Money Making

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Mần Xiền

Trung Tướng bốt bài nầy lấy chỗ chibộ thảoluận về các ýtưởng kinhdoanh, các vướngmắc quảntrị, các nhucầu hướngnghiệp..

Tóm lại là Mần Xiền. Dành cho mọi thểloại Bựa. Từ cô địachủ thiếu trợlý tàichính, tới ông tintin kiếm thóc sắm iPhone. Từ em Vàng Son định setup côngty, tới lão bàbà máumê chơi chứngkhoán.

Mỗi ngày Trung Tướng sẽ trựctiếp tưvấn 1-2 trườnghợp thật cặnkẽ tỉmẩn, chọn dững đốitượng phổquát nhất. Còn lại các cô tự chưởi nhau gỡ vướnđề.

Môhình thảoluận sẽ thế nầy:

(1) Một cô đưa Vướnđề, của cánhân hoặc doanhnghiệp all available. Nếu ngại lộ privacy, cô nên lập ních riêng.

(2) Trung Tướng chỉđạo chibộ bànbạc Vướnđề.

Vướnđề được nêu càng kỹ càng lợi.

Vídụ cô chán côngviệc hiệntại, vì thunhập kém hoặc nhàmtẻ, muốn nhẩy. Thì cần biên rõ:

– Cô kỳvọng điều gì?

– Nghề chiênmôn cô là gì?

– Nghề khoáikhẩu cô là gì?

– Cô đang mần việc gì?

– Cô thích mần việc gì?

– Cô năngkhiếu mần việc gì?

– Sâu cô chán việc đang mần?

– Cô mần việc ý mấy niên rùi?

– Cô mấy tuổi?

– Vốnliếng cô?

– Giađình cô?

– Bạnhữu cô?

– Đồngnghiệp cô?

– Sứckhỏe cô?

– Nhansắc cô?

– Sởthích cô?

– Ưuđiểm cô?

– Nhượcđiểm cô?

Bản khai mẫu như vầy:

– Kỳvọng: Be an International Bấthủ.

– Nghề chiênmôn: Bike driver.

– Nghề khoáikhẩu: Văn Bựa writer.

– Đang mần: Xe Ôm.

– Thích mần: Thủ Tướng.

– Năngkhiếu: Chém gió.

– Thâmniên: 60.

– Tuổi: Giàhói vôđối.

– Vốnliếng: 4 thiếtbị vậntải khách 2-bánh.

– Giađình: Vện đông như ghẻ mông.

– Bạnhữu: Thằng Búa Tạ, thằng Chim Cong.

– Đồngnghiệp: Ông Tơn, Ông Cụ.

– Sứckhỏe: Cá sấu.

– Nhansắc: Cá mập.

– Sởthích: Xiền.

– Ưuđiểm: Yêu xiền.

– Nhượcđiểm: Ghét thằng ghét xiền.

***

Để tưvấn của Trung Tướng chínhxác, các cô phải hoàntất questionnaire dưới đây. Tuyệtđối không gúc. Không biết hoặc biết sai chả ai cười các cô, dưng các cô gúc thì hỏng hết hỏng hết.

Buas Career Questionnaire

(1) Xiền là?

A. Phươngtiện.
B. Mụcđích.
C. Both.

(2) Cô yêu xiền?

A. Vừavừa.
B. Mãnhliệt.
C. Còn tùy.

(3) Cô mần xiền?

A. Lúc thèm.
B. Suốt đời.
C. Đến hiu.

(4) Thốngkê là?

A. Một phươngpháp.
B. Một khoahọc.
C. Hỏi ngẫn?

(5) Masát là?

A. Một quyluật.
B. Một hànhvi.
C. Both.

(6) Oxygen need for?

A. Thănghoa.
B. Cháy.
C. Both.

(7) Oxygen need for?

A. Quanghợp.
B. Hôhấp.
C. Both.

(8) Kipling là?

A. Một ông tầubay.
B. Một ông người.
C. Một ông chó.

(9) Kiệt Lý là?

A. A man.
B. A gay.
C. An hifi.

(10) Thimphu là?

A. Một dòng sông.
B. Một quả núi.
C. Both wrong.

(11) Giết Lừa là?

A. Mần một Lừa chết thảm.
B. Mần một Lừa chết tốt.
C. Both.

(12) Diving là?

A. Một thuậtngữ đábanh.
B. Một môn thểthao.
C. Both.

(13) Khóa pha là?

A. Một loại khóa.
B. Một loại chìa.
C. Both wrong.

(14) Hai đường songsong sẽ?

A. Gặp nhau ở chân giời.
B. Không gặp nhau.
C. Còn tùy.

(15) Nhiều xiền cô sẽ?

A. Cúng chùa.
B. Phát từthiện.
C. Chia con cháu.

Nầu, các cô mời mời.

(@2010)

Buas Career Questionnaire bảnquyền by An Hoàng Trung Tướng Kèn To.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Chibộ: (Chi bộ).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Ýtưởng: (Ý tưởng).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Vướngmắc: (Vướng mắc).
– Quảntrị: (Quản trị).
– Nhucầu: (Nhu cầu).
– Hướngnghiệp: (Hướng nghiệp).
– Thểloại: (Thể loại).
– Địachủ: (Địa chủ).
– Trợlý: (Trợ lý).
– Tàichính: (Tài chính).
– Tintin: (Tin tin).
– Côngty: (Công ty).
– Bàbà: (Bà bà).
– Máumê: (Máu mê).
– Chứngkhoán: (Chứng khoán).
– Trựctiếp: (Trực tiếp).
– Tưvấn: (Tư vấn).
– Trườnghợp: (Trường hợp).
– Cặnkẽ: (Cặn kẽ).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Đốitượng: (Đối tượng).
– Phổquát: (Phổ quát).
– Vướnđề: (Vướn đề).
– Môhình: (Mô hình).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Chỉđạo: (Chỉ đạo).
– Bànbạc: (Bàn bạc).
– Côngviệc: (Công việc).
– Hiệntại: (Hiện tại).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Nhàmtẻ: (Nhàm tẻ).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Chiênmôn: (Chiên môn).
– Khoáikhẩu: (Khoái khẩu).
– Năngkhiếu: (Năng khiếu).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Giađình: (Gia đình).
– Bạnhữu: (Bạn hữu).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Sứckhỏe: (Sức khỏe).
– Nhansắc: (Nhan sắc).
– Sởthích: (Sở thích).
– Ưuđiểm: (Ưu điểm).
– Nhượcđiểm: (Nhược điểm).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Giàhói: (Già hói).
– Vôđối: (Vô đối).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Vậntải: (Vận tải).
– Chínhxác: (Chính xác).
– Hoàntất: (Hoàn tất).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Mụcđích: (Mục đích).
– Vừavừa: (Vừa vừa).
– Mãnhliệt: (Mãnh liệt).
– Thốngkê: (Thống kê).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Khoahọc: (Khoa học).
– Masát: (Ma sát).
– Quyluật: (Quy luật).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Thănghoa: (Thăng hoa).
– Quanghợp: (Quang hợp).
– Hôhấp: (Hô hấp).
– Tầubay: (Tầu bay).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Đábanh: (Đá banh).
– Thểthao: (Thể thao).
– Songsong: (Song song).
– Từthiện: (Từ thiện).
– Chínhphủ: (Chính phủ).
– Bảnquyền: (Bản quyền).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 18:28

  Trước khi tưvấn hướngnghiệp tiếp, Dì tưvấn chút về háthò hehe. Quả nầy là lấy điểm mới Bắp Ngô tí.

  Muốn hát hay thì cần 8 thứ. Hehe Dì hát như quặc vì Dì ít hát, dưng mần thế nầu để hát không như quặc thì Dì biết rõ.

  Trướctiên là phải có hơi. Muốn luyện hơi thì mở Dâm Công ra, luyện kỹ hehe.

  Hơi khi hát phải lấy ra từ bụng, chứ từ ngực thì thúi phủi có ngày. Nên các cô phải tập thở bụng.

  Hít hơi vầu bụng, bịt mũi bịt mồm nín thở. Nếu chịu được trên 90 giây là OK có khảnăng háthò ngon.

  Thứ hai là phải biết điềukhiển hơi. Mẹ cái nầy hơi khoai mời các cô gúc.

  Thứ ba là,. hehe thôi chiển qua tưvấn hướngnghiệp.

 2. #2 by minhhuong on 2010/09/24 - 18:34

  Hôm nay có cô bạn gái tới chơi, 2 con lôi karaoke ra gào rú vui gần chết từ Phương Thanh, Mỹ Tâm tới…Thanh Hoa hố hố hố

   Trung Tướng xem 1 loạt thành viên tham gia hướng nghiệp kia có ai thành ca sĩ không nhá, để em xin chữ kỹ trước  ké ké ké

 3. #4 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/09/24 - 18:41

  Bắp Ngô khi nầu có thiếtbị thuâm phùhợp thì hát bài “Hương Ngọc Lan” của Mỹ Linh cho Thím mới Dì Bựa thưởngthức nha Vàng Son yêu!

 4. #5 by pi on 2010/09/24 - 18:48

  1. Xiền là?
  C. Both.

  2. Cô yêu xiền?
  B. Mãnh liệt.

  3. Cô mần xiền?
  B. Suốt đời.

  4. Thống kê là?
  B. Một khoa học.

  5. Ma sát là?
  A. Một quy luật.

  6. Oxygen need for?
  C. Both.

  7. Oxygen need for?
  C. Both.

  8. Kipling là?
  B. Một ông người.

  9. Kiệt Lý là?
  A . A man. (đoán đại)

  10. Thimphu là?
  A. Một dòng sông. (đoán đại)

  11. Giết Lừa là?
  C. Both.

  12. Diving là?
  C. Both.

  13. Khóa pha là?
  C. Both wrong. (đoán bừa)

  14. Hai đường song song sẽ?
  C. Còn tùy.

  15. Nhiều xiền cô sẽ?
  B, C. Phát từ thiện và chia con cháu.

  Trung tướng bói thử.

 5. #6 by cathnga on 2010/09/24 - 18:50

  Trắc nghiệm của Trung Tướng thế nầy thì hỏng hết rùi, em Nga vẫn độc thân và tin tin, trắc nghiệm của Trung Tướng thành có tuổi và gia đình, thế thì giai nầu dám đong em Nga hở hở ???

  Hông nghe được Bắp Ngô hát rùi, chả hỉu sao firefox bắt tải cái gì í.

  • #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 21:06

   Lá bài nó hiện thế mà hehe.

    

   Còn muốn nghe nhạc thì phải down Flash Player chứ có gì đâu.

 6. #8 by minhhuong on 2010/09/24 - 18:58

  Giờ hai em hát cùng một bài rùi bốt lên Yuitube cho chibộ uýnhgiá chấm điểm đi. @ TT
  —————–

  Chết bỏ mẹ, TT có biết là cái Rô chuyên gia karaoke không đấy hả? ngu gì đặt cạnh nó, tự nhiên đi dìm hàng chính mình à, he he he 

 7. #10 by blue_8819 on 2010/09/24 - 18:58

  – Kỳvọng: Be a successful architect

  – Nghề chiênmôn: architecture & translation

  – Nghề khoáikhẩu: anything related to design and foreign languages

  – Đang mần: Sinhviên

  – Thích mần: architect chuyên về design cảnh/ building liênquan tới nghệthuật or translator chuyên  về tàiliệu khoahọc.

  – Năngkhiếu: Vẽ, ngoạingữ

  – Thâmniên: U20

  – Tuổi: Tintin

  – Vốnliếng: ít xiên còm kiếm được trong kỳ vacation

  – Giađình: Đông như ruồi

  – Bạnhữu: thân thiết đếm trên đầu ngón tay.

  – Đồngnghiệp: Chưa có

  – Sứckhỏe: Tươngđối

  – Nhansắc: Tạm chuẩn

  – Sởthích: Đọc sách, vẽ, học những ngoạingữ bản thân thấy hứngthú và tòmò

  – Ưuđiểm: Nhớ dai, càng bị cấm thì càng làm cho bằng được

  – Nhượcđiểm: Dễ nổinóng, kém giaotiếp bằng lời, đạithể là có thể viết ra hoặc đánhmáy trơntru, nhưng khó nói ra bằng miệng, kém về giaotế xãhội, hay nói thẳng nên nhiều lúc làm mất lòng cả bôlão lẫn bạnbè.

  Gửi Dì cái phom và cảm ơn Dì trước (Dì có chửi tét mặt cũng vẫn cám ơn, khà khà)

 8. #11 by cathnga on 2010/09/24 - 19:08

  He he, nghe được Bắp Ngô hát rùi, hát chuẩn thế mà Trung Tướng còn tư vấn hở???

  • #12 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 21:03

   Bắp Ngô thì phải đặt tiêuchuẩn cao hơn dững người khác hehe.

 9. #13 by su_bo_hn on 2010/09/24 - 19:15

  Tên Bựa Tướng soi anh phát. 

  (1) Xiền là?

  B. Mụcđích.

  (2) Cô yêu xiền?

  B. Mãnhliệt.

  (3) Cô mần xiền?

  B. Suốt đời.

  (4) Thốngkê là?

  A. Một phươngpháp.

  (5) Masát là?

  A. Một quyluật.

  (6) Oxygen need for?

  B. Cháy.

  (7) Oxygen need for?

  C. Both.

  (8) Kipling là?

  D. Đéo biết

  (9) Kiệt Lý là?

  C. An hifi.

  (10) Thimphu là?

  D. Đéo biết luôn

  (11) Giết Lừa là?

  C. Both.

  (12) Diving là?

  B. Một môn thểthao.

  (13) Khóa pha là?

  C. Both wrong.

  (14) Hai đường songsong sẽ?

  C. Còn tùy.

  (15) Nhiều xiền cô sẽ?

  C. Chia con cháu.

 10. #14 by Hắc Phong on 2010/09/24 - 19:19

  cô bựa giúp dùm phát

  1.A
  2.C
  3.A
  4.B
  5.B
  6.B
  7.B
  8.Đéo biết
  9.Đéo biết
  10.Đéo biết
  11.C
  12.Đéo biết
  13.đéo biết
  14.C
  15.B

 11. #15 by EURO on 2010/09/24 - 19:24

  1) Xiền là?

  C. Both.

  (2) Cô yêu xiền?
  C. Còn tùy.

  (3) Cô mần xiền?
  B. Suốt đời.

  (4) Thốngkê là?
  C. Hỏi ngẫn?

  (5) Masát là?
  C. Both.

  (6) Oxygen need for?
  C. Both.

  (7) Oxygen need for?
  C. Both.

  (8) Kipling là?
  C. Một ông chó.

  (9) Kiệt Lý là?

  A. A man.

  (10) Thimphu là?
  B. Một quả núi.
  (11) Giết Lừa là?
  B. Mần một Lừa chết tốt.

  (12) Diving là?
  C. Both.

  (13) Khóa pha là?
  C. Both wrong.

  (14) Hai đường songsong sẽ?
  C. Còn tùy.

  (15) Nhiều xiền cô sẽ?
  B. Phát từthiện.

 12. #16 by EURO on 2010/09/24 - 19:27

  Chết bỏ mẹ, TT có biết là cái Rô chuyên gia karaoke không đấy hả? ngu gì đặt cạnh nó, tự nhiên đi dìm hàng chính mình à, he he he
  @ Bắp ngô, quán BỰa không bâu giờ khuyến khích khiêm tốn và thiếu tự tin hehe, bạn cứ thấy Cá Sấu kèn teo mà lúc nầu cũng toe toe quẳng cấu cho quả kèn khủng là hiểu hàng rùi đó

 13. #17 by minhhuong on 2010/09/24 - 19:28

   Đéo Bựa

   16:38 24-09-2010

   Dì cho anh đăng ký 1 cuốn nhớ, rùi Dì lập khoang Cồng Bựa để Bựa viên có sách vầu đó chửi nhau he he
   ————-

   Confirm là em đã ghi tên anh nhé. Còn vụ Cồng Bựa dành cho những người có sách bàn tán, há há, em sẽ báo TT.

  • #19 by minhhuong on 2010/09/24 - 19:34

   @ Bắp ngô, quán BỰa không bâu giờ khuyến khích khiêm tốn và thiếu tự tin hehe,@ Rô

   ——-

   Nhưng quán Bựa nó cũng dậy tớ là muốn tham gia tranh luận thì phải thu thập đầy đủ thông tin (gúc, hỏi bô lão …), không thì eat shit eat shit ngay. Kekeke, tớ ngu đéo đâu, trình karaoke của ấy thế nào tớ thu thập đủ rồi, và kết luận là tránh voi chả xấu mặt nào

   Hé hé

  • #21 by su_bo_hn on 2010/09/24 - 19:56

   Bắp ngô ngại đek giề. E cứ chọn 1 bài phờ răng dồi luyện nét vầu. Đảm bẩu Rô xing sợ ngay. 😀

  • #22 by minhhuong on 2010/09/24 - 20:03

   Bắp ngô ngại đek giề. E cứ chọn 1 bài phờ răng dồi luyện nét vầu. Đảm bẩu Rô xing sợ ngay. 😀 @hn

   ——————-

   Hố hố, ờ nhỉ, mẹ, thế mà mình cóc nghĩ ra!!

    

  • #23 by minhhuong on 2010/09/24 - 20:09

   Em chính thức phát động phong trào âm nhạc với chi bộ. Hé hé hé, cho nó mềm mại quán Bựa ra tí.

   Chi bộ có ai chơi nhạc cụ nào không? Cho thưởng thức ít khúc đi xem nào. Nhạc cổ điển không lời bác học em rất thích, mà tân nhạc vừa đàn vừa hát tintin cũng hợp cạ em nốt hehe

    

   Lúc nãy em có thu 2 bài, đằng nào cũng chờ TT đi ăn về, chi bộ thưởng thức em rên rỉ bài này “dường như đã xa”

    

   • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 20:57

    Quả máy ba sừng là cái router hử em yêu? Hay là cái gì mà trông ngầu thế. Em bỏ nó xuống đất có ngon hơn hông?

     

    Tivi thì đặt thẳng xuống bàn đi, hoặc phải giấu cái ống chạy dây đi hehe cho nó pro.

     

    Dây điện nên cho chạy ở chân tường nếu không chìm được vầu trong.

     

    Lúc nầu Dì sang Dì phá mẹ hết sắp lại hehe.

     

  • #25 by LUUMANH on 2010/09/24 - 20:39

   Anh sét mẹ nó lại rồi mặt ./ ạ nên tán lại đi xem thế nào ,( khả năng chênh lệch chắc ko lớn lắm ) .

    Mặt ./ tán anh đúng 50%, sai tỷ  như:  anh dân tài chính hoi, tuổi trẻ buồi già  , đéo thích thể thao .

    Vì sao Tướng bói thế anh biết rồi, tỷ như anh kiếm xiền đóng mẹ cho chùa cu cậu bảo anh có vấn đề về gái . No, no . Xiền làm từ thiện ở Lừa là ngu, con cháu giáo dục tốt đéo phải để phần xiền . Tựu chung phương án gửi mẹ cho nhà chùa ( tôn giáo) là hay nhứt .Vì sâu, nhờ chi bộ dắm giả nhời.

   @ Hương : âm vực hẹp, hát theo kiểu gào không tốt, kiếm bài nào êm đềm thôi . Cứ chân phương mà đọc theo nhạc nhẽ hay chứ cố luyến láy phiêu phiếc mất chất đấy .

   Thằng Mặt ./ đéo biết kỹ thuật hát đâu, nghe nó có mà ăn cứt đấy . Giọng hương là giọng phổi, cần tập lại, vì sâu , gúc đi

   Ty diên nghe chất chất dư Hương phê hơn bọn Hồ Hà vãi lọ . He he )-< nịnh đâu

  • #26 by minhhuong on 2010/09/24 - 20:50

   @Manh: thế hả? hé hé, em biết đéo đâu đấy vì quan tâm đéo đâu, lúc nào vui thì gào cho nó khoái, còn lúc nào buồn thì lôi bài rên rỉ ra.

   Nhưng mà em khoái nhất là đi karaoke với 1 lũ bạn để tranh nhau micro

   Để gọi cả lũ bạn tới thu chung 1 bài thật nhí nhố cho vui

   Hé hé

   • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 20:59

    Ra câulạcbộ học một lớp thanhnhạc cấptốc cho nó mấu hehe.

  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 20:53

   Dì về đây gùi sưbố các cô.

    

   @Cô Manh Mặt ./ Trâu.

    

   Dì nói về cô thế nầu mà cô dám phịa “anh dân tài chính hoi, tuổi trẻ buồi già  , đéo thích thể thao” hử? Coi lại đi.

    

   Dì đúng là bẩu cô phải nghiêncứu thêm về tàichính kếtoán. Dưng Dì có bẩu cô trẻ đéo đâu, mà bẩu là giàhói mẹ rùi hehe. Tầm quanhquẩn 40 mẹ.

    

   Và Dì bẩu là cô mê thểthao chứ có bẩu cô “đéo thích thểthao” đâu? Tinhiên, hehe, cô hơi yếu so mới tuổi, và phải chơi thểthao nữa.

    

   Dân chất nghệ phỏng? Chèo hay tuồng đấy?

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 21:38

   @Cô Bê Xê Tê

   1C, 2B, 3B, 4B, 5C, 6C, 7B, 8 – 9 – 10 biết

   đéo, 11C, 12 biết đéo, 13 đéo biết, 14C, 15B

    

   Tưvấn của Dì:

    

   – Cô giống phần nhớn Bựa, còn trẻ, chưa giađình.

   – Cô có tốchất mần xiền, và nhẽ có khá nhiều cơhội mần xiền.

   – Cô dân kỹthuật, ít quantâm các ngành xãhội. Cóthể giađình khágiả?

    

   Việc nên làm:

   – Cần tập thểthao. Học thêm nghệthuật gì đó cho đời tươitắn.

   – Cô bẩu ông pa hướngnghiệp thì tốt hơn Dì hehe.

   Muốn tưvấn cụtỷ vui lòng điền form hehe.

   • #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 21:39

    Nói “pama khágiả” nhẽ rõ nghĩa hơn là “giađình khágiả” có phỏng?

  • #31 by Phá Điền on 2010/09/24 - 21:43

   Yêu cầu biên tiếng Đẩu Đẩu của cô khắtkhe quá. Cho Dì hẹn đến lần sau được hông?@Bựa

   hông, Bắp Ngô ghisổ rùi hehe. cấm cãi. mẹ, có lýdo cả đấy chứ đéo phải khơikhơi đâu, đừng hỏi nhế.

   à Bắp Ngô hát hay đấy. Dưng cườngđộ tỷlệ nghịch mới caođộ nhẽ hay hơn hehe.
  • #32 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 21:47

   @Cô Chấu Yêu Dì

   1/A 2/C 3/B 4/A 5/B 6/C 7/B 8/ B 9/A 10/C 11/C 12/?/ 13/A 14/C 15/B

    

   Tưvấn của Dì:

    

   – Cô giống phần nhớn Bựa, còn trẻ, chưa giađình. Chắc là sinhviên mới toe hehe.

   – Cô chưa có nhucầu về xiền nhiều lắm. Chắc chỉ mê gái.

   – Cô dân ngành xãhội, cóthể luật hoặc báochí gì chăng?

    

   Việc nên làm:

   – Cần tập thểthao. Học thêm nhạc họa. Tiền kiếm sau.

   – Cô thíchhợp với các lĩnhvực kinhdoanh dịchvụ, dưng lại không hợp Sales, mà hợp bàn giấy, viếtlách.

    

   Muốn tưvấn cụtỷ vui lòng điền form hehe.

  • #33 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/09/24 - 21:51

   Thím điền lại form chuẩn, cái lúc nãy xem như nháp:

   Kỳvọng: Be an Elite at Journalism.

   Nghề chiênmôn: Currently Undergraduate Student.

   Nghề khoáikhẩu: Journalist.

   Đang mần: Undergraduate Student.

   Thích mần: Editor for an International Press.

   Năngkhiếu: Dẻo mồm và Gifted at studying foreign languages!.

   Thâmniên: U22.

   Tuổi: U22.

   Vốnliếng: Một chút tiềnmặt.

   Giađình: Độcthân và một vện Vàng Son.

   Bạnhữu: Bạn thân dưới bốn. Bạn đãibôi cũng không nhiều!

   Đồngnghiệp: Chưa có.

   Sứckhỏe: Tốt. Bụng to. Nhẹ cân. Và chimcò dạo này yếu!

   Nhansắc: Ngon.

   Sởthích: Xiền.

   Ưuđiểm: Trầmtĩnh. Tâmlý. Bìnhtĩnh. Tỉnhtáo. Đữngđạc. Chínchắn. Sởhữu niềmtin bấttận nơi Chúa. Và never đầuhàng no matter how khó khăn và tuyệt vọng the situations are!

   Nhượcđiểm: Kiếnthức về mảng kinhtế hầu như bằng Zero. Hay mất tậptrung. Hay đổ mồhôi khi căngthẳng. Hay suydiễn, hoangtưởng và có xuhướng mần chầmchọng hóa sựviệc!

  • #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 22:01

   @Cô Ông Tơn

    

   1.A. Ph

   ýõngtiện.

   2.B. Mãnhliệt.

   3.C. Đến hiu.

   4. cả 3 đéo đuợc sâu?

   5.B. Một hànhvi.

   6.C. Both.

   7.B. Hôhấp.

   8.C. Một ông chó.

   9. ông Kiệt lừa hay ông Kiệt tầu? biết đéo

   10. biết đéo

   12. C.Both

   13. C. Both wrong

   14. C. Còn tuỳ

   15. B. Phát từ thiện

    

   Tưvấn của Dì:

    

   – Cô giống phần nhớn Bựa, còn trẻ, chưa giađình. Cô yêu xiền dưng thực ra cô cũng chẳng máu mần xiền lắm đâu. Cô giờ giống bọn Thiếu Bựa, cần gái hơn, và xiền là cái để cô tiếpcận gái.

   – Cô chưa khoái mần xiền, dưng khéo xoay xiền hehe. Cóthể xin pama gì đó, hoặc thường được bọn gái cungphụng.

   – Cô sống chất nghệ. Có lắm tài lẻ như kèn sáo vẽvời bóngbánh.. Có đi học dưng ghét học, và cũng khó đoán cô học ngành gì.

    

   Việc nên làm:

   – Cần đi làm part-time để có thêm trảinghiệm đã.

   – Cô thíchhợp với các lĩnhvực truyềnthông, quảngcáo..

    

   Muốn tưvấn cụtỷ vui lòng điền form hehe.

  • #35 by minhhuong on 2010/09/24 - 22:07

   @ Phá Điền : có gì khó, để cho đơn giản và nhanh gọn, anh sẽ giúp dịch sang ngôn ngữ khoa đẩu, rồi TT mắm môi mắm lợi mà tập viết tập chép như bọn trẻ con lớp 1 í, há há

  • #36 by LUUMANH on 2010/09/24 - 22:14

    

   Hớ hớ . Địt mẹ thằng Mặt ./ cả vú lấp ( ==è) anh . Nói vậy nhẽ đúng thêm tý cặc nữa dồi dưng còn 1 cái : thể thao mê với thích khác địt gì nhau, cãi anh kiểu ý thì đúng là cứt cũng dư cơm . Anh bận 2 hôm sẽ đưa ra ý kiến cụ tỷ dõ dàng luôn

   • #37 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 22:21

    Địtcụ Manh chứ, Dì bẩu là “cô mê”, còn cô bẩu Dì bẩu cô “đéo mê”, thế là lộn mẹ ngược ý Dì rùi còn gì.

  • #38 by Nguyen Hien on 2010/09/24 - 22:16

   (1) Xiền là?

   A. Phươngtiện.

   (2) Cô yêu xiền?

   A. Vừavừa.

   (3) Cô mần xiền?
   B. Suốt đời.

   (4) Thốngkê là?
   B. Một khoahọc.

   (5) Masát là?

   A. Một quyluật.

   (6) Oxygen need for?
   B. Cháy.

   (7) Oxygen need for?
   C. Both.

   (8) Kipling là?

   hông biết!

   (9) Kiệt Lý là?

   A. A man.

   (10) Thimphu là?

   hông biết tiếp!

   (11) Giết Lừa là?
   C. Both.

   (12) Diving là?

   hông biết tiếp!

   (13) Khóa pha là?
   C. Both wrong.

   (14) Hai đường songsong sẽ?

   A. Gặp nhau ở chân giời.

   (15) Nhiều xiền cô sẽ?
   B. Phát từthiện.

   nhờ Trung tướng cái! 😀

  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 22:17

   @Cô Bịnh Nhì

    

   1.B

   2.B

   3.B

   4.B

   5.B

   6.B

   7.B

   8.B (anh dùng phương pháp loại trừ thì ra Ông Người, chứ Kipling là cái đầu ,/ gì, thực biết đéo).

   9.B

   10.C

   11.C

   12.B.

   13.C

   14.B.

   15.B.

    

   Tưvấn của Dì:

    

   – Cô giống phần nhớn Bựa, còn trẻ, chưa giađình.

   – Cô có tốchất mần xiền. Cóvẻ hiệntại cũng kiếm được xiền.

   – Cô không thích mấy trò hoạtđộng xãhội. Chỉ thích xiền hehe.

    

   Việc nên làm:

   – Nên chọn một hướng thật chuẩn để bươn theo. Nên chơi thểthao nhiều hơn cho gái nó mê.

   – Cô cóthể theo bấtcứ nghề nào, except dững món dính nhiều đến mỹthuật (như thiếtkế, tạo mẫu, etc..).

    

   Muốn tưvấn cụtỷ vui lòng điền form hehe.

  • #40 by khonggisat on 2010/09/24 - 22:19

   Đèomẹ, đây :

   (1) Xiền là? C. Both.

   (2) Cô yêu xiền? A. Vừavừa.
   (3) Cô mần xiền? C. Đến hiu.

   (4) Thốngkê là? C. Hỏi ngẫn?

   (5) Masát là? A. Một quyluật.
   (6) Oxygen need for? B. Cháy.
   (7) Oxygen need for? C. Both.

   (8) Kipling là? B. Một ông người.
   (9) Kiệt Lý là? A. A man.
   (10) Thimphu là? đéo biết

   (11) Giết Lừa là? B. Mần một Lừa chết tốt.
   (12) Diving là? B. Một môn thểthao.
    (13) Khóa pha là? C. Both wrong.

   (14) Hai đường songsong sẽ? A. Gặp nhau ở chân giời.

   (15) Nhiều xiền cô sẽ? B. Phát từthiện.

   @Minhhuong: ôi sao anh bỗngdưng sếnvãi, nghe em hát “đêm laoxao ” đéothể bẩu hay, cơ mà cứ thấy thươngthương, rõ vàngson là nguồn cảmxúc ân li mít tịt nhờ.

   Ôi địtmẹ không dưng lại cúng thêm cho Bựa thôngtin thứ 16 là sâu ta?

  • #41 by LUUMANH on 2010/09/24 - 22:21

   @ Hương : nẫy nhầm, Hương dọng họng như tất cả bọn anh, ko phải dọng phổi . Bọn này khác nhau ở cái nuốt, nhả hơi đấy . He he 

  • #42 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/09/24 - 22:26

   Tặng em Bắp Ngô yêu bài nầy:

  • #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 22:39

   @Cô Tối Vua

    

   1c 2c 3c 4a 5a 6b 7c 8b (nhẽ Tển viết tạc dăng?) 9a 10c 11c 12b 13a 14b 15c

    

   Tưvấn của Dì:

    

   – Cô rõ là tên giàhói không chạy đi đâu được hehe, dưng mà tính thì tintin cực.

   – Cô không máu mần xiền lắm. Có vẻ vừa lòng mới cuộc sống hiệntại.

   – Cô đươngnhiên mần trong ngành xãhội. Thích nhạcnhẽo chất nghệ dưng không quá saymê và cũng ít khi tìmhiểu. Sống nguyêntắc. Không khoái thểthao chơibời đànđúm. Cô thuộc loại rất xuấtsắc trong lĩnhvực của mình.

    

   Việc nên làm:

   – Nên tăngcường giaodu bia diệu các cái. Nên chơi thểthao nhiều cho cơbắp nủi cuộn như Lý Đức ý.

   – Nên tiếptục nghề hiệntaị. Nếu dư xiền cóthể đầutư chứngkhoán.

    

   Muốn tưvấn cụtỷ vui lòng điền form hehe.

  • #44 by Libra81 on 2010/09/24 - 22:40

   Dì Tướng biên giảnhời còm vấtvả quá nhỉ.

   Hehe, mần xiền bâu giờ cũng là chủ đề ăn khách nhất. Bích oánh vàng bên Cà fò 1,3k trang, bích chứng khoán Lừa của bọn Tathy gần 2k trang.

   Dì cố lên gì nhế!

  • #45 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 22:40

   Ui buồn ngủ quá Dì đi ngủ phát. Bắp Ngô ơi trông quán cho Dì nha. Tên nầu mua chịu phá đám vả cho 2 phát vầu alô.

  • #46 by LUUMANH on 2010/09/24 - 22:40

   Mặt ./ ăn cái này đi

   – Cô kỳvọng điều gì  : Vừa ý nhất

   – Nghề chiênmôn cô là gì : Banh

   – Nghề khoáikhẩu cô là gì : Trước banh giờ đéo gì cũng thế

   – Cô đang mần việc gì : Banh

   – Cô thích mần việc gì : Sai bảo; Luyên thuyên

   – Cô năngkhiếu mần việc gì : Đéo có hoặc gì cũng được

   – Sâu cô chán việc đang mần : Nhàm, đéo vừa ý nhất là Lừa gọc bẩn, tham

   – Cô mần việc ý mấy niên rùi: 15

   – Cô mấy tuổi : 39

   – Vốnliếng cô : – 200.000 tơn

   – Giađình cô : phức  tạp

   – Bạnhữu cô : Khó chắc chắn

   – Đồngnghiệp cô : Khó tin

   – Sứckhỏe cô : 1 phát/ tuần

   – Nhansắc cô : đéo bị chửi

   – Sởthích cô  : Ko rõ ràng, nhẽ đi chơi , cờ bạc

   – Ưuđiểm cô : Đéo biết

   – Nhượcđiểm cô : Thiếu tự tin

   Cụ tỷ anh bàn sau. Mai phải lượn sớm

    

    

  • #48 by minhhuong on 2010/09/24 - 22:44

    nẫy nhầm, Hương dọng họng như tất cả bọn anh, ko phải dọng phổi . Bọn này khác nhau ở cái nuốt, nhả hơi đấy . He he  @ Manh

   ———-

   Hé hé, tất nhiên là đéo hiểu giọng họng lẫn giọng phổi là cái mẹ gì cả, để đấy em gúc.

   Mà sao không thấy ai bẩu là mình còn có hát sai nhạc nhỉ ? ke ke ke nghe sai rõ ràng luôn.

   Báo cáo ông anh là sau cả sáng karaoke với con bạn gái, giờ cả 2 con khản đặc rồi, đương ngồi đọc quán Bựa chung và cười hố hố hố hố

   Và tất nhiên, con kia thì cũng chả khác mẹ gì em, 1 nốt nhạc bẻ đôi còn chả biết, nói gì đến nhả hơi với nuốt hơi.

   Dưng mà hay đấy, để em ngồi gúc về âm nhạc tí, thêm vài kiến thức cơ bẩn, xong rồi khi nghe đứa khác hát mình cũng có thế aaaa mày hát giọng phổi nhá con nhá

  • #50 by netizen.viet on 2010/09/24 - 22:45

   00:23 24-09-2010
   @cô Den Việt
   Cách mần của cô Dì cũng vửa nghe một tên đệ chiêngia IT tưvấn và đã đồngý về nguyêntắc. Cám ơn cô.

   Cảm ơn suông mần khặc giề, chú đọc bài cho anh nào, xem trình chú được 50% chưa:

   1 – a
   2 – b
   3 – b
   4 – a
   5 – b
   6 – b
   7 -b
   8 – đéo biết
   9 – c
   10 – đéo biết
   11 – c
   12 – đéo biết
   13- c (thuật ngữ đại bàng dùng khi bắt tù nhân phải nhắm mắt đúng không Bựa?)
   14 – a
   15 – c

  • #51 by corona on 2010/09/24 - 22:46

   1.       1.BOTH

   2.       2.MÃNH LIỆT

   3.       3.SUỐT ĐỜI

   4.       4.MỘT KHOA HỌC

   5.       5.BOTH

   6.       6.BOTH

   7.       7.BOTH

   8.       8.ĐÉO BIẾT

   9.       9.AN HIFI

   10.   10.ĐÉO BIẾT

   11.   11.BOTH

   12.   12.MỘT MÔN THỂ THAO

   13.   13.BOTH WRONG

   14.   14.CÒN TÙY

   15.   15.CHIA CON CHÁU + PHÁT TỪ THIỆN (éo biết được chọn vầy không nhưng đéo care, cứ chọn)

   fasbà Dì tư vấn anh phát xem nầu

  • #52 by camap_shark@ymail.com on 2010/09/24 - 22:50

   1/ A
   2/ A
   3/ A
   4/B
   5/A
   6/ B
   7/B
   8/ B
    9/ A
   10/C
   11/ C
   12/ B
   13/ C
   14/ B
   15/ C

  • #53 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 22:54

   Hehe Dì nghe máy nó bengbeng liêntục nên ngủ chưa đành. Vầu chỉđạo thêm vài nhát.

    

   Có cô nầu thích giảitrí bằng game ăn xiền online, hoặc cáđộ thểthao ở các trang như WHill, bet365.. hông?

    

   Hehe Dì hông khoái món nầy vì nó không phải máu của Dì, dưng Dì có một lýthuyết đảmbẩu chỉ có thắng chứ không thua, tuy rầng thắng không nhiều.

    

   Bọn đệ Dì ápdụng cái nầy chưa đứa nầu thua cả, dưng chúngnó cằnnhằn là đéo giầu được hehe. Mỗi tối chơi chămchỉ thì mỗi tháng được chừng 300-500 Tơn.

    

   Có cô nầu quantâm không ta?

  • #54 by minhhuong on 2010/09/24 - 22:54

   codai95@rocketmail.com

   Cách đây 38 phút

   @Huong: cho anh order 1 cuon nhe. tks. Gui sang Sing duoc ko day?
   —————————

   Gửi được hehe. Anh đặt 1 cuốn, confirm !

   • #55 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 23:12

    Gởi sang Sing nếu gởi Post thì chỉ hết tầm $3 cho một cuốn sách 600g.

     

    Gởi Ex mới tốn kém dưng chỉ 2 ngày là tới. Gởi Post thì hết chừng 2-3 tuần.

  • #56 by Mưa rơi on 2010/09/24 - 23:03

   (1) Xiền là? A.Phương tiện
   (2) Cô yêu xiền? A.Vừa vừa
   (3) Cô mần xiền? B. Suốt đời
   (4) Thốngkê là? B. Một khoa học
   (5) Masát là? B. Một hành vi
   (6) Oxygen need for? B. Cháy
   (7) Oxygen need for? B. Hô hấp
   (8) Kipling là? Đíu bít hehe
   (9) Kiệt Lý là? A. A man
   (10) Thimphu là?
   Đíu bít hehe
   (11) Giết Lừa là? C. Both
   (12) Diving là? B. Một thể thao
   (13) Khóa pha là? C. Both wrong
   (14) Hai đường songsong sẽ? C. Còn tùy
   (15) Nhiều xiền cô sẽ? B. Phát từ thiện

  • #57 by mit.annam on 2010/09/24 - 23:14

   Mít góp phần theo nhời mời của Dì…hehehe. 

   (1) Xiền là?
   A. Phươngtiện.

   (2) Cô yêu xiền?
   A. Vừavừa.

   (3) Cô mần xiền?
   C. Đến hiu.

   (4) Thốngkê là?
   B. Một khoahọc.

   (5) Masát là?
   C. Both

   (6) Oxygen need for?
   B. Cháy.

   (7) Oxygen need for?
   B. Hôhấp.

   (8) Kipling là?
   B. Một ông người.

   (9) Kiệt Lý là?
   A. A man.

   (10) Thimphu là?
   Chịu, hông biết.

   (12) Diving là?

   B. Một môn thểthao.

   (13) Khóa pha là?
   C. Both wrong.

   (14) Hai đường songsong sẽ?

   B. Không gặp nhau.

   (15) Nhiều xiền cô sẽ?

   B. Phát từthiện. (Ơ cái này đã có câu, “dù xây chín bậc phù đồ…)

      • #58 by mit.annam on 2010/09/24 - 23:16

   Thiếu một câu

   (11) Giết Lừa là?

   C. Both.

  • #59 by Già Không Đều on 2010/09/24 - 23:16

   Dì mệt thì mần 1 giấc xì líp qeo xì líp qeo ha  !Dậy thì lo còn nợ anh bài phán đây,sốt cả ruột!

   Sau Tư vấn hướng Nghiệp ,Dì chơi luôn món Tử Vi Bựa cho nó máu nhỉ? Hay Lô Đề Tông Dật Lừa cũng thu hút phan phết đấy!Mẹ,món “sáng ghi chiều sổ” là đầu tư ăn ngay tiền tươi mì ăn liền luôn,bựa viên ham bỏ bà!hướng nghiệp của Dì mà theo sao nhanh giàu bằng “đầu tư kỹ thuật số” kiểu Lừa này được, Italia You star ?

   • #60 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 23:32

    Ừa, sẽ có đủ Tử Vi, Phong Thủy, Địa Lý Tầu các cái.

     

    Số Đề thì chịu.

  • #61 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/09/24 - 23:22

   Bọn đệ Dì ápdụng cái nầy chưa đứa nầu thua cả, dưng chúngnó cằnnhằn là đéo giầu được hehe. Mỗi tối chơi chămchỉ thì mỗi tháng được chừng 300-500 Tơn.

    

   Có cô nầu quantâm không ta?(@Trung Tướng)

   Có, Thiếu Tướng!

  • #62 by bonse_vic on 2010/09/24 - 23:22

   Có cô nầu thích giảitrí bằng game ăn xiền online, hoặc cáđộ thểthao ở các trang như WHill, bet365.. hông?@an hoàng mặt . /

   Bot mẹ lên đê với anh 500$ cũng là mơ ước. He he

  • #63 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 23:28

   Thôi Dì đi tắm rùi ngủ đây mai dậy sớm. Các cô tự tưvấn cho nhau đi rùi mai Dì đăng đàn chỉđạo sau.

  • #64 by LUUMANH on 2010/09/24 - 23:29

   Bọn đệ Dì ápdụng cái nầy chưa đứa nầu thua cả, dưng chúngnó cằnnhằn là đéo giầu được hehe. Mỗi tối chơi chămchỉ thì mỗi tháng được chừng 300-500 Tơn.

   @ All : Thằng nào nghe thằng Mặt ./ là đứt đấy, nhẽ khi nó đang tìm đại lý  .

    Tin anh đi, ăn com thì ít ăn cứt thì nhiều, trước anh dải hơn 30 máy cuối cùng mất gần 500.000 tơn. phần có thằng bùng, phần đéo dịn được phải đánh . Nhẽ mất vậy đéo gượng lại được mới có xời gian chém gió ở đây.

   Địt mẹ thằng Mặt ./, cờ bạc càng cao thì càng lùn nhân cách chưa tính chuyện đéo còn kèn để tự thủi 

   • #65 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 23:35

     

    Nếu làm nhà cái hoặc ăn com thì Dì lại có bài khác hehe. Dưng cái nầy Dì đéo công bố Manh Mặt ./ Trâu ạ.

     

    Dì đang nói là từ phía người chơi online ý.