Rond point Puginier

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bùngbinh Puginier

Vài năm một kỳ, Đức Cha Phao Lồ thuộc Hội Thừa Sai Ba Lê lại từ Pháp dẫn một đoàn giáodân Khoaitây qua Lừa chơi đủngđỉnh (*).

Cha Lồ sắp 90 tuổi, lênhkhênh vạmvỡ, nói tiếng Lừa choangchoảng hệt một Cụ Lừa Gộc với thổâm Trung Bộ rất nặng, lần nầu ghé Hà Nội cũng xin Giámmục cho Giảng Lễ một hai buổi tại Nhàthờ Nhớn, dù Ngài nghỉ hiu đã nhiều mùa (**).

Và lần nầu nhận Ban Lễ bởi Lồ, Trung Tướng cũng, thay vì khấn Amen, nói nửa Pháp nửa Mẽo, Pere, Trung Tướng greeting (***).

Và Lồ cũng, thay vì cười chúc, nói nửa Mẽo nửa Pháp, Son, comment ca va.

Lồ kể Ngài sống Lừa ngót 30 năm, loanhquanh miền lửakhói Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vươn Vươn, Vươn Vươn, tự thuở tóc mượt da trơn, và nhẽ nên Lừa Gộc như Năm Xanh Đắc Lộ nếu không dính Khủnghoảng 197x.

Tên Lồ là Puginier.

***

Puginier thì sao?

***

Puginier cũng là tên của Giámmục Lừa Bấthủ, Cha Phước Đàng Ngoài (****).

Cha Phước lặnlội Xứ Lừa 27 năm. Ngài chết Hà Nội luôn. Cốt vùi Hà Nội luôn.

Hai bẩy năm, Cha Phước xin đất công mua ruộng tư xây Nhàthờ Nhớn, Nhàthờ Nhỏ, Đạichủngviện, Tiểuchủngviện, bịnhviện St Paul, trường St Paul, hàng loạt Hotel Dieu Hà Nội Nam Định Bắc Ninh Vươn Vươn, tĩtã tĩtã (*****).

Chưa Lừa nầu dựng nhiều phúclợi bầnnông bằng Cha Phước ever, kểcả Chú Hỏa Hứa Bôn dư tiền nuôi trọn Sài Gòn ba thếkỷ.

*Nhàthờ Nhớn:

*Bịnhviện St Paul:

*Trường St Paul:

Dưng giátrị đám buildings phìnhiêu ý chả nhằmnhò cáchmạng tinhthần Cha Phước đổ xuống Lừa Tộc. Trong khuôn Ngài, Lừa dầndần khướctừ Kong Fuzi, tẩy răng đen, cưới một vợ, bớt nện con, biết trộmcắp là xấu, biết hiếpdâm là tội, biết kính Chúa thương người.

***

Cha Phước thăng 5 năm, Paul Doumer mới đến Lừa và khởitạo Xứ Bảo Hộ.

Dững địadanh đầutiên của Hà Nội vănminh, như một tấtyếu, bị gán tên Puginier.

Đây, bùngbinh Puginier, thoáng nhất Đông Dương, hoànthành 1906:

Dinhthự trắng phía xa là Phủ Toàn Quyền, với chínhmôn trángkiện hướng Bùngbinh:

Và đây, đạilộ Puginier, sang nhất Đông Dương, cắm thẳng Bùngbinh:

Quãng 193x, cụm tượngđài Nước Phớp mọc mép Bùngbinh, xinh tànbạo:

Cũng 193x, Bùngbinh bị tântrang giônggiống Garden, Lừa kêu Vườn Cha Phước.

***

Ất Dậu niên, Ông Cụ tẩn nát bươm Bắc Bộ:

Phủ Toàn Quyền phútchốc hóa Nông Viên:

195x, Chínhmôn xưa hóa mẹ Cổng Điên:

Tháng Chín 196x, Bùngbinh nủi Bão:

Hai trăm ngàn Lừa buộc đứng liền 14 tiếng mặcniệm Bão. Maymắn, Trung Tướng không thuộc về nơi nởi.

***

Pa đèo Trung Tướng chậmchậm chờ Ngực Phồng Thứ Trưởng (******).

Bỗng con Zis kềnhcàng lướt vụt mé Bùngbinh. Nó vầu Phủ.

Lưng Pa run phầnphật. Y thìthào, Anh Ba vầu Cô.

Anh Ba là ai, Cô là ai, Trung Tướng đoán mẹ hehe.

Pa ngưng thở. Bùngbinh vắng như nghĩađịa hoang.

Hè 196x.

***

Cha Lồ ngược Pháp, không viếng quả Bùngbinh từng mang tên người họhàng vĩđại.

Cha viếng mà chi, giờ nó thế nầy:

(@2010)

(*) Hội Thừa Sai Ba Lê: Tức SMEP, Société des Missions Etrangères de Paris.

(**) Nhàthờ Nhớn: Tức nhàthờ St. Joseph, Chính Tòa Hà Nội.

(***) Ban Lễ & Rước Lễ: Thủtục Ăn Mình Máu Đấng Jesus của người Cônggiáo. Linhmục đưa Bánh Thánh vầu loa giáodân và nói, Mình Thánh Chúa Kitô, giáodân đáp, Amen, rùi ngậm loa nuốt bánh.

(****) Trung Tướng đã rất phânvân khi tuyển Bấthủ Lừa 18xx giữa Paul Doumer, Alexandre Yersin, và Cha Phước. Doumer được nêu danh nhờ côngnghiệp bấthủ cô cổ, dưng chính Cha Phước mới khiến Trung Tướng thànhtâm yêumến nhất.

(*****) Đạichủngviện: Giờ là vậnđộngtrường Quần Ngựa Hà Nội.

Bịnhviện St Paul: Một thời là bịnhviện duynhất Hà Nội, miễnphí Lừa nghèo. Giờ là bịnhviện Xanh Bôn Hà Nội.

Trường St Paul: Có thời xài tên Pere Puginier, miễnphí Lừa nghèo. Giờ là hai trường phổthông Việt Đức & Lý Thường Kiệt Hà Nội.

Hotel Dieu: Tức Nhà Chung, chỗ chăn người già nghèo bịnh hoặc trẻ bùcôi bùcút, tổnghợp dưỡnglãoviện, cônhiviện, vươnvươnviện.

(******) Ngực Phồng Thứ Trưởng: Hay Thứ Trưởng Ngực Phồng, nhânvật bài Thuật Dòm Mồm.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bùngbinh: (Bùng binh).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Khoaitây: (Khoai tây).
– Đủngđỉnh: (Đủng đỉnh).
– Lênhkhênh: (Lênh khênh).
– Vạmvỡ: (Vạm vỡ).
– Choangchoảng: (Choang choảng).
– Thổâm: (Thổ âm).
– Giámmục: (Giám mục).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Loanhquanh: (Loanh quanh).
– Lửakhói: (Lửa khói).
– Khủnghoảng: (Khủng hoảng).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Lặnlội: (Lặn lội).
– Đạichủngviện: (Đại chủng viện).
– Tiểuchủngviện: (Tiểu chủng viện).
– Bịnhviện: (Bịnh viện).
– Tĩtã: (Tĩ tã).
– Phúclợi: (Phúc lợi).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Giátrị: (Giá trị).
– Phìnhiêu: (Phì nhiêu).
– Nhằmnhò: (Nhằm nhò).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Tinhthần: (Tinh thần).
– Dầndần: (Dần dần).
– Khướctừ: (Khước từ).
– Trộmcắp: (Trộm cắp).
– Hiếpdâm: (Hiếp dâm).
– Khởitạo: (Khởi tạo).
– Địadanh: (Địa danh).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Vănminh: (Văn minh).
– Tấtyếu: (Tất yếu).
– Hoànthành: (Hoàn thành).
– Dinhthự: (Dinh thự).
– Chínhmôn: (Chính môn).
– Trángkiện: (Tráng kiện).
– Đạilộ: (Đại lộ).
– Tượngđài: (Tượng đài).
– Tànbạo: (Tàn bạo).
– Tântrang: (Tân trang).
– Giônggiống: (Giông giống).
– Phútchốc: (Phút chốc).
– Mặcniệm: (Mặc niệm).
– Maymắn: (May mắn).
– Chậmchậm: (Chậm chậm).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Phầnphật: (Phần phật).
– Thìthào: (Thì thào).
– Nghĩađịa: (Nghĩa địa).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Vĩđại: (Vĩ đại).
– Thủtục: (Thủ tục).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Linhmục: (Linh mục).
– Phânvân: (Phân vân).
– Côngnghiệp: (Công nghiệp).
– Thànhtâm: (Thành tâm).
– Yêumến: (Yêu mến).
– Vậnđộngtrường: (Vận động trường).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Miễnphí: (Miễn phí).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Bùcôi: (Bù côi).
– Bùcút: (Bù cút).
– Tổnghợp: (Tổng hợp).
– Dưỡnglãoviện: (Dưỡng lão viện).
– Cônhiviện: (Cô nhi viện).
– Vươnvươnviện: (Vươn vươn viện).
– Nhânvật: (Nhân vật).

*** 1. #1 by LUUMANH on 2010/10/11 - 15:15

  Không phủ nhận những mặt tích cực mà TCG đóng góp cho loại người, dưng anh thấy có mấy cái anh đéo ưa :

  Các cậu này qua sông đấm cu vào sóng . Các cậu thừa nhận là xuất phát từ Gio thái giám dưng cứ đòi thay thế nên bị các ẻm Do Thái tỉn cho vãi đái , sau các cậu lớn lên tý tỉn mẹ nó hết Do Thái Giám . Do vậy các đạo khác các cậu cũng tỉn bỏ mẹ tỷ như : Hàn quốc trước năm 60 là quốc gia Phật giáo dưng giờ lãnh đạo Phật giáo bị mấy em Tin lành cứ đò khám chim, he he . Mấy em Ai len hàng năm vẫn cứ dùng hàng nóng hàng nguội cứt đái tỉn nhau trong các cuộc diễu binh địa phương, he he

 2. #2 by LUUMANH on 2010/10/11 - 15:17

  Đạo nào cũng tìm cách can thiệp vào chính quyền, điển hình nhất là mấy bạn TCG, ban xây dựng được giáo hội dồi là dòm ngay con ghế chính quyền

  Nguyên nhân gây ra các cuộc chiến nhiều nhất là tôn giáo trong đó bạn TCG được phong thần làm số 1, các bạn toàn lấy lý do bảo vệ đồng đội để chiếm chính quyền, tiếm quyền và liếm đất . Tỷ như 3 ( thì phải, đéo nhớ, đéo quan tâm ) cuộc thánh chiến tỉn nhau ở Trung đông , tiếm quyền ở La Ma bị tỉn vãi đái, can thiệp ở Pháp bị tỉn vãi đãi .

  Đéo mẹ các bạn tuyên truyền, chiến đấu để kiếm xiền xây nhà thờ chứ làm cứt gì, xây nhà thờ to để làm gì để kiếm thêm nhiều giáo dân chứ làm cứt gì, nhiều giáo dân để làm gì, để ảnh hưởng và tỉn mẹ nó chính quyền chứ làm cứt giề . Ty diên qua việc xây các nhà thờ kỳvĩ, kỹ vĩ của các bạn và các cuộc chiến tranh hoanhg tráng hoành tráng của các bạn  mà khoa học, văn học nghệ thuật được  phát triển . À mà các bạn đéo có mấy vụ dị giáo với mấy vụ galilê nhẽ giờ nền khoa học trái đất phát triển như thiên đường mẹ nó dồi . He he

  Anh nhớ bạn Gô viết 3 thằng lính ngự lâm có nói về mấy bạn lãnh tụ TCG hay phết nhở . À mà vừa rồi lại nghe chẻ trâu nó đồn bạn gì tên Giáo Hoàng gì đó viết thư xin lỗi vụ gì liên quan đến tình dục anh quên mẹ nó mấy, nhắc anh nhớ lại cái Mặt ./

 3. #3 by LUUMANH on 2010/10/11 - 15:18

  Địt mẹ truyền giáo kiểm cặc gì mà chết cười . Muốn cưới phải đi học giáo lý mới trả giáo luân . Học cái ,/ anh ý . Anh cứ tỉn cho phát chửa chết mẹ nó ra là xong cần cặc gì phép với trả tắc .

  Địt mẹ , nhà nghèo vãi ./ ra đéo có tiền cho con đi học mà cũng phải đóng tiền xây nhà thờ như CS thu lệ phí phường ý . Ăn cái máu ./

 4. #4 by LUUMANH on 2010/10/11 - 15:21

  @Huong :Đấy tháp Hoà Phong thuộc Chùa Báo Ân thôi . Quy mô Tháp to như vậy ắt chùa rất to . Hai chùa to xây cạnh nhau làm gì . Khả năng ngăn nhau lại do mở đường đi vòng ven hồ . Mà giả xử có là 2 chùa thì cái  sau mấy bạn Pháp phá mẹ nó  hết xây đường cho nó đẹp rồi , thế còn dã man hơn

 5. #5 by Cocacola on 2010/10/11 - 15:21

  anh vẫn cứ phản đối “hủ lệ” Thiên Chúa giáo bắt đàn ông ngoại đạo học giáo lý và làm lễ trong nhà thờ khi cưới gái có đạo @Chuối


  Thằng Xe Ôm nó nói rồi mà Chuối không chịu hiểu à? Yêu con gái người ta thật lòng thì có phải gọt nòng vào đạo Hồi hay học giáo lý vào đạo cũng là chuyện muỗi. Học đạo là để sống nhân đức hơn chứ có phải cầm dao giết người hay buôn ma túy thuốc lắc đâu mà không chịu.

  Thử thách muỗi thế mà không vượt qua thì bô lão của ẻm cho rớt ngay ngoài bãi giữ xe là đúng rồi, kêu ca gì!

  Gái không đạo, đạo Hồi v.v.. đầy ra đấy, cứ việc kiếm đi, oán trách ai!

  Nhân tiện hỏi Bựa viên, ai có bản Việt kinh Coran tương đối sát nhất, cho em xin. Nhớ cho thêm bản English để em đối chiếu nhé. Cái gì thuần Lừa đều phải double-check hết các bác ợ!
 6. #6 by Già Không Đều on 2010/10/11 - 15:26

  Đụ má Chuối Xề Goòng! Chú bị hụt cưới mấy em theo đạo Công Giáo rồi giờ ân oán luôn cả những người theo Đạo là làm seo làm seo hả?! Chuyện nào ra chuyện đó chứ! Sao chú không vì yêu…con Zợ tương lai mà…xem như thủ tục đi học giáo lý 3 tháng và ra nhà thờ làm Lễ như…món”Thách Cưới” của nhà ngoại nó thôi chứ khó khiên gì đâu, học giáo lý 3 tháng cơ bản blab blab bla Amen Amen Chúa Trời 3 Ngôi Cha – Con – Thánh thần gì gì đó rồi một số giáo lý căn bản thôi chứ có phải bắt Chú bỏ “Đạo của Chú “ đâu! Cưới về, Zợ Chú thích đi nhà thờ thì đi, chú Rằm tháng 4,tháng 7 lên Chùa đọc kinh ăn chay niệm Phật thì Zợ Chú có quan tâm không! Chú theo tư tưởng Xuất giá Tòng Phu – Phu tử tòng tử mẹ nó rồi, nói cho nhanh!đúng hông?Anh không Catholic nhưng anh thấy con gái nhà có Đạo ngoan hiền và lành!

 7. #7 by Gia_lamcam on 2010/10/11 - 15:28

  Anh cho bọn phản động xem cái nầy.
  http://www.youtube.com/watch?v=yhbRuDbrIIs&feature=player_embedded

 8. #8 by minhhuong on 2010/10/11 - 15:29

  Hai chùa to xây cạnh nhau làm gì @ Manh

  ———-

  Xời ơi, anh kô thấy cái chùa đằng sau có quả tường gạch to đùng dài ngoằng à bao quanh khuôn viên chùa, làm sao mà để lọt cái tháp tít tận bên kia cái ao rau muống, hơn nữa tháp là phải phía sau chùa chứ ai lại mọc trước cửa chùa cách 1 cái ao được.

  Suy đoán qua cũng thấy khả năng anh vừa nói là im pô si bồ

 9. #9 by minhhuong on 2010/10/11 - 15:37

  @Anh Manh:

  Em suy luận 2 giả thuyết:

  1 :Là 1 chùa thôi, lúc đầu Chùa Báo Ân ở bên kia cái ao, có tháp Hòa Phong, rồi bị nước ngập kinh quá thì rút sang bên kia ao cho nó an toàn hahahahaha

  2 : Là 2 chùa khác nhau, nhưng làm gì có chuyện 2 chùa nào to xây cạnh nhau, chùa kia còn có mỗi cái tháp bé tí hin, chứ lúc nó còn to thì đã chắc gì có cái chùa ở đằng sau ao kia.

   

 10. #10 by pe^te^211 on 2010/10/11 - 15:38

  @Chuối,
  – “Anh chửi là chửi cái lệ cấm nữ trong đạo kết hôn với giai ngoài đạo”
  – “anh vẫn cứ phản đối “hủ lệ” Thiên Chúa giáo bắt đàn ông ngoại đạo học giáo lý và làm lễ trong nhà thờ khi cưới gái có đạo”

  Mầy tìm hiểu “Phép Hôn Phối” nhế Chuối. Đừng đứng giữa quán vửa sủa vửa vẫy đuôi vửa rõ rãi ra thế trông kỳ lắm.

 11. #11 by pe^te^211 on 2010/10/11 - 15:50

  @Manh: “Anh cứ tỉn cho phát chửa chết mẹ nó ra là xong cần cặc gì phép với trả tắc”

  Giờ anh gọi Manh là Manh Lừa cho nó đủ nghĩa.

 12. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 15:51

  @Manh Mặt ./ Trâu làm đéo gì cũng đéo nên thân

  Coi lại loạt bài Thiên Chúa Bình Dân, kèm cả các cồng của Dì giảnhời chibộ.

  Nếu đéo biết chắc cái gì thì sủa nhỏ thôi. Địt mẹ cô giờ nầy là giờ nầu mà còn lôi sáchgiáokhoa ra đây hử?

  Ngu thì phải học. Học vưỡn chưa đủ thì phải học nữa. Đéo gì có loại vửa ngu vửa lười thì moi mẹ cứt thừa trong trựctràng mà mút cho nhanh.

 13. #13 by cuchuoiSG on 2010/10/11 - 15:52

  @pe^te^211:

  Địt mẹ thằng ngu, mày ngu hơn con chó trên cái hình đại diện của mày. Đéo cần biết cái “Phép Hôn Phối” mầy nói là cái khặc gì nhưng bất cứ chỗ nào có áp đặt, có đàn áp là có đấu tranh dù biết tôn giáo nào cũng hướng thiện và đầy nhân ái; nhưng tôn giáo là tự nguyện chứ không phải ép buộc.

  • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 15:56

   Hehe nghe câu nầy biết ngay là hạng vôthần giẻ rách, chưa bâugiờ ngó thấy cái nhàthờ, chứ đừng nói là yêu gái Đạo. Phét nó vừa vừa thôi cha.

 14. #15 by minhhuong on 2010/10/11 - 15:52

  Cãi nhau làm đéo gì vụ cưới xin phải vào đạo theo ấy nhở.

  Cả lò cả họ nhà em có mỗi 1 bà chị theo Công giáo sống trong saigon kia kìa, bả lấy chồng thì chồng bả đăng ký tham giá cái khóa khỉ gì đấy mấy tháng trước khi cưới, làm đám cưới trong nhà thờ để chụp ảnh cho nó sang với nó đẹp, rồi thì từ hổi tới giờ có thấy ảnh đi nhà thờ hay đeo thánh giá hay nhắc tới thánh kinh quái đâu.

  Đại loại làm cho nó có, như 1 thủ tục của dạm ngõ, bưng trầu, hay cái đéo gì đấy thôi.

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 16:25

   Ừa dững người như thế thì cũng không nên cho vầu Nhàthờ làm gì em ạ. Có phải thừa chỗ chó đâu mà ai cũng chen vầu.

 15. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 15:54

  @Địt mẹ Củchuối SG aka Lãng Phò

  Đã bẩu là chiện cô bị nhà em kia bắt vầu đạo là do nó thấy cái bản mặt cô bấtlương thôi. Chứ cô mà ngon lành thì nó chả theo vội.

  Cô đéo dám vầu còn sủa đéo gì nữa.

 16. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 16:02

  @Bắp Ngô yêu.

  Cái mà bọn Lừa luloa là Báo Ân đó hông phải là Báo Ân đâu.

  Chùa Báo Ân ở bên Gia Lâm cơ em ơi, có từ thời Lý, và đã mấttích tự bâugiờ không rõ.

  Còn cái mà bọn Pháp chụp cạnh hồ ý, thực ra cũng chưa ai xácđịnh được nó là chùa nào.

  Còn chỗ xây nhà bưuđiện, từng có một ngôi chùa nát, hỏng & bỏ hoang từ giữa thếkỷ 19, và cái tháp cuối cùng của nó cũng được bọn Pháp xây lại rùi.

 17. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 16:06

  @Các cô nầu còn thắcmắc về Chùa Báo Ân

  Thì nhớ là đừng có coi cái linh Wiki nầy nhế người ta cười cho ủng mả.

  Bài của Wiki gì mà đéo dẫn một cái nguồn tửtế nầu, có 2 cái nguồn thì đều trỏ về cái chùa Báo Ân bên Gia Lâm hehe.

  Lại còn chùa rộng 100 mẫu nữa. Kinh vãi tè. Đất hồi hổi thừathãi thật, dưng chả bâugiờ có chùa rộng như thế, đơngiản đó đéo phải là phongcách xâydựng của Lừa ever.

 18. #20 by hoangxuanpv on 2010/10/11 - 16:08

  Chà

  Có người phản đối vụ học giáo lý và cưới trong nhà thờ quá ta…

  Còn tui thấy đám cưới thiêng liêng nhất mà tui được dự là trong nhà thờ. Sài Gòn có một nhà thờ nhỏ nhỏ mà mấy bạn Công giáo nói họ thích làm đám cưới trong đó. Rùng cả mình khi dự đám cưới trong đó vì không khí nghi lễ hôn phối thiêng liêng quá. Cưới ở ngoài, dù trong White Palace với gói dịch vụ cao nhất cũng chỉ có thể thấy sự giàu và (có thể) sang, chứ tui không thấy sự thiêng liêng.

  Cách đây vài tháng vô nhà thờ Phát Diệm ở Ninh Bình, được các thầy ở đó dẫn đi vòng vòng. Thấy tụi con nít quá trời đông, học đủ loại nhạc cụ. Té ra là nghỉ hè, các thầy và các cha mở lớp dạy nhạc miễn phí cho tụi nhóc.

  • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 16:19

   Nếu có con bé các cô nên cho chúng vầu các nhà trẻ Dòng.

   Giá rẻ vôđối (ở HN là 200K/tháng), và chấtlượng thì tự các cô kiểmchứng Dì không cần quảngcấu đâu.

 19. #22 by Trung Úy on 2010/10/11 - 16:10

  Đụ móa, Cậu ủng hộ và cấp phép cho con Lãng Bò với thằng Manh Lừa cưới nhau và tỉn nhau thoải mái. Thằng Dì nó đã trả lời rõ ràng vậy mà hai cô cậu đéo chịu quán triệt là sâu là sâu? Hay là bị tọng cứt vầu a-lô nhiều roài nên đâm ghiền đéo có đéo chịu được phỏng? Địt cụ hai cô cậu chỉ biết ăn ỉa và đánh dắm.

 20. #23 by pe^te^211 on 2010/10/11 - 16:12

  @Chuối,

  Mầy sao thế ku. Mịa, mầy cứ chưởi thật lực cái mầy đéo biết thì anh chỉ đường dẫn lối cho mầy biết, để mầy thấy hay thì theo, dở thì hẵng chưởi.

  p/s Mầy đéo gì bọn nầy.

 21. #24 by cuchuoiSG on 2010/10/11 - 16:14

  @Địt mẹ nhà Tướng dắm:

  Bắt được quả tang, An hoàng dắm thối ngậm cứt phun người nhá. Đã thấy mặt mũi người khác thế nào đâu mà giở trò mị dân bói toán để dìm hàng Chuối, bảo là mặt chưa lương thiện lắm. Cảnh cáo thêm lần nữa, nếu còn muốn xứng đáng là thằng đàn ông đứng đái thì đừng làm trò đó nữa nhé.
  Theo không chứ còn gì nữa nhưng tớ đếch vào vì sự áp đặt kiểu đấy của Thiên Chúa giáo. 

  @Già củ, Cò lả:
  Chuối chỉ đéo đồng tình quả áp đặt của “hủ lệ” cưới xin đấy thôi. Yêu không hết gái đẹp có Đạo chứ ghét
  đéo gì và hoàn toàn không bài xích Đạo.
  Còn thầy mẹ em bảo học giáo lý là Dắm thối ném chữ vào mặt anh chứ làm gì có chuyện đó.
  Mẹ cái thằng An hoàng chuyên ném phân, từ cái mồm đó, người khác hiểu sai hết ý nguyên bản.

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 16:17

   Dì bẩu mặt cô Chưa Lươngthiện bâugiờ? Dì bẩu là mặt cô Bấtlương chứ.

   Địt mẹ cô mà không bấtlương thì đã đéo có chiện múc xiền từthiện của Cà Phò.

   Dì thật, quả đó đéo hay đâu.

 22. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 16:14

  @Các cô phò còn thắcmắc về Chùa Báo Ân

  Đọc câu nầy mà các cô đéo có thắcmắc gì à:

  “Chùa rộng 100 mẫu… từ Hồ Gươm tới bờ sông Hồng.. năm 188x Pháp đập đi xây nhà Bưuđiện”.

  Trăm cuốn sách Lừa đều chỉ có một câu đó.

  Dưng mời các cô nghĩ bằng đầulâu đi. Nhà Bưuđiện các cô đến chưa? Nó rộng bâunhiêu thước?

  Thưa mới các cô là nó rộng khoảng 1 hécta. Từ chỗ đó đến bờ sông còn xa khoảng 1km nữa. Và xen ở khoảng đó còn rất nhiều côngtrình nữa cùng thời, như Bắc Bộ Phủ, Kháchsạn Metropol, Nhàhát Nhớn, Sở Thuế, Tòa Thịchính.. tấtcả đều to và oách hơn nhà Bưuđiện, đáng được nhắc hơn Bưuđiện nhiều.

  Địtmẹ lòi cái đuôi bốláo chưa?

  Ynhư vụ Tứ Đại Khí. Thế đéo nầu mà cùng bị phá, lại có 2 cái bị phá làm võkhí, còn 2 cái thì đéo biết mần gì hehe.

  Phịa thì kiểu đéo gì cũng lòi đuôi.

 23. #27 by kochumbenim09 on 2010/10/11 - 16:17

  xát thêm tí mưới cho chuối hết trơn nầy..

  lấy gái đạo hồi tước hết gọt nòng..thứ nhì của hồi môn..quãng 80k tơn thì phải.không chắc lắm vì chính xác bỏn nói đến số 8 ..mà 8k hay 18k  thì chúng có thể còn 80k thì đếu thể..nên bên bển nhiều vô khối gái ế và giai ế..chỉ vì món hồi môn khổng lồ nầy..đấy là quần chúng tầm trung trung ..còn bọn cự phú thì cứ có tiền là lấy vợ..không tính già hay trẻ

  Nhân tiện hỏi Bựa viên, ai có bản Việt kinh Coran tương đối sát nhất, cho em xin.@cò lả…

  riêng kinh koran phải rửa tay mới được chạm vào..nên là trên log chửi nhau như hát hay …không thể cho lả được…kể cả link…lả chịu khó mua tại bất cứ nhà thờ hồi giáo nào. 

  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 16:30

   Loại như cô Chuối mà động đến vạt váy gái Hồi thì nó chém cho cụt mẹ cái tay bốc cứt.

 24. #29 by kochumbenim09 on 2010/10/11 - 16:43

  nói gái ế và giai ế thì có thể có ý kiến cho thế này thế khác..nhưng các cô cứ nhìn xứ các cô số dân 86 ..87 triệu người đất thì tí tẹo ..đcm thằng danh con chỉ cần thích thích con bé thui rùi không đeo bao cô năm thế là đè ra cưỡi rùi gia đình con cỏn đòi cưới không bụng nó phình nhanh quá ,..rùi cũng cưới cheo mà chẳng có tí chách nhiệm cho lũ con sau nầy….dân số tăng chóng mặt ..các cô suy nghĩ cho vấn đề nầy ..

 25. #30 by cuchuoiSG on 2010/10/11 - 16:46

  Địt mẹ cô mà không bấtlương thì đã đéo có chiện múc xiền từthiện của Cà Phò.
  @An hoàng thối:
  Địt mẹ Dì chứ, Dì đơm đặt, chụp mũ cho người khác đéo gì Việt gian.
  Trước đây, Chuối biết đéo thằng Lãng chó chết là thằng nào, tự nhiên mang tên Lãng. Sau này mới biết đó là Lãng tử SG nên thằng nào mang chữ SG thì Dì dắm suy ra là thằng Lãng, mẹ hắn suy diễn rất chi là logic.
  Còn chuyện này mới là dựng đứng, còn hơn đấu tố cải cách ruộng đất. Chuối biết đéo cà phò là cái ./ gì mà tự nhiên lại múc được tiền từ thiện của nó.
  Mả cha cái thằng An hoàng dắm thối dựng chuyện đại tài, riêng cái này bần nông CCRĐ năm ấy cứ phải gọi là cụ.
  Định dìm hàng anh để cho bà con chửi bới, lăng nhục anh à, anh đéo sợ cái chiêu hạ tiện đó An hoàng mồm thối ạ.

  • #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 17:10

   Ai khiến cô treo chữ SG vầu thì mặcnhiên Dì coi cô giống Lãng.

   Hơn nữa, tưtưởng của cô thì saochép từ Lãng 100%.

   Nên cô có chối, Dì vưỡn nghĩ cô là Lãng.

 26. #32 by Không Ai Sất on 2010/10/11 - 17:30

  Cô Chuối có cái cồng về vụ kết hôn ngoại đạo giống cô Lãng ngày xưa lắm lắm ý! Đến bựa viên cũng phẩy đặt dấu hỏi chứ đéo phẩy mình tên chủ lốc đâu. Nếu thực sự cô không phẩy Lãng thì cô mò lại mấy cái cồng ý coi sao. Không thì tối đến cá Gô rảnh ẻm quote lại cho, Gô xinh rành về Lãng lắm.

  Cái vụ gửi vào nhà trẻ dòng thì anh đồng ý chăm chăm với tên Bựa đấy!

  Con cái các cô sẽ có đầy đủ tình yêu thương, sự chăm lo hết lòng của các Sơ bảo mẫu, a tìm cho chip anh mà ở gần khu vực anh sống điếu có. Anh đã tham quan mấy cái nhà trẻ của các Sơ ở Đồng Nai rùi!

  Con anh giờ vầu đéo đâu học cũng được dưng sáng ra không phẩy chào cờ với ca ngợi ông Cụ là okie rùi! Có cực đoan quá không chi bộ chó?

  Hay anh để ở nhà rùi tự dạy học nhẩy?

 27. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 17:32

  Này giáng cho bọn thần quynh nhắc đến Mgr Puginier bằng sách của Alain Forrest & Yoshiharu Tsuboi nầy.

  Gúc thử: Alain Forrest và Yoshiharu Tsuboi

  Hehe chỉ có duynhất một địa chỉ web không-Lừa nhắc đến hai cái tên nầy, đó là: http://www.lib.washington.edu/southeastasia/vsg/elist_2008/Vietnam-Vatican%20Relations.html

  Mời các cô kích vầu coi thử. Hehe hóa ra nó tuyền là dững thư thảoluận của một bọn Lừa, tấtnhiên là đều có cùng một thamkhảo, nên việc dẫn 2 quả tên kia là dễ hiểu.

  Hehe chịu chết đéo thể biết được Alain Forrest & Yoshiharu Tsuboi là hai thằng nầu, biên sách gì.

  Đúng là bọn con Lừa.

 28. #34 by Bất MInh on 2010/10/11 - 17:58

  Cụ vốn không chưởi tục và không thích chưởi tục… nhưng trường hợp này phải ĐM toàn thể chi bộ và đặc biệt ĐM thằng Dỉ trước. 

  Kế tiếp là vả vào alo thằng Chuồi ba cái cật lực… nhưng cũng vả vào alo thằng Dỉ ba cái cật lực.

  Lý do thế nào mà cụ phải vả hai thằng này, chi bộ nghe đây.

  Thằng Dỉ, mầy noi năng không tới nơi tới chốn, giải thích giải trình không hết ý, dạy dỗ con người khác mà không dạy đến đầu đến đũa, vì thế phải vả mày ba cái… và mầy cũng tự vả mày vài cái để ân nân sám hối. Mày để Gô Vàng son và một lọat một lũ Lừa bựa thắc mắc về giáo luật, ở đây là chuyện hôn phối giữa người trong và ngoài đạo. Mày đáng tội sa hỏa ngục nhế….

  Thằng Chuồi, mày đã đảo chi gì, mày la làng chi gì, mày thương con người ta chỗ nào mà sống hướng thượgn hơn, sống tốt hơn cho mày và cho con người ta mà mày không chịu. Mày nghĩ mày là cái gì, mà dám nói cái này hủ tục cái kia hủ tục. Mày làm con người có si nghĩ không mà khi nghe chuyện học đạo thì mày đã đảo, không tìm hiểu xem sao, xem cái lợi cho vợ tương lai của mày, cho con cái mày, cho chính mày. Sao mày không tìm hiểu các phương thế kác nhau để đạt mục đích có vợ của mày. Cụ chắc chắn rằng mày là thằng vô trách nhiệm với chính mày, với bà con thân nhân mày, cụ sure rằng mày chỉ là thằng bỏ đi… và may mắn cho cô bạn mày và gia đình cổ vì tống khứ được mày.

 29. #35 by Bất MInh on 2010/10/11 - 18:00

  Gô và toàn thể chi bộ, Bí tích hôn phối có hai hình thức gọi là PHÉP CHUẨN và PHÉP GIAO. thế nào là phép chuẩn và phép giao thì tự guc đi, hoặc nhờ Bắp nổ guc hộ.

  Chi bộ cũng cần guc để biết giáo luật qui định có mười hai ngăn trở trong bí tích hôn phối. Trong đó Vợ Chồng khác tôn giáo đứng hàng thứ tư.

  Lý do nào giáo luật qui định chuyện này? Chỉ vì một đời sống hôn nhân tốt đệp hơn cho các cặp vợ chông và cho con cái mà họ sinh ra. Cái này rất là nhân bản, không phải để PR, tuyển dụng tân tòng, để GHCG lớn mạnh đông như đảng ta như Gô mà một số Lừa bựa đã phát biểu. Chi bộ tự si nghĩ lấy vì sao tốt đẹp hơn…Hãy đọc và suy ngẫm mười hai ngăn trở hôn nhân của giáo luật để hiểu được tính nhân bản của bí tích hôn phối công giáo.

  Gô và toàn thể chỉ bộ, cụ bỗng biết được thằng Dỉ đạo theo điếu phải tuyền tòng nên khi nghe nó nói về Công giáo, chi bộ cần si nghĩ nhiều và guc cật lực nhá.

  Chào đoàn kết và quyết thắng nhế 

 30. #36 by minhhuong on 2010/10/11 - 18:03

  Nghiên cứu ảnh về đền Vua Lê, hehe, có 2 điểm sau rất đáng lưu ý:

  1: tự dưng xây 1 cái cột cao kều rồi có 1 cái tượng người ở trên. Cái cột này bị lai phong thái châu Âu chứ Á đông đéo đâu nhở, không thể rất cổ. Thầy 9 đâu rồi, vào cho ý kiến ý cò!

  2: Khi tìm hiểu nguồn gốc trụ đá, ta thấy có 2 giả thuyết khác nhau:

  Tượng do nhà Nguyễn dựng 1889

  Tượng do Hoàng Cao Khải dựng 1896.

  Chibộ còn nhớ chùm ảnh em tung lên quán về ấp Thái Hà do anh Khải thành lập năm 1893 không, có 1 cái ảnh mà nhìn cái cột thì giật mẹ mình vì giống hệt cái cột Vua Lê bên Hồ Hoàn Kiếm. Xem và so sánh nhá:

  Vua Lê:

   

   

  Lăng Khải xây ở Ấp Thái Hà:

   

  Không chỉ cột trụ, mà cả đền cũng xây i xì đúc nhau, xem nhá, Vua Lê này:

  Của Khải ở Thái Hà:

   

  Không hiểu Ông Cụ phá cái gì đền Vua Lê nhở? Căng lắm là ngày xưa có cái trạm biến thế và khu biểu diễn CLB nhẩy nhót trông rất kinh dị trình ình thôi nhưng bị dỡ rồi:

   

 31. #37 by minhhuong on 2010/10/11 - 18:07

  Theo như ảnh em vừa giới thiệu, em kết luận mẹ cho nó nhanh là đền Vua Lê ở mép Hồ Gươm là do anh Khải ảnh xây chứ nhà Nguyễn cái dắm í.

 32. #38 by Kiếm on 2010/10/11 - 18:13

  Tiá thấy Lét Bựa cứ đổ cho thầng Chuối múc xiền từ thiện của Cà phò là kg đúng. Thực tế người đầu tiên nghi ngờ thằng Chuối aka Lãng bò là Tía khi thấy em Gô xinh đang cãi nhâu với thằng Chuối vứn đề gì đó quên mẹ rùi. Dựa vào style của thằng Lãng như : cách hành văn, sở thích dùng font + color chữ, cách chửi …etc Tía mới khuyên em Gô tránh sa đà vào việc chửi nhâu với thằng Chuối khi đó vì Tía biết Gô xinh rứt là ‘kết mô đen’ thằng Lãng bò và bi giờ Tía vưỡn nghĩ thằng Chuối aka Lãng bò đủi nick. Nhưng Lét Bựa quy chụp thằng Chuối là cô Giang phò bên Cà múc xiền từ thiện là kg chuẩn. Style của Giang phò kg giống style của thằng Chuối, thêm nữa tư di của thằng Chuối còn non, kg già dặn như Giang phò ( nhẽ vì tuổi thằng Chuối nhỏ hơn Giang phò nhiều ). Chân chọng minh oan cho thằng Chuối aka Lãng bò.

  Hết giờ rùi, Tía phải đi bán zé số kiếm cơm tiếp đơi.

 33. #39 by minhhuong on 2010/10/11 - 18:23

  Hé hé, cụ Bất Minh ho 1 tràng dài ngoằng, em túm lại cái ý như thế này có được không cụ:

  «Sư cụ cả lũ ngây ngô quán Bựa, lấy nhau là phẩy tìm hiểu kỹ mới tránh được xích mích mâu thuẫn sau này. Khác đạo thì phải tìm hiểu khác thế nào khác ra sao là giúp tránh bất hạnh sau này, nên nó là nhân văn chứ PR củ khặc thêm người củ khậc. Rõ chửa!»

 34. #40 by Cathnga on 2010/10/11 - 18:41

  Chi bộ sinh hoạt vui thế, nhiều còm quá, đọc không hết rùi.
  Nhắn Cẩm yêu với cả Trận yêu là em Nga trả lời còm rùi nhế.
  Trận yêu còn buồn bực không hở hở??? Em Nga đi tới đêm chắc mới về, còn buồn thì tới đêm tâm sự riêng với em Nga nhá.

 35. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 18:42

  Làm hàng kinhtởm

  Địt mẹ thằng Dân Chĩ nầy vưỡn phò như phongcách của nó.

  Vưỡn kiểu giật tít cũ rích “Thót tim..”, “Nhói lòng..”, “Quặn đau…”.

  Nhìn phát biết ngay làm hàng.

  Lừa, địtmẹ, không học thì đừng, chứ có buồi ý mà lội nước đến vai cõng con đến trường. Lại còn áo trắng nữa mới ghê chứ.

 36. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 18:46

  @Cô Kiếm

  Lãng Phò từ hồi chưa có vụ Giang Hồ Lãng Tử bên Cà Phò nó đã nhận nó là Lãng rùi mà. Nó là một trong dững khách đầutiên của Quán Bựa đấy, cùng thời em Cát ý.

  Sau đó có vụ Cà Phò thì Lãng Tử SG biến mất khỏi Quán, và Chuối SG xuấthiện.

 37. #43 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/11 - 19:00

  Tặng Dì và chibộ quả nhạc nầy, ngưng chưởi nhau tý đê:

 38. #44 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/11 - 19:11

 39. #45 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/11 - 19:29

  Phải thằng Chuối Lãng Phò hông mầy?

 40. #46 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/11 - 19:40

  Chânchọng giớithiệu đến chibộ tay đại bựa Leonard Cohen, casĩ, nhạc sĩ kiêm thisĩ và vănsĩ Gia Nã Đại hehe…. Tển là tay chất nghệ vĩđại bấthủ của thờiđại nầy. Sẽ biên bài về tển sớm sure!

  Dance me to the end of love” là một trong những sángtác nủitiếng nhất của y ỷ. Mời thưởngthức:

 41. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 19:47

  @Cô Minh

  Vửa vầu đã chưởi hãi phết Dì có nhời khen hehe.

  À quên, đời cụ kỵ Dì giở lên là Đạo Gộc đấy cô nhế, chỉ có từ đời ông, rùi pa, hám xiền theo Ông Cụ mà bỏ Đạo thôi.

  Dì theo Đạo, thức chất là quay về mới Chúa thôi, chứ có gì lạ đâu.

 42. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 19:54

  Nói chung tínngưỡng là vướnđề sâuxa nó nằm tận trong tim trong cốt các cô. Theo Dì là vậy.

  Còn tìnhyêu hônnhân nọ kia nó nằm đâu đó nông hơn, ngay phía ngoài thôi, ở dái ở buồi gì đó thôi.

  Để có một vàngson hoặc một thứ gì đó totát hơn, ta có thể mần nhiều việc kinhdị, kể cả việc trảvờ bỏ Đạo hehe. Dưng chả ai có thể buộc ta phải bỏ Đạo từ trong tâm, vì nó nằm mãi tận trỏng, sâu lắm sâu lắm rùi hehe.

 43. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 20:07

  Háháhá cười tung dắm mới quả Chim Lợn Khóc cuả Thiếu Bựa.

  Mẹ hay kinhđiển luôn. Thằng nầu đạodiễn quả đó côngnhận tài.

 44. #50 by cuchuoiSG on 2010/10/11 - 20:19

  Địt cụ cả họ tên Tướng thối cùng toàn thể chi bộ (kể cả bựa nầu mới vào cồng).

  Đíu biết gì về tôn giáo thì xem cái này, Chuối mới lượm được trên blog của thằng Ễnh ương gì đấy:

  “Nghĩ về tôn giáo và các lễ nghi kèm theo, tôi thường nghĩ đến vai trò của tôn giáo trong việc cứu rỗi thiên lương “nhân chi sơ, tính bản thiện” của con người.
  Trước hết, phải thấy bản chất của việc cầu nguyện không phải là một hành vi hướng ngoại để cầu xin sự ban phát, phù trợ của một thế lực siêu nhiên hay phi nhân nào khác. Đằng sau đối tượng của lời cầu nguyện (Chúa, Phật, Thánh…) chính là cái tôi bản ngã của con người. Mỗi lần cầu nguyện là một lần con người đối diện với bản nguyên thần thánh của mình (chứ không phải là Đức Chí Tôn, Chí Kính vô hình nào khác), giãi bày và lắng nghe những khát khao mơ ước, những lo âu tuyệt vọng, những ưu tư phiền muộn của mình. Vì vậy, cầu nguyện thực chất là một hành động “hồi hương” của con người, tìm lại nơi nâng giấc cho tâm hồn con người sau những bon chen và va chạm của hiện thực đời sống. Nó ngăn con người trượt dài trên con đường “tha hóa” sau những phút tự suy nghiệm về bản ngã của mình.

 45. #51 by cuchuoiSG on 2010/10/11 - 20:21

  Tiếp theo:
  Người ta vẫn tranh cãi về cơ sở cho sự tồn tại của những Đức Chúa, Đức Phật, Đức Thánh… Đã có bao nhiêu giấy mực, bao nhiêu cuộc chiến tranh để gìn giữ hay phơi bày những bí mật của tôn giáo? Nhưng thử hỏi, một khi tôn giáo không còn tồn tại, thế giới này sẽ trở nên nghèo nàn và trống rỗng đến chừng nào. Không đền đài thờ phụng, kinh kệ, giáo lý. Không niềm tin, không có sự sùng kính, không còn sự linh thiêng. Mất đi điểm tựa về tinh thần, con người chỉ còn là những thân phận bơ vơ giữa sa mạc đời cằn cỗi.
  Phải chăng vì vậy mà trải qua lịch sử tiến hóa đằng đẵng, những tiến bộ của khoa học công nghệ không ngừng chinh phục mọi bí ẩn của vũ trụ vẫn phải dừng bước trước những bí ẩn của tôn giáo và cõi tâm linh con người, như một chốn bất khả xâm phạm, được bảo vệ bởi bản năng hướng thiện và sùng tín của con người.”

 46. #52 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 20:41

  O chuối bị hách ních à? Kinhkhủng quá Kinhkhủng quá.

 47. #53 by Cocacola on 2010/10/11 - 20:50

  Hehe, thôi xì-tốp đi Chuối ơi! Vô thần như Chuối mà đi hóng hớt về tôn giáo rồi nói trong quán này hài vãi đái luôn.


  Mới xem xong quả phin Chim Lợn của thằng Thiếu, giờ đọc tiếp tham luận của Chuối, anh cười té ghế luôn! Thôi Chuối để anh còn cày đêm nuôi vện chíp nữa! Nhớ!
 48. #54 by dark30 on 2010/10/11 - 21:08

  Để có một vàngson hoặc một thứ gì đó totát hơn, ta có thể mần nhiều việc kinhdị, kể cả việc trảvờ bỏ Đạo hehe. Dưng chả ai có thể buộc ta phải bỏ Đạo từ trong tâm, vì nó nằm mãi tận trỏng, sâu lắm sâu lắm rùi hehe.@Dì
  Dì làm anh nhớ chuyệnxưa, quãng 1niên trước anh có thằngbạn ănnhậu phòphạch là Cam quậnnhất. Đíu biếtsao 1ngày nó dứtquyết lấy vợ đạo cônggiáo, và giađìnhvợ vẫn yêu mácCam của nó lắm nên cả giađìnhvợ quyếtbỏ đạo cônggiáo để congái có được thằngchồng Cam. Trước đámcưới, giađìnhgái đập bànthờchúa (oh, my god!), nhưng sau khi cưới đíu biết thằng lỗđít nào tâulên trên rằng ônggiàvợ nó đập bànthờ nhưng vẫn đi nhàthờ! Thế ra bạnanh được xuấtngũ làm lừathườngdân đến tậngiờ. Vậy mớithấy lời bàDì đúng điếu đâu! 

 49. #56 by Leham on 2010/10/11 - 21:28

  Chào mày thằng Tướng,

  Anh có vài điều cần dạy bảo mày.

  Cái ảnh nhà thờ mà mày ghi là nhà thờ nhớn thì đúng, nhưng đó không phải là nhà thờ nhớn Hà Nội như mày tưởng. Đó là nhà thờ Sở Kiện. Vậy nên mày phải nhớ cái đám nhà lá xung quang cũng là ở Sở Kiện.

  Mày làm bộ ra vẻ bí hiểm về vụ moi mộ Đức Cha Phước. Mộ đó vẫn còn lù lù ở Sở Kiện. Mày chỉ cần gúc sẽ ra ngay.