XÓM THỐI (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Hoàng Tuấn Dũng là nhóm viên Văn Bựa.

Trung Tướng giớithiệu một tácphẩm cô cổ đặng thayđủi khôngkhí Bựa Mần Xiền sôisục sôisục.

XÓM THỐI

*Truyện ngắn by Hoàng Tuấn Dũng*

Xóm Thối là địadanh đáng thamquan nhất của Thànhphố Các Nhânvật ta sắp gặp. Bởi lý gì? Mời nghe dõi.

Cưdân đầutiên của Xóm Thối là Tổ họ Lê, nguyên tên ghi trong bia thờ là Lê Ban, chả rõ có phải tên thật không.

Nên nhắc điều này, vì các nhà-làm-sử vẫn chưa nhấttrí hai vấnđề:

1. Lê Ban giới nam hay giới nữ?

2. Lê Ban lập Xóm Thối (Ấp Thối, Làng Thối) tự baogiờ?

Các nhà-làm-sử già khẳngđịnh Lê Ban là nữ, lập Xóm từ năm 102 (Không Ngàn Một Trăm Lẻ Hai), dựa trên truyềnthuyết, cadao, hòvè.

Các nhà-làm-sử trẻ phảnbác dựa trên luậncứ:

1. Tượng thờ Lê Ban ngực lép, có ria mép, hai bên ngự hai hầunữ. Lê Ban phải là nam.

2. Cây đa cạnh lăng Lê Ban 2500 tuổi. Lê Ban phải cũ hơn nó. Bởi đa là giống cây thiêng, người trồng mới mọc, chim muông hổ báo chỉ gieo được tầmcỡ si trở xuống, như khoailang, dưahấu.

Sử cãi nhau nhiều, và còn cãi nữa. Nhưng thôi, đàng nào khẩu Họ Lê cũng chiếm số chính ở Xóm. Mặt khác, đám sửsách cả trẻ lẫn già nói trên đã nhấttrí Xóm Thối là Lỗ Đẻ Thànhphố. Điểm này đáng tựhào rồi.

Xóm Thối đã vài lần thay tên: Tiểukhu An Nguyên, Phường Lê Ban.. Tên nào cũng hay, nhưng dân Xóm không ưa lối bángbổ tổtiên mức đó. Giờ đến Xóm hỏi ngách X ngõ Y Phường Lê Ban chắc sẽ bị trỏ ra dãy vệsinh côngcộng. Bôlão Xóm bảo Thối là tên vợ hoặc chồng hoặc con cả Cụ Tổ.

Xóm Thối có những tiệmăn với đủ món xuyên đêm, từ Sâm Lình Dê, Lê Cậng Khỉ caocấp, tới Lợi Trâu Nướng, Mũi Chó Hầm bìnhdân.

Xóm Thối có những hội Bàn Lá, Tẩu Tôm, Xóc Đĩa kinhniên, khiến lắm cha dulạc Anh Quốc Pháp Quốc còn viết thư hỏithăm hay gởi Bài Tây về tặng.

Xóm Thối có những Phòng Trà mêly, vídụ Lan Chiêu Quán, chốn tiêudao thimộng của những vị biết tìm khácbiệt.

Tấtnhiên, Xóm Thối có nơi phụng Phật và tộcthánh Lê Ban: Chùa Họa.

Và Xóm Thối có những chuyện buồn.

XÓM THỐI (I)
CHỈ BÁN KIỆT TÁC

Cách nay chưa lâu, dân Xóm ít ai nhớ lão Sửu. Một tay già dở nết không thấy mặt bảy tám năm trời chẳng đáng bậntâm hơn con mèo què cóthể bẫy về đánh nồi Rựa Mận.

Lão Sửu từng là kho truyện của Xóm những tối rách việc. Truyện lão như đào lên từ nền đất hai ngàn năm. Lão phán chỗ có giếng đá Tổ. Lão tả những vụ cướp đồng đen trong Chùa Họa. Lão vẽ sơđồ hầm trốn lính thời Thế Chiến..

Lão Sửu không vợ con. Họ chết hay bỏ lão đi không ai rành.

Lão có nghề kiếm sống: Chạm những con tượng gỗ nhiều màu. Tượng lão đẹp vôngần, mỗi con mỗi vẻ.

Sảnphẩm lão bán không chạy, chúng quá đắt.

Lão gạ bán cho trẻcon Xóm, chả đứa bé nào dạidột đổi mười bữa xôi sáng lấy Ông Hộ Pháp đao xanh mão đỏ.

Lão mang gạ bán cho khách viếng Chùa Họa.

Ai chẳng biết hồi chục năm về trước khách vãn chùa đông vắng? Rặt giàlàng gầy ốm mắt dài lệ tưởng một thuở xaxăm rước kiệu Bà trảy Hội, xin lộc Cô ăn dưới gốc lan vàng.

Những già ấy mua tượng lão Sửu vì điều nhânđức mót nơi cổng Phật.

Lão Sửu là kẻ bán hàng khéoléo. Lão nói, “Bẩm Cụ, Cụ đón một Ông đặt đầu giường-hộp, ngó một lần, nhớ nước Phật trên Giời” (*).

Khách nói, “Hàng bác thật đẹp, tôi một con”.

Lão Sửu lại nói, “Cụ đón thêm Ông nữa cho các cháu ở nhà?”.

Khách trảlời, “Đẹp quá, trẻ nghịch phí đi”.

Có thời, lão Sửu tập chế những con tượng xấu. Nhưng chế xong chưa nhấc khỏi giá sơn, lão đã đập nát.

Lão nói, “Nghĩ Ông Tượng mình đứng cạnh con tòhe mà xâyxẩm”.

Ngườita bảo, đói chết mẹ, sĩdiện.

***

Lão Sửu bỏ Xóm. Một đôi vợchồng tuổi mười bảy mười tám tiếpquản cái gậm lều của lão.

Tới kỳ ta chăm Lễ Bái.

Người nhớ lão Sửu bảo, khổ lão Sửu chả còn đây bán tượng. Bọn nhãi giờ quẳng đống tiền mua mấy cái vòng xương.

Người lại bảo, hàng Tây Tàu làm bằng máy đầy, vừa đẹp vừa rẻ, lão cạnhtranh sao nổi.

Người khác bảo, lão ănmày trong Sế Công, đáng kiếp.

***

Gần Tết năm rồi, bỗngdưng lão Sửu về Xóm.

Phổngphao, béotốt, lão mặc áo len ghi ngoài sơmi cổ cứng, thắt càvạt, thật trẻ so tuổi lão bảy mươi.

Lão tậu một nhà to đầu Xóm, thuê chục thằng choaichoai về đẽo đục suốt ngày.

Lão vẫn hành nghề của lão. Tây, Kiều vào ra nhộnnhịp.

Lão kể lão langbạt xó hè nách chợ hai năm, nhưng chưa baogiờ chịu làm thứ đồchơi kiểu ngựa bìa chân dây thép.

Lão nói, “Chỉ Bán Kiệt Tác”.

XÓM THỐI (II)
PHÁO RAN MÙA CƯỚI

Từ đận lão Sửu về Xóm và được vìnể, dân Xóm bày tục mới: Mâm Trầu Ăn Hỏi của thanhniên Xóm phải có Tượng Lão Sửu (**).

Con tượng đặt chạm trước cả tháng, kíchcỡ chai sâmbanh, bôi đủ năm màu đỏ xanh vàng đen trắng. Mốt hiệnnay là tượng Ông Lộc.

Riêng Ăn Hỏi của thằng Hạng chơi con tượng khác thường: Một tay trai áodài khănxếp cưỡi ngỗng vàng xách chùm cau đỏ, giá hai chiếc xeđạp Tàu.

(Dừng bốt câu vìu)

(Hải Phòng 1992)

***

Chúthích by An Hoàng Trung Tướng:

(*) Giường Hộp: Giường ngủ thịnhhành của Lừa 198x.

(**) Ăn Hỏi: Một côngđoạn quantrọng trong chuỗi nghithức cướicheo của Lừa.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Giớithiệu: (Giới thiệu).
– Tácphẩm: (Tác phẩm).
– Thayđủi: (Thay đủi).
– Khôngkhí: (Không khí).
– Sôisục: (Sôi sục).
– Địadanh: (Địa danh).
– Thamquan: (Tham quan).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Nhânvật: (Nhân vật).
– Cưdân: (Cư dân).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Nhấttrí: (Nhất trí).
– Vấnđề: (Vấn đề).
– Baogiờ: (Bao giờ).
– Khẳngđịnh: (Khẳng định).
– Truyềnthuyết: (Truyền thuyết).
– Cadao: (Ca dao).
– Hòvè: (Hò vè).
– Phảnbác: (Phản bác).
– Luậncứ: (Luận cứ).
– Hầunữ: (Hầu nữ).
– Tầmcỡ: (Tầm cỡ).
– Khoailang: (Khoai lang).
– Dưahấu: (Dưa hấu).
– Sửsách: (Sử sách).
– Nhấttrí: (Nhất trí).
– Tựhào: (Tự hào).
– Tiểukhu: (Tiểu khu).
– Bángbổ: (Báng bổ).
– Tổtiên: (Tổ tiên).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Côngcộng: (Công cộng).
– Bôlão: (Bô lão).
– Tiệmăn: (Tiệm ăn).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Bìnhdân: (Bình dân).
– Kinhniên: (Kinh niên).
– Dulạc: (Du lạc).
– Hỏithăm: (Hỏi thăm).
– Mêly: (Mê ly).
– Vídụ: (Ví dụ).
– Tiêudao: (Tiêu dao).
– Thimộng: (Thi mộng).
– Khácbiệt: (Khác biệt).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Tộcthánh: (Tộc thánh).
– Bậntâm: (Bận tâm).
– Cóthể: (Có thể).
– Sơđồ: (Sơ đồ).
– Vôngần: (Vô ngần).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Trẻcon: (Trẻ con).
– Dạidột: (Dại dột).
– Giàlàng: (Già làng).
– Xaxăm: (Xa xăm).
– Nhânđức: (Nhân đức).
– Khéoléo: (Khéo léo).
– Trảlời: (Trả lời).
– Tòhe: (Tò he).
– Xâyxẩm: (Xây xẩm).
– Ngườita: (Người ta).
– Sĩdiện: (Sĩ diện).
– Vợchồng: (Vợ chồng).
– Tiếpquản: (Tiếp quản).
– Cạnhtranh: (Cạnh tranh).
– Ănmày: (Ăn mày).
– Bỗngdưng: (Bỗng dưng).
– Phổngphao: (Phổng phao).
– Béotốt: (Béo tốt).
– Sơmi: (Sơ-mi).
– Càvạt: (Cà-vạt).
– Choaichoai: (Choai choai).
– Nhộnnhịp: (Nhộn nhịp).
– Langbạt: (Lang bạt).
– Baogiờ: (Bao giờ).
– Đồchơi: (Đồ chơi).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Kíchcỡ: (Kích cỡ).
– Sâmbanh: (Sâm-banh).
– Hiệnnay: (Hiện nay).
– Áodài: (Áo dài).
– Khănxếp: (Khăn xếp).
– Xeđạp: (Xe đạp).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Nghithức: (Nghi thức).
– Cướicheo: (Cưới cheo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Nhà-làm-sử: (Nhà làm sử).
Giường-hộp: (Giường hộp).

*** 1. #1 by Hoàng Việt on 2010/10/25 - 22:29

  Này thì BÓNG ĐÁ NÀY

   ờ quán bựa này cũng lém  quân Phòng nhở .. vậy thì …

  Quyên góp và chuẩn bị:

 2. #2 by EURO on 2010/10/25 - 22:45


   
  Cháo khoái chợ Hàng

  Bánh gối chợ Cố Đạo

  Bánh mỳ batê cay Khánh Nạp.

 3. #3 by EURO on 2010/10/25 - 22:49

  Đền Nghè thờ Lê Ban

 4. #4 by EURO on 2010/10/25 - 22:54

  Cái Bang Hải Phòng

 5. #5 by Hoàng Việt on 2010/10/25 - 22:55

   

  Đường Thiên Lôi dài chừng 4,5km, tập trung khoảng 210 quán karaoke, cà phê vườn, gội đầu thư giãn, nhà nghỉ, nhà trọ bình dân… là điểm hẹn lý tưởng của cave “di động”.Độ tuổi thường gặp ở cave “di động” khoảng từ 18 -25, và giá tương đối rẻ. Tại quán cà phê vườn chỉ cần 25.000 đồng là có nước uống, hạt dưa và có “phục vụ”, tại nhà nghỉ lưu trú khoảng 70.000 đồng thuê phòng 2 giờ và 140.000 đồng cho gái mại dâm di động…

  Đồ Sơn, sở dĩ thu hút khách du lịch không chỉ vì biển đẹp mà còn bởi có hai chứ “C” hơn hẳn các vùng khác là Casino — Cave. Cave thì đâu cũng có nhưngg cave Đồ Sơn sở dĩ được ưu ái hơn vì “chất” và “mềm”. “ Bướm” ở đây toàn “lìn chọn” tuổi từ 16 -22, liên tục được  hoán đổi các quán với nhau  hay thay mới .

   Số “ bướm   loại”  đưa về thành phố. Hạng 2 vào nhà nghỉ, quán bar. Hạng 3 dạt đứng  đường Nguyễn B K  vườn hoa TT với giá rẻ bất ngờ ..  Lìn  Đồ Sơn hạng nhất có giá từ 500k một lần đi khách ,giá bình thường 200 k .Đây là giá mới và đồng loạt ở tất cả các nhà nghỉ .

 6. #6 by EURO on 2010/10/25 - 22:57
  Chợ Hàng Hải Phòng

 7. #7 by EURO on 2010/10/25 - 23:03


  Đình Hàng Kênh

 8. #8 by EURO on 2010/10/25 - 23:08  Đồ Sơn

 9. #9 by Hoàng Việt on 2010/10/25 - 23:15

 10. #10 by Minh Dũng on 2010/10/25 - 23:16


  Ôi em cún cạnh chó con kìa. Rô ơi cho anh xin số, hehe.
 11. #11 by EURO on 2010/10/25 - 23:18


  Gái Phòng

 12. #12 by EURO on 2010/10/25 - 23:22

  @ Dũng hói, trật tự em bốt hình Phòng cho mà coi, xong em còn đi ngủ. Muốn biết thôngtin cụtỷ, mời liênlạc riêng với em hehe…


  Phòng mưa bão

 13. #13 by EURO on 2010/10/25 - 23:26


  Thiênthần PHòng.
  Thôi tạm thế đã, xpam thế thui, em đi ngủ mai còn đi cày đây. Tiênsư chibộ.

 14. #14 by Hoàng Việt on 2010/10/25 - 23:29

  Minh Dũng Cách đây 2 phút

  Ôi em cún cạnh chó con kìa. Rô ơi cho anh xin số, hehe.

  …..

  Em đang đội nón đới ..

  số di động hử : sấu sấu bẩn bẩn kô ai tán kô ai X  ( 667702802X )

  Dũng hói có lẽ mềng phải gọi bằng bố… con bồ ? Nhở !!!

 15. #15 by Minh Dũng on 2010/10/25 - 23:38

  tên Việt: Dìm hàng anh hử. Ai hỏi bà cố đội nón, anh hỏi em cún xinh trắng nõn đương phập phồng kia, hehe. Tại anh thấy dưới cái mặt dây chuyền quen quen. Nhẽ đâu …

 16. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 00:37

  Hehe không thấy Bắp Ngô đâu thì Dì phải chưởi vắtnóc các cô lên cho mát bẹn sư bố các cô ăn ./ ăn ./ bò.

  Trong bài Miếu Vo, ngoài Miếu Hai Cô Hànội, Dì còn kể về Miếu Chéo Hảiphòng.

  Cô nầu dân Phòng biết về nó hông?

  Sốphận Miếu Chéo chả khác đéo gì Miếu Hai Cô và bikịch tínngưỡng Lừa.

  Nó nằm ngay bờ Bắc của bến đò duynhất qua sông Lấp thời sông sổng còn chưa bị lấp và chạy dài từ bến Sáu Kho nhập vầu sông Tam Bạc chỗ Cầu Quay, bigiờ là khu ngã năm Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Trần Quang Khải.

  Tạisâu nhândân Phòng phải dựng một ngôi kỳmiếu ngay đầu bến đò?

  Hehe mời các cô tìm đọc Miếu Vo bản full. Lừa sinh vầu 20th Century mà đéo đọc Miếu Vo thì coi như đéo phải là Lừa mà là Lừa Lai Phò hehe.

 17. #17 by Dragonfly on 2010/10/26 - 00:42

  Nghe nói cái resort này của anh Hòa Dô ( Daso) người HP sống trong SG về ĐS đầu tư cũng không được thành công Rô phỏng?
 18. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 00:43

  Em Rô có nhiều ảnh Hảiphòng quý dưng lại thiếu bộ ảnh quantrọng nhất về Xóm Thối, thế là đéo được.

  Hảiphòng có dững chỗ “must see” là:

  1) Xóm Thối
  2) Chợ Đổ
  3) Nhàthờ Tây Đen
  4) Phò Làng Tám
  5) Cây Đa 13 Gốc
  6) Bến Đình Vũ
  7) Chợ Hàng

  (Đồ Sơn, Các Bà không được gọi là Hảiphòng)

  Thế mà em đưa được mỗi bộ số 7. Hay em hông phải dân Phòng?

 19. #19 by Dragonfly on 2010/10/26 - 00:45

  Tạisâu nhândân Phòng phải dựng một ngôi kỳmiếu ngay đầu bến đò?@TT

  —————————
  Cấm đái bậy chứ điếu gì mà nhắng lên. Hẹ hẹ
  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 00:48

   Địt mẹ Lài hông biết hả. Dì biết ngay là Lài hông biết.

 20. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 00:47

  Bắt quảtang Lài Dồn dân Phòng gộc giàhói nhế, dưng đéo biết em Boong là đéo được.

  Thuở Hảiphòng còn chưa có thằng Tây nầu thì em ẻm đã mần đạidiện cho một bọn vậntải biển của Hà Lan (hay Đan Mạch quên mẹ).

  Còn bốn anh em nhà con cô Thụ thì Dì lạ đéo gì. Đám cam gộc Phòng, Quảngninh, Hảidương nằm hết trong túi Dì đây nè.

 21. #22 by Dragonfly on 2010/10/26 - 00:51

  Thế mà em đưa được mỗi bộ số 7. Hay em hông phải dân Phòng?@TT

  ——————-
  Rô dân Phòng hàng dạt. Chỉ được mỗi tính “lìn để ngoài quần ” là còn Hải Phòng thôi. Chứ cũng nghe cô giáo và các bạn kể lại là chính. Ẻm đi từ hồi mới nhú mừ. Mịa hỏi về Huệ em ý rành hơn vì làm dâu xứ đọ
 22. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 00:54

  Hải Phòng giờ là nơi duynhất ở Bắc Lừa bán côngkhai dững thứ hiếm đâu có: Súng quândụng hehe.

  Súng bắn tỉa có kiếng ngắm hồngngoại, súng hai nòng lên đạn giật phát như hàng của cam Mẽo, súng ámsát bé như ngóntay… có hết.

  Dưng Dì đéo nói chỗ đâu, địtmẹ đéo tin được các cô.

 23. #24 by Dragonfly on 2010/10/26 - 00:57

  Bắt quảtang Lài Dồn dân Phòng gộc giàhói nhế@ TT 

  —————-
  Chắc lâu quá cũng quên mịa rồi. Hồi đó 198x phò ngon phải hỏi nhà Lan Tạ & Chi Mai. Còn mấy em sau này xinh xinh vào SG học may với học tiếng Anh ở nhà chị Oliu hay Mơ Khổ chắc gì cũng biết nhể. ĐM, time trôi nhanh quá ” Nhất thất bước thành thiên cổ hận- Tái hồi đầu thị bách niên cơ” .Mầm non Ninh Hải mịa nó roài.
 24. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 00:58

  Hải Phòng có thời giầu nhất Bắc Lừa. Dân Hà Nội thithoảng xuống Phòng chỉ để ngắm dân Phòng ăn chơi thế nầu rùi về, đéo dám đú.

  Dững năm 198x (x<5), dân Phòng tuyền cỡi Kim Vàng Giọt Lệ mới Hai Dóng Nốc Xanh Ngọc chạy nhông nhông các con phố ngắn choằn.

  Tivi thì tuyền chơi Sanyo Mầu đahệ hàng bãi Nhựt, trong khi Hà Nội giỏi lắm chỉ có Samsung đen trắng 14′.

 25. #26 by Dragonfly on 2010/10/26 - 01:01

  Dưng Dì đéo nói chỗ đâu, địtmẹ đéo tin được các cô@TT

  ——————
  Thiếu điếu gì chỗ. Cứ lang thang chỗ bán đạn chì cho súng hơi ra hết. Huyền bí điếu gì. 
 26. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/26 - 01:01

  Hehe bắt quảtang Lài lại hónghớt. Cứ nói đến phò là lại nhắc đến Lan Tạ hehe.

  Khổthân Lan Tạ, có nhõn mấy đứa con gái mần phò (bán chuyên) mà tămtiếng đến giờ chưa nguôi.

  Lan Tạ là thời 196x rùi bố ạ.

 27. #29 by Dragonfly on 2010/10/26 - 01:06

  Tivi thì tuyền chơi Sanyo Mầu đahệ hàng bãi Nhựt, trong khi Hà Nội giỏi lắm chỉ có Samsung đen trắng 14′.@ TT

  —————–
  Cái này sai nha. TV Tam Dương (Sanyo) 17 ‘ đen trắng mới coong chạy được ắc qui. Sau đó hàng loạt hàng bãi 1 hệ màu NTSC về chỉnh thành Pal. Mà chủ bên Kobe là anh Túc Gù người HP làm cung ứng cho anh em thủy thủ VN sang.
 28. #31 by Dragonfly on 2010/10/26 - 01:12

  Lan Tạ là thời 196x rùi bố ạ@ TT

  ————-
  Đang nói là ong của cỏn cơ mà. Anh mà đọc vị ra ở đây Dì há mẹ hết mồm nghe. Hồi hổi anh là dân làm ăn mừ . Trong truyện của Dì có nói đến 1 số anh em của anh. Nói thật lòng là Dì cũng có chất đấy. Chứ kiểu khéo miệng dân HN chắc khó có anh em bằng hữu được với dân HP. Điếu ai anh em thân như cứt với đít mà tuyền ăn xong cầm tăm trước ra giữa đường xỉa he he, rút ví thì toàn như phin quay chậm ke ke.
 29. #32 by Dragonfly on 2010/10/26 - 01:18

  Thuở Hảiphòng còn chưa có thằng Tây nầu thì em ẻm đã mần đạidiện cho một bọn vậntải biển của Hà Lan (hay Đan Mạch quên mẹ).@TT

  ————————-
  Nhà máy đóng tàu Phà Rừng có bọn Phần Lan chứ hồi đó có hãng tàu mịa gì bọn Vosa HP nó đọc quyền mần hết Dì ạ.
 30. #33 by Dragonfly on 2010/10/26 - 01:30

  Nóí chứ hồi đó lên HN chơi sướng chứ. Nhất là vào chỗ KS11 Tầng HN nhảy nhót nghe nhạc sống mấy thằng hát En-Zoi và Mô Đen Tắc Kinh , Smokie rồi lang thang Hồ Tây cũng hay. Gái HN thì ăn nói nhẹ nhàng và hồn nhiên,trí tuệ .Điếu chua loét và ẽo ợt nhão như bây giờ. Nhẽ do dân ngoại tỉnh hay HN mở rộng cái đoành phỏng?. Địtme hồ đó HN đẹp cực kỳ thơ mộng đéo khẳm mùi tiền như bi giờ. Anh yêu 1 ẻm đi Đi A Măng dóng dài miên man đeo túi thổ cẩm đội mũ cói….ôi đẹp quá đi con gái Hà Nội Hồi Đó.

 31. #34 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/26 - 03:34

  Dì kiểmtra thử cái nầy có thật không, chứ Thím hoangmang quá hoangmang quá:

  http://www.efukt.com/20777_38_Years_Without_Ejaculation.html

 32. #35 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/26 - 03:36

  http://www.efukt.com/20777_38_Years_Without_Ejaculation.html

 33. #36 by Thượng Sĩ Già on 2010/10/26 - 04:19

  Lừa sinh vầu 20th Century mà đéo đọc Miếu Vo thì coi như đéo phải là Lừa mà là Lừa Lai Phò hehe.@ Dì xi-cà-que.

  Phò phò cái ?/ bố mụ í. Tuyền bốt kiểu táobón mớicả đái dắt dư chó chậy rông mà cứ nỏ mồm.

  Địtbẹ, khí lâu Dượng chả ghé quán, vửa vầu đã thấy cái câu trên đập mẹ vầu mặt. Khíthế sụcsôi cứtđái lên mẹ đầu nên tạt vầu chưởi mụ phát cho mượt bìu. Tiênsư mụ, Dượng lượn.

 34. #37 by mit.annam on 2010/10/26 - 05:18


  Lang thang trên mạng với key words Cát Dài Hải Phòng thì thấy tin này trong một quyển hồi ký. Không ngờ Lemur Cát Tường lại bị lính Ông Cụ ám sát vì tình nghi nằm trong VNQDĐ. 

  Chị Nội, chị con cô con cậu ruột với vợ tôi, m
  cửa hàng bán đồ thêu gần nhà tôi đường Cát Dài . Chồng của chị là họa sĩ Cát Tường tức Lemur.  Anh   trong nhóm Tự Lực Văn Ðoàn nên bị nghi là có chân trong Việt Nam Quốc Dân Ðảng . Do đó mà bị Cộng sản hạ sát .

  http://www.vietnam.ca/chinhtri/thangtramVNT/TTquyen4chuong8.htm

  Bác của ma Mít xưa cũng có hai quả nhà lớn trên con đường Cát Dài, HP thời 50s.  Ma Mít bảo nó lớn như nhà chú Hỏa trong SG. 

 35. #38 by minhhuong on 2010/10/26 - 05:45

  Hì hì, em đây em đây sư bố Dì!

  Em vừa đi chơi về, uống tương đối nhiều, kết quả là phê phê như con tê:

   

  DSC04131.jpg

 36. #39 by Cu on 2010/10/26 - 06:56

  Em Hương xinh nhể ! Thảo nầu Tên Bựa chết là phải .

  @ Hương yêu Hôm nào chúng mình giao lưư tí đi em 

 37. #40 by minhhuong on 2010/10/26 - 07:02

  @ Hương yêu Hôm nào chúng mình giao lưư tí đi em @ anh Cu

  ————-

  Hẹn ở quán Bar KOA Hà nội anh nhớ hehe

 38. #41 by Cu on 2010/10/26 - 07:23

  Hẹn ở quán Bar KOA Hà nội anh nhớ hehe @ Hương yêu

  Tên Bựa hắn tuyền nổ cho mát đít thế thôi chứ lấy đâu ra Ba Má nầu.
  Mà bi giờ về HN anh cũng thấy hãi hãi, kinh kinh. Paris đi em ơi,Bois de Boulogne nhế, mùa nầy đang thơ mộng.

 39. #42 by minhhuong on 2010/10/26 - 07:33

  @anh Cu: Hehe, Bois de Vincennes quận 12 đi anh, vì ngoài cảnh cây lá xanh lá đỏ ra còn có Hippodrome, anh em mình vào đấy cá cược tí chút đua ngựa, hé hé

 40. #43 by Thượng Sĩ Già on 2010/10/26 - 08:15

  Thằng Cu mầy chậttự, về chỗ ngồi ngayngắn xem nầu. Tuổi gì mà to gan chọc Gái nhà Dượng hả hả. Mầy đương âmmiu dụdỗ gái tơ lúc say diệu đấy phỏng hốhố.

  Địtbẹ, tầm mầy chưa đủ ăn thua. Ngay con mụ Dì Bựa Xi Cà Que còn phẩy lên bờ xuống duộng mới Gái nhà Dượng đấy, biết chửa. Về lo ruộm tóc mớicả giồng dăng mớicả tập thểhình to to tí rùi quay lại, Dượng kíuxét cho hốhốhố…

 41. #44 by Kakashi on 2010/10/26 - 08:43

  Công nhận dân Phòng máu chiến, 1 lần em xuống Phòng chứng kiến trận thư hùng mà tưởng như chỉ có trong fin Hóng Kong: Lúc đấy em đang đứng bắt xe khách để xuống Đồ Sơn chỗ Nhà hát Lớn thì thấy 1 anh giai cởi trần cỡi xe đạp tỉn nhau với 1 hội khoảng 3-4 thằng đi xe máy. mà hội kia thằng nào cũng có dao, côn còn anh giai này chẳng có j trong tay, liền cởi áo cuộn vào tay tả xung hữu đột, không thèm bỏ chạy. Thế mà bọn kia cũng đéo làm gì được anh giai ý.

 42. #45 by Kakashi on 2010/10/26 - 08:46

  @ Hương: Nhìn em đúng là ngon từ nước, ngọt từ xương

 43. #46 by Dragonfly on 2010/10/26 - 08:56

  Dì xem lại sức khỏe hồi này như nào chứ tình hình này căng đấy. Đêm qua anh đốt đèn đọc dâm thư và đàm đạo với Dì mà oạch 1 cái Dì thăng không 1 nhời từ biệt . Làm anh chống chếnh quá. Sư bố Dì. Dẫu sao cũng cảm ơn vì có tình cảm khá lồng làn với dân Phòng nhé. Ăn thì nắm ,nàm thì nười,lói thì ní nuận. Hv a nice day.

 44. #47 by Dragonfly on 2010/10/26 - 09:12

  Lang thang trên mạng với key words Cát Dài Hải Phòng@ Mít

  —————
  Thời 1954 có rất nhiều người đi vào SG bằng tàu há mồm nhưng có người  không đi được hết cả gia đình,họ ở lại luôn làm nhưn dưn HP. Không bít pa ma Mít người Bắc ở đâu nhưng  Ở Cát Dài gần quán cafe số 17 có bà cụ gốc Hà Nội bán canh bánh đa đỏ và sườn heo buổi tối rất đẹp lão gần 80 rồi mà da trắng bóc,môi đỏ chót . Nhắc về HN là củ dưng dưng nước mắt nói hơn 50 năm tôi chưa về HN, mà về làm gì! Nhà còn ai đâu. Nghe nghẹn ngào quá đi.
 45. #48 by Dragonfly on 2010/10/26 - 09:22

  Em vừa đi chơi về, uống tương đối nhiều, kết quả là phê phê như con tê@ Hương Xinh

  —————–
  Ảnh này là em ăn mày dĩ vãng hay ảnh hiện tại đấy? nếu là hiện tại thì chứng tỏ ku tây kia xài không hao lắm nhẩy. Gái hai ngấn mà giữ được như này  là hơi bị a-ji ngon đới.
 46. #49 by Gia_lamcam on 2010/10/26 - 09:23

  Mẹ, vầu quán, anh liếu piết chưởi lồng chí lào. Lồng chí lào cũng láng yêu, chưởi chưởi cái gì?
  Phang mẹ quả tiếng Mẽo cho hoành:

  Đù dzú oằn tù xay xắm xình?

  (Tạm dịch: Anh Cẩm gửi tới các lồng chí lời chào puổi sáng và dững nhời thăm hỏi ân cần nhất!)
  Là anh cũng mới học được của bạn Sâm Lại, chứ tiếng Mẽo anh piết liếu!
  Qua quả tiếng Mẽo puổi sáng lày, anh muốn chính thức kêu gọi các lồng chí, nên tập một thói quen chào hỏi nhau bằng tiếng Mẽo cho có dzăng hóa mỗi khi vầu quán, thay vì chưởi nhau mất lịch sự, liếu lậm là pản sắc dân tộc tí liếu lào.
  Há há há,
  Tên Ma Xó Cổ Nhuế bán mắm tôm có cafe Hàng Hành mới anh hông?
  Sư bố lồng chí!

 47. #50 by Dragonfly on 2010/10/26 - 09:29

  Tên Ma Xó Cổ Nhuế bán mắm tôm có cafe Hàng Hành mới anh hông?@ Cẩm Hói

  ——————–
  Cẩm ra Bon Bon cạnh Hàng Hành đi,anh đang ngồi đó dùng wifi chùa. Cứ nhìn thằng nào mặc toàn đồ đen đeo kính dái dê cực dâm cầm laptop đời ơ-kìa là anh đới.


 48. #51 by Dragonfly on 2010/10/26 - 09:45

  Thím hoangmang quá hoangmang quá@ Thiếu Bựa

  ———————-
  Cái thằng Chóc-Cà- Tực này phải để Dì phân tích một cách sâu sắc . Anh xem cũng suýt ói. Nó còn hơn bất kỳ con vật nào trên thế giới này. Mịa,ngang với vắt sữa bò. Khiếp ,sáng ra nhìn hết muốn ăn sáng
 49. #52 by minhhuong on 2010/10/26 - 09:46

  @anh Lài : Em xóa mẹ nó ảnh vừa chụp tối qua rồi đấy

 50. #53 by minhhuong on 2010/10/26 - 09:51

  @anh Lài : em vừa nhắn tin cho anh. Kiểm tra YM dùm em cái