The accident [19]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Tainạn [19]

Ba bốn hôm nay dưới Mỹ Đình tổchức quả Hộinghị đéo gì các Nguyênthủ Quốctế kinh lắm kinh lắm.

Suốt ngày xe Cam hụ còi chạy dọc Trần Duy Hưng & Nguyễn Chí Thanh & Kim Mã (ie Hưng Thanh Mã) kinh vãi mắm, 15 phút 1 lượt.

Đéo hiểu các lãnhtụ bàn món gì, start lúc mấy giờ sáng, và stop lúc mấy giờ tối, có họp cùng nhau không, có chén cùng nhau không, mà còi hụ đều như hànhkinh gái trinh, từ 7AM tới 10PM. Đặcbiệt quãng 7PM tới 9PM còi liêntục liêntục liêntục chẳng giây ngừng.

Tuyến Hưng Thanh Mã hầunhư têliệt bởi ngàn ngàn Cam Jaothông, Cơdộng, Khuvực.. vậnhành chằngchịt chằngchịt, trong tiếng còi cào tai.

Vănphòng Trung Tướng nằm chính tuyến tuyển, điên mẹ vì còi.

Trung Tướng đang chưởi địt mẹ thằng nầu hụ còi, thì thằng Chim Bông phone.

Nó hàohển, Trung Tướng Trung Tướng, kíu em.

Trung Tướng bẩu, mả cụ mầy, mầy sao?

Chim Bông giọng líu mẹ, em bị Cam siết rùi.

Trung Tướng bẩu, Diềutra? Hìnhsự? Kinhtế?

Chim Bông bẩu, khồng, Jaothông mới bựa chứ.

Trung Tướng cười háháhá, địt mẹ mầy, sâu bẩu mầy coi Cam Jaothông như cứt như cứt?

Chim Bông kể, hôm qua nó cỡi con Mazda 3 của thằng Mặt Vằn phi đường Phạm Hùng, mải phone cho vện, đéo đểý còi hụ nên đéo tránh, bị xe Cam đặcchủng ép mẹ vầu lề (*).

Nó định chưởi theo thônglệ, thì thấy súngống đằngđằng xungquanh, im mẹ luôn.

Đạitá Jaothông đíchthân bắt nó trình giấymá. Nó vửa đưa, Đạitá cầm cả Liuhành cả Bảohiểm xé choạc choạc choạc, vứt mẹ xuống cống, xong tịch Bằng, lại gọi xe-cẩu kéo mẹ con Mazda Mặt Vằn về Trại IV.

Trung Tướng bẩu, nó mần biênbản hông?

Chim Bông bẩu không.

Trung Tướng bẩu, nó hẹn mầy bâugiờ?

Chim Bông bẩu, nó bẩu 3 tháng nếu bên Kiểmsoát không khởitố.

Trung Tướng bẩu, tainạn rùi con ơi, voi cũng đéo kíu nủi mầy.

Chim Bông bẩu, thế em kiện nó tội hạnhục nhândân, tội sai nguyêntắc, tội hànhhung, được không?

Trung Tướng bẩu, anh đéo giảnhời, mầy hỏi quá khó.

Chim Bông bẩu, em chỉ muốn quậy lấy xe giả thằng Mặt Vằn thôi.

Trung Tướng bẩu, anh thật, mầy chưa ăn đạn banh đầulâu là may rùi, mầy đòi được xe miễn phí anh tìnhnguyện dọn hốxí mầy hai năm, miễn phí.

Chim Bông thềuthào, giờ sao, Trung Tướng?

Trung Tướng bẩu, mầy đợi hết Hộinghị, vác trăm chai lên đây, địt mẹ mầy khôn nhà dại chợ.

Ui địt con mẹ thằng liumanh, khôn nhà dại chợ.

(@2010)

(*) Phạm Hùng: Phố nhớn chạy ngang Cung Hộinghị Quốcgia, Hànội Thủđô Vănvật.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tainạn: (Tai nạn).
– Tổchức: (Tổ chức).
– Hộinghị: (Hội nghị).
– Nguyênthủ: (Nguyên thủ).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Hànhkinh: (Hành kinh).
– Đặcbiệt: (Đặc biệt).
– Liêntục: (Liên tục).
– Hầunhư: (Hầu như).
– Têliệt: (Tê liệt).
– Jaothông: (Giao thông).
– Cơdộng: (Cơ động).
– Khuvực: (Khu vực).
– Vậnhành: (Vận hành).
– Chằngchịt: (Chằng chịt).
– Vănphòng: (Văn phòng).
– Hàohển: (Hào hển).
– Diềutra: (Điều tra).
– Hìnhsự: (Hình sự).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Háháhá: (Há há há).
– Đểý: (Để ý).
– Đặcchủng: (Đặc chủng).
– Thônglệ: (Thông lệ).
– Đằngđằng: (Đằng đằng).
– Xungquanh: (Xung quanh).
– Đạitá: (Đại tá).
– Đíchthân: (Đích thân).
– Liuhành: (Lưu hành).
– Bảohiểm: (Bảo hiểm).
– Biênbản: (Biên bản).
– Bâugiờ: (Bâu giờ).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Khởitố: (Khởi tố).
– Hạnhục: (Hạ nhục).
– Nhândân: (Nhân dân).
– Nguyêntắc: (Nguyên tắc).
– Hànhhung: (Hành hung).
– Giảnhời: (Giả nhời).
– Đầulâu: (Đầu lâu).
– Tìnhnguyện: (Tình nguyện).
– Hốxí: (Hố xí).
– Thềuthào: (Thều thào).
– Liumanh: (Lưu manh).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-cẩu

*** 1. #1 by Delete on 2010/10/31 - 21:21

  Hé hé he he hẹ hẹ hè
  Rô thời bận bịu Del chọc chơi
  Chọc chơi có tí mà hằn học
  Hằn học Del nầy déo vầu chơi
  Hí hí hi hi hị hị hì

 2. #2 by DG on 2010/10/31 - 21:24

  Ẻm Rô:

  Đầu anh vửa hói vửa có sừng
  Húc vầu sợ em nhẩy cà tưng?
  Sợ em tính bỏ nhà bỏ cửa
  Theo anh đến tận bể tận rừng?

  Lúc đó hỏi rằng, tính sao cưng?

 3. #3 by EURO on 2010/10/31 - 21:27

  Del!!!!!!!!!
  Chọc Rô hằn học đựoc cái Bòi
  Hằn học bọn Bựa dập chết toi
  Del rụt rè thế, sao lên Bựa?
  Thoải mái xả hàng, để Rô coi!

 4. #4 by Cocacola on 2010/10/31 - 21:28

  @ Dê Già:


  Muốn húc thì xin cứ việc, mời!
  Tại sao cứ đứng nói khơi khơi
  Chày cối lão đâu, đem ra giã
  E rằng chửa thử, lệ đã rơi !
 5. #5 by EURO on 2010/10/31 - 21:31

  Gìa Dê vừa hói, lại mọc sừng
  E rằng do gấu cắm lung tung
  Tới đây hỏi nhỏ, anh em thật
  Nhiều quá cho nên trốn tận rừng?

 6. #6 by Servus on 2010/10/31 - 21:33

  Bố sư tên Lít mũi thò lò
  Tuổi thì còn nhỏ lại le te
  Trật tự ngồi yên anh châm chước
  Kô thì một dắm vỡ mật giờ!

 7. #7 by DG on 2010/10/31 - 21:34

  @ Lả Lét:

  Chày anh, anh thật, cũng bé thôi
  Dưng anh nói thật Lả mấy lời
  Hứng tiết anh sâu ra giữa quán
  Khối đứa thẹn thùng bỏ cuộc chơi.

  He he đứa nầu anh đéo nói, nói ra nó chưởi anh bần nông thì bỏ mẹ!

 8. #8 by Cocacola on 2010/10/31 - 21:36

  @ Rô:


  Anh thèm cũng bởi trời sinh
  ra anh vốn thế: đa tình trầm luân!
  Với anh, tình quá gian truân,
  gái yêu chẳng có, chỉ thuần đơn phương!
 9. #9 by EURO on 2010/10/31 - 21:37

  Hehe!
  Cò Lả về rùi có phải hông?
  Vắng em, anh có chếnh chống không?
  Có còn ra ngóng, vào buồn bã
  CHờ em đem về… thuốc ghẻ mông?

 10. #10 by DG on 2010/10/31 - 21:37

  Thằng Vút:

  Thằng vút mầy cứ ngồi yên chơi
  Dư thế là anh thấy vui rồi
  Thơ ca có lẽ cho mầy nghỉ
  Mầy thấy dư nào, thằng Vút ơi?

  Đù mạ thơ Vút dư dắm cuối chợ chiều, đọc hông hưởi được. Vút ơi mầy nhặt đá mầy ném các thi nhân thế nầy sao mầy?

 11. #11 by DG on 2010/10/31 - 21:40

  Ẻm Rô:

  Tính chuyện đưa Rô đến bìa rừng
  Dè đâu ẻm lại hỏi cà tưng
  Đù má kiểu nầy đầu có hói
  Ngàn năm cũng đéo mọc được sừng!

 12. #12 by tieuthithi on 2010/10/31 - 21:40


  Cưỡi quả uây tầu từ tối qua
  Lão Bựa  đi đâu bỏ  cửa nhà
  Một đàn vắng  chúa đang làm loạn
   Ngu Đần nó đang chửi bỏ cha

  he he đéo  biết làm thơ thấy mọi người thơ thẩn vãi dắm cũng đua đòi vọc tí

 13. #13 by EURO on 2010/10/31 - 21:41

  @ Lả
  Em thật, anh cứ đơn phương
  Chứ đừng gây họa khó lường anh ơi
  Thân gái tựa hạt ngâu rơi
  Rơi vào thái giám, hết đời hồng nhan!

 14. #14 by Cocacola on 2010/10/31 - 21:44

  @ Dê Già:


  Chày anh lên sóc Bom bo
  bỏ ngô vào giã, đừng thò ra đây!
  Ở đây toàn hạng gốc cây
  đinh lim sến táu, lại đầy nước cơm!
 15. #15 by DG on 2010/10/31 - 21:45

  Thi Còi:

  Hẹn ẻm Thi Còi ngày hôm nay
  Dưng đéo thấy đâu, thế mới cay!
  Còi hỡi mộng dài bao sầu nhớ
  Làm sao anh sống được đêm này?

  Đù mạ! nhẽ nầu bố lại phải … quay tay?

 16. #16 by EURO on 2010/10/31 - 21:45

  @ Già Dê
  Chấp tám Già Dê, dẫu cậy sừng
  Cũng chấp Già Dê dám cà tưng
  Này này Rô bẩu cho mà biết
  To mỏ, chẳng qua hạt  (lớn) như vừng!

 17. #17 by DG on 2010/10/31 - 21:48

  Thi Còi:

  Đù má mới nhắc đã lên ngay
  Thi Còi trông thế mà lại hay
  Quả nầy chắc sắm cây hương muỗi
  Thi thoảng gọi em luận cối chày!

 18. #18 by Servus on 2010/10/31 - 21:48

  Dê Già Lét Bựa Bần Nông
  Chổng mông lên cũng mần ăn được gì
  Thôi về gắng cố tìm cối luyện
  Ba năm bảy tháng đến anh coi

  Nhế!

 19. #19 by tieuthithi on 2010/10/31 - 21:50

   Chẳng phải Tàu  chẳng phải ta
  Cò Lả công  công Bựa aka
  Chủ nhật buồn tình thương ẻm Hế ( hê)
   Ai về  cho Lả xuất Vi-a (gra)

 20. #20 by DG on 2010/10/31 - 21:51

  He he he he.

  Đang thơ vện nó gọi vô nhà
  Nó bảo rằng nầy cái lá đa
  Đầu đông se lạnh buồn dư dắm
  Anh xem xem có tí gọi là.

  Anh bận chút nhế các em, he he thơ đi lát nữa ra anh hầu tiếp nhế!

 21. #21 by Delete on 2010/10/31 - 21:52

  Vút dắm vỡ mật cái coi nầu?
  Già hói trym teo ngồi yên dới
  Dể thò lò vãi, Vút ngồi coi

  Rô yêu, Del thời dương ẩn náu
  Sâu hàng già gói hận pama
  Hận sâu dẻ sớm giờ già hói
  Hói trên hói dưới déo bằng Del.

  Thôi, Del déo vầu thi với thố
  Ngày này tháng nớ năm nay nhế
  Del với Rô xinh tính chiện tình.

 22. #22 by EURO on 2010/10/31 - 21:54

  Thôi thế Già Dê bỏ cuộc rùi
  Bỏ thì cùng bỏ, đéo thèm chơi
  Để đây tập trung đong xiền tiếp
  Sư bố bọn Bựa, rặt dở hơi !!!!!

  Hehe, khi khác tiếp nha các biệt thự thơ Bựa? Giở logout cày tiếp đã.

 23. #23 by Servus on 2010/10/31 - 21:55

  Rô xinh iu vấu của anh ơi
  Tụi nó lăng quăng chấp điếu gì
  Anh đây chân cứng hàng chất lượng
  So kè hàng em quá đẹp đôi!

   

 24. #24 by Cocacola on 2010/10/31 - 21:55

  @ Rô:


  Biết chắc rằng em đã có chồng
  Khích anh chi nữa, quá mất công!
  Đường đời phúc họa ai hay biết
  Tẩu là thượng sách, có đúng không?
 25. #25 by Delete on 2010/10/31 - 21:57

  Hố hố nhầm mie
  Sâu hàng già gói hận pama
  Chiển thành:
  Sâu hàng già hói hận pama

 26. #26 by tieuthithi on 2010/10/31 - 21:57

  Sư bố Dê già cứ long  tong
  Chị đây đang còn bận giai đong
  Đã  ghẻ lại còn thêm mốc thối
  Nắng  thu còn ấm có đem hong ?

 27. #27 by EURO on 2010/10/31 - 22:00

  @ Del!
  Tình tang sợ đéo chẳng tính tàng
  Nhưng Del phải tập, cứ chơi ngang
  Sợđéo đứa nầu hay đâm thọc
  Nhắm mặt thằng thẳng, thẳng cánh phang!

  Nhế, thôi Rô mần đã, tý xong việc tiếp. Hôm nay cực bận.

 28. #28 by Dragonfly on 2010/10/31 - 22:02

  Thẩn thơ Bựa Quán như cái lồn

  Quanh đi quẩn lại toàn chuyện trôn
  Anh đây, bế tinh chờ chủ Quán
  Phụt bựa cho nó vãi linh hồn
 29. #29 by Delete on 2010/10/31 - 22:02

  Rô di
  Gái hết
  Thơ teo ngoẻo.

 30. #30 by Servus on 2010/10/31 - 22:03

  điếu mịa vừa bóng vừa thơ văn
  làm mỗ mất mịa hai trăm đồng
  từ nay em cạch làm thi sĩ
  khi nào lắm của lại văn thơ!

 31. #31 by EURO on 2010/10/31 - 22:04

  @ Lả
  Tẩu vi thượng sách tiểu nhân
  Đúng danh trai Bựa dấn thân mới liều
  Muốn sang, phải bắc cầu kiều
  Muốn tinh hoa phải yêu liều Vàng son
  cớ sao lại cứ nỉ non
  Rằng anh tự thiến, chỉ còn… khúc gân?

 32. #32 by EURO on 2010/10/31 - 22:08

  Vút yêu Vút dấu của em ơi
  làm trai phải thế, thả quá trời
  Tuy hàng quảng cáo, em dư biết
  Vẫn chấm điểm anh, bởi biết mời!
  ha anh?

 33. #33 by EURO on 2010/10/31 - 22:11

  @@ Del. lại níu 2 Ku hả?

  Tối lạnh
  Thơ thả tanh bành
  Bựa túm thơ
  Tập hít…

  Hehe, nghe liêu trai hông?

 34. #34 by Delete on 2010/10/31 - 22:15

  Lịtmie cô Lài bế cái trôn
  Có zắm cứ phụt sâu phẩy dợi
  Lài dợi cái zắm, cạn bìu zồi.

  Chủ quán là thằng dựng cái quán
  Dưỡng quán là dây, mấy thằng nầy.
  Cái quán ./  /! bao Bựa hóng
  Bựa hóng dông vầy nhẽ bỏ không?

 35. #35 by tieuthithi on 2010/10/31 - 22:16

  @ Chuồn
   Chuồn  chuồn  có cánh  thì cứ  bay
  Thẩn thơ trôn đít  chỉ  chốn này
  Già hói giữ tinh làm cái đéo
  Phọt ra kẻo nũa cũng lăn quay

 36. #36 by Servus on 2010/10/31 - 22:17

  @Rô xinh: vẫn chưa dứt được hả em, để anh tậptrung cày tiền dẫn em đi ănlẩu hẻm  hehehe

 37. #37 by Delete on 2010/10/31 - 22:20

  Hít hít…
  Yêu


  Rô mần chiện di nhế hóng hoài

 38. #38 by Dragonfly on 2010/10/31 - 22:26

  Lài dợi cái zắm, cạn bìu zồi@Đờ Lờ

  —————
  Thơ thẩn như lồn cứ ngang ngang
  trình độ Đì Lít chắc nhàng nhàng?
  Thôi thì, anh cũng khen cho Lít
  Chịu vầu Quán Bựa bớt lang thang


 39. #39 by tieuthithi on 2010/10/31 - 22:28

  He he công nhựn em Rô giỏi thật . oạch phát chuyển thể được ngay , quán Bựa mà tổ chức thi thơ thì  em Rô giật giải Gờ ran phịt là  cái chắc
  Tối  xẩm
  Rô lẩm bẩm
  Tiên  sư  lão Bựa mãi  đéo về
  Ông giết
  hé hé …

 40. #40 by Delete on 2010/10/31 - 22:30

  Ừa ừa nhàng nhàng nên mới phụt
  Déo phụt biết déo dâu nhàng nhàng.

 41. #41 by Dragonfly on 2010/10/31 - 22:34

  Già hói giữ tinh làm cái đéo 
  Phọt ra kẻo nũa cũng lăn quay@ Thi Thi

  ———————
  Chuyện Thi góp ý cũng thấy hay
  Zưng anh điếu thích mấy cái lày
  Anh chỉ nhăm nhăm đợi Trung Tướng
  Lỡ mồm, anh quất sướng cả tay. 

  Hê hê stop Thơ. Bế tinh đợi Zì đi chợ zề
 42. #42 by buavaicalin on 2010/10/31 - 22:43

  Ôi địt lồn mẹ chi bộ thối,chào Dì Tướng!Địt con mẹ chi bộ như lồn,thơ thẩn ở đây làm cái đéo???Phá nát hết mẹ nó bài của Dì,chi bộ tập trung vầu chưởi văn minh xe máy đi,địt mẹ đang hóng vui mà.À nhân đây chưởi địt con bà thằng Thiếu nhá,chỉ được cái liếm đít bà Dì.

 43. #43 by tieuthithi on 2010/10/31 - 22:44

  ui trốn mịa hết rùi,  thơ cho ai nữa , nếu không anh, các giai ghẻ của em ?  ( câu nầy bản quyền Dì Bựa nhế)

 44. #44 by Delete on 2010/10/31 - 22:54

  Xe cộ diếu giề
  Chưởi nhau như phá mả có ra cái déo gì dâu. Mần thơ Bựa chơi xả xì trét chớ.
  Xecộ dợi bà Zì bả zề bả phán, bả phán xong dùi lại bu vầu mà chưởi.

  Nhẽ nãy giờ bả ngồi hóng rồi dới, déo tin dược bà Zì. Lịtmie bà Zì phát nếu bà dương ngồi hóng.hehe

 45. #45 by Đại Tướng xìtin on 2010/10/31 - 22:55

  Quán bựa hôm nay như mấu nhồn
  Nhời qua tiếng lại ngứa cả trôn
  Em thời đéo nói tưởng em trốn
  Thôi đành làm bãi…mát hậu môn!hehe

  Tuần mới chưởi hay vầu chi bộ nhé! Ịch pẹ chi bộ

 46. #46 by Dragonfly on 2010/10/31 - 23:13

  @ Xì Tin,

  —————
  Anh hỏi cái,muốn xem bóng banh onlie ngoài Sopcast ra có cái nào hay hơn không em? Hướng zẫn cụ tỷ nhế! Nếu anh em ai biết tham ja tý cho thông cổ lọ nhé. Tks
 47. #47 by Đại Tướng xìtin on 2010/10/31 - 23:39

  @bác chuồn chuồn: thằng e chầu bác.
   Lâu lắm ae không chào nhau.hihi. Chắc bác giận e vụ e chưởi cô K-liếm về vụ MU của e &Arsenal của bác nên bác ghét phẩy hok?hihi. Thanh niên mà, phẩy thế mới vui bác ạ.

  Vụ xem bóng đá on lai thì trc giờ e chỉ xem = sopcast& bằng links trực tiếp thôi. Chỉ cần 2 thằng đấy là xài thoải mái bác ạ. Có 2 cái cái quan trọng nầy thui:

  1/ là đường truyền nhà bác ok hok. Nhớ khi xem bda’ mà nhà có nh` máy tính, lap…dùng chung net, thi` bác bẩu con cháu chúng maì nhường tao tí. Tao xem xong chúng mài tha hồ chơi game, đao lốt. Giờ tao xem tao cấm hết.

  2/ là links xem trực tiếp qua web&sopcast có ok ko. Cái này e khuyên bác đừng dùng IE mà dùng FireFox hoặc Chorome là tốt nhất. Rồi để xem links đội nào đá thì bác vào 4rum của mấy đội ý ở VN để lấy links. Nếu bác thik xem Arse thì vào arsenal.com.vn. còn thik ngoại hạng Anh thì bác vào bongdangoaihanganh.com.
   Ở đó mỗi khi có đội bigfour đá nó đều có links cho cả xem trực tiếp qua web hay sopcast cả bác ạ. E hay xem qua sopcast  của kênh YES tiếng Anh tìm đc trong bongdangoaihanganh.com. Ngon phết.hihi

  Nếu có gì thắc mắc bác cứ hỏi e. Nếu trc mỗi trận đấu bác tìm không đc links thì cứ vào quán bựa này hỏi. Nếu E có links ngon e gửi cho nhớ.hehe

 48. #48 by Dragonfly on 2010/10/31 - 23:57

  Xì Tin

  ————
  Cảm ơn em nhá,anh đâu jận jì đâu em. Nó là gu của từng người mà. Có cách nào add ngay vào  thanh fav để mỗi lần mình xem đỡ phải dò không em. Anh đang xem trận Bol-Liv qua thằng Shanghai Gsport nè. Nhưng có vẻ không nét lắm em à. ĐM bọn K+ nó mà làm công tác Market Survey sớm sớm và tử tế chút thì anh cũng mua mẹ nó rồi đằng nầy cứ đè ngửa người ta ra hấp diêm ,ghét. Nhưng về lâu dài thì cũng nên mua xem cho tử tế nếu nó biết cách mát-xa người tiêu dùng phù hợp. Hê hê chả có bữa ăn nào miễn phí mà ngon cả . Thanks again nhá.
 49. #49 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/01 - 00:09

  ok bác. vụ links để xem sopcast thì e thấy link nó thay đổi liên tằng. có lưu lại chưa chắc đã xem đc trận sau.
  Nếu bác xem qua web thì bác nên lưu lại mấy trang mà bác hay xem thấy ổn. Để khi có bóng mở ra check xem. Nhớ là lưu trang chủ của nó chứ đừng lưu trang nhánh có trận đấu cụ thể nhé.

   Kể ra xem qua net thế này nhục ko tả xiết. Địt mẹ thằng K+! E bjo` hàng tháng vẫn phải đóng 88k tiền cáp mà đéo xem đc trận CN cũng vì nó. Mả mẹ nó.
  Dưng chưởi thì chưởi chứ làm đéo gì đc nó. Cuối cùng cũng phẩy chịu&theo nó thôi. Âu ở Lừa cái đó cũng thành quen mẹ nó dồi…hairzzz

 50. #50 by Dragonfly on 2010/11/01 - 00:14

  Xì Tin

  ——–
  Nếu tiện em koăng lên đây mấy cái trang ấy và mấy cái link em hay xem júp anh cái. Anh cũng đang dùng chrome. Tks