì ngừng nhế! Còn phải để vốn cho bộ chiềnthông của em nữa.

 37. #37 by ma_me_chung_may on 2010/11/18 - 20:38

  Rô xinh xờ bam nhìu thế

 38. #38 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/18 - 22:11

  đỵt mẹ chi bố cái nhớ!


  Được tuần dồi nhở?hehe.
  DO bị TT củ puồi khóa 1 tuần nên thằng em tuần dồi cũng đéo thèm vào blog nầy lun. Đi đú fb với đong 9x. Sướng vãi chứ đéo mệt như sang đây.hehe

  Thông báo với anh TT cũng như toàn thể già hói, vàng son, tin tin củ lồn là thằng nầy đã trở lại& nợi hại gấp tăm nần naz!

  Đỵt mẹ TT. lần trc làm 5 cái nick để cồng. vui VKL.hehe. e cứ để đấy, hôm nào khóa e e lại dùng nó rải bom tiếp.hehe.

  Vụ BOI` 2.0 nầy để e kiếm máy quay đã dồi tính. Mẹ chứ ko g làm = niềm tin!hihi

  Chào thân ai chi bộ nhế!^^
 39. #39 by Cười Tung Dắm on 2010/11/18 - 22:37

  hehe, chầu thằng Tướng Tin. Địt mẹ anh khoái mầy đấy. Mầy bế tinh nuyện võ cho rỏi rỏi vầu dùi vạch mông chưởi chết cả lò thằng chủ quán mặc lồn mả mẹ và dững thằng bợ đít niếm khăng nó đi nhá. Anh khen hé hé

 40. #40 by Mit on 2010/11/18 - 23:25

  Cá nhân chị đọc lốc Beo đã lâu và thích giọng văn  này , sắc sảo và hóm hỉnh chả phải ai cũng có được .@ Thi Thi

  Lần đầu Mít vầu lốc cô Beo cách đây khá lâu vì thấy cái avatar của cô cổ khá bắt mắt trong một lốc của tên nầu quên miạ rùi.  Không có thì giờ đọc hết dưng gần đây có đọc phần viết về khu Eden trong một bài nầu đó…hehehe  Mà sao cô cổ ghét bọn VK Mẽo nhờ?  Nếu con cái nhà cô cổ đang học hành uýnh dắm cu li cho đế quốc tại Mẽo, bỏn là VK theo luật Lừa miạ rồi!  Hay ý cô cổ muốn nói đến bọn phản động, cái bọn Lừa Nhân tại Hải Ngoại có căn cước tị nạn í mà?!  Chậc chậc chậc  Đến lãnh tụ Lừa còn phải kêu gọi bọn bỏn về xây dựng đất nước, iêu dư máu thịt đíu thể tách ra của Lừa mà.   (Mít đọc báo đảng vẫn viết thế!)
  Ừ, cô Beo này vầu đây thì vui nhờ?

 41. #41 by tinhxanh on 2010/11/18 - 23:40

  Địt mịa! Xì Tin em! Anh có kịch bản cực ngon cho mầy làm Clip, đảm bảo mầy sẽ được ngàn ngàn vàng son hâm mộ. Đạo diễn, quay phim, dựng phim và kĩ xảo Anh sẽ hỗ trợ mầy.

 42. #42 by Cocacola on 2010/11/19 - 00:09

  Mà sao cô cổ ghét bọn VK Mẽo nhờ? @Mít Mỹ nhơn


  Dễ hiểu thôi mà: cái bọn VK Mẽo ngoài đem tiền, đem tình về Lừa, bỏn còn đem một thứ “get free” nữa về Lừa, đó là “tư tưởng”. 

  Mà tư tưởng bọn Mẽo và những bọn sống lâu tại Mẽo cho rằng mọi sự thành đạt đi tắt đón đầu kiểu cronies thế là không chính thức, thậm chí còn kinh tởm nữa! Vậy có ảnh hưởng đến tình, đến tiền cô cổ hông? Chắc chắc có, vậy chắc chắn cổ ghét rồi.

  Riêng chuyện Vũ Cù trạng sư, trong khi Thằng Bựa dân Hà Nội có cái nhìn thông cảm hơn về cô Vũ thì Ông Beo ghét cô Vũ ra mặt. 

  Ông ổng từng phán trên lốc là ông ổng đang chat với 7 người Hà nội (hổng biết sampling cho cú survey nầy kiểu gì) thì 7 người đều ủng hộ chuyện cho cô Vũ nhập kho. hehe 

  Ông ổng còn buông một câu: Vũ Cù ăn ở sao mà bị rứa!

  Mít Mỹ nhân nên nhớ là crony economy là một mắt xích chằng chịt quyền lợi tại xứ Lừa nầy và các nhóm lợi ích đang làm chủ các decision makers. Hehe
 43. #43 by Hải Ngọc on 2010/11/19 - 00:19

  em ngưỡng mộ chi rô. chị hương chị tiểu thi quá,, các chị làm cho em đủ can đảm để thò mặt vào đây hóng hớt đấy..sẽ cố gắng thành tinh hoa( nhưng đưng ai chửi em nhé lúc này hệ miễn dịch em chưa có nên dễ chết lắm )

 44. #44 by Cocacola on 2010/11/19 - 00:47

  Chào chào em Ngọc! Vào đây cứ theo tiêu chí: nghĩ thật, nói thật, sống thật thì em không phải lo gì cả. 


  Chứ còn mà có ý đồ khuất tất lươn lẹo thì dù là gái cũng bị chi bộ lôi ra chửi nhiệt tình cho lên bờ xuống ruộng luôn! Em thấy cái gương trước mắt rồi ý!

  Chúc em vui vẻ!
 45. #45 by Hoàng Việt on 2010/11/19 - 00:59

  Bất MInh 15:40 18-11-2010

  – Một số cô cậu khác cho là người nằm chàng hảng kia, phòng máy lạnh kia, thơm tho nõn nà kia chắc cũng có chút nhân phẩm nhế, vì đó cũng là một nghề nhế.

  Thế cụ hỏi tiếp nhế, Cụ dốt nát, bất minh, nên hay hỏi, các cô cậu đừng phiền nhế. Thế nhân phẩm của họ ai ban cho? Nhân phẩm của các cô cậu ai ban cho?

  …….

  Từ môi trường XHCN mới để con người sống đúng bản tính của mình dư vậy, tự nhiên hình thành một loại Cave cao cấp mà cách hành xử của type người này có những lúc khá ngược đời như nhà thơ Nguyễn Duy đã viết trong bài thơ “Việt Nam, nhìn từ xa tổ quốc” :
  Điếm cấp thấp bán trôn nuôi miệng
  Điếm cấp cao bán miệng nuôi trôn

  Cave tỏ ra hận đa số các zai , can tội chẳng fi công trẻ nào đoái hoài đến thăm cổ đang hú hí cùng bạn tình chốn hang đảo tận cùng Biển Xanh… Cave vốn nổi tiếng trong giới tư bản đỏ vì hay khinh zai và bỉ zai, coi Vịt Kìu như rác (có thể tái chế& sử dụng )

  Nay lại càng hậm hực các netizen ,để cho ẻm phải chịu điều tiếng “Đàn bà dễ có mấy tay. Đời xưa mấy mặt đời này mấy zai ?
  đã thế khi off các fi công trẻ chẳng khen ẻm đẹp (vì ẻm đẹp sẵn rồi, khen làm gì ), lại
  cứ ngước mặt lên   khen váy đẹp, ẻm tài thật , ẻm ức lắm!

 46. #46 by Hoàng Việt on 2010/11/19 - 01:09

  minhhuong 15:51 18-11-2010

  Giá mà mẹ nầy vào đây chửi nhau với DÌ thì hay phải biết @ chị Thi

  —————-

  Beo từng vào đây còm rồi

  …..

  Coá mà zám ?
  vào típ để Zì Bựa tốc váy tung ghẻ mây chửi cả họ chúng mài là lũ kền kền ờ … hài vãi

  còn chị í mỉa :Sorry, there are no handsome men here , not to sweet !!!

 47. #47 by Cocacola on 2010/11/19 - 01:30

  Sorry, there are no handsome men here , not to sweet !!! @ Việt


  Á à, hóa ra chính Ông Beo còm mỗi phát duy nhất thế nầy thôi rồi biến à? Cái còm nầy anh thấy quen quen, hóa ra của Ông Beo à?

  Ông Beo vô đây tìm đĩ đực coi bộ hơi khó à!
 48. #48 by Hải Ngọc on 2010/11/19 - 01:41

  thực sự với các bác . các anh các chi.em cũng vốn ham học hỏi ,với phương châm học mọi lúc mọi nơi. va chạm  dần với những gì mà từ trước đến giờ em chưa bao giờ dám đối mặt trực tiếp..chắt lọc nhưng tinh hoa của các bác và cả những cách sử dụng ngôn ngữ chửi bậy mà không bậy,,em vốn nhậy cảm .mong manh. và dễ vỡ .các bác nhẹ nhàng với em (ưu tiên gái mà). bao giờ mặt em chai lỳ như thớt gỗ nghiến thì các bác cứ việc coi em như reycle bin nhé .trân trọng

 49. #49 by Cocacola on 2010/11/19 - 01:47

  @ Hải Ngọc: Ừa ừa, nghe cái gì cũng phải phản biện, đừng vội tin ngay, đừng vội bơm thủi ngay. Thằng Bựa nói nhiều cái đúng nhưng có nhiều cái nó nổ bỏ mẹ ra ý chứ.


  Hắn hẳn nổ là Hillary Clinton rửa tay mỗi 15 phút, anh hỏi thằng Gúc thì nó báo là giang hồ chưa nghe ai nói thế. Ví dụ vậy!
 50. #50 by Thượng Sĩ Già on 2010/11/19 - 01:57

  @ em Ngọc

  Đã vầu đây rùi cứ chơibời vôtư em, sợ đíu bố con thằng nầu, nhỉ.

  @Thằng Vịt ngố

  Phátbẩu cái gì khác vănminh tỏ nghĩa tí được ko, tỉdư “hôm qua có thằng vửa uýnh dắm ngay mõm cháu hoặc vửa sáng cháu vôý ỉa ngược mẹ mồm mình” chảhạn.

  Địtbẹ lầubầu lầubầu dư ?/ trâu tháng đẻ. Thơ đấy hốhố…