XÓM THỐI (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Hoàng Tuấn Dũng là nhóm viên Văn Bựa.

Trung Tướng giớithiệu một tácphẩm cô cổ đặng thayđủi khôngkhí Bựa Mần Xiền sôisục sôisục.

XÓM THỐI

*Truyện ngắn by Hoàng Tuấn Dũng*

Xóm Thối là địadanh đáng thamquan nhất của Thànhphố Các Nhânvật ta sắp gặp. Bởi lý gì? Mời nghe dõi.

Cưdân đầutiên của Xóm Thối là Tổ họ Lê, nguyên tên ghi trong bia thờ là Lê Ban, chả rõ có phải tên thật không.

Nên nhắc điều này, vì các nhà-làm-sử vẫn chưa nhấttrí hai vấnđề:

1. Lê Ban giới nam hay giới nữ?

2. Lê Ban lập Xóm Thối (Ấp Thối, Làng Thối) tự baogiờ?

Các nhà-làm-sử già khẳngđịnh Lê Ban là nữ, lập Xóm từ năm 102 (Không Ngàn Một Trăm Lẻ Hai), dựa trên truyềnthuyết, cadao, hòvè.

Các nhà-làm-sử trẻ phảnbác dựa trên luậncứ:

1. Tượng thờ Lê Ban ngực lép, có ria mép, hai bên ngự hai hầunữ. Lê Ban phải là nam.

2. Cây đa cạnh lăng Lê Ban 2500 tuổi. Lê Ban phải cũ hơn nó. Bởi đa là giống cây thiêng, người trồng mới mọc, chim muông hổ báo chỉ gieo được tầmcỡ si trở xuống, như khoailang, dưahấu.

Sử cãi nhau nhiều, và còn cãi nữa. Nhưng thôi, đàng nào khẩu Họ Lê cũng chiếm số chính ở Xóm. Mặt khác, đám sửsách cả trẻ lẫn già nói trên đã nhấttrí Xóm Thối là Lỗ Đẻ Thànhphố. Điểm này đáng tựhào rồi.

Xóm Thối đã vài lần thay tên: Tiểukhu An Nguyên, Phường Lê Ban.. Tên nào cũng hay, nhưng dân Xóm không ưa lối bángbổ tổtiên mức đó. Giờ đến Xóm hỏi ngách X ngõ Y Phường Lê Ban chắc sẽ bị trỏ ra dãy vệsinh côngcộng. Bôlão Xóm bảo Thối là tên vợ hoặc chồng hoặc con cả Cụ Tổ.

Xóm Thối có những tiệmăn với đủ món xuyên đêm, từ Sâm Lình Dê, Lê Cậng Khỉ caocấp, tới Lợi Trâu Nướng, Mũi Chó Hầm bìnhdân.

Xóm Thối có những hội Bàn Lá, Tẩu Tôm, Xóc Đĩa kinhniên, khiến lắm cha dulạc Anh Quốc Pháp Quốc còn viết thư hỏithăm hay gởi Bài Tây về tặng.

Xóm Thối có những Phòng Trà mêly, vídụ Lan Chiêu Quán, chốn tiêudao thimộng của những vị biết tìm khácbiệt.

Tấtnhiên, Xóm Thối có nơi phụng Phật và tộcthánh Lê Ban: Chùa Họa.

Và Xóm Thối có những chuyện buồn.

XÓM THỐI (I)
CHỈ BÁN KIỆT TÁC

Cách nay chưa lâu, dân Xóm ít ai nhớ lão Sửu. Một tay già dở nết không thấy mặt bảy tám năm trời chẳng đáng bậntâm hơn con mèo què cóthể bẫy về đánh nồi Rựa Mận.

Lão Sửu từng là kho truyện của Xóm những tối rách việc. Truyện lão như đào lên từ nền đất hai ngàn năm. Lão phán chỗ có giếng đá Tổ. Lão tả những vụ cướp đồng đen trong Chùa Họa. Lão vẽ sơđồ hầm trốn lính thời Thế Chiến..

Lão Sửu không vợ con. Họ chết hay bỏ lão đi không ai rành.

Lão có nghề kiếm sống: Chạm những con tượng gỗ nhiều màu. Tượng lão đẹp vôngần, mỗi con mỗi vẻ.

Sảnphẩm lão bán không chạy, chúng quá đắt.

Lão gạ bán cho trẻcon Xóm, chả đứa bé nào dạidột đổi mười bữa xôi sáng lấy Ông Hộ Pháp đao xanh mão đỏ.

Lão mang gạ bán cho khách viếng Chùa Họa.

Ai chẳng biết hồi chục năm về trước khách vãn chùa đông vắng? Rặt giàlàng gầy ốm mắt dài lệ tưởng một thuở xaxăm rước kiệu Bà trảy Hội, xin lộc Cô ăn dưới gốc lan vàng.

Những già ấy mua tượng lão Sửu vì điều nhânđức mót nơi cổng Phật.

Lão Sửu là kẻ bán hàng khéoléo. Lão nói, “Bẩm Cụ, Cụ đón một Ông đặt đầu giường-hộp, ngó một lần, nhớ nước Phật trên Giời” (*).

Khách nói, “Hàng bác thật đẹp, tôi một con”.

Lão Sửu lại nói, “Cụ đón thêm Ông nữa cho các cháu ở nhà?”.

Khách trảlời, “Đẹp quá, trẻ nghịch phí đi”.

Có thời, lão Sửu tập chế những con tượng xấu. Nhưng chế xong chưa nhấc khỏi giá sơn, lão đã đập nát.

Lão nói, “Nghĩ Ông Tượng mình đứng cạnh con tòhe mà xâyxẩm”.

Ngườita bảo, đói chết mẹ, sĩdiện.

***

Lão Sửu bỏ Xóm. Một đôi vợchồng tuổi mười bảy mười tám tiếpquản cái gậm lều của lão.

Tới kỳ ta chăm Lễ Bái.

Người nhớ lão Sửu bảo, khổ lão Sửu chả còn đây bán tượng. Bọn nhãi giờ quẳng đống tiền mua mấy cái vòng xương.

Người lại bảo, hàng Tây Tàu làm bằng máy đầy, vừa đẹp vừa rẻ, lão cạnhtranh sao nổi.

Người khác bảo, lão ănmày trong Sế Công, đáng kiếp.

***

Gần Tết năm rồi, bỗngdưng lão Sửu về Xóm.

Phổngphao, béotốt, lão mặc áo len ghi ngoài sơmi cổ cứng, thắt càvạt, thật trẻ so tuổi lão bảy mươi.

Lão tậu một nhà to đầu Xóm, thuê chục thằng choaichoai về đẽo đục suốt ngày.

Lão vẫn hành nghề của lão. Tây, Kiều vào ra nhộnnhịp.

Lão kể lão langbạt xó hè nách chợ hai năm, nhưng chưa baogiờ chịu làm thứ đồchơi kiểu ngựa bìa chân dây thép.

Lão nói, “Chỉ Bán Kiệt Tác”.

XÓM THỐI (II)
PHÁO RAN MÙA CƯỚI

Từ đận lão Sửu về Xóm và được vìnể, dân Xóm bày tục mới: Mâm Trầu Ăn Hỏi của thanhniên Xóm phải có Tượng Lão Sửu (**).

Con tượng đặt chạm trước cả tháng, kíchcỡ chai sâmbanh, bôi đủ năm màu đỏ xanh vàng đen trắng. Mốt hiệnnay là tượng Ông Lộc.

Riêng Ăn Hỏi của thằng Hạng chơi con tượng khác thường: Một tay trai áodài khănxếp cưỡi ngỗng vàng xách chùm cau đỏ, giá hai chiếc xeđạp Tàu.

(Dừng bốt câu vìu)

(Hải Phòng 1992)

***

Chúthích by An Hoàng Trung Tướng:

(*) Giường Hộp: Giường ngủ thịnhhành của Lừa 198x.

(**) Ăn Hỏi: Một côngđoạn quantrọng trong chuỗi nghithức cướicheo của Lừa.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Giớithiệu: (Giới thiệu).
– Tácphẩm: (Tác phẩm).
– Thayđủi: (Thay đủi).
– Khôngkhí: (Không khí).
– Sôisục: (Sôi sục).
– Địadanh: (Địa danh).
– Thamquan: (Tham quan).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Nhânvật: (Nhân vật).
– Cưdân: (Cư dân).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Nhấttrí: (Nhất trí).
– Vấnđề: (Vấn đề).
– Baogiờ: (Bao giờ).
– Khẳngđịnh: (Khẳng định).
– Truyềnthuyết: (Truyền thuyết).
– Cadao: (Ca dao).
– Hòvè: (Hò vè).
– Phảnbác: (Phản bác).
– Luậncứ: (Luận cứ).
– Hầunữ: (Hầu nữ).
– Tầmcỡ: (Tầm cỡ).
– Khoailang: (Khoai lang).
– Dưahấu: (Dưa hấu).
– Sửsách: (Sử sách).
– Nhấttrí: (Nhất trí).
– Tựhào: (Tự hào).
– Tiểukhu: (Tiểu khu).
– Bángbổ: (Báng bổ).
– Tổtiên: (Tổ tiên).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Côngcộng: (Công cộng).
– Bôlão: (Bô lão).
– Tiệmăn: (Tiệm ăn).
– Caocấp: (Cao cấp).
– Bìnhdân: (Bình dân).
– Kinhniên: (Kinh niên).
– Dulạc: (Du lạc).
– Hỏithăm: (Hỏi thăm).
– Mêly: (Mê ly).
– Vídụ: (Ví dụ).
– Tiêudao: (Tiêu dao).
– Thimộng: (Thi mộng).
– Khácbiệt: (Khác biệt).
– Tấtnhiên: (Tất nhiên).
– Tộcthánh: (Tộc thánh).
– Bậntâm: (Bận tâm).
– Cóthể: (Có thể).
– Sơđồ: (Sơ đồ).
– Vôngần: (Vô ngần).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Trẻcon: (Trẻ con).
– Dạidột: (Dại dột).
– Giàlàng: (Già làng).
– Xaxăm: (Xa xăm).
– Nhânđức: (Nhân đức).
– Khéoléo: (Khéo léo).
– Trảlời: (Trả lời).
– Tòhe: (Tò he).
– Xâyxẩm: (Xây xẩm).
– Ngườita: (Người ta).
– Sĩdiện: (Sĩ diện).
– Vợchồng: (Vợ chồng).
– Tiếpquản: (Tiếp quản).
– Cạnhtranh: (Cạnh tranh).
– Ănmày: (Ăn mày).
– Bỗngdưng: (Bỗng dưng).
– Phổngphao: (Phổng phao).
– Béotốt: (Béo tốt).
– Sơmi: (Sơ-mi).
– Càvạt: (Cà-vạt).
– Choaichoai: (Choai choai).
– Nhộnnhịp: (Nhộn nhịp).
– Langbạt: (Lang bạt).
– Baogiờ: (Bao giờ).
– Đồchơi: (Đồ chơi).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Kíchcỡ: (Kích cỡ).
– Sâmbanh: (Sâm-banh).
– Hiệnnay: (Hiện nay).
– Áodài: (Áo dài).
– Khănxếp: (Khăn xếp).
– Xeđạp: (Xe đạp).
– Thịnhhành: (Thịnh hành).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Nghithức: (Nghi thức).
– Cướicheo: (Cưới cheo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Nhà-làm-sử: (Nhà làm sử).
Giường-hộp: (Giường hộp).

*** 1. #1 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/25 - 00:57

  Sao không mở tuần Sến hở Auntie?

 2. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 01:04

  Dì bốt một triện ngắn cổđiển của một tay Bựa hầu các cô nhân khôngkhí mần xiền đã lên đỉnhđiểm.

   

  Triện biên từ 198x hoặc thậmchí sớm hơn và chưa bốt ở đâu. Các cô đọc và nắm lấy dững thôngtin về một thời caynghiệt.

   

  Các triện Bựa năm nẳm thường biên theo trườngphái Ám Chỉ, luôn có hai nghĩa, một nghĩa Hiệnthực và một nghĩa Ámảnh. Nó sẽ mần các cô thaothức khôn nguôi để coi tácgiả muốn gì gởi gì.

   

 3. #4 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/25 - 01:15

  Điều Dì nói thì nhìnchung Tinh Hoa là nhậnbiết được…

  Thôi tặng Dì và chibộ bài sến 7x nầy, rùi Thím cũng đi ngủ. Hôm nay đi coi “Tangshan Da Dizhen” mới côgiáo…

 4. #5 by minhhuong on 2010/10/25 - 01:31

  Hì hì hì hì, tạm thời ngừng vụ xiền rồi à, cũng chả sao

  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 01:38

   Có ngừng đâu em. Giảitrí tí chờ thủđô xâydựng thôi mà.

 5. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 01:40

  Dì đi ngủ để mai mần việc đây. Các cô tiếptục nghiêncứu về Vươngquốc đấy nhế. Đợi ngày đẹp Dì bốt tuyênngôn lậpquốc hehe.

 6. #8 by toi_vua on 2010/10/25 - 03:54

 7. #9 by toi_vua on 2010/10/25 - 04:34

  Moscow 31 tháng 1. Nhiệt độ âm 17 độ C. Trạm nhận hiến máu lưu đông.

 8. #10 by riengtunguyen on 2010/10/25 - 09:29

  Khi này thẳngTT đíu cócặc gìbiên, biên toàn đồlìn, dởẹc, khôngcó thì ngấplại đừngbiên, mất uy blog. Hãm.

  • #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 10:17

   Dì đã nhét cái gì vầu loa các cô thì sure là cái ý đã được kiểmnghiệm là ngon. Cô thích đọc lá cải thì cút về mới mẹ hay cút đi đâu mặc bà cô.

 9. #12 by Cathnga on 2010/10/25 - 10:24

    Vâng, ngậm ngùi như Mạc Ngôn hay Giả Bình Ao phỏng??? He he, đúng thể loại em Hê thích. Em Hê đâu nhở??? Lâu rùi chả thấy em ẻm, nhẽ không nhập quốc tịch KOA, zai nầu gọi em ẻm về đi nầu???

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 11:16

   Đúng rùi đó em. Ai không nuốt nủi thứ văn nầy thì tâmhồn chaiđá mẹ nó rùi hết thuốc rùi.

 10. #14 by ongcu69 on 2010/10/25 - 10:33

  Anh nghi Dì Thối bị Cam hách ních. Bài mới thì đéo biên, bốt của thằng khác + lập quốc lấy members để điều tra. Hoang mang điếu chịu.

  • #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 11:16

   Không bài mới thì là cái gì đây cô kia eat cunt eat cunt?

 11. #16 by Không Ai Sất on 2010/10/25 - 10:35

  Mào có tý tẹo này biết bình đéo j! Phọt tiếp đoạn nữa coi sâu nầu lão Bựa, dứ dứ về tên Hoàng Tuấn Dzũng này lâu quá rùi.

 12. #18 by Deocoten no2 on 2010/10/25 - 11:20

  bố dùng thằng gúc mới key: “hoàng tuấn dũng”+xóm thối” da mẹ thông tin nầy:

   

  dũng thối

   

   

  Cobbi đoạn ra dư sau: Xóm Thối – Hoàng Tuấn Dũng: quyển này cực “đểu”, hi hi, chả biết nói thế nào, cũng chả thích, nhưng mà nên đọc cho biết. 

   

  Tên biên câu nầy năm 06, trước khi tên mặc lồn dới thiệu. vậy chấng tỏ chuyện đã được tên dũng bắp lích theo kiểu nầu đó, chứ đéo phải chưa được bốt ở đâu. địt mẹ thằng mặc lồn làm dư của báu

   

 13. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 11:21

  Chươngtrình thi BOIP vưỡn tiếptục. Dì thấy một số cô bỏ cuộc quá sớm là biết các cô chưa có ýthức gì về Boip cả.

  Tinhiên chưa đến ngày cuối thì chưa nói được điều gì. Người được giải contest nầy không phải để rinh món quà mọn của Dì, mà có được một bài học nhớn.

  Kể cả dững tên IT chiênnghiệp như Dũng Hói, Già Đều, dững tên mấu húng như Tướng Tin.. đều đã thấy được vướnđề của bỏn.

  Bài contest No1 như một cách tiếpcận cơkhí nghề Boip: Chỉ cần số vìu, không cần chất vìu.

  (Còn tiếp)

 14. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 11:26

  @Cô Đéo Có Tên 2

  Triện ngắn Xóm Thối trích từ tập triện cùng tên biên năm 198x và in năm 1993, thời chưa có Mạng, và được sửa chữa năm 1996.

  Nói là triện ngắn, dưng Xóm Thối gồm 49 triện nhỏ như triện các cô đang nghiêncứu đây, và đã in 11 triện (nhà xuấtbản Vănhóa pháthành), dài như một tiểuthiết.

  Cô mà gúc thấy nó ở trên mạng thì chặt mẹ cổ Dì đi.

 15. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 11:33

  (Tiếp theo cồng bàn về BOIP)

  Khi đã đạt được một số vìu nhấtđịnh trong một chiếndịch boip (Boip Campaign), mà hiệuquả kinhtế của nó ít thấy, thì các cô sẽ nhận ra, vìu cần có “chất”.

  Vậy Views Quality là gì?

  Là các vìu từ các kháchhàng tiềmnăng và nghiêmtúc.

  Em Rô, thôngqua Năm Lét, và một số bạnhữu khác, đã có một chiếndịch câu vìu thànhcông về Quantity, dưng kém về Quality.

  Xét về mụcđích cuộc thi, em Rô đã vượt trội. Dưng xét về lâudài, em Rô đã tự mần hại mình. Đây là một bài học nhớn của ẻm. Cái nầy Dì không báo trước, mà để ẻm tự nhận thấy.

  (Còn tiếp)

 16. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 11:42

  (Tiếp theo cồng bàn về BOIP)

  Tạisâu Dì nói em Rô tự hại?

  Hãy nhìn vầu triếtlý của Năm Lét. Một triếtlý bầnnông giảnđơn cổđiển.

  Năm Lét tâmniệm: 80 trẹo Lừa, chỉ cần mỗi con mắc lừa mình một lần, mình đã bán được 80 trẹo món hàng.

  Chắcchắn dững người đã từng bị Năm Lét lừa sẽ không bâugiờ quay lại với cô cổ, mà cổ cũng đéo cần.

  Năm Lét câu vìu cho em Rô chủyếu bằng dững cái tít được SEO kỹlưỡng, tỷnhư “Gái 18 làm tình với bò”, “Tăng Tăng Hà lộ hàng trong bể bơi”, “Hai em chân dài thủi kèn một giàhói”, hay gìgì đạikhái thế.

  Tấtnhiên dững người đi tìm dững keywords đó thì có thể quantâm đến dững sảnphẩm của Năm Lét bán quanh đâu đấy. Dưng nói chung khi bị lừa xem “Lái máy bay Yên Báy” mà lại thành “Rô Xinh ăn dế Long Thành”, thì khảnăng họ mua hàng của Năm là cực thấp.

  Dì camđoan Năm không có khảnăng làm nhớn.

  Muốn làm nhớn phải có suynghĩ nhớn.

  Năm chỉ nên bán dăm ba cái bâucâusu kiếm sống thế thôi.

  (Còn tiếp)

 17. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 11:50

  (Tiếp theo cồng bàn về BOIP)

  Vậy mần thế nầu để BOIP Vìu có “chất”.

  Cái đó thuộc về khảnăng sángtạo và nắmbắt thịthiếu kháchhàng.

  Nói chung người xài nét bigiờ thích coi dững món lá cải, và hàihước.

  Thế nên để vìu có “chất”, sảnphẩm boip của các cô phải thật lá cải hoặc/và thật hàihước.

  Dưng tìm được một thứ Thật Lá Cải thì rất khó, thường là giới chiênnghiệp mới làm được, hoặc phải gặp may.

  Chẳnghạn một đoạn video quay cảnh cô Mạnh Nông hửi tất trong vănphòng, hoặc em Hà Hồ đái ở ven đường Đà Lạt, là dững thứ được coi là Rất Lá Cải, hút khách kinhkhủng, dưng không dễ tìm.

  Vậy các cô phải chọn cách mần hàihước.

  Làm sâu để có một sảnphẩm BOIP hàihước?

  (Còn tiếp)

 18. #24 by Không Ai Sất on 2010/10/25 - 11:57

  Keke anh phát hiện ra Năm Lét và Phẹt Liệt giúp em Gô ngay từ ngày đầu kia!

  Hehe, tên Bựa nhận xét về Năm Lét làm anh nhớ lại cái mấy cái cồng đầu tiên của tển ở quán, đại khái em em ngọt xớt, ý rầng thuốc em bán có giấy lưu hành đàng hoàng, không phẩy hàng đểu. Tên nầu rảnh móc lại mấy cái cồng đó ra đọc chơi, đéo nhận ra 5 lét đâu.

  Làm BOIP bi giờ số lượng view đương nhiên đéo quan trọng bằng chất lượng roài. Địt mịa thằng Gúc, một cú click adsense xuất xứ Lừa nó paid đâu chừng 0.003 Tơn, trong khi cũng cú đó mà IP mẽo hoặc EU có thể nhận được đến 3 tơn.

  Thế mới bít thân Lừa ở trên nét cũng bị coi rẻ!

 19. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 11:58

  Ngừng bàn về BOIP, bàn về vănchương.

  Các cô theo Dì mãi mà cảmthụ vănchương vưỡn như ./ ý.

  Một người không có nhậycảm vănchương thì cuộcđời sẽ rất tẻ nhạt. Có nhiều xiền thì cũng chỉ biết sắm xe xây nhà là cùng.

  Nhiều xiền là tốt, dưng nhiều theo cách sang đến Paris thì chămchăm nhảy mẹ ra Champs Elisees mua túi LV rùi mua một em phò chínhủy giá 350 oi về giã, thì nhiều xiền mà làm đéo gì. Mần mấy trò đó thì cần đéo gì nhiều xiền.

 20. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 12:06

  Tạisâu bọn tỷphú Ả, Tầu, Nga.. được Khoaitây coi như các mỏ vàng diđộng và chăndắt cậtlực?

  Vì bỏn nhiều xiền mà đéo có sự tinhtế nhậycảm tốithiểu của các cựphú danhgia vọngtộc hoặc thành bảnnăng như bọn Anh Mẽo. Khi mần ăn thì luôn bị chặt chém. Mua cái đéo gì cũng đắt. Và chỉ sang đến đời coi là dòng họ tuyệtvọng đéo còn cửa gì nữa.

 21. #27 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/25 - 12:06

  Côngnhận cứ bốt vănchương lên là số cồng giảm hẳn. Thế mới bẩu khaisáng Lừa là giannan hơn lên Giời.

  Chất của Hoàng Tuấn Dũng, Thiếu Tướng vẫn thấy có nét phảngphất của Thiệp Nguyễn, nhưng nhẹnhàng hơn, thậmchí tinhtế hơn (một chút thôi)…

 22. #28 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/25 - 12:08


  Một người không có nhậycảm vănchương thì cuộcđời sẽ rất tẻ nhạt. Có nhiều xiền thì cũng chỉ biết sắm xe xây nhà là cùng.

  Các cô nhớ nằmlòng chânlý nầy của Dì các cô đặng còn cứurỗi đời mình nhế. Thiếu Tướng biết rất nhiều thằng/con không đọc sách ever, và tệ hơn, mua sách về vứt đấy đéo đọc hehe

 23. #29 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/25 - 12:10

  Chúa chỉ cho Ông Người một cơhội duynhất để giảinghiệm cuộcsống, nên hehe các cô cốgắng mà mần Tinh Hoa tiênsưbố các cô!

 24. #30 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/25 - 12:10

  À Dì ơi hỏi cái này!

 25. #31 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/25 - 12:13

  Dì đã coi phim “The Exorcist” (Kẻ trừ tà) (1973) chưa?

 26. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 12:18

  Để bớt sự bầnnông mãntính, các két xiền không giớihạn Ả Rập bắtđầu sănlùng các giátrị tinhhoa Khoaitây. Dubai, Abu Dhabi hay Doha thuê tuyền Khoaitây mần việc, và cuối tuần thì bọn nhọ tràn ngập các thủđô Khoaitây.

  Chờ coi bỏn có khá lên hay không. Chứ bọn Tầu thì vôvọng mẹ.

 27. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 12:26

  Một số Lừa nhiều xiền thì bắtđầu chiển qua tântrang tâmhồn.

  Tỉnhư cô sếp của côngty Lừa nủitiếng FPT, bỗng một ngày nhận ra mình giàhói, thì từchức Tổng Sếp, quay qua mần phin chiếu chơi. Hehe nếu các cô để ý, thì sẽ thấy tên cô cổ trên generique của các phin do FPT Media mần, ở dòng “Chủnhiệm Sảnxuất” hehe.

  Còn cô chúa đảo Tuần Châu, cô chúa Vinpearl cũng vậy.

  Hãy chờ coi các cổ tinhhoa tới đâu.

 28. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 12:38

  Mẩu Chỉ Bán Kiệt Tác nầy đưa ra thôngđiệp No1 rất rõràng “Chỉ Bán Kiệt Tác”.

  Một tinhhoa tựtin thì Chỉ Bán Kiệt Tác, đéo mần thứ vớvỉn để sống hết một đời nhạtnhẽo.

  Thôngđiệp No2, ẩn khá kỹ, phác dững biếnđộng xãhội 198x, đặcbiệt vướnđề bùngnổ tínngưỡng không kiểmsoát của Lừa cuối 198x đầu 199x.

  Đọc triện nầy, ta hìnhdung ra thời 1985 về trước thì ở Bắc Lừa coi như đéo có tônggiáo tínngưỡng đéo gì cả. Các bàn thờ giađình bị dẹp bỏ. Các chùachiền bị trưngdụng. Các nhàthờ thì bị cấm hành lễ, và khi ít giáodân quá thì đập mẹ luôn.

  Lừa thời thởi có đi chùa thì giỏi lắm vài bà “mắt dài lệ tưởng một thuở xăm xăm..”. Và có khi vài năm giời không có ai đến Chùa Hương ý.

  Rùi đùng phát trò Lễ Bái bộcphát kinhhồn hehe.

  Thôngđiệp No3, ẩn rất kỹ, nói về dững người bỏ xứ ra đi rùi giở lại ở phongđộ khác, được nhìn nhận cách khác.

  Văn Ám Chỉ nó thế, rất là cầukỳ và đanghĩa.

 29. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 12:56

  Nhàthờ Nhớn Hà Nội dững năm 197x đóng cửa hoàntoàn. Quả cổng sắt từ dững năm đầu thếkỷ quấn chặt bằng một đoạn xích to bự. Cửa gỗ vầu chính đường không baogiờ mở. Tượng đồng Đức Bà bồng Hài Đồng trước thềm Chính Tòa bị chim ỉa tới trắng tóat như mần bằng sành.

  Toànbộ nhânsự Nhàthờ không tới 30 người, tuyền là các Cha và Sơ tầm 60 tuổi. Vầu trong đó có thể khiến người nhát gan tè mẹ ra quần. Cung Thánh âmu như địangục.

  Đức Hồngy Trịnh Như Khuê, Tổng Giámmục HN, coi như bị giam lỏng ngay trong Tòa TGM. Ngày ngày Ngài suytư trên sân thượng Tòa tới nỗi để lại hẳn một vệt đường hằn sâu xuống nóc nhà. Tính ra, Ngài đã bước 50 triệu bước chân trên trển.

 30. #37 by Delete on 2010/10/25 - 13:10

  Del nhớ hồi đọc Miếu vo có nói chiện Miếu Hai Cô, có phải hồi xưa miếu dựng ở cái góc tường Văn Miếu ngã tư Nguyễn Thái Học – Tôn Đức Thắng không Dì? Góc đó thấy tường ám khói đen lòm. Lâu lâu lượn qua lại thấy đồ thờ cúng bày la liệt trên vệ đường mà chả ai dọn đi.
  Di tích 1 thời tín – đập – tín.

  Mie, Bar KOA chỉ bán kiệttác nhế Dì

  • #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 14:18

   Đúng là Miếu Hai Cô ở góc Tông Đức Thắng & Nguyễn Thái Học
   Cô đọc hết Miếu Vo sẽ thấy hết dòng sử Tínngưỡng Lừa suốt 30 năm sau 1954.

   Không chỉ Bar Koa, mà mọi thứ dính đến Dì đều chỉ có Kiệt Tác.

 31. #39 by Hoàng Việt on 2010/10/25 - 13:12

  Hoàng Tuấn Dũng là nhóm viên Văn Bựa

  .

  Nước ta trước đây là thuộc địa của Pháp, vì thế văn học Việt Nam hiện đại có ảnh hưởng của Pháp rất nhiều; cả Trung Quốc nữa (tất nhiên). Văn học của ta đã gắn chặt với các chủ nghĩa lãng mạn, hiện thực và hiện thực phê phán. Rồi các nền văn học từ Đông Âu cũng mang đến một dòng hiện thực mang tên hiện thực xã hội chủ nghĩa. Dường như chúng ta quá xa lạ với văn học tiếng Anh và Tây Ban Nha ưu trội của thế giới hiện đại, cho nên cũng xa lạ với nhiều thứ phổ biến trên thế giới như các chủ nghĩa duy mỹ, hiện đại, hiện thực kỳ ảo, siêu thực, hậu hiện đại hay kịch phi lý?

  Hiện nay văn học ở ta khá cũ kỹ, nặng về tính trung đại. Tuy nhiên, cũng đã xuất hiện một số yếu tố mang tính hậu hiện đại (sau vài cố gắng yếu ớt mang dáng vẻ chủ nghĩa hiện đại). Trong và ngoài nước đều có nhiều tác giả có khuynh hướng này. Đó là những nhân tố thuận lợi ban đầu để phát triển.

  Hậu hiện đại phát triển tự nhiên khắp thế giới. Chúng ta có nhu cầu đến nó thì nó đến, tôi không thấy sự học đòi, lai căng ở đây. Vì có lẽ người đầu tiên viết theo xu hướng hậu hiện đại ở Việt Nam là Hồ Xuân Hương, cách đây đã hai thế kỷ. Bà đề cao tiểu tự sự, giễu nhại, ngoại biên? Gần hơn là Bùi Giáng và Bút Tre nữa. Tôi nghĩ các nhà văn của ta sẽ thu nạp được tinh hoa của hậu hiện đại để viết nên một nền văn học mới.@ google

  • #40 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 14:20

   Đoạn nầy có vài cái đúng còn nhiều cái sai. Địt mẹ bẩu Hương Hồ mà chơi xuhướng hậuhiệnđại thì vãi mẹ đái đéo cần bìnhphẩm nữa.

 32. #41 by Libra81 on 2010/10/25 - 13:23

  Truyện chất quá! Văn phong từa tựa văn Dì Bựa nhưng without bựa, nhẽ nào 2 tên là 1?

  Bàn về sự tinh hoa của Khoai Tây, thời 200x, bạn em có đi bế con cho 1 nhà quý tộc Pháp, nhà nó mần luật sư. Bỏn có thằng con giai tầm 13, 14 tuổi mà âm nhạc, nghệ thuật, lịch sử, văn chương cái đéo gì cũng thông, đến kiến thức luật pháp tới khả năng tranh biện nó cũng ngon mẹ hơn mấy thằng tiến sĩ Lừa ở bển . Mẹ đúng là con nhà nòi tinh hoa, bẩu sao nó không thống trị thế giới mới lạ chứ.

  • #42 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 14:21

   Dù giầu hay chưa giầu, các cô cũng cần phải tinhhoa. Đừng có lýsự là nghèo thì không cần tinhhoa nhế.

 33. #43 by phot_phet on 2010/10/25 - 13:29

  Bựa bần nông hoang phò bi bô đã đủ chưa? tối qua hóng hớt được ở quán trà đá nào thế ? lại được bần nông không ai sất bi bô về google adsense của bọn tinhhoa gúc gồ nữa hố hố hố. Anh thương bựa lắm (bởi ai chả có lòng thương bọn bần nông lỗ đít, thế mới cần từ thiện) anh mới bảo bựa này, khi nào bựa tìm
  hiểu về SEM xong thì hãy vào bi bô với anh nhé. Hóng hớt được vài câu rồi phán như đúng rồi hố hố hố.
  Mà anh cấm các bạn vào nick anh bẩm tấu về việc mụ phò Hoang phò nói xấu anh. Bần nông không bao giờ có cửa nói chuyện với tinh hoa.
  Anh mượn tạm không xin phép nick của phẹt liệt. Viết xong bài này anh trả nick hố hố hố . Sorry Phẹt Liệt nhé

  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 14:24

   Năm Lét ăncắp khẩu của bấtcứ ai, từ Rô Xinh tới Phẹt Liệt, và Phẹt bị ban vì lỡ để Năm Lét xài ních.

   Bài nầy thật là trườnghợp hiếmhoi Năm Lét không xìbam. Dưng cứ phải chặt cổ mẹ đi vì Dì đéo muốn nhìn thấy dững cái đéo gì Thuốc Tình Yêu Tầu của cô nữa.

 34. #45 by phot_phet on 2010/10/25 - 13:31

  Bần nông Hoang Phò đéo bao giờ có cửa để ngồi ngang cơ với anh Năm, thế nhá hố hố hố

  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 14:25

   Đúng hehe. Dì lúc nầu chả trên cơ tấtcả các thểloại Cổ Nhuế.

 35. #47 by Minh Dũng on 2010/10/25 - 13:55

  Lâu nay, nền văn học Lừa không có dững truyện biên chắc tay như này. Đến Thiệp Nguyễn cũng biên vài truyện lá cải ngạo đời, rồi tịt.


  Những truyện như này, tin tin thường không thích, không hiểu. Đã sống qua thời thởi rồi, thì đọc phát thấy sướng ngay. Truyện chỉ là bức mành, ẩn chứa sau nó đủ điều. Anh cũng từng biên văn, anh hiểu. Bản thân biên được như vầy, tên Dũng Hoàng cũng bị ám ảnh vật vã.

 36. #49 by Minh Dũng on 2010/10/25 - 13:57

  Dạo này toàn những thằng gửi link vào meo anh hòng hack nick. Trò bần nông anh đéo thèm chấp, nhưng đừng dở trò bần nông nữa, rác rưởi bỏ mẹ ra.

 37. #50 by Minh Dũng on 2010/10/25 - 14:04

  Vương quốc tên Tướng ở trong bài trước. Chi bộ đừng xồn xồn vội, nó là trải nghiệm tao nhã. Để thành hiện thực cần phải làm việc vật vã, vật vã, chứ đéo nói khơi khơi được.


  Bản thân thực hiện được, chỉ thành công 1/3 cũng kiếm bộn tiền. Nên đéo riêng gì tên Tướng, tên nào mần được thì mần đi, riêng phác chi tiết ý tưởng ra tốt cũng ối thằng đầu tư rồi. Còn chi bộ sau vụ này tên nào định buôn bán online thì mần mẹ đi, đợi chờ đéo gì nữa?

  Em Hương: Em bán nước hoa xức thơm em cứ mần đi em, hehe. Bọn Lừa trẻ trẻ như em mần mãi rùi. Con cháu anh trước cũng mần hàng Yves rocher mãi. Tới khi có doanh nghiệp Lừa đứng ra bao thầu hiệu này nó mới thôi.

 38. #52 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/25 - 14:07

  Mọi ních của Năm Lét đều bị cấm cửa ở Quán Bựa. Năm ngoài xìbam thì đéo mần gì có ích cho đời.

 39. #53 by Dragonfly on 2010/10/25 - 14:31

  âu nay, nền văn học Lừa không có dững truyện biên chắc tay như này. Đến Thiệp Nguyễn cũng biên vài truyện lá cải ngạo đời, rồi tịt.@ Minh Dũng.

  ————-
  Theo anh nghĩ thì mọi sự so sánh đều khập khiễng nhất là vấn đề văn chương rồi bóng banh. Anh thấy mấy cô Xì Tin & Mã Tấu cứ cãi nhau ỏm tỏi chuyện Mu – Ars-Real này nọ điếu để mần chi? Nhẽ cứ dở hơi bắt thằng thích hút ba số 5 phải khen hút Marlboro  ngon phỏng?. Ở đây nó là gu chứ chưa hẳn là do nhận thức. Tỉ dụ văn bựa anh thấy hay, sure nhưng Thiệp Nguyễn anh thấy cũng được. Anh nhớ cách đây hơn chục năm mua Cơ Hội Của Chúa xuất bản lần đầu tặng bạn bè tá lả vì thấy nó là lạ và có chất bừa bựa dù biết Hà Nguyễn Việt chỉ là anh giỏi hóng hớt các đại ca ,bạn bè rồi biên lại chứ trải nghiệm của y cũng điếu thật sự nhiều. Ngoài ra anh thấy văn bựa của Phẹt Liệt biên đều tay và cũng nhắng phết.
 40. #54 by Minh Dũng on 2010/10/25 - 14:44

  tên Lài: Tên thẩm như buồi. Anh chê Thiệp Nguyễn chỗ nào hử?

 41. #55 by trời mưa kẹt xe on 2010/10/25 - 14:45


  @Thiếu bựa : Phim này xem hay phết nhưng xem truyện hãi hơn nhiều, mầy xem thể loại này thì down nốt The exorcist : The beginning và The exorcism of Emily Rose mà xem. Phim cuối không phải dạng kinh dị mà là kiểu phim hình sự điều tra nghe nói có thật đới.

 42. #56 by Dragonfly on 2010/10/25 - 14:48

  truyện lá cải ngạo đời, rồi tịt@ Dũng Hói Hay Dỗi

  —————-
  Thế khen thì gọi là lá cải hở Dũng. Đồng ý là Bựa rồi nhưng Bựa kiểu trìu tượng như Dũng khó hỉu bỏ mịa.
 43. #57 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/25 - 14:55

  Cô Kẹt Xe không phải dạy. Mà sao cô dám suggest cái The Beginning cho Thím coi nhỉ? Chỉ có duynhất một The Exorcist phiênbản 1973 là kiệttác bấthủ thôi cô ạ.

  Còn cái Emily Rose thì tạm ổn, vì bọn sảnxuất tuyênbố nó được dựng theo một câuchiện có thực, một ánmạng được chính The Roman Catholic Church côngnhận là bị gây nên bởi các thếlực siêunhiên. Cô nầu biết tiếng La-tinh có thể lên Youtube mà nghe…

  Nhưng cũng cảnhcấu cô Kẹt Xe, là mấy pha rùngrợn hùdọa (đã lỗi thời mẹ) của The Exorcist 1973 chỉ làm nền cho một thôngđiệp khác mà kịchbản muốn gửi đến người xem, cô ạ. Cô biết là gì hông?

 44. #58 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/25 - 14:57

 45. #59 by Minh Dũng on 2010/10/25 - 15:00

  Tên Lài: Tên Lài đúng là đéo biết gì về Thiệp Nguyễn nhở? Thiệp Nguyễn ngạo đời biên mẹ lá cải, xong đéo thèm biên nữa. Lài đọc Tiểu Long Nữ của Thiệp Nguyễn chưa hử Lài? ĐM, đéo biết phải gúc trước khi hỏi anh chứ?

 46. #60 by Mr. Tran on 2010/10/25 - 15:01

  hi tin tin mỗ có đọc truyện của Adít-Nê-xin và dất bồ kết. nhẽ thế mà sâu này khoái đọc tướng thối, phẹt liệt, bọ lập?

  còn vụ Miếu 2 cô: ngày rằm mùng 1 nầu chẳng vô số bần nông ra đấy quỳ lạy, xì xụp, khấn vái…

  hồi tin tin mỗ còn tưởng chỗ cua đấy nhiều tổ lái chết nên người nhà chúng nó ra thắp hương. Hehe

  nghe giang hồ Hàng Bột nói trước chỗ đấy là cây gạo (hay cây đa?), sau bị bứng đi để xây tường rào Văn Miếu

 47. #61 by Minh Dũng on 2010/10/25 - 15:04

  Tên Lài: Anh đéo khen, cũng đéo chê Thiệp Nguyễn. Anh chỉ nhắc đến hắn vì tiện mồm, chứ có đéo gì đâu. Nhưng so với các văn sĩ lỗ đít, thì hắn cũng ở trên phân mẹ.

 48. #62 by Minh Dũng on 2010/10/25 - 15:09

  Lão nói, “Nghĩ Ông Tượng mình đứng cạnh con tòhe mà xâyxẩm”


  Một khẩu hiệu khác đây các Bựa, hehe.
1 2 3 5