XÓM THỐI (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Hoàng Tuấn Dũng là nhóm viên Văn Bựa.

Trung Tướng giớithiệu một tácphẩm cô cổ đặng thayđủi khôngkhí Bựa Mần Xiền sôisục sôisục.

XÓM THỐI

*Truyện ngắn by Hoàng Tuấn Dũng*

Xóm Thối là địadanh đáng thamquan nhất của Thànhphố Các Nhânvật ta sắp gặp. Bởi lý gì? Mời nghe dõi.

Cưdân đầutiên của Xóm Thối là Tổ họ Lê, nguyên tên ghi trong bia thờ là Lê Ban, chả rõ có phải tên thật không.

Nên nhắc điều này, vì các nhà-làm-sử vẫn chưa nhấttrí hai vấnđề:

1. Lê Ban giới nam hay giới nữ?

2. Lê Ban lập Xóm Thối (Ấp Thối, Làng Thối) tự baogiờ?

Các nhà-làm-sử già khẳngđịnh Lê Ban là nữ, lập Xóm từ năm 102 (Không Ngàn Một Trăm Lẻ Hai), dựa trên truyềnthuyết, cadao, hòvè.

Các nhà-làm-sử trẻ phảnbác dựa trên luậncứ:

1. Tượng thờ Lê Ban ngực lép, có ria mép, hai bên ngự hai hầunữ. Lê Ban phải là nam.

2. Cây đa cạnh lăng Lê Ban 2500 tuổi. Lê Ban phải cũ hơn nó. Bởi đa là giống cây thiêng, người trồng mới mọc, chim muông hổ báo chỉ gieo được tầmcỡ si trở xuống, như khoailang, dưahấu.

Sử cãi nhau nhiều, và còn cãi nữa. Nhưng thôi, đàng nào khẩu Họ Lê cũng chiếm số chính ở Xóm. Mặt khác, đám sửsách cả trẻ lẫn già nói trên đã nhấttrí Xóm Thối là Lỗ Đẻ Thànhphố. Điểm này đáng tựhào rồi.

Xóm Thối đã vài lần thay tên: Tiểukhu An Nguyên, Phường Lê Ban.. Tên nào cũng hay, nhưng dân Xóm không ưa lối bángbổ tổtiên mức đó. Giờ đến Xóm hỏi ngách X ngõ Y Phường Lê Ban chắc sẽ bị trỏ ra dãy vệsinh côngcộng. Bôlão Xóm bảo Thối là tên vợ hoặc chồng hoặc con cả Cụ Tổ.

Xóm Thối có những tiệmăn với đủ món xuyên đêm, từ Sâm Lình Dê, Lê Cậng Khỉ caocấp, tới Lợi Trâu Nướng, Mũi Chó Hầm bìnhdân.

Xóm Thối có những hội Bàn Lá, Tẩu Tôm, Xóc Đĩa kinhniên, khiến lắm cha dulạc Anh Quốc Pháp Quốc còn viết thư hỏithăm hay gởi Bài Tây về tặng.

Xóm Thối có những Phòng Trà mêly, vídụ Lan Chiêu Quán, chốn tiêudao thimộng của những vị biết tìm khácbiệt.

Tấtnhiên, Xóm Thối có nơi phụng Phật và tộcthánh Lê Ban: Chùa Họa.

Và Xóm Thối có những chuyện buồn.

XÓM THỐI (I)
CHỈ BÁN KIỆT TÁC

Cách nay chưa lâu, dân Xóm ít ai nhớ lão Sửu. Một tay già dở nết không thấy mặt bảy tám năm trời chẳng đáng bậntâm hơn con mèo què cóthể bẫy về đánh nồi Rựa Mận.

Lão Sửu từng là kho truyện của Xóm những tối rách việc. Truyện lão như đào lên từ nền đất hai ngàn năm. Lão phán chỗ có giếng đá Tổ. Lão tả những vụ cướp đồng đen trong Chùa Họa. Lão vẽ sơđồ hầm trốn lính thời Thế Chiến..

Lão Sửu không vợ con. Họ chết hay bỏ lão đi không ai rành.

Lão có nghề kiếm sống: Chạm những con tượng gỗ nhiều màu. Tượng lão đẹp vôngần, mỗi con mỗi vẻ.

Sảnphẩm lão bán không chạy, chúng quá đắt.

Lão gạ bán cho trẻcon Xóm, chả đứa bé nào dạidột đổi mười bữa xôi sáng lấy Ông Hộ Pháp đao xanh mão đỏ.

Lão mang gạ bán cho khách viếng Chùa Họa.

Ai chẳng biết hồi chục năm về trước khách vãn chùa đông vắng? Rặt giàlàng gầy ốm mắt dài lệ tưởng một thuở xaxăm rước kiệu Bà trảy Hội, xin lộc Cô ăn dưới gốc lan vàng.

Những già ấy mua tượng lão Sửu vì điều nhânđức mót nơi cổng Phật.

Lão Sửu là kẻ bán hàng khéoléo. Lão nói, “Bẩm Cụ, Cụ đón một Ông đặt đầu giường-hộp, ngó một lần, nhớ nước Phật trên Giời” (*).

Khách nói, “Hàng bác thật đẹp, tôi một con”.

Lão Sửu lại nói, “Cụ đón thêm Ông nữa cho các cháu ở nhà?”.

Khách trảlời, “Đẹp quá, trẻ nghịch phí đi”.

Có thời, lão Sửu tập chế những con tượng xấu. Nhưng chế xong chưa nhấc khỏi giá sơn, lão đã đập nát.

Lão nói, “Nghĩ Ông Tượng mình đứng cạnh con tòhe mà xâyxẩm”.

Ngườita bảo, đói chết mẹ, sĩdiện.

***

Lão Sửu bỏ Xóm. Một đôi vợchồng tuổi mười bảy mười tám tiếpquản cái gậm lều của lão.

Tới kỳ ta chăm Lễ Bái.

Người nhớ lão Sửu bảo, khổ lão Sửu chả còn đây bán tượng. Bọn nhãi giờ quẳng đống tiền mua mấy cái vòng xương.

Người lại bảo, hàng Tây Tàu làm bằng máy đầy, vừa đẹp vừa rẻ, lão cạnhtranh sao nổi.

Người khác bảo, lão ănmày trong Sế Công, đáng kiếp.

***

Gần Tết năm rồi, bỗngdưng lão Sửu về Xóm.

Phổngphao, béotốt, lão mặc áo len ghi ngoài sơmi cổ cứng, thắt càvạt, thật trẻ so tuổi lão bảy mươi.

Lão tậu một nhà to đầu Xóm, thuê chục thằng choaichoai về đẽo đục suốt ngày.

Lão vẫn hành nghề của lão. Tây, Kiều vào ra nhộnnhịp.

Lão kể lão langbạt xó hè nách chợ hai năm, nhưng chưa baogiờ chịu làm thứ đồchơi kiểu ngựa bìa chân dây thép.

Lão nói, “Chỉ Bán Kiệt Tác”.

XÓM THỐI (II)
PHÁO RAN MÙA CƯỚI

Từ đận lão Sửu về Xóm và được vìnể, dân Xóm bày tục mới: Mâm Trầu Ăn Hỏi của thanhniên Xóm phải có Tượng Lão Sửu (**).

Con tượng đặt chạm trước cả tháng, kíchcỡ chai sâmbanh, bôi đủ năm màu đỏ xanh vàng đen trắng. Mốt hiệnnay là tượng Ông Lộc.

Riêng Ăn Hỏi của thằng Hạng chơi con tượng khác thường: Một tay trai áodài khănxếp cưỡi ngỗng vàng xách chùm cau đỏ, giá hai chiếc xeđạp Tàu.

(Dừng bốt câu vìu)

(Hải Phòng 1992)

***

Chúthích by An Hoàng Trung Tướng:

(*) Giường Hộp: Giường ngủ thịnhhành của Lừa 198x.

(**) Ăn Hỏi: Một côngđoạn quantrọng trong chuỗi nghithức cướicheo của Lừa.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Giớithiệu: (Giới thiệu).
– Tácphẩm: (Tác phẩm).
– Thayđủi: (Thay đủi).
– Khôngkhí: (Không khí).
– Sôisục: (Sôi sục).
– Địadanh: (Địa danh).
– Thamquan: (Tham quan).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Nhânvật: (Nhân vật).
– Cưdân: (Cư dân).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Nhấttrí: (Nhất trí).
– Vấnđề: (Vấn đề).
– Baogiờ: (Bao giờ).
– Khẳngđịnh: (Khẳng định).
– Truyềnthuyết: (Truyền thuyết).
– Cadao: (Ca dao).
– Hòvè: (Hò vè).
– Phảnbác: (Phản bác).
– Luậncứ: (Luận cứ).
– Hầunữ: (Hầu nữ).
– Tầmcỡ: (Tầm cỡ).
– Khoailang: (Khoai lang).
– Dưahấu: (Dưa hấu).
– Sửsách: (Sử sách).
– Nhấttrí: (Nhất trí).
– Tựhào: (Tự hào).
– Tiểukhu: (Tiểu khu).
– Bángbổ: (Báng bổ).
– Tổtiên: (Tổ tiên).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Côngcộng: (Công cộng).
– Bôlão: (Bô lão).
– Tiệmăn: (Tiệm ăn).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Bìnhdân: (Bình dân).
– Kinhniên: (Kinh niên).
– Dulạc: (Du lạc).
– Hỏithăm: (Hỏi thăm).
– Mêly: (Mê ly).
– Vídụ: (Ví dụ).
– Tiêudao: (Tiêu dao).
– Thimộng: (Thi mộng).
– Khácbiệt: (Khác biệt).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Tộcthánh: (Tộc thánh).
– Bậntâm: (Bận tâm).
– Cóthể: (Có thể).
– Sơđồ: (Sơ đồ).
– Vôngần: (Vô ngần).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Trẻcon: (Trẻ con).
– Dạidột: (Dại dột).
– Giàlàng: (Già làng).
– Xaxăm: (Xa xăm).
– Nhânđức: (Nhân đức).
– Khéoléo: (Khéo léo).
– Trảlời: (Trả lời).
– Tòhe: (Tò he).
– Xâyxẩm: (Xây xẩm).
– Ngườita: (Người ta).
– Sĩdiện: (Sĩ diện).
– Vợchồng: (Vợ chồng).
– Tiếpquản: (Tiếp quản).
– Cạnhtranh: (Cạnh tranh).
– Ănmày: (Ăn mày).
– Bỗngdưng: (Bỗng dưng).
– Phổngphao: (Phổng phao).
– Béotốt: (Béo tốt).
– Sơmi: (Sơ-mi).
– Càvạt: (Cà-vạt).
– Choaichoai: (Choai choai).
– Nhộnnhịp: (Nhộn nhịp).
– Langbạt: (Lang bạt).
– Baogiờ: (Bao giờ).
– Đồchơi: (Đồ chơi).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Kíchcỡ: (Kích cỡ).
– Sâmbanh: (Sâm-banh).
– Hiệnnay: (Hiện nay).
– Áodài: (Áo dài).
– Khănxếp: (Khăn xếp).
– Xeđạp: (Xe đạp).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Nghithức: (Nghi thức).
– Cướicheo: (Cưới cheo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Nhà-làm-sử: (Nhà làm sử).
Giường-hộp: (Giường hộp).

*** 1. #1 by Dragonfly on 2010/10/26 - 09:57

  Thế mà bọn kia cũng đéo làm gì được anh giai ý.@ Shi

  —————————
  Shi biết đặc tính chiến đấu của dân Phòng là gì không? Là điếu có đội ai trên đầu mình. Mà anh nào càng gấu thì càng dễ bị phang vì bọn tin tin sau này nó muốn lấy số má là phải phang mấy anh có tiếng đã. Kiểu như anh ấy,nhảy 1 phát vào Bựa Quán là đá ngay vào dái Quán Chủ lấy số má he he. Mà em nếu làm việc chung với dân Phòng thì nên nhẹ nhàng em đẩy xe hàng nhé. Điếu đối đầu, dân Phòng cứ bế tắc trong công việc là hay nghĩ đến xử nhau bằng Hắc-Xủi. Em đọc báo thấy mấy em gái xinh tươi ở HP ăn học tử tế làm tại HN đó. Không hợp ý cái là thịt lãnh đạo lun hê hê. Cứ học ngay từ vợ em mà ra em ợ.
 2. #2 by Cathnga on 2010/10/26 - 10:30

  @ Sĩ Già: Vào quán mà hông thèm hỏi thăm em Nga một câu hở hở??? Ai trước đây ngưỡng mộ em Nga nhứt nhở nhở ??? Ôi!!! đàn ông bạc tình!!!!

 3. #3 by Cathnga on 2010/10/26 - 10:34

  Cả tên Chuồn kia nữa, em hận mình rùi!!!!!

 4. #4 by Kakashi on 2010/10/26 - 10:44

  @anh Lài: Con vợ em tuy không dữ dằn nhưng mà cũng đéo hiền dịu theo kiểu cam chịu. Em nói 1 câu nó cũng phải bật lại tanh tách 1 câu, trừ khi mình nói đúng quá nó không bắt bẻ được gì. nên ở nhà em đéo bao giờ thấy tẻ nhạt vì lúc nào cũng có thể cãi nhau được. Vui phết.

 5. #5 by Phá Điền on 2010/10/26 - 10:45

  Ôi địtmẹ, vậtvã với món VC++.
  Lão Bựa ới ời…
  Giờ chơi VB6 hay .NET nhở.
  Quả KhoaDauKey là VB6. trước chơi C#. chạy ngon. sau chiển sang VB6.
  Quả Hán Nôm tên Phá Điền định chơi VC++ dưng vậtvã mẹ. hehe.

 6. #6 by Dragonfly on 2010/10/26 - 10:46

  Cả tên Chuồn kia nữa, em hận mình rùi!!!!!@ Tiên Nữ Xinh Tươi

  —————
  Anh đơi ,anh đơi. Cho anh xin lỗi em dù anh biết anh không có lỗi zề
 7. #7 by Dragonfly on 2010/10/26 - 10:52

  ở nhà em đéo bao giờ thấy tẻ nhạt vì lúc nào cũng có thể cãi nhau được. Vui phết. @ Shi

  ————–
  Gái Phòng nói chuyện hơi ngọc thô tý nhưng có thể đỡ đạn thay chồng con đấy còn 1 bát gạo cũng tát. Chúc em hạnh phúc
 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 11:10

  Zì dây Dì dây sư bố các cô.

  Hehe các cô nhìn thấy Bắp Ngô chưa sư bố các cô. Bên ngoài còn xinh hơn thế nhiều.

  Bài treo một ngày mà déo thấy cưzân Xóm Thối nầu vầu bàntán nhở. Có nhõn cô Lài là Phòng Zạt biết tídỉnh ngoài lề, còn em Gô thì hehe thơngây zạikhờ biết jì dâu.

  Cô tácjả triện nầy từng zẫn Zì gặp Lão Sửu. Năm nẳm lão lảo tầm 73-74 zưng vưỡn fongdộ cực, quần bò áo fông các cái ngonngẻ. Con vện trẻ tinh.

  Về sau lão lảo mần hàng xuất cho Tây Tầu, kiếm cũng tốt, thuê cái xưởng gần cung thiếunhi ý. Lâu lắm chả gặp lại déo biết jờ thế nầu rùi.

 9. #9 by Dragonfly on 2010/10/26 - 11:16

  Bài treo một ngày mà déo thấy cưzân Xóm Thối nầu vầu bàntán nhở. Có nhõn cô Lài là Phòng Zạt biết tídỉnh ngoài lề@TT

  —————-
  Nói thật là nhà anh phố Tây Dì ợ. Nên anh không rõ lắm Xóm Thối nhà Dì nên không dám bốc phét. Dì biết cứ biên đê ,sai anh chửi cho nhức óc,lang ben bẹn chứ đừng nói mát lồng lộng
 10. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 11:16

  @Cô Phá Diền

  VB6 có từ 199x và déo dược support nữa, vợt nó qua dot Net di cô. Mà mần keyboard thì Zì ngĩ fải xài VC++ chứ nhở? Còn trên mạng thì cứ wysiwyg mà chơi thui. Cái nầy thamkhảo cô Tìu mới em Hê chứ Zì chém jó là chính hehe.

  VC++ thì cô cứ vầu SourceForge mà xin một cái Open suộc về môngmá chứ biên từ dầu thì tới bâu jờ bâu jờ.

 11. #12 by Dragonfly on 2010/10/26 - 11:19

  Nếu Dì biết quán rượu A-Sần thì nói chuyện với anh nhé. Đitmẹ anh là khách hàng chung thủy ở đới nhẽ hơn cả Bựa Quán.

 12. #13 by Dragonfly on 2010/10/26 - 11:22

  Đờ Com Mẹc Dì ợ. Chịu khó lên Panoramio ở Google earth là thấy nhà anh đới. Thuộc thành phần da đình có điều kiện đới. dì cứ liệu hồn phát hành cổ cánh là anh mua đứt đới..he he

 13. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 11:26

  Quanh dây có cô nầu chiên biên game flash hông ta?

  Ở thủdô Asinero, các cô sẽ bắtdầu bằng các trò game flash tỉn nhau ăn xiền.

  Các côngzân Asinero sẽ có quyền mời khách anywhere về tỉthí. Mỗi bên phải dặt cọc xiền cácược bằng Kad.

  Bên nầu thắng thì xiền cọc hai bên sẽ tựdộng chiển về tàikhoản nó. Nhà cái sẽ thu 7% thuế mới côngzân và 10% mới zân ngoại.

  Khi có nhiều xiền Kad và muốn rút về (Paypal), các cô phải nạp thuế thunhập, cũng ở mức 7% mới côngzân và 10% mới zân ngoại.

  Các mức thuế nói trên tùy thờidiểm cóthể thaydổi căncứ dịnhhướng của Hoàngdế, tức là Zì thối của các cô dây.

  • #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 11:29

   Cácô liuý là history sẽ không dược lưulại trên mạng, vì chủtrương của Zì là xóa sạch xóa sạch déo dể gì cho các bạn hacker hehe.

   Chơi xong là phủi dít dứng zậy cầm xiền về.

 14. #16 by Dragonfly on 2010/10/26 - 11:34

  Dịtmẹ cô ở De Công Mẹc thì biết Long Sứt hông ta?@ TT

  ——————–
  Sứt mẻ anh điếu chơi.anh đàng hoàng tuyền chơi với người lành lặn. Gần đó có Hải Gián buôn xe Steed,Rebel,Shadow… vưn vưn hồi xưa lên tý nữa có nhà Sơn TV, lùi sang ngang có nhà Nam Kính Coong đá bóng, tiến lên tẹo Nhà Lan Tạ chạy xuống dưới có nhà Cường Nghiện. Nói nhanh cho nó vuông, nhà anh gần sân kho nhà hát lớn ( Bãi Bằng). Yêu anh hay sao mừ hỏi kỹ thế hử ?nhẽ bóng kín phỏng?
  • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 11:42

   Biết tận Nam Kính Coong, Cường Ngiện, Lan Tạ thì chắcchắn Lài jàhói lắm rùi, mà cũng dã lâu lắm déo về Phòng rùi.

   Hehe Zì là Zì gét bọn jàhói zãman luôn dấy. Nhìn gương Cẩm Hói ý.

 15. #18 by mit.annam on 2010/10/26 - 11:35

  Không bít pa ma Mít người Bắc ở đâu@ Chuồn Chuồn

  Cả hai sinh tại HN.  Ma Mít ở phố tây đường Lý gì Kiệt.  Pa Mít ở phố mang tên chồng Vua Bà…hehehe

  Bà lão HN lưu lạc đến HP cũng giống bà nội, bà ngoại Mít lưu lạc sang tận Cali.  Cho tới chết chưa hề đặt chân trở lại HN.  Không biết Mít có sẽ giống thế không ta?!  Mít đi khỏi SG trên 25 năm rùi đó.  Ui sến quá sến!!!

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 11:45

   Thi Sách là fố của zân Lừa tríthức trungliu, jống mấy fố chỗ Mai Hắc Dế Triệu Việt Vương nầy kia.

   Còn Lý Kiệt là fố Tây Xịn & Lừa Gộc, tầmcỡ zanhja vọngtộc luậtsư bácsĩ rùi.

 16. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 11:37

  Cẩm Hói cứ azua bầydàn chưởi cô Sâm Lại jống bọn tintin là sâu là sâu?

  Mẹ cô cổ có phải là Zì déo dâu mà biết tất mọi thứ dược? Dòihỏi cổ jỏi tiếng Mẽo thì khó như ăn hai bát fân bò.

  Tinhiên cô Sâm có cái zở là dã déo biết nói lại còn nhỡ tay zí míc vầu loa, thế là âmthanh nó vọng khắp hoàncầu hehe dến Cẩm Hói cũng nghe dược.

  Zì nghĩ bị dủn vầu tìnhthế như cô Sâm thì ứngdối live thế cũng là ngon rùi ngon rùi.

  Sởzĩ cô Sâm mần MC quả ý là vì chị cô cổ, cô Sinh Lại, là sếp cục Diệnảnh.

  Cô Sinh mới gọi là chết cười. Zì từng dẫn cổ sang trường quay Hoành Diếm bên Tầu hehe, chết cười.

 17. #21 by Dragonfly on 2010/10/26 - 11:48

  Zì nghĩ bị dủn vầu tìnhthế như cô Sâm thì ứngdối live thế cũng là ngon rùi ngon rùi.
  Sởzĩ cô Sâm mần MC quả ý là vì chị cô cổ, cô Sinh Lại, là sếp cục Diệnảnh.@TT

  —————–
  Dơ mặt lìn mà còn kêu ngon. Biết thì lắp bắp không biết thì ngậm quặc mà nghe. Mang tiếng cả họ hàng hang hốc. Lại còn chua thêm ” Tổ được biết qua báo đài…” này nọ. Nói đúng ra phải kiếm mấy em MC was born ở nước ngoài như Jen Phạm hoặc chí ít cũng như em Hoa Hậu gì con anh ngoại giao học Thụy Sỹ ấy. Chứ lôi em ảo thuật “nhà nhúng vàng” đi cũng dịch điếu.
  • #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 12:51

   Em Jeny cho di zịch thử mấy lần rùi déo zịch dược hehe. Em ẻm bị hỏng tiếng Lừa cô ạ.

 18. #23 by liutiu on 2010/10/26 - 11:49

  @ Dì: Nhântiện Dì thayđổi lối gõ, phổbiến quả cảitạo phụâm tiếng Lừa đi. Trên mạng có nhiều bàntán nhưng chưa có phươngpháp nào được phổbiến rộngrãi.
  @ Điền: Bigiờ mà còn dùng VB6 à?

  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 11:54

   Từtừ cho chúng nó quen mới từ zính dã cô ơi. Cảitạo phụâm thì phải dể zânzần vì trông chưa quen dược ngay.

 19. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 11:51

  Bữa bửa chở Bắp Ngô xuống Phòng jữa dêm khuyakhoắt mưa jó bítbùng, Zì dưa Bắp Ngô tới thăm quả nhà ma trong Chiện Ma No1.

  Mẹ bâu nhiêu năm nay nó vưỡn thế. Thậmchí cái cửa ra bancông trên tầng ba vưỡn mở hé theo dúng cái góc nó mở cách nay 20 năm.

  Hehe Bắp Ngô run bầnbật bầnbật.

  Quanh dây có tên nầu biết quả nhà dó hông ta?

 20. #26 by Dragonfly on 2010/10/26 - 11:53

  Hehe Zì là Zì gét bọn jàhói zãman luôn dấy. Nhìn gương Cẩm Hói ý.@ TT

  —————–
  Anh nói anh gần nhà bọn ý chứ anh già như thế đâu.

  Đừng ghét. Nhà Pa Ma anh vưỡn đó. Chỉ có anh lang bạt kỳ hồ điếu chấp. Khi nào anh rửa tay gác kiếm mới Dì xuống HP làm bạn đối ẩm với anh.
 21. #27 by Dragonfly on 2010/10/26 - 11:56

  Quanh dây có tên nầu biết quả nhà dó hông ta?@ TT

  —————
  Hồi năm 1979 nghe đâu mấy bô lão được phân mà cũng điếu dám vầu. Mà sợ điếu, Nghĩa Trang Liệt Sỹ ở vườn hoa Dái Ngựa còn di chuyển được về vườn hoa An Biên nữa là cái nhà.
 22. #28 by Gia_lamcam on 2010/10/26 - 11:58

  Nhắn tin: Mời các em Rô Xinh Yêu mới cả Nga Ngố Xinh Yêu qua bên nhà anh bàn chiện nghiêm chỉnh, dứt điểm.
  Lồng chí nầu hông liên can, hông nhất thiết ghé qua.

 23. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 12:00

  @Em Mít

  Nhà Cát Tường cách nay chục năm Zì vưỡn thấy zưới Phòng, zưng lâu nay hông qua chỗ dó nên chả biết còn hông.

  Tầmcỡ Cát Tường mà không gặp dạihọa Ông Cụ, thì khôngkhéo jờ có tiếng khắp Á Châu rùi.

  Ngay cả zân Saigon trước 1975 cũng không có chiênja thờitrang tầm dó.

 24. #30 by Dragonfly on 2010/10/26 - 12:01

  Không biết Mít có sẽ giống thế không ta?!  Mít đi khỏi SG trên 25 năm rùi đó.  Ui sến quá sến!!!@ Mít

  ————
  Tình cảm thường hay ướt át. Sến mới là chân thành. Em thu xếp về asap. Anh sẽ cưỡi cánh buồm đỏ đến đón em tại airport, bên cạnh anh sẽ có 1 tiểu đồng cắp tráp đi theo mà hỗn danh của y Chi Bộ thường hay gọi là Dì Bựa.
 25. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 12:03

  @Cô Lài

  Ngĩatrang chiển dược vì nó là của Không Ai Sất, chứ cái nhà kia là của Ông Nầu Dó, có mà zám vầu cái buồi.

  Tinhiên, thithoảng vưỡn có người ngủ ở nhà dó, thế mới hay. Mời các cô dọc hết Chiện Ma No1 sẽ rõ tại dâu tại dâu.

 26. #33 by Gia_lamcam on 2010/10/26 - 12:05

  Cẩm Hói cứ azua bầydàn chưởi cô Sâm Lại jống bọn tintin là sâu là sâu?
  Hehe Zì là Zì gét bọn jàhói zãman luôn dấy. Nhìn gương Cẩm Hói ý.@Ma Xó Cổ Nhuế Bán Mắm Tôm
  Sư bố tên Ma Xó nhá.
  Anh mượn chiện hài của bạn Sâm Lại nói chiện cho nó hài, chứ anh bầy đàn chưởi bạn í mần điếu?
  Bạn í lói chiện ziên phết í chứ.
  Ma Xó chuyên cái trò si diễn, điếu thấy ngượng trước bàn dân thiên hạ à?
  Điếu biết đọc à?
  Dân Cổ Nhuế ngu điếu chịu được.
  Ghét anh thì ăn phuồi anh à?

 27. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 12:11

  Hiện ở Phòng dọc các con phố Tầu như Quang Trung, Phan Bội Châu, và dặcbiệt Lý Thường Kiệt & Tam Bạc, còn rất rất nhiều nhà ma.

  Tên nầu liềuliều thì cứ nhẩy vầu mà ở, déo mất xiềnnong jì cả. Một tên bạn Zì cũng dã ở như thế mấy chục năm. Thấy ma liêntục liêntục, zưng mà xiền déo có thì biết làm sâu. Bijờ tển chiển rùi.

  Bọn Lừa kháo nhau các căn nhà dó dều bị Tầu yểm bùa trước khi bị Lừa duổi năm 1978.

  Dơnjản thời dó nhà của Lừa thì hông gắn bùachú jì cả, chỉ có nhà Tầu là bùa zán khắp chỗ, vầu chơi mà vãi dái. Nên cứ có nhà nầu mà chẳng có ai ở thì dều bị coi là có ma.

 28. #35 by Dragonfly on 2010/10/26 - 12:12

  Mời các cô dọc hết Chiện Ma No1 sẽ rõ tại dâu tại dâu.@TT

  ————————-
  Đọc chiện Zì tức zái bỏ mịa. Tuyền chơi kiểu bế tinh đợi nứng. Còn nợ nhưn dưn mấy chiện chưa có ending. Sư bố Zì tính làm tiền Chi Bộ nữa chứ zề. In sách khẩn trương anh ủng hộ 3 quyển.
  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 12:22

   Hehe Zì quảngcấu ngon hông? Dịtmẹ jai Phòng mà đéo đọc các Chiện Ma thì có buồi gì chiện mà đong gái.

 29. #37 by Dragonfly on 2010/10/26 - 12:16

  Bọn Lừa kháo nhau các căn nhà dó dều bị Tầu yểm bùa trước khi bị Lừa duổi năm 1978.@ TT

  —-
  Địtmẹ Zì nói anh mới nhớ ra. Hổi hổi 1979 có nhà Tàu Khựa nó đi thế điếu nầu mà quên ít vàng có khoảng nhõn gần 100 que. Có cu con tin tin bạn anh bắt được đem nộp Công-Ngốn được khen sướng vãi. Sau bị cả phố tổng sỉ vả thì phẩy. Hài vãi
  • #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 12:24

   Thời thởi Lừa tiếpquản fố Tầu thì hầunhư thằng déo nầu cũng nhặt dược thứ nầy thứ khác.

 30. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 12:20

  Hồi Zì mới Tây về lănlộn ở Phòng, thì Túc Gù mà Lài nhắc nẫy vưỡn mần huấnluyệnviên dội Cảng HP. Chắc jờ tển cũng ngoại 80 rùi, thăngthiên mẹ rùi.

  Túc Gù chơi banh nủitiếng trước cả thời Dức Zi, Công Khoèo, Việt Hói, và trước dám Ba Dẻn, Long Tây rất rất lâu.

  Túc Gù chơi banh mới Zì sợ nhất là bị Zì qua háng, tức là xỏ banh jữa hai chân nàng. Thuậtngữ “qua háng” xuấthiện vầu thờikỳ dó.

 31. #40 by Hoàng Việt on 2010/10/26 - 12:28

  An Hoang Trung Tuong Cách đây 9 phút 

  Ngĩatrang chiển dược vì nó là của Không Ai Sất, chứ cái nhà kia là của Ông Nầu Dó, có mà zám vầu cái buồi

  …..

  hà há tên Bựa Nâng cấp chữ Việt mà kô thông báo cho chị bộ nhá há há 

 32. #42 by Dragonfly on 2010/10/26 - 12:29

  Zì qua háng, tức là xỏ banh jữa hai chân nàng. Thuậtngữ “qua háng” xuấthiện vầu thờikỳ dó.@ TT

  —————————–

  Zì biết La-To Cơ không? Chạy như chó tuột xích khỏe vãi mà vụng. Hồi đó bãi Bonal chưa thành vườn hoa như bây zờ. Ở HP có mấy bãi Cảng bãi Máy Tơ đi xem đá phủi và nghe thiên hạ bốc phét cũng vui vãi. Có cha bán nước ở bãi Cảng nói chuyện thì thôi zồi. Quang Huy & Xuân Tùng điếu lại được về độ hóm và độ hiểu .
 33. #43 by Già Không Đều on 2010/10/26 - 12:31

  Hè lố chi bộ! Đang râm rang văn nghệ văn gừng về Hải Pháng hử! Cho anh làm chân ăn theo nói leo nghe lén zới được hông? Mấy chuyện xưa quá Anh hông gành ha ha!

   

  Ấn tượng còn lại trong Anh đối với HP là :

  1 – Bánh đa HP ăn liên tục hằng đêm suốt một tuần trước Cung Việt Tiệp. Biết và thích ăn bánh đa từ đấy.

  2 – Bề bề tươi Đồ Sơn ngon bổ gẽ, té ra là con tôm tít.

  3 – Gái Hải Phòng chân dài miên man( chắc do ăn hải sản nhiều hơn vùng khác,chứ như Mường Mán lùn tịt không ah) , lúc nào cũng “iêm bẩu iêm bẩu”, rất chăm sóc bản thân, cả tuần Anh đi ra đi zô ngang cái phòng tập Arobic ở Cung Việt Tiệp mãi không chán, nhìn nhức cả mắt , kg hổ danh xứ của hoa hậu người mẫu

  4 – Cái Nhà Thuyền trên đường ra Đồ Sơn lần đầu tiên khánh thành đông như kiến, hoành tráng chưa từng thấy, dân Thủy Nguyên , Kiến An đâu đâu xung quyanh bần nông tinh hoa kéo về ầm ầm từ tinh mơ để vào cửa công trình to nhất Thành phố Hoa Phượng Đỏ, giờ không biết nó thành cái nhà kho gì rồi, có cả cái siêu thị trên tầng 2 mà khách muốn đến Siêu thị thì..có xe bus đón từ trung tâm thành phố. Cả cái sân trượt cỏ đầu tiên ở Lừa cũng trong khu này .Một công trình xây 3 năm xài 1 tuần !

  5 – Quán mỳ quành thánh mới há cảo, mới sủi cảo cực ngon của người Gốc Hoa ngay trên phố Mê Linh chéo chéo chỗ trường Ngô Quyền có 2 em diễn viên lứa đầu tiên xứ Lừa đóng cảnh xxx.

  6 – Dãy tiệm hớt tóc kiêm tư vấn sinh đẻ có kế hoạch và phòng chống AIDS kèm tặng baocaosu Cô 5 rất độc đáo và duy nhất ở Lừa,trông chuyên nghiệp và nhân văn phết.

  Nhớ ra có nhiêu đó thôi !

 34. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 12:34

  Túc Gù zẫn dội Cảng HP chơi rất hay, zưng déo bâujờ vôdịch Bắc Lừa dược. Lúc nầu cũng chỉ có Thể Công mới Cam Hà Nội vôdịch, không thì Dườngsắt, Bưudiện.

  Hải Phòng chơi banh hay có tiếng từ thời Fáp. Các ông sao lừnglẫy nhất Thiêndàng dều zân Phòng: Túc Gù, Việt Hói, Công Khoèo, Hùng Xồm, Dức Zi, Thư Bò, Nam Kínhcoong, Kim Vổ..

  Zưng déo bâujờ vôdịch Bắc Lừa nủi hehe.

  Bọn Phòng cú lắm tuyền bẩu Zì chúng mài ăn may chứ tài jỏi ./ jì. Mãi nhiều năm sâu Zì mới bẩu bỏn, dịtmẹ tụi mài ngu lắm, bóngbanh cũng như quốchội thôi, cơcấu hết cả rùi, chúng mài có vôdịch dược cái buồi ý mà mơ.

  Khi nge Zì nói diều ý, thì Túc Gù bỏ dội banh Cảng HP vượt biên sang Nhựt chiên ngề ăncắp dồ siêuthị rùi ship về Phòng bán cho Lài Dồn hehe.

 35. #46 by Phá Điền on 2010/10/26 - 12:34

  @ Điền: Bigiờ mà còn dùng VB6 à?@liutiu
  tên Phá Điền khoái .NET cơ. Dưng đéo có cách nầu chạy .NET ở dững chỗ đéo cài .NET nên phẩy lui về VB6 chớ.

 36. #47 by Dragonfly on 2010/10/26 - 12:36

  1. Chiện Ma thì có buồi gì chiện mà đong gái.
  2. ————————-
  Chiện Ma mà kể mùa đông trong ký túc xá nữ thì ối zời ơi…tổ sư sướng…hổi hổi anh tán gái HN điếu phải chỉ chiện ma còn bằng băng cát xét UDII ô xít cờ rôm thu từ đĩa CD ra nhế. Tuyền những bản như Stay, To night so cold, Tiket to ride vưn vưn nghe sướng nổi da gà.

 37. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 12:45

  @cô Lài

  Cơ Latô hay Latô Cơ là hạng liền em rùi. Cơ có tên ý vì cổ tuyền khoe cổ chơi dúng vịtrí của Latô (tên nầu ở Balan chắc biết cô nầy, một trong Tam Quái Balan 1974 Latô, Samắc, Zinki mà Zì dã kể trong loạt bài World Cup), zưng chơi hay hơn Latô hehe.

  Còn Nam Kínhcoong là bạn Zì, cổ con nhà tưbản gộc xaxưa từng bị Ông Cụ mần thịt sạchsẽ.

  Nam mang ních ý (Kínhcoong) vì cổ luôn ra sân tập banh trên một con xe (đạp) Peugeot có cả chuông. Lúc tới nơi bâu jờ cổ cũng nhấn cho nó kêu Kínhcoong Kínhcoong.

  Hehe cái chuông ý sau bị bố thằng Búa Tạ (dệtử của Zì dó) vặt mẹ mất rùi quẳng xuống sông Lấp cho bõ gét.

 38. #49 by binhnhat on 2010/10/26 - 12:49

  Tại sao Lừa không có những thương hiệu lớn.
  Sở trường của Lừa là làm ăn chụp giật. Chuyên buôn bán các loại  như gà rù, lợn chết… đại khái thế.
  Buôn bán theo kiểu bán hàng rong. Bán được rồi thì chạy cho mau, xóa cho hết dấu vết. Chứ mà thằng mua quay lại tìm thấy thì nó đánh cho bỏ mẹ. Nói chi đến thương hiệu.
  Lăn tăn đéo.

 39. #50 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/26 - 12:55

  Hehe các cô thấy Bắp Ngô xinh không thờitrang không sànhđiệu không trẻtrung không?

 40. #51 by mit.annam on 2010/10/26 - 13:03

  Ngay cả zân Saigon trước 1975 cũng không có chiênja thờitrang tầm dó.@ Zì

  Tự dưng sao Dì lại đổi thành Zì rùi…  SG thời Nam Lừa không có fashion designers, nhưng rất đông fashionistas.  Ma Mít mỗi lần có tiệc tùng hay vác catalogue đến tiệm Phúc Lợi, hạng nhất của SG thời thởi, để may những cái áo đầm dài dạ hội.  Mít cứ đứng lấp ló để nhìn…hehehe

 41. #53 by mit.annam on 2010/10/26 - 13:06

  Em thu xếp về asap@ Chuồn Chuồn
  Hơ hớ…nhớ đấy nhé

 42. #54 by mit.annam on 2010/10/26 - 13:14

  Chi bộ lại kể chiện ma dọa trẻ con đấy à?  Mít đã từng ở những căn nhà ma khét tiếng SG đây này.  Đêm đêm người làm đốt nhang đốt nến từ ngoài cổng vào tận nhà.  Bọn bỏn bảo nửa đêm cứ thấy bóng người đàn bà áo trắng đi xuống cầu thang.  Cả nhà Mít hông ai thấy, dưng bà vú, chị bếp, ông gác cửa đều thề như vậy…hehehe

 43. #56 by Dragonfly on 2010/10/26 - 13:14

  déo zịch dược hehe. Em ẻm bị hỏng tiếng Lừa cô ạ.@ TT

  —————–
  Có em zì làm ở VTV4 Vietnam Talk đấy. Sanh bển mà về nói tiếng Việt như zó. Mỗi tội không xinh lắm, duyên thoai.
  • #57 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 13:21

   Em ý thì tiếng Mẽo quá chuẩn rùi, mặt hơi cá sấu tí.

 44. #58 by Già Không Đều on 2010/10/26 - 13:16

  Hehe chiện 200x rùi hử (Bà Dì Già)

  Mấy Cô già góp chiện xưa thì Anh đéo già cũng phải góp chiện nay chứ !Anh có phải con nhà mặt phố Cát Dài Cát Cụt Hồ Sen đéo đâu, cũng đéo có chút giang hồ cỏ như trong máu mấy Cô nên lấy đâu ra chiện xưa hử! Tặng riêng Dì Già mới Mấy Cô Bần Nông Hải Pháng  hình 1 em gái Phòng xinh tươi ngoan hiền học giỏi con nhà gia giáo điển hình của mấy Cô nè !Cái này 7X nhế Dì Già, cấm cãi !


  • #59 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 13:22

   Em nầy mần trong ngành Diệnlực phải hông Già Dều?

 45. #60 by Dragonfly on 2010/10/26 - 13:18

  Hơ hớ…nhớ đấy nhé @ TT

  ————
  Anh hứa ,anh thề ,anh đảm bẩu. Nếu em muốn anh lobby cho em làm Em-Xi dưng phải nói zỏi tiếng Lừa như em đang viết.
 46. #61 by Dragonfly on 2010/10/26 - 13:24


  Còn Nam Kínhcoong là bạn Zì, cổ con nhà tưbản gộc xaxưa từng bị Ông Cụ mần thịt sạchsẽ.@ TT

  —————
  Cổ cũng cỡ 6 xịch rồi Zì, nổ vừa thôi. Biết ku con trai của cổ trông đẹp đẽ cao ráo trắng trẻo mừ cuối cùng cũng bóng, nhẩy bục giống ku con Bách Tôn Thất. Chán vật.
  • #62 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 13:31

   Ơ Zì bẩu cô Nam hông phải 6 xịch bâu jờ hử cô ./ kia? Túc Gù 8 xịch cũng bạn thân Zì đấy.

 47. #63 by Già Không Đều on 2010/10/26 - 13:25

  @Dì
  Đụ Má!Em làm diễn ziên điện ảnh một thời hoa đỏ đó cha nội,Trà Giang mà còn kể zô!

 48. #65 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/26 - 13:26

 49. #66 by mit.annam on 2010/10/26 - 13:28

  Tiếp chiện ma, một trong những căn nhà pa ma Mít xây trong SG từ 8x trở đi bỗng bị một hồn ma ám.  Gia đình sống trong nhà đó có 1 người con gái chết trên biển.  Hồn cô cổ quay trở về nhà cũ và quậy tưng bừng đến nỗi không ai dám ở đó qua đêm.  Chủ nhà bán đi cho người khác, tình trạng không thay đổi, mặc kệ cúng kiếng thầy phù thủy vươn vươn  Sang tay vài lần tới chủ bây giờ phải dùng căn nhà này làm office chứ không dám ở trong.  Kinh chưa?!

  • #67 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 13:33

   Nhà dã có ma thì ông ma sẽ hông bâu jờ tự di chỗ khác trừ khi chính ổng muốn.

 50. #68 by Dragonfly on 2010/10/26 - 13:31

  Sang tay vài lần tới chủ bây giờ phải dùng căn nhà này làm office chứ không dám ở trong.  Kinh chưa?!@ Mits iêu

  ———————–
  Cho anh xin địa chỉ căn nhà đến mua rẻ mần xiền