Ong Cu’s super car

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Xehơi Ông Cụ

Tháng Mười 1954, Bần Cố Nông Bát Vạn Chiến Binh từ Việt Bắc Chiến Khu dầmdập dầmdập về múc Hà Nội theo tinhthần Phù Lỗ Hiệp Nghị (*).

Trong đoàn binh ý, hehe, không có Ông Cụ và đám thântín.

Ngoài lýdo anninh chínhđáng, Ông Cụ còn lýdo nghiêmtúc khác để từchối rập bước cùng đệtử vầu ngày trọngđại: Bê Xê Tê chưa xoay được con xe xứng tầm nguyênthủ.

Xe Tưbản củ có dưng ngượng cỡi. Xe Dânchủ củ chưa kịp tậu đươngnhiên (**).

Rốtcuộc, dẫn đoàn binh tiếpquản thủđô là thiếutướng Vũ Vương và bácsĩ Hưng Trần, cỡi con cômmăngca Sô Liên tháo mui:

Ngoài xe hai cô Vũ và Hưng, Đoàn Binh Ông Cụ còn 14 con cômmăngca nữa làm hàng tươmtất:

Bám mười lăm con xế ý, Đoàn Binh Ông Cụ phóng tám vạn xe Căng Hải (***):

Tận tháng Ba 1955, Ông Cụ mới bímật múc Hà Nội, trên con nầy:

Hehehe. Đó là một con ZIS-115 bọc thép, loại lãnhtụ Tư Đại Lâm chuyên cỡi bên Sô Liên.

ZIS-115 là mẫu xehơi tuyệt nhất Sô Liên ever, chếtác bởi nhàmáy ZIS lừngdanh, với các chitiết nộithất saocắp nguyênxi từ Rolls Royce Anh Quốc (****):

Trọnglượng 5 tấn, máy 8000cc V10 số-tựđộng, vỏ thép đặcchủng 20mm, kiếng chắn đặcchủng 120mm, ZIS-115 thựcsự là một con tăng khủng.

Và thựcsự dành riêng cỡ Ông Cụ.

Cuối 1954, cô Đồng Phạm, tểtướng của Ông Cụ, đã khuân qua Mạc Tư Khoa một vali tiền mặt sắm 2 con ZIS, một phụcvụ Ông Cụ, một phụcvụ Bê Xê Tê.

Thật hợp lòng dân hehe.

Cô Đồng săn ZIS ở Sô Liên không dễ tí nào. Trung Tướng sẽ kể sau.

Và Ông Cụ có xế xịn hehe.

***

Ừa. Ông Cụ xài xế bọc thép, thì đéo gì lăntăn?

Trung Tướng chả thèm lăntăn, nếu Sử Lừa, hehe, không nổ dững phát thế nầy:

http://www.tin247.com/bac_van_su_dung_hai_chiec_xe_cu_nay!-1-21264037.html

Đạikhái, Sử tẩy mẹ hiệndiện của con Super ZIS khỏi Đời Ông Cụ, chỉ ghinhận hai con nầy:

(i) Pobeda M20. Chínhphủ Sô Liên tặng. Chạy 1957-1969. Tổng 39,463km:

(ii) Peugeot 404. Lừakiều Pháp Bửn tặng. Chạy 1964-1969. Tổng 16,575km:

Héhé. Chạy quãng đường ý trong ngần ý năm, thì hoặc Ông Cụ bịnh liệt giường, hoặc Ông Cụ cỡi nhiều con xế khác, hoặc tuyền nằm tầuhỏa như cô Kim Bắc Hàn, hoặc tuyền lượn tầubay như Terminator Bốn.

Các cô chọn option mấy?

Trung Tướng chả mần lãnhtụ, chả xơi baocấp xăng, côngviệc quẩnquanh Hà Nội, mà một tháng cũng phi 2,000km. Hai năm 48,000km, bằng Ông Cụ côngcán 10 năm.

***

Dưng đây mới là điểm chốt:

Các cô ghé Bẩutàng Cáchmạng coi thử hehe. Con ZIS Super tọa chềnhềnh như đống vữa thừa. Không một dòng chúthích. Không một chữ vinhdanh.

Nó imlặng, bởi một nhời nó nói có thể khiến trẹo Lừa vĩnhviễn hóa câm.

(@2010)

(*) Hiệpnghị Phù Lỗ: Mời các cô tự nghiêncứu quả dở nầy. Đạikhái nó ỉa mẹ vầu quả hiệpđịnh Geneva mà các cô học Sử bởi sáchgiáokhoa thường hoangtưởng about.

(**) Tưbản: Capitalism. Dânchủ: Socialism. Hai thuậtngữ phổthông Thiênđàng.

(***) Xe Căng Hải: Một thuậtngữ dândã Thiênđàng. Mời các cô tự nghiêncứu tiếp.

(****) ZIS: Zavod Imeni Stalina. Mời các cô tự nghiêncứu tiếp.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Xehơi: (Xe hơi).
– Dầmdập: (Dầm dập).
– Tinhthần: (Tinh thần).
– Thântín: (Thân tín).
– Lýdo: (Lý do).
– Anninh: (An ninh).
– Chínhđáng: (Chính đáng).
– Nghiêmtúc: (Nghiêm túc).
– Từchối: (Từ chối).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Trọngđại: (Trọng đại).
– Nguyênthủ: (Nguyên thủ).
– Tưbản: (Tư bản).
– Dânchủ: (Dân chủ).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Rốtcuộc: (Rốt cuộc).
– Tiếpquản: (Tiếp quản).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Thiếutướng: (Thiếu tướng).
– Bácsĩ: (Bác sĩ).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Tươmtất: (Tươm tất).
– Bímật: (Bí mật).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Chếtác: (Chế tác).
– Lừngdanh: (Lừng danh).
– Chitiết: (Chi tiết).
– Nộithất: (Nội thất).
– Saocắp: (Sao cắp).
– Nguyênxi: (Nguyên xi).
– Trọnglượng: (Trọng lượng).
– Tựđộng: (Tự động).
– Đặcchủng: (Đặc chủng).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Tểtướng: (Tể tướng).
– Vali: (Va-li).
– Phụcvụ: (Phục vụ).
– Lăntăn: (Lăn tăn).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Hiệndiện: (Hiện diện).
– Ghinhận: (Ghi nhận).
– Chínhphủ: (Chính phủ).
– Lừakiều: (Lừa kiều).
– Tầuhỏa: (Tầu hỏa).
– Tầubay: (Tầu bay).
– Baocấp: (Bao cấp).
– Côngviệc: (Công việc).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Côngcán: (Công cán).
– Bẩutàng: (Bẩu tàng).
– Cáchmạng: (Cách mạng).
– Chềnhềnh: (Chềnh ềnh).
– Chúthích: (Chú thích).
– Vinhdanh: (Vinh danh).
– Imlặng: (Im lặng).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Hiệpnghị: (Hiệp nghị).
– Nghiêncứu: (Nghiên cứu).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Hiệpđịnh: (Hiệp định).
– Sáchgiáokhoa: (Sách giáo khoa).
– Hoangtưởng: (Hoang tưởng).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Dândã: (Dân dã).

*** 1. #1 by minhhuong on 2010/10/04 - 00:32

  Hí hí hí, trông nhắng nhở

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 00:51

   Nầy cho Bắp Ngô yêu một quả Zis mới khoọng đẹp mê hồn nè:

    

 2. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 00:52

  Dì đi ngủ đây mời các cô chưởi nhau.

 3. #4 by voong ngau pin on 2010/10/04 - 01:03

  chi bộ ai  giỏi tiếng tầu dịch hộ anh giòngchữ trên đầu cái bi em muitrần cái,,,địtconmẹ nó đoànquân dầmdập tiến về thủđô sao tuyền tiếng Tầu làsâulàsâu???

 4. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 01:17

  Quên chưa địnhhướng chỉđạo chibộ.

  Dì bốt bài nầy để chuẩnbị cho bài tới “Tiếp Quản Hà Nội” kỷniệm ngày 10/10 hehe.

  Quađó các cô thấy dững sựkiện rất hay, như đoàn binh về HN có phân nửa là.. Tầu hehe. Ngồi cùng xe cô Vũ và Hưng có 1 cô cũng.. Tầu hehe.

  Thế nên các cô mới thấy quả băngrôn đầy chữ Tầu, rùi các khẩuhiệu ven phố cũng thế.

  Bôlão Dì bẩu Ông Cụ té về HN tháng 3/1955 dưng Dì đéo tin. Qua điềunghiên, Dì xácđịnh cụ củ chỉ về HN vầu tháng 12/1956, còn lần kia nhẽ chỉ cho một tên Lê Lai về coi thử thế nầu thôi.

  Mời các cô cùng nghiêncứu.

  PS. Bài TQHN đó cũng sẽ đưa ra dững bằngchứng về trận ĐBP lừngdanh có rất đông các chiếnbinh.. Tầu, ngoài các tướng Tầu mà chibộ đã biết. Hehe thế mới là Dã Sử.

 5. #6 by Cocacola on 2010/10/04 - 05:23

  Bài TQHN đó cũng sẽ đưa ra dững bằngchứng về trận ĐBP lừngdanh có rất đông các chiếnbinh.. Tầu, ngoài các tướng Tầu mà chibộ đã biết@ Dì Bựa

  Tin-tin các chú nghe nầy: trận DBP dưới đất thì thằng Tướng nó hé rồi, còn trận DBP trên không năm 72 cũng tuyền phi công Tầu cầm lái choảng nhau với giặc lái Mẽo trên bầu trời thủ đô Lừa đấy! Hào hùng, hùng cái b. ấy chứ hùng!

  Riêng trận DBP dưới đất, ngoài đại bác Tầu, đạn Tầu, lính Tầu v.v.. các cô sẽ không biết hay không bâu giờ được biết là chiến thuật oánh nhâu cũng có mác Made in Nước Mẹ lun! Đó là chiến thuật biển người độc nhất vô nhị đấy!

  Trận DBP này, máu xương Lừa đổ ở một khía cạnh khác: đó là phục vụ hậu cần, dân công hỏa tuyến đấy! Đèo mẹ! cụ and brothers bắt phu phen tạp dịch thì thôi rồi, ngang ngửa với anh hùng áo vải Thơm Hồ nhà các chú đấy!

 6. #7 by mit.annam on 2010/10/04 - 06:09

   trận DBP trên không năm 72 cũng tuyền phi công Tầu cầm lái choảng nhau với giặc lái Mẽo trên bầu trời thủ đô Lừa đấy! Hào hùng, hùng cái b. ấy chứ hùng!@ Lả

  Hố hố…Mít tưởng là Bắc Hàn chứ?

 7. #8 by mit.annam on 2010/10/04 - 06:14

  chi bộ ai  giỏi tiếng tầu dịch hộ anh giòngchữ trên đầu cái bi em muitrần cái@ Pín

  Đúng đúng….tò mò quá. 

 8. #9 by cathnga on 2010/10/04 - 08:03

  chi bộ ai  giỏi tiếng tầu dịch hộ anh giòngchữ trên đầu cái bi em muitrần cái@ Pín

  Chữ đó bị ngược, nếu lộn lại thì em Nga hông giỏi cũng đoán được, dưng mà giờ em phải đi rùi, hông lộn được, ai lộn lại xem nầu???

 9. #10 by Gia_lamcam on 2010/10/04 - 08:18

  …máy 8000cc
  cc là phân khối, chỉ dung tích cylinder.
  8000 (tám ngàn) cc! – Dung tích tới gần 1 khối!? – To gần bằng cả cái đầu xe?
  Tởm nhở!
  Mẹ, phóng từ Triến Khu về chắc phẩy đổ xăng liên tục liên tục?

 10. #11 by Libra81 on 2010/10/04 - 08:20

  54 nhẽ là Geneve chứ hả Dì?

  Ông Cụ nhà mình đúng Việt Kiều xịn, ăn chơi có gu phết nhẩy. Em nghe bẩu Cụ còn thích đóng đồhiệu, uống vang Phớp, hút thuốclá cũng xịn nữa.

  Lãnh tụ phẩy như vậy chớ, sao bầnnông cứ thích gán Cụ thói bầntiện hạđẳng, hãm lìn là sâu? Có chuyện đéo gì Cụ tiếc que diêm nên phẩy tìm đóm châmlửa đốt thuốc. Ông Cụ thật chắc không bầntiện đến thế?

 11. #12 by otocu on 2010/10/04 - 08:27

  Cẩm hói, 8000cc tức 8 lít, thế đéo nầu tính thành gần khối, tức 1000 lít?

 12. #13 by otocu on 2010/10/04 - 08:29

  Bài nào về Ông Cụ cũng hấp dẫn. Ghét cái ở xứa Lừa, cứ động đến Ông Cụ là toàn thể nhẩy như chó gặp rơm.

 13. #14 by Gia_lamcam on 2010/10/04 - 08:33

  8000cc tức 8 lít@đ/c Cụ
  Ờ nhở ờ nhở!
  Anh đận nầy đúng có hơi hơi lẩm cẩm thật!

 14. #15 by Cocacola on 2010/10/04 - 08:43

  @Bố Cẩm:
  Nhẽ bố nên ngừa Alzheimer đi là vừa! Nhở!

 15. #16 by Gia_lamcam on 2010/10/04 - 08:48

  Sư bố tên Dốt Tướng!
  Cứ như ma xó.
  Cái điếu gì, chỗ điếu gì, anh điếu nầu cũng chọc ngoáy chọc ngoáy được.
  Hồi hộp li kì cứ như phin thám trinh (tức trinh thám)… Xô Liên.

 16. #17 by Gia_lamcam on 2010/10/04 - 08:50

  Nhẽ bố nên ngừa Alzheimer đi là vừa! Nhở!
  Đồng chí Lạ không được nói gở!

 17. #18 by Kakashi on 2010/10/04 - 08:57

 18. #19 by Kakashi on 2010/10/04 - 09:00

 19. #20 by Khoai Tây on 2010/10/04 - 09:09

  Nầy thì xếp cho chữ đúng chiều, dịch đi nầu Chi Bộ Bựa:

 20. #21 by Khoai Tây on 2010/10/04 - 09:12

  Quả ảnh nầy Dì Bựa lấy trên wiki về à? Vàng Son nầu đứng bên cạnh thế hử? Chỉnh tề phết nhờ.


 21. #22 by Bác on 2010/10/04 - 10:29

  Nó imlặng, bởi một nhời nó nói có thể khiến trẹo Lừa vĩnhviễn hóa câm @ Dì ma xó hãm /’
  Bác và đồng bào cả nước đang ăn đại lễ ngon lành sao mày nỡ lòng nào đá vào rái Bác, đítmẹ mày thằng Dì.

 22. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 10:49

  Camel, thươnghiệu thuốclá ưathích của Ông Cụ:

   

 23. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 10:53

  Movado, thươnghiệu đồnghồ ưathích của Ông Cụ:

   

 24. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 11:01

  Shuron, thươnghiệu kiếng mắt ưathích của Ông Cụ:

   

 25. #26 by chiavoi33 on 2010/10/04 - 11:04

  “Tư trang của một vị Chủ tịch nước như ở Bác Hồ thật đặc biệt, bởi nó quá giản dị. Có lẽ những thế hệ mai sau khi nghe kể có thể tin được đó là huyền thoại. Đôi dép cao su làm từ lốp cũ xe hơi, Bác dùng đến mòn vẹt phải đóng đinh bao lần mà Bác vẫn dùng, đôi tất vá đến hai, ba lần, cổ áo sờn rách đã mấy lượt lộn lại trong ra ngoài…” (Trích Hồ Chí Minh-Con người và phong cách)
   Càng tìm hiểu càng hoang mang, càng vận dụng suy luận logic càng thấy những điều khiến mình thất vọng.
  Tại ai??? Tại TT? tại bản thân mình dốt nát kém tư duy suy luận? Hay tại sự “đồng lòng” của cả một dân tộc???

  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 11:27

   Chỉ cần cái ở trên cổ các cô được gọi là Cái Đầu thôi, thì hehe, các cô sẽ thấy sựthực mà chả cần đến Dì.

 26. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 11:09

  Waterman, thươnghiệu bút ưathích của Ông Cụ:

   

 27. #29 by tieuthithi on 2010/10/04 - 11:11

  Đề tài này của Dì hay vãi, “rất hợp với ý em” đang bậncũng phải nhẩy vầu còm phát .
  Đéo hiểu  em là đàn bà kiểu gì mà cứ nói đến xe cộ là sáng mắt ra (mặc dù  chả hiểu mẹ gì về máy móc) , đam mê tốc độ. Cứ đi  tỉnh ngoài là thể nầu cũng bị phang thủng ví . Đi thì  chả kém Dì, 3 năm chơi hơn 6 vạn. Mà  cũng chỉ loanh quanh Hà nội chứ không  đi xa mấy . Hôm nầu tổ chức đua xe đê Dì he he he…
  Mà cái vụ mua xe của Ông cụ em đéo tin ,  chính  phủ kháng chiến trường kỳ lúc đó nghèo mạt rệp lấy đéo đâu tiền mà mua. Chắc lúc đó ông anh Cả  thương tình thằng em kiết xác bố thí cho cái kiểu như “chó gầy hổ mặt người nuôi” chứ gì

  • #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 11:23

   Xe Ông Cụ là hàng bãi, dưng mua được nó không hề dễdàng. Lúc khác Dì kể. Giá một con quãng 100K Ông Tơn vầu thời điểm đó, nghĩa là đắt hơn nhiều so mới Rolls Royce.

    

   Ông Cụ thiếu gì xiền. Riêng cô Bô Trịnh đã cũng cho Ông Cụ 5 vạn lạng vàng rùi (Ông Cụ bẩu là 5 ngàn hehe).

 28. #31 by mit.annam on 2010/10/04 - 11:14

  I——————————————————I (7.5 cm)

  Đây là chiều dầy của kiếng xe chống đạn installed trên những con ZIS-115, sản suất cho bạn Dô-dép xứ Nga ngố từ 1946-1947.  Có 32 con cả thẩy, và Jo không bao giờ đi quá hai ngày trên một con.  Nhẽ bạn bản sợ bị gài bom hay cắt thắng gì đấy hử? 

 29. #33 by tieuthithi on 2010/10/04 - 11:19

   @Cẩm hói dạo nầy bị con nầu nó úp cái lá đa  vào mẹt nên ngẫn mịa nó rùi  hé hé….

 30. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 11:19

  Các cô đã thấy, gu ănchơi của Ông Cụ cựckỳ tinhtế và thựcdụng.

   

  Các thươnghiệu Ông Cụ thích đều không quá đắtđỏ, dưng đều là dững đỉnhcao trong côngnghiệp của chúng, và đặcbiệt cátính.

 31. #35 by Cờ on 2010/10/04 - 11:25

  Nầy thì xếp cho chữ đúng chiều, dịch đi nầu Chi Bộ Bựa:


  Hoan nghinh Đại Lừa Dân Chủ Cộng Hòa Quốc Chính Phủ!
 32. #36 by tieuthithi on 2010/10/04 - 11:29

   Quả xe nầy giờ bâu xiền vớ Dì?  nếu rẻ mai em gọi mấy bà đồng nát  xem ai mua cầu Đùme bán lấy xiền mua cái xài   chơi ???

 33. #38 by wanderer on 2010/10/04 - 11:30

  hàng chữ trong băngrôn đó là ” Hoan nghênh chính phủ nước VN dân chủ cộng hòa”.

 34. #39 by Không Ai Sất on 2010/10/04 - 11:36

  Đọc bích này anh thấy ngưỡng mộ ông Cụ đéo chịu! Playboy chính hiệu và rất chi là tinh tế!

  Còn gu về gái mú của ông Cụ thì sao nhỉ hắn Bựa, bọn phản động cứ tuyên truyền là gái sơn cước da trắng, bắp thon, chả nhẽ ông Cụ không thích hàng phò Chính ủy service pro ah?

  Anh gúc mãi đek thấy cái Hiệp định Phù Lỗ nó ra răng cả, chỉ tuyền thấy ảnh bạn Văn Tiến Dzũng tham gia thoai! Tên nào có vất anh cái link coi tạm nầu!.

  • #40 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 11:40

   Conngười hàohoa như thế thì gu gái tấtnhiên hông thể tầmthường, và dứtkhoát không liệtdương như bọn phảnđộng hay chỉtrích.

 35. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 11:37

  Thuốclá Camel không phải là loại siêuđẳng, dưng nó được mần bằng sợi thuốc Virginia, và có mùi thơm đặcbiệt tỏa xung quanh khi đốt.

   

  Triếtlý của Ông Cụ rất rõràng: để dững người cạnh ta cũng cảm thấy yêu ta dù họ không hút thuốc.

   

  Liềnông mà nghiện thuốc thì tốt nhất hãy hút Camel như Ông Cụ. Liềnbà cũng phải mê.

 36. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 11:47

  Movado, thươnghiệu đồnghồ quýphái, với kỹthuật phatrộn Swiss và Mẽo, nên nó vừa xahoa cổđiển vừa giảndị hiệnđại.

   

  Người đeo Movado vửa caosang vửa gầngụi, nhưthể cỡi Bentley đến Đồ Sơn chơi phò cỏ.

 37. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 11:56

  Ông Cụ mầnăn ở Âu, theo Nga, dưng lại mê hàng Mẽo. Cả Waterman và Shuron đều là các thươnghiệu Mẽo. Camel đươngnhiên Mẽo, còn Movado thì trộn Mẽo-Swiss.

   

  Điều ý cho thấy, Ông Cụ có xuhướng thân Mẽo khá rõ, dưng một thờikhắc nguxuẩn đã khiến Ông Cụ lạc đường không thể cứuvãn.

   

  Bôlão Dì cho rầng, đó chính là quãng 8 năm liền thời 193x, khi Ông Cụ bị Tư Đại Lâm giam lỏng, và nhẽ đã chán Nga, thì em N. nủitiếng đã mần Ông Cụ thathiết nước Nga giởlại.

   

  Kếtquả của mốitình thanhkhiết ý là em T. hehe Dì sẽ kể sau.

 38. #44 by Gia_lamcam on 2010/10/04 - 12:08

   @Cẩm hói dạo nầy bị con nầu nó úp cái lá đa  vào mẹt nên ngẫn mịa nó rùi  hé hé…@em Thủ Thỉ
  Nhẽ thế thật!
  Anh lê la quán nầy lâu rùi hình như thành quen, rùi hình như thành nhớ nhớ thương thương, rùi hình như thành tương tương tư tư vài ba em gái Vàng Son cũng hay ra vầu quán.
  Đâm ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
  Em thì ở xa lắc lơ, em thì không lắc lơ xa dưng mờ cũng đầu nọ đầu kia xứ Lừa.
  Em í ghen khiếp!
  Em í độ này cũng hay bận!
  Em í…, thôi, chẳng nói nữa, lộ hết hàng.

  Thủ Thỉ thông cảm anh nha.
  Ngơ ngơ ngẩn ngẩn dưng được cái anh lành, chẳng có í mần hại ai bâu giờ.

 39. #45 by Chim Son Ca on 2010/10/04 - 12:09

  Mịa, nâng bị Lão Bựa 1 phát
  Thơm ông Cụ 1 phát
  Đang trong cơn say mê học tập và làm theo …mà Lão đá cho 1 phát toác dái….
  Tội nghiệp ông Cụ thật, muốn là chính mình mà đéo được. Bây giờ bị bọn con cháu nó nhét vào tay, xỏ vào chân, kê vào đít, tộng vào miệng, bơm vào đầu ….toàn thứ ba láp đéo phải của mình.

 40. #46 by dark30 on 2010/10/04 - 12:23

  Dì TT và ÔngCụ đúng là 1 playboy sànhđiệu, 1 tay gianhùng!!!

 41. #47 by Không Ai Sất on 2010/10/04 - 12:23

  Anh vừa tìm hiểu về cái Movado watch, brandname mà ông cụ yêu thích:

  – Brand name foundation: 1881
  – Movado meaning: Always in Motion (Esperanto)

  Chi bộ thấy ông Cụ tinh tế chưa, đéo đơn giản đâu nhế!

  Anh vừa gúc được con này, đợt tới sẽ tìm cách order hàng chính hãng để học theo ông Cụ, hehe:

  Movado Junior Sport

  Giá quote trên net là khoảng 570 Tơn, tên Lít đâu vầu cồng phơm anh cái coi, hay hắn có hàng show anh order nhẩy, anh muốn kiếm con nữa làm couple luôn cho gấu nhà anh 1 con

 42. #48 by Già Không Đều on 2010/10/04 - 12:28

  Anh ngưỡng mộ và hoang mang đéo chịu được cái khả năng Bế Tinh Tiết Dục như ăn chay trường của Bạn Thân Dì !

   

  Anh cứ để ý rầng bất cứ  đồng chí King hay President, mọi thời đại ,ở mọi xứ, bên mình luôn có hoàng hậu, thứ phi, cung tẫn mỹ nữ or First Lady,2nd ,3 rd … wife và cả Gold  Anh Gold em nữa, thế hệ F1 không Pax Thiên thì cũng Anh 3,anh 5, anh Tracodi; nếu không xác định luôn là Gay kín tăm phần tăm !

   

  Nhẽ đâu ham muốn quyền lực lấn át và triệt tiêu ham muốn giường chiếu trong một con người hả bà Dì ?Chẳng thấy Maslow nói cái này nên anh chẳng biết đâu mà lần! Dì mở mang anh phát xem “chuyện bạn trai chúng mình” mà Dì và Bạn Thân Dì thì thầm hằng đêm để anh mở mắt ngưỡng mộ xem nầu,xem có tinh tế và bản sắc không?!

   

  !Đù má Dì nhiều chiện = ~  I Lo về You so mứtch đó!

 43. #49 by vang_son_bat_hu on 2010/10/04 - 12:47

  …máy 8000cc
  cc là phân khối, chỉ dung tích cylinder.
  8000 (tám ngàn) cc! – Dung tích tới gần 1 khối!? – To gần bằng cả cái đầu xe?
  Tởm nhở!
  Mẹ, phóng từ Triến Khu về chắc phẩy đổ xăng liên tục liên tục?

  Hố hố..tóm được lão cẩm hói kiến thức như lầu puồi nhé…. đỵt mẹ lão cẩm…. còn ní do tại sao lão cẩm bị đỵt thì chi bộ tự tìm hiểu…. hỏi đá vỡ mẹ alô giờ … hé hé hé

 44. #50 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/10/04 - 13:16

  Hoan nghênh giải phóng quân nước Yuenan dân chủ cộng hòa

  Đoán thế chứ cũng chả sure…

 45. #51 by minhhuong on 2010/10/04 - 13:23

  Hội nghị Phù Lỗ nó chỉ khoảng 9 – 10 ngày thui. Gúc thì có ra, đại loại là bọn vào chuẩn bị tiếp quản có 1 nhúm lên Phù Lỗ bàn cách thức sẽ tiếp quản. Nhóm này chính là nhóm hay được ca tụng là đã «đấu tranh trong hang ổ kẻ thù» í – Tiểu đoàn Bình Ca. Chờ tí đi ăn đã rồi kiếm lại cái link

 46. #52 by Hoàng Việt on 2010/10/04 - 13:36

  Sau Hiệp định Geneve, Hội nghị Phù Lỗ – bàn về các vấn đề quân sự và hành chính để chuyển giao khu địa chính Hà Nội về VN DC ( HN thời í có 38 vạn dân )

 47. #53 by An Hoang Trung Tuong on 2010/10/04 - 13:38

  Có dòng chứ tiếng Tầu ý mà các cô lăntăn nhiều nhở. Nó là “Hoan Nghinh Lừa Nam Dân Chủ Cộng Hòa Quốc Chính Phủ”.

   

  Đây là khẩuhiệu Ông Cụ buộc quầnchúng treo tại tấtcả các con phố Hà Nội thời đó. Cần đéo gì biết tiếng Tầu mới biết?

   

  Các khẩuhiệu ý được vẽ bằng dững cô bộđội bắnđòm mới học hết vỡlòng, đéo biết tí tiếng Tầu nầu, nên các cô đéo đọc được là phải. Dưng mà gúc thì ra hehe.

 48. #54 by namlun_o0o on 2010/10/04 - 13:42

  search trên mạng 1 con movado chỉ có kim mà không có số má. Thế này thì xem giờ giấc kiểu Dì

 49. #55 by Gia_lamcam on 2010/10/04 - 13:49

  Hố hố..tóm được lão cẩm hói kiến thức như lầu puồi nhé…. đỵt mẹ lão cẩm….@tên Vâng Són
  Về cái sự nhầm lẫn nầy, các đ/c Ô tô Cụ và Có Lạ đã nhắc nhở anh ngay.
  Chính anh, với thái độ hết sức cầu thị, cũng đã ngộ ra cái sự nhầm lẫn của mình ngay sau quả còm ấy.
  Vậy mà tên Vâng Són vẫn nhắc lại như một sự phát hiện thông thái.
  Điều này thể hiện một tính cách hạ tiện bẩn thỉu bần nông đặc trưng Lừa hạ tiện.
  Anh điếu thèm chấp!

 50. #56 by Không Ai Sất on 2010/10/04 - 13:52

  @ Việt & Điêu,

  Anh kiếm cái content của Hội Nghị Phù Lỗ kia, mún tìm hiểu tại sâu nó lại ỉa mẹ vầu Geneva như tên Bựa úp mở!

  Chi bộ chú ý, tên nào đang có ý định chơi Movada watch học tập ông Cụ giống anh thì vào thẳng http://www.movado.com rùi vô tiếp Find a Retailer ấy nhế, online offline có cả, đừng có chơi ở eBay mẹ giề, official site nó khuyến cáo rùi đấy.

  Con Junior Sport quote 570 Tơn nhẽ hàng Thâm Trấn, anh thấy bọn Movado for men tuyền around 1000 tơn giở lên hết.

  Bi giờ thấy bạn Bush chơi con Timex giá 60 Tơn và bạn Obama xài Blackberry 8700 giá 35 tơn so với ông Cụ nhà mình thì đúng là hạng bần nông đéo chịu được.

1 2 3 10