Rond point Puginier

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bùngbinh Puginier

Vài năm một kỳ, Đức Cha Phao Lồ thuộc Hội Thừa Sai Ba Lê lại từ Pháp dẫn một đoàn giáodân Khoaitây qua Lừa chơi đủngđỉnh (*).

Cha Lồ sắp 90 tuổi, lênhkhênh vạmvỡ, nói tiếng Lừa choangchoảng hệt một Cụ Lừa Gộc với thổâm Trung Bộ rất nặng, lần nầu ghé Hà Nội cũng xin Giámmục cho Giảng Lễ một hai buổi tại Nhàthờ Nhớn, dù Ngài nghỉ hiu đã nhiều mùa (**).

Và lần nầu nhận Ban Lễ bởi Lồ, Trung Tướng cũng, thay vì khấn Amen, nói nửa Pháp nửa Mẽo, Pere, Trung Tướng greeting (***).

Và Lồ cũng, thay vì cười chúc, nói nửa Mẽo nửa Pháp, Son, comment ca va.

Lồ kể Ngài sống Lừa ngót 30 năm, loanhquanh miền lửakhói Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vươn Vươn, Vươn Vươn, tự thuở tóc mượt da trơn, và nhẽ nên Lừa Gộc như Năm Xanh Đắc Lộ nếu không dính Khủnghoảng 197x.

Tên Lồ là Puginier.

***

Puginier thì sao?

***

Puginier cũng là tên của Giámmục Lừa Bấthủ, Cha Phước Đàng Ngoài (****).

Cha Phước lặnlội Xứ Lừa 27 năm. Ngài chết Hà Nội luôn. Cốt vùi Hà Nội luôn.

Hai bẩy năm, Cha Phước xin đất công mua ruộng tư xây Nhàthờ Nhớn, Nhàthờ Nhỏ, Đạichủngviện, Tiểuchủngviện, bịnhviện St Paul, trường St Paul, hàng loạt Hotel Dieu Hà Nội Nam Định Bắc Ninh Vươn Vươn, tĩtã tĩtã (*****).

Chưa Lừa nầu dựng nhiều phúclợi bầnnông bằng Cha Phước ever, kểcả Chú Hỏa Hứa Bôn dư tiền nuôi trọn Sài Gòn ba thếkỷ.

*Nhàthờ Nhớn:

*Bịnhviện St Paul:

*Trường St Paul:

Dưng giátrị đám buildings phìnhiêu ý chả nhằmnhò cáchmạng tinhthần Cha Phước đổ xuống Lừa Tộc. Trong khuôn Ngài, Lừa dầndần khướctừ Kong Fuzi, tẩy răng đen, cưới một vợ, bớt nện con, biết trộmcắp là xấu, biết hiếpdâm là tội, biết kính Chúa thương người.

***

Cha Phước thăng 5 năm, Paul Doumer mới đến Lừa và khởitạo Xứ Bảo Hộ.

Dững địadanh đầutiên của Hà Nội vănminh, như một tấtyếu, bị gán tên Puginier.

Đây, bùngbinh Puginier, thoáng nhất Đông Dương, hoànthành 1906:

Dinhthự trắng phía xa là Phủ Toàn Quyền, với chínhmôn trángkiện hướng Bùngbinh:

Và đây, đạilộ Puginier, sang nhất Đông Dương, cắm thẳng Bùngbinh:

Quãng 193x, cụm tượngđài Nước Phớp mọc mép Bùngbinh, xinh tànbạo:

Cũng 193x, Bùngbinh bị tântrang giônggiống Garden, Lừa kêu Vườn Cha Phước.

***

Ất Dậu niên, Ông Cụ tẩn nát bươm Bắc Bộ:

Phủ Toàn Quyền phútchốc hóa Nông Viên:

195x, Chínhmôn xưa hóa mẹ Cổng Điên:

Tháng Chín 196x, Bùngbinh nủi Bão:

Hai trăm ngàn Lừa buộc đứng liền 14 tiếng mặcniệm Bão. Maymắn, Trung Tướng không thuộc về nơi nởi.

***

Pa đèo Trung Tướng chậmchậm chờ Ngực Phồng Thứ Trưởng (******).

Bỗng con Zis kềnhcàng lướt vụt mé Bùngbinh. Nó vầu Phủ.

Lưng Pa run phầnphật. Y thìthào, Anh Ba vầu Cô.

Anh Ba là ai, Cô là ai, Trung Tướng đoán mẹ hehe.

Pa ngưng thở. Bùngbinh vắng như nghĩađịa hoang.

Hè 196x.

***

Cha Lồ ngược Pháp, không viếng quả Bùngbinh từng mang tên người họhàng vĩđại.

Cha viếng mà chi, giờ nó thế nầy:

(@2010)

(*) Hội Thừa Sai Ba Lê: Tức SMEP, Société des Missions Etrangères de Paris.

(**) Nhàthờ Nhớn: Tức nhàthờ St. Joseph, Chính Tòa Hà Nội.

(***) Ban Lễ & Rước Lễ: Thủtục Ăn Mình Máu Đấng Jesus của người Cônggiáo. Linhmục đưa Bánh Thánh vầu loa giáodân và nói, Mình Thánh Chúa Kitô, giáodân đáp, Amen, rùi ngậm loa nuốt bánh.

(****) Trung Tướng đã rất phânvân khi tuyển Bấthủ Lừa 18xx giữa Paul Doumer, Alexandre Yersin, và Cha Phước. Doumer được nêu danh nhờ côngnghiệp bấthủ cô cổ, dưng chính Cha Phước mới khiến Trung Tướng thànhtâm yêumến nhất.

(*****) Đạichủngviện: Giờ là vậnđộngtrường Quần Ngựa Hà Nội.

Bịnhviện St Paul: Một thời là bịnhviện duynhất Hà Nội, miễnphí Lừa nghèo. Giờ là bịnhviện Xanh Bôn Hà Nội.

Trường St Paul: Có thời xài tên Pere Puginier, miễnphí Lừa nghèo. Giờ là hai trường phổthông Việt Đức & Lý Thường Kiệt Hà Nội.

Hotel Dieu: Tức Nhà Chung, chỗ chăn người già nghèo bịnh hoặc trẻ bùcôi bùcút, tổnghợp dưỡnglãoviện, cônhiviện, vươnvươnviện.

(******) Ngực Phồng Thứ Trưởng: Hay Thứ Trưởng Ngực Phồng, nhânvật bài Thuật Dòm Mồm.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bùngbinh: (Bùng binh).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Khoaitây: (Khoai tây).
– Đủngđỉnh: (Đủng đỉnh).
– Lênhkhênh: (Lênh khênh).
– Vạmvỡ: (Vạm vỡ).
– Choangchoảng: (Choang choảng).
– Thổâm: (Thổ âm).
– Giámmục: (Giám mục).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Loanhquanh: (Loanh quanh).
– Lửakhói: (Lửa khói).
– Khủnghoảng: (Khủng hoảng).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Lặnlội: (Lặn lội).
– Đạichủngviện: (Đại chủng viện).
– Tiểuchủngviện: (Tiểu chủng viện).
– Bịnhviện: (Bịnh viện).
– Tĩtã: (Tĩ tã).
– Phúclợi: (Phúc lợi).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Giátrị: (Giá trị).
– Phìnhiêu: (Phì nhiêu).
– Nhằmnhò: (Nhằm nhò).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Tinhthần: (Tinh thần).
– Dầndần: (Dần dần).
– Khướctừ: (Khước từ).
– Trộmcắp: (Trộm cắp).
– Hiếpdâm: (Hiếp dâm).
– Khởitạo: (Khởi tạo).
– Địadanh: (Địa danh).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Vănminh: (Văn minh).
– Tấtyếu: (Tất yếu).
– Hoànthành: (Hoàn thành).
– Dinhthự: (Dinh thự).
– Chínhmôn: (Chính môn).
– Trángkiện: (Tráng kiện).
– Đạilộ: (Đại lộ).
– Tượngđài: (Tượng đài).
– Tànbạo: (Tàn bạo).
– Tântrang: (Tân trang).
– Giônggiống: (Giông giống).
– Phútchốc: (Phút chốc).
– Mặcniệm: (Mặc niệm).
– Maymắn: (May mắn).
– Chậmchậm: (Chậm chậm).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Phầnphật: (Phần phật).
– Thìthào: (Thì thào).
– Nghĩađịa: (Nghĩa địa).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Vĩđại: (Vĩ đại).
– Thủtục: (Thủ tục).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Linhmục: (Linh mục).
– Phânvân: (Phân vân).
– Côngnghiệp: (Công nghiệp).
– Thànhtâm: (Thành tâm).
– Yêumến: (Yêu mến).
– Vậnđộngtrường: (Vận động trường).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Miễnphí: (Miễn phí).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Bùcôi: (Bù côi).
– Bùcút: (Bù cút).
– Tổnghợp: (Tổng hợp).
– Dưỡnglãoviện: (Dưỡng lão viện).
– Cônhiviện: (Cô nhi viện).
– Vươnvươnviện: (Vươn vươn viện).
– Nhânvật: (Nhân vật).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/10 - 22:35

  Bịnhviện Sr Paul cũng thế. Sử của nó chép rất mậpmờ là “Xây từ thời Pháp”.

  Thời Pháp là thời đéo nầu?

  Bịnhviện đó khởi xây từ trước khi Pháp tỉn xong Hà Nội, và đến tận 199x vưỡn còn dững soeur gốc Âu Châu dòng Mến Thánh Giá mần việc ở đó, không lương.

  Dững soeur đó trông rất giống Lừa gộc, nói tiếng Hà Nội xịn Hàng Đào, trừ quả mũi cao và đôi mắt to hơn bìnhthường chút.

  Họ thật là vĩđại.

 2. #2 by Gia_lamcam on 2010/10/10 - 22:44

  Dì camđoan cô học ở Việt Đức (hoặc L.T.Kiệt?) mà chả biết gì về lịchsử của nó.@Ma Xó
  Khi trường còn tên là
  Cố Bú Gì Gì thì rất tiếc, điếu có tên nầu kịp biên sử trường. Hoặc giả có biên thì đến hồi “long trời lở đất”, bọn anh hùng áo vải vầu sẽ đốt mẹ hoặc đem chùi đýt dồi.
  Từ khi trường mang tên Việt Đức thì đương nhiên lịch sử trường sẽ là lịch sử trường Việt Đức.
  Điếu ai biên sử trường lại là trường Cố Bú Gì Gì. Chiện thường ngày ở huyện mờ.
  Mờ hồi anh học, cũng điếu mấy quan tâm đến sử trường vì thầy cô có tổ chức giới thiệu sử trường
  buổi điếu nầu đâu há há há.
  Thế nên hóng hớt tên Ma Xó đôi khi cũng hay phết.
  Mẹ, hắn quen đồng chí nầu ở bên trong với bên trên bật đèn xanh tiết lộ bí mựt à? Có ý gì vậy?

  Sư bố tên Ma Xó mần anh bùi ngùi phát nữa!

 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/10 - 22:49

  Cái ./ mẹ các cô nên nhớ, Bắc Kỳ là xứ Bảohộ, đéo phải thuộcđịa, nên dững cụm từ như “Hà Nội thời thuộc Pháp” là rất càtrớn.

  Thời thởi Pháp đặt Phủ Toànquyền ở HN, dưng nó giống như Đạisứ hoặc Phòng Thươngmại vậy thôi.

  Theo hiệpước ký mới nhà Nguyễn (cái nầu tự các cô tìm chứ ./ các cô), bọn Pháp sẽ thay mặt Vua bẩuvệ Bắc Kỳ bằng lựclượng của bỏn, đủi lại, bỏn được yêutiên trong các hoạtđộng kinhtế.

  Cái nầy Vua buộc phải ký, vì nhìn thấy tiềmnăng canthiệp thôbạo của Tầu vầu Bắc Kỳ thôngqua các thểloại Cờ Đen Cờ Vàng.

  Thế nên Pháp muốn mần gì ở Bắc Kỳ, thì đều phải xin phép Quan Nhớn hehe, tỉnhư cô Khải Hoàng Cao hoặc vươnvươn, mặcdù thường là Quan Nhớn cũng chẳng ke lắm. Hehe biết đéo gì mà ke.

  Và Pháp muốn xây gì ở Bắc Kỳ để kinhdoanh kiếmchác, thì đéo có xiền chiển từ mẫuquốc như ở Nam Kỳ, mà phải vay hoặc gọi đầutư.

  Cô Paul Doumer chính là tên Pháp đầutiên dùng uytín cánhân để vay xiền từ chínhphủ Pháp Quốc xây Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, và vôsố chỗ khác.

 4. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/10 - 22:50

  Thôi Dì đi tắm phát chứ cái ./ các cô lười như ròi ý.

 5. #5 by Cathnga on 2010/10/10 - 22:51

  Phiền em mang về nhà em được hông. Để linh ở đây là ok rùi.
  Thúthực là cứ nhìn thấy bài của em về PLC là Dì vãi mẹ đái lật trang mỏi cả tay.@ Trung Tướng
  Em Nga đi ngủ rùi, dưng mà thấy Trung Tướng không công bằng, nên em lại dậy nói phải quấy với Trung Tướng.
  Vừa rùi, em chỉ có 2 còm về PLC là có trả lời cho thắc mắc của Rô, đâu có nhiều nhặn gì??? Mà cũng không hẳn là không có liên quan tới bài nầy đâu???
  Bình thường, các Bựa viên có thể cãi nhau từ trang nầy qua trang khác, mà cũng huyền tuyền là vấn đề đâu đó, có khi Trung Tướng còn tham gia vầu cho vui, sao bỗng dưng nói em PR nầy nọ.
  Công bằng mà nói, em sinh hoạt ở đây, cũng rất hạn chế PR bừa bãi cho Pháp Luân Công, nếu không thì đã có nhiều Bựa viên phải ý kiến nầy nọ rùi. Chỉ khi có cơ hội thì em mới đả động tới, mà em thấy cũng có người quan tâm rùi đấy chứ. Mà em nhờ nhà Trung Tướng thì Trung Tướng chả phải là cũng có Công đức hay sao???
  Hơn nữa, hôm trước, Trung Tướng còn nói em không giới thiệu cái gì hay, cái gì tốt mà chỉ hô khẩu hiệu, giờ em mới viết có vài dòng, mà Trung Tướng đã có ý kiến rùi.
  Trung Tướng xem lại xem, có phải là Trung Tướng hông công bằng không???

  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/10 - 23:08

   Kểcả em biên dài thế, thì cũng vưỡn như hô khẩuhiệu. Xem xong chả nhớ gì cả.

 6. #7 by cuchuoiSG on 2010/10/10 - 22:54

  Hehe cô nầu đéo biết Giáoluật mà chưởi như đúng rùi thế?

  Địtmẹ giáodân xịn họ còn chả chưởi, mắc mớ đéo gì các cô mà thanphiền hộ? Vưỡn mắc tật thương vay khóc mướn đéo bỏ được à?
  Để nói về hônnhân ngoài Đạo, Dì chỉ cần nói vắn tắt: Dì có Đạo, còn Bắp Ngô vôthần. Và Dì đéo có ýđịnh bắt Bắp Ngô theo Đạo.@An hoàng dắm thối
  ___________________________________
  Sư cha tướng thối chứ, anh chửi vì sự vô lý và đếch thực tế bỏ mẹ của “hủ lệ” chứ anh đíu cần biết đến Giáo luật là cái đíu gì nhá.
  Anh chửi là chửi cái lệ cấm nữ trong đạo kết hôn với giai ngoài đạo, còn trai có đạo như An hoàng dắm thối kết hôn với ai anh đéo quan tâm.
  Địtpẹ, nó đéo liên quan đến anh thì anh đéo dỗi hơi mà chửi, chứ thương vay khóc mướn cái củ buồi í. Số là, lúc chưa vợ, anh toàn kết những em rất xinh, khuôn mặt như tiên nữ. Khi đã trò chuyện thân thiết, nắm tay nắm chân thân mật thì em nó mới bẩu nhà em đạo gốc, không cho lấy người ngoại đạo, anh phải đi học giáo lý, không làm lễ trong nhà thờ không ai đi đám cưới mình đâu anh…Thương các em lắm vì em nào cũng ngoan xinh nhưng đíu chịu được kiểu áp đặt í, anh đành ngậm ngùi từ biệt dù các em khóc ngất và ốm liệt giường mất cả tháng vì chia tay. Anh không muốn con anh rửa tội khi mới sinh ra, muốn nó được tự do lựa chọn đức tin của nó, không muốn nó bị nhồi sọ áp đặt thế này thế kia.
  Mà anh gặp chuyện này không chỉ một lần, cú đíu chịu được. Không bỏ hủ lệ này, anh thề đấu tranh không khoan nhượng vì nó cướp của anh bao mỹ nhân ngoan hiền vô đối.
  Địt ./ mẹ thằng an hoàng Bựa phát nữa.

 7. #8 by Cathnga on 2010/10/10 - 22:57

  He he, Trung Tướng sắp cưới vợ, Chúc mầng, chúc mầng …..
  Dưng mà đừng có cáu gắt nữa nhế, Trung Tướng!!!!

 8. #9 by Gia_lamcam on 2010/10/10 - 22:59

  Ông nội anh học Bưởi rồi mần cho Khoai Tây Ở Bên Ta.
  Ông pa anh cũng học Bưởi rồi nửa mần cho Tây nửa mần cho Ta.
  Anh thì loăng quăng loăng quăng điếu nói.
  Giờ chíp anh học Ta + Tây, rùi anh khuyên cứ mần cho Khoai Tây Không Ở Bên Ta.
  Há há há
  Lịch sử nó cứ xoay vần xoay vần chóng hết cả mặt.
  Tới đây nữa điếu biết thế nầu, nhở.
  Ma Xó biên gì về trường Bưởi phát.
  Nhứt cả Đông Dương thời thởi đới.
  Há há há

  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/10 - 23:10

   Trường Bưởi là trường tư đó cô. Tự tìmhiểu đi trước khi đòi Dì bốt bài cô.

 9. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/10 - 22:59

  @Chuối SG

  Dì có con/em gái thì kể cả ế gả cho chó hoặc cho đi mần điếm, chứ cũng đéo gả cho cô, bấtkể Dì theo Đạo gì, hoặc vôthần, hoặc đảngviên gộc.

  Nói thế cho nhanh.

  Nhìn lại hàng đi. Cô phải thế đéo nầu thì bố mẹ các em kia mới bịa lýdo Đạo Điếc từchối cô chứ. Còn cô mà tinhhoa thì có cái Đạo buồi nầu cản được?

 10. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/10 - 23:03

  Cẩm Hói già rùi mà vưỡn cứ dốt kinh thế nhở.

  Trường Chu Văn An thì vưỡn được nhắc là trường Bưởi (tên cũ của nó), và bọn Giáp Giếc vưỡn tự nhận là cựu họcsinh An Be Sa Rô (bigiờ đã không còn).

  Còn trường Việt Đức của cô bị Lừa cốtình xóa cái tên cũ của nó, chỉ vì nó là trường của Cônggiáo, do Cha Phước, kẻthù của Ông Cụ, lập ra.

  Cô rõ chưa? Chứ đéo phải nó đủi tên là Việt Đức năm 195x thì lịchsử của nó chỉ tính từ thời ý.

  Địtmẹ dốt như thế Lả nó chưởi cho ầmầm cũng phải.

 11. #13 by Mr. Tran on 2010/10/10 - 23:11

  chi bựa à, mỗ vẫn vầu Quán Bựa theo thói quen dưng bây giờ mỗ đéo có thời gian đọc kỹ còm và đéo có tâm trạng để còm.
  Mỗ chỉ muốn nhắn nhủ 1 câu với các bựa viên (trừ các em Vàng Son):
  địt cụ chúng mày!
  bố mày ghét, địt cụ bọn bựa thối!

 12. #14 by Gia_lamcam on 2010/10/10 - 23:11

  Anh lại chưởi địt mẹ tên Ma Xó cứ cái trò cả vú lấp miệng anh lần nữa.
  Anh bẩu hắn biên gì về lịch sử trường Bưởi để anh hóng hớt, vì anh hông biết, chứ anh thắc mắc cái điếu gì về trường í?
  Còn trường Cố Bú Gì Gì bị đủi tên thành VĐ thì anh đã có ý kiến điếu gì?
  Sang bên en chì trước mờ xem anh chưởi tên Cò Lả, nhá.
  Cò Lả chưởi anh là cái điếu mờ hắn cũng phải dẫn ra?
  Cò Lả là bố hắn à?
  Địt mẹ thằng Dốt Tướng phát nữa.
  Sao hắn có cái đầu mờ điếu dùng để suy nghĩ xem anh nói gì mỗi khi đọc cồng anh thế nhỉ?

  • #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 01:32

   Lấp lấp cái ./ ý cô kia. Ai chả hiểu ý cô như Dì mà còn lấp lấp.

 13. #16 by Mr. Tran on 2010/10/10 - 23:18

  Dì có con/em gái thì kể cả ế gả cho chó hoặc cho đi mần điếm, chứ cũng đéo gả cho cô, bấtkể Dì theo Đạo gì, hoặc vôthần, hoặc đảngviên gộc.

  Nói thế cho nhanh.

  Nhìn lại hàng đi. Cô phải thế đéo nầu thì bố mẹ các em kia mới bịa lýdo Đạo Điếc từchối cô chứ. Còn cô mà tinhhoa thì có cái Đạo buồi nầu cản được?

  tướng thối nói chuyện này mỗ mới nhớ.
  Hồi 17t, đi làm cmt để thi ĐH , về mỗ đã chửi: ĐCM thằng nầu nghĩ ra chò ghi “tôn giáo” vầu CmeefDDH
  lịt mẹ, nghĩ đến là lộn mề

 14. #17 by cuchuoiSG on 2010/10/10 - 23:18

  Nhìn lại hàng đi. Cô phải thế đéo nầu thì bố mẹ các em kia mới bịa lýdo Đạo Điếc từchối cô chứ. Còn cô mà tinhhoa thì có cái Đạo buồi nầu cản được?@ An hoàng dắm thối
  —————————–
  Sư bố an hoàng dắm thối.

  Anh đã có vợ rồi, con gái/em nhà Tướng thối có là hoa hậu cũng đéo có ý nghĩa củ puồi gì đối với anh nhé, cất vào đi, mang ra làm khoe làm khặc gì.
  Những chuyện của anh kết thúc đều do anh cả, anh đíu chịu học giáo lý và đíu thích làm lễ trong nhà thờ, thế thôi. Những nàng vện ngoan hiền, xinh hơn tiên nữ của anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả, kể cả chấp nhận không làm đám cưới, chỉ tuyên bố với 2 bên và bạn bè thân nhưng anh không thể nhẫn tâm nhìn người mình iu không vui khi không có mặt những người bà con trong dòng họ (gia đình nhà gái có mặt là tất nhiên) trong ngày trọng đại của cuộc đời nên anh mới từ biệt, chứ anh đã muốn thì không ai cản được.
  Địt pẹ an hoàng dắm thối, đanh đá phát nữa.

 15. #18 by Gia_lamcam on 2010/10/10 - 23:20

  Cô rõ chưa? Chứ đéo phải nó đủi tên là Việt Đức năm 195x thì lịchsử của nó chỉ tính từ thời ý.@Dốt Tướng
  Anh bẩu trường í đủi tên thành Việt Đức năm 195x thì lịch sử của nó chỉ tính từ thời đó bâu giờ, hở thằng ăn không nói có kia?
  Anh nói trong cồng ấy với ý (mỉa), rằng cái bọn biên sử sau nầy ấy, bỏn đương nhiên cố tình chỉ biên sử trường từ hồi trường vầu tay bỏn là chiện thường.
  Cái đầu ngu si đã hiểu ra chưa?

 16. #19 by Mr. Tran on 2010/10/10 - 23:21

  ý muốn nói Chứng minh thư dưng lỗi font.
  Địt cụ bựa viên đực!

 17. #20 by Cathnga on 2010/10/10 - 23:26

  @ Trần yêu: Làm  sao mà cáu gắt thế hở hở???

  @ Cẩm yêu: Bảo ngủ từ bâu giờ, giờ còn ở đây mà canh quán hở??? Hay là đợi em Rô hở hở ????

 18. #21 by mit.annam on 2010/10/10 - 23:30

  Muốn tham gia quá mà phải đi rùi.  Hẹn bà con đến tối vậy. Ciao.

 19. #22 by Gia_lamcam on 2010/10/10 - 23:31

  @Dốt Tướng:
  Anh cảnh cáo tên Dốt Tướng thời gian gần đây tỏ thái độ rất bố láo với anh.
  Mỗi khi anh cồng với ngụ ý nầy, thì hắn luôn tìm cách xuyên tạc thành ra ý kia, cố tình nhét chữ (điếu phẩy anh nói) vầu mồm anh để cố tình dìm hàng anh hoặc để nhằm một ý đồ gì đó anh điếu biết, rất hạ tiện và điếu xứng đáng là một thằng đàn ông.
  Hay hắn tự dưng xưng Dì là do biểu hiện bệnh lý?
  Các đồng chí cần cảnh giác mỗi khi vầu quán.

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 01:29

   Xuyên cái dắm gì. Ý Cẩm thì trẻcon nó cũng hiểu. Cẩm thanhminh làm dắm gì nữa. Tuyền vụng chèo vụng chống.

 20. #24 by hoangxuanpv on 2010/10/10 - 23:38

  Chị Xuan, trong nghề thì rành quá rùi, món nầu mình sủa trong lốc đựoc món nầu mình đong xiền đựoc chứ chị. Còn dính chính chí chính em ai dám duyệt đề tài cho mình làm? @ Rô

   

  Theo chị bên Rô có thế mạnh về hình ảnh, có thể làm một seri phim ngắn về kiến trúc. Cứ hình ảnh mà tương, chịu khó kiếm hình ảnh xưa để đối chiếu, hỏi kiến trúc sư… là thấy liền xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay bà đẩn đần đần như ma… hehe. Khỏi bình luận chính chị chính em gì hết á! Dựa hơi năm đô thị gì gì đó rưng rưng nước mắt kêu lên là cần giữ gìn di sản kiến trúc của TP… là ngon mà!

  Hôm qua chị vừa đọc loáng cái tin về giữ gìn di sản kiến trúc TP, Rô quan tâm thì tìm coi.

  Tòa án TP có thể nhờ Hương tìm giùm, tài liệu bên Pháp nhiều hơn bên mình, hồi trước chị chơi với mấy KTS trùng tu tòa này nên có biết một chút. Nếu Rô làm được vụ này thì chị có thể chỉ thêm người liên hệ ở Huế.

   

 21. #25 by cuchuoiSG on 2010/10/10 - 23:50

  Cô phải thế đéo nầu thì bố mẹ các em kia mới bịa lýdo Đạo Điếc@ an hoang dắm thối.
  @ An hoàng thối:
  Cẩm hói nhắc anh mới nhớ, anh chả nói chỗ nào liên quan đến ông bà bô của mấy em vện đạo Thiên chúa của anh mà y bố láo, cố tình dìm hàng, ăn không nói có, gắp chữ bỏ tay anh. Chuyện sờ sờ trước mắt mà y còn đơm đặt được thì những chuyện ngày nảo ngày nào, chuyện không ai biết, ai hay thì hắn còn bịa ra như thế nào nữa?
  Qua đây, nếu nói về gian manh, quỷ quyệt thì hắn chỉ thua Tào tháo, toàn thể chi bộ cần đọc thật kỹ, suy ngẫm thật thấu đáo những gì hắn viết, tránh bị hắn dẫn dắt phục vụ ý đồ thâm hiểm, xấu xa.

 22. #26 by Mr. Tran on 2010/10/11 - 00:00

  nga à, xin lỗi em nói riêng và vàng son nói chung. dưng bi chừ tâm trạng mỗ đang thế.
  em đừng giận mỗ nhế!

  @Cẩm đang hói:
  mỗ ủng hộ bạn vụ chửi cò lả. dưng mỗ đéo có tâm trạng cũng như thời gian để chưởi ả, chỉ chốt 1 câu: cò lả hãm lìn bỏ mẹ!

  @Rô xinh: đừng cực đoan về vụ Rồng lộn thế chứ!

  thôi mỗ đi ngủ đây,
  Yêu các em Vàng Son! Yêu nhiều lắm!

 23. #27 by manowar on 2010/10/11 - 00:21

  @Dì: theo cảm nhận cá nhân, anh đánh giá cao dì là tuyệt đối trong vai trò là cây cầu, còn Dì chưa bao giờ thực sự hoàn thành mong muốn mình là người dẫn đường của Dì

  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 01:27

   Tâmtưởng đenđúa hãmlìn như Mán thì có theo được Dì cái đầu buồi ý mà mơ.

 24. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 01:24

  @Cô Chuối SG

  Hehe ai nghe cô nói lướt phát, thì đéo cần phải biết bói như Dì, cũng đoanchắc cô là hạng giẻrách, và tìnhyêu của cô là thứ tình cócnhái.

  Cô có thanhminh kiểu đéo gì cũng thế mà thôi.

  Cô có vợ cái cục cứt ý. Đéo mẹ tuyền tưởngtượng. Chó nó thèm lấy cô. Thế nên mới đauđớn với mấy cái vụ hụt vợ chứ.

  Địtmẹ Dì mà muốn lấy em nầu, thì kểcả ẻm Hồi Giáo, cũng đừng có mà thoát. Dì chấpnhận cả chiện chịu xẻo quyđầu để có ẻm, chứ đéo có cái chiện đãibôi “thương ẻm đéo có người dự cưới nên đéo cưới” hehe hề đéo chịu được.

  Đúng là Lãng Phò.

 25. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 01:26

  Bia diệu xong gùi, Dì đi ngủ. Địt mẹ các cô phát cho đỡ xúi quẩy.

 26. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 01:51

  Doomé Dì rất lấy làm chán khi các cô đọc mà đéo có để ý để tâm đéo gì cả.

  Đường Puginier, nay là đường Điện Biên Phủ, lúc mới mần xong chạy giữa đồng không mông quạnh, mà các cô cũng đéo có cảmthán đéo gì à?

  Ảnh đó chụp từ trên đỉnh cột cờ Hà Nội, tức là ngay mép phía Tây thành Hà Nội.

  Nghĩa là cái thủđô ngàn năm của các cô đây, mới 100 năm trước thôi, thì ngoài 2km vuông thành-nội, thì chỉ tuyền bãi hoang, nhẽ cứt chó hoang cũng đéo có chứ đừng nói là có hơi người.

  Bọn Pháp đến đất nầy, bỏn bòn được 10 đồng, thì bỏn cũng mang lại cho Lừa 10 đồng, chứ đéo thể ít hơn. Đéo có bỏn, thì các cô bigiờ có khi vưỡn đóng khố xúc tép ở Ngã Tư Sở, chứ có buồi ý mà điện xài lậplòe Hồ Gươm.

  Dì đéo tin Lừa có thể tự mần được một cái gì totát mà không bị quật vầu đít. Bọn Pháp mần cái việc quật đít Lừa ý chưa phải là xuấtsắc, dưng cũng ổn phết.

 27. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 01:55

  Để các cô thảoluận xong bài nầy, Dì sẽ bốt tiếp bài Đẳng Cấp Mã Lai Á (Malaysian Manner), để các cô có cái mà sosánh về disản thuộcđịa của hai tôngdật Mã và Lừa, rùi các cô thấy tạisâu bọn Mã Nhọ đã gần nên thượngđẳng, còn Lừa thì vĩnhviễn Lừa.

 28. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 02:00

  Lừa là một tôngdật Ăn Cháo Đái Bát bấthủ.

  Dì đéo thể tưởngtượng nổi tạisâu 99.99% dững thằng Lừa có chủngtộc giống Dì lại khácbiệt mới Dì nhiều đến vậy.

  Địtmẹ mồm leolẻo Ăn Quả Nhớ Kẻ Giồng, dưng Lừa là giống súcvật, Mần Oán Giả Ơn, sẵnsàng ỉa mẹ vầu mồm người cưumang mình.

  Dì nhụcnhã vôcùng vôtận vì sinh ra đã là một Ông Lừa. Chắc kiếp trước Dì là macàrồng chết thối.

 29. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 02:04

  Với cái giống Lừa, thì mảnh đấy hình giun nầy tốt nhất là ăn độ ngàn quả Nuke cho nát nhừ như đống cứt trâu mẹ hết đi.

  Một Ông Cụ thì cũng bằng trăm quả Nuke, dưng chừng đó chưa đủ mới Lừa. Cần thêm 9 Ông Cụ nữa để Lừa thựcsự thành ròi bọ.

  Bọn Lừa phải bị chôn sống như chúng đã từng chôn dân Chiêm Thành. Cho đáng kiếp một tôngdật bị nguyềnrủa.

 30. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/11 - 02:13

  Dì ủnghộ Đảng CS tiếptục caitrị Xứ Lừa nầy thêm 10,000 năm nữa. Địtmẹ Lừa đéo xứng để được sướng.

  Lừa chỉ nên ăn khoai sống thay cơm thịt, cửi trần xâm mình thay sơmi Xikây, và quấn khố bẹ chuối ra đường thay quần bò Lìvais.

  Lừa cũng chỉ được phép cỡi Uây Tầu 50cc thay vì BMW 6 máy, ỉa ngoài vỉa hè thay vì ngự xí bệt Totto, và chùi đít bằng báo Nhân Dân thay vì xàbông vệsinh Xếpgát giá 35K một túi.

  Lừa chỉ xứng đáng làm bồibàn đĩđiếm cho bọn Lào bọn Miên nhổ vầu mặt thớt.

 31. #36 by minhhuong on 2010/10/11 - 02:15

   

  Hì hì, Trung Tướng mấy hôm nay ức chế vì bần nông chật cứng đường hay sao mà cáu cẳn thế?

  Đây, bản đồ Hànội 1873 (Pháp thối chưa bảo hộ)

  Và chỉ khoảng 50 năm sau khi Pháp vào bảo hộ (đéo phải thuộc địa nhá).

  Lừa mình lấy đéo đâu ra xiền mà xây được thế trong có 50 năm?

   

 32. #37 by minhhuong on 2010/10/11 - 02:21

  Chi bộ ngó kỹ bản đồ HN 1873 thì thấy rõ, ngoài thành cổ vuôngvuông, và vài phố cổ bên cạnh, còn lại 3 phía đều đề là Rizières nghĩa là đồng ruộng hết. Có cái mẹ gì đâu.

 33. #38 by minhhuong on 2010/10/11 - 02:39

  Nhìn cái ảnh này (gờ ráp phi lại từ 1 bức ảnh chụp), địtmẹ, đố chi bộ cái gì đây kỳ này:

   

  cngphquantrngthirtxakhicndngbngtrevg.jpg picture by minhhuongdieu

  Nhìn dòng chú thích, nó bẩu là porte Dupuis, tức là cổng ở phố Jean Dupuis, tức là….. Ô QUAN CHƯỞNG !

  HAHAHAHAHAHA, chết mẹ nó cười.

  Cho nên cái ảnh mấy chục năm sau bọn Pháp nó chụp cho lên bưu thiếp ý, hiển nhiên là thời Pháp xây chứ đồ cổ cái dắm í :

  Citadelle20Porte20Rue20Jean20Dupuis.jpg picture by minhhuongdieu

 34. #39 by minhhuong on 2010/10/11 - 02:43

  Bố tổ sư cái Ô Quan Chưởng, 1 cái hàng rào gỗ lợp rạ, cười chẩy mẹ cả nước mắt!

  Cái dắm í mà biểu tượng của thành cổ Thăng Long cái đéo gì gì. Dối trá.

 35. #40 by kochumbenim09 on 2010/10/11 - 02:52

  dcm củ cặc gì mà từ đêm tới dờ đua xe oánh võng dầm dập dầm dập ngoài đường..đcm thằng gì bựa gọiđiện cho anh nổ  túm cổ chúng về cho thầy đi ngủ cái …đcm bọn rửng mỡ

   

 36. #41 by minhhuong on 2010/10/11 - 03:09

   

  Cấm đứa nào cười cợt rằng ảnh Chị đưa đây là 1 xóm thôn quê nào đấy nhá.

  Đây là phố không dài lắm, cực kỳ trung tâm, 1 đầu dính vào Cửa Nam Thành Cổ Thăng Long, đầu kia dính vào Văn Miếu – Phố Sinh Từ

 37. #42 by minhhuong on 2010/10/11 - 03:17

  @Thầy 9: Hì hì, giờ này lão Bựa của anh ngủ kỹ rồi, anh Nổ anh Nủng gì nữa. Này, có cái ảnh của papa ảnh chụp với Ông Cụ, xem không?

 38. #43 by minhhuong on 2010/10/11 - 03:31

  Ảnh này chụp lúc mới xây xong không lâu nên chưa có cây cối mẹ gì, còn thấy con trâu (bò) đương gặm cỏ kekeke:

 39. #44 by kochumbenim09 on 2010/10/11 - 03:37

  chị điêu .thầy đang tìm hiểu mấy cái ảnh cuả chị thì sao người ta lại gọi là kẻ chợ được nhờ???

  mà trong tưng ấy năm mà bỏn cũng mần nủi cái đường xe hỏa ..mà chúng mần xong có cho dân tonkin nhà chị đi xe hỏa không mà bỏn thù oán chúng ngất giời thế nhở..

  xư bố anh nổ..chỉ đạo dư qp thầy đây nầy..tự dưng hôm nọ ăn cơm chước kẻng làm hôm qua không có mấy chục điểm cho thầy xem  

 40. #45 by kochumbenim09 on 2010/10/11 - 03:48

  xư bố quân tư bẩn mọi rợ…mần thế thì đúng là ngeò thì cho sạch rách cho thơm đúng con mẹ dường lối của đảng vĩ đại rùi….cứ như giờ thì giàu thì cho bẩn mà rách thì thối um..thành phố của thầy giờ như đống rác..đống cứt

 41. #46 by minhhuong on 2010/10/11 - 03:50

  @Thầy 9 : Đã bảo với anh là chỉ có mỗi cái thành cổ với mấy phố cổ là ngon lành thôi mà. Anh nhìn quả Ô Quan Chưởng xây bằng …. hàng rào gỗ rợp rơm thì thấy, bên trong cổng thì nhà ngói bla bla, ngoài cổng là đã nửa ngói nửa rơm rồi.

 42. #47 by minhhuong on 2010/10/11 - 03:58

  Địtmẹ mồm leolẻo Ăn Quả Nhớ Kẻ Giồng @TT

  ———-

  Hìhì, có mà :

  Bác Minh với các đại biểu dự Đại hội Công Giáo toàn quốc tại Phủ Chủ Tịch (chụp 1955)

   

  HCMviccibiudHinghCnggiotonquc9-3-1955.jpg picture by minhhuongdieu

 43. #48 by kochumbenim09 on 2010/10/11 - 04:04

  thế là từ thơi thởi nào rùi cứ nghĩ thủ đô của thầy là ngàn năm đã có mẹ thế ..đcm bọn pháp nhợn đến chúng chỉ  có phá .đéo ai biết chính nó mới làm nên cái gọi là kẻ chợ của thầy….đcmxấu ôổ chỉ muốn chui đống cứt

 44. #49 by minhhuong on 2010/10/11 - 04:07

  Dững soeur đó trông rất giống Lừa gộc, nói tiếng Hà Nội xịn Hàng Đào, trừ quả mũi cao và đôi mắt to hơn bìnhthường chút. @ TT

  ———-

  Ảnh minh họa 1 cô mũi cao ấy đây:

   

   

 45. #50 by minhhuong on 2010/10/11 - 04:15

  Hì hì Thầy 9, đại loại là mình cũng được vài phố làm nên Kẻ Chợ. Nhưng theo ảnh cổ, thì những phố trông nhà cửa ngon ngởm nhất, lại là phố bọn Tầu (hiển nhiên, bố sư Tầu), ví dụ nhá, hãy so sánh Cổng Ô Quan Chưởng và Cổng đi vào khu riêng của bọn Tầu ở phố hàng Ngang:

  cngphquantrngthirtxakhicndngbngtrevg.jpg

   

  cngphhngNgang.jpg picture by minhhuongdieu

  Thấy đẳng cấp nó khác ngay từ cái cổng chưa

 46. #51 by minhhuong on 2010/10/11 - 04:44

  1 cô sơ mũi cao tên Bazile St Pierre nói: «Tại sao chúng ta phải lo lắng? Chúngta ở lại để làm điều tốt cơ mà». Và thế là cô phục vụ bệnh viện từ thời Pháp, Nhật, Quốc Gia và XHCN, cho tới già:

 47. #52 by minhhuong on 2010/10/11 - 05:07

  Ảnh Bệnh viện Saint Paul (Xanh Pôn)

  Ngày này vẫn còn dấu tích của 1 nơi từng là cơ sở do tôn giáo gây dựng:

 48. #53 by minhhuong on 2010/10/11 - 05:27

  Hehe, ảnh này chụp lúc tượng đài chỗ bùng binh mới xây xong, có anh taxi căng hải ngồi chờ khách:

 49. #54 by minhhuong on 2010/10/11 - 05:46

  Hey chibộ, 4 anh đứng 4 góc là ai thế?

 50. #55 by minhhuong on 2010/10/11 - 05:50

  Phải anh cao nhứt là anh Hưng bác sỹ không?