Money Making

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Mần Xiền

Trung Tướng bốt bài nầy lấy chỗ chibộ thảoluận về các ýtưởng kinhdoanh, các vướngmắc quảntrị, các nhucầu hướngnghiệp..

Tóm lại là Mần Xiền. Dành cho mọi thểloại Bựa. Từ cô địachủ thiếu trợlý tàichính, tới ông tintin kiếm thóc sắm iPhone. Từ em Vàng Son định setup côngty, tới lão bàbà máumê chơi chứngkhoán.

Mỗi ngày Trung Tướng sẽ trựctiếp tưvấn 1-2 trườnghợp thật cặnkẽ tỉmẩn, chọn dững đốitượng phổquát nhất. Còn lại các cô tự chưởi nhau gỡ vướnđề.

Môhình thảoluận sẽ thế nầy:

(1) Một cô đưa Vướnđề, của cánhân hoặc doanhnghiệp all available. Nếu ngại lộ privacy, cô nên lập ních riêng.

(2) Trung Tướng chỉđạo chibộ bànbạc Vướnđề.

Vướnđề được nêu càng kỹ càng lợi.

Vídụ cô chán côngviệc hiệntại, vì thunhập kém hoặc nhàmtẻ, muốn nhẩy. Thì cần biên rõ:

– Cô kỳvọng điều gì?

– Nghề chiênmôn cô là gì?

– Nghề khoáikhẩu cô là gì?

– Cô đang mần việc gì?

– Cô thích mần việc gì?

– Cô năngkhiếu mần việc gì?

– Sâu cô chán việc đang mần?

– Cô mần việc ý mấy niên rùi?

– Cô mấy tuổi?

– Vốnliếng cô?

– Giađình cô?

– Bạnhữu cô?

– Đồngnghiệp cô?

– Sứckhỏe cô?

– Nhansắc cô?

– Sởthích cô?

– Ưuđiểm cô?

– Nhượcđiểm cô?

Bản khai mẫu như vầy:

– Kỳvọng: Be an International Bấthủ.

– Nghề chiênmôn: Bike driver.

– Nghề khoáikhẩu: Văn Bựa writer.

– Đang mần: Xe Ôm.

– Thích mần: Thủ Tướng.

– Năngkhiếu: Chém gió.

– Thâmniên: 60.

– Tuổi: Giàhói vôđối.

– Vốnliếng: 4 thiếtbị vậntải khách 2-bánh.

– Giađình: Vện đông như ghẻ mông.

– Bạnhữu: Thằng Búa Tạ, thằng Chim Cong.

– Đồngnghiệp: Ông Tơn, Ông Cụ.

– Sứckhỏe: Cá sấu.

– Nhansắc: Cá mập.

– Sởthích: Xiền.

– Ưuđiểm: Yêu xiền.

– Nhượcđiểm: Ghét thằng ghét xiền.

***

Để tưvấn của Trung Tướng chínhxác, các cô phải hoàntất questionnaire dưới đây. Tuyệtđối không gúc. Không biết hoặc biết sai chả ai cười các cô, dưng các cô gúc thì hỏng hết hỏng hết.

Buas Career Questionnaire

(1) Xiền là?

A. Phươngtiện.
B. Mụcđích.
C. Both.

(2) Cô yêu xiền?

A. Vừavừa.
B. Mãnhliệt.
C. Còn tùy.

(3) Cô mần xiền?

A. Lúc thèm.
B. Suốt đời.
C. Đến hiu.

(4) Thốngkê là?

A. Một phươngpháp.
B. Một khoahọc.
C. Hỏi ngẫn?

(5) Masát là?

A. Một quyluật.
B. Một hànhvi.
C. Both.

(6) Oxygen need for?

A. Thănghoa.
B. Cháy.
C. Both.

(7) Oxygen need for?

A. Quanghợp.
B. Hôhấp.
C. Both.

(8) Kipling là?

A. Một ông tầubay.
B. Một ông người.
C. Một ông chó.

(9) Kiệt Lý là?

A. A man.
B. A gay.
C. An hifi.

(10) Thimphu là?

A. Một dòng sông.
B. Một quả núi.
C. Both wrong.

(11) Giết Lừa là?

A. Mần một Lừa chết thảm.
B. Mần một Lừa chết tốt.
C. Both.

(12) Diving là?

A. Một thuậtngữ đábanh.
B. Một môn thểthao.
C. Both.

(13) Khóa pha là?

A. Một loại khóa.
B. Một loại chìa.
C. Both wrong.

(14) Hai đường songsong sẽ?

A. Gặp nhau ở chân giời.
B. Không gặp nhau.
C. Còn tùy.

(15) Nhiều xiền cô sẽ?

A. Cúng chùa.
B. Phát từthiện.
C. Chia con cháu.

Nầu, các cô mời mời.

(@2010)

Buas Career Questionnaire bảnquyền by An Hoàng Trung Tướng Kèn To.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Chibộ: (Chi bộ).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Ýtưởng: (Ý tưởng).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Vướngmắc: (Vướng mắc).
– Quảntrị: (Quản trị).
– Nhucầu: (Nhu cầu).
– Hướngnghiệp: (Hướng nghiệp).
– Thểloại: (Thể loại).
– Địachủ: (Địa chủ).
– Trợlý: (Trợ lý).
– Tàichính: (Tài chính).
– Tintin: (Tin tin).
– Côngty: (Công ty).
– Bàbà: (Bà bà).
– Máumê: (Máu mê).
– Chứngkhoán: (Chứng khoán).
– Trựctiếp: (Trực tiếp).
– Tưvấn: (Tư vấn).
– Trườnghợp: (Trường hợp).
– Cặnkẽ: (Cặn kẽ).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Đốitượng: (Đối tượng).
– Phổquát: (Phổ quát).
– Vướnđề: (Vướn đề).
– Môhình: (Mô hình).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Chỉđạo: (Chỉ đạo).
– Bànbạc: (Bàn bạc).
– Côngviệc: (Công việc).
– Hiệntại: (Hiện tại).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Nhàmtẻ: (Nhàm tẻ).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Chiênmôn: (Chiên môn).
– Khoáikhẩu: (Khoái khẩu).
– Năngkhiếu: (Năng khiếu).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Giađình: (Gia đình).
– Bạnhữu: (Bạn hữu).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Sứckhỏe: (Sức khỏe).
– Nhansắc: (Nhan sắc).
– Sởthích: (Sở thích).
– Ưuđiểm: (Ưu điểm).
– Nhượcđiểm: (Nhược điểm).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Giàhói: (Già hói).
– Vôđối: (Vô đối).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Vậntải: (Vận tải).
– Chínhxác: (Chính xác).
– Hoàntất: (Hoàn tất).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Mụcđích: (Mục đích).
– Vừavừa: (Vừa vừa).
– Mãnhliệt: (Mãnh liệt).
– Thốngkê: (Thống kê).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Khoahọc: (Khoa học).
– Masát: (Ma sát).
– Quyluật: (Quy luật).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Thănghoa: (Thăng hoa).
– Quanghợp: (Quang hợp).
– Hôhấp: (Hô hấp).
– Tầubay: (Tầu bay).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Đábanh: (Đá banh).
– Thểthao: (Thể thao).
– Songsong: (Song song).
– Từthiện: (Từ thiện).
– Chínhphủ: (Chính phủ).
– Bảnquyền: (Bản quyền).

*** 1. #1 by minhhuong on 2010/09/27 - 12:40

  @Nguyễn Hải : Đặt sách hử ? híhí, đặt sách thì đặt với Hương điêu – nhà phát hành sách đây này. Confirm Hải đặt 1 cuốn.

  @Nguycon : cuốn lần này xin giấy phép đoàng hoàng để in, nên sẽ chỉ có chuyện bựa, những mảng Sử hay Ông Cụ là phải làm cách khác (chắc là dạng online thui, vì số lượng đặt sách dạng in ở nước ngoài ít xịt ít xịt). Suy nghĩ kỹ, có đặt hay không thì báo em nhé?

 2. #2 by minhhuong on 2010/09/27 - 13:11

  @anh Servus : Bản full mà định in ở nước ngoài chắc không thể vì số lượng đặt quá quá ít. Hiện nay chỉ có thể in cuốn chuyện Bựa, các mảng khác chắc là online thui. Anh có đặt không ?

  Về vụ ảnh ủng trong sách, em đã ghi vào ghi chú, hé hé hé

 3. #3 by minhhuong on 2010/09/27 - 13:24

  Nhiều đồng chí cứ lớn tiếng chưởi Lừa bầy đàn, vậy mờ vầu quán nầy, thấy tên Dốt Tướng thở ra cái gì là lập tức ầm ầm “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, điếu có tí điếu gì thể hiện một sự si nghĩ độc lập. @ anh Cầm

  ———————

  Không đúng, dân tình không có chuyện hưởng ứng tên Bựa 1 cách bầy đàn, anh nhá.

  Phải nói là Trung Tướng có khả năng thuyết phục đám đông.

  Chứ em chả bâu giờ nghe lời Trung Tướng mà không kiểm chứng hoặc không trying suy luận xem có logic không.

  Khi nào mà em móc được đâu đó rằng lời TT chưa chuẩn thì em vo cùng sung văn sướng bật ngay (tỉ dụ vụ eiffel chẳng hạn), dưng những vụ như thế phải nói là vô cùng hiếm hoi, ke ke ke

 4. #4 by NamLừa on 2010/09/27 - 13:37

  Trung Tướng tư vấn mần xiền cho em với.

  Quiz

  1. Xiền là? A. Phương tiện.
  2. Cô yêu xiền? B. Mãnh liệt.
  3. Cô mần xiền? B. Suốt đời.
  4. Thống kê là? B. Một phương pháp.
  5. Ma sát là? A. Một quy luật.
  6. Oxygen need for? C. Both.
  7. Oxygen need for? C. Both.
  8. Kipling là? không biết
  9. Kiệt Lý là? a man.
  10. Thimphu là? Không biết.
  11. Giết Lừa là? C. Both.
  12. Diving là? C. Both.
  13. Khóa pha là? Không biết.
  14. Hai đường song song sẽ? B. Không gặp nhau.
  15. Nhiều xiền cô sẽ? A, B , C. Cúng chùa, Phát từ thiện và chia con cháu.

  —————————————————————————————
  Form

  – Cô kỳvọng điều gì? Là một người giàu có, tự do về tài chính để có thể làm những việc mà bản thân yêu thích

  – Nghề chiênmôn cô là gì? Kỹ sư cầu đường.

  – Nghề khoáikhẩu cô là gì? Phân tích và đầu tư chứng khoán

  – Cô đang mần việc gì? Mới đi làm

  – Cô thích mần việc gì? Phân tích và đầu tư chứng khoán

  – Cô năng khiếu mần việc gì? Chưa biết .

  – Sâu cô chán việc đang mần? Vất vả, xa nhà, cảm thấy ko hứng thú

  – Cô mần việc ý mấy niên rùi? 1 tuần

  – Cô mấy tuổi? sn1986.

  – Vốn liếng cô? 70 triệu.

  – Giađình cô? cha mẹ và 1 em gái 14t.

  – Bạnhữu cô? bạn thân 1 và nhiều bạn linh tinh khác.

  – Đồngnghiệp cô? Bình thường.

  – Sứckhỏe cô? Trung bình.

  – Nhansắc cô? Thường.

  – Sởthích cô? Du lịch, đọc sách, xem phim, ăn uống, thích xem tử vi bói toán

  – Ưuđiểm cô? Tốt bụng, vui vẻ, dễ hòa đồng.

  – Nhượcđiểm cô? hay cả nể, thích làm việc một mình.

 5. #5 by Gia_lamcam on 2010/09/27 - 13:51

  Không đúng, dân tình không có chuyện hưởng ứng tên Bựa 1 cách bầy đàn, anh nhá.@em Hương Điêu Yêu
  Anh bẩu là nhiều đồng chí, chứ không bẩu tất cả đâu em yêu ợ!
  Anh rất có cảm tình với em đới!

 6. #6 by Phá Điền on 2010/09/27 - 14:03

  Cô có thể thiếtkế trước các nét chữ Tầu trên bảng vẽ, rùi cho user drag-n-drop nó tới bấtkỳ chỗ nầu trong bảng, từ đó đoán ra chữ cần vẽ.@Bựa
  Hehe chínhnó. dưng đéo cần rag-rop. chỉ cần chọn. vấnđề là database thôi. code chỉ cần một quả query đơngiản. tỷ như user chọn 3 nét: ngang-ngang-sổ hay ngang-sổ-ngang hay sổ-ngang-ngang, lậptức máy sẽ phọt ra 2 chữ Sỹ Thổ. hay user chọn cái khẩu, nét ngang, nét sổ, máy sẽ phọt ra 3 chữ Do Giáp Thân.

 7. #7 by Phá Điền on 2010/09/27 - 14:05

  @Lặng
  Mẹ cổng làng kiểu đéo gì để cộtcờ che mẹ chữ thế

 8. #8 by master on 2010/09/27 - 15:53

  @ Rô

  Vẫn lăn tăn chuyện máy móc nhể. Tư vấn cho cô này, với tầm 1k tơn mua Nikon D90 + lens kit là vừa xinh. Dải tiêu cự cái ống kính này là 18-105. Đủ dùng cho phong cảnh, phóng sự, đời thường, thậm chí chân dung cũng tàm tạm. Có thể goi là All in one cho những người như em. Đéo tính chụp ong, kiến theo kiểu Macro nhá. Tất nhiên sau này tay nghề cứng rồi lại tính chuyện sắm thêm ống cho nó pro ( chắc phải 2 năm he he ). Mà đến lúc đó bán hoặc đổi ống kính cũng đéo lỗ nhiều đâu. Cần tư vấn thêm về kỹ thuật chụp thì cứ pót mẹ lên đây. Chắc không thiếu cao thủ. Tỷ dụ như phơi sáng là mang ánh sáng ra phơi. Bố cục là bố có cái cục… He he

 9. #9 by Cú đêm on 2010/09/27 - 16:05

   

  Địt mẹ yahoo lừa, anh cồng từ tối qua mà đéo lên.

  Trước tiên Bắp nhô còm phơm cho anh một quyển sách bựa về anh kê chân ngủ cho máu đỡ xuống nhá.

  Chi bộ thảo luận vướn đề mần xiền anh thấy sốt quá, đương thèm xiền mãnh liệt mà, Dì tướng thối phán anh quả xem cơ hội mần nó thế nào nhá. (./ mẹ chi bộ thối, có mấy vàng son mình vào chậm bị mấy tintin tặnh sách rồi, nhẽ đéo đâu mình hết mẹ cả cửa nhề em Rô nhề) lại còn phải cắt  cồng nữa chứ

 10. #10 by Cú đêm on 2010/09/27 - 16:08

   

  Buas Career Questionnaire

  (1) Xiền là?          A. Phươngtiện.
  (2) Cô yêu xiền?  B. Mãnhliệt.
  (3) Cô mần xiền? C. Đến hiu.

  (4) Thốngkê là?   A. Một phươngpháp.
  (5) Masát là?        A. Một quyluật.
  (6) Oxygen need for?  B. Cháy.
  (7) Oxygen need for?  B. Hôhấp

  (8) Kipling là?                       C. Một ông chó.

  (9) Kiệt Lý là?                       C. An hifi.

  (10) Thimphu là?        C. Both wrong.

  (11) Giết Lừa là?        A. Mần một Lừa chết thảm.
  (12) Diving là?            A. Một thuậtngữ đábanh.
  (13) Khóa pha là?              A. Một loại khóa.
  (14) Hai đường songsong sẽ?  C. Còn tùy.

  (15) Nhiều xiền cô sẽ?       C. Chia con cháu.

   

 11. #11 by minhhuong on 2010/09/27 - 16:14

  @Cú đêm : hé hé, anh đặt 1 cuốn, confirm.

 12. #12 by riengtunguyen on 2010/09/27 - 16:48

  Thàng Trung  tướng, đù mẹ sao xóa còm của ông nội rùi. Thàng lòn đéo bình đẳng.

 13. #13 by deobietj on 2010/09/27 - 16:52

  Mức lương 2K Tơn ở Lừa là dạng hiếm rùi @

  Cái này Dì có đùa kg Dì. Mức 2k Tơn tức tầm 40trẹo ở HN A thấy đâu có hiếm. Ra đường xe cộ ầmầm. Dântình bây h tiêu tiền như vãi đạn. Hay Dì chỉ bảo dân mần công ăn lương thuần tuý? Hay Dì chỉ nói lương, kg fải thunhập. Mà Dì phán lâu quá nhẩy. Chibộ chờ hơi bị lâu á.

 14. #14 by riengtunguyen on 2010/09/27 - 17:10

  Qua Beo ngứa trĩ vì ả Hồng làm chánh trị, qua Gái đồ long ngứa cu vì mụ Trà lăng xê, qua Quê choa thằng cu Lập ngứa HIV vì thẳng nói láo quá thể…về TT bị xóa còm. Dù cặc gì thìở với TT mặt lồn ông nộivẫn sướng hơn. Muốn đọc TT mặt lồn cũng được, muốn đọc mặt lồn ông nội cũng được, đéo. 

 15. #15 by minhhuong on 2010/09/27 - 17:11

   
  Thàng Trung  tướng, đù mẹ sao xóa còm của ông nội rùi. Thàng lòn đéo bình đẳng. @ riengtunguyen
  ——————-

  Đéo kiểm tra trước khi gào tướng lên à ? Lật trang 8 đi nhá, vưỡn còn nguyên văn xi ! Xóa xóa cái dắm í. Cái còm này chứ giề ?

   riengtunguyen

   09:39 24-09-2010

   Rấm cặccon dô. Trung tướng đưa A questionnaire mần lồnthằng gì? Đã bẩu tự do còn đưa form làm đíu, mẹ đíu Trung tướng…..” 

    

   Trung Tướng ngoài thời gian kiếm xiền, ăn, ngủ, ỉa, tắm, chém gió ra, còn phải đong đưa gái vài tiếng 1 ngày, cho nên lấy đéo đâu ra thời gian để xóa còm của anh, hử ? Và TT cũng đéo có cái thói ấy, nhá !

  • #16 by minhhuong on 2010/09/27 - 17:14

   Qua Beo ngứa trĩ vì ả Hồng làm chánh trị, qua Gái đồ long ngứa cu vì mụ Trà lăng xê, qua Quê choa thằng cu Lập ngứa HIV vì thẳng nói láo quá thể…về TT bị xóa còm. Dù cặc gì thìở với TT mặt lồn ông nộivẫn sướng hơn. Muốn đọc TT mặt lồn cũng được, muốn đọc mặt lồn ông nội cũng được, đéo. @riengtunguyen
   —————-
   Tổ sư ông anh, lật trang 8 đi, nhá ! Lải nhà lải nhải.  
  • #17 by Kiếm on 2010/09/27 - 17:32

   Chi bộ dzất nhiều tên hoang mang , mất tự tin , đéo tin vầu chính mình….etc nhiều kinh. Mẹ cái list dài sọc thấy tởm. Xe ôm mà thu phí tư vấn nhẽ cũng bộn. Chán điếu chịu. 

  • #18 by tieuthithi on 2010/09/27 - 20:54

   Em bẩu là em mê xiền dưng thực ra em cũng chả mê mấy. Em chỉ khoái mần xiền để cho giai bựa sống cùng giường sáng mẹ mắt ra thôi hả.
   Em đươngnhiên là có con rùi. Có thể có hơn 1 đứa. Em sống vôtưlự, yêuđời, thích đi dungoạn, thích sốpbinh, thích mầumè, dưng cũng chả thích tìmhiểu kỹ dững vướnđề đó. Nhiều khảnăng em là vợ quan nhớn hoặc thậmchí lãnhtụ.
   Em chắc đang mần chiênviên caocấp cho một doanhnghiệp tươngđối sungtúc.
   Hehe đươngnhiên là em thíchhợp mới đầutư đất cát và chứng rùi. Cái nầy em rõ hơn Dì mà. Vác vốn nhà đầutư búaxua đi em, mặc mẹ giai kêu la gì kệ tển.@TT

   He he Dì phán dư thần

   Em 1 chồng 2 con rùi  ( một gái một trai, giai nhiều vô số) . Dững điều mà  Dì đoán em nhẽ là phẩm  chất  chung của  gái Vàng Son đứa nầu chả  thế , nhẽ  em hông ngoại lệ .

    Dưng còn Dì bẩu em vợ Lãnh tụ thì hoăc là Dì sai  hoặc nhẽ em lấy nhầm mịa nó chồng rùi.. hu hu … chồng  em điếu phải lãnh tụ …híc híc…

   Ở  đây có ai là Lãnh tụ hông đớiiiiiiiii  ???

  • #19 by tieuthithi on 2010/09/27 - 21:32

   Nhiều đồng chí cứ lớn tiếng chưởi Lừa bầy đàn, vậy mờ vầu quán nầy, thấy tên Dốt Tướng thở ra cái gì là lập tức ầm ầm “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, điếu có tí điếu gì thể hiện một sự si nghĩ độc lập. @ anh Cẩm hói yêu quý

   Câu nầy  anh sai rùi

   Em ủng hộ anh chưởi TT , chưởi càng ngoa càng hay . Hôm nào vầu  quán mà không thấy ai chửi nghe nhạt bỏ mịa .

    Nhưng với cá nhân em thì em điếu  chửi tển được , vì muốn  chửi hắn thì  phải  có đầy đủ thông tin, lập luận chặt chẽ , dẫn chứng rõ  ràng vv… thì   em điếu  làm được . Trình  Gúc thì như dắm , thông tin  chủ  yếu từ quán Bựa , có những điều  mình định nói thì thằng  khác nói   mịa mất rùi , thời gian thì ít .

    Vậy nên biết thì thưa thốt …còn  cứ chửi đổng hay cố cãi chày  cãi  cối thì điếu  phải  là phản biện anh ạ .

  • #20 by minhhuong on 2010/09/27 - 21:42

   Ở  đây có ai là Lãnh tụ hông đớiiiiiiiii  ??? @ chị Thi Thi

   —————–

   He he he, cười lăn cười lộn khi nghe chị Thi gào lấy nhầm chồng mới lị gọi Lãnh Tụ hé hé hé

   Chồng chị quan nhớn mà chị còn chê hả, há há há

   Em đương lăn bò ra cười

   Để em gọi cùng cho, Lãnh Tụ ơi, ra mau ! HA HA HA

  • #21 by LUUMANH on 2010/09/27 - 22:00

   Thật, anh nói thật en này của thằng Mặt ./ Choang ( đồng tộc anh ) coi như vứt 

   Được cái Mặt ‘/ ăn được vụ chắc nghiệm, lừa được mấy cô dưng tựu trung  Mặt ./ đéo tán các cổ ý cũng tự biết mình là tinh hoa và cần làm gì  .Thằng mặt ./ adua  bla bla tý thêm  vào, 1 số cô bla bla bla bla bla  .

   En này All đúng, sai đéo biết dưng Mặt ./ biết được nhân dân quán bựa . Cụ tỷ về hiệu quả có gì để nói, dư anh tán đúng 80% dưng 10 % quan trọng tự nó tọng cứt vào mõm .

    

  • #22 by LUUMANH on 2010/09/27 - 22:07

   Thật, anh cam kết chồng Thi lừ giáo viên đại học, Thi bị bó nghề hơn 3 năm nay. Hết  .

    

  • #23 by minhhuong on 2010/09/27 - 22:11

   Thi bị bó nghề hơn 3 năm nay. @Manh

   —————-

   Sai bét, bó nghề thì phải rảnh rỗi mà vào quán chứ ?? con cái nhớn rồi còn gì, bận nỗi gì ?

   Chắc chắn là chị Thi nhà ta có đi làm !!!

   Anh Manh chả logic mẹ gì cả !

  • #24 by LUUMANH on 2010/09/27 - 22:28

   Ko, ko . Bó nghề ý anh là không làm đúng nghề hoặc công việc mình yêu thích khi việc nó kề cận hoặc vì bị can thiệp bởi người khác cơ . Anh định kíc tý xem Thi có phải vừa là cô giáo ( bạn học ) , vừa là bạn ( vợ bạn ) hay ko . Nhẽ anh sai vì mụ hoặc nhận ra anh ngay hoặc đụt mẹ nó mất rùi. xo di

    

  • #25 by Gia_lamcam on 2010/09/27 - 22:30

   Cái giải toán học nầy anh thấy cũng còn hơn mấy lần cái giải Phiền của bạn Châu Ngô nè.
   Sâu không thấy Đ và NN ta vinh ranh bạn nầy nhể?

  • #26 by LUUMANH on 2010/09/27 - 22:32

    Ô xo ri Thi, vừa vào lốc Thi. Xo ri nhá  xo ri nhá

    

  • #27 by Gia_lamcam on 2010/09/27 - 22:41

   Cái gì đây?

  • #28 by Mr. Tran on 2010/09/27 - 22:43

   theo tin mới nhận từ vỉa hè, tướng thối đang chuẩn bị sang Ba-di hỏi vợ nên hông vầu lốc được.
   chi bựa bình tĩnh, chờ tin vỉa hè tiếp theo…

  • #29 by tieuthithi on 2010/09/27 - 22:53

   Hố hố hố…  vừa gọi cái đã có người thưa rùi 
   @ Manh Lét lảm nhảm cái đéo giề  đới
     Manh có  phẩy là Lãnh tụ  hông mà lên tiếng đấy hử ? kíc kíc cái đéo giề hở ?  . Đoán như cứt mà cũng đòi đoán , muốn bít gì thì cứ hỏi chị đây sẵn sàng trả lời chứ việc  đéo gì  phải sợ đứa nầu . Manh chỉ được cái chửi bậy là giỏi thui chứ mò được cái đéo hé hé hé ….

  • #30 by minhhuong on 2010/09/27 - 22:55

   … chờ tin vỉa hè tiếp theo… @ Mr Trần

   ——–

   Tin tiếp theo đó là chi bộ sang bài mới tán phét tiếp đi, entry này TT tiếp tục nghiên cứu trường hợp tham gia trắc nghiệm, he he he

    

  • #31 by tieuthithi on 2010/09/27 - 23:04

   @Manh đúng là Lét mịa nó rùi , so ri cái đéo giề  chứ ?

  • #32 by Kiếm on 2010/09/28 - 00:02

   @ cô Trần.

    

   Tại hạ đã ghi nhận cô là fan Ars. Khi nầu Ars vs Real ở C1, Arsenal Fans Club tại wán Bựa sẽ có thêm đề tài chửi nhâu với Real Fans Club của tên Bựa.

    

   Hẹ hẹ hẹ ….. 

  • #33 by khonggisat on 2010/09/28 - 00:18

   Khổng không làm nghèo Trung Hoa @ em Nga

    

   Cái này anh đồngý mới Vàng son. Mẹ thời thởi quãng 70s Mâu Dê Tung chả tỉn Khổng (mới cả Bưu) đéo còn lấy cọng lông ,/ mà thiên đàng nước mẹ tên Bựa có khá đéo. Thời giờ bên bển Khổng vưỡn sống khỏe mà kinhtế cứ lên như kèn anh buổi sáng đấy thây. Gán Khổng mới chiện giàu nghèo nhẽ oan cho tển.

    

   Lừa nghèo vì Mác-râu đấy chớ @ cũng em Nga

    

   Cái này anh nỏ đồngý (hehe, không nói tục với VàngSon nhá). Anh thấy Mác-râu chỉ sidiễn ra Thiênđàng qua năng suất lao động W, mà bigiờ cứ nhìn vào Finland, Swiss, Luxemburg thì gần đúng mẹ. Nin-râu mới là tội đồ, đéo gì lại “pháttriển Mác-râu” từ MaxW lên thiênđàng thành ra MinW cũng lên đươc thiênđàng, mới ra cơ sự này, đúng là hiếpdâm. Mẹ, Bựa đéo hiểu có thù hằn gì mà dìm hàng Ông Cụ quá thể chứ Luận cương 30 dắt Lừa đi theo Nin-râu là Phú Trần đè mặt Ông Cụ đẻ ra chứ Ông Cụ có muốn đéo. Cứ xem Ông Cụ muốn chơi mới Man-Tru và Diệm Ngô thì biết Ông Cụ muốn bẻ Phú Trần ra sao và Ông Cụ muốn cái gì. Mà địtmẹ 2 thằng ./ ý có chơi mới Ông Cụ đéo đâu, chúng đéo đủ trình để nhìn ra tai họa khi đuổi Ông Cụ về mới Đại Lâm và Dê Tung. Địtmẹ Man-Tru mới Diệm Ngô phát nữa cho hả dạ.

  • #34 by khonggisat on 2010/09/28 - 00:22

   @em Hương : anh đặt 1 cuốn sách tên Bựa nhé. Phải đặt thôi, chứ anh đồ rằng văn Bựa 10 năm nữa sẽ thất truyền và 1000 năm nữa cũng đéo có lại, chỉ lóe phát như saobăng đúng lúc này thôi, hàng độc đới.

    

   @ Bựa : anh muốn chửi mày lắm chỉ tội đéo đủ thờigian lẫn trình, nhưng chửi được là anh sẽ chửi. Thời anh chỉ có Maradona mới mày là làm anh vừa sướng vừa muốn chửi đấy, anh thật.

    

   Đéo gì hômnay sao anh lắm lời thế, sư bố chi bộ mới Bựa thối.

  • #35 by cathnga on 2010/09/28 - 04:30

   Nin-râu mới là tội đồ, đéo gì lại “pháttriển Mác-râu” từ MaxW lên thiênđàng thành ra MinW cũng lên đươc thiênđàng, mới ra cơ sự này, đúng là hiếpdâm. @ Không gì sất.
   Nin râu với Mác râu chả phải là cùng 1 trường phái hay sâu???
   Dù sao cũng vui vì có người nói ủng hộ mặc dầu em Nga hông hoàn toàn đồng ý với anh Không.
   Tội của Mác-râu là tển xây dựng Thiên đường ở quả địa cầu nầy để cạnh tranh với Chư Thần. Nực cười là Chư Thần coi nơi đây là cái toilet. Chính vì vậy Mác thuyết là tà giáo đó. Ý em Nga là chủ nghĩa vô thần.

  • #36 by Gia_lamcam on 2010/09/28 - 08:15

   Vậy nên biết thì thưa thốt …còn  cứ chửi đổng hay cố cãi chày  cãi  cối thì điếu  phải  là phản biện anh ạ .@em Tiểu Thủ Thỉ
   Cái nầy đúng dồi em ợ. Phản biện đơn giản phẩy là làm sao bẻ được cái lý của đối phương. Muốn bẻ được cái lý của đối phương đương nhiên cần “nói có sách”.
   Trong một số trường hợp, khi không đồng quan điểm, mình vưỡn có quyền bày tỏ thái độ phản đối mờ không nhất thiết cứ phẩy đưa ra cái gọi là thông tin em ợ.
   Tỉ như khi không đồng ý với cái lý của Dốt Tướng: “Lừa nghèo là do tỉn Tầu”, anh vưỡn có quyền nói No, và anh cho rằng Lừa nghèo do ti tỉ nguyên nhân khác, tỉ như những đặc điểm địa lý, chính trị v.v mà anh đã đưa ra trong còm của mình…
   Ý anh rất đơn giản như vậy, nhưng tên chủ quán (rồi thêm tên già hói khác nữa), chắc đọc chưa kỹ cồng anh, lại sốt sắng cho anh đội cái mũ sô vanh mới tài!
   Thế nên anh cổ vũ đồng chí Khủng chưởi tên Dốt Tướng khi đồng chí ấy cũng nghĩ như anh.
   Khi đọc người khác, cần xem xét cẩn thận cái ngữ cảnh mà người ta đang nói, chứ đừng nên lôi cái câu nói của người ta từ một chỗ này sang một chỗ khác, một ngữ cảnh khác để si diễn em ợ.
   Thế nhé em yêu.
   Nói thêm: anh yêu tất cả các em gái bựa!

  • #37 by Kiếm on 2010/09/28 - 18:16

   Lão Khùng và chi bộ chưa quán chiệt chỉ đạo của Tía dzìa chiên đề ‘ Tại sâu Lừa nghèo ‘ của thằng Bựa hử ? Dĩ nhiên 3 nguyên cớ của Lét bựa dzất chi là củ chuối nên đã bị Tía ỉa vài bãi rùi. Bi giờ , Tía fải wán chiệt chi bộ lại nhế: Lừa nghèo từ xưa tới 1945 là do ‘ Kong Philosophy ‘ , kg bởi vì lý do lý chấu điếu nầu khác. 3 nguyên do nghèo của Lừa mà thằng Bựa phát bẩu cũng do từ ‘ Kong Philosophy ‘ mà ra cả nhế. 

   1. Cớ thứ nhất: Lười.
   2. Cớ thứ hai: Ghét giầu.
   3. Cớ thứ ba: Bật Tầu.
       @ Xe ôm.

   1. Cớ thứ 2 quá rõ là do ảnh hưởng trực tiếp Kong Philosophy rùi nhế. Tư tưởng ‘ sỹ, nông , công, thương ‘ đéo phẩy của Kong thì của ai ? Thương gia aka doanh nhân bị coi như chó ghẻ thì có mấy ai dũng cảm đâm đầu vầu.

   Tạm dừng, cắt còm.

  • #38 by Kiếm on 2010/09/28 - 18:41

   2. ‘Cớ thứ I : Lười’ của thằng Bựa cũng đéo chuẩn. Bản chất Lừa tương đối cũng đéo lười lắm mà do ảnh hưởng gián tiếp của Kong Philos. Trong ‘ sỹ , nông ,công, thương ‘ thì ‘sỹ’ kg tạo ra của cải vật chất thì đéo nói rùi , ‘nông, công’ tạo ra sản phẩm nông, lâm, ngư, hàng tiêu dùng …..etc nhưng đéo có nhiều doanh nhân mang đi mua bán , trao đổi hàng hóa với những xứ , khu vực khác thì họ cũng kg có nhiều động lực lắm để  gia tăng số lượng + chất lượng sản phẩm của mình. Vd: 1 làng nghề chỉ cần sản xuất 500 sp thì đủ chi trả cho các loại chi phí nguyên, vật liệu, nhân công,  thuế, lợi nhuận, tái đầu tư ….etc ( giả dụ thương gia địa phương + bên ngoài chỉ đủ khả năng thu mua 500sp )  thì cho dù có khả năng gia tăng sản xuất  lên 1000sp nhưng kg đủ số lượng thương gia thu mua + mang đi mua bán , trao đổi với nơi khác thì cần đéo gì phải tăng cho nhọc nhể. Thế nào cũng có thằng gân cổ lên cãi zới Tía zằng thì là : ‘ Tầu ngày xưa có nhiều trung tâm ( đô thị, thành trì ) mua bán sầm uất lắm’….etc cho coi. Cô nầu si lựng thía thì tự bốc cứt bỏ vầu miệng nhế. Nhẽ các cô coi phin Tầu nhiều wá cũng thông cảm.

   Tạm dừng, cắt còm.

  • #39 by Kiếm on 2010/09/28 - 18:54

   3. ‘Cớ thứ 3: bật Tầu ( nhiều lần )’ của thằng Bựa dzất chi là tào lao. Tầu là đéo giề mà Lừa đéo bật hử hử ??? Sợ bị Chaogong (*) à, sợ bị đập à … sợ đéo, bật tuốt nhế. Lừa húng như chó ( tại sâu húng, cũng do Kong Philos ảnh hưởng trực tiếp nhế ), ngoài tỉn Tầu còn thường xuyên tự tỉn nhâu, tỉn Champa, Ai lao (Lào), Chân Lạp … etc búa xua nhế. Bọn Nhật lùn, Cao Ly … có bật Tầu nhiều đéo đâu dưng cũng nghèo như Lừa ? Nhật lùn trước thời Minh Trị 1869, Cao Ly trước 1953 cũng bị ảnh hưởng Kong Philos và húng ( nội chiến, tự đục nhâu búa xua ) nên cũng nghèo rớt mùng tơi như Lừa nhế.

   ==> Túm lại, đéo do Kong Philos thì do cái giề hử ?

   (*) Lừa có bị Tầu áp dụng Chaogong 10 phần thì cũng áp Chaogong lại bọn Champa, Ai lao, Chân lạp … etc 7,8 phần bù lại nên khoản bị mất cũng kg nhiều lắm, chỉ 2,3 phần là cùng. Mà vàng và sản vật quý hiếm thì Champa + Chân lạp bao la  .

   Tạm dừng, cắt còm.

  • #40 by Kiếm on 2010/09/28 - 19:07

   Đài loan & Hoa Lục, Nam Hàn & Bắc Triều đâu ảnh hưởng Khổng còn đậm hơn ? Sing, Nhật ảnh hưởng Khổng ít hơn lừa ? @ Lão Khùng.

   Hẹ hẹ …. Bọn bỏn chỉ còn bị vài ảnh hưởng Kong Philos về quan niệm nam, nữ, xã hội … etc thui lão ợ. Còn quan niệm Kong về doanh nhân, kinh tế, thương mại kiểu ‘sỹ, nông, công, thương’ thì bỏn dzục thùng rác lâu rùi nên mới giàu được. Nhật lùn thì từ thời Minh trị 1869, Nam Hàn thì từ 1953, Đài, Sing… cũng rứa.

  • #41 by cathnga on 2010/09/28 - 21:24

   1. Cớ thứ 2 quá rõ là do ảnh hưởng trực tiếp Kong Philosophy rùi nhế. Tư tưởng ‘ sỹ, nông , công, thương ‘ đéo phẩy của Kong thì của ai ?

   Ở thời cổ đại, trên tuyền địa cầu, tư tưởng “sỹ, nông, công, thương” là hiển nhiên.
   Và cho tới giờ vẫn vậy, có thể thay đổi vị trí của công-nông. Em Nga không nghĩ là có tư tưởng nầu lại là “thương-nông-công-sỹ”
   Bằng chứng là: mọi cuộc cách mạng làm thay đổi cục diện dẫn tới sự thịnh vượng của nhân loại bắt đầu từ những cuộc cách mạng liên quan tới Khoa học: nông nghiệp, rùi công nghiệp, rùi công nghệ v.v… Điển hình: Trung Quốc cổ đại có những phát minh rất quan trọng đưa tới sự phồn thịnh của quốc gia. Cố ép việc giàu nghèo cho Khổng quả là gượng ép lắm.
   Em Nga cũng nhắc lại một lần nữa, Trung Hoa cổ đại rất giàu có, điều hiển nhiên vậy sao hông nhắc tới nhờ nhờ???

  • #42 by Dragonfly on 2010/10/03 - 15:11

   Đợi TT trả lời lâu quá !