The accident [19]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Tainạn [19]

Ba bốn hôm nay dưới Mỹ Đình tổchức quả Hộinghị đéo gì các Nguyênthủ Quốctế kinh lắm kinh lắm.

Suốt ngày xe Cam hụ còi chạy dọc Trần Duy Hưng & Nguyễn Chí Thanh & Kim Mã (ie Hưng Thanh Mã) kinh vãi mắm, 15 phút 1 lượt.

Đéo hiểu các lãnhtụ bàn món gì, start lúc mấy giờ sáng, và stop lúc mấy giờ tối, có họp cùng nhau không, có chén cùng nhau không, mà còi hụ đều như hànhkinh gái trinh, từ 7AM tới 10PM. Đặcbiệt quãng 7PM tới 9PM còi liêntục liêntục liêntục chẳng giây ngừng.

Tuyến Hưng Thanh Mã hầunhư têliệt bởi ngàn ngàn Cam Jaothông, Cơdộng, Khuvực.. vậnhành chằngchịt chằngchịt, trong tiếng còi cào tai.

Vănphòng Trung Tướng nằm chính tuyến tuyển, điên mẹ vì còi.

Trung Tướng đang chưởi địt mẹ thằng nầu hụ còi, thì thằng Chim Bông phone.

Nó hàohển, Trung Tướng Trung Tướng, kíu em.

Trung Tướng bẩu, mả cụ mầy, mầy sao?

Chim Bông giọng líu mẹ, em bị Cam siết rùi.

Trung Tướng bẩu, Diềutra? Hìnhsự? Kinhtế?

Chim Bông bẩu, khồng, Jaothông mới bựa chứ.

Trung Tướng cười háháhá, địt mẹ mầy, sâu bẩu mầy coi Cam Jaothông như cứt như cứt?

Chim Bông kể, hôm qua nó cỡi con Mazda 3 của thằng Mặt Vằn phi đường Phạm Hùng, mải phone cho vện, đéo đểý còi hụ nên đéo tránh, bị xe Cam đặcchủng ép mẹ vầu lề (*).

Nó định chưởi theo thônglệ, thì thấy súngống đằngđằng xungquanh, im mẹ luôn.

Đạitá Jaothông đíchthân bắt nó trình giấymá. Nó vửa đưa, Đạitá cầm cả Liuhành cả Bảohiểm xé choạc choạc choạc, vứt mẹ xuống cống, xong tịch Bằng, lại gọi xe-cẩu kéo mẹ con Mazda Mặt Vằn về Trại IV.

Trung Tướng bẩu, nó mần biênbản hông?

Chim Bông bẩu không.

Trung Tướng bẩu, nó hẹn mầy bâugiờ?

Chim Bông bẩu, nó bẩu 3 tháng nếu bên Kiểmsoát không khởitố.

Trung Tướng bẩu, tainạn rùi con ơi, voi cũng đéo kíu nủi mầy.

Chim Bông bẩu, thế em kiện nó tội hạnhục nhândân, tội sai nguyêntắc, tội hànhhung, được không?

Trung Tướng bẩu, anh đéo giảnhời, mầy hỏi quá khó.

Chim Bông bẩu, em chỉ muốn quậy lấy xe giả thằng Mặt Vằn thôi.

Trung Tướng bẩu, anh thật, mầy chưa ăn đạn banh đầulâu là may rùi, mầy đòi được xe miễn phí anh tìnhnguyện dọn hốxí mầy hai năm, miễn phí.

Chim Bông thềuthào, giờ sao, Trung Tướng?

Trung Tướng bẩu, mầy đợi hết Hộinghị, vác trăm chai lên đây, địt mẹ mầy khôn nhà dại chợ.

Ui địt con mẹ thằng liumanh, khôn nhà dại chợ.

(@2010)

(*) Phạm Hùng: Phố nhớn chạy ngang Cung Hộinghị Quốcgia, Hànội Thủđô Vănvật.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tainạn: (Tai nạn).
– Tổchức: (Tổ chức).
– Hộinghị: (Hội nghị).
– Nguyênthủ: (Nguyên thủ).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Hànhkinh: (Hành kinh).
– Đặcbiệt: (Đặc biệt).
– Liêntục: (Liên tục).
– Hầunhư: (Hầu như).
– Têliệt: (Tê liệt).
– Jaothông: (Giao thông).
– Cơdộng: (Cơ động).
– Khuvực: (Khu vực).
– Vậnhành: (Vận hành).
– Chằngchịt: (Chằng chịt).
– Vănphòng: (Văn phòng).
– Hàohển: (Hào hển).
– Diềutra: (Điều tra).
– Hìnhsự: (Hình sự).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Háháhá: (Há há há).
– Đểý: (Để ý).
– Đặcchủng: (Đặc chủng).
– Thônglệ: (Thông lệ).
– Đằngđằng: (Đằng đằng).
– Xungquanh: (Xung quanh).
– Đạitá: (Đại tá).
– Đíchthân: (Đích thân).
– Liuhành: (Lưu hành).
– Bảohiểm: (Bảo hiểm).
– Biênbản: (Biên bản).
– Bâugiờ: (Bâu giờ).
– Kiểmsoát: (Kiểm soát).
– Khởitố: (Khởi tố).
– Hạnhục: (Hạ nhục).
– Nhândân: (Nhân dân).
– Nguyêntắc: (Nguyên tắc).
– Hànhhung: (Hành hung).
– Giảnhời: (Giả nhời).
– Đầulâu: (Đầu lâu).
– Tìnhnguyện: (Tình nguyện).
– Hốxí: (Hố xí).
– Thềuthào: (Thều thào).
– Liumanh: (Lưu manh).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-cẩu

*** 1. #1 by Bố on 2010/10/31 - 10:20

  Chính vì chúng mài ngu nên chúng mài đéo có từ chuyên nghiệp trong não, dẫn đến cái cần quan tâm , cần làm, cần đánh chúng mài đéo biết. Chúng mài hãy bảo nhau nghe lời bố đây: nên học thằng tướng mặt phụ khoa ở phương diện này, nếu quả thực nó đã tập hợp được một nhóm người để làm ra trang của nó. Mài không thấy rằng có sự hợp tác, “phối hợp nhịp nhàng” v..v của đám thằng tướng (cứ cho đây là một đám) thì không dễ cho mài, không thuận tiện cho mài theo dõi sao ? Chả lẽ mài thích chạy khắp nơi, mỗi blog 1 tý để nắm bắt vấn đề . Hơn nữa, đ ít mịa cả lò nhà mài, mài không thấy có đứa nó gúc sẵn cho mài mọi thứ, mài chỉ cần ghé mắt qua là mài có được tất cả , đéo phải mất công gúc, nhất là đéo phải ai cũng biết cách gúc. Bố mài dạy mài đây: gúc đéo phải dễ nghe con ! Mài phải biết vài từ khoá, phải biết nhièu ngoại ngữ… Ôi, đến đây bố đéo nói tiếp được nữa vì thấy dân lợn vô địch vì ngu. Bố ngắn gọn dư sau: đám con nhợn hãy học thằng tướng mặt phụ khoa đàn bà về mặt nầy.

 2. #2 by DG on 2010/10/31 - 10:27

  Bô ơi bố tao lạy mầy đấy Bô ơi. Sáng Chúa nhật để yên tao thơ ca tí nầu Bô!

 3. #3 by DG on 2010/10/31 - 10:28

  Ôi đù má mắt mũi kèm nhèm chưởi nhầm, chưởi lại nhế, he he:

  “Bô ơi Bô tao lạy mầy đấy Bô ơi. Sáng Chúa nhật để yên tao thơ ca tí nầu Bô!”

 4. #4 by Cocacola on 2010/10/31 - 10:34

  @ DG and Bố:


  Kính đề nghị các đại ca đổi sang phông chữ đỏ tươi sắc thắm theo phong cách Rô Kinh hay màu gạch nâu non đầy tính xây dựng như em này này.

  Các đại ca tuyền chơi mầu xanh lét quân dụng nhà binh thế ngudan nó gọi là quân xanh là đúng dồi đúng dồi. Kêu ca cái giề?
 5. #5 by Bố on 2010/10/31 - 10:36

  Ok, tạm ngưng để lũ lợn chúng mài được nghỉ ngơi.

  ———

  Bố buồn cười vì thỉnh thoảng bố lại nhầm xưng là “anh” như bên cà phò. Nhân thể, nhá, bố mài cũng đéo ưa bọn phản động đâu. Bố mài cũng có vài các nick chửi phản động như đồ chó chết bên cà phò và bị đám nhợn bên bển chém bố mài liên tằng tằng đấy.

  Bố đéo biết nhiều thằng mặt phụ khoa ở cà phò, thằng nào cho bố cái link  cái.

 6. #6 by Cocacola on 2010/10/31 - 10:43

  Bố mài cũng có vài các nick chửi phản động như đồ chó chết bên cà phò và bị đám nhợn bên bển chém bố mài liên tằng tằng đấy @ Bố


  Có những lúc trên màn hình mạng ảo
  Ta vô tình đâm chém lẫn nhau
  Mê mải chém, dường như ta chẳng thấy
  Có nhiều thằng đang mải bán gươm đao!

  Hehe!
 7. #7 by Cathnga on 2010/10/31 - 10:52

  @ anh Đều Không Già : em cũng vữa đọc tin này xong , nếu luật nhân quả mà báo ứng nhanh thế thì trên đời này làm gì còn tội ác . Tội nghiệp bà vợ ông ấy@ Thi Thi Tiểu Thư
  Luật nhân quả đôi khi ngay lập tức báo ứng: thứ nhứt là để răn dạy con người. Thứ hai là để giúp người đó ngay lập tức được trả nghiệp —> Vậy là còn may mắn đó.
  Những kẻ nào mà cứ ác độc mãi, không gặp báo ứng gì thì mới đáng sợ.
  Kể ra tên Nghĩa bị án tử hình: tuy rằng con người cho là điều tệ hại, nhưng xét về một mặt nầu đó thì hắn đã trả nợ được cho người ta.
  Những điều mà thông thường con người thấy tốt thì chưa hẳn là tốt, hoặc ngược lại, con người cứ cho là xấu thì lại không hẳn là xấu.
  Đấy là suy nghĩ của cá nhân em Nga thôi.

 8. #8 by tieuthithi on 2010/10/31 - 10:55

   Ngày  chủ nhật ngủ nướng rùi cafe cà pháo thật là sảng khoái
  Hôm nay sẽ ngồi đồng ở quán cả ngày đây , Giai nầu muốn  làm phi công thì đăng ký nhanh kẻo hết chỗ .5 xuất công thần đầu  tiên chỗ ngồi không hạn chế , 10 xuất tiếp  theo phải đăng ký chờ xếp lịch bảo dưỡng máy bay
   Khuyến cáo các giai già như Dũng , GKĐ, Sỹ Già … nên thận trọng cân nhắc kẻo tăng- xông giữa đường em  không chịu trách nhiệm đâu nha
  @Dê già : thế đã ghẻ  lại còn bị mốc nữa kia à ? khổ thân thằng bé , giặt giũ phơi phóng cho cẩn thận nhé kẻo hỏng mất thì phí  của giời
   há há há

 9. #9 by Cocacola on 2010/10/31 - 10:58

  Những điều mà thông thường con người thấy tốt thì chưa hẳn là tốt, hoặc ngược lại, con người cứ cho là xấu thì lại không hẳn là xấu @Nga


  Đúng rồi, vì lẽ ấy mà trong Thánh Kinh Cựu Ước, Chúa không cho con người ăn trái cấm đấy, vì lẽ thiện ác tốt xấu con người không thể phân biệt được.
 10. #10 by tieuthithi on 2010/10/31 - 11:16

  Những điều mà thông thường con người thấy tốt thì chưa hẳn là tốt, hoặc ngược lại, con người cứ cho là xấu thì lại không hẳn là xấu @Nga
  Thế thì  thật là mơ hồ . Vậy thì  làm sao mà phân biệt  được tốt  xấu để mà làm ? Khi ta làm một điều mà ta  tưởng là tốt thì lại hóa ra là không tốt và  ngược lại, cái điều ta  tưởng là xấu rùi không làm hóa ra lại không phải là xấu … mình là người trần mắt thịt làm  sao để biết rằng tốt hay xấu ra sao để  mà không mắc sai lầm đây ? em Nga ?

 11. #11 by tieuthithi on 2010/10/31 - 11:34

  Lão  Bựa đi chết dấp chết dúi ở hang con nầu mờ giờ  chưa thấy thò mẹt ra thế nhở ?

 12. #12 by Cocacola on 2010/10/31 - 12:10

  mình là người trần mắt thịt làm  sao để biết rằng tốt hay xấu ra sao để  mà không mắc sai lầm đây ? @ Thôi Kỳ


  Tốt nhất là nghe theo lời của Đấng Bề trên, và trân trọng những gì Tạo hóa đã tạo ra. Công giáo có một câu rất hay: “Nơi Chúa ta tín thác”.

  Nghĩa là tôn trọng con người và quyền làm người vì Tạo hóa sinh ra họ, ta không được và không có quyền chèn ép và hủy hoại họ.

  Những thứ ngụy biện mệnh danh Tạo hóa kiểu “thay Trời hành đạo” chính là quỉ dữ, vì nó biện minh cho hành động hủy hoại con người về mặt thể chất và phẩm giá vì những mục tiêu mà nó cho là cao đẹp.

  Trở lại vụ Nghĩa Nguyễn, tại sao một số nước bãi bỏ án tử hình, vì họ cho là những con người Tạo hóa đã tạo ra thì con người không thể và không được quyền kết liễu. 

  Sự sống chết của những kẻ như Nghĩa là do Chúa quyết định, chứ không phải đòm hắn để hả hê với tâm lý trả thù, thay trời hành đạo.

  Những kẻ phạm tội ác thì chỉ nên tước bỏ điều kiện và công cụ gây tội ác, tức là cách ly hoàn toàn và lâu dài để hắn hẳn không có cơ hội gây tội ác cho những người khác

  Hành động đòm hắn, cho dù nhân danh bất cứ thứ gì đi nữa, đều cũng là một tội ác. Chúa đã tạo ra hắn, Chúa sẽ định đoạt lúc và hình thức hủy diệt hắn, chứ không phải con người.

  Đây chỉ là chiêm nghiệm bản thân Lả thôi.
 13. #13 by liutiu on 2010/10/31 - 13:13

  Vụ chuyển nhà chẳng thấy ai hó hé là sao là sao??? @DLP
  Đã ýkiến rùi, mần rùi, nhưng Dì không muốn chuyển vì một số lýdo.
  @Lả:
  Vẫn chuyển được cồng
  http://quanbua.org/
  http://quanbua.info/

 14. #14 by liutiu on 2010/10/31 - 14:00

  Lả dạo nầy pháttiết thơ văn gớm!
  Nhớ hồi xưa, trong cái không khí ra ngõ gặp nhà thơ, mình cũng bập bẹ mần vănvần. Tỉnhư:
  Hôm qua rượu tiết, cháo lòng
  Hôm nay anh đã nằm trong quantài.
  Hehe…
  Mượn ý Lả mần tí chơi:
         War over IP
         Kỉ nộ ái ố không hồi kết
         Kẻ bán gươm mỉm cười.

  Have a nice weekend!

 15. #15 by Cocacola on 2010/10/31 - 14:04

  Đã ýkiến rùi, mần rùi, nhưng Dì không muốn chuyển vì một số lýdo @ liutiu


  Lý do nầy thằng Bựa cũng đã từng nói: đổ đống xiền nuôi web cũng bị bọn hếch cơ chơi ddos lên bờ xuống ruộng thì chơi blog miễn phí cho yên.

  Sau nầy hắn tuyên bố thế trận toàn dân chống hếch chưa biết thế nầu như có vẻ hắn chắc chắn lắm. Xem hồi sau sẽ rõ!

  Liutiu gặp Hê, nhắn tin bảo anh rủ ẻm trở lại quán bựa nhé. Anh mời!


 16. #16 by Anh Ba on 2010/10/31 - 14:45

  Lão  Bựa đi chết dấp chết dúi ở hang con nầu mờ giờ  chưa thấy thò mẹt ra thế nhở ?
  @Nhỏ Thơ: Vẽ ra hang mà dúi em.  Đang lên các quan xin âm binh trợ giúp thôi tí về lại nổ dư Bình Đà phấu.

 17. #17 by Cocacola on 2010/10/31 - 14:59

  War over IP
         Kỉ nộ ái ố không hồi kết
         Kẻ bán gươm mỉm cười. @liutiu


  Lả diễn nôm:

  Chiến nhau qua ngõ ai-pi (IP)
  Giận hờn, yêu ghét, so bì … liên miên!
  Mỗi thằng bán kiếm cười duyên,
  Chém nhau thì mới đông xiền cho em!
 18. #18 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/31 - 15:49

 19. #19 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/31 - 15:53

 20. #20 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/31 - 15:55

 21. #21 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/31 - 15:56

 22. #22 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/31 - 15:57

 23. #23 by DG on 2010/10/31 - 16:41

  Thiếu Thiếu mầy giang ra xem nầu, anh giáo dục tên Lả Lét tí về mần thơ câu gái xem nầu.

  Nhàn rỗi đọc thơ Lả thử coi

  Nhìn chung anh kết luận: dư bòi

  He he nó lại còn toan tính

  Ôm thơ đêm mộng lịp Thi Còi

   

  Anh nói Lả nghe, một điều này

  Bướm càng hưu trí, bướm càng cay

  Thơ đong bướm đó đâu cần nuột

  Cần đéo mưa hồng mới sương bay.!

   

  Lả nhế, cứ biên cối mới chày,

  Tin tin thì kể cả quay tay

  Kể cả uýnh phò rùi ký sổ

  Dư thế, mới mong đặng có ngày …

   

  Thi Còi giờ cần đéo gì mưa?

  Mây trắng mần chi chỉ thêm thừa

  Chiều buông cần đéo gì thăm thẳm

  Mặc cụ hanh hao mới giao mùa!


  He he thế Lả nhế.

 24. #24 by Cocacola on 2010/10/31 - 17:06

  Dê Già thích cối mới chày

  Cứ đem ra giã, trình bày ra đi !
  Hay không phải hỏi em Thi
  Chứ đâu bập bẹ, rồi thì … ra oai !
  Anh không cần chú khen hay
  Anh làm thơ chỉ giãi bày tâm tư!

 25. #25 by Kakashi on 2010/10/31 - 17:32

  Sao em không thấy vụ CHim Bông trên mặt các mặt lá cải nhể. Vụ to thế cơ mờ

 26. #26 by Cocacola on 2010/10/31 - 17:33

  Quán vắng tiêu điều chẳng có Hê

  Ngày đêm lẻ bước lối anh về
  Sâu thẳm mịt mùng không gian số
  Lối dẫn link nào để chuột rê?
 27. #27 by DG on 2010/10/31 - 17:44

  Thơ nầy ta gõ tặng tên La
  Tỏ chút lòng cho tển gọi là
  Mong tển ra công mà học tập
  Mai sau xây dựng nước non nhà!

  Ha ha ha.

 28. #28 by Cocacola on 2010/10/31 - 17:57

  Văn biếu, người không nhận, trả về!

  Để mà tự nhủ, hỡi Già Dê!
  Cứ hay lải nhải lời tuyên huấn
  Không chửi, chừng nào lão hết mê?
 29. #29 by Mr. Tran on 2010/10/31 - 18:50

  mẹ, chi bựa mới khai quật 2 lều thơ xuất xắc vãi dắm! hehe
  sâu Đần đéo vầu Quán mà chưởi tướng thối gốc/ thân/ ngọn/ cù  quặc  gì cũng được  Khựa? BOIP cho lốc nhà chăng?

  vầu đây chưởi cho vui Đần ạ, chưởi ở nhà làm gì, chán bỏ mẹ!

  nhẽ đần thật?

 30. #30 by Servus on 2010/10/31 - 19:17

  Mịa bố Lả Gay lẫn Dê Già
  Vừa già vừa hói lại ba hoa
  Chủ nhật kô quit về với vện
  Ở đây ngửi dắm của ta à!

  kekeke

 31. #31 by minhhuong on 2010/10/31 - 19:21

  Đừng có tay nào chiêm bao về chuyện em đây thần tượng Trung Tướng nhá! Quên mẹ cái chuyện hoang tưởng ấy đi. Chị dí vào.

   

  Sao lắm kẻ mắc bệnh hoang tưởng thế không biết!

 32. #32 by Servus on 2010/10/31 - 19:23

  Mít tờ Trần hãy xa ra
  Để ta trị nốt hai con gà
  Kô là lông cánh mọc đằng đít
  Vừa bay vừa ỉa thì chết cha!

 33. #33 by minhhuong on 2010/10/31 - 19:24

  Yêu cầu đề nghị Đần vào quán mà chơi đê. Hehe

  (Thực ra thì em muốn đọc mấy cái bài mẹ gì Tư tưởng bài Tầu gì gì của lão Bựa, nên rất khoái nếu lão  Đần chọc tức TT, kekeke )

 34. #34 by Cocacola on 2010/10/31 - 19:32

  @Vút:


  Về thăm vện được, chả mần thơ!
  Ngặt nỗi phương xa tắp mịt mờ
  Đại dương chìm nổi bao con sóng
  Riêng mình mòn mỏi nỗi bơ vơ!
 35. #35 by Cocacola on 2010/10/31 - 19:51

  @Vút:

  Anh thách cả nhà đọ với anh

  Cứ “luân xa chiến” thế cho hoành
  Trai gái trẻ già gay bựa lét
  vầu cả đi nầu. Thế mới nhanh!
 36. #36 by Servus on 2010/10/31 - 20:04

  (Lả)Vừa già vừa hói lại Lét Gay
  Anh đâu có lắm những thứ này
  (Anh)Một mình một giống Tinh Hoa Bựa
  Cái này đã đủ chết mi rồi

  hôhôhô

 37. #37 by Servus on 2010/10/31 - 20:07

  Lả Gay có đánh live bóngđá hông, xuống bolton thậtlực đê hehehe

  thắng chia anh nửa nhé 😀

 38. #38 by Cocacola on 2010/10/31 - 20:20

  @Vút

  Ba món “đổ tường” chẳng thích chơi!

  Banh bóng làm chi, phí của giời
  Rượu chè, hút xách càng không nốt
  Chỉ thèm mỗi một món….! Trời ơi!
 39. #39 by Cathnga on 2010/10/31 - 20:29

  …mình là người trần mắt thịt làm  sao để biết rằng tốt hay xấu ra sao để  mà không mắc sai lầm đây ? em Nga ?@ Thi Thi tiểu thơ

  Phải có người dẫn đường chỉ lối mà chị. Đạo đó.

 40. #40 by Cathnga on 2010/10/31 - 20:34

  He he, thơ Bựa hay và đáng yêu lắm, em thấy quán Bựa mềm mại hẳn.
  em Nga dốt thơ, em Nga cổ vũ thôi.

  Anh Cò Lả gọi em Rô vào cho xôm nhể???

  Cẩm với cả Chuồn yêu đâu nhờ???

 41. #41 by EURO on 2010/10/31 - 20:52

  Chủ nhật Bựa gay rảnh vãi lìn
  Thơ tựa dắm dít vãi linh tinh
  Thân gái em đây cày nát nước
  Ngó vô quán Bựa, ngứa cả lìn!

 42. #42 by EURO on 2010/10/31 - 20:56

  Cò Lả chết thèm món Trời ơi
  Bởi có bày ra cũng ngó chơi
  Thằng anh chỉ đạo, thằng em điếc
  Làm đéo cho đời, mặc dãi rơi!

  Phải hông Lả Lét?

 43. #43 by hùng hục on 2010/10/31 - 20:57

  Ôi anh nà anh dị ứng thơ nắm đấy zời ạ! Tiên sư bố thằng nào còn làm thơ nữa nhá (trừ mấy em vàng son muốn làm đéo gì thì làm!)!

 44. #44 by Delete on 2010/10/31 - 20:59

  Hế hế em Rô bị bửn lìn
  Ai bẩu di cày cho nát nước
  Về quán ngứa lìn, anh gãi cho.

 45. #45 by EURO on 2010/10/31 - 21:10

  Cứ lớn đi Del, chớ học đòi
  Trẻ đòi đua quá, xấu, khó coi!
  Muốn gãi, chờ thêm ngàn năm nữa
  Chân cứng đá mềm, sẽ xét soi!

 46. #46 by Dragonfly on 2010/10/31 - 21:13

  Cẩm với cả Chuồn yêu đâu nhờ???@ Cô Cô

  —————————-
  Anh đây,anh đây . Anh không khoái mấy vụ xe máy & xe hơi lắm vì đang chơi xe tăng rùi he he. Mấy lại không có mặt con Zì anh không lên nổi. Mất mặt từ đêm qua đến  jờ. Nhẽ đường đông quá lại vác quả Way tàu ra chạy cho nhanh việc rồi ..rồi.oạch .í.o í..o Việt Xô phỏng? Anh lo quá ….sốt ruột quá đi.
 47. #47 by DG on 2010/10/31 - 21:13

  @ Nga Ngố:
  Thơ ca nhộn nhịp quá vậy ta?
  Dưng mà còn thiếu của em Nga
  Nga hỡi em hiền chi đến độ
  Để anh đấy cứ thấy thấy là…

  @ Rô:

  Đù má đọc thơ của ẻm Rô
  Anh thật, ngứa ngáy đến phát rồ!
  Hỏi em, cái món mà em ngứa
  Có hoành dư cái ủi Liên Xô?

  Hô hô hô!

 48. #48 by DG on 2010/10/31 - 21:15

  Mẹ, câu cuối của em Nga anh biên lộn, biên lại nhế:

  Nga hỡi em hiền chi đến độ
  Để anh cứ thấy thấy thấy là…

  So di, so di!

 49. #49 by DG on 2010/10/31 - 21:18

  Gởi em Hường:

  Anh viết bài thơ gởi em Hường
  Gởi em cả trời biển mến thương
  Em hỡi, đêm nay nằm bên bển
  Có biết bên này, anh vấn vương…

 50. #50 by EURO on 2010/10/31 - 21:20

  Đèo mẹ Già Dê hỏi như Lìn
  Già mà thắc mắc tựa tin tin
  Ra gưong soi thử cái đầu hói
  To nhỏ cỡ nầu, đoán lỗ chui!

  Nhế!