Rond point Puginier

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bùngbinh Puginier

Vài năm một kỳ, Đức Cha Phao Lồ thuộc Hội Thừa Sai Ba Lê lại từ Pháp dẫn một đoàn giáodân Khoaitây qua Lừa chơi đủngđỉnh (*).

Cha Lồ sắp 90 tuổi, lênhkhênh vạmvỡ, nói tiếng Lừa choangchoảng hệt một Cụ Lừa Gộc với thổâm Trung Bộ rất nặng, lần nầu ghé Hà Nội cũng xin Giámmục cho Giảng Lễ một hai buổi tại Nhàthờ Nhớn, dù Ngài nghỉ hiu đã nhiều mùa (**).

Và lần nầu nhận Ban Lễ bởi Lồ, Trung Tướng cũng, thay vì khấn Amen, nói nửa Pháp nửa Mẽo, Pere, Trung Tướng greeting (***).

Và Lồ cũng, thay vì cười chúc, nói nửa Mẽo nửa Pháp, Son, comment ca va.

Lồ kể Ngài sống Lừa ngót 30 năm, loanhquanh miền lửakhói Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vươn Vươn, Vươn Vươn, tự thuở tóc mượt da trơn, và nhẽ nên Lừa Gộc như Năm Xanh Đắc Lộ nếu không dính Khủnghoảng 197x.

Tên Lồ là Puginier.

***

Puginier thì sao?

***

Puginier cũng là tên của Giámmục Lừa Bấthủ, Cha Phước Đàng Ngoài (****).

Cha Phước lặnlội Xứ Lừa 27 năm. Ngài chết Hà Nội luôn. Cốt vùi Hà Nội luôn.

Hai bẩy năm, Cha Phước xin đất công mua ruộng tư xây Nhàthờ Nhớn, Nhàthờ Nhỏ, Đạichủngviện, Tiểuchủngviện, bịnhviện St Paul, trường St Paul, hàng loạt Hotel Dieu Hà Nội Nam Định Bắc Ninh Vươn Vươn, tĩtã tĩtã (*****).

Chưa Lừa nầu dựng nhiều phúclợi bầnnông bằng Cha Phước ever, kểcả Chú Hỏa Hứa Bôn dư tiền nuôi trọn Sài Gòn ba thếkỷ.

*Nhàthờ Nhớn:

*Bịnhviện St Paul:

*Trường St Paul:

Dưng giátrị đám buildings phìnhiêu ý chả nhằmnhò cáchmạng tinhthần Cha Phước đổ xuống Lừa Tộc. Trong khuôn Ngài, Lừa dầndần khướctừ Kong Fuzi, tẩy răng đen, cưới một vợ, bớt nện con, biết trộmcắp là xấu, biết hiếpdâm là tội, biết kính Chúa thương người.

***

Cha Phước thăng 5 năm, Paul Doumer mới đến Lừa và khởitạo Xứ Bảo Hộ.

Dững địadanh đầutiên của Hà Nội vănminh, như một tấtyếu, bị gán tên Puginier.

Đây, bùngbinh Puginier, thoáng nhất Đông Dương, hoànthành 1906:

Dinhthự trắng phía xa là Phủ Toàn Quyền, với chínhmôn trángkiện hướng Bùngbinh:

Và đây, đạilộ Puginier, sang nhất Đông Dương, cắm thẳng Bùngbinh:

Quãng 193x, cụm tượngđài Nước Phớp mọc mép Bùngbinh, xinh tànbạo:

Cũng 193x, Bùngbinh bị tântrang giônggiống Garden, Lừa kêu Vườn Cha Phước.

***

Ất Dậu niên, Ông Cụ tẩn nát bươm Bắc Bộ:

Phủ Toàn Quyền phútchốc hóa Nông Viên:

195x, Chínhmôn xưa hóa mẹ Cổng Điên:

Tháng Chín 196x, Bùngbinh nủi Bão:

Hai trăm ngàn Lừa buộc đứng liền 14 tiếng mặcniệm Bão. Maymắn, Trung Tướng không thuộc về nơi nởi.

***

Pa đèo Trung Tướng chậmchậm chờ Ngực Phồng Thứ Trưởng (******).

Bỗng con Zis kềnhcàng lướt vụt mé Bùngbinh. Nó vầu Phủ.

Lưng Pa run phầnphật. Y thìthào, Anh Ba vầu Cô.

Anh Ba là ai, Cô là ai, Trung Tướng đoán mẹ hehe.

Pa ngưng thở. Bùngbinh vắng như nghĩađịa hoang.

Hè 196x.

***

Cha Lồ ngược Pháp, không viếng quả Bùngbinh từng mang tên người họhàng vĩđại.

Cha viếng mà chi, giờ nó thế nầy:

(@2010)

(*) Hội Thừa Sai Ba Lê: Tức SMEP, Société des Missions Etrangères de Paris.

(**) Nhàthờ Nhớn: Tức nhàthờ St. Joseph, Chính Tòa Hà Nội.

(***) Ban Lễ & Rước Lễ: Thủtục Ăn Mình Máu Đấng Jesus của người Cônggiáo. Linhmục đưa Bánh Thánh vầu loa giáodân và nói, Mình Thánh Chúa Kitô, giáodân đáp, Amen, rùi ngậm loa nuốt bánh.

(****) Trung Tướng đã rất phânvân khi tuyển Bấthủ Lừa 18xx giữa Paul Doumer, Alexandre Yersin, và Cha Phước. Doumer được nêu danh nhờ côngnghiệp bấthủ cô cổ, dưng chính Cha Phước mới khiến Trung Tướng thànhtâm yêumến nhất.

(*****) Đạichủngviện: Giờ là vậnđộngtrường Quần Ngựa Hà Nội.

Bịnhviện St Paul: Một thời là bịnhviện duynhất Hà Nội, miễnphí Lừa nghèo. Giờ là bịnhviện Xanh Bôn Hà Nội.

Trường St Paul: Có thời xài tên Pere Puginier, miễnphí Lừa nghèo. Giờ là hai trường phổthông Việt Đức & Lý Thường Kiệt Hà Nội.

Hotel Dieu: Tức Nhà Chung, chỗ chăn người già nghèo bịnh hoặc trẻ bùcôi bùcút, tổnghợp dưỡnglãoviện, cônhiviện, vươnvươnviện.

(******) Ngực Phồng Thứ Trưởng: Hay Thứ Trưởng Ngực Phồng, nhânvật bài Thuật Dòm Mồm.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bùngbinh: (Bùng binh).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Khoaitây: (Khoai tây).
– Đủngđỉnh: (Đủng đỉnh).
– Lênhkhênh: (Lênh khênh).
– Vạmvỡ: (Vạm vỡ).
– Choangchoảng: (Choang choảng).
– Thổâm: (Thổ âm).
– Giámmục: (Giám mục).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Loanhquanh: (Loanh quanh).
– Lửakhói: (Lửa khói).
– Khủnghoảng: (Khủng hoảng).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Lặnlội: (Lặn lội).
– Đạichủngviện: (Đại chủng viện).
– Tiểuchủngviện: (Tiểu chủng viện).
– Bịnhviện: (Bịnh viện).
– Tĩtã: (Tĩ tã).
– Phúclợi: (Phúc lợi).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Giátrị: (Giá trị).
– Phìnhiêu: (Phì nhiêu).
– Nhằmnhò: (Nhằm nhò).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Tinhthần: (Tinh thần).
– Dầndần: (Dần dần).
– Khướctừ: (Khước từ).
– Trộmcắp: (Trộm cắp).
– Hiếpdâm: (Hiếp dâm).
– Khởitạo: (Khởi tạo).
– Địadanh: (Địa danh).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Vănminh: (Văn minh).
– Tấtyếu: (Tất yếu).
– Hoànthành: (Hoàn thành).
– Dinhthự: (Dinh thự).
– Chínhmôn: (Chính môn).
– Trángkiện: (Tráng kiện).
– Đạilộ: (Đại lộ).
– Tượngđài: (Tượng đài).
– Tànbạo: (Tàn bạo).
– Tântrang: (Tân trang).
– Giônggiống: (Giông giống).
– Phútchốc: (Phút chốc).
– Mặcniệm: (Mặc niệm).
– Maymắn: (May mắn).
– Chậmchậm: (Chậm chậm).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Phầnphật: (Phần phật).
– Thìthào: (Thì thào).
– Nghĩađịa: (Nghĩa địa).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Vĩđại: (Vĩ đại).
– Thủtục: (Thủ tục).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Linhmục: (Linh mục).
– Phânvân: (Phân vân).
– Côngnghiệp: (Công nghiệp).
– Thànhtâm: (Thành tâm).
– Yêumến: (Yêu mến).
– Vậnđộngtrường: (Vận động trường).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Miễnphí: (Miễn phí).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Bùcôi: (Bù côi).
– Bùcút: (Bù cút).
– Tổnghợp: (Tổng hợp).
– Dưỡnglãoviện: (Dưỡng lão viện).
– Cônhiviện: (Cô nhi viện).
– Vươnvươnviện: (Vươn vươn viện).
– Nhânvật: (Nhân vật).

*** 1. #1 by minhhuong on 2010/10/11 - 22:15

   Đó là nhà thờ Sở Kiện. @ Lê hâm

  —————-

  Oh, tối qua lúc tống ảnh lên quán em có đọc được trên diễn đàn rằng dù Puginier ngỏm ở HN nhưng lại đưa xác về Kẻ Sở, chưa xác minh trang nào tử tế hơn. Thế là thế nào? Quan tài đặt đâu, Sở Kiện hay Kẻ Sở?

  Để kiểm tra ảnh cái xem nào.

 2. #2 by Gia_lamcam on 2010/10/11 - 22:34

  @em Hương Điêu Yêu:
  Suốt ngày trông quán, rùi gúc rùi gúc thế nầy thì em học hành hay mần ăn vầu lúc nầu ở bên Ba Di hở em?
  Nhẽ bên bọn tư bẩn giãy chết thối tha cũng chơi cái lối mần theo năng lực, hưởng theo nhu cầu dồi?

 3. #3 by kochumbenim09 on 2010/10/11 - 22:42

  tự dưng xây 1 cái cột cao kều rồi có 1 cái tượng người ở trên. Cái cột này bị lai phong thái châu Âu chứ Á đông đéo đâu nhở, không thể rất cổ. Thầy 9 đâu rồi, vào cho ý kiến ý cò@điêu

  chẩn đếu cần chỉnh..

  mời chi bộ gúc cushion capital..để khái quát

  và trực tiếp xem ở đây

  http://mag.ashui.com/index.php/chuyenmuc/kientruc/67-kientruc/3130-kien-truc-nha-cong-cong-phong-cach-tan-co-dien-thoi-phap-thuoc-o-ha-noi.html

  rùi đúc tỉa thời gian và phong cách của  kiến trúc  tân cổ điển

 4. #4 by Cathnga on 2010/10/11 - 22:43

  Cẩm yêu về nhà em Nga ngay, sao lại cứ sang nhà người ta dòm ngó thế hở ???  Em về rùi nầy.
  Có muốn được dự wedding của người ta  hông hở??? Hay là vưỡn yêu Bắp Ngô phỏng ???

 5. #5 by Hoàng Việt on 2010/10/11 - 22:44

  Trường trung học ở thành phố

  Trung học trường Pháp

  Trường làng thì vẫn còn khổ sở thế này

  So với mức độ phổ cập thì hiện nay hơn hẳn thời Pháp thuộc, nhưng về trình độ sư phạm và phương pháp dạy và học thì mời các ./ xem ảnh và tự đánh giá 100 năm trước trường học của Pháp ở VN như thế nào ?

  Dã ngoại ở Mỹ Sơn

  Giờ địa lý

  Giờ sinh vật

  Giờ thể thao (trường Pháp ở thành phố )

 6. #6 by minhhuong on 2010/10/11 - 22:53

  Truy cái ảnh của TT thì nó đề tiếng Pháp là «nhà thờ nhớn của Puginier», link này.

  http://www.french-engravings.com/product_info.php?products_id=12788&language=fr

   

  Xem ảnh này chụp ngang nhà thờ nhớn ở HN này:

  Bên hông là mỗi khung như là 3 cửa kính chứ không phải 2 giống trong hình của TT.

  Kiếm 1 hình nhà thờ Kẻ Sở chụp ngang này:

  Thấy mỗi khung 2 cửa kính nhớn.

  Thôi rồi, cú này Trung Tướng nhầm ảnh rồi. 

  • #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 23:10

   Nó cũng Nhàthờ Nhớn mà em. Còn ở Sở hay ở Nội thì cũng đều do cha Phước xây thôi. Chitiết ý cũng chả quantrọng mấy trong bài nầy.

   Dưng mà 2 nhàthờ ý giống nhau cực, chỉ một cái to một cái bé thôi.

   Em coi có cái ảnh nầu Nhàthờ Nhớn HN đẹp đẹp thì bốt hộ Dì hehe.

 7. #8 by Hoàng Việt on 2010/10/11 - 22:54

  Liênbang ĐôngDương rađời và hoànchỉnh vào năm 1893.Đứngđầu mỗitỉnh ở Bắc/Trung Kỳ là1viên côngsứ, chínhquyền bảohộ không đặt tới cấp huyện mà do quanlại bảnxứ điềuhành dướisự chỉđạo của côngsứ, chủyếu để làm những việc tạpdịch như hộ đê, thuthuế, trị an. Tuy Bắc/Trung kỳ vẫn còn các quan Nam triều cấp tỉnh (tổng đốc, tuần phủ, án sát, bố chính) nhưng quyền lực không hơn gì mấy viên tri huyện. Riêng Hà Nội và Hải Phòng là nhượng địa, do một viên đốc lý (thị trưởng) người Pháp đứng đầu.
  Trong thờikỳ này vănminh Pháp đâmchồi tại Xứ Lừa ,2trường Thông ngôn và Hậu bổ đã đào tạo được một lớp người tân học đầu tiên. 

  Trường Thôngngôn, như tên gọi của nó, có nhiệmvụ đàotạo phiên dịch viên tiếng Pháp đang rất cần cho thời kỳ bìnhđịnh (trong số h/ s có Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh và nhiều người khác sau nổi tiếng trong văn học). Trường Hậu Bổ (sau đổi tên thành trường Sỹ Hoạn) đàotạo chủyếu là nhữngngười đã có văn bằng Hánhọc (tiến sỹ, cửnhân, tútài) trong 3 năm để chuẩn bị tuyển vào ngạch quanlại, làmviệc dướiquyền các viêncôngsứ Pháp.

  Trải suốt 800 năm, nền giáodục Hán học đã đàotạo cho đấtnước nhiều danhnhân, danhtướng thì đếnnay đã tỏ ra không còn phuhợp với yêucầu của lịchsử. Tuy Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín vẫn là nềntảng của đạođức xãhội nhưng Tứ thư, Ngũ kinh ( Ùi xời ơi ông Khổng ) đã bấtlực trong nhiệmvụ cungcấp trithức cầnthiết cho việc quản lý, xây dựng và cách tân đấtnước.

  Thêm mộttrường Y ra đời , dù mới sơkhai, cũng vẫn là đạidiện duy nhất cho nền giáodục đạihọc và caođẳng của phươngTây ở Đông Dương . Y là ngành tânhọc dễ được chấpnhận nhất vì nhânđạo nhất.

 8. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 22:57

  @Bắp Ngô yêu, cô Chín Thổ.

  Đúng là đền và tượng Lê Lợi ở cạnh Hồ Gươm là do cô Phu Hoàng Trọng (con giai cô Khải Hoàng Cao, kẻthù Ông Cụ) xây.

  Cô Phu cũng là người cho xây đền Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Nguyễn Cao, là dững tổngtrấn Hà Nội tỉn Pháp rất hăng. Hìnhnhư là ở phố Sinh Từ?

  Thôi Dì mệt quá đi ngủ trước đây các cô sưbố các cô ./ bà các cô chưởi phát cho đỡ sâu răng.

 9. #10 by Hoàng Việt on 2010/10/11 - 23:05

 10. #11 by minhhuong on 2010/10/11 - 23:05

  @anh Cẩm, hì hì, hôm nay em đương gúc mửa mặt cho công việc kiếm cơm riêng của em đấy chứ anh, cứ trong lúc chờ người ta trả lời thì lại huyên thuyên trên quán Bựa thôi. Mai đi làm cả ngày, không thấy em đâu nhớ nhắc là Hương Điêu đâu rồi anh nhớ tiếng bi bô gúc gúc của em quá em ui, nhá!

 11. #12 by kochumbenim09 on 2010/10/11 - 23:07

  Nhẽ bên bọn tư bẩn giãy chết thối tha cũng chơi cái lối mần theo năng lực, hưởng theo nhu cầu dồi@ Cu ẩm

  Cẩm hói hồi xuâncứ tâm niệm thế nầy cho chỉnh nhế..với tư bẩn mọi dợ thì luôn luôn mần theo hợp đồng và hưởng dư hợp đồng.xưa nay đếu bao giờ thay đủi

  chỉ có xứ của cẩm mới coi cái hợp đồng là giấy chùi đít thui…

 12. #13 by Gia_lamcam on 2010/10/11 - 23:09

  Hay là vưỡn yêu Bắp Ngô phỏng ???@Nga Ngố Xinh Yêu
  Ơ hay, anh yêu Bắp Ngô lúc nầu lúc nầu hở em Nga Ngố?

 13. #14 by minhhuong on 2010/10/11 - 23:15

  @chị Nga: Anh Cẩm chỉ mơ về Rô, em lần nữa confirm. Không liên quan gì tới em.

 14. #15 by Cathnga on 2010/10/11 - 23:19

  Ơ hay, anh yêu Bắp Ngô lúc nầu lúc nầu hở em Nga Ngố? @Cẩm già
  Mấy hum trước còn còm ở đây đới, dở lại mà xem, hay để em Nga tìm lại rùi cốp cho Cẩm yêu xem hở hở???
  Em đi ngủ đây, mắt dắm tịt lại rùi.

 15. #16 by EURO on 2010/10/11 - 23:23

  đèo mẹ chi bộ, hiếp Lãng Bò bồ Rô vừa thui. Ảnh đã phải đổi tên để vầu hóng hợppháp quán Bựa mà vẫn không tha cho ảnh là sâu là sâu?
  Cũng báo để chibộ biết, đéo có Lãng thì quán Bựa này cũng không có Rô xinh xuất hiện đâu đấy nhế.
  Từ tối tới giờ cắmđầu vầu lo bài nộp gấp không dám nghía qua chibộ sợ mất tập trung, giờ vầu cười vãi dắm với chi bộ. Lo mà o bế giữ chân anh Lãng của Rô để ảnh giúp làm trò cho mà coi đi chi bộ.
  @ Lãng ơi, tặng anh nè:

  Photobucket

 16. #17 by mit.annam on 2010/10/11 - 23:52

  @ HoàngViêt

  Sân trong của trường Lê Quý Đôn, SG?

 17. #18 by Hoàng Việt on 2010/10/12 - 00:06

 18. #19 by Hoàng Việt on 2010/10/12 - 00:12

  Có nhiều ý kiến bình luận về cuộc đời và sự nghiệp của Đức cha Puginier: thương có, ghét có, cảm phục có, lên án có…Riêng học giả Nguyễn Khắc Xuyên, ông có những nhận định khá khách quan: “ Kể ra ngài mất quá sớm, mới 57 tuổi thọ, sau 34 năm làm việc truyền giáo. Sống ở vào thời đại chiến tranh, đứng giữa một thế trận khó xử, ngài đã làm những việc coi như phải làm để giúp ích cho đôi bên. Ngài giao thiệp và viết nhiều thư cho nhiều cơ quan, nhiều nhân vật quan trọng trong chính giới và giáo giới. Trách nhiệm của ngài, một mình ngài phải nhận trước lịch sử và Giáo Hội. Nhưng thực ra ngài chỉ cầu mong cho dân được an cư lạc nghiệp. Bánh xe lịch sử đã quay, tình thế vẫn thế, không làm sao chuyển hướng được. Nước Pháp đã đặt quyền đô hộ trên xứ nầy, đất nước nầy, và như chúng tôi đã nói: không có cái sỉ nhục nào lớn hơn sỉ nhục mất nước,không có tai họa nào lớn hơn tai họa mất tự do, độc lập. Theo các sử gia đúng đắn và có uy tín thì trách nhiệm chính yếu ở về phía nhà cầm quyền và lãnh đạo không thức thời, không biết cách cầm vận mệnh quốc gia trong một thời thế rất nguy cấp…..(copyright )

  @Mít Tố Nữ :Chính trinh he he

 19. #20 by mit.annam on 2010/10/12 - 00:20

  Nói chung tínngưỡng là vướnđề sâuxa nó nằm tận trong tim trong cốt các cô. Theo Dì là vậy.@ Dì

  Agree.

 20. #21 by mit.annam on 2010/10/12 - 04:16

  Ông nội anh học Bưởi rồi mần cho Khoai Tây Ở Bên Ta.
  Ông pa anh cũng học Bưởi rồi nửa mần cho Tây nửa mần cho Ta.@ Cẩm

  Hô hố chỗ Mít ở có cái hội cựu Bưởi – CVA SG phản động khỏi nói rùi.  Toàn những tên già hói dăng giả dun dẩy dưng lại có trí nhớ đặc biệt như tên này.

  Chu Văn An là ngôi trường hun đúc lòng yêu nước, yêu tự do, chuộng độc lập; khi tên trường được gọi là trường “Bảo Hộ”, thì các học sinh Bưởi hồi đó đã bất bình và tìm cách đề kháng, chống đối, vì Bảo Hộ là bị trị. Việc đấu tranh lúc đầu bằng ngòi bút trên tờ “Bút Sắt” (La Plume). Sau đó tổ chức đội khăn tang trắng tham dự lễ tang nhà ái quốc Phan Châu Trinh, tổ chức bãi khóa đòi Pháp trả tự do cho cụ Phan Bội Châu, một nhà ái quốc lớn.

  Biểu tình ngăn chận công an Việt Minh bắt giữ  giáo sư Nguyễn Gia Tường, vị Hiệu Trưởng thứ nhì của trường Chu Văn An, đã hiên ngang chống bọn Cộng sản khát máu tàn sát, bắt bớ các nhà ái quốc.
  Sau khi di cư vào Nam năm 1954, trường được Trường Petrus Ký cho mượn địa điểm một thời gian để tiếp tục học. Năm 1968, trường Chu Văn An dời đến cơ sở mới khang trang, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi tại góc đường Triệu Đà và Minh Mạng, Chợ Lớn. Năm 1954, học sinh Chu Văn An đã cùng với đồng bào miền Bắc di cư rầm rộ biểu tình đòi bắt Văn Tiến Dũng, lúc đó y đang ngụ trong khách sạn Majestic, Sài Gòn.


  http://www.viendongdaily.com/Contents.aspx?item=0&contentid=8470

 21. #22 by mit.annam on 2010/10/12 - 04:52

  Chi bộ đã ai đọc bài giáo huấn của Ông Cụ ở CVA – HN ngày 31/12/58 chưa?  Hôm qua Mít thề còn thấy trên website của trường, bữa này rút miạ đi đâu rùi…hehehe  Đại khái nói cái trường được cụ củ quan tâm đặc biệt nên đã đến thăm 5 phùa, từ ’45- ’58.  Cụ củ sau khi khen ngợi bọn học trò  phấn đấu ttốt để bớt ăn bám cha mẹ và ăn bám xã hội bằng cách học đi đôi với hành, tức đi về làm ruộng hay sản xuất gỗ mộc gì đấy.  Người còn ví dụ với bọn future intellectuals-not-worth-a-piece-of-shit rằng học về nông nghiệp cần phải về nông thôn thực tập làm phân (trộn phân?) luôn. 

  Thật chết cười…

 22. #23 by mit.annam on 2010/10/12 - 05:45

  Đời ngoại Mít cả lò cánh đàn ông nhà tển học Lycée du Protectorat.  Đến thời pa Mít thì cả lò nội ngoại đều học trường Bắc Kỳ di cư CVA dạy bởi phần lớn giáo sư Bắc Kỳ di cư luôn.   Mít chồng cũng học đấy về sau.  (Cái gốc Bắc Kỳ mà, không học đấy thì học đâu…hehehe) Bỏn đéo ưa Ông Cụ bâu giờ!

  Trường CVA-SG, cũng giống như Lê Quý Đôn, Couvent des Oiseaux-SG, quãng ’77 được trở thành những trường dạy nghề làm gỗ thêu vá gì đấy cho bọn học trò trong một thời gian dài.  Mịa, lại cái trò dắm dít học đi đôi với hành của cụ củ được áp dụng trong SG chứ đéo? 

  Mít còn nhớ leo mấy tầng cầu thang của trường Couvent (một trong những trường danh giá cho filles des bonne famille của SG, cùng rank với Marie-Curie trước ’75), để học thêu vớ vẩn những chiếc khăn tay nhăn nhúm mang đi xuất khẩu hay gửi tặng chiến sỹ gì đấy hehehe  Xứ Lừa có cứt vải thừa chỉ thừa mà vứt đi!!!

 23. #24 by Gia_lamcam on 2010/10/12 - 08:19

  Bọn học Bưởi nhiều tên giỏi lắm đấy em Mít yêu ợ.
  Nội anh hồi hổi học nhảy cách cứ 1 năm 2 lớp. Đến ông pa anh cũng thế. Giờ anh vẫn còn giữ những tài liệu bằng tiếng Pháp nhợn vinh danh các học sinh giỏi từng năm từng năm, trong đấy có tên các bô lão nhà anh. Há há há, khoe tí làm hàng!
  Hồi hổi, học giỏi được đích thân Toàn quyền Đông Dương trao phần thưởng.
  Ti diên, sau nầy, tất cả bọn trí thức chỉ là cục phân hết. “Có tài mà không có đức thì chỉ là vô dụng” mờ!
  Bi giờ cũng vưỡn thế.
  Há há há
  Nội anh hồi hổi chỉ thích mua nhà mua đất. Đến hồi CCRĐ, tuy sống HN, nhưng cụ củ sợ quá trốn biền biệt biền biệt, mấy nhà ở Bà Triệu mất mẹ.
  Bùi ngủi bùi ngùi!

 24. #25 by Gia_lamcam on 2010/10/12 - 08:29

  @em Rô Xinh Yêu:
  Sao em lại mang ảnh anh tặng Lãng Bò?
  Chẳng phải cái ảnh đấy em chộp anh, hồi em vưỡn còn yêu anh, rùi đến hồi em ghét (yêu) anh thì em đã sâu lên cho cả chi bộ xem rùi sao?
  Chi bộ có ai còn nhớ hông?
  Lần sau có tặng ảnh cho anh ấy thì cắt bỏ cái hình anh – chàng cowboy anh dũng miền … Lừa đi nhế.
  Há há há

 25. #26 by Bất MInh on 2010/10/12 - 09:00

  @Mit đặc,


  Xưa Mit học Lê thị Hồng Gấm a, có bao giờ quá bộ sang nhà nguyện Regina Mundi ngay cạnh đi lễ hoặc hóng hớt hông?

  Tuổi thơ cụ, tuổi trẻ cụ trải dài từ góc đường có Couvent des Oiseaux với Regina Mundi, đến Regina Pacis, đến Mai khôi… con đường ấy cụ đi qua đi lại, yêu đương, học pháp văn với mấy sơ ở Mundi, học đàn ở Pacis, lễ lậy ở cả ba nơi trên…

  Pa ma cụ thành hôn ở Mai khôi, Cụ lấy cụ bà ở Mundi… giờ con cái cụ vẫn học hành ở đấy…
 26. #27 by Cathnga on 2010/10/12 - 09:36

  Nói chung tínngưỡng là vướnđề sâuxa nó nằm tận trong tim trong cốt các cô. Theo Dì là vậy.@ Dì
  Agree.
  He he, “tín ngưỡng” hông nằm ở tim và cốt đâu, đấy là Trung Tướng lý giải như thế mang theo tình cảm với hàm ý rằng nó nằm ở đâu đó rất sâu bên trong cơ thể con người. “Tín ngưỡng” hay “ngộ tính” có hay không phụ thuộc vào “căn cơ” của một người. Một người tốt, trong sạch có niềm tin tưởng rất sâu sắc và dễ ngộ đạo. Một người xấu, tới tim cũng mắc bệnh, xương cốt cũng đen thui, cơ hội rất là nhỏ.

  Căn cơ của một người như thế nào lại phụ thuộc nghiệp lực (tội lỗi) của người đó nhiều hay ít. Có những người làm thế nào cũng không khiến cho họ ngộ được. Sự thực là như thế.

 27. #28 by mit.annam on 2010/10/12 - 10:06

  Xưa Mit học Lê thị Hồng Gấm a, có bao giờ quá bộ sang nhà nguyện Regina Mundi ngay cạnh đi lễ hoặc hóng hớt hông?@ Cụ Bất

  Ô hay, Mít ở gần ngay đấy thôi.  Mít không có đạo, dưng đến Xmas Eve cũng hay theo vầu đấy nghe hát xem lễ.  Nó đi đạo.  Lần chót Mít vầu đó mọi người ngồi xung quanh một hang đá nhỏ, rùi hát bài “Đêm thánh vô cùng….” trong ánh đèn cầy.  Căn nhà này access từ đường Công Lý phải hông?

  Mít không học ở Hồng Gấm, chỉ bị gửi sang học thêu may rùi làm mắm thúi um nhà…hehehe  Đại khái là những nghề mà nhà nước nghĩ học sinh phải biết để xây dựng đất nước.  Đến ’75 Mít vẫn chưa đủ tuổi vầu Couvent.

 28. #29 by mit.annam on 2010/10/12 - 10:10

  Mít không có đạo, dưng đến Xmas Eve cũng hay theo vầu đấy nghe hát xem lễ.  Nó đi đạo.@ Mít

  Ý Mít muốn nói con nhỏ hàng xóm nó đi đạo.

 29. #30 by Cathnga on 2010/10/12 - 10:28

  @ Chị Mít: ở bên đó mà có điều kiện, chị đi xem chương trình nghệ thuật “Thần Vận” của các học viên Pháp Luân Công nhé. Cũng rất tuyệt vời. Ở bên này, em chỉ có thể xem DVD thôi.
  Có điều cực kỳ đặc biệt mà em muốn giới thiệu là: Các diễn viên, đặc biệt là các diễn viên múa, dưới sự bảo trợ của Sư phụ, họ đã có thể diễn như chuyên nghiệp sau 1 năm tập luyện. Đó là điều hết sức kỳ diệu. Có thể coi đó là chương trình của các vị Thần – chính vì vậy mà chương trình được đặt tên là “Thần Vận”

 30. #31 by Gia_lamcam on 2010/10/12 - 10:34

  Em Nga Ngố yêu khuyên em Mít Đặc đi xem múa, mần anh lại ước ao được sang bên xứ Củ Sâm Bắc xem các em ẻm tập duyệt binh thế lày:

  Hay nhở hay nhở!

 31. #32 by mit.annam on 2010/10/12 - 10:34

  Bọn học Bưởi nhiều tên giỏi lắm đấy em Mít yêu ợ.@ Cẩm

  Biết chứ.  Dân Bưởi vầu Nam ngồi đủ mặt trong giới chính trường và khoa bảng của Nam Lừa.

  Ngoại Mít học tú tài toán giỏi lắm, lại cao lớn trắng trẻo đẹp giai xì bo vô cùng nên các tiểu thư Hà Thành thời thởi mê tít.  Cùng thời với tển là tên Cai Xỏn từ Lèo sang du học ở Tonkin.  Cụ Mít, tức là ma của ngoại Mít quả quyết Cai Xỏn có một đứa con hoang để lại Lừa.  Tên này sau vầu Nam Lừa và vẫn ơn ngoại Mít cưu mang tển khúc mới di cư vào Nam.


 32. #33 by Gia_lamcam on 2010/10/12 - 10:40

  Mới cả thế lày:

  Hông biết hôm rồi, có đồng chí lào đi xem diệt binh ở ta hông?
  Diệt binh bên ta có hay bằng bên nước bạn hông ta?

  Anh ngồi nhà, đến TV cũng hông xem, biết gì đâu!

 33. #34 by mit.annam on 2010/10/12 - 10:44

  @ Chị Mít: ở bên đó mà có điều kiện, chị đi xem chương trình nghệ thuật “Thần Vận” của các học viên Pháp Luân Công nhé. Cũng rất tuyệt vời. Ở bên này, em chỉ có thể xem DVD thôi.@ Em Nga

  Mít có mua vé cho pa ma đi xem một chương trình của nhóm này (hay sponsored bởi nhóm này) ở Pasadena cách đây quãng 1 năm.  Mít đã đọc Cửu Bình lâu rùi, nên biết có đến nhóm PLC.  Tuy vậy Mít vẫn nghĩ tín ngưỡng/ niềm tin nó phải là cái mỗi người cảm thấy trong tim.  I don’t have that honor yet. 

  Mít ráng sống làm người tử tế đã, in the mean while…

 34. #35 by mit.annam on 2010/10/12 - 10:53

  Anh ngồi nhà, đến TV cũng hông xem, biết gì đâu!@ Cẩm

  Báo đảng (quên tờ nầu rồi) tố Cẩm dội nước xuống người đi hội từ lầu hai đấy…

 35. #36 by pe^te^211 on 2010/10/12 - 11:16

  Ôi đỵt pẹ cái hội phấu hoa cà Mỹ Đình,

  Anh đéo hiểu được, dững tên đi chẩy hội từ đêm hôm trước, ở lại xem phấu hoa cà của đảng đến tận đêm hôm sau thì đái đâu ị đâu.

  Em Mít nhắc quả hắt nước từ tầng cao xuống hài thật. Dưng cứ nghĩ cảnh lũ chó lợn nó ăn nó ị nó đái ngay trước cửa mình thì cay thật. Nhà anh ở đó có khi anh đổ xăng xuống cho cháy hết mje nó đi.

  bonus quả ảnh chuồng lợn trích từ báo đảng.

 36. #37 by mit.annam on 2010/10/12 - 11:22

  Nội anh hồi hổi chỉ thích mua nhà mua đất. Đến hồi CCRĐ, tuy sống HN, nhưng cụ củ sợ quá trốn biền biệt biền biệt, mấy nhà ở Bà Triệu mất mẹ.@ Cẩm

  Nội Mít xưa ở phố Thi Sách, căn nhà vẫn còn đấy kể cả cánh cửa gỗ.  Khi pa Mít về HN, ông già hàng xóm nhà bên còn chạy ra nhận quen rồi còn mời cả bữa cơm trưa.  Nội Mít có 12 căn phố cho thuê ở HN, bằng khoán giấy tờ mang vào Nam hết.  Rùi sau này vợ tển mang sang Mẽo…Ma Mít vẫn còn giữ để làm kỷ niệm cho con cháu đời sau.

 37. #38 by ongcu69 on 2010/10/12 - 11:57

  Bỗng con Zis kềnhcàng lướt vụt mé Bùngbinh. Nó vầu Phủ. Lưng Pa run phầnphật. Y thìthào, Anh Ba vầu Cô. Anh Ba là ai, Cô là ai, Trung Tướng đoán mẹ hehe @Di kham The con Zis la cua ai? Anh Ba hay Ong Cu? (sent from iPad, deo co dau, disme dua nao thac mac anh tat cho vo mom)

 38. #39 by tieuthithi on 2010/10/12 - 12:42

  Tín ngưỡng” hay “ngộ tính” có hay không phụ thuộc vào “căn cơ” của một người. Một người tốt, trong sạch có niềm tin tưởng rất sâu sắc và dễ ngộ đạo. @Nga  

   Vậy  tín ngưỡng nằm ở đâu em Nga ? và làm sao để có nó ?

   Chị đưa ra  một số điều kiện về bản thân chị  ,em thử phân tích giùm chị xem liệu chị có cơ  hội ngộ đạo gì không nhé ?

           Chị là một người tốt ( thậm chí quá tốt )theo nhận xét của hầu hết  những người biết  chị

           Chị là người trong sạch ( he he cái này  còn tùy quan điểm sạch ntn , không loại trừ kiểu  đi với bụt mặc áo cà sa …)

           Chị cũng là người  có niềm tin, tin mình , tin người , tin vào những điều mình đang theo đuổi …(nhưng thần tượng Tào Tháo và thỉnh thoảng cũng dùngcâu “Ta thà phụ người chứ không để người phụ ta” để làm sì lô gân he he …)

  (Còn tiếp…)

        

 39. #40 by tieuthithi on 2010/10/12 - 12:44

  Vậy mà  chị lại chả tin vào được bất  cứ Đạo giáo nào mới chết, mặc dù

           Chị vẫn đi lễ  chùa vào các ngày lễ tết năm rằm ba chả thiếu buổi nầu

           Sáng chủ nhật thỉnh thoảng theo bạn vào nhà thờ xem lễ , quỳ  gối nghe kinh thành kính  

           Lúc cần kíp thì vẫn lậy Chúa lậy Trời lậy Phật lậy thánh Ala ,lậy thần linh thổ địa ma cây gạo  cú cáo cây đề vv…. Túm lại là những ai phù hộ cho mình thì cầu tất

           Chả tin vào bất cứ trò bói toán nào nhưng lại rất thích môn tử vi ( sách Tử vi đẩu số gối đầu giường nhé )

  Vậy mà vẫn không sao ép mình tin được . Vẫn là kẻ vô thần ( hay đa thần điếu bít nũa )

  Bạn bè bảo chị là một “ca” khó

  Em có cách nầu giúp  chị “NGỘ” được không ?

 40. #41 by Cathnga on 2010/10/12 - 13:36

   Vậy  tín ngưỡng nằm ở đâu em Nga ? và làm sao để có nó ? @ Thithi

  He he, chị Thi thi hỏi thế nầy chắc câu trả lời phải dài bằng cả bài giảng rùi. Trung Tướng chắc phát dồ lên nếu em Nga giả nhời dài quá.

  Em sẽ suy nghĩ để viết cô đọng hơn.

  Vậy mà  chị lại chả tin vào được bất  cứ Đạo giáo nào mới chết, mặc dù …..@Thi thi

  Em tự giải thích trường hợp của chị, có gì sai thì chị chỉnh lại giúp em Nga nhé.

  Em nghĩ chị Thi thi cũng có tấm lòng mộ đạo, nhưng khi chị đi chùa chiền lễ lạt để cầu phúc, tài, danh v.v… thì chị lại thấy có điều gì đó bất ổn trái với lương tâm phỏng??? Thế nên ở đâu đó bên trong chị lại không tin vào các vị Thần linh chân chính. Vì thực sự có sự mâu thuẫn từ trong nội tâm: đó là phải chăng có những kẻ không tốt, chỉ cần chuyên cần lễ lạt, xin các vị Thần linh phù hộ là họ có thể được phúc lành??? Vậy thì cần gì phải theo Đạo làm gì nhở??? Đúng không chị Thi thi???


 41. #42 by Gia_lamcam on 2010/10/12 - 13:53

  Nội Mít xưa ở phố Thi Sách, căn nhà vẫn còn đấy kể cả cánh cửa gỗ.@Mít Đặc yêu
  Ơ, thế ra Mít gốc gác thủ đô ngàn năm dzăng dzậc?
  Rùi thì 1954, các bô lão Mít nghe theo lời xúi bẩy mới cả ép buộc của bọn phản động, khăn gói quả mướp dông tuốt vầu Xì Gòng à?
  Rùi thì 19 nầu đó, đến lượt Mít, lại nghe theo lời xúi bẩy của bọn phản động dông tiếp sang Mẽo Nhợn thối tha à?
  Sắp tới đây thì có phẩy dông tiếp đi đâu nữa hông em?
  Anh học (giỏi) trong sách giấu khoa, rằng bên Mẽo tư bẩn đế quốc sài lang thối tha, bọn bỏn áp bức bóc lột nhưn dưn thậm tệ lắm?
  Anh đồ rằng giai cấp công nhân bên đó chưa đủ mạnh thôi, chứ vài trăm năm nữa, nếu đủ mạnh rùi thì thể nầu cũng có ngày, các đồng chí ấy sẽ đứng lên thực hiện vai trò lịch sử tất yếu của mình trước nhưn loại.
  Ngày ấy, bằng bề dày kinh nghiệm đấu tranh của mình, nhẽ VN ta chắc chắn sẽ gánh trách nhiệm lãnh đạo Quả Đất.
  Gia đình Mít yêu cũng triền thống (bỏ) cách mệnh phết nhể?

 42. #43 by Già Không Đều on 2010/10/12 - 14:00

  Nhìn cái kiểu diễu binh diễu hành của  Bắn Hàn ngộ ngộ nhỉ, cứ rung đùng đùng cả người như lên kinh phong ấy nhỉ,  nữ quân nhân thì mặc váy đánh chân lên thật cao  như Cẩm Hói up, trông thật sống động phải hông chi bộ?

  http://www.youtube.com/watch?v=ru7f6L66oQI

  Tặng chi bộ link phim xem Ngày Quân Lực 19.6 này ,xem duyệt binh, diễu hành thế này mới thật đã con mắt bên trái, phê con mắt bên phải này :

  http://www.dalanphim.com/phimtruyen/ngayquanluc/ngayquanluc.html

 43. #44 by Cathnga on 2010/10/12 - 14:05

  Cẩm già kia, cứ thấy gái là lăng xăng là sâu là sâu???

 44. #45 by Cathnga on 2010/10/12 - 14:08

  @ chị Mít: Sống là người tốt là rất tốt rùi, bao giờ duyên tới, tự khắc chị sẽ theo Đạo.
  Còn em Nga nhẽ đi tìm Đại Pháp từ rất lâu rùi. Giờ mới thấy. Con người sinh ra trong thời kỳ nầy là rất có duyên đấy.

 45. #46 by Già Không Đều on 2010/10/12 - 14:12

  Cẩm già kia, cứ thấy gái là lăng xăng là sâu là sâu???@Nữ tu sĩ CatchNga

   Là Cẩm không già mà còn rất trẻ, rất khỏe đấy thôi em!Cẩm Nhỉ?

 46. #47 by Gia_lamcam on 2010/10/12 - 14:38

  Cẩm già kia, cứ thấy gái là lăng xăng là sâu là sâu???@Nga Ngố Xinh Yêu
  Anh có lăng xăng đâu em? Anh lúc nầu cũng từ từ từ từ, chầm chậm chầm chậm mờ. Lăng xăng lăng xăng như em nói là nguy hiểm lắm, nhỡ cái trượt chân thì…
  Mờ sâu đang Cẩm yêu Cẩm yêu, đoành phát thành Cẩm già là sâu là sâu?
  Anh ngồi nhà một mình buồn quá, vừa mò sang đây, thì hóa ra em cũng ngồi đây từ bâu giờ rùi, còn chưa kịp kêu cốc trà đá, đã kịp mần gì đâu em yêu?

  Đồng chí Già Không Đều:
  Già Không Đều? – Bi kịch nhở?
  Già Không Đều thực sự là một bi kịch của nhiều người trong thời đại văn minh ICT đới đồng chí ợ.
  Cứ suốt ngày ngồi vi tính thế nầy là rất có hại cho – cái  cơ quan gần gần cái bộ phận để ngồi ấy đồng chí ợ.
  Thà rằng đã già thì cho già đều hết đi cho xong!
  Cái kiểu “đến giờ chơi, mang () đến lại … mang về” là chán nhất!

  Há há há

 47. #48 by microwavepointtopoint on 2010/10/12 - 15:12

  @ Cẩm Già

  Mịa, lão định đong hết Vàng son của Lão Bựa đấy hở. 

  Dạo nầy lão tin tin đéo chịu, đọc cồng của lão phụt mẹ dắm.

  Sỹ già dâm vào đong cho vui đê.

 48. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/12 - 15:21

  Dì đây các cô sưbố các cô.

  Sáng tới chừ chưa chưởi quả nầu loa lủng chua như bẹn quên tắm kinh bỏ mẹ.

  @cô Cụ Chín

  Lừa có 2 con Zis Dì nói rùi mà cô hông đọc à? 1 con ở bẩutàng cáchmạng, 1 con ở bẩutàng ông cụ.

  Con ở btcm là con của ông cụ, còn con ở btoc lại là con của.. anh Ba hehe.

  @em Thi Còi

  Vướnđề của em “cái gì cũng tin” là vướnđề chung của Lừa sau nửa thếkỷ theo ông cụ.

  Ông cụ ráng chỉđạo nhândân Lừa vôthần, dưng bấtlực, và bigiờ thì Lừa bạ cái đéo gì cũng tin. Vì tínngưỡng nó là bảnnăng, như ăn ngủ địt ỉa vậy.

  Ông cụ có thể địnhhướng cho Lừa ngủ quay đầu về phía Bắc, dưng đéo thể địnhhướng Lừa ngủ một ngày 2 tiếng. Sure. Tínngưỡng cũng thế mà thôi.

  (Còn tiếp)

 49. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/12 - 15:28

  (Tiếp theo giảnhời em Thi Còi)

  Vì mất mẹ phươnghướng, nên giờ Lừa tuyệtđasố là vôthần, dưng cứ nghĩ mình theo Phật.

  Dưng nếu chịu đọc kinh sách Phật, các cô sẽ thấy đéo phải, Lừa bị lạc lối hoàntoàn trong một mớ dững duytâmchí mônglung.

  Khi thấy ông hàng xóm thờ Ông Cóc mà ăn nên mần ra, thì các cô chạy ngay ra siêuthị mua một Ông Cóc. Đạikhái thế. Chả có thểthức đéo gì.

  Rùi nhà các cô vốn hông có bànthờ Ông Địa, thằng bạn đến bẩu, sâu không thờ Ông Địa? Thế là các cô lại chạy ra chợ mua một ông ổng, mà đéo cần suynghĩ rầng trong đạo Phật làm đéo gì có ông đó.

  (Còn tiếp)

 50. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/12 - 15:34

  (Tiếp theo giảnhời em Thi Còi)

  Đasố Lừa cho rầng mình theo Phật, trên ban thì có bát hương hoặc cả tượng Phật. Ngày rầm mồng một thì vầu chùa lễbái thànhkính.

  Dưng mà Dì cá rầng 99% các cô đéo đọc một tí gì của Phật. Đéo biết Phật muốn gì ở các cô.

  Điều ý thật là nguyhiểm.

  Phật mất vài chục năm tuluyện thì mới đem giảng triếtlý của mình cho quầnchúng. Và các tusĩ Phật mất hàng ngàn năm để hoànthiện triếtlý ý cho phùhợp.

  Thế mà các cô đéo thèm để ý dững caotrọng của triếtlý Phật, mà chỉ nghĩ đơngiản Phật có thể mang lại bìnhan, sứckhỏe, thậmchí xiềnbạc cho mình.

  Khi thấy cầu Phật mà đéo ra xiền, các cô quay sang cầu Ông Cóc, Ông Chó, hay bấtcứ ông nầu nghe người ta nói.

  (Còn tiếp)