Ong Cu’s super car

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Xehơi Ông Cụ

Tháng Mười 1954, Bần Cố Nông Bát Vạn Chiến Binh từ Việt Bắc Chiến Khu dầmdập dầmdập về múc Hà Nội theo tinhthần Phù Lỗ Hiệp Nghị (*).

Trong đoàn binh ý, hehe, không có Ông Cụ và đám thântín.

Ngoài lýdo anninh chínhđáng, Ông Cụ còn lýdo nghiêmtúc khác để từchối rập bước cùng đệtử vầu ngày trọngđại: Bê Xê Tê chưa xoay được con xe xứng tầm nguyênthủ.

Xe Tưbản củ có dưng ngượng cỡi. Xe Dânchủ củ chưa kịp tậu đươngnhiên (**).

Rốtcuộc, dẫn đoàn binh tiếpquản thủđô là thiếutướng Vũ Vương và bácsĩ Hưng Trần, cỡi con cômmăngca Sô Liên tháo mui:

Ngoài xe hai cô Vũ và Hưng, Đoàn Binh Ông Cụ còn 14 con cômmăngca nữa làm hàng tươmtất:

Bám mười lăm con xế ý, Đoàn Binh Ông Cụ phóng tám vạn xe Căng Hải (***):

Tận tháng Ba 1955, Ông Cụ mới bímật múc Hà Nội, trên con nầy:

Hehehe. Đó là một con ZIS-115 bọc thép, loại lãnhtụ Tư Đại Lâm chuyên cỡi bên Sô Liên.

ZIS-115 là mẫu xehơi tuyệt nhất Sô Liên ever, chếtác bởi nhàmáy ZIS lừngdanh, với các chitiết nộithất saocắp nguyênxi từ Rolls Royce Anh Quốc (****):

Trọnglượng 5 tấn, máy 8000cc V10 số-tựđộng, vỏ thép đặcchủng 20mm, kiếng chắn đặcchủng 120mm, ZIS-115 thựcsự là một con tăng khủng.

Và thựcsự dành riêng cỡ Ông Cụ.

Cuối 1954, cô Đồng Phạm, tểtướng của Ông Cụ, đã khuân qua Mạc Tư Khoa một vali tiền mặt sắm 2 con ZIS, một phụcvụ Ông Cụ, một phụcvụ Bê Xê Tê.

Thật hợp lòng dân hehe.

Cô Đồng săn ZIS ở Sô Liên không dễ tí nào. Trung Tướng sẽ kể sau.

Và Ông Cụ có xế xịn hehe.

***

Ừa. Ông Cụ xài xế bọc thép, thì đéo gì lăntăn?

Trung Tướng chả thèm lăntăn, nếu Sử Lừa, hehe, không nổ dững phát thế nầy:

http://www.tin247.com/bac_van_su_dung_hai_chiec_xe_cu_nay!-1-21264037.html

Đạikhái, Sử tẩy mẹ hiệndiện của con Super ZIS khỏi Đời Ông Cụ, chỉ ghinhận hai con nầy:

(i) Pobeda M20. Chínhphủ Sô Liên tặng. Chạy 1957-1969. Tổng 39,463km:

(ii) Peugeot 404. Lừakiều Pháp Bửn tặng. Chạy 1964-1969. Tổng 16,575km:

Héhé. Chạy quãng đường ý trong ngần ý năm, thì hoặc Ông Cụ bịnh liệt giường, hoặc Ông Cụ cỡi nhiều con xế khác, hoặc tuyền nằm tầuhỏa như cô Kim Bắc Hàn, hoặc tuyền lượn tầubay như Terminator Bốn.

Các cô chọn option mấy?

Trung Tướng chả mần lãnhtụ, chả xơi baocấp xăng, côngviệc quẩnquanh Hà Nội, mà một tháng cũng phi 2,000km. Hai năm 48,000km, bằng Ông Cụ côngcán 10 năm.

***

Dưng đây mới là điểm chốt:

Các cô ghé Bẩutàng Cáchmạng coi thử hehe. Con ZIS Super tọa chềnhềnh như đống vữa thừa. Không một dòng chúthích. Không một chữ vinhdanh.

Nó imlặng, bởi một nhời nó nói có thể khiến trẹo Lừa vĩnhviễn hóa câm.

(@2010)

(*) Hiệpnghị Phù Lỗ: Mời các cô tự nghiêncứu quả dở nầy. Đạikhái nó ỉa mẹ vầu quả hiệpđịnh Geneva mà các cô học Sử bởi sáchgiáokhoa thường hoangtưởng about.

(**) Tưbản: Capitalism. Dânchủ: Socialism. Hai thuậtngữ phổthông Thiênđàng.

(***) Xe Căng Hải: Một thuậtngữ dândã Thiênđàng. Mời các cô tự nghiêncứu tiếp.

(****) ZIS: Zavod Imeni Stalina. Mời các cô tự nghiêncứu tiếp.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Xehơi: (Xe hơi).
– Dầmdập: (Dầm dập).
– Tinhthần: (Tinh thần).
– Thântín: (Thân tín).
– Lýdo: (Lý do).
– Anninh: (An ninh).
– Chínhđáng: (Chính đáng).
– Nghiêmtúc: (Nghiêm túc).
– Từchối: (Từ chối).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Trọngđại: (Trọng đại).
– Nguyênthủ: (Nguyên thủ).
– Tưbản: (Tư bản).
– Dânchủ: (Dân chủ).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Rốtcuộc: (Rốt cuộc).
– Tiếpquản: (Tiếp quản).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Thiếutướng: (Thiếu tướng).
– Bácsĩ: (Bác sĩ).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Tươmtất: (Tươm tất).
– Bímật: (Bí mật).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Chếtác: (Chế tác).
– Lừngdanh: (Lừng danh).
– Chitiết: (Chi tiết).
– Nộithất: (Nội thất).
– Saocắp: (Sao cắp).
– Nguyênxi: (Nguyên xi).
– Trọnglượng: (Trọng lượng).
– Tựđộng: (Tự động).
– Đặcchủng: (Đặc chủng).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Tểtướng: (Tể tướng).
– Vali: (Va-li).
– Phụcvụ: (Phục vụ).
– Lăntăn: (Lăn tăn).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Hiệndiện: (Hiện diện).
– Ghinhận: (Ghi nhận).
– Chínhphủ: (Chính phủ).
– Lừakiều: (Lừa kiều).
– Tầuhỏa: (Tầu hỏa).
– Tầubay: (Tầu bay).
– Baocấp: (Bao cấp).
– Côngviệc: (Công việc).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Côngcán: (Công cán).
– Bẩutàng: (Bẩu tàng).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Chềnhềnh: (Chềnh ềnh).
– Chúthích: (Chú thích).
– Vinhdanh: (Vinh danh).
– Imlặng: (Im lặng).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Hiệpnghị: (Hiệp nghị).
– Nghiêncứu: (Nghiên cứu).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Hiệpđịnh: (Hiệp định).
– Sáchgiáokhoa: (Sách giáo khoa).
– Hoangtưởng: (Hoang tưởng).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Dândã: (Dân dã).

*** 1. #1 by minhhuong on 2010/10/05 - 06:44

  Đôi săn đan da của Ông Cụ (Bọn lâu nhâu bên cạnh là agent OSS Mẽo nhá, 1945):

  Ho-chi-minhetGiapencompagniedesagentsamericainsdelOSSenJuin1945.jpg picture by minhhuongdieu

 2. #2 by minhhuong on 2010/10/05 - 07:18

  Mẹ, đôi đen đen này của Ông Cụ kiểu đéo gì ấy nhỉ? Đi tất trắng xong rồi giầy như đôi hài Tầu hay như đôi của nữ ấy nhỉ

  Mẹ, đôi đen đen này của Ông Cụ kiểu đéo gì ấy nhỉ? Đi tất trắng xong rồi giầy như đôi hài Tầu hay như đôi của nữ ấy nhỉ

  (Ảnh chụp với tướng Leclerc 1946)

   

 3. #3 by minhhuong on 2010/10/05 - 07:44

  Hé hé, em phát hiện Trung Tướng hơi cường điệu đôi hài tầu của Ông Cụ nhá.

  Ông Cụ thích đi guốc mộc chứ lí, bằng chứng hùng hồn đây :

  Ho Chi Minh in his garden

 4. #4 by Gia_lamcam on 2010/10/05 - 08:11

  @ Trần yêu.
  Vụ này chúng mình rút kinh nghiệm trong quả họp chibộ Đỏ cuối tuần nè@Rô Xinh Yêu

  @Cẩm: đối thoại để chung sống hoà bình nhế!@đ/c Trạn
  Nhứt chí nhất chí đối thoại đối thoại, không đối đầu!
  Ti diên, đồng chí cũng không được tụ tập rút kinh gì với em Rô Xinh Yêu nhá. Điều kiện tiên quyết đới!
  @Rô Xinh Yêu: em cũng không được hẹn hò rút kinh gì mới đồng chí Trạn nha.
  Vừa nghe em nói Cẩm yêu Cẩm yêu xong, đoành phát đã thấy Trạn yêu Trạn yêu là thể nầu anh cũng lên cơn huyết áp, máu nó lại dồn lên dồn lên, mệt lắm!
  Các đồng chí khác thông cẩm chiện riêng của 3 đứa chúng tớ, đừng đồng chí nầu thầy dùi cho bên nầu, chia dẽ chúng tớ nhá.
  Há há há

 5. #5 by Gia_lamcam on 2010/10/05 - 08:44

  Ảnh đẹp hông?

  “… Cái vai trò, cái vị thế của mình bây giờ… cũng… ngang hàng với người ta,… cũng… nói năng, …cũng… đúng mức, đàng hoàng

 6. #6 by cathnga on 2010/10/05 - 09:37

  Chào chi bộ mặt lìn.
  Y_caphao xin thông báo mất nick. Chi coi Y_caphao như đã chết rồi nhá.@ Nam Long

  Ối!!! Anh Phấu ơi ời, anh ra đi hông lời từ biệt là sâu là sâu??? Sinh hoạt chi bộ lâu nay mà anh Phấu có mỗi nhời ngắn gọn thế phỏng???
  @ Bắp Ngô: Kế hoạch ra mắt “Chiện Bựa” thế nầu hử em???

 7. #7 by Không Ai Sất on 2010/10/05 - 10:47

  Bonus cho chi bộ chó con Helicopter của ông Cụ nè:

  MI-4 sản xuất bởi Nga Sô

  Tên phi công láu táu kể công lộ hết mẹ nó hàng, ông Cụ xài liên tục từ 1960-1969 luôn:

  Trực thăng ông Cụ

 8. #8 by mit.annam on 2010/10/05 - 10:56

  Mẹ, đôi đen đen này của Ông Cụ kiểu đéo gì ấy nhỉ?@ Hương

  Kiểu ấy nó gọi là Mary Jane đấy mà. 

 9. #9 by Gia_lamcam on 2010/10/05 - 11:35

  “Học Cụ Hồ khó lắm. Vì cụ quá giản dị trong cương vị của một bậc lãnh tụ. Cụ gần gũi, chân tình như một người thân của mỗi người. Khi tôi được gặp Bác lần đầu, Người ân cần hỏi thăm quê quán, hoàn cảnh gia đình và dặn dò cố gắng công tác cho tốt”.

  “Đến bữa trưa, Bác cùng ăn cơm với mọi người. Bác ngồi phía đầu bàn, mọi người ngồi hai bên, Bác ăn rất chậm rãi và rất ít, chỉ độ một bát cơm. Thức ăn Người ưa thích là rau cải vừa mới lên mầm, gọi là rau cải “rút”. Vừa ăn, Người vừa nhâm nhi một li rượu nhỏ. Nếu hôm nào có nhiều thức ăn do anh em cải thiện được, Bác bảo san sang các đĩa để mọi người cùng ăn.”

  “…rồi mấy Bác cháu trải ni lông ra cùng ăn trưa dưới gốc cây. Bữa ăn chỉ có cơm nắm đã chuẩn bị sẵn, cắt ra từng khoanh chấm với chút thức ăn khô.”
  Sư bố tên Dốt Tướng ma xó phản động đã thấy sự rản rị của Người chưa?

  Anh đọc chiện nầy còn đang rơm rớm nước mắt đây.

 10. #10 by mit.annam on 2010/10/05 - 11:39

  Dì TT ơi, chi bộ ơi nhìn xem  hình ai đây, người đàn bà đi cạnh ông cụ đấy?  Có phải bà họ Lưu không?

  Thời thế thay đổi nên thành thế này này


 11. #11 by Hoàng Việt on 2010/10/05 - 13:23

  Gia_lamcam 11:35 05-10-2010

  “Học Cụ Hồ khó lắm. 

  ….

  Anh đọc chiện nầy còn đang rơm rớm nước mắt đây.

  ………………………………………

  Cụ HỒ VỚI  PHỤ NỮ

  Sau này mỗi dịp đến công tác ở địa phương Cụ  luôn quan tâm đến chị em phụ nữ…
  Khi đoàn phụ nữ miền Nam vượt Trường Sơn ra thăm Cụ , các chị được  Cụ đón tiếp thân tình. 
  Thấy các chị gầy, xanh, hốc hác, Cụ  hỏi: “Các cháu kinh nguyệt có đều không?”.

  học tấm gương đạp đức của Cụ . Việt hỏi thăm KINH NGUYỆT các vàng son quán Bựa có đều hay khồng ?(đặc biệt Dì Bựa và em Điêu  )

 12. #12 by Nghiện on 2010/10/05 - 16:03

  Ơ nhẽ  Châu Trần Dụ là Alibaba? Hay là Kasim?

 13. #13 by Dynamo Kiev on 2010/10/05 - 17:46

  Trung úy vừa  mới ra khỏi hộp, chào chi bộ Bựa.

  @cathnga:

  Một ngày là khoảng thời gian từ lúc mặt trời lặng đến lúc mặt trời mọc. Một tháng là từ lúc trăng tròn lần này đến trăng tròn lần khác. Một năm có 12 tháng. Theo định nghĩa này, thì từ lúc khai sinh vũ trụ đến  nay, mặt trời mọc khoảng xấp xĩ : 6000 X 360 =2.160.000 lần.

 14. #14 by tieuthithi on 2010/10/05 - 18:29

  Bôlão Dì cho rầng, đó chính là quãng 8 năm liền thời 193x, khi Ông Cụ bị Tư Đại Lâm giam lỏng, và nhẽ đã chán Nga, thì em N. nủitiếng đã mần Ông Cụ thathiết nước Nga giởlại.Kếtquả của mốitình thanhkhiết ý là em T. hehe Dì sẽ kể sau.@Dì
    Cứ thò thò thụt thụt tò mò điếu chịu .Ngồi bẹt  đít cả tiếng đồng hồ mất cả giấc ngủ trưa mới mò ra được .

         Giai nhân của  cụ đây :


  Tháng 10 năm 1926, Nguyễn Ái Quốc, khi đó lấy tên là Lý Thụy, tổ chức hôn lễ tại nhà hàng Thái Bình, với sự chứng kiến của Thái Sướng, Đặng Dĩnh Siêu (vợ của Chu Ân Lai) và một bộ phận học viên khoá huấn luyện phụ vận. Đây cũng là địa điểm mà Chu Ân Lai và Đặng Dĩnh Siêu tổ chức kết hôn trước đó một năm. Cuộc hôn nhân này ban đầu bị mẹ Tăng Tuyết Minh phản đối vì bà lo Nguyễn Ái Quốc hoạt động nay đây mai đó không ổn định, nhưng lại được Tăng Cẩm Tương, anh của Tăng Tuyết Minh, tán thành vì nhận xét Nguyễn Ái Quốc là người có học vấn, cẩn trọng và tâm huyết với sự nghiệp

  Cuộc  hôn nhân chỉ kéo  dài vỏn vẹn 6 tháng ,bị động ổ lên cụ chuồn mất dạng, để lại người vợ trẻ vò võ ngóng trông và sau nầy chỉ được nhìn chồng qua ảnh .

    15. #15 by tieuthithi on 2010/10/05 - 18:30

  Người thứ hai là em N.nủi tiếng. Ẻm đây :

  Bức nầy hơi cũ khó nhìn , nhưng bức nầy thì nhận ra ngay :


  Có lẽ ông cụ nhà ta cao số nên mối quan hệ này cũng chỉ kéo dài khoảng 1 năm – từ giữa năm 30 đến tháng 6 /31- cụ bị bắt  thì chấm dứt ,nàng đi lấy chồng

   Còn những người sau như bà Dền (mẫu thân của đồng  chí Nổ Nông đức), bà Xuân(đẻ ra ông Trung Hồ Tất)thì chắc nhiều người đã biết .

   Mọi người  đọc thử cái nầy xem sao : :  http://nguoivietboston.com/?p=4422

 16. #16 by cathnga on 2010/10/05 - 20:08

  Trung Tướng đâu rùi??? Sao nợ em Nga cái hình đồng hồ mà mãi chưa bốt hở hở ???
  Bắp Ngô đâu sao hông thông báo tình hình in ấn sao rùi???

  Chi bộ vào quán mà chán quá thì ghé nhà em Nga nhế. He he

 17. #17 by EURO on 2010/10/05 - 20:51

  Cẩm yêu!
  Đôi khi đối chọi hay hơn anh ạ, anh hông thấy hôm qua tên Trần ve vãn em trước để em sa vào vòng tay gã hả? Chửi hắn đi anh, đôi khi nhịn rất chi là nhục
  Em thề, từ khi biết anh có căn lều cổ chục tỷ ở Hàng Lược, em đã yêu anh say đắm, tất cả những tên khác chỉ là để sơ cua. Nếu nói dối em sẽ chết lịm trong vòng tay thằng khác, em thề độc đấy. Bởi vậy anh đừng lo nghen! Anh thấy tên Cò Lả sau khi biết em sống chết thủ tiết chờ anh, đã quay lại chửi bọn 8X tàn nhẫn thế nầu chưa?

  Nhân thể xâu hàng dép em nhận cung cấp cho chi bộ Bựa theo model Cu`s fashion nè:

  Xưởng thủ công đây, yên tâm hand make nhế, cho bộ có thể đặt hàng với số lượng hông hạn chế:

 18. #18 by EURO on 2010/10/05 - 21:40

  ÔI đèo mẹ Năm Băm quạ khoang, dạo này đói mồi quá qua nhà em bứng 1 mớ entry qua đó dán bán thuốc kích dục, còn khuyến cáo là chiện ngừoi nhớn mới tởm chứ.
  Sư bố Năm Băm kền kền.

 19. #19 by khonggisat on 2010/10/05 - 22:02

  Tự mần đi hỏi hỏi cái dắm ý @Bựa

  Đèomẹ Bựa eat vulva lảng là thếđéo

  Địtmẹ lôi chiện xecộ ra đề dìmhàng Ông Cụ mà đéo giảnhời được chỗ ý thì có mà dìm được cái đầu ,/ cái đầu ,/ nhá.

  Mà sử Lừa việc chó gì phẩy tẩy con Zis í khỏi đời Ông Cụ, cứ tương mụchđích chầuđón lãnhtụ ô vờ xi vầu thì xong mẹ khó đéo.

  Túmdái bài nầy chỉ có hậuquả khươimóc hầu chibộ nhàovầu tranhđua dìmhàng Ông Cụ chứ đéo có tẹo giátrị khaisáng mẹ gì sất.  

 20. #20 by Mr. Tran on 2010/10/05 - 22:14

  @ Rô xinh & Cẩm – bạn chuẩn bị thân: nhẽ 3 đứa mình học tập nhà Táo, nhỉ

 21. #21 by mit.annam on 2010/10/05 - 22:48

  Lại thêm câu chiện về Người,

  “Mùa rét tháng 2-1969, nó rách một miếng nữa ở vai, những đồng chí chuyên săn sóc sức khỏe của Bác nhân dịp ấy mới nhắc một đề nghị đã nhiều lần: Xin Bác cho thay vỏ ngoài, nó lại rách một lần thứ hai ở vai rồi. Đây là một người bạn chiến đấu mấy chục năm nay của Bác, cho nên Bác nói thẳng, thân tình lắm. Bác quay lại bảo đồng chí ấy thế này: “Này chú ạ, Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước mặc áo vá vai thế này là cái phúc cho dân đấy. Đừng bỏ cái phúc ấy đi”. Và nhất định Bác không cho thay cái vỏ mới.

  Mịa chi bộ ở Lừa giờ nhẽ vô phúc?

 22. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/05 - 23:05

  Cái ./ mẹ các cô lười như hủi như hủi.

  Dì nản mới các cô quá đi các cô eat cunt eat cunt.

 23. #23 by Gia_lamcam on 2010/10/05 - 23:06

  @ Rô xinh & Cẩm – bạn chuẩn bị thân: nhẽ 3 đứa mình học tập nhà Táo, nhỉ@đ/c Chạn
  Học tập nhà Táo là học tập cái gì? Có phẩy cũng là một Tấm gương không?
  Nhà Táo là nhà ai hở đồng chí?

 24. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/05 - 23:09

  Các cô gúc về em N như ./ như ./

  Dì chưa thử gúc tiếng Lừa, dưng nhẽ chưa có tên Lừa nầu biên chitiết về em N nủidanh nầy.

  Các cô cần học thêm vài thứ tiếng đủ để gúc. Nghĩalà chỉ cần biết đọc biết biên không cần nghe nói đéo gì.

  Gợi ý cho các cô nhế. Em N bị sử Lừa xóa mẹ rùi. Chỉ còn em T con gái em ẻm thôi.

 25. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/05 - 23:18

  Đôi giầy Ông Cụ dận trong quả hình tiếp tên tướng Pháp Bửn là giầy đơculơ, mốt ănchơi bậc nhất thời thởi, chỉ có quýtộc mới dám xài vì nó trông quá đĩ.

  Bộ đồ Ông Cụ mặc đó là bộ đồ Dì thích nhất. Cựckỳ có gu thẩmmỹ.

  Áo đạicán Tông Trung Sơn được may bằng thứ vải đoọcmơi mầu trắng ngà tốt nhất, dựng rất vừavặn và lịchlãm. Quần âu cùng chấtliệu và cùng mầu. Kèm đôi giầy đơculơ quá nủibật. Lại chơi đôi vớ trắng ngắn cổ.

  Chỉ riêng việc dùng vớ ngắn duyêndáng thay vớ dài giànua, là đã thấy đẳngcấp ănmặc siêuđẳng của Ông Cụ.

  Mỹmãn của nó. Vôcùng tinhtế.

 26. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/05 - 23:21

  @Bắp Ngô yêu.

  Guốc Ông Cụ xỏ đó là để làm hàng thôi em. Cả áo bàba nâu sồng nữa. Ảnh đó làm hàng quá thô.

  Ông Cụ chả bâugiờ thôlậu thế.

 27. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/05 - 23:30

  Ông Cụ xài hai tên cấpdưỡng chứ hông phải một như các cô vưỡn tưởng. Một tên chiên nấu đồ Âu và một tên chiên nấu đồ Tầu. Ông Cụ không thích đồ Lừa, dù nó là “bát canh cua đồng thấmđẫm vị quêhương” hay “miếng cà pháo ròn tan cắn phát nhớ một đời”.

 28. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/05 - 23:31

  Thôi Dì đi ngủ đây. Địtmẹ các cô lười như chó chỉ giỏi hóng.

 29. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/05 - 23:45

  Quên mất. Để chuẩnbị cho loạt bài về các taychân Ông Cụ, mở đầu là cô Đồng Phạm, người đã lo xiền nong cho Ông Cụ suốt từ khi cướp xong ngôi lần 1 cho đến khi được bọn Pháp nhả cho nửa Xứ, mời các cô gúc tìmhiểu trước về cô Đồng qua các tàiliệu chínhthống.

  Bôlão Dì từng tháptùng cô Đồng một thờigian dài, và thấmnhuần nhời dậy của Ông Cụ “Chỉ dùng người đáng tin chứ đéo dùng người tài” (sau này đủi thành “Có tài mà đéo có đức là thằng vôdụng”). Vì khảnăng hạnchế cô Đồng, mà xiền nong của Ông Cụ rất chi là hẻo suốt dững năm chui luồn rừngrú.

  Cô Đồng nhậmchức bộtrưởng tàichánh của Ông Cụ khi mà cô vưỡn đéo hiểu “Tạisao đồng Bảng Anh lại có giá cao hơn đồng Đô Mẽo?”. Nghe thì như đùa, dưng lại là sựthực bấthủ.

 30. #30 by Mr. Tran on 2010/10/05 - 23:45

  lịt mẹ tướng thối phản động hay dỗi.

  nhẽ nầu kết quả của 7(8) năm học Đại học khoa xúc tuyết ở Si-bê-ri?
  N= Natasa?
  T= Tanhia?

  hay cứt gì đấy mỗ đéo rõ vì hông biết tiếng Ngố

  chi bựa ai biết tiếng Ngố thử gúc phát

  @Cẩm bạn chuẩn bị thân: tấm gương 2 ông 1 bà của nhà Táo vẫn luôn sáng mà!

 31. #32 by nhất on 2010/10/05 - 23:49

  Áo đạicán Tông Trung Sơn được may bằng thứ vải đoọcmơi mầu trắng ngà tốt nhất, dựng rất vừavặn và lịchlãm. Quần âu cùng chấtliệu và cùng mầu. Kèm đôi giầy đơculơ quá nủibật. Lại chơi đôi vớ trắng ngắn cổ.

  Chỉ riêng việc dùng vớ ngắn duyêndáng thay vớ dài giànua, là đã thấy đẳngcấp ănmặc siêuđẳng của Ông Cụ.

  Mỹmãn của nó. Vôcùng tinhtế.


  Mỹ mãn với tinh tế cái dắm ý, quý tộc và chính khách liền ông có quy định cơ bản là không được hở da chưn. Đàn ông phải đi giầy Gentlement, tất phải kéo cao, thẳng thớm, mầu tối, y như thằng mũi lõ tiếp ông cụ ý. Chi bộ có tên nào tập toẹ lên quý tộc thì nhớ học thuộc, nghe chưa! Cuộc gặp tầm cỡ như thế này mà ăn mặc như ông cụ nhà Lừa mình thì chính khách Tây nó coi như cứt. Tuy nhiên nếu ông Cụ mặc như vậy vào bar hay home party để thể hiện đẳng cấp playboy thì được.

  • #33 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/06 - 00:07

   Địtmẹ việc xài vớ hở cổ chân là một phongcách đấy cô địtmẹ cô chứ đéo biết ăn chơi gì cả.

 32. #34 by Hoàng Việt on 2010/10/05 - 23:54

  Những người vợ và những người đàn bà liên quan đến Hồ Chí Minh (2)

  Một người vợ tại Moscow, nhà cầm quyền Liên Xô cung cấp,  (có thể là bà Véra Vasiliera mà Sơn Tùng đề cập trong tác phẩm của mình? – NST). Theo Bùi Tín trong Mặt thật thì đúng là Véra Vasiliera (Chú ý thêm chi tiết: Khi Hồ Chí Minh xuất hiện vào mùa hè năm 1934, có lý do để tin rằng ông đã nghĩ mình đang là đối tượng của một cuộc điều tra nào đấy. Con gái của Vera Vasilieva, lúc ấy được 10 tuổi, đã nhớ rằng ông thường ngủ trên chiếc ghế trường kỷ trong ngôi nhà gỗ mà gia đình cô đang sống tại trung tâm Moscow, dường như ông đang cố giữ thấp danhphận của mình. Nói cho cùng Hồ đã liênquan đến hàngloạt những vụ bắtbớ dẫnđến tổn thất nặngnề cho PhânBộ ViễnĐông lẫn ĐCS TQ trong năm 1931. Vasiliera [đôi tài liệu viết là Vasilieva], 1người ngâythơ và có lẽ là một người Bolshevik thiếu đầu óc tưởngtượng, từng được biết đến là đã bảo vệ những bạn bè bị tố cáo về những tội danh chính trị cũng như người chồng của bà là Mark Zorky). Có lúc Cu tìm đến đànbà như là một kiểu… thưgiãn hay nghe “Manabendra N. Roy, lãnh tụ CS Ấn Độ từng là ủyviên CT của QTCS, nhưng bị khai trừ năm 1928, trong tác phẩm Men I met kể về những người từng một thời gặp gỡ có đoạn nhắc đến Hồ Chí Minh với cách sinh hoạt như sau: “Vì ở Nga không có những quán cà phê kiểu Paris mà ông ta thường lui tới nên để bù lại cuộc sống kham khổ buồn chán của Mạc Tư Khoa trong những năm 20, NAQ đã tìm thú vui nơi đànbà. Đó là các nàng tưsản sa đọa hay các thanhnữ cs phóng đãng bị thuhút mãnhliệt bởi những khóa sinh người châu Á”.

 33. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/05 - 23:57

  Sau nầy Dì mần lãnhtụ vĩđại, cấm các cô nhét cà pháo mới cả canh cua đồng vầu mõm Dì nhá.

  Dì thích ăn đồ Nhật, đặcbiệt là Sashimi Cá Hồi mới cả Sushi Gan Ngỗng Trấng Tôm nhế.

  Địtmẹ các cô nhớ đấy. Còn gu mặc của Dì thì dứt khóat phải quần bò áo phông nhế, đéo có chiện bắt Dì mặc áo vá đâu đấy Dì ỉa cho vầu loa.

  “Quần bò mí cả áo phông
  Nếu không mặc đủ là không mặc gì”.


 34. #36 by minhhuong on 2010/10/06 - 00:02

  Anh Đồng Phạm nói tiếng Pháp hay cực, xem video nè :

  http://www.ina.fr/politique/gouvernements/video/CAA7700289501/pham-van-dong.fr.html

  • #37 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/06 - 00:10

   Hehe cô Đòng nói tiếng Pháp như bầnnông ý nhở, dưng được cái lưuloát, nói được cả câu dài ngoằng.

 35. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/06 - 00:04

  Áo phông của Dì cũng đéo phải là loại áo phông tintin không cổ, mà là loại có cổ lịchlãm, mác Burberry hay Polo.

  Đôi khi Dì cũng bận sơmi. Mác ưa thích của Dì là Timberland hay La Coste hay Boss hay CK. Không quá đắt xiền mà rất trẻtrung.

  Mẹ các cô.

 36. #39 by Mr. Tran on 2010/10/06 - 00:06

  Soon Ho was roaming the earth as a covert agent for Moscow. Disguised as a Chinese journalist or a Buddhist monk, he would surface in Canton, Rangoon or Calcutta–then vanish to nurse his tuberculosis and other chronic diseases. As befit a professional conspirator, he employed a baffling assortment of aliases. Again and again, he was reported dead, only to pop up in a new place. In 1929 he assembled a few militants in Hong Kong and formed the Indochinese Communist Party. He portrayed himself as a celibate, a pose calculated to epitomize his moral fiber, but he had at least two wives or perhaps concubines. One was a Chinese woman; the other was Giap’s sister-in-law, who was guillotined by the French.

  nguồn

 37. #40 by Mr. Tran on 2010/10/06 - 00:07

  Cái này vãi tè hơn:

  Based on 15 years of research, Huong claims the ageing leader fell in love in the 1950s with a woman 40 years his junior, who bore him two children and was assassinated in 1957 at the party’s orders to stop them from marrying.

  “His companions were terrified it would damage his saint-like image,” Huong told AFP.

  “In the West, people worship youth. But in Asia , it is the opposite, we venerate old people. He was not allowed to be a lover and a husband, to waste his energy with a woman of flesh and blood.”

  Huong claims his young lover, Xuan, was clubbed to death and her body dumped on a road to disguise the murder as a traffic accident, and that party officials erased all trace of the romance from the public record.

  Ho Chi Minh carried the secret of her death to the grave, Huong claims, when he died in September 1969 on the anniversary of Vietnamese independence.

  nguồn

 38. #41 by Cocacola on 2010/10/06 - 01:50

  Sâu nầy anh mần tủ lạnh, quên, lãnh tụ, các cô phải ghi nhớ để biết đường nâng bi anh nhế:


  – Ăn: anh cực ghét món Nhật, các món cá tươi hay chín, hải sản (cho dù là tôm hùm đi nữa) v.v.. thảy đều ghét!

  Món Mẽo là gu của anh: hamburger, pizza … Đặc biệt anh có thể chén pizza suốt 6 tháng ròng. Mà khi chén món Mẽo hay non-Mẽo thì nhất khoát phải có CocaCola loại original nhé, mang Pepsi ra thay là anh vả vầu alô ngay.

  Món Lừa thì anh vưỡn chén làm hàng chụp ảnh quay phin với nộicác được! Ti nhiên anh không chén được thịt chó nhé! Cô chú nầu viết hồi ký khoe đã từng nhậu thịt chó với anh thì các cô chú cứ dép tông thông tai hắn hẳn cho anh!

  – Đồng hồ: Nhất khoát phải là Casio G-Shock mới chịu đựng nổi tốc độ chém gió khi anh đăng đàn diễn thuyết, và nhất khoát phải có từ hai kim giở lên.

  – Motorbike 1: Nhất khoát phải là Honda Dream Thái. Các loại scooter, từ Vespa cho đến SH, các cô các chú mà tặng anh, anh cũng đều đem tặng lại cho các hội, tỉ như hội người mù, hội người khuyết tật tay … cả!

  – Marine 1: Nhất khoát phải là EC-155 của bọn EU, MI của Nga ngố là anh không bâu giờ chơi

  – Airforce 1: Nhất khoát phải Boeing. Anh không bâu giờ chơi TU để hạ cánh kiểu TT Ba Lan đận rồi đâu nhé!
 39. #42 by Khoai Tây on 2010/10/06 - 02:00

  Dì Bựa chưởi cái dắm í, đã sorry bảo bận liên tục liên tục rồi còn gì, hehe.


  Mà mấy em tin tin đi đâu cả rồi nhờ, hồi hổi đăng ký sách đông vãi bựa, sâu giờ lặn đâu hết cả? Vầu còm đi cho Dì dỉ vui đi nầu các bé.
 40. #43 by Khoai Tây on 2010/10/06 - 03:29

  Lả không chơi được các món tươi sống hải sản Nhựn Bổn à? Kém thế làm lãnh tụ thế đéo nầu. Tây ăn tới ghiền (nghiện) luôn đới.


  Chi bộ nói chiện ăn uống của ông Cụ, hồi hổi bấu Đảng phỏng vấn một Lừa làm đầu bếp chiên các món Tây Tàu, thế điếu nầu mà phục vụ Cụ chục năm có đủ mà được Cụ ngang qua hỏi mỗi câu đại ý mầy lấy tro bếp mà đánh xoong nồi, chấm hết. Cụ thật là gần gũi, địt pẹ.

  Tây có hơi thắc mắc. Cụ xuất thân bần nông, chu du đây đó thì cũng chỉ dạng xoàng xoàng bưng bê, hoặc phần nhớn tạp dịch cho mấy lãnh tụ khác. Thế điếu nầu mà các món ăn chơi lại biết đủ, lại còn tâu nhã nữa chứ. Học đéo đâu nhờ?
 41. #44 by mit.annam on 2010/10/06 - 03:51

  Đôi giầy Ông Cụ dận trong quả hình tiếp tên tướng Pháp Bửn là giầy đơculơ, mốt ănchơi bậc nhất thời thởi, chỉ có quýtộc mới dám xài vì nó trông quá đĩ.@Dì

  Chi bộ so sánh nhế.  Mode đơculơ hàng xịn dưới chân bạn E. bác ruột của vua bà bên Anh bi giờ nè.


 42. #45 by mit.annam on 2010/10/06 - 03:55

  “Quần bò mí cả áo phông@ Dì

  Áo phông là áo đíu gì thế, wind-breaker?

 43. #46 by mit.annam on 2010/10/06 - 04:18

  “The British were rounding up communist agents in the Asian ports of their empire in 1931 when they stormed into Ho Chi Minh’s apartment in Hong Kong and arrested him in bed with a Chinese woman.” 

  Em xẩm này hông phải là Tăng gì Minh rùi.

  “From French police files and Soviet archives come this and other evidence that Uncle Ho had other interests. During one of his tours through the former Soviet Union, the files indicate, he struck up a relationship with a married Russian woman. Before his Russian fling, the alleged Vietnamese nationalist was seduced by French charm. From that liaison came rumors of a French child.”

  Yêu cầu em Hương gúc ạc-cai của bọn Tây đi…hehehe

 44. #47 by Khoai Tây on 2010/10/06 - 05:06

  Áo phông là áo đíu gì thế, wind-breaker? @Mít Vàng Son


  Áo phông = T-Shirt.

 45. #48 by mit.annam on 2010/10/06 - 05:45

  Cám ơn Tây giải đáp thắc mắc nhể… Hóa ra là cái pull (pullover) trong Nam Lừa…hehehe

 46. #49 by Thượng Sĩ Già on 2010/10/06 - 08:02

  Dượng phải côngnhựn, mợ Minh Tăng Tuyết sởhĩu khuôn mặt rất chi khảái thanhtao mọi nhẽ, một nétđẹp đéo thể chê vầu đâu được. Thế đéo nầu Ông Cụ nhà ta chỉ dùng qua nhõn một lần rùi vất đấy là nầu nhẩy, xài soang thế chứ. Địtbẹ, phải vầu tay Dượng thời bigiờ thì cứ gọi là nâng dư nâng trấng hấng dư hấng bông chứ lị. 

  Cơmà người đẹp xinhđộng thế cớ đéo nầu lại chịu lấy Cụ nhà ta nhỉ. Địt bẹ, vửa gầy vửa xấu, lại homhem còi xương. Tay chưn Cụ khẳngkhiu thế kia, có ômấp cũng phải hếtsức thậnchọng, khéo lại gẫy mẹ khúc gân nầu đấy của Cụ lại mắc mẹ tội phảnđộng theo điều 88 Bộ Luật Hành Sự thì khổ….Mẹbốtiênsư, thươngcảm mợ Minh đéo chịu hốhốhố
  ————————————-
  Dì thích ăn đồ Nhật, đặcbiệt là Sashimi Cá Hồi mới cả Sushi Gan Ngỗng Trấng Tôm @Bựa nỏ mồm

  Quảtang mụ Bựa chỉ biết hónghớt cách ăn uốn học mần soang nầy. Địtbẹ, chỉ bọn bầnnông hoặc dạng amateur mới ăn Sashimi Cá hồi rõ chửa. Chưởnggiả lịchlãm dư Dượng thì cứ phải White Tuna hoặc Rubi Tuna hoặc thậm cũng phẩy Yellow Tail vớvỉn lọ chai mới gọi là tàmtạm một bữa Sushi. Còn nhìu món khác nữa, dưng tạmthời thế đã, nói ra lại bẩu Dượng chảnh chó hốhốhố………..

  Sưbố chibộ, chưởi nhau thì ít mà xì-pam kinh đéo chịu. Địtbẹ, Dượng đã đéo có thìgian vầu góp tiếng mà còn phải lo lật trang lướt cồng xì-pam của các mẹ không cũng mỏi lệch mẹ trym hết mẹ nó thìgiờ vàng bạccủa Dượng. Địt .#?/ bà các mẹ.

 47. #50 by Cocacola on 2010/10/06 - 08:09

  Áo phông = T-Shirt.@ Tây


  Hình như hổng phải, áo phông Lừa Bắc còn dùng để gọi cái áo gió trong Lừa Nam! Trước giờ anh cứ nghĩ thế


  Enbac.com

 48. #51 by Cocacola on 2010/10/06 - 08:12

  Sẵn anh hỏi luôn chi bộ Lừa Bắc về ngôn ngữ luôn. Hùi xưa bọn Phớp thối có cái Sở gọi là “Sở Liêm phóng” ngoài ngoải. “Liêm” là cái gì liêm? Còn “phóng” nghĩa là gì?

 49. #52 by chiavoi33 on 2010/10/06 - 08:25

  @ Cola: Áo phông là áo ấy đấy anh ạ. Còn áo gió ngoài bắc gọi là áo phao.
  Còn sở liêm phóng là tên gọi của cơ quan mật thám của Pháp thời ấy.