BOIP: Bomb over IP [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nổ vỡ mạng [2]

Hi nhândân các cô,

Hôm nay kếtthúc chẵn 1 tháng thiđấu BOIP Contest #1.

Kếtquả như sau:

(1) Tổngsố thísanh: 13.

(2) Số thísanh Vàng Son: 2 (15%).

(3) Số thísanh Bần Nông: 3 (23%).

(4) Thísanh già nhất: Ms Ja Khong Deu, 67.

(5) Thísanh trẻ nhất: Ms Dai Tuong Xitin, 13.

(6) Tổngsố Líp dự thi: 24.

(7) Số Líp hợplệ: 24 (100%).

Điểm BOIP cụtỷ các thísanh như sau:

#1 Ms Euro, Vàng Son: 7,850.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=NzZvvyytQiY.

Em Gô còn một Líp dự thi hợplệ nữa điểm rất cao dưng Trung Tướng quên bố nó linh rùi hehe đàng nầu em chả Champion nhở.

#2 Ms Ja Khong Deu, Tinh Hoa: 3,371.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=mSd60lkfIR4.

#3 Ms Minh Zung, Tinh Hoa: 2,521.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=k_D56R4Riv4.

#4 Ms Minh Huong, Vàng Son: 1,293.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=52hNiYauNQo.

#5 Ms DG, Bần Nông: 1,121.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=dOSVW7MX6JI.

Các thísanh cònlại điểm đều dưới 1K, gồm:

*Anh Trai Phot Phet (Tinh Hoa).
*Vangson Donkey (Tinh Hoa).
*Dai Tuong Xitin (Bần Nông).
*Hoang Viet (Tinh Hoa).
*Dragonfly (Bần Nông).
*Thoi Mom (Tinh Hoa).
*Delete (Tinh Hoa).
*Ketui (Tinh Hoa).

Trung Tướng côngbố em Euro tức Gô đoạt giải Only Prize Of BOIP Contest #1. Sin trúc mừng trúc mừng.

Mời em Gô bốt (PM) tàikhoản Paypal tại đây đặng Trung Tướng gởi phần giải Cash (50 Ông Tơn) tới em. Trước khi gởi, Trung Tướng sẽ cồngphơm again bên nhà em for sure. Phần giải Hiệnvật sẽ gởi later.

Trung Tướng tuyênbố Close The BOIP Contest #1, và Open The BOIP Contest #2, as follows:

BOIP Contest #2:
Vangsons Got Hero

Contest nầy nhằm tìmkiếm dững tàinăng Bựa thựcthụ, grand-prix của nó chính là sự ngưỡngmộ vôđối từ thousands Vàng Son & Tinh Hoa around here.

(A) Thểlệ

(i) Đềtài: Âmnhạc, Hộihọa, Sânkhấu, Điệnảnh, Đờisống.

(ii) Đốitượng thamgia: Không hạnchế.

(iii) Sốlượng bài thi: Không hạnchế.

(iv) Bài thi bắtbuộc thísanh tự làm.

(v) Thờihạn gởi bài, chấm bài, trao giải: Không hạnchế.

(vi) Giámkhảo: Trung Tướng Kèn To.

(vii) Giảithưởng: Hâmmộ Vôvàn từ các Vàng Son & Tinh Hoa.

(B) Nộidung

(i) Các cô, tức BOIP Contestant, tự chế một video clip rùi bốt nó vầu Youtube. Gọi là Youtube Clip.

(ii) Bốt Youtube Clip xong, các cô bốt cồng đăngký dự thi BOIP Contest #2 tại Quán, dẫn linh tới Youtube Clip đó.

(iii) Clip được nhiều Bựa khen sẽ được Trung Tướng listing, phântích, giớithiệu trên mặt tiền Quán, với entry riêng.

(iv) Nộidung Clip nên bám Đềtài quyđịnh ở Mục (A). Các cô sẽ rất được nồngnàn bởi Vàng Son nếu nó thểhiện các tàinăng như Hát, Đàn, Nhẩy, Vẽ, Diễn Kịch, Mần Phin, Giồng Vườn, vươnvươn vươnvươn.

(v) Mọi hànhvi saochép, trộmcắp, bịpbợm, lừađảo.. sẽ bị khinhrẻ nhiệttình & lâubền.

Nầu các cô mời mời.

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Nhândân: (Nhân dân).
– Kếtthúc: (Kết thúc).
– Thiđấu: (Thi đấu).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Tổngsố: (Tổng số).
– Thísanh: (Thí sanh).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Cụtỷ: (Cụ tỷ).
– Cònlại: (Còn lại).
– Côngbố: (Công bố).
– Tàikhoản: (Tài khoản).
– Cồngphơm: (Cồng-phơm).
– Hiệnvật: (Hiện vật).
– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Tìmkiếm: (Tìm kiếm).
– Tàinăng: (Tài năng).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Ngưỡngmộ: (Ngưỡng mộ).
– Vôđối: (Vô đối).
– Thểlệ: (Thể lệ).
– Đềtài: (Đề tài).
– Âmnhạc: (Âm nhạc).
– Hộihọa: (Hội họa).
– Sânkhấu: (Sân khấu).
– Điệnảnh: (Điện ảnh).
– Đờisống: (Đời sống).
– Đốitượng: (Đối tượng).
– Thamgia: (Tham gia).
– Hạnchế: (Hạn chế).
– Sốlượng: (Số lượng).
– Bắtbuộc: (Bắt buộc).
– Thờihạn: (Thời hạn).
– Giámkhảo: (Giám khảo).
– Giảithưởng: (Giải thưởng).
– Hâmmộ: (Hâm mộ).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Nộidung: (Nội dung).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Phântích: (Phân tích).
– Giớithiệu: (Giới thiệu).
– Nộidung: (Nội dung).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Nồngnàn: (Nồng nàn).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Tàinăng: (Tài năng).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Saochép: (Sao chép).
– Trộmcắp: (Trộm cắp).
– Bịpbợm: (Bịp bợm).
– Lừađảo: (Lừa đảo).
– Khinhrẻ: (Khinh rẻ).
– Nhiệttình: (Nhiệt tình).
– Lâubền: (Lâu bền).

*** 1. #1 by master on 2010/11/16 - 23:42


  He he, Đmẹ chết cười với thằng tướng. Thế đéo nào mà tiêu chí bần nông với tinh hoa nó cứ toẹt toẹt ra dư kia là sao?

  Bựa thả thằng tướng Tin ra đê, hết hạn rồi. Có nó nhiều lúc vui đéo chịu

 2. #2 by Dom-dom on 2010/11/16 - 23:42

   Mịa tưởng Tướng Thối trốn quán đi đâu, hóa ra đóng cửa ở nhà mần Giám khảo.

 3. #3 by Dragonfly on 2010/11/17 - 00:48

  Địtmẹ Zì Thối không fải khích anh là ” bần nông” nhé, anh đéo cần tham ja cái BOIP II củ ./ . Tinh hoa cái  máu ./.


  Từ jờ anh chỉ hóng hớt thôi đéo cần tham ja còm kiếc jì hết. Địt ./ bà nhà Zì Thối mặt ./. Từ nay trở đi anh sẽ hoàn lương đéo làm bựa viên nữa. Địtcụcáilồnbà Zì lần nữa. Đitmẹ Zì GATO với anh & Xìtin à?
  Zì mới là bầnnông khắm bựa, đầu buồi quấn jẻ chấm zầu luyn. Đồ mặt ./ chó đẻ.
 4. #4 by Thượng Sĩ Già on 2010/11/17 - 02:05

  (i) Đềtài: Âmnhạc, Hộihọa, Sânkhấu, Điệnảnh, Đờisống. @Bựa xi cà que

  thế đềtài đi ỉa có hợppháp không

  tỉdư Dượng có thóiquen tâunhã ngồi xổm tôhô lúc ỉa, chiềnthống bầnnông mà, bỏ thế đéo hehe. Giờ Dượng tính mượn đứa nầu trong nầy giúp cho một tay cầm máy quay cận cảnh lúc Dượng ỉa đái rùi bốt hộ lên đây chibộ thưởnglãm phát nhẩy.

  Địtbẹ, chả gì hạnhphúc bầng, ngồi gếch kèn khung cửa sổ mở toanghoang nghe gió lồnglộng lồnglộng len vầu từng kẽ bẹn. Rùi vửa lấy nụicông dặn ỉa vửa uýnh dắm ùngoàng ùngoàng góc giời sôiđộng… hơ hơ thiênđường hạgiới ….

  Thôi mót ỉa quá, sưbố chibộ.

 5. #5 by ThuaTuong on 2010/11/17 - 02:16

  Góp ý cái Thể lệ cái bà Dzì :

  (i) Đềtài: Âmnhạc, Hộihọa, Sânkhấu, Điệnảnh, Đờisống. <– Đéo có Ngâm thơ lờ sâu, lờ sâu ? Em vừa đánh răng vừa huýt sáo bài Send Me An Angel gởi lên dự thi có được hông ?

  (v) Thờihạn gởi bài, chấm bài, trao giải: Không hạnchế. <– Vậy thi làm gì ? Cứ cồng hằng ngày in-lút vi-đéo vô là đủ rồi.

  (vi) Giámkhảo: Trung Tướng Kèn To. <– Toàn bộ Bựa viên nhẽ hợp lý hơn, Dzì kèn to quá, thổi điết mẹ nó rấy, ai mà xem và nghe mấy bài dự thi được :D.

  Xem mà sửa lại, ko thì ma nó tham gia, thằng Lài làm gương rồi đấy :D.

 6. #6 by Delete on 2010/11/17 - 08:20

  Trích:”(iii) Clip được nhiều Bựa khen sẽ được Trung Tướng listing, phântích, giớithiệu trên mặt tiền Quán, với entry riêng.”

  Xiền là nó ở chỗ nầy. Hehe, dăng bài trên quán khác déo dăng bài trên Giăng.

  “(v) Thờihạn gởi bài, chấm bài, trao giải: Không hạnchế.”
  Cáinầy ngĩa là quán mở vô thời hạn, và ý ngĩa clip mang tính dóng góp cho quán hơn là thithố.
  Ô, khác déo bấuchí nhở.

 7. #7 by DG on 2010/11/17 - 08:30

  Há há há, tên Vua nổ tính lờ tịt vụ thanh toán cho em Gô dưng hông lờ được chứ gì?


  Vụ #2 nầy, anh có mấy nhời như sau:

   

  (1). Anh hông chấp tên nổ đưa anh vầu nhóm “bần nông”, he he, có 3 tên phỏng?

   

  – Tên Tướng Tin thì đã lâm vòng lao lý, đang chăn kiến chờ ngày đòm đòm rồi thì anh hông chấp nữa, he he nhân tiện nghiêng mình mới hắn một chút, bùi ngùi quá đi.

   

  – Còn lại tên gì nữa anh quên bố tên, già ngẫn mẹ. Dưng Vua nổ làm chưa chuẩn, sắp xếp, đánh giá dư thế tển lại tưởng ngang được anh rồi, sanh hoang tưởng, huyễn hoặc bản thân thì sao nhở? he he.

   

  – Nên hắn điều chỉnh lại nhé, anh xuống nữa rùi tên tển lên cũng được,  hông sao hông sao. Nếu hông vì anh thì cũng vì tiền đồ của tên tển, đù má anh quên bố tên, gì gì Dồn nhở?! Ngẫn mẹ!

   

  (2). Vụ # 2 nầy anh hông tham gia, thật, hoa thơm thì dần dần chi bộ tự  hưởi, việc điếu anh phẩy nầy phẩy nọ, mệt bỏ mẹ!

   

  Anh đứng ngoài cổ vũ các cô, các chú mới các cháu.

   

  Thân ái, he he.

 8. #8 by Delete on 2010/11/17 - 08:45

  Zì xóa hộ Del cồng zưới mới.
  Del có thi
  BOIP Contest #1 dâu Zì, mần lịp hỏi Zì tập Zâmcông dúng chưa thôi mà.

 9. #9 by Gia_lamcam on 2010/11/17 - 08:58

  Anh thì anh cứ nói vuông cho nó nhanh:
  Anh ị phẹt mẹ nó vầu Boi Bòi của Dốt Tướng Ma Xó Cổ Nhuế!

  Thôi, anh về trông quán anh đơi.
  Quán anh đận nầy đông khách gái quá, giả nhời mỏi cả tay.

 10. #10 by Cocacola on 2010/11/17 - 09:16

  Anh thì anh chỉ bỏ phiếu chọn em Hường vì các lý do sau:


  – Líp ẻm làm rất thực, có chủ đề, nội dung đường hoàng
  – Ẻm tự lực một mình launching, đạt được nhiêu đó quả rất ấn tượng

  Không như ẻm Gô Kinh. Líp ẻm mặc tình là mang tiếng video nhưng thực ra là ảnh flash, lật từ trang ảnh thôi, nghệ cũng không mà xám cũng không có!

  BOIP của Gô Kinh có bàn tay Năm Băm đứng sau lưng giật những cái tít Cướp Giết Hiếp Sếch, mỗi lần một tít khác nhau nhưng đều dẫn đến cái quả lip ý.

  Cú quảng cáo lừa gạt nầy thì chỉ ăn một lần rồi thiên hạ chia xa vĩnh viễn. Lần sau gặp cái gì mang nhãn hiệu Gô Kinh thì anh chạy thật xa!

  Em Hường cứ vững chí đi theo con đường của mình đi em! Anh ủng hộ! Steak chế biến hơi lâu chút nhưng nó là đặc sản, có ai khen mì ăn liền là đặc sản đâu em!
 11. #11 by Gia_lamcam on 2010/11/17 - 09:49

  Sư bố tên Cổ Nhuế cho anh hỏi phát.
  Anh muốn có cái Counter giống Cổ Nhuế í, thì mần sâu mần sâu?
  Hông bày anh mần thì Cổ Nhuế đích thị bần nông, cãi cái điếu!

  Sư bố Ma Xó Cổ Nhuế.

 12. #12 by EURO on 2010/11/17 - 10:46

  Sư bố Cò lả cứ dìm hàng thoải con bà nó mái đi nhế, ngon thì Lả tham gia chứ đứng ngoài sủa thì chó nó cũng làm được, hãm lìn!
  Đồng ý ngay tức khắc là clip của Rô xinh do Năm Băm và cả tên Phẹt chống lưng, nhưng như thế thì có gì phạm luật không? Nên nhớ tiêu chí của cuộc thi đó là vìu, còn tính nghệ thuật nằm ở cuộc thi này nhế sư bố Cò lả.
  Vướn đề các Bựa đặt ra là, tại sao các Bựa không tận dụng những quan hệ sẵn có giống Rô xinh? Tại sao mình cũng có quan hệ nhưng không thể thuyết phục bỏn giúp mình được như Rô xinh?
  Sư bố chi bộ chỉ được cái GATO.
  Xì líp vô địch đây này, hơn 200 K vìu hehe…

 13. #13 by Thanh An on 2010/11/17 - 11:56

  Chào chi bộ, chào TT.

  Hì, em đọc blog TT cũng khá lâu rồi nhưng không dám comment, em chưa quen với ngôn ngữ trong này, cứ thấy thế nào ý.

  Em rất phục các chị trong chi bộ, đặc biệt là chị Euro, chị mạnh dạn ghê ha? không biết lúc nào em mới học được như chị!

  À, các comment của chi bộ rất hóm hỉnh, em rất thích đọc, đặc biệt là comment của TT, của Thượng Sĩ Già, của DG, của chị Thi Thi…

  Chúc Chi bộ vui vẻ.

 14. #14 by dark30 on 2010/11/17 - 12:02

  @Rô Xinh: Congratulations! Bà Zì tổ chức music contest rồi, Rô chuẩn bị ngã vào lòng anh thành 1 vện ngọtngào ngọtngào đi nầu

 15. #15 by EURO on 2010/11/17 - 12:13

   @ Thanh An, cứ vầu sinh hoạt đều đặn là sẽ thành tinh thui An ơi, bỏ mẹ lâu lâu thấy có tin tin ngưỡng mộ mình cứ rung rinh thế điếu nầu ấy chứ.
  Nói An nghe, gần năm trước vầu sinh hoạt ở đây lần đầu mình còn trắng tinh, giờ bị bọn Bựa nhuộm cho loang lổ vậy đó hehe. Nhớ những ngày đầu mới bị chửi, về ôm gối khóc sưng mắt bóp dầu mấy ngày mới đỡ, giờ thì bị chửi hay đi chửi cũng sảng khoái như nhau rùi tiên sư bố bọn Bựa đầu độc.
  Hehe, thay mẹt ban tiếp tân chào đón New Bua nhá!

  @ Dark yêu Dark yêu, em đang lấy đà để lao vầu lòng anh đây, bốt xlip đi nhế. Sau khi có xlip của anh làm nhạc nền,em sẽ tổ chức Múa lửa để làm bài thi minh họa hehe…

 16. #16 by Mit on 2010/11/17 - 13:25

  Mừng Rô xinh ẵm 50 tơn của mụ Bựa lần này.  

 17. #17 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/17 - 13:41

  Cò Lả hãmlìn quá nhở? Hay cô là Lét?

 18. #18 by Cocacola on 2010/11/17 - 14:02

  Hehe, anh nói quả có khó nghe với một số (thậm chí là đa số) nhưng mà anh nói thiệt! 


  Thằng Thiếu mầy chỉ ra trong còm anh vừa rồi chi tiết nào hông thiệt đi trước khi mầy a dua chửi anh! Nhế!

  Những gì Tinh Hoa nói ra không nhất thiết là dễ nghe với bần nông, nhưng là nói thiệt! Sự thật hay mất lòng (bần nông!). Hehe.
 19. #19 by vangson.donkey on 2010/11/17 - 14:16

  Chúc mừng Rô xinh!!! Mà e Rô tiếtlộ 1 vài bíkíp BOIP để Chibộ học hỏi với, ít nhất là cho những thằng a-ma-tơ như A. Tks & Congrats again!

 20. #20 by Dom-dom on 2010/11/17 - 14:22

  Anh cóp nhặt dông dài được dăm ba chiện hài hài mời các Cô, các Dì, các Vàng son ghé tệ xá anh bà tám cho zui. Hề hề
  Khi nào trình cao Anh sẽ tham gia cái gì Bòi Bòi của tên Tướng. Đúng hơn phải gọi hắn là Ma xó như Cẩm Hói vưỡn gọi, vì sư bố tên Ma xó, hắn đúng zư ma xó thật, điếu gì cũng nói xưng xưng như ma xó nằm gậm giường.

 21. #21 by Thanh An on 2010/11/17 - 14:22

  Anh Cò Lả sỗ sàng với phụ nữ quá nhé, chị Rô xinh có vi phạm luật gì đâu, hơn nữa mục tiêu cụ thể là số view cao nhất chứ có phải là ấn tượng lâu nhất đâu.

  Hì hì, em có ý kiến như thế.

 22. #22 by Bia on 2010/11/17 - 14:27

  Cú quảng cáo lừa gạt nầy thì chỉ ăn một lần rồi thiên hạ chia xa vĩnh viễn. Lần sau gặp cái gì mang nhãn hiệu Gô Kinh thì anh chạy thật xa!@Cốc

  Mục đít biện minh cho phương tiện – tiên nhân cha Cốc cứ sờ nắn Em Rô hoài không ngán ư? Hay Cốc bị Mặc Cảm Âm Vật?

  Đôi khi Cốc gõ nghe cũng hay, dưng thi thoảng Cốc cứ: “Long tong như ong đốt đít” ý.

 23. #23 by Bia on 2010/11/17 - 14:30

  Đúng là Cốc mò cho Cò nó xơi – Miệng đàn bà Dạ con nít – hehehe

 24. #24 by Bia on 2010/11/17 - 14:35

  Sỹ GIà phát bẩu câu hay nhưng chưa đủ: phải thêm màn Mócc Đít nữa chứ:
  ” Ngồi buồn móc đít ngửu chơi
  Ngửu rồi mới thấy đời Già xấu xa”

  Hình như thơ ông Cụ?????

 25. #25 by EURO on 2010/11/17 - 14:35

  @ Thanh An, Cò Lả có mối thù chiền kiếp với bọn gái 8x, can tội bị hội chứng bất lực trước các em ẻm hehe, vụ này Rô rất thông cảm và một lần nữa gửi lời chia buồn với Cò Lả.
  Còn các giai khác, nếu muốn có thể liên lạc với Rô xinh, bọn mình sẽ đi đập phá cho hết mẹ 50 Tơn này đi hehe, rùi Rô bốt hình chúng ta thác loạn lên cho những đối tượng sư tổ GATO như Cò Lả phải nuốt nước miếng ừng ực.
  Còn anh Monkye, đừng hỏi khó Rô xinh thế chứ, bí quyết của Rô xinh là nhờ đúng đối tượng hehe. Nhưng cuộc thi lần này mới gọi là đáng bỏ công nè.

 26. #26 by Thanh An on 2010/11/17 - 14:39

  Chị Rô, thế em cũng gái 8X nè, he he biết thế để em tránh anh Cò Lả ra.

 27. #27 by Bố on 2010/11/17 - 14:44

  Đồng ý với em An.
  Bố  bổ sung thêm là em Hường điêu cũng rất  bựa.
  Hường điêu lúc đầu nhí nhố cực duyên, về sau bớt nhố nhưng lại rất … học giả.

  Rồ nói đúng. ĐM, hồi đầu (đầu năm) bố vào đây cứ giật mình đoàng đoàng vì thấy có một đám bệnh hoạn , vô học đến mức hãi hùng. Đặc biệt có lần bố thấy thằng tướng mặt phụ khoa bị ghẻ nhảy thốc lên để chửi thằng bỏ mẹ nào đó câu : ” Sai cái lồn DÌ đây này!” thì bố suýt ngất và sau đó cười như điên.
  Giờ thì nhiễm mịa nó rồi.  Tộ xư thằng tướng mặt phụ khoa bị ghẻ !

   

 28. #28 by Bia on 2010/11/17 - 14:44

  Hehe em Rô – Bia sẽ đóng góp vụ Điên mà không biết mình điên sau – Dạo này nợ nần ngập dái, ủng hộ vợ nó rầy. Đúng là “vô tiền nhất bộ nan”

 29. #29 by Cocacola on 2010/11/17 - 14:46

  Chị Rô xinh có vi phạm luật gì đâu @ An


  Chuyện Thằng Bựa nó trao giải cho ai, anh không bàn và không có tư cách bàn!

  Chi bộ nói luật với anh hả? Nói luật thì nói luật nhé: Thể lệ cuộc thi là video clip, nhưng cái món em Gô Kinh sô hàng hể hả bên dưới mà ra đường nói là video, người ta úynh phù mỏ đó! 

  Đó chỉ là hình ảnh động flash của các bức hình tĩnh thôi. Thế đủ tiêu chuẩn tham dự cuộc thi không?

  Các cô các chú đi mua dĩa video về coi mà chỉ thấy các bức hình tĩnh của các diễn viên lật qua lật lại thế, các cô các chú có trở ra quán đập vô mỏ thằng bán dĩa hay vỗ tay khen hay quá hay quá.

  Tất cả quả líp dự thi của các bựa khác đều đúng nghĩa là video clip, trừ em Gô Kinh!

  Anh nhắc lại, anh không có ý kiến về quyết định trao giải của thằng Tướng, anh chỉ nói những gì có thật thôi.

  Đặc tính xấu của bần nông là cảm tính bầy đàn mà quên đi sự thực. Anh chửi thế có đúng không các cô các chú?
 30. #30 by Bia on 2010/11/17 - 14:52

  Địtmẹ Zì Thối không fải khích anh là ” bần nông” nhé, anh đéo cần tham ja cái BOIP II củ ./ . Tinh hoa cái  máu
  —-
  Sao lại tự ái như chó cái thế? Không nghe ông bà dạy: Tự ái Lỗ ư.

 31. #31 by Gia_lamcam on 2010/11/17 - 14:57

  Đúng hơn phải gọi hắn là Ma xó như Cẩm Hói vưỡn gọi, vì sư bố tên Ma xó, hắn đúng zư ma xó thật, điếu gì cũng nói xưng xưng như ma xó nằm gậm giường.@lồng chí Đỏm
  Tại sâu anh gọi tển là Ma Xó?
  Là vì anh biết rất rõ tên Cổ Nhuế, từ ngày hắn còn bần hàn, hàng ngày vầu từng nhà lấy hàng.

  Nhà nầu hắn cũng vầu lấy hàng, vì thế mờ hắn nghe lỏm được khá nhiều chiện kín, chiện nội bộ khắp nơi.
  Há há há.

 32. #32 by DG on 2010/11/17 - 15:02

  Hi em, An An dấu yêu.

   

  Tổ sư bố một lũ giai Bựa dỏm, em nó vầu quán hoành dư thế mà không có thằng nầu chịu mở mõm ra chầu em một câu là sao?

   

  An An, Anh DG hoành chầu em nè, chầu em nè!

  Ngồi đi em, ngồi đi em!


  Há há há ngọt nước quá đi zời ạ!

 33. #33 by tieuthithi on 2010/11/17 - 15:05

  @Chuồn chuồn :  chết con bà nó cười  với anh mất thôi , sao anh lại nhảy lên như con cừng cực thế ? anh  cứ  làm  như bé mẫu giáo cuối tuần không được cô cho phiếu “bé ngoan ” í  . Nhìn tên Dê Ghẻ đang cười phành phạch kìa, tển đang   khoái chí vì được làm số ít , chẳng giống ai . Cả quán có  nhõn 2 “bần nông” mà giờ anh lại bỏ ra đi thì  còn lại mình tển để hắn thành “ngôi sao” à ?
  Con mẻ Dỉ ghét anh chắc vì cái vụ anh úm  con mẻ sập  hầm đới . Anh mà đi  thì mắc mưu con mẻ rùi .Mẻ sẽ lại to mồm bẩu anh “zà hay zỗi” . Anh cứ ở  lại  ngày vầu quán mươi bận úm con  mẻ chui đâu sập đấy , chui con nầu sập con đấy … cho mẻ  tức điên lên thế mới  vui chớ he he
  @Dê G đừng  có thấy mình nổi  tiếng rùi mắc bênh “ông sao” nhé , rùi tạo sì căng đan rùi lộ hàng rùi vươn vươn … mệt tin tin chay theo lắm đới .
  @ Thanh An: chầu mừng chầu  mừng bạn gia nhập đội quân tóc dài quán Bựa,tăng cường  lực  lượng phe ta he he… Dê đâu ra đón fan hâm mộ mới  của chúng ta này !!!!!

 34. #34 by Thanh An on 2010/11/17 - 15:14

  An An, Anh DG hoành chầu em nè, chầu em nè!” Anh DG.

  Em chào anh DG, cảm ơn anh nhé.

  Ngoài đời anh có ga lăng thế không anh DG?

 35. #35 by Bia on 2010/11/17 - 15:16

  @Cốc
  Phin ảnh nó sử dụng kỹ xảo tè le hột me – bá tánh vưỡn coi hà rầm đó thui? khen nức nở như Thị Nở?
  Bắt bẻ từ ngữ như Cốc thì chả khác nào: con gái nghĩa là đờn bà còn trinh tiết? Khó tính như bà cô dễ đổi giới lắm đó.

 36. #36 by Bia on 2010/11/17 - 15:17

  Ngoài đời anh có ga lăng thế không anh DG?

  Đốc Ghẻ ga –  lăng – ty  chứ có cái cục cứt

 37. #37 by Bia on 2010/11/17 - 15:24

  Thanh AN em ui – Bia nè! Bia không biết Ga lăng nó mặt ngang mũi dọc ra sao, dưng Bia biết nấu cơm, giặt đồ, chăm báy bi cho Thanh An không nhời ăn năn, không mắt buồn thi thỏang, yêu ngưoời yêu quái nếu dời xa Thanh An như yêu chín hbản thân mình (bài hát gì quên mẹ).

  Hehe xỉn mẹ nó rùi, liềui đéo tả – chàoi chi bộ

 38. #38 by EURO on 2010/11/17 - 15:24

  Hehe, chết cười với sư bố Cò Lả, Lả đã coi hết cái gọi là hình tĩnh đấy bao giờ chưa vậy? Lả đã coi cái links hơn 8000 vìu bà Dì bốt lên trao giải chưa vậy? Cái đó có đủ tiêu chuẩn gọi là xlip- KHông_ Ảnh _ Tĩnh hông dù đéo xét nội dung có dư quặc hay không sư bố Cò Lả tin tin?
  Thôi đéo chấp với Lả, chạy đong xiền đây!
  @ Bia yêu Bia yêu, em chào anh em nhớ anh hehe

 39. #39 by DG on 2010/11/17 - 15:45

  He he An An dấu yêu.

   

  Lũ Bựa trong này nó đang nhét cức vầu mõm nhau, anh DG hoành mới An An ra góc quán kia thủ thỉ tâm sự cho nó chân thành và tao nhã, nhế An An?

   

  Nói hông phải nổ mới An An chứ anh cực ghét đứa nầu mở mõm ra là nói tục, khiếp! An An đang trắng trong dư tờ giấy pu luya, An An giữ mình nhế, em nhế!

   

  An An cũng thông cảm cho lũ Bựa, nói thế thôi, đận này anh DG hoành bận công chiện lớn, trăm công nghìn việc thành ra thời gian giáo dục, dạy dỗ nó cũng hạn chế, hây za, lỗi cũng là do anh An An à, híc híc híc.

   

  Mấy chị sồn sồn dư Thi Còi mới Gô Bóng mới Hường Nổ trông choác choác choác, lởm lởm thế thôi chứ xét cho cùng thì hông đến nỗi đâu, dìn chung An An cứ yên tâm.

   

  À còn thằng chủ quán Xi Cà Que, thằng nầy vua nổ,  nó mờ đong đưa An An thì cứ vô tư nhế, hông sao đâu, An An ra chiến trường sợ dững thằng súng cối đạn pháo dư anh DG hoành nầy hay sợ thằng to mồm mà chơi súng nước?

   

  An An uống gì nữa nầu? he he he!  

 40. #40 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/11/17 - 15:47

  Dĩnhiên là ýkiến cánhân Lả thì chỉ để thamkhảo cho vui hehe chứ hehe địtmẹ đúng hay không đúng cũng tươngđối cả thui mà…

  Vấnđề là Thím thấy Lả cứ hằmhè Rô hãmlìn quá nên bẩu Lả hãmlìn hehe

  Cuộc thi BOIP Đợt I của Dì Bựa traothưởng cho clip nầu được nhiều view trên Youtube nhất. Em Rô đoạt giải là đúng mẹ còn gì. Còn chiện Lả có địnhnghĩa thế nầu mới là clip thì hehe lại là chiện của Lả nốt.

  Thôi Thím đi có việc đây. Tóm lại là Lả hãm ./ vãiđạn hehe

 41. #41 by Cocacola on 2010/11/17 - 15:54

  Hehe, thằng Thiếu mầy lại nói sai mẹ nó logic rùi: Mầy đã bẩu đó là việc riêng của anh thì mắc đéo gì mầy nhẩy vô chửi anh? Có phải việc của mầy không nhờ?


  Tuy nhiên, câu mầy chửi ra, anh không nhận, nó vưỡn còn nguyên ở mồm mầy, là tài sản riêng của mầy! Nhế!
 42. #42 by dark30 on 2010/11/17 - 16:13

  @An An: Ngoài đời anh có ga lăng thế không anh DG?
  Hi An Anh, Dê Guy mà ga lăng thì cũng giống như Thượng Sỹ Già mà không dâm đó em! Anh trích nguyên văn lời Dê Guy nè:
  He he các cô nặn thơ thì nặn nhanh nhanh lên, đù má anh còn đống việc đây nài, cả 3 cô vào một lượt đi cho xong nầu, sư bố các cô!

 43. #43 by vangson.donkey on 2010/11/17 - 16:16

  @Rô: E 0 thik nhả bíkíp ra chốn đông người thì hôm nào ộp-nai AE mình tỉtê vậy…hehe.

 44. #44 by minhhuong on 2010/11/17 - 16:33

  Rô Rô, sang Ym đê, mình ăn mừng chiến thắng vô địch thiên hạ với số vìu thượng thặng kekeke

 45. #45 by Delete on 2010/11/17 - 18:11

  Sưbố cô Thành Án nhế.
  @chibộ
  1. Xét về Lý Rô huyềntuyền dủ tiêuchuẩn nhận giải, zư bà Zì dã trao, zư Lả lét dã xácnhận, zư tuyềnthể chi bộ diếu ai phảndối.

  2. Xét về Tình, Del dồngý mới Lả lét, Rô chơi zậy diếu dẹp zù Rô có biết sửzụng mối quanhệ như nầu di nữa thì hìnhảnh Phẹt liệt dã nhòenhoẹt, và Năm Băm dã giỗdầu, zư vậy xét về tình thì Rô đã thất bại.

  Xét cả 1 và 2 Rô déo doạtgiải trong lòng-mề Del, khẩu fục tâm déo fục. Ló phẩy hoànchỉnh mới ngon cơm. Tinhiên vì Rô dua vìu nên có thể thôngcảm. Chờ xem xì lịp Rô trong cuộcchơi nầy.

  Zĩnhiên thằng có Tơn dc phép dét cứt vầu tất tật các lỗ of thằng diếu có Tơn.

 46. #46 by Delete on 2010/11/17 - 18:32

  Tiện, Cò Lả hốc cức hốc cức và hốc nhiều cức.
  Can tội nhai di nhai lại 1 vướn dề. Bửn déo chịu, tự cắt truym mà chết di Lả.

 47. #47 by Cocacola on 2010/11/17 - 18:43

  Chờ xem xì lịp Rô trong cuộcchơi nầy @ Del


  Hehe, anh chắc với chú mầy là sẽ không có quả xì-lịp nào nữa của ẻm đâu mà trông ngóng vì các lý do sau:

  – Chiến lược chiến thuật của ẻm là mì ăn liền, nuốt 50 Tơn này xong là biến

  – Cuộc thi lần 2 hữu danh vô thực: không có xiền thưởng dí buồi ẻm tham gia ! Hehe

  – Trình ẻm thì đưa hình cho Năm Băm lồng nhạc và chuyển thành file flash autorun, mạo xưng là video chứ có buồi mà có ý tưởng, viết kịch bản, quay phim… để dựng nổi video ý.

  – Vìu nhiều tức là cuốn hút người ta bu vầu coi, đằng nầy Năm Băm đưa link giật tít: Hiếp dâm nữ sinh 16 tuổi. Click here! Thiên hạ bị gạt, click vầu, 2 giây tắt bụp bụp… Hehe
 48. #48 by EURO on 2010/11/17 - 18:47

  Ơ sư bố chi bộ vẫn bàn tán về cái xlíp rách của Rô xinh hả? Nói nhanh cho vuông là Rô đéo ke- đéo hề mảymay ke nhé, again-m  chiện các bựa có phục hay không, các Bựa có hậm hực hay không, vì mục đích tối thượng của Rô là nhiều vìu mà không phạmluật, và đoạt đựoc 50 Tơn đéo để giai nầu cướp mất, that`s all. Ngon thì các Bựa cứ làm đựoc bằng Rô, không cần hơn rồi hẵng ý kíen sưbố các Bựa. Và hiện nay mụcđích đó đã mỹ con bà nó mãn, vậy là đủ để ăn mừng.
  Cònlần này, hứa là Rô sẽ thamgia một cách sòngphẳng và đànghoàng đúng theo tiêu chí:
  tìmkiếm dững tàinăng Bựa thựcthụ, ngay bâygiờ khẳng định Rô đã có xlip đànghoàng do chính tay Rô biên kịchbản, đạodiễn, viết và thểhiện lời bình, đươngnhiên trừ quayphim Rô đéo biết, thế là okie chưa? Nội dung vẫn là đúng thế mạnh của Rô trước nay, nhưng sẽ là những khámphá thúvị.
  Tidiên để thành cái xlip đànghoàng hơn, Rô cần thêm thời gian để thựchiện phần MC link. Lẽ ra hôm nay hòantất nhưng do hiện trường mưa độtngột nên Rô phải dời lại. Hứa trong vòng 1 tuần nữa Rô sẽ bốt xlip đầutiên để đonggiai, và nếu đựoc hưởng ứng sẽ có nhiều và nhiều nữa, còn  giờ tới lúc đó chibộ cứ đú trước.
  @ Điêu, bạn mới về tới nhà, quần áo đang ướt hết vì dính mưa. Tý nữa bọn mình ăn mừng ha, bạn tắm và ăn uống chút.

 49. #49 by Cocacola on 2010/11/17 - 18:49

  Vửa tính vét túi trao tặng em Hường 20 Tơn gọi là Phần thưởng của Nhà tài trợ thì biết tin này. May quá, kiên nhẫn chút chứ nếu không nó lại chạy mịa nó sang Gô Kinh rồi.


  Từ nay phải cảnh giác với gái mọi lúc mọi nơi mới được!
 50. #50 by EURO on 2010/11/17 - 18:54

  Hehe, thêm nhát nữa: Sưbố Cò Lả kích đểu ăn cứt ý, và thêm nữa Rô khẳng định Rô dí ./ vầu lý với chả tình sư bố chibộ Gato. Kếtquả là tốithượng!
  Còn 50 Tơn thì tộiđéo không nuốt!

1 2 3 6