Rond point Puginier

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bùngbinh Puginier

Vài năm một kỳ, Đức Cha Phao Lồ thuộc Hội Thừa Sai Ba Lê lại từ Pháp dẫn một đoàn giáodân Khoaitây qua Lừa chơi đủngđỉnh (*).

Cha Lồ sắp 90 tuổi, lênhkhênh vạmvỡ, nói tiếng Lừa choangchoảng hệt một Cụ Lừa Gộc với thổâm Trung Bộ rất nặng, lần nầu ghé Hà Nội cũng xin Giámmục cho Giảng Lễ một hai buổi tại Nhàthờ Nhớn, dù Ngài nghỉ hiu đã nhiều mùa (**).

Và lần nầu nhận Ban Lễ bởi Lồ, Trung Tướng cũng, thay vì khấn Amen, nói nửa Pháp nửa Mẽo, Pere, Trung Tướng greeting (***).

Và Lồ cũng, thay vì cười chúc, nói nửa Mẽo nửa Pháp, Son, comment ca va.

Lồ kể Ngài sống Lừa ngót 30 năm, loanhquanh miền lửakhói Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vươn Vươn, Vươn Vươn, tự thuở tóc mượt da trơn, và nhẽ nên Lừa Gộc như Năm Xanh Đắc Lộ nếu không dính Khủnghoảng 197x.

Tên Lồ là Puginier.

***

Puginier thì sao?

***

Puginier cũng là tên của Giámmục Lừa Bấthủ, Cha Phước Đàng Ngoài (****).

Cha Phước lặnlội Xứ Lừa 27 năm. Ngài chết Hà Nội luôn. Cốt vùi Hà Nội luôn.

Hai bẩy năm, Cha Phước xin đất công mua ruộng tư xây Nhàthờ Nhớn, Nhàthờ Nhỏ, Đạichủngviện, Tiểuchủngviện, bịnhviện St Paul, trường St Paul, hàng loạt Hotel Dieu Hà Nội Nam Định Bắc Ninh Vươn Vươn, tĩtã tĩtã (*****).

Chưa Lừa nầu dựng nhiều phúclợi bầnnông bằng Cha Phước ever, kểcả Chú Hỏa Hứa Bôn dư tiền nuôi trọn Sài Gòn ba thếkỷ.

*Nhàthờ Nhớn:

*Bịnhviện St Paul:

*Trường St Paul:

Dưng giátrị đám buildings phìnhiêu ý chả nhằmnhò cáchmạng tinhthần Cha Phước đổ xuống Lừa Tộc. Trong khuôn Ngài, Lừa dầndần khướctừ Kong Fuzi, tẩy răng đen, cưới một vợ, bớt nện con, biết trộmcắp là xấu, biết hiếpdâm là tội, biết kính Chúa thương người.

***

Cha Phước thăng 5 năm, Paul Doumer mới đến Lừa và khởitạo Xứ Bảo Hộ.

Dững địadanh đầutiên của Hà Nội vănminh, như một tấtyếu, bị gán tên Puginier.

Đây, bùngbinh Puginier, thoáng nhất Đông Dương, hoànthành 1906:

Dinhthự trắng phía xa là Phủ Toàn Quyền, với chínhmôn trángkiện hướng Bùngbinh:

Và đây, đạilộ Puginier, sang nhất Đông Dương, cắm thẳng Bùngbinh:

Quãng 193x, cụm tượngđài Nước Phớp mọc mép Bùngbinh, xinh tànbạo:

Cũng 193x, Bùngbinh bị tântrang giônggiống Garden, Lừa kêu Vườn Cha Phước.

***

Ất Dậu niên, Ông Cụ tẩn nát bươm Bắc Bộ:

Phủ Toàn Quyền phútchốc hóa Nông Viên:

195x, Chínhmôn xưa hóa mẹ Cổng Điên:

Tháng Chín 196x, Bùngbinh nủi Bão:

Hai trăm ngàn Lừa buộc đứng liền 14 tiếng mặcniệm Bão. Maymắn, Trung Tướng không thuộc về nơi nởi.

***

Pa đèo Trung Tướng chậmchậm chờ Ngực Phồng Thứ Trưởng (******).

Bỗng con Zis kềnhcàng lướt vụt mé Bùngbinh. Nó vầu Phủ.

Lưng Pa run phầnphật. Y thìthào, Anh Ba vầu Cô.

Anh Ba là ai, Cô là ai, Trung Tướng đoán mẹ hehe.

Pa ngưng thở. Bùngbinh vắng như nghĩađịa hoang.

Hè 196x.

***

Cha Lồ ngược Pháp, không viếng quả Bùngbinh từng mang tên người họhàng vĩđại.

Cha viếng mà chi, giờ nó thế nầy:

(@2010)

(*) Hội Thừa Sai Ba Lê: Tức SMEP, Société des Missions Etrangères de Paris.

(**) Nhàthờ Nhớn: Tức nhàthờ St. Joseph, Chính Tòa Hà Nội.

(***) Ban Lễ & Rước Lễ: Thủtục Ăn Mình Máu Đấng Jesus của người Cônggiáo. Linhmục đưa Bánh Thánh vầu loa giáodân và nói, Mình Thánh Chúa Kitô, giáodân đáp, Amen, rùi ngậm loa nuốt bánh.

(****) Trung Tướng đã rất phânvân khi tuyển Bấthủ Lừa 18xx giữa Paul Doumer, Alexandre Yersin, và Cha Phước. Doumer được nêu danh nhờ côngnghiệp bấthủ cô cổ, dưng chính Cha Phước mới khiến Trung Tướng thànhtâm yêumến nhất.

(*****) Đạichủngviện: Giờ là vậnđộngtrường Quần Ngựa Hà Nội.

Bịnhviện St Paul: Một thời là bịnhviện duynhất Hà Nội, miễnphí Lừa nghèo. Giờ là bịnhviện Xanh Bôn Hà Nội.

Trường St Paul: Có thời xài tên Pere Puginier, miễnphí Lừa nghèo. Giờ là hai trường phổthông Việt Đức & Lý Thường Kiệt Hà Nội.

Hotel Dieu: Tức Nhà Chung, chỗ chăn người già nghèo bịnh hoặc trẻ bùcôi bùcút, tổnghợp dưỡnglãoviện, cônhiviện, vươnvươnviện.

(******) Ngực Phồng Thứ Trưởng: Hay Thứ Trưởng Ngực Phồng, nhânvật bài Thuật Dòm Mồm.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bùngbinh: (Bùng binh).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Khoaitây: (Khoai tây).
– Đủngđỉnh: (Đủng đỉnh).
– Lênhkhênh: (Lênh khênh).
– Vạmvỡ: (Vạm vỡ).
– Choangchoảng: (Choang choảng).
– Thổâm: (Thổ âm).
– Giámmục: (Giám mục).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Loanhquanh: (Loanh quanh).
– Lửakhói: (Lửa khói).
– Khủnghoảng: (Khủng hoảng).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Lặnlội: (Lặn lội).
– Đạichủngviện: (Đại chủng viện).
– Tiểuchủngviện: (Tiểu chủng viện).
– Bịnhviện: (Bịnh viện).
– Tĩtã: (Tĩ tã).
– Phúclợi: (Phúc lợi).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Giátrị: (Giá trị).
– Phìnhiêu: (Phì nhiêu).
– Nhằmnhò: (Nhằm nhò).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Tinhthần: (Tinh thần).
– Dầndần: (Dần dần).
– Khướctừ: (Khước từ).
– Trộmcắp: (Trộm cắp).
– Hiếpdâm: (Hiếp dâm).
– Khởitạo: (Khởi tạo).
– Địadanh: (Địa danh).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Vănminh: (Văn minh).
– Tấtyếu: (Tất yếu).
– Hoànthành: (Hoàn thành).
– Dinhthự: (Dinh thự).
– Chínhmôn: (Chính môn).
– Trángkiện: (Tráng kiện).
– Đạilộ: (Đại lộ).
– Tượngđài: (Tượng đài).
– Tànbạo: (Tàn bạo).
– Tântrang: (Tân trang).
– Giônggiống: (Giông giống).
– Phútchốc: (Phút chốc).
– Mặcniệm: (Mặc niệm).
– Maymắn: (May mắn).
– Chậmchậm: (Chậm chậm).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Phầnphật: (Phần phật).
– Thìthào: (Thì thào).
– Nghĩađịa: (Nghĩa địa).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Vĩđại: (Vĩ đại).
– Thủtục: (Thủ tục).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Linhmục: (Linh mục).
– Phânvân: (Phân vân).
– Côngnghiệp: (Công nghiệp).
– Thànhtâm: (Thành tâm).
– Yêumến: (Yêu mến).
– Vậnđộngtrường: (Vận động trường).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Miễnphí: (Miễn phí).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Bùcôi: (Bù côi).
– Bùcút: (Bù cút).
– Tổnghợp: (Tổng hợp).
– Dưỡnglãoviện: (Dưỡng lão viện).
– Cônhiviện: (Cô nhi viện).
– Vươnvươnviện: (Vươn vươn viện).
– Nhânvật: (Nhân vật).

*** 1. #1 by minhhuong on 2010/10/13 - 05:49

  Phật Giáo:

  Gúc Phật, thấy có chỗ bảo 14 điều răn của Phật, đọc quá phức tạp, câu nào cũng dài ngoằng, quá mệt

  http://vi.wikipedia.org/wiki/14_%C4%91i%E1%BB%81u_r%C4%83n_c%E1%BB%A7a_Ph%E1%BA%ADt

  Gúc thêm chút xíu, phát hiện 1 cái cực kỳ ngắn gọn cơ bản nên đọc dễ chịu: 4 điều răn dậy về tính Thanh Tịnh

  Đoạn dâm, đoạn sát, đoạn thâu, đoạn vọng

  Nghĩa: Dứt dâm dục, dứt giết chóc, dứt trộm cắp, dứt nói dối.

 2. #2 by minhhuong on 2010/10/13 - 06:03

  Thiên Chúa Giáo: The ten Commandments (Mười điều răn)

  1, Thờ phụng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự

  2, Chớ kêu Tên Đức Chúa Trời vô cớ

  3, Giữ ngày Chúa Nhật

  4, Thảo kính cha mẹ

  5, Chớ giết người

  6, Chớ làm sự dâm dục

  7, Chớ lấy của người

  8, Chớ làm chứng dối

  9, Chớ muốn vợ chồng người

  10, Chớ tham của người.

  Tóm lại 10 điều răn: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy

 3. #3 by minhhuong on 2010/10/13 - 06:05

  Để ăn theo chương trình, mời chi bộ theo dõi

  « Mười điều răn dậy của Ông Cụ Giáo»:

  1, Thờ phụng một Đức Cha già dân tộc và kính mến người trên hết mọi sự

  2, Chớ kêu Tên Đức Cha già dân tộc vô cớ

  3, Giữ ngày Ông Cụ Nhật (19/5 chăng? Hehe)

  4, Luôn thực hành tự phê bình và phê bình

  5, Trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn giản dị.

  6, Đối với mình phải Cần, Kiệm, Liêm Chính

  7, Đối với địch phải Cương Quyết, Khôn Khéo

  8, Đối với nhân dân phải Kính trọng, Lễ phép

  9, Trung với Đảng, Hiếu với dân

  10, Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, KẺ THÙ NÀO CŨNG ĐÁNH THẮNG.

 4. #4 by Cathnga on 2010/10/13 - 08:23

  Các cô xúi nhau vầu Đạo kiểu adua như đi hát karaoke thế kia thì Dì nói thực, dẹp mẹ đi các cô ạ.
  Đạo đéo xôi thịt thế.

  Còn nghe ai đó tuyêntruyền mà theo Đạo thì Dì khuyên thực, không nên đâu các cô. @ TT
  Sáng ra đã muốn chưởi Trung Tướng rùi.
  Lời nói phải, nhẽ hông nghe??? ở đây Quán Bựa chớ có phải Dân Trí đâu??? Mọi người còn chưa kịp tìm hiểu, thì Trung Tướng đã làm mất đi cơ hội của một người có thể đắc đạo.
  Người tuyên truyền nhẽ có vấn đề thì Trung Tướng cứ ở đây mà vạch mặt ra, sao lại dùng thủ đoạn như thế, có phải là Trung Tướng đi vào đường tà hông???

  Cẩm yêu ơi, vào chưởi hắn cho em, sáng ra em chưa có đầu óc nầu mà chưởi cả. Hôm nay zời mưa, em không đi luyện công được, nhẽ hơi khó ở.

 5. #5 by Bất MInh on 2010/10/13 - 08:28

  Các Lừa Bựa chưa tin và đang tìm đức tin thân mến.


  Cụ quả là chán các cô các chú, khi cô chú chứ hỏi xem niềm tin là cái gì và tại sao phải tin… Tại sao các cô chú không tin vào đấng siêu nhiên như các cô chú đã từng tin vào chân lý sáng ngời, chính nghĩa sáng ngời của ông cụ. Phải chăng các cô chú không bao giờ nhớ lại thuở còn tin tin, các cô chú đã tung hô ông cụ, tin tưởng ông cụ, và quần thần của ông cụ một cách hồn nhiên thế nào, ngây thơ thế nào… Đó chính là Đức Tin đấy… Ti nhiên bây giờ các cô chú thất vọng về ông cụ, về quần thần, chính nghĩa… và các thứ hầm bà lằng khác và các cô chú không còn tin… thì các cô chú gộp luôn các đấng siêu nhiên vào đấy… rồi thực dụng, thực tế mổ xẻ đấng siêu nhiên để xem tại sao phải tin … Đó là tập tính của dân tộc Lừa, hoặc phủ nhận tất cả, hoặc tung hô tất cả… Lừa quá đi.

  Các đấng siêu nhiên sẽ không làm các cô thất vọng, như bọn chính trị gia… bởi vậy đừng đối xử vớ các đấng ấy một duộc như bọn bỏn. Hãy tìm thì sẽ thấy… Jesus đã nói vậy.

  Chúc cô chú tìm được niềm tin
 6. #6 by Cathnga on 2010/10/13 - 08:36

  @ Bất Minh nói hay lắm, dưng cái gọi là “niềm tin” thiên về tinh thần, niềm tin đó không hứa hẹn mang lại những tiền tài, danh vọng và hạnh phúc ngay lập tức như Ông Cụ hứa hẹn. Thậm chí người đi theo “Niềm tin” đó có thể phải gặp những nguy hiểm tới tính mạng ngay tức thì. Thế cho nên, đạo không phải là dành cho tất cả mọi người. Điều đó là khẳng định.

 7. #7 by ketui on 2010/10/13 - 08:49

  Các cô cần đến Chúa khi không ai có thể giúp các cô được ngoài Chúa.@Tướng
  For all: Cáinày thằng Tướng nói chuẩn nè, địtmẹ cứ nhemnhẻm nhemnhẻm về đạo thì được cái tíchsự gì? aitin? tinlàm đéo? Cứ trongnhà có ngườithân hoặc chính bảnthân bị bệnhnany hếtthuốc chữa (cỡnhư ungthư ấy) Hay trong trườnghợp nguycấp mà khôngcòn nhờvả trôngcậy được đếnai nữa thì khắc sẽ hiểu sẽ biết và sẽ…!

 8. #8 by Gia_lamcam on 2010/10/13 - 09:08

  Cẩm yêu ơi, vào chưởi hắn cho em… @em Nga Ngố rất Xinh rất Yêu
  Em ơi ời, yêu anh, có gì thưởng cho anh thì thưởng, chứ đừng bẩu anh chưởi nhau hay tỉn nhau với tên Ma Xó chủ quán.
  Sức anh không uýnh nhau được với tển, mờ dùng võ mồm chưởi nhau với hắn anh cũng thua thôi. Tển
  ăn không nói có lại mồm 5 miệng 10 lại cứ như tép nhẩy í.
  Em thử hỏi cả cái quán nầy đã khách nầu chưởi nhau với tên chủ quán mờ thắng chưa?
  Hồi 19 lâu lâu rùi, anh có ti toe học tí võ mềm (nhu quyền) của thầy Quý Cầu Giấy, dưng mờ giờ cũng quên tiệt rùi, định đấm thì nhầm thành đá, mà định đá thì lại thành ra … chạy, thế mới chán! Mờ giả dụ tên Ma Xó hắn cứ đứng lù lù như đống cức, nhứt quyết không động thủ, nhứt quyết không (dám) ra đòn với anh, thì cái món võ mềm nầy chỉ có vứt đi thui em yêu ợ.
  Thế nhé em yêu. Anh ngồi nhà với em cho nó … lành.

 9. #9 by blue_8819 on 2010/10/13 - 09:17

  @Chị Bắp Ngô:
  Em nghe kinh các thầy giảng thì đạo Phật có 5 giới (Ngũ giới) và Thập thiện.
  Ngũ giới: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu.
  Thập thiện:

  1. Bất sát sinh (zh. 不殺生, sa. pāṇāṭipātā paṭivirati)
  2. Bất thâu đạo (zh. 不偷盜, sa. adattādānādvirati), tức là không trộm cắp, hay nói chính xác hơn: “Không nhận đồ vật người không cho”;
  3. Bất tà dâm (zh. 不邪婬, sa. kāmamithyācārādvirati)
  4. Bất vọng ngữ (zh. 不妄語, sa. mṛṣāvādātvirati), nghĩa là không nói xằng, nói bậy, phù phiếm;
  5. Bất lưỡng thiệt (zh. 不兩舌, sa. paisunyātvirati), không nói hai lời;
  6. Bất ác khẩu (zh. 不惡口, sa. pāruṣyātprativirati), không nói xấu người, không nói lời ác hại;
  7. Bất ỷ ngữ (zh. 不綺語, sa. saṃbinnapralāpātprativirati), không dùng lời thêu dệt không đâu;
  8. Bất tham dục (zh. 不貪欲, sa. abhidhyāyāḥprativirati);
  9. Bất thận khuể (zh. 不慎恚, sa. vyāpādātprativirati), không giận dữ, sân hận,
  10. Bất tà kiến (zh. 不邪見, sa. mithyādṛṣṭi-prativirati), không ôm ấp những ý niệm, kiến giải sai lầm.

 10. #10 by Bất MInh on 2010/10/13 - 09:52

  Ơ, cái cô Nga…

  Cô thực hàng đạo pháp bao lâu mà vẫn còn nói vậy…
  Cụ nhớ khi còn nhỏ học Giáo lý Công giáo có cuốn sách kiểu như Q&A, trong đó có câu hỏi thế này: ” Đức tin mang lại gì cho con?”. Thuở nhỏ cụ cứ thế nhai làu làu blah… blah… cụ chẳng còn nhớ.
  Vài năm trước con cháu cụ bắt đầu học giáo lý chúng cung nhai làu làu blah… blah… Nhưng cụ thì suy nghẫm Đức tin mang lại gì cho cụ.
  Nếu cụ mong vào tiền/ quyền/ gái… thì cụ vào đội gì phong/ đoàn gì niên/ đảng gì sản… mấy thứ này không có trong nhà cụ.
  Nhưng cụ mong có cái gì chế ngự cụ, chế ngự người thân cụ để cuộc sống cuả mỗi người trong nhà cụ tốt hơn để tinh thần mỗi người hướng thượng hơn để yêu nhau hơn để bình an hơn… Cái đó là cái gì… đó là Giáo luật. Đó là các mầu nhiệm mang lại do cuộc sống thường xuyên thực hành Giáo luật. Mọi người kính sợ Thiên Chúa và yêu nhau hơn, đối xử với người thân, bạn bè… tốt hơn … Gia đình nền nếp hơn. Chẳng phải là cái lợi nhãn tiền hay sao.
  còn tiếp
 11. #11 by Bất MInh on 2010/10/13 - 09:53

  Cụ thật khó mà giải nghĩa thế nào là Đức tin của cụ và gia đình. Nhưng cụ có thể nói chúng cụ có niềm tin ngây thơ như cụ kỵ, cha ông đã làm…
  Một lần vào giai đoạn xảy ra chuyện Thái Hà và Toà Khâm Con gái cụ cũng lên mạng xem và bổng hỏi cụ “Người ta sẽ bách hại người Công giáo phải không ba?” Cụ hỏi lại “Con có sợ không?” Nó đáp “Con sợ” cụ bỗng thương nó quá, nhưng nó lại thêm “Con muốn mang Thánh giá đi học – (nhà cụ không có thói quen dùng trang sức kể cả đồng hồ hoặc ảnh tượng thánh) – vì con muốn mọi người biết con là người có đạo” Cụ mang chuyên này nói chuyện với anh em nhà cụ, pa ma cụ … và chúng cụ đồng loạt đến nhà thờ mua Thánh giá để đeo lên ngực. Chúng cụ sợ chứ, nhưng chúng cụ KI´NH SƠ ̣ THIÊN CHU´A HƠN.
  Vài dòng chia sẻ… Đức tin không mang lại tiền tài danh vọng… Đức tin mang lại cuộc sống tốt hơn… 
  Để có Đức tin các cô chú cần biết vật chất thế gian chỉ là phù du, sống tốt hơn, làm việc cật lực hơn có thể có tiền tài danh vọng … Nhưng sống không tốt hơn chỉ có thể thành cầm thú…
 12. #12 by Cathnga on 2010/10/13 - 10:06

  @ Bất Minh: Hoàn cảnh cũng là yếu tố quyết định mà.
  Em Nga đang đề cập tới trường hợp là người vô thần (thường thì họ có những giá trị đo lường khác đối với cuộc sống tốt: tiền, danh và tình), những người theo Đạo có những giá trị khác đó là Chân-Thiện-Nhẫn thường thì họ nghĩ tới người khác trước khi nghĩ tới bản thân mình.
  Cũng như em đã nói, nếu gia đình có người theo đạo hoặc tu luyện, tự nhiên một người không có căn cơ cũng sẽ theo đạo và tu luyện.
  Sao em Nga và Bất Minh lại phải tranh cãi nhở???

  @ Cò Lả: lúc nầu rảnh, em  Nga sẽ luận tiếp về điều gọi là ‘Chúa cứu rỗi con người’ với anh.

 13. #13 by Minh Dũng on 2010/10/13 - 10:14

  Việc quan trọng nhất của đạo và đức tin cho con người thấy mỗi việc làm đều có giá trị của nó. Chứ đéo có chuyện chỉ có ông biết, tôi biết đéo ai biết. Chúa trời biết hết, ngài ghi sổ hết các con giời ạ. 


  Đức tin cho người ta sự tự tin khi ở tột cùng của sự khốn khổ. Đức tin cho con người ánh sáng khi mọi ánh sáng đều tắt. Đức tin luôn nhắc nhở con người làm sai sẽ bị phạt.

  @em Nga: anh thấy em vàng xon, mọi người nể em lắm, anh chỉ có vài nhời:
  – Em mang đạo em đi dán khắp nơi, PR như báo đảng thế chẳng những không tích cực, lại hóa tiêu cực.
  – Em nói PLC là chính đạo, cao hơn các đạo khác ( anh nhớ mang máng thế em nhé), cao hơn đạo Phật. Anh chưa từng thấy “đạo viên chân chính” nào từng so sánh thế giữa các đạo giáo với nhau.
  – Tướng hắn bảo nghe tuyên truyền mà vào đạo là không nên mà em nổi đóa, hehe.
  Túm cái váy: quán bựa đếch phải của anh, nhưng thật đọc cồng em Nga mệt mỏi mệt mỏi. Em cứ dán link vào rồi ai thích sang nhà em đọc có phải hơn không?

  @Cẩm: ĐM cẩm hói đã nói yêu gái, gái bảo chửi Bựa thì phải chửi chứ. Đéo gì bảo chửi lại quắn mẹ đít lại thế hử?
 14. #14 by Minh Dũng on 2010/10/13 - 10:28

  “Em Nga trước đây đã tìm hiểu Phật Giáo rùi, giờ mới biết Phật Giáo chỉ ở tầng thứ thấp thôi, bởi con người ngày xưa vốn nguyên thủy và rất đơn giản, Pháp đó là phù hợp. Giờ con người hiện đại đã rất phức tạp dồi, Pháp đó hông khiến con người ngộ được đâu, chính vì vậy mà không thể cứu con người bằng Pháp của Phật Giáo được. Con người ngày nay cần Đại Pháp.” @em Nga


  Nguyên văn câu của em đây. Hehe, ai lại đi dìm hàng đạo khác để nâng đạo mình lên thô thế em? Thế Kito với Phật cái nào cao hơn em? Thế Đại Pháp của em với Đạo Hồi cái nào ngon hơn em?
 15. #15 by tieuthithi on 2010/10/13 - 10:28

  Sáng nay vào đọc còm  chết mịa  nó cười với các Bựa , yêu điếu chịu
  @Già lung tung : tư vấn của anh hài vãi lọ , nó làm em  nhớ đến cái chuyện đéo gì mà “nhiều thịt ít lông thì nổi” í . Cứ kết mẹ con luận cho nó nhanh là “Trời sinh ra thế” chứ cứ hỏi nhiều như anh xui thì nó tống mẹ nó em vầu Trâu quỳ đéo có ngày ra he he he…
  @TT : Dì đừng có trợn mắt lên  với emNga thế, Dì  tưởng là bằng cách này mà em Ngacó  thể,tạo được lòng  tin cho rùi tu theo đạo của em í à ? Nếu  em mà dễ bị thuyết phục thế thì đã đéo nên chuyện
  @ Ngô điêu : he he thế là mình có đồng minh rùi . Dưng mờ Điêu  yêu xỏ xiên gì chị đới, đang bàn  chiện Tôn giáo với Đức tin thì  em lại lôi Lãnh tụ vầu đây là  sao hử ? Làm con Lãnh tụ sướng bố tướng rùi còn đòi làm vợ Lãnh  tụ làm gì nữa cho nó khổ

 16. #16 by Cathnga on 2010/10/13 - 10:29

  – Em mang đạo em đi dán khắp nơi, PR như báo đảng thế chẳng những không tích cực, lại hóa tiêu cực.@ Minh Dũng
  Chẳng hiểu anh đọc có hiểu rõ không??? Chứ cả trang nầy, anh xem có mấy chữ là Pháp Luân Công không??? Những cái gì có liên quan thì em mới giải thích. Còn thì em đều có đề cập tới các đạo khác như là Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo v.v…
  Cái gì anh không quan tâm, thì anh bỏ qua đi, vì em ở đây có trao đổi với cả những người khác, cũng như những còm không liên quan tới em, em cũng không đọc, chỉ trừ những kẻ tự dưng xông vào chưởi đổng thôi. Ngoài ra em cũng không có phàn nàn gì với các Bựa viên khác ở đây.

  – Em nói PLC là chính đạo, cao hơn các đạo khác ( anh nhớ mang máng thế em nhé), cao hơn đạo Phật. Anh chưa từng thấy “đạo viên chân chính” nào từng so sánh thế giữa các đạo giáo với nhau.@ Minh Dũng

  Em thấy như vậy, anh không đồng ý với em cũng không sao ạ.

  – Tướng hắn bảo nghe tuyên truyền mà vào đạo là không nên mà em nổi đóa, hehe. @ Minh Dũng
  Tất nhiên là em Nga phải phản ứng rùi, bởi vì em hiểu rằng Trung Tướng cố ý dìm hàng những người khác. Có điều chắc chắn rằng em Nga không nổi đóa mà em thấy thất vọng. Trung Tướng chả phải đang tuyên truyền, chả phải đang khai sáng hay sao??? Có phải là tự vả vào a-lô không???

 17. #17 by tieuthithi on 2010/10/13 - 10:34

  @ Cò Lả Lét
  Sư bố Lả Lét nhá , đọc mấy cái còm trước diễn  giải hay thế đang định  khen phát vì đã giải thích rất “kinh tế” về đạo về chuyện cái  Ngân hàng công đức mà Chúa, Thần hay Sư phụ làm  chủ  tài khoản í . Dễ hiểu đến con giun trong lỗ đít cũng phải chui ra , đúng là giảng viên có khác  . Thế mà đến cái câu này thì đúng là  sư bố nhà Lả Lét lại phải chửi phát nữa :

  Đây chính là lời Chúa nói: “Phúc cho ai không thấy mà tin”. Bọn vô thần làm sao hiểu được câu nầy!@Lả
  Vô thần  là ai chứ ? Vô  thần là những người như chị , như Hương … đéo có khả năng tin(@Hương) nhá . Lả rao rất dễ hiểu , nhưng không có nghĩa hiểu rồi thì  tin, còn khi đã  tin thì đéo cần phải hiểu cũng  vẫn  tin. Tâm linh khác với đối tác là ở chỗ đó . Con bạn chị bụp phát nhẩy vào theo Chúa, trước đó nó cần đéo gì hiểu đâu, nó chỉ  cần  tin là nó sẽ tìm thấy thấy sự bình an tâm hồn  bên Chúa . Có lẽ đấy là  phúc của nó.  Chị rất ghét những thằng như  Lả , coi những ai  không cùng tín ngưỡng với mình là Vô thần hết

 18. #18 by Do L on 2010/10/13 - 10:40

  Chi bô nỏ môm đéo chịu đc.

  Mõi TT yêu là khách quan thôi, phọt vê đạo phưt đéo sai tí.

  Cóc mà bưa lưà thơ lý do nó đéo có lô đít ( Bài tiêt qua da ) = monney vô mà đéo ra= nhiêu tiên .

  Lưà mà đaọ đéo nào cho nhiêu xèng là theo, kê cả đạo ô cụ. Sao nhiêu cty cheo ảnh cụ đéo chịu.

  @Thithi : em mê tvi thì coi như mê phât, Tvi gái quan chọng nhưt là Phúc – Phu – Tư, phúc là quả báo đơi. kekekeke hình như thê, đơi TT bưạ phọt vê Tvi vơi Phong thủy nhé.

  @ TT : Cả tuân đọc Thiên đàng thây thiêu nhiêu thư quá. Chơi thơi í nhìu cái hay, tỷ như Khăng ( oánh vào alo vui vãi ) quay nưã ( phang vâu sọ ) cá chọi đéo như Nam lưà ( sóc , đâp tá lả )
  Cãi đạo vơi tàu hũ cãi làm đéo, khai sáng thê đéo nào nôi.

  Sorry cái font hõng, lúc có dâu lúc k .

 19. #19 by Cathnga on 2010/10/13 - 10:44

  Nguyên văn câu của em đây. Hehe, ai lại đi dìm hàng đạo khác để nâng đạo mình lên thô thế em? Thế Kito với Phật cái nào cao hơn em? Thế Đại Pháp của em với Đạo Hồi cái nào ngon hơn em?@ Minh Dũng
  Đạo nào cao hơn thì phải xét xem là Pháp của đạo đó có thể đưa một người thường tu luyện cao tới bao nhiêu.
  Phật Giáo cao nhất là mới tu được tới tầng Như Lai, Thích Ca Mầu Ni còn cho biết có những tầng bên trên còn cao hơn nữa.
  Thiên Chúa Giáo cao nhất tới Đức Chúa Cha là hết rùi.
  Đạo Hồi thì quả thật là em ứ biết.
  Đại Pháp khẳng định là Pháp sẽ đưa con người tu luyện đạt tới tầng thứ cực cực cao, ở đó các vị Thần là Vô hình và hết sức vĩ đại.

 20. #20 by Gia_lamcam on 2010/10/13 - 10:55

  @all các đồng chí:
  Hồi còn bé tẹo, thằng bạn thân của anh (chắc cũng nghe lỏm được đâu đó), rỉ tai anh:
  “Những kẻ lòng lang dạ sói mà nó tốt với mầy thì mầy phải … hồi hộp!”.
  Nghe chí lý phết!
  Sao hồi hộp?
  Chắc mình không tin lòng tốt của bỏn?
  Thì anh cũng cứ đoán mò thế, chứ anh biết gì đâu!
  Thế rồi suốt cuộc đời, anh thấy rằng, không chỉ những kẻ lòng lang dạ sói, ngay những người không lòng lang dạ sói tẹo nào, mỗi khi họ tốt với anh, anh vẫn cứ … hồi hộp hồi hộp. Thế mới lạ!
  Nhẽ anh băng khoăng không tin?
  Anh kể chiện nầy mần gì?
  Là anh muốn gửi đến các đồng chí một thông điệp: Để có một Đức Tin khó lắm các đồng chí ợ!
  Phàm đã là một Ông Người, lại nhất là một Ông Lừa, thì Luôn Luôn Nghi Ngờ là một thuộc tính sẵn có, bẩm sinh rồi, không ai có thể xóa bỏ được của tển, không có thể đoành phát bắt tển tin được, kể cả Chúa Trời.
  Luôn Luôn Nghi Ngờ là một tính xấu, nhưng Cả Tin (Dễ tin) lại là một tính xấu hơn của Ông Người đấy các đồng chí ợ.
  Thì anh cũng cứ phán bừa thế, vầu quán Bựa nầy, thằng nầu chả có quyền lên lớp thằng khác? Nhở?
  Há há há
  Tự dưng anh lại thấy thích giảng bài ở chỗ đông đông. Thế mới lạ!

  Sư bố đồng chí nầu chưởi anh lẩm cẩm.

 21. #21 by Già Không Đều on 2010/10/13 - 10:58

  @CatchNga
  Nga ui!Em đang luyện đến cảnh giới nào rồi? Qua khỏi Tam Giới chưa?kể anh nghe nào

 22. #22 by Thượng Sĩ Già on 2010/10/13 - 11:05

  Thế Kito với Phật cái nào cao hơn em? Thế Đại Pháp của em với Đạo Hồi cái nào ngon hơn em? @Dũng vửa hói vửa hô

  Dượng bốlấu nhẩy vầu hớt phần giảnhời phát.

  Cứ ý Dượng thì chỉ có Đạo Ù Ù hoặc Đạo Dụ là ngonngởm hơn thẩy, mà lại hợp lòng dân xứ Lừa đầupuồi của các cô các mợ nữa.

  Địtbẹ, nói ra lại bẩu thôtục, chứ Lừa ngoài việc ịchbọp chả biết nghĩ cái đéo gì khác cả. Bởi thế, chiến nầy Dượng về phe mới con mẹ Dì Bựa ủnghộ Đảng Ta caichị chết mẹ giống Lừa suốt kiếp lun. Địt ./ mẹ chúngmài, chết bà chúngmài hết cả đi cho thoáng đất.
  ————————–

  @Nga

  Em làm ơn vác cái củanợ Pháp Cái Mẹ Gì Công về lại bên nhà em mà raogiảng đặng bátính được nhờ. Dượng chánngấy đến cổ việc em lảmnhảm ănvạ trong nầy rồi đấy. Chảnhẽ bâu người lên tiếng mới em thế mà em vưỡn chaisần sốngsượng mặt ra thế được là sâu.

  Nên nhớ, ở đây là quán bựa, có nghĩa rầng bấtcứ vướnđề nầu cũng có cơ ăn chưởi tậntình, kể cả TônGiáo. Điểnhình là thằng Chuối hổmgiờ chưởi TCG của mụ Bựa dômdả như hộinghị. Vì thế, nếu em ko mún chấngkiến việc Đạo Pháp của em bị mạtsát, thì em nên tomgóp thâudọn chiếnchường ngay từ lúc nầy đi là vừa, kẻo lại hối ko kịp, đắc tội mới Sư Phụ.

  Đây là lần cảnhcấu đầutiên và cũng là cuốicùng của Dượng mới em. Em lưuý đấy

 23. #23 by mit.annam on 2010/10/13 - 11:07

  Chi bộ hãy đọc lời Đức Lạt Ma khi ngài nói về tôn giáo và đức tin,

  If you have a particular faith or religion, that is good. But you can survive without it. 

  All major religious traditions carry basically the same message, that is love, compassion and forgiveness. The important thing is they should be part of our daily lives.

  There is no need for temples, no need for complicated philosophies. My brain and my heart are my temples; my philosophy is kindness.

  Ông già này nói có lý phải không chi bộ.   Holy man như Ông còn nghĩ thế thì Mít là ai mà dám cãi? 

 24. #24 by Cathnga on 2010/10/13 - 11:22

  @ Sĩ Già: Sao anh nặng lời thế hở hở??? Pháp Luân Công bị đàn áp giã man ở bên nước mẹ í, em hàng ngày đọc bài mà ngồi khóc ròng rã. Ai muốn chưởi thì đó là quyền của người chưởi, có điều hãy đàng hoàng mà chưởi, em có cấm đếch đâu???? Mà có cấm cũng làm sao mà cấm được. Đây là Quán Bựa mà.
  Ở đây mọi người đang nói về đức tin, em chẳng có lí do gì mà phải cất tín ngưỡng mà em theo đi đâu cả. Nói gì có lý đi.
  Em giờ online, muốn nói chiện riêng với anh.

 25. #25 by Cathnga on 2010/10/13 - 11:28

  @CatchNga
  Nga ui!Em đang luyện đến cảnh giới nào rồi? Qua khỏi Tam Giới chưa?kể anh nghe nào @ Già yêu
  Anh lại gõ nick của em Nga sai dồi đấy.
  Em mới luyện được mấy tháng, chưa vượt ra khỏi Tam Giới được ạ. Vượt ra khỏi Tam Giới là đạt Quả Vị La Hán, mang thân thể Kim Cương bất hoại rùi.
  Hiện bây giờ cơ thể em Nga liên tục liên tục được Sư phụ chuyển hóa vật chất, điều này là chắc chắn. Có những người có căn cơ tốt, còn được Sư phụ tịnh hóa thân thể trước khi đắc được Pháp và Công.

 26. #26 by EURO on 2010/10/13 - 11:32


  Nhưng cụ mong có cái gì chế ngự cụ, chế ngự người thân cụ để cuộc sống cuả mỗi người trong nhà cụ tốt hơn để tinh thần mỗi người hướng thượng hơn để yêu nhau hơn để bình an hơn… Cái đó là cái gì… đó là Giáo luật. Đó là các mầu nhiệm mang lại do cuộc sống thường xuyên thực hành Giáo luật. Mọi người kính sợ Thiên Chúa và yêu nhau hơn, đối xử với người thân, bạn bè… tốt hơn … Gia đình nền nếp hơn. Chẳng phải là cái lợi nhãn tiền hay sao.
  Bốt lại cái này để mọi ngưòi đọc kỹ để có suy nghĩ, nhận định thấu đáo hơn. Trong tất cả những ý kiến về tôngiáo và đức tin trong những ngày qua, Rô nhất trí cao nhất với ý kiến của đồngchí BấtMinh. Đó chính là suynghĩ của Rô về lý do tại sao con ngưòi cần phải có một đức tin trong cuộc sống.
 27. #27 by EURO on 2010/10/13 - 11:43

  @ Chị Nga, nói thật nhế, em rất nể chị nên lâu rùi không muốn ý kiến, nhưng chiện chị khẳngđịnh những tầng Pháp của Pháp Luân công cao hơn Như Lai và Chúa Trời.. này nọ thì em thấy cái PLC vớ vẩn cực. Thậmchí khi chị nói tới những quả thânthể kimcưong bấthoại nọ kia thì tự nhiên em có ấn tựong chị quá mê muội, nhẽ em không có căn để ngộ Pháp nên phátbẩu cà chớn vậy. Chị làm em nhớ tới những chiện ở vùng sâu vùng xa, ngưòi ta vẫn tin vầu những thầy Pháp thầy bùa đánh ngừoi bệnh để đuổi tà ma tới khi ngưòi bệnh chết luôn, hay chiện có thầy ăn thịt đựoc bâu nhiêu gái trẻ vì tin tửong chiện thầy bôi thuốc vào dưong vật để thuốc  đưa sâu vào cơ thể ngưòi bệnh hơn qua đừong tình dục.
  Em thì không hiểu bằng cách nầu mà thầy của chị làm chị tin đựoc vào những chiện đó, thật sự thắc mắc đó!

 28. #28 by tieuthithi on 2010/10/13 - 11:43

  @Mít iu dịch đi nầu , nhờ thàng Gúc dịch mất cả hay
  @Rô xinh khủng bố mọi người kinh quá , đọc xong mắt nổ hoa cà hoa cải như pháo hoa 10/10 đây nầy

 29. #29 by trung_uong_lua on 2010/10/13 - 11:59

  Chi bộ có ai coi phim “The Fourth Kind”. Đặc biệt Thiếu bựa. Bắp Ngô gúc thử 2 cái tên này xem có gì hông nhé.
  Dr.Abigail Tyler
  Dr.Odusawi (khong biet co chinh xac)
  Phim này quá hay và có ít phần liên quan đến đề tài chi bộ đang bàn nên mặc dầu dất buồn ngủ sau 1 ngày đong xiền vất vả cũng phải log in vào để share.
  Đẹo chưởi thề theo thông lệ dồi đi ngủ đây.

 30. #30 by mit.annam on 2010/10/13 - 12:10

  @ ThiThi
  If you have a particular faith or religion, that is good. But you can survive without it. 

  Nếu bạn đang có một đức tin riêng, hay tôn giáo riêng, đó là điều tốt.  Nhưng bạn có thể vẫn sống sót mà không cần điều đó.

  All major religious traditions carry basically the same message, that is love, compassion and forgiveness. The important thing is they should be part of our daily lives.

  Tất cả những tôn giáo lớn căn bản truyền tải một thông điệp chung, đó là tình thương, lòng từ bi, và sự tha thứ.  Điều quan trọng là ba thứ đó nó phải là một phần trong đời sống hàng ngày của chúng ta.

  There is no need for temples, no need for complicated philosophies. My brain and my heart are my temples; my philosophy is kindness.

  Không cần đền chùa, không cần những triết lý rắc rối phức tạp.  Tim và óc tôi chính là ngôi đền của mình; Triết lý của tôi là lòng tốt.

  Hy vọng Mít dịch đọc không chán quá…Đức Lạt Ma viết khá nhiều sách, không biết ở VN họ có dịch hay không? 

 31. #31 by Gia_lamcam on 2010/10/13 - 12:19

  Nếu bạn đang có một đức tin riêng, hay tôn giáo riêng, đó là điều tốt.  Nhưng bạn có thể vẫn sống sót mà không cần điều đó.@Mít Đặc yêu
  Chữ survive nên chăng dịch là sống khỏe hay hơn là sống sót hở em?
  Há há há
  Là anh tinh tướng thế, chứ ngại nghĩ (ngoại ngữ), anh biết gì đâu!

 32. #32 by Cocacola on 2010/10/13 - 12:28

  @ Thi còi:


  Sáng giờ tiền vật kinh quá, đâu hay có người réo mình.

  Thôi giờ nói chuyện vì sao Chúa bảo “Phúc cho ai không thấy mà tin”! Bỏn vô thần nghe câu này liền trề môi bảo: “đồ cuồng tín mê muội, không thấy mà cũng tin!”

  Hehe, mới nghe quả có lý nhở, có lý giống như miền trung lũ thì Hanoi phải nhịn vài chục phút pháo hoa mới ra con người! Nhở!

  Doanh nghiệp các cô đang làm ăn ngon, xiền vô như nước, thằng chào mời mua bảo hiểm đến, bảo: mua bảo hiểm đi, cô!

  Các cô trề môi, bảo: mua làm đéo! Có gì đâu mà phải mua!

  Có thể các cô chẳng việc gì, ngon nghẽ cho đến hết đời tài chính (fiscal life) của mình.

  Nhưng cũng có thể trắng tay sau khi ngủ dậy. Họa phúc biết đâu mà lường!

  Đến khi gặp họa mới tin là có họa và tìm kiếm sự cứu rỗi thì quả là vô phúc thật, vì không còn kịp nữa!

  Thế nên Chúa mới nói là “Những ai không thấy (họa) mà tin (Chúa) thì quả là họ có phúc đấy”!

  Anh nói vô thần không hiểu nổi triết lý nầy của Chúa nên mới nhạo thế. Chứ anh không có ý chửi chúng sinh vô thần đâu. Tội nghiệp bỏn lắm! God bless ’em! 
 33. #33 by mit.annam on 2010/10/13 - 12:30

  Chữ survive nên chăng dịch là sống khỏe hay hơn là sống sót hở em?
  Há há há @ Cẩm

  “Sống khỏe” hay “sống còn” cũng được.  Nó chỉ có nghĩa chúng ta vẫn sống nhăn răng…hố hố hố

 34. #34 by Cocacola on 2010/10/13 - 12:46

  Chị rất ghét những thằng như  Lả , coi những ai  không cùng tín ngưỡng với mình là Vô thần hết @ Thôi Kỳ


  Nầu nầu, đệ nhất phu nhân bình tĩnh nầu! Anh có bao giờ coi những người khác tín ngưỡng với mình là vô thần đâu?

  Vô thần là vô thần, đặc trưng bởi cách suy nghĩ và cách sống của bỏn, chứ đâu phải khác tín ngưỡng với anh là anh coi là số zero đâu.

  Điển hình là anh theo đạo Phật nhưng vẫn đọc Thánh Kinh và vẫn hiểu lời Chúa như con Chúa, có gì mâu thuẫn đâu. Chả thế mà Dì Bựa vưỡn bảo là anh theo đạo Cao Đài! Hehe.

  Anh còn định kiếm kinh Coran đọc để mở mang thêm nhưng chưa có dịp, để bữa nào anh hỏi thằng Gúc. 

  Theo anh, kinh sách nên đọc bản online hay softcopy, để tránh mình lỡ tay làm rơi hay bẩn sách. Ý anh vậy mà hôm bữa Chim-chúm-chím không hiểu!
 35. #35 by EURO on 2010/10/13 - 13:05

  Hehe, Cò Lả lại đầu độc Gấu 1 vốc seduxen rùi chui gậm giừong type laptop tiếp phỏng?
  À nè chibộ, có chiện này vuicực. Bữa trứoc Rô đi phỏng vấn, đươngnhiên vì là công việc nên Rô cực kỳ lịch con mẹ nó sự. Tới lúc lên xe về, sếp nơi đó bỗng dưng ghé tai nói nhỏ: Rô xinh hôm nầu làm tặng anh một bài thơ Bựa nhế hehe!!!!!!!!!
  Lúc đó bất ngờ quá, giờ về nghĩ hoài không biết giai đó là giai nầu trong quán, hehe, nếu đọc được còm này thì biết Rô đang tìm trẻ kạc nha, PM cho Rô ha giai?

 36. #36 by minhhuong on 2010/10/13 - 13:18

  Lúc đó bất ngờ quá, giờ về nghĩ hoài không biết giai đó là giai nầu trong quán, hehe, nếu đọc được còm này thì biết Rô đang tìm trẻ kạc nha, PM cho Rô ha giai? @ Rô xinh

  ——————–

  Đẹp giai không Rô?

  Đẹp giai mà không quá già, mà xin thơ, chắc Cò Lả.

  Đẹp giai mà hơi già, mà xin thơ, chắc anh Cẩm.

   

  À nhân tiện nhắn mọi người là từ giờ cấm tiệt gọi anh Cẩm là Cẩm HÓI nhá. Sống ở phố Hàng LƯỢC thì hói thế đéo? ở phố đấy, hói là phải đi chỗ khác ở, hiểu chửa !!!!

 37. #37 by kochumbenim09 on 2010/10/13 - 13:32

  Tới lúc lên xe về, sếp nơi đó bỗng dưng ghé tai nói nhỏ: Rô xinh hôm nầu làm tặng anh một bài thơ Bựa nhế hehe!!!!!!!!!

  Lúc đó bất ngờ quá, giờ về nghĩ hoài không biết giai đó là giai nầu trong quán@ rô hóng

  giai nó bỏ mê cô à…thế chước đấy phong thơ đã dằn túi chưa..mẹ nhà cô thầy bẩu bao nần..đầu tiên là bao thơ ..rùi sau mới cái này cái nọ..cái nọ cái chai..thấy giai là sáng mắt ra..

  giờ chót tơ vương nó rùi thì nghe thầy biên ngay bài vịnh cái bao thơ ..nhắc khéo tển phát….mà có bao thơ rùi thì biên tiếp bài vịnh cái ví nhớ chưa rô…nần xau về mà cứ bẩm thưa ..lúc đấy bất ngờ quá ….xao phải bất ngờ??!!! … cái tội máu đong giai thầy bẩu mãi chẳng chừa

 38. #38 by kochumbenim09 on 2010/10/13 - 13:42

  chít bà nó cười ..cẩm hói nhà lại ở phố hàng lược à,,……mua lược về chải lông nách à…..ddcm thầy bẩu cẩm sau đi đong gái phải sang phố hàng nón mua cái nón úp vào nhớ…hói thế lại ở phố hàng lược có chết  không    hãm cả cái tên phố …mần ăn gì

 39. #39 by minhhuong on 2010/10/13 - 13:46

  Hehe, có câu hỏi thế này, có cụ nào ngồi đây mà nghe giảng Đạo Thiên Chúa nhiều rồi thì giải thích em nghe xem nào:

  Điều thứ 6: Chớ làm sự dâm dục.

  Như thế nào thì coi là sự dâm dục? chắc không phải bẩu không nên ịch bọp rùi, nhở.

   

  Bên Phật giáo cũng có câu tương tự: « Bất tà dâm » , trong trường hợp nào là tà, là dâm đối với Phật giáo?

 40. #40 by minhhuong on 2010/10/13 - 13:53

  Hehehe, vụ tử vi thì chị Thi giống em đéo chịu được, khác mỗi là em thế hệ công nghệ mới nên không gối đầu giường quả sách mà bò toài online trên tuvilyso.net í.  

 41. #41 by EURO on 2010/10/13 - 13:54

  Hốhố, chết con bà nó cười với thầy 9.
  @ Điêu, Rô có nghe điều răn ngưoi chớ giết ngưòi, phải hiểu là mong ngưòi khác chết cũng là giết ngưòi , nguyền rủa ngưòi khác chết cũng là giết ngừoi.. Tương tự, ngừoi chớ trộm cắp, chỉ cần trong tâm mình ham muốn chiếm đọat đồ không thuộc mình sở hữu cũng là trộm cắp…. Túm lại không cần cấu thành hành vi như bộ luật hình sự, chỉ cần trong tâm mình có những suy nghĩ bất minh là đã phạm điều răn rùi.
  Vụ dâm dục, Rô thấy như Cẩm không hói đã là dâm dục, vì đong linh tinh. Còn như Rô thì tha thứ được, vì trách nhiệm câu vìu cho quán Bựa. Không biết giải thích thế thỏa đáng không nhỉ?

 42. #42 by Kiếm on 2010/10/13 - 13:55

  Tới lúc lên xe về, sếp nơi đó bỗng dưng ghé tai nói nhỏ: Rô xinh hôm nầu làm tặng anh một bài thơ Bựa nhế hehe!!!!!!!!! @ Ro^ iu.

  Phẩy thằng sếp đó chẻ chung, đẹp chai như dzầy hôn em:

  Photobucket

  Em hôn nhận ra à. Thất dzọng wá đi. Đích thực là anh đới em ợ. Nhớ mần thơ tặng anh nhế.

  Hẹ hẹ hẹ ….

 43. #43 by blue_8819 on 2010/10/13 - 13:56

  @Chị Bắp Ngô:
  “Không tà dâm” theo đạo Phật là:

  “Không tà dâm là không dụ dỗ hay dùng thủ đoạn để cướp vợ người khác, không ép buộc người khác phải thỏa mãn tình dục với mình, không hãm hiếp đàn bà, con gái. Người Phật tử không được xui bảo, bày mưu cho người khác làm việc tà dâm. Cũng không vui, mà còn phải khuyên can, lên án khi thấy người làm điều tà dâm.

  Không tà dâm để bảo vệ sự công bình, bảo vệ hạnh phúc cho gia đình mình và gia đình người, không tà dâm còn tránh được oán thù và qủa báo xấu, vì không có sự oán thù nào mãnh liệt cho bằng sự oán thù do lừa dối tình hay phụ tình gây ra. Nếu mọi người đều giữ giới tà dâm thì gia đình được đầm ấm, xã hội có luân thường đạo lý, không có những sự thù hằn chết chóc vì tà dâm nữa.

  Mặc dù Phật chỉ cấm tà dâm, nhưng giữa vợ chồng cũng phải gữi lẽ, điều độ, biết tiết dục, để cho thân được khỏe, tâm được trong sạch nhẹ nhàng. Còn với người xuất gia thì tránh hẳn dâm dục.” Nguồn 1


  “Không tà dâm: Người Phật tử có vợ chồng đôi bạn như mọi người thế gian khác. Khi có đôi bạn rồi tuyệt đối không phạm đến sự trinh bạch của kẻ khác.

  Nếu phạm thì mắc tội tà dâm. Bởi vì đây là hành động làm đau khổ cho gia đình mình và gia đình người, tạo thành nguy cơ tán gia bại sản.

  Do một chút tình cảm riêng tư của mình, khiến nhiều người khổ đau liên lụy, quả là thiếu lòng nhân. Để bảo đảm sự an ổn của gia đình mình và hạnh phúc của gia đình người, Phật tử nhất định không phạm tà dâm.” Nguồn 2 44. #44 by Kiếm on 2010/10/13 - 14:03

  Bên Phật giáo cũng có câu tương tự: « Bất tà dâm » , trong trường hợp nào là tà, là dâm đối với Phật giáo? @ Điêu hiền muội.

  “Bất tà dâm” =>  Cấm không được nghĩ đến chuyện hiếp dâm hay dâm dục lung tung aka “dâm dục ngoài luồng” em ợ.  Còn “dâm dục trong luồng” aka “hôn nhân” thì không, chỉ hạn chế aka tiết dục bớt thui.   

 45. #45 by kochumbenim09 on 2010/10/13 - 14:09

  cô bờ lu tóm tóm một chim( giọng quê khánh hò) …cô xưng chị em với bắp điêu nhà thầy ý..xao ..ý xao…chắc tự ti ..hay đích thị tin tin..mẹ thầy hâm mộ tin tin lắm đấy nhớ…yêu vàng xon lẫn tin tin…thật đấy đếu dả vờ như bọn hói kia đâu..mà nầy cho thầy hỏi tóm  tóm một chim phát..cấy cồng trước cô bẩu cấy gì cũng bất ..bất .Mờ thầy chót đếu bất được một vài thứ thì xử lý xao..tội bị xao???

 46. #46 by Kiếm on 2010/10/13 - 14:11

  À nhân tiện nhắn mọi người là từ giờ cấm tiệt gọi anh Cẩm là Cẩm HÓI nhá. Sống ở phố Hàng LƯỢC thì hói thế đéo? ở phố đấy, hói là phải đi chỗ khác ở, hiểu chửa !!!! @ Điêu muội muội.

  Em Điêu bít lão Cẩm hói ra răng mừ bẩu rứa. Lão ấy đây nè em: http://www.vtunnel.com/index.php/1010110A/0e4cc550f12afddb6acc08b640a376ab565a7958fdf0d5ee2d4f15570.  Trông như rứa mà hôn bẩu Cẩm Hói cũng khó hỉ ?

  Hỉ hỉ ….

 47. #47 by minhhuong on 2010/10/13 - 14:15

  Vụ dâm dục, Rô thấy như Cẩm không hói đã là dâm dục, vì đong linh tinh. Còn như Rô thì tha thứ được, vì trách nhiệm câu vìu cho quán Bựa. Không biết giải thích thế thỏa đáng không nhỉ? @ Rô

  ——————-

  Cả làng nghe cái Rô xinh nó suy diễn hay chưa

  À, hôm qua có giai bẩu em nghĩ thế nào, nếu ai đó bảo 1 đứa trẻ 10 tuổi rằng hãy giết ABC để giải phóng miền Nam chẳng hạn, tức bảo là lý do chính đáng. Trường hợp này tính sao?

   

 48. #48 by EURO on 2010/10/13 - 14:16


  @ Điêu, Cò Lả và Cẩm không hói tớ dùng cho bét nhè rùi, gặp là đánh hơi ra liền. Giai nầy chắc chắn là khách quen quán Bựa, nhưng chưa chịu côngkhai danhtính với tớ thui.
  @ Kiếu iu, giai đó em có chụp hình đươngnhiên, nhưng không dám xâu lên khi chưa đựoc phép. Công nhận Kiếm iu chơi với em rùi ảnh hửong vụ Pr của em ghê nha, đã tranh thủ xâu hình mình vầu cho chị em nghía dungnhan rùi hả?
  @ Thầy 9, sưbố thầy, đời con chưa biết đưa cái phongbao cho ai nhế, thậm chí tới giờ con còn phải lắc đầu từ chối phongbao bao lần để đựoc tự do làm việc theo ý mình chứ không theo địnhhướng của ai cả kìa, sư bố thầy nhát nữa nhá.

 49. #49 by kochumbenim09 on 2010/10/13 - 14:23

  @ Thầy 9, sưbố thầy, đời con chưa biết đưa cái phongbao cho ai nhế, thậm chí tới giờ con còn phải lắc đầu từ chối phongbao bao lần để đựoc tự do làm việc theo ý mình chứ không theo địnhhướng của ai cả kìa, sư bố thầy nhát nữa nhá@ rô hóng

  xư bố nhà con rô nhế…đời rô mà đưa phong bao mới mần được việc thì hổ mặt thầy nhế..xư bố nhà cô nhế

  đời rô mà đếu nhận phong bao để dùng mục đích từ thiện thì cũng xư bố nhà con rô nhế…ngu nhế

  bựa thầy mà phọt là độc lắm đấy…..vào nhà lấy khắn lau mặt ….để lâu rỗ mẹ hết mẹt giừ

 50. #50 by minhhuong on 2010/10/13 - 14:28

  “Không tà dâm: Người Phật tử có vợ chồng đôi bạn như mọi người thế gian khác. Khi có đôi bạn rồi tuyệt đối không phạm đến sự trinh bạch của kẻ khác.

  Nếu phạm thì mắc tội tà dâm. Bởi vì đây là hành động làm đau khổ cho gia đình mình và gia đình người, tạo thành nguy cơ tán gia bại sản.

  Do một chút tình cảm riêng tư của mình, khiến nhiều người khổ đau liên lụy, quả là thiếu lòng nhân. Để bảo đảm sự an ổn của gia đình mình và hạnh phúc của gia đình người, Phật tử nhất định không phạm tà dâm.” @ Blue

  —————

  Hic hic, cảm ơn nhá