XÓM THỐI (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Hoàng Tuấn Dũng là nhóm viên Văn Bựa.

Trung Tướng giớithiệu một tácphẩm cô cổ đặng thayđủi khôngkhí Bựa Mần Xiền sôisục sôisục.

XÓM THỐI

*Truyện ngắn by Hoàng Tuấn Dũng*

Xóm Thối là địadanh đáng thamquan nhất của Thànhphố Các Nhânvật ta sắp gặp. Bởi lý gì? Mời nghe dõi.

Cưdân đầutiên của Xóm Thối là Tổ họ Lê, nguyên tên ghi trong bia thờ là Lê Ban, chả rõ có phải tên thật không.

Nên nhắc điều này, vì các nhà-làm-sử vẫn chưa nhấttrí hai vấnđề:

1. Lê Ban giới nam hay giới nữ?

2. Lê Ban lập Xóm Thối (Ấp Thối, Làng Thối) tự baogiờ?

Các nhà-làm-sử già khẳngđịnh Lê Ban là nữ, lập Xóm từ năm 102 (Không Ngàn Một Trăm Lẻ Hai), dựa trên truyềnthuyết, cadao, hòvè.

Các nhà-làm-sử trẻ phảnbác dựa trên luậncứ:

1. Tượng thờ Lê Ban ngực lép, có ria mép, hai bên ngự hai hầunữ. Lê Ban phải là nam.

2. Cây đa cạnh lăng Lê Ban 2500 tuổi. Lê Ban phải cũ hơn nó. Bởi đa là giống cây thiêng, người trồng mới mọc, chim muông hổ báo chỉ gieo được tầmcỡ si trở xuống, như khoailang, dưahấu.

Sử cãi nhau nhiều, và còn cãi nữa. Nhưng thôi, đàng nào khẩu Họ Lê cũng chiếm số chính ở Xóm. Mặt khác, đám sửsách cả trẻ lẫn già nói trên đã nhấttrí Xóm Thối là Lỗ Đẻ Thànhphố. Điểm này đáng tựhào rồi.

Xóm Thối đã vài lần thay tên: Tiểukhu An Nguyên, Phường Lê Ban.. Tên nào cũng hay, nhưng dân Xóm không ưa lối bángbổ tổtiên mức đó. Giờ đến Xóm hỏi ngách X ngõ Y Phường Lê Ban chắc sẽ bị trỏ ra dãy vệsinh côngcộng. Bôlão Xóm bảo Thối là tên vợ hoặc chồng hoặc con cả Cụ Tổ.

Xóm Thối có những tiệmăn với đủ món xuyên đêm, từ Sâm Lình Dê, Lê Cậng Khỉ caocấp, tới Lợi Trâu Nướng, Mũi Chó Hầm bìnhdân.

Xóm Thối có những hội Bàn Lá, Tẩu Tôm, Xóc Đĩa kinhniên, khiến lắm cha dulạc Anh Quốc Pháp Quốc còn viết thư hỏithăm hay gởi Bài Tây về tặng.

Xóm Thối có những Phòng Trà mêly, vídụ Lan Chiêu Quán, chốn tiêudao thimộng của những vị biết tìm khácbiệt.

Tấtnhiên, Xóm Thối có nơi phụng Phật và tộcthánh Lê Ban: Chùa Họa.

Và Xóm Thối có những chuyện buồn.

XÓM THỐI (I)
CHỈ BÁN KIỆT TÁC

Cách nay chưa lâu, dân Xóm ít ai nhớ lão Sửu. Một tay già dở nết không thấy mặt bảy tám năm trời chẳng đáng bậntâm hơn con mèo què cóthể bẫy về đánh nồi Rựa Mận.

Lão Sửu từng là kho truyện của Xóm những tối rách việc. Truyện lão như đào lên từ nền đất hai ngàn năm. Lão phán chỗ có giếng đá Tổ. Lão tả những vụ cướp đồng đen trong Chùa Họa. Lão vẽ sơđồ hầm trốn lính thời Thế Chiến..

Lão Sửu không vợ con. Họ chết hay bỏ lão đi không ai rành.

Lão có nghề kiếm sống: Chạm những con tượng gỗ nhiều màu. Tượng lão đẹp vôngần, mỗi con mỗi vẻ.

Sảnphẩm lão bán không chạy, chúng quá đắt.

Lão gạ bán cho trẻcon Xóm, chả đứa bé nào dạidột đổi mười bữa xôi sáng lấy Ông Hộ Pháp đao xanh mão đỏ.

Lão mang gạ bán cho khách viếng Chùa Họa.

Ai chẳng biết hồi chục năm về trước khách vãn chùa đông vắng? Rặt giàlàng gầy ốm mắt dài lệ tưởng một thuở xaxăm rước kiệu Bà trảy Hội, xin lộc Cô ăn dưới gốc lan vàng.

Những già ấy mua tượng lão Sửu vì điều nhânđức mót nơi cổng Phật.

Lão Sửu là kẻ bán hàng khéoléo. Lão nói, “Bẩm Cụ, Cụ đón một Ông đặt đầu giường-hộp, ngó một lần, nhớ nước Phật trên Giời” (*).

Khách nói, “Hàng bác thật đẹp, tôi một con”.

Lão Sửu lại nói, “Cụ đón thêm Ông nữa cho các cháu ở nhà?”.

Khách trảlời, “Đẹp quá, trẻ nghịch phí đi”.

Có thời, lão Sửu tập chế những con tượng xấu. Nhưng chế xong chưa nhấc khỏi giá sơn, lão đã đập nát.

Lão nói, “Nghĩ Ông Tượng mình đứng cạnh con tòhe mà xâyxẩm”.

Ngườita bảo, đói chết mẹ, sĩdiện.

***

Lão Sửu bỏ Xóm. Một đôi vợchồng tuổi mười bảy mười tám tiếpquản cái gậm lều của lão.

Tới kỳ ta chăm Lễ Bái.

Người nhớ lão Sửu bảo, khổ lão Sửu chả còn đây bán tượng. Bọn nhãi giờ quẳng đống tiền mua mấy cái vòng xương.

Người lại bảo, hàng Tây Tàu làm bằng máy đầy, vừa đẹp vừa rẻ, lão cạnhtranh sao nổi.

Người khác bảo, lão ănmày trong Sế Công, đáng kiếp.

***

Gần Tết năm rồi, bỗngdưng lão Sửu về Xóm.

Phổngphao, béotốt, lão mặc áo len ghi ngoài sơmi cổ cứng, thắt càvạt, thật trẻ so tuổi lão bảy mươi.

Lão tậu một nhà to đầu Xóm, thuê chục thằng choaichoai về đẽo đục suốt ngày.

Lão vẫn hành nghề của lão. Tây, Kiều vào ra nhộnnhịp.

Lão kể lão langbạt xó hè nách chợ hai năm, nhưng chưa baogiờ chịu làm thứ đồchơi kiểu ngựa bìa chân dây thép.

Lão nói, “Chỉ Bán Kiệt Tác”.

XÓM THỐI (II)
PHÁO RAN MÙA CƯỚI

Từ đận lão Sửu về Xóm và được vìnể, dân Xóm bày tục mới: Mâm Trầu Ăn Hỏi của thanhniên Xóm phải có Tượng Lão Sửu (**).

Con tượng đặt chạm trước cả tháng, kíchcỡ chai sâmbanh, bôi đủ năm màu đỏ xanh vàng đen trắng. Mốt hiệnnay là tượng Ông Lộc.

Riêng Ăn Hỏi của thằng Hạng chơi con tượng khác thường: Một tay trai áodài khănxếp cưỡi ngỗng vàng xách chùm cau đỏ, giá hai chiếc xeđạp Tàu.

(Dừng bốt câu vìu)

(Hải Phòng 1992)

***

Chúthích by An Hoàng Trung Tướng:

(*) Giường Hộp: Giường ngủ thịnhhành của Lừa 198x.

(**) Ăn Hỏi: Một côngđoạn quantrọng trong chuỗi nghithức cướicheo của Lừa.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Giớithiệu: (Giới thiệu).
– Tácphẩm: (Tác phẩm).
– Thayđủi: (Thay đủi).
– Khôngkhí: (Không khí).
– Sôisục: (Sôi sục).
– Địadanh: (Địa danh).
– Thamquan: (Tham quan).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Nhânvật: (Nhân vật).
– Cưdân: (Cư dân).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Nhấttrí: (Nhất trí).
– Vấnđề: (Vấn đề).
– Baogiờ: (Bao giờ).
– Khẳngđịnh: (Khẳng định).
– Truyềnthuyết: (Truyền thuyết).
– Cadao: (Ca dao).
– Hòvè: (Hò vè).
– Phảnbác: (Phản bác).
– Luậncứ: (Luận cứ).
– Hầunữ: (Hầu nữ).
– Tầmcỡ: (Tầm cỡ).
– Khoailang: (Khoai lang).
– Dưahấu: (Dưa hấu).
– Sửsách: (Sử sách).
– Nhấttrí: (Nhất trí).
– Tựhào: (Tự hào).
– Tiểukhu: (Tiểu khu).
– Bángbổ: (Báng bổ).
– Tổtiên: (Tổ tiên).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Côngcộng: (Công cộng).
– Bôlão: (Bô lão).
– Tiệmăn: (Tiệm ăn).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Bìnhdân: (Bình dân).
– Kinhniên: (Kinh niên).
– Dulạc: (Du lạc).
– Hỏithăm: (Hỏi thăm).
– Mêly: (Mê ly).
– Vídụ: (Ví dụ).
– Tiêudao: (Tiêu dao).
– Thimộng: (Thi mộng).
– Khácbiệt: (Khác biệt).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Tộcthánh: (Tộc thánh).
– Bậntâm: (Bận tâm).
– Cóthể: (Có thể).
– Sơđồ: (Sơ đồ).
– Vôngần: (Vô ngần).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Trẻcon: (Trẻ con).
– Dạidột: (Dại dột).
– Giàlàng: (Già làng).
– Xaxăm: (Xa xăm).
– Nhânđức: (Nhân đức).
– Khéoléo: (Khéo léo).
– Trảlời: (Trả lời).
– Tòhe: (Tò he).
– Xâyxẩm: (Xây xẩm).
– Ngườita: (Người ta).
– Sĩdiện: (Sĩ diện).
– Vợchồng: (Vợ chồng).
– Tiếpquản: (Tiếp quản).
– Cạnhtranh: (Cạnh tranh).
– Ănmày: (Ăn mày).
– Bỗngdưng: (Bỗng dưng).
– Phổngphao: (Phổng phao).
– Béotốt: (Béo tốt).
– Sơmi: (Sơ-mi).
– Càvạt: (Cà-vạt).
– Choaichoai: (Choai choai).
– Nhộnnhịp: (Nhộn nhịp).
– Langbạt: (Lang bạt).
– Baogiờ: (Bao giờ).
– Đồchơi: (Đồ chơi).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Kíchcỡ: (Kích cỡ).
– Sâmbanh: (Sâm-banh).
– Hiệnnay: (Hiện nay).
– Áodài: (Áo dài).
– Khănxếp: (Khăn xếp).
– Xeđạp: (Xe đạp).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Nghithức: (Nghi thức).
– Cướicheo: (Cưới cheo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Nhà-làm-sử: (Nhà làm sử).
Giường-hộp: (Giường hộp).

*** 1. #2 by trời mưa kẹt xe on 2010/10/25 - 15:27

  @Thiếu bựa: Hong, mời cô chỉ giáo

 2. #3 by Dragonfly on 2010/10/25 - 15:28

  Anh chỉ nhắc đến hắn vì tiện mồm, chứ có đéo gì đâu. Nhưng so với các văn sĩ lỗ đít, thì hắn cũng ở trên phân mẹ.@ Dũng Hói

  —————
  Nói thế anh nghe còn dễ hỉu. ĐM anh cần điếu gì gúc. Những cái anh tranh luận với các cô đều do trải nghiệm mà thành ,thích thì anh có thể chat direct để tranh luận chứ thời gian điếu đâu gúc. Gúc thì đã có mấy em ẻm tin tin nó giúp anh nha. ĐM,thời thởi của anh tình yêu nó thánh thiện như Đức Mẹ Mặc Áo Choàng Lông nhá! Sau đó nhai hết các loại kể cả ĐanTê Thần Khúc điếu hiểu mẹ gì cũng nhai lun. Cho nên đừng vội úp sọt anh điếu biết zề nha. Chỉ có thể mắng anh là biết mà điếu nhớ. Kính lão đắc thọ đi cô.

 3. #5 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/25 - 15:30

  Mời các cô thưởnthức em Marie Digby, một vàngson bấthủ trên Youtube. Hehe ẻm bắtđầu sựnghiệp BOIP bằng những clip cover tự quay, với tàinăng âmnhạc tuyệtđỉnh ẻm đã được mời thuâm và đã ra album hehehe

 4. #6 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/25 - 15:32

  @Thiếu bựa: Hong, mời cô chỉ giáo

  Xem lại, gúc hoặc hỏi Dì ấy. Cô lười quá cô.

 5. #9 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/25 - 15:33

  Em Marie Vàng Son nầy là hehe lai Nhật và Ai-Len các cô ạ. Đúng là giống lai thượngđẳng nó cũng khác…

 6. #10 by Minh Dũng on 2010/10/25 - 15:34

  Gái HP máu chiến khỏi nói, giai HP khói lửa khỏi chê, hehe.

 7. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 15:35

  Đu diệu trắng mới vó bò xong, bọn Dì ra trước đền Lê Ban (dân Phòng kêu là đền Nghè hay cái đéo gì?) mửa chánchê rùi húp thêm tô phở lợn, rùi ra Nhà Kèn ngủ lang.

  Dững em phò ế lượn qua lượn lại mời dùng hàng khuyễnmãi. Giá chỉ 5K Cụ mà đéo phải lúc nầu cũng sẵn. Các ẻm hay dùng một loại bâucâusu của Hàn Quốc cực tốt là Forget-Me-Not, đéo hiểu sâu bigiờ đéo kiếm đâu ra nữa.

  Địtmẹ Dì đéo thivịhóa cuộcsống bụiđời ý đâu, dưng thởi đúng là như vậy.

 8. #12 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/25 - 15:37

  Nóichung, Thím khuyếnkhích Lừa nên phốigiống mới Khoaitây để cảitạo giốngnòi, y như nhữnggì thằng Nhựt Bửn đã mần sau WW2.

 9. #14 by Minh Dũng on 2010/10/25 - 15:38

  HP 1990 – 1991, anh xuống xơ xác, xác xơ. Hồi hổi còn ngồi bú rượu với tên Bốn Đồng thâu đêm. Giờ hắn chết mẹ, cũng buồn.

 10. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 15:45

  Côngdân Lừa đầutiên bị chết vì siđa (giờ kêu là bịnh ết) cũng là một cưdân Xóm Thối.

  Đó là một thanhnữ tên Boong xinh cực xinh sinh đâu tầm 1964-1966. Caoráo mắt to môi mọng.

  Bọn Dì đang thi nhau đong em ẻm, thì đùng phát một thằng bạn bácsĩ gọi cả bọn lại thở không ra hồn, hỏi địtmẹ tụi mầy có đứa nầu ngủ mới em Boong hông khai thật mau.

  Dì mới hỏi có chiện đéo gì mà ghê thế. Tển bẩu em Boong siđa giaiđoạn cuối rùi. Ẻm là phò chínhủy cho bọn thủythủ Tây trong Cảng đấy.

  Địtmẹ đám trước đó suốt ngày khoe đã ngủ mới em ẻm thì thở phào àoào rùi thú là chưa từng tỉn ẻm cú nầu hehe. Chỉ một thằng mặt dại như ./ trâu nhận là đã phấc thử 1-2 lần.

  Thằng đó rất hiền, đẹp giai, cao to lừnglững. Ui giời ui…

 11. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 15:49

  Tận giờ Dì vưỡn nhớ như in từng nét trên mặt em Boong.

  Đám ma ẻm Dì cũng thamgia. Đông vôđối. Phải đến cả vạn Lừa theo xe hoa trắng.

  À Dũng Hói chơi mới Bốn Đồng à?

  Đó cũng là một Phòng Dân bấthủ. Cuộcđời cổ thật kỳlạ mà phi Dì thì đéo ai có thể biên ra được.

  Trong 17 Quáisự Dì có kể vụ con giai cô Bốn Đồng đi đào mả người bị sét đánh về làm bùa đi ăn cắp, thế mà vưỡn bị người ta đập chết.

  Ui tộinghiệp Bốn Đồng.

 12. #18 by Minh Dũng on 2010/10/25 - 15:57

  Đồng Bốn luôn tự nhận là vĩ nhân HP. Hồi hắn sắp chết, có mấy hôm ở HN nằm ở NN Hoa Hồng chỗ đối diện VCCI. Hắn gọi anh ra bú rượu, tỉ tê rồi dúi cho quyển sách Chim vàng Hoa độc, quăng chó chắc chó chết, hehe. Rồi hơn 2 tuần sau hắn chết. 


  Vụ con hắn anh đếch biết. Tướng kể đi.
 13. #20 by EURO on 2010/10/25 - 15:59

  Sư bố Dì tụt quần em giữa quán vừa thui nhế, em đang cực bận, tranh thủ dòm quán tý thui không tiện chiện trò. Giờ nói nhanh cho vuông là em có lĩnh được 50 Tơn không nếu như bọn Bựa bỏ cuộc? Còn việc ý thức lợi hại thế nầu thì đề nghị Dì liên lạc Bắp Ngô nha, bọn em đã lường trước mọi chiện và có kế hoạch cụ thể rùi, Dì đừng có lo. Mục tiêu chiến thắng bọn giai Bựa ẵm xiền coi như đã xong, còn mục tiêu đáp ứng yêu cầu của Dì khi học hỏi về kỹ thuật BOIP đương nhiên phải có.
  Thôi mần việc đây, tối về nhà hóng Xóm Thối cho thỏa mái. Cha Dũng nầy chắc đồng hương em, đọc tển toàn thấy nhắc về HP không vậy?
  Để về coi có hình xóm Thối không thì bốt sau vậy nha. Năm rùi em đánh du lịch nhiều nên phóng sự xã hội có vẻ hơi ít, nhưng hứa lần tới sẽ làm, vì cũng cần cho công việc hiện tại nữa.

  • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 18:10

   Contest vưỡn tiếnhành bìnhthường. Đứa nầu bỏ kệ cha nó. Cứ đúng 3 tuần Dì côngbố kếtquả.

 14. #22 by Delete on 2010/10/25 - 16:03

  @ Dì:”Cô đọc hết Miếu Vo sẽ thấy hết dòng sử Tínngưỡng Lừa suốt 30 năm sau 1954″
   Dì rặn mỗi quả Miếu Vo #1 có rặn nữa đâu mà đọc. Biết là Dì biên kiểu đó để hạnchế cái tính ăncắp hồnnhiên của Lừa dưng đọc thế tức bỏmie.

  Dì xem khi KOA hoànthiện thì tung bản full của các thể loại Bựa lên đi. Chỉ dành cho KOA đọc thui cũng được.

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 18:09

   Tấtnhiên việc lập KOA là một phần của kếhoạch pháthành sách của Dì và của các Bạn Bựa. Không chỉ có vănchương lịchsử, mà còn đủ loại từ luật, kinhtế, tàichính, chínhtrị, địalý, côngnghệ..

 15. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 16:05

  Cô Bốn bạn thân Dũng Hói là bạn thân Lâm Già đó. Nói Lâm Già thì dân Phòng đứa đếu nầu chả biết.

  Hồi Lâm Già mới tù ra Dì có đến thăm, thì thấy cô Bốn cũng ở đó hehe. Lâm gầy ngắn như một khúc mía còn Bốn

 16. #26 by Chim Son Ca on 2010/10/25 - 16:11

  Cứ Văn Bựa như thế này đọc cho nó sướng, mỗ ủng hộ
  KOA KIEC làm cặc gì cho nó rắc rối.Có ngày như Điếu Cày ngồi viết ngục trung nhật ký đới.

  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 18:07

   Cô nói như củ cặc ý. Rắcrối hay không là việc của Dì. Địt mẹ đến khi nầu Dì chỉ bốt một nửa bài lên lốc còn nửa kia chỉ bán cho côngdân Koa thì cô trắng mẹ mắt ra.

 17. #28 by EURO on 2010/10/25 - 16:17

  Hình đền Lê Ban đây sư bố Dì, máy mới chưa biết chỉnh nên bữa đó chụp xấu òm. Thôi em kiếm ăn tý đã nhế.

 18. #30 by Minh Dũng on 2010/10/25 - 16:22

  Anh vài năm nữa không bận đong tiền. Sẽ dành thời gian viết “Thành Phố Thổ Tả” nhé các Bựa. Các Bựa đoán xem ở Lừa, thành phố nào là thành phố thổ tả hở hở hở?

 19. #31 by Delete on 2010/10/25 - 16:27

  Dì nhắc Bốn Đồng bùi ngùi mie, hồi hổi đọc thơ Bốn Đồng điếu hiểu mie, dưng nó cứ miên man ám ảnh kì lạ.

  Con sáo sang sông

  Tẽn tò con sáo sang sông
  Bờ bên này tưởng cũng không có gì.
  Tẽn tò con sáo bay đi
  Lại bờ bên ấy có gì cũng không…

  Đồng Đức Bốn

  Tìm gì hở sáo?

  • #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 18:05

   Ua, thơ đọc mà bồihồi là thơ tốt rùi, cần đéo gì hiểu.

 20. #33 by Minh Dũng on 2010/10/25 - 16:40

  hehe, Bốn trông như anh nông dân vác cuốc đồng về phỏng Tướng? Lâm già đất HP ai cũng biết, giờ hắn làm gì hok biết, đồng nghiệp xưa tán mạng cả rùi nhở. Lâm anh hok gặp, nhưng cũng biết hắn bé như cái kẹo mút dở, nhưng giang hồ gặp vẫn một điều anh Lâm, hai điều anh Lâm.

  • #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 18:04

   Đúng gùi. Lâm đặcbiệt thích nuôi gianghồ và có rất đông đệ. Nếu đánh nhau sòngphẳng không có bên ngoài thamdự, cảnhsát cơđộng Hải Phòng chưa chắc thắng nủi quânđội của Lâm.

 21. #35 by Dragonfly on 2010/10/25 - 16:41

  Các Bựa đoán xem ở Lừa, thành phố nào là thành phố thổ tả hở hở hở?@ Dũng Trọc

  —————
  He he đã phát hiện Dũng Hói là Dũng Trọc làm VCCI nhá. Dân Phòng chính tông rồi còn zề ? Nhẽ cả lò VCCI đều dính tý dân phòng thì phẩy?! Bác Thành Đoàn Duy trước ở Phòng lên mừ?! Lại còn dính tý hàng hải xa xưa sao để Bà Dì blo bla về hàng hải mà không dạy dỗ lại nhể? :
  Trở về với mẹ ta thôi
  Giữa bao la một khoảng trời đắng cay
  Mẹ không còn nữa để gầy
  Gió không còn nữa để say tóc buồn

  Người không còn dại để khôn
  Nhớ thương rồi cũng vùi chôn đất mềm
  Tôi còn nhớ hay đã quên
  Áo nâu mẹ vẫn bạc bên nắng chờ
  Nhuộm tôi hồng những câu thơ
  Tháng năm tạc giữa vết nhơ của trời
  Trở về với mẹ ta thôi
  Lỡ mai chết lại mồ côi dưới mồ. 

 22. #37 by Kakashi on 2010/10/25 - 17:10

  Hic hic, lần đầu tiên em phịch gái là ở Phòng, mịe thằng bạn đại học quê ở Phòng, nhà bán thuốc như 5 Lét dẫn ra khu Thiên Lôi chơi. Lần đầu tiên chơi em loay hoay mãi mà không cho vào được, cũng đéo biết dùng BCS con 4` nó phải đeo hộ. Chơi không xong cuối cùng phải dùng tay móc. ĐM nó chớ, về nhà rửa tay 5 lần xà pòng cũng ko hết mùi khắm, cái mùi ám ảnh đến tận bây giờ.
   

  • #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 18:02

   Bọn đó cả ngày không tắm luôn đó cô. Và có cả dững em phò chỉ 9-10 tuổi.

 23. #39 by Hoàng Việt on 2010/10/25 - 17:37

  Ngõ  Thối – ngõ  chính là lối đi lấy phân tươi của công nhân vệ sinh thùng  ở cái thời  xửa thời xưa

  Ngõ cụt, dài khoảng 70m trên phố Mê Linh. Trong ngõ có một ngõ nhỏ ở phía trái. Thời Pháp thuộc , ngõ có lối thông với ngõ Trí Tri và ngõ Đông An. Trước đây, ở cuối ngõ, rẽ phải, có lối đi nằm giữa tường sau Trường trung học Ngô Quyền và tường bên Trường đạo Xanh Jôdep (Saint Joseph) cũ thông ra phố Nguyễn Đức Cảnh. Có nhiều quán ăn ngon nôỉ  tiếng. 


  – Cháo khoái (cháo màu xanh cho thêm mấy thìa đỗ xanh xay ngon tuyệt)
  – Nộm chân gà rút xương , giá bể xào chua ngọt chợ Ga
  – Xôi thịt chợ Tam Bạc 
  – Miến trộn, bún khô ngõ Trương Hán Siêu 
  – Chả cá thu, chả rươi….

  -món Sam HP ngon tuyệt: từ món súp, cháo sam đến các món như chân sam xào chua ngọt, thịt sam xào sả ớt, sam nướng, gỏi sam…

  – Ngày xưa HP nhiều người Hoa nên có nhiều món ăn Hoa rất  ngon .Ngon nhất là hàng Hồng Liên bên phố Bắc Ninh (Lãn Ông) và Quang Trung  (quan này thì 78 đã cuốn gói gồi ). Giờ  còn 1 hàng ở Mê Linh Lwu Lang, quán này do 1 cu con nuôi của một anh Khựa đứng làm đầu bếp.


  • #40 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 18:00

   Địt mẹ tên nầu dám phịa về sựtích cái tên Ngõ Thối đó? Vả rụng mẹ loa giờ.

 24. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 17:57

  @Cô Si ngón tay khắm

  Giai Phòng rất chi hàosảng và bọn sinhviên giai Phòng chiênmôn có trò chiêuđãi bạn tỉnh xa bằng món Phò Thiên Lôi.

  Đường Thiên Lôi nằm sát chân Cầu Niệm, xưa quen gọi là Xóm Liều. Từ khi Đường 5 HN-HP mở rộng thì xóm nầy vợi mẹ độ liều và bị mất đến già nửa diệntích. Ai có ảnh Xóm Liều xưa cho xin quả nầu.

  Xóm Liều tuyền dân tứchiếng đến chiếm đất, và bên trong xóm không khác gì mêhồntrận, Dì đã môtả trong triện dài (Bựa) Đội Chim Cong và loạt Giang Hồ Cỏ.

  Ngay cả cam vầu xóm cũng phaỉ đi từ 3 tên giở lên, và súngống lúc nầu cũng phải sẵnsàng phụt đạn.

  Xóm Liều sống bằng hai món chính: Phò và Trắng. Trắng trước 199x gọi là Nâu. Lýdo gì địtmẹ các cô tự tìm.

  Phò Thiên Lôi rẻ vôđối. Thời 1990 khoảng 5K, bằng 1/4 phò đứng đường. Thời cuối 199x khi phò Đồ Sơn thịnhhành giá 50K thì Phò Thiên Lôi cũng chỉ 10K.

  Sinhviên nghèo họcbổng chỉ vài chục ngàn thì chỉ dám đãi bạn món đó, rẻ bằng 2 bát phở mà lại giátrị hơn nhiều. Vì nhẽ nầy mà nhiều thằng Hà Nội rất thích xuống Hải Phòng “chơi mới bạn” hehe.

  Đám HP thì hàosảng như Dì nói, thấy bạn từ xa xuống thì cắm mẹ xeđạp lấy vài chục đi đãi phò. Nhiều khi bảnthân phải nhịn vì đéo đủ xiền, dưng cứ phải cho bạn chơi nhát.

  (Thôi để tối kể, đi phát)

 25. #42 by Dragonfly on 2010/10/25 - 18:16

  Đám ma ẻm Dì cũng thamgia. Đông vôđối. Phải đến cả vạn Lừa theo xe hoa trắng.@ Dì Thối

  ===================
  Làm điếu có nhể? Nổ chăng? Nếu 198x anh còn bán vàng mã ở Đền Nghè ,câu Tông Cỏong,Chim Xanh, ở Vườn Hoa Loe Kèn mừ. Hải Phòng ai anh chả biết chỉ mỗi tội điếu ai biết anh. A Lâm bạn Dì nhà ở đường Lê Lợi đối diện khu nhà chữ U có anh  Liễu Hói cũng nổi hồi hổi bên Xam- Xì- Pẩu lắm. Nhẽ hồi xưa Dì cũng buôn hàng cáy với Sơn TV và Trung Nháy? Hải Bút bi? anh nhớ năm ấy cuối 198x đầu 199x tranh nhau điạ bàn cảng Cá bắn nhau như phin Hắc- Xì – Hủi Hồng Cỏong vui vãi.
  • #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 18:52

   O Lài hồi 198x mấy tuổi mà đéo biết em Boong Mặt Đỏ?

 26. #44 by Dragonfly on 2010/10/25 - 18:31

  bên ngoài thamdự, cảnhsát cơđộng Hải Phòng chưa chắc thắng nủi quânđội của Lâm.@TT

  ————
  Bơm vá nó vừa phải thôi Dì. A Lâm được cái hay là mấy đàn em làm cam sự ở mấy quận đều quí. Đận ấy cam không bắt nhanh mấy vụ A Lâm , A Nên thì địtmẹ giang hồ HP nổi sóng khác điếu gì Godfather-Micheal tổng tiến công “trải đệm”.ĐM thằng bạn anh con nhà gia giáo dáng cây me cây táo điếu bâu giờ đánh nhau cũng sưu tầm 1 em K54 và 2 kẹp để ….yên tâm đi chơi ngoài đường. 
  • #45 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 18:50

   Bắt Lâm mới Nên tuyền cam ở Hànội về đấy Lài ạ. Chứ giao cho cam Phòng thì có bắt được các cổ cái ./ cái ./ ý.

   Hehe sếp cam Phòng đang ở trong túi Dì đây nè.

 27. #46 by Delete on 2010/10/25 - 18:40

  @ Dì cùng Chibộ!
  Del đề nghị chiện lập quốc vưỡn cồng bên bài cũ , chiện văn chiện etc cồng bên này cho dễ theo dõi.

  • #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 18:53

   Tựdo thoảimái đi cô. Là Bựa thì kiểu gì cũng chơi hết.

 28. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 18:45

  @Cô Phút (Đô La Phút, Đức Quốc).

  Dì cânnhắc rất kỹ việc triểnkhai một website riêng dưới tên gọi Thủđô Vươngquốc Asinero, bâugồm rất nhiều dịchvụ thúvị.

  Đó là chiện không thể đùa được. Dì sẽ ápdụng mọi côngnghệ (cả kỹthuật cả nhânvăn cả gianghồ) để nó không phải tự xóa sổ như Talawas, không sống dở chết dở như Cà Phò, Dân Luận.

  Mọi thứ các cô đã nhìn, đã nghe, đã biết, chỉ là thửnghiệm, còn quyhoạch của Dì vưỡn đang ở phía trước.

  Sẽ không có chiện Dì xâydựng một forum như các cô vưỡn thấy, với hàng loạt servers, dedicated IPs, proxies, mà vưỡn đéo thể chống nủi ddos và các thểloại hách.

  Thậmchí cũng không cần một domain cốđịnh nầu. Dì sẽ điềuhành Vươngquốc qua Quán Bựa và cóthể cả peer-to-peer (trựctiếp từ máy nọ qua máy kia không cần server).

  Kểcả nếu Quán Bựa bị hách hoặc bị xóa, các cô vưỡn sẽ biết cách tìm Dì qua thằng Gúc. Dì camđoan Văn Bựa của Dì là độcnhất quảđất, và đéo ai có thể bóp nủi nó, tấtnhiên các cô sẽ biết đâu là Dì thật và đâu là Dì dỏm.

  Thế nhế. Dì chấp tấtcả các thểloại hách. Hehe các cô cứ đập Dì vôtư. Deface vôtư. Dì chỉ mất 10 Tơn là có một chỗ cho các cô đập cả tuần. Đập xong thì lại đi đập chỗ khác.

  Trong cuộc đối đầu nầy chỉ có một người thắng, là Dì. Các cô hacker, đéo cần thuyếtminh cũng thấy các cô thua rùi hehe địt mẹ các cô phát.

 29. #49 by minhhuong on 2010/10/25 - 19:19

  Theo nhời Thứ Trưởng Bộ y tế, ca nhiễm HIV đầu tiên xứ Lừa vào năm 1990. Link

  Theo nhời Trung Tướng 198x

   

  Tất nhiên, xét về thương hiệu và mức độ tin cậy thì Trung Tướng cao hơn, kekeke

   

 30. #50 by minhhuong on 2010/10/25 - 19:32

  Cái vụ Boip của cái Rô làm sao làm sao chứ? Mục đích của contest Boip numero1 là làm cách đéo gì đéo quan tâm, phải vìu (đéo tính vìu loại giề) cao nhất, nên nó lôi 1 cái video quay bằng đtdd ghẻ rồi tống sang bạn bè lăng xê kiểu tráo tên, là đúng mẹ! Thi xong thì vứt mẹ nó đi, đéo quan tâm. Miễn sao các già hói lịm mẹ nó allo ngó trân trân là ổn, hé hé hé, phê thế còn giề.

   

  Chừng nào contest rằng vìu (loại khách hàng tiềm năng click) cao nhất, để quảng bá sản phẩm, hay là được nhiều người thích xem để câu xiền youtube, thì cái Rô khắc có chính sách Boip khác, nhá!

 31. #51 by Delete on 2010/10/25 - 19:37

  Dì bựa vừa vừa chớ.

  Chừ Del điếu biết IT là mie giề dưng 300 niên lẻ nữa người người dân IT.
  Với KOA nhẽ sớm hơn, 2060 tuyền thể dân KOA biết lập trình, biết hách, sure.
  Sốhóa với hóasố, lịtmie sẽ thành hiện thực.

 32. #52 by minhhuong on 2010/10/25 - 19:38

  Đây nhá, thêm thông tin trên báo Lừa bẩu là người đầu tiên nhiễm HIV lại Lừa vào 12/1990, hiện vưỡn sống nhăn răng

  http://vietbao.vn/Suc-khoe/Nguoi-dau-tien-phat-hien-nhiem-HIV-o-Viet-Nam-van-con-song/20639651/248/

 33. #53 by Kakashi on 2010/10/25 - 19:46

  Hồi đấy em đi là vào buổi tối, cũng phải cách đây 7-8 năm rồi. 4 thằng sinh viên gọi 1 con taxi chạy xuống Thiên Lôi. Vì trời tối nên em cũng chẳng nhớ đường lắm, chỉ nhớ đi vào 1 khu đường đất , 2 bên toàn cây cối tối thui, chẳng có đèn đóm gì, vào đến nơi cũng sợ vãi dắm chim không ngóc lên nổi. Sau đợt đấy em không qya lại khu Thiên Lôi nữa, dù cũng xuống HP chơi gái thêm đôi ba lần.
  mà Dì bựa nói cũng đúng, bọn giai Phòng sống hào sảng, khái tính ,đi đến đâu cũng khua chiêng gõ trống nói chung là rất ồn ào. Vì thế mà dân các vùng khác ghét giai Phòng. Ngày xưa em cũng đéo khoái bọn giai Phòng lắm nhưng lớn lên thế đéo nào lại thành rể Phòng, tự nhiên thấy thích cái tính cách đấy của bọn ní.

 34. #54 by minhhuong on 2010/10/25 - 20:01

  Xời, hội Bựa HP gộc đâu nghe đây:

  – Lâm già HP hử, có cô con gái tên Oanh già, cũng nuôi quân đánh đấm đâm chém, anh hùng hảo hớn như cha.

  – Xóm liều: còn gọi là Đồng Bún, chạy dọc bờ đê từ cầu Niệm xuống qua ngõ Cấm, xuống Đông Khê …

  – Ngõ Thối: Không phải ở Mê Linh, mà ở Cát Dài

   

  Kekeke, tưởng Chị ít xuống HP mà không biết gì hử

 35. #55 by Dragonfly on 2010/10/25 - 20:06

  O Lài hồi 198x mấy tuổi mà đéo biết em Boong Mặt Đỏ?@ TT

  ————————-
  Điếu biết thật, mà cũng không có đám ma nầu to vậy cả. Thời thởi chỉ thấy mấy em con nhà Cầm Vàng chợ Con là xinh thoai.
 36. #56 by ongcu69 on 2010/10/25 - 20:10


  Hương Ngô ăn nói như giai nhở. Hay giai?

 37. #57 by Dragonfly on 2010/10/25 - 20:11

  Hehe sếp cam Phòng đang ở trong túi Dì đây nè.@TT

  —————
  Địtmẹ Dì mà được như vậy anh cũng ngưỡng mộ vãi. Sếp TGĐ Vinalines là anh trai của sếp phó cam HP. Chắc Dì biết cả 2 anh em. Con của cụThụ  Dương Khắc GĐ cam HP hồi xưa.
 38. #58 by Dragonfly on 2010/10/25 - 20:14

   Lâm già HP hử, có cô con gái tên Oanh già, cũng nuôi quân đánh đấm đâm chém, anh hùng hảo hớn như cha.

  – Xóm liều: còn gọi là Đồng Bún, chạy dọc bờ đê từ cầu Niệm xuống qua ngõ Cấm, xuống Đông Khê …@ Hương Xinh

  ———————


  Công nhận không hổ danh Nữ Gúc Sĩ biết hết biết tuốt nhưng điếu đung he he

 39. #59 by minhhuong on 2010/10/25 - 20:18

  Hương Ngô ăn nói như giai nhở, Hay giai? @ ongcu69

  —————–

  Gái mà nói chuyện như giai, chứng tỏ tính bình đẳng trong quán Bựa. Luật bất thành văn trong quán là đéo phân biệt giới tính trong tranh luận.

  Hết thắc mắc dớ dẩn chưa, chàng?

 40. #60 by minhhuong on 2010/10/25 - 20:21

  Công nhận không hổ danh Nữ Gúc Sĩ biết hết biết tuốt nhưng điếu đung he he @ Lài

  ————-

  Hé hé, đéo phải gúc đâu anh ui, từ miệng 1 bô lão HP đấy ạ, oan cho Gúc quá Gúc ơi 

 41. #61 by Dragonfly on 2010/10/25 - 20:22

  Nhân nói về Hải Phòng cho chi bộ nghe về Rap Hải Phòng cười vãi dắm. ĐM bây giờ còn đỡ chứ thời thởi Dì xuống HP làm ăn 198x thanh niên HP quí thanh niên HN như mẻ,nghe giọng HN điệu điệu điêu điêu đã muốn uýnh. Không có anh em thổ dân HP quen dẫn ra vườn hoa Loe Kèn đi bụi thì có mà bọn HP nó tổ chức liên hoan chục thằng nó lắp vào lỗ đít cho thì sau về cứ nhìn thấy khoai hay dưa chuột là ói.

 42. #62 by Dragonfly on 2010/10/25 - 20:36

 43. #63 by Dragonfly on 2010/10/25 - 21:00

  Mọi người thử xem hình ảnh HP theo link này xem sao


 44. #64 by LUUMANH on 2010/10/25 - 21:20

   

  Ui dời thằng Măt ./ lại chởi lừa ăn cháo đái bát với thằng khựa nào đấy mà . Anh lạ đéo . Địt cụ, dân Phòng giao lưu quốc tế trước, giai cấp công nhân nồng cốt có trước nên Giai quốc tế, Gái cũng quốc tế thế mà mày định nói xấu đấy hử .

  Lại nói về vụ lập quốc  anh nghi thằng Mặt ./ tuyền nói phét . Đận trước bị em Hoa cặc nào đó thả đom đóm, anh đéo biết gì về IT  gào lên lúc ý con cu Mặt ./ bảo sai đệ tử chặn đéo cho ních mới  còm nếu chưa qua 2T kiểm duyệt, phải vậy đéo đâu . Địt cụ mày lo vụ quân đội đàng hoàng đi, đừng nói phét lung tung .bBố đang công thần mà bị bọn nó hách thành vô gia cư thì mày liệu hồn  .

  @ Dzung : He he , địt cụ bọn kiểm toán hóa ra dễ xử

   

 45. #65 by Nghiện on 2010/10/25 - 21:32

  Địt mẹ đến khi nầu Dì chỉ bốt một nửa bài lên lốc còn nửa kia chỉ bán cho côngdân Koa thì cô trắng mẹ mắt ra.@ Gì
  Ối dkm Gì
  tướng chấu chưa có xiềng mua hộ chiếu cho chấu xin làm tạm công dân hạng 2 cũng được.

 46. #66 by Hoàng Việt on 2010/10/25 - 22:21

  An Hoang Trung Tuong 18:00 25-10-2010
  Địt mẹ tên nầu dám phịa về sựtích cái tên Ngõ Thối đó? Vả rụng mẹ loa giờ.

  …..

  lịt mịa xa HP ~ 11 năm biết đéo ? cứ bỏ bom để hắn giảng giải điển tích ngõ Thối cho bọn tin tin đó sao ?

  Xóm liều đầu tiên ở Hp bắt nguồn từ việc lấn chiếm đất đai ven đường Thiên lôi ( đầu ngã 3 đôn niệm tới chân Cầu rào) sau này các nơi đất hoang ven bờ mương hay hồ bị người dân chiếm cũng dc gán cho xóm liều như khu đồng bún , dọc mương đông khê ( an đà), mương Cầu tre , khu lán bè (an dương )…etc

  Đường Thiên lôi hiện nay có đường Nguyến Văn Linh cắt ngang nên hiện nay nhà nghỉ và gái hoạt động rôm rả .Đây là địa bàn chốn ăn và chơi của các VIP nữa dư các quán Phú Gia , Ngói Đỏ , Tre vàng , Tre xanh , nổi nhất kể đến KTV… etc

  Muốn đập chết các tệ nạn hay tên tuổi chỉ trên bộ xuống mà thoai tỉ dụ dư sàn INFO..!