Rond point Puginier

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bùngbinh Puginier

Vài năm một kỳ, Đức Cha Phao Lồ thuộc Hội Thừa Sai Ba Lê lại từ Pháp dẫn một đoàn giáodân Khoaitây qua Lừa chơi đủngđỉnh (*).

Cha Lồ sắp 90 tuổi, lênhkhênh vạmvỡ, nói tiếng Lừa choangchoảng hệt một Cụ Lừa Gộc với thổâm Trung Bộ rất nặng, lần nầu ghé Hà Nội cũng xin Giámmục cho Giảng Lễ một hai buổi tại Nhàthờ Nhớn, dù Ngài nghỉ hiu đã nhiều mùa (**).

Và lần nầu nhận Ban Lễ bởi Lồ, Trung Tướng cũng, thay vì khấn Amen, nói nửa Pháp nửa Mẽo, Pere, Trung Tướng greeting (***).

Và Lồ cũng, thay vì cười chúc, nói nửa Mẽo nửa Pháp, Son, comment ca va.

Lồ kể Ngài sống Lừa ngót 30 năm, loanhquanh miền lửakhói Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vươn Vươn, Vươn Vươn, tự thuở tóc mượt da trơn, và nhẽ nên Lừa Gộc như Năm Xanh Đắc Lộ nếu không dính Khủnghoảng 197x.

Tên Lồ là Puginier.

***

Puginier thì sao?

***

Puginier cũng là tên của Giámmục Lừa Bấthủ, Cha Phước Đàng Ngoài (****).

Cha Phước lặnlội Xứ Lừa 27 năm. Ngài chết Hà Nội luôn. Cốt vùi Hà Nội luôn.

Hai bẩy năm, Cha Phước xin đất công mua ruộng tư xây Nhàthờ Nhớn, Nhàthờ Nhỏ, Đạichủngviện, Tiểuchủngviện, bịnhviện St Paul, trường St Paul, hàng loạt Hotel Dieu Hà Nội Nam Định Bắc Ninh Vươn Vươn, tĩtã tĩtã (*****).

Chưa Lừa nầu dựng nhiều phúclợi bầnnông bằng Cha Phước ever, kểcả Chú Hỏa Hứa Bôn dư tiền nuôi trọn Sài Gòn ba thếkỷ.

*Nhàthờ Nhớn:

*Bịnhviện St Paul:

*Trường St Paul:

Dưng giátrị đám buildings phìnhiêu ý chả nhằmnhò cáchmạng tinhthần Cha Phước đổ xuống Lừa Tộc. Trong khuôn Ngài, Lừa dầndần khướctừ Kong Fuzi, tẩy răng đen, cưới một vợ, bớt nện con, biết trộmcắp là xấu, biết hiếpdâm là tội, biết kính Chúa thương người.

***

Cha Phước thăng 5 năm, Paul Doumer mới đến Lừa và khởitạo Xứ Bảo Hộ.

Dững địadanh đầutiên của Hà Nội vănminh, như một tấtyếu, bị gán tên Puginier.

Đây, bùngbinh Puginier, thoáng nhất Đông Dương, hoànthành 1906:

Dinhthự trắng phía xa là Phủ Toàn Quyền, với chínhmôn trángkiện hướng Bùngbinh:

Và đây, đạilộ Puginier, sang nhất Đông Dương, cắm thẳng Bùngbinh:

Quãng 193x, cụm tượngđài Nước Phớp mọc mép Bùngbinh, xinh tànbạo:

Cũng 193x, Bùngbinh bị tântrang giônggiống Garden, Lừa kêu Vườn Cha Phước.

***

Ất Dậu niên, Ông Cụ tẩn nát bươm Bắc Bộ:

Phủ Toàn Quyền phútchốc hóa Nông Viên:

195x, Chínhmôn xưa hóa mẹ Cổng Điên:

Tháng Chín 196x, Bùngbinh nủi Bão:

Hai trăm ngàn Lừa buộc đứng liền 14 tiếng mặcniệm Bão. Maymắn, Trung Tướng không thuộc về nơi nởi.

***

Pa đèo Trung Tướng chậmchậm chờ Ngực Phồng Thứ Trưởng (******).

Bỗng con Zis kềnhcàng lướt vụt mé Bùngbinh. Nó vầu Phủ.

Lưng Pa run phầnphật. Y thìthào, Anh Ba vầu Cô.

Anh Ba là ai, Cô là ai, Trung Tướng đoán mẹ hehe.

Pa ngưng thở. Bùngbinh vắng như nghĩađịa hoang.

Hè 196x.

***

Cha Lồ ngược Pháp, không viếng quả Bùngbinh từng mang tên người họhàng vĩđại.

Cha viếng mà chi, giờ nó thế nầy:

(@2010)

(*) Hội Thừa Sai Ba Lê: Tức SMEP, Société des Missions Etrangères de Paris.

(**) Nhàthờ Nhớn: Tức nhàthờ St. Joseph, Chính Tòa Hà Nội.

(***) Ban Lễ & Rước Lễ: Thủtục Ăn Mình Máu Đấng Jesus của người Cônggiáo. Linhmục đưa Bánh Thánh vầu loa giáodân và nói, Mình Thánh Chúa Kitô, giáodân đáp, Amen, rùi ngậm loa nuốt bánh.

(****) Trung Tướng đã rất phânvân khi tuyển Bấthủ Lừa 18xx giữa Paul Doumer, Alexandre Yersin, và Cha Phước. Doumer được nêu danh nhờ côngnghiệp bấthủ cô cổ, dưng chính Cha Phước mới khiến Trung Tướng thànhtâm yêumến nhất.

(*****) Đạichủngviện: Giờ là vậnđộngtrường Quần Ngựa Hà Nội.

Bịnhviện St Paul: Một thời là bịnhviện duynhất Hà Nội, miễnphí Lừa nghèo. Giờ là bịnhviện Xanh Bôn Hà Nội.

Trường St Paul: Có thời xài tên Pere Puginier, miễnphí Lừa nghèo. Giờ là hai trường phổthông Việt Đức & Lý Thường Kiệt Hà Nội.

Hotel Dieu: Tức Nhà Chung, chỗ chăn người già nghèo bịnh hoặc trẻ bùcôi bùcút, tổnghợp dưỡnglãoviện, cônhiviện, vươnvươnviện.

(******) Ngực Phồng Thứ Trưởng: Hay Thứ Trưởng Ngực Phồng, nhânvật bài Thuật Dòm Mồm.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bùngbinh: (Bùng binh).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Khoaitây: (Khoai tây).
– Đủngđỉnh: (Đủng đỉnh).
– Lênhkhênh: (Lênh khênh).
– Vạmvỡ: (Vạm vỡ).
– Choangchoảng: (Choang choảng).
– Thổâm: (Thổ âm).
– Giámmục: (Giám mục).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Loanhquanh: (Loanh quanh).
– Lửakhói: (Lửa khói).
– Khủnghoảng: (Khủng hoảng).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Lặnlội: (Lặn lội).
– Đạichủngviện: (Đại chủng viện).
– Tiểuchủngviện: (Tiểu chủng viện).
– Bịnhviện: (Bịnh viện).
– Tĩtã: (Tĩ tã).
– Phúclợi: (Phúc lợi).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Giátrị: (Giá trị).
– Phìnhiêu: (Phì nhiêu).
– Nhằmnhò: (Nhằm nhò).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Tinhthần: (Tinh thần).
– Dầndần: (Dần dần).
– Khướctừ: (Khước từ).
– Trộmcắp: (Trộm cắp).
– Hiếpdâm: (Hiếp dâm).
– Khởitạo: (Khởi tạo).
– Địadanh: (Địa danh).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Vănminh: (Văn minh).
– Tấtyếu: (Tất yếu).
– Hoànthành: (Hoàn thành).
– Dinhthự: (Dinh thự).
– Chínhmôn: (Chính môn).
– Trángkiện: (Tráng kiện).
– Đạilộ: (Đại lộ).
– Tượngđài: (Tượng đài).
– Tànbạo: (Tàn bạo).
– Tântrang: (Tân trang).
– Giônggiống: (Giông giống).
– Phútchốc: (Phút chốc).
– Mặcniệm: (Mặc niệm).
– Maymắn: (May mắn).
– Chậmchậm: (Chậm chậm).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Phầnphật: (Phần phật).
– Thìthào: (Thì thào).
– Nghĩađịa: (Nghĩa địa).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Vĩđại: (Vĩ đại).
– Thủtục: (Thủ tục).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Linhmục: (Linh mục).
– Phânvân: (Phân vân).
– Côngnghiệp: (Công nghiệp).
– Thànhtâm: (Thành tâm).
– Yêumến: (Yêu mến).
– Vậnđộngtrường: (Vận động trường).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Miễnphí: (Miễn phí).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Bùcôi: (Bù côi).
– Bùcút: (Bù cút).
– Tổnghợp: (Tổng hợp).
– Dưỡnglãoviện: (Dưỡng lão viện).
– Cônhiviện: (Cô nhi viện).
– Vươnvươnviện: (Vươn vươn viện).
– Nhânvật: (Nhân vật).

*** 1. #1 by minhhuong on 2010/10/11 - 06:10

  Trông anh cao nhất thì giống anh Đồng lắm, nhưng mà năm 1969 thì làm gì mà anh Đồng trông già thế được nhở

 2. #2 by Già Không Đều on 2010/10/11 - 08:28

  Hey chibộ, 4 anh đứng 4 góc là ai thế?
   1 – Cô Ba Duẩn
   2 – Cô Thắng Tôn Đức
   3 – Cô Đồng
   4 – Hình như là Cô Chinh( Khu Xuân Đặng)

 3. #3 by Chim Son Ca on 2010/10/11 - 08:45

  Mịa, Lão Bựa biên bài sử nào cũng như đá vào dái anh chát chát thế !
  Đồng ý với lão Bựa là dân mình là dân vô ơn nhất thế giới thế mà hồi đi học lúc nào cũng đọc leo lẻo “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”

 4. #4 by Lang Thang on 2010/10/11 - 08:54

  Duyên cớ nào mà tên Dì lại vào (tin) Đạo Công Giáo thế? Cả nhà hắn đều là Đảng viên ông Cụ gộc mà?

 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 09:07

  @Cô Thang

   

  Dì vào Đạo sau nhiều năm sosánh dững gì Đạo nói/làm với dững gì Đảng nói/làm.

   

  Dì tựhào vì chọn được Đứctin xứngđáng.

   

  Giađình Dì cáchmạng gộc từ khi Ông Cụ còn laliếm xin học ở trường Pháp để kiếm xiền, rửa bát dưới tầu viễndương, và đéo biết gì là cáchmạng, chống Pháp.

   

  Sốphận đunđủi, mệnhkiếp anbài. Bôlão Dì bị chặt đầu ngay ở trước Hỏa Lò thời 191x, giờ đến mớ xương tàn cũng đéo biết ở đâu, sau khi nghĩatrang Bạch Mai bị dọn để xây sânbay, chứ đừng nói là một con phố mang tên hay tấm bằng liệtsĩ.

   

  Các bôlão Dì thamgia cáchmạng đều có học, chứ đéo phải là khố rách áo ôm.

   

  Dưng đến 1946 thì most họ đã nhận ra sailầm, tuy vưỡn còn một số bám theo Ông Cụ để hưởng xái vinhhoa bầnnông cặnbã.

   

  God bless ’em.

   

 6. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 09:12

  @Các cô

   

  Trong tấm hình chụp 4 tên chầu 4 góc xác Ông Cụ, thì hàng đầu là cô Ba Duẩn (cô cao cao, bíthơ No1), và Thắng Tôn (cô lùn lùn, quyền CT nước). Hàng sau là cô Chinh Trường (lùn lùn, CT quốchội) và cô Đồng Phạm (cao cao, Thủtướng).

 7. #7 by tieuthithi on 2010/10/11 - 09:15

  Oài thế là hết 1000 năm khốn khổ , nhẹ hết cả  người . Giờ mới có  chút thời gian mò quán đây . Các đồng  chí chưởi nhau vui quá, tốt  tốt, cứ tiếp tục tiếp tục phát huy  nhế , chị còn ngâm cứu đã he he …
  Mấy cái ảnh của em Hương độc nhẩy

 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 09:15

  @Các cô

   

  Các cô có để ý tấm hình Nhàthờ Nhớn? Bên cạnh Nhàthờ to vật mới xây, thì tuyền bộ xung quanh chỉ nhà rạ tường đất dựng lungtung không hàng lối, trepheo mọc dầy, đéo có phốxá nhàcửa gì sất.

   

 9. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 09:21

  @Các cô

   

  Cốt Cha Phước trước 1954 vưỡn đặt ngay trong Nhàthờ Nhớn, chỗ bigiờ là mộ Đức Hồngy Trịnh Như Khuê (Hồngy Tiênkhởi Xứ Lừa).

   

  Ông Cụ chiếm xong Hà Nội, thì việc đầutiên là hạlịnh triệtthoái cốt Cha Phước. Và Ngài được giấu sang chỗ khác bímật dưới hầm Nhàthờ, cùng với một số cốt của các Thánh Tử Đạo.

   

 10. #10 by Già Không Đều on 2010/10/11 - 09:24

  Chính môn trong bản đồ Puginier 1922 không là vị trí của Mộ Ông bây giờ, mà nó lệch hướng một chút thì phải?! Không biết nhờ Thần Đèn nào bà con với thần đèn Cẩm  Nguyễn Lũy xuay đổi hướng để Phố Điện Biên Phủ không đâm thẳng Mộ Ông?!  Nhìn bản đồ 1922, Chính môn hướng thẳng ra đại lộ Piginier nay là Đường Điện Biên Phủ, còn Mộ Ông nhìn thẳng ra Đài Tưởng Niệm Bắc Sơn bây giờ, theo trục “Gì Gì phong thủy “của hoàng thành Thăng Long xưa đấy. Chi bộ để ý là Chính môn và Phủ Toàn Quyền không nằm trên 1 trục là đường Hùng Vương duyệt binh hôm qua đi ngang trước  mặt Phủ CT và Mộ Ông. Bà Dì xem phong thủy Mộ Ông Cụ phán tốt xấu xem nào?

  • #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 09:35

   Cô nhậnxét chínhxác. Còn phongthủy Mả Ông Cụ Dì bốt ở bài khác.

    

 11. #12 by kochumbenim09 on 2010/10/11 - 09:31

  Dưng đến 1946 thì most họ đã nhận ra sailầm, tuy vưỡn còn một số bám theo Ông Cụ để hưởng xái vinhhoa bầnnông cặnbã.

  bọn nhận ra xai lầm thì ..đã đi theo giặc vào nam ..vào tù của chế độ…hay tất tất thành phu kéo xe rùi đạp lai ..rùi xe ôm dư giờ..

  còn bọn theo đóm ăn tàn thì …giờ hưởng vài trẹo ông cụ lương hiu…cùng con cháu xuất ngoại..hay gi??

  địt mợ nhà gì ..cái gì cũng lấp lưởng ..củ tỷ phát đê 

 12. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 09:32

  @Các cô

   

  Mấy thằng trọc béo Đại Tá Hòa Thượng ở cái gọi là đéo gì Guan Xi Xi cứ loa lên rầng Nhàthờ Nhớn chiếm đất của cái gọi là Báo Thiên Tự (hehe Dì camđoan mấy thằng béo đó chưa bâugiờ nhìn thấy tấm bảnđồ địachính Hà Nội, chứ đừng nói chiện biết Báo Thiên Tự nằm đâu).

   

  Các cô nhìn ảnh thì thấy, địt mẹ ngay chỗ Mả Ông Cụ giờ thì đất cũng tuyền là hoang, Hà Nội 187x thiếu đéo gì đất mà nhàthờ phải giành đất của nhàchùa? Muốn chiếm bâunhiêu đất chả được.

   

  Còn nhàcửa cạnh Nhàthờ thì các cô cũng thấy rùi. Bọn trọc béo thử show tấm hình nầu chụp any nhà gạch cạnh đó coi?

   

  Cách Nhàthờ Nhớn chừng 300m về phía Hồ Gươm cũng có một ngôi chùa nho nhỏ, là chùa Bà Đá. Quanhệ của chùa nầy với nhàthờ là rất tốt. Bảnthân chùa được xây bởi, hehe, xiền hỗtrợ từ nhàthờ, vì trước đó nó cũng là chùa mái rạ. Cái nầy bọn trọc béo cũng giảvờ đéo biết.

   

  Bốsưkhỉ mấy cô Đại Tá béo làm nhục Phật.

   

   

 13. #14 by lonmethangahtt on 2010/10/11 - 09:42

  He he,chầu mấy iem mặt ./

 14. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 09:43

   

  Ở đây có cô nầu biết chút về Phong Thủy không ta?

   

  Lầu người sống nằm trên trục hoàngthành thì tốt, chứ mộ người chết lại không ổn.

   

  Thế nên thời 198x, khi chếđộ lunglay dữdội và có cơ sập, hehe Bê Xê Tê đã bốc cốt Ông Cụ sang một chỗ khác, còn quả Lăng tovật đơngiản chỉ làm cái nhà bảotàng concon cho kháchkhứa thăm chơi, và đến ngày hộihè thì dùng làm lễđài cho các lãnhtụ đứng vẫy quầnchúng.

   

  Mời các cô đón đọc Ong Cu’s Feng Shui sưbố các cô chỉ hóng là tài.

 15. #16 by EURO on 2010/10/11 - 09:45

  Đèo mẹ,hôm qua Dì bức xúc cái giống gì mà chửi chua nhỉ, chua mà ngon đéo chịu. Không vào quán Bựa học hành nghiêm túc thì nghe chửi thế này lại nhảy lên đông đổng cho coi. Ủng hộ Dì chửi bọn vô ơn hết lòng.
  @ Chị Xuan, hiện em đang phụ trách mảng khác nên không dẫm chân đồng nghiệp được, nhưng thật sự em thấy ý kiến của chị hay lắm, để ít bữa nữa mảng của em vào guồng ổn hơn em sẽ kiến nghị sếp coi nó phù hợp với ct nào để có hướng, khi đó em sẽ liên lạc chị ha. Mấy hôm nay em hết quay rồi sơ dựng, loanh quanh hết ngày luôn.

 16. #17 by tieuthithi on 2010/10/11 - 09:53

  Thử gúc qua vài trang đã phát hiên tai sao Xứ Lừa bị nguyền rủa muôn đời không ngóc đầu lên được (đéo phải là vì bị Dì rủa đâu nhá) .

   Đó là vì không chịu nghe nhời Ông Cụ

  Hè năn 196x , ông cụ ốm nặng kế hoach ướp xác Cụ đã  chuẩn bị  xong , chỉ còn  chờ  cụ “đang sống chuyển sang từ trần” là đưa  Cụ vào hộp . Chắc  bô lão Dì đã biết được thông tin nầy nên run rẩy khi thấy anh Ba vầu Phủ nghĩ  là có chuyên đại sự rùi đây

    Ông Cụ đã làm di chúc đòi được hỏa tang để rùi   chia tro làm ba chôn ba miền .Học tập  Cao Biền ngày xưa hẳn Cụ cũng đã ngắm được huyệt đất  tốt để chôn hòng sau nầy con dân nước Lừa ta muôn đời giàu  có vang lừng năm châu bốn bể . Thế mà anh Ba với lại Bê xê tê đíu  nghe nhời Ông  Cụ  lại đè cụ ra moi hết lục phủ ngũ  tạng cùng vươn vươn ,tẩm ướp gia vị cùng các kiếu bơm vá mông má rùi cho cụ vào tủ lạnh , đíu cho  Cụ mồ  yên mả  đẹp . Thân xác Cụ còn bày trên dương thế cho hàng ngày  trăm ngàn cặp mắt ngắm nhìn  nên hồn phách  cụ cũng  làm sao siêu thoát được . Hàng ngày Cụ vật vờ quanh nơi bùng binh Bu Gì gì đấy mà  lẩm rầm chửi rủa lũ cháu con mất dạy cá  không  ăn muối cá ươn . Dì đéo  phải rủa thì  bây giờ lũ Lừa con cháu cụ  cũng đã thành một lũ sâu boj rùi càng ngày  càng khốn khổ khốn nạn, đạo đứcnhân tâm lộn tùng phèo blaloo…

    

 17. #18 by tieuthithi on 2010/10/11 - 09:54

  …..Mịa mấy  thằng  phản động lại cứ bẩu cái Ông cụ ở trong mả bây giờ là giả , còn Cụ thật thì đã bị hỏng nên chôn kín ở  đâu đó làm tiệc  tùng  cho lũ giun dế lâu rùi .

  Đíu  bít  đằng nào mà lần

  Chuyên phong thủy mả Cụ thì  chưa đọc đíu bít  he he

   

 18. #19 by Già Không Đều on 2010/10/11 - 10:11

  U` Mẹ! Dì giấu thân phận như Mèo Giấu Shit ấy! Mà thói đời cái gì càng lu lu mờ mờ thì lại tạo hứng thú tò mò kinh khủng! Chụp hình thì Dì chụp chân,vớ,giày,dáng thì bóng chiều tà vỉa hè Singapore, Kèn thì lấy Vợt Muỗi(@MinhDzung) show hàng, hình đánh Golf giải Samsung Vina thì chổng Cock ra khoe, đầu chân cắt cụt !Tự Bạch thì tên riêng không nhất thiết khác tên thật, 5 Lifes  Cách Mệnh, nghề Xe Ôm  của Dì thì như Ma Xó, cái gì cũng biết, trên thông dưới thạo. Còn bô lão thì lúc bị chặt đầu cổng Hanoi Tower, lúc là anh Cả Đỏ vác tiền lên chiến khu và đặc biệt đéo ai nhà Dì theo Catholic….Túm lại là khi nào Dì công bố Who Is Who đây , Dì mà đéo PR sớm nhỡ Dì mần “tủ lạnh “ thì lợi bất cập hại đó , như Ông Cụ nhặt xong chính quyền mà có ai biết Hình Chí Mô là ai là ai mô ?

 19. #20 by X-men on 2010/10/11 - 10:11

  Địtmẹ mồm leolẻo Ăn Quả Nhớ Kẻ Giồng @TT

  …..
  Giám mục Puginier quả quyết với các tướng soái Pháp: “Tôi xác định rằng khi mà Bắc Kỳ trở thành Gia tô giáo thì nó cũng trở thành nước Pháp nhỏ của Viễn Đông, y hệt như quần đảo Phi Luật tân đã là một Tây Ban Nha nhỏ”

  Hãy nghe cuộc đối thoại đáng ngạc nhiên mà toàn quyền De Lanessan kể lại sau đây. Năm 1887, ông đến thăm chính thức người chỉ huy các Hội truyền giáo tại Đông Bắc Việt Nam, giám mục Puginier.

   “Vì ông ta (giám mục Puginier) luôn luôn trở lại vấn đề các sĩ phu, De Lanessan viết, tôi nghĩ mình được phép hỏi: “theo ý ông thì nước Pháp phải đối xử với tầng lớp sĩ phu như thế nào?” Câu trả lời của ông ta rất rõ ràng và ngắn gọn: “Phải thủ tiêu họ đi !”, ông ta đáp, kèm theo với một điệu bộ làm cho câu trả lời ấy càng thêm cụ thể hơn.

  “- Vì sao ?”, viên toàn quyền hỏi. “Vì các sĩ phu có một ảnh hưởng rất lớn.”. Vị giám mục đáp, một uy tín rất lớn; họ được kính trọng mỗi khi họ ra làm quan, cho nên cần thiết phải thủ tiêu họ đi. Chừng nào tầng lớp sĩ phu còn, thì chúng ta còn phải lo sợ tất cả, bởi vì với lòng yêu nước nồng nàn, họ không thể nào chấp nhận nền đô hộ của chúng ta. Còn điều nữa là chẳng một ai trong họ chịu theo đạo Kitô cả”.
  Trích  trong tác phẩm “Bước Mở Đầu Của Sự Thiết Lập Hệ Thống Thuộc Địa Pháp ở Việt Nam (1858-1897)

 20. #22 by LUUMANH on 2010/10/11 - 10:15

   

  Anh đang bị vật méo mặt mà vẫn chết cười với em Mặt ./ .

  Cu cho anh hỏi tý : Đéo biết chùa Báo Ân là nhà thờ thì giờ có còn nguyên hay không hay cũng chỉ còn tháp Hoà Phong . Thế thì cái di tích chùa báo thiên có mặt bằng, cốt đất ngon mà bị xuống cấp dồi thì lấy mẹ nó mà xây cho tiện, vừa có con mặt bằng đẹp, vừa tương được đạo giáo địa phương

   

 21. #23 by X-men on 2010/10/11 - 10:16

  Qua đây, nếu nói về gian manh, quỷ quyệt thì hắn chỉ thua Tào tháo, toàn thể chi bộ cần đọc thật kỹ, suy ngẫm thật thấu đáo @ Cu Chuoi

  …….

  Giám Mục Puginier khẳng định rằng:

  Sans les missionnaires et les chrétiens, écrit Mgr. Puginier, les Francais seraient comme les crabes auxquels on aurait cassé toutes les pattes. La comparison, pour être triviale, ne manque pas de justesse et de force. En effet, sans les missionnaires et les chrétiens, les Francais se verraient entourés d’ennemis; ils ne pouraient se fier à personne; ils ne recevraient que de faux renseignements, méchamment donnés pour compromettre leur situation; ils se trouvaient donc réduits à l’impossibilité d’agir et seraient rapidement exposés à des vrais désastres. Leur position ici ne serait plus tenable, et ils se verraient forcés de quitter un pays où leurs intérêts et leur existence même serait compromis.)

   trích dẫn trong cuốn Catholicisme et Sociétes Asiatiques của Alain Forrest và Yoshiharu Tsuboi

  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 10:48

   Xin cô, Dì ngán Giáo Điểm của cô hơn cả cứt rùi. Cứ làm như phátkiến ý nhở.

 22. #25 by X-men on 2010/10/11 - 10:21

  Thế giới phẳng thông tin đa chiều ở quán bựa này tính dân chủ dc đề cao cho nên  mọi còm đều có giá trị như nhau phải ko ợ ?

  ĐẠO GIA TÔ TẠI VIỆT NAM & BANG GIAO VIỆT PHÁP TRƯỚC 1857 :http://forums.thuyngaonline.com/tm.aspx?m=923782&mpage=2

 23. #27 by X-men on 2010/10/11 - 10:24

  Việc Giáo Hội La Mã chủ trương đánh chiếm Việt Nam. Chủ trương này nằm trong chính sách chung của Giáo Hội qua việc ban hành Sắc Chỉ Romanus Pontifex vào ngày 8 tháng 1 năm 1454 trong thời Giáo Hoàng Nicholas (1447-1455). Nội dung của sắc chỉ này được Linh-mục Trần Tam Tỉnh ghi lại trong sách “Thập Giá và Lưỡi Gươm”

  Việc Tòa Thánh Vatican đã ba lần gửi người đến Paris  vận động chính quyền Pháp liên kết với Giáo Hội xuất quân đánh chiếm VNam để làm thuộc địa, cùng thống trị, cùng cướp đọat tài nguyên của đất nước , cùng nô lệ hóa dân  và cùng chia nhau lợi nhuận. Trích  trong Chương 5 trong tập sách “Tâm Thư Gửi Chính Quyền Việt Nam”

  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 10:26

   Không cần phải trích từ Giáo Điểm một đoạn dài thế đâu cô.

 24. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 10:25

  @Cô Ích Men

   

  Chỉ riêng câu nầy “bởi vì với lòng yêu nước nồng nàn.. bọn sĩphu…” là cho thấy tuyền nhời của bọn lỗđít nhét đầy mồm các họcgiả Khoaitây rùi.

   

  Đố cô trích được dững câu tươngtự từ sách gốc đấy.

 25. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 10:29

  @Cô Ích Men

   

  Cô nên chú ý. Dì đã nhiều lần nhắc các cô về chiện tríchdẫn Giáo Điểm, Sách Hiểm, rùi Charlie đéo gì Nguyễn.

   

  Địtmẹ đó không thể là tàiliệu thamkhảo rõ chưa. Đừng có trích bọn macô ý ra lốc Dì đầy họcthuật hehe.

 26. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 10:32

  @Cô Ích Men và các cô chung suynghĩ bầnnông.

   

  Chưởi Đạo thì bấuchí Bê Xê Tê chưởi nhiều rùi, các cô chỉ cần dẫn linh tới CôngAn, hoặc bấtkỳ bấu nầu là có, đéo cần cốpbết ra đây đâu.

   

  Các cô chỉ cần banh cái mắt chó ra nhìn dững gì Đạo mần ở đất nầy rùi tự kếtluận. Đừng có làm dững cái loa nguxuẩn thế.

 27. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 10:37

  Để các cô thấy rõ sự kháchquan (shik hehe) của dững tríchdẫn của cô Ích Men, mời các cô kích vầu quả Gúc nầy:

   

  http://www.google.com.vn/search?q=%22Sans+les+missionnaires+et+les+chr%C3%A9tiens,+%C3%A9crit+Mgr.+Puginier%22&hl=fr&client=firefox-a&hs=4s9&rls=org.mozilla:en-US:official&ei=wYWyTIS9Nom8cLyQocsN&start=10&sa=N

   

   

  Hehe thế là rõ, tấtcả là linh tiếng Lừa, trích đoạn theo kiểu “Ông X nói bà Y viết rầng”, không hề có sách gốc.

 28. #33 by Già Không Đều on 2010/10/11 - 10:41

  @Thầy 9: Hì hì, giờ này lão Bựa của anh ngủ kỹ rồi, anh Nổ anh Nủng gì nữa. Này, có cái ảnh của papa ảnh chụp với Ông Cụ, xem không?@Ngô Bắp

  Tối qua xem Luas Television ,thấy anh Nổ phát biểu vụ ADMM+ rất suôn sẻ, trơn tru,mà giọng lại ấm áp phếch, bass nhiều hơn treb.Trước giờ toàn thấy hình Anh Ảnh đầy trên VNe,Dantri,VNN chỉ thấy ảnh mái tóc bạc già hơn tuổi và mọng mắt hơi sụp sụp buồn buồn đầy ưu tư!Giờ thì anh thích giọng anh Nổ, anh ấy mà phát biểu trước quốc dân đồng bào không cầm Phao mà cứ tuôn trào giọng ấm áp thế hoặc chơi cái “màn hình kính trong suốt nhắc tuồng” là đỉnh đấy nhỉ?!Anh chán cái cảnh anh Sáu Gió chém Phong rồi,hôm qua cầm Fao đọc diễn văn như Shit như Shit!

  • #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 10:46

   Dì biết, anh Nổ là một con mẹ có tưchất. Còn việc ảnh có thể nên vĩnhân hay hông tùy thuộc sự canđảm của ảnh.

   Nếu ảnh muốn là Kim Jong Un, thì Lừa sẽ có Kim Jong Un, còn nếu ảnh quyết là Gorbachev, thì Lừa sẽ có Gorbachev.

   Dưng theo Dì, cái dântộc Lừa nầy hiệntại chỉ đáng có Jong Un thôi.

 29. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 10:41

  @Các cô

  Để vạch mắt mấy con mọt gúc hay dẫn ra dững câu tiếng Tây dài ngoằng nhằm tăng sứcmạnh tranhbiện (hehe, dốt thì phải thế, chứ giỏi như Dì thì cần buồi gì), các cô chỉ cần cốp một đoạn tiếng Tây mà con đó trích, rùi vác sang thằng Gúc, nhớ cho vầu hai dấu ngoặc kép “…”, nhờ thằng Gúc sâu hàng, thì hehe biết ngay tổ cú nó nằm đâu.

 30. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 10:58

  @cô Manh Mặt ./ Trâu

  Tháp Hòa Phong là cái còn nguyên vẹn duynhất của chùa chủa khi nó bị dỡ bỏ cô ạ. Toàn khu chùa sập hết từ 185x rùi.

  Các cô cứ nhìn phố Điện Biên Phủ 192x rùi bảnđồ HN 187x thì thấy, địtmẹ Hà Nội xưa thiếu đéo gì đất mà Pháp nó phải phá chùa mới có đất?

  Các chùa Hà Nội không chỉ còn nguyên, mà được lợp ngói và xây tường. Ngay cạnh Hồ Gươm có Chùa Bà Đá Dì đã nói rùi. Cách xa hơn tí có đền Bạch Mã khá là ngon vì nằm ngay trong phố Tầu.

  Mấy cái Hậu Lâu Tiền Lâu trong thành cổ khác đéo gì cái hố xí mà bọn Pháp nó cũng giữ nguyênxi.

  Nói về bẩutồn disản, các cô đừng có đùa mới bọn Pháp. Không có bỏn, thì Văn Miếu còn đéo giữ được chứ đừng nói là mấy cái chùa nát không sư.

 31. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 11:04

  Nói gì thì nói, Dì cũng đồngý mới cô Ích Men ở chỗ “Bọn sĩphu Lừa thì chặt hết cổ chúng nó đi”.

  Sĩphu Lừa chính là bọn mà Dì hay gọi là “bọn lỗ đít” đó các cô. Đám sửgia Lừa là siêu lỗ đít, và là đại sĩphu hehe.

  Bọn đó không chặt mẹ cổ đi thì để làm đéo gì phí cơm.

 32. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 11:05

  Và Ông Cụ cũng tánthành việc chặt cổ sĩphu Lừa của Dì, bằngchứng thì khỏi cần kể nha các cô.

  Không một thằng Trí Thức Cục Phân nầu có cửa ở Xứ Lừa nầy.

 33. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 11:13

  Ông Cụ, hehe mồm thì leolẻo leolẻo giữ chùa giữ chiền, trong khi phá đền phá chùa không chùn tay. Cái nầy có cần dẫnchứng không các cô?

  Ngay cả đền Lê Thái Tổ sát mép Hồ Gươm, Ông Cụ cũng đéo tha. Các cô cứ đến tận nơi mà dòm khỏi cần tả.

 34. #41 by Libra81 on 2010/10/11 - 11:45

  Truyền Đạo online đúng chỉ có Trung Tướng (Công giáo) và lão Dép Lê bên Cà (Tin lành) là đỉnh, hehe

  Trung tướng biên về Đạo trungthực, dândã, dễhiểu, còn lão Dép có nhiều kiếngiải tinhvi. Em cũng đang phânvân xem join bên nào nhưng chắc chắn là em tin Christ, tin God.

  Đoạn Pháp văn bạn men trích đéo cần cơbản tiếng Tây cũng thấy đéo phẩy là cách hành văn của bọn Pháp xịn, nhẽ là dịch từ tiếng Lừa sang Pháp. Tỉ như câu càng cua này thì rõ:

  Les crabes auxquels on aurait cassé toutes les pattes

  Gúc phát thấy trang đầu hiện toàn hiện web tiếng Lừa, cũng dễ hiểu vì nó là 1 câu thuần lừa hehe.

  • #42 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 12:07

   Nếu cô cho vầu dấu ngoặc kép “Les crabes auxquels on aurait cassé toutes les pattes”, thì tấtcả các kếtquả trả về đều là của Lừa, trong đó một nửa từ Giáo Điếm, Sách Hiếm, Lich Sử Info. Tuyệtđối đéo có một linh Khoaitây nầu.

   Câu đó nghĩa kiểu như “Ông Cua bị vặn hết càng” hehe Lừa 10000%.

 35. #43 by ngudan on 2010/10/11 - 11:55

  Chào dì Bựa!

  Ngudan này đồngý với Dì chuyện ânoán phải rạchròi ,cái hay cái tốt của nguời khác anh phải ghi nhận ,dù có khác quanđiểm hay quyềnlợi.Đem oán trả ơn là đặc tính phần đông xứ Lừa,đặcbiệt chỉ có từ khi có ông Cụ.Đó cũng là yếutố làm cho xứ Lừa mãimãi tụthâự

  Đang có nạn bùn đỏ ở Hung Dì nghĩ sao về chuyện này?Đọc của Dì từ truớc về BOXIT giờ hoangmang đéo chịu được.

  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 12:10

   Cô biết đọc tiếng Hung hông? Cái nầy tự cô tracứu được cần gì đến Dì. Không đọc được thì nhờ thằng Gúc ý.

 36. #45 by minhhuong on 2010/10/11 - 12:05

  Tháp Hòa Phong là cái còn nguyên vẹn duynhất của chùa chủa khi nó bị dỡ bỏ cô ạ. Toàn khu chùa sập hết từ 185x rùi. @ TT

  —————–

  Em phản đối !!!!

  Báo Thiên thì quả thực là tới sàn gạch của cả chùa lẫn tháp đã được anh Thơm Hồ cậy khi nó cũng chả còn gì trên ấy bỏ hoang không sư cụ, là 1 bãi đất hoang dân tình dùng để họp chợ.

  Còn chùa Báo Ân, ngoài cái tháp Hòa Phong ra thì lúc Pháp vào vẫn còn bức tường chính, cổng chính to vật và gian nhà chính mái ngói đoàng hoàng. Em giới thiệu ảnh bao nhiêu lần trên này rồi còn gì, xem lại nhá:
   

   

  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 12:08

   Không phải nó rùi em yêu ạ. Cái nầy là cái khác hehe.

 37. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 12:12

  À mà ảnh của Bắp Ngô cũng là chùa hoang đó em. Em biết vì sâu hông?

 38. #48 by minhhuong on 2010/10/11 - 12:17

  Chắc chắn là nó là chùa bỏ hoang, vì trong ảnh có thể thấy không có lối mòn đi vào cổng chính kekeke, biết ngay là bỏ hoang.

  Nhưng rõ ràng kiến trúc là còn nhiều thứ, chứ không phải bãi đất hoang như Báo Thiên!

  • #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 12:22

   Ừa, em thấy nó là bỏ hoang là ổn rùi. Cứ nhìn lối vầu chánhđiện không có cả cánh cửa gỗ, lầu không cửa sổ, phòng không lư hương, rùi cỏ dại mọc cao đến bẹn ngay ở tamcấp.. và quantrọng nhất là cái tháp (nơi được giữ kỹcàng nhất trong một chùa bấtkỳ) cũng bị sập cả bệ hươngkhói, thì biết ngay nó là chùa hoang.

   Dưng nó cũng không phải là cái chùa có tháp Hòa Phong đâu em. Tháp đó thời 187x thì cụt lủn, bọn Pháp nó xây thêm phần ngọn cho có dáng đấy.

 39. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 12:17

  Cô Líp 81.

  Tên Dép Lê bên Cà Phò cũng là con lãnhtụ như Bắp Ngô đó. Pa tển từng có thời là phó sếp của VPN, khi cô Hải Hoàng Trung vưỡn mần kỹsư chấm dầu dưới Uông Bí. Ma tển từng là phó sếp của một ủyban quantrọng trong quốchội.

  Dép Lê có cái dở là sáchvở hơi quá đà, dưng phải nói là tển đọc Kinh rất kỹ kiểu mấy cha Tin Lành. Đọc từ dấy phẩy đọc đi. Kiểu như nhìn người thì lắng nghe cả tiếng dắm ý.

 40. #51 by Già Không Đều on 2010/10/11 - 12:20

  Tặng chi bộ tấm hình Bố Thằng Cu  J – Un đi Spa X men nè!

  Nhìn lon bia với cái quần chip có bựa viên nào gato hông?

  Tìm hình ở truồng tắm mưa của Gé Nê Ran Jong Un thuộc về trách nhiệm của Gúc sĩ Bắp Ngô nhé, Xi Vu Bờ Lê!

   

  P/S:  Lâu quá không thấy Thiếu post cái hình  Nu chất  nghệ nào cả nên anh hâm nóng tí,Bà Dì đừng xóa uổng công anh paparazzi nhé!


 41. #52 by minhhuong on 2010/10/11 - 12:45

  À bỏ mẹ, chùa có cái tháp Hòa Phong bị nước ăn ngập hết rồi, còn mỗi tháp mới lị 1 mẩu khác bên cạnh, nhìn ảnh này:

  Vậy thì cái chùa mà trong ảnh (mới là vị trí Bưu điện sau này) éo phải Báo Ân, mà là 1 chùa hoang khác, cách Báo Ân 1 cái ao rau muống. 42. #53 by minhhuong on 2010/10/11 - 12:50

  HAHAHAHA, hoặc là Báo Ân là cái chùa hoang kia, nơi mà sau này là bưu điện, còn cái Tháp Hòa Phong kia rõ ràng cách hẳn chùa 1 cái ao rau muống, vậy thì Tháp Hòa Phong cóc phải thuộc chùa Báo Ân. HAHAHAHAHAHA

 43. #54 by Hoàng Việt on 2010/10/11 - 13:30

  Hôm nay mới login còm tiếp nà :

  Vẫn về vịêc phản biện với Cò Lả đã qua:
  Cưỡi chuột hang cùng ngõ hẻm …có vài nhận xét với hắn cùng lũ phản động và bọn rân trủ dư sau :
  1_ Thường xuyên đánh tráo vấn đề để nguỵ biện cho tư tưởng của chúng
  2_ Suy diễn vấn đề , tung hoả mù cùng với cái thói vu không ắp đặt đối phương .
  3_ chậm update thông tin ( bây giờ ai nắm dc nhiều thông tin là người có lợi thế trong tất cả lĩnh vực )
  4_ không đưa dc các giái pháp giải quyết tính huống chỉ biết chưởi … chưởi nữa, chưởi mãi ….

  @Mr Bựa: Cứ phân loại tư liệu thì hắn có khác đéo nào Bê Xê Tê dựng tường lửa với ngăn chặn phúc búc nhở ?

  phóng tinh chút , khi nào rảnh gúc có chiện để tám !

 44. #55 by Già Không Đều on 2010/10/11 - 13:31

  Xứ Lừa có Đại Tướng nào 27 cái xuân xanh hông?Cần gì 4 năm 1 bậc mất thì giờ bỏ mẹ!

  Hơn Võ Tướng Xứ Lừa 37 xuân xanh lên thẳng Đại Tướng

 45. #56 by minhhuong on 2010/10/11 - 13:53

  Lục trong ổ cứng có ảnh của papa anh giai Kimchi, xời, đẹp giai phết lúc 39 tuổi:

  KimilSungin1951attheageof39.jpg picture by minhhuongdieu

   

  KimandHoinHNwhichhevisitedatleasttwiceinsecretNodoubthestiringuptroublewithHo.jpg picture by minhhuongdieu

  Chú thích tấm ảnh 2: Kim và Hồ tại HN, nơi anh Kim đã ít nhất 2 lần bí mật sang, no doubt he stiring up trouble with Ho

 46. #57 by SÔNG HÀN on 2010/10/11 - 14:04

  @Minh Hương, mấy bức ảnh rất độc, Sông xin phép chả làm mà hưởng, cop về roài!

  Việc người Pháp sang đô hộ, bảo hộ vươn vươn, họ đéo lấy được ở cái xứ An Nam nầy gì sất, có chăng chỉ một ít gạo ở Nam Kỳ lục tỉnh, một ít than ở Quảng Ninh. Họ đem vào từ cao su cà phê, đến su hào cà rốt vươn vươn, họ xây dựng các thành phố, mở đường hỏa xa, làm cầu và làm các sân bay vươn vươn, họ đem lối học thuật Tây Âu (kinh đô Anh Sáng – Pari chớ có phải cái đầu buồi đâu). Trong hai cuộc “Khai thác thuộc địa” mà chúng ta vưỡn được học rằng bóc lột An Nam đến tận xương tủy, bòn rút đem về phụng sự chính quốc (tức nước mẹ Đại Pháp), trút gánh nặng khủng hoảng tuyền là bố láo cả. Đéo có bao giờ thu và chi ở Đông Dương được cân bằng, tỷ cũng giống như tỉnh Thanh Hóa bây giờ bây giờ một năm Trung ương Lừa vưỡn phải hỗ trợ vài ngàn tỷ vậy.
  Tất cả những cái người Pháp làm thì giờ dân An Nam hưởng, nhẽ chỉ có mình Phan Chu Trinh nhận ra mà dựng thành học thuyết, dân sinh, dân trí, dân khí. 
  Nhưng Trung Tướng hãm lìn, chửi cái dắm ý. Mười, hai mươi, năm mươi năm nữa, Trung Tướng vưỡn là Lừa gộc, con cháu Trung tướng cái bản thể Lừa đéo dứt. 
  “Trong khuôn Ngài, Lừa dầndần khướctừ Kong Fuzi, tẩy răng đen, cưới một vợ, bớt nện con, biết trộmcắp là xấu, biết hiếpdâm là tội, biết kính Chúa thương người”. 
  Cái đéo gì Trung Tướng nói cũng chỉ đúng một nửa! Trung Tướng là lừa gộc, chửi lừa cái dắm thối mà chửi!!! 
 47. #60 by cuchuoiSG on 2010/10/11 - 15:01

  @ An hoàng dắm thối

  Thanh minh, thanh nga cái cục cứt í. Anh làm đíu gì phải thanh minh với thằng đầu bò, đuối lý là húc lung tung, chửi cả tổ tông nhà mình lên còn hơn Chí Phèo thế.
  Mả cụ nhà Tướng dắm thối, đanh đá, lắm mồm như bà cô ế chồng của Thị Nở. Mồm hắn toàn leo lẻo, leo lẻo nhưng tay thì len lén bốc cứt bỏ tay người, đánh bùn sang ao, suy bụng ta ra bụng người rồi áp đặt vớ vẩn cho người khác. Anh cảnh cáo An hoàng thối Dẹp cái bài cùn đấy đi, chứ còn làm trò hạ tiện thế thì mua váy mà mặc chứ đéo xứng đáng đứng đái như một thằng đàn ông nữa.
  Địt mẹ, mầy muốn dìm hàng anh cũng đéo làm gì được, anh vẫn cứ phản đối “hủ lệ” Thiên Chúa giáo bắt đàn ông ngoại đạo học giáo lý và làm lễ trong nhà thờ khi cưới gái có đạo. Anh đấu tranh đéo phải cho anh mà cho tất cả mọi người có Đạo và người không có Đạo, nói thế cho vuông.
  Toàn thể chi bộ nên xem xét kỹ vấn đề thần kinh của hắn và chỉ nên đọc những gì hắn viết với mục đích giải trí trở xuống.

 48. #61 by Cocacola on 2010/10/11 - 15:12

  Vẫn về vịêc phản biện với Cò Lả đã qua blah blah…. @Việt Đát


  Hehe, bằng chứng, bằng chứng đâu?!!