Money Making

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Mần Xiền

Trung Tướng bốt bài nầy lấy chỗ chibộ thảoluận về các ýtưởng kinhdoanh, các vướngmắc quảntrị, các nhucầu hướngnghiệp..

Tóm lại là Mần Xiền. Dành cho mọi thểloại Bựa. Từ cô địachủ thiếu trợlý tàichính, tới ông tintin kiếm thóc sắm iPhone. Từ em Vàng Son định setup côngty, tới lão bàbà máumê chơi chứngkhoán.

Mỗi ngày Trung Tướng sẽ trựctiếp tưvấn 1-2 trườnghợp thật cặnkẽ tỉmẩn, chọn dững đốitượng phổquát nhất. Còn lại các cô tự chưởi nhau gỡ vướnđề.

Môhình thảoluận sẽ thế nầy:

(1) Một cô đưa Vướnđề, của cánhân hoặc doanhnghiệp all available. Nếu ngại lộ privacy, cô nên lập ních riêng.

(2) Trung Tướng chỉđạo chibộ bànbạc Vướnđề.

Vướnđề được nêu càng kỹ càng lợi.

Vídụ cô chán côngviệc hiệntại, vì thunhập kém hoặc nhàmtẻ, muốn nhẩy. Thì cần biên rõ:

– Cô kỳvọng điều gì?

– Nghề chiênmôn cô là gì?

– Nghề khoáikhẩu cô là gì?

– Cô đang mần việc gì?

– Cô thích mần việc gì?

– Cô năngkhiếu mần việc gì?

– Sâu cô chán việc đang mần?

– Cô mần việc ý mấy niên rùi?

– Cô mấy tuổi?

– Vốnliếng cô?

– Giađình cô?

– Bạnhữu cô?

– Đồngnghiệp cô?

– Sứckhỏe cô?

– Nhansắc cô?

– Sởthích cô?

– Ưuđiểm cô?

– Nhượcđiểm cô?

Bản khai mẫu như vầy:

– Kỳvọng: Be an International Bấthủ.

– Nghề chiênmôn: Bike driver.

– Nghề khoáikhẩu: Văn Bựa writer.

– Đang mần: Xe Ôm.

– Thích mần: Thủ Tướng.

– Năngkhiếu: Chém gió.

– Thâmniên: 60.

– Tuổi: Giàhói vôđối.

– Vốnliếng: 4 thiếtbị vậntải khách 2-bánh.

– Giađình: Vện đông như ghẻ mông.

– Bạnhữu: Thằng Búa Tạ, thằng Chim Cong.

– Đồngnghiệp: Ông Tơn, Ông Cụ.

– Sứckhỏe: Cá sấu.

– Nhansắc: Cá mập.

– Sởthích: Xiền.

– Ưuđiểm: Yêu xiền.

– Nhượcđiểm: Ghét thằng ghét xiền.

***

Để tưvấn của Trung Tướng chínhxác, các cô phải hoàntất questionnaire dưới đây. Tuyệtđối không gúc. Không biết hoặc biết sai chả ai cười các cô, dưng các cô gúc thì hỏng hết hỏng hết.

Buas Career Questionnaire

(1) Xiền là?

A. Phươngtiện.
B. Mụcđích.
C. Both.

(2) Cô yêu xiền?

A. Vừavừa.
B. Mãnhliệt.
C. Còn tùy.

(3) Cô mần xiền?

A. Lúc thèm.
B. Suốt đời.
C. Đến hiu.

(4) Thốngkê là?

A. Một phươngpháp.
B. Một khoahọc.
C. Hỏi ngẫn?

(5) Masát là?

A. Một quyluật.
B. Một hànhvi.
C. Both.

(6) Oxygen need for?

A. Thănghoa.
B. Cháy.
C. Both.

(7) Oxygen need for?

A. Quanghợp.
B. Hôhấp.
C. Both.

(8) Kipling là?

A. Một ông tầubay.
B. Một ông người.
C. Một ông chó.

(9) Kiệt Lý là?

A. A man.
B. A gay.
C. An hifi.

(10) Thimphu là?

A. Một dòng sông.
B. Một quả núi.
C. Both wrong.

(11) Giết Lừa là?

A. Mần một Lừa chết thảm.
B. Mần một Lừa chết tốt.
C. Both.

(12) Diving là?

A. Một thuậtngữ đábanh.
B. Một môn thểthao.
C. Both.

(13) Khóa pha là?

A. Một loại khóa.
B. Một loại chìa.
C. Both wrong.

(14) Hai đường songsong sẽ?

A. Gặp nhau ở chân giời.
B. Không gặp nhau.
C. Còn tùy.

(15) Nhiều xiền cô sẽ?

A. Cúng chùa.
B. Phát từthiện.
C. Chia con cháu.

Nầu, các cô mời mời.

(@2010)

Buas Career Questionnaire bảnquyền by An Hoàng Trung Tướng Kèn To.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Chibộ: (Chi bộ).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Ýtưởng: (Ý tưởng).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Vướngmắc: (Vướng mắc).
– Quảntrị: (Quản trị).
– Nhucầu: (Nhu cầu).
– Hướngnghiệp: (Hướng nghiệp).
– Thểloại: (Thể loại).
– Địachủ: (Địa chủ).
– Trợlý: (Trợ lý).
– Tàichính: (Tài chính).
– Tintin: (Tin tin).
– Côngty: (Công ty).
– Bàbà: (Bà bà).
– Máumê: (Máu mê).
– Chứngkhoán: (Chứng khoán).
– Trựctiếp: (Trực tiếp).
– Tưvấn: (Tư vấn).
– Trườnghợp: (Trường hợp).
– Cặnkẽ: (Cặn kẽ).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Đốitượng: (Đối tượng).
– Phổquát: (Phổ quát).
– Vướnđề: (Vướn đề).
– Môhình: (Mô hình).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Chỉđạo: (Chỉ đạo).
– Bànbạc: (Bàn bạc).
– Côngviệc: (Công việc).
– Hiệntại: (Hiện tại).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Nhàmtẻ: (Nhàm tẻ).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Chiênmôn: (Chiên môn).
– Khoáikhẩu: (Khoái khẩu).
– Năngkhiếu: (Năng khiếu).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Giađình: (Gia đình).
– Bạnhữu: (Bạn hữu).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Sứckhỏe: (Sức khỏe).
– Nhansắc: (Nhan sắc).
– Sởthích: (Sở thích).
– Ưuđiểm: (Ưu điểm).
– Nhượcđiểm: (Nhược điểm).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Giàhói: (Già hói).
– Vôđối: (Vô đối).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Vậntải: (Vận tải).
– Chínhxác: (Chính xác).
– Hoàntất: (Hoàn tất).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Mụcđích: (Mục đích).
– Vừavừa: (Vừa vừa).
– Mãnhliệt: (Mãnh liệt).
– Thốngkê: (Thống kê).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Khoahọc: (Khoa học).
– Masát: (Ma sát).
– Quyluật: (Quy luật).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Thănghoa: (Thăng hoa).
– Quanghợp: (Quang hợp).
– Hôhấp: (Hô hấp).
– Tầubay: (Tầu bay).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Đábanh: (Đá banh).
– Thểthao: (Thể thao).
– Songsong: (Song song).
– Từthiện: (Từ thiện).
– Chínhphủ: (Chính phủ).
– Bảnquyền: (Bản quyền).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/25 - 23:51

  Hehe Dì quên chầu em Gái Bác Sĩ, Đốctờ Phăm hehe.

  Chầu em nhế. Ở đây gái được trọngvọng đặcbiệt. Bấtbiết em 12 hay 80, em đều được các Bựa gọi bằng em, và có quyềnnăng vôđối hehe.

 2. #2 by LEE_LEE on 2010/09/25 - 23:51

  Test Bựa phát xem nói có chuẩn ko nào.

  (1) Xiền là? C. Both.

  A. Phươngtiện.
  B. Mụcđích.
  C. Both.

  (2) Cô yêu xiền? B Mãnh liệt

  A. Vừavừa.
  B. Mãnhliệt.
  C. Còn tùy.

  (3) Cô mần xiền? C. Đến hiu.

  A. Lúc thèm.
  B. Suốt đời.
  C. Đến hiu.

  (4) Thốngkê là? B. Một khoahọc.

  A. Một phươngpháp.
  B. Một khoahọc.
  C. Hỏi ngẫn?

  (5) Masát là? A. Một quyluật.

  A. Một quyluật.
  B. Một hànhvi.
  C. Both.

  (6) Oxygen need for? C. Both.

  A. Thănghoa.
  B. Cháy.
  C. Both.

  (7) Oxygen need for? C. Both.

  A. Quanghợp.
  B. Hôhấp.
  C. Both.

  (8) Kipling là? B. Một ông người.

  A. Một ông tầubay.
  B. Một ông người.
  C. Một ông chó.

  (9) Kiệt Lý là? C. An hifi.

  A. A man.
  B. A gay.
  C. An hifi.

  (10) Thimphu là? C. Both wrong.

  A. Một dòng sông.
  B. Một quả núi.
  C. Both wrong.

  (11) Giết Lừa là? B. Mần một Lừa chết tốt.

  A. Mần một Lừa chết thảm.
  B. Mần một Lừa chết tốt.
  C. Both.

  (12) Diving là? B. Một môn thểthao.

  A. Một thuậtngữ đábanh.
  B. Một môn thểthao.
  C. Both.

  (13) Khóa pha là? C. Both wrong.

  A. Một loại khóa.
  B. Một loại chìa.
  C. Both wrong.

  (14) Hai đường songsong sẽ? A. Gặp nhau ở chân giời.

  A. Gặp nhau ở chân giời.
  B. Không gặp nhau.
  C. Còn tùy.

  (15) Nhiều xiền cô sẽ? B. Phát từthiện.

  A. Cúng chùa.
  B. Phát từthiện.
  C. Chia con cháu

 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/25 - 23:54

  @Cô Lu Chín

  Dì thay mặt chibộ cámơn cô về mấy bức hình Church Úc nhế. Các cô đi khắp nơi có dững trảinghiệm gì hay thì nên chia sẻ cùng chibộ. Nếu ngại biên chữ thì bốt hình.

  Đúng là vầu trong hoặc chỉ đứng ngoài nhìn các Church Khoaitây ta luôn có cảmgiác rất đặcbiệt, nhất là dững Church giànua vài trăm năm hoặc cả ngàn tuổi.

 4. #4 by Kakashi on 2010/09/25 - 23:58

  Co phai Di co cty tu van tai chinh ke toan. Di thay cong viec day the nao? 

  • #5 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/26 - 00:04

   Cả Luật nữa hehe. Nghề nầy hiện giờ cũng không đến nỗi.

 5. #6 by trung_uong_lua on 2010/09/26 - 00:03

  Ừa đang nóng lòng chờ Dì phán về em Rô. Hồi hổi nghe tin em Rô có chồng anh bần thần thất vọng chán chường hết muốn lấy tiền tuị thối nát. Anh thề đó Rô.

 6. #7 by cathnga on 2010/09/26 - 00:05

  Quiz ý ghi rõ bảnquyền của Dì rùi mà em.@ Trung Tướng

  He he, từ hồi  cuối cấp 3, em đã làm 1 cái tương tự, dưng tất nhiên là làm ngẫu hứng và chả có nghiên cứu đếch gì liên quan tới tâm lý. Và tụi tủi cũng bị chọn lựa kiểu như rút thăm chứ hông được trả nhời câu hỏi. Thế mà những phán đoán đúng hết, và chỉ dẫn tương lai cũng có logic rất tự nhiên, tất nhiên trừ em Nga ra vì em tất nhiên là ứ tự rút thăm cho mình. He he, lúc đó em nghĩ cũng kỳ lạ, quả thực số phận được an bài.

 7. #8 by EURO on 2010/09/26 - 00:07

  Hehe, Dì ơi Lừa yêu của em thay mặt chibộ ýkiến rùi kìa….
  @ Lừa yêu, lôcốt nầu mà chả có địch, cứ xungphong đi rùi bắn tỉa sau chứ anh… Có thế mà cũng để em phẩy đẩ vầu đít à hehe?

 8. #9 by trung_uong_lua on 2010/09/26 - 00:11

  Chỗ anh ở thì đúng là Lừa gái hiếm cực do chủ chương anh xa Lừa. Tên Bựa thích hình nhà thờ để mai anh xách máy đi chụp. Có những nhà thờ >100 niên bị bỏ hoang vì hông có giáo dân, nhìn thấy xót xa dưng bên này thì điều hành 1 xứ đạo giống như 1 doanh nghiẹp: cũng trả thuế đất, hoặc phải tự kiếm tiền dư làm nhà trẻ, dạy hoc̣ các cap…

 9. #10 by Kakashi on 2010/09/26 - 00:14

  Cong ty Di co ? nhan vien. Di dua ra nhung tieu chi j khi tuyen dung nhan vien. Giua kinh nghiem va hoc van thi Di care cai nao hon?

 10. #11 by Italiano on 2010/09/26 - 00:16

  Vãi lúa với thằngDì, anh đọc cồng mãi éo hết! Anh khen thằngDì biết cách khaisáng tintin Lừa!
  Tuynhiên vấn đề mấuchốt liên quan đến đạođức và thiênhướng cũng như sứmệnh (beruf) mà Protestant đềcao thì éo thấy nhắc mấy. Ko có cáiđó thằngLừa nào cũng lao vào make money như phámả, khéo còn kinh hơn ôngCụ! 
   
  ThằngDì với em Ngô cho anh đăngký một quyển Bựa nhế!

 11. #12 by EURO on 2010/09/26 - 00:19

  @ Lừa yêu Lừa yêu, có hình trảinghiệm dulịch nầu hông share cho em đi hehe, em cần lắm

 12. #13 by trung_uong_lua on 2010/09/26 - 00:23

  Nhắc chuyện sếch làm nhớ phim “40 days and 40 nights”. Chi bộ ai coi phin này chưa? hahah masturbate physically  tụi Khoai nó xem như bình thường.  Ở Lừa lại còn được nâng tầm thành national dưng nonphysically

 13. #14 by minhhuong on 2010/09/26 - 00:30

  @ anh rangeover : em nhận được tin nhắn của anh rồi ạ, em confirm anh đặt 2 cuốn nhé, hihihi

 14. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/26 - 00:31

  @Cô Shi


  Cty Dì có chưa tới 50 mống. Tiêuchí tuyển nv đươngnhiên vướnđề kinhnghiệm và kỹnăng được đặt cao hơn. Dưng mà CVs gởi đến thì nhiều, cái nầu nói cũng hay, nên cần phải lọc bằng.. bằngcấp trước đã hehe.

 15. #16 by trung_uong_lua on 2010/09/26 - 00:32

  @ Rô: Anh có hình dưng chụp nghiệp dư quá, khong tinh tế sâu sắc như em. Để lát anh kiếm lại, sắp xếp rồi gửi em sau. Như hình đi New York anh chụp xe bán bánh mì hotdog, hoa anh đào, tiệm nails … chứ hông đến tượng Nuữ Thần hay Quan̉g trường Time….

  • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/26 - 00:44

   Bốt đi. Hình tự các Bựa chụp cũng gây một cảmgiác khó tả hehe.

 16. #18 by manowar on 2010/09/26 - 00:35

  @Dì: không biết ngoài đấy sao, chứ trong này thằng Mán toàn tuyển hộ khẩu TP, đơn giản tụi nó có độ ổn định cao hơn nhiều

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/26 - 00:42

   Ở Hà Nội, trái lại, bọn hộkhẩu HN ít thấy mặt trong đám đơn. Hiếm vôcùng, chỉ độ 20%, chắc bỏn tuyền tìm cty nhớn.

 17. #20 by EURO on 2010/09/26 - 00:39

  ôi chán quá, côngviệc của em hiệnnay không thể chụp amateur như trứoc đựoc nữa rùi Lừa yêu ạ, em đang cần hướng chiênnghiệp hóa tay nghề hiếpảnh. Tiện đây chibộ tưvấn giùm em 1 khóa hiếpảnh nầu ở Sg trong khoảng 3 tháng, em cần học nghiêmtúc về xửlý ánhsáng, bốcục… Đèo mẹ ýtửong của em nói ra thì sếp khen ngất trời, mỗi tội khi truyềntải thành hìnhảnh thì sếp lại nhăn vì tay máy non quá chibộ ạ…
  Ai biết chỉ giùm em, cả địađiểmvà chiphí nhá, thx!

 18. #22 by manowar on 2010/09/26 - 00:41

  @Dì: anh đang cần một lời tư vấn để sử dụng nguồn vốn hợp lý chứ nếu so ra với most Lừa ở tuổi anh và bắt đấu từ zero thì anh vẫn đéo có gì để phàn nàn. Anh suy nghĩ thấy hơi lạ tại sao từ hồi pharaong người ta có thể xây nên kim tự tháp hay bla bla bla các thứ linh tinh, anh đang bắt đầu suy nghĩ tiền là gì, có cách nào biến đổi từ cái gì gì đó thành cái gì gì đó nhiều hơn không?

 19. #23 by minhhuong on 2010/09/26 - 00:41

  @italiano : anh 1 cuốn, em confirm ! hehe

 20. #24 by EURO on 2010/09/26 - 00:42

  Cái Điêu nhả Dì ra để Dì tưvấn tiếp đi nầu, làm cái gì mà tư hữu của Không Ai Sất lắm thế! Bựa viên phải dẹp bâunhiêu chiện ngồi hóng Dì đấy nhá!

 21. #25 by EURO on 2010/09/26 - 00:46

  Học online đi em, học ngoài mần gì cho tốn xiền.
  Là sâu Dì, lại Gúc à? Cụ tỷ giùm em đi.Nếu mà không trựcquan em sợ em khó nạp đựoc vầu đầu, không thì em đã thành Bắp Ngô mẹ rùi!

 22. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/26 - 00:47

  @Cô Nô.

  Đạođức kinhdoanh để sau đi. Cái nầy tậptrung vầu địnhhướng trước đã.

 23. #28 by manowar on 2010/09/26 - 00:47

  @Dì: dì làm ơn chỉ cho thằng Mán một cách đơn giản nhất giá trị thặng dư là cái gì? và chọn ra 3-4 ngạch đầu tư để giá trị đó giữ nguyên 3-5% tháng trong vòng 3-5 năm đc không?

 24. #29 by manowar on 2010/09/26 - 00:53

  Các cô kỹ thuật có vẽ căng thẳng với nghề sales nhỉ? tại sao các cô lại như vây? các cô chỉ cần nghỉ một cách đơn giản nhất sales tức là đem một sản phẩm nào đó đến cho một người nào đó cần nó. Nếu đéo có sales thì giờ thế giới này còn eat cunt eat cunt các cô ợ

  • #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/26 - 01:04

   Ở Lừa thì Sales là côngđoạn quantrọng nhất trong quátrình Mần Xiền.

   Dì sẽ tưvấn về Sales ở bài riêng.

 25. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/26 - 00:57

  Hehe dùng Chrome bốt cồng chán quá lại phải quay về dùng Firefox đây. IE là tốt nhất thì bọn Yahoo lại thiếtkế lởm làm cho Div bị vỡ lungtung cả không coi được.

  @Cô Mán Oa

  Sâu lại Giátrị Thặngdư? Nói chiện kinhtế mới Dì thì phải quên tức khắc các loại Nin Râu Mác Râu Ông Cụ đi. Bọn bỏn mà đúng thì CNXH đã hông sụp.

  Ý cô là gì? Lãi ròng chăng?

 26. #32 by Cocacola on 2010/09/26 - 01:04

  Ừa đang nóng lòng chờ Dì phán về em Rô. Hồi hổi nghe tin em Rô có chồng anh bần thần thất vọng chán chường hết muốn lấy tiền tuị thối nát. Anh thề đó Rô.@ Trung uong Lừa

  Hehe, thấy chưa! Anh đã bảo mà, không chịu nghe lời anh, đâm đầu nghe lời gái 8X thì eat shit eat shit.

  Anh nói gì khác có thể sai nhưng nói về gái 8X là chân lý mẹ! Chi bộ cãi anh là cứ shit mà eat! Nhế!

 27. #33 by manowar on 2010/09/26 - 01:05

  @Dì: anh biết đéo nó tên gọi là gì, anh đéo phải là nhà ngôn ngữ học, ý anh là nếu anh và dì chia nhau ra để làm ra một sản phẩm gì đó, vì đã chia nhau nên hiệu quả công việc tăng lên. vậy hiệu quả này giữa anh và dì chia nhau ra sao? tiếp theo đó anh có một cái máy, dì cũng có một cái máy để cùng nhau làm ra một bộ phận nào đó của sản phẩm gì đó, thì hiệu quả sẽ chia sẻ ra sao? những dấu hiệu cơ bản nào để cho anh thấy hiệu quả của việc đó?

 28. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/26 - 01:07

  @Rô Xinh

  Chụp ảnh có hai vướnđề cơbản nhất là Bốcục và Ánhsáng.

  Em cứ gúc rùi nghiền 2 cái nầy trước đã đi.

 29. #35 by manowar on 2010/09/26 - 01:08

  @Rô xinh: Amateur thì là ánh sáng và bố cục em ah

 30. #36 by manowar on 2010/09/26 - 01:14

  @Rô: hôm nào rảnh em ra 138 Võ Văn Tần bú bia đi. Anh có thằng bạn chuyên chụp concept trong studio, chỉ cần ngồi nghe nó nói thôi là cũng giống như dì nổ bên tai em ah

 31. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/26 - 01:15

  @Cô Mán Oa

  Ý cô định nói về đầutư hoặc góp vốn kinhdoanh phỏng?

  Nếu là cty, thì có hết trong điềulệ khi thànhlập.

  Còn nếu chỉ là một project, thì cần phải nêu rõ đầu vào. Quantrọng nhất là xácđịnh được giátrị vốn góp của các bên khi nó không phải là xiền. Rùi từ lượng vốn góp thì cứ thế mà chia bôi.

  Còn nếu đơngiản chỉ góp công, thì tốt nhất là thốngnhất cách phân chia lãi rùi phâncông côngviệc cụthể. Cái nầy cần có Project Manager tốt.

  Trong ngạch của cô có một kháiniệm là Man-hour, thì Project Manager nó sẽ tính ngay được số Man-hours cho Project chínhxác từng côngđoạn. Rùi từ đó phâncông côngviệc và lãilờ thôi.

 32. #38 by Thầy Lang on 2010/09/26 - 01:21

  Sư bố bà Dì, anh đêm nay là đêm thứ 2 Cậu đéo ngủ được vì câu tư vấn chó chết của Dì.

  Nhẽ tuần sau Cậu bỏ việc.

  Lương cao làm chó gì khi mà mơ mộng tuổi chẻ đéo thực hiện được, có phải?

  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/26 - 01:26

   Cái nầy cần cânnhắc Lang à.

   Nếu còn trẻ thì cứ từtừ kiếm xiền cũng được, dưng giàhói rùi thì cần thựchiện khaokhát.

   Ngỏanh đi ngỏanh lại là tóc bạc trắng luôn đó.

   Dì chơi văn sử cũng là vì thế.

 33. #40 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/26 - 01:22

  Nầy cho Rô Xinh một bài cơbản

  Nghiền hết cái nầy rùi vậndụng thànhthục (tức là nhớ kỹ không cần giở lại coi khi chụp nữa) thì cần quái gì đi học đâu:

  http://minhlien.wordpress.com/2009/08/29/anh-sang-va-b%E1%BB%91-c%E1%BB%A5c-trong-ch%E1%BB%A5p-%E1%BA%A3nh/

 34. #41 by manowar on 2010/09/26 - 01:24

  @Dì: những cái đó với khoảng thời gian của anh thì hơi phức tạp, anh muốn tìm một cái đơn giản hơn, ổn định hơn. theo anh quan niệm thì những thứ đơn giản cũng có giá trị của riêng nó nếu có thể nhân nó lên gấp nhiều lần và đem đến cho nhiều người hơn

 35. #43 by manowar on 2010/09/26 - 01:30

  @DÌ: chưa ngủ àh? thức khuya đíu tốt cho già hói đâu, he he

 36. #45 by EURO on 2010/09/26 - 01:38

  Hehe, thx anh Mán nha, nếu có thể PM cho em số của bạn anh để em tìm tới nhờ chỉgiáo trựctiếp nha.
  @ Dì, em sẽ thử, nếu hiệu quả thì em dẹp lớp dự định đi thật. Có gì sẽ nhờ Dì và chibộ nữa nha.

 37. #46 by manowar on 2010/09/26 - 01:43

  @Dì: thôi bỏ qua chuyện đó đi, chắc tại cách diễn đạt của anh hơi lăn tăn. Dì thấy thị viết apps miễn phí cho iphone và bán dich vụ đi kèm thì thế nào? hoặc bán một số book độc quyền chỉ trên itunes (chẳng hạn book của Dì) thì sao?

  • #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/26 - 01:57

   Cái đấy hay đấy. Mobile Content Providing là việc Dì rất mê và đang triểnkhai. Cô mần đi có gì thì kếthợp. Bán quảngcáo kèm apps cho iPhone cũng ngon chứ chả cần bán dịchvụ. Bán book iTunes cũng thế.

 38. #48 by manowar on 2010/09/26 - 01:45

  @Rô xinh: anh theo chủ nghĩa cơ hội em ah he he, anh bày kèo này chỉ để đong em thôi, he he

 39. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/26 - 01:58

  À quên giờ mới thấy cồng của cô Lu Chín. Côngviệc bảotrì disản là côngviệc hay đó. Nhận đi.

  Dì có thằng đệ chiên làm cái nầy ở Lừa mà kiếm tốt phết. Tuyền xiền chínhphủ. Ở Tây thì càng tốt.

 40. #50 by manowar on 2010/09/26 - 02:10

  @Dì: muốn có nhiều lợi nhuận từ quảng cáo thì phải có một apps có ý tưởng tốt với lượng down lớn. cái này hơi khó để nghỉ ra và hơi khó cạnh tranh sau khi publish ra ngoài, anh thấy tìm kiếm một dịch vụ gì đó giống bọn khoai tây làm rồi nhưng làm local thì có vẻ cạnh tranh hơn. Anh đang nói ở góc độ người làm trắng tinh và lâu dài chứ không phải xám hay đen

 41. #51 by quen_me_nick on 2010/09/26 - 02:18

  Bi giờ ảnh giả nhời questionnaire của lét Bựa:
  1. c
  2. a
  3. a
  4. b
  5. a
  6. c
  7. c
  8. điếu biết
  9. a
  10. điếu biết
  11. c
  12. b (nà nặn đới, anh biết dzồi, he he)
  13. c
  14. c
  15. b

  Anh đang say. Mà người ta nói người say là nói thật. Bựa và chi bộ thử coi cho anh một quẻ coi sao nhá. Địt mẹ, mất quá nhiều tiền rồi nên hoang mang quá đi.

 42. #52 by quen_me_nick on 2010/09/26 - 02:19

  12. Bọn bạn hoành tráng không à. Với lại nó tưởng mình còn giàu như ngày xưa.
  13. Tớ kinh doanh tự do, gọi là đồng nghiệp thì không đúng. Bạn bè thôi.
  14. Sức khỏe OK. Ngày nào không tập thể dục là chịu không được, ốm ngay. Súng ống đạn dược bắn phà phà 25 cái/30 ngày (cái này anh nói thật, đéo chém gió). Nghĩ tiền mình ít sao mà tinh trùng đâu nhiều thế không biết.
  15. Cô lét Bựa có ý gì mà hỏi anh câu này? Định dê anh hả? Anh tự tin về ngoại hình.
  16. Gái gú, bia diệu phà phà. Cờ bạc không bao giờ đụng tới.
  17. Trung thực.
  18. Thiếu quyết đoán.

 43. #53 by quen_me_nick on 2010/09/26 - 02:21

  7. Thì đéo thấy cơ hội trả nợ gốc ngân hàng nên chán chứ sao?
  8. Công việc chính của tớ 20 năm rồi. Làm chủ từ năm 19 tuổi tới giờ mới biết khủng hoảng là gì. Mẹ nó, ngày xưa camry 2001 mới ra anh đã có rồi. Sau đó đổi qua camry 2003. Mà con vợ nó ngồi xe nào cũng say, chỉ tầm camry trở nên thì nó không say xe mới chết. Taxi và ba cái xe Hàn quốc là nó say đứ đừ. Từ 2008 tới giờ giữ được cái xe máy đàng hoàng để chạy mà còn vất vả.
  9. Mẹ, 43 rồi còn gì.
  10. Gần hai chăm que, mà hao mòn 2 năm nay rồi, chắc còn độ năm mươi que thôi. (đừng hỏi, tớ khóc bây giờ)
  11. Gia đình bên tớ thì mạnh, bảo kê mọi trường hợp (Mẹ, đừng vỡ nợ thì bố ai đỡ cho nổi).

 44. #54 by quen_me_nick on 2010/09/26 - 02:22

  4. Địt mẹ, từ lúc khủng hoảng tới giờ, thất thoát nhiều tiền quá, tớ điếu biết mình đang làm việc gì nữa. Chỗ nào cũng chõ mõm vào một ít mà đéo thấy đồng lời, toàn lõm. Vốn liếng vẫn còn xoay được, vì uy tín nhà may Tèo vẫn còn, nhưng thấy chỗ nào cũng rủi ro cao quá nên nhát tay.
  5. Nếu không nợ nần, tớ thích nhất “nà nàm” chủ một quán cafe sân vườn tầm 2 tê, vừa thư giãn vừa có thu nhập bình bình, đéo phải lo nghĩ chuyện gì nữa. Vợ con đuổi mẹ hết đi. Chúng mài tự lo, rõ chửa?
  6. Năng khiếu là cái gì? Tớ điếu biết. Nói chung bọn bạn tớ gọi tớ là bách khoa toàn thư. Nhưng tớ đéo kiếm tiền bằng tụi nó, thế mới đao.

 45. #55 by quen_me_nick on 2010/09/26 - 02:24

  BẢN TỰ KHAI:
  1. Kỳ vọng: Trả được nợ ngân hàng (tầm 3,5 tê, địt mẹ), xong rồi ông rũ bỏ mẹ về quê kiếm mảnh vườn dưỡng già cùng cô thôn nữ nho nhỏ. Vợ con kệ mẹ chúng mài.
  2. IT, English, nói dóc, quan hệ công chúng.
  3. Đang hoang mang, vì 2 năm nay đụng đéo chỗ nào cũng lõm vài chăm chai. Nghề đéo nào cũng được, nhanh chóng thoát khỏi cảnh nợ nần này là OK. Nhưng tớ thích nhất làm chủ quán cafe sân vườn cho nhẹ đầu.

 46. #56 by quen_me_nick on 2010/09/26 - 02:24

  Anh vào đây đọc lén 2 năm rồi. Cách đây vài tháng có nhắc bựa Lét vụ mần xiền. Bữa nay chắc hắn nhớ nên mở loạt bài này. Thank you, Bua. Sau đây là bản tự khai của anh, bựa và chi bộ cho ý kiến:

 47. #57 by Cocacola on 2010/09/26 - 02:26

  Cậu đéo ngủ được vì câu tư vấn chó chết của Dì.@ Lang Là

  Anh lật tới lui các trang thấy Dì Bựa mầy chưa phán cho Lang Là mà sao cậu cẩu bi quan nhở.

  Dì Bựa mầy đoán khá chính xác về anh đấy. Hồi hổi thị trường chứng khoán mới ra, anh rất mấu nhảy ra lướt sóng, anh tin là anh oánh chứng không thua ai. Tiếc là vện anh nó không duyệt, không giải ngân cấp kinh phí cho anh. Thế là trôi qua một cơ hội!

  Anh chẳng tiếc, duyên chưa có thì nuối tiếc chẳng được nhưng có thêm tư vấn của Dì mầy, nhất định anh sẽ theo mảng đầu tư của bọn tư bản tài chính thối nát!

 48. #58 by mit.annam on 2010/09/26 - 02:32

  Ngoài dững trườnghợp ý, thì bị điên mới về Lừa mầnăn.@ Di`

  Dì nói thế bằng đổ nước đá vầu dững tên đang tơ tưởng đến mần ăn ở xứ Lừa….hehehe 

  Mẽo có câu, if you can’t beat them, join them.  Mít cũng ráng nuôi Mít con vô dững trường cỡ West Point hay Ivy gì đấy…Biết đâu sau này cu củ sẽ vớ được mối bở kiểu anh gì con rể y tá Dũng í mà?  

 49. #59 by Tổng Cóc on 2010/09/26 - 05:15

  Post lại: 1C, 2A, 3B, 4B, 5A, 6B, 7C, 8A, 9C, 10C, 11B, 12C, 13A, 14C, 15B

 50. #60 by trung_uong_lua on 2010/09/26 - 06:24

  New York Church