Ong Cu’s super car

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Xehơi Ông Cụ

Tháng Mười 1954, Bần Cố Nông Bát Vạn Chiến Binh từ Việt Bắc Chiến Khu dầmdập dầmdập về múc Hà Nội theo tinhthần Phù Lỗ Hiệp Nghị (*).

Trong đoàn binh ý, hehe, không có Ông Cụ và đám thântín.

Ngoài lýdo anninh chínhđáng, Ông Cụ còn lýdo nghiêmtúc khác để từchối rập bước cùng đệtử vầu ngày trọngđại: Bê Xê Tê chưa xoay được con xe xứng tầm nguyênthủ.

Xe Tưbản củ có dưng ngượng cỡi. Xe Dânchủ củ chưa kịp tậu đươngnhiên (**).

Rốtcuộc, dẫn đoàn binh tiếpquản thủđô là thiếutướng Vũ Vương và bácsĩ Hưng Trần, cỡi con cômmăngca Sô Liên tháo mui:

Ngoài xe hai cô Vũ và Hưng, Đoàn Binh Ông Cụ còn 14 con cômmăngca nữa làm hàng tươmtất:

Bám mười lăm con xế ý, Đoàn Binh Ông Cụ phóng tám vạn xe Căng Hải (***):

Tận tháng Ba 1955, Ông Cụ mới bímật múc Hà Nội, trên con nầy:

Hehehe. Đó là một con ZIS-115 bọc thép, loại lãnhtụ Tư Đại Lâm chuyên cỡi bên Sô Liên.

ZIS-115 là mẫu xehơi tuyệt nhất Sô Liên ever, chếtác bởi nhàmáy ZIS lừngdanh, với các chitiết nộithất saocắp nguyênxi từ Rolls Royce Anh Quốc (****):

Trọnglượng 5 tấn, máy 8000cc V10 số-tựđộng, vỏ thép đặcchủng 20mm, kiếng chắn đặcchủng 120mm, ZIS-115 thựcsự là một con tăng khủng.

Và thựcsự dành riêng cỡ Ông Cụ.

Cuối 1954, cô Đồng Phạm, tểtướng của Ông Cụ, đã khuân qua Mạc Tư Khoa một vali tiền mặt sắm 2 con ZIS, một phụcvụ Ông Cụ, một phụcvụ Bê Xê Tê.

Thật hợp lòng dân hehe.

Cô Đồng săn ZIS ở Sô Liên không dễ tí nào. Trung Tướng sẽ kể sau.

Và Ông Cụ có xế xịn hehe.

***

Ừa. Ông Cụ xài xế bọc thép, thì đéo gì lăntăn?

Trung Tướng chả thèm lăntăn, nếu Sử Lừa, hehe, không nổ dững phát thế nầy:

http://www.tin247.com/bac_van_su_dung_hai_chiec_xe_cu_nay!-1-21264037.html

Đạikhái, Sử tẩy mẹ hiệndiện của con Super ZIS khỏi Đời Ông Cụ, chỉ ghinhận hai con nầy:

(i) Pobeda M20. Chínhphủ Sô Liên tặng. Chạy 1957-1969. Tổng 39,463km:

(ii) Peugeot 404. Lừakiều Pháp Bửn tặng. Chạy 1964-1969. Tổng 16,575km:

Héhé. Chạy quãng đường ý trong ngần ý năm, thì hoặc Ông Cụ bịnh liệt giường, hoặc Ông Cụ cỡi nhiều con xế khác, hoặc tuyền nằm tầuhỏa như cô Kim Bắc Hàn, hoặc tuyền lượn tầubay như Terminator Bốn.

Các cô chọn option mấy?

Trung Tướng chả mần lãnhtụ, chả xơi baocấp xăng, côngviệc quẩnquanh Hà Nội, mà một tháng cũng phi 2,000km. Hai năm 48,000km, bằng Ông Cụ côngcán 10 năm.

***

Dưng đây mới là điểm chốt:

Các cô ghé Bẩutàng Cáchmạng coi thử hehe. Con ZIS Super tọa chềnhềnh như đống vữa thừa. Không một dòng chúthích. Không một chữ vinhdanh.

Nó imlặng, bởi một nhời nó nói có thể khiến trẹo Lừa vĩnhviễn hóa câm.

(@2010)

(*) Hiệpnghị Phù Lỗ: Mời các cô tự nghiêncứu quả dở nầy. Đạikhái nó ỉa mẹ vầu quả hiệpđịnh Geneva mà các cô học Sử bởi sáchgiáokhoa thường hoangtưởng about.

(**) Tưbản: Capitalism. Dânchủ: Socialism. Hai thuậtngữ phổthông Thiênđàng.

(***) Xe Căng Hải: Một thuậtngữ dândã Thiênđàng. Mời các cô tự nghiêncứu tiếp.

(****) ZIS: Zavod Imeni Stalina. Mời các cô tự nghiêncứu tiếp.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Xehơi: (Xe hơi).
– Dầmdập: (Dầm dập).
– Tinhthần: (Tinh thần).
– Thântín: (Thân tín).
– Lýdo: (Lý do).
– Anninh: (An ninh).
– Chínhđáng: (Chính đáng).
– Nghiêmtúc: (Nghiêm túc).
– Từchối: (Từ chối).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Trọngđại: (Trọng đại).
– Nguyênthủ: (Nguyên thủ).
– Tưbản: (Tư bản).
– Dânchủ: (Dân chủ).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Rốtcuộc: (Rốt cuộc).
– Tiếpquản: (Tiếp quản).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Thiếutướng: (Thiếu tướng).
– Bácsĩ: (Bác sĩ).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Tươmtất: (Tươm tất).
– Bímật: (Bí mật).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Chếtác: (Chế tác).
– Lừngdanh: (Lừng danh).
– Chitiết: (Chi tiết).
– Nộithất: (Nội thất).
– Saocắp: (Sao cắp).
– Nguyênxi: (Nguyên xi).
– Trọnglượng: (Trọng lượng).
– Tựđộng: (Tự động).
– Đặcchủng: (Đặc chủng).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Tểtướng: (Tể tướng).
– Vali: (Va-li).
– Phụcvụ: (Phục vụ).
– Lăntăn: (Lăn tăn).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Hiệndiện: (Hiện diện).
– Ghinhận: (Ghi nhận).
– Chínhphủ: (Chính phủ).
– Lừakiều: (Lừa kiều).
– Tầuhỏa: (Tầu hỏa).
– Tầubay: (Tầu bay).
– Baocấp: (Bao cấp).
– Côngviệc: (Công việc).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Côngcán: (Công cán).
– Bẩutàng: (Bẩu tàng).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Chềnhềnh: (Chềnh ềnh).
– Chúthích: (Chú thích).
– Vinhdanh: (Vinh danh).
– Imlặng: (Im lặng).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Hiệpnghị: (Hiệp nghị).
– Nghiêncứu: (Nghiên cứu).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Hiệpđịnh: (Hiệp định).
– Sáchgiáokhoa: (Sách giáo khoa).
– Hoangtưởng: (Hoang tưởng).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Dândã: (Dân dã).

*** 1. #1 by minhhuong on 2010/10/06 - 15:26

  Trung Tướng phán dùm em cái, đôi giầy này của Ông Cụ hiệu gì ? phải đồ xịn không thế ? keke

 2. #2 by Gia_lamcam on 2010/10/06 - 15:32

  @Hương Điêu Yêu: trông anh chưa đến nỗi dừ như đồng chí trong ảnh em đâu. Anh chưa hói tị nầu mờ tên Ma Xó cứ nhứt định thêm cho anh chữ Hói để dìm hàng anh! Anh rất ức hắn về vụ nầy.
  Mẹ, mấy ngày nay, anh ngồi nhìn ra đường, thấy dân tình ở điếu đâu ra thịt đông thế chứ, cứ chen chúc nhau, lũ lượt đi ngược đi xuôi hoa cả mắt.
  Bình thường phố nhà anh vưỡn thịt đông, dưng mấy hôm nay nhẽ đông hơn gấp mấy lần.

 3. #3 by deobietj on 2010/10/06 - 15:35

  Chắc ku Lin ám chỉ vụ nổ Mỹ đình trưa nay hả.

  Dcm nếu mà báo chí đưa tin đàng hoàng chắc dân tình chả xôn xao đâu nhẩy

  Đằng này vừa đưa lên đã gỡ bài.

  Đéo đâu đc tự do đăng bài, gỡ bài như ở Lừa.

 4. #5 by minhhuong on 2010/10/06 - 15:37

  Mỹmãn của nó. Vôcùng tinhtế. @ TT

  Lại 1 ảnh làmhàng của Ông Cụ ?  

 5. #6 by minhhuong on 2010/10/06 - 15:44

  Hơ hơ, xem vụ nổ có cảm giác như hình ảnh thời trước 75 ở saigon í nhở, keke

 6. #7 by tieuthithi on 2010/10/06 - 16:17

  ủa , mới lúc trưa mình ngồi uống cafe ở gần đó mà sao chẳng thấy gì , giờ mới  biết
  Quả  khói như bom nguyên tử í nhở

 7. #8 by tieuthithi on 2010/10/06 - 16:27

  @Ngô  điêu dìm hàng anh Cẩm quá , ảnh đâu có hói,kháu lão ra phết đới , đây nầy :

 8. #9 by minhhuong on 2010/10/06 - 16:40

  Ây dà chị Thi, anh Cẩm không hói, mà ảnh là nghệ sĩ nhưn dưn cống hiến cuộc đời mình cho âm nhạc và cho các gái :

 9. #10 by Dom-dom on 2010/10/06 - 16:45

  Chi bộ @: Chắc Dì Bựa nhắc đến cuốn Chiến tranh Tiền Tệ phỏng. Xem cuốn ấy, Mafia muỗi. Mần xiền, ko nghé CTTT, vứt.

 10. #11 by Libra81 on 2010/10/06 - 17:02

  Hoang mang quá, đéo biết mấy hôm nữa có sập nốt quả Pont Doumer như bạn Bích Hằng tiên tri hông?

 11. #12 by EURO on 2010/10/06 - 17:32

  Photobucket

  Úi xời, hôm nay đổ đốn thả dê một bầy gái Bựa luôn nhế Cẩm yêu, ghét xâu mẹt anh cho cả chi bộ dòm luôn.

  @ Điêu, gúc giùm bạn ngoài vụ Ôn Như Hầu ra, còn biến cố nầu xảy ra khi Cụ “đi vắng” hông. Nghe Dì Bựa nhắc mới nhớ, các bô lão nhà tớ giờ vẫn còn ơn Cụ vụ cải cách ruộng đất nhờ Cụ khóc tồ tồ mà bô lão đựoc sửa sai, không bị án tù tội địa chỉ ( trứoc đó đã đựoc sửa sai từ tử hình xuống 20 năm, tù 2 năm lại đựoc sửa sai cho về tiếp).
   Bô lão vẫn nói với con cháu tại Cụ đi vắng nên đàn em làm sai, chứ Cụ ở nhà chỉ đạo thì không nhiều ngừoi chết oan như thế hốhố, bởi vậy tán gia bại sản, gia đình vài ngừoi bị bắn cũng vẫn ơn Cụ tới giờ đấy.

 12. #13 by cathnga on 2010/10/06 - 17:45

  @các em Hương Điêu, Chia Vội con Ba Ba (tức chiavoi33), Đái Thi (tức Tiểu Thì Thi), Nga Ngố:
  Không biết ôm giữ bảo toàn vốn của mình rồi dễ phẩy ôm thêm một mối hận cứ lớn lên từng ngày từng ngày thì khổ thì khổ.@ Cẩm yêu!!!!

  Em Nga ngưỡng mộ Cẩm yêu đã lâu mà, có điều hông dám cạnh tranh với Rô xinh với cả Bắp Ngô thui. Giờ Cẩm yêu công khai vì Bắp Ngô ra mặt ghen tuông với Trung Tướng, em Nga càng yêu tợn. Có điều, nếu anh mà có tình ý với em Nga, thì phải đảm bẩu cho em Nga trước móng vuốt của Rô xinh, hông thì em sợ em mất mạng có ngày.

  Em Nga thì yêu mãnh liệt và cũng ghen cuồng nhiệt, bất kể vốn tự có của Cẩm yêu thế nầu. Em Nga đứng trước tình yêu nếu có của Cẩm yêu, thì em Nga chả có gì cả ngoài mỗi tình yêu làm vốn thui.

  @ Bắp Ngô: đề nghị hông dìm hàng Cẩm yêu của chị Nga nhế. Người có bản lĩnh dư vậy, đối với chị Nga thì được đánh giá cao hơn Trung Tướng dồi.

 13. #14 by cathnga on 2010/10/06 - 18:04

  Bluefin tuna is known as the king of sushi and the Japanese eat more of it than any other nation, according to the BBC’s correspondent in Tokyo, Roland Buerk.

  The 282-pound (128-kilogram) premium tuna caught off the northern coast of Oma fetched 9.63 million yen ($104,700), the highest since 2001, when another Japanese bluefin tuna brought an all-time record of 20 million yen, market official Takashi Yoshida said.


  Em Nga thì hông bít ăn sashimi nên chả bít ngon chán ra sao, dưng công nhận nhìn tụi Nhựt làm món này thấy dễ thương. Bây giờ thì em Nga kiêng đồ tươi sống, thề hông bao giờ ăn.

 14. #15 by cathnga on 2010/10/06 - 18:09

  Ép yêu đâu rùi???? Về quán ngay đi nầu!!!

 15. #16 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/06 - 18:12

  Thím tặng các Vàng Son trong quán:

 16. #17 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/06 - 18:14

  Vầu diễnđàn xedap.org có thằng bán con carbon second-hand giá 50 chai Ông Cụ, trông thèm nhỏ dãi:


 17. #18 by minhhuong on 2010/10/06 - 18:25

  đề nghị hông dìm hàng Cẩm yêu của chị Nga nhế. @ chị  Nga

  ———–

  Hố hố, Cẩm yêu là của chung của all gái quán bựa chỉ còn vài ngày nữa thôi, chị Nga không biết  à. Chị sang ngay quán cái Rô mà nghe nó xí phần Cẩm hói rồi. Sao chị lại đến muộn thế.

  Ờ mà không sao, em nhớ Nhất Dâm có 1 chân truyền, gọi là « Cướp trên giàn mướp », chị áp dụng thử xem. Đời biết đâu đấy.

  Còn việc Trung Tướng cao hay thấp so với Cẩm yêu của chị, lại theo Thuyết tương đối Anh xờ tanh, tùy theo độ cận – viễn trong mắt từng người, kekekeke

 18. #19 by chiavoi33 on 2010/10/06 - 19:16

  Yêu các em lắm anh mới bật mí đấy.
  @ chị Nga: Hố chị Nga, chị hông nghe anh Cẩm nói ngọt ngầu thế sao? Ui, nghe câu ấy em cũng run rẩy contim nè. Hông có ý định giằng xé cái thân còm của anh Cẩm đâu tội nghiệp ảnh nhưng Rô xinh nắm một bên, chị Nga nắm một bên hic, em thương anh Cẩm nên ôm ở giữa kẻo anh hai nơi hai mảnh.
  @ Hương iu, vài ngày,..hehe hay ít hơn nữa thì với cái kiểu giằng xé này Cẩm khó bảo toàn tính mạng đấy iu ợ.
  ,

 19. #20 by minhhuong on 2010/10/06 - 19:30

  Tư lệnh trưởng bộ Tư lệnh cố vấn Tầu tại Việt Nam – tướng Vi Quốc Thanh tại mặt trận Điện Biên Phủ, chụp cùng Ông Cụ và bạn Giáp

  Image Hosted by ImageShack.us

 20. #21 by minhhuong on 2010/10/06 - 19:40

  Ảnh Ông Cụ cùng với đoàn cố vấn Tầu:

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

 21. #22 by minhhuong on 2010/10/06 - 19:48

  Để tìm hiểu các tướng Tầu sang ta giúp từ 1950 tới 1954, chi bộ có thể gúc vài nhân vật chính :

        Cố vấn chính trị La Quý Ba

        Tư lệnh trưởng bộ tư lệnh cố vấn Tầu giúp Lừa chống Pháp : Vi Quốc Thanh

        Cố vấn đặc biệt Trần Canh

        …..

 22. #23 by minhhuong on 2010/10/06 - 20:01

  Hông có ý định giằng xé cái thân còm của anh Cẩm đâu tội nghiệp ảnh nhưng Rô xinh nắm một bên, chị Nga nắm một bên hic, em thương anh Cẩm nên ôm ở giữa kẻo anh hai nơi hai mảnh. @ Chìa Vôi

  —————

  Đúng rồi Vôi, 2 người kia dại quá, ai lại đi dành nhau cái tay như thế, Vôi cứ xí cái thân với 3 cái chân ! Khôn phết, hí hí hí

 23. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/06 - 20:43

  Thằng Búa Tạ vửa bấucấu Dì về vụ nổ Mỹ Đình hôm nay.

   

  Một container chứa phấu hoa nhậpkhẩu đã phát nổ bấtthường, ước 2 tấn thuốc nổ được kíchhoạt trong điềukiện thờitiết hếtsức thuậnlợi, giúp ít nhất 10 côngdân ngoanhiền lên Niết Mẹ Nó Bàn sớm hơn lổtrình. Số thươngvong chưa đếm nủi.

   

  Đã có nghingờ về một âmmiu cài lịuđạn giữa đống phấu hoa. Ai cài thì còn chờ kếtquả điềutra của Ty Liêm Phóng Thủđô.

   

  VVụ nổ nầy còn kinh khủng hơn cả vụ nổ được cho là nhớn nhất Lừa ever, khi 1 tấn TNT nhét ở đùi A1 được chính tướng Tấn Lê điểmhỏa trong trận Điện Biên Phủ nủitiếng của Tầu.

   

  Bản báo tiếptục cậpnhật.

   

 24. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/06 - 20:49

  Cú nổ khiến dững côngdân ngoanhiền sống cách hiệntrường 6km vưỡn nghe rõ lồnlột, và dưchấn của nó mạnh tới nũi mần rung bầnbật tường caoốc cách 2km. Khói trắng bốc cao chừng 300m và phải mất 45 phút mới tan hết.

   

 25. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/06 - 20:57

  Một số côngdân ngoanhiền côngtác ở tòanhà Keangnam đang xâydựng cách hiệntrường cú nổ chừng 2km đã nghĩ rầng sânvậnđộng to nhất Châu Á mang tên Mỹ Đình đã sập như một tổ mối vì trong một khoảng thờigian dài không ai thấy nó đâu cả.

   

  Thằng Búa Tạ cho hay nếu Mỹ Đình sập thì chỉ sập một nửa phía Tây thôi. Dườngnhư thùng thuốc pháo đã được đặt cách sân chừng 2-300m.

 26. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/06 - 21:03

  Nóichung thiệthại của cú nổ là không đáng kể vì trong thờigian thằng Búa Tạ bỏ cty đến dòla tìnhhình thì Hà Nội đã có thêm 20 vụ tainạn xe máy, số côngdân ngoanhiền thiệtmạng chưa chắc đã ít hơn cú nổ taitiếng kia.

   

  Hết chiện. Bản tin chiều kếtthúc.

   

 27. #28 by Chần on 2010/10/06 - 21:28

  Quả xe nầy so với Ong Cu’s Super Car thì thế nầu nhỉ? Nhìn nó cứ bần bần thế nầu í, nhẽ đâu xe điếu dành cho lãnh tụ?

 28. #29 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/10/06 - 21:28

  Thấy thông tin chỉ có nhõn 3 mạng tèo thôi mà? Lão Bựa nổ quá chăng?

  Mấy hôm nay tinh thần đang mông lung, bất định. Đi làm giữa đại lễ thủ đô ngàn năm súc vật chẳng cảm xúc điếu.

  Mình thuộc thành phần kỹ sữ quèn, tiệm cận mẹ bần nông nên xa lạ với thú ăn chơi sa đọa của bọn Bựa mấy ngày nay. Thôi thì bọn Bựa có xiền cứ ăn chơi trác tác ví lại đong nhau thoải mái nhưng nhớ thi thoảng góp đôi lời đồng cảm với và đấu tranh cho bọn bần nông, gay mí cả lét như lời lão Bựa từng thốt ngày xưa nhế.

  Bọn Thủ đô có giải đại lễ, bọn miền trung có giải bơi lũ, sao không thấy bọn Sài gềnh tổ chức giải gì nhờ?

   

 29. #30 by Gia_lamcam on 2010/10/06 - 21:34

  @em Nga Ngố Yêu: Đừng sợ đừng sợ! Móng vuốt của Rô giờ hông đáng sợ đâu em yêu ơi ời. Em Rô Xinh giờ suốt ngày chỉ thích đi quay phin mới quay phìn với các bạn tửng từng tưng thôi. Tối mịt mới về đến nhà, mệt lử rồi lại thêm đau bao tử nữa, anh với em có mần gì thì Rô Xinh cũng chẳng còn sức mờ hại được ai đâu em ợ. Anh cũng giống em đới: rứt thích đã yêu thì phẩy yêu mãnh liệt yêu cuồng nhiệt.
  @em Chia Vội con Ba Ba Yêu: anh lói thầm nè: em mần đúng dồi đúng dồi, cứ ở giữa ở giữa í, mặc kệ Rô Xinh mới Nga Ngố kéo 2 tay anh hông sao đâu. Bỏn dại nhể em nhể, kéo tay thì được cái gì cái gì chứ? Há há há
  @em Đái Thi Yêu: ơh em nhầm anh mới anh Cuốc Dương rùi. Đúng là anh í cũng đẹp rai gần bằng anh thật, dưng mờ anh Cuốc í thì chỉ giỏi nổ ở chỗ đông đông người thôi, tức là có tiếng mờ không có miếng í. Anh Cuốc Dương chỉ hơn anh có chục tuổi mờ trông anh í dừ nhể em nhể?
  @em Điêu Yêu: em cũng biết là anh với em chỉ yêu nhau dử vờ thôi đúng không?
  Em bẩu bạn Rô Xinh Yêu của em biết đi, không em ẻm lại cứ tưởng anh yêu thật, lại đang giận anh, nặng nề mới anh mấy hôm nay rùi. Khổ anh quá khổ anh quá.
  @all các em: anh bẩu nầy: khi nầu Rô Xinh đi quay phin về mà có hỏi gì, thì các em bẩu là anh Cẩm vừa vầu quán tiên bố rứt khoát là từ nay anh í thôi không yêu thêm một em nầu nữa ngoài em Rô, xong rùi anh í về rùi nhế.
  Há há há
  Thế là ổn nhở các đồng chí nhở?

 30. #31 by netizen.viet on 2010/10/06 - 21:45

  “Bọn Thủ đô có giải đại lễ, bọn miền trung có giải bơi lũ, sao không thấy bọn Sài gềnh tổ chức giải gì nhờ?” @ Ngồi mà Cương

  Đụ má tên Cương giở mòi GATO!
  Sề ghềnh cũng làm đéo gì mà thoát kiếp lừa nổi hử:

  Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mực nước tại hai trạm Phú An và Nhà Bè sẽ lên cao trong 5 ngày tới, với đỉnh triều có thể đạt mức cao nhất là 1,4 m vào ngày 8/10 (vượt báo động 1).

  http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA213FE/

  Chó đẻ ra cái thành phố Hồ Chí Minh này!

  Đụ má chi bộ, anh đi phịch đây.

 31. #32 by chiavoi33 on 2010/10/06 - 21:52

  Miền Trung hơn tuần ni mưa tầm tã
  Nước ùn ùn dâng ngập cả làng quê
  Nghe đài thông báo mà dạ tái tê
  Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình…đến Huế
  Đang chìm trong những mất mát đau thương…

  Ở Hà thành hơn tuần ni vui sướng
  Đón ngàn năm rộn rã cả đêm ngày.

 32. #33 by chiavoi33 on 2010/10/06 - 22:04

  @ Hương iu (điêu)
   Tớ thì thầm nè, chắc có lẽ phần thắng thuộc về tớ đấy! hehe,
    H có TT rùi đối thủ tam thời chỉ mỗi Rô xinh với chị Nga thui. Tớ là tớ lo Rô nhất vì Cẩm iu điên dại bạn, hehe còn chị Nga chắc Cẩm iu ngang tầm tớ. MÀ Rô thì nghe anh Cẩm bẩu đi suốt ngày, nên tớ tranh thủ thời cơ đong đưa anh Cẩm, nhẽ nhất cự li nhì tranh thủ H nhỉ!? Chị Nga thì chỉ tu luyện…uhm, tu luyện gì tớ quên mất rồi nhưng nghe đâu chị tu đạt tầm tâm tĩnh nên chắc chị hông tranh dành quyết liệt với tớ đâu.
  Hehe, quả này thân với ba chân của Cẩm tớ ôm gọn H ợ.

 33. #34 by Gia_lamcam on 2010/10/06 - 22:12

  Anh cũng bức xúc quá, mần vội mấy câu thơ kêu gọi các đồng chí quan tâm tới đồng bào miền Trung như vầy:
  Anh cũng giống em Vội Yêu, rất bức xúc
  Mặc dù rất muốn cùng đồng bào Thủ đô
  Mừng Đại lễ một nghìn năm hoành tráng
  Nhưng đồng bào miền Trung lại chẳng may
  Gặp ngay một cơn lũ lớn khủng khiếp
  Có nhiều người bị mất ngay nhà cửa
  Lại có nhiều người bị lũ cuốn cho đến tận bi giờ
  Vẫn chưa biết thực ra đã bị cuốn đi đâu
  Mặc dù Chủ tịch nước mới cả Chủ tịch Quốc hội
  Rồi thêm cả Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cùng Thủ tướng
  Tất cả các Chủ tịch đã cùng nhau quyên góp
  Mỗi người một ngày lương quý giá và lớn lao
  Để giúp đỡ đồng bào ta đang gặp cảnh tai ương
  Đang trong cảnh khó khăn ngàn cân treo sợi tóc
  đỡ một phần nào trong buổi thóc cao gạo kém
  Anh cũng mong sao các đồng chí bựa viên
  Phần nào học tập và làm theo tấm gương các Chủ tịch.
  Hết.

 34. #35 by Gia_lamcam on 2010/10/06 - 22:14

  Anh cũng bức xúc quá, mần vội mấy câu thơ kêu gọi các đồng chí quan tâm tới đồng bào miền Trung như vầy:
  Anh cũng giống em Vội Yêu, rất bức xúc
  Mặc dù rất muốn cùng đồng bào Thủ đô
  Mừng Đại lễ một nghìn năm hoành tráng
  Nhưng đồng bào miền Trung lại chẳng may
  Gặp ngay một cơn lũ lớn khủng khiếp
  Có nhiều người bị mất ngay nhà cửa
  Lại có nhiều người bị lũ cuốn cho đến tận bi giờ
  Vẫn chưa biết thực ra đã bị cuốn đi đâu
  Mặc dù Chủ tịch nước mới cả Chủ tịch Quốc hội
  Rồi thêm cả Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cùng Thủ tướng
  Tất cả các Chủ tịch đã cùng nhau quyên góp
  Mỗi người một ngày lương quý giá và lớn lao
  Để giúp đỡ đồng bào ta đang gặp cảnh tai ương
  Đang trong cảnh khó khăn ngàn cân treo sợi tóc
  đỡ một phần nào trong buổi thóc cao gạo kém
  Anh cũng mong sao các đồng chí bựa viên
  Phần nào học tập và làm theo tấm gương các Chủ tịch.
  Hết.

  Đồng chí Ma Xó xóa hộ anh bài thơ dưới nhá, anh quên không mần chữ to.

 35. #36 by chiavoi33 on 2010/10/06 - 22:16

  @em Chia Vội con Ba Ba Yêu: anh lói thầm nè: em mần đúng dồi đúng dồi, cứ ở giữa ở giữa í, mặc kệ Rô Xinh mới Nga Ngố kéo 2 tay anh hông sao đâu. Bỏn dại nhể em nhể, kéo tay thì được cái gì cái gì chứ? Há há há
  @ Cẩm iu (đểu): ghé tai em nhỏ nhẹ nè: Em cũng biết là em ôm giữa là đúng dồi, đúng dồi. Anh âm thầm ủng hộ em nhế! Miễn anh bảo em là em làm “đúng dồi” thì em yên tâm đới.

 36. #37 by minhhuong on 2010/10/06 - 22:18

  Thôi quả này anh Cẩm loạn mẹ nó tinh vì chúng nó tranh với giành nhau cái thân anh hehehe

  Gái Bựa mở cuộc thi đua dành thân anh Cẩm, ai về nhất sẽ được chủ quán trao bằng khen « Chị ngoan Bác Hồ» nhé

 37. #38 by mit.annam on 2010/10/06 - 22:22

  Hehehe, ảnh của chị Mít bị cắt rồi, nguyên gốc đầy đủ là có 1 bà ngồi cạnh nữa cơ…@ Hương

  Cám ơn Hương nhé.  Miạ, nhẽ đành để mụ bựa mần xiền bán tin giá 2 ông tơn thật…hố hố hố

 38. #39 by EURO on 2010/10/06 - 22:30

  Hoan nghênh đại lễ Lộn Rồng
  Miền Trung dâng nứoc mênh mông góp mừng
  Pháo hoa Đình Mỹ tưng bừng
  Hồ Thành không kém, góp chung thủy triều…
  Mẹ sư bọn Bựa quá điêu
  thơ ngang như dắm cũng liều bốt lên…

  hehe, thơ thì phẩy vần điệu thế chứ hả bọn phản động?
  E hèm, đây lặng im quan sát nãy giờ đấy nhá bọn gian phu dâm phụ
  Cẩm hói, quần áo đồ đạc của anh em để gọn trong thùng rác trứoc nhà rùi nhế, đừng mất công hỏi han lôi thôi.

 39. #40 by mit.annam on 2010/10/06 - 22:43

  Hơ hơ, xem vụ nổ có cảm giác như hình ảnh thời trước 75 ở saigon í nhở, keke @ Hương

  Ngày năm xưa Mít còn bé tí teo (đó là lời một bài hát đấy chi bộ ạ hehehe) có vụ nổ tại đây.  Buổi tối thời Thiên Đàng êm đềm tiếng nổ vang về tận chỗ Mít ở thật lớn.  Mít nhớ lúc đó TV đang chiếu bộ phim gián điệp “Trên Từng Cây Số” thì phải. Trẻ con ngơ ngác, người lớn nhìn nhau…


 40. #41 by minhhuong on 2010/10/06 - 22:46

  Cẩm hói, quần áo đồ đạc của anh em để gọn trong thùng rác trứoc nhà rùi nhế, đừng mất công hỏi han lôi thôi.@ Rô
  ——————

  Xong ! 1 ứng cử viên bị loại trong cuộc thi rồng lộn, nhầm, vật lộn dành thân anh Cẩm.

  Em làm trọng tại.

  Trung Tướng trao giải.

  hahahahaha

   

 41. #42 by chiavoi33 on 2010/10/06 - 22:48

  Lục đọi hả Rô xinh! hehe, nghe tớ thủ thỉ lục đọi với Cẩm nè Rô.
  Cẩm ơi em đã thắng dồi
  Rô xinh mà nóng thôi rồi nha anh
  Đừng hòng mà chối loanh quanh
  Nhời kia còn đó thời anh đứ đừ
  Hehe em phục em cừ
  Đôi nhời to nhỏ mà dừ được anh

 42. #43 by minhhuong on 2010/10/06 - 22:54

  hehe, thơ thì phẩy vần điệu thế chứ hả bọn phản động?
  E hèm, đây lặng im quan sát nãy giờ đấy nhá bọn gian phu dâm phụ
  @ Rô

  ———

  Sao ? Thơ của bọn dâm gì gian gì không vần không điệu hở Rô ?

  Thảo nào ! Nồi nào úp vung nấy ! Hợp quá rồi còn gì nữa !

   

 43. #44 by chiavoi33 on 2010/10/06 - 23:03

   @ Rô:
  Mẹ sư bọn Bựa quá điêu
  thơ ngang như dắm cũng liều bốt lên…
  Chi bộ cho em đính chính, hi trông giống thơ nhưng mà văn chấm xuống dòng đó nha.(hehe, chữa cháy có nủi hong nhỉ, híc mải đong đưa với Cẩm nên mụ mị mịa rùi.)
  @ Cẩm iu:  Hehe, tình iu nó làm con người ta từ chỗ sáng suốt trở thành chập cheng Cẩm nhể?!

 44. #45 by minhhuong on 2010/10/06 - 23:03

  @ Chị Mít : À đúng, em cũng nhớ láng máng người ta thì thào nhau về 1 vụ nổ ở Hồ Con Rồng, à nhầm, con Rùa

 45. #46 by minhhuong on 2010/10/06 - 23:08

  Hehe, vừa gúc xong, vụ nổ ở hồ con Rùa là năm 1978. Kekeke, thế thì chị Mít chắc tầm đầu 7x keke

 46. #47 by Gia_lamcam on 2010/10/06 - 23:11

  @ Cẩm iu:  Hehe, tình iu nó làm con người ta từ chỗ sáng suốt trở thành chập cheng Cẩm nhể?!@em Chia Vội Yêu
  Há há há
  Thì tình yêu nó cũng làm cho con người ta từ chỗ chập cheng thành ra biết mần thơ tưng tửng đó em.

 47. #48 by mit.annam on 2010/10/06 - 23:16

  @ Chị Mít : À đúng, em cũng nhớ láng máng người ta thì thào nhau về 1 vụ nổ ở Hồ Con Rồng, à nhầm, con Rùa@ Hương

  Mít không rõ bọn phản động nào làm vụ này, dưng cũng cám ơn bọn bỏn đã đợi tối đến mới hành động.  Trường học Mít ngay đó, và Mít vẫn cùng bọn bạn ra đây chạy chơi sau khi tan học.

 48. #49 by www.tintucviahe.com on 2010/10/06 - 23:16

  Một kỷ lục sắp được xác lập ở Việt Nam, mua hàng và thông quan trong 3 ngày
  Nếu mua kịp thì đúng là một kỷ lục ghi nét nữa được xác lập tại Việt Nam với một lô hàng nhập khẩu trong 3,5 ngày
  Em tạm tính cho các bác nhé :
  – Một ngày làm các thủ tục : Ký hợp đồng, xin giấy phép nhập khẩu hàng có điều kiện (do bộ công an cấp), mang toàn bộ bộ hồ sơ này ra ngân hàng mở L/C hoặc thanh toán chuyển tiền, làm gì có chuyện mua chịu trừ khi rửa tiền. Trong đó cái bắt buộc là phải có giấy phép nhập khẩu.
  – Sau đó ngân hàng phải báo lên ngân hàng nhà nước mới chuyển được tiền đi, không thể làm tắt được khâu này
  -Ngày hôm sau là ngày làm các thủ tục đóng hàng vào container, lưu ý với các bác đây là thuốc pháo chứ không phải là rẻ lau hay bao cao su để có thể xếp bừa bãi. Một container 40 feed mà xếp hàng trong 3 giờ là em bái phục rồi
  -Một ngày vận chuyển bằng tầu biển, hoặc xe chuyên dụng, kể cả thuốc pháo từ Trung Quốc cũng vậy thôi. Làm thủ tục thông quan muốn nhanh cũng mất cả tiếng, kể cả có sự chỉ đạo từ Trung ƯƠng. Hàng về muốn nhanh cũng phải mất 2-3 ngày là quá nhanh
  – Muốn xe vào thành phố thì bắt buôc phải chạy vào đêm, dỡ hàng ra, bố trí vào các vị trí
  Nói thẳng là 3,5 ngày tính đến thời điểm bắn pháo hoa thì không thể nào kịp, nếu kịp thì các khâu thẩm định, thanh toán, thông quan sẽ phải làm tắt một khâu nào đó, vi phạm pháp luật
  Việc bắn pháo hoa không phải là một việc cấp thiết, không có dân càng vỗ tay, vì thế không thể áp dụng quy định đối với gói thầu đặc biệt được

 49. #50 by mit.annam on 2010/10/06 - 23:28

  Hehe, vừa gúc xong, vụ nổ ở hồ con Rùa là năm 1978. Kekeke, thế thì chị Mít chắc tầm đầu 7x keke@ Hương

  Bọn tintin ở đây nghĩ Mít chừng hai mấy thôi ….hố hố hố  Ơ mà hôm qua có chiện bùn cười quá.  Đang đứng xếp hàng trả tiền shopping tự dưng có thằng  cao lớn đẹp giai bước lại chào hỏi rất chi là friendly.  Lạ hoắc, chưa từng gặp bao giờ, sao muốn bắt tay?  Tên tển nói thế này chứ, I just want to say hello because you look so cute standing there   Miạ, thế là Mít dấu luôn cái tay đeo nhẫn trị giá 2 rolex vàng (@mụ Dì) vào sau đít…hehehe  Về nhà kể lại Mít chồng đéo tin.