Rond point Puginier

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bùngbinh Puginier

Vài năm một kỳ, Đức Cha Phao Lồ thuộc Hội Thừa Sai Ba Lê lại từ Pháp dẫn một đoàn giáodân Khoaitây qua Lừa chơi đủngđỉnh (*).

Cha Lồ sắp 90 tuổi, lênhkhênh vạmvỡ, nói tiếng Lừa choangchoảng hệt một Cụ Lừa Gộc với thổâm Trung Bộ rất nặng, lần nầu ghé Hà Nội cũng xin Giámmục cho Giảng Lễ một hai buổi tại Nhàthờ Nhớn, dù Ngài nghỉ hiu đã nhiều mùa (**).

Và lần nầu nhận Ban Lễ bởi Lồ, Trung Tướng cũng, thay vì khấn Amen, nói nửa Pháp nửa Mẽo, Pere, Trung Tướng greeting (***).

Và Lồ cũng, thay vì cười chúc, nói nửa Mẽo nửa Pháp, Son, comment ca va.

Lồ kể Ngài sống Lừa ngót 30 năm, loanhquanh miền lửakhói Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vươn Vươn, Vươn Vươn, tự thuở tóc mượt da trơn, và nhẽ nên Lừa Gộc như Năm Xanh Đắc Lộ nếu không dính Khủnghoảng 197x.

Tên Lồ là Puginier.

***

Puginier thì sao?

***

Puginier cũng là tên của Giámmục Lừa Bấthủ, Cha Phước Đàng Ngoài (****).

Cha Phước lặnlội Xứ Lừa 27 năm. Ngài chết Hà Nội luôn. Cốt vùi Hà Nội luôn.

Hai bẩy năm, Cha Phước xin đất công mua ruộng tư xây Nhàthờ Nhớn, Nhàthờ Nhỏ, Đạichủngviện, Tiểuchủngviện, bịnhviện St Paul, trường St Paul, hàng loạt Hotel Dieu Hà Nội Nam Định Bắc Ninh Vươn Vươn, tĩtã tĩtã (*****).

Chưa Lừa nầu dựng nhiều phúclợi bầnnông bằng Cha Phước ever, kểcả Chú Hỏa Hứa Bôn dư tiền nuôi trọn Sài Gòn ba thếkỷ.

*Nhàthờ Nhớn:

*Bịnhviện St Paul:

*Trường St Paul:

Dưng giátrị đám buildings phìnhiêu ý chả nhằmnhò cáchmạng tinhthần Cha Phước đổ xuống Lừa Tộc. Trong khuôn Ngài, Lừa dầndần khướctừ Kong Fuzi, tẩy răng đen, cưới một vợ, bớt nện con, biết trộmcắp là xấu, biết hiếpdâm là tội, biết kính Chúa thương người.

***

Cha Phước thăng 5 năm, Paul Doumer mới đến Lừa và khởitạo Xứ Bảo Hộ.

Dững địadanh đầutiên của Hà Nội vănminh, như một tấtyếu, bị gán tên Puginier.

Đây, bùngbinh Puginier, thoáng nhất Đông Dương, hoànthành 1906:

Dinhthự trắng phía xa là Phủ Toàn Quyền, với chínhmôn trángkiện hướng Bùngbinh:

Và đây, đạilộ Puginier, sang nhất Đông Dương, cắm thẳng Bùngbinh:

Quãng 193x, cụm tượngđài Nước Phớp mọc mép Bùngbinh, xinh tànbạo:

Cũng 193x, Bùngbinh bị tântrang giônggiống Garden, Lừa kêu Vườn Cha Phước.

***

Ất Dậu niên, Ông Cụ tẩn nát bươm Bắc Bộ:

Phủ Toàn Quyền phútchốc hóa Nông Viên:

195x, Chínhmôn xưa hóa mẹ Cổng Điên:

Tháng Chín 196x, Bùngbinh nủi Bão:

Hai trăm ngàn Lừa buộc đứng liền 14 tiếng mặcniệm Bão. Maymắn, Trung Tướng không thuộc về nơi nởi.

***

Pa đèo Trung Tướng chậmchậm chờ Ngực Phồng Thứ Trưởng (******).

Bỗng con Zis kềnhcàng lướt vụt mé Bùngbinh. Nó vầu Phủ.

Lưng Pa run phầnphật. Y thìthào, Anh Ba vầu Cô.

Anh Ba là ai, Cô là ai, Trung Tướng đoán mẹ hehe.

Pa ngưng thở. Bùngbinh vắng như nghĩađịa hoang.

Hè 196x.

***

Cha Lồ ngược Pháp, không viếng quả Bùngbinh từng mang tên người họhàng vĩđại.

Cha viếng mà chi, giờ nó thế nầy:

(@2010)

(*) Hội Thừa Sai Ba Lê: Tức SMEP, Société des Missions Etrangères de Paris.

(**) Nhàthờ Nhớn: Tức nhàthờ St. Joseph, Chính Tòa Hà Nội.

(***) Ban Lễ & Rước Lễ: Thủtục Ăn Mình Máu Đấng Jesus của người Cônggiáo. Linhmục đưa Bánh Thánh vầu loa giáodân và nói, Mình Thánh Chúa Kitô, giáodân đáp, Amen, rùi ngậm loa nuốt bánh.

(****) Trung Tướng đã rất phânvân khi tuyển Bấthủ Lừa 18xx giữa Paul Doumer, Alexandre Yersin, và Cha Phước. Doumer được nêu danh nhờ côngnghiệp bấthủ cô cổ, dưng chính Cha Phước mới khiến Trung Tướng thànhtâm yêumến nhất.

(*****) Đạichủngviện: Giờ là vậnđộngtrường Quần Ngựa Hà Nội.

Bịnhviện St Paul: Một thời là bịnhviện duynhất Hà Nội, miễnphí Lừa nghèo. Giờ là bịnhviện Xanh Bôn Hà Nội.

Trường St Paul: Có thời xài tên Pere Puginier, miễnphí Lừa nghèo. Giờ là hai trường phổthông Việt Đức & Lý Thường Kiệt Hà Nội.

Hotel Dieu: Tức Nhà Chung, chỗ chăn người già nghèo bịnh hoặc trẻ bùcôi bùcút, tổnghợp dưỡnglãoviện, cônhiviện, vươnvươnviện.

(******) Ngực Phồng Thứ Trưởng: Hay Thứ Trưởng Ngực Phồng, nhânvật bài Thuật Dòm Mồm.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bùngbinh: (Bùng binh).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Khoaitây: (Khoai tây).
– Đủngđỉnh: (Đủng đỉnh).
– Lênhkhênh: (Lênh khênh).
– Vạmvỡ: (Vạm vỡ).
– Choangchoảng: (Choang choảng).
– Thổâm: (Thổ âm).
– Giámmục: (Giám mục).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Loanhquanh: (Loanh quanh).
– Lửakhói: (Lửa khói).
– Khủnghoảng: (Khủng hoảng).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Lặnlội: (Lặn lội).
– Đạichủngviện: (Đại chủng viện).
– Tiểuchủngviện: (Tiểu chủng viện).
– Bịnhviện: (Bịnh viện).
– Tĩtã: (Tĩ tã).
– Phúclợi: (Phúc lợi).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Giátrị: (Giá trị).
– Phìnhiêu: (Phì nhiêu).
– Nhằmnhò: (Nhằm nhò).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Tinhthần: (Tinh thần).
– Dầndần: (Dần dần).
– Khướctừ: (Khước từ).
– Trộmcắp: (Trộm cắp).
– Hiếpdâm: (Hiếp dâm).
– Khởitạo: (Khởi tạo).
– Địadanh: (Địa danh).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Vănminh: (Văn minh).
– Tấtyếu: (Tất yếu).
– Hoànthành: (Hoàn thành).
– Dinhthự: (Dinh thự).
– Chínhmôn: (Chính môn).
– Trángkiện: (Tráng kiện).
– Đạilộ: (Đại lộ).
– Tượngđài: (Tượng đài).
– Tànbạo: (Tàn bạo).
– Tântrang: (Tân trang).
– Giônggiống: (Giông giống).
– Phútchốc: (Phút chốc).
– Mặcniệm: (Mặc niệm).
– Maymắn: (May mắn).
– Chậmchậm: (Chậm chậm).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Phầnphật: (Phần phật).
– Thìthào: (Thì thào).
– Nghĩađịa: (Nghĩa địa).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Vĩđại: (Vĩ đại).
– Thủtục: (Thủ tục).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Linhmục: (Linh mục).
– Phânvân: (Phân vân).
– Côngnghiệp: (Công nghiệp).
– Thànhtâm: (Thành tâm).
– Yêumến: (Yêu mến).
– Vậnđộngtrường: (Vận động trường).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Miễnphí: (Miễn phí).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Bùcôi: (Bù côi).
– Bùcút: (Bù cút).
– Tổnghợp: (Tổng hợp).
– Dưỡnglãoviện: (Dưỡng lão viện).
– Cônhiviện: (Cô nhi viện).
– Vươnvươnviện: (Vươn vươn viện).
– Nhânvật: (Nhân vật).

*** 1. #1 by Cocacola on 2010/10/13 - 14:30

  nếu ai đó bảo 1 đứa trẻ 10 tuổi rằng hãy giết ABC để giải phóng miền Nam chẳng hạn, tức bảo là lý do chính đáng. Trường hợp này tính sao?@Popcorn


  Thì đích thị cái thằng xúi là ma quỉ chứ sao. Bọn này rất giỏi ngụy biện, lấy “mục đích biện minh cho phương tiện”

  Chúng gán cho mục đích của chúng là tốt đẹp, mặc dù chỉ mình bỏn cho thế, rồi sau đó không từ bất cứ thủ đoạn tàn ác nào để đạt được mục đích ấy! 

  “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải …!”

  Kinh chưa! 
 2. #2 by minhhuong on 2010/10/13 - 14:33

  tiết dục bớt thui. @ Kiếm hiền huynh

  ————–

  Ơ, tưởng là nhu cầu sao thì làm chứ nhở, tất nhiên là phải phù hợp với nhu cầu của cả 2 vợ chồng. Tỉ dụ chồng nhu cầu cao hơn vợ thì tiết dục lại bớt cho phù hợp với vợ thì nghe hợp lý.

  Chứ nhu cầu cả 2 vợ chồng đều cao thì tiết dục làm gì?

  Khi có sức khỏe thì nhu cầu mới cao. Sức khỏe kém thì hiển nhiên là chả muốn làm rồi, tiết dục chả còn ý nghĩa cho sức khỏe?  

 3. #3 by Gia_lamcam on 2010/10/13 - 14:38

  Đẹp giai mà hơi già, mà xin thơ, chắc anh Cẩm.

  À nhân tiện nhắn mọi người là từ giờ cấm tiệt gọi anh Cẩm là Cẩm HÓI nhá. Sống ở phố Hàng LƯỢC thì hói thế đéo?@Hương Điêu Yêu

  Em Hương Điêu yêu thế yêu thế.
  Mẹ, sư bố tên Ma Xó hắn dìm hàng anh, bẩu anh hói, chứ anh hói tẹo nầu đâu, đẹp giai ngời ngời như một Cowboy anh dũng miền Texas ấy chứ.
  Ảnh anh, em Rô Xinh Yêu đã sâu lên đây một lần vụ anh trót nhỡ mồm bẩu yêu em nọ yêu em kia đấy.
  Em Hương Điêu yêu giỏi gúc, gúc hộ anh xem nó ở đâu, rùi sâu lại lên đây cho mọi người coi với!
  Hay em thân với em Rô Xinh, bẩu em í tìm lại hộ anh cái, nhế.
  Thanh em trước nha.

 4. #4 by Già Không Đều on 2010/10/13 - 14:40

  Chi bộ lại sa đà chuyện Ngũ Giới rồi! Giờ mà chửi nhau Tà mới Dâm mới lại Tiết Dục, bà Dì về kiểu gì cũng nhẩy đổng lên cho mà xem, zì nó động chạm mẹ đến cái bệnh ”Đại Dâm” cố hữu của Dì Trung Tướng Kèn To 5 vện thường trực, dù vẫn cho mình là con Chúa ngoan Đạo. Chuyện Đức Tin mới Tín Ngưỡng muôn trùng lắm, ai có đủ Cơ Duyên mới cảm, mới ngộ Đạo được. Em Nga ăn PLC, ngủ PLC, dô Bựa Quán cũng PLC  mà còn lờn vờn trong Tam Giới nói chuyện ngoài Tam Giới, thì khác mẹ gì đang ở Ba Đình nhìn thấy Pháo Hoa Nổ tít tận Mỹ Đình ngoài Vành Đai 3.

   

  Dì xem bốt bài mới hoặc chi bộ quay về với Ông Cụ Kính Mến 121 tuổi đời , 39 tuổi Đảng cho nó bớt siêu nhiên nào, đau đầu bỏ mẹ!

 5. #5 by minhhuong on 2010/10/13 - 14:41

  Mà ngẫm nghĩ lại vụ vợ chồng nhu cầu ấy ấy mà lệch nhau, 1 trong 2 người nhu cầu cao hơn quá nhiều thì cũng nguy hiểm nhở.

  Tạm thời có 2 cách:

  1, Trước khi lấy nhau phải tìm hiểu kỹ nhu cầu ấy ấy bị lệch pha quá nhớn không, nhớn quá dễ thảm họa. Cái này ở Lừa khó mà làm được vì sống thử bị coi là băng hoại đạo đức truyền thống tông dật

  2, Chót lấy nhau rồi mới thấy nghịch cảnh thì mua ấy ấy Toy về mà tự xử vậy. HAHAHAHAHAHA

 6. #6 by Cathnga on 2010/10/13 - 14:42

  @ Rô Xinh: Chuyện cao thấp là ý kiến cá nhân chị thôi, trước khi trở thành đệ tử của Pháp Luân Công, chị cũng loay hoay với Phật Giáo mãi mà không quyết định được, rùi gặp Pháp của Sư Phụ, chị đã không ngại ngần tin tưởng vào Sư Phụ ngay.
  Còn về thân thể Kim Cương bất hoại là chị mượn bên Phật Giáo đấy, không biết Kinh Kim Cương của họ có phải là để tu thành thân thể nầy không??? Nhưng thực tế có nhiều nhà sư khi kết thúc cuộc đời nầy ở nhân gian, thân thể đã không hề bị phân hủy. Tương tự, cũng có những nhà tu bên Thiên Chúa Giáo cũng có được thân thể như vậy. Trung Tướng cồng phơm cho em Nga cái vụ nầy nhớ.

 7. #7 by minhhuong on 2010/10/13 - 14:48

  Dì xem bốt bài mới hoặc chi bộ quay về với Ông Cụ Kính Mến 121 tuổi đời , 39 tuổi Đảng cho nó bớt siêu nhiên nào, đau đầu bỏ mẹ! @ GKĐ

  ————-

  Chi bộ có bỏ rơi Ông Cụ để sa đà vầu Ngũ gì gì đâu?

  Đương bàn cả chuyện có kẻ xúi trẻ 10 tuổi bla bla để giải phóng Miền Nam đấy là gì

  Vì sao có nhiều người nghe theo kẻ xúi ấy thế? Bởi lý do biện minh cho hành động @ Cò Lả. Giờ đương bàn bạc, tìm hiểu cho kỹ, làm thế nào để không bị lừa lọc 1 cách dễ dàng như thế nữa chứ.

   

 8. #8 by minhhuong on 2010/10/13 - 15:01

  Trước em có giới thiệu vụ ảnh Phật Quốc doanh 1981 rồi nhở.

  Bây giờ tìm hiểu 1 chút thông tin về Ông Cụ với Thiên Chúa Giáo nhá.

 9. #9 by minhhuong on 2010/10/13 - 15:08

  Thôi em bận mẹ nó rồi. Chuồn đây.

  À quên, sáng ngủ dậy chưa chửi câu nào, nhỉ.

  Tổ sư toàn thể chi bộ không chừa một ai, nhé! Thân thương điếu chịu được, kekeke

 10. #10 by Kiếm on 2010/10/13 - 15:10

  Ơ, tưởng là nhu cầu sao thì làm chứ nhở, tất nhiên là phải phù hợp với nhu cầu của cả 2 vợ chồng. Tỉ dụ chồng nhu cầu cao hơn vợ thì tiết dục lại bớt cho phù hợp với vợ thì nghe hợp lý.

  tiết dục làm gì? @ Điêu hiền muội.

   
  Phật pháp dạy phật tử phải bớt làm điều ác, siêng năng làm điều thiện để tích góp công đức nhằm hóa giải bớt nghiệp chướng đã tích tụ của bản thân. Phật tử tiết dục sẽ có dư thêm nhiều sức khỏe  để năng làm điều thiện ( thời gian + công sức để ‘ấy ấy’ thì ta đi làm từ thiện, hẹ hẹ,  make love nhiều mất sức bỏ mẹ ấy chứ lị, ngoại trừ những người có tố chất đặc biệt như Lét bựa xe ôm và ……. anh chẳng hạn ), đồng thời tiết dục sẽ giữ cho ‘lục căn thanh tịnh’ ( em gúc thuật ngữ này nhế ) cũng tốt cho sức khỏe nhiều đới.

 11. #11 by Già Không Đều on 2010/10/13 - 15:16

  Mà ngẫm nghĩ lại vụ vợ chồng nhu cầu ấy ấy mà lệch nhau, 1 trong 2 người nhu cầu cao hơn quá nhiều thì cũng nguy hiểm nhở.Tạm thời có 2 cách:

  1, Trước khi lấy nhau phải tìm hiểu kỹ nhu cầu ấy ấy bị lệch pha quá nhớn không, nhớn quá dễ thảm họa. Cái này ở Lừa khó mà làm được vì sống thử bị coi là băng hoại đạo đức truyền thống tông dật

  2, Chót lấy nhau rồi mới thấy nghịch cảnh thì mua ấy ấy Toy về mà tự xử vậy. HAHAHAHAHAHA @Bắp Ngô

  Bắt quả tang em Bắp Ngô Vàng Son ngoan hiền lý thuyết suôn nhé …ha ha ha! Chúc mừng Dì ! Anh cam đoan em Bắp Ngô gúc sĩ đéo biết cái hình sau đây là cái gì gì ,cái gì gì!há há há

 12. #12 by Già Không Đều on 2010/10/13 - 15:20

  sorry,quên kèm hình


  Dì cố lên nhé !ha ha ha

 13. #13 by Kiếm on 2010/10/13 - 15:31

  Khà khà. Em Nga đây gồi. Nga xinh có thể nói mục đích của “Pháp Luân Đại Pháp”  là gì hông hử em và cái/điều/đường… gì sẽ giúp đạt đến mục đích ấy. Em nói ngắn gọn thui nhế . Tỉ như mục đích của Phật pháp là giúp con người “Ngộ = Giải thoát” khỏi những lo lắng, ưu phiền, khổ não ….bla bla…. và 01 con đường giúp đi đến sự giải thoát ấy là câu slogan “Trực chỉ chơn tâm, kiến tánh thành Phật” chẳng hạn.    

  À mà em nghiên cứu Đại Pháp mới mấy tháng thôi hử. Sao anh lo quá. Cứ nhớ trước đây em cứ bênh Khổng Phu Tử kinh khiếp mà em còn chẳng biết ông ấy sinh vầu năm nào nữa thì anh lại toát mồ hôi em à.

 14. #14 by Kiếm on 2010/10/13 - 15:56

  Em Nga hãy ghi nhớ 01 quy tắc cơ bản của Marketing khi PR cho 01 sản phẩm mới nhế (sản phẩm mới ở đây chính là  “Pháp Luân Đại Pháp” đới em ợ): “Tuyệt đối không dìm hàng những sản phẩm cạnh tranh khác”. Thay vào đó em hãy giới thiệu thật rõ những sự tiện dụng khác biệt mà sp mới có thể mang lại cho khách hàng khi sử dụng so với sp cũ mà họ đang xài. Khi em dìm hàng những sp khác, em sẽ:

  1. Bị những khách hàng chân chính coi thường tư cách salesman của em => họ sẽ coi thường tư cách của cty em đang phục vụ => không để tâm đến sp của cty em đang chào mời.

  2. Tạo “the bad impression”  trong lòng khách hàng vì em đã gián tiếp phê phán khách hàng là “ngu, thiếu hiểu biết” khi đã sử dụng những sp chất lượng tồi tệ ….

  Hẹ hẹ … buổi training dzìa marketing tạm dừng. Anh đi bán vé số đã.

 15. #15 by Cathnga on 2010/10/13 - 17:36

  1. Bị những khách hàng chân chính coi thường tư cách salesman của em => họ sẽ coi thường tư cách của cty em đang phục vụ => không để tâm đến sp của cty em đang chào mời.@ Kiếm
  Quyền coi thường người khác là quyền của người ta, quyền của anh Kiếm.
  Em Nga ở quán Bựa không bao giờ coi thường ai ạ. Nếu có gì không đồng ý, em Nga sẽ suy nghĩ  để phản biện, nếu không thể thì em Nga cho qua. Em chỉ không ưa những kẻ đánh trống bỏ rùi thôi.
  Em đang bận nên cũng không đọc được kỹ, cũng không trả lời được gì nhiều.
  Nhưng em Nga nghĩ, là một con người bình thường, chúng ta chả nên coi thường ai cả. Điều đó rất tốt cho tâm hồn.
  Em nghĩ, Chúa luôn tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm của con người, em Nga cũng nghĩ Người chẳng bao giờ chấp nhặt thế.
  @ Già không đều: Thực ra chúng ta đang ở chỗ rất bửn thỉu mà gọi tên các vị Thần Linh thực ra cũng là bất kính. Hơn nữa ở đây chúng ta lại còn bàn về các Ngài thì cũng là càng bất kính hơn. Nhưng các vị Thần Linh chẳng thèm để ý đâu. He he, em nghĩ thế đấy.
  Em tất nhiên là người tu luyện, phải biết được pháp chỉ đạo đưa em tới đâu, thậm chí Sư phụ còn an bài sẵn Quả vị cho em Nga để em tới đó có thể khai công khai ngộ. Em nghĩ không có vấn đề gì nếu như em và mọi người được biết vấn đề ở ngoài Tam giới.

 16. #16 by hoangxuanpv on 2010/10/13 - 22:10

  Em Nga trước đây đã tìm hiểu Phật Giáo rùi, giờ mới biết Phật Giáo chỉ ở tầng thứ thấp thôi, bởi con người ngày xưa vốn nguyên thủy và rất đơn giản, Pháp đó là phù hợp. Giờ con người hiện đại đã rất phức tạp dồi, Pháp đó hông khiến con người ngộ được đâu, chính vì vậy mà không thể cứu con người bằng Pháp của Phật Giáo được. Con người ngày nay cần Đại Pháp @ em Nga

   

  Ủng hộ em Nga hoàn toàn. Rất cần Đại Pháp, đặc biệt là Minh Hương! Chị Mít Annam cần Đại Mỹ. Vào buổi chiều tan sở thì chúng ta, những đứa đang ở Đại Vịt, rất cần đại lộ!

   

 17. #18 by Đại Tướng xìtin on 2010/10/14 - 06:50

  Em thì nói thật là tôn trọng CG nhưng thấy nó xa lạ lắm. Không thân quen 1 tí nào nên e coi nó như dị giáo!hehe

  chẳng khác đéo zi` cái clip nay` 
 18. #19 by Cathnga on 2010/10/14 - 07:21

  Ủng hộ em Nga hoàn toàn.@hoangxuan tỉ tỉ
  Ối!!! thật hiếm hoi có người nói ủng hộ em Nga, lại là Vàng Son chớ mặc dầu rất bựa dưng mà em Nga cũng vui.
  Chị cứu một buổi sáng hãm của em Nga rùi!!!!

 19. #20 by Kiếm on 2010/10/14 - 17:43

  Quyền coi thường người khác là quyền của người ta, quyền của anh Kiếm @ em Nga.

  Em hiủ lầm anh rùi đới Nga ợ. Anh kg hề có ý coi thường em tẹo nầu nhế mà ngược lại anh dzất quý em nên mới bỏ time typing những kiến thức marketing cơ bản giúp em PR “Pháp luân công” hiệu quả hơn đới. Em kg thấy kiểu PR sai lầm của em gây phản ứng dzất dzữ dzội từ bọn bựa à. Anh giúp em nhận ra sai sót để sâu nầy em tìm cách PR “PLC” hiệu quả hơn chứ đâu phê phán hay coi thường “PLC” của em đâu. Em tin theo tôn giáo nào là quyền tự do của em chứ.

  Em chỉ không ưa những kẻ đánh trống bỏ rùi thôi @ em Nga.

  Hẹ hẹ …. em đá xoáy anh dzụ chiên đề “Trung Quốc: Người khồng lồ chân đất sét” mà anh hứa đới à. Anh đã rảnh đâu mà biên. Em yên tâm, anh sẽ làm. Mục đích anh biên nó kg phẩy để phê phán gì thần tượng Kong Fuzi của em (Kong Philosophy tệ lậu ra sao ai cũng biết, kg cần anh phải nói xấu ) mà anh mún đá vầu dái tên Xe ôm thoai. Đá vầu dái Lét Bựa Hoang Phò là 01 thú dzui “dzất chi + cực kỳ” tâu nhã đới em ợ.

  Hẹ hẹ hẹ …….
   

 20. #21 by Cathnga on 2010/10/14 - 21:28

  Em kg thấy kiểu PR sai lầm của em gây phản ứng dzất dzữ dzội từ bọn bựa à. Anh giúp em nhận ra sai sót để sâu nầy em tìm cách PR “PLC” hiệu quả hơn chứ đâu phê phán hay coi thường “PLC” của em đâu. Em tin theo tôn giáo nào là quyền tự do của em chứ.@ Kiếm
  Tại sao mọi người lại phản ứng dữ dội nhở??? Có thể chọn cách phản ứng một cách bình thường mà??? He he, chắc tại em Nga chả bao giờ phản ứng dữ dội trước những gì liên quan tới các vị Thần Linh nên chả hiểu được. Bất cứ những gì liên quan tới Thần Linh thì em Nga đều tỏ lòng tôn kính tới các Ngài.
  À, em nhớ rùi, anh Kiếm bảo em dìm hàng tôn giáo khác. Vậy thì em giải thích là không phải như vậy. Điều em nhận thức được là ý kiến của riêng em thôi, nếu người khác coi là các Pháp đều như nhau thì em vẫn tôn trọng ý kiến của người khác. Hoặc giả như em muốn thuyết phục người khác thì em có thể đưa ra những chứng minh để nói chiện với họ. Nhưng vấn đề là tụi tủi cáu giận nên chân lý khó có thể phơi bày. He he, không có đạo Khổng là con người ta như vậy hết đấy. Chả thể nói chiện được với nhau. Hoặc là rất hời hợt hoặc là rất tầm ……
  Anh Kiếm hông “coi thường” vậy là quá tốt rùi. Em vẫn biết có những người luôn ủng hộ em Nga mặc dầu chẳng bao giờ “dám” nói ra. Thực ra ở đây cũng không phải là chỗ muốn nói gì thì nói. Nhẽ nên khôn khéo???!!!! He he, nghe thấy cứ quen quen quá !!!

 21. #22 by sss_sy_sss on 2010/10/20 - 10:03

  Oối cái địt mẹ thằng rắm vãi, lại con mần ông vua, vãi đái thật. Bố thì chả dân quan đéo, b bôs chỉ làm khách du nịch, thi thỏng ghé xứ mầy chơi, địt mẹ, bao giờ mày thu lộ phí thì bố ỉa vầu, ỉa vầu bàn phím nhoe nhoét lun. Hô hố.

 22. #23 by voong ngau pin on 2010/12/18 - 03:26

  chương trình 1millon £ drop đang live

  câu hỏi hóc búa