Money Making

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Mần Xiền

Trung Tướng bốt bài nầy lấy chỗ chibộ thảoluận về các ýtưởng kinhdoanh, các vướngmắc quảntrị, các nhucầu hướngnghiệp..

Tóm lại là Mần Xiền. Dành cho mọi thểloại Bựa. Từ cô địachủ thiếu trợlý tàichính, tới ông tintin kiếm thóc sắm iPhone. Từ em Vàng Son định setup côngty, tới lão bàbà máumê chơi chứngkhoán.

Mỗi ngày Trung Tướng sẽ trựctiếp tưvấn 1-2 trườnghợp thật cặnkẽ tỉmẩn, chọn dững đốitượng phổquát nhất. Còn lại các cô tự chưởi nhau gỡ vướnđề.

Môhình thảoluận sẽ thế nầy:

(1) Một cô đưa Vướnđề, của cánhân hoặc doanhnghiệp all available. Nếu ngại lộ privacy, cô nên lập ních riêng.

(2) Trung Tướng chỉđạo chibộ bànbạc Vướnđề.

Vướnđề được nêu càng kỹ càng lợi.

Vídụ cô chán côngviệc hiệntại, vì thunhập kém hoặc nhàmtẻ, muốn nhẩy. Thì cần biên rõ:

– Cô kỳvọng điều gì?

– Nghề chiênmôn cô là gì?

– Nghề khoáikhẩu cô là gì?

– Cô đang mần việc gì?

– Cô thích mần việc gì?

– Cô năngkhiếu mần việc gì?

– Sâu cô chán việc đang mần?

– Cô mần việc ý mấy niên rùi?

– Cô mấy tuổi?

– Vốnliếng cô?

– Giađình cô?

– Bạnhữu cô?

– Đồngnghiệp cô?

– Sứckhỏe cô?

– Nhansắc cô?

– Sởthích cô?

– Ưuđiểm cô?

– Nhượcđiểm cô?

Bản khai mẫu như vầy:

– Kỳvọng: Be an International Bấthủ.

– Nghề chiênmôn: Bike driver.

– Nghề khoáikhẩu: Văn Bựa writer.

– Đang mần: Xe Ôm.

– Thích mần: Thủ Tướng.

– Năngkhiếu: Chém gió.

– Thâmniên: 60.

– Tuổi: Giàhói vôđối.

– Vốnliếng: 4 thiếtbị vậntải khách 2-bánh.

– Giađình: Vện đông như ghẻ mông.

– Bạnhữu: Thằng Búa Tạ, thằng Chim Cong.

– Đồngnghiệp: Ông Tơn, Ông Cụ.

– Sứckhỏe: Cá sấu.

– Nhansắc: Cá mập.

– Sởthích: Xiền.

– Ưuđiểm: Yêu xiền.

– Nhượcđiểm: Ghét thằng ghét xiền.

***

Để tưvấn của Trung Tướng chínhxác, các cô phải hoàntất questionnaire dưới đây. Tuyệtđối không gúc. Không biết hoặc biết sai chả ai cười các cô, dưng các cô gúc thì hỏng hết hỏng hết.

Buas Career Questionnaire

(1) Xiền là?

A. Phươngtiện.
B. Mụcđích.
C. Both.

(2) Cô yêu xiền?

A. Vừavừa.
B. Mãnhliệt.
C. Còn tùy.

(3) Cô mần xiền?

A. Lúc thèm.
B. Suốt đời.
C. Đến hiu.

(4) Thốngkê là?

A. Một phươngpháp.
B. Một khoahọc.
C. Hỏi ngẫn?

(5) Masát là?

A. Một quyluật.
B. Một hànhvi.
C. Both.

(6) Oxygen need for?

A. Thănghoa.
B. Cháy.
C. Both.

(7) Oxygen need for?

A. Quanghợp.
B. Hôhấp.
C. Both.

(8) Kipling là?

A. Một ông tầubay.
B. Một ông người.
C. Một ông chó.

(9) Kiệt Lý là?

A. A man.
B. A gay.
C. An hifi.

(10) Thimphu là?

A. Một dòng sông.
B. Một quả núi.
C. Both wrong.

(11) Giết Lừa là?

A. Mần một Lừa chết thảm.
B. Mần một Lừa chết tốt.
C. Both.

(12) Diving là?

A. Một thuậtngữ đábanh.
B. Một môn thểthao.
C. Both.

(13) Khóa pha là?

A. Một loại khóa.
B. Một loại chìa.
C. Both wrong.

(14) Hai đường songsong sẽ?

A. Gặp nhau ở chân giời.
B. Không gặp nhau.
C. Còn tùy.

(15) Nhiều xiền cô sẽ?

A. Cúng chùa.
B. Phát từthiện.
C. Chia con cháu.

Nầu, các cô mời mời.

(@2010)

Buas Career Questionnaire bảnquyền by An Hoàng Trung Tướng Kèn To.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Chibộ: (Chi bộ).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Ýtưởng: (Ý tưởng).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Vướngmắc: (Vướng mắc).
– Quảntrị: (Quản trị).
– Nhucầu: (Nhu cầu).
– Hướngnghiệp: (Hướng nghiệp).
– Thểloại: (Thể loại).
– Địachủ: (Địa chủ).
– Trợlý: (Trợ lý).
– Tàichính: (Tài chính).
– Tintin: (Tin tin).
– Côngty: (Công ty).
– Bàbà: (Bà bà).
– Máumê: (Máu mê).
– Chứngkhoán: (Chứng khoán).
– Trựctiếp: (Trực tiếp).
– Tưvấn: (Tư vấn).
– Trườnghợp: (Trường hợp).
– Cặnkẽ: (Cặn kẽ).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Đốitượng: (Đối tượng).
– Phổquát: (Phổ quát).
– Vướnđề: (Vướn đề).
– Môhình: (Mô hình).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Chỉđạo: (Chỉ đạo).
– Bànbạc: (Bàn bạc).
– Côngviệc: (Công việc).
– Hiệntại: (Hiện tại).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Nhàmtẻ: (Nhàm tẻ).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Chiênmôn: (Chiên môn).
– Khoáikhẩu: (Khoái khẩu).
– Năngkhiếu: (Năng khiếu).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Giađình: (Gia đình).
– Bạnhữu: (Bạn hữu).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Sứckhỏe: (Sức khỏe).
– Nhansắc: (Nhan sắc).
– Sởthích: (Sở thích).
– Ưuđiểm: (Ưu điểm).
– Nhượcđiểm: (Nhược điểm).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Giàhói: (Già hói).
– Vôđối: (Vô đối).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Vậntải: (Vận tải).
– Chínhxác: (Chính xác).
– Hoàntất: (Hoàn tất).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Mụcđích: (Mục đích).
– Vừavừa: (Vừa vừa).
– Mãnhliệt: (Mãnh liệt).
– Thốngkê: (Thống kê).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Khoahọc: (Khoa học).
– Masát: (Ma sát).
– Quyluật: (Quy luật).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Thănghoa: (Thăng hoa).
– Quanghợp: (Quang hợp).
– Hôhấp: (Hô hấp).
– Tầubay: (Tầu bay).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Đábanh: (Đá banh).
– Thểthao: (Thể thao).
– Songsong: (Song song).
– Từthiện: (Từ thiện).
– Chínhphủ: (Chính phủ).
– Bảnquyền: (Bản quyền).

*** 1. #1 by Nô Đức Nổng on 2010/09/25 - 13:25

  Mà anh nhớ k nhầm thì Four seasons là của Vivaldi chứ nhỉ?

 2. #2 by Mr. Tran on 2010/09/25 - 13:25

  hehe.

  tướng thối đoán chuẩn đấy. quả cô-cô-lô-di của tướng thối được đấy!

  điền form nhế


  – Cô kỳvọng điều gì?

  become a Cự phú

  – Nghề chiênmôn cô là gì?

  thợ vẽ – đúng là đã chán nghề

  – Nghề khoáikhẩu cô là gì?

  sáng tạo

  – Cô đang mần việc gì?

  kts

  – Cô thích mần việc gì?

  liên quan đất cát, nhà cửa dưng đéo muốn vẽ nữa

  – Cô năngkhiếu mần việc gì?

  thuyết phục, đàm phán

  – Sâu cô chán việc đang mần?

  nghèo

  – Cô mần việc ý mấy niên rùi?

  U5 – đéo tính hồi sv đi làm part-time

  – Cô mấy tuổi?

  U30

  – Vốnliếng cô?

  tiền: 0 dưng mỗ có kiến thức & kinh nghiệm

  – Giađình cô?

  độc thân – vện vừa đá

  – Bạnhữu cô?

  đa ngành nghề, chơi được

  – Đồngnghiệp cô?

  thân thiện

  – Sứckhỏe cô?

  ổn áp

  – Nhansắc cô?

  ngon

  – Sởthích cô?

  sport, speed, style & sex

  – Ưuđiểm cô?

  never giving-up spirit, thông minh, lạc quan

  – Nhượcđiểm cô?

  hay si nghĩ (nhẽ tướng thối gọi thẫn thờ), cả tin đối với gái xinh

  tư vấn cụ tỷ nhế tướng thối!!!

 3. #3 by Nô Đức Nổng on 2010/09/25 - 13:27

  Mẹ kiếp! Xem bọn Ý chó chết thưởng thức âm nhạc mà thèm:

 4. #4 by Mr. Tran on 2010/09/25 - 13:32

  à mà nói thêm với tướng thối: đúng là mỗ vừa chiển công tác
  vẫn bằng cấp, kinh nghiệm chiên môn đấy dưng đéo phải gù lưng ngồi vẽ nữa!

  mỗ càng ngày càng quý tướng thối đấy!
  tư vấn để mỗ sớm thành Cự phú nhẽ mỗ yêu mẹ luôn

 5. #5 by Nô Đức Nổng on 2010/09/25 - 13:33

  Em Hương xinh tươi cho anh đăng ký một bản của tên đại Bựa nhé, tốt nhất là được in ở bên bọn đang giãy chết ấy.

 6. #6 by Nô Đức Nổng on 2010/09/25 - 13:35

  Bốt bản này lên cho bọn khúc ruột ngàn dặm ngồi khóc bỏ bà chúng đi:

 7. #7 by philosopher on 2010/09/25 - 13:53

  1. Xiền là gì? Both

  2. Cô yêu xiền? Mãnh liệt

  3. Cô mần xiền. Suốt đời

  4. Thống kê là? Một phương pháp

  5. Ma sát là? Một quy luật

  6. Oxygen needs for? Cháy

  7. Oxygen needs for? Both

  8. Kipling là? Một ông chó

  9. Kiệt Lý là? A gay

  10. Thimphu là? Both wrong

  11. Giết Lừa là? Both

  12. Diving là? Thể thao

  13. Khoá pha là? Both wrong

  14. Hai đường song song sẽ? Không gặp nhau

  15. Nhiều xiền cô sẽ? Chia con cháu

 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/25 - 13:53

  Các cô.

   

  Dì tạm dừng phântích Quiz cho các cô until chiều mai vì Dì bận từ giờ tới tối chưa biết lúc nầu về.

   

  Giờ Dì sẽ tưvấn hướngnghiệp cho dững cô đã có cả quiz cả form kẻo các cổ chờ mãi chán bỏ mẹ đi mất hehe.

 9. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/25 - 14:04

  Tưvấn hướngnghiệp tới cô Đinh (Loading):

   

  – Có thể mở một phòng chữa bịnh kiểu điểm huyệt hay châm cứu. Trước mắt tạigia và phụcvụ khách trong khuvực, sau đó thì tuỳ cơ mà pháttriển.

   

  – Dưng mà hiện cô còn chưa máu mần xiền, nên tốt nhất cố lấy cái bằng Master hoặc cao hơn.

 10. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/25 - 14:13

  Tưvấn hướngnghiệp tới cô Thiếu Bựa:

   

  – Nghề báo là nghề vấtvả và đòihỏi cátính đặcbiệt, trảinghiệm đặcbiệt, và nănglực vănchương đặcbiệt, nếu muốn thành danh và/hoặc có xiền.

   

  – Nên bigiờ nếu sure sẽ theo nghề báo, hãy tập như em Rô. Đi nhiều, tiếpxúc nhiều, biên nhiều, gửi lên mọi báo có thể.

   

  Hãy chọn một lĩnhvực có khảnăng câu khách dưng ít cạnhtranh, vídụ tìnhdục học trò, hoặc ngoạitình côngchức etc.

   

  Cốgắng tập hướngngoại, chămsóc các mối quanhệ. Nhà báo thì khôngthể sống hướngnội, khác nhà văn.

   

  Và phải luyện được một bútpháp vănphong thật độc, nếu không thì ăn cứt.

   

 11. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/25 - 14:25

   

  Tưvấn hướngnghiệp tới cô Lu Chín (Blu 8819):

   

  – Cô nên học hoặc bổtúc chuyên sâu về thiếtkế mỹthuật côngnghiệp hơn là chămchút mỗi môn kiếntrúc.

   

  Học thêm về CAD (Computer Aids Design) cho thật Pro với dững phầnmềm chuyênnghiệp nhất hiện nay.

   

  Cóthể tậpluyện thiếtkế nộithất, dựng modeling cho game, các kiểu phốicảnh 3D, thậm chí tạo mẫu trangphục.. để nâng tay nghề.

   

  Dì biết vài thằng KTS đi theo hướng đó rất thànhcông vì ít cạnhtranh hơn xây nhà.

   

  Nên cùng vài thằng bạn thân mở một nhóm dạng như Design Team để tiếpthị sớm gây thanhthế. Các sảnphẩm giờ chỉ quantâm đến chấtlượng chứ không cần quantâm giácả.

   

  Làm nộithất là một hướng đi tốt. Lập ngay một website đi, và tránh chọn nền đen xì như đaphần KTS nghệsĩ tintin. Khách của cô không thích giống cô đâu.

 12. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/25 - 14:34

  Tưvấn hướngnghiệp tới cô Liu Manh (tức Manh Mặt ./ Trâu):

   

  – Cực khó hướngnghiệp cho cô, dưng với vốn liếng 200K Tơn thì cũng đâu có khó lắm để mần ra thêm xiền?

   

  Cô nên kiếm một bạn thân có nghề dưng thiếu vốn rùi cùng làm cùng hưởng mới hắn. Cô nên trựctiếp phụtrách mảng tàichính của hai đứa, tinhiên phải đi học thêm một chút.

   

  Còn vụ cá độ bóng banh thì ở Lừa chưa giầu được đâu cô ạ. Nếu giầu thì cam nó cũng đập chết kểcả cô là cam. Giống như nuôi phò hay bán matúy ý. Nguyhiểm lắm. Đừng nghĩ cam nó hông biết. Nó biết hết đấy, dưng nó nuôi cô béo rùi nó mới vặt.

   

  Sớm lo mà chiển nghề đi.

 13. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/25 - 14:42

  Tưvấn hướngnghiệp tới cô Ông Tơn:

   

  – Cô nên thử triểnkhai mần một quả game online hoặc giảitrí online gì xem. Tính cô tỉmỉ cẩnthận thì việc đó nhẽ hợp.

   

  Cô chưa nói cô mần Coder trong lĩnhvực nầu nên cũng khó phán sâu hơn. Tinhiên nếu mở dịchvụ như trên, cô phải có partner chuyên về Sales chứ cô hông nên tự điềuhành.

   

  Nếu game của cô chạy, có 2 cách kiếm xiền. Một là bỏ vốn nuôi nó thật đông khách rùi bán cho bọn Investor (Lừa kêu là đầutư mạohiểm), như là Facebook ý. Hai là thu xiền trựctiếp từ kháchhàng (thôngqua hệthống SMS hoặc gì đó thì tuỳ khảnăng), cái nầy bọn Lừa khoái vì tiền tươi thóc thật.

 14. #14 by Daurua on 2010/09/25 - 14:44

  Huong Dieu cho anh dat 1 cuon nho!

 15. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/25 - 14:49

  Tưvấn hướngnghiệp tới cô Nâu Pho Gâu:

   

  – Vì không còn vốn, cô nên tái khởiđộng sựnghiệp bằng các mần Sales cho các doanhnghiệp kinhdoanh trựctuyến như Vinagame, Vietnamworks hoặc các cty tươngtự.

   

  Khi nạp Application thì cứ ghi rõ dững việc cô đã mần và dững hiểu biết trong nghề.

   

  Hoặc có thể cô vẫn cứ bán hàng trên Ebay, dưng với tên thật địachỉ thật và hànghóa thật. Sẽ rất giankhổ ở giaiđoạn đầu, dưng cô có ít lựachọn.

   

  Rùi vài năm nữa tính tiếp.

 16. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/25 - 15:00

  Tưvấn hướngnghiệp tới cô Phá Điền:

   

  – Cô nhấtthiết phải thoát Lừa thôi. Liênhệ mới bọn Lừa Mẽo coi sao.

   

  Chiêngia fix bug Tây nó rất cần. Chứ ở Lừa thì khó quá. Hay cô đảo nghề sang Info Security?

   

  Cô có khảnăng mần một bộ gõ chữ Hán Nôm (Hán thì cả phồnthể lẫn giảnthể) online không? Phải là bộ gõ như là máytính Tầu ý, chứ không phải bộ gõ kiểu chữ Bính Âm, hay Hán Lừa, hay Anh Mẽo thôngdụng hiện nay.

   

  Bộ gõ ý cho phép người chưa thạo tiếng Hán Nôm mấy (thậmchí chưa biết tiếng Hán), khi thấy một cái mộ cổ chẳnghạn, thì cứ theo ảnh theo nét mà gõ ra chữ (rùi tra từ sau qua thằng Gúc).

   

  Mần được cái đó cô nủi ngay. Nhucầu đọc giaphả hoặc sách cổ của Lừa khá nhiều mà đéo có cách gì hữuhiệu ngoài việc đi học Hán Nho, mất mẹ mấy năm và khối xiền.

 17. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/25 - 15:09

  Tưvấn hướngnghiệp tới cô Mán Oa (Manowa?):

   

  – Cô đã quyếttâm mần doanhnghiệp IT thì cô cần phải có một sảnphẩm đìnhđám.

   

  Đìnhđám chưa chắc là sảnphẩm để đời, mà là sảnphẩm được PR tốt, hữudụng trong một khíacạnh nầu đó.

   

  Đừng quá mất thờigian vào việc giacông, dù cái nầy cũng nên làm vì nó có xiền nuôi anh em. Thậmchí cô buônbán cả phầncứng, rùi mần các dịchvụ mạngmẽo để có xiền thì cũng vưỡn cứ mần, gọi là năng nhặt chặt bị.

   

  Có sảnphẩm tốt, thì nên xoay xiền để đútlót mua lấy cái giảithưởng bỏmẹ nầu đó như cái đéo gì Đất Lừa ý. Nó rất là củ chuối dưng lại có tácdụng làm hàng tốt.

   

  Vướnđề là làm Phầnmềm thì phải có ýtưởng tốt. Một ýtưởng tốt giátrị hơn nhiều một đống vốn to.

   

  Như quả vẽ chữ Tầu Dì nói mới cô Phá Điền dưới dưởi, cô mần được hông? Hay là 2 cô kếthợp mà mần, vì cô Điền thạo tiếng Tầu.

 18. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/25 - 15:20

  Tưvấn hướngnghiệp tới cô Mr Trần:

   

  – Cô giống cô Lu Chín dưới dưởi ở nghề Kiếntrúc, dưng khác chỗ cô già hơn, chán vẽ rùi, và khát mần xiền hơn. Cô lại khéo mồm, hướngngoại chứ không hướngnội như cô Chín.

   

  Vốn cô khá hẻo. Vậy chả có cách gì hơn là cô xin đi làm Sales cho một doanhnghiệp bấtđộngsản cỡ bự.

   

  Tỉnhư xin làm cho Vincom hay Hoàng Anh Gia Lai chẳnghạn. Bỏn thựcsự có thếlực, và hànghóa hiện nhiều vôbiên mà lựclượng Sales còn mỏng.

   

  Khi xin việc, cô không đặt nặng vướnđề lươngbổng, và tậptrung môtả kinhnghiệm và khảnăng dẻo mỏ của mình.

   

  Cô sẽ hưởng thunhập theo doanhsố. Hiện nay nếu khéo bán hàng, các Sales món BĐS còn nhiều xiền hơn cả Môigiới Chứng. Một tháng chỉ bán 2 căn hộ cô đã cóthể có cả trăm trẹo rùi.

   

  Các cty đó đều cho phép cô lấy danhnghĩa, tàiliệu, và cả khách của cty để cô chào hàng. Cô chỉ cần dẻo mỏ, và với kinhnghiệm nhiều năm xây vẽ của cô, Dì chắcchắn cô sẽ mần tốt.

   

  Các kháchhàng BĐS của Lừa cũng rất là thỏ non. Hàng mới chỉ ở trên giấy mà họ đã xuống xiền mua rùi.

   

  Nên chớp cơhội nầy. Nó kéo dài chỉ dăm năm nữa thôi.

   

  Sau nầy có vốn thì cô cóthể nghĩ đến việc mở doanhnghiệp riêng, bàn sau.

 19. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/25 - 15:22

  Thôi Dì đi côngchiện đây, các cô tự tưvấn cho nhau đi chớ.

   

 20. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/25 - 15:28

  Dì nhắc cho các cô một vướnđề quantrọng:

   

  Các cô còn trẻ, xiền không quantrọng bằng cơhội mần xiền.

   

  Đừng có tham dững mức lương 10-20 trẹo mà vầu dững doanhnghiệp cò con. Ở đó cơhội rất ít. Trừ khi vầu đó các cô thành sếp ngay (cũng là để lấy background thôi chứ chả làm mẹ gì cả).

   

  Các cô phải chọn doanhnghiệp bự. Lương thấp cũng được. Dưng cơhội họchỏi, cơhội thăngtiến, cơhội tiếpcận thịtrường.. đều nhớn hơn hẳn.

   

  Cái đấy mới là cái gốc để mần xiền nhanh mạnh như Ông Cụ tỉn Nam Lừa.

 21. #21 by blue_8819 on 2010/09/25 - 15:31

  @Dì:

  – Cô nên học hoặc bổtúc chuyên sâu về thiếtkế mỹthuật côngnghiệp hơn là chămchút mỗi môn kiếntrúc.

  <—Em cũng đang nhắm thêm phần này đây Dì ạ

  Học thêm về CAD (Computer Aids Design) cho thật Pro với dững phầnmềm chuyênnghiệp nhất hiện nay.

   <—Cái này là bắt buộc của bọn Úcmọi, cùng với những phầnmềm bắt buộc khác như Sketchup, 3Dsmax, Photoshop… Và em cũng đang luyện thêm về những mảng này.

  Cóthể tậpluyện thiếtkế nộithất, dựng modeling cho game, các kiểu phốicảnh 3D, thậm chí tạo mẫu trangphục.. để nâng tay nghề.

  Dì biết vài thằng KTS đi theo hướng đó rất thànhcông vì ít cạnhtranh hơn xây nhà.

  Nên cùng vài thằng bạn thân mở một nhóm dạng như Design Team để tiếpthị sớm gây thanhthế. Các sảnphẩm giờ chỉ quantâm đến chấtlượng chứ không cần quantâm giácả.

   Làm nộithất là một hướng đi tốt. Lập ngay một website đi, và tránh chọn nền đen xì như đaphần KTS nghệsĩ tintin. Khách của cô không thích giống cô đâu.

  <—Em tintin nhưng cũng 23 ròi, với em đâu phải dạng tintin 9x mà thiết kế nền đen xì như Dì bẩu. Há há.

  (còn tiếp, cắt cồng)

 22. #22 by blue_8819 on 2010/09/25 - 15:37

  Em cũng đang mun nh Dì tưvn, bn Mi nó dy thiên v thiếtkế cutrúc nhiu hơn là v design ni tht, nht là design v nhng building xài g (mi bên này xây nhà ưa xài khung g hơn st thép, tr nhng công trình ln bn mi chơi ti bêtông và thép). Trong lúc học em cũng đi coi nhiều site visit, tỷ như những kiểu nhà hiệnđại của bọn này đều nhắm đến cấutrúc và landscape, còn nộithất bỏn đặt rất đơn giản (bỏn đang theo hướng của sustainable building). Theo Dì thì em nên tăngcường thêm về phần cấutrúc như bỏn nói, hay kếthợp luôn design nội thất vào?
  Thứ hai là hồi hè, em có đi phụ tá cho lão thầy, lão bẩu hiện giờ chínhphủ bọn mọi đang đầutư tìm kiếm những building có tiềmnăng là disản (heristage) để đưa vào pháttriển dulịch, nên bỏn cần nhiều KTS am hiểu về sử và nhà cổ. Theo Dì em có nên ômsô luôn hướngđi này không?

  Trân trọng cảm ơn Dì. God blesses you.

 23. #23 by Cun' on 2010/09/25 - 15:53

  (1) Xiền là?
  C. Both.

  (2) Cô yêu xiền?
  B. Mãnhliệt.

  (3) Cô mần xiền?
  C. Đến hiu.

  (4) Thốngkê là?
  B. Một khoahọc.

  (5) Masát là?

  A. Một quyluật.

  (6) Oxygen need for?
  C. Both.

  (7) Oxygen need for?
  C. Both.

  (8) Kipling là?
  B. Một ông người.

  (9) Kiệt Lý là?

  A. A man.

  (10) Thimphu là?
  B. Một quả núi.

  (11) Giết Lừa là?
  C. Both.

  (12) Diving là?
  B. Một môn thểthao.

  (13) Khóa pha là?

  A. Một loại khóa.

  (14) Hai đường songsong sẽ?
  C. Còn tùy.

  (15) Nhiều xiền cô sẽ?
  C. Chia con cháu.

 24. #24 by blue_8819 on 2010/09/25 - 16:11

  Tặng bà Dì và chi bộ quả ảnh 2 nhàthờ ở xứ bọn mọi.
  Em không phải con của Chúa, nhưng khi đi ngang qua những nhàthờ như vầy đều có một dấuấn khó tả. Giống như đó là cáiđẹp không thể diễntả bằng lời.

 25. #25 by LUUMANH on 2010/09/25 - 16:17

  Hố Hố . Đúng là thằng Mặt ./ .

  Tán dư ./ ý, thế mà cứ oangoang oangoang 

 26. #26 by Dragonfly on 2010/09/25 - 16:23

  Chào Dì An Hoàng ” Tinh Tướng” . 

  Đọc Dì cũng khá lâu rồi tiện bữa nay thấy cái món này Dì chế biến hấp dẫn và khá  tận tâm ,vậy mong Dì làm ơn phán mấy câu ,nếu đoàn chuẩn ( >=60%) sẽ tiếp tục trình Dì tiếp. Còn không sẽ tự tay bóp dái nghĩ mưu hèn để đợi Dì lộ hàng còn sủa lại.

  (1) Xiền là?

  A. Phươngtiện.

  (2) Cô yêu xiền?

  C. Còn tùy.

  (3) Cô mần xiền?

  C. Đến hiu.

  (4) Thốngkê là?

  A. Một phươngpháp.
  (5) Masát là?

  C. Both.

  (6) Oxygen need for?

  C. Both.

  (7) Oxygen need for?

  B. Hôhấp.
  (8) Kipling là?

  C. Một ông chó.

  (9) Kiệt Lý là?

  C. An hifi.

  (10) Thimphu là?

  C. Both wrong.

  (11) Giết Lừa là?

  C. Both.

  (12) Diving là?

  B. Một môn thểthao.
  (13) Khóa pha là?

  C. Both wrong.

  (14) Hai đường songsong sẽ?

  A. Gặp nhau ở chân giời.
  (15) Nhiều xiền cô sẽ?

  C. Chia con cháu.

 27. #27 by langle179 on 2010/09/25 - 16:49

  Đề nghị Lưu Manh nói bậy in ít thôi. Thỉnh thoảng nói tục chưởi bậy nó như gia vị thêm vào tăng phần khoái khẩu. Bậy nhiều quá nó thành thô tục và phản cảm.

  Đang ngồi cafe wifi mà hàng chữ to đùng nó đập vào mặt thì khác gì ngày xưa thằng Thiếu suốt ngày pốt ảnh sex?
  Cũng đề nghị đồng chí nào đó pốt Youtube giải trí thì pốt 1-2 bài thôi. Pốt nhiều quá nó làm loãng chủ đề (cái gì mình thích chưa chắc người khác đã thích đâu). Thỉnh thoảng thấy gì hay hay thì pốt 1-2 cái thôi chứ làm một lèo 5-6 cái thì lật trang mệt bỏ mẹ!
 28. #28 by dr's femme on 2010/09/25 - 17:05

  @Chi Nga: em đã đọc nhiều cồng của chị và biết chị là bựa viên hiếm hoi không dùng từ bậy. he he có đồng minh.
  em sẽ nghiên cứu vụ Pháp luân công như chị gợi ý, hiện nay em chưa biết gì về nó cả.
  @ Cò lả:
  he he Những điều Lả nói đúng là những thứ mà các bà mẹ hiện đại cần phải học và cố gắng thực hiện.
  Nhưng việc dạy con trái với những điều đang học trong nhà trường tạo ra sự mâu thuẫn là ko thực hiện được lúc này. Thế mới đau thủ!
  Lả chắc đang thanh niên nên húng, chứ Lả thử có con học lớp 1. Bảo nó cô giáo mày nói “Cụ Hồ đi tìm đường cứu nước hy sinh vì dân tộc” là đéo đúng. Xem con của Lả nó hoang mang thế nào?
  Chúng ta còn đau đầu nếu còn tiếp tục học trong “ngôi trường xã hội chủ nghĩa”.

  @Hương điêu: cho Femme đặt một cuốn để lưu bút tích của Dì Tướng, chứ đéo phải để tặng con lúc này.

 29. #29 by Mr. Tran on 2010/09/25 - 17:18

  đia tướng thối,

  mấy quả tư vấn ổn đấy, dất nhiều chỗ mỗ thấy chuẫn
  dưng mỗ sẽ đi theo hướng tương tự thế chứ hông phải chính xác thế!

  mỗ vừa bái bai chân project assistant ở 1 chỗ  của bọn Sâm mọi với mức lương ngất nghểu để vô 1 ông lớn (not NN – of course) mần chiên viên – not sale (mỗ thậm ghét mần sale) với mức lương hẻo hơn bởi mỗ thấy cơ hội ở đây.

  Sales nó tuyền tuyển dân Kinh tế thui, điếu tuyển dân Kiến chất nghệ nửa mùa đâu.

  Thanks tướng thối!
  sẽ tiếp tục nhờ tướng thối & chi bựa tư vấn cụ tỷ sau!

 30. #30 by Cocacola on 2010/09/25 - 18:16

  Nhưng việc dạy con trái với những điều đang học trong nhà trường tạo ra sự mâu thuẫn là ko thực hiện được lúc này. Thế mới đau thủ!
  Lả chắc đang thanh niên nên húng, chứ Lả thử có con học lớp 1. Bảo nó cô giáo mày nói “Cụ Hồ đi tìm đường cứu nước hy sinh vì dân tộc” là đéo đúng. Xem con của Lả nó hoang mang thế nào?@ Fem

  Hehe, cảm ơn Dì Bựa đã PR anh với gái Vàng Son nhé! Nhưng phải nói thực là số anh lận đận với gái cho nên bây giờ nhìn gái nào anh cũng không thiện cảm nổi! Các em thông cảm, giờ vện đá thì anh lên chùa đi tu chứ cho vàng cũng không dính vầu em nầu hết.

  Hehe, chip gái anh nó học lớp 8 rồi đấy Fem, anh chỉ nêu vấn đề phát, tự nó Gúc rồi quay sang hỏi lại anh, thế là nó sáng vấn đề thôi! Fem sợ bỏn hoang mang á? Đừng lấy bụng ta suy bụng người, trẻ con giờ nó chẳng hoang mang tí nầu cả, nó biết cả đấy, anh chơi thân nó, nó mới dám nói là cô chủ nhiệm nó tham nhũng quỹ công thế nầu thế nầu. Ngay cả phụ huynh không biết luôn, nhưng bỏn biết hết đấy!

  Cái thời trẻ con như tờ giấy trắng qua lâu lắm rồi! Bây giờ trẻ con như cái iPad xịn nối mạng 4G đấy! Hehe!

 31. #31 by minhhuong on 2010/09/25 - 18:41

  @Nô Đức Nổng, Daurua, Dr’s femme : Mỗi người đặt 1 cuốn, em confirm với 3 vị nhé !

 32. #32 by Dragonfly on 2010/09/25 - 19:15

  Các cô phải chọn doanhnghiệp bự. Lương thấp cũng được. Dưng cơhội họchỏi, cơhội thăngtiến, cơhội tiếpcận thịtrường.. đều nhớn hơn hẳn.

   

  Cái đấy mới là cái gốc để mần xiền nhanh mạnh như Ông Cụ tỉn Nam Lừa. ( AHTT)

  ————————————-

  Cái này Dì nói có vẻ chưa thuyết phục lắm! Doanh nghiệp bự thường các mảng CV được phân định rõ ràng chuyên nghiệp từng bộ phận nên khó lĩnh hội được việc của các bộ phận khác, nhất là các bạn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong khi một cty nhỏ ( nếu có vị trí) anh phải làm nhiều thứ hơn ,vất vả ôm đồm hơn, nhưng học hỏi và quan hệ được nhiều hơn….Tuy nhiên mấy bạn trẻ năng động thì vứt đâu cũng o.k kiểu như xìtai của Dì đó.

  • #33 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/25 - 23:35

   Cô thử đi rùi biết Dì nói đúng hay sai. Vướnđề là cô phải là người biết nắm bắt cơhội, bằng không thì ở đâu cũng thế thôi.

    

 33. #34 by Hil on 2010/09/25 - 19:41

  Xin Dì gửi em vài dòng nhé:

  1: both
  2: vừa vừa
  3: Không biết
  4: Một phương pháp
  5: Both
  6: Cháy
  7: Both
  8: Không biết
  9: A man
  10: Không biết
  11: không biết
  12: Một môn thể thao
  13: Both wrong
  14: Không gặp nhau
  15: Không biết.

 34. #35 by Sông Hàn on 2010/09/25 - 21:26

  (1) Xiền là?
  A. Phươngtiện.

  (2) Cô yêu xiền?
  B. Mãnhliệt.

  (3) Cô mần xiền?
  B. Suốt đời.

  (4) Thốngkê là?
  C. Hỏi ngẫn?

  (5) Masát là?
  A. Một quyluật.

  (6) Oxygen need for?
  B. Cháy.
  C. Both.

  (7) Oxygen need for?
  C. Both.

  (8) Kipling là?

  D: Đéo biết!! Hê hê!!!

  (9) Kiệt Lý là?
  D: Hoạn quan (trước nghe nói ổng có vợ, sau chán đời thiến mịa thế là vào cung)

  (10) Thimphu là?
  D: Đếu hiểu Trung tướng hỏi giề, túm lại là đéo biết Thím phu là gì?

  (11) Giết Lừa là?
  D: Tội ác, nhẽ giết người là tội ác, vươn vươn!

  (12) Diving là?
  Đéo hiểu nó là cái gì?

  (13) Khóa pha là?
  D: Đéo hiểu Trung Tướng nói giề!

  (14) Hai đường songsong sẽ?

  C. Còn tùy vào cách nhìn của mỗi người, đéo có cưỡng ép.

  (15) Nhiều xiền cô sẽ?
  Nhiền tiền mà cúng chùa sẽ là vô lương tâm, làm từ thiện sẽ là vô trách nhiệm, chia cả cho con cháu thì khí hơi ích kỷ. Nhẽ Sông chọn cả ba.

  Đấy quẻ gieo rồi, Trung Tướng có tài thánh thử mần phát coi? Khe khe!!!

 35. #36 by trung_uong_lua on 2010/09/25 - 21:27

  Bựa bói anh chưa chuẩn. Còn trẻ thì đúng dưng có vện+con nhỏ thì dìm hàng anh thô quá. Đó là thứ anh đang thèm khát mà chưa có, more priority than mần xiền. Có điều hay ở chỗ hổng biết từ đâu mà TT bít anh thích nghề gõ đầu chẻ, dưng cách đây hơn chục niên Cần Thơ dồi. May là hông theo nghiệp đó, chứ làm hư con người theo chỉ đạo thì tội chết.
   Form này khong biết có hợp cho trường hợp thoát Lừa ít niên:

  Cô kỳvọng điều gì? Thousandnaire Ong Franklin

  – Nghề chiênmôn cô là gì? Hóa chất

  – Nghề khoáikhẩu cô là gì? Hóa chất: sales, sản xuất.

  – Cô đang mần việc gì? Waiter

  – Cô thích mần việc gì? Sale hay đúng chuyên môn

  – Cô năngkhiếu mần việc gì? Đang tìm hiểu

  – Sâu cô chán việc đang mần? Nó là tạm thời

  – Cô mần việc ý mấy niên rùi? Ở Lừa mần hóa chất 7 niên

  – Cô mấy tuổi? U40

  – Vốnliếng cô? hundrednaire ong Franklin

  – Giađình cô? loneliness 

  – Bạnhữu cô? đông dưng thân thì khoảng 7

  – Đồngnghiệp cô?

  – Sứckhỏe cô?chắc chưa sao; marginalized disability like all of us.

  – Nhansắc cô? bị chê chưa đủ chuẩn nam khôi, cái này chém gió như cụ Chiết

  – Sởthích cô? du lịch khắp nơi.

  – Ưuđiểm cô? siêng, “never give up without a fight” (ko nhớ của ai nói dưng để ngoặc kép dồi)

  – Nhượcđiểm cô? ko thấy nhược điểm mình

  Thank hắn nhé

 36. #37 by trung_uong_lua on 2010/09/25 - 21:34

  Đồng nghiệp?  đông như ghẻ mông, waiter mà hehe

  Hỏi chi bộ: có nên về Lừa mần ăn?

 37. #38 by Sông Hàn on 2010/09/25 - 21:40

  6 bỏ C: Hê lười vãi đái, Bác bỏ cho Sông cái nhể???

 38. #39 by Dark Angel on 2010/09/25 - 21:58

  Dì giúp em mới, em 30t, tintin nhiều chỗ, già hói nhiều chỗ, dở ông dở thằng, em học giỏi, ra trường Kinh Tế, bằng giỏi, làm thì đéo chỗ nào làm đc quá 2 năm, 8 năm ra trường em làm mẹ nó ngần ấy cty. Em làm Quảng cáo, ATL/ BLT (Planning). Em đéo dành dụm gì, mới tư vấn riêng cho thằng kia, nó trúng dự án chia em lại 300 trẹo ông Cụ, giờ em đéo biết mần gì ra tiền từ số này nữa. Cũng đéo thắc con mẹ nó mắc sau này mình muốn làm thằng chủ hay làm thuê. Em mới nghỉ 1 cty nước ngoài về QC vì chán quá, cà ngày đéo thấy mặt trời, lương tầm 2k ông Tơn/thang, cũng đéo sao, giờ lại đi làm, vì cần xiền.

  (1) Xiền là? A. Phươngtiện.
  (2) Cô yêu xiền? B. Mãnhliệt

  (3) Cô mần xiền? A. Lúc thèm

  (4) Thốngkê là? B. Một khoahọc.

  (5) Masát là? B. Một hànhvi.

  (6) Oxygen need for? C. Both.

  (7) Oxygen need for? C. Both.

  (8) Kipling là? C. Một ông chó.

  (9) Kiệt Lý là? A. A man

  (10) Thimphu là? C. Both wrong.

  (11) Giết Lừa là? A. Mần một Lừa chết thảm.
  (12) Diving là? B. Một môn thểthao.

  (13) Khóa pha là? C. Both wrong.

  (14) Hai đường songsong sẽ? C. Còn tùy.

  (15) Nhiều xiền cô sẽ? C. Chia con cháu.

 39. #40 by mit.annam on 2010/09/25 - 22:18

  Hỏi chi bộ: có nên về Lừa mần ăn?@ Trung uong lua (TUL)

  Mít nghĩ cơ hội mần ăn ở Lừa cho bọn ngoại quốc gốc Lừa hơi bị khó – nhất là loại Lừa bị cắt hộ khẩu đã lâu –  vì luật lệ không rõ ràng, không political connection , không insider informations rất dễ bị cho vầu tròng lắm….hehehe

 40. #41 by mit.annam on 2010/09/25 - 22:32

  Bốt bản này lên cho bọn khúc ruột ngàn dặm ngồi khóc bỏ bà chúng đi: @ Nổ

  Sáng vừa ngủ dậy nhâm nhi ly cà-fê với bài này…rất tuyệt.   

 41. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/25 - 23:12

  Hehe Dì đây các cô. Các cô bànbạc đến đâu rùi? Dì sẽ giảnhời một vài ý tới các cô nha rùi còn ngáy phát.

   

 42. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/25 - 23:21

   

  @em Mít, cô Ương Lừa

   

  Chỉ nên về Lừa mầnăn khi:

   

  – Hết cửa ở Khoaitây, kiểu như bị phásản, bị dính vầu phápluật hoặc gianghồ, mới khoắng được một bó xiền đen, bị trụcsuất, không có nghềnghiệp ổnđịnh etc.

   

  – Có vốn dưng chửa đủ nhớn để mầnăn ở Khoaitây, tỉdụ 100K Tơn, và có ngón đặcbiệt để mần ở Lừa, tỉnhư côngnghệ ăntrộm được của Tây etc.

   

  – Có ýtưởng hay để mần ở Lừa dưng ở Tây là lỗithời hoặc không thíchhợp, vídụ mở quán massage kiểu Thổ hoặc quán phò Tây. 

   

  – Pama gọi về để chia giasản, hoặc thay y ỷ mần tổnggiámđốc, hoặc vầu mần sếp PMU vươnvươn.

   

  Ngoài dững trườnghợp ý, thì bị điên mới về Lừa mầnăn.

 43. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/25 - 23:26

  @cô Ương Lừa

   

  U40 mà lại thích cưới vợ thì cưới vợ đi thôi. Cô nhẽ hông hợp tạng mới Khoaitây nên phải lấy Lừa. Lấy Lừa ở Tây khó thì nên về Lừa cưới một em rùi lại đi. Nếu vần được cả em ẻm sang Tây thì tốt, không thì điđi vềvề cũng hay.

   

  Sống xa nhau cũng là trảinghiệm taonhã phết đấy.

   

  Nếu cô hông cần tìnhyêu đẹp sến này kia, thì cô có thể thuê mấy mama mối gái. Họ có khảnăng tổchức tuyển cho cô cả 300 em một lúc để chọn. Nếu chọn kỹ có thể được dững em ngon phết.

 44. #45 by EURO on 2010/09/25 - 23:28

  Ủ sao em xếphàng quátrời lâu mà chưa tới lựot hả Dì? Em cũng cần Dì phán coi thếnầu để nhờ tưvấn cụtỷ nè?
  @ Lừa yêu, muốn về Lừa mần ăn thì phẩy nghiên cứu những tên cụtỷ như tên Chi Rusalka rồi hãy quyết nhế!

  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/25 - 23:42

   Hehe Dì mần từ dưới lên trên mà. Em lópbi chibộ (hông phải lópbi Dì nha) đi rùi Dì phán trước.

 45. #47 by EURO on 2010/09/25 - 23:31

  @ Dì Bựa, chính xác cô Ương Lừa bằng tuổi Bắp Ngô, sure đó tin em đi.

  • #48 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/25 - 23:40

   Thế thì còn tintin chán, dưng mà cô cổ kêu thế thì có vướnđề nặng về thiếu sếch rùi. Chắc chỗ cô cổ hiếm gái cực hoặc gái tuyền cành cao hehe.

    

 46. #49 by Dragonfly on 2010/09/25 - 23:31

  Cái đấy mới là cái gốc để mần xiền nhanh mạnh như Ông Cụ tỉn Nam Lừa. ( AHTT)

  —————————————————
  Dì thòng câu này nho quá!
 47. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/25 - 23:33

  @cô Đác Ăn Gien, thiênthần bóngtối.

   

  Vướnđề là cô bị mất phươnghướng nặng. Cô cần xácđịnh rõ cô muốn gì, thích gì, và có khảnăng mần gì.

   

  Mức lương 2K Tơn ở Lừa là dạng hiếm rùi, chỉ dành cho các Key Staff. Với mức lương nầy cô có thể mua nhà mua xe (với sự trợ vốn của Bank, tấtnhiên) trong vài năm, rùi lúc nầu chín thì ra mần riêng vì kinhnghiệm và khảnăng của cô rất tốt.

   

  Dì đoán cô nên đong một em người yêu thật mềmmại, rùi tính tiếp.

 48. #51 by Kakashi on 2010/09/25 - 23:34

   

  Dì nhắc cho các cô một vướnđề quantrọng:

   

  Các cô còn trẻ, xiền không quantrọng bằng cơhội mần xiền.

   

  Đừng có tham dững mức lương 10-20 trẹo mà vầu dững doanhnghiệp cò con. Ở đó cơhội rất ít. Trừ khi vầu đó các cô thành sếp ngay (cũng là để lấy background thôi chứ chả làm mẹ gì cả).

  Các cô phải chọn doanhnghiệp bự. Lương thấp cũng được. Dưng cơhội họchỏi, cơhội thăngtiến, cơhội tiếpcận thịtrường.. đều nhớn hơn hẳn.

   

  Cái đấy mới là cái gốc để mần xiền nhanh mạnh như Ông Cụ tỉn Nam Lừa.

   Cung co the Di noi dung. Con ban than em dang lam o 1 DN cung tuong doi lon, thu nhap ~ 10 cu, cv thi nhe nhang nhung deo thay khoai j ca. Luc nao cung chi muon chuien viec thoi. TT co loi khuyen nao ko?

  • #52 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/25 - 23:37

   Lương 10 củ dưng ở một chỗ nhạtnhẽo và không có cơhội tăng thành 20 cụ thì cũng nên nghĩ cách chuồn là vừa.

    

   Tinhiên Dì chưa khuyên gì vì chưa có gì cụthể cả.

 49. #53 by cathnga on 2010/09/25 - 23:41

  Ui, Trung Tướng iu đã về rùi, em thì vừa ngủ 1 giấc ngon, chuông báo thức Phát chính niệm dậy tưởng sáng rùi, hóa ra vẫn chưa qua ngày.
  @ em Mè: welcome to Bựa shop , he he, chả thấy Trung Tướng chào đón gái, nhẽ có Bắp Ngô với già rùi nên chậm chạp.
  Em đọc Chuyển Pháp Luân http://www.falundafa.org/Vietnamese/book/zfl_html/index.html hàng ngày cho nhóc con nghe, trẻ con khoảng từ dưới 6 tuổi thường mở thiên mục sau 1 lần nghe đọc Pháp. Chúng sẽ có niềm tin, đồng thời Sư phụ, các Chư Thần sẽ chỉ dạy cho chúng, các vị Hộ Pháp sẽ bảo vệ chúng, đồng thời không phải lo chuyện mâu thuẫn với thực tế vì đương nhiên những gì xảy ra ở xã hội nhân loại là nghịch đảo với chân lý vũ trụ.
  Hông hiểu Trung Tướng kiếm đâu ra cái test nầy nhở ??? Thường thì các test là dựa trên những câu hỏi có công thức sẵn rùi rút ra những phán đoán tâm lý là ra hết. Dưng quả thực, giàu hay nghèo là do số mệnh. Ngoài việc nghe lời khuyên của Trung Tướng, chị bộ Bựa nên gắng “thủ đức” và tìm cách trả nghiệp, như vậy kết quả mới thực sự lâu bền được. Em Nga tin tưởng thế. He he ….
  Em lại ngủ đây.

 50. #55 by bonse_vic on 2010/09/25 - 23:48

  Ôi địt cụ thằng tướng đéo tư zấn dúp anh hả

  Anh chưởi cho tốc mả lên giờ

  Cô kỳvọng điều gì?: Kiếm nhiều xiền, lấy vợ ngon

  – Nghề chiênmôn cô là gì?: nông nghiệp

  – Nghề khoáikhẩu cô là gì?: Nghề gì kiếm nhiều xiền

  – Cô đang mần việc gì?: Sales

  – Cô thích mần việc gì?: BĐS

  – Cô năngkhiếu mần việc gì?: đéo biết( từ lúc ra trường mần nhõn 1 việc)

  – Sâu cô chán việc đang mần?: Xiền ít

  – Cô mần việc ý mấy niên rùi? 1

  – Cô mấy tuổi? 23

  – Vốnliếng cô? =0

  – Giađình cô? bố,mẹ, chị em gái

  – Bạnhữu cô?: Nhiều vô đối, thân khoảng 20 mạng

  – Đồngnghiệp cô?: tương đối

  – Sứckhỏe cô? tàm tạm

  – Nhansắc cô?: Bình thường

  – Sởthích cô? bóng bánh,

  – Ưuđiểm cô? cần cù chịu khó và tất nhiên chém gió thì vô đối

  – Nhượcđiểm cô? có nhược điểm hông ta