Luas car pricing tragedy (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bikịch giá xehơi

Giá xehơi Lừa chẳng phải rẻ nhất dưng cũng chưa phải đắt nhất quảđất.

Sau đây là bảng bán lẻ một con Honda Accord 2.4AT tại vài quốcgia tiêubiểu:

*Myanmar: 290,000 Tơn.

*Singapore: 140,000 Tơn.

*Lừa: 71,000 Tơn.

*Indonesia: 47,000 Tơn.

*Mẽo: 24,000 Tơn.

Vưỡn còn 2 nhà bán Honda đắt hơn Lừa hehe, là Sing mớicả Miến. Lừa chỉ đứng hàng 2nd Runner-up. Xe Lừa bằng 1/2 Sing. Xe Sing bằng 1/2 Miến. Xe Miến bằng 12 xe Mẽo. Xe Mẽo bằng 1/3 xe Lừa.

Bọn Sing chủtrương đủn giá xehơi lên Jời vì điềukiện địalý. Đất Sing 700 cây vuông, dân Sing 4.5 trẹo, mậtđộ 6.5 Ngàn Chó/Cây. Quảtình nó không có nhiều lựachọn lýtưởng (*).

Bọn Miến lại chủtrương đủn giá xehơi lên Jời không vì điềukiện địalý. Đất Miến 680,000 cây, dân Miến 55 trẹo, mậtđộ 80 Lợn/Cây, ngangngửa Malaysia.

Bọn Miến đủn giá xe vì các lãnhtụ Miến đéo muốn Lợn cỡi xe. Đận rồi qua Miến, Trung Tướng ghé một Car Showroom ở Yangon Downtown, con xế xịn nhất trỏng là Nissan Super Saloon 1987, còn nguyên hầuhết mọi bộphận chỉ thiếu gạt-nước mớicả seat-belt mớicả logo mớicả kèn, treo giá 46,000,000 Kyat.

46 trẹo Kyat bằng nhiêu?

Theo tỷgiá yết tại sânbay quốctế Yangon, 46 trẹo Kyat bằng 7 trẹo Tơn (@K6.51/USD). Dưng theo tỷgiá yết tại mồm thằng tour-guide của Trung Tướng, 46 trẹo Kyat bằng 50 ngàn Tơn (@K920/USD). Trung Tướng dĩnhiên hưởng tỷgiá Tour-guide nầy, lãi 150 nhát hehe hệt Thiênđàng.

À các cô đừng nghĩ Miến nó hiếm xehơi gấp bốn năm lần Lừa thế, thì Lợn Miến tuyền cỡi xemáy nhế.

Trung Tướng đã bẩu lãnhtụ Miến đéo muốn Lợn cỡi any xe mà. Chạy xemáy ở Yangon và các thànhphố Miến nhớn khác đắc tội nặng như cướp giết hiếp, bắn bỏ luôn.

Ngoài xehơi, lãnhtụ Miến còn đéo muốn Lợn chơi cả dững thứ như computer (một con Desktop Celeron D kèm CRT Monitor giá 1,300 Tơn), mobile-phone (một quả GSM Sim giá 1,700 Tơn), và hehe, internet (một giờ vầu Mạng giá 4 Tơn).

Các cô nghe thế đủ hiểu địnhhướng kinhtế Miến chưa? Địnhhướng thế thì hehe, quảtình giá xehơi Miến cũng không có nhiều lựachọn lýtưởng, giống Sing thôi.

Vậy giá xehơi Lừa ra sao ra sao?

(Dừng bốt câu mẹ vìu)

(@2010)

(*) Chínhsách hạnchế xehơi của Sing cũng là một nguxuẩn, Trung Tướng sẽ trìnhbầy sau.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Xehơi: (Xe hơi).
– Quảđất: (Quả đất).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Tiêubiểu: (Tiêu biểu).
– Mớicả: (Mới cả).
– Chủtrương: (Chủ trương).
– Điềukiện: (Điều kiện).
– Địalý: (Địa lý).
– Mậtđộ: (Mật độ).
– Quảtình: (Quả tình).
– Lựachọn: (Lựa chọn).
– Lýtưởng: (Lý tưởng).
– Ngangngửa: (Ngang ngửa).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Bộphận: (Bộ phận).
– Tỷgiá: (Tỷ giá).
– Sânbay: (Sân bay).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dĩnhiên: (Dĩ nhiên).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Xemáy: (Xe máy).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Chínhsách: (Chính sách).
– Hạnchế: (Hạn chế).
– Nguxuẩn: (Ngu xuẩn).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Gạt-nước.

*** 1. #1 by Dragonfly on 2010/11/14 - 20:58

  Ơ địtmẹ con Zì Thối thua độ, cố uống nhiều cho hòa tiền nên bị tây tây, về Bựa Quán tiết tháo lung tung như thằng chó điên bị thiến .Hệ Hệ

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/14 - 21:05

   Dịt mẹ Lài Mồm ./ chơi mới dội nầu mà rành luật thế hả?

 2. #3 by otocu on 2010/11/14 - 21:02

  Ừ, thằng Lài đúng đấy, thằng Tướng phê lòi tù và, chửi linh tinh cả lên. Em Hương vào xoa trán bóp đầu cho nó hồi đi.

 3. #5 by Dragonfly on 2010/11/14 - 21:26

  Dịt mẹ Lài Mồm ./ chơi mới dội nầu mà rành luật thế hả?@ Zì Thối

  ——————————–
  Chơi với đội ./ to, puồi bự. Máu bò cũng zư tiết zê thôi Zì Thối ợ. Nói rồi đéo chịu để ý. Có khi mình là bạn đểu mà. Cứ nhìn Fly của Zì thằng nào đẹp zai hơn ,Setup đẹp hơn, thì nó là anh đấy. Hệ Hệ

  P/s : Khi nầu xuống single thì hãy hỏi anh chơi đội nầu nhé cưng. Hệ Hệ
 4. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/14 - 21:53

  Dịt mẹ Zì cho các cô một vízụ về dịnhhướng gêtởm của bọn nhàbáo kềnkền mặt ./ nhế.

  Dây: http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/11/3BA22F18/

  Ngay cái tít “… truy tìm tên cướp taxi” bọn kềnkền VNExpress dã khẳngdịnh mẹ thằng cu dâm thằng tàixế kia là “cướp”, déo cần có kếtluận của tòaán, thậm déo cần có hồsơ của cam diềutra. Tấtcả chỉ qua nhời khai của thằng tàixế, và một bọn nhânchứng nhìn từ.. một con xe ngược chiều.

  Rồi dịt mẹ bọn kềnkền salông bấthủ nầy nó biên ở zòng dầu bài “vị hành khách bất ngờ vung dao đâm tài xế từ phía sau“, hehe, dến jữa bài thì lại trích nhời khai của thằng tàixế “Đang đôi co thì hắn rút dao đâm vào cánh tay” hehe.

  Hehe vậy là “thằng cướp” nó bấtngờ dâm hay dang dôico thì dâm dịt mẹ thằng mặt lồn VNExpress?

  Bọn Lừa thì rặt một lũ dầndộn, dọc xong bài báo nầy thì lại rú lên ôi dịt mẹ thằng cướp tửhình nó di tửhình nó di, mà biết déo dâu cóthể dó chỉ là chiện cãivã riêngtư của 2 thằng. Mà cũng cóthể chính thằng tàixế mới là thằng gây sự.

 5. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/14 - 22:04

  Qua vízụ về thằng Siêu Mặt Lồn Kềnkền VNExpress ở zưới, Zì quay jở lại vụ cô Zoòng cam Jaothông 1993.

  Hồi hổi thì Lừa dươngnhiên déo có Mạng. Và lũ Lừa lúcnhúc chỉ có báo jấy dể coi, và bànluận thì ngoài quán nước.

  Dịt mẹ jảzụ trong vụ “Rừng thông Dà Lạt” zì vửa zẫn dó, mà “thằng cướp” lại là một cô Cam Jaothông, thì hehe dịt mẹ mài zưluận Lừa nó ra sao chắc các cô cũng doán dược.

  Kịchbản thế nầy:

  Một hôm sau bài dăng của VNExpress, thằng Siêu Dầu Buồi Kềnkền Zân Chí lại tương bài “Dã bắt dược tên cướp taxi ngày 14/11 trong rừng thông Dà Lạt tại nhà một gái diếm” hehe.

  Hôm sau nữa, thì thằng Siêu Lồn Trâu VNNet fạng thêm nhát “Tên cướp taxi là một trungúy Cam Jaothông” hahaha.

  Dịt mẹ lũ lừa các cô sẽ ra sao ra sao? Dịtmẹ cô Cam Jaothông kia dã dược mặcdịnh là cướp của jiết người từ 3 hôm trước, jờ lại tòi ra cái mác Trungúy Cam, thì dịt mẹ các cô doán di. Lũ Lừa nó sôi sùngsục dến nỗi Bê Xê Tê cũng muốn dòm mẹ cô Cam cho sớm chợ.

  (Còn tiếp)

 6. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/14 - 22:23

  (Tiếp theo)

  Vụ cô Zoòng quả là một trườnghợp tộingiệp. Chưa ra Tòa báochí nó dã zán mác “Cướp” rùi.

  Cướp cướp cái mả bố chúng mài bọn nhàbáo kềnkền.

  – Cướp déo jì mà ngay ở dầu cầu Chương Zương sáng rực (Cầu nầy chưa bâu jờ bị mất diện), lúc mới chập tối (chừng 18h00)?

  Cướp déo jì mà hànhsự ngay chỗ mình dang làm việc công, cùng với một dồngdội khác? Diểm thằng cu con bị bắn cách trạm của cô Zoòng chỉ hơn 100m.

  Cướp déo jì mà mặc nguyên cảnhfục, deo hàm déo cần chedậy? Cô Zoòng chắc mới ăn gan Jời?

  Cướp déo jì mà có cái cần cướp (bọc xiền) thì déo thủtiêu mẹ di, mà lại mang nạp cho dội Cam? Dã zám bắn chết Lừa dể cướp, mà lại déo cướp jì cả hahaha chó nó ngửi dược.

  Cướp déo jì mà khi thằng cu con bị bắn thì lại chở dến bịnhviện? Zù thằng cu con nó có chết trước khi tới bịnhviện, thì cách cô Zoòng làm cũng déo thể nầu lại là hànhvi của một ông cướp.

  Cái dau cho cô Zoòng là cả Tòaán, cả Bê Xê Tê dều biết rõ chiện dó, dều biết là án sai mẹ, zưng cô cổ lại bị báochí kềnkền nó kếtán từ trước mà déo có cách jì sửa nủi.

  Còn vụ thằng Minh Tuấn Mặt Lồn viết về zânchúng Hànội sau khi nge Tòa tuyênán dòm cô Zoòng dã côngkênh bố thằng cu con như anhhùng là dúng dấy. Bỏn mừng như vửa jiết dược Bill Clinton luôn.

  Dịt mẹ bọn nhàbáo Lừa, mọi nhẽ.

  Thà làm ông chó ăn cứt sống qua ngày còn hơn làm thằng nhàbáo Lừa.

  (Còn tiếp)

 7. #9 by hùng hục on 2010/11/14 - 22:42

  Lái xe kể lại: “Nhìn anh ta có nét mặt dữ dằn rất khả nghi, tôi yêu cầu đưa tiền để xuống hết đèo đổ xăng vì đường xa, anh ta không chịu. Đang đôi co thì hắn rút dao đâm vào cánh tay. Theo phản xạ, tôi tấp xe vào lề, rút chìa khóa và vật lộn với tên cướp trong xe. Tên cướp gí dao vào cổ tôi rồi móc túi áo lấy một triệu đồng. Lúc hắn đang tiếp tục lục túi quần để lấy điện thoại thì chiếc xe khách chạy ngược chiều phát hiện”.


  Nói thật anh cũng đéo bao giờ quan tâm đến mấy quả này, nhưng địt mẹ bựa nói đúng phết, đọc thấy thằng giặc lái này nó khai dư lồn. Ầy địt mẹ kiểu đâu taxi tự nhiên bảo người ta đưa tiền giữa đường. Rồi địt mẹ ăn một dao vào tay rồi còn có cái phản xạ củ lồn rõ dài tấp xe vào lề đường, lại còn đủ thời gian rút chìa khóa, rồi mới bắt đầu quay ra bảo thằng “cướp” là “địt mẹ mày giờ ông với mày vật lộn”!?!? Vật lộn xong kiểu đéo gì lại được bạn “cướp” dí dao vào cổ móc túi áo ra ngồi đếm đủ 1 trẹo đồng đéo hơn đéo kém, rồi cần mẫn mò xuống túi quần lấy điện thoại hehe. Xe khách ngược chiều đi tốc độ đéo nào mà phát hiện được hai thằng trên xế đang sờ quần nhau hố hố! Địt mẹ quả này chắc là thằng cướp kia là thằng bựa hử, địt mẹ đi mò buồi giai hử, địt mẹ đéo xơi được thằng lái taxi thì về nhặng xị với chi bộ hử hehe địt cụ bựa!
 8. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/14 - 22:47

  (Tiếp theo)

  Trong vụ cô Zoòng, cả thủfạm và nạnnhân dều dã tèo, nên mọi ngivấn chỉ là ngivấn, chả có ýngiã déo jì nữa.

  Zưng Zì vưỡn doán, có thể cô Zoòng dã duổi tóm thằng cu con lại dể mần xiền, vì nó chạy trong dường ngược chiều. Vụ bắn xẩy ra trong làn từ Ja Lâm về Hànội (các cô coi lại bài của thằng Lồn Minh Tuấn không lại bẩu Zì nổ).

  Vì lúc dó còn sớm (18h chứ déo fải 19h như thằng Lồn Minh Tuấn nói) và bọc xiền của thằng cu con vưỡn còn, nên déo thể nói như thằng Mặt Lồn Minh Tuấn là thằng cu con dã jao xong xiền bên Ja Lâm và quay về Hànội (côngviệc hàng ngày của nó), mà cóthể nhậndịnh, thằng nầy chạy mẹ ngược chiều sang Ja Lâm.

  Thời dó xiền Lừa nhớn nhất là 50K, nên 50 trẹo Cụ dếm cũng lâu fết, déo nhanh dược. Và xiền chiển qua ngânhàng hồi hổi cũng dã khá ngon chứ déo fải như thằng Lồn Minh Tuấn nói là khó tới nỗi fải nhờ ficông chiển. Dịt mẹ nói ngu hơn con lợn. Zưng thôi chiện nầy bỏ qua vì déo quantrọng.

  Thằng cu bị cô Zoòng dòi xiền, thì chắc là cũng nủi cơn janghồ chưởi lại. Dịt mẹ nó ngần ý tuổi mà zám vác cả 50 trẹo trên xe như thế (thời thởi là khoản xiền cực nhớn) thì cũng déo fải tay vừa.

  Rùi cô Zoòng tức mình rút súng ra. Chắc là dịnh zọa thôi zưng thế déo nầu lại dể nó dòm mẹ thằng cu. Ngón tay thằng cu có vết dạn bắn cóthể zo nó cũng dịnh gạt súng ra zưng déo kịp hehe.

  (Còn tiếp)

 9. #11 by DG on 2010/11/14 - 22:50

  Tên vua nổ đang vào chủ đề, anh chen ngang chút thông cảm nghen. Đù mạ đọc bài báo của thằng Minh Tuấn xong, cái bỉ ổi nhất nhận thấy là dường như hắn rất hả hê, đúng là “như vừa đòm được Bill Clinton” thật.

  Ngay cả trong cách tường thuật, nó cũng đã vẽ nên hình ảnh cô Zoòng như là một sát thủ chuyên nghiệp, lạnh lùng. Trích lời hai lão xe ôm thì rất đầy đủ, cảm xúc, ngược lại, trích lời cô Zoòng thì rất lạnh lùng, nhát gừng, đây nhé:

  Đoạn 1:

  anh xe ôm biết võ hỏi người cảnh sát :“Ông bắn nó à?” – “Không”, người cảnh sát trả lời. “Không thì tại sao người nó ra nhiều máu thế này?”, anh xe ôm lại hỏi. Khi đó người cảnh sát mới trả lời “ừ”.”

  Đoạn 2:

  Viên cảnh sát giao thông đọc các thông tin về em Phương cho chị ghi. Đến phần nguyên nhân chết, viên cảnh sát giao thông nói em Phương bị tai nạn giao thông chết. Chị hỏi lại “tai nạn giao thông chết thì tại sao lại có vết đạn trên người?”. Khi đó Dương mới nói lại là “bị bắn”.”
  ……………………………………………..

  Ngoài ra, còn các câu hỏi mà tên Vua nổ đã đặt ra, đặc biệt là:

  (1) Cướp ngay trên cầu, khu vực sáng đèn, tại thời điểm 7h tối?
  (2) Cướp ngay trong ca trực, cách chừng hơn 100m có đồng đội?
  (3) Cướp mặc nguyên sắc phục công an, có đủ ve hàm, bảng hiệu?
  (4) Là công an, ý thức về tang chứng, vật chứng chả lẽ bằng ko? sao không thủ tiêu/cất giấu bọc tiền?
  (5), (6)…

  Mẹ kiếp, điên đầu!

 10. #12 by DG on 2010/11/14 - 22:53

  Vụ rừng thông Đà Lạt đang định gõ còm thì thằng Hục nó phang mẹ, he he anh thôi!

  Địt mẹ đám phóng viên chết đâu hết rồi? Thò thớt ra xem nầu!

  Gô Xinh đọc bài nầy thử xem, he he anh đọc mà cười phun dắm!

 11. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/14 - 23:01

  (Tiếp theo cô Zoòng và hết)

  Vụ cô Zoòng bề ngoài chỉ thế. Dịt mẹ một mạng người oanuổng, zưng nộitình của nó fứctạp hơn rất nhiều.

  Sau khi dưa thằng cu bị dòm dến bịnhviện và nó tèo, cô Zoòng dã dến nhà bố thằng cu dàmfán xin bồithường.

  Bố thằng cu nầy cũng déo fải tay mơ, tển là một thằng cha buônbán có máu mặt (dịt mẹ buổi tối thời 1993 zám cho con mới mười mấy tuổi mang cả 50 Trẹo Cụ, tươngdương 20 cây vàng, zưng játrị bằng 5 tỷ Cụ bijờ, sang Ja Lâm thanhtoán hànghọ, thì cũng déo fải hạng vét dĩa như Manh Mặt ./ Trâu dâu nhế).

  À quên chưa nói, thằng cu dó mới 18 tuổi, có làm cho Etron cái lồn trâu ý dịt mẹ thằng Minh Tuấn Mặt Lồn.

  Thằng bố thằng cu bị dòm dòi cô Zoòng 350 Trẹo Cụ, dịt mẹ bằng bijờ 35 tỷ Cụ, số xiền dủ mua mấy căn nhà fố.

  Hồi hổi cam Jaothông chưa jầu như jờ, nên khoản dó là quá sức, cô Zoòng chỉ dồngý jả 100 trẹo.

  Dịt mẹ bố thằng cu con kia mới nủi diên, dã thế bố mầy bán hết jasản cho mầy zựa cột, déo cần xu nầu của mầy nữa.

  Hehe và cô Zoòng dã ra di theo thằng cu con như chúng ta dã thấy.

  Dể biết ai oan ai không, thì hãy coi hậuvận của nhà thằng cu con. Dịt mẹ các cô tự tìmhiểu, Zì déo cần nói nhiều.

 12. #14 by Dragonfly on 2010/11/14 - 23:20

  Thôi Zì thối chuyển sang mấy trận bóng Ý ,Tây Bán Nhà đêm nay đi mà gỡ 2 kỏa sập hầm. Cứ ngồi chửi không mệt à.

  • #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/14 - 23:23

   Sập hầm tuần sau gỡ chứ gỡ bằng dábanh cái lỗ ./ jì hở con Mồm ./ kia.

 13. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/14 - 23:21

  Thực ra bọn nhàbáo trong vụ cô Zoòng chắc cũng déo dược nhiều, mỗi thằng biên bài chỉ vài trẹo, bọn biêntập mỗi thằng vài trẹo, tổngbiêntập dộ tròmtrèm chục trẹo..

  Cộng lại chắc bố thằng cu con kia mất dộ hai trăm trẹo cho chục tờ báo nhớn nhất hồi hổi (Laodộng, Tiềnfong, Fụnữ, Thanhniên, Tuổitrẻ, Fápluật, Nhânzân, Quândội, Côngan, Hànộimới..), cộng thêm mới mối thù cam sẵn có, chúng nó dả cô Zoòng tới bến.

  Rùi lũ chúng mài sẽ dẻ ra quáithai hết, bọn kềnkền ạ.

 14. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/14 - 23:27

  Thôi dịt mẹ Zì di ngỉ tí rùi còn mần một hai kèo kiếm xiền càfê càfáo sáng mai nầu.

  Dịt mẹ dời khổ thế dấy. Thua cádộ fát là chiều fải nhịn di mátxa hehe cho nó balance.

 15. #18 by Dragonfly on 2010/11/14 - 23:29

  Địtmẹ Zì Thối chơi kiểu thua non. Sợ nhất là thua cả 2 mặt trận. Hệ! Hệ! Có bắt Real mới Ac không thì bẩu.

 16. #19 by DG on 2010/11/14 - 23:31

  Gúc mờ mắt được cái này, vứt lên đây xem nào. he he.

  Pa pa cô Phương trong vụ án đéo phải tay mơ nhế, là Thanh tra cục thuế HN những năm 92 – 93 làm sao phải vừa.

  Hài hước nhất là cô cổ có câu này này : “

  Tôi rất cảm ơn dư luận và báo chí. Tôi đếm có tới 26 tờ báo đưa tin, bày tỏ sự phẫn nộ. Báo chí đã tác động trực tiếp đến lãnh đạo các cơ quan tố tụng.”!

  Vãi đái!

 17. #20 by Địt mẹ Trung Cộng on 2010/11/14 - 23:33

  Địt mẹ mặt lồn an hoang trung tuong tự tạo nick rồi tự viết bài tung hô cái lồn mẹ mày

 18. #21 by Mit on 2010/11/14 - 23:55

  chứ thithoảng em cứ chêm quả tiếng Mẽo mọi thế bố nó đội mả ngồi dậy cũng chả hỉu được mẹ hehe…@ Dượng

  Dượng làm zư ai cũng phòi kứt với cả tinh với cả dắm lẹ như mình!  Mít đánh còm bằng tiếng Lừa bựa cũng khó khăn rùi, còn đòi zịch legal terminology Mẽo sang tiếng Lừa hàn lâm nữa?  Khó bỏ miạ đi đới !!!

 19. #22 by minhhuong on 2010/11/15 - 02:01

  Về chuyện các nhà kền kền, chi bộ toàn những kẻ đứng ngoài đưa ra giả thuyết. Địt mẹ chi bộ, vưỡn chưa phải người trong cuộc thì đéo biết nó đau đớn không lối thoát dường nào đâu.

   

  Gia đình em đây từng là người trong cuộc bị bọn kền kền kết án. Trên đủ thứ báo luôn. Cơn ác mộng kinh hoàng.

   

  Đéo hết đâu nhá, chị ghét bọn kền kền một thì chị ghét hàng nghìn lần những thằng ngồi ngoài biết cái đéo í dám ngoạc mồm thối hoắc ra bảo  «khách quan nó bị thế là xứng đáng». Địt mẹ thằng chó, biết cái cụ gì mà dám ngoạc miệng bảo khách quan.

  Họ hàng thân cận nhà mình cũng tin bọn kền kền mới khốn nạn, nghĩ kiểu «không có lửa thì làm sao có khói»

   

  Câm hết chúng mày đi! Khách quan cái mả mẹ chúng mày!

   

  The truth is out there, nhá!

 20. #23 by DG on 2010/11/15 - 08:36

  @Minh Hương: Hôm trước anh phản ứng với cô như vậy, rồi có thêm tên Hục, tên Sỹ tham gia, đúng hay sai gì thì anh chưa nói, nhưng anh cũng cảm thấy hơi xâu hổ khi nặng lời với cô.

   

  Nhưng qua comment này của cô, anh thấy cô không xứng đáng để nhận sự  nghĩa khí đó, và anh cũng chẳng buồn đốp chát với cô làm gì nữa, vừa tốn thời gian của anh vừa tự  hạ thấp chính bản thân anh.

   

  Về vấn đề mà cô nêu, anh cũng chẳng buồn tranh luận thêm nữa, ít nhất là với cô,  tự bản thân comment của cô đã làm tụt hết hứng thú tranh luận của anh rồi.

   

  Nếu có thể, cô chỉ cần bớt thời gian gúc đi một chút, tranh thủ ngồi đọc lại hệ thống các comment trước đi.

   

  Thân mến.

 21. #24 by Enterprise on 2010/11/15 - 10:18

  Chào Dì,

  Tiếng Asinerum của Dì nghe hay phết! Dân nghiên cứu về dịch máy rất thích từ đơn-nghĩa, ranh-giới của từ rõ-ràng vì phần ngữ-pháp không quan-trọng lắm. Có-điều anh thấy sự phức-tạp của ngôn-ngữ phần lớn là do cách sử-dụng của con-người. Anh lấy ví-dụ đơn-giản: Dì là liền-ông. Đáng-lý phải gọi là ông/bác/chú/dượng/anh/thằng/cu nhưng Dì lại sử-dụng từ “Dì”. Và các cô trong quán bựa cũng sử-dụng như-vậy. Vậy người-khác đọc chữ “Dì” cũng chẳng biết đối-tượng nói đến là giống-đực hay giống-cái. Lâu-dần nó thành thói-quen và người-sử-dụng đều dùng như thế nên ngôn-ngữ trở thành phức-tạp.

  Ý của anh là liệu-rằng ngôn-ngữ Asinerum của Dì đưa ra có cách nào không rơi vào tình trạng nói-tránh, ẩn-ý, hàm-ý không? Vì những thứ-đó làm ngôn-ngữ trở nên phức-tạp. Phức-tạp ở tính đa-nghĩa và ranh-giới của từ không rõ-ràng chứ không-phải ở chữ-viết và ngữ-pháp. Tiếng Việt hiện nay phức-tạp, viết sai chính-tả là do từ-ngữ chúng-ta có dựa vào ghép-vần. Giả-sử chúng-ta học từ mới mà không-phải đánh-vần. Từ-nào phải nhớ mặt-chữ và phát-âm của từ-đó. Ví-dụ: “phát” là một từ, “âm” là một từ, “phát-âm” là một từ khác chứ không-phải “phát-âm” có nghĩa từ nghĩa của từ “phát” + nghĩa của từ “âm” mặc dù nó đúng là như vậy. Giống như x+y là x+y chứ không phải là 2x mặc dù có khi y=x thật.

  Giả sử tiếng Asinerum của Dì không-có nói-tránh, ẩn-ý, hàm-ý thì các tác-phẩm văn-chương có đầy đủ các dạng tu-từ tạo sự quyến-rũ của nó không?

 22. #25 by Chửi on 2010/11/15 - 10:23

  Pà Zì ơi, pà Zì có dự đoán được giá cả nông sản không vậy? Cụ thể là giá hột điều(http://vi.wikipedia.org/wiki/Đào_lộn_hột) cho năm nay í (ở Việt Nam nha Zì). Đang có bài toán kinh tế cần pà Zì tư vấn, gấp gấp gấp he he he.
  (Vừa post sao hông thấy cồng ta???)
 23. #26 by Kakashi on 2010/11/15 - 13:22

  Có phải bà DÌ đây không nhỉ:

 24. #27 by Bia on 2010/11/15 - 15:13

  – Sắp cuối năm rùi, chi bộ ở Sài Gòn làm quả nhà đất đi

  + Đáo hạn ngân hàng bán rẻ
  + Kinh doanh cần vốn
  +Thiếu nợ giang hồ rượt

  GIá khoỉang 1 tỷ rưỡi xuống 300T
  ai có nhu cầu mại dô

  Nge lời Bà Zì nó vĩ mô lắm – chả ăn thua gì đâu. Ăn xổi ở thì – tạm cái đã.

 25. #28 by Bia on 2010/11/15 - 15:21

  Đừng chơi dự án khi chứa biết Luật  về tiềnsử dụng đất theo giá thị trường của Nghị Địng 69 ra sao – chơi nhà lẻ chứa có giấy tờ nhưng phù hợp với quy họach đất ở và không thuộc diện dự án phải thu hồi đi chi bộ – Chi bộ ngu đéo tả như con cu cải mả

 26. #29 by Bia on 2010/11/15 - 15:25

  Địt bà chi bộ.  Tòan tính việc nhớn. Thằng to hông chơi được thì phải xem thằng nhỏ nó ra seo – Cứ nghĩ phở nó mắc nhưng phở nó cũng có nhiều lọai và tùy từng nơi bán nữa chứ. Thằng bần nông bán phở đôi khi mắc hơn thằng tinh hoa đấy.

 27. #30 by Bia on 2010/11/15 - 15:31

  Sư bố chi bộ. Muốn mở quán cơm thì cần phải biết mở tủ lạnh như thế nào cho đỡ hao điện nhế..

 28. #31 by Bia on 2010/11/15 - 15:38

  Ỉa thì nhớ ngửu cứt nhá chi bộ : Cứt mình thối nghĩa là mình sắp giàu  – cứt Mình không mùi  hoặcỉa lỏng thi phải cố gắng. hehehehe

 29. #32 by Bia on 2010/11/15 - 15:40

  Bia tửng mẹ nó rùi – Lâu lắm, vừa về chửu phát cho nó thông tiện. Nhớ em Rô với em Huơnng đềiu xiê ucả chim

 30. #33 by Bia on 2010/11/15 - 15:55

  HEhehe : “hồi  xưa tao mua nhà nếu tính ra vàng thì bi giờ lỗ”. hehe – anh bán rẻ .. hố hố

  Kinh doanh mà tính thế thì khác mẹ gì chơi đĩ  quy ra vàng. hgehehhe

  Tiền nó là cái lồn phò ( hehe… ví dụ thế thì chưa đủ đô: “MIệng Ông… Trôn trẻ”  ý, ví ví cái cục cứt.

 31. #34 by Bia on 2010/11/15 - 16:00

  Có spam không đấy bà Zì vú bự? hehehe…Bia mệt mỏi lắm nhưng vui. Thank bà Zì nhế: Nhờ tư vấn vớ vỉn của Bà Zì mà Bia hay ra phết đấy. Hehehe – Bias đi giang hồ cứng rùi.

 32. #35 by ongcu69 on 2010/11/15 - 17:01

  Có cái clip bọn cam quay các cô phò hay quá, điếu biết bốt sao. Chi bộ giúp cái
  Linh đây:
  http://www.mediafire.com/?wnragp9bfimybbe

 33. #36 by tinhxanh on 2010/11/15 - 17:55

  Đây là phim của thằng cụ 69. Mọi người vào xem nhanh kẻo thằng youtub nó xóa mất!


 34. #37 by tinhxanh on 2010/11/15 - 17:58

  Vụ này ở đâu vậy hả 69????

 35. #38 by tinhxanh on 2010/11/15 - 18:04

  Kiện bỏ bà lũ cam khốn nạn đi! Bần cùng mới phải đi làm Cave thôi. Mà cái bọm cam Lừa nó đéo còn coi người ta là con người nữa. Địt mẹ lũ súc sinh! Ở bên Hà lan công an còn đứng canh gác bảo vệ cho mấy em hành sự.

 36. #39 by Đại Tá Việt on 2010/11/15 - 18:22

  Đèo mịa, bận bịu quá, vô thăm cái quán bựa thì lên 12 trang rồi, đọc muốn xỉu. Đọc trước 6 trang còm phát đã. Tớ ủng hộ lão tướng về việc cấm mịa cái xe máy trong 2 chỗ SG và HN. Bước đầu tiên cứ việc cấm mịa xe máy ở nội đô SG và HN. Đến ngày 1/1/2012 là cấm mịa xe máy, anh cũng đồng ý về việc phạt vạ như thằng Thiếu nhưng có vài điểm khác:

  @ Ku Thiếu
  1) Đánh 50 roi vào môngđít. Thihành tại chỗ.
  2) Đốt mẹ xe. Thihành tại chỗ.
  3) Phạt 15 trẹo Cụ. 
  a. Chở ra bãi phế liệu, chơi mẹ cái búa chừng 50 tấn đập xuống cái bẹp, bán sắt vụn, sung công quỹ. Khỏi nằn nì gì cả.
  b. Phạt bằng giá trị chiếc xe đó khi xuất xưởng.

  @Lão Tướng

  Cô nhầm rùi, xemáy 2 bánh 3 bánh bị cấm tất.

  Tàntật có xelăn và di trên vỉahè riêng. Vỉahè của nó có hẳn một làn zành cho người què, lát dá trắng, và cấm người không què lội vầu.

  Ngoài ra trên vỉahè nó còn có cả một lằn dường cho người mù nữa, hẹp thôi, có gai to bằng dầu ngóntay dể người mù quơ gậy vầu dó là biết dường.

  Trên zững làn dường-vỉahè nầy tuyệtdối cấm dể bấtcứ thứ jì cóthể cảntrở người tàntật.

  Đèo mịa, làm được như lão Tướng thì 1 là Lừa phải có 1 thằng bạo chúa lãnh đạo hoặc Lừa thành Tinh Hoa mịa nó rồi. Tinh Hoa chắc phải 30-50 năm nữa, nên giờ chắc phải có 1 thằng bạo chúa thôi.

 37. #40 by Đại Tá Việt on 2010/11/15 - 18:41

  @Hương điêu:

  Ui giời, ở 1 đất nước chuyên hô khẩu hiệu thì phải làm theo truyền thống mới thành công được.

  Tỉ dụ, giờ xây dựng phong trào «Không đi xe máy là yêu nước» :

  -Trong trường học: Gia đình em nào đi xe máy cho em đó điểm kém. Địt mẹ, bố mẹ chả cuống mẹ nó đít, Lừa chỉ chú trọng bảng điểm mà lị

  -Báo chí, truyền hình: Phát động phong trào yêu nước bằng cách không đi xe máy. Làm sao cho trẻ con ngấm mẹ nó vào đầu rằng « đi xe máy là đéo yêu nước » (cần đéo gì chúng hiểu, cứ nhồi nhét như thế cho chị)

  -Đầu xóm ngõ: Dựng biển « Xóm 5 cụm 3 thi đua đạt danh hiệu khu xóm văn hóa không đi xe máy». Tất nhiên bác trưởng xóm nghỉ hưu rỗi việc sẽ đi phát động từng nhà.

  Lải nhải như thế thì khoảng 10 năm thôi, thằng nào đi xe máy sẽ bị nhìn như con chó ghẻ, bị chửi là « địt mẹ mày thằng không yêu nước»

  Hố hố hố hố, cần đéo gì quân phiệt, cách này của em mà ko ngon à


  Hố hố, em Hương không thấy phong trào người Việt dùng hàng Việt là yêu nước à? Thế mà đòi không đi xe máy là yêu nước!

  Lợi ích sát sườn của mấy thằng đú hàng ngày dẫn em iu lượn lờ, nẹt  bô, bốc đầu sao có thể để chữ yêu nước vào đầu được chứ. Nói chung cách này phá sản, anh ủng hộ lão Tướng mần cú cho BẠO CHÚA thôi, hehehe.

 38. #41 by Đại Tá Việt on 2010/11/15 - 18:44

  @Lão Tướng

  Zì dã nói là luônluôn dúng, zù Zì có mần trong ngành hay không.

  Vì Zì là khuôn vàng thước ngọc, cái jì Zì chưa biết thì dã có thằng Gúc biết, nên các cô dừng bâujờ hyvọng Zì nói sai, zù chỉ một lần.

  Hô hô hô hô, lão Tướng leo cây dừa xuống đi, leo cao quá té đau lắm đấy.

 39. #42 by tinhxanh on 2010/11/15 - 18:49

  Bỗng dưng Anh thấy thương mấy em Cave này quá! Anh căm thù bọn cam mặt (.). Ngày xưa Anh đéo đi công an là một lựa chọ sáng suốt. Chi bộ cho anh ý kiến, có nên xóa clip này đi không? Để thì Anh có lỗi với mấy ẻm, mà xóa đi thì đéo ai biết bọn cam Lừa nó súc vật như thế nào! Anh hoang mang quá!

 40. #43 by KamiKaze on 2010/11/15 - 19:06

  Bỗng dưng Anh thấy thương mấy em Cave này quá! Anh căm thù bọn cam mặt (.). Ngày xưa Anh đéo đi công an là một lựa chọ sáng suốt. Chi bộ cho anh ý kiến, có nên xóa clip này đi không? Để thì Anh có lỗi với mấy ẻm, mà xóa đi thì đéo ai biết bọn cam Lừa nó súc vật như thế nào! Anh hoang mang quá!”


  hăm hở coi clip bác Tinhxanh up lên. 
  Coi tới đoạn cuối muốn khóc với em cave luôn.
  sao lại có người tàn ác như vậy?
  chỉ mong cho người công an đó có chị , em hoạc bạn gái cũng trong tình cảnh đó thì ngưoi ta mới biết cảm thương đồng loại hơn.
 41. #44 by ongcu69 on 2010/11/15 - 19:08

  Thank thằng Tinh Xanh nhớ.
  Anh đéo biết nó quay ở đâu, nhặt nhạnh cái clip từ thằng ca sĩ ất ơ. Chúng nó bẩu clip là cam bắt nhưng anh thấy thằng nào mặc đồng phục đéo đâu, trừ 1 thằng dân phòng. Địt mẹ mầy nếu thương mấy em cave thì để clip đấy để chi bộ còn tham vấn cho rõ ngọn ngành.

 42. #45 by minhhuong on 2010/11/15 - 19:31

  Lợi ích sát sườn của mấy thằng đú hàng ngày dẫn em iu lượn lờ, nẹt  bô, bốc đầu sao có thể để chữ yêu nước vào đầu được chứ. Nói chung cách này phá sản, anh ủng hộ lão Tướng mần cú cho BẠO CHÚA thôi, hehehe. @ Đại Tá Việt

  —————–

  Thế thì kết hợp cả 2 đi anh. Tuyên truyền mà cộng với Bạo Chúa nó gọi là «Khẩu hiểu quân phiệt» giăng ở tất cả thành thị nhớn: «Đi xem máy là phản động, tù mọt gông»

  Kekeke

 43. #46 by EURO on 2010/11/15 - 19:34

  Thạch Sành yêu!
  Nói đường cùng mới phải đi làm cave là không đúng anh ạ, Rô đã từng làm công tác xã hội nên rất hiểu mấy cổ. Suy cho cùng thì với đasố, cá cổ chỉ đó là 1 nghề nhẹ nhàng thunhập tốt thôi, cá nhân em cũng đéo phảnđối cách nghĩ của các cổ, vì em đã nhìn thấy nhiều cô, nhiều bà, thậm chí cả tintin  nói câu nầu chuẩnmực câu đó nhưng nhân cách đéo đáng liếm thớt cho các cổ đâu. Đèo mẹ các chị thở ra khinh bọn điếm bỏ mẹ chứ đêm đéo nầu chả hì hục thủ dâm rồi mơ đuợc như bọn điếm.
  Còn cái xlip anh bốt, thật ra nếu dùng để Boip thì sẽ rất ngon thôi, chứ bọn Lừa đéo lạ đâu. Nhânphẩm với Lừa là thứ xa xỉ bỏ cụ anh ạ. Bởi vậy việc các anh em am ngoanhiền của mình đang làm em thấy  cũng đéo có gì sốc ả.

 44. #47 by EURO on 2010/11/15 - 19:41

  @ All những Bựa đã tham gia đăngký góptiền bên nhà Rô, còn vài bạn nữa chưa gửi, làm ơn  liên lạc mcho Rô biết để còn lên kếhoạch ngay trong tuần này, vì qua tuần Rô sẽ đi côngtác dài ngày sợ trì hõan lâu quá cũng bấttiện.

  Mấy ngàynay Rô congđít chạy tiến độ, nên thậm chí còm quán Bựa cũng không kịp đọc hết. Okie chibộ chửi chết cụ bọn kềnkền đi, nhưng Rô chỉ nhấn mạnh phóngviên không có nghĩa là chỉ 1 loại kềnkền, đây là ýkiến cuốicùng của Rô về vấnđề này.
  Tiện thể cũng góp lời chửi thêm địt mả cụ lũ kền kền.

 45. #48 by tinhxanh on 2010/11/15 - 19:47

  @Rô

  Đúng là vầu quán bựa Anh mới mở mang nhiều. nhưng theo Anh thì cách hành xử của bọn cam hay dân phòng này là hoàn toàn phạp pháp. Nếu bên tây là có thể đi tù về tội làm nhục người khác, và có đủ chứng cứ để kiện bỏ bà chúng. Nhưng, ở lừa thì toàn luật rừng, anh chịu!
 46. #49 by minhhuong on 2010/11/15 - 19:53

  @DG: Khỏi phải tranh luận thêm, mất hòa khí, không đi tới đâu. Có 3 điểm chính sau:

  1.  DG cùng Hương điêu không mâu thuẫn trong vấn đề kền kền

  2.  DG kiên quyết là nó xứng đáng bị thế.

  3.  Hương Điêu kiên quyết rằng là người ngoài đừng khẳng định, bởi sự thật ở ngoài kia (maybe or not).

  Về điểm 1: DG luôn cho rằng Hương bức xúc DG về kền kền. Hương không có hiểu nhầm và ko có mâu thuẫn về ý kiến của DG về kền kền, nói cách khác là đồng tình, nên không có chuyện phải xem lại những còm của DG về kền kền.

  Còn điểm 2, 3 trên kia, không bao giờ đi cùng đường với nhau, NEVER, vì thế không cần tranh luận nữa, đôi ta đường ai nấy đi.

 47. #50 by Dragonfly on 2010/11/15 - 20:21

  Xem clip của SànhTinh thấy thương mấy em gái kia quá đi. Địtmẹ mấy chú cam-dân phòng kia súc vật thật, ăn nói thì như mấy thằng ma cô  zắt gái khác đéo. Cũng có nhiều em gái ham chơi lười làm,zưng cũng không thiếu em đằng sau là cả 1 ja đình khốn khó chạy ăn từng bữa.

  Lừa mà mở cái này công khai thu thuế,anh hứa ,anh thề ,anh đảm bảo ,tuần thăm các em lần. Cũng là một cách hỗ trợ nhau làm kinh tế chứ phỏng?
 48. #51 by DG on 2010/11/15 - 20:27

  “đôi ta đường ai nấy đi.” @ Hường.

  Há há há thế anh tưởng lâu tới giờ Hường đi chung đường mới đứa nầu, hóa ra mới anh à, há há há!

  Ôi hóa ra lâu tới giờ có thằng đi về nhà ghé cái sừng trên đầu mở cửa, tài quá đi, tài quá đi! Thế mà mở mõm ra là hắn nổ dư đúng rồi, há há anh thương tển quá đi giời đất ơi!

  Ok, mình chia tay, Hường, bái bai em, tèn tèn tèn! Nghe quả nhạc cho nó mấu nhế.

  He he đù má chết mẹ cười dồi đơi nời, vơ trời!

 49. #52 by minhhuong on 2010/11/15 - 20:39

  @DG:Hehehe, quên quên, chia tay nhau là phải có màn chia tài sản, đây đây, faire play, 50-50:

   

 50. #53 by tinhxanh on 2010/11/15 - 20:50

  Hố hố! anh cười vãi đái với màn chia tay của cặp bựa đểu này!