Ong Cu’s super car

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Xehơi Ông Cụ

Tháng Mười 1954, Bần Cố Nông Bát Vạn Chiến Binh từ Việt Bắc Chiến Khu dầmdập dầmdập về múc Hà Nội theo tinhthần Phù Lỗ Hiệp Nghị (*).

Trong đoàn binh ý, hehe, không có Ông Cụ và đám thântín.

Ngoài lýdo anninh chínhđáng, Ông Cụ còn lýdo nghiêmtúc khác để từchối rập bước cùng đệtử vầu ngày trọngđại: Bê Xê Tê chưa xoay được con xe xứng tầm nguyênthủ.

Xe Tưbản củ có dưng ngượng cỡi. Xe Dânchủ củ chưa kịp tậu đươngnhiên (**).

Rốtcuộc, dẫn đoàn binh tiếpquản thủđô là thiếutướng Vũ Vương và bácsĩ Hưng Trần, cỡi con cômmăngca Sô Liên tháo mui:

Ngoài xe hai cô Vũ và Hưng, Đoàn Binh Ông Cụ còn 14 con cômmăngca nữa làm hàng tươmtất:

Bám mười lăm con xế ý, Đoàn Binh Ông Cụ phóng tám vạn xe Căng Hải (***):

Tận tháng Ba 1955, Ông Cụ mới bímật múc Hà Nội, trên con nầy:

Hehehe. Đó là một con ZIS-115 bọc thép, loại lãnhtụ Tư Đại Lâm chuyên cỡi bên Sô Liên.

ZIS-115 là mẫu xehơi tuyệt nhất Sô Liên ever, chếtác bởi nhàmáy ZIS lừngdanh, với các chitiết nộithất saocắp nguyênxi từ Rolls Royce Anh Quốc (****):

Trọnglượng 5 tấn, máy 8000cc V10 số-tựđộng, vỏ thép đặcchủng 20mm, kiếng chắn đặcchủng 120mm, ZIS-115 thựcsự là một con tăng khủng.

Và thựcsự dành riêng cỡ Ông Cụ.

Cuối 1954, cô Đồng Phạm, tểtướng của Ông Cụ, đã khuân qua Mạc Tư Khoa một vali tiền mặt sắm 2 con ZIS, một phụcvụ Ông Cụ, một phụcvụ Bê Xê Tê.

Thật hợp lòng dân hehe.

Cô Đồng săn ZIS ở Sô Liên không dễ tí nào. Trung Tướng sẽ kể sau.

Và Ông Cụ có xế xịn hehe.

***

Ừa. Ông Cụ xài xế bọc thép, thì đéo gì lăntăn?

Trung Tướng chả thèm lăntăn, nếu Sử Lừa, hehe, không nổ dững phát thế nầy:

http://www.tin247.com/bac_van_su_dung_hai_chiec_xe_cu_nay!-1-21264037.html

Đạikhái, Sử tẩy mẹ hiệndiện của con Super ZIS khỏi Đời Ông Cụ, chỉ ghinhận hai con nầy:

(i) Pobeda M20. Chínhphủ Sô Liên tặng. Chạy 1957-1969. Tổng 39,463km:

(ii) Peugeot 404. Lừakiều Pháp Bửn tặng. Chạy 1964-1969. Tổng 16,575km:

Héhé. Chạy quãng đường ý trong ngần ý năm, thì hoặc Ông Cụ bịnh liệt giường, hoặc Ông Cụ cỡi nhiều con xế khác, hoặc tuyền nằm tầuhỏa như cô Kim Bắc Hàn, hoặc tuyền lượn tầubay như Terminator Bốn.

Các cô chọn option mấy?

Trung Tướng chả mần lãnhtụ, chả xơi baocấp xăng, côngviệc quẩnquanh Hà Nội, mà một tháng cũng phi 2,000km. Hai năm 48,000km, bằng Ông Cụ côngcán 10 năm.

***

Dưng đây mới là điểm chốt:

Các cô ghé Bẩutàng Cáchmạng coi thử hehe. Con ZIS Super tọa chềnhềnh như đống vữa thừa. Không một dòng chúthích. Không một chữ vinhdanh.

Nó imlặng, bởi một nhời nó nói có thể khiến trẹo Lừa vĩnhviễn hóa câm.

(@2010)

(*) Hiệpnghị Phù Lỗ: Mời các cô tự nghiêncứu quả dở nầy. Đạikhái nó ỉa mẹ vầu quả hiệpđịnh Geneva mà các cô học Sử bởi sáchgiáokhoa thường hoangtưởng about.

(**) Tưbản: Capitalism. Dânchủ: Socialism. Hai thuậtngữ phổthông Thiênđàng.

(***) Xe Căng Hải: Một thuậtngữ dândã Thiênđàng. Mời các cô tự nghiêncứu tiếp.

(****) ZIS: Zavod Imeni Stalina. Mời các cô tự nghiêncứu tiếp.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Xehơi: (Xe hơi).
– Dầmdập: (Dầm dập).
– Tinhthần: (Tinh thần).
– Thântín: (Thân tín).
– Lýdo: (Lý do).
– Anninh: (An ninh).
– Chínhđáng: (Chính đáng).
– Nghiêmtúc: (Nghiêm túc).
– Từchối: (Từ chối).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Trọngđại: (Trọng đại).
– Nguyênthủ: (Nguyên thủ).
– Tưbản: (Tư bản).
– Dânchủ: (Dân chủ).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Rốtcuộc: (Rốt cuộc).
– Tiếpquản: (Tiếp quản).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Thiếutướng: (Thiếu tướng).
– Bácsĩ: (Bác sĩ).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Tươmtất: (Tươm tất).
– Bímật: (Bí mật).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Chếtác: (Chế tác).
– Lừngdanh: (Lừng danh).
– Chitiết: (Chi tiết).
– Nộithất: (Nội thất).
– Saocắp: (Sao cắp).
– Nguyênxi: (Nguyên xi).
– Trọnglượng: (Trọng lượng).
– Tựđộng: (Tự động).
– Đặcchủng: (Đặc chủng).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Tểtướng: (Tể tướng).
– Vali: (Va-li).
– Phụcvụ: (Phục vụ).
– Lăntăn: (Lăn tăn).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Hiệndiện: (Hiện diện).
– Ghinhận: (Ghi nhận).
– Chínhphủ: (Chính phủ).
– Lừakiều: (Lừa kiều).
– Tầuhỏa: (Tầu hỏa).
– Tầubay: (Tầu bay).
– Baocấp: (Bao cấp).
– Côngviệc: (Công việc).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Côngcán: (Công cán).
– Bẩutàng: (Bẩu tàng).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Chềnhềnh: (Chềnh ềnh).
– Chúthích: (Chú thích).
– Vinhdanh: (Vinh danh).
– Imlặng: (Im lặng).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Hiệpnghị: (Hiệp nghị).
– Nghiêncứu: (Nghiên cứu).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Hiệpđịnh: (Hiệp định).
– Sáchgiáokhoa: (Sách giáo khoa).
– Hoangtưởng: (Hoang tưởng).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Dândã: (Dân dã).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 13:52

  Tấm hình cô Vũ Vương Thừa giơ tay chầu ý cũng đéo phải ngược đâu nhế các cô sưbố các cô chứ.

   

  Vướnđề là quả khẩuhiệu ý nó chỉ biên chữ bằng mực nho trên một mặt vải, nên chữ nhìn đàng sau (do mục thấm qua) nó thế. Các chữ mất khá nhiều nét.

   

  Hehe cô nầu nghĩ ra trò lộn ngược ảnh để đọc quả là thôngmanh. Dì khen phát.

 2. #2 by minhhuong on 2010/10/04 - 13:55

  Nhầm, tiểu đoàn Bình Ca là bọn lên Phù Lỗ học tập chỉ thị tiếp quản ra sao và về HN thực thi, hé hé, ảnh bỏn đây (Chính trị viên Vũ Huy Hậu đi giữa):

  Photobucket

   

  Còn bọn tham gia hội nghị thì có Nguyễn Tài và Trần Vỹ… bàn về các vấn đề về quân sự và hành chính để chuyển giao khu chu vi HN. Link này : http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_T%C3%A0i

 3. #3 by minhhuong on 2010/10/04 - 14:00

  @ anh Sất : đưa vài dữ liệu xong rồi suy đoán nội dung thôi anh

  Đọc qua tiểu đoàn Bình Ca đây, xem tiểu đoàn này lên Phù Lỗ học tập chỉ thị xong rồi thực thi ra làm sao để đoán nội dung hội nghị Phù Lỗ hé hé

  http://vnca.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=51384

 4. #4 by chiavoi33 on 2010/10/04 - 14:25

  Đạikhái nó ỉa mẹ vầu quả hiệpđịnh Geneva mà các cô học Sử bởi sáchgiáokhoa thường hoangtưởng about.@TT
  Nhẽ đâu ở chỗ này:-
  Nội dung cơ bản của Hiệp ước Genève về Việt Nam
  ……………………
  *……………. Chính quyền và quân đội khối Liên hiệp Pháp tập trung về miền Nam.     
  * 300 ngày là thời gian để chính quyền và quân đội các bên hoàn thành việc tập trung. Dân chúng được tự do đi lại giữa 2 miền 
  ………………
  – Ta tiếp quản dựa trên tinh thần chỉ đạo của hiệp nghị Phù Lỗ:
  chống địch phá hoại tháo dỡ máy móc, nguyên vật liệu, mang đi hồ sơ quan trọng; đồng thời chống địch cưỡng ép di cư vào Nam. Sau hơn hai tháng đấu tranh quyết liệt với địch, ta đã giữ được gần như nguyên vẹn máy móc, thiết bị, hồ sơ, nguyên vật liệu ở các nhà máy, xí nghiệp, công sở, bệnh viện. Đại bộ phận nhân dân Hà Nội không mắc mưu địch dụ dỗ, di cư vào Nam ở lại chờ đón ngày giải phóng. 5. #5 by otocu on 2010/10/04 - 14:41

  Nếu tên Tướng biên loạt bài kiểu lá cải ANTG như “Ông Cụ, chuyện bây giờ mới kể”, bán online nhẽ kiếm bộn tiền? Mà số lượng chắc cũng ngang “Ông Cụ toàn tập”.

 6. #6 by otocu on 2010/10/04 - 14:46

 7. #7 by Lớp ba trường làng on 2010/10/04 - 15:00

  Khi hợp tác với Đồng minh, bọn Mỹ cúng Ông Cụ thuốc Camel. Khi lên chiến khu, quan hệ với Mẽo không còn, nguồn thuốc hoàn toàn phụ thuộc vào Tổng cục cung cấp (tên gọi hậu cần thời thởi) do đ/c Châu Trần Dụ phụ trách. Lúc này nguồn cung cấp Craven A tại Hà Nội ổn định hơn nên Cụ không dùng Lạc đà nữa. Vài lần Cụ cố gắng hút thuốc nội hóa đều thất bại do bị ho nên bê xê tê ra nghị quyết “cấm vĩnh viễn” cụ hút thuốc nội.

  Bữa trưa của Cụ có thể đạm bạc bao gồm cá chim kho và cà Nghệ muối, nhưng nhất thiết phải có tiếng ngâm thơ. Giọng ngâm vàng Nhâm Linh thời thởi được trọng dụng. Hai Bác cháu chỉ ăn chung cơm trưa thôi đấy nhé, chi bộ đừng hiểu lầm.

 8. #8 by Gia_lamcam on 2010/10/04 - 15:17

  Anh đề nghị tên Dốt Tướng, (hoặc các đồng chí khác, nếu có thời gian và nếu có hóng hớt được), cũng nên biên ít chiện về sự rản rị quần chúng của mấy cha con ông cháu bạn Gì Kim bên đất nước Củ Sâm Anh Em.
  Anh chắc chăm chăm mấy cha con ông cháu nhà ấy cũng hết sức rản rị gần gũi đồng bào Tiên Triều ta bên xứ Củ Sâm.
  Bằng chứng là bạn Gì Ủn, (tuy có hơi béo tí chắc do tạng người ăn gì cũng béo?), mới nhõn 27 tuổi mà đã được nhân dân hết sức tin yêu, tín nhiệm cho mần chức Đại Tướng nhưn dưn.
  Mẹ, đúng là tài năng không đợi tuổi!
  Bên bọn tư bẩn thối tha giãy chết có cức mà sản sinh được dững thiên tài như vầy.

  Anh đồ rằng nghe chiện về các bạn thân thiết, cũng là cách để hình dung ra mình.
  Sư bố tên Dốt Tướng Ma Xó!

 9. #9 by Không Ai Sất on 2010/10/04 - 15:54

  Thế còn Ví da và thắt lưng thì ông Cụ chơi hàng nào hả hắn Bựa.

  Hắn tiết lộ cho a học tập luôn đi!

  Hay là Cụ không xài mấy thứ này nhẩy?

  kiếng mắt + đồng hồ là 2 thương hiệu anh có khả năng học tập ông Cụ rùi còn xe cộ với gái mú thì anh thua luôn!

 10. #10 by minhhuong on 2010/10/04 - 16:21

  À, giờ mới hiểu vì sao phải học tập và làm việc theo gương Ông Cụ vĩ đại.

  Bọn CCCĐ giờ tịt mẹ luôn đi nhá. Hé hé

 11. #11 by minhhuong on 2010/10/04 - 16:42

  Nhớ đợt trước có anh nào cho lên quán cái link về 1 tay đầu bếp của Ông Cụ ấy nhở, tuyền ăn táo phết mật nướng kiểu Pháp, gà nướng bla bla

  Học tập thì nên chọn Ông Cụ mà học tập nhá. Cụ chuyên ra thoát Lừa ra nước ngoài, chỉ về để cưỡi cổ đứa khác. Thật là đúng đắn. KEKEKEKE

 12. #12 by cathnga on 2010/10/04 - 18:00

  Dẫu biết là Thiên Tượng, mà sao vẫn bùi ngủi bùi ngùi. Trung Tướng định hướng thế nầy thế nầy, thì làm sao em Nga còn nỡ lòng nầu chưởi Ông Cụ đây????
  Em lại bận rùi, tới đêm chắc mới đọc hết được. Mà đọc xong chắc lại khóc tu tu mất!!!!

 13. #13 by voong ngau pin on 2010/10/04 - 18:35

  bạn đồng phạm mang 1 va li tiềnmặt là tiền gì dì lồn???nhẽ trinh khảiđịnh hay xiền tầu hay phờrăng pháp  hay bạc đầm xòe???dcm lũ mọi từ rừng về đã có xiền là sâulà sâu???????

 14. #14 by EURO on 2010/10/04 - 19:04

      Đèo mẹ, mới khóc nức nở vì cảm động khi đọc báo in bản tin khu phố phát tận nhà, có mục kể về Cụ, xe cụ tới cái vô lăng còn bét nhè Cụ đéo cho thay, đồng chí lái xe thấy hơi mùi cao su đổ tý dầu thơm vầu Cụ còn chửi cho ủng mả tội phí phạm.
       Đã thấy trong cuộc thi kể chiện học theo gương Cụ, những em bé 7-8 tuổi vừa kể chiện trước lúc đi xa Cụ thèm nghe mỗi karaoke không nhạc, vừa kể vừa khóc hơn cả cha ẻm chết chưa? Đã thấy những cụ già dân tộc nói tiếng Kinh không sõi vừa chậm nước mắt vừa ôn lại những câu chiện cảm động về Cụ cho bọn Lừa học tập chưa? Tới cỏ cây gỗ đá cũng phải động lòng nhế lũ Lừa.
      Thay mặt các anh em Sôvanh đỏ, chửi chết bà Tướng Bựa phản độngvà bè lũ đã adua dìm một vĩ nhân như Cụ. Toàn bọn Gato xỏ lá!

 15. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 19:30

  @Cô Ngầu Bín và các cô còn ấutrĩ về xiềnnong Ông Cụ.

   

  Cô Đồng vác sang Sô Liên cả vali xiền gồm Đô Mẽo, Franc Pháp, Bảng Anh.. và có thể cả vàngròng nữa cô ạ.

   

  Các cô đừng tưởng Ông Cụ ở trên chiếnkhu mà đéo có xiền nhế. Đành là cụ củ không giầu, dưng nếu không có đủ xiền, thì lấy cứt ra mà nuôi lũ lâunhâu cả ngàn thằng, rùi còn xiền sắm súngđạn, xecộ, thuốcmen.. Các cô tưởng đi xin được à? Mà mỗi lần đi xin mất vài tháng thế thì lấy ./ ra mà nhét vầu mồm vầu tay à?

   

  Bôlão Trung Tướng, một trong dững y sánglập Uỵt Nan Ngành Hoòng (là gì hehe tự gúc), cũng là một trong dững y đã gánh vàng, xiền lên Việt Bắc theo Ông Cụ.

   

  Xiền (tưbản) các loại y ỷ tuyền bó trong bao rùi gánh như gánh cứt ý. Nếu y tham, nhón một bó rùi bẩu rơi mất rùi, thì Ông Cụ cũng đéo biết.

   

  Cô Đồng chính là người phụtrách đám nầy first of all. Cô Đồng thậtthà, không mê kimxiền như các cô khác, nên giao việc ý là hợp.

   

  Vũkhí thuốcmen các cái Ông Cụ mua nóng bằng xiền mặt từ bọn buônlậu Tầu ở biêngiới ý. Chứ chờ hàng “chính hãng” thì chốc mẹ mép.

   

 16. #16 by Mr. Tran on 2010/10/04 - 19:32

  ủng hộ Rô xinh!
  lịt cụ tướng thối!
  lịt cụ dững thằng định hướng

 17. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 19:39

  Xiền Ông Cụ lấy đâu ra?

   

  Ơ địtmẹ đến giờ mà vưỡn có cô hỏi thế à? Phí mẹ công Dì tẩy gáo các cô à? Địtmẹ thế nầy Dì chết đi cho rùi.

   

  Các thểloại Tuần Lễ Vàng, rùi mời các nhà tưbản đến dự tiệc chiêuđãi của chínhphủ.. để làm gì các cô hông biết à?

   

  Và hehe, dững ngón như Điềnđịa Cảicách, Quốchữuhóa, Côngtư Hợpdoanh.., để làm gì các cô cũng đéo biết nốt hử? Ngoài mụcđích tiêudiệt bọn chốngđối, mụcđích quantrọng hơn của nó là cướp không tàisản của bọn nhà giầu để chínhphủ có xiền xài trong thờigian chưa mần ra nhiều xiền bằng cách thu thuế hay đầutư.

   

  Và món gọi là “Thuế Kháng Chiến” là gì? Vắntắt nó từng là nỗi kinhhoàng của dân có xiền “Vùng Giải Phóng” hehe đấy các cô. Cái nầy mời các cô gúc trước khi Dì giảng bài.

 18. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 19:45

  Dì đã quyếtđịnh rùi. Vì các cô quá lười lại quá thụđộng, nên Dì sẽ đéo bốt bài “Thuế Kháng Chiến” nữa.

   

  Hoặc các cô tự nghiêncứu, hoặc các cô phải bỏ xiền ra mua (xuấtbản online cùng bài Xiền Kháng Chiến trong loạt bài Xiền Ông Cụ).

   

  Giá của dững bài đó là $5, bản PDF. Mua online. Mẹ Dì không mần xiền của các cô thì các cô đéo bâugiờ biết cách mần xiền tửtế cả.

   

   

   

 19. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 19:51

  @Cô Sất


  Portefeuille & ceinture của Ông Cụ Dì chưa tìm được tưliệu đáng tin, dưng bôlão Dì bẩu cũng xịn lắm, trông rất nhãnhặn.

   

 20. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 19:55

  Cô mặt ./ nầu dưới dưởi bẩu Ông Cụ thời tỉn Pháp xài Craven A thay Camel đấy địtcụ các cô?

   

  Camel hồi hổi trong thành thiếu đéo gì mà Ông Cụ phải xài Craven? Ông Cụ có cả mạng lưới con buôn nộithành hàng ngàn tên chiên mần việc đó. Các cô gúc phát là ra cả đống luôn.

   

   

 21. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 20:02

  @em Chỉa Vòi hehe

   

  Tốt lắm tốt lắm, đúng là một Vàng Son chânchính. Chỉ cần gúc tưliệu chínhthống, rùi vậndụng gáo để phântích kháchquan, là các em sẽ Vàng Son Bấthủ héhé.

   

 22. #22 by Doctor on 2010/10/04 - 20:04

  Tiền ông cụ lấy đâu ra?

 23. #24 by Nghiện on 2010/10/04 - 20:11

  Lịt Gì làm mịa quả địnhhướng thờitrang Ông Cụ để các chấu còn họctập. Mỗi thứ phải để rổrá đầy đủ nhớ.
  Mà theo Gì thì tintin 8x đời cuối như chấu chơi thời trang Ông Cụ thì có giống tinhhoa không, hay nhẽ ra thằng bùdìn rơm?

 24. #25 by Mr. Tran on 2010/10/04 - 20:15

  à quên.
  quả xe kia được dập khẩu kiểu gì hả tướng thối phản động?
  chính ngạch hay tiểu ngạch?

  lịt cụ tướng thối phản động phát nữa!

  • #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 20:19

   Hồi hổi làm đéo gì có xuất mới cả nhập. Cứ mua bển rùi vất lên tầuhỏa chở về thôi.

 25. #27 by Gia_lamcam on 2010/10/04 - 20:21

  Giá của dững bài đó là $5, bản PDF. Mua online. Mẹ Dì không mần xiền của các cô thì các cô đéo bâugiờ biết cách mần xiền tửtế cả.@Dốt Tướng
  Há há há
  Anh đố tên Dốt Tướng mần được xiền anh đới!
  Anh điếu mua ón lài, anh chờ sau 1 năm, khi nầu tên Dốt Tướng bốt phờ ri thì anh đọc. Chết điếu thằng Tây nầu?
  Đồng chí nầu chưởi anh ki bo anh dét cức vầu a lô.
  Sư bố tên Dốt Tướng ma xó!
  Há há há

  Hoan hô em Rô Xinh Yêu!

 26. #28 by minhhuong on 2010/10/04 - 20:25

  quả xe kia được dập khẩu kiểu gì hả tướng thối phản động?@ Tran

  ————–

  Theo suy luận của em đây, sau năm 1954 thì miền bắc thuộc Ông Cụ quản lý, thế thì vận chuyển bằng cách đéo gì chẳng được :

          bần nông nhất thì bằng tầu hỏa qua ngả đường ray Pháp thối xây sẵn nối sang Vân Nam, chuyển hàng từ Nga qua Tầu

          hoặc chuyển bằng tầu thủy 1, 2 tuần

          tốt nhất bằng máy bay tầm 6-8 tiếng, mb quân sự càng có lý kekeke

 27. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 20:30

  Gu mặc của Ông Cụ cũng rất cátính.

   

  Thời trẻ thì khỏi nói, diện vãi đái. Các cô tự nghiêncứu.

   

  Sau 195x, Ông Cụ có cái thú ra ngoài thì mặc đạicán vải Đoọcmơi (là gì thì tự gúc hehe), đội cátkét dạ Turkish, xách batoong Nhật (hiệu gì không rõ), đi dép râu. Còn ở trong cung, cụ củ khoái xài đồ tơ tằm nộiđịa. Hehe đây là một ngoạilệ hiếmhoi đối với một người sànhđiệu như cụ củ.

   

  Tinhiên vì đồ tơ tằm Lừa rất nhầu, nên cuối 195x Bê Xê Tê bắt Ông Cụ xài đồ tơ của Tầu nhập từ Hàng Châu về.

   

  Cả khi họp Bê Xê Tê, Ông Cụ cũng bận bộ tơ tằm, đốt thuốc khói um phòng.

   

  Việc ý khiến cô Ba Duẩn bực mình. Đến 1961, khi lực đủ mạnh, cô Duẩn thẳngthừng phê Ông Cụ “Bác ăn mặc thế là không tôntrọng chúng tôi”.

   

  Từ đó Ông Cụ thôi không dám bận quần áo tơ đi họp nữa, cũng không dám đốt thuốc trước mặt đôngđủ Bê Xê Tê.

 28. #30 by EURO on 2010/10/04 - 20:34

  Hehe, thế là các bạn Sô vanh đỏ của Rô lộ mẹt Trần yêu và Cẩm yêu rùi nhế… Yêu qúa đi.
  Còn bạn nghiện tin tin  8x đời cuối, nếu có nhu cầu tìm Cu`s fashion, có thể liênlạc Rô xinh. Qủa áo nâu bất hủ (hàng nhái- đưong nhiên) giá 150 K, muốn đì dai thêm vài quả vá chằng vá đụp cho ăn khớp với lịch sử thì thêm 50K mỗi nhát vá. Hiện Rô có nguồn cung cấp dép làm từ lốp cao su mang thưong hiệu Cu`s khá ổn, có thể nhận đơn hàng khoảng vài ngàn cái, dư xăng cung cấop cho chi bộ Bựa, giá mỗi đôi 70K chưa tính thế và phí vận chuyển, muốn đì dai thêm quả mòn vẹt thì tính gấp đôi và quai thay nhiều lần lệch lạc cho đúng nguyên mẫu lịch sử thì giá sẽ gấp 3, vì cam đoan tất cả bằng hand make hehe….
  À, có thêm quả Nhật ký trong nhà đựoc dịch ra 10 thứ tiếng, trong đó ngoại vài ngoại ngữ thông dụng, có thêm Tày, Nùng, Dao, thớt…. giá 50K để cạnh tranh với chiện Bựa.
  Chi bộ cứ đặt hàng online ở quán Bựa nhế, cơ hội mần xiền đây chứ đâu.

 29. #31 by Mr. Tran on 2010/10/04 - 20:35

  ý mỗ là mần sao để hông nghĩa lộ để bị thắc mắc ý.
  nhẽ đóng thùng kín bưng, cho mấy chục (trăm) phu khuân cho nó kín?
  đội nầu bảo tiêu tướng thối có biết hông?

  lịt cụ bọn phản động đểu cáng phát nữa!

  • #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 20:43

   Ngu vôđối. Hàng độc như thế đươngnhiên phải đóng thùng kín rùi.

    

 30. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 20:40

  Đồ xỏ chân của Ông Cụ mới gọi là siêu sànhđiệu.

   

  Trong cung, Ông Cụ thích xài hài Tầu mầu trắng ngà. Đó là thứ giầy rất tiệndụng và đỏmdáng.

   

  Khi bận quần áo lụa chân xỏ hài, Ông Cụ trông như ông tiên, đẹp mêly luôn.

   

  Khi ra ngoài, kể cả sang Tây, Ông Cụ xỏ dép râu.

   

  Đó hông phải là loại dép câusu đúc thường thấy các cô bộđội xỏ, mà dép thửa từ lốp tầu bay.

   

  Độ bền của nó là vôđối. Nói hàng trăm năm cũng không ngoa, vì đôi dép của Bôlão Dì cóp ychang mẫu dép Ông Cụ xài 40 năm mà nó chỉ hơn mòn không đáng kể. Đáng tiếc đận chiển nhà năm 199x Dì đã uýnh mất.

   

  Quai dép Ông Cụ cũng là một thứ hàng độc. Nó làm từ chất gì mà khi xỏ không hề bị đen chân, lại cực mềm, mà bền cả chục năm luôn.

   

  Đi dép ý sướng vôđối. Vửa nhẹ, vửa mát, lại vửa gọngàng. Sướng hơn đi giầy nhiều.

   

 31. #34 by Mr. Tran on 2010/10/04 - 20:49

  thế thì tướng thối phản động mần sáng tỏ nốt vế 2: đội nầu bảo tiêu quả thùng thủng đấy đi.

  lịt mẹ, càng lúc càng căm bọn phản động!

 32. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 20:50

  Thôi các cô tự chưởi nhâu đi nhế. Dì đi họp Quân Ủy đây.

 33. #37 by EURO on 2010/10/04 - 20:57

  Hehe, tứong Bựa đã rút chạy trứoc sự tấn công của anh em Sô vanh đỏ rùi, chân lý cuối cùng đã thắng hehe.. Thôi chibộ chửi nhau tiếp đi, Rô xinh cày đây. Nhưng sẽ dình dập coi bọn phản động động cựa gì để báo cáo lên trên đấy nhá!

 34. #38 by Mr. Tran on 2010/10/04 - 21:01

  Rô xinh nhớ cho vầu bấu cấu phần chiến đấu ngoan cường của mỗ nhế!

  chiến thắng bọn phản động thật là thú!

 35. #39 by Không Ai Sất on 2010/10/04 - 21:10

  Bọn phản động chú ý nhế.

  Dững vụ tỷ như “Thuế Kháng Chiến”, “Tuần Lễ Vàng” etc chỉ xẩy ra khi ông Cụ cướp được chính quyền và có quân đội trong tay thôi nhế.

  Trước khi có quân đội và chính quyền thì xiền của ông Cụ đến từ dững nguồn sau:
  + Các cơ sở kinh tài trong thành
  + Viện trợ đỏ

  Có record online anh đã từng đọc đâu đó rầng các cơ sở kinh tài của ông Cụ từng buôn cả thuốc phiện, tổ chức nhà máy, nhà hàng etc.

  Địt mẹ, hoạt động gì thì xiền cũng là quan trọng nhất, suy nghĩ hời hợt dư các cô hỏi xiền đâu ra bị tên Bựa chưởi như thế là ít.

  Ông Cụ bâu năm lăn lộn khắp xứ người chứ có bụp phát được ấn chính quyền vào tay như Kim Trần đéo đâu mà không hiểu dững điều đó.

  Nghi án buôn thuốc phiện này sau bị dí mẹ vào tay bộ 3 Thiệu + Kỳ + Khiêm trong Nam Lừa.

  Và một điều tất nhiên, theo truyền thống tốt đẹp vắt chanh bỏ vỏ, các cơ sở kinh tài trước 54 hầu hết đều đéo được để lại dấu vết gì sau khi cách mạng thành công.

  Các bạn dư Bô Trịnh còn lưu được tên tuổi chút vì quá nủi tiếng thôi.

 36. #40 by EURO on 2010/10/04 - 21:31

  @ Trần yêu.
  Vụ này chúng mình rút kinh nghiệm trong quả họp chibộ Đỏ cuối tuần nè, chỉ đạo anh em nếu muốn đánh sập quán Bựa chỉ cần tung vài du kích vầu cứ ngày nầu cũng hỏi lão Bựa vài câu đại lọai : Xiền Cụ ở đâu có, hàng của Cụ ai canh…. Vv hehe là lão sẽ nổi điên tự thiến+ đốt mẹ nó quán vì thất vọng trình lão khai sáng như căng củ kọt, mình khỏi mất công kích động mang tiếng ác đúng hông kekeke?

 37. #41 by Nghiện on 2010/10/04 - 21:38

  @Chần: thế thì tướng thối phản động mần sáng tỏ nốt vế 2: đội nầu bảo tiêu quả thùng thủng đấy đi.
  Chắc nó đi xe lửa ngang Tầu về ta. Như anh Kim Chính Nhựt, bố bạn Vân tintin đạitướng ý. Sống liền sống nui liền nui mà lị.

  @ Gì: Khi ra ngoài, kể cả sang Tây, Ông Cụ xỏ dép râu.

  Đó hông phải là loại dép câusu đúc thường thấy các cô bộđội xỏ, mà dép thửa từ lốp tầu bay.

  @ Ông Lang riêng của Ông Mao: Trong khi xem pháo hoa, Chu Ân Lai đến chỗ Mao đề nghị lãnh tụ chụp ảnh kỷ niệm với khách nước ngoài được mời đến dự lễ. Trong số khách có cả Hồ Chí Minh, lãnh tụ của nhân dân Việt nam. Ông Hồ năm ấy 65 tuổi, ông gày gò nhưng đày sinh lực. Ông nổi bật ở bộ râu màu xám, thưa và dài. Ông ăn vận như một nông dân, chân đi dép rọ bằng da. Hồ Chí Minh từng sống ở Trung quốc nhiều năm và rất thích các đồ Trung quốc như thức ăn, quần áo, nhà cửa, phương tiện đi lại.
  Gì là tháigiám trong cung của Ông Mao phỏng?

 38. #42 by Mr. Tran on 2010/10/04 - 22:00

  @Rô xinh:
  truy thế hy vọng hắn khỏi bệnh táo bón là vui dồi. đốt quán Bựa lấy chỗ nầu mà sinh hoạt?
  mai họp sớm, ngủ đã.

  chiến thắng bọn phản động vui đéo tả

  cái văn bản nầy đúng hông ta?
  http://luat.xalo.vn/phap-luat/Sac-lenh/122386926/Sac-lenh-ve-an-dinh-mot-so-phu-thu-khang-chien-vao-thue-tem-truoc-ba.html

 39. #43 by Gia_lamcam on 2010/10/04 - 22:27

  Anh nhắc nhở em Rô Xinh Yêu cần phẩy giữ khoảng cách nhất định, không được thân mật quá với đồng chí Trạn!
  Không được lúc nào cũng Trạn yêu Trạn yêu!
  Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo: Chừng nầu mắt anh còn chớp chớp, môi anh còn đớp đớp, anh còn yêu em.
  Há há há

 40. #44 by khonggisat on 2010/10/04 - 22:33

  @Bựa :

  Con này :

  “Ngoài hai chiếc ôtô này, Bác còn một chiếc “3t” là loại xe chống đạn cũng do Liên Xô viện trợ năm 1955, nhưng Người rất ít khi sử dụng. Xe chỉ được dùng khi đón các nguyên thủ quốc gia nước ngoài tới thăm hay đi công tác vào miền Trung trong thời kỳ chiến tranh.”

  Nhẽ không phải con Zis-115 trển? Bựa mần dõ cái đê.

  Địtmẹ cả chibộ đéo cô nào em nào thắcmắc chỗ này mờ lại để anh là sâu là sâu? Nhẽ nhõn anh bầnnông lăntăn?

 41. #46 by cathnga on 2010/10/04 - 22:41

  Em Nga buồn ngủ díp cả mắt rùi. Thấy Bựa viên tán tỉnh nhau mà cũng chả tỉnh ngủ để mà đọc bài, đọc còm được.
  Em vào chào hỏi rùi đi ngủ zậy.
  À, ai mún luyện Pháp Luân Công thì ới em Nga nhế. Tối nay em vừa Phát Chính Niệm 1 giờ đồng hồ dưới trời mưa, nhẽ mệt rùi!!!!

 42. #47 by cathnga on 2010/10/04 - 22:46

  À mà bao giờ Sách mới in xong thế hở Trung Tướng ???

 43. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 23:00

  Hehe các cô chúý.

   

  Có thằng chó định ăncắp login bátuột của Dì bằng cách gởi tới Dì một thư gạ nângcấp Yahoo.

   

  Đươngnhiên là Dì đã giảvờ mần theo nó cho nó sướng hehe.

   

  Các cô cũng có thể được quantâm như thế. Nên phải nhớa: ĐÉO BÂUGIỜ LOGIN VẦU BẤTCỨ ACCOUNT NẦU BẰNG CÁC ĐƯỜNG LINK GỞI TỚI QUA EMAIL, HOẶC WEB, HOẶC EVERYTHING.

   

  Nhớ chưa sưbố các cô?

 44. #50 by minhhuong on 2010/10/04 - 23:04

  Có thằng chó định ăncắp login bátuột của Dì bằng cách gởi tới Dì một thư gạ nângcấp Yahoo. @ TT

  ————–

  Em gạ thì cho không Trung Tướng ? Keke

   

 45. #51 by Mr. Tran on 2010/10/04 - 23:16

  đéo gì tự dưng khó ngủ.
  có 2 cái link nầy bốt lên để chi bựa và bọn phản động xem cho dễ ngủ:

  link #1

  link #2

  @Cẩm: đối thoại để chung sống hoà bình nhế!

 46. #52 by nam.long40 on 2010/10/05 - 00:34

  Chào chi bộ mặt lìn.
  Y_caphao xin thông báo mất nick. Chi coi Y_caphao như đã chết rồi nhá.

 47. #53 by voong ngau pin on 2010/10/05 - 01:45

  hỏi câu tiền đâu ra cho quân ông kụ tiêu thật ngu quá,,,dcm xin lỗi chi bộ đểu,,

  1 nguồn thu chủ yếu của quân ông kụ chính  là buôn thuốc phiện do bạn lương bằng nguyễn cầm đầu,,bọn phớp thối đã ngửi ra và bắnphá 1 kho chứa phiện của kụ gần  Tuyên quang năm 46,,,bắp ngô thần gúc cầnphơm vụ này giúp anh phát đéo cần dìlồn

 48. #54 by minhhuong on 2010/10/05 - 05:48

  1 nguồn thu chủ yếu của quân ông kụ chính  là buôn thuốc phiện do bạn lương bằng nguyễn cầm đầu,,bọn phớp thối đã ngửi ra và bắnphá 1 kho chứa phiện của kụ gần  Tuyên quang năm 46,,,bắp ngô thần gúc cầnphơm vụ này giúp anh phát đéo cần dìlồn @Pín

  ———–

  Hé hé em đây em đây, vừa ngủ dậy.

  Vụ thuốc phiện này chứ gì, hé hé, nó như sau :

  Bạn Bằng Lương Nguyễn thời kỳ đó làm giám đốc cty Bắc Thắng ở Tuyên Quang, bề nổi là sx lương khô cho bộ đội, bề chìm là gom thuốc phiện ở Việt Bắc Tây Bắc bán sang Thái mọi.

  Mùa hè năm 1947, kho hàng 4 tấn thuốc phiện bị 4 quả máy bay Pháp tẩn cho cháy thui lui kekeke. Vụ cháy này được 1 thợ văn ở ngay gần đó chứng kiến và mô tả lại trong tác phẩm đen trắng nổi tiếng « Đêm giữa ban ngày » chương 19.

 49. #55 by minhhuong on 2010/10/05 - 06:00

  Thời trang Ông Cụ giai đoạn này có ít ảnh thui.

  Có cái ảnh này do Tây chụp tầm 1946, vụ bắt tay của Ông Cụ với Tổng thống Pháp Geogres Bidault:

  HCMsaluantlepresidentfrancaisGeorgesBidaulten1946apreslareconnaissanceparlaFrancedelarpubliquedmocratiqueduVNdunord.jpg picture by minhhuongdieu

 50. #56 by minhhuong on 2010/10/05 - 06:24

  Kính của Ông Cụ á ??