Rond point Puginier

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bùngbinh Puginier

Vài năm một kỳ, Đức Cha Phao Lồ thuộc Hội Thừa Sai Ba Lê lại từ Pháp dẫn một đoàn giáodân Khoaitây qua Lừa chơi đủngđỉnh (*).

Cha Lồ sắp 90 tuổi, lênhkhênh vạmvỡ, nói tiếng Lừa choangchoảng hệt một Cụ Lừa Gộc với thổâm Trung Bộ rất nặng, lần nầu ghé Hà Nội cũng xin Giámmục cho Giảng Lễ một hai buổi tại Nhàthờ Nhớn, dù Ngài nghỉ hiu đã nhiều mùa (**).

Và lần nầu nhận Ban Lễ bởi Lồ, Trung Tướng cũng, thay vì khấn Amen, nói nửa Pháp nửa Mẽo, Pere, Trung Tướng greeting (***).

Và Lồ cũng, thay vì cười chúc, nói nửa Mẽo nửa Pháp, Son, comment ca va.

Lồ kể Ngài sống Lừa ngót 30 năm, loanhquanh miền lửakhói Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vươn Vươn, Vươn Vươn, tự thuở tóc mượt da trơn, và nhẽ nên Lừa Gộc như Năm Xanh Đắc Lộ nếu không dính Khủnghoảng 197x.

Tên Lồ là Puginier.

***

Puginier thì sao?

***

Puginier cũng là tên của Giámmục Lừa Bấthủ, Cha Phước Đàng Ngoài (****).

Cha Phước lặnlội Xứ Lừa 27 năm. Ngài chết Hà Nội luôn. Cốt vùi Hà Nội luôn.

Hai bẩy năm, Cha Phước xin đất công mua ruộng tư xây Nhàthờ Nhớn, Nhàthờ Nhỏ, Đạichủngviện, Tiểuchủngviện, bịnhviện St Paul, trường St Paul, hàng loạt Hotel Dieu Hà Nội Nam Định Bắc Ninh Vươn Vươn, tĩtã tĩtã (*****).

Chưa Lừa nầu dựng nhiều phúclợi bầnnông bằng Cha Phước ever, kểcả Chú Hỏa Hứa Bôn dư tiền nuôi trọn Sài Gòn ba thếkỷ.

*Nhàthờ Nhớn:

*Bịnhviện St Paul:

*Trường St Paul:

Dưng giátrị đám buildings phìnhiêu ý chả nhằmnhò cáchmạng tinhthần Cha Phước đổ xuống Lừa Tộc. Trong khuôn Ngài, Lừa dầndần khướctừ Kong Fuzi, tẩy răng đen, cưới một vợ, bớt nện con, biết trộmcắp là xấu, biết hiếpdâm là tội, biết kính Chúa thương người.

***

Cha Phước thăng 5 năm, Paul Doumer mới đến Lừa và khởitạo Xứ Bảo Hộ.

Dững địadanh đầutiên của Hà Nội vănminh, như một tấtyếu, bị gán tên Puginier.

Đây, bùngbinh Puginier, thoáng nhất Đông Dương, hoànthành 1906:

Dinhthự trắng phía xa là Phủ Toàn Quyền, với chínhmôn trángkiện hướng Bùngbinh:

Và đây, đạilộ Puginier, sang nhất Đông Dương, cắm thẳng Bùngbinh:

Quãng 193x, cụm tượngđài Nước Phớp mọc mép Bùngbinh, xinh tànbạo:

Cũng 193x, Bùngbinh bị tântrang giônggiống Garden, Lừa kêu Vườn Cha Phước.

***

Ất Dậu niên, Ông Cụ tẩn nát bươm Bắc Bộ:

Phủ Toàn Quyền phútchốc hóa Nông Viên:

195x, Chínhmôn xưa hóa mẹ Cổng Điên:

Tháng Chín 196x, Bùngbinh nủi Bão:

Hai trăm ngàn Lừa buộc đứng liền 14 tiếng mặcniệm Bão. Maymắn, Trung Tướng không thuộc về nơi nởi.

***

Pa đèo Trung Tướng chậmchậm chờ Ngực Phồng Thứ Trưởng (******).

Bỗng con Zis kềnhcàng lướt vụt mé Bùngbinh. Nó vầu Phủ.

Lưng Pa run phầnphật. Y thìthào, Anh Ba vầu Cô.

Anh Ba là ai, Cô là ai, Trung Tướng đoán mẹ hehe.

Pa ngưng thở. Bùngbinh vắng như nghĩađịa hoang.

Hè 196x.

***

Cha Lồ ngược Pháp, không viếng quả Bùngbinh từng mang tên người họhàng vĩđại.

Cha viếng mà chi, giờ nó thế nầy:

(@2010)

(*) Hội Thừa Sai Ba Lê: Tức SMEP, Société des Missions Etrangères de Paris.

(**) Nhàthờ Nhớn: Tức nhàthờ St. Joseph, Chính Tòa Hà Nội.

(***) Ban Lễ & Rước Lễ: Thủtục Ăn Mình Máu Đấng Jesus của người Cônggiáo. Linhmục đưa Bánh Thánh vầu loa giáodân và nói, Mình Thánh Chúa Kitô, giáodân đáp, Amen, rùi ngậm loa nuốt bánh.

(****) Trung Tướng đã rất phânvân khi tuyển Bấthủ Lừa 18xx giữa Paul Doumer, Alexandre Yersin, và Cha Phước. Doumer được nêu danh nhờ côngnghiệp bấthủ cô cổ, dưng chính Cha Phước mới khiến Trung Tướng thànhtâm yêumến nhất.

(*****) Đạichủngviện: Giờ là vậnđộngtrường Quần Ngựa Hà Nội.

Bịnhviện St Paul: Một thời là bịnhviện duynhất Hà Nội, miễnphí Lừa nghèo. Giờ là bịnhviện Xanh Bôn Hà Nội.

Trường St Paul: Có thời xài tên Pere Puginier, miễnphí Lừa nghèo. Giờ là hai trường phổthông Việt Đức & Lý Thường Kiệt Hà Nội.

Hotel Dieu: Tức Nhà Chung, chỗ chăn người già nghèo bịnh hoặc trẻ bùcôi bùcút, tổnghợp dưỡnglãoviện, cônhiviện, vươnvươnviện.

(******) Ngực Phồng Thứ Trưởng: Hay Thứ Trưởng Ngực Phồng, nhânvật bài Thuật Dòm Mồm.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bùngbinh: (Bùng binh).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Khoaitây: (Khoai tây).
– Đủngđỉnh: (Đủng đỉnh).
– Lênhkhênh: (Lênh khênh).
– Vạmvỡ: (Vạm vỡ).
– Choangchoảng: (Choang choảng).
– Thổâm: (Thổ âm).
– Giámmục: (Giám mục).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Loanhquanh: (Loanh quanh).
– Lửakhói: (Lửa khói).
– Khủnghoảng: (Khủng hoảng).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Lặnlội: (Lặn lội).
– Đạichủngviện: (Đại chủng viện).
– Tiểuchủngviện: (Tiểu chủng viện).
– Bịnhviện: (Bịnh viện).
– Tĩtã: (Tĩ tã).
– Phúclợi: (Phúc lợi).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Giátrị: (Giá trị).
– Phìnhiêu: (Phì nhiêu).
– Nhằmnhò: (Nhằm nhò).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Tinhthần: (Tinh thần).
– Dầndần: (Dần dần).
– Khướctừ: (Khước từ).
– Trộmcắp: (Trộm cắp).
– Hiếpdâm: (Hiếp dâm).
– Khởitạo: (Khởi tạo).
– Địadanh: (Địa danh).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Vănminh: (Văn minh).
– Tấtyếu: (Tất yếu).
– Hoànthành: (Hoàn thành).
– Dinhthự: (Dinh thự).
– Chínhmôn: (Chính môn).
– Trángkiện: (Tráng kiện).
– Đạilộ: (Đại lộ).
– Tượngđài: (Tượng đài).
– Tànbạo: (Tàn bạo).
– Tântrang: (Tân trang).
– Giônggiống: (Giông giống).
– Phútchốc: (Phút chốc).
– Mặcniệm: (Mặc niệm).
– Maymắn: (May mắn).
– Chậmchậm: (Chậm chậm).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Phầnphật: (Phần phật).
– Thìthào: (Thì thào).
– Nghĩađịa: (Nghĩa địa).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Vĩđại: (Vĩ đại).
– Thủtục: (Thủ tục).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Linhmục: (Linh mục).
– Phânvân: (Phân vân).
– Côngnghiệp: (Công nghiệp).
– Thànhtâm: (Thành tâm).
– Yêumến: (Yêu mến).
– Vậnđộngtrường: (Vận động trường).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Miễnphí: (Miễn phí).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Bùcôi: (Bù côi).
– Bùcút: (Bù cút).
– Tổnghợp: (Tổng hợp).
– Dưỡnglãoviện: (Dưỡng lão viện).
– Cônhiviện: (Cô nhi viện).
– Vươnvươnviện: (Vươn vươn viện).
– Nhânvật: (Nhân vật).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/12 - 15:36

  Thôi Dì chạy đã, tối về giảng tiếp về Phật ở Miên, Lào, Thái, Miến, Nam Dương…

 2. #2 by Cathnga on 2010/10/12 - 17:26

  He he, Trung Tướng giảng giải rất bựa và hay lắm. Em Nga đợi Trung Tướng bốc thuốc luôn cho chị Thi Thi để em Nga đỡ phải viết, chả bõ bị Trung Tướng chưởi là PR mãi miết cho Pháp Luân Đại Pháp. Hy vọng bài thuốc của Trung Tướng làm chị ThiThi thỏa mãn!!!!!

  @ Già không đều: Hông được gọi em Cathnga là “nữ tu sĩ” nghe chửa???? Gọi em Nga là “đệ tử Đại Pháp” hoặc “Học viên Pháp Luân Công”
  @ Cẩm Già: Cẩm ngoan thì em Nga mới yêu, hư thì chửa cho anh ăn roi là may rùi.

 3. #3 by Già Không Đều on 2010/10/12 - 18:17

  Chuyện Tín Ngưỡng theo Phật ở cái Xứ Lừa Hổn Mang này cũng rối bời như Canh Hẹ, ai cũng cho là cái  tôn giáo, cách tín ngưỡng mình đang theo là Ok nhất.Và luôn tìm các cái Nhất  ( chuông đồng to nhất,Tượng lớn nhất, Xá lợi..to và nhiều nhất,blab la ..) ấy để đố kị tôn giáo khác, suy tôn cái Đạo mình theo đuổi mà không hề nhìn lại chính Phật Tâm, hay những điều tinh túy trong kinh sách mà các Đấng Giáo Chủ và Học Trò của Phật ưu tú truyền dạy sau khi đã Ngộ Đạo.Lấy ví dụ riêng Phật Giáo, giữa 2 miền Nam và Bắc đã khác nhau về cách Ăn Rằm Tháng 7.Phật tử trong Nam nếu nguyện An Cư Kiết Hạ thì ăn chay thanh tịnh từ rằm tháng 4 đến hết rằm tháng 7, đọc kinh, nghiệm kinh , thực hành  bỏ Tham Sân Si, nghĩ về đạo Hiếu làm con, nhưng miền Bắc thì gọi là Xá Tội Vong Nhân nhưng thực ra thì…trông đến rằm tháng 7 để làm tiệc…..mặn ( có nhà còn làm cả  thịt chó…) để ăn rằm to ,dù miệng vẫn Nam Mô A Di Đà
  (Tiếp cồng sau)

 4. #4 by Già Không Đều on 2010/10/12 - 18:18

  Phật giáo ở Lừa với số Phật tử đông nhất , hơn hẳn các tôn giáo khác, nhưng thực sự vẫn không là 1 quốc giáo như Thái Lan được được dù có một Giáo Hội Thống Nhất.Vì sao?Vì bản thân Phật Giáo tại xứ Lừa vẫn được chỉ đạo theo tinh thần “Đạo Pháp – Dân Tộc và Chủ Nghĩa Xã Hội” và có bàn tay của chính quyền nhúng vào để phân hóa “các kiểu Phật Giáo Xứ Lừa” chứ không phải hoàn toàn thống nhất là tinh thần Phật Pháp cao cả của Nhà Phật đưa con người đến việc Ngộ Đạo,tu tâm dưỡng tánh,làm phúc tiêu nghiệp, đạt trí tuệ cao hơn qua Thiền Định  tiến đến Giải Thoát khỏi những Hỉ Nộ Ái Ố  của đời người, nhận ra và phát triển phần hồn đầy Phật Tánh trong chính tiểu Vũ trụ của mình, rồi  về với Niết Bàn ( Catholich là Thiên Đàng) sau khi sống song 1 kiếp ông người mà thôi.

   

  Ôi mẹ ơi,sao hôm nay anh bay bổng thế không biết hả chi bộ!

   

   Xứ Lừa nên có 1 quốc giáo riêng đúng nghĩa hay để thập cẩm vậy hay hơn ?

 5. #5 by Già Không Đều on 2010/10/12 - 18:53

  To CathNga :GKĐ tặng em cái hình này thay lời sorry bảo em là nữ tu sĩ CathNga này!

 6. #6 by tieuthithi on 2010/10/12 - 19:43

  Vướnđề của em “cái gì cũng tin” là vướnđề chung của Lừa sau nửa thếkỷ theo ông cụ.@TT

   Dì  chưa  hiểu  em rùi

  Vướn đề của em là em đéo tin cái gì , thế mới là vướn đề

  Vì em Nga  nói rằng  một người tốt có niềm tin thì rất dễ ngộ đạo , còn người  xấu thì rất ít cơ hội . Vậy nên em muốn  hỏi Nga rằng, em, một người luôn thành  tâm , thiên nguyện , luôn mở rộng lòng mình    lại không có đức tin vào Đạo nào. Một khi đã  không tin vào bất cứ một đấng siêu nhiên  nào thì  Đạo nào cũng  như nhau mà thội  , khi trong lòng đã  không tin thì đi lễ cũng chỉ giống như là một hình thức giải trí, ( cũng nhiều khi là để làm vừa lòng người thân) . Đã không tin Thần linh thì đương nhiên  cũng không thể tin mình được phúc lộc do các Thần linh mang lại .

    Em Nga phải hiểu là chị đi  lễ hoặc nghe kinh cũng là để mong tìm cho mình một niềm tin , chứ không phải là chị thấy “có điêù gì bất ổn trái với lương tâm” như em  vội đoán mò . Những “mâu thuẫn” như  chị thì  ai chả có , nó chả phải là cái gì ghê gớm giằng xé hay dữ dội gì …chỉ là sự khác biệt trong sở thích hay đôi khi điều chỉnh nguyên tắc sống một chút cho phù hợp thế thôi .

   Đến giờ chị vẫn  đang đi tìm đức tin cho mình

 7. #7 by Cathnga on 2010/10/12 - 20:24

  Vướn đề của em là em đéo tin cái gì , thế mới là vướn đề
  ….
  .Em Nga phải hiểu là chị đi  lễ hoặc nghe kinh cũng là để mong tìm cho mình một niềm tin , chứ không phải là chị thấy “có điêù gì bất ổn trái với lương tâm” như em  vội đoán mò . Những “mâu thuẫn” như  chị thì  ai chả có , nó chả phải là cái gì ghê gớm giằng xé hay dữ dội gì …chỉ là sự khác biệt trong sở thích hay đôi khi điều chỉnh nguyên tắc sống một chút cho phù hợp thế thôi .
   
  Đến giờ chị vẫn  đang đi tìm đức tin cho mình
  @ Thi Thi
  He he, chị Thi Thi, đúng là em Nga đoán mò mà, phải bắt đúng bệnh thì mới bốc thuốc được.
  Em thực sự muốn viết gì đó có ý nghĩa và thuyết phục vì cái câu cuối cùng của chị. He he, dưng mà vẫn phải ngắn gọn, em thật hông mún làm Trung Tướng cáu. Em hơi dốt khoản nầy, nhưng em sẽ cố gắng vì biết đâu lại có thể đem lại một cơ hội cho một người  tốt như chị. Hy vọng Trung Tướng về quán sẽ có một bài hay thuyết phục được Thi Thi !!!!

 8. #8 by Cathnga on 2010/10/12 - 20:28

  @ Già hông đều: Tặng em Nga cái ảnh mà chả chú thích gì cả. Cái Tháp ở đâu mà đẹp thế hở hở???
  Em Nga tặng lại mấy cái ảnh Thần Vận để anh và chi bộ thưởng thức nhế. Em cũng rất thích xem múa.


  Nữ diễn viên chính

 9. #9 by Cathnga on 2010/10/12 - 20:43

 10. #10 by Cathnga on 2010/10/12 - 20:56

  Bựa viên nầu bốt cho em Nga cái clip với. Em Nga muốn tặng chị Thi Thi đoạn video giới thiệu về những nghệ sỹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cống hiến, và làm việc nghiêm túc 12-14 giờ/ngày với mục đích truyền bá Đại Pháp tới con người trên toàn thế giới. Em hy vọng đoạn clip ngắn ngủi sẽ là bước khởi đầu khiến chị Thi Thi quan tâm tới Đại Pháp. Tất nhiên em Nga hông quên trả lời câu hỏi của chị.

 11. #11 by Gia_lamcam on 2010/10/12 - 21:01

  Xứ Lừa nên có 1 quốc giáo riêng đúng nghĩa hay để thập cẩm vậy hay hơn ?@đ/c Già Lung Tung (không đều)
  Đồng chí và nhiều đồng chí khác băng khoăng có nên Tin vầu Đạo nầo, rùi thì Nên hay Không Nên có một Quốc Đạo cho Xứ Lừa? Tuyền là những băng khoăng có lý nhưng không đúng lúc ở xứ Lừa bi giờ.
  Tại sao không đúng lúc?
  Các đồng chí thử nghĩ xem: Ở Lừa, chỉ một số rất ít người như các đồng chí quan tâm đến những vướn đề rất lý thú nầy, trong khi kể từ ngày đầu cắp sách đến trường cho đến lúc lẩm cẩm như anh, con em các đồng chí và toàn xã hội – một đa số rất đông Lừa (chưa nói đã nhiều thế hệ rồi), ngày lại ngày được nghe giảng và nhồi nhét một thứ background hoàn toàn xa lạdè bỉu với bất kỳ một Đạo nào, xa lạ với hầu hết nhân loại, thì đến bao giờ mới mong có được một Quốc Đạo?
  Đ/c Già Lung Tung có dùng chữ
  Xứ Lừa Hổn Mang, anh có nhời khen đ/c nhận xét khá phết.
  Chừng nầu cái background kia thay đổi, chừng đó các đồng chí có quyền hy vọng vầu một tương lai tươi sáng cho Lừa.
  Thế nhé, các đồng chí hãy kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Đừng bàn nhiều bi giờ mất công mất sức rồi lại cãi chưởi nhau gây những xì chét không tốt đâu.
  Anh thở ra cái gì, cái đó là chân lý đới.

  Em Nga Ngố cũng đừng vì thế mà nản sự tiên triền. Lừa rùi sẽ có ngày “người với người sống để yêu nhau” thôi em ợ.

 12. #12 by Lừa cơ bản on 2010/10/12 - 21:02

  Địt mẹ vô số Lừa mang cả Ông Gà đi lễ chùa.
  Phật Phật cái đầu buồi, biết đéo gì về đạo đâu.
  Nhiều Lừa còn đéo phân biệt được Đền với Chùa.

  Địt cụ chúng mày ngày thường cái đéo gì cũng xơi: óc Ông Lợn, óc Ông Khỉ, trấng lộn các loại, máu tươi (tiết canh) các loại chúng mày cũng đéo bỏ sót.

  Địt cụ lên Chùa thì bày đặt ăn chay đạo đức giả.

  Địt mẹ bọn mọi rợ.

  Quốc Đạo của Lừa là Đạo Mọi Rợ !

 13. #13 by Già Không Đều on 2010/10/12 - 21:16

  Vậy nên em muốn  hỏi Nga rằng, em, một người luôn thành  tâm , thiên nguyện , luôn mở rộng lòng mình  mà  lại không có đức tin vào Đạo nào. Một khi đã  không tin vào bất cứ một đấng siêu nhiên  nào thì  Đạo nào cũng  như nhau mà thội  , khi trong lòng đã  không tin thì đi lễ cũng chỉ giống như là một hình thức giải trí, ( cũng nhiều khi là để làm vừa lòng người thân)……

  Đến giờ chị vẫn  đang đi tìm đức tin cho mình@Thi

   

  Thật đáng yêu khi em nói thực lòng mình đến vậy!GKĐ  không làm công tác “chăn chiên” hay “tuyển mộ Phật Tử “chuyên nghiệp nên chữ nghĩa kém không biết giảng giải thế nào cho em “ngộ” được nhưng cố nghĩ gì nói nấy cho em nhé.

  GKĐ tin em thuộc mẫu người dễ mộ Đạo nhưng vì em không tin có Một Đấng Siêu Nhiên nào ( có thể gọi là Phật, Trời, Chúa,  Đấng Tối Cao, Thượng Đế, Thánh Alla, Bề Trên , hoặc đại loại  tương tự thế…chứ không phải Thích Ca Mâu Ni, Jesus, Mohamad…) thực sự tồn tại trong vũ trụ bao la này, trong chính cuộc sống của em và những người thân xung quanh nên đến giờ này em cũng đang đi tìm Đức Tin cho riêng mình là rất hợp lý thôi.Theo GKĐ, em không cần theo một tôn giáo nào cho đến khi em tin có Một Đấng Siêu Nhiên, tin tận đáy lòng!

  (Tiếp còm sau)

 14. #14 by Già Không Đều on 2010/10/12 - 21:17

  Thế làm thế nào chứng minh là có…Một Đấng Siêu Nhiên  trong tâm linh của em?

  Thực khó phải không?Nếu điều gì cũng trăm nghe không bằng một thấy,trăm thấy không bằng một sờ thì đơn giản rồi,bằng chứng sờ sờ ngay.Đằng này,Một Đấng Siêu Nhiên nghe nó cứ vô vô hình hình , siêu siêu nhiên nhiên ở đâu đâu nên khó có bằng chứng phải không em?Bảo em tự “cảm” hoặc” ngộ” thì khó quá, cơ duyên lại không!

   

  Trung Tướng giúp GĐK giải thích bựa bựa thật đơn giản dễ hiểu rằng có sự tồn tại của Thượng Đế trong vũ trụ này và trong chính cuộc sống của mỗi Bựa viên, trong đó có Thithi được hông?đến đây GKĐ bí mẹ mất rồi, hu hu hu hu

 15. #15 by Cocacola on 2010/10/12 - 21:45

  Địt mẹ bọn mọi rợ.

  Quốc Đạo của Lừa là Đạo Mọi Rợ ! @ Lừa kính yêu


  Bớt bức xúc chút nầu. Lỗi có phải do Lừa đéo đâu!

  Bao nhiêu năm qua Cụ and brothers rao giảng “tôn giáo là thuốc phiện của tâm hồn”! Đúng chửa! Thế nên Lừa phải chừa mặc dù Cụ and brothers buôn thuốc phiện thật đầy ra đấy!

  Thế nên giờ Lừa ăn chay một bữa cũng quí một bữa. Muốn chửi là phải chửi cái bọn nầu gây nên nỗi ấy!

  Hệ thống tổ chức của Công giáo rất tốt, có hệ thống giáo dục, hồi xưa là hệ thống trường Lasan Tabert, dạy nghề cho thanh thiếu niên là hệ thống của dòng Don Bosco ….

  Bệnh viện Công giáo rất tốt với các sơ làm việc thiện nguyện chăm sóc bệnh nhân.

  Thế nên Cụ and brothers ghét Công giáo cực kỳ vì chăm sóc cả phần hồn (giáo dục) lẫn phần xác (y tế) thì làm sao bỏn độc quyền bá đạo ban phát các dịch vụ ấy bắt dân phục tùng được nữa! Đúng là lũ khốn nạn.

  Sau này Công giáo hay bất cứ tôn giáo nào xin đất mở bệnh viện hay trường học, anh cũng trình quốc hội duyệt cấp đất công dài hạn luôn. Đồng thời miễn thuế VAT cho mọi hàng hoá dịch vụ cung cấp cho các cơ sở đó, từ viên gạch xây cho đến máy móc thuốc men.

  Coi như chính phủ góp sức cùng với các hệ thống tôn giáo tạo phúc cho dân.
 16. #16 by Minh Dũng on 2010/10/12 - 21:46

  Vướn đề của em Thi là vướn đề của trẹo trẹo Lừa. Đéo tin vào cái gì vì đéo biết tin vào cái gì. Đầu óc lúc nào cũng nghi ngờ, nghi ngờ. Làm việc đầy cảm tính. Khi em Thi mệt, hoặc em mỏi, hoặc em căng thẳng tiếng tây gọi là xì trét, vưn vưn. Em chui vào nhà thờ, vào chùa để có cảm giác thanh thàn, hoặc bình tâm. Nhưng thực ra, vấn đề chính thì em không cần quan tâm. Em chỉ đến khi em cần, còn khi em khỏe như vâm, tiền em xúc như than, chồng em tỉn như thụi, thì em đéo cần, đúng không?

 17. #17 by Gia_lamcam on 2010/10/12 - 21:47

  Em Đái Thi Yêu thử vầu đây xem sao.
  Anh thấy loằng ngoằng phức tạp lắm, không hy vọng gì mờ ngộ ngay được chỉ qua mấy cái còm ở quán nầy đâu.

 18. #18 by Minh Dũng on 2010/10/12 - 21:52

  Đạo nào cũng là Đạo, em Thi cứ đứng ngoài cửa thập thò thì đến chết em cũng vẫn đéo tin vào cái gì. Và đương nhiên, mọi cách cửa đều đóng lại ngay trước mũi em. Em đừng đi hỏi ai hết, tự hỏi mình đi em.

 19. #19 by Minh Dũng on 2010/10/12 - 21:57

  @chi bộ: Đọc bài này của Tướng, anh nghẹn mẹ người, đéo biết nói gì nữa, đéo còn gì để nói nữa. ĐM cái xứ Lừa chó đẻ.

 20. #20 by EURO on 2010/10/12 - 22:01

  “Tôn giáo là thuốc phiện của tâm hồn” là nói cho bọn lỗ đít nghe, chứ các anh ở trên thì đưong nhiên miễn nhiễm nhế Cò Lả. Đèo mẹ, cứ nhìn vào số lựong xe biển xanh mà các bạn đồngnghiệp em kiểm đếm trứoc mỗi chùa chiền miếu mạo thì biết. Nói cho cả nhà hay, đàn Nam Giao ngoài Huế khét tiếng thiêng, nên khi nầu tới Huế công tác các anh ở trên cũng lén lút tới đó lễ lạt um tùm. Giađình các ảnh hầu đồng hầu bóng thì khỏi nói tới nhá, cực nhộn.
  Vụ Mụ Dì nói về phong tục thờ cúng ở Lừa đúng là hài vãi đái đéo đỡ nủi thật. Thật ra, 99% Lừa nghĩ Ông Địa là 1 Ông Phật, và Cóc vàng hay chó đá đều nằm trong tôngiáo đó theo trảinghiệm của em.

 21. #21 by Cathnga on 2010/10/12 - 22:04

  @ Cẩm Già: Sao lại phản bội em Nga thế hở??? Phật Giáo giờ đã mạt, sư trong chùa tu còn không nổi, sao lại giới thiệu Vàng Son Thi Thi tìm hiểu cái đó hở hở???
  Em Nga trước đây đã tìm hiểu Phật Giáo rùi, giờ mới biết Phật Giáo chỉ ở tầng thứ thấp thôi, bởi con người ngày xưa vốn nguyên thủy và rất đơn giản, Pháp đó là phù hợp. Giờ con người hiện đại đã rất phức tạp dồi, Pháp đó hông khiến con người ngộ được đâu, chính vì vậy mà không thể cứu con người bằng Pháp của Phật Giáo được. Con người ngày nay cần Đại Pháp.

  Ối!! Trung Tướng xóa hộ em Nga cái còm ở dưới, giờ hông gõ được từ Phật Giáo nữa dồi.
  @ chị Thi Thi: Linh của video clip nầy: http://www.shenyunperformingarts.org/news/articl/read/Rp0et0WCaZ4
  Chị xem cái ở góc bên phải nhế.

 22. #22 by Già Không Đều on 2010/10/12 - 22:09

  @Cẩm Yêu!

   

  Mẹ! Bực Cẩm quá đi, cho anh chửi Cẩm phát nhế, chửi thật sự đấy,đéo khách sáo đâu. Sao đồng chí lại lẩm cẩm quăng quả link khủng bố tinh thần em Tiểu Thi thế này, một đống lý thuyết kinh sách chữ Lừa chữ Phạn ,chữ Bà Là Môn tá lả âm binh của các thể loại Thích Đủ Thứ thế này thì mần răng em Thi Yêu nuốt trôi qua cái cổ họng hả? Đả bảo cái gì đơn nó giản, dễ hiểu nó mẹ ,chân mẹ nó thực thôi mà ! Mẹ, đống chí không làm phúc mà tạo nghiệp cho em Thi đấy ah, lo về đong em Nga đi , bực cả cái cửa mình!

 23. #23 by Cathnga on 2010/10/12 - 22:21

  Đợi Trung Tướng lâu dữ, thôi em Nga cứ bốt giả nhời chị Thi Thi còn đi ngủ, mai dậy sớm. Những gì em Nga luận đều dựa trên kiến thức từ Đại Pháp – Pháp ở trên tầng thứ cao thường đơn giản và có nội hàm sâu sắc.

  Vậy thì thưa chị Thi Thi yêu quí!!!! Em trả lời câu hỏi nầy của chị:  Vậy  tín ngưỡng nằm ở đâu em Nga ? và làm sao để có nó ? @ Thithi

  Người tốt, thường là người có căn cơ, và là người rất dễ ngộ đạo. Tất nhiên cũng có trường hợp do hoàn cảnh giáo dục mà người vốn có căn cơ tốt nầy không đắc đạo được.

  Trường hợp ngược lại cũng có, người vốn không có căn cơ, nhưng ở trong môi trường ví như gia đình theo đạo hoặc tu luyện, thì tự nhiên người đó cũng đắc đạo và tu luyện.

  Vậy “căn cơ” khái niệm của giới tu luyện là gì??? Là trên thân thể của người đó mang rất nhiều thứ tốt: Ít nghiệp lực, nhiều đức v.v… Người phụ nữ mà có nhiều đức mang theo tới kiếp này thì có thể là Đệ Nhất Phu Nhân. Nhưng nếu làm hao tổn quá nhiều đức ở kiếp này, mà hông tích lũy thêm đức nữa, thì khi kết thúc cuộc đời nầy sẽ không còn là người có căn cơ nữa.

  Vậy thì, em khẳng định chị là người có căn cơ không phải vì em Nga cho rằng chị là người tốt nên là người có căn cơ. Mà đọc còm mấy hôm trước nói về chị, thì em mới suy đoán ra chị là người rất tốt, í em là đức của chị được tích lại từ kiếp trước.

  (Tiếp)

 24. #24 by Cathnga on 2010/10/12 - 22:23

  Em liên hệ tới khoa học tử vi-môn khoa học mà chị ưa thích. Thực tế thì khoa học tử vi của người Tây Tạng ngiên cứu rất kỹ càng, và họ xem tử vi rất giỏi (là em đọc được nhé), vì họ thường phải đi tìm các vị Lạt Ma hóa thân ở cõi nhân gian nầy. (cuốn “Các Lạt Ma Hóa Thân”)

  Thực tế thì, tùy theo nghiệp lực được mang theo nguyên thần của một người mà họ sẽ được sắp đặt sẵn một cuộc đời bởi một vị Thần chuyên lo việc tái sinh. Thực tế có những người có công năng có thể nhìn thấy được quá khứ và tương lai (người tu luyện), và cũng có những người thường có khả năng này (nhằm duy trì tầng pháp lý của nhân loại). Nên thực tế, số mệnh của con người là đã được an bài và không thể thay đổi. Chính vì vậy mà chị Thi Thi mới có thể ưa thích môn khoa học nầy được vì nó tương đối là chính xác.

  Nhưng cũng có cách để làm thay đổi vận mệnh của mình:1. tu luyện; 2. đi con đường ngược lại là làm toàn điều xấu xa và độc ác.

  Em tạm thời viết vài dòng này thôi, nếu chị Thi Thi quan tâm hơn thì cứ hỏi em thêm, trong hiểu biết hạn chế của mình, em sẽ gắng trả lời. Còn nếu chị muốn thực sự xem mình có thể “ngộ” được hay không thì chị phải tìm hiểu Pháp – Phật Pháp có thể giải đáp mọi thắc mắc của con người.

  http://www.shenyunperformingarts.org/news/article/read/Rp0et0WCaZ4

 25. #25 by mit.annam on 2010/10/12 - 22:26

  Ờ đúng là performance này này.  Mít mua vé cho pa ma đi xem ở Pasadena, chỗ này có một cộng đồng Tàu đông lắm.  Troup này bị cấm cửa ở nước mẹ mờ…hehehe  


 26. #26 by tieuthithi on 2010/10/12 - 22:32

  @ Dũng hói  nói như đúng gùi í he he

  em cũng vẫn thường tự hỏi mình , sao em lại khó tin đến thế ( đã  bẩu bạn bè kêu là ”ca khó” mà lại)

   Em không tin ko phải là cái gì cũng nghi nghi ngờ ngờ , mà chỉ đơn  giản là không làm sao tin được dù lòng thật muốn . Em có cô bạn thân đang ở SG, xưa cũng lìu tìu về đức tin như em , cách đây 2 năm phát hiện ra chồng ngoại tình với con em gái . Chán chường tuyệt vọng, nó xin theo Đạo . Giờ thỉnh thoảng nói chuyện nầy nó rất nhẹ nhàng “Chúa đã giúp tao rất nhiều”

  Em phục nó , phục em Nga, ngưỡng mộ những người có thể đặt trọn niềm tin của mình cho một điều gì đó . Không phải là để đánh đổi niềm tin lấy những điều mà cuộc sống của mình  chưa đạt được . Cũng như tình yêu, đức tin không cần phải  có lý do, chỉ cần ta tin là đủ . Em không tự thuyết phục được chính mình .

  @ Cẩm chưa hói : anh một cổ mấy tròng ngày đêm bị cùm kẹp lại còn phẩy miệt mài đong gái quán mà vẫn còn thì giờ quan tâm đến em híc híc … cảm động quá  em sẽ chịu khó đọc cho anh vui ..hị hị hị

   

 27. #27 by Cathnga on 2010/10/12 - 22:34

  Chị Mít xem link giới thiệu đi, rất tuyệt đấy, nếu có cơ hội thì đi xem đi chị. Năm nào đoàn cũng diễn một chương trình mới vào Tết Âm Lịch.
  Em chào cả nhà, em đi ngủ ạ.
  http://www.shenyunperformingarts.org/news/article/read/Rp0et0WCaZ4

 28. #28 by Cocacola on 2010/10/12 - 22:39

  @Thi còi:


  Nói cho ngắn gọn nhé, mỗi chúng ta sinh ra đời đều là một thể nhân, giống như pháp nhân của doanh nghiệp ấy.

  Chúng ta có vốn điều lệ, (tức là đức chúng ta tích từ muôn kiếp trước hoặc là được cho vay). Do vậy có kẻ sinh ra sung sướng, có kẻ sinh ra tật nguyền v.v.. là do vốn điều lệ chúng ta rất khác nhau.

  Trong quá trình chúng ta sống, giống như doanh nghiệp hoạt động vậy. Chúng ta có thể vay xiền làm ăn, trả nợ cả gốc lẫn lãi, tích lũy xiền tăng vốn điều lệ hoặc cũng có thể ăn cụt vốn, nợ nần phá sản không có khả năng chi trả v.v…

  Khi chúng ta làm điều ác, quỵt nợ hay gạt người ta bán đồ đểu, gạt gái chơi miễn phí xong dong …. chẳng hạn, chúng ta nghĩ là chúng ta được nhưng thực ra là chúng ta vay đó, và ăn vào cái đức của mình.

  Ma quỉ, cũng như bọn cho vay nặng lãi, hehe, sẵn sàng cho chúng ta vay rất dễ dàng, nhưng cái giá phải trả là rất lớn.

  Khi chúng ta chết đi, coi như là kết thúc một “đời tài chính” (fiscal life) và balance đó sẽ mang sang kiếp sau, có thể là dương (để chúng ta luân hồn tái sinh kiếp người) hay âm (không đủ vốn lập doanh nghiệp được).
 29. #29 by Cocacola on 2010/10/12 - 22:54

  @Thi Còi (phần 2)


  – Nói về bọn tự tử: doanh nghiệp đang làm ăn, đùng phát dẹp ngay, công nợ không thu hồi kết toán được -> bọn ấy làm sao còn balance để mang sang kiếp sau được. Nên lưu ý là đức không tạo được nhưng nợ phải trả thì vẫn còn nguyên ấy nhé. Do vậy nói bỏn sẽ trầm luân mãi là như thế.

  Thế nên tôn giáo nào cũng cấm chuyện tự tử.

  – Nói sang cách thức làm ăn để tăng công đức, tức là kinh doanh sao cho có lãi, tức là cách tu.

  Có cách tu luyện một mình, tự thân mình tránh những việc thị phi và chuyên tu luyện như Phật giáo Tiểu thừa. Y như doanh nghiệp tư nhân.

  Có cách là theo các tôn giáo, như Bựa theo Công giáo hay em Nga theo Faluntafa. Hắn và em Nga đều bảo là Chúa và Sư phụ dùng công đức cứu rỗi, thực ra không phải thế đâu.

  Không theo đạo nên không biết cách tu, tức cách kinh doanh -> rủi ro mất trắng phá sản rất lớn và đến hạn trả nợ là coi như phá sản sặc máu luôn.

  Lúc này Chúa và Sư phụ của em Nga mới dùng giá trị công đức rất lớn của mình để làm bảo đảm cho việc hoãn nợ, giãn nợ phải trả, đồng thời tu theo cách Chúa hay Sư phụ chỉ dạy là cách thức kinh doanh có lãi cao, ít rủi ro, nhờ vậy tự bản thân mình tích lũy đức để trả nghiệp dần cho chính bản thân mình.

  Tự mình phải trả nợ mình chứ không ai trả thay cho mình được hết!
 30. #30 by Già Không Đều on 2010/10/12 - 22:56

  Tiểu Thi em!

  Anh chợt nhớ ra, ngắn gọn cách để thử tin có Thượng Đế hay không là :  Hãy đặt và trả lời cho câu hỏi tại sao, tại sao của…cái tại sao, rồi tại sao của tại tại cái tại sao ấy …..rồi em trả lời thì em sẽ tin có Thượng Đế hoặc may mắn tìm thấy Đấng Siêu Nhiên của riêng em!

   

  Ví dụ tại sao em không là Cathnga? Tại sao nhà em mỗi người mỗi gương mặt ? tại sao 86 triệu Lừa nhân có 86 gương mặt…khác nhau lạ lùng đến thế?và số phận của họ cũng chẳng giống nhau?vì sao vì sao?

  Tại sao là A?tại vì là B?thế tại sao lại là B?thế là do C?thế thì tại sao lại C…..cứ thế cứ thế…em nhé cho bất cứ vấn đề sự vật hiện tượng nào em quan tâm trên con đường đi tìm có Thượng Đế hay là không?

  Đó là quan điểm của riêng anh, chi bộ thấy sai cứ chửi !Xin mời!

   

 31. #31 by cuchuoiSG on 2010/10/12 - 22:56

  Khi thấy cầu Phật mà đéo ra xiền, các cô quay sang cầu Ông Cóc, Ông Chó, hay bấtcứ ông nầu nghe người ta nói.@ An hoàng mặt ./ trâu

  Dì lại nhầm mẹ giữa tôn giáo và vật khí phong thủy rồi. Hai thứ này khác hẳn với 1 số tôn giáo thờ vật kiểu như: thờ Linga và Yoni, thờ bò của Hidu…
  Ông cóc, từ chuyên môn gọi là cụ Khiết, vật khí Phong thủy chuyên cầu tài; còn ông Chó là vật khí phong thủy dùng để trấn tà.
  Xem thêm CỤ KHIẾT Ở ĐÂY

 32. #32 by Gia_lamcam on 2010/10/12 - 23:09

  Sao đồng chí lại lẩm cẩm quăng quả link khủng bố tinh thần em Tiểu Thi thế này, một đống lý thuyết kinh sách chữ Lừa chữ Phạn ,chữ Bà Là Môn tá lả âm binh của các thể loại Thích Đủ Thứ thế này@đ/c Già Lung Tung
  Ơh, thế là đồng chí không hiểu được thâm ý của anh dồi.
  Đồng chí không thấy anh bẩu em Đái Thi Yêu của anh là:
  “Anh thấy loằng ngoằng phức tạp lắm, không hy vọng gì mờ ngộ ngay được chỉ qua mấy cái còm ở quán nầy đâu.” à?
  Muốn em Đái Thi ngộ được, tin vầu một điều gì đó như là cái gì mờ Siêu Nhân Siêu Chia gì gì đồng chí nói ấy, vài ba cái cồng đơn giản của đ/c hoặc của tên Ma Xó ở đây không có tác dụng gì đâu!
  Chỉ khi nầu tự em Đái Thi muốn, hoặc cuộc đời bắt em í phải đi tìm một Đức Tin, và em í thực sự quyết tâm bỏ công bỏ sức tìm hiểu, khi đó em í mới có thể Tin được.
  Thế nhế đồng chí Già Lung Tung. Đằng sau mỗi câu mỗi chữ của anh là cả một vướn đề nhớn đấy. Nhiều thằng đã mần luận án tiến sĩ chỉ bằng nghiên cứu một câu của anh thôi đới. Há há há.
  Người thông minh như anh nói ít nhưng nhiều ý lắm. Đọc qua quýt lăng nhăng chữ tác ra chữ tộ là không có được à nha.
  @em Đái Thi Yêu: thế em thử đọc cái nầy xem có dễ hiểu hơn hông nè?
  Chúc em vui.

 33. #33 by minhhuong on 2010/10/12 - 23:13

  @ All: Hehehe, nghe tới đoạn doanh nghiệp mà theo Đạo thì có phương pháp kiếm xiền đỡ rủi ro hơn mà ham quá.

  Theo 1 Đạo nào đó rồi tích lũy nhiều xiền để kiếp sau làm vợ lãnh tụ, thực là hấp dẫn.

  Nghe giống như là mình thấp thì kiếm thằng cao cao, lấy để cải tạo giống nòi, hi sinh đời bố củng cố đời con í nhở.

  Hé hé hé, thế để em theo Đạo với.

 34. #34 by Gia_lamcam on 2010/10/12 - 23:18

  …Ví dụ tại sao em không là Cathnga? Tại sao nhà em mỗi người mỗi gương mặt ? tại sao 86 triệu Lừa nhân có 86 gương mặt…khác nhau lạ lùng đến thế?và số phận của họ cũng chẳng giống nhau?vì sao vì sao?…@Già Lung Tung
  Mẹ, cha nầy mà mần dạy học thì chết cha học sinh!
  Học sinh nầu học thầy nầy thì chỉ có tốt nghiệp trong trại Người Không Tuổi mờ em Rô Xinh Yêu đang kể bên nhà em í.
  Há há há

 35. #35 by Già Không Đều on 2010/10/12 - 23:23

  Người thông minh như anh nói ít nhưng nhiều ý lắm. Đọc qua quýt lăng nhăng chữ tác ra chữ tộ là không có được à nha.(Cẩm già)

  Ah Ha Ah Ha

 36. #36 by EURO on 2010/10/12 - 23:30

  Hé hé hé, thế để em theo Đạo với.@ Điêu
  hehe, mụ Bựa mà túm được câu nầy đảm bẩu mụ còn cười hơn nghé vầu hợp tác.
  Nhà mình bữa nay thuyết về tôn giáo nghe yêu nhở, nhất là Cò Lả, sâu bẩu phải về cho Gấu quản thúc mà vẫn vầu hóng được vậy Lả Lét ơi?

 37. #37 by Gia_lamcam on 2010/10/12 - 23:37

  @ Cẩm Già: Sao lại phản bội em Nga thế hở??? Phật Giáo giờ đã mạt, …Phật Giáo chỉ ở tầng thứ thấp thôi… chính vì vậy mà không thể cứu con người bằng Pháp của Phật Giáo được… @em Nga Ngố Rất Xinh và Rất Yêu
  Ơ ơ ơ, từ từ đã nầu em yêu.
  Thì anh cũng có biết Phật Giáo ở tầng mấy đâu em!
  Mờ dù Phật Giáo hay em có ở tầng mấy tầng mấy, hay anh ở tầng trên còn em ở tầng dưới, hoặc em ở tầng trên còn anh ở tầng dưới, hoặc cả anh cả em với cả Phật Giáo ở cùng tầng đi nữa, thì anh cũng làm sao mà phản bội em Nga Ngố Rất Xinh và Rất Yêu của anh được?
  Anh thấy tên Già Lung Tung giảng bài nhăng nhít quá, càng giảng em Đái Thi càng nghệt mặt ra, nên anh cũng vầu giảng tí cho vui thôi mờ!
  Thôi, thế anh về đi ngủ trước đây nhế.
  Lâu lâu không giảng bài cũng buồn phết!

 38. #38 by minhhuong on 2010/10/12 - 23:43

  hehe, mụ Bựa mà túm được câu nầy đảm bẩu mụ còn cười hơn nghé vầu hợp tác. @ Rô
  ———

  Hehehehe, cái Rô kia, từ bé tiếp xúc chùa chiền hương khói nhiều, chứ có bao giờ vào nhà thờ đâu. Mừng cái dắm í.

  À quên, có vào rồi chứ, mỗi 1 lần hồi vào saigon đi cùng bà chị chui vào nhóm đồng ca ở nhà thờ quận 1, hát ông ổng với bỏn đêm giáng sinh.

  Từ hồi hổi tới giờ nghe bao kẻ giải thích mà chả bao giờ lọt tai.

  Tự dưng hôm nay nghe Cò Lả nói, thấy hay quá đi. HAHA

 39. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/12 - 23:44

  Dì có 2 thằng bạn xưa, thằng Vô dân cônggiáo, và thằng Đạo vôthần.

  Hai thằng đó cùng đi lính tỉn Miên thời 197x.

  Trong một trận bị địch phụckích, trungđội của 2 thẳng thẳng bị tỉn chết gần sạch.

  Thằng Vô bị thương nặng lắm, mới đọc Kinh, và dặn thằng Đạo “Anh chết đây. Mầy cố đừng chết. Về bẩu mẹ anh rầng anh có tội. Chúa bless mầy Đạo”.

  Rùi tèo.

  Thằng Đạo vửa chạy vửa khấn “Chúa giúp con thoát khỏi, con sẽ xin rửa tội thành con Chúa như thằng Vô”.

  Thế đéo nầu mà bọn Miên tựdưng đéo truysát nữa. Thằng Đạo thoát.

  Sau đó thằng Đạo y nhời hứa, theo Đạo.

  Các cô cần đến Chúa khi không ai có thể giúp các cô được ngoài Chúa.

  Còn nghe ai đó tuyêntruyền mà theo Đạo thì Dì khuyên thực, không nên đâu các cô.

 40. #40 by Già Không Đều on 2010/10/12 - 23:44

  Mẹ Già Lẩm Cẩm mắt sáng kinh, toàn soi tiểu tiết A Bờ Cờ!Dám dìm hàng anh hử, sao không nghĩ anh thâm ý như đồng chí hả,ha ha ha

  Lo mà nằm yên tầng dưới đi!lộn xộn!lộn nhộn!

 41. #41 by Cocacola on 2010/10/12 - 23:47

  Nhà mình bữa nay thuyết về tôn giáo nghe yêu nhở, nhất là Cò Lả, sâu bẩu phải về cho Gấu quản thúc mà vẫn vầu hóng được vậy Lả Lét ơi? @Rô


  Hehe, thì em ẻm đang ngủ khò sau lưng đây chớ đâu, tội nghiệp ẻm lắm, bữa nay đi shopping cả ngày vất vả lắm. Thế nên tối nay và các tối sau nữa anh phải thức cày suốt đêm kiếm tiền bù lại.
 42. #42 by Cocacola on 2010/10/12 - 23:52

  Các cô cần đến Chúa khi không ai có thể giúp các cô được ngoài Chúa.@ Bựa


  Đây chính là lời Chúa nói: “Phúc cho ai không thấy mà tin”. Bọn vô thần làm sao hiểu được câu nầy!
 43. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/13 - 00:04

  Các cô xúi nhau vầu Đạo kiểu adua như đi hát karaoke thế kia thì Dì nói thực, dẹp mẹ đi các cô ạ.

  Đạo đéo xôi thịt thế.

 44. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/13 - 00:09

  Nói chung các cô cố sống tốt, cho mình và cho dững người khác, thì cần đéo gì theo đạo đủng đâu.

  Các cô đéo tin có Chúa, mà các cô tin Ông Cụ là một tên đêtiện, thế cũng đủ để Dì mừng rùi.

 45. #45 by manowar on 2010/10/13 - 00:31

  Thằng Đạo vửa chạy vửa khấn “Chúa giúp con thoát khỏi, con sẽ xin rửa tội thành con Chúa như thằng Vô”.

  Thế đéo nầu mà bọn Miên tựdưng đéo truysát nữa. Thằng Đạo thoát.
  ———————————–

  Nghe giống Pho rét Gưm nhểy?

 46. #46 by Minh Dũng on 2010/10/13 - 00:37

  Các cô đéo tin có Chúa, mà các cô tin Ông Cụ là một tên đêtiện, thế cũng đủ để Dì mừng rùi. @


  Đọc bài thì bùi ngùi bùi ngùi. Đọc đến cồng này cười tóe mẹ dắm. Sư bố tên Tướng nâng bi anh Cụ nhé, hehe. ĐM đê tiện thì đã còn phúc.
 47. #47 by minhhuong on 2010/10/13 - 00:51

  Các cô xúi nhau vầu Đạo kiểu adua như đi hát karaoke thế kia thì Dì nói thực, dẹp mẹ đi các cô ạ.

  Đạo đéo xôi thịt thế.@ TT

  ———-
   

  Theo là theo cái đoạn luyện tâm luyện tính trả nợ rồi tích công ấy !!! Không theo Đạo thì cũng theo được cái đoạn luyện này của Đạo được chứ hả hả?

  Em đây giống hệt chị Thi, kekeke, vẫn không có khả năng tin. Hay theo giọng Pháp của chị Nga rằng 2 chị em ta duyên ngộ gì đấy nó chưa tới!

  Em vô thần thuần chủng.  

 48. #48 by mit.annam on 2010/10/13 - 01:53

  Ơ, thế ra Mít gốc gác thủ đô ngàn năm dzăng dzậc?
  Gia đình Mít yêu cũng triền thống (bỏ) cách mệnh phết nhể?
  Sắp tới đây thì có phẩy dông tiếp đi đâu nữa hông em?  @ Cẩm

  Ô hay, danh gia vọng tộc xứ Bắc Lừa xưa là đây Cẩm không biết à… (Cái này các bà bô lão 80-90t trong nhà lúc nầu cũng nhắc với đám con cháu bị A-mê-ric-cơn-nai, sợ bỏn quên..hị hị hị) 

  Thoát thân tới Mẽo là hết đường chạy rùi Cẩm ạ.  Gia đình Mít phải mất 30 năm ở xứ Mẽo để build up từ con 0 tổ bố.  Mất miạ nó 1 1/2 generation vì cái chủ nghĩa giải phóng rân tộc của Ông Cụ & Anh Ba.  Từ đây trở đi với bọn này là giai đoạn leo sâu và trèo cao trong guồng máy của đế quốc…hehehe 

 49. #49 by mit.annam on 2010/10/13 - 02:26

  Các cô cần đến Chúa khi không ai có thể giúp các cô được ngoài Chúa.@ TT

  Khi chiếc ghe pa mần tài công lần đầu ( Mít kể trước đó, nhớ hông) đâm vầu cồn đá gẫy chân vịt trong một đêm đen kịt ở cửa sông, trên ghe chỉ có 11 người, toàn gia đình.  Ma Mít kể y tuyệt vọng quá vì hai bên là đồn công an đèn sáng le lói, mình thì kẹt giữa sông.  Tức là sáng ra sẽ bị phát hiện, sẽ bị bắt, sẽ vầu tù, sẽ mất hộ khẩu, sẽ mất nhà ….mất nhà là mất hết!  Chồng, anh, em tên nầu cũng đã có án tù các loại.  Rùng mình kinh sợ!  Y ngồi đầu ghe  suy gẫm sự đời trong đêm, lại nhớ cái câu “Lênh đênh qua cửa Thần Phù.  Khéo tu thì thoát, vụng tu thì chìm”  Y nghĩ nếu y đâm đầu xuống dòng nước y sẽ rũ sạch nợ.  Chết là hết!

  Chuyến đó gia đình Mít thoát về hết, đến công an phường cũng đéo biết chiện gì đã sẩy ra.  Sư bố các anh, có mắt dư mù tốn tiền nhân dân nuôi các anh….hehehe  Từ đó trở đi, ma Mít một tháng 2 lần vào chùa Xá Lợi đọc kinh sám hối.

 50. #50 by minhhuong on 2010/10/13 - 05:48

  Thế tóm lại là sao? Giờ muốn luyện tập sống cho nó tốt, để trả nợ mà ta phải trả í mà, ta nên ngó hội theo Đạo luyện thế nào nhé.

  Hồi Giáo: 10 điều răn

  1.  Chỉ tôn thờ một Thiên Chúa (tiếng Á Rập là Allah).

  2.  Vinh danh và kính trọng cha mẹ.

  3.  Tôn trọng quyền của người khác.

  4.  Hãy bố thí rộng rãi cho người nghèo.

  5.  Cấm giết người, ngoại trừ trường hợp đặc biệt (*).

  6.  Cấm ngoại tình.

  7.  Hãy bảo vệ và chu cấp trẻ mồ côi.

  8.  Hãy cư xử công bằng với mọi người.

  9.  Hãy trong sạch trong tình cảm và tinh thần.

  10.             Hãy khiêm tốn

  (*) Trường hợp đặc biệt được phép giết người mà không bị trọng tội là:

  1) Trong khi kháng cự hoặc chiến đấu chống lại những kẻ lùng giết người đạo mình nhằm cưỡng bách bỏ đạo. Nhưng nếu chiến thắng, phải noi gương thiên sứ Muhammad, tha thứ và đối xử nhân đạo với phần đông kẻ bại trận.

  2) Giết những tên sát nhân để trừ hại cho dân lành.