BOIP: Bomb over IP [2]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nổ vỡ mạng [2]

Hi nhândân các cô,

Hôm nay kếtthúc chẵn 1 tháng thiđấu BOIP Contest #1.

Kếtquả như sau:

(1) Tổngsố thísanh: 13.

(2) Số thísanh Vàng Son: 2 (15%).

(3) Số thísanh Bần Nông: 3 (23%).

(4) Thísanh già nhất: Ms Ja Khong Deu, 67.

(5) Thísanh trẻ nhất: Ms Dai Tuong Xitin, 13.

(6) Tổngsố Líp dự thi: 24.

(7) Số Líp hợplệ: 24 (100%).

Điểm BOIP cụtỷ các thísanh như sau:

#1 Ms Euro, Vàng Son: 7,850.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=NzZvvyytQiY.

Em Gô còn một Líp dự thi hợplệ nữa điểm rất cao dưng Trung Tướng quên bố nó linh rùi hehe đàng nầu em chả Champion nhở.

#2 Ms Ja Khong Deu, Tinh Hoa: 3,371.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=mSd60lkfIR4.

#3 Ms Minh Zung, Tinh Hoa: 2,521.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=k_D56R4Riv4.

#4 Ms Minh Huong, Vàng Son: 1,293.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=52hNiYauNQo.

#5 Ms DG, Bần Nông: 1,121.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=dOSVW7MX6JI.

Các thísanh cònlại điểm đều dưới 1K, gồm:

*Anh Trai Phot Phet (Tinh Hoa).
*Vangson Donkey (Tinh Hoa).
*Dai Tuong Xitin (Bần Nông).
*Hoang Viet (Tinh Hoa).
*Dragonfly (Bần Nông).
*Thoi Mom (Tinh Hoa).
*Delete (Tinh Hoa).
*Ketui (Tinh Hoa).

Trung Tướng côngbố em Euro tức Gô đoạt giải Only Prize Of BOIP Contest #1. Sin trúc mừng trúc mừng.

Mời em Gô bốt (PM) tàikhoản Paypal tại đây đặng Trung Tướng gởi phần giải Cash (50 Ông Tơn) tới em. Trước khi gởi, Trung Tướng sẽ cồngphơm again bên nhà em for sure. Phần giải Hiệnvật sẽ gởi later.

Trung Tướng tuyênbố Close The BOIP Contest #1, và Open The BOIP Contest #2, as follows:

BOIP Contest #2:
Vangsons Got Hero

Contest nầy nhằm tìmkiếm dững tàinăng Bựa thựcthụ, grand-prix của nó chính là sự ngưỡngmộ vôđối từ thousands Vàng Son & Tinh Hoa around here.

(A) Thểlệ

(i) Đềtài: Âmnhạc, Hộihọa, Sânkhấu, Điệnảnh, Đờisống.

(ii) Đốitượng thamgia: Không hạnchế.

(iii) Sốlượng bài thi: Không hạnchế.

(iv) Bài thi bắtbuộc thísanh tự làm.

(v) Thờihạn gởi bài, chấm bài, trao giải: Không hạnchế.

(vi) Giámkhảo: Trung Tướng Kèn To.

(vii) Giảithưởng: Hâmmộ Vôvàn từ các Vàng Son & Tinh Hoa.

(B) Nộidung

(i) Các cô, tức BOIP Contestant, tự chế một video clip rùi bốt nó vầu Youtube. Gọi là Youtube Clip.

(ii) Bốt Youtube Clip xong, các cô bốt cồng đăngký dự thi BOIP Contest #2 tại Quán, dẫn linh tới Youtube Clip đó.

(iii) Clip được nhiều Bựa khen sẽ được Trung Tướng listing, phântích, giớithiệu trên mặt tiền Quán, với entry riêng.

(iv) Nộidung Clip nên bám Đềtài quyđịnh ở Mục (A). Các cô sẽ rất được nồngnàn bởi Vàng Son nếu nó thểhiện các tàinăng như Hát, Đàn, Nhẩy, Vẽ, Diễn Kịch, Mần Phin, Giồng Vườn, vươnvươn vươnvươn.

(v) Mọi hànhvi saochép, trộmcắp, bịpbợm, lừađảo.. sẽ bị khinhrẻ nhiệttình & lâubền.

Nầu các cô mời mời.

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Nhândân: (Nhân dân).
– Kếtthúc: (Kết thúc).
– Thiđấu: (Thi đấu).
– Kếtquả: (Kết quả).
– Tổngsố: (Tổng số).
– Thísanh: (Thí sanh).
– Hợplệ: (Hợp lệ).
– Cụtỷ: (Cụ tỷ).
– Cònlại: (Còn lại).
– Côngbố: (Công bố).
– Tàikhoản: (Tài khoản).
– Cồngphơm: (Cồng-phơm).
– Hiệnvật: (Hiện vật).
– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Tìmkiếm: (Tìm kiếm).
– Tàinăng: (Tài năng).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Ngưỡngmộ: (Ngưỡng mộ).
– Vôđối: (Vô đối).
– Thểlệ: (Thể lệ).
– Đềtài: (Đề tài).
– Âmnhạc: (Âm nhạc).
– Hộihọa: (Hội họa).
– Sânkhấu: (Sân khấu).
– Điệnảnh: (Điện ảnh).
– Đờisống: (Đời sống).
– Đốitượng: (Đối tượng).
– Thamgia: (Tham gia).
– Hạnchế: (Hạn chế).
– Sốlượng: (Số lượng).
– Bắtbuộc: (Bắt buộc).
– Thờihạn: (Thời hạn).
– Giámkhảo: (Giám khảo).
– Giảithưởng: (Giải thưởng).
– Hâmmộ: (Hâm mộ).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Nộidung: (Nội dung).
– Đăngký: (Đăng ký).
– Phântích: (Phân tích).
– Giớithiệu: (Giới thiệu).
– Nộidung: (Nội dung).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Nồngnàn: (Nồng nàn).
– Thểhiện: (Thể hiện).
– Tàinăng: (Tài năng).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Saochép: (Sao chép).
– Trộmcắp: (Trộm cắp).
– Bịpbợm: (Bịp bợm).
– Lừađảo: (Lừa đảo).
– Khinhrẻ: (Khinh rẻ).
– Nhiệttình: (Nhiệt tình).
– Lâubền: (Lâu bền).

*** 1. #1 by Minh Dũng on 2010/11/20 - 02:47

  Cũng không hẳn. Ông cụ có bạn là thằng Gúc như Zì đếu đâu, hố hố hố.

  @ Gúc chỉ là công cụ. Địt mẹ nói như lồn trâu. Gúc thằng đéo nào chẳng biết. Thế nhưng Gúc thế nào và Gúc cái gì mới quan trọng. Giờ cả tỷ thằng biết Gúc đấy. Có phải thằng lồn nào cũng biết kiếm tiền từ Gúc đâu. Hoặc có phải thằng buồi nào cũng biết Gúc nó kiếm tiền như thế nào đâu.

  Cả tỷ thằng viết lóc đấy, có phải thằng nào cũng viết như thằng nào đây.

  Cả tỷ thằng nói tiếng Lừa đấy, có thằng nào mảnh may nghĩ là cần phải sửa nó đâu. Địt mẹ nói thành Dzit me thì giẫy đành đạch lên, như lồn.

 2. #2 by Minh Dũng on 2010/11/20 - 02:49

  À em Rô bán lại suất công thần hok? Anh đăng ký cho vện nhá, hehe.

 3. #3 by Minh Dũng on 2010/11/20 - 02:54

  Với anh, cô Lả dù có dai như kẹo caosu thì còm vẫn có chất hơn Cẩm hói, Dái ghẻ nhiều.
  @
  Dạo này mấy thằng thẳng toàn làm loãng còm. Chửi lại bảo đéo dân chủ. Nhưng có lồn dân chủ với bỏn mà chửi. Thôi kệ bỏn nổ choác choác cho vui.

 4. #4 by Minh Dũng on 2010/11/20 - 03:00

  Chi bộ xem INCEPTION chưa? Không xem phí mẹ nửa đời người. Thằng thẳng chui vào ký ức sâu trong giấc mơ nhằm thay nắn luồng suy nghĩ của thằng khác. Mỗi lần chui vào sâu, là giấc mơ trong giấy mơ. Sâu nhất trong fin là 3 lần, nghĩa là mơ trong mơ trong mơ.

  Tộc Lừa ký ức găm sâu những thứ khó tẩy rửa, xóa sạch. Làm sao cho clean, clear như khoay tây bi giờ? Nghĩa là làm cách nào tẩy ký ức, nắn luồng suy nghĩ tư duy của 1 thằng Lừa. Khó bỏ mẹ ra.

  Anh thấy cách tên Tướng làm, là tẩy mẹ não, nắn suy nghĩ tư duy của cả 1 nhóm Lừa. Khó vô đối. Anh cũng nghĩ như tên Tướng, nhưng anh đéo có cách làm. Giờ thấy hắn làm, anh đéo làm được, anh theo.

  Địt mẹ chi bộ dắm thối phá đám. Những còm ủ ê, đong đưa chỉ tổ đưa lốc này giống như thành trăm nghìn vạn lốc khác. Đéo hiểu việc nhớn. Để anh phải quàng quạc quàng quạc đứng ra giải thích hay sao hử?

 5. #5 by Minh Dũng on 2010/11/20 - 03:03

  Trong INCEPTION. Có thằng kiến tạo giấc mơ. Ôi xem mà phục sát đất. Phục luôn cả thằng no nan đạo diễn nữa. Fin này trong năm anh đánh giá là không có đối thủ.

 6. #6 by Minh Dũng on 2010/11/20 - 03:05

  Mình anh độc thoại thì anh vẫn độc thoại. Bởi ban ngày bận rồi, mấy ngày tới cũng bận. Lần tới anh vào mà chi bộ cứ ủ rũ vớ vẩn thì anh trét cứt toàn thân dìm xuống hố cứt đấy. Sư bố chi bộ dắm thối, ăn cứt đéo xong.

 7. #7 by Minh Dũng on 2010/11/20 - 03:12

  Chi bộ muốn chơi cái BOIP 2 này không? Anh bầy cho. Đéo gì phải cầu kỳ phức tạp tốn công. Kiếm con điện thoại có quay fin ngon tý. Nếu đéo có tiền chơi hàng máy ảnh máy quay. Ra đường, xuống phố, chịu khó quan sát sẽ thấy vô số cảnh sau:

  – Cam mần dân
  – Bụi tung giời
  – Lụt sun chim
  – Đái bậy
  – Đâm xe
  – Xe đi kẹp 5, kẹp 6
  – Vừa bán hàng vừa chửi
  – Ném rác ra đường
  – Tai nạn xô lại xem
  – Văn minh trà đá quán cóc chợ rong

  Ui địt mẹ nhiều vô đối. Anh đương viết cả 1 dự án như thế để mần tiền thằng youtube. Anh sẽ đề ra luật. Thằng nào có view nhiều trên 50k anh trả tiền, hehe. Đương nhiên, clip đó thuộc acc của anh. Đấy, mần đi. Kiếm tiền mua xe hơi đi rồi quay ra chửi xe máy như anh đây này.

 8. #8 by Minh Dũng on 2010/11/20 - 03:15

  Thôi anh đi ngủ đây. Sư bố chi bộ dắm thối. Mai anh đi sau nước mẹ Tầu. Nếu có thì gian anh sẽ thử con cao tốc Thượng Hải Hàng Châu phát xem sao rồi kể cho chi bộ hóng.

  Địt mẹ chi bộ dắm thối. Hôm nay anh chửi sao giọng cứ ngọt lừ, sướng đéo chịu, hehe.

 9. #9 by Minh Dũng on 2010/11/20 - 03:17

  Địt mẹ chi bộ thấy rân chủ khó chưa  hé hé

  @ Chi bộ biết lồn về dân chủ ý mà khó, hehe.

 10. #10 by Minh Dũng on 2010/11/20 - 03:19

  Địt mẹ chi bộ thần quynh cả lũ à? Từ già hói đến tintin, địt mẹ chi bộ, dức mẹ cả đầu!

  @ Địt mẹ Hục thi thoảng cũng nói được câu hay nhở. Khen phát.

 11. #11 by Thượng Sĩ Già on 2010/11/20 - 05:09

  Giời câu đất dầy ơi, nom xuống mà xem cả lũ bựa sến dên sến dỉ đây nầy… Nỉnon nhở tâmtư nhở hốhốhố

  Cơmà tính từ ngày mụ Bựa Xi Cà Que lập quán, nhẽ chả thiếu đéo đứa bỏ đi nhờ, tuyền “Tinh Hoa” mớicả “Vàng Son” đấy. Sâu chả thấy đứa đéo nầu dênla kà..? Tựdưng hômnay đổđốn văng sến hết cả mới nhau là nầu.

  Nên nhớ, đây là quán bựa, đã có gan thò mõm vầu sủa ắt phẩy biết liệu thầnhồn nghe sủa. Không chịu nủi nhiệt thì cút về mới ngoại, có khặc gì phẩy iutư. Chán mớ đời

  Thế maikia Dượng đauđớn thôngbấu bẩu đấm puồi vầu chơi mới các cô nữa thế có đứa nầu dỏ cho giọt nệ tiễnđưa không. Địtbẹ hỏi thế chứ Dượng đã biết chắc câu giảnhời rùi, các cô khỏi phẩy đồngthanh uýnh dắm ăn mầng hốhố…

  Tiênsư các cô, Lừa vừavừa thui. Hãmlìn cả nút. Cồng nầy của Dượng cũng là cồng cuối đấy….Mà cuối chong ngày khứakhứa…

 12. #12 by Thầy Lang on 2010/11/20 - 07:21

  à wuên, chầu bạn Thầy Lang nhế. Đận trước nghe lời bà Zì xúi zục đã bỏ việc chưa? chuyển nghề rùi hay vưỡn nghỉ đi du lịch bụi đới? he he he@Ngọa Long Cương Dương

  ~~~

  Dồi dồi hắn ạ. Bỏ ngay hôm ấy. Sang chỗ mới rùi, không toa bằng chỗ cũ dưng không khí thoái mái đầu óc hơn. Thanh hắn quan tâm nhá!

 13. #13 by trời mưa kẹt xe on 2010/11/20 - 08:41

  Chi bộ đéo zì mấy hôm nay thiếu dắm của bà Dì nổ oang oang hay sao đâm đổ đốn thế nhờ? Tự dưng giở dói zẫy nẩy lên đòi nghỉ chơi nghỉ chơi làm Chú mất công ngồi tỷ mẩn đọc lại hơn 200 còm mà toét mẹ mắt.

  Thế đéo nào thế nhở? Lệ quán đéo ghi là “mọi bựa dân đều có quyền oánh dắm và chịu hưởi dắm” à?