Rond point Puginier

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bùngbinh Puginier

Vài năm một kỳ, Đức Cha Phao Lồ thuộc Hội Thừa Sai Ba Lê lại từ Pháp dẫn một đoàn giáodân Khoaitây qua Lừa chơi đủngđỉnh (*).

Cha Lồ sắp 90 tuổi, lênhkhênh vạmvỡ, nói tiếng Lừa choangchoảng hệt một Cụ Lừa Gộc với thổâm Trung Bộ rất nặng, lần nầu ghé Hà Nội cũng xin Giámmục cho Giảng Lễ một hai buổi tại Nhàthờ Nhớn, dù Ngài nghỉ hiu đã nhiều mùa (**).

Và lần nầu nhận Ban Lễ bởi Lồ, Trung Tướng cũng, thay vì khấn Amen, nói nửa Pháp nửa Mẽo, Pere, Trung Tướng greeting (***).

Và Lồ cũng, thay vì cười chúc, nói nửa Mẽo nửa Pháp, Son, comment ca va.

Lồ kể Ngài sống Lừa ngót 30 năm, loanhquanh miền lửakhói Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vươn Vươn, Vươn Vươn, tự thuở tóc mượt da trơn, và nhẽ nên Lừa Gộc như Năm Xanh Đắc Lộ nếu không dính Khủnghoảng 197x.

Tên Lồ là Puginier.

***

Puginier thì sao?

***

Puginier cũng là tên của Giámmục Lừa Bấthủ, Cha Phước Đàng Ngoài (****).

Cha Phước lặnlội Xứ Lừa 27 năm. Ngài chết Hà Nội luôn. Cốt vùi Hà Nội luôn.

Hai bẩy năm, Cha Phước xin đất công mua ruộng tư xây Nhàthờ Nhớn, Nhàthờ Nhỏ, Đạichủngviện, Tiểuchủngviện, bịnhviện St Paul, trường St Paul, hàng loạt Hotel Dieu Hà Nội Nam Định Bắc Ninh Vươn Vươn, tĩtã tĩtã (*****).

Chưa Lừa nầu dựng nhiều phúclợi bầnnông bằng Cha Phước ever, kểcả Chú Hỏa Hứa Bôn dư tiền nuôi trọn Sài Gòn ba thếkỷ.

*Nhàthờ Nhớn:

*Bịnhviện St Paul:

*Trường St Paul:

Dưng giátrị đám buildings phìnhiêu ý chả nhằmnhò cáchmạng tinhthần Cha Phước đổ xuống Lừa Tộc. Trong khuôn Ngài, Lừa dầndần khướctừ Kong Fuzi, tẩy răng đen, cưới một vợ, bớt nện con, biết trộmcắp là xấu, biết hiếpdâm là tội, biết kính Chúa thương người.

***

Cha Phước thăng 5 năm, Paul Doumer mới đến Lừa và khởitạo Xứ Bảo Hộ.

Dững địadanh đầutiên của Hà Nội vănminh, như một tấtyếu, bị gán tên Puginier.

Đây, bùngbinh Puginier, thoáng nhất Đông Dương, hoànthành 1906:

Dinhthự trắng phía xa là Phủ Toàn Quyền, với chínhmôn trángkiện hướng Bùngbinh:

Và đây, đạilộ Puginier, sang nhất Đông Dương, cắm thẳng Bùngbinh:

Quãng 193x, cụm tượngđài Nước Phớp mọc mép Bùngbinh, xinh tànbạo:

Cũng 193x, Bùngbinh bị tântrang giônggiống Garden, Lừa kêu Vườn Cha Phước.

***

Ất Dậu niên, Ông Cụ tẩn nát bươm Bắc Bộ:

Phủ Toàn Quyền phútchốc hóa Nông Viên:

195x, Chínhmôn xưa hóa mẹ Cổng Điên:

Tháng Chín 196x, Bùngbinh nủi Bão:

Hai trăm ngàn Lừa buộc đứng liền 14 tiếng mặcniệm Bão. Maymắn, Trung Tướng không thuộc về nơi nởi.

***

Pa đèo Trung Tướng chậmchậm chờ Ngực Phồng Thứ Trưởng (******).

Bỗng con Zis kềnhcàng lướt vụt mé Bùngbinh. Nó vầu Phủ.

Lưng Pa run phầnphật. Y thìthào, Anh Ba vầu Cô.

Anh Ba là ai, Cô là ai, Trung Tướng đoán mẹ hehe.

Pa ngưng thở. Bùngbinh vắng như nghĩađịa hoang.

Hè 196x.

***

Cha Lồ ngược Pháp, không viếng quả Bùngbinh từng mang tên người họhàng vĩđại.

Cha viếng mà chi, giờ nó thế nầy:

(@2010)

(*) Hội Thừa Sai Ba Lê: Tức SMEP, Société des Missions Etrangères de Paris.

(**) Nhàthờ Nhớn: Tức nhàthờ St. Joseph, Chính Tòa Hà Nội.

(***) Ban Lễ & Rước Lễ: Thủtục Ăn Mình Máu Đấng Jesus của người Cônggiáo. Linhmục đưa Bánh Thánh vầu loa giáodân và nói, Mình Thánh Chúa Kitô, giáodân đáp, Amen, rùi ngậm loa nuốt bánh.

(****) Trung Tướng đã rất phânvân khi tuyển Bấthủ Lừa 18xx giữa Paul Doumer, Alexandre Yersin, và Cha Phước. Doumer được nêu danh nhờ côngnghiệp bấthủ cô cổ, dưng chính Cha Phước mới khiến Trung Tướng thànhtâm yêumến nhất.

(*****) Đạichủngviện: Giờ là vậnđộngtrường Quần Ngựa Hà Nội.

Bịnhviện St Paul: Một thời là bịnhviện duynhất Hà Nội, miễnphí Lừa nghèo. Giờ là bịnhviện Xanh Bôn Hà Nội.

Trường St Paul: Có thời xài tên Pere Puginier, miễnphí Lừa nghèo. Giờ là hai trường phổthông Việt Đức & Lý Thường Kiệt Hà Nội.

Hotel Dieu: Tức Nhà Chung, chỗ chăn người già nghèo bịnh hoặc trẻ bùcôi bùcút, tổnghợp dưỡnglãoviện, cônhiviện, vươnvươnviện.

(******) Ngực Phồng Thứ Trưởng: Hay Thứ Trưởng Ngực Phồng, nhânvật bài Thuật Dòm Mồm.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Bùngbinh: (Bùng binh).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Khoaitây: (Khoai tây).
– Đủngđỉnh: (Đủng đỉnh).
– Lênhkhênh: (Lênh khênh).
– Vạmvỡ: (Vạm vỡ).
– Choangchoảng: (Choang choảng).
– Thổâm: (Thổ âm).
– Giámmục: (Giám mục).
– Nhàthờ: (Nhà thờ).
– Loanhquanh: (Loanh quanh).
– Lửakhói: (Lửa khói).
– Khủnghoảng: (Khủng hoảng).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Lặnlội: (Lặn lội).
– Đạichủngviện: (Đại chủng viện).
– Tiểuchủngviện: (Tiểu chủng viện).
– Bịnhviện: (Bịnh viện).
– Tĩtã: (Tĩ tã).
– Phúclợi: (Phúc lợi).
– Bầnnông: (Bần nông).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Giátrị: (Giá trị).
– Phìnhiêu: (Phì nhiêu).
– Nhằmnhò: (Nhằm nhò).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Tinhthần: (Tinh thần).
– Dầndần: (Dần dần).
– Khướctừ: (Khước từ).
– Trộmcắp: (Trộm cắp).
– Hiếpdâm: (Hiếp dâm).
– Khởitạo: (Khởi tạo).
– Địadanh: (Địa danh).
– Đầutiên: (Đầu tiên).
– Vănminh: (Văn minh).
– Tấtyếu: (Tất yếu).
– Hoànthành: (Hoàn thành).
– Dinhthự: (Dinh thự).
– Chínhmôn: (Chính môn).
– Trángkiện: (Tráng kiện).
– Đạilộ: (Đại lộ).
– Tượngđài: (Tượng đài).
– Tànbạo: (Tàn bạo).
– Tântrang: (Tân trang).
– Giônggiống: (Giông giống).
– Phútchốc: (Phút chốc).
– Mặcniệm: (Mặc niệm).
– Maymắn: (May mắn).
– Chậmchậm: (Chậm chậm).
– Kềnhcàng: (Kềnh càng).
– Phầnphật: (Phần phật).
– Thìthào: (Thì thào).
– Nghĩađịa: (Nghĩa địa).
– Họhàng: (Họ hàng).
– Vĩđại: (Vĩ đại).
– Thủtục: (Thủ tục).
– Cônggiáo: (Công giáo).
– Linhmục: (Linh mục).
– Phânvân: (Phân vân).
– Côngnghiệp: (Công nghiệp).
– Thànhtâm: (Thành tâm).
– Yêumến: (Yêu mến).
– Vậnđộngtrường: (Vận động trường).
– Duynhất: (Duy nhất).
– Miễnphí: (Miễn phí).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Bùcôi: (Bù côi).
– Bùcút: (Bù cút).
– Tổnghợp: (Tổng hợp).
– Dưỡnglãoviện: (Dưỡng lão viện).
– Cônhiviện: (Cô nhi viện).
– Vươnvươnviện: (Vươn vươn viện).
– Nhânvật: (Nhân vật).

*** 1. #1 by Dragonfly on 2010/10/09 - 23:56

  Mặt tiền nhà ông cụ rộng quá đi.

  Dì hứa sẽ dần trả lời hết vụ Mần Xiền mà cả tháng rồi chưa hồi âm là sao là sao?
 2. #2 by hoangxuanpv on 2010/10/10 - 00:12

  Sài Gòn nhiều công trình Pháp xây đến giờ vẫn tuyệt đẹp. Tòa án TP, trụ sở UBND TP hiện giờ (trước là dinh xã Tây), nhà thờ Đức Bà, Bưu điện trung tâm, tu viện Sait Paul, nhà thờ Jeane d’Arc, nhiều chợ.. Đẹp không tưởng tượng nổi và hợp lý không tưởng tượng nổi. Giờ nhiều chỗ bị phá tan nát, hỡi ôi! Chốn tòa này đồng chí tui vô ra nhiều lần lắm, càng ngắm, càng biết, càng say đắm thán phục. Lúc nào kể tường tận cho bà con nghe. Nó đẹp từ cái viên gạch đẹp lên, hợp lý từ cái đèn hợp lý xuống.

  Đề tài này hấp dẫn lắm. Có chuyện cho em Rô làm rồi kìa.

   

 3. #3 by voong ngau pin on 2010/10/10 - 00:28

  báchồ vôvàn kínhyêu ơi,,,,bọn phản động điếu bựa nó chưởi bác đơi nời,,,,,,,,quảngtrường 3đình cờ bay phừnphựt đẹp vãicảlồn mà chúng nó chê đơi nời!!!!

 4. #4 by EURO on 2010/10/10 - 00:31

  @ Chị Xuan, trong nghề thì rành quá rùi, món nầu mình sủa trong lốc đựoc món nầu mình đong xiền đựoc chứ chị. Còn dính chính chí chính em ai dám duyệt đề tài cho mình làm?
  Nhưng đúng chiên môn thì chị đóng góp cho chibộ đi em hóng với.

 5. #5 by minhhuong on 2010/10/10 - 00:54

  Ảnh tang lễ Ông Cụ nè (26/9/1969):

   

 6. #6 by liutiu on 2010/10/10 - 02:09

  Hà Nội Pháp quyhoạch & xâydựng ngon nhở!

  Mời chibộ coi thêm nầy:
 7. #7 by Cathnga on 2010/10/10 - 05:31

  Trung Tướng hãm!!!!
  Cả cái bài hay thế, tự dưng gắn Khổng vào??? Khổng có bẩu người ta làm những điều xấu như vậy đâu hở hở???
  Ở đâu chả có người tốt người xấu hở Trung Tướng??? Sao Trung Tướng mà cũng mắc bệnh chụp mũ như thế???
  Bựa viên nầu sáng ra chưởi Trung Tướng một câu đi, em Nga cổ vũ!!!!

 8. #8 by Cathnga on 2010/10/10 - 05:37

  Em Rô xinh gọi Cẩm yêu dạy thể dục đi nầu.  Cẩm yêu ơi, dạy chưởi lão Bựa đi cho em vui!!!! Em hôm nay ở nhà hầu hạ Cẩm yêu, sợ cấm đường nên chả dám ra ngoài, ở nhà cho lành Cẩm nhế!!!

 9. #9 by mit.annam on 2010/10/10 - 07:58

  Bỗng con Zis kềnhcàng lướt vụt mé Bùngbinh. Nó vầu Phủ.

  Lưng Pa run phầnphật. Y thìthào, Anh Ba vầu Cô.

  Anh Ba là ai, Cô là ai, Trung Tướng đoán mẹ hehe@Dì

  Ghét mụ Dì hay chơi ú tim quá đi.  Mít đoán nhe.  Anh Ba vầu Phủ thay Ông Cụ mần lãnh tụ xứ Lừa. 

 10. #10 by Tơn on 2010/10/10 - 09:16  Nhìn dất dống trâu bò dô hợp tác. Há há há!!!

 11. #11 by toi_vua on 2010/10/10 - 10:10

  Viva Dì Bựa. Bài nầy ý nghĩa lớn dịp 1000 năm … Một ngàn năm là mốc vui mừng???? Cái bãi cứt nát ý! Một ngàn năm là cái mốc để dừng lại một chút ngoảnh lại mà xem đã sống thế nầu, làm được những gì ấu trĩ, phá đi những gì hay đẹp mà rút kinh nghiệm. Phàm có trí khôn là bắt đầu biết so sánh để rút ra điều ích lợi hơn. Nhìn một ngàn năm mà thấy tiếc cho tộc Lừa nầy điếu làm được gì ra hồn, đến tận ngày nay vẫn điếu biết vị thế của mình là ai, ngây ngô, đơn giản, hăng tiết vịt. Có chim bướm nhưng lại nhờ Khổng tử hướng dẫn sử dụng. Có máy tính, internet nhưng lại nhờ người thiên cổ Mác Lê, ông Cụ hướng dẫn sử dụng. Ở trong nhà máy lạnh có nước nóng, xí bệt lại nhờ lũ chuột sống dưới địa đạo, ỉa chịn đít hướng dẫn sử dụng… Nhưng thôi, đó là quyền tự do lựa chọn của mỗi con Lừa. Nầu hãy ca hát mừng 1000 năm thủ đô Lừa lộn xộn bẩn thỉu ngập lụt rác rưởi inh tai bụi bặm hôi hám.

 12. #12 by Gia_lamcam on 2010/10/10 - 10:32

  Nhắn tin:
  Mời đồng chí Cò Lả cùng các đồng chí nào có quan tâm muốn giúp đỡ Cò Lả, sang en chì trước nghe đôi lời phải quấy!
  Chân chọng!

 13. #13 by Đéo Bựa on 2010/10/10 - 12:28

  Sư cụ Dì bốt mấy bài này làm buồi gì làm buồi gì? Để anh phải tiếc hử hử?
  Tổ sư bố ông Cụ!

 14. #14 by Gia_lamcam on 2010/10/10 - 12:58

  Ơh
  Tên phản động nầu đã chữa chữ KÍNH YÊU thành chữ KÍNH MẾN trong ảnh của em Hương Điêu thế nhở?
  Nhẽ nầu hồi hổi mới KÍNH MẾN, chưa KÍNH YÊU?
  Vô lý, không có nhẽ?
  Sư bố bọn phản động!

 15. #15 by minhhuong on 2010/10/10 - 13:08

  Tên phản động nầu đã chữa chữ KÍNH YÊU thành chữ KÍNH MẾN trong ảnh của em Hương Điêu thế nhở?
  Nhẽ nầu hồi hổi mới KÍNH MẾN, chưa KÍNH YÊU?
  Vô lý, không có nhẽ?
  Sư bố bọn phản động@ anh Cẩm

  —————-

  Ảnh này do Tây chụp, thò ra bên Campuchia, huyền tuyền do Tây chụp giữ bảo quản tung lên mạng của chúng, nên anh không được đổ tội cho bọn phản động, oan cho bọn nó quá, hé hé hé

  Anh phải chửi sư bố bọn Tây chớ

   

 16. #16 by minhhuong on 2010/10/10 - 13:09

  Đố chi bộ biết vì sao lại đặt tên là « Ba Đình », keke

 17. #17 by minhhuong on 2010/10/10 - 13:21

  Chữ Ba Đình là để gợi nhớ dải đất Ba Đình ở tỉnh Thanh Hoá, nơi đã nổ ra cuộc khởi nghĩa chống Pháp kéo dài từ 9/1886 đến 1/1887.

  Cuộc khởi nghĩa chống Pháp năm 1886-1887 do Đinh Công Tráng, Hà Văn Mao, Cầm Bác Thước tổ chức tại Nga Sơn (Thanh Hoá), lấy ba làng Mỹ Khê, Thượng Thọ và Mậu Thình làm căn cứ; nơi đây có ba ngôi đình của ba làng được bố trí làm pháo đài cầm cự với địch, nên có tên là Ba Đình

 18. #18 by Lừa cơ bản on 2010/10/10 - 13:27

  Diễu binh như đầu buồi vì đéo có hàng nóng, Lừa tụ tập xí chỗ từ nửa đêm nhẽ tuyền Hà Nội 3 hay 4 hay 5 ???

  À mà  PôKô Ver.2 ra lò rồi chi bộ nhể

  http://dantri.com.vn/c25/s25-428065/thot-tim-canh-phu-huynh-loi-song-dua-tre-den-truong.htm

  Địt cụ mấy thằng bồi bút, cứ biên thế này đến đéo bao giờ mới có cao tốc Hà Nội – Đồ Sơn.

 19. #19 by minhhuong on 2010/10/10 - 13:46

  Mrg. Puginier (1835 – 1892), từ 1862 bắt đầu đi tới Bắc Kỳ phục vụ, lúc mà Bắc Kỳ chưa trở thành đất bảo hộ của Pháp.

  Đây là hình của Mrg. Puginier ghép với Garnier. Mối quan hệ giữa 2 người này rất mật thiế:

   

  Mgr-Puginier_garnier.jpg picture by minhhuongdieu

 20. #20 by minhhuong on 2010/10/10 - 13:51

  Heheheheh, lỗi chính tả, Mgr mới đúng

  Kệ mẹ

   

 21. #21 by Lừa cơ bản on 2010/10/10 - 16:12

  Tuyệt vời

  Sau khi xem xong những bức ảnh trên, cảm thấy thật là tự hào cho dân tộc VN. Chính tại đây mói thể hiện được sự oai phong, dũng mãnh của dân tộc nói chung, của lực lượng vũ trang, quân đội và cảnh sát nói riêng. Binh chủng khoẻ mạnh, tinh nhuệ, nhanh nhẹn, cơ bắp. Theo tôi thấy thì chẳng mấy chốc nữa thôi, chúng ta sẽ sánh vai Mỹ, Nga … Quá tuyệt vời…

  ( Nicholas Vương )

  Thật hoành tráng!

  Thật tiếc khi tôi không có điều kiện ra thăm Hà Nội trong dịp lễ lịch sử này, nhưng xem qua internet tôi cảm nhận được rằng, đây là thời khắc lịch sử của dân tộc Việt Nam. Chúng ta đã có thể sánh vai với các cường quốc trên thế giới và tôi tự hào mình là người Việt Nam!

  ( Hồng Trọng Thịnh )

  Thật là lũ Lừa Sóc Lọ bất hủ.

  Bê Xê Tê mà sâu Kí-Lô với Xu-Khoi qua bùng binh thì chắc xứ Lừa thành mẹ Cụ Nhớn nhể ?

 22. #22 by cuchuoiSG on 2010/10/10 - 16:22

  Đả đảo, đả đảo!

  Đả đảo An hoàng thối tuyên truyền Thiên Chúa giáo!
  Đả đảo tập tục Thiên chúa giáo: cấm nữ trong đạo kết hôn với đàn ông ngoài đạo!
  Đả đảo tục lệ Thiên chúa giáo: họ hàng không dự đám cưới nếu hôn lễ không được cử hành trong nhà thờ!

  Đả đảo, đả đảo.

 23. #23 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/10 - 16:50

  Địt ./ bà thằng Chuối mầy làm Thím buồncười vãi dắm!

 24. #24 by cuchuoiSG on 2010/10/10 - 17:10

  làm Thím buồncười vãi dắm@Thiếu công công
  ————————–
  Cười, cười cái mả cha mầy Thiếu. Cười không chỉ được nguyên nhân, cười vớ cười vẩn, người ta tưởng mầy điên, còn anh vả cho rụng hết mẹ bộ răng nhá cứt của mầy bây giờ. Mầy bị điên tình mẹ rồi chăng?

 25. #25 by BAC HO SONG MAI on 2010/10/10 - 18:18

  ơđịt bà bọn phản động trong lúc toàn dân tộc đang hướng về hà nội ngàn năm văn vật thì chúng mày ngồi đây tuyên truyền cho mấy thằng bán nươc hại dân địt bà chúng mày chứ

 26. #26 by Cathnga on 2010/10/10 - 18:32

  Đả đảo An hoàng thối tuyên truyền Thiên Chúa giáo!
  Đả đảo tập tục Thiên chúa giáo: cấm nữ trong đạo kết hôn với đàn ông ngoài đạo!
  Đả đảo tục lệ Thiên chúa giáo: họ hàng không dự đám cưới nếu hôn lễ không được cử hành trong nhà thờ!@ Chuối

   Chuối chưởi vui lắm. Em Nga đang tức vì hông có ai chưởi Trung Tướng, có người chưởi cũng thấy mát lòng mát dạ. He he, bần nông nhờ!!!! Nhưng những điều mà Chuối chưởi cũng là những điều mà nhiều người thực sự cũng thấy théc méc và bản thân Trung Tướng cũng không giải thích được rõ ràng, chỉ đại loại giả nhời rằng không khuyến khích chứ có cấm đếch đâu vưn vưn … Em Nga trong khả năng hiểu biết giới hạn của mình, sẽ cố gắng gõ vài dòng lý giải, điều mà em Nga luận hoàn toàn hông phải là Pháp Luân Đại Pháp, bởi vì ở tầng thứ giới hạn của mình, những điều em Nga hiểu là hạn chế.

 27. #27 by Cathnga on 2010/10/10 - 18:59

  Các vị Thần tạo ra chủng tộc giống hệt như họ và trông coi phần linh hồn của họ. Thực ra thì Pháp Luân Đại Pháp gọi linh hồn là “nguyên thần” – tức là con người thực sự được tạo ra bởi Chúa, nguyên thần nầy có khả năng thâm nhập vào các không gian khác sau khi vứt bỏ cái thân xác mà Chúa tạo ra bởi bùn đất. Con người sau khi bị giáng hạ xuống sẽ phải mang cái thân xác bùn đất nầy. Tại sao lại có ý rằng con người được tạo ra từ bùn đất, vì từ một tầng thứ cao hơn ví như từ Thiên đàng của Chúa nhìn xuống địa cầu nầy, tất cả được cấu tạo từ phân tử thì chỉ giống như một bãi bùn đất bẩn thỉu, và thể xác con người cũng được cấu tạo nên từ những vật chất có cấu tạo phân tử vậy nên con người chúng ta đang ở ngay chính giữa bãi bùn đó.

  Chúa tạo ra địa cầu với tầng lớp phân tử này để làm gì??? Thực chất là để trừng phạt, nhưng cũng là vì từ tấm lòng từ bi của Người mà ban cho con người một cơ hội nữa đó là ăn năn, hối lỗi rùi sửa đổi để có thể được trở về với Chúa.

  Tất nhiên Chúa sẽ chỉ cai quản con người mà do Chúa tạo ra – đó là người phương Tây. Và việc cấm kết hôn với người ngoại đạo nếu hiểu kỹ thực ra là cấm kết hôn với người chủng tộc khác, bởi vì dường như Chúa sẽ không thể nhận ra được những người con cái của họ mang dòng máu pha tạp.

  (… nữa)

 28. #28 by Cathnga on 2010/10/10 - 19:24

  Có một điều thú vị ở đây là: Các vị Thần (em Nga hiểu là Phật) tạo ra người châu Á lại có vẻ không chú trọng điều nầy, bởi vì thuyết luân hồi lại là một trong những phần cơ bản nhất của đạo Phật. Và con người thực sự của người châu Á có thể tính là Nguyên Thần, còn cái thể xác này chỉ là đi mượn, đời nầy có thể là người, còn đời trước là động vật, và đời sau lại là cái cây v.v… và thậm chí Nguyên Thần của người châu Á có thể chuyển sinh thành người phương Tây ở một kiếp nào đó.

  Điều này càng khiến em Nga khẳng định thiên về: sứ mệnh của Thiên Chúa Giáo chỉ là đem lại văn hóa tu luyện tới cho nhân loại ngày nay, đồng thời khẳng định những Thiên giới khác nhau với những văn hóa khác biệt, với cấu tạo vật chất cũng khác biệt ở trên đó. Như vậy, sứ mệnh của Thiên Chúa Giáo là giới hạn.

  (…nữa)

 29. #29 by Cathnga on 2010/10/10 - 19:40

  Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo có đặc điểm chung là tu Thiện và đều là chính pháp cứu độ chúng sinh rộng rãi – có cùng thể hệ – Phật Gia. (Khổng giáo và Đạo Gia có cùng thể hệ là Đạo gia – không chủ trương cứu độ rộng rãi chúng sinh, nên việc Trung Tướng so sánh Khổng giáo với Thiên Chúa Giáo thực sự là khập khiễng). Nhưng sứ mệnh của Phật Giáo ngoài việc đem lại văn hoa tu luyện cho nhân loại, thì Phật Giáo còn có sứ mệnh là khác biệt với Thiên Chúa Giáo với việc duy trì một lịch sử lâu dài của một cá nhân, của một quốc gia hay niên đại và điều này có mục đích đã được an bài từ rất xa xưa nhằm chuẩn bị cho một vị Thần vĩ đại, một lần nữa hạ trần cứu độ nhân loại. Điều này là khẳng định trong kinh sách của cả Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo và các dự ngôn của các môn phái tu luyện khác.

   

  Vị Thần vĩ đại này sẽ dùng hình thức nào để cứu độ chúng sinh??? Phật, Thần hay Đạo??? Tất nhiên sẽ có sự lựa chọn, tất nhiên có sự cạnh tranh, chính vì vậy mà các vị Thần của tất cả các chủng tộc đã đem xuống địa cầu nầy những nền văn hóa đặc trưng và đẹp đẽ nhất của họ: âm nhạc, hội họa, kiến trúc v.v… chính vì lý do nầy mà con người đã được thụ hưởng và chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật siêu thường, thực chất có nguồn gốc từ Thiên giới.

  Vậy hình thức nào đây??? Em Nga ứ trả lời, mà mọi người tự tìm hiểu đê. He he, bài học từ Trung Tướng là phải úp – mở nhờ nhờ???

 30. #30 by EURO on 2010/10/10 - 19:42

  @ Đềnghị bạn Chuối thêm cụm từ quen thuộc Địt mẹ lũ lừa bần nông lỗ đít đeo thánh giá vầu sau mỗi câu chửi cho chi bộ nhận mẹt ngưòi quen nhá.
  @ Những tintin và giàhói nầu ít vầu quán, đề nghị liếc qua phần Mục lục, tìm bài Thiên Chúa Bình dân 1 và 2, khi đó những còm đầu tiên chào sân của Rô xinhở quán Bựa đã tranh cãi cùng Năm Băm và Lãng Phò khá nhiều về vấn đề này.
  Túm lại, chiện Thiên Chúa không muốn gái lấy chồng ngoại đạo có thể giải thích như sau:
  – Mặt đạo: Bằng cách này Thiên Chúa sẽ có thêm những tín đồ mới, và không mất đi những tín đồ cũ.
  – Mặt đời: Tránh đựoc những xung đột nhìn thấy đựoc trong cuộc sống vợ chồng có đức tin dị biệt.

 31. #31 by EURO on 2010/10/10 - 19:50

  – Nói cấm cũng đéo chuẩn, chuẩn là không khuyến khích, vì còn có Phép Chuẩn quy định cho những cặp  vợ (hay chồng) không chịu vào Thiên Chúa, do Cha ban lễ trong nhà thờ, nghĩa là giáo hội có công nhận chuyện vợ chồng dị biệt tôn giáo.
  Phép Chuẩn ra đời đã rất mở cử rất thoáng cho những con dân ThiênChúa rồi, ai cố tình không theo  tự ý tổ chức cứoi ngoài không đuựoc sự ban phước của Cha- đại diện cho tôn giáo thì đưongnhiên là quay lưng lại với Giáo hội và quy định Tôn giáo của mình, và những ngừoi dây máu ăn phần đưong nhiên liên quan, cóthế bần nông cũng cố tình đéo hiểu là sâu?

 32. #32 by EURO on 2010/10/10 - 19:55

  @ Bác, chửi chết cụ bọn phản động đi cho em.
  @ Giờ mới đọc kỹ câu này:

  Đả đảo tục lệ Thiên chúa giáo: họ hàng không dự đám cưới nếu hôn lễ không được cử hành trong nhà thờ!

  Lời bình: Hốhốhố

 33. #33 by Cathnga on 2010/10/10 - 20:03

  – Mặt đạo: Bằng cách này Thiên Chúa sẽ có thêm những tín đồ mới, và không mất đi những tín đồ cũ.@ Rô xinh

  Nếu hiểu ngụ ý của Thiên Chúa thực sự là như thế nầy mới dẫn tới chiện con người lách luật để lừa dối Chúa.
  Chúa xét nhân tâm, không xét hình thức. Phải chăng làm một vài nghi thức tôn giáo là thành con chiên của Chúa??? Làm vài hình thức tôn giáo đó là có thể về với Chúa khi kết thúc cuộc sống ở nơi đây??? Đa số người sẽ có câu trả lời là vớ vẩn, chết là hết và điều đó cho thấy rằng họ không tin ở Chúa.
  Rô xinh trả lời cho chị Nga câu hỏi nầy nhé: Chúa cần tín đồ để làm gì???

 34. #34 by BAC HO SONG MAI on 2010/10/10 - 20:18

  ĐẢ ĐẢO ĐẢ ĐẢO THẰNG AN HOÀNG MẤT GỐC ĐẢ ĐẢO BỌN PHẢN ĐỘNG ĐEO THÁNH GIÁ CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ ĐẢ ĐẢO LŨ BỰA ĐẢ ĐẢO ĐẢ ĐẢO

 35. #35 by EURO on 2010/10/10 - 20:42

  Rô xinh trả lời cho chị Nga câu hỏi nầy nhé: Chúa cần tín đồ để làm gì??? @ Chị Nga

  Chị Nga hỏi khó  thế sao em trả lời được. Em chịu.
  Cái dễ thấy nhất chỉ là về mặt hình thức, thì đúng như em giải thích, đây là 1 trong những cách để Giáo hội Thiên Chúa phát triển hơn thui. Tôn giáo cũng cần pháttriển, thậm chí PR nhiều lắm chứ, chắc món này chị Nga rành hơn em? Lưu ý thêm em suy vấn đề theo cáchnhìn của ngưòi ngoại đạo.
  Gọi là hình thức, vì sure không ai quản đựoc chiện chiếc áo làm nên thầy tu không, cái đó là Đức tin. Ngay trong đạo, và trong giới thầy tu cũng không ai chắc đựoc chuyện giả hình.
  Chỉ có những kẻ cực kỳ ngây thơ và ấu trĩ mới tin là theo Thiên Chúa hay 1 tôn giáo nào đó là mặc định bứoc chân vào đựoc Thiên Đàng. Nếu thế thì làm gì có các chuẩn mực đạo đức trong đời và quy tắc trong đạo?
  Việc các tôn giáo cần bằng mọi cách Pr và kêu gọi thêm các tín đồ cũng vậy, ngay trong KT đây cũng là sứ mạng quan trọng nhất Jesus luôn nhắc nhở các tín đồ, vì họ tin tôn giáo của mình là tốt đẹp nên muốn mời mọi ngưòi vào để có cơ hội gần hơn với Thiên Đàng qua Tối Cao của họ. Nhưng khi vào rồi, muốn bứoc từng bứoc thang tới gần Thiên Đàng hay không là do chính cá nhân ngưòi đó quyết định theo cách sống. Pháp Luân Công của chị không thế à?
  Bởi vậy, Thiên Chúa khuyến khích cưới phải vào Thiên Chúa là 1 cách mời ( hay thậm chí kéo bằng đựoc) vào nhà, nhưng ăn ở cư xử sao thì ai mà quản đựoc đúng không? Phần trên của em lại giải thích theo ý hiểu của em đó.

 36. #36 by Cathnga on 2010/10/10 - 21:11

  @ Rô Xinh: Chị Nga chỉ tranh luận với Rô Xinh khi mà chị Nga cho rằng “Thiên Chúa” mà Rô xinh đề cập tới là Jehovad hoặc Jesus. Thiên Chúa không mời và cũng không khuyến khích, cũng không sử dụng việc kết hôn để lôi kéo, bởi vì Chúa tạo ra họ, có thể trừng phạt họ, cũng có thể an bài cuộc sống, hôn nhân cho họ, nhưng chắc chắn Chúa không thể đem họ trở về nếu thực tâm họ không muốn theo Chúa.
  Còn việc Giáo hội Thiên Chúa làm gì thì chị Nga hông bàn tới vì thực sự họ ở ngoài sự quan tâm của chị Nga.
  Còn về Pháp Luân Đại Pháp, chị Nga sẽ từ từ trình bày, nhưng rất rõ ràng rằng Pháp Luân Đại Pháp không tùy tiện kéo người vào tham gia, với lại Pháp Luân Đại Pháp không phân biệt tôn giáo, chủng tộc  vì Pháp Luân Đại Pháp là cao hơn và bao hàm tất cả các Pháp lý đã được lưu truyền tại địa cầu nầy.

 37. #37 by EURO on 2010/10/10 - 21:36

  @ Chị Nga, em Rô không phải con chiên Thiên Chúa, chỉ hiểu về họ qua trảinghiệm thực tế vì em Rô đang sống trong 1 giáo xứ, nên em đã nói em nói theo cách hiểu của 1 người ngoại đạo, có lẽ TT hay một người nào đó am hiểu hơn sẽ giải thích rõ ràng hơn không? Nhưng nói thật, đó cũng là cách em giải thích cho việc tương tự là những người Hồi giáo cũng không chấp nhận chiện vợ chồng dị biệt tôn giáo, họ còn làm gắt hơn vì không có Phép Chuẩn.
  Quá lâu rồi em không nhìn thấy một cuốn KT, ngày bé ít đọc Cựu Ước nên không có nhiều dữ liệu về Jehova Đức Chúa Trời để có thể tranh luận với chị. Nhưng Jesus thì chắc chắn muốn tín đồ đi truyền bá đạo của mình cho càng nhiều người càng tốt qua chính những bài giảng, những câu chiện ngụ ngôn về người đi gieo lúa hay làm dậy men bột chép trong Tân Ước….Nói cách khác thì đó là khuyến khích lôi kéo đó thôi?
  Không biết ở những nứoc khác, Thiên Chúa có luật kết hôn vậy không, nhưng nếu chỉ ở 1 Vn mới có luật đó thì lại nên nhìn sự việc theo cách nhìn khác, tỷ như cho tín đồ đốt nhang vì nhập gia tùy tục, và những bất cập khi kết hôn dị biệt tôn giáo ảnh hửong quá nhiều tới phát triển giáo hội nên mới có thêm luật đó?
  Về Pháp Luân Đại Pháp của chị, em mù tòan tập nên càng không có ý kiến. Cái em nhìn thấy rõ ràng nhất là chị miệt mài Pr về Pháp đó mọi lúc mọi nơi thôi, cái đó chắc mục đích cũng để nhiều ngừoi nghe tới tên Pháp đó?

 38. #38 by Cathnga on 2010/10/10 - 21:42

  Về Pháp Luân Đại Pháp của chị, em mù tòan tập nên càng không có ý kiến. Cái em nhìn thấy rõ ràng nhất là chị miệt mài Pr về Pháp đó mọi lúc mọi nơi thôi, cái đó chắc mục đích cũng để nhiều ngừoi nghe tới tên Pháp đó?@ Rô Xinh
  He he, chị Nga định đi ngủ rùi, nhưng thấy Rô Xinh vẫn quan tâm tới Pháp Luân Đại Pháp, he he, chị Nga lại tỉnh ngủ để Pr miệt mài, miệt mài …..

 39. #39 by EURO on 2010/10/10 - 21:42

  @ Rô Xinh: Chị Nga chỉ tranh luận với Rô Xinh khi mà chị Nga cho rằng “Thiên Chúa” mà Rô xinh đề cập tới là Jehovad hoặc Jesus
  Quên nữa, với em Jehovad- Jesus- Hay Thánh Linh là 1 – đều là Thiên Chúa không phân biệt.
  @ Bài này chi bộ muốn đóng góp gì thì Guc đi nha, lười Dì chửi cho lốc đầu giờ đó. Đóng góp 1 tý về
  Puginier đi chẳng hạn.

 40. #40 by anh_trai_phot_phet on 2010/10/10 - 21:51

  Địt mẹ Bác Hồ phát nhá ! mày cứ đả đảo cái điếu gì mãi  ? địt mẹ thằng Bác Hồ phát nữa !

 41. #41 by Cathnga on 2010/10/10 - 22:04

  Đúng như Rô Xinh nói, chị Nga miệt mài PR cho Pháp Luân Đại Pháp là để mọi người có thể nghe tới “Pháp Luân Đại Pháp” hoặc “Pháp Luân Công” v.v.. Và điều nầy khác với việc “truyền đạo” – Pháp Luân Đại Pháp gọi là Hồng Pháp. Thực sự Hồng Pháp là một việc mà một đệ tử cần làm, nhưng cách Hồng Pháp căn bản là các học viên tập công, học pháp nhóm cùng với nhau ở những nơi công cộng và đặt sách Chuyển Pháp Luân ở các nhà sách. (vì lý do riêng mà sách Chuyển Pháp Luân không được in một cách đàng hoàng tại Lừa). Còn lại thì Sư phụ sẽ đánh dấu những người có tiền duyên với Đại Pháp và đưa họ tới để thọ Pháp. Điều này có nghĩa là gì??? Chỉ những người mà có những mối quan hệ với Đại Pháp từ những niên đại xa xưa, đã chịu đựng đủ mọi thống khổ, có thệ ước đắc được Pháp này thì họ sẽ đắc Pháp ở thời điểm lịch sử nầy. Số lượng người thọ Pháp cũng đã được an bài trước, và giờ đây số lượng đó có thể nói là đã đủ rồi (trong giai đoạn nầy), và việc để có thêm người đắc được Pháp này là cực kỳ khó khăn do những ngăn trở từ các thế lực đối lập.

  (nữa)

 42. #42 by Cathnga on 2010/10/10 - 22:09

  Cũng giống như các vị Thần tiền bối khi truyền Pháp cứu độ chúng sinh, Sư Phụ Lý cũng có công lực mạnh mẽ, và công năng siêu thường nên chỉ trong một vài năm truyền Pháp, số lượng học viên tăng lên rất nhanh chóng và được thụ hưởng rất nhiều lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Lợi ích thế nầu thì cứ vào website của Pháp Luân Đại Pháp là có thể đọc được cả ngàn bài như vậy.

  Và tại sao chị Nga lại miệt mài PR cho Pháp Luân Đại Pháp như vậy??? Bởi vì Pháp Luân Đại Pháp là pháp lý của vũ trụ, nếu bất cứ ai, con người hay Thần, Phật mà chống lại thì kết quả tất yếu là sẽ bị đào thải. Đối với con người thì điều này cực kỳ khủng khiếp. Vậy chỉ cần con người có thiện ý với Đại pháp, họ sẽ được cứu thoát khỏi sự đào thải nầy. Chính vì vậy, chị Nga chỉ với mong ước rằng, càng có nhiều người biết về Pháp Luân Đại Pháp và rành mạnh thái độ đối với việc CCP đàn áp Pháp Luân Công, thì đó cũng đã là cứu độ chúng sinh.

 43. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/10 - 22:15

  @Em Nga Vàng Son.

  Em PR Pháp của em ở đây nhẽ thế là đủ rùi nhở?

  Phiền em mang về nhà em được hông. Để linh ở đây là ok rùi.

  Thúthực là cứ nhìn thấy bài của em về PLC là Dì vãi mẹ đái lật trang mỏi cả tay.

 44. #44 by Gia_lamcam on 2010/10/10 - 22:16

  Tên Ma Xó bốt cái anh trường cũ của anh, mần anh bùi ngùi quá!

 45. #45 by EURO on 2010/10/10 - 22:17

  @ Phẹt Anh, sao lại bịt mồm Bác thế? Bác giận bỏ đi lấy đéo ai câu viu cho quán đây?

 46. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/10 - 22:17

  Mẹ các cô.

  Đềtài nầy mà các cô vưỡn câm như tép ý nhở chán các cô quá đi.

 47. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/10 - 22:19

  Hehe cô nầu đéo biết Giáoluật mà chưởi như đúng rùi thế?

  Địtmẹ giáodân xịn họ còn chả chưởi, mắc mớ đéo gì các cô mà thanphiền hộ? Vưỡn mắc tật thương vay khóc mướn đéo bỏ được à?

  Để nói về hônnhân ngoài Đạo, Dì chỉ cần nói vắn tắt: Dì có Đạo, còn Bắp Ngô vôthần. Và Dì đéo có ýđịnh bắt Bắp Ngô theo Đạo.

  Thế đã đủ chưa hả cái ./ bà các cô?

 48. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/10 - 22:22

  Con em gái Dì, hồi Dì mới theo Đạo nó cũng mới đẻ con, kêu ầm lên rầng, trẻcon mới đẻ có tội đéo gì mà bắt nó rửa?

  Dì cười hốhố bẩu, địtmẹ cô chứ, anh có đạo mà anh còn đéo càmràm câu ý, mắcmớ đéo gì đến nhà cô? Có ai túm thằng con cô đi rửa tội không?

  Thế là tịt.

 49. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/10 - 22:28

  @Cẩm rất hói mà vôcùng tintin.

  Dì camđoan cô học ở Việt Đức (hoặc L.T.Kiệt?) mà chả biết gì về lịchsử của nó.

  Đến tậngiờ, hiệutrưởng trường Việt Đức, bạn Dì, vưỡn đinhninh trường cô cổ mới thànhlập được 50 năm. Ngay cả trong website của trường cũng ghi rõ như vậy.

  Bigiờ Dì mà đến đó kể rầng Cha Phước chính là người xin đất hoang xây trường đó cho trẻ nghèo, thì không khéo bị mổ mẹ bụng.

  Trên mái tòa nhà chính của trường vưỡn còn tượng Cha Phước, Mgr. Puginier, dưng đã bị quét vôi cho thật mờ.

 50. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/10 - 22:31

  Tận 197x, đám giàhói vưỡn gọi 2 trường VĐ và LTK là trường Cố Bu Di Nê, tức Pere Puginier.

  Tới 198x, đám giàhói đó chết hết, và hầunhư không ai gọi 2 quả trường ý như thế, trừ Dì của các cô đây.

  Năm chục năm nữa Dì tèo, và sử Lừa được tiếptục biên bởi bọn lỗđít như Quốc Dương, Lan Lê.. thì sẽ đéo ai biết đến ngôi trường bấthủ của Cha Phước.

1 2 3 8