BOIP: Bomb over IP [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nổ vỡ mạng [2]

Hi nhândân các cô,

Hôm nay kếtthúc chẵn 1 tháng thiđấu BOIP Contest #1.

Kếtquả như sau:

(1) Tổngsố thísanh: 13.

(2) Số thísanh Vàng Son: 2 (15%).

(3) Số thísanh Bần Nông: 3 (23%).

(4) Thísanh già nhất: Ms Ja Khong Deu, 67.

(5) Thísanh trẻ nhất: Ms Dai Tuong Xitin, 13.

(6) Tổngsố Líp dự thi: 24.

(7) Số Líp hợplệ: 24 (100%).

Điểm BOIP cụtỷ các thísanh như sau:

#1 Ms Euro, Vàng Son: 7,850.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=NzZvvyytQiY.

Em Gô còn một Líp dự thi hợplệ nữa điểm rất cao dưng Trung Tướng quên bố nó linh rùi hehe đàng nầu em chả Champion nhở.

#2 Ms Ja Khong Deu, Tinh Hoa: 3,371.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=mSd60lkfIR4.

#3 Ms Minh Zung, Tinh Hoa: 2,521.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=k_D56R4Riv4.

#4 Ms Minh Huong, Vàng Son: 1,293.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=52hNiYauNQo.

#5 Ms DG, Bần Nông: 1,121.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=dOSVW7MX6JI.

Các thísanh cònlại điểm đều dưới 1K, gồm:

*Anh Trai Phot Phet (Tinh Hoa).
*Vangson Donkey (Tinh Hoa).
*Dai Tuong Xitin (Bần Nông).
*Hoang Viet (Tinh Hoa).
*Dragonfly (Bần Nông).
*Thoi Mom (Tinh Hoa).
*Delete (Tinh Hoa).
*Ketui (Tinh Hoa).

Trung Tướng côngbố em Euro tức Gô đoạt giải Only Prize Of BOIP Contest #1. Sin trúc mừng trúc mừng.

Mời em Gô bốt (PM) tàikhoản Paypal tại đây đặng Trung Tướng gởi phần giải Cash (50 Ông Tơn) tới em. Trước khi gởi, Trung Tướng sẽ cồngphơm again bên nhà em for sure. Phần giải Hiệnvật sẽ gởi later.

Trung Tướng tuyênbố Close The BOIP Contest #1, và Open The BOIP Contest #2, as follows:

BOIP Contest #2:
Vangsons Got Hero

Contest nầy nhằm tìmkiếm dững tàinăng Bựa thựcthụ, grand-prix của nó chính là sự ngưỡngmộ vôđối từ thousands Vàng Son & Tinh Hoa around here.

(A) Thểlệ

(i) Đềtài: Âmnhạc, Hộihọa, Sânkhấu, Điệnảnh, Đờisống.

(ii) Đốitượng thamgia: Không hạnchế.

(iii) Sốlượng bài thi: Không hạnchế.

(iv) Bài thi bắtbuộc thísanh tự làm.

(v) Thờihạn gởi bài, chấm bài, trao giải: Không hạnchế.

(vi) Giámkhảo: Trung Tướng Kèn To.

(vii) Giảithưởng: Hâmmộ Vôvàn từ các Vàng Son & Tinh Hoa.

(B) Nộidung

(i) Các cô, tức BOIP Contestant, tự chế một video clip rùi bốt nó vầu Youtube. Gọi là Youtube Clip.

(ii) Bốt Youtube Clip xong, các cô bốt cồng đăngký dự thi BOIP Contest #2 tại Quán, dẫn linh tới Youtube Clip đó.

(iii) Clip được nhiều Bựa khen sẽ được Trung Tướng listing, phântích, giớithiệu trên mặt tiền Quán, với entry riêng.

(iv) Nộidung Clip nên bám Đềtài quyđịnh ở Mục (A). Các cô sẽ rất được nồngnàn bởi Vàng Son nếu nó thểhiện các tàinăng như Hát, Đàn, Nhẩy, Vẽ, Diễn Kịch, Mần Phin, Giồng Vườn, vươnvươn vươnvươn.

(v) Mọi hànhvi saochép, trộmcắp, bịpbợm, lừađảo.. sẽ bị khinhrẻ nhiệttình & lâubền.

Nầu các cô mời mời.

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Nhândân: (Nhân dân).
– Kếtthúc: (Kết thúc).
– Thiđấu: (Thi đấu).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Tổngsố: (Tổng số).
– Thísanh: (Thí sanh).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Cụtỷ: (Cụ tỷ).
– Cònlại: (Còn lại).
– Côngbố: (Công bố).
– Tàikhoản: (Tài khoản).
– Cồngphơm: (Cồng-phơm).
– Hiệnvật: (Hiện vật).
– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Tìmkiếm: (Tìm kiếm).
– Tàinăng: (Tài năng).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Ngưỡngmộ: (Ngưỡng mộ).
– Vôđối: (Vô đối).
– Thểlệ: (Thể lệ).
– Đềtài: (Đề tài).
– Âmnhạc: (Âm nhạc).
– Hộihọa: (Hội họa).
– Sânkhấu: (Sân khấu).
– Điệnảnh: (Điện ảnh).
– Đờisống: (Đời sống).
– Đốitượng: (Đối tượng).
– Thamgia: (Tham gia).
– Hạnchế: (Hạn chế).
– Sốlượng: (Số lượng).
– Bắtbuộc: (Bắt buộc).
– Thờihạn: (Thời hạn).
– Giámkhảo: (Giám khảo).
– Giảithưởng: (Giải thưởng).
– Hâmmộ: (Hâm mộ).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Nộidung: (Nội dung).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Phântích: (Phân tích).
– Giớithiệu: (Giới thiệu).
– Nộidung: (Nội dung).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Nồngnàn: (Nồng nàn).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Tàinăng: (Tài năng).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Saochép: (Sao chép).
– Trộmcắp: (Trộm cắp).
– Bịpbợm: (Bịp bợm).
– Lừađảo: (Lừa đảo).
– Khinhrẻ: (Khinh rẻ).
– Nhiệttình: (Nhiệt tình).
– Lâubền: (Lâu bền).

*** 1. #1 by Thanh An on 2010/11/17 - 19:38

  @ Anh Cò Lả: Sao anh Cò kỹ tính thế nhỉ? hehe thế thì em hiểu ra được tại sao anh Cò sợ gái 8X rồi! Nếu cứ thế này chắc 9X anh cũng không làm nên gì đâu, anh Cò ạ.

  “Thanh AN em ui – Bia nè! Bia không biết Ga lăng nó mặt ngang mũi dọc ra sao, dưng Bia biết nấu cơm, giặt đồ, chăm báy bi cho Thanh An không nhời ăn năn, không mắt buồn thi thỏang, yêu ngưoời yêu quái nếu dời xa Thanh An như yêu chín hbản thân mình (bài hát gì quên mẹ).” Anh Bia.

  Anh say tỉnh chưa? He he giữa tuần mà cũng lướt khướt vậy à?

  @ Anh DG: Em chết cười với màn chào hỏi của anh, thật đấy, hi hi..

  @ Anh Dark30: Anh dìm hàng người khác vừa vừa nhé!

  Chị Rô cố lên!!!

 2. #2 by minhhuong on 2010/11/17 - 19:44

  Bởi cuộc thi Boip 2 lần này thời hạn là “Không thời hạn”, em có những đề nghị sau:

  Tất cả các entry mới phải có 1 đoạn giới thiệu “ở đây đương có cuộc thi” với link dẫn tới entry Boip 2 contest này.

  Các video youtube hợp lệ dự thi phải được đưa link vào danh sách ngay trong phần bài của Boip 2, chứ không phải vứt ất ơ tại còm ở bài này. Danh sách cần liệt kê theo tên thí sinh tham gia, bởi mỗi thí sinh được quyền dự bằng nhiều video khác nhau.

  Ví dụ:

  Rô: Link 1 Rô

         Link 2 Rô

  Dark30: Link 1 Dark

 3. #3 by Cocacola on 2010/11/17 - 20:05

  Sao anh Cò kỹ tính thế nhỉ? @Thành Án.


  Gái 8X như cô mà nhận xét được anh sao mà đòi nhận xét? Hử? Nãy giờ anh tránh cô, nể tình gái mới vầu quán. 

  Dưng cô cứ xưng gái 8X chọc ngoáy anh kiểu nầy, anh húng lên anh chửi cô, cô đừng nói sao xui! Nhế!

  Giải thích cho cô và cái đám bần nông nhao nhao lên như dòi bu cứt kìa: Anh chả gato mẹ gì, anh có dự thi đâu mà gato! 

  Sở thích của anh là trong khi lũ bần nông lao theo hình ảnh lấp lánh của tấm mề-đay thì anh lại khoái ngắm mặt sau của nó.

  Mịa, lũ bần nông khoái xóc lọ, chỉ thấy bề nổi hiện tượng lấp lánh là bu vầu bu vầu bơm thủi bơm thủi ! Nghe ai mô tả mặt sau tấm mề-đay là nhảy dựng lên chửi người ta hãm lìn hãm lìn.

  Anh chỉ nói sự thật rằng: Qua nghiên cứu mặt sau tấm huy chương vàng của Gô Kinh thì anh thấy là nó được làm từ chì nguyên chất, được mạ vàng phía trước mà thôi.

  Mịa có thế mà lũ bần nông nhao nhao chửi anh vì anh nói khác chúng, nghĩa là phải tung hô tấm huy chương ý vàng 9999 thì mới được, nói khác đi là đồ gato hãm lìn.

  Cái nết quốc dân xóc lọ nầy ăn sâu vào máu rùi!
 4. #4 by Thanh An on 2010/11/17 - 20:17

  Hì, em “cãi” anh Cò nhé:

  Thứ nhất, anh Cò công kích chị Rô khi giải thưởng đã được trao, cả một quá trình dài như thế sao anh không lên tiếng? Hay là anh không biết?

  Sao anh lại nhắm đúng hôm trao giải?

  Thứ hai, trong những việc “lớn” (em cứ hình tượng thế), nếu không có thêm một chút khôn ngoan, ma mãnh thì làm sao có thể chiến thắng được? Việc nhờ, và nhờ được anh Năm và anh Phẹt là cái quan trọng, còn cái kết quả hai anh ấy giúp được thì chỉ là tất yếu!

  Còn nữa, nhưng em bận chút, lát nữa anh nhá.

  Nói chung là anh nói làm em chưa phục.

 5. #5 by Cocacola on 2010/11/17 - 20:29

  @ Thành Án: Dất là chán gái 8X lại khoái ti toe.


  Cái màn nhờ Năm Băm giật tít Sếch thì quán ai chả biết, thằng Tướng xì-tin còn đưa ra link đường hoàng. 

  Trước đây chưa bao giờ Gô Kinh chính thức thừa nhận mình chơi chiêu nầy, chỉ hôm nay, tại đây Gô Kinh thừa nhận thôi. Nghĩa là anh nói đúng, cô biết anh nói đúng sự thật là được rồi.

  Anh chỉ mô tả con đường Gô Kinh đạt đến tấm mề-đay này bằng cách nầu thôi, và Gô Kinh cũng thừa nhận đúng như anh nói. Thế đủ òi, cô lèm bèm cái gì nữa hở?
 6. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/17 - 20:57

  Hehe Zì dây các cô.

  Mẹ mở thi từ 3 hôm rùi mà chả có cô mẹ nầu bốt bài zự thi à?

  @Bắp Ngô Diêu

  Dúng là các bài thi sau khi dược kiểmchứng chính là của Bựa thì sẽ dưa ngay vầu trong bài chứ không dể ở cồng.

  Các cô chúý, zù cuộc thi nầy không có jải, zưng zững tácfẩm có játrị sẽ dược Zì jớithiệu tới zững dốitác quantrọng. Và nó sẽ là một credit tốt cho tácjả.

 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/17 - 21:00

  @Năm Lét.

  Zì dã có lệnh thả cô déo dâu nhể? Mời cô về hiệu thuốc của cô mà boip hehe.

  Mọi ních và cồng của cô mặcnhiên bị xóa & ban bất biết nó có ích hay không.

 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/17 - 21:02

  @em An Vàng Son

  Chầumừng tới Quán Bựa hehe. Zì hứa sẽ không chưởi bậy trong 15 phút dể mừng new Vàng Son.

 9. #9 by Cocacola on 2010/11/17 - 21:04

  @ Thành Án và các Lừa bần nông


  Mệnh đề sự thật ở đây rất đơn giản: “Gô Kinh đạt vìu cao nhất nhờ Năm Băm quảng cáo Sếch”.

  Thế nhưng lũ bần nông các cô chỉ chấp nhận nửa sự thật ở vế đầu, còn vế sau thì không dám nghĩ, không dám nói, không dám cho người ta nói!

  Vì sao? Vế đầu làm bần nông sướng, xóc lọ được, vế sau làm chúng mài mất mặt. Thế nên chúng mài ỉm đi như mèo giấu cứt!

  Mọi ngụy biện bịt miệng Lừa chứ không bịt được Khoai Tây, nếu Khoai Tây nó hỏi sao cái xì-lịp rách thế mà vìu cao nhất? 

  Thẳng thắn mà nói: tao nhờ quảng cáo Sếch mầy ạ! Hay nói lòng vòng rằng tao quen thằng A, thằng B nó giúp?

  Nhận giải rồi cứ nói thẳng: Nhờ Năm Băm quảng cáo Sếch! That’s all! 

  Việc điếu gì phải kể là tao hay tao khiển được thằng A, thằng B, đó là cái giỏi của tao! V.v..

  Đã trơ mặt tuyên bố: “Mục đích biện minh cho phương tiện” rồi mà còn cố gạt người ta là phương tiện tao tuyệt vời nữa thì quả hết thuốc chữa cho xứ Lừa nầy!
 10. #10 by EURO on 2010/11/17 - 21:11

  Ơ địt mẹ Cò Lả nhế, cả ngày hôm nay cũng như từ trước tới nay đéo chấp Lả vì nghĩ Lả dìm cho vui thôi nhế, nhưng Lả cứ ra rả như cái xlíp rách thế nầy thì nói thật đây là cái còm cuối cùng Rô nói cho Lả biết nhá: Rô làm mọi cách để đạt đựoc 50 Tơn, thế là đủ, còn huân chương hay cái con cặc gì lấp lánh Rô đéo ke, và đéocó nghĩa vụ phải ke biết không?
  Giật tít sếch thì là con cặc gì? Nói nhanh cho vuuông, nếu như sống chết để phải đạt đựoc giải thưởng Rô sẵn lòng cửi chuồng luôn chứ giật tít là con cặc, nhế!
  Lải nhải lảm nhảm dở thói hãm lìn địt mẹ Lả lét bần nông.

 11. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/17 - 21:13

  @cô Thừa Tượng

  Trong list Dềtài có cả “Dờisống” hehe. Nên cô mà ngâm thơ rùi zự thi thì vưỡn dúng nộiquy như thường. Cái chính là chấtlượng của nó thôi.

  Nói chung mụcdích của Boip #2 là dể các Bựa thểhiện tàinăng cánhân. Mà “tàinăng” thì nó rất là rộng nhớn. Các dềtài dược liệtkê dể các cô có hướng di zễzàng hơn thôi.

  Tỉnhư trong British Got Talent có thằng lên sânkhấu uýnh zắm theo bản Da Nuýp dó, có sâu dâu. Hợplệ cả.

 12. #12 by EURO on 2010/11/17 - 21:15

  Địt mẹ Lả Lét nhát nữa, chị mày cáu mẹ nó rồi. Chị cũng tính bốt lên đây ít clip đàng hoàng chị tính để dành làm tư liệu mốt bốt cho bộ chiền thông để đúvui với chi bộ, nhưng nếu cảm thấy mất vui thì chịđéo tham gia nữa, nói nhanh cho nó vuông. Còn đứa nào thấy vui thì cứ thế mà tham gia, chị ra ngoài cuộc.
  Đương nhiên tiền thì chị đéo tự ái rồi. Ngay bây giờ sẽ PM paypal cho Dì gửi xiền ăn giải.

 13. #13 by minhhuong on 2010/11/17 - 21:19

  Khiếp, các anh các chị tranh cãi cả ngày chưa xong. Dạt hết ra nghe em gạch đầu dòng đây:

  -Đề bài TT đưa ra không cấm việc nhờ người quen boip hộ (khuyến khích đằng khác).

  -Đề bài TT đưa ra không cấm nội dung sex lẫn tiêu đề sex.

  -Yêu cầu kiên quyết là vìu cao, không cần nội dung, cóp video là được rồi.

  Vậy em thua bởi những điểm yếu sau:

  -Cuộc thi là câu vìu mà title không ăn khách, không giật gân

  -Tự đi câu vìu khắp nơi mà không nhờ được đứa nào Boip hộ, tức thua bởi quan hệ xã hội yếu.

  -Không đủ gan để làm trái qui định các forum trên mạng.  

   

  Ví dụ khác: Clip của Già không đều:

  -Nội dung ăn khách

  -Title cực ăn khách

  -Vưỡn thua về quan hệ xã hội kekeke

   

  Cứ xét như vậy là thấy cả lũ câu vìu kém, thua cái Rô là đúng mẹ.

 14. #14 by minhhuong on 2010/11/17 - 21:24

  Vì vậy, có thể nói, cái Rô thắng nhờ quan hệ xã hội tốt, còn anh Lả không nên chỉ trích cái Rô, mà hãy xem danh sách yếu điểm của các thí sinh mà em vừa liệt kê.

  Đừng chỉ trích đứa thắng vội, mà hãy ngó yếu điểm đứa thua trước đã. Yếu thế thì thua, chứ đéo.

 15. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/17 - 21:26

  @Các cô

  Cuộc thi #1 nó rất là quantrọng.

  Các cô dã thấy, dể boip tốt, tức là dưa sảnfẩm của mình tới thật nhiều dốitượng kháchhàng, thì chấtlượng là thứ yếu, mà Fươngfáp Boip mới là chínhyếu.

  Nếu không có Fươngfáp Boip thíchhợp, thì zù sảnfẩm của các cô có ở hàng Top Quảdất, nó cũng chả khác jì dống fân trâu, và quầnchúng sẽ chẳng quantâm.

  Zưng Contest #2 nầy lại dưa ra một luậndiểm khác: Dể Boip dúng hướng và dược thừanhận, chấtlượng sảnfẩm các cô fải ở hàng Top.

  Các cô chỉ cần show sảnfẩm tới 1,000 kháchhàng, trong dó 500 thằng sẵnsàng bỏ xiền ra mua, còn hơn show tới 1,000,000 khách, mà chỉ có 100 thằng fânvân chọn.

  Việc dó gọi là Lựachọn Mụctiêu Boip.

 16. #16 by Cocacola on 2010/11/17 - 21:30

  @ Hường: Anh có chỉ trích Gô kinh đâu nhờ. Anh chỉ ngạc nhiên tại sao khi anh phân tích đến nguyên nhân thành công của em ẻm thì ẻm nhảy tưng tưng như nước sôi đổ háng thế? 


  Hay là ẻm cũng cho là phương tiện đưa đến thành công của ẻm làm ẻm mất mặt? 


  Như người ta thì chỉ nói một câu: nhờ quan hệ tốt với Năm, Năm dùng chiêu Sếch, thế là Gô thắng giải! Đơn giản thế đó các bựa!

  Nói thế mọi người: À, ra thế! Là xong chuyện thôi!
 17. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/17 - 21:32

  @Gô Xinh

  Vì tựái mới Cò Lả mà em không thi dợt #2 nầy thì coi như công zậyzỗ Boip của Zì dổ xuống hố cứt.

  Lả Lét nói déo jì mà lắm thế. Nói dể mọi người hiểu là dủ rùi cô fò kia.

 18. #18 by Cocacola on 2010/11/17 - 21:37

  @ Bựa: Dậy dỗ gái 8X phải nhọc công thế đấy Zì mầy ạ! Đi đứt bao nhiêu giờ đong xiền của anh chứ chẳng chơi!

 19. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/17 - 21:37

  @Bắp Ngô

  Các em nên lấy vụ Gô thắng jải làm kinhngiệm họctập, chứ cãi nhau mới Lả làm jì. Lả cỏn nói về chiện khác Zì sẽ dềcập sau.

 20. #20 by Kim Dung on 2010/11/17 - 21:43

  Có tên nào dai hơn cái xlip rách thế nhỉ, Rô còn cái nào bửn nhất hông, nhét mõm hắn đi nhế.

 21. #21 by minhhuong on 2010/11/17 - 21:43

  Các em nên lấy vụ Gô thắng jải làm kinhngiệm họctập @ TT

  —————-

  Em đã lấy vụ thắng giải của Rô ra để viết cả danh sách dài ngoằng ngoặc những yếu điểm của các thí sinh bị thua.

  Với ngần ấy yếu điểm, thua là đúng mẹ. Nhiều chuyện.

 22. #22 by dark30 on 2010/11/17 - 21:48

  (iv) Contestant các cô có quyền xài mọi mánh câu vìu cho Youtube Clip, kểcả tự view hoặc fake view anything.@Dì TT
  Luật Dì đưa ra rõ ràng mà Lả Lét còn sủa nhặng lên là sâu, thối không ngửi được. Đề nghị Dì khâu mỏm Lả Lét 1 tuần vì tội chửi Vàng Son, nếu không thì anh ỉa vầu loa Dì và đéo bâu giờ bước vào quán Bựa nữa, sure!

 23. #23 by minhhuong on 2010/11/17 - 21:50

  Chi bộ với TT suggest cho em quả program nào tử tế hơn cái Window movie maker khởm cái. Khiếp tởm, dùng nó để làm đến cái thứ 2 thôi mà chịu không nổi độ khởm của nó.

  Chỉ cần đưa tên cái nào tốt sử dụng thuận tiện, còn lại em tự mò cách dùng, không lo em bám lấy hỏi nhặng đâu.

  Xin cám ơn trước.

 24. #24 by DG on 2010/11/17 - 21:57

  @Hường:

  – Xài Corel VideoStudio 12 hoặc unlead Video Video studio nhế, xử lý video rất hay.
  – Nếu dạng ảnh, chơi Proshow gold.!

 25. #25 by minhhuong on 2010/11/17 - 22:05

  Rô: Không được bỏ tham gia. Ở vị trí tương đương “Bộ trưởng bộ truyền thông”, giám đốc đài truyền hình Hoàng gia, không thể để dư luận ngoài quán nước vỉa hè làm ảnh hưởng tới sự phát sóng của đài. Hì hì.

 26. #26 by minhhuong on 2010/11/17 - 22:06

  @DG: Thanks a lot.

 27. #27 by nhất on 2010/11/17 - 22:10

  Sư bố Lả lét cứ làm như vô tư, tển thù em Rô từ trước , bây giờ nhân chuyện nầy lèm bèm trả đũa ý mà. Rô xinh bồ anh chơi đúng luật giật giải đúng mẹ nó rồi, cứ chơi tiếp đi em.

 28. #28 by Delete on 2010/11/17 - 22:29

  Mẹ mở thi từ 3 hôm rùi mà chả có cô mẹ nầu bốt bài zự thi à?@Zì
  Ngẫn hở Zì, humnay 17-11-2010 dới.
  Lồng hồ Thâm Trấn fi nước dại roài.
  Dề tài mở lun di Zì, thích chơi cái gì thì chơi chứ.

 29. #29 by Anh Văn on 2010/11/17 - 22:29

  Sư bố chi bộ, qua đây xem bác dìm hàng tên Tướng thối <br> .

 30. #30 by bonse_vic on 2010/11/17 - 22:42

  Địt cụ thằng cò lả ,mày lải nhải đéo gì mà lắm thế. Địt mẹ anh tính đéo cồng nhưng đéo đổ cứt vào mồm mày đéo được. Địt cụ mày đọc lại xem thằng Dì xe ôm có cấm hông mà lắm mồm. Hãm lìn đéo chịu được ngon thì đua quả BÒI No2 đê

 31. #31 by tinhxanh on 2010/11/17 - 23:31

  Chầu chi bộ! Clip mấy em gái bị công an bắt đã gây tiếng vang lớn. Công an đang vào cuộc điều tra, phen nay có thằng bỏ mẹ. Địt mẹ lũ súc sinh, chúng mày bị quả báo đến nơi rồi! Ha ha ha!

 32. #32 by Địt mẹ Trung Cộng on 2010/11/17 - 23:39

  Ủa clip đoạt giải có thấy sếc xiếc gì đâu, xem đi xem lại không thấy địt nhau gì cả mà

 33. #33 by Địt mẹ Trung Cộng on 2010/11/17 - 23:40

  chỉ thấy mỗi một thằng trẻ con nhảy choi choi.

 34. #34 by Hoàng Việt on 2010/11/18 - 00:09

  Chúc Mừng Rô xinh ẵm giải của thèng Bựa thối thây mặt zầy và cũng vote cho tên Lả trong sự minh bạch của vấn đề :

  “Mọi ngụy biện bịt miệng Lừa chứ không bịt được Khoai Tây, nếu Khoai Tây nó hỏi sao cái xì-lịp rách thế mà vìu cao nhất? 

  Thẳng thắn mà nói: tao nhờ quảng cáo Sếch mầy ạ! Hay nói lòng vòng rằng tao quen thằng A, thằng B nó giúp?

  Nhận giải rồi cứ nói thẳng: Nhờ Năm Băm quảng cáo Sếch! That’s all!

  Việc điếu gì phải kể là tao hay tao khiển được thằng A, thằng B, đó là cái giỏi của tao! V.v..”

 35. #35 by Già Không Đều on 2010/11/18 - 02:39

  Đù Má mấy Cô đéo lo học và thực hành BOIP, cứ ông ổng gato mới em Gô là mần răng mần răng hử? Đù Má Cò Lả lải nhãi rớt nước giãi kinh bỏ mệ! Tám vía vừa vừa thôi cha! he he

  Gô wins Prix Boip No1 là đúng gồi, không bàn cãi. Anh chân thành chúc mừng em Gô Xinh.

  Sư bố Bà Dì mới chi bộ bày ra mấy trò BOI BÒI này làm Anh phải chơi café G7 mới ấm trà mạn mới tỉnh táo ngồi lọ mọ mấy tiếng đồng hồ tự làm cái Xì Líp đầu tay đây này. Đù Mệ mấy Cô liệu hồn mà đấu giá cho cao vào nhế! Chơi xe cổ rồi bán cổ xe thuộc đề tài rất chi là “đời sống” đấy nhế mấy Cô.

  Anh hân hạnh mở hàng Boip No2 cho zui quán zui xá nầu: Un Tu Ti…Action

 36. #36 by Thượng Sĩ Già on 2010/11/18 - 03:46

  Thẳng thắn mà nói: tao nhờ quảng cáo Sếch mầy ạ! Hay nói lòng vòng rằng tao quen thằng A, thằng B nó giúp? @Vịt ngố
  Ơ cái thằng củ quặc nầy hay nhở. Thế thì đã sâu nầu, làm đéo nhẩy sồnsồn dư mả bố dúng nước sôi thế. Để đạt được mụcđích cuốicùng em ẻm bấtchấp thủđoạn thì có mẹ gì sai. Địtbẹ, ChínhChị sơcấp đấy. Mần Kinhtế mà đéo biết ápdụng thủthuật chínhchị mới cả ngoạigiao thì có mà pú puồi pú puồi, thủng chửa. Chỉ được cái ngonghoe sáchvở. Cút về mới ngoại cho lành
  —————
  @thằng Lả lét
  Đéo gì lảinhải tiểutiết hơn cả LiềnBà là sâu. Bẩu gì thì hô mẹ vài tiếng khẩuhiệu huỳnhcháng cho nó khíthế. Địtbẹ cứ ấp a ấp úng kứt đéo phọt nủi lỗ ỉa mà khoe mãi thànhtích học Luật lọ chai. Trình chém thấp hơn vịt, chốthạ mẹ thế cho nhanh.
  ————————
  Tí quên mẹ hehe
  Em An đấy ư, vầu khi nầu thế em. Gơm, quýhóa quá, (xoa mãi hai tay vầu nhau) chả mấy khi bướm đến nhà trym, phúcđức thế chứ lị. Vầu chơi vầu chơi em, uốn tạm bát nước vối nhá. Khổ thân, giời dét dư băng thế kia mà lặn lội mãi tận ngoài í vầu đây. Nhẽ chân đau lắm nhỉ, mỏi dừ có phẩy. Để anh bôi dầu xoa bóp tí cho khỏe em nhá…Ừ…ừ
  Địtbẹ thằng nầu thậpthò ngoài ngõ đấy. Cút ngay không dưA2 đòn hehe…

 37. #37 by EURO on 2010/11/18 - 06:35

  @ Hương Điêu, Okie sẽ đú tiếp, đéo ngu mà đi ke bần nông chọc ngoáy.
  Còn tên nầu lăntăn, cho check lại coi có bất kỳ 1 còm nầu của Rô có phủnhận chiện nhờ vả Năm Băm và Phẹt liệt giúp đỡ vụ này không, nếu có Rô sẽ từ chối nhận giải. Còn sư bố Lả lét mặt lồn nhế, chịđéo có nghĩa vụ phải khai bấu thủ đoạn đoạt giải trước khi cuộc thi kết thúc, hoặc nếu thấy việc đó là hạ đẳng thì chị đãđéo làm hiểu chưa?
  Còm cuối đó, còn giờ Lả muốn sủa gì thì chị sẽ để cho chibộ tự đỗ cứt mõm Lả,đéo thừa hơi!

 38. #38 by EURO on 2010/11/18 - 06:55

  Bài đầu tiên dự thi, 1 xlip đã cũ, nhưng đủ tiêu chụẩn tự làm từ các khâu chụp ảnh tới dựng. Còn đứa nầu cãi nó phải xlip hay không mặc mẹ, cái này đã đựoc phát trên VTV 4 và đài Đồng Nai. Dì Tướng thấy hợp lệ thì quăng vào entry giùm em.

 39. #39 by EURO on 2010/11/18 - 06:59

  Cái thứ 2, cũng hàng cũ, hàng đã phát trên VTV4 nhưng ném lên cho hoànhtráng, cái này đủ tiêuchuẩn dự thi diễn viên chiển vọng. Những cái mới hơn chờ thuxếp thờigian dựng.

 40. #40 by Chim Son Ca on 2010/11/18 - 07:40

  He he..lâu nay đọc blog Trung Tướng, đọc luôn là blog fan Beo của TT,
  Nhưng vẫn không hiểu sao bà Beo này lại ghét (gato nữa) với mấy nhà dân chủ bị bắt, luôn rả rả chửi Mỹ, chửi VK Mỹ….nhưng lại cho con du học và làm việc ở Mỹ, lại thường xuyên đi Mỹ chơi ! Chỉ làm nhà Báo mà sao giầu có đủ tiền cho con du học Mỹ…..!!!
  Hóa ra Beo là Mỹ nữ của ko ai sat …..hèn chi, hèn chi !
  Nhưng nói gì thì cô Beo này cũng rất có chính kiến về các vấn đề xã hội ! cũng là 1 blog rất đáng đọc nếu đã đọc và thấm nhuần tư tưởng Bựa…

 41. #41 by Cocacola on 2010/11/18 - 08:12

  @Ca:


  Trước giờ anh cũng không tin bà Hương Dương nầy lắm khi bà bả mô tả Cụ ăn năn sám hối nên quyết tử ngay ngày “Tổ quốc quyết sinh”. Nhẽ nào có chuyện ấy nhở? Hay bà bả ăn lương của Không ai sất giả khổ để đóng vai phản diện?

  Nhưng có sự thật là bà bả nắm rõ chuyện hậu cung triều đình. Hehe bây giờ mới hiểu! Thì ra, thì ra! Nhờ vậy mới hiểu rõ nội tình, lý thú phết, lý thú phết!

  Thời gian và internet sẽ làm rõ trắng đen từng chân dung và sự kiện!
 42. #42 by DG on 2010/11/18 - 08:54

  He he rôm rả nhở, trình IT anh dư lầu puồi, mới lại tâm tư khô cằn sỏi đá hông rặn nủi cảm xúc mần xì lịp được. Anh hoan hô các cô mới các chú mới các cháu nhiệt liệt dự thi Bòi Bòi tập II.

  Lớp trẻ các chú cứ tiến bộ dư lày, ngày nầu cũng cần mẫn dét cức vầu mõm nhau hăng say dư lày mần anh xao động quá đi, sư bố các cô các chú mới các cháu!

  An An, tránh xa tên Sỹ Già Dâm ra em nhế!

 43. #43 by ma_me_chung_may on 2010/11/18 - 09:48

  He he, lịt mịa các cô, cãi nhâu như dánh zắm thối.

 44. #44 by Hải Ngọc on 2010/11/18 - 10:14

  GÁI XINH TRÀO CẢ BỘ LẠC BỰA NHÉ

 45. #45 by Già Không Đều on 2010/11/18 - 10:41

  Chào mí em Vàng Son bốn số 9 như Quách Thanh An, Khổng Hải Ngọc….giờ mới chịu thò chân nhòm Quán Bựa !

   

  Anh đéo nỏ mồm như mấy thằng cha Bựa Đực : Dê Già, Sĩ Dâm, Cò Lả Cò La, Lài Dồn Chuồn Ớt, Cẩm Hàng Lược hết huyền lại sắc…..và nhiều thằng khác nữa. Anh có cái Xì Líp mần quà chào đón mấy em tới chơi zui zẻ nha, thích thì ở chơi hổng thích thì xách đít đứng lên quẩy mông đi dìa hổng mần răng mần chi hết nha mấy cưng!

  Đù má mấy Cô Bựa Đực thấy Gái nhao nhao chán bỏ mệ !

  Đây , Welcome các em !


 46. #46 by Cười Tung Dắm on 2010/11/18 - 11:15

  hehe, anh vốt cho cái xì líp của thằng già lốm đốm nhá 


  Mà anh hỏi tí Hải Ngọc ơi. Em là Vàng Son thiệt hay là thằng Hải Ngọc giả gái nầy thế?


 47. #47 by Cười Tung Dắm on 2010/11/18 - 11:17

  À quên, anh tranh thủ địt con mẹ thằng Cò lả – Cả lò phố hàng hòm phát nhá. mày lải nhải tởm nôn. Cố nên Gô xing yêu.

 48. #48 by Hoàng Việt on 2010/11/18 - 11:42

  Thượng Sĩ Già 03:46 18-11-2010
  Thẳng thắn mà nói: tao nhờ quảng cáo Sếch mầy ạ! Hay nói lòng vòng rằng tao quen thằng A, thằng B nó giúp? @Vịt ngố

  Ơ cái thằng củ quặc nầy hay nhở. Thế thì đã sâu nầu, làm đéo nhẩy sồnsồn dư mả bố dúng nước sôi thế. Để đạt được mụcđích cuốicùng em ẻm bấtchấp thủđoạn thì có mẹ gì sai. Địtbẹ, ChínhChị sơcấp đấy. Mần Kinhtế mà đéo biết ápdụng thủthuật chínhchị mới cả ngoạigiao thì có mà pú puồi pú puồi, thủng chửa. Chỉ được cái ngonghoe sáchvở. Cút về mới ngoại cho lành.

  ……

  ặc ặc vãi đái với Già dê…..Cho dù kiếm đc nhiều xiền nhưng Cave không thể coi là thành đạt  !!!

  Việt đang nói trên   mạng ảo  , nên bất chấp thủ đoạn ?

 49. #49 by Cocacola on 2010/11/18 - 11:51

  Cho dù kiếm đc nhiều xiền nhưng Cave không thể coi là thành đạt  !!! @ Việt


  Hehe, Việt nói đúng! Tệ hơn nữa là giấu nhẹm chuyện đó đi mà lên lớp dạy dỗ đàn em là: chị kiếm nhiều tiền thế là do “quan hệ”, “quan hệ xã hội”. Thấy khâm phục, khâm phục chị hông các em?
 50. #50 by DG on 2010/11/18 - 12:01

  “ặc ặc vãi đái với Già dê.” Việt Khắm giả nhời cồng Sỹ Già Dâm!

  Địt bẹ Việt Khắm, nói thì nói cho dõ dàng vầu nhớ, nói thế này chi bộ hiểu nhầm thì sao địt bẹ Việt Khắm!

  Lóng nga lóng ngóng vửa vửa thôi, sư bố cô!

  Mà địt bẹ cô, cô lấy tiêu chí nào để gọi là thành đạt, cave nhiều xiền không được gọi là thành đạt há?

  Cô mặc định nó xấu, nên nó có ngon lành dư lào cô cũng bảo nó không thành đạt há?

  Cô giải thích cho ngọn ngành, khúc triết vầu không anh vả phát móp mõm cô đừng trách anh nóng tính nhế!