Ong Cu’s super car

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Xehơi Ông Cụ

Tháng Mười 1954, Bần Cố Nông Bát Vạn Chiến Binh từ Việt Bắc Chiến Khu dầmdập dầmdập về múc Hà Nội theo tinhthần Phù Lỗ Hiệp Nghị (*).

Trong đoàn binh ý, hehe, không có Ông Cụ và đám thântín.

Ngoài lýdo anninh chínhđáng, Ông Cụ còn lýdo nghiêmtúc khác để từchối rập bước cùng đệtử vầu ngày trọngđại: Bê Xê Tê chưa xoay được con xe xứng tầm nguyênthủ.

Xe Tưbản củ có dưng ngượng cỡi. Xe Dânchủ củ chưa kịp tậu đươngnhiên (**).

Rốtcuộc, dẫn đoàn binh tiếpquản thủđô là thiếutướng Vũ Vương và bácsĩ Hưng Trần, cỡi con cômmăngca Sô Liên tháo mui:

Ngoài xe hai cô Vũ và Hưng, Đoàn Binh Ông Cụ còn 14 con cômmăngca nữa làm hàng tươmtất:

Bám mười lăm con xế ý, Đoàn Binh Ông Cụ phóng tám vạn xe Căng Hải (***):

Tận tháng Ba 1955, Ông Cụ mới bímật múc Hà Nội, trên con nầy:

Hehehe. Đó là một con ZIS-115 bọc thép, loại lãnhtụ Tư Đại Lâm chuyên cỡi bên Sô Liên.

ZIS-115 là mẫu xehơi tuyệt nhất Sô Liên ever, chếtác bởi nhàmáy ZIS lừngdanh, với các chitiết nộithất saocắp nguyênxi từ Rolls Royce Anh Quốc (****):

Trọnglượng 5 tấn, máy 8000cc V10 số-tựđộng, vỏ thép đặcchủng 20mm, kiếng chắn đặcchủng 120mm, ZIS-115 thựcsự là một con tăng khủng.

Và thựcsự dành riêng cỡ Ông Cụ.

Cuối 1954, cô Đồng Phạm, tểtướng của Ông Cụ, đã khuân qua Mạc Tư Khoa một vali tiền mặt sắm 2 con ZIS, một phụcvụ Ông Cụ, một phụcvụ Bê Xê Tê.

Thật hợp lòng dân hehe.

Cô Đồng săn ZIS ở Sô Liên không dễ tí nào. Trung Tướng sẽ kể sau.

Và Ông Cụ có xế xịn hehe.

***

Ừa. Ông Cụ xài xế bọc thép, thì đéo gì lăntăn?

Trung Tướng chả thèm lăntăn, nếu Sử Lừa, hehe, không nổ dững phát thế nầy:

http://www.tin247.com/bac_van_su_dung_hai_chiec_xe_cu_nay!-1-21264037.html

Đạikhái, Sử tẩy mẹ hiệndiện của con Super ZIS khỏi Đời Ông Cụ, chỉ ghinhận hai con nầy:

(i) Pobeda M20. Chínhphủ Sô Liên tặng. Chạy 1957-1969. Tổng 39,463km:

(ii) Peugeot 404. Lừakiều Pháp Bửn tặng. Chạy 1964-1969. Tổng 16,575km:

Héhé. Chạy quãng đường ý trong ngần ý năm, thì hoặc Ông Cụ bịnh liệt giường, hoặc Ông Cụ cỡi nhiều con xế khác, hoặc tuyền nằm tầuhỏa như cô Kim Bắc Hàn, hoặc tuyền lượn tầubay như Terminator Bốn.

Các cô chọn option mấy?

Trung Tướng chả mần lãnhtụ, chả xơi baocấp xăng, côngviệc quẩnquanh Hà Nội, mà một tháng cũng phi 2,000km. Hai năm 48,000km, bằng Ông Cụ côngcán 10 năm.

***

Dưng đây mới là điểm chốt:

Các cô ghé Bẩutàng Cáchmạng coi thử hehe. Con ZIS Super tọa chềnhềnh như đống vữa thừa. Không một dòng chúthích. Không một chữ vinhdanh.

Nó imlặng, bởi một nhời nó nói có thể khiến trẹo Lừa vĩnhviễn hóa câm.

(@2010)

(*) Hiệpnghị Phù Lỗ: Mời các cô tự nghiêncứu quả dở nầy. Đạikhái nó ỉa mẹ vầu quả hiệpđịnh Geneva mà các cô học Sử bởi sáchgiáokhoa thường hoangtưởng about.

(**) Tưbản: Capitalism. Dânchủ: Socialism. Hai thuậtngữ phổthông Thiênđàng.

(***) Xe Căng Hải: Một thuậtngữ dândã Thiênđàng. Mời các cô tự nghiêncứu tiếp.

(****) ZIS: Zavod Imeni Stalina. Mời các cô tự nghiêncứu tiếp.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Xehơi: (Xe hơi).
– Dầmdập: (Dầm dập).
– Tinhthần: (Tinh thần).
– Thântín: (Thân tín).
– Lýdo: (Lý do).
– Anninh: (An ninh).
– Chínhđáng: (Chính đáng).
– Nghiêmtúc: (Nghiêm túc).
– Từchối: (Từ chối).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Trọngđại: (Trọng đại).
– Nguyênthủ: (Nguyên thủ).
– Tưbản: (Tư bản).
– Dânchủ: (Dân chủ).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Rốtcuộc: (Rốt cuộc).
– Tiếpquản: (Tiếp quản).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Thiếutướng: (Thiếu tướng).
– Bácsĩ: (Bác sĩ).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Tươmtất: (Tươm tất).
– Bímật: (Bí mật).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Chếtác: (Chế tác).
– Lừngdanh: (Lừng danh).
– Chitiết: (Chi tiết).
– Nộithất: (Nội thất).
– Saocắp: (Sao cắp).
– Nguyênxi: (Nguyên xi).
– Trọnglượng: (Trọng lượng).
– Tựđộng: (Tự động).
– Đặcchủng: (Đặc chủng).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Tểtướng: (Tể tướng).
– Vali: (Va-li).
– Phụcvụ: (Phục vụ).
– Lăntăn: (Lăn tăn).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Hiệndiện: (Hiện diện).
– Ghinhận: (Ghi nhận).
– Chínhphủ: (Chính phủ).
– Lừakiều: (Lừa kiều).
– Tầuhỏa: (Tầu hỏa).
– Tầubay: (Tầu bay).
– Baocấp: (Bao cấp).
– Côngviệc: (Công việc).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Côngcán: (Công cán).
– Bẩutàng: (Bẩu tàng).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Chềnhềnh: (Chềnh ềnh).
– Chúthích: (Chú thích).
– Vinhdanh: (Vinh danh).
– Imlặng: (Im lặng).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Hiệpnghị: (Hiệp nghị).
– Nghiêncứu: (Nghiên cứu).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Hiệpđịnh: (Hiệp định).
– Sáchgiáokhoa: (Sách giáo khoa).
– Hoangtưởng: (Hoang tưởng).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Dândã: (Dân dã).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/08 - 09:55

  À quên. Tiệnthể Dì cấm cửa luôn Năm Băm vì tội cóp văn đéo ghi nguồn.

   

  Dững cái gì đéo phải của mình mà đéo giảitthích đoànghoàng cho người khác biết nó đéo của mình, thì đươngnhiên là hànhvi của thằng ăncắp.

   

  Năm Lét bầnnông, cô đã ra đi. Cho đến khi cô ghi đủ nguồn vầu bài trong lốc của cô, và khôiphục nguyênbản của nó.

   

  Cô không chịu thì mời cô cút vĩnhviễn.

 2. #2 by kochumbenim09 on 2010/10/08 - 09:55

  địt mệ hai đồng chí trần truồng với tên cẩm già dâm dật phát nữa…địt mẹ hai đồng chí..thầy đâu có ngăn cản..tổ xư hai đồng chí đọc nghị quyết thế ./ nào mà bẩu thầy chín ngăn cản ..thầy bẩu cho hai dồng chí biết mấy ngày hôm nay bọn phản động dáo diết nhằm kìm hãm xự hứng phấn của :” đồng bào ta dân dân cả nước ta non sông đất nước ta” …địt mẹ cái này thầy đọc đâu?? ….hai đồng chí có mấy tiếng đồng hồ mà xì pam mỏi tay thế thì hai dồng chí vứt tư tưởng ông cụ chỗ nầu. ngay dưới bẹn à??? …tổ xư hai đồng chí nghị quyết tình củm của chung ương bựa thì học như con cặc mà thực hành tình củm thì y như ông cụ ..đcm hai ông chí phát nữa..

  còn tên bựa nỏ mồm ..thế từ dính biên thành (ing – lích) mầy dấu của thầy đâu..lâu lâu chẳng thấy thầy đã muốn chưởi dồi..mà sỹ già nó chưởi cho lại còn húng …địt mẹ thằng gì bựa bú ./ con phò ..dcm  cứ thông lệ quán mà chưởi… 

 3. #3 by Gia_lamcam on 2010/10/08 - 10:17

  …dưng mà em Nga hông biết người ta có yêu mến Pháp Luân Công như Cẩm nói hông thì em Nga hông biết. He he, em có nên đổi avatar nữa hông Cẩm iu. @em Nga Ngố Yêu
  Chỉ có yêu mến em, có thiện cảm mới em, người ta mới ghé thăm em, anh khẳng định đới! Như anh chả hạn, chỉ một chút mất cảm tình với ai, không bao giờ anh thèm bước chân vào nhà tển.
  Cái avatar cũ anh thấy rất dễ thương và phù hợp với món PLC của em (?). Cái mới nầy có vẻ nhỏ quá và không ăn nhập gì với Đức Tin của em?
  Cái em cần là làm sao mọi nơi, mọi lúc, để lại được trong ký ức của khách sự nhẹ nhàng, dịu dàng, mến khách và chân thành của em ở đây cũng như với tư cách chủ nhà (bên nhà em.)
  Anh đang dần có thiện cảm với em qua sự nhẹ nhàng, thỏ thẻ…, dù rằng anh chẳng biết gì về PLC. (Khi nầu rảnh rảnh anh cũng sẽ thử tìm hiểu xem sao.)
  Yêu em!

 4. #4 by Cathnga on 2010/10/08 - 10:28

  @ Cẩm iu, em Nga phải lòng Cẩm iu rùi, tối về nhà rùi em đổi lại ảnh cũ. Giờ đang làm nên em hông tiện chiện trò nhiều với Cẩm được. Lúc nào Cẩm rảnh, em Nga hầu chiện Pháp Luân Công với anh.

 5. #5 by Mr. Tran on 2010/10/08 - 10:30

  9 vía có hiểu thế nầu là vui đéo gì cũng đéo được quên đéo gì không?

  đm, xê ra đi

 6. #6 by kochumbenim09 on 2010/10/08 - 10:50

  trần nhộng..yêm ..yêm …để yêm 9 nghe bài hát thằng đàn em bên trung ương lừa nó vừa gởi bên dưới kia kìa..đcm đấy đúng là ing lích thầy đương cần….địt con mẹ nó gọi là thiên tài…ing lích thằng gì bựa địt con mẹ chỉ đứng ngang lỗ đít bỏn..địt con mẹ thầy khoái quá cơ..

  nghe bài hát với vốn từ ing-lích ít ỏi mà cũng hiểu được..địt con mẹ quá tài..nhưng mà nói đi thì nói lại nhế..thầy vừa vửa đọc nhẩm trong đầu lời bài hát bằng tiếng việt để còn hiểu cỏn vừa hát cấy gì đấy.địt con mẹ vừa nhạc vừa lời việt đã thuộc thì mới hiểu được con cỏn hát..quá tài..

  mà phong cách này hay nha…kiểu mình phun ing-lích vào mặt bọn mọi tư bản í….địt con mẹ mày bố nói tiếng của mày còn không hiểu thì mày hiểu thế ./ nào tiếng của bọn bố mày ..nói thế cho nhanh

 7. #7 by Gia_lamcam on 2010/10/08 - 11:41

  Lồng chí Chịn (9):
  Cứ từ từ từ từ mờ lói, cứ từ từ từ từ mờ chình bầy! Hông đi đâu mờ vội.
  Có ai bắt lồng chí đâu mờ cứ phun văng mạng, dớt dãi vung vít thế tởn quá tởn quá.
  Tên Ma Xó Chủ quán mới lồng chí Chạn hông được hầm hầm hè hè thế kia mần lồng chí Chịn xợ!

  Há há há

 8. #8 by kochumbenim09 on 2010/10/08 - 12:36

  cẩm.. cẩm..nầy cẩm câm một lúc cho cho thầy thưởng bản nhạc chọn vẹn được hông..đang nghe hay có tên như cẩm  ngồi cạnh thủ thỉ thì lại nôn cả đống cơm chưa ra giờ đấy .

  cho cẩm nghe câu đầu nhế

  .hà – nội- xịt- xì – xần – áp  – xe – dơ – rên

  đoạn này nữa nhế…

  lệch tay ..lệch tay …ọc… cân

  mẹ thế mới là ngoại ngoại tư bẩn biên chớ…mẹ xư thế mới là ing-lích chớ.. hớ hớ hớ

 9. #9 by Già Không Đều on 2010/10/08 - 13:53

  Đánhgiá vănchương của một nhà văn dùng ngôngữ đéo ai biết thì có thể Positive được hông?@Bựa Gia An Hoàng

  Tómlại theo Dì nên hủy mẹ giải Văn đi. Vì sự khácbiệt ngônngữ mà cách đánhgiá không thể nầu đủ kháchquan được.@ Văn Gia Trung Tướng

   

  Hố hố ,bắt quả tang bà Dì mắc bệnh Gato mãn tính kinh niên nhé!Đéo gì hết Gato với Ông Cụ từ chiếc vớ cổ thuyền lại Gato đến giải Nobel Văn của bạn văn Peru hả Dì ?!Văn Bựa của Dì cũng có giải …Phi Vật Thể Xứ Lừa đấy thôi!Dì quay lại vụ “Pháo Hoa Cancel” hay tiếp tục “Tư Vấn Mần Tình”  đi có phải positive hơn hông hả?Bunglish của Dì giải trí thôi chứ cách mạng chữ nghĩa mẹ gì chứ,cách mạng 1000 năm ah!Mẹ,Dì đanh đá không thấy mệt ah,he he!

 10. #10 by minhhuong on 2010/10/08 - 13:53

  Thôi, toàn bộ chibộ dạt mẹ nó ra 1 bên, kính cẩn nghiêng mình mà đọc thơ của Ông Cụ, nhá. Tổ sư chibộ, biết Cụ là ai chưa? « danh nhân văn hóa thế giới » đấy, Nobel là cái dắm, rõ chửa!

  Bualish khỉ ấy, chibộ phải họctập và làm theo gương Ông Cụ vĩ đại, tức là mần thơ theo Tầu lish, hiểu chửa!

  Giới thiệu chi bộ mấy bài này hiếm ai biết, Ông Cụ viết để cảm kích cảm tạ cảm sốt cảm xuất huyết bla bla với anh tướng Tầu Trần Canh:

  Huề trượng đăng cao quan trận địa

  Vạn trùng sơn ủng vạn trùng vân

  Nghĩa binh tráng khí thôn ngưu đẩu

  Thệ diệt sài lang xâm lược quân.

  Dịch:

  Chống gậy lên non xem trận địa

  Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây

  Quân ta khí mạnh nuốt Ngưu Đẩu

  Thề diệt xâm lăng lũ sói cầy.

 11. #11 by Gia_lamcam on 2010/10/08 - 14:00

  Lồng chí Chịn:
  Thích nghe nhạc thì anh tặng quả nầy nầy:

  http://www.youtube.com/watch?v=jjYIX1qZXV0&feature=player_embedded

 12. #12 by minhhuong on 2010/10/08 - 14:11

  Bunglish của Dì giải trí thôi chứ cách mạng chữ nghĩa mẹ gì chứ,cách mạng 1000 năm ah! @ Già hơi đều

  —————-

  Đã đi công cán hay đi chơi nước ngoài nhiều thế chưa mình? Chưa chứ đéo gì nữa!

  Giả thuyết 2 thằng, trình tiếng Mẽo phọt phẹt ngang nhau :

  1 thằng gặp tây thì im phăng phắc lắp ba lắp bắp đéo dám nói năng gì vì sợ sai và vì đéo được luyện trước (thói quen dậy và học tiếng Mẽo ở trường quốc học Lừa thì có dắm í mà lắp bắp nổi)

  Thằng kia tuy trình đéo hơn gì kể cả từ vựng, dưng đã được luyện phang búa xua Bualish, thì khả năng nó gặp Tây nó ba hoa bà hòa, thì dù đéo phẩy tiếng Mẽo chuẩn dưng Tây nó vưỡn nắm được đại ý thằng thẳng muốn nói gì.

  Thế dững người tiếng Mẽo phọtphẹt trong chibộ, thích làm thằng phỗng trước 1 thằng Tây ở nước ngoài, hay thích hoa chân múa tay liến thoắng?

   

  Bualish là 1 phương pháp phù hợp để rút ngắn khoảng cách cho bọn đéo bao giờ dám nói tiếng Mẽo dù học mười mấy năm, là biến 1 thằng câm thành 1 thằng ngọng.

  Khi đi ra nước ngoài, rõ ràng ngọng còn giao tiếp được, ngọng còn hơn câm.

   

  Đấy là chưa bàn tới chuyện trong chibộ đây, có mấy người dám thamgia các forum tiếng Mẽo, hử 

 13. #13 by binhnhat on 2010/10/08 - 14:11

  “Phân” nguyên bản thì có mà “Phân” cái ./ bò luôn.
  Nói mẹ là: có nhiều thằng thổ ngữ “Phân” nguyên bản rồi, sau đó chọn thằng “Phân” hay mà dịch ra.
  Lộn xộn.

 14. #14 by kochumbenim09 on 2010/10/08 - 14:19

  địt cụ cẩm già …chọc thối thầy đấy à…tên tây bẩn nầu cầm đờn tí tẹo đới…ddcm dất xao xuyến..dất chiên nghiệp.(đoạn có lúc vì nường thầu đêm ơ..con mẹ nó cũng ngáp ngáp như hiểu dồi… như thật ý nhờ …vui nhờ)..dưng mờ xao nó đếu chiển thành tư bẩn biên để thầy còn nhẩm rùi cao – kê với  vàng xon cái  nhờ…tiếc nhờ

   

 15. #15 by Minh Dũng on 2010/10/08 - 14:25

  Anh Cụ gian hùng có tiếng. Thời thởi hắn có thêm vài phần nữa thành mẹ lãnh tụ kéo xứ Lừa lên thật. Ôi thật đáng tiếc quá.


  Nhẽ vì hắn đéo có đạo?
 16. #16 by Minh Dũng on 2010/10/08 - 14:35

  ĐM bọn Lừa, giờ kêu cắt các điểm bắn cũng có giảm được I/ tiền ý mà hô hào. Dân Lừa kể ra thích bị Lừa bỏ mẹ. Pháo các điểm cắt lũ lụt chở về Mỹ đình, chứ có cái dắm ý mà nhập kịp, hehe. Dân lũ lo việc lũ, dân lễ lo việc lễ, cứ cố dính mẹ 2 cái vào với nhau rồi tự sướng.

 17. #17 by Minh Dũng on 2010/10/08 - 14:41

  Vụ anh Cụ mua super xe này anh đéo tỏ. Chỉ biết hồi hổi thằng anh già đã chết bảo, xe thằng đéo nào to vật đi từ phủ chủ tịch ra, hehe. Chắc là con này. Địt mẹ dân hồi hổi xe đạp đéo có mà đi, nhìn thấy ô tô thì vãi mẹ cứt ra. Con măng ca, vôn vô, với cả zis-115 cũng như kiểu nhìn trâu nhìn bò, là ô tô cả. Địt mẹ hồi đấy ối thằng còn nghĩ xe càng to như kiểu xe tải tồng tộc còn đắt hơn xe 4 bánh, hehe.

 18. #18 by kochumbenim09 on 2010/10/08 - 14:41

  chị điêu ..hôm nay thầy rảnh tí rùi ngồi đây để chị vào chị đá phát chúng dái rùi còn ..mờ thầy chém gió phát cho thành mẹ nó bão nuôn…thầy ti có tự ti ..đếu thể bằng bọn sỹ già.. mít nát.. bên meõ ..dưng mờ kinh nghiệm từ ngày thầy mần cho tụi tư bản mọi dợ ..dcm chúng cứ thay nhau đứa này hết đứa nọ tối tối đi học thêm ing lích ..không ngồi họp mà để thầy phun ra thì ngố ngọng mẹ hết lượt...không tin ngửi dắm 

  dcm túi nay lại đến lịch tên giám đốc chỗ thầy đi học ing lích đây..túi về hỏi xem hấn học thêm được gì không thì mai thầy bắt đi công tác cho chết mẹ bỏn…

 19. #19 by Minh Dũng on 2010/10/08 - 14:45

  Anh Cụ gian hùng thời sau anh mới tỏ. Chứ thời thởi, anh cũng sovanh như ai. Hồi hổi các thông tin đéo thông như giờ. Nghe phong phanh, nửa tin nửa ngờ. Anh không làm vài chân chạy trong nhà nước thì cũng biết đéo đâu đấy. Bà già năm 69, nghe tin hắn die, khóc lên khóc xuống, khổ thân.

 20. #20 by Minh Dũng on 2010/10/08 - 14:49

  zis-110 đây chi bộ


 21. #21 by Minh Dũng on 2010/10/08 - 14:53

  zis-115, địt mẹ hắn ăn chơi vãi cứt ra nhể


 22. #22 by Cathnga on 2010/10/08 - 14:59

  @ Cẩm iu: Em Nga trả lời còm của Cẩm bên nhà em rùi. He he, viu được vài trăm rùi. Yêu Cẩm của em Nga quá cơ. Em Nga hun 1 cái nhế.

 23. #24 by Không Ai Sất on 2010/10/08 - 15:13

  Sư bố Zũng hói, chạy đâu mấy bữa về ném cái link kinh wa.

  Anh gửi linh bằng tiếng Lừa cho tintin coi nè:

  Ông Cụ những năm tháng chưa được biết đến

 24. #25 by Minh Dũng on 2010/10/08 - 15:42

  @ Sất: Anh đương bận họp bỏ mẹ ra, chạy vào chém gió tý rồi lại lượn. Nghìn năm củ ./, bận bỏ mẹ ra.

 25. #26 by buitruong1689 on 2010/10/08 - 18:42

  Địt mẹ, nghe chi bộ chém gió về các thú chơi tâu nhã của Ông Cụ mần anh thần tượng Ổng điếu chịu. Dư thế này thì cần cặc dề tiên với chiền nhể, tin tin nó chả học tập và noi gương Ông Cụ khác điếu tài tử Hàn Xẻng hử.Chứ còn:
  “…
  Đôi dép cao su làm từ lốp cũ xe hơi, Bác dùng đến mòn vẹt phải đóng đinh bao lần mà Bác vẫn dùng, đôi tất vá đến hai, ba lần, cổ áo sờn rách đã mấy lượt lộn lại trong ra ngoài…”
  Đọc thấy thối điếu chịu.Dờ ra đường mà đóng quả dép lốp mòn vẹt đóng đinh kết hợp với quả tất vá hai, ba lần điếu hiểu có thằng Lừa nầu nó khen mềnh dản dị không???

 26. #27 by minhhuong on 2010/10/08 - 19:14

  Đọc thấy thối điếu chịu.Dờ ra đường mà đóng quả dép lốp mòn vẹt đóng đinh kết hợp với quả tất vá hai, ba lần điếu hiểu có thằng Lừa nầu nó khen mềnh dản dị không???
  ————————

  Bố tổ sư mấy thằng đần, hô hào học tập làm theo gương Ông Cụ thế này để mà triệt tiêu tiêu dùng, mà dân tình tiêu nhiều mới có nhiều đứa được làm chủ shop chủ tiệm chớ. Bọn thần kinh.

 27. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/08 - 19:53

  Doome nhà các cô ./ bà các cô.

  Đố các cô Dì là thằng nầu trong đám dưới đây:

  Thôi Dì đi nghỉ phát mệt quá đi ./ bà các cô.

 28. #29 by cryboy5500 on 2010/10/08 - 20:13

  chú mặc cái áo xanh cứt lợn tay khuỳnh khuỳnh đúng không.

  ba tên đi tất giầy thể thao nhịn lộ hàng là 3 tên hàn quốc. 2 tên còn lại là 2 tên trung của.

 29. #30 by minhhuong on 2010/10/08 - 20:44

  Là tên nào đeo đồng hồ chứ còn gì nữa. Duy nhất có 1 tên đeo, mà trông giống quả đồng hồ số 2 Tác cái đéo gì Hơ í, chuyên dùng để đi thể thao. Thế mà cũng đố. Quá dễ đoán

 30. #31 by Gia_lamcam on 2010/10/08 - 21:05

  Yêu Cẩm của em Nga quá cơ. Em Nga hun 1 cái nhế. @em Nga Ngố Yêu
  Ối dồi ôi ối dồi ôi!
  Em Nga Ngố Yêu ơi ời
  Em hun anh 1 cái chứ hun anh cả trăm cái nghìn cái anh vưỡn thích lắm.
  Dưng mờ giữa cái quán đông thế nầy, tai vách mạch rừng thế nầy, tình ngay lý gian thế nầy, thì anh còn thanh minh thanh nga thế nầu với em Rô Xinh Yêu nữa đây hở Dời?
  Ai còn tin anh nữa hở Dời?
  Rùi nhân quả nầy, đồng chí Chạn thể nầu cũng đổ thêm dầu vầu lửa đây!
  Mấy ngày nay anh lang thang ngoài đường mỏi chưn lắm rùi em Nga Ngố Yêu ơi ời
  Thế em có cho anh tá túc tạm vài hôm, rùi mai mốt anh lại về với em Rô Xinh Yêu hông hở em Nga Ngố Yêu?
  Đêm anh nằm ngoài màn, chỉ gửi 2 cái chưn mỏi vầu trong cho khỏi muỗi đốt thôi mờ?
  Hở em Nga Ngố Yêu?
  Rô Xinh Yêu ơi ời
  Em đi quay phin về còn đang mệt mỏi, có nghe ai đồn đại gì thì cũng cứ bình tĩnh bình tĩnh nghe anh giải thích nha.
  Các em Vội Yêu, Đái Thi Yêu mới cả Hương Điêu Yêu mần chứng cho anh nhá.
  Cả tên Ma Xó chủ quán chứng kiến từ đầu đến cuối cũng mần chứng cho anh nhá.
  Há há há
  Dưng mờ, dưng mờ … nụ hun ngọt ngào quá!

 31. #32 by Hoàng Việt on 2010/10/08 - 21:12

  trung_uong_lua 09:37 08-10-2010
  hahaah Bunglish nè, chắc bà Dì chỉ đạo phỏng hay thằng Gúc xen vào.
  http://www.facebook.com/home.php?#!/video/video.php?v=146458578730932

  An Hoang Trung Tuong 09:41 08-10-2010

  Đấy là Mẽo Siêu Bựa chứ Bựa đéo đâu hehe.

  nguon

 32. #33 by khonggisat on 2010/10/08 - 21:17

  Ốigiờiôi địt mẹ thằng nầu bắt các anh mày khai lấy khai để cái quét-sần-ne củ ,/ rồi đéo phán gì nữa tuyền hứahứa cái củ ./ rồi bỏđấy nhá.

  Sứbố nó chứ cái đồ đẩngviên thoáihóabiếnchất lói mờ đéo nàm nhá

 33. #34 by Hoàng Việt on 2010/10/08 - 21:26

  Tên Bựa là thằng đứng thứ 2 từ phải sang , thủa thiếu thời làm nghề vỏ lỏi trong một lần hàng nghề chợ Ga bị Khánh Trắng xin một ngón tay cái làm kỉ niệm . Thời gian gần đây có tí của  ,sắn gene với Xuân tóc đỏ cũng ti toe vung gậy Backspin ….kinh nhờ ..hờ hờ 

 34. #35 by The First on 2010/10/08 - 21:31

  @TT:  Đố các cô Dì là thằng nầu trong đám dưới đây:

  Ha ha. Ten Bua lo hang rui`. La ten thu 2 tu ben trai sang, ao xanh. Deo dong ho, co tay nho. Chinh han.

 35. #36 by EURO on 2010/10/08 - 21:49

  Đèo mẹ chi bộ, cái link Sất yêu và Dũng yêu bốt hay vãi đái mà không chịu nghiên cứu đi. Riêng Rô mệt rùi, ngủ đây, mai nghía!
  @ Chị Nga, em kính nhừong Cẩm hói cho chi đó, mỗi tội em đã vắt rùi thì không biết tới tay chị còn ra giọt nầu hông hehe..

 36. #37 by tieuthithi on 2010/10/08 - 22:03

  TT là thằng áo xanh cổ tay nhỏ đeo đồng  hồ, nhỏ con nhất hội, ai chả đoán được . Nhưng dễ đoán quá thì đéo phẩy phong  cách của Dì . Mà  có đoán đúng thì Dì cũng đừng  hòng nhận,vậy thế đoán  làm đéo

 37. #38 by khonggisat on 2010/10/08 - 22:13

  @em Rô mới Dũnghói :

  Yêu cầu Em mới Cô khi chiếu tới Sất là phẩy mần dõ Sất nầu nhá, đéo gì tối nay làm anh giật mình 2 lần dồi đới. Vưỡn biết anh đếch làm gì để Em mới Cô gọi anh, dưng anh thầnquynh yếu, cứ thấy Sất là giật mình trước cái đã dồi mới địnhthần sau, đéo ra làm sao cả. Mong Em mới Cô lưuý.  Mọinhẽ.

 38. #39 by Xakutara Xuka on 2010/10/08 - 22:17

  Nàng Zis mà biết nói năng
  Thì anh Thành híp hàm răng chẳng còn

 39. #40 by tieuthithi on 2010/10/08 - 22:18

   @ Chị Nga, em kính nhừong Cẩm hói cho chi đó, mỗi tội em đã vắt rùi thì không biết tới tay chị còn ra giọt nầu hông hehe..@Rô
    Hớ hớ hớ
  Thì em Nga bắt chước Ngô điêu í, đóng khung treo lên tường làm kỉ nịm hoặc nhồi bông trưng tủ kính chứ đừng ướp xác kinh bỏ mịa, hịa hịa hịa…
  Khổ  thân Cẩm chưa hói

 40. #41 by Lang Thang on 2010/10/08 - 23:50

  Nghe tên Bựa TT khen bọn dịch bài hát sang tiếng Anh là biết hoặc vện hắn là một trong đám dịch đấy, hoặc chính hắn là tác giả mấy bài dịch đấy không chừng, hê hê

  Dịch nghĩa như hạch họ người ta, đến to be với số ít số nhiều còn đéo đúng mà cũng bày đặt in ra ngàn CD tặng quan khách quốc tế. Bualish dek gì có muốn đéo care gì đến văn phạm thì những thứ cơ bản nhất cũng phải giữ. Chia động từ số ít số nhiều không được thì chả tệ hơn viết sai chính tả.

  Địt kụ dì phân tích thâm ý của bọn dịch ấy ra cho chi bộ xem nào, đừng có mà ngồi đãi bôi vài câu vì em nó xài cái thứ hổ lốn gì mà Dì cảm thấy nó gần giống Bualish

  Chẳng thà nó làm rồi post lên YouTube hay lên blog như tên tướng thì còn nói chuyện thâm ý, chứ làm 1000 CD tặng quan khách nước ngoài mà làm như kek rồi còn lên phỏng vấn thánh tướng trên website Bộ Văn Hóa thì, hê hê… Địt kụ thâm ý là gì, rằng bọn anh dốt English như heo nhưng vẫn khoái làm trò mèo đại diện đất nước giới thiệu cái ngu dốt và bôi bẩn âm nhạc à?

 41. #42 by Già Không Đều on 2010/10/09 - 00:10

  Bualish là 1 phương pháp phù hợp để rút ngắn khoảng cách cho bọn đéo bao giờ dám nói tiếng Mẽo dù học mười mấy năm, là biến 1 thằng câm thành 1 thằng ngọng. Khi đi ra nước ngoài, rõ ràng ngọng còn giao tiếp được, ngọng còn hơn câm .@ Ngô Bắp Met Moa Zen.

  Bông jua Hương em!Com mong xa va?

  Theo anh, Bualish của Bà Dì Em là một thứ ngôn ngữ tổng hợp hầm bà lần các thứ như sau :

  1 – English Sách giáo khoa Lừa 6 -12

  2 – Streamline A B C ,Headway 123 ,English for Today …bla bla

  3 – English giao tiếp đời thường ở các nước nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ hoặc là ngôn ngữ thứ hai trong giao tiếp hằng ngày, miễn nói sao cho nghe hiểu nhau, kg cần đúng văn phạm hay English hàm lâm.

  4 – Hơn hết, vốn từ “Lừa Bựa” phải ở mức đủ”bù bựa”(theo Dì tương đối lâu dù chỉ là quan sát viên blog).Và phải làm chủ tiếng mẹ đẻ là tiếng Lừa Gộc nữa.

  Chính kiểu Bựa hóa English trên nền tảng tiếng Lừa Bựa(Blog AHTT là từ điển Bựa ở xứ Lừa ever ) này thì mới ra được Bunglish mà Dì đang cổ súy.

 42. #43 by Già Không Đều on 2010/10/09 - 00:11

  @Bắp Ngô!

  Tiếp em nhé,Yahoo nó cắt của anh!

  Ngôn ngữ gì muốn phổ cập thì nó phải dễ học, dễ đọc, dễ nghe, dễ viết. Túm lại nó nên thật dễ hiểu, dễ thực hành cho đa số quần chúng.Bunglish của Dì có làm được thế không?Ở cái Lốc Da Hu này thì Dì chỉ truyền bá được Bunglish khía cạnh”đọc,viết” rồi “comprehensive” thôi chứ làm sao mà giúp bựa viên “nói và nghe” rồi “comprehensive” được,nhẽ Dì phải kèm theo phụ họa Audio Bunglish và chi bộ phải sinh hoạt offline kiểu  Bunglish Speaking Club ấy thì mới tiến bộ  được.Chứ biên và đọc Bunglish chua phiên âm kiểu Lê Bá Koong thì nó cứ ngô ngố như hai lúa ấy!”yo watches” mới “yo most”

  Khoảng cách từ biên,đọc Bunglish đến Nghe và Nói  Bunglish không đơn giản là giúp thằng câm thành thằng ngọng rồi phải dùng thêm body language đâu Hương Điêu yêu ah!Mở miệng ra nói với Tây nó là sự can đảm ,tự tin , dám nói bừa ở mỗi cá nhân nữa chứ bản thân Bunglish không làm được việc này.

  Bởi zậy,anh mới bảo Bunglish của Dì em chỉ để tham khảo,giải trí thôi chứ cách mạng chữ nghĩa kiểu này còn lâu mới thành công!Khổ thân Dì phải Dã Tràng thôi he he!

  Em thật đáng yêu khi gọi anh bằng Mình!he he,Merci merci!

 43. #44 by Cathnga on 2010/10/09 - 00:11

  @ Chị Nga, em kính nhừong Cẩm hói cho chi đó, mỗi tội em đã vắt rùi thì không biết tới tay chị còn ra giọt nầu hông hehe..@ Rô Xinh
  Cảm ơn Rô Xinh, chị Nga đã thề rằng bất kể vốn tự có của Cẩm già thế nầu thì chị Nga vẫn yêu mà.
  @ Cẩm yêu: em Nga yêu Cẩm nhiều vậy, còn Cẩm đối với em Nga thế nầu hở hở ??? Một điều, hai điều cũng Rô Xinh là sâu là sâu???
  Em Nga vào chào Cẩm yêu, rùi chào chi bộ, rùi đi ngủ.

 44. #45 by Mr. Tran on 2010/10/09 - 00:24

  chi bựa nhầm hết dồi.
  Tướng thối là thằng caddie chụp quả ảnh đấy cho mấy thằng Sâm + Khựa.

  cứt ý mà được đứng vầu chụp ảnh với bỏn

 45. #46 by Già Không Đều on 2010/10/09 - 00:33

  Hô hố,đéo ai khoe kèn khéo như Dì nhỉ, tự hào vừa vừa thôi, thằng nào cũng “chói lóa” cái cổ với…bộ ấm chén, trừ mỗi Dì chống nạnh chổng Kèn lên khoe chình ình thế thì quá là Vàng Anh rồi còn gì, he he .

  Dì đi đái chắc khỏa thân cũng đứng chổng chim thụt thế này ah!ha ha ha

 46. #47 by chiavoi33 on 2010/10/09 - 01:07

  Ai không ngủ được cùng nghe nhạc nào!

 47. #48 by minhhuong on 2010/10/09 - 01:55

  @ Già hơi đều :

  Em phản đối mình, bởi chính em đã có 1 kinh nghiệm để đời vào khoảng năm 2000, 2001. Mình biết em làm sao tự dưng bụp 1 phát đương từ đứa câm thành đứa ngọng với thời gian ngắn kỷ lục không?

  Kekeke, cách đây 10năm, hứng chí chatchit với khoai Tây trên ICQ, xời ơi chat nhiều kinh khủng. Và khi ta chìm trong chat bằng TA (chat chữ nhá, đéo phải voicechat), đó là mẹ ta gọi ta « Hương, túi sách của mẹ đâu », ta bật ra theo phản xạ « it’s on the table », và tất nhiên mẹ ta phải nhắc ta thì ta cũng phải mất vài giây để ổn định lại cái đầu ta rằng ta đương suy nghĩ và phản xạ bằng TA, cần chuyển sang hệ thống tiếng Lừa.

  Chat chữ với khoai Tây chỉ là đọc viết repply thôi nhá, nhưng mà nó bắt não chúng ta chuyển suy nghĩ thầm trong đầu từ tiếng Lừa sang tiếng Anh. Khi ta đọc chữ của bạn chat, ta đọc thầm nó trong óc bằng tiếng anh, khi ta repply cũng là đọc thầm 1 câu trong óc nốt, nếu khi đó có 1 người gọi ta bằng tiếng Lừa, đảm bảo phản xạ của ta là trả lời bằng thứ tiếng đương vang lên trong óc ta, tức TA.

  Rồi sao nữa, keke, em gặp giai Tây trong saigon, líu la líu lường, điếu thể tin nổi, hahaha.

  (còn tiếp)

 48. #49 by minhhuong on 2010/10/09 - 02:00

  (Tiếp)

  Trước đó có shit í mà em dám ho he nói chuyện với Tây.

  Kết luận là để chuyển từ thằng câm sang thằng ngọng, phương pháp đơn giản nhất là để cho óc ta chìm đắm hoạt động trong thứ ngôn ngữ đó. Khả năng để cả xứ Lừa sử dụng được TA chuẩn mực rất chi là thấp, bởi trình TA đa số là phình phường phôi phem phạ, yếu thì tốt nhất nên sử dụng cái gọi là Simple English.

  Mọi người lúc đầu nhìn vào tưởng nó xuất phát từ ngôn từ bù bựa dịch sang TA. Cóc phải, bản thân em đây thấy Bualish chỉ là 1 dạng simple english mà thôi.

  Lúc đầu dùng nó sẽ rất dễ dàng phổ cập số đông, giống như là nếu dậy toàn dân chữ Hán thì lâu chứ chữ Quốc ngữ i tờ dễ hơn nhiều.

  Khi số đông đã có khả năng giao tiếp tiếp xúc với khoai Tây trực tiếp (chat chit trên mạng, thảo luận trên forum Tây, hoặc giao tiếp trực tiếp), lúc đó nhu cầu chuyển TA thành 1 thứ tiếng mẹ đẻ, chuẩn, sẽ là không thể tránh khỏi của cả 1 thế hệ.

 49. #50 by minhhuong on 2010/10/09 - 02:22

  Trung Tướng cứ luôn mồm Bualish Bualish, em nhìn ra ngay thực chất việc của chàng ta chỉ là tạo 1 môi trường open chấp nhận tất cả các dạng English có thể, từ dạng cao cấp chuẩn mực như lũ phảnđộng Cali là Sỹ già, Mít 2 cara, Lính… tới dạng simplist i tờ như em đây, hoặc dạng quờ quạng vài chữ, tuốt luốt, đều tham gia được hết, môi trường phẳng cho tất cả.  

  Tại sao em lại suy ra được thế ư ? kekeke, nguyên tắc của Bualish là không có nguyên tắc, suy ra là anh tham gia với level gì cũng okie hết, chuẩn mức hay đéo chuẩn mực cũng đều có chỗ cho anh. Chứ đâu phải là cứ không theo ngữ pháp chuẩn SGK là ko phải Bualish đâu. Nhắc lại, Bualish là « KHÔNG NGUYÊN TẮC » cơ mà.

   

  Trung Tướng viết theo dạng bù bựa của lão ý, em viết theo dạng i tờ của em, Sỹ già viết theo dạng chuẩn mực của Sỹgià, nhưng hổ lốn chung trong 1 quán, nhân rộng ra trong nhiều quán, bùng nổ ra cho nhiều môi trường từ ảo tới thực….

  Và gì nữa, lúc đầu văn bù bựa của TT có mấy người nhiễm ? Sau 1 thời gian thì cả đống cả đống. Tức là nếu TT viết có duyên được bằng Bualish, thì không loại trừ khả năng nhiều người khác đương từ dạng i tờ hay chuẩn mực sẽ bị ảnh hưởng bởi bù bựa TA của TT, đéo ai cấm đâu.

  Hoặc thậm chí, em mà đọc dạng chuẩnmực của Sỹ già nhiều quá, có khi nhiễm được theo lão ý.

  Cứ đứa nào có duyên hơn, thì ảnh hưởng tới quần chúng nhiều hơn.