Money Making

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Mần Xiền

Trung Tướng bốt bài nầy lấy chỗ chibộ thảoluận về các ýtưởng kinhdoanh, các vướngmắc quảntrị, các nhucầu hướngnghiệp..

Tóm lại là Mần Xiền. Dành cho mọi thểloại Bựa. Từ cô địachủ thiếu trợlý tàichính, tới ông tintin kiếm thóc sắm iPhone. Từ em Vàng Son định setup côngty, tới lão bàbà máumê chơi chứngkhoán.

Mỗi ngày Trung Tướng sẽ trựctiếp tưvấn 1-2 trườnghợp thật cặnkẽ tỉmẩn, chọn dững đốitượng phổquát nhất. Còn lại các cô tự chưởi nhau gỡ vướnđề.

Môhình thảoluận sẽ thế nầy:

(1) Một cô đưa Vướnđề, của cánhân hoặc doanhnghiệp all available. Nếu ngại lộ privacy, cô nên lập ních riêng.

(2) Trung Tướng chỉđạo chibộ bànbạc Vướnđề.

Vướnđề được nêu càng kỹ càng lợi.

Vídụ cô chán côngviệc hiệntại, vì thunhập kém hoặc nhàmtẻ, muốn nhẩy. Thì cần biên rõ:

– Cô kỳvọng điều gì?

– Nghề chiênmôn cô là gì?

– Nghề khoáikhẩu cô là gì?

– Cô đang mần việc gì?

– Cô thích mần việc gì?

– Cô năngkhiếu mần việc gì?

– Sâu cô chán việc đang mần?

– Cô mần việc ý mấy niên rùi?

– Cô mấy tuổi?

– Vốnliếng cô?

– Giađình cô?

– Bạnhữu cô?

– Đồngnghiệp cô?

– Sứckhỏe cô?

– Nhansắc cô?

– Sởthích cô?

– Ưuđiểm cô?

– Nhượcđiểm cô?

Bản khai mẫu như vầy:

– Kỳvọng: Be an International Bấthủ.

– Nghề chiênmôn: Bike driver.

– Nghề khoáikhẩu: Văn Bựa writer.

– Đang mần: Xe Ôm.

– Thích mần: Thủ Tướng.

– Năngkhiếu: Chém gió.

– Thâmniên: 60.

– Tuổi: Giàhói vôđối.

– Vốnliếng: 4 thiếtbị vậntải khách 2-bánh.

– Giađình: Vện đông như ghẻ mông.

– Bạnhữu: Thằng Búa Tạ, thằng Chim Cong.

– Đồngnghiệp: Ông Tơn, Ông Cụ.

– Sứckhỏe: Cá sấu.

– Nhansắc: Cá mập.

– Sởthích: Xiền.

– Ưuđiểm: Yêu xiền.

– Nhượcđiểm: Ghét thằng ghét xiền.

***

Để tưvấn của Trung Tướng chínhxác, các cô phải hoàntất questionnaire dưới đây. Tuyệtđối không gúc. Không biết hoặc biết sai chả ai cười các cô, dưng các cô gúc thì hỏng hết hỏng hết.

Buas Career Questionnaire

(1) Xiền là?

A. Phươngtiện.
B. Mụcđích.
C. Both.

(2) Cô yêu xiền?

A. Vừavừa.
B. Mãnhliệt.
C. Còn tùy.

(3) Cô mần xiền?

A. Lúc thèm.
B. Suốt đời.
C. Đến hiu.

(4) Thốngkê là?

A. Một phươngpháp.
B. Một khoahọc.
C. Hỏi ngẫn?

(5) Masát là?

A. Một quyluật.
B. Một hànhvi.
C. Both.

(6) Oxygen need for?

A. Thănghoa.
B. Cháy.
C. Both.

(7) Oxygen need for?

A. Quanghợp.
B. Hôhấp.
C. Both.

(8) Kipling là?

A. Một ông tầubay.
B. Một ông người.
C. Một ông chó.

(9) Kiệt Lý là?

A. A man.
B. A gay.
C. An hifi.

(10) Thimphu là?

A. Một dòng sông.
B. Một quả núi.
C. Both wrong.

(11) Giết Lừa là?

A. Mần một Lừa chết thảm.
B. Mần một Lừa chết tốt.
C. Both.

(12) Diving là?

A. Một thuậtngữ đábanh.
B. Một môn thểthao.
C. Both.

(13) Khóa pha là?

A. Một loại khóa.
B. Một loại chìa.
C. Both wrong.

(14) Hai đường songsong sẽ?

A. Gặp nhau ở chân giời.
B. Không gặp nhau.
C. Còn tùy.

(15) Nhiều xiền cô sẽ?

A. Cúng chùa.
B. Phát từthiện.
C. Chia con cháu.

Nầu, các cô mời mời.

(@2010)

Buas Career Questionnaire bảnquyền by An Hoàng Trung Tướng Kèn To.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Chibộ: (Chi bộ).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Ýtưởng: (Ý tưởng).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Vướngmắc: (Vướng mắc).
– Quảntrị: (Quản trị).
– Nhucầu: (Nhu cầu).
– Hướngnghiệp: (Hướng nghiệp).
– Thểloại: (Thể loại).
– Địachủ: (Địa chủ).
– Trợlý: (Trợ lý).
– Tàichính: (Tài chính).
– Tintin: (Tin tin).
– Côngty: (Công ty).
– Bàbà: (Bà bà).
– Máumê: (Máu mê).
– Chứngkhoán: (Chứng khoán).
– Trựctiếp: (Trực tiếp).
– Tưvấn: (Tư vấn).
– Trườnghợp: (Trường hợp).
– Cặnkẽ: (Cặn kẽ).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Đốitượng: (Đối tượng).
– Phổquát: (Phổ quát).
– Vướnđề: (Vướn đề).
– Môhình: (Mô hình).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Chỉđạo: (Chỉ đạo).
– Bànbạc: (Bàn bạc).
– Côngviệc: (Công việc).
– Hiệntại: (Hiện tại).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Nhàmtẻ: (Nhàm tẻ).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Chiênmôn: (Chiên môn).
– Khoáikhẩu: (Khoái khẩu).
– Năngkhiếu: (Năng khiếu).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Giađình: (Gia đình).
– Bạnhữu: (Bạn hữu).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Sứckhỏe: (Sức khỏe).
– Nhansắc: (Nhan sắc).
– Sởthích: (Sở thích).
– Ưuđiểm: (Ưu điểm).
– Nhượcđiểm: (Nhược điểm).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Giàhói: (Già hói).
– Vôđối: (Vô đối).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Vậntải: (Vận tải).
– Chínhxác: (Chính xác).
– Hoàntất: (Hoàn tất).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Mụcđích: (Mục đích).
– Vừavừa: (Vừa vừa).
– Mãnhliệt: (Mãnh liệt).
– Thốngkê: (Thống kê).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Khoahọc: (Khoa học).
– Masát: (Ma sát).
– Quyluật: (Quy luật).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Thănghoa: (Thăng hoa).
– Quanghợp: (Quang hợp).
– Hôhấp: (Hô hấp).
– Tầubay: (Tầu bay).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Đábanh: (Đá banh).
– Thểthao: (Thể thao).
– Songsong: (Song song).
– Từthiện: (Từ thiện).
– Chínhphủ: (Chính phủ).
– Bảnquyền: (Bản quyền).

*** 1. #1 by Cocacola on 2010/09/26 - 21:22

  Em mê xiền dưng lại không máu mần xiền bằng mần dững thứ khác hehe.@ Tướng

  Thằng Tướng coi Quiz còn anh coi tướng, em máu mần thứ khác nhưng lại không đủ sức để mần thứ em mấu nhất! Hehe!

 2. #2 by EURO on 2010/09/26 - 21:23

  Hehe thx Dì,bói nghe tự tin lên đéo chịu, bọn giai Bựa thấy chưa, Rô xinh thuộc loại hàng hiếm đấy nhá , lo mà đong đi!
  Vụ tránh va chạm trực tiếp với sếp em công nhận,mẹ làm ở đâu cũng phải nghỉ tội bật sếp. Đã thế còn chưa tính vài quả sếp bà ghen lồng lên trong khi đéo được sơ múi sếp ông miếng nầu hehe…
  Vụ buôn bán công nhận em cực nhạy, mỗi tội cứ vui lện là dám quẳng mẹ hết lên đường luôn. Có cách nầu kiềm chế được bệnh đó hông hả Dì?
  À thêm nữa, em muốn gì là phải làm bằng được, và khi thích thì việc gì cũng làm rất tốt, vượt thực lực mình rất nhiều, nhưng khi không hứng thì bỏ hết không thương tiếc là bệnh gì hả Dì? Đôi khi em thấy em giống con điên đó.

 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/26 - 21:24

  Cô Điền.

  Cô có thể thiếtkế trước các nét chữ Tầu trên bảng vẽ, rùi cho user drag-n-drop nó tới bấtkỳ chỗ nầu trong bảng, từ đó đoán ra chữ cần vẽ.

 4. #4 by EURO on 2010/09/26 - 21:31

  @ Lừa yêu, thx anh, hôm nay em mờ mắt với đủ các loại quảng cấu anh ạ, em đang tính tư vấn trực tiếp luôn mấy tên đàn anh trong nghề rùi mới quyết.
  @ Lả lét, hehe, yếu hông làm được thứ mình mấu nhất dưng có thể mần được thứ mình thích ít hơn nhá, ếch nầu chả là thịt. Còn hơn đồ bị hội chứng bất lực trước gái 8x nhá hehe….

 5. #5 by langle179 on 2010/09/26 - 21:32

  Tên Điền xem hộ cái cổng làng mới này nó viết gì?

 6. #6 by haihoa56@ymail.com on 2010/09/26 - 21:33

  Chào chi bộ, chào quán Bựa, đọc quán từ lâu, tuy ko đều, nhưng nhìn chung là nhiều, chưa còm chỉ coi thôi. Hôm nay thấy đề tài “mần xiền” nên cũng tranh thủ nhờ Dì bói cho một quẻ. Thank Dì trước.
  1-Tiền là gì?            – cả A & B
  2- Yêu tiền?             – C
  3- Dùng tiền?           – B
  4-Thống kê?             – B
  5- Ma sát ?                – A
  6- Oxygen need for? – C
  7- Oxygen need for? – C
  8- Kipling ?                 – B (hình như nhà văn)
  9- Kiệt Lý ?                  – A (sau là quan hoạn)
  10- Thim phu ?           – C
  11- Giết Lừa ?             – C
  12- Diving ?                 – C
  13- Khóa pha?            – B (một khóa nhạc ?)
  14- 2 đường // ?          – C
  15- Nhiều tiền sẽ ?     – Còn tùy, nhưng giúp con cháu phát triển là chính.
  =====
  Chi bộ đang lao xao mua quyển sách gì đấy, Dì hoặc em Hương giới thiệu cái nhỉ?

 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/26 - 21:36

  À quên chưa thôngbáo. Sách Chiện Bựa sắp in có thể dầy tới 1,000 trang và nặng chừng 1kg hehe vãi cả dắm.

  Dì đang cânnhắc khảnăng bớt chút cho còn 600 trang như dựkiến ban đầu thôi, dưng như thế thì phải bỏ sang quyển sau khá nhiều, mà quyển sau thì Dì đéo muốn đặt tên là Chiện Bựa II.

  Ý các cô thế nầu? In Chiện Bựa thành 2 phần hay chập mẹ một nhát?

  À mà đấy là Dì bỏ hết các chiện sến của Bạn Bựa rùi đó. Chỉ chơi tuyền chiện bựa thôi.

 8. #8 by langle179 on 2010/09/26 - 21:43

  Em Hương cho anh đăng kí 1 quyển nhé.

 9. #9 by Cocacola on 2010/09/26 - 21:43

  Theo anh thì chơi mẹ nó một nhát luôn cho nhanh! Loằng ngoằng sốt ruột lắm. Sống ở Lừa biết có ngày mai hông mà đợi! Sách 1kg chứ 10kg cũng mua. Chừng nào có hứng nữa thì mần cuốn khác. Nghe cái tên 2, 3 thiệt là sốt ruột quá đi à!

 10. #10 by EURO on 2010/09/26 - 21:45

  @ Lặng yêu, thần kinh hay sao mà nhờ mẹ Bựa tư vấn quả xe máy? Nhắc tới xe máy mẻ lại nhảy đông đổng lên giờ. Năm ngoái Rô cũng sắm 1 con Lead, và chấp nhận giá cao hơn giá cataloge khoảng 6 chai, vì đã đi khảo giá các nơi rùi, không bao giờ anh mua ở đâu có giá chính hãng đâu. Bỏn sẽ bla bla là giá đó chưa thuế, chưa chiết khấu, chưa tùm lum… Mà còn chết cười, ngoài xiền độ thêm bộ khung ngoài mất 7 xị, em phải mua thêm cái chống ngang mất xị rưỡi vì bỏn nói nguyên bản nó chỉ thiết kế chống đứng hehe. Đà này anh không mua nhanh nó tháo rời mẹ cả phanh lẫn xinhan thì còn tốn nữa đó.
  Túm lại thì cứ giá thị trường chứ đừng mơ mộng mất công.

 11. #11 by Cocacola on 2010/09/26 - 21:51

  Hehe thx Dì,bói nghe tự tin lên đéo chịu, bọn giai Bựa thấy chưa, Rô xinh thuộc loại hàng hiếm đấy nhá , lo mà đong đi! @Rô

  5 phút quảng cáo quán Bựa nhế!

  Cò Lả đã thiết kế khóa tu Thiền chuyên biệt dành riêng cho giai nầu hụt hẫng, hụt hơi, hụt tiền … sau khi đâm đầu đong em ẻm và các gái 8X khác.

  Chi phí hợp lý, dễ thực tập, có thể Thiền trên mọi tư thế: ngồi, đứng, nằm…! Mại dô!

 12. #12 by langle179 on 2010/09/26 - 21:56

  @Rô xinh:

  Dạo này chứng chiếc chán quá. Đất đai HN thì đắt quá rồi, chẳng biết đầu tư cái gì nữa nên hôm nay đi khảo sát một vòng xem thị trường nó thế nào. Thấy xe máy có vẻ ổn mà đông người mua lắm..hehe. 
  Đi qua khu Mỹ Đình thấy 2 cái chung cư Dolphin Plaza và TaiNguyen Plaza được xây ngay sát nhau thì nhận ra rằng: không có cửa cho ô tô ở VN. Bất cứ mảnh đất trống nào cũng sẽ được xây chung cư hết. Chung cư san sát chung cư. 
  Toàn chung cư cao tít nhé. Sắp tới ở HN sống trên những tầng 40-50 nhòm sang cửa sổ thằng hàng xóm sẽ là chuyện thường ngày ở huyện..hehe.
 13. #13 by EURO on 2010/09/26 - 22:09

  À, quả in sách thì có 5kg Dì cũng cứ mần vô tư nhế, vì dù sâu cũng có giai hứa mua cho em rùi, nên chiện nầy em thoải con gà mái.
  @ Cò Lả, vụ lớp thiền thì Lả làm gương đi nhế, thế mà mới cách đây 3 ngày còn dên lên “vẫn có gái 8x có lợi cho đời ta”, bố khỉ đồ bạc bẽo.
  @ Lặng yêu, may trước hôm đi phượt em canh me đẩy sạch sẽ 1 mớ giá cao, từ đó tới nay không thèm dòm lại cũng thấy chứng đang từ đi ngang tới lẹt đẹt xuống. Em đã khuyến cáo anh nên tư vấn mẹ Bựa lâu rùi mà?
  Anh có chiên môn, sâu không tìm 1 hướng nầu khác để đầu tư, hoặc đưa Rô xinh giữ giùm mua kinh nghiệm chả hạn? Đất đai ngoài tính toán ra phải có số. Tỷ như Rô xinh, đéogiàu vì đất được. Đang ôm sô 1 quả đắng nghét đây này.

 14. #14 by langle179 on 2010/09/26 - 22:28

  @Rô xinh:

  Chắc Rô đầu tư đất ở Sài gòn hả? Đúng là đất Sài Gòn so với Hà Nội thì rẻ thiệt. Hà Nội trong mấy năm vừa rồi thì cứ mua là có lãi (gấp 2-3 lần) – bất kể mua ở đâu.
  Bây giờ thì xem chừng là khó. Ngó chỗ nào cũng thấy chát. 
 15. #15 by blue_8819 on 2010/09/26 - 22:45

  @Dì:
  Vụ sách thì ý kiến em là cứ phang 1 cuốn, dày bao nhiêu cũng được, đọc 1 lúc mới phê.

 16. #16 by bachhonghoa on 2010/09/26 - 22:52

  Cám ơn Dì nhế ! Dì coi đúng thiệt đó ! Cái gì cũng đúng … nhưng … hehe ( lại nhưng ) chiện Dì nói HH mần DN nhà nước thì sai bét !!! HH mần …. osin ở nhà thui ! Cũng lạ thiệt … bất cứ ai khi gặp HH cũng đoán HH là nhà giáo hay chiên da tư vấn … v..v… Chết vì cười … cười nhiều … đau răng … Có lẽ tại vì ngày xưa đi học HH có dính líu một chút với khối C nên .. thành tật mịa !!! Cũng từng mơ ước thú vui tang bồng , chu du thiên hạ với cái máy ảnh giống như em Rô Xinh nhưng vì mình cầm tinh con …. bò nên phải kéo cày thui bà Dì ạ !!! HH đang có ý định mở một bar cafe ở HN nhưng đang bị xiền vật ( cái này Dì cũng lại đúng : HH hợp với tạng ăn uống ) Chiến này chắc chơi lô đề kiếm xiền thui !
  Tặng Dì quả avatar nè ! Yêu nhế !!!

                             

 17. #17 by mit.annam on 2010/09/26 - 23:05

  À quên chưa thôngbáo. Sách Chiện Bựa sắp in có thể dầy tới 1,000 trang và nặng chừng 1kg hehe vãi cả dắm.@ Dì

  Làm một quyển thôi, nhưng font chữ lớn dễ đọc nhá. 

 18. #18 by Dom-dom on 2010/09/26 - 23:44

  Nga@:  Muốn học Pháp luân công ở HN thì học ở đâu ? Người theo Tôn giáo nào thì mới học được ? Thank !

 19. #19 by Cocacola on 2010/09/26 - 23:59

  @Đòm

  Để anh thay Nga mách nước trước cho! Thứ nhất phải thoái đảng đấy nhé! Chịu thì mới luyện công được!

 20. #20 by minhhuong on 2010/09/27 - 00:11

  @Lặng lẽ : dạ, anh 1 cuốn, confirm.

  @hàihòa56 : Giới thiệu tóm tắt cho anh nè :

  Hì hì Trung Tướng đương chuẩn bị in 1 cuốn sách nội dung tuyền chuyện Bựa (những mục như Sử, chuyện cung đình lãnh tụ đương nhiên phải in ở nước ngoài hoặc online chứ ko thể in ở Lừa), xin giấy phép đoàng hoàng. Sách in để làm kỷ niệm giữa TT với những người thích văn bựa hehe, nên chỉ in theo order chứ không bán ngoài thị trường dạng edition limited. Giấy Nhật Bìa Nhật, chữ bìa in nhũ vàng.

  Sách gồm các loạt Thiên đường (20 bản), Nội chiến (15 bản), Âu Du ký (15 bản), Giang Hồ Cỏ (15 bản), 5 chuyện ma, Dị truyện 17 ký sự (tuyền bộ), tiểu thiết mini Ngụy Con hoặc Phía mùa đông của trái núi hoặc Liêu trai theme shop.

  Ngoài ra có tuyển tập Bạn Bựa :

  Sám Dóng : Cá vàng, Cô Đôn, Anh Moai, Kimiko nàng chuối, Rừng Tự Tận.

  Ngụy Ngôn : Chuyện điên loạn (9 chuyện)

  Hoàng Dũng : Chung Thân, Phần tư thế kỷ, Mắt Rùa già hấp háy, Sọ nóng, Văn Tù, Cố Đô (11)

  Paul Hua : Ma đô thành 

  Nhiều bựa viên đã yêu cầu bút tích của TT ở bìa sách khá độc đáo, keke, tỉ như không cần bút tích mà Kèn tích chẳng hạn

  Phù phù, hết.

 21. #21 by dark30 on 2010/09/27 - 00:33

  In 1 cuốn đi Dì TT, mịa sáchbựa chứ có phải idea of uncle… đíuđâu mànhiều tập. lẹ lẹ nha Dì để dark còn mần tặng Rô Xinh

 22. #22 by minhhuong on 2010/09/27 - 00:42

  lẹ lẹ nha Dì để dark còn mần tặng Rô Xinh @ Dark 30

  —————

  Hé hé, nghe mùi mẫn nhở. Hóa ra ông anh đăng ký 2 cuốn là để tặng gái Bựa.

   hí hí hí hí, cưa gái Bựa bằng cách tặng sách Bựa, khôn thật

 23. #23 by khung on 2010/09/27 - 00:48

  Mầnn xiền có thể tên Bưựa giỏi (đi dày ý bẹn dê gì gì ..) Nhưng giải thích nguyên nhân nghèo của `Lua ở entry trươớc là ko thuêết phục.

  Cớ thứ nhất: Lười.

  Có thể thời thiên đường lừa lười thiệt, nhưng trước và sau đấy lừa vẫn tiếng cần cù.

  Nói đúng phải là lười suy nghĩ. Thấy người nuôi trê phi, cả sg hùa nhau nuôi trê phi; thấy người nuôi cút, lại hùa nuôi cút .. cần cù noi gương, làm theo kiểu ấy ko nghèo mới lạ.

  Lười nghĩ, chỉ ưa học theo vì ko óc mạo hiểm. Cái này nhà nho Nguyễn Bá Học đã bình trên Nam Phong từ thủa xưa.

  Cớ thứ hai: Ghét giầu.

  Chữ Nho: phú tạo nên phúc , khựa ko ghét giàu, lừa dĩ nhiên cũng thế. Chỉ ghét trọc phú – điều này ko chỉ khựa lừa chịu ảnh hưởng Khổng, mà mọi nơi, mọi lúc. Ai bảo con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn gì gì nhỉ ?

  Nói thêm tí: dân buôn bán xưa (và nay) bị ghét vì thường đầu cơ trục lợi, đặc biệt xưa lưu thông khó khăn, hàng hóa khan hiếm. Phải mua nhưng vẫn ức vì bị chẹt, vẫn vay nhưng vẫn oán vì cắt cổ. Jew ở Tây xưa cũng thế thôi. Vấn đề là chính quyền phải tạo đk để có nguồn hàng phong phú, lưu thông phân phối dễ dàng, môi trường cạnh tranh lành mạnh – thương nhân chỉ có thể buôn chín bán mười – ai mà ghét ?

  Khổng Philosophy nó thế hehe.

  Đài loan & Hoa Lục, Nam Hàn & Bắc Triều đâu ảnh hưởng Khổng còn đậm hơn ? Sing, Nhật ảnh hưởng Khổng ít hơn lừa ?

  Ông Khổng xưa nay khen, chê đã nhiều, đủ thứ lí lẽ. Tùy hỉ thôi, nhưng qui cái nghèo của Lừa cho ổng là oan.

   

 24. #24 by khung on 2010/09/27 - 00:50

  Cớ thứ ba: Bật Tầu.

  Nhẽ đâu anh dũng thế ? E là trái lại. Lừa quá hiền thành nhát, quá nhát thành hèn. Chuyện Lý Th Kiệt đánh trước chẳng qua cũng là cách phòng thủ từ xa bỡi sợ. Nếu húng thật, như anh Mông anh Mãn, Tàu đã có thêm một vạn lí trường thành ở bắc hồ Động Đình.

  Đọc một re-com của tên Bựa thấy nhắc đến giặc Phật. Tển đùa dai chớ ko lẻ ko thấy ý mĩa trong từ ghép này ? Quân Mông thời Thành Cát Tư Hãn nức tiếng bạo tàn tận bên Tây, và trước khi thành giặc Phật đã tàn sát dân Thăng Long bất kể lão ấu.

  Nghèo đúng là do phải cống Tầu. Và cống vì quá ươn hèn. Chú ý trong những triều đại đủ tự tin, chuyện cống kiếc luôn bị đem ra cò kè mà cả; thậm chí có lúc đề nghị bãi bỏ hoặc chỉ còn chút chút tượng trưng.

 25. #25 by dark30 on 2010/09/27 - 00:53

  @BắpNgô: Dì TT 100năm mới insách 1lần, vậtqúy-nhưng-khônghiếm này tặng Rôxinh là chuyện đương nhiên rồi!
  @Rôxinh: e chọn 1 con Canon đi, nếu hàngnày anh có đảmbảo sẽ ship về cho em giá off 30% so với giá original  

 26. #26 by Cu on 2010/09/27 - 01:49

  Hương điêu cho anh xin 1 quyển nhế !

 27. #27 by Cu on 2010/09/27 - 01:51

  Nhà anh ở sát nách nhà em đới

 28. #28 by minhhuong on 2010/09/27 - 01:57

  @ Cu : dạ, anh 1 cuốn, confirm.

  Anh Cu hình như còn nợ chuyện Phò Hồng Kông nhá !

  Cũng ở Paris hả anh ?

 29. #29 by pi on 2010/09/27 - 02:03

  Do không đọc kỹ còm lúc đầu của Dì nên sửa lại mấy chỗ đéo biết mà lỡ đoán bừa. Làm trắc nghiệm từ trước tới giờ có bỏ câu nào đéo đâu. Bổ sung thêm form luôn để Dì bói nhanh cái chờ đợi sốt cả ruột.

  Quiz
  1. Xiền là? C. Both.

  2. Cô yêu xiền? B. Mãnh liệt.

  3. Cô mần xiền? B. Suốt đời.

  4. Thống kê là? B. Một khoa học.

  5. Ma sát là? A. Một quy luật.

  6. Oxygen need for? C. Both.

  7. Oxygen need for? C. Both.

  8. Kipling là? Đéo biết

  9. Kiệt Lý là? Đéo biết.

  10. Thimphu là? Đéo biết.

  11. Giết Lừa là? C. Both.

  12. Diving là? C. Both.

  13. Khóa pha là? Đéo biết.

  14. Hai đường song song sẽ? C. Còn tùy.

  15. Nhiều xiền cô sẽ? B, C. Phát từ thiện và chia con cháu.

 30. #30 by pi on 2010/09/27 - 02:04

  Form

  – Cô kỳvọng điều gì? Đéo biết.

  – Nghề chiênmôn cô là gì? IT.

  – Nghề khoáikhẩu cô là gì? IT network.

  – Cô đang mần việc gì? Coder.

  – Cô thích mần việc gì? Chưa biết.

  – Cô năngkhiếu mần việc gì? đéo biết.

  – Sâu cô chán việc đang mần? Không có hứng thú.

  – Cô mần việc ý mấy niên rùi? 1 niên.

  – Cô mấy tuổi? 8x.

  – Vốnliếng cô? Bần nông.

  – Giađình cô? Hỏi làm giề.

  – Bạnhữu cô? 2 thằng đéo bựa.

  – Đồngnghiệp cô? Đéo có.

  – Sứckhỏe cô? Trung bình.

  – Nhansắc cô? Thường.

  – Sởthích cô? xiền.

  – Ưuđiểm cô? Sòng phẳng.

  – Nhượcđiểm cô? Nóng tính, hướng nội.

 31. #31 by Cocacola on 2010/09/27 - 02:08

  Tùy hỉ thôi, nhưng qui cái nghèo của Lừa cho ổng là oan.@Khung

  Anh Khung quên thuyết trọng nông ức thương bế quan tỏa cảng của Kong rồi à? Con người phải đi nhiều mới mở mang tầm mắt, giao lưu văn hóa, cập nhật thông tin v.v.. thì mới tiến bộ.

  Theo Kong thì chỉ theo sách xưa, hoài cổ, bám vào người xưa … thì không gọi bảo thủ chậm tiến thì gọi là gì?

  Minh Trị thoát khỏi Kong sớm nhất, giao quyền cho dân, mở cửa buôn bán giao thương, mấy chục năm mà trở nên hùng cường, tỉn thằng Khựa lên bờ xuống ruộng như dog.

  Thoát khỏi Kong sớm chừng nào tốt chừng ấy, ôm Kong bú sữa con voi đại lục có ngày nó sập đè chết toi ấy!

 32. #32 by minhhuong on 2010/09/27 - 02:24

  @ anh Cò : Nghe anh phân tích về chú Khổng với ví dụ bạn Minh Trị, em chợt nhớ tới thời kỳ mở cửa năm 1986, nhở. Mà đấy mới là hé hé cửa thôi đấy chứ đã mở hẳn hoi đâu, hì hì hì

 33. #33 by cathnga on 2010/09/27 - 04:29

  Khổng Philosophy nó thế hehe.

  Đài loan & Hoa Lục, Nam Hàn & Bắc Triều đâu ảnh hưởng Khổng còn đậm hơn ? Sing, Nhật ảnh hưởng Khổng ít hơn lừa ?

  Ông Khổng xưa nay khen, chê đã nhiều, đủ thứ lí lẽ. Tùy hỉ thôi, nhưng qui cái nghèo của Lừa cho ổng là oan.@ Khùng yêu

  Trung Tướng đã nhận sai rùi, dưng hông chịu sửa. Lừa nghèo vì Mác-râu đấy chớ.

  Với kiểu tư vấn tràn lan thế nầy, thì còn lâu Bựa viên mới giàu được. Rober K có nói rằng, muốn làm giàu mà hông chịu bỏ tiền ra học thì vẫn chỉ là bần nông thôi, he he he. Hay Trung Tướng mở lớp dạy mần xiền thu phí đê. Hê hê hê, dưng mà chụp giật ở Lừa thì có chết đói em Nga cũng hông làm Cò Lả à, anh theo đạo Phật chớ có chơi chứng với những thứ tương tự, người thắng được của người khác, tất sẽ phải trả nợ cho họ đấy.


   

 34. #34 by cathnga on 2010/09/27 - 04:44

  Theo Kong thì chỉ theo sách xưa, hoài cổ, bám vào người xưa … thì không gọi bảo thủ chậm tiến thì gọi là gì? Cò Lả
  Nền văn minh và khoa học cổ xưa của Trung Hoa từ 5000 năm trước rất chi là tiến bộ, khoa học thực nghiệm bây giờ có nghiên cứu mãi cũng không thể với tới được. Căn bản là khoa học của Trung Hoa cổ đi theo con đường khác. Con người hiện đại đã đánh mất bản năng tiên thiên thông suốt với vũ trụ, nên họ hoàn toàn bị phụ thuộc vào khoa học và những thứ do khoa học tạo ra, thực ra điều đó nguy hiểm vì làm cho con người thoái hóa. Chúng ta ở đây hầu hết vẫn còn là người khỏe mạnh, chỉ bao giờ chúng ta mắc các bệnh nan y hoặc phải trả nghiệp, lúc đó chúng ta mới thấy rằng, những gì mà khoa học hiện đại đem lại thật vô nghĩa, chúng không giúp người ta khỏe mạnh được.
  Ngoài ra, việc phát triển của khoa học còn có rất nhiều nguyên nhân sâu xa do Thần an bài, con người với khả năng cực kỳ hữu hạn không thể nhìn thấy những nguy hiểm tiềm ẩn đằng sau nó. Thực ra, nó sẽ tàn phá con người. 

 35. #35 by cathnga on 2010/09/27 - 04:50

  Có nghĩa là hắn giám đốc chẳng cần mission , vision cóc khô gì cả. Tuy nhiên có vẻ kiểu công ty này cũng khó mà chuyển đổi được lên thành một công ty mạnh hơn. Muốn chuyển sang một trạng thái mạnh hơn thì phải thay đổi cách nghĩ và cách làm như mô hình công ty nhỏ và siêu nhỏ kiểu này.
  Trung tướng có cách gì để nhảy sang mô hình khác không từ nhỏ và siêu nhỏ này sang kiểu lớn hơn. Có nghĩa là hắn Sếp không còn là trung tâm nữa. @ Pép – Ti
  He he, đợi Trung Tướng giả nhời thì còn lâu nhé, dưng mà em Nga thì hứng thú lĩnh vực nầy cực. Có điều vấn đề Ti đưa ra thì chả hiểu mấy. Cathnga hơi tò mò hông hiểu Ti mần việc gì thế ????
  Bất kỳ công ty nầu muốn trở nên mạnh hơn thì phải mần “hệ thống”. Hệ thống chuẩn rùi thì nó cứ thế mà chạy thôi, dưng mà lúc đó sếp lại trở nên cực kỳ quan trọng trong việc định hướng phát triển và chiến lược kinh doanh.

 36. #36 by Servus on 2010/09/27 - 04:51

  Điếumịa tên TướngĐạiNgu đánh đúng tâmlý tintin mẹ, đưa chủđề xiền làm anh vắng có mấy ngày giờ lật trang gẫy mẹ cả chuột! Tiênsưbố Dì! Anh cũng đang chuẩnbị chuyểnhướng, Dì coi coi có nên ko?

   

  1c 2c 3b 4a 5a 6b 7b 8c 9b 10c 11c 12b 13c 14c 15b

   

  @Bắp Ngô: a 1 cuốn nhé em, bản full ấy và một yêu cầu nhonhỏ là Nhớ chỗ nào có hình minhhọa của têntển thì em  thay của em vào nhé, a sẽ bonus riêng cho em!

 37. #37 by cathnga on 2010/09/27 - 04:55

  @ Cò Lả: Khổng không làm nghèo Trung Hoa, mà chỉ là không giúp Trung Hoa phát triển theo cách mà anh và nhiều người khác theo phương Tây muốn thôi. Có điều Trung Hoa được an bài như vậy là để cho hiện tại có Trung Cộng và những vệ tinh cộng sản nhỏ như Lừa. Anh thử nghĩ xem, nếu ở đâu cũng thống nhất và phát triển như nhau thì có còn tương sinh, tương khắc, có còn âm dương, có còn thiện ác không???

 38. #38 by Servus on 2010/09/27 - 05:04

  Theo anh thì chơi mẹ nó một nhát luôn cho nhanh! Loằng ngoằng sốt ruột lắm. Sống ở Lừa biết có ngày mai hông mà đợi! Sách 1kg chứ 10kg cũng mua. Chừng nào có hứng nữa thì mần cuốn khác. Nghe cái tên 2, 3 thiệt là sốt ruột quá đi à!@ Lả gay

   

  Mịa, định chơi anh à, một phát là đúng nhưng giấy Nhậtsịn thì phải mỏng và gọnnhẹ chứ, để tốitối a còn mang lên giường ngâmcứu, chứ giường đã chật vì kèn giờ thêm quyểnsách 10kg thì chỗ nào mà để, chẳng lẽ giờ phải mua thêm cái kệ để cạnh giường dành riêng cho kèn à!  

 39. #39 by Servus on 2010/09/27 - 05:14

  @Rô xinh iu quý: anh là anh ko đong em đâu nhưng anh nghĩ em nên nghe lời Dì, ở chỗ anh mần được việc là được, em có quyền bật thoải mái miễn sao ko bật ghế của anh là được!

 40. #40 by Cu on 2010/09/27 - 07:15

  Anh Cu hình như còn nợ chuyện Phò Hồng Kông nhá ! @ Em yêu

  Đúng là vàng son co trí nhớ tuyệt vời

 41. #41 by Nguycon on 2010/09/27 - 07:40

  Cho anh đăng ký 1 quyển sách  thời thiên đàng + sử lừa + ông cụ

 42. #42 by Gia_lamcam on 2010/09/27 - 08:10

  Mầnn xiền có thể tên Bưựa giỏi (đi dày ý bẹn dê gì gì ..) Nhưng giải thích nguyên nhân nghèo của `Lua ở entry trươớc là ko thuêết phục.

  Cớ thứ ba: Bật Tầu.

  Nhẽ đâu anh dũng thế ? E là trái lại.…@đ/c Khủng
  Ờ ờ, đồng chí vầu chưởi chết cha tên Dốt Tướng đi.
  Mẹ, mình anh chưởi hắn đã điếu lại rồi, lại còn đám phan của hắn nữa.

  Nhiều đồng chí cứ lớn tiếng chưởi Lừa bầy đàn, vậy mờ vầu quán nầy, thấy tên Dốt Tướng thở ra cái gì là lập tức ầm ầm “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, điếu có tí điếu gì thể hiện một sự si nghĩ độc lập. (đ/c Khủng cứ chờ mà xem nhá: sau quả còm nầy của anh, thể nầu cũng có vài tên bật anh ngay, há há há.)
  Chừng nầu Lừa bắt chước được tư di phản biện của khoai Tây, chừng đó Lừa sẽ có cơ khá hơn.

 43. #43 by Gia_lamcam on 2010/09/27 - 08:44

 44. #44 by cathnga on 2010/09/27 - 09:31

  À quên chưa thôngbáo. Sách Chiện Bựa sắp in có thể dầy tới 1,000 trang và nặng chừng 1kg hehe vãi cả dắm. @ Trung Tướng

  Trung Tướng để sách khổ lớn đi cho bớt trang và cũng cân đối, xinh đẹp hơn.

 45. #45 by Lang Thang on 2010/09/27 - 09:59

  Ơ hay tên Dốt Tướng nhất định không trả lời quizz cho anh à?


  (1) Xiền là?

  C. Both.

  (2) Cô yêu xiền?

  C. Còn tùy.

  (3) Cô mần xiền?

  C. Đến hiu.

  (4) Thốngkê là?

  A. Một phươngpháp.

  (5) Masát là?

  Chọn câu nào cũng éo thấy được

  (6) Oxygen need for?

  C. Both.

  (7) Oxygen need for?

  C. Both.

  (8) Kipling là?

  C. Một ông chó.

  (9) Kiệt Lý là?

  C. An hifi.

  (10) Thimphu là?

  C. Both wrong.

  (11) Giết Lừa là?

  C. Both.

  (12) Diving là?

  C. Both.

  (13) Khóa pha là?

  C. Both wrong.

  (14) Hai đường songsong sẽ?

  A. Gặp nhau ở chân giời.

  (15) Nhiều xiền cô sẽ?

  C. Chia con cháu. (Rồi phát từ thiện)

 46. #46 by EURO on 2010/09/27 - 10:17

  @ Cồngphơm là anh Dard đã nhanh chân tặng Rô một cuốn, thx anh , tidiên có giai nầu muốn tặng nữa vẫn chưa hết cơhội !
  Tuần này Rô phải đi quay nhiều, chờ tuvấn các đạica trong nghề vụ máy nầu phùhợp Rô sẽ ới anh bàn cụtỷ và giảingân sau nha.
  @ Anh Vus, đúng là hôm qua Dì nhắc làm em chột dạ, chắc giờ phải binh lại đừong khác thôi, chứ nói thật cái yếu điểm của em là đéo bâugiờ em nhớ tển đang nói chiện với mình là sếp .

 47. #47 by dr's femme on 2010/09/27 - 10:19

  Dì chầu em, Dì bẩu em “quyền năng vô đối”. mà kiếm mãi chả thấy cồng dì phán cái Quiz cho em nhỉ. Nhẽ Dì nói điêu em? chắc vừa chầu xong là dì quên liền. Để em copy lại dì ngó em cái, để em còn trình bày kế hoạch nhỏ của em chứ.

   

  “Chào chi bộ, chào dì Tướng. Em cũng đã hóng quán bựa được 1 thời gian, chỉ hóng thôi chưa tham gia được cồng nào. Nhân đợt này Dì dạy mần tiền em cũng hấp tấp vào xin đặt một cục gạch nhờ Tướng nhãn ngó tới.

   (1) Xiền là?  C. Both.

  (2) Cô yêu xiền? B. Mãnhliệt.

  (3) Cô mần xiền? C. Đến hiu.

  (4) Thốngkê là?  B. Một khoahọc.

  (5) Masát là? A. Một quyluật.

  (6) Oxygen need for?  B. Cháy.

  (7) Oxygen need for?  C. Both.

  (8) Kipling là?  Không biết

  (9) Kiệt Lý là?  B. A gay.

  (10) Thimphu là?  Không biết

  (11) Giết Lừa là?  C. Both.

  (12) Diving là? A. Một thuậtngữ đábanh. (hình như)

  (13) Khóa pha là?  C. Both wrong.

  (14) Hai đường songsong sẽ?   A. Gặp nhau ở chân giời.

  (15) Nhiều xiền cô sẽ?  B. Phát từthiện.  C. Chia con cháu.”

   

   

   

 48. #48 by Nguyễn Hải on 2010/09/27 - 11:46

  Vào quán bựa đã lâu nhưng chỉ theo dõi thôi chứ không còm bao giờ.Nay thấy Trung tướng in sách em cũng muốn đặt 1 cuốn.Trung tướng cồng phơm cho e với!

 49. #49 by Sông Hàn on 2010/09/27 - 12:14

  Hôm qua đọc cái nầy Who’s Zhao Wang Who’s Zheng Nu Wang? (#1) và những tranh luận vươn vươn. Thấy ngứa mồm vào chửi cái.

  Các bố tuyền lấy cái tư duy hiện đại, so cái hiện đại (tức là những thứ bây giờ có) để nói chuyện lối 1000 tới 2000 năm trước. Mịa khỉ thối đéo chịu được!!!

  Bãi cọc Bạch Đằng cách bờ Sông mấy trăm met. Mịa 700 năm rùi nhẽ con sông ấy để yên cho các bố chắc. Việc đéo gì mà phải cắm cọc đầy sông để ủi thuyền? Một con sông nếu có bàn tay người can thiệp thì chỉ lối mươi năm là biến dạng mẹ nó rồi, đéo tin thì đi Tuy Hòa (Phú Yên) mà ngó sông Đà Rằng và vô khối các con sông khác. Còn ở sông Bạch Đằng những giáo chìm gươm gẫy giờ cũng được san ủi để làm nhà mới nuôi tôm. Dòng chảy của sông biến đổi là nhẽ đương nhiên, lối nhìn hiện đại thấy có gì chửi nấy. Cảm tính bỏ mẹ.
  Trưng Vương khởi nghĩa ở đâu bà ấy là Lừa hay Tầu bật Bê Cê Tê? 65 thành trì như thế nầu?
  Thối đéo chịu được!! Cái biên giới, dân tộc ngầy xưa nó có như bây giờ đéo đâu. Bách Việt còn đó,Văn Lang còn đó (tuyền là trong sử cả Lừa và Tầu, gúc đi). Mịa từ thời Xuân Thu, Hán vươn vươn mỗi một thành trì là một huyện (hoặc tượng trưng cho một huyện) 65 huyện ở cõi Lĩnh Nam thì nhiều nhặn chó gì? 
  Mịa có ai chửi nhâu với Sông về những vụ nầy không không???
  Hê hê!!!

 50. #50 by Ba Bựa on 2010/09/27 - 12:18

  Thế đéo nào mà tướng bựa mặt ./ đéo bình cho anh phát thế?

  Ba Bựa

  18:10 24-09-2010

  Zà hú dạo này đểu quá, điếu muốn còm.

  Trả lời bôn lão bựa phát, bói thử xem anh Ba thế nào?

  (1) Xiền là?

  C. Both.

  (2) Cô yêu xiền?

  A. Vừavừa.

  (3) Cô mần xiền?

  C. Đến hiu.

  (4) Thốngkê là?

  A. Một phươngpháp.

  (5) Masát là?

  A. Một quyluật.

  (6) Oxygen need for?

  C. Both.

  (7) Oxygen need for?

  C. Both.

  (8) Kipling là?

  B. Một ông người.

  (9) Kiệt Lý là?

  A. A man.

  (10) Thimphu là?

  C. Both wrong.

  (11) Giết Lừa là?

  C. Both.

  (12) Diving là?

  B. Một môn thểthao.

  (13) Khóa pha là?

  C. Both wrong.

  (14) Hai đường songsong sẽ?

  A. Gặp nhau ở chân giời.

  (15) Nhiều xiền cô sẽ?

  C. Chia con cháu.