Ong Cu’s super car

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Xehơi Ông Cụ

Tháng Mười 1954, Bần Cố Nông Bát Vạn Chiến Binh từ Việt Bắc Chiến Khu dầmdập dầmdập về múc Hà Nội theo tinhthần Phù Lỗ Hiệp Nghị (*).

Trong đoàn binh ý, hehe, không có Ông Cụ và đám thântín.

Ngoài lýdo anninh chínhđáng, Ông Cụ còn lýdo nghiêmtúc khác để từchối rập bước cùng đệtử vầu ngày trọngđại: Bê Xê Tê chưa xoay được con xe xứng tầm nguyênthủ.

Xe Tưbản củ có dưng ngượng cỡi. Xe Dânchủ củ chưa kịp tậu đươngnhiên (**).

Rốtcuộc, dẫn đoàn binh tiếpquản thủđô là thiếutướng Vũ Vương và bácsĩ Hưng Trần, cỡi con cômmăngca Sô Liên tháo mui:

Ngoài xe hai cô Vũ và Hưng, Đoàn Binh Ông Cụ còn 14 con cômmăngca nữa làm hàng tươmtất:

Bám mười lăm con xế ý, Đoàn Binh Ông Cụ phóng tám vạn xe Căng Hải (***):

Tận tháng Ba 1955, Ông Cụ mới bímật múc Hà Nội, trên con nầy:

Hehehe. Đó là một con ZIS-115 bọc thép, loại lãnhtụ Tư Đại Lâm chuyên cỡi bên Sô Liên.

ZIS-115 là mẫu xehơi tuyệt nhất Sô Liên ever, chếtác bởi nhàmáy ZIS lừngdanh, với các chitiết nộithất saocắp nguyênxi từ Rolls Royce Anh Quốc (****):

Trọnglượng 5 tấn, máy 8000cc V10 số-tựđộng, vỏ thép đặcchủng 20mm, kiếng chắn đặcchủng 120mm, ZIS-115 thựcsự là một con tăng khủng.

Và thựcsự dành riêng cỡ Ông Cụ.

Cuối 1954, cô Đồng Phạm, tểtướng của Ông Cụ, đã khuân qua Mạc Tư Khoa một vali tiền mặt sắm 2 con ZIS, một phụcvụ Ông Cụ, một phụcvụ Bê Xê Tê.

Thật hợp lòng dân hehe.

Cô Đồng săn ZIS ở Sô Liên không dễ tí nào. Trung Tướng sẽ kể sau.

Và Ông Cụ có xế xịn hehe.

***

Ừa. Ông Cụ xài xế bọc thép, thì đéo gì lăntăn?

Trung Tướng chả thèm lăntăn, nếu Sử Lừa, hehe, không nổ dững phát thế nầy:

http://www.tin247.com/bac_van_su_dung_hai_chiec_xe_cu_nay!-1-21264037.html

Đạikhái, Sử tẩy mẹ hiệndiện của con Super ZIS khỏi Đời Ông Cụ, chỉ ghinhận hai con nầy:

(i) Pobeda M20. Chínhphủ Sô Liên tặng. Chạy 1957-1969. Tổng 39,463km:

(ii) Peugeot 404. Lừakiều Pháp Bửn tặng. Chạy 1964-1969. Tổng 16,575km:

Héhé. Chạy quãng đường ý trong ngần ý năm, thì hoặc Ông Cụ bịnh liệt giường, hoặc Ông Cụ cỡi nhiều con xế khác, hoặc tuyền nằm tầuhỏa như cô Kim Bắc Hàn, hoặc tuyền lượn tầubay như Terminator Bốn.

Các cô chọn option mấy?

Trung Tướng chả mần lãnhtụ, chả xơi baocấp xăng, côngviệc quẩnquanh Hà Nội, mà một tháng cũng phi 2,000km. Hai năm 48,000km, bằng Ông Cụ côngcán 10 năm.

***

Dưng đây mới là điểm chốt:

Các cô ghé Bẩutàng Cáchmạng coi thử hehe. Con ZIS Super tọa chềnhềnh như đống vữa thừa. Không một dòng chúthích. Không một chữ vinhdanh.

Nó imlặng, bởi một nhời nó nói có thể khiến trẹo Lừa vĩnhviễn hóa câm.

(@2010)

(*) Hiệpnghị Phù Lỗ: Mời các cô tự nghiêncứu quả dở nầy. Đạikhái nó ỉa mẹ vầu quả hiệpđịnh Geneva mà các cô học Sử bởi sáchgiáokhoa thường hoangtưởng about.

(**) Tưbản: Capitalism. Dânchủ: Socialism. Hai thuậtngữ phổthông Thiênđàng.

(***) Xe Căng Hải: Một thuậtngữ dândã Thiênđàng. Mời các cô tự nghiêncứu tiếp.

(****) ZIS: Zavod Imeni Stalina. Mời các cô tự nghiêncứu tiếp.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Xehơi: (Xe hơi).
– Dầmdập: (Dầm dập).
– Tinhthần: (Tinh thần).
– Thântín: (Thân tín).
– Lýdo: (Lý do).
– Anninh: (An ninh).
– Chínhđáng: (Chính đáng).
– Nghiêmtúc: (Nghiêm túc).
– Từchối: (Từ chối).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Trọngđại: (Trọng đại).
– Nguyênthủ: (Nguyên thủ).
– Tưbản: (Tư bản).
– Dânchủ: (Dân chủ).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Rốtcuộc: (Rốt cuộc).
– Tiếpquản: (Tiếp quản).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Thiếutướng: (Thiếu tướng).
– Bácsĩ: (Bác sĩ).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Tươmtất: (Tươm tất).
– Bímật: (Bí mật).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Chếtác: (Chế tác).
– Lừngdanh: (Lừng danh).
– Chitiết: (Chi tiết).
– Nộithất: (Nội thất).
– Saocắp: (Sao cắp).
– Nguyênxi: (Nguyên xi).
– Trọnglượng: (Trọng lượng).
– Tựđộng: (Tự động).
– Đặcchủng: (Đặc chủng).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Tểtướng: (Tể tướng).
– Vali: (Va-li).
– Phụcvụ: (Phục vụ).
– Lăntăn: (Lăn tăn).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Hiệndiện: (Hiện diện).
– Ghinhận: (Ghi nhận).
– Chínhphủ: (Chính phủ).
– Lừakiều: (Lừa kiều).
– Tầuhỏa: (Tầu hỏa).
– Tầubay: (Tầu bay).
– Baocấp: (Bao cấp).
– Côngviệc: (Công việc).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Côngcán: (Công cán).
– Bẩutàng: (Bẩu tàng).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Chềnhềnh: (Chềnh ềnh).
– Chúthích: (Chú thích).
– Vinhdanh: (Vinh danh).
– Imlặng: (Im lặng).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Hiệpnghị: (Hiệp nghị).
– Nghiêncứu: (Nghiên cứu).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Hiệpđịnh: (Hiệp định).
– Sáchgiáokhoa: (Sách giáo khoa).
– Hoangtưởng: (Hoang tưởng).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Dândã: (Dân dã).

*** 1. #1 by chiavoi33 on 2010/10/06 - 08:38

  “Là người Việt Nam, chúng ta có thể tự hào rằng thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, là kỷ nguyên độc lập tự do và CNXH. Người không chỉ là nhà lý luận, nhà tư tưởng, nhà chiến lược thiên tài mà còn là một nhà hoạt động thực tiễn kiệt xuất. Người là linh hồn, ngọn cờ chói lọi lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, anh dũng đấu tranh giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vẻ vang. “Dân tộc Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay, triển vọng phát triển rất tươi sáng””


  Nguồn:  http://www.vinhlong.gov.vn/Default.aspx?tabid=36&categoryid=68&itemid=8838

   

 2. #2 by chiavoi33 on 2010/10/06 - 08:55


  Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng tại Pari năm 1946 (Ngày 31 tháng 5 năm 1946, ông lên đường sang Pháp theo lời mời của chính phủ nước này; cùng ngày, phái đoàn chính phủ do Phạm Văn Đồng dẫn đầu cũng khởi hành. Trước khi đi, ông bàn giao quyền lãnh đạo đất nước cho Huỳnh Thúc Kháng[51] với lời dặn “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”[52]. Tại Việt Nam, ông dự đoán thời gian ở Pháp là “…có khi một tháng, có khi hơn”[53] nhưng cuối cùng ông ở Pháp 4 tháng (Hội nghị Fontainebleau diễn ra từ 6 tháng 7 tới 10 tháng 9 năm 1946) mà không tránh khỏi thất bại chung cuộc.”


  Hồ Chí Minh và Chủ tịch CH DC Đức (1957)


   Các em thiếu nhi khóc trong tang lễ Bác Hồ năm 1969
  (Có ai trong chi bộ ở trong tấm hình này không?)

 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/06 - 09:32

  @Các cô mẹsưtổ các cô

  Các cô gốcgác Tầu mà đéo biết gì về tiếng Tầu nhở.

  Liêm Phóng ngày xưa gọi là Quan Án, một cơquan chínhquyền kiêm cả kiểmsát, tòaán, côngan, cảnhsát..

  Thời Pháp vầu Lừa, nó đặt ra cái gọi là Service De La Surete, tức là Ty Anninh, tươngđương Sở Côngan bigiờ, kiêmnhiệm Anninh và Cảnhsát. Bọn Lừa gọi luôn là Sở/Ty Liêmphóng.

  Dịch là Sở/Ty Côngan là hợp.

  Thế đéo nầu mà bấu đảng dịch là Sở Mậtthám?

  Mậtthám phải là Secret Service, mần dững việc ngầm thôi chứ.

  Địtmẹ cái bọn Lừa, đến dịch một chữ cũng phải địnhhướng dìm hàng.

  Mà các cô thế đéo nầu cũng tin nó là sâu hử?

  Cái ./ mẹ các cô.

 4. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/06 - 09:37

  @L./n bà Sỹ Già Dâm nhế.

  Chắc lại nghe bấuchí mà thích Tuna hử? Đéo mẹ ăn đéo gì mà bầnnông thế. Tuna thịt quá tanh, chỉ bọn bầnnông mới chén sashimi tuna thôi rõ chưa.

  Quýtộc thì phải chén sashimi Salmon.

  Ăn mà cũng đéo biết đường ăn. Hehe nghe Sỹ khen sashimi tuna cứ như nghe Tuân Nguyễn tán về phở bò chín. Ăn đéo gì mà bầnnông thế.

 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/06 - 09:42

  @Hehe em Chĩa Vòi mícả các cô quantâm vụ Fontainebleau.

  Các cô biết tạisâu Ông Cụ cốtình sang Pháp đàmphán vụ đó lâu như thế chưa? Mà lại còn đi tầuthủy nữa mới kinh. Riêng đi/về mất mẹ 2 tháng.

  Chỉ có một nhời dành cho Ông Cụ “Địt mẹ ông cụ, gian đéo gì mà gian hết cả phần thiênhạ thế”.

 6. #6 by tieuthithi on 2010/10/06 - 09:43

   Sư bố Dì mồm loa mép giải nhá , không Gúc thì bẩu lười như hủi như hủi, tìm không ra thì bẩu gúc như ./. như ./. , cãi lại Dì thì  thì ăn cứt ăn cứt …  mịa  càng già càng khó tính! Em Ngô điêu liệu liệu mà  chiều nhế
  Chi  bộ toàn dững người thông tuệ rùi thì  cần điếu gì khai sáng nữa ?
  ở nhà  chị mờ thằng thẳng nầu nói thế thì kể cả là lãnh tụ thì cũng có ngày”mồm ơi ở lại răng đi nhế…” hé hé hé ….
  ờ quên , sau  nầy Dì mà làm lãnh tụ thì nhứt định chi bộ phẩy bắt lão noi gương Ông cụ ở nhà sàn nằm  chõng tre dùng quạt mo cho nó dưn tộc nhế . ăn thì cứ rau muống tương thối tai mà xực cả năm , cãi  lại thì cho đi sang nước mẹ mà nghỉ mát nhế
  @em Vôi ở  Bắc  hay ở Nam mà lại gọi áo gió là áo phao thế ? áo gió là áo khoác mỏng có một hoặc 2 lớp và  không  có lót , áo phao là loại áo có lót bông , hoặc lông vũ ở giữa , rất  dầy và ấm (hồi  xưa dân Cổ nhuế còn lót  cả rễ bèo tây khô để làm hàng xuất đi châu Âu đấy)

 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/06 - 09:47

  Chết cười Ông Cụ.

  Rõràng chọn đi tầuthủy thì biết chắc đi/về Pháp cũng ít nhất tầm 1.5 tháng (nếu giời yên bể lặng) tới 2 tháng, mà còn dám dặn cô Kháng “Tôi đi lần này có thể 1 tháng có thể lâu hơn”.

  Địt mẹ khổ thân cô Kháng giàhói. Sau vụ ý là phát điên luôn.

  Các cô nhớ là vụ Ôn Như Hầu Ông Cụ hạsát đốithủ danhchínhngônthuận là do cô Kháng chỉđạo nhế.

  Ông Cụ về còn làm quả đãibôi “Ý chết sâu cụ (ie Kháng) mạnh tay thế mang tiếng chínhphủ” hehe. Rùi đuổi mẹ Kháng về vườn.

 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/06 - 09:53

  Vụán Ôn Như Hầu là một kỳán mà Dì đã biên trong một tiểuluận dài 200 trang hehe. Đó là một điểnhình của miulược Ông Cụ, có thể sách ngang mới Tư Đại Lâm bên Nga và Mao De Tung bên Tầu.

  Mời các cô đón đọc.

 9. #9 by Kakashi on 2010/10/06 - 09:55

 10. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/06 - 10:03

  Hehe đến tiếng Lừa đạichúng mà cũng bắt Dì chỉđạo hử các cô eat cunt eat cunt?

  – Áo phông: Là cái áo T-shirt ý. Có hai loại có cổ và không cổ. Gọi là áo phông vì lúc nầu quả áo ý cũng in đầy chữ ở ngực ở lưng trông như phông đám cưới.

  – Áo gió: Là cái áo khoác mặc mùa thu, thường bằng vải pha nylông, khi mặc nó cứ bay tung bay tung. Giời không có gió nó vưỡn bay tốc như thế nên gọi là áo gió.

  – Áo phao: Là cái áo gió dưng có hai lớp để mặt vầu mùa đông. Giữa 2 lớp áo phao là bông gòn, hoặc mút, hoặc rễ bèo như em Thi Còi nói. Gọi là áo phao vì nó phồng căng giống như cái phao cứusinh trên tầuthủy ý.

  Nên nhớ áo phông của Dì thì không in chữ phía ngoài, mà phải là loại in chữ phía trong.

  Triếtlý của Dì: “Phôtrương ở chỗ đéo ai trông thấy mới là sự phôtrương đíchthực”. Tỉnhư khi đi ỉa thì Dì phải khỏathân. Thế mới là khỏathân chất nghệ đíchthực.

 11. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/06 - 10:11

  Chết thật các cô vưỡn chưa gúc ra mẹ con em N hử. Hehe thế thì Dì phải kinhdoanh thôi. $2 cho tiểuluận bấthủ nầy, có cả hình chụp và búttích bằng tiếng Nga của Ông Cụ hehe.

 12. #12 by Kakashi on 2010/10/06 - 10:12

  ngoài quả đồng hồ thì thời trang của Dì cũng giản dị nhở. thế cái Formula1 Dì cỡi là zề? Đừng nói là Dì tuyền đi căng hải với giấc mơ nhé

 13. #13 by minhhuong on 2010/10/06 - 10:14

  Tuna thịt quá tanh, chỉ bọn bầnnông mới chén sashimi tuna thôi rõ chưa.@ TT

  ————

  Sashimi Tuna có dắm í mà tanh. NHÁ.

  Nói thẳng mẹ nó luôn là vị nó cực kỳ ngon.

  Nhưng mà địtmẹ đứa nào cổ vũ ăn Sashimi Tuna. Bởi bọn Nhật bửn láo toét ăn hết mẹ nó Tuna gần nhà nó nên giờ nó sang Châu Âu tóm bao nhiêu ở bển, sắp tiệt mẹ nó rồi. Bố tổ sư chúng nó.

  Tóm lại là nếu có Tuna nuôi như kiểu tôm nuôi Cần Giờ í thì hẵng ăn nhá.

  Em bây giờ chỉ chén Sashimi cá hồi, dù đéo phải vì thích hơn Tuna.

  • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/06 - 10:28

   Tuna vửa tanh vửa nhão mà em. Chén vầu rất chi hôi mồm.

 14. #15 by minhhuong on 2010/10/06 - 10:19

   
  ngoài quả đồng hồ thì thời trang của Dì cũng giản dị nhở. thế cái Formula1 Dì cỡi là zề? Đừng nói là Dì tuyền đi căng hải với giấc mơ nhé @ Si
  ———-

  Giấc mơ là thế nầu ? Dì của Shi chuyên Way Tầu í. Nhá.

 15. #16 by Kakashi on 2010/10/06 - 10:22

  Dìm hàng Dì quá@huong

  • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/06 - 10:26

   Bắp Ngô nói đúng đó. Dì cỡi Uây Tầu hehe. Bigiờ thì sắp dựng một quả xeđạp carbon, cũng Tầu nốt.

 16. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/06 - 10:25

  Nài nài có cô nầu thích nghiêncứu thịtrường Vàng tuyềncầu không nhở?

  Dì đã xácđịnh, giá Vàng đúng bigiờ là tầm 900 Tơn một ao.

  Dưng do nhiều nguyênnhân, giới đầucơ đã đẩy được lên thành gấp rưỡi.

  Nên cô nầu chơi Vàng thì liệu đấy mà tính. Chạy không kịp thì còn tệ hơn cả đợt Chứng Chìm nữa đấy. Mà Vàng nó xuống thì đéo bâugiờ nó lên nữa đâu.

 17. #19 by Kakashi on 2010/10/06 - 10:37

  @ Dì: Tư vấn như Dì thì chết con nhà người ta a`. Khác gì cô Hùng Sinh 2 năm trước mạnh mồm về CKVN: “Nếu là tôi, tôi sẽ mua vào tại thời điểm này”. Chỉ vì câu nói đó của cô mà bao nhà đầu tư ôm hận bán nhà bán cửa trả nợ chỉ thiếu nước nhảy lầu.

  Mà tại sao hôm nay vàng tăng mạnh thế nhỉ, làm cho con vợ em 3 chân 4 cẳng chạy đến ngân hàng từ rõ sớm? Có tin tức gì vậy

  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/06 - 10:44

   Dì có ngu như cô Hùng đéo đâu. Dì trước nay đã nói cái gì sai chưa hử Si thối?

 18. #21 by minhhuong on 2010/10/06 - 10:40

  Báo cáo chi bộ : Sách sủng thì còn phải chờ TT xin giấy phép, hơn nữa chàng còn cắt chỗ này, nối chỗ kia cho nó bớt dầy.

  Dạo này Dì của chibộ bận bịu với nó hơn nuôi trẻ sơ sinh, đẩy mẹ giờ giấc đong gái từ tối sang đêm.

  Đấy, báo cáo có nhõn thế thui. Sư bố chi bộ đểu

 19. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/06 - 10:42

  Các cô vửa bửn vửa lười của Dì.

  Các cô đã bâugiờ nghe ai nói đến MWW chưa?

  MWW nghĩa là Money World War, tức là Đại Chiến Tiền Tệ Thế Giới.

  Nó sẽ xẩy ra khi bốn đồng xiền mạnh nhất hiện nay là Ông Tơn, Ông Oi, Ông Yên, Ông Mao đồng hạgiá để tăng sức cạnhtranh ngoạiđịa.

  Khi ý thảmkịch sẽ xẩy ra với các nước nhỏ và các nước đang tíchtrữ 4 loại xiền nầy. Hậuquả của nó còn tànkhốc gấp nhiều lần WW2, không loạitrừ khảnăng sẽ có tỉn nhau bằng hàng nóng, thậmchí hàng siêu nóng.

  Dì dựđoán MWW sẽ nổ ra khi giá vàng đạt tới 2,250 Tơn/Ao.

 20. #23 by Không Ai Sất on 2010/10/06 - 10:52

  Dì dựđoán MWW sẽ nổ ra khi giá vàng đạt tới 2,250 Tơn/Ao. @ Dì Bựa
  ———————–
  Dì làm anh hoang mang quá đi, anh đang còn công nợ liên quan đến Gold đấy, ở dưới dì vừa bẩu sold out rùi lên trên dự đoán thế thì làm sao giờ?

 21. #24 by Gia_lamcam on 2010/10/06 - 10:55

  Sư bố đồng chí Ma Xó:
  Bâu giờ in sách thì phẩy hỏi em Điêu. Còn em Điêu thì bẩu còn chờ Ma Xó xin phép bla blô.
  Kết luận: muốn có hộ khẩu thì phẩy có nhà. Còn muốn mua nhà thì phẩy có hộ khẩu!
  Sư bố đồng chí Ma Xó:

  Sau nầy Dì mần lãnhtụ vĩđại, cấm các cô nhét cà pháo mới cả canh cua đồng vầu mõm Dì nhá.
  Thích chén món gì là sở thích của từng đồng chí, tùy từng lúc nhá!
  Như Người vừa thích món khoai Tây, vừa thích món khoai Tầu dưng thỉnh thoảng thích cà phấu với riêu cua thì lăn tăn điếu!? Hử hử?
  Như anh cũng thế, chén nhiều món Tây Tầu quá rùi cũng đến lúc anh thèm cà pháo riêu cua khác điếu Người.
  @đ/c Chạn: anh tưởng học tấm gương nhà Táo là nhà nầu, chứ hóa ra là tấm gương 3 ông đầu rau!
  Thế nầy nhá:
  Hoặc là đồng chí Chạn ra đi, hoặc là em Rô Xinh Yêu về với anh!
  Không có vờ sần nầu khác.
  Thế nhế đồng chí Chạn thân mến.
  Há há há

 22. #25 by Libra81 on 2010/10/06 - 10:59

  Hế lô chi bộ!

  Bạn nầu quantâm đại lễ 1000 năm có 1 thì thôngbáo tối nay có show nhạc jazz ở 16 Lí Thái Tổ nhế. Lên đó chịu khó chen lấn với bầnnông tí nhưng giữa 1 đống hỏlốn thì bọn nầy trìnhdiễn tinhhoa phết,  hàng xịn made in France.

  Há há tiên sư Trung tướng! Tả đúng y chóc ôngcụ em hìnhdung. Cụ phẩy thế mới xứng tầm chớ. Trước hết bình con super movado của Cụ đã nhẩy. Nếu cụ đeo đúng hình trung tướng sâu thì con đấy là hàng độc mẹ, limited edition, đắt phết đấy. Người chơi Movado dứt khoát là kiểu tríthức tinhhoa, xahoa vừa phải, nhưng tinhtế đỉnhcao, nhẽ có phần đẳngcấp hơn mấy tên tư bửn hợmxiền chơi Rolex hehe.

  Mấy model Mov kiểu mới phầnlớn là không số, 2 kim, mạ vàng vừa phải, giá không quá đắt dưng phù hợp với những quả gu tinhtế dưng đéo có xiền chơi như em. Tên Sất hay tên nầu quan tâm thì lên đây mà đặt này. Giá hắn gúc là chuẩn đấy không phải hàng Tầu đâu. Web xịn thì nó không ship ngoài Mẽo nên nhờ bọn cargo chuyển về cho, chi phí tầm 150-200 tơn nữa.
  http://www.jomashop.com/movado-watches.html

  Xem hình quả Mov của Vện em nầy, bằng mẹ cả bộ đồnghồ của mềnh.

 23. #26 by minhhuong on 2010/10/06 - 11:01

   Sư bố Dì mồm loa mép giải nhá , không Gúc thì bẩu lười như hủi như hủi, tìm không ra thì bẩu gúc như ./. như ./. , cãi lại Dì thì  thì ăn cứt ăn cứt …  mịa  càng già càng khó tính! Em Ngô điêu liệu liệu mà  chiều nhế @ chị Thi

  ———

  Ơ, chi bộ chỉ bị có thế thôi thì nên biết là chi bộ còn may mắn chán vạn, nhá. Dì của chibộ kỹ tính cho nên là đối với em còn asking more !

  Tưởng em được ngoại lệ hử ? No, absolutely no

   Kekeke

 24. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/06 - 11:03

  Hehe Dì đang định đi mà thấy cô Sất hỏi câu ngu vôđối nên buộc Dì phải giảnhời:

  – Dì bẩu các cô Sell Out Your Gold bâugiờ thế? Nghe Dì cảnhbáo thì tưởng là cứ phải bán ra à? Ngu vôđối. Vướnđề là phải biết dè chừng lúc nầu nó sắp hạ thì bán nghe chưa (Nếu là đầucơ dài hạn). Còn nếu các cô lướt sóng, đủ liều thì cứ tiếptục mua vầu rùi bán ra. Đến khi nó gẫy thì các cô cũng chén đủ rùi (nếu nó gẫy muộn).

  – Còn việc MWW liênquan đến sự tăng giá Vàng bấtthường thì rõ mẹ rùi lăntăn đéo gì. Có điều là 4 ông nhớn có muốn tạo MWW hay không thôi.

  Khảnăng vưỡn là bỏngỏ 30/30/30. Nếu không có MWW thì Gold xuống tẹt, nếu không có cả 2 cái ý thì Gold cứ lùngnhùng cho hết khủnghoảng.

 25. #28 by minhhuong on 2010/10/06 - 11:16

  @anh Cẩm : Đồng chí ma xó của anh chuyên bẩu « hỏi Bắp Ngô »  vì nhiệm vụ của em đây là care khách hàng, gọi là customer service, em là phát ngôn viên là đúng mẹ nó rồi.

   Còn việc của đồng chí ma xó của anh là cắt nối sao cho nó xin nổi giấy phép í. Việc đứa nào đứa đấy làm là chuẩn mẹ, anh kết luận vội vàng rồi nhá. Hé hé

 26. #29 by deobietj on 2010/10/06 - 11:22

  Dì đã xácđịnh, giá Vàng đúng bigiờ là tầm 900 Tơn một ao.

  Dưng do nhiều nguyênnhân, giới đầucơ đã đẩy được lên thành gấp rưỡi.

  Nên cô nầu chơi Vàng thì liệu đấy mà tính. Chạy không kịp thì còn tệ hơn cả đợt Chứng Chìm nữa đấy. Mà Vàng nó xuống thì đéo bâugiờ nó lên nữa đâu.

  Dì dựđoán MWW sẽ nổ ra khi giá vàng đạt tới 2,250 Tơn/Ao @ Dì mồm .,./

  Dcm Dì mồm thối.

  Cả Đại Lừa sọc mịa nó từ hồi 900-1k chết hàng loạt (A đầu đất cũng chết một phần). Dưng mà nó leo lên đến này rồi. Cá mập mua vào liên tục. Dì dám sọc kg?

  Dì bảo nó lên 2250. Dì dám mọc bây h kg?

  Kg sọc kg mọc. Giá ngấp nghé 1350, dự báo MWW khi 2250 thì Dì đéo đủ tư cách eat cunt mà ăn ./ đi nha Dì.

  Dì làm hai cồng như ./ ý. dcm xin lỗi xúc phạm cái ./

 27. #30 by Libra81 on 2010/10/06 - 11:23

  Thế bigiờ muốn bảo toàn vốn thì ôm cái gỉ hở Gì? Ở Lừa chỉ có 2 lựa chọn là Vàng và Đô, ôm em nào đây?

 28. #31 by Không Ai Sất on 2010/10/06 - 11:33

  Hùi nãy anh type không rõ bị bà Dì úp cứt kinh quá!

  Anh thấy Dì tính giá gold bi giờ đúng khoảng 900 / ao mà kitco đang show là 1343 / ao.

  Anh hỏi mụ xem cách tính mụ kiểu rì để anh tham khảo sell out bi giờ rùi mua vầu sau đặng kiếm ít xiền mua vé về thăm ông Cụ thôi.

  Hắn cứ lăn tăn là đéo, việc hắn tư vấn cứ tư vấn, nghe theo hay không là quyền của anh! Lỗ anh chịu mà lời thì anh cũng đéo chia cho hắn đâu.

 29. #32 by minhhuong on 2010/10/06 - 11:35

  Thế bigiờ muốn bảo toàn vốn thì ôm cái gỉ hở Gì? Ở Lừa chỉ có 2 lựa chọn là Vàng và Đô, ôm em nào đây?
  ————–

  Theo chị thì ôm đất.

  Nếu là gái thì ôm thêm … giai

 30. #33 by Gia_lamcam on 2010/10/06 - 11:50

  Theo chị thì ôm đất.

  Nếu là gái thì ôm thêm … giai Em Điêu

  Há há há
  Em Hương Điêu Yêu tư vấn yêu thế yêu thế!
  Dưng mờ em tư vấn thế lày thì gái chỉ có từ chết đến bị thương thôi em yêu ợ.
  Gái mờ ôm giai thì không bẩu toàn được vốn đâu em yêu ợ!
  Thế lày thì vốn chỉ có lỗ thôi.
  Bọn giai chăm chăm chỉ nhăm nhe chiếm đoạt vốn của gái thôi em ợ.
  Không tin em hỏi tên Ma Xó mờ xem.

 31. #34 by minhhuong on 2010/10/06 - 11:55

  Chết anh Cẩm rồi nhá, chắc anh hiểu « ôm giai » theo lối thế hệ anh rùi.

  Thế hệ em thì nó hiểu ngay là « ôm ví giai » cơ  

 32. #35 by chiavoi33 on 2010/10/06 - 11:57

  “Bọn giai chăm chăm chỉ nhăm nhe chiếm đoạt vốn của gái thôi em ợ.”@ Cẩm
   HốHố em đồng ý với Cẩm. Cẩm phát biểu % đúng chắc nhẽ Cẩm dò bụng mình suy người ta. Đàn ông đểu tuyền thế mờ đàn ông chân chính thì lại hổng cod “chân phụ”. Hehe, Cẩm nhể!?

 33. #36 by Gia_lamcam on 2010/10/06 - 12:00

  @Hương Điêu Yêu:
  Bọn đệ anh mần ở Sở Liêm Phóng vừa báo về là trong Đơn xin phép xuất bản của tên Ma Xó, tển khai “sách” chỉ dày có nhõn 20 trang A5 thôi. Chủ yếu tển giới thiệu về Cơ thể và Sự nghiệp mần xe ôm của tển thôi.
  Em cũng đừng nói với đồng chí nầu nha.

 34. #37 by chiavoi33 on 2010/10/06 - 12:01

   Hương yêu iu. Ôm ví giai dễ đấy phỏng. Giai giờ là cáo đeo kính lão ồi. Nghe anh Cẩm chưa, hói nên ối kinh nghiệm. Anh bảo không sai đâu.

 35. #38 by minhhuong on 2010/10/06 - 12:09

  @anh Cẩm : hơ hơ, bọn đệ em bên sở Văn hóa lại vừa báo với em là tên Ma Xó vừa đút xiền để bỏn quay mặt làm ngơ click chuyển từ mục sách độc hại sang thành mục sách giáo dục tình dục, từ 800 trang thành 20 trang xong.

 36. #39 by Đại Tá Việt on 2010/10/06 - 13:03

  Nấm lùn đưa cái mình Movado làm thèm quá:

  Phải chạy vào web của thằng Movado nghía thêm, chắc để dành xiền sắm e này thôi:
  Movado Fiero Tungsten Carbide Mens Watch 0605619
  Giá web 3 nghìn Tơn giảm còn 1 nghìn 4. 
  Dạo này việc nhà nhiều, mới tạm yên để vào đây thăm lão tướng, mịa, nhớ lão quá đi.
 37. #40 by toi_vua on 2010/10/06 - 13:12

  Dì Bựa tham khảo cái nầy rùi biên một cái tương tự cho chi bộ mới các vàng son xem nầu.
  http://www.livejournal.ru/zh_zh_zh/id/2132

 38. #41 by mit.annam on 2010/10/06 - 13:32

  Các cô gốcgác Tầu mà đéo biết gì về tiếng Tầu nhở.

  Liêm Phóng ngày xưa gọi là Quan Án, một cơquan chínhquyền kiêm cả kiểmsát, tòaán, côngan, cảnhsát..@ Dì

  Sư bố mụ chua vừa chứ…hehe  Không biết mới hỏi, biết rồi hỏi làm đíu?!  Quan Án là Quan Án Sát?

 39. #42 by cathnga on 2010/10/06 - 13:40

  Một ngày là khoảng thời gian từ lúc mặt trời lặng đến lúc mặt trời mọc. Một tháng là từ lúc trăng tròn lần này đến trăng tròn lần khác. Một năm có 12 tháng. Theo định nghĩa này, thì từ lúc khai sinh vũ trụ đến  nay, mặt trời mọc khoảng xấp xĩ : 6000 X 360 =2.160.000 lần.@ anh Ép

  Em Nga nghĩ mãi chả ra nghĩa là sâu??? Anh giải thích cho em Nga với, hông thì chi bộ ai giải thích cũng OK ạ.

  Chi bộ vui thế, từ Ông Cụ sang vàng, rùi sang đong nhau nhờ nhờ??? Bác Cẩm ghen quá, dìm hàng Trung Tướng phỏng???

 40. #43 by mit.annam on 2010/10/06 - 14:12

  Chết thật các cô vưỡn chưa gúc ra mẹ con em N hử. Hehe thế thì Dì phải kinhdoanh thôi. $2 cho tiểuluận bấthủ nầy, có cả hình chụp và búttích bằng tiếng Nga của Ông Cụ hehe.@ Dì TT

  Nga ngố viết gì Mít đíu hiểu, dịch sang Mẽo thấy lờ mờ chữ daughter…

  Nguyên văn:

  Хо Ши Мин носит на руках девочку Бабет, дочь

  Thôi đi ngủ đây… 41. #44 by Gia_lamcam on 2010/10/06 - 14:19

  @các em Hương Điêu, Chia Vội con Ba Ba (tức chiavoi33), Đái Thi (tức Tiểu Thì Thi), Nga Ngố:
  Anh suy từ bụng anh ra – cũng là giai mà lại là giai lão, thì chỉ có đúng chăm chăm thôi các em ợ. Các em là gái thì phẩy luôn cảnh giác tự biết lo thân, nhất là cái mặt vốn thì càng phẩy lo cất kỹ, giữ gìn.
  Không biết ôm giữ bảo toàn vốn của mình rồi dễ phẩy ôm thêm một mối hận cứ lớn lên từng ngày từng ngày thì khổ thì khổ.
  Tên Ma Xó hắn chỉ được cái mặt Sử mới cả Mần Xiền cho tển thôi, còn làm sao bảo toàn được cái mặt vốn của các em, tển thực sự i tờ.
  Nhiều giai bi giờ (không phẩy lứa bọn anh đâu nhá), tuyền để cả đống cạc vi rít mới cả BCS trong ví, còn xiền thì thực ra bỏn giắt cạp quần hoặc trong giầy thối mỗi khi mệt mỏi phẩy vầu nhà nghỉ!
  Há há há
  Yêu các em lắm anh mới bật mí đấy.

  Anh mong sao các em luôn may mắn trong cái Thời Thổ Tả nầy.

 42. #45 by RedDonkey on 2010/10/06 - 14:22

  test phát


 43. #46 by minhhuong on 2010/10/06 - 14:27

  Đứa bé đó là Elisabeth, con gái út của gia đình mà Ông Cụ đã tới ở nhờ trong vòng 6 tuần đợt bàn bạc ở Fontainebleau. Gia đình nhà Aubrac.

   

  Hổng phải con ổng đâu

   

  Hehehe, ảnh của chị Mít bị cắt rồi, nguyên gốc đầy đủ là có 1 bà ngồi cạnh nữa cơ, đây này :

   

   

 44. #47 by Gia_lamcam on 2010/10/06 - 14:32

  À, mà anh mời các đồng chí nầu sắp về Thủ Đô Dzăng Dzậc món thịt quay  xem có ngon hơn món sán mông mới cả sán mồng của tên Ma Xó không nè:
  Thịt quay Hàng Buồm mua ở đây.

  Ma Xó có biết ông già bán nộm thịt bò khô ở Bờ Hồ ngày xưa không?

 45. #48 by minhhuong on 2010/10/06 - 14:37

  Hehe, thịt quay Hàng Buồm công nhận lần nào em cũng phải đứng xếp hàng, chưa lần nào không phải xếp. Chẹp chẹp

   

 46. #49 by Gia_lamcam on 2010/10/06 - 14:41

  Xì Gòng 1969, hồi còn đang rên xiết dưới ách áp bức của bọn đế quốc thực dân và Ngụy quyền tàn ác nè:

  http://www.youtube.com/watch?v=ej7WATu_klE

 47. #50 by minhhuong on 2010/10/06 - 14:45

  Ảnh thời nay, Elisabeth cùng bố được mời sang thăm Lừa :

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 48. #51 by buavaicalin on 2010/10/06 - 15:02

  Oh hay,dit me chi bo khong update thong tin gi a?

 49. #52 by minhhuong on 2010/10/06 - 15:07

  @Lìn : Tin đéo gì thế Lìn ? kể cho chi bộ nghe đi, nhớ ngắt 1 khúc rồi thủ thỉ « tôi nói đồng bào nghe rõ không », nhé

  hehe

 50. #53 by minhhuong on 2010/10/06 - 15:23

  Đây là hình ảnh anh Cẩm hói, cặm cụi sống ở phố cổ, mừng đại lễ :

  Mô tả ảnh.

  http://vietnamnet.vn/xahoi/201010/Nguoi-pho-co-don-dai-le-939391/