Money Making

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Mần Xiền

Trung Tướng bốt bài nầy lấy chỗ chibộ thảoluận về các ýtưởng kinhdoanh, các vướngmắc quảntrị, các nhucầu hướngnghiệp..

Tóm lại là Mần Xiền. Dành cho mọi thểloại Bựa. Từ cô địachủ thiếu trợlý tàichính, tới ông tintin kiếm thóc sắm iPhone. Từ em Vàng Son định setup côngty, tới lão bàbà máumê chơi chứngkhoán.

Mỗi ngày Trung Tướng sẽ trựctiếp tưvấn 1-2 trườnghợp thật cặnkẽ tỉmẩn, chọn dững đốitượng phổquát nhất. Còn lại các cô tự chưởi nhau gỡ vướnđề.

Môhình thảoluận sẽ thế nầy:

(1) Một cô đưa Vướnđề, của cánhân hoặc doanhnghiệp all available. Nếu ngại lộ privacy, cô nên lập ních riêng.

(2) Trung Tướng chỉđạo chibộ bànbạc Vướnđề.

Vướnđề được nêu càng kỹ càng lợi.

Vídụ cô chán côngviệc hiệntại, vì thunhập kém hoặc nhàmtẻ, muốn nhẩy. Thì cần biên rõ:

– Cô kỳvọng điều gì?

– Nghề chiênmôn cô là gì?

– Nghề khoáikhẩu cô là gì?

– Cô đang mần việc gì?

– Cô thích mần việc gì?

– Cô năngkhiếu mần việc gì?

– Sâu cô chán việc đang mần?

– Cô mần việc ý mấy niên rùi?

– Cô mấy tuổi?

– Vốnliếng cô?

– Giađình cô?

– Bạnhữu cô?

– Đồngnghiệp cô?

– Sứckhỏe cô?

– Nhansắc cô?

– Sởthích cô?

– Ưuđiểm cô?

– Nhượcđiểm cô?

Bản khai mẫu như vầy:

– Kỳvọng: Be an International Bấthủ.

– Nghề chiênmôn: Bike driver.

– Nghề khoáikhẩu: Văn Bựa writer.

– Đang mần: Xe Ôm.

– Thích mần: Thủ Tướng.

– Năngkhiếu: Chém gió.

– Thâmniên: 60.

– Tuổi: Giàhói vôđối.

– Vốnliếng: 4 thiếtbị vậntải khách 2-bánh.

– Giađình: Vện đông như ghẻ mông.

– Bạnhữu: Thằng Búa Tạ, thằng Chim Cong.

– Đồngnghiệp: Ông Tơn, Ông Cụ.

– Sứckhỏe: Cá sấu.

– Nhansắc: Cá mập.

– Sởthích: Xiền.

– Ưuđiểm: Yêu xiền.

– Nhượcđiểm: Ghét thằng ghét xiền.

***

Để tưvấn của Trung Tướng chínhxác, các cô phải hoàntất questionnaire dưới đây. Tuyệtđối không gúc. Không biết hoặc biết sai chả ai cười các cô, dưng các cô gúc thì hỏng hết hỏng hết.

Buas Career Questionnaire

(1) Xiền là?

A. Phươngtiện.
B. Mụcđích.
C. Both.

(2) Cô yêu xiền?

A. Vừavừa.
B. Mãnhliệt.
C. Còn tùy.

(3) Cô mần xiền?

A. Lúc thèm.
B. Suốt đời.
C. Đến hiu.

(4) Thốngkê là?

A. Một phươngpháp.
B. Một khoahọc.
C. Hỏi ngẫn?

(5) Masát là?

A. Một quyluật.
B. Một hànhvi.
C. Both.

(6) Oxygen need for?

A. Thănghoa.
B. Cháy.
C. Both.

(7) Oxygen need for?

A. Quanghợp.
B. Hôhấp.
C. Both.

(8) Kipling là?

A. Một ông tầubay.
B. Một ông người.
C. Một ông chó.

(9) Kiệt Lý là?

A. A man.
B. A gay.
C. An hifi.

(10) Thimphu là?

A. Một dòng sông.
B. Một quả núi.
C. Both wrong.

(11) Giết Lừa là?

A. Mần một Lừa chết thảm.
B. Mần một Lừa chết tốt.
C. Both.

(12) Diving là?

A. Một thuậtngữ đábanh.
B. Một môn thểthao.
C. Both.

(13) Khóa pha là?

A. Một loại khóa.
B. Một loại chìa.
C. Both wrong.

(14) Hai đường songsong sẽ?

A. Gặp nhau ở chân giời.
B. Không gặp nhau.
C. Còn tùy.

(15) Nhiều xiền cô sẽ?

A. Cúng chùa.
B. Phát từthiện.
C. Chia con cháu.

Nầu, các cô mời mời.

(@2010)

Buas Career Questionnaire bảnquyền by An Hoàng Trung Tướng Kèn To.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Chibộ: (Chi bộ).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Ýtưởng: (Ý tưởng).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Vướngmắc: (Vướng mắc).
– Quảntrị: (Quản trị).
– Nhucầu: (Nhu cầu).
– Hướngnghiệp: (Hướng nghiệp).
– Thểloại: (Thể loại).
– Địachủ: (Địa chủ).
– Trợlý: (Trợ lý).
– Tàichính: (Tài chính).
– Tintin: (Tin tin).
– Côngty: (Công ty).
– Bàbà: (Bà bà).
– Máumê: (Máu mê).
– Chứngkhoán: (Chứng khoán).
– Trựctiếp: (Trực tiếp).
– Tưvấn: (Tư vấn).
– Trườnghợp: (Trường hợp).
– Cặnkẽ: (Cặn kẽ).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Đốitượng: (Đối tượng).
– Phổquát: (Phổ quát).
– Vướnđề: (Vướn đề).
– Môhình: (Mô hình).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Chỉđạo: (Chỉ đạo).
– Bànbạc: (Bàn bạc).
– Côngviệc: (Công việc).
– Hiệntại: (Hiện tại).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Nhàmtẻ: (Nhàm tẻ).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Chiênmôn: (Chiên môn).
– Khoáikhẩu: (Khoái khẩu).
– Năngkhiếu: (Năng khiếu).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Giađình: (Gia đình).
– Bạnhữu: (Bạn hữu).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Sứckhỏe: (Sức khỏe).
– Nhansắc: (Nhan sắc).
– Sởthích: (Sở thích).
– Ưuđiểm: (Ưu điểm).
– Nhượcđiểm: (Nhược điểm).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Giàhói: (Già hói).
– Vôđối: (Vô đối).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Vậntải: (Vận tải).
– Chínhxác: (Chính xác).
– Hoàntất: (Hoàn tất).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Mụcđích: (Mục đích).
– Vừavừa: (Vừa vừa).
– Mãnhliệt: (Mãnh liệt).
– Thốngkê: (Thống kê).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Khoahọc: (Khoa học).
– Masát: (Ma sát).
– Quyluật: (Quy luật).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Thănghoa: (Thăng hoa).
– Quanghợp: (Quang hợp).
– Hôhấp: (Hô hấp).
– Tầubay: (Tầu bay).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Đábanh: (Đá banh).
– Thểthao: (Thể thao).
– Songsong: (Song song).
– Từthiện: (Từ thiện).
– Chínhphủ: (Chính phủ).
– Bảnquyền: (Bản quyền).

*** 1. #1 by trung_uong_lua on 2010/09/26 - 06:34

  Hộ khẩu Obama:

 2. #2 by Pepti on 2010/09/26 - 08:47

  Trung tướng cho mỗ hỏi vấn đề quản lý chút nha :
  Vấn đề đặt ra đối với công ty siêu nhỏ và nhỏ là vấn đề nhân sự. Bị khó khăn về quỹ lương, cộng thêm nếu để nhân viên quản lý đầu mối khách hàng và đầu mối cung cấp hàng thì có thể hôm trước hôm sau là nhân viên lập ra công ty mới oánh lại mình rồi.
  Rồi nhân viên có thể mình đào tạo ra đi mất. Có khi không làm trong lĩnh vực này nữa….

 3. #3 by Phá Điền on 2010/09/26 - 09:40

  @Bựa Hói
  Quả Hán Nôm ý ngon nhở. Dưng phải có một bọn vửa code vửa database, tên Phá Điền sẽ lập dự án chitiết thuê bọn bỏn làm, xong fix lại toànbộ source, nhẽ chạy ngon. Món nầy phải bỏ vốn khakhá mới xong hehe. Mẹ cứ nghĩ đến quả thốngkê mấy nghìn chữ Tầu Unicode mà vãimẹ đái. Chữ Nôm nữa thì vãi cả cứt luôn.
  Quả Info Sercurity nhẽ đéo tựtin lắm ?
  Quả thoát Lừa mần chiêngia fix bug ngon mọi nhẽ. dưng giờ tên Phá Điền đéo có cách nầu thoát Lừa hehe. vài niên nữa thì mayra.

 4. #4 by Gia_lamcam on 2010/09/26 - 10:16

  Chỉ nên về Lừa mầnăn khi:
  …bla blô…
  Ngoài dững trườnghợp ý, thì bị điên mới về Lừa mầnăn.@Dốt Tướng
  Sư bố Dốt Tướng mần anh hoang mang hoang mang điếu chịu.
  Chíp anh kiếm cơm bên khoai Tây lâu lâu rồi (điếu phẩy khoai Tây XHCN đâu nha). Lương lậu mới cả môi trường mần ăn bên bển chắc ngon. Anh vưỡn luôn bẩu nó: Đừng bâu giờ nghĩ đến chiện về Lừa mần ăn, hoặc khi nầu bố bẩu
  Về! – hẵng về (đúng ý tên Dốt Tướng).
  Ti diên, hôm rồi ngồi tám với thằng bạn có công ty riêng (mần IT), nó xúc hết tỷ nầy tới tỷ kia ở Lừa ngon thì thôi rồi, từ 2 bàn tay trắng, bi giờ nó triệu phú ông Tơn rồi. Nó chưởi anh ngu, điếu gì lại khuyên chíp đừng về. Nó bẩu, ở Lừa hiện giờ có ti tỉ cơ hội vì luật Lừa hiện đang phọt phẹt, đang hoàn thiện dần, chặt chẽ theo khoai Tây dần dần, về bi giờ thì còn có cơ lách được, chứ chờ độ mươi mười lăm năm nữa, khi ấy luật Lừa cũng chặt như khoai Tây, mới về, thì chỉ có từ ăn cứt đến ăn cứt!
  Nghe 2 thằng chiên gia nói ngược nhau 180o, điếu biết đường nầu mờ lần!
  Sư bố Dốt Tướng!

 5. #5 by Kakashi on 2010/09/26 - 11:00

  @ DI: dat gach tu lau ma chua thay Di tu van la sao?

 6. #6 by Sông Hàn on 2010/09/26 - 11:12

  @ RÔ: Rô cần ảnh như thế nầu? Biên thử cái coi. 

  Sông điếu có ra nước ngoài, dưng ở Xứ Lừa (An NAm mít) thì rúc được khơ khớ rùi? Nhẽ Sông giúp được?
  Mịa hôm trước, có bác nầu bảo: Chụp ảnh nghèo mà bị cam bắt, dắm ý, phét nó vừa vừa thôi!!!

 7. #7 by EURO on 2010/09/26 - 11:51

  @ Anh Sông, tạmthời Rô đang gác mấy vụ về mảng dulịch lại để lo cho mảng khác nên giờ chưa biết nhucầu cụtỷ, có gì Rô sẽ qua nhà anh thầmthì sau nha, cám ơn anh nhiều. Rô sẽ rất cần sự trợ giúp của anh đó.
  Chibộ và Dì tưvấn giùm Rô trong khoảng $1000 trở lại thui, thì mua máy gì chụp ngon, yêu cầu không cao lắm, nhưng cần chỉnh tốcđộ, ánhsáng, zoom, ốngkính… cho ngon lành?
  Hôm rồi Rô có thử mượn quả Canon D450 nhưng tay nghề như ./ nên hình vẫn chưa đạt lắm. Giờ muốn đầutư luôn rùi mới luyện nghề nhưng mấy vụ máy móc Rô ngu dành hết phần của heo luôn.

 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/26 - 12:11

  Dì đây các cô.

  Dì giảnhời nhanh các cô để Dì còn chạy nầu

  @All các cô

  Dì sẽ giảnhời tưvấn bói đểu cho từng cô từ dưới lên trên. Sang bài/chủđề khác Dì vưỡn tiếptục giảnhời. Dont wori.

  @Cô Phá Điền

  Database tiếng Tầu cô có thể mua trên mạng, hoặc chôm tạm để sửdụng thờigian đầu trong quátrình thửnghiệm. Trước mắt cô chỉ làm quãng 3,000 chữ, rùi hoànthiện dần.

  Cô nên làm kiểu Flash ý. Nghĩa là cho phép user có thể vẽ chữ Tầu mà chả biết gì về nó cả (bằng các nét vạch đứng/ngang/chéo/.. dấu chấm, dấu phết..), rùi đoán chữ tển định biên, rùi xuất sang Unicode Character để user có thể cóp sang Gúc mà tracứu.

 9. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/26 - 12:12

  @Cô Cẩm Hói

  Chỉ dững tên đang ở Lừa, hoặc dững tên Tây khoái đầutư mạohiểm thì mới nói như bạn cô thôi, là nên về Lừa cấptốc.

  Tin Dì đi. Nếu ai muốn về Lừa đầutư thì phải nói rõ vốn liếng và côngnghệ, cùng kỳvọng rõràng, Dì sẽ tưvấn đầutư đoànghoàng.

  Ở Lừa muốn xúc tiền trẹo như bạn cô, trong bấtcứ lĩnhvực gì, đều cần dững mẹo mà không đâu trên quảđất có. Chúng có thể khiến người ta phát điên nếu không quen. Ngoài ra cô phải chấpnhận bị đập bấtcứ lúc nào. Luật Lừa làm ra để cho bấtcứ ai cũng phạm, rùi cam muốn chém lúc nầu thì chém nếu nó muốn.

  Ở Lừa kiếm xiền không khó, thậmchí rất dễ, dưng phải liều, và phải chấpnhận mọi rủiro. Có dững thứ cô tưởng chừng hoàntoàn vôhại có thể khiến cô vầu tù. Có dững thứ cô nghe vãi đái lại được cộngđồng chấpnhận.

  Mang xiền về Lừa, thì phải tâmniệm: chỉ làm dững việc lãi suất cựckỳ cao, chỉ làm thật nhanh kiểu chụp giật, và có khảnăng rút lui bấtkỳ lúc nầu. Bạn cô là con lãnhtụ hoặc có quanhệ chínhtrị nhằngnhịt thì Dì không kể.

 10. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/26 - 12:22

  @Rô Xinh

  Với 1K Tơn em có thể mua được máy ngon rùi. Chỉ chọn 1 trong 2 nhãn là Nikon và Canon. Các nhãn khác vứt hết.

  Đươngnhiên máy phải là Pro Digital, có Lens bán riêng. Loại 10mp giở lên. Lens loại nầu thì căn giá mà chơi, lên mạng là tìmhiểu giá, rùi mua ở Lừa thì đắt hơn 10-20% là được.

  Nếu có thể, thì nên cân nhắc mua loại chụp thểthao tốcđộ nhanh ý (chụp được cả trăm hình trong 1 phút). Cái đấy mới mần phóngsự ngon được.

 11. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/26 - 12:36

  @Cô Bép Ti

  Vướnđề của cô là vướnđề đau đầu nhất với các doanhnghiệp nhỏ Lừa hiện nay. Để Dì giảnhời cô trong bài khác, bài SEM (Money Making: Small Ent Management).

  Bíquyết có thể nói ngay là cô phải nắm bíquyết, thì mới mong nhânviên của cô không bỏ ra tự làm riêng. Bíquyết đó có thể là quanhệ với các kháchhàng và nhà cungcấp quantrọng, côngnghệ, mẹo quảnlý. Với SEM Lừa, thì IT là lĩnhvực vôcùng quantrọng, đóng vaitrò chủchốt để cô tránh nhânviên moi bíquyết.

 12. #12 by cathnga on 2010/09/26 - 12:57

   Ui, kiếm xiền vui thật!!!! Em chưa biết Trung Tướng thế nầu, nhưng xem ra cách kiếm xiền ở Lừa Trung Tướng rất thông thạo, ấy là em nghĩ thế.
  Ngày trước, em Nga cũng tham gia một vài nhóm lập những dự án kinh doanh, nhưng vì có dính dáng tới chuyện tình cảm, nên em Nga bỏ hết, he he, đấy là nguyên tắc của em Nga, hơi chuối tí. Nhưng giờ mọi người đều khá là ổn với các dự án của mình. Giờ, thi thoảng mọi người vẫn gửi thông tin cho em Nga các khóa học, bao gồm cả trong nước và ngoài nước và em Nga nhận thấy, những ai tham gia các khóa học ngắn hạn ở nước ngoài đều có tiến bộ rất nhanh.
  He he, giờ em Nga chịu khó ngồi đọc hết các cồng để em Nga xem có còn máu kiếm xiền hông nữa.
  Giá mà có dự án nào của Bựa viên, Trung Tướng tư vấn cụ tỉ online để Bựa viên theo dõi thì chắc sẽ rất hấp dẫn.

 13. #13 by su_bo_hn on 2010/09/26 - 12:58

  @Rô: Anh nghĩ nên mua con Canon 50D hoặc tương đương là ok. Xiền dư nên sắm lens xịn, càng xịn càng tốt. he he.

 14. #14 by cathnga on 2010/09/26 - 13:03

  @ Pepti: Ti đọc thử “Xây dựng để trường tồn” xem sao. Cuốn nầy chủ yếu nói về các công ty nhỏ, chỉ hông bít là có phù hợp với Lừa hông???

 15. #15 by mit.annam on 2010/09/26 - 13:21

  Ngoài ra cô phải chấpnhận bị đập bấtcứ lúc nào. Luật Lừa làm ra để cho bấtcứ ai cũng phạm, rùi cam muốn chém lúc nầu thì chém nếu nó muốn.@ Dì

  Chính xác luôn. 

 16. #16 by LUUMANH on 2010/09/26 - 13:47

  @ Cô lẽ 9:

  Anh không nói/chửi tục mà anh dùng Tục Ngữ , bởi sâu :

  1-Tiếng Lừa chiếm 60% Choang còn lại là Hán, Pháp, anh, Thái, mọi …. Đến giờ từ vựng cũng cực kỳ thiếu , rất khó diễn tả hết ý do vậy Lừa hiện nay vẫn phải dùng các loại ngữ khác bồi vào để diễn tả đúng ý/ trạng thái . Đương nhiên tục ngữ là 1 lối ngôn ngữ biểu cảm  ( theo anh ) tốt nhất

  2- Cô vào quán Bựa thì còn gì để mà quan tâm đến các vấn đề vớ vỉn ý , sâu lại để những thứ vớ vỉn ý tác động vào cô nhể

  3- Thằng chủ quán tên vậy, anh gọi đúng tên hắn mà cô bảo anh nói tục khác chi cô chửi hắn hử .

  4- Anh luôn là thế , đéo dời đéo đổi trừ khi thằng Mặt ./ yêu cầu . Mà đây đéo phải chỗ riêng của Mặt  ./ , do vậy nó cũng đéo yêu cầu được anh . Nhá

  @ Mặt ./: xem lại kỹ hàng trước khi tán nhá, dư bọn anh xem kỹ văn bựa của mày trước khi com ý, ko anh lại dét cứt vào mõm giờ

   

   

 17. #17 by LUUMANH on 2010/09/26 - 13:53

  Ngoài ra cô phải chấpnhận bị đập bấtcứ lúc nào. Luật Lừa làm ra để cho bấtcứ ai cũng phạm, rùi cam muốn chém lúc nầu thì chém nếu nó muốn.

  Ở Lừa kiếm xiền không khó, thậmchí rất dễ, dưng phải liều, và phải chấpnhận mọi rủiro. Có dững thứ cô tưởng chừng hoàntoàn vôhại có thể khiến cô vầu tù.  

  _____________

  Trúng ý bố đấy . Thê thảm, thê thảm lắm dưng đéo làm đéo được, phí lắm, dư di xe máy í . Khi ngon rồi chỉ 1 số nó đèo được thôi
 18. #18 by Thầy Lang on 2010/09/26 - 14:28

  @Lả: Cậu đọc giả nhời cồng của Dì dỉ thôi dưng thấy trúng mẹ cái tâm tư tình cảm nguyện vọng thao thức bấy lâu hehe

  Sáng nay thông bấu nghỉ việc rùi hehehe chạy xe chên đường mà chửa bao giờ thấy nó tự do thoáng đãng thế cơ chứ.

  @Rô Xinh: cho Cậu chỉ em cái chỗ này chút, máy ảnh DSRL của Nikon thì chữ D nó đứng trước số, ex D80, D300… Của Canon thì D đứng sau, tỷ như 450D, 5D.

  Tầm 1000 đô em nên mua D80, lens 18-135 là ok, xa gần đều chụp ngon.

 19. #19 by vang_son_bat_hu on 2010/09/26 - 14:46

  Chân chọng đỵt mẹ chi bộ một phát ra mắt… He he… làm quan sá viên cái quán bựa này của trung tướng mặt ./ 3 năm nay rồi… Thấy cá topic này thú vị nên vào cho thằng mặt ./ bói một quẻ coi chính xác không nhế. Thấy chém gió dữ quá…. Mặt ./ trung tướng mà chém gió đéo chính xác thì anh coi thằng trung tướng chỉ là một thằng củ ,/ hông hơn không kém nhé…..

  – Cô kỳvọng điều gì? Làm một vàng son bất hủ…..

  – Nghề chiênmôn cô là gì? Chém gió….

  – Nghề khoáikhẩu cô là gì? 

  – Cô đang mần việc gì? Chửi mướn

  – Cô thích mần việc gì? fuck gái

  – Cô năngkhiếu mần việc gì? Chửi 

  – Sâu cô chán việc đang mần? Dĩ nhiên muốn đong nhiều xiền hơn

  – Cô mần việc ý mấy niên rùi? 3 nịiên– Cô mấy tuổi?

  – Vốnliếng cô? Đủ mua mua cái tập đoàn xe ôm của thằng mặt ./

  – Giađình cô? Hỏi làm đéo

  – Bạnhữu cô? Nhiều

  – Đồngnghiệp cô? Tốt

  – Sứckhỏe cô? Tuần 7 ngầ, ngày 3 shots

  – Nhansắc cô? Đéo ai phàn nàn……

  – Sởthích cô? Fuck vện

  – Ưuđiểm cô? Kèn to

  – Nhượcđiểm cô? Kèn to

  Buas Career Questionnaire

  (1) Xiền là?

  B. Mụcđích.

  (2) Cô yêu xiền?

  B. Mãnhliệt.

  (3) Cô mần xiền?

  B. Suốt đời.

  (4) Thốngkê là?

  A. Một phươngpháp.

  (5) Masát là?

  A. Một quyluật.

  (6) Oxygen need for?


  C. Both.

  (7) Oxygen need for?

  B. Hôhấp.

  (8) Kipling là?

  Biết đéo…

  (9) Kiệt Lý là?

  Đéo quan tâm

  (10) Thimphu là?

  C. Both wrong.

  (11) Giết Lừa là?

  B. Mần một Lừa chết tốt.

  (12) Diving là?

  A. Một thuậtngữ đábanh.

  (13) Khóa pha là?


  C. Both wrong.

  (14) Hai đường songsong sẽ?


  B. Không gặp nhau.

  (15) Nhiều xiền cô sẽ?

  Hỏi làm ./ gì

  Nuốt giùm anh nhé mặt ./ 

 20. #20 by vang_son_bat_hu on 2010/09/26 - 15:02

   nguyenthatton

   01:31 25-09-2010

  Bn đ Dì ápdng cái ny chưa đa nu thua c, dưng chúngnó cnnhn là đéo giu được hehe. Mi ti chơichămch thì mi tháng được chng 300-500 Tơn

  Có cô nầu quantâm không ta?

   

  Có anh đây . Anh rất mê cá độ football ( american football = banh cà na đó ) . Dưng thế đéo nầu năm nào cũng thua .

  Dì tướng chỉ cho Anh , kiếm tiền nhậu .

  Địt cụ Dì Tướng giỏi thiệt , cái đéo gì cũng biết .


  Để anh nói thử đúng không nhé… đỵt mẹ thằng trung tướng mặt lồn đang định chỉ anh em cách đánh double ây àh Nhưng cách này phải tuyệt đối mình tĩnh… thằng nào tham làm đéo được… và phải xác định một ngày kiếm một số ông cũ cu5 thể. vú dụ ở đây là n ông cụ.

   ví dụ: Mới vào đạt n ông cụ…. nếu ăn thì nghỉ … lấy số ông cụ dó đi bú beer. Nếu thua thì đánh 2n ông cụ. Thắng nghỉ. Tiếp tục thua? không vấn đề… đánh 2(2n) ông cụ.. cứ thế.. thằng một lần là nghỉ… đỵt cụ.. nhẽ các dì đánh 10 ván đéo ăn 1….

   đúng không mặt ./

 21. #21 by LUUMANH on 2010/09/26 - 15:17

  Tướng Mặt ./ anh bói theo cái về Cô Hủ

  Cổ này thích tiền dưng đéo quan tâm kiếm xiền mãnh lieetl lắm đâu  ty nhiên khả năng bây giờ cổ dễ dàng có xiền để đáp ứng nhu cầu  bình dị, nhẽ nguồn thừa hưởng từ Pa Ma

  Cổ học hành cơ bản,  nhẽ thuộc ngành xã hội ,  đông bè dưng bạn xịn không phỉa là nhiều . Thực ra cô này hợp ngành kỹ thuật hơn, nhẽ chưa thực sự làm đúng nghề hoặc chưa thực sự làm việc . Cần học thêm về tài chính chăng Mặt ./.
 22. #22 by vang_son_bat_hu on 2010/09/26 - 15:43

  LUUMANH

   Cách đây 16 phút

  Tướng Mặt ./ anh bói theo cái về Cô Hủ

  Cổ này thích tiền dưng đéo quan tâm kiếm xiền mãnh lieetl lắm đâu  ty nhiên khả năng bây giờ cổ dễ dàng có xiền để đáp ứng nhu cầu  bình dị, nhẽ nguồn thừa hưởng từ Pa Ma

  Cổ học hành cơ bản,  nhẽ thuộc ngành xã hội ,  đông bè dưng bạn xịn không phỉa là nhiều . Thực ra cô này hợp ngành kỹ thuật hơn, nhẽ chưa thực sự làm đúng nghề hoặc chưa thực sự làm việc . Cần học thêm về tài chính chăng Mặt ./.
  Bói như nồn ý…. Chờ trung tướng mặt ./ vào bói phát rùi xì thêm tí thông tin… hế hế…. 

 23. #23 by Ông Tơn on 2010/09/26 - 16:18

  manowar 01:43 26-09-2010

  @Dì: thôi bỏ qua chuyện đó đi, chắc tại cách diễn đạt của anh hơi lăn tăn. Dì thấy thị viết apps miễn phí cho iphone và bán dich vụ đi kèm thì thế nào? hoặc bán một số book độc quyền chỉ trên itunes (chẳng hạn book của Dì) thì sao?

  manowar 02:10 26-09-2010

  @Dì: muốn có nhiều lợi nhuận từ quảng cáo thì phải có một apps có ý tưởng tốt với lượng down lớn. cái này hơi khó để nghỉ ra và hơi khó cạnh tranh sau khi publish ra ngoài, anh thấy tìm kiếm một dịch vụ gì đó giống bọn khoai tây làm rồi nhưng làm local thì có vẻ cạnh tranh hơn. Anh đang nói ở góc độ người làm trắng tinh và lâu dài chứ không phải xám hay đen

  FYI: Có 1 bọn client của ông bỏn giao mẹ account + tuyền bộ việc tạo provisioning + upload app to appstore cho ông, nên sau khi mần xong cái app, thỉnh thoảng ông vưỡn lốc vầu account bỏn ngó mục Sales & Trends (Apple), vãi mẹ đái: mủi ngày trung bình có độ 2000 lượt đâu lốt, liên tục suốt 3 tháng nay đéo giảm, theo ông thế là lượng down lớn. No? 

  More: app là 1 gêm về các sản phẩm của bỏn, mục đích quảng cáo sure.

 24. #24 by Gia_lamcam on 2010/09/26 - 16:30

  Tin mừng:
  “Đã có một nghiên cứu khoa học cho rằng, đã có những bằng chứng cho thấy, suy nghĩ của Marx cho rằng xã hội cộng sản, với khẩu hiệu “Làm theo năng lực – Hưởng theo nhu cầu” sẽ thành hiện thực trong vòng 485 năm tới.”
  Nguồn: các đồng chí tự gúc nhá.
  Khi đó, không đồng chí nầu phẩy nhọc công nghĩ ngợi cách mần xiền.
  Khi đó, … anh cứ nghĩ đến đã thấy sướng điếu chịu!
  Khi đó, có chó nó thèm tư vấn Dốt Tướng há há há.
  Khi đó, sách của Dốt Tướng thế nầu nhỉ?

 25. #25 by Phá Điền on 2010/09/26 - 16:43

  Hê hê tiênsư Lão Bựa thúi.

  Nửa giờ đồnghồ nằm vắt cẳng nghỉ trưa, tên Phá Điền đã tính xongmẹ dự án. giờ mần tạm quả database quãng 100 chữ, biên code cái rẹt, fix đànghoàng. xong sẽ ngồi rung đùi, mỗi ngày dét thêm vài chữ hehe. nhiêu đấy thôi dưng vất phết ý. nhẽ thuê được bọn vửa coder vửa database thì ngon. địtmẹ, nhõn mấy năm học IT ở đại học Lừa đéo được cứt gì ra hồn. cứ xem quả Khoa Đẩu vừarồi thì biết. chọn mã vẽ font mất có vài ngày, mà biên bộgõ mấtmẹ mấy tháng giời. ờ mà đéo chơi flash đâu nhở.
 26. #26 by Kiếm on 2010/09/26 - 17:22

  Hẹ  hẹ  ……

   

  Coi ku Lét tư vấn mần xiền chi bộ đông dzui đéo chịu. Khi nầu cô tư vấn make loving nhớ hú Tía  zới nhế.

 27. #27 by Kiếm on 2010/09/26 - 17:29

  À Tía quên. Xe ôm đã có chiên đề dzìa sex  rùi nhớ. Nhẽ Tía bị Alzheimer rùi. Dậu nầy chí nhớ giảm sút wá.

 28. #28 by Kiếm on 2010/09/26 - 17:49

  Hẹ hẹ…. Cô  Manh bị thằng vàng son giả mậu chửi đúng mẹ. Coi thằng thẳng tính xác suất  mần banh chuẩn đéo chịu mờ  bẩu cu củ học xh. Cô bị chửi đéo oan tẹo nầu. Tia` đoán cu củ vẽ vời bên xác suất  thống kê, kế toán hay toán tiếc giề  đó chứ đéo.

   

  Mẹ tối wa Arsenal đá như ./, bị thằng nhãi West Brom mần thịt ngay trên thánh địa Emirates. Nhục đéo tả. Hại Tía mất mẹ dĩa cơm sườn. Chi bộ tên nầu fan Ars giơ tay Tía điểm danh coi.

   

  Hẹ hẹ hẹ …..

 29. #29 by Pepti on 2010/09/26 - 18:54

  Cám ơn Dì tướng, Cathnga :
  @ Trung Tướng : Với doanh nghiệp nhỏ thì hiện nay rất nhiều công ty ở VN đã và đang làm như tướng nói. Kiểu công ty này thì nhân viên đến hay ở không quan trọng.
  Nhưng như thế thì công ty không phát triển theo kiểu trôn ốc được mà nó phát triển theo kiểu vòng bánh xe đạp tức là năm nay lịch sử diễn ra như cách đó vài năm… Rồi ít năm nữa nó lại diễn biến về mặt nhân sự và cơ cấu như năm nay.
  Có nghĩa là hắn giám đốc chẳng cần mission , vision cóc khô gì cả. Tuy nhiên có vẻ kiểu công ty này cũng khó mà chuyển đổi được lên thành một công ty mạnh hơn. Muốn chuyển sang một trạng thái mạnh hơn thì phải thay đổi cách nghĩ và cách làm như mô hình công ty nhỏ và siêu nhỏ kiểu này.
  Trung tướng có cách gì để nhảy sang mô hình khác không từ nhỏ và siêu nhỏ này sang kiểu lớn hơn. Có nghĩa là hắn Sếp không còn là trung tâm nữa.

 30. #30 by Khoai Tây on 2010/09/26 - 19:12

  Nghe tên Phá Điền với bà Dì bẩu làm cái đéo gì mà gõ tiếng Hán, vẽ chữ Nôm hả? Tây nhớ có người làm rồi, google “Từ Điển Hán Việt Thiều Chửu”, có cái link qua Việt Việt Học đéo gì ấy. Có mấy cha làm app bằng Java cho vẽ bằng mouse trên một cái canvas, app tự phân tích nét vẽ rồi đưa ra suggestion. Xưa Tây có thử rồi, chạy rất chính xác. Đéo biết nó có open source không nữa, dưng decompile app Java cũng đơn giản mà. Thử đi.


  Tên Điền nếu làm thì làm mẹ cho con iPhone với iPad, cho người ta dùng ngón tay vẽ trực tiếp chữ lên màn hình (vẽ, đéo phải viết, có biết tiếng Hán/Nôm đéo đâu), rồi tự nhận mặt. Nhẽ cũng bán được cho bọn Tây đấy.
 31. #31 by rangerover on 2010/09/26 - 19:15

  Chầu Trung Tướng, chầu chibộ phò. Ko biết TT có để chếđộ chặn lính mới vào không mà cồng của Rangerover đã bốt mấy phát rồi mà vẫn chưa hiệnlên. Vợchồng Rangerover cũng  máu kinh doanh và máu mần được nhiều ông Tơn hay ông Cụ cũng được, nhờ TT phán cho vài câu. Sẽ nhắc, làm phiền và đợi TT đến khi nào được trả lời mới thôi. Câu trả lời của vợ chồng Rangerover dưới đây. Thanks TT.

                                  Chồng :               Vợ :

  (1) Xiền là?              C. Both.;               C. Both.

  (2) Cô yêu xiền?      A. Vừavừa.            C. Còn tùy.

  (3) Cô mần xiền?     B. Suốt đời.           B. Suốt đời.

  (4) Thốngkê là?       B. Một khoahọc.     A. Một phươngpháp.

  (5) Masát là?           A. Một quyluật.       A. Một quyluật.

 32. #32 by Khoai Tây on 2010/09/26 - 19:19

  Bà Dì hướng nghiệp cho bọn nhỏ điếu gì mà bẩu chúng nó vầu làm doanh nghiệp bự à? Ừ mấy cô mấy cậu nếu là bọn tài năng rồi, tinh hoa rồi, cáo già rồi thì mới nên vầu doanh nghiệp nhớn nhế, tại tiềm lực chúng nhớn thì việc hiện thực các ý tưởng của các cô các cậu đơn giản hơn. Còn không cứ công ty nhỏ chơi cho anh Tây. Công ty nhỏ điều kiện giao tiếp mới nhiều, làm nhiều thứ, dễ áp dụng cái mới, xếp – lính ngay sát bên chứ đéo tầng tầng lớp lớp như doanh nghiệp bự. Mấy cái uyển chuyển thì học mới được nhiều. Như tên bựa nầu ở dưới có nói rồi đó, khi bộ khung đã chắc chắn thì chả còn học được mẹ gì. Thế nên chưa tinh hoa thì cứ doanh nghiệp con con mà chơi nhế.

 33. #33 by rangerover on 2010/09/26 - 19:20

  Tiếp câu trả lời của vợ chồng Rangerover :
                                  Chồng :                 Vợ :

  (6) Oxygen need for? B. Cháy.              C. Both.

  (7) Oxygen need for? C. Both.               C. Both.

  (8) Kipling là?           Không biết ;          Không biết

  (9) Kiệt Lý là?           C. An hifi.              C. An hifi.

  (10) Thimphu là?      Không biết;            B. Một quả núi.

 34. #34 by Mr. Tran on 2010/09/26 - 19:20

  @kiếm dẻo:
  mỗ đây, mỗ là phan của Phấu thủ nhẽ hơn chục niên dồi. Bóng đá thắng thua là bình thường thôi.

  mỗ nghĩ cái kiểu độ đá banh mà tướng thối nói là cái trò xoay kèo liên tục: đánh 1 trận dưng ko cố định 1 đội. tuỳ thời điểm mà chuyển.
  hồi hố xí (WC) mỗ cũng mần trò này, ngồi uống bia rồi alo cho thằng bạn ngồi nhà ôm lap. dưng chỉ xoay sau khi hết hiệp 1 chứ hông xoay liên tục

  hông được nhiều dưng mà học thêm được 1 trò.

 35. #35 by rangerover on 2010/09/26 - 19:21

  Tiếp và hết  câu trả lời của vợ chồng Rangerover :
                                  Chồng :               Vợ :

  (11) Giết Lừa là?      C. Both.                 C. Both.

  (12) Diving là?          B. Một môn thểthaoB. Một môn thểthao.

  (13) Khóa pha là?     Không biết            A. Một loại khóa.

  (14) Hai đường songsong sẽ? C. Còn tùy. A. Gặp nhau ở chân giời.

  (15) Nhiều xiền cô sẽ? B và C                    B và C.

 36. #36 by Khoai Tây on 2010/09/26 - 19:24

  Bà Dì bấm quẻ thế điếu nầu bẩu Tây chưa có người yêu là sâu là sâu? Em Hương đâu vầu cần phơm anh Tây cái. Sắp cưới tới nơi mà lại bẩu độc thân vui tính là thế điếu nầu hử???

 37. #37 by minhhuong on 2010/09/26 - 19:28

  Em Hương đâu vầu cần phơm anh Tây cái. Sắp cưới tới nơi mà lại bẩu độc thân vui tính là thế điếu nầu hử??? @ anh Tây

  ————–

  Em confirm là trong thời điểm anh Tây nhà ta điền trắc nghiệm thì người tình của anh đã về Lừa được mấy hôm để trác táng và chắc phẩy tháng nữa mới quay lại.

  HÉ HÉ HÉ 

 38. #38 by bachhonghoa on 2010/09/26 - 19:42

  Bà Dì chết tiệt ! Khinh người thế ? Sao không giả nhời cồng của Hồng Hoa ? Chỉ vì không đủ trình Bựa nên HH không lên tiếng thôi mà …. Bụp chít mịa Dì bi giờ ! Sư bố Dì !!!

 39. #39 by minhhuong on 2010/09/26 - 19:44

  Há há há, chết cười với chi bộ, bình tĩnh bình tĩnh, theo thứ tự từ dưới lên trên. Nộp sau thì được xét sau.

 40. #40 by corona on 2010/09/26 - 19:49

   

   cho cô Thi này
 41. #41 by Loading on 2010/09/26 - 20:47

  Thanks Dì!
  Dì bẩu tuyền đúng.
  Nhẽ Dì phải làm quả list ” Dững sách cần nhét sọ trước chết”.
  Cần cái nền tảng của mọi nền tảng Dì nhẩy!

  Dì cứ đi tiên triền, tư vướn thế này nhẽ mai mai Dì ngỏm quá.

 42. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/26 - 20:50

  Dì đây các cô. Vửa về chưa kịp tắm, uýnh dắm, và mần dững việc cánhân gì sất.

  Hehe Dì phá lệ theo yêucầu chibộ, coi trước cho hai Vàng Son là Rô Xinh và Hồng Hoa.

  @Rô Xinh

  Dững gì em bùlubùloa mới chibộ khá hợp với khaibáo trong Quiz của em, trừ việc em có 2 con hehe.

  Theo như phươngpháp của Dì, thì em còn chưa có con, chồng thì nhẽ có rùi.

  Em mê xiền dưng lại không máu mần xiền bằng mần dững thứ khác hehe.

  Tinhiên việc em chọn nghề báo hình là chuẩn đấy. Không có nghề gì hạp mới em hơn thế. Để ý coi có kiêm thêm mần phin được hông. Ngoài ra em có thể mần trong ngành Quảngcáo, Sựkiện..

  Em có tốchất đặcbiệt trong bán hàng, một kỹnăng mà most Lừa rất yếu. Em nên vầu 1-2 doanhnghiệp nhỏ rùi trong 1-2 năm thì mần sếp luôn, có thể là Sales Manager, sau đó mới chiển qua doanhnghiệp nhớn. Tinhiên em cần traudồi thêm nghiệpvụ quảnlý, luật, kinhtế.

  Và một điểm cực quantrọng, em cần cố kiềmchế tránh xíchmích mới sếp trựctiếp.

 43. #43 by Sông Hàn on 2010/09/26 - 20:54

  Mịa! Dì Trung Tướng còn nợ Sông cái nầy nầy? Nhẽ phải nhắc mới nhớ sâu?

  Sông Hàn

   21:26 25-09-2010

  (1) Xiền là?
  A. Phươngtiện.

  (2) Cô yêu xiền?
  B. Mãnhliệt.

  (3) Cô mần xiền?
  B. Suốt đời.

  (4) Thốngkê là?
  C. Hỏi ngẫn?

  (5) Masát là?
  A. Một quyluật.

  (6) Oxygen need for?
  B. Cháy.
  (7) Oxygen need for?

  C. Both.

  (8) Kipling là?

  D: Đéo biết!! Hê hê!!!

  (9) Kiệt Lý là?
  D: Hoạn quan (trước nghe nói ổng có vợ, sau chán đời thiến mịa thế là vào cung)

  (10) Thimphu là?
  D: Đếu hiểu Trung tướng hỏi giề, túm lại là đéo biết Thím phu là gì?

  (11) Giết Lừa là?
  D: Tội ác, nhẽ giết người là tội ác, vươn vươn!

  (12) Diving là?
  Đéo hiểu nó là cái gì?

  (13) Khóa pha là?
  D: Đéo hiểu Trung Tướng nói giề!

  (14) Hai đường songsong sẽ?

  C. Còn tùy vào cách nhìn của mỗi người, đéo có cưỡng ép.

  (15) Nhiều xiền cô sẽ?
  Nhiền tiền mà cúng chùa sẽ là vô lương tâm, làm từ thiện sẽ là vô trách nhiệm, chia cả cho con cháu thì khí hơi ích kỷ. Nhẽ Sông chọn cả ba.

  Đấy quẻ gieo rồi, Trung Tướng có tài thánh thử mần phát coi? Khe khe!!!

  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/26 - 21:03

   Từ từ sắp đến cô rùi hehe. Nếu chibộ xácnhận cô là vàng son thì có ngoạilệ.

 44. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/26 - 21:00

  @Em Bạch Hồng Hoa the new vàng son

  Hehe ních nghe yêu thế?

  Em chưa già dưng cũng đã chớm qua tuổi trẻ hehe. Không còn tintin nữa. Em có chồng con rùi, có thể con cũng khá nhớn, dưng nhẽ sống xa giađình hoặc thế nầu đó.

  Em cựckỳ tựlập và máu kiếm xiền. Sứckhỏe tốt. Nhẽ đang mần trong doanhnghiệp nhànước như sở thuế, trường học, hoặc bịnhviện?

  Em nên có một doanhnghiệp con con của riêng mình mần ngoài công việc chính. Có thể chỉ là một cửa hàng, hoặc chung vốn đầutư mới ai đó. Ngạch ăn uống nhẽ hợp tạng em?

 45. #46 by minhhuong on 2010/09/26 - 21:00

  Dì cứ đi tiên triền, tư vướn thế này nhẽ mai mai Dì ngỏm quá.@ đinh

  ————–

  Ngỏm cái dắm í. Xí !

 46. #49 by langle179 on 2010/09/26 - 21:10

  Hehe…không thấy Dì tư vấn cho ai bán xe máy nhỉ? Hôm nay đi thăm mấy cửa hàng xe máy thấy cái Airblade FI và Airblade FI Magnet có giá là 40 và 44,5 triệu (thấy có người đang mua) trong khi trên Website Honda Vietnam có giá là 32 và 35 triệu. Nhẽ nghề bán xe máy kiếm nhiều tiền hả Gì?

 47. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/26 - 21:12

  Quên một Vàng Son nữa là em Thi Còi

  Em bẩu là em mê xiền dưng thực ra em cũng chả mê mấy. Em chỉ khoái mần xiền để cho giai bựa sống cùng giường sáng mẹ mắt ra thôi hả.

  Em đươngnhiên là có con rùi. Có thể có hơn 1 đứa. Em sống vôtưlự, yêuđời, thích đi dungoạn, thích sốpbinh, thích mầumè, dưng cũng chả thích tìmhiểu kỹ dững vướnđề đó. Nhiều khảnăng em là vợ quan nhớn hoặc thậmchí lãnhtụ.

  Em chắc đang mần chiênviên caocấp cho một doanhnghiệp tươngđối sungtúc.

  Hehe đươngnhiên là em thíchhợp mới đầutư đất cát và chứng rùi. Cái nầy em rõ hơn Dì mà. Vác vốn nhà đầutư búaxua đi em, mặc mẹ giai kêu la gì kệ tển.

 48. #51 by Phá Điền on 2010/09/26 - 21:16

  @Tây

  Chính xác cái cục cứt ý. Tôi vẽ thử chữ Điền tên tôi mà cái mảmẹ ý nó đéo nhìn ra được. 
  • #52 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/26 - 21:21

   Cô Điền.

   Cô nên chơi kiểu cho user vẽ, dưng không dùng thuậttoán OCR như bọn Viethoc kia, mà chỉ chấp nhận các nét thẳng, sổ, chéo, chấm etc.. thôi.

   Nghĩa là khi user nó vạch chuột một nhát, thì phải biến nét vạch đó thành nét chuẩn luôn, chứ không loằngngoằng thế.

   Cái của Viethoc mà vẽ chữ phứctạp độ 6-7 nét là khóc mẹ nó luôn chứ đừng nói 20 nét.

 49. #53 by Sông Hàn on 2010/09/26 - 21:20

  Vàng son dắm ý!!!