XÓM THỐI (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Hoàng Tuấn Dũng là nhóm viên Văn Bựa.

Trung Tướng giớithiệu một tácphẩm cô cổ đặng thayđủi khôngkhí Bựa Mần Xiền sôisục sôisục.

XÓM THỐI

*Truyện ngắn by Hoàng Tuấn Dũng*

Xóm Thối là địadanh đáng thamquan nhất của Thànhphố Các Nhânvật ta sắp gặp. Bởi lý gì? Mời nghe dõi.

Cưdân đầutiên của Xóm Thối là Tổ họ Lê, nguyên tên ghi trong bia thờ là Lê Ban, chả rõ có phải tên thật không.

Nên nhắc điều này, vì các nhà-làm-sử vẫn chưa nhấttrí hai vấnđề:

1. Lê Ban giới nam hay giới nữ?

2. Lê Ban lập Xóm Thối (Ấp Thối, Làng Thối) tự baogiờ?

Các nhà-làm-sử già khẳngđịnh Lê Ban là nữ, lập Xóm từ năm 102 (Không Ngàn Một Trăm Lẻ Hai), dựa trên truyềnthuyết, cadao, hòvè.

Các nhà-làm-sử trẻ phảnbác dựa trên luậncứ:

1. Tượng thờ Lê Ban ngực lép, có ria mép, hai bên ngự hai hầunữ. Lê Ban phải là nam.

2. Cây đa cạnh lăng Lê Ban 2500 tuổi. Lê Ban phải cũ hơn nó. Bởi đa là giống cây thiêng, người trồng mới mọc, chim muông hổ báo chỉ gieo được tầmcỡ si trở xuống, như khoailang, dưahấu.

Sử cãi nhau nhiều, và còn cãi nữa. Nhưng thôi, đàng nào khẩu Họ Lê cũng chiếm số chính ở Xóm. Mặt khác, đám sửsách cả trẻ lẫn già nói trên đã nhấttrí Xóm Thối là Lỗ Đẻ Thànhphố. Điểm này đáng tựhào rồi.

Xóm Thối đã vài lần thay tên: Tiểukhu An Nguyên, Phường Lê Ban.. Tên nào cũng hay, nhưng dân Xóm không ưa lối bángbổ tổtiên mức đó. Giờ đến Xóm hỏi ngách X ngõ Y Phường Lê Ban chắc sẽ bị trỏ ra dãy vệsinh côngcộng. Bôlão Xóm bảo Thối là tên vợ hoặc chồng hoặc con cả Cụ Tổ.

Xóm Thối có những tiệmăn với đủ món xuyên đêm, từ Sâm Lình Dê, Lê Cậng Khỉ caocấp, tới Lợi Trâu Nướng, Mũi Chó Hầm bìnhdân.

Xóm Thối có những hội Bàn Lá, Tẩu Tôm, Xóc Đĩa kinhniên, khiến lắm cha dulạc Anh Quốc Pháp Quốc còn viết thư hỏithăm hay gởi Bài Tây về tặng.

Xóm Thối có những Phòng Trà mêly, vídụ Lan Chiêu Quán, chốn tiêudao thimộng của những vị biết tìm khácbiệt.

Tấtnhiên, Xóm Thối có nơi phụng Phật và tộcthánh Lê Ban: Chùa Họa.

Và Xóm Thối có những chuyện buồn.

XÓM THỐI (I)
CHỈ BÁN KIỆT TÁC

Cách nay chưa lâu, dân Xóm ít ai nhớ lão Sửu. Một tay già dở nết không thấy mặt bảy tám năm trời chẳng đáng bậntâm hơn con mèo què cóthể bẫy về đánh nồi Rựa Mận.

Lão Sửu từng là kho truyện của Xóm những tối rách việc. Truyện lão như đào lên từ nền đất hai ngàn năm. Lão phán chỗ có giếng đá Tổ. Lão tả những vụ cướp đồng đen trong Chùa Họa. Lão vẽ sơđồ hầm trốn lính thời Thế Chiến..

Lão Sửu không vợ con. Họ chết hay bỏ lão đi không ai rành.

Lão có nghề kiếm sống: Chạm những con tượng gỗ nhiều màu. Tượng lão đẹp vôngần, mỗi con mỗi vẻ.

Sảnphẩm lão bán không chạy, chúng quá đắt.

Lão gạ bán cho trẻcon Xóm, chả đứa bé nào dạidột đổi mười bữa xôi sáng lấy Ông Hộ Pháp đao xanh mão đỏ.

Lão mang gạ bán cho khách viếng Chùa Họa.

Ai chẳng biết hồi chục năm về trước khách vãn chùa đông vắng? Rặt giàlàng gầy ốm mắt dài lệ tưởng một thuở xaxăm rước kiệu Bà trảy Hội, xin lộc Cô ăn dưới gốc lan vàng.

Những già ấy mua tượng lão Sửu vì điều nhânđức mót nơi cổng Phật.

Lão Sửu là kẻ bán hàng khéoléo. Lão nói, “Bẩm Cụ, Cụ đón một Ông đặt đầu giường-hộp, ngó một lần, nhớ nước Phật trên Giời” (*).

Khách nói, “Hàng bác thật đẹp, tôi một con”.

Lão Sửu lại nói, “Cụ đón thêm Ông nữa cho các cháu ở nhà?”.

Khách trảlời, “Đẹp quá, trẻ nghịch phí đi”.

Có thời, lão Sửu tập chế những con tượng xấu. Nhưng chế xong chưa nhấc khỏi giá sơn, lão đã đập nát.

Lão nói, “Nghĩ Ông Tượng mình đứng cạnh con tòhe mà xâyxẩm”.

Ngườita bảo, đói chết mẹ, sĩdiện.

***

Lão Sửu bỏ Xóm. Một đôi vợchồng tuổi mười bảy mười tám tiếpquản cái gậm lều của lão.

Tới kỳ ta chăm Lễ Bái.

Người nhớ lão Sửu bảo, khổ lão Sửu chả còn đây bán tượng. Bọn nhãi giờ quẳng đống tiền mua mấy cái vòng xương.

Người lại bảo, hàng Tây Tàu làm bằng máy đầy, vừa đẹp vừa rẻ, lão cạnhtranh sao nổi.

Người khác bảo, lão ănmày trong Sế Công, đáng kiếp.

***

Gần Tết năm rồi, bỗngdưng lão Sửu về Xóm.

Phổngphao, béotốt, lão mặc áo len ghi ngoài sơmi cổ cứng, thắt càvạt, thật trẻ so tuổi lão bảy mươi.

Lão tậu một nhà to đầu Xóm, thuê chục thằng choaichoai về đẽo đục suốt ngày.

Lão vẫn hành nghề của lão. Tây, Kiều vào ra nhộnnhịp.

Lão kể lão langbạt xó hè nách chợ hai năm, nhưng chưa baogiờ chịu làm thứ đồchơi kiểu ngựa bìa chân dây thép.

Lão nói, “Chỉ Bán Kiệt Tác”.

XÓM THỐI (II)
PHÁO RAN MÙA CƯỚI

Từ đận lão Sửu về Xóm và được vìnể, dân Xóm bày tục mới: Mâm Trầu Ăn Hỏi của thanhniên Xóm phải có Tượng Lão Sửu (**).

Con tượng đặt chạm trước cả tháng, kíchcỡ chai sâmbanh, bôi đủ năm màu đỏ xanh vàng đen trắng. Mốt hiệnnay là tượng Ông Lộc.

Riêng Ăn Hỏi của thằng Hạng chơi con tượng khác thường: Một tay trai áodài khănxếp cưỡi ngỗng vàng xách chùm cau đỏ, giá hai chiếc xeđạp Tàu.

(Dừng bốt câu vìu)

(Hải Phòng 1992)

***

Chúthích by An Hoàng Trung Tướng:

(*) Giường Hộp: Giường ngủ thịnhhành của Lừa 198x.

(**) Ăn Hỏi: Một côngđoạn quantrọng trong chuỗi nghithức cướicheo của Lừa.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Giớithiệu: (Giới thiệu).
– Tácphẩm: (Tác phẩm).
– Thayđủi: (Thay đủi).
– Khôngkhí: (Không khí).
– Sôisục: (Sôi sục).
– Địadanh: (Địa danh).
– Thamquan: (Tham quan).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Nhânvật: (Nhân vật).
– Cưdân: (Cư dân).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Nhấttrí: (Nhất trí).
– Vấnđề: (Vấn đề).
– Baogiờ: (Bao giờ).
– Khẳngđịnh: (Khẳng định).
– Truyềnthuyết: (Truyền thuyết).
– Cadao: (Ca dao).
– Hòvè: (Hò vè).
– Phảnbác: (Phản bác).
– Luậncứ: (Luận cứ).
– Hầunữ: (Hầu nữ).
– Tầmcỡ: (Tầm cỡ).
– Khoailang: (Khoai lang).
– Dưahấu: (Dưa hấu).
– Sửsách: (Sử sách).
– Nhấttrí: (Nhất trí).
– Tựhào: (Tự hào).
– Tiểukhu: (Tiểu khu).
– Bángbổ: (Báng bổ).
– Tổtiên: (Tổ tiên).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Côngcộng: (Công cộng).
– Bôlão: (Bô lão).
– Tiệmăn: (Tiệm ăn).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Bìnhdân: (Bình dân).
– Kinhniên: (Kinh niên).
– Dulạc: (Du lạc).
– Hỏithăm: (Hỏi thăm).
– Mêly: (Mê ly).
– Vídụ: (Ví dụ).
– Tiêudao: (Tiêu dao).
– Thimộng: (Thi mộng).
– Khácbiệt: (Khác biệt).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Tộcthánh: (Tộc thánh).
– Bậntâm: (Bận tâm).
– Cóthể: (Có thể).
– Sơđồ: (Sơ đồ).
– Vôngần: (Vô ngần).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Trẻcon: (Trẻ con).
– Dạidột: (Dại dột).
– Giàlàng: (Già làng).
– Xaxăm: (Xa xăm).
– Nhânđức: (Nhân đức).
– Khéoléo: (Khéo léo).
– Trảlời: (Trả lời).
– Tòhe: (Tò he).
– Xâyxẩm: (Xây xẩm).
– Ngườita: (Người ta).
– Sĩdiện: (Sĩ diện).
– Vợchồng: (Vợ chồng).
– Tiếpquản: (Tiếp quản).
– Cạnhtranh: (Cạnh tranh).
– Ănmày: (Ăn mày).
– Bỗngdưng: (Bỗng dưng).
– Phổngphao: (Phổng phao).
– Béotốt: (Béo tốt).
– Sơmi: (Sơ-mi).
– Càvạt: (Cà-vạt).
– Choaichoai: (Choai choai).
– Nhộnnhịp: (Nhộn nhịp).
– Langbạt: (Lang bạt).
– Baogiờ: (Bao giờ).
– Đồchơi: (Đồ chơi).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Kíchcỡ: (Kích cỡ).
– Sâmbanh: (Sâm-banh).
– Hiệnnay: (Hiện nay).
– Áodài: (Áo dài).
– Khănxếp: (Khăn xếp).
– Xeđạp: (Xe đạp).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Nghithức: (Nghi thức).
– Cướicheo: (Cưới cheo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Nhà-làm-sử: (Nhà làm sử).
Giường-hộp: (Giường hộp).

*** 1. #1 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/26 - 13:37

  Thưởngthức tý nghệ cho nó sến nầu, các ladies:

 2. #2 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/26 - 13:38

 3. #3 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/26 - 13:39

 4. #4 by Già Không Đều on 2010/10/26 - 13:39

  Tên jì?(Bà Dì Già)

  Em ẻm tên Cô Pao đó!Mẹ, Dì đi mà hỏi cái thằng Quang Hải Chít & Pi ấy! Có cái tên cũng bày đặt hỏi Anh,sư bố Zì!

 5. #5 by mit.annam on 2010/10/26 - 13:45

  Em ở trong nhà Chú Hỏa hử?@ Zì
  Không, nhà tên toàn quyền hay chánh kho bạc Đông Dương gì đấy.  Tên này xây căn nhà để đi săn bên Gia Định, Mít nghe kể như vậy.  Căn nhà này nổi tiếng là hung.  Hai đời chủ trước của nó đã bị khánh kiệt tán gia bại sản, nên lọt vào tay gia đình Mít với giá hời vầu quãng 6x. 

 6. #6 by Chim Son Ca on 2010/10/26 - 13:51

  Địt mẹ đến khi nầu Dì chỉ bốt một nửa bài lên lốc còn nửa kia chỉ bán cho côngdân Koa thì cô trắng mẹ mắt ra.@ Gì
  DiConMec Lão đéo được chơi bần nông kiểu đảng ông Cụ đấy nhé.
  Mịa, cho Mỗ hỏi :vụ in sách tới đâu rồi lão Bựa ?

 7. #7 by mit.annam on 2010/10/26 - 13:52

  Cho anh xin địa chỉ căn nhà đến mua rẻ mần xiền@ Chuồn Chuồn

  Nhà dã có ma thì ông ma sẽ hông bâu jờ tự di chỗ khác trừ khi chính ổng muốn.@ Zì

  Nghe chưa, đừng chọc vầu ông ma nhá….hehehe Mít biết cô gái này con nhà nầu nhưng thôi không kể đâu. 

 8. #8 by Dragonfly on 2010/10/26 - 13:56

  Em ẻm tên Cô Pao đó@ Fan của Zì Thối

  ————-
  Địtmẹ em này trông mặt được ,diễn xuất cũng tạm ổn nhưng giọng nói the thé tiếng đồng điếu tiêu hóa được,dính bà nầy vầu chắc điếu có happy ending. Anh vẫn thích giọng gái HN chuẩn hồi xưa(198x) nhứt.
 9. #9 by mit.annam on 2010/10/26 - 13:58

  Thôi buồn ngũ quá rùi.  Chào chi bộ nhế!

 10. #10 by Dragonfly on 2010/10/26 - 14:00

  hehehe Mít biết cô gái này con nhà nầu nhưng thôi không kể đâu.  @ Mít yêu

  ——————
  Đức năng thắng số em ơi. Mình mà đói cũng thành ma. Vấn đề là miềng chỉ sợ lẽ phải chứ không phải với mình đâu ngại: ” Thằng nầu đến trước ngồi trước ,thằng nầu đến sau ngồi sau ,cứ tranh nhâu, lần sau bố điếu cúng” .
 11. #11 by Cathnga on 2010/10/26 - 14:05

  @ Trung Tướng: ơ thế KOA thì có mỗi game khai trương thui hở??? Thế còn những mục khác thì thế nầu??? Mặc kệ nó à ??? Em ứ chịu đâu.

 12. #12 by Già Không Đều on 2010/10/26 - 14:28

  Đụ má muốn chửi Pussy Rộng quá mà đéo biết chửi vì lý do gì !

  Anh chửi chay đây ! Ụ Á Ồn Ộng!

 13. #13 by Dragonfly on 2010/10/26 - 14:45

  Anh chửi chay đây ! Ụ Á Ồn Ộng!@ Zà Đểu

  ——————-
  Làm sâu lại thế? GATO hử? Thấy anh mới vầu rồi bla blo để Zì nó hầu chiện anh nhều hử? Không thích anh thì anh jút lui trong zanh zự. Anh nhường tài cho Zà đó. Chơi lun đê. He he Người Tài Thường Cô Đơn. Tôi phục tui quá Chuồn yêu ơi.

 14. #14 by Già Không Đều on 2010/10/26 - 14:54

  Chuồn Chuồn bay thấp thì mưa
  Bay cao thì nắng bay vừa thì Dâm !

  Cô cầm tài đi, Anh làm  nơ bắt hách hôi !Nhá

 15. #15 by Dragonfly on 2010/10/26 - 15:04

  Cô cầm tài đi, Anh làm  nơ bắt hách hôi !Nhá@ Zà

  —————–
  Chuồn chuồn bay thấp thì cao-Bay cao thì thấp bay vào thì ra- Vửa vầu Quán Bựa ba hoa- Dệp trai nên có thằng Zà đi theo……Địtmẹ chơi tiếp đi Zà 

  P/s : Địtmẹ dân Phòng anh nói ra thơ,thở ra văn,ho ra cadao ,khạc ra tục ngữ nhá nhá.. liệu mà lắp đít cho ngon để anh tiếp chiêu.
 16. #16 by Gia_lamcam on 2010/10/26 - 15:09

  Biết tận Nam Kính Coong, Cường Ngiện, Lan Tạ thì chắcchắn Lài jàhói lắm rùi, mà cũng dã lâu lắm déo về Phòng rùi.@Cổ Nhuế Bán Mắm Tôm
  Anh nói anh gần nhà bọn ý chứ anh già như thế đâu.@tên Lái
  Há há há,
  Cứ nghe 2 tên Cổ Nhuế và Lái Dờ tám chiện với nhau, thì anh suy ra tên Cổ Nhuế dừ hơn tên Lái Dờ và đương nhiên dừ hơn cả anh.
  Đến thời anh, anh biết điếu Nam Kính Coong mới cả Cường Ngiện mới cả vươn vươn phản động là thằng điếu con điếu nầu đâu!
  Thế nên tên Cổ Nhuế Phong Trần Đen Thui Thủi Cao Mét Rưỡi rất ghét anh và luôn tìm cách si diễn đểu, nhằm dìm hàng anh Cẩm phong lưu lãng tử nủi tiếng Hà Thành.
  Là do GATO GATO mà thôi.
  Dưng mờ ghét anh thì anh sợ điếu?
  Ghét anh thì ăn phuồi anh nè!

  Há há há

 17. #17 by Dragonfly on 2010/10/26 - 15:15

  Là do GATO GATO mà thôi.
  Dưng mờ ghét anh thì anh sợ điếu?
  Ghét anh thì ăn phuồi anh nè
  Há há há@ Lẩm Cẩm

  ———————–

  Zì cỏn nổ ấy mừ. Có chút trải nghiệm và yêu HP là zui rồi. xanh kiu ve ri mặt 
 18. #18 by Già Không Đều on 2010/10/26 - 15:15

  Chuồn chuồn bay thấp thì cao-Bay cao thì thấp bay vào thì ra- Vửa vầu Quán Bựa ba hoa- Dệp trai nên có thằng Zà đi theo…..
  Đi theo mặc kệ đi theo
  Chuồn yêu vẫn cứ bay ra bay vào….

 19. #19 by Dragonfly on 2010/10/26 - 15:27

  Đi theo mặc kệ đi theo
  Chuồn yêu vẫn cứ bay ra bay vào….@ Zà

  ——————–
  Điếu chỉnh. Địtmẹ quả nầy phải đề nghị Zì tẩy não mấy thằng tham mần xiền quên mịa nó rằng cuộc đời nầy zất nhiều cái thú vui tâu nhã khác tỉ như dung động mần thơ tán gái. Mà somtime nó cũng là làm xiền đóa. tỉ như một món quà nho nhỏ và 1 câu thơ lãng đãng mây ngàn còn được chén nhanh hơn bắt em ẻm dạng háng ra để cắm cái xe hơi bóng nộn vầu.


 20. #20 by Gia_lamcam on 2010/10/26 - 15:32

  Ôi Dồi Ôi,
  Vừa nãy anh qua đây nhắn tin mời 2 em Rô Xinh Yêu mới cả Nga Ngố Xinh Yêu qua nhà anh (mới xây) để 3 anh em bàn chiện yêu đương riêng tư nghiêm túc, dứt điểm, mờ ngoảnh đi ngoảnh lại, khách vô nhà anh hà đông chưa nè:

  Thống kê

  • Khách hôm qua: 31
  • Tổng số khách: 522
  • Lượt xem hôm nay: 61
  • Tổng lượt xem: 748
  • Bài viết: 2
  • Hình ảnh: 20
  • Lời bình : 1

  Mẹ, mọi hôm nhà anh có nhõn 1, 2 khách nhầm nhà, có hôm còn điếu có ma nào, mà hôm nay, nhoằng phát bằng thời gian anh đi ị, tới 61 khách ghé chơi thăm hỏi lận!
  Cái nầy phẩy BOI BÒI gì hông Ma Xó Cổ Nhuế?

  Nhẽ anh đã nủi tiếng?

 21. #22 by Già Không Đều on 2010/10/26 - 16:04

  Đụ Má Cẩm Già !Anh zừa bị Lão dụ qua nhà Lão, chưa kịp đọc cái chi chi, mỗi đọc cái Story , cười văng cả mẹ hàm răng giả ha ha ha !Quá dữ quá dữ!Hoa nè

 22. #23 by Cathnga on 2010/10/26 - 16:17

  Em Nga vừa vào nhà Cẩm yêu, vìu 81 roài. Cẩm yêu mà cũng ham hố vìu làm cái gì nhể??? Lạ quá cơ???

 23. #24 by kochumbenim09 on 2010/10/26 - 17:01

  <object width=”480″ height=”385″><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/-IUv1oyq6eI?fs=1&amp;hl=en_US”></param><param name=”allowFullScreen” value=”true”></param><param name=”allowscriptaccess” value=”always”></param><embed src=”http://www.youtube.com/v/-IUv1oyq6eI?fs=1&amp;hl=en_US” type=”application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=”always” allowfullscreen=”true” width=”480″ height=”385″></embed></object> 

  xư bố cẩm hàng lược …. xuốt từ ngày vào quán đến giờ chắc trẻ ra hai ba chục tuổi…dạo này tintin dễ xợ. cho cẩm clip nầy về tập còn mần bạn với bọn chẻ hông nó tụt quần lại lộ ra cái chim thối thì tội nghiệp

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 17:31

   Dịt mẹ Chim Chím xìbam kinh thế. Bốt hộ cô dây nè: <-IUv1oyq6eI>

 24. #26 by cuchuoiSG on 2010/10/26 - 17:06

  Gia đình sống trong nhà đó có 1 người con gái chết trên biển.  Hồn cô cổ quay trở về nhà cũ và quậy tưng bừng đến nỗi không ai dám ở đó qua đêm.  Chủ nhà bán đi cho người khác, tình trạng không thay đổi, mặc kệ cúng kiếng thầy phù thủy vươn vươn  Sang tay vài lần tới chủ bây giờ phải dùng căn nhà này làm office chứ không dám ở trong.  Kinh chưa?! @Mít iu
  ————-
  Căn nhà đó phải ở đây không em?
  Một căn nhà ma điển hình giữa trung tâm thành phố.
  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/index.php?showtopic=601

  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 17:27

   Dó là căn nhà ma nủitiếng nhất Lừa ever. Jờ là cả một bẩutàng to vãi dái. Quán bàn chánchê trong bài Bạch Thái Bưởi rùi mà cô.

 25. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 17:13

  @Em Nga

  Vươngquốc Asinero KOA Vĩdại mà chỉ có nhõn game là thế nầu?

  Zì đã nói bâunhiêu lần rùi, các zịchvụ dược bầy côngkhai ngay cổng Thành. Việc boip câu khách là việc của các chủ sởhĩu hoặc quảnlý các zịchvụ dó.

  Tứclà nếu em muốn bán Công của em, thì em fải zụ khách kích vầu biểutượng Công ở cổng vầu thủdô. Khuvực Công zo em tự thiếtkế xâyzựng trên ziệntích dược cấp (nếu là côngthần khaiquốc thì không có jớihạn), và tự chịu tráchnhiệm backup hàng ngày luôn (bằng fầnmềm chạy tựdộng hoặc bằng tay jì thì tùy hứng, bên Quândội Hoànggia sẽ cungcấp lựachọn cho em xài).

  Tươngtự khách của Bắp Ngô phải kích vầu biểutượng Shop của Bắp Ngô, cửahàng huyềntuyền zo em ẻm xây và boip.

  Còn về zịchvụ công, Zì sẽ chủtrương fáttriển một số món sớm hơn zững món khác: Gaming, Gambling, Tưvấn Tìnhzục/Jadình, Tưvấn Dầutư/Kinhzoanh/Quảntrị/Tàichính.

  Vízụ khách vầu Janhàng Tưvấn, thì sẽ bốt vướndề của mình (nặczanh), rùi các côngzân và non-côngzân KOA (thích nặczanh hay không thì tùy) sẽ thi nhau chưởi dể khách vỡ vướndề ra.

  Dạikhái thế.

 26. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 17:24

  @Các cô

  Ýtưởng xâyzựng Vươngquốc của Zì là: Mỗi côngzân tự làmchủ fần tàisản của mình, dể nó ở dâu thì tùy.

  Zững tàisản cánhân dó là côngkhai. Cấm mọi thứ bímật trong Vươngquốc. Quândội sẽ backup chúng vầu máy bỏ túi của Zì, và các cô cũng nên tự backup.

  Một vươngquốc như thế thì khác chó jì thếtrận toànzân của Ông Cụ, và các kiểu hacking sẽ fải bó tay hoàntoàn.

  Thủdô Vươngquốc bị xóa hôm nay, thì ngay ngày mai, với 10 Tơn, Zì sẽ sắm cho các cô một thủđô mới hehe.

  Thủdô bị tấncông ddos như Cà Fò, thì Zì chiển nó qua chỗ mới, cũng hết 10 Tơn thôi.

  Thử coi hacker nầu dủ lực dú mới Zì? Mời các cô hacker hehe dịt mẹ các cô là lũ jẻ rách.

 27. #30 by Delete on 2010/10/26 - 19:39

  Cổngthành nầy


  Bảnđồ nầy


  Đại loại thế

 28. #32 by Đại Tướng xìtin on 2010/10/26 - 19:44

  ôi địt mẹ chi bộ.cứ vầu quán hóng hớt mà cứ quen link cũ- cái bài BOI` gì ấy. mãi đéo thấy ai. Hóa ra chiển mẹ nó sang đây dồi. Địt mẹ chi bộ phát nữa!hihi


  post lại quả bài hqua bốt nhế. cái quán này đéo biết có phải ở Phòng ko nhở?hehe.


  bunus cho chi bộ quả phỏng vấn có 1 no 2 của vietnamnet này! Vãi hàng cực! 

  ah` mà em má mì ấy có bẩu nhỏ với em rằng người khách quý hóa cương-dươn- 6g đấy chính là TT kèn to nhà mình đới!phục vãi….hehehe

   Nhớ bật to loa lên để nghe cho thủng nhớ.hehe
  Địt mẹ chi bộ phát nữa! 29. #33 by Delete on 2010/10/26 - 19:52

  Zì nhanh nhanh côngbố các loại luật và chínhsách để côngzân KOA lên kếhoạch kinhzoanh chớ. Nhỡ dương triểnkhai mà luật cấm mie nó thì tèo ah.

  Chả hiểu cấp dất không giới hạn là như nầu Zì ợ, Del thấy nhiều dất là bângkhuâng rùi?

  • #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 23:26

   Tạmthời chỉ có luật là dừng dể Thủdô bị Lừa firewall hoặc bị interpol nó truynã là dược.

 30. #35 by Đại Tướng xìtin on 2010/10/26 - 20:04

  Thử coi hacker nầu dủ lực dú mới Zì? Mời các cô hacker hehe dịt mẹ các cô là lũ jẻ rách.@TT


  Địt mẹ anh, anh cứ thử làm xong cái cầy-cuốc con mẹ zi` đới của anh xong, ùi chạy bon bon hẵng gáy chứ. mẹ chưa đỗ ông nghe đã đe hàng tổng. Tự dưng đứng giữa chợ thách thằng nào vầu đây sô lô với tao. Ngu như dắm ý!

  Vụ Hải Phòng& dững thứ linh tinh thuộc về nó, hoài cổ với các lão em đéo biết nên đéo bàn. Với thế hệ trc có thể nó là tiên là vàng, dưng với 8x 9x bjo`, nhìn Phòng với con mắt khác lắm. 
  Nói ra lại tự ái chửi nhau, cãi nhau. Dồi lại mất đoàn kết do địa phương cục bộ…đéo dại. Em đéo hiểu Phòng& chơi Phòng nh` lắm vì chỉ đi đồ sơn, cát bà vài bận…

  Nhưng bóng đá& hệ lụy của nó đang ỉa 1 bãi rất to vào mặt dân Phòng trong khắp cả nươc. 8x,9x cần đéo biết trc đây nó thế nào, chỉ biết bjo` như cứt-tất nhiên là qua báo&xem triền hình..hehe. đéo thể chửi là chúng mày cứ đến đi hãy nói nhá. Vì bây giờ là mấy giờ dồi còn nói dững câu ngu như thế.hihi.

  Vụ BOI`, mai e sẽ up xì lip của e cho chi bộ ngửi. đc đúng 1 tuần nhớ. thik cho chơi hay đéo thik cho chơi cũng đc. g điều đó thực sự điếu quan trọng nữa dồi.hehe. Vì sao? Đừng hỏi^^
  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 23:25

   Ơ thế các cô hackers nhà cô vưỡn chưa biết KOA nằm dâu à?

   Hehe thế mà Zì cứ tưởng các cô biết rùi.

 31. #37 by Đại Tướng xìtin on 2010/10/26 - 20:26

  ah còn nhà ma chú Hỏa, em đi dồi.hihi

  Là bảo tàng mỹ thuật. vào cách đây 4 năm, hồi đới đéo biết chú Hỏa là cô nầu. Đọc bảng thì biết tòa nhà này là của 1 ng` Hoa giàu có vãi đái…tóm lại thế. Nhưng nhà rất đẹp& lạ dù đã có chỗ xuống cấp. Địt mẹ hơn đứt đuôi cái Bạch Dinh của Bẩu Đại dưới vtau` nhớ. Cái Bạch Dinh đc mỗi cái địa thế quá đẹp, còn kiến trúc thì tầm thường….

  Cả cái nhà to vật ở Long Hải, nhìn y chang nhà ma vì hoang tàn, lại nằm chơ vơ trên quả đồi. rủ mấy đứa bạn vầu thì đéo đứa nào dám mà ngta cũng đéo cho vầu. G vẫn tiếc là đéo liều đi vầu cho nó biết. Địt. Đọc các tham luận của các lão lại thấy tiếc….
 32. #38 by LUUMANH on 2010/10/26 - 20:28

  Anh bẩu này . Nhân dịp Mặt ./ đang sản xuất ngôn ngữ cho quốc ra mới, Anh góp ý tý , nhẽ sản xuất mẹ nó món đại từ nhân sưng trước, đéo ai lại cứ chú tráu mày tao bạn bạn tớ tớ lộn xộn lắm, tỷ như anh đây đéo có công đẻ mà cứ gọi mãi Mặt ./ bằng con nhẽ cũng bất công gọi laf đồng chí thif chả hóa ra đi ăn lại, gọi mày tao thì văn phong như chợ búa . Nhở  mặt ./ nhở

 33. #39 by Enterprise on 2010/10/26 - 20:45

  @Dì Cái vụ KOA này hay, nhưng vẫn phải xem lại một số thứ: 1. Cái Bank Hoàng-gia gì đó: Cái-này nhất-thiết-phải để trên 1 Server nào-đó, không-có chuyện không-có Server. Vì-sao? Nếu công-dân nào cũng tự lưu tài-sản của mình thì tỉ-như anh tự sửa số KAD của anh từ 1KAD thành 1tỷ KAD thì ai xác-nhận? Chỉ-có server là nơi đảm-bảo tính pháp-lý duy-nhất của Asinero. Lúc-đó thì Dì có thề cũng-như nước chảy hoa trôi mây bay gió thoảng, ai tin??? Còn công-khai tài-sản: Không log lấy gì làm bằng-chứng là tài-sản anh không hợp-lệ. Vì-sao? Vì thông-tin của anh là anh giữ, các cô có được cũng là do Synchronize từ máy của anh mà có thì cãi cái gì??? 2. Hacker không thể tấn công: Cái-này hơi chủ-quan. Hacker chúng-nó làm đủ trò, chẳng-gì phải đánh sập Website cả!!! Nếu anh là Hacker, anh sẽ tự-tạo cho anh một hộ-chiếu Đại-Công-thần cùng với số KAD khoảng 1tỷ. Cần gì phải đánh sập nhở? Vì-sao? Vì anh có thể lấy KAD đổi ra Tơn thì có ngu mà đánh sập cái mỏ vàng ấy. Cái-này thì mấy vụ chôm tiền Ngân-hàng các cô cũng đã nghe rồi đấy!!! Nói-chung là vẫn phải có server. Cái-gì cũng có giải-pháp. Đừng sợ Hacker quá mà mất khôn Dì nhá!!!

 34. #41 by Gia_lamcam on 2010/10/26 - 21:00

  Em Nga vừa vào nhà Cẩm yêu, vìu 81 roài. Cẩm yêu mà cũng ham hố vìu làm cái gì nhể??? Lạ quá cơ???@em Nga Ngố Xinh Yêu
  Anh ham hố gì vìu đâu em yêu?
  Anh chỉ bẩu từ lúc anh nhắn em với em Rô Xinh Yêu qua nhà anh lói chiện yêu đương nghiêm chỉnh, dứt điểm,  thế mờ đoành phát, khách qua nhà anh tự dưng tăng vọt mờ.
  Ấy là anh đã dặn: “Lồng chí nầu hông liên can, thì hông nhất thiết phẩy sang” rùi đấy!
  Anh còn hỏi tên Ma Xó cái đấy có phẩy boi bòi gì hông, mờ hắn vưỡn chưa giả nhời anh đới em yêu ợ.
  Sư bố tên Ma Xó Cổ Nhuế Bán Mắm Tôm Cao Mét Rưỡi phát!
  Há há há

 35. #42 by Cocacola on 2010/10/26 - 21:10

  Hehe, mấy cái màn lừa gạt con trẻ của Cẩm hói Hàng Lược làm sao qua mắt được anh. Cẩm đang biểu diễn cái được Cẩm tự hào là thâm thúy, thâm hiểm … đây mà!


  Quả là người ta khi già hói lại quay trở về thời tuổi thơ: uống sữa, ỉa đùn, đái dầm, gạt bạn, dụ ăn v.v..

  Cái màn chưng quả hình lên rồi hỏi: nâng lên hay hạ xuống? 

  Cách lập luận lèm bèm nước đôi, nhạo Sâm Lại rồi khi bị Dì Bựa vả alô lại giãy nảy lên chối bai bải: bớ làng xóm ơi, nó nhét cứt miệng anh, nó vu cho anh … Hài vãi!
 36. #43 by Gia_lamcam on 2010/10/26 - 21:29

  Cách lập luận lèm bèm nước đôi, nhạo Sâm Lại rồi khi bị Dì Bựa vả alô lại giãy nảy lên chối bai bải: bớ làng xóm ơi, nó nhét cứt miệng anh, nó vu cho anh … Hài vãi!@con La
  Mẹ, đúng là cha nầu con nấy!

 37. #44 by cuchuoiSG on 2010/10/26 - 21:39

  Dó là căn nhà ma nủitiếng nhất Lừa ever. Jờ là cả một bẩutàng to vãi dái. Quán bàn chánchê trong bài Bạch Thái Bưởi rùi mà cô @An hoàng thối dắm
  —————-
  Chó đéo ./ cụ bà nhà An hoàng.
  Anh đào bới cái link đó ra ở đây là để chi bộ hiểu được những người có hiểu biết về Phong thủy phân tích nguyên nhân nào khiến ngôi nhà ấy bị ma ám; chứ đéo ai chả biết các cô, dì đã vục thớt, vục mặt chán chê ở trong bài Bạch Thái Bưởi. Chưa banh mắt ra đọc mà đã nhảy đông đổng lên như ./ phải nước sôi í, đéo khác bọn hoạn quan tí nào.
  Mà nói thật, cái đầu dì cục bộ, bảo thủ bỏ mẹ, lại ưa nịnh nữa, thích được tung hô, đéo bao giờ nghe lời ngay thẳng thì có thoát Lừa cái dắm í; lại rơi vào vòng luẩn quẩn kiểu tướng cướp này thay tướng cướp khác thôi. Cấm cãi, còn léo nhéo nữa thì anh lại tọng kít vào đầy họng bây giờ.

 38. #46 by Cocacola on 2010/10/26 - 21:48

  Anh đào bới cái link đó ra ở đây là để chi bộ hiểu được những người có hiểu biết về Phong thủy phân tích nguyên nhân nào khiến ngôi nhà ấy bị ma ám @ SG banana


  An Hoang Trung Tuong

   13:33 26-10-2010

  Nhà dã có ma thì ông ma sẽ hông bâu jờ tự di chỗ khác trừ khi chính ổng muốn.


  Đấy, thằng thẳng đã nói dõ thế còn gì, ông ma đã thích ở thì có đập mẹ nó tuyền bộ cái nhà ra đất trống thì ông ổng vưỡn cứ ở, nói gì đến chuyện cất nhà theo phong thủy này nọ để ổng không ở!

  Truyền thuyết bẩu là cô hồn không vầu nhà được, nhưng trên thực tế, hehe, các cô cổ vưỡn đi ngang đi dọc quán xuyến việc trong nhà. 

  Mà còn quán xuyến tận tình, sai bảo xui khiến gia chủ làm nầy làm nọ giữ nhà nữa, hehe, kinh không? Trải nghiệm của anh đấy!

 39. #47 by Dom-dom on 2010/10/26 - 22:33

  Vào những năm năm mấy dân tình cả miền Bắc lũ lượt kéo nhau về Phòng để lên tàu há mồm đi Nam thì Ma Anh được CS đánh vào để vận động bà con ở lại. Vì thế anh đc sinh ra ở Phòng. Lúc anh sinh ra, thấy bảo da trắng mắt sâu, tóc nâu lất phất, mà Pa Anh lại ko xuất hiện vì lí do bí mật, nên mọi ng cứ thầm thì hỏi nhau vì tưởng Anh con rơi của khoai tây.
  Mang tiếng sinh ở Phòng, nhưng Anh đến Phòng lần đầu tiên là vào năm tám mấy, vì vụ đi lĩnh hàng tàu biển Nga ngố. Phòng những năm ấy trong cảm giác của Anh cũng nghèo nàn tất tả như mọi mọi TP khác của Lừa, chỉ có vòi xiền thì rất công khai chả úp mở gì. Lần đầu tiên đến nơi mà mình cất tiếng khóc oe oe quả cũng hơi bùi ngùi.

 40. #49 by Đại Tướng xìtin on 2010/10/27 - 01:00

  Ơ thế các cô hackers nhà cô vưỡn chưa biết KOA nằm dâu à?

  Hehe thế mà Zì cứ tưởng các cô biết rùi.@TT


  Biết hay không biết là do muốn hay chưa muốn.& cả phá hay chưa phá cũng thế. Hiểu hok anh củ(!) ợ.hehe. 
  Rảnh đéo đâu mà cứ đi chăm chăm xem a làm zi` ở đâu mà phá p-hách. Vầu đây chém gió, chưởi nhau là hết mẹ tgian dồi.hihi