Money Making

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Mần Xiền

Trung Tướng bốt bài nầy lấy chỗ chibộ thảoluận về các ýtưởng kinhdoanh, các vướngmắc quảntrị, các nhucầu hướngnghiệp..

Tóm lại là Mần Xiền. Dành cho mọi thểloại Bựa. Từ cô địachủ thiếu trợlý tàichính, tới ông tintin kiếm thóc sắm iPhone. Từ em Vàng Son định setup côngty, tới lão bàbà máumê chơi chứngkhoán.

Mỗi ngày Trung Tướng sẽ trựctiếp tưvấn 1-2 trườnghợp thật cặnkẽ tỉmẩn, chọn dững đốitượng phổquát nhất. Còn lại các cô tự chưởi nhau gỡ vướnđề.

Môhình thảoluận sẽ thế nầy:

(1) Một cô đưa Vướnđề, của cánhân hoặc doanhnghiệp all available. Nếu ngại lộ privacy, cô nên lập ních riêng.

(2) Trung Tướng chỉđạo chibộ bànbạc Vướnđề.

Vướnđề được nêu càng kỹ càng lợi.

Vídụ cô chán côngviệc hiệntại, vì thunhập kém hoặc nhàmtẻ, muốn nhẩy. Thì cần biên rõ:

– Cô kỳvọng điều gì?

– Nghề chiênmôn cô là gì?

– Nghề khoáikhẩu cô là gì?

– Cô đang mần việc gì?

– Cô thích mần việc gì?

– Cô năngkhiếu mần việc gì?

– Sâu cô chán việc đang mần?

– Cô mần việc ý mấy niên rùi?

– Cô mấy tuổi?

– Vốnliếng cô?

– Giađình cô?

– Bạnhữu cô?

– Đồngnghiệp cô?

– Sứckhỏe cô?

– Nhansắc cô?

– Sởthích cô?

– Ưuđiểm cô?

– Nhượcđiểm cô?

Bản khai mẫu như vầy:

– Kỳvọng: Be an International Bấthủ.

– Nghề chiênmôn: Bike driver.

– Nghề khoáikhẩu: Văn Bựa writer.

– Đang mần: Xe Ôm.

– Thích mần: Thủ Tướng.

– Năngkhiếu: Chém gió.

– Thâmniên: 60.

– Tuổi: Giàhói vôđối.

– Vốnliếng: 4 thiếtbị vậntải khách 2-bánh.

– Giađình: Vện đông như ghẻ mông.

– Bạnhữu: Thằng Búa Tạ, thằng Chim Cong.

– Đồngnghiệp: Ông Tơn, Ông Cụ.

– Sứckhỏe: Cá sấu.

– Nhansắc: Cá mập.

– Sởthích: Xiền.

– Ưuđiểm: Yêu xiền.

– Nhượcđiểm: Ghét thằng ghét xiền.

***

Để tưvấn của Trung Tướng chínhxác, các cô phải hoàntất questionnaire dưới đây. Tuyệtđối không gúc. Không biết hoặc biết sai chả ai cười các cô, dưng các cô gúc thì hỏng hết hỏng hết.

Buas Career Questionnaire

(1) Xiền là?

A. Phươngtiện.
B. Mụcđích.
C. Both.

(2) Cô yêu xiền?

A. Vừavừa.
B. Mãnhliệt.
C. Còn tùy.

(3) Cô mần xiền?

A. Lúc thèm.
B. Suốt đời.
C. Đến hiu.

(4) Thốngkê là?

A. Một phươngpháp.
B. Một khoahọc.
C. Hỏi ngẫn?

(5) Masát là?

A. Một quyluật.
B. Một hànhvi.
C. Both.

(6) Oxygen need for?

A. Thănghoa.
B. Cháy.
C. Both.

(7) Oxygen need for?

A. Quanghợp.
B. Hôhấp.
C. Both.

(8) Kipling là?

A. Một ông tầubay.
B. Một ông người.
C. Một ông chó.

(9) Kiệt Lý là?

A. A man.
B. A gay.
C. An hifi.

(10) Thimphu là?

A. Một dòng sông.
B. Một quả núi.
C. Both wrong.

(11) Giết Lừa là?

A. Mần một Lừa chết thảm.
B. Mần một Lừa chết tốt.
C. Both.

(12) Diving là?

A. Một thuậtngữ đábanh.
B. Một môn thểthao.
C. Both.

(13) Khóa pha là?

A. Một loại khóa.
B. Một loại chìa.
C. Both wrong.

(14) Hai đường songsong sẽ?

A. Gặp nhau ở chân giời.
B. Không gặp nhau.
C. Còn tùy.

(15) Nhiều xiền cô sẽ?

A. Cúng chùa.
B. Phát từthiện.
C. Chia con cháu.

Nầu, các cô mời mời.

(@2010)

Buas Career Questionnaire bảnquyền by An Hoàng Trung Tướng Kèn To.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Chibộ: (Chi bộ).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Ýtưởng: (Ý tưởng).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Vướngmắc: (Vướng mắc).
– Quảntrị: (Quản trị).
– Nhucầu: (Nhu cầu).
– Hướngnghiệp: (Hướng nghiệp).
– Thểloại: (Thể loại).
– Địachủ: (Địa chủ).
– Trợlý: (Trợ lý).
– Tàichính: (Tài chính).
– Tintin: (Tin tin).
– Côngty: (Công ty).
– Bàbà: (Bà bà).
– Máumê: (Máu mê).
– Chứngkhoán: (Chứng khoán).
– Trựctiếp: (Trực tiếp).
– Tưvấn: (Tư vấn).
– Trườnghợp: (Trường hợp).
– Cặnkẽ: (Cặn kẽ).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Đốitượng: (Đối tượng).
– Phổquát: (Phổ quát).
– Vướnđề: (Vướn đề).
– Môhình: (Mô hình).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Cánhân: (Cá nhân).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Chỉđạo: (Chỉ đạo).
– Bànbạc: (Bàn bạc).
– Côngviệc: (Công việc).
– Hiệntại: (Hiện tại).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Nhàmtẻ: (Nhàm tẻ).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Chiênmôn: (Chiên môn).
– Khoáikhẩu: (Khoái khẩu).
– Năngkhiếu: (Năng khiếu).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Giađình: (Gia đình).
– Bạnhữu: (Bạn hữu).
– Đồngnghiệp: (Đồng nghiệp).
– Sứckhỏe: (Sức khỏe).
– Nhansắc: (Nhan sắc).
– Sởthích: (Sở thích).
– Ưuđiểm: (Ưu điểm).
– Nhượcđiểm: (Nhược điểm).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Giàhói: (Già hói).
– Vôđối: (Vô đối).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Vậntải: (Vận tải).
– Chínhxác: (Chính xác).
– Hoàntất: (Hoàn tất).
– Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Mụcđích: (Mục đích).
– Vừavừa: (Vừa vừa).
– Mãnhliệt: (Mãnh liệt).
– Thốngkê: (Thống kê).
– Phươngpháp: (Phương pháp).
– Khoahọc: (Khoa học).
– Masát: (Ma sát).
– Quyluật: (Quy luật).
– Hànhvi: (Hành vi).
– Thănghoa: (Thăng hoa).
– Quanghợp: (Quang hợp).
– Hôhấp: (Hô hấp).
– Tầubay: (Tầu bay).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Đábanh: (Đá banh).
– Thểthao: (Thể thao).
– Songsong: (Song song).
– Từthiện: (Từ thiện).
– Chínhphủ: (Chính phủ).
– Bảnquyền: (Bản quyền).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 11:40

  @Cô Lu Mười Chín

  1 A. Phương tiện; 2. B.  Mãnh liệt; 3 C. Đến hiu; 4 A Một phương pháp;
  5 C Both; 6 C Both; 7 B Hô hấp; 8 B Ông Người; 9 C An hifi aka Thái Giám; 
  10 C Both wrong; 11 C Both; 12 B Một môn thể thao; 13 C Booth wrong
  14 C Còn tùy, toán thì never gặp nhau, còn vẽ phối cảnh thì gặp ở điểm ảo.
  15.Phát từ thiện

   

  Tưvấn của Dì:

   

  – Cô còn trẻ, chưa có giađình, hoặc mới lập, chưa có con.

  – Cô thích mần xiền dưng đang mất phươnghướng, thậmchí còn chưa đi làm.

  – Cô thích các môn xãhội, đặcbiệt là sử, thích cả nghệthuật vănchương, dưng lại theo học ngành kỹthuật, cóthể là kiếntrúc hoặc xâydựng hoặc chếtạo gì đó.

   

  Việc nên làm:

  – Cần traudồi thêm về kinhtế, tàichính, luật.

  – Nên xin làm 2 jobs nếu đã có 1, hoặc làm part time nếu đang là sinhviên, chủyếu để lấy kinhnghiệm. Nếu muốn kinhdoanh thì nên thamgia lĩnhvực xâydựng.

   

  Muốn tưvấn cụtỷ vui lòng điền form hehe.

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 11:56

  @Cô Mán (Mán Oa)

  1.C
  2.C
  3.B
  4.A
  5.C
  6.C
  7.C
  8.C
  9.C
  10.C
  11.A
  12.B
  13.C
  14.B
  15.B 

   

  Tưvấn của Dì:

   

  – Cô còn trẻ, chưa có giađình, hoặc mới lập, chưa có con, dưng khá chínchắn và có vẻ già hơn tuổi. Dì đoán cô tầm 23-27.

  – Cô thích mần xiền và rất quyếttâm, dưng nhẽ chưa hợp môitrường.

  – Cô học IT phải hông?

   

  Việc nên làm:

  – Cần traudồi thêm về kinhtế, tàichính, chơi các môn thểthao trítuệ như cờ vua.

  – Nên kinhdoanh ngạch tưvấn, truyềnthông.., tránh các lĩnhvực côngnghệ. Tuyệtđối không làm nôngnghiệp.

   

  Muốn tưvấn cụtỷ vui lòng điền form hehe.

   

 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 11:58

  Thôi Dì đi bú tí diệu. Hẹn các cô chiều nhế.

   

 4. #4 by Không Ai Sất on 2010/09/24 - 11:59

  Dear bà Dì,
  Quiz của anh đây:

  1 C
  2 C
  3 B
  4 B
  5 A
  6 B
  7 C
  8 Unknown
  9 A
  10 C
  11 C
  12 B
  13 A
  14 B
  15 C

 5. #5 by vangson.donkey on 2010/09/24 - 11:59

  @Hương điêu: A đký 1 cuốn sách nhé!

 6. #6 by Minh Dũng on 2010/09/24 - 12:16

  Tặng các cô giải trí khi nghỉ trưa nhế, hehe.
 7. #7 by DG on 2010/09/24 - 12:21

  He he cô Hoàng hói cho xin quẻ coi:

  1.C

  2.B

  3.B

  4.A

  5.A

  6.C

  7.B

  8.A

  9.B

  10.C

  11.C

  12.A

  13.A

  14.C

  15.C

 8. #8 by minhhuong on 2010/09/24 - 12:27

  @vangson.donkey: ke ke ke, nick gì nhắng thế ông anh. Dạ, 1 cuốn của anh, confirm

 9. #9 by Mua Sách on 2010/09/24 - 12:28

  Trung  Tướng xem giùm ca này mới khó nè he hehe, mấy ca kia tụi nó cồng hàng ngày ku Tướng nắm sơ bộ tâm lý chiến của tụi tủi rùi he hehe

  1.c
  2.c
  3.c
  4.b
  5.a
  6.b
  7.b
  8.c
  9.a
  10.c
  11.a
  12.c
  13.a
  14.b
  15.c
 10. #10 by tieuthithi on 2010/09/24 - 12:38

   ủa sao nó lại mất hết số thứ tự thế nhỉ , còm lại cái  kẻo thầy hoa mắt điếu thèm phán thì gay
    1 ) A
    2 ) B
    3 ) B
    4 ) A
    6 ) B
    7 ) C
    8 ) C
    9 ) điếu bít
  10 ) A
  11 ) C
  12 ) điếu  bít nốt
  13 ) C
  14 ) B
  15 ) C

 11. #11 by Nghiện on 2010/09/24 - 13:08

  @ Điền: Hehe tên Load nhẽ giống tên Phá Điền nhở. giống dững thứ vớvỉn dư: 22 tuổi, học 5 niên nhẵn, chán học, độcthân, một gái xứ quên lãng, không vện, vưnvưn.
  Ơ sao giống chấu thế? Dưng chấu thêm quả đang bị đúp nữa.

 12. #12 by Tơn on 2010/09/24 - 13:29

  1) Xiền là?
  A. Phươngtiện.

  (2) Cô yêu xiền?
  A. Vừavừa.

  (3) Cô mần xiền?
  A. Lúc thèm.

  (4) Thốngkê là?
  B. Một khoahọc.

  (5) Masát là?
  A. Một quyluật.

  (6) Oxygen need for?
  B. Cháy.

  (7) Oxygen need for?
  A. Quanghợp.

  (8) Kipling là?
  Điếu biết

  (9) Kiệt Lý là?
  D. A man bị cắt rụng mẹ nó kèn.

  (10) Thimphu là?
  C. Both wrong.

  (11) Giết Lừa là?
  B. Mần một Lừa chết tốt.

  (12) Diving là?
  B. Một môn thểthao.

  (13) Khóa pha là?
  A. Một loại khóa nhạc.

  (14) Hai đường songsong sẽ?
  C. Còn tùy.

  (15) Nhiều xiền cô sẽ?
  D. Xài cho đã, còn bâu nhiêu cho các trường đại học.

 13. #13 by trời mưa kẹt xe on 2010/09/24 - 13:43

  1,c
  2,b
  3,b
  4,b
  5,a
  6,c
  7,c
  8,đéo biết
  9,a
  10,b
  11,a
  12,a
  13,c
  14,b
  15,c

 14. #14 by trời mưa kẹt xe on 2010/09/24 - 13:47

  ôi đm Chú đi học gảy tây ban cầm được 3 tháng mà đéo nhận ra cái khóa fa

 15. #15 by Libra81 on 2010/09/24 - 13:48

  Dì Tướng mần quả chủđề này rất tuyệt!

  Mần xiền không ra thì có dắm mà chém gió được lịch sử, nghệ thuật, văn Bựa…

  Mần được xiền thì lại có dắm thời gian ấy mà chém gió về lịch sử, nghệ thuật, văn Bựa, blah blah…

  Dì chỉ em cách không phải mần mà vẫn ra xiền, vẫn có thời gian chém gió, chăn phan, dâm công cái coi.

  Em cũng đề nghị làm Quán tổ chức mẹ nó lớp B(ua)BA để dậy và cùng chia sẻ kinh nghiệm về Business luôn.

  Làm sao để Bựa viên kiếm 50k Tơn/năm thì vốt mẹ Gì đứng đầu danh sách 10 immortals luôn.

  Dạy tử tế chứ đéo phải như bạn Trần tiến sĩ gì bên Cà phò oánh Forex nửa năm kiếm tỉ đô nhế.

  Của em
   1, A
   2, C
   3, C
   4, B
   5, C
   6, C
   7, B
   8, C
   9, C
  10, C
  11,B
  12,C
  13,C
  14,C
  15, ABC

 16. #16 by blue_8819 on 2010/09/24 - 13:52

  @TT:

  Tưvấn của Dì:

  – Cô còn trẻ, chưa có giađình, hoặc mới lập, chưa có con.

  <–Đúng, không cãi được.

  – Cô thích mần xiền dưng đang mất phươnghướng, thậmchí còn chưa đi làm.

  <–Đúng. Thực ra thì vẫn đang đi học và có làm part time lặt vặt thuộc ngành học.

  – Cô thích các môn xãhội, đặcbiệt là sử, thích cả nghệthuật vănchương, dưng lại theo học ngành kỹthuật, cóthể là kiếntrúc hoặc xâydựng hoặc chếtạo gì đó.

   <–Đúng, đã từng rất thích  vănhóa xãhội nên lao 4 năm học ngành Nhật ngữ, giờ đang thoát Lừa học kiếntrúc tại úcmọi

  Việc nên làm:

  – Cần traudồi thêm về kinhtế, tàichính, luật.

  – Nên xin làm 2 jobs nếu đã có 1, hoặc làm part time nếu đang là sinhviên, chủyếu để lấy kinhnghiệm. Nếu muốn kinhdoanh thì nên thamgia lĩnhvực xâydựng.

   <—Đúng là em rất yếu về kinhtế  tàichính. Sẽ cố nghe lời bà Dì.

  <—Phần tư vấn sau quá đúng. Đương nhiên là phải nghe theo Dì rồi, không nghe theo thì eat shit eat shit. Khà khà.

  Muốn tưvấn cụtỷ vui lòng điền form hehe.

  <—Sẽ gửi Dì bản form điền sau.

 17. #17 by Gia_lamcam on 2010/09/24 - 14:00

  Nầy các đồng chí:
  Anh thấy nhiều đồng chí rất háo hức với sự mần xiền. Thể hiện ở chỗ các đồng chí rất nhanh chóng trả lời ngay bài trắc nghiệm của tên chủ quán Dốt Tướng.
  Ti nhiên, anh rất băng khoăng băng khoăng khi thấy ở câu hỏi đầu tiên: Xiền là?, nhiều đồng chí trả lời là A = Phương tiện! – có vẻ rất giống hồi anh được học dưới mái trường XH…
  Thế thì các đồng chí nghĩ cách mần xiền mần điếu? Mần xiền để có xiền = Phương tiện để mần cái việc gì tiếp theo à?
  Nếu anh định mần gì đó, thì cái kết quả mần của anh, anh phẩy xác định ngay đó là Mục đích.
  Anh đi mần việc cốt kiếm Cơm mờ thằng chủ nó hỏi anh CơmPhương tiện hay Mục đích của mầy, thì anh lại bẩu Cơm chỉ là Phương tiện để tao sống ban ngày thôi, còn đến đêm về tao mần việc khác kiếm Cái khác giá trị hơn Cơm nhiều – thế thì anh cứ sợ nó cười anh mần kiếm Cơm mần điếu!?
  Thế chứ! Nhở!?
  Thế Dốt Tướng bẩu là điếu?

  Các đồng chí thông cảm anh hay hỏi lẩn thẩn lẩm cẩm nha. Cho nó vui quán í mờ. Mẹ, giờ tính nết nó thành thế mẹ.

 18. #18 by Libra81 on 2010/09/24 - 14:07

  Anh Cẩm
  Mần xiền là để mua thời gian rảnh vào Quán Bựa chém gió chứ mần đéo gì. Vậy ở đây mục đích là sự chém gió, mần xiền là phương tiện để đạt tới. Nhưng tư duy có thể khác nhau, dẫn tới các thiên hướng khác nhau và cách mần xiền khác nhau hehe.

  Chúc chi bộ vuivẻ.

 19. #19 by liutiu on 2010/09/24 - 14:41

  Nghe Cẩm hói nói một hồi loạn mịa cả lên. Mụcđích là gì? Phươngtiện là gì?
  Xiền là gì?
  Nhớ hồi xưa có thằng bạn chê rằng, mầy không biết xiền là gì thế mà đòi đi kiếm xiền!
  Nếu theo địnhnghĩa: Xiền là tiên là phật, là sức bật của…, là thước đo của…, là sức khỏe của… thì xiền rõ là phương tiện.
  Về mục đích và phương tiện anh nghĩ thế nầy: 
  – Kiếm xiền về để cất, ngắm, chôn, … -> Xiền là mục đích.
  – Kiếm xiền về để đi ịch phò, bù khú, du lịch, … -> Xiền là phươngtiện.
  Hehe, singhĩ của anh tintin nhở! 🙂
 20. #20 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/09/24 - 14:45

  – Kỳvọng: Be an Elite at Journalism.

  – Nghề chiênmôn: Currently Undergraduate Student.

  – Nghề khoáikhẩu: Journalist.

  – Đang mần: Student.

  – Thích mần: Editor for an International Press.

  – Năngkhiếu: Chém gió.

  – Thâmniên: 21.

  – Tuổi: 21.

  – Vốnliếng: Một chút xiền mặt.

  – Giađình: Ba người.

  – Bạnhữu: Bạn thân dưới năm, bạn đãibôi cũng không nhiều.

  – Đồngnghiệp: Chưa có.

  – Sứckhỏe: Tốt.

  – Nhansắc: Ngon.

  – Sởthích: Xiền.

  – Ưuđiểm: Never give-up.

  – Nhượcđiểm: Hay mất tậptrung.

 21. #21 by deobietj on 2010/09/24 - 14:47

  Nếu anh định mần gì đó, thì cái kết quả mần của anh, anh phẩy xác định ngay đó là Mục đích@ Cẩm hói

  A chọn mần tiền là phương tiện vì A nghĩ nó chỉ là cái dụng cụ dùng để đạt được mục đích cuối cùng. Mục đích gần mịa nhất của A là có cơm no áo mặc, nhà ở, xe chạy… rồi cứ thế nâng dần lên.

  Thế nên câu thứ 2 của A, A trả lời là còn tuỳ. Mặc dù A yêu nó bỏ mịa ra, nhưng đôi khi vẫn bỏ việc để thư giãn, để relax, để đưa F1 đi chơi… Chứ cũng chưa đến mức phải mãnh liệt lúc nào cũng nghĩ cách làm ra nó.

  Mà cũng vì nghĩ như thế nên A trả lời câu thứ 3 là A sẽ kiếm tiền đến suốt đời (đấy là nghĩ thế thôi chứ lúc nào dừng A cũng đéo biết). Vì kiếm tiền kiểu A chắc chỉ đủ sống vài năm nếu thất nghiệp chứ đéo đủ để sống sau khi hiu. Mà dựa vào con cháu lại đéo phải sở thích của A.

   

  A nhìn pa ma của A, suốt đời tận tuỵ để bây h về hiu rồi chả có j ngoài hai thân già ốm đau.

  Thế mà vẫn trung thành lắm.

  A đéo hận cái j làm pa ma A thế. Dưng A buồn.

 22. #22 by Gia_lamcam on 2010/09/24 - 15:24

  @đồng chí Lỉu Tỉu:
  Đồng chí có vẻ hơi bị rối với mấy cái chữ Phương tiện và Mục đích?
  Đồng chí thử ngẫm nghĩ lại với cái tiêu đề en chì của Dốt Tướng xem sao: Mần xiền.
  Tên chủ quán có đặt tít bài là Ngắm xiền, hay Dùng xiền hay Tiêu xiền không? – Không à?
  Rõ là có chữ Mần – chỉ một hành động, một việc làm, đúng không?
  Mần ? – thì Mần xiền!
  Ah, thì ra phải mất công, mất sức, mất cả miu vươn vươn để có xiền!
  Vậy khi nầy, Xiền là Đối tượng, là Lý do, là cái (mục) Đích nhắm tới của sự Mần vất vả (đôi khi cả nhục nhã), đúng không?
  Vậy mờ trong khi anh vất vả nhọc nhằn để Mần (ra) xiền, anh cứ bô bô với Nhân dân lao động xung quanh rằng đối với anh, xiền chỉ là Phương tiện, điếu phẩy Mục đích mà vì nó anh phẩy mồ hôi mồ kê ròng ròng thế nầy – mẹ, nghe cứ thế lào!
  Há há há
  Các đồng chí cứ nghĩ ngợi nghĩ ngợi đi, dzui phết!
  Túm lại một câu cho dzui:

  Xiền không thành vấn đề (xiền là gì chẳng được) – Vấn đề là điếu có xiền!
  Anh bi giờ hiu dồi, tỉ phú thời gian, rất thích đặt các câu hỏi lẩn thẩn.

 23. #23 by minhhuong on 2010/09/24 - 15:34

  Anh Cẩm Anh Cẩm em bảo,

  Anh để yên cho chúng chọn lựa trong đúng bản chất ngay lúc này đây đương nghĩ gì thì tích y như thế. Vậy thì sự tổng đoán của TT cho từng người mới chính xác. Nếu dân tình vì sự phân tích qua lại của các anh mà suy nghĩ lại rồi tích lại thì không ổn.

  Vụ phân tích hãy để sau đi anh.

 24. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 15:36

  @Cô Liu Manh (Manh Mặt ./ Trâu)

  1c2b3c4c5a6c7c8……………9a10…………..11c12c13a14c15a

   

  Tưvấn của Dì:

   

  – Hóa ra Manh giàhói hơn Dì tưởng, dưng có vướnđề gì về quanhệ mới gái thế? Hehe cho Dì xinlỗi nếu có gì quá trớn.

  – Cô thích mần xiền dưng nhẽ ít quyếttâm.

  – Cô chăm đọc báo, mê thểthao, chịukhó giữgìn sứckhỏe, dưng môitrường quanh cô có vướnđề đấy.

   

  Việc nên làm:

  – Cần bổtúc sứckhỏe hơn nữa. Nếu muốn kinhdoanh tốt thì phải đọc thêm một số chuyênmôn như kếtoán etc. Kinhdoanh đòihỏi khảnăng tínhtoán cực nhanh.

  – Cô phùhợp đầutư bấtđộngsản, tỉnhư nếu sẵn xiền thì mua nhà rùi sửa lại cho thuê. Khi nhà đó tăng giá thì bán mẹ đi rùi chờ một thờigian mua căn khác, rùi cho thuê tiếp.

   

  Muốn tưvấn cụtỷ vui lòng điền form hehe.

 25. #26 by Gia_lamcam on 2010/09/24 - 15:37

  Okie Okie em Hương Điêu Yêu!

 26. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 16:02

  @Cô Thiếu Bựa

  1. C

  2. B

  3. B

  4. A

  5. C

  6. B

  7. C

  8. B

  9. A

  10. C

  11. C

  12. B

  13. A

  14. B

  15. C

   

  Tưvấn của Dì:

   

  – Cô còn trẻ dưng có tốchất mần xiền khá ngon. Tinhiên chưa đến vận, phải chờ ít năm nữa.

  – Nhẽ hơi tựti và/hoặc phithựctế khi mần xiền. Khá thiếu cơbản về kinhtế, tàichính, luật.

  – Cô kiếnthức tổngquát khá vững, dưng khá sáchvở. Ghét (và kém) trồngtrọt chănnuôi. Có vẻ ít hòa mình vầu thiênnhiên mặcdù thích.

   

  Việc nên làm:

  – Cần tập thểthao nhiều hơn. Học thêm một vài môn ngạch quảntrị kinhdoanh. Nếu cóthể thờigian thì học một môn mỹthuật nào đó như nhạc hay họa, multimedia design.

  – Cô phùhợp mần trong lĩnhvực báochí truyềnthông. Tránh mần nôngnghiệp hoặc lâmnghiệp.

   

  Muốn tưvấn cụtỷ vui lòng điền form hehe.

 27. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 16:24

  @Cô Nâu Phò Gâu

  1:A

  2:B

  3:A

  4:A

  5:A

  6:B

  7:B

  8:deo biet

  9:A

  10:deo biet

  11:B

  12:deo biet

  13:deo biet

  14:B

  15:C

   

  Tưvấn của Dì:

   

  – Cô yêu xiền, thích mần xiền, nhưng hơi amateur. Rất khó đoán tuổi của cô, dưng Dì nghĩ cô khoảng xấpxỉ 30, chưa có giađình. Hoặc có giađình (thậmchí có con rùi) dưng vện cô rất gấu và át vía cô? Các options của cô rất khác đời. Hay là cô cốtình giảnhời lungtung?

  – Cô là người hàihước và trẻ hơn tuổi. Không ưa các món kinhtế tàichính và luậtpháp.

  – Cô cũng không quantâm mấy các món vănhóa xãhội. Cô vầu Quán Bựa dườngnhư để chưởi và nghe chưởi xả trét? Cô làm trong lĩnhvực sinh-hóa có phải?

   

  Việc nên làm:

  – Cần tập thểthao. Năng xem tivi hơn, kênh Khoaitây ý. Tăngcường chưởi nhau ở Quán Bựa về các món văn sử kinhtế chínhtrị.

  – Cô phùhợp mần nôngnghiệp hoặc ngưnghiệp hoặc hóachất. Chếbiến hảisản và buônbán hóachất đều nhiều mầu phết đấy.

   

  Muốn tưvấn cụtỷ vui lòng điền form hehe.

 28. #29 by BanNong on 2010/09/24 - 16:57

  Bựa đọcvị anh phát

  1) Xiền là?

  A. Phươngtiện.
  B. Mụcđích.
  C. Both.

  (2) Cô yêu xiền?

  A. Vừavừa.
  B. Mãnhliệt.
  C. Còn tùy.

  (3) Cô mần xiền?

  A. Lúc thèm.
  B. Suốt đời.
  C. Đến hiu.

  (4) Thốngkê là?

  A. Một phươngpháp.
  B. Một khoahọc.
  C. Hỏi ngẫn?

  (5) Masát là?

  A. Một quyluật.
  B. Một hànhvi.
  C. Both.

  (6) Oxygen need for?

  A. Thănghoa.
  B. Cháy.
  C. Both.

  (7) Oxygen need for?

  A. Quanghợp.
  B. Hôhấp.
  C. Both.

  (8) Kipling là?

  A. Một ông tầubay.
  B. Một ông người.
  C. Một ông chó.

  (9) Kiệt Lý là?

  A. A man.
  B. A gay.
  C. An hifi.

  (10) Thimphu là?

  A. Một dòng sông.
  B. Một quả núi.
  C. Both wrong.

  (11) Giết Lừa là?

  A. Mần một Lừa chết thảm.
  B. Mần một Lừa chết tốt.
  C. Both.

  (12) Diving là?

  A. Một thuậtngữ đábanh.
  B. Một môn thểthao.
  C. Both.

  (13) Khóa pha là?

  A. Một loại khóa.
  B. Một loại chìa.
  C. Both wrong.

  (14) Hai đường songsong sẽ?

  A. Gặp nhau ở chân giời.
  B. Không gặp nhau.
  C. Còn tùy.

  (15) Nhiều xiền cô sẽ?

  A. Cúng chùa.
  B. Phát từthiện.
  C. Chia con cháu.


 29. #30 by deobietj on 2010/09/24 - 16:59

  @ Ngô:

  A quênmất nha. Nếu Dì in sách mà đéocó Sử, lại bỏ cả Bựa thì A cancel nhá.

  Vài trăm k cóthể kgđáng là bao nhưng mua cuốnsách về bỏxó chả làm j thì chỉ tổ chuốc bựcmình khóchịu. A đéo khoái.

   

 30. #31 by BanNong on 2010/09/24 - 17:00

  Sorry  

  1) Xiền là?

  C. Both.

  (2) Cô yêu xiền?

  C. Còn tùy.

  (3) Cô mần xiền?

  B. Suốt đời.

  (4) Thốngkê là?

  . Hỏi ngẫn?

  (5) Masát là?

  C. Both.

  (6) Oxygen need for?

  C. Both.

  (7) Oxygen need for?

  C. Both.

  (8) Kipling là?

  C. Một ông chó.

  (9) Kiệt Lý là?

  C. An hifi.

  (10) Thimphu là?

  C. Both wrong.

  (11) Giết Lừa là?

  C. Both.

  (12) Diving là?

  B. Một môn thểthao.

  (13) Khóa pha là?

  A.

  (14) Hai đường songsong sẽ?

  C. Còn tùy.

  (15) Nhiều xiền cô sẽ?

  C. Chia con cháu.

   

 31. #32 by Nghiện on 2010/09/24 - 17:22

  Chấu, 1 tín đồ của Conpiracy theory, đặt ra giả thiết là bà Dì đang bắt tay với Cam phát hành quyển sách để úp xọt chi bộ Bựa. Cái form trên kia sẽ giúp cho hội Cam bóp dái (tra tấn) chi bộ thật hiệu quả. Cụ tỉ như chỉ cần xoa đầu mầy 1 cái hay đấm mày gãy răng, oánh gẫy nhiêu xương sườn, mầy sẽ ăn thằn lằn hay gián sống…. sẽ được xác định qua form trả lời trên kia.
  Từ ngầy các x cà lộ ảnh chát xết nhìn đíu đâu cũng thấy Cam.
  Níu mà chấu đúng thì đm, đưa ngay Tướng xe ôm lên đầu list 10 bất hủ: “Siêu lừa tởm nhất Lừa”.
  Chấu nói phong long thế chứ biết điếu đâu đấy.

 32. #33 by minhhuong on 2010/09/24 - 17:34

  He he he, chi bộ nghe em hát karaoke không?

  Tác giả bài này là con giai của bà bạn chơi với U em.

  “Đêm lao xao”

  Cóc biết thu, nên âm thanh nhòe nhoẹt.

  Nghe tạm đê cho vui.

   

   

 33. #34 by hâmhâm on 2010/09/24 - 17:38

  (1) Xiền là?

  A. Phươngtiện.

  (2) Cô yêu xiền?

  A. Vừavừa.

  (3) Cô mần xiền?

  A. Lúc thèm.

  (4) Thốngkê là?

  B. Một khoahọc.

  (5) Masát là?

  A. Một quyluật.

  (6) Oxygen need for?

  B. Cháy.

  (7) Oxygen need for?

  B. Hôhấp.

  (8) Kipling là?

  biết đếch

  (9) Kiệt Lý là?

  biết đếch

  (10) Thimphu là?

  biết đếch

  (11) Giết Lừa là?

  C. Both.

  (12) Diving là?

  biết đếch

  (13) Khóa pha là?

  biết đếch

  (14) Hai đường songsong sẽ?

  A. Gặp nhau ở chân giời.

  (15) Nhiều xiền cô sẽ?

  B. Phát từthiện.

 34. #35 by blue_8819 on 2010/09/24 - 17:43

  @Chị Ngô: Hình như tiếng chạy trước chữ trong cái clip?

 35. #36 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/09/24 - 17:52

  Giọng Bắp Ngô nghe khá hấpdẫn, nhưng lúc em lên cao thì mần Thím sợ vãi mẹ đái hehe.

  Nóichung gái Vàng Son nầu cũng có giọng rất sexy, em cũng không ngoại lệ.

  P.S: Gái của Thím hát karaoke hơi bị phê của nó hehehe!

 36. #37 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/09/24 - 17:54

  Thím tiếtlộ là cái giọng (voice) là điểm đầutiên làm Thím chúý đến một gái, hehe

 37. #38 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/09/24 - 17:55

  Cảmơn Trung Tướng rất nhiều về ca tưvấn miễnphí: rất súctích và chínhxác. Đợi khi nào hắn giảiđáp hết cho các Bựa viên khác thì Thiếu Tướng sẽ bốt form lên.

  God Bless You, brother!

 38. #39 by minhhuong on 2010/09/24 - 17:58

  Hehehe, lúc hát thì không thấy chữ chạy trước tiếng, giờ thấy nó bị thế.

  Hey chi bộ, bầy cách cho em thu âm hay làm cách nào cho tiếng nó tốt 1 chút.

  Em làm rất bần nông, bật karaoke, xong rồi lôi webcam ra thu ha ha ha ha

  Có cách nào tử tế hơn không? Vì âm thanh thu bị méo, cả nhạc lẫn tiếng đều bị méo thế nào ấy.

 39. #40 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/09/24 - 18:02

  @Bắp Ngô yêu:

  Em vầu trang nầy nhế:

  http://www.sannhac.com

  Tạo một tàikhoản (miễnphí sure), rồi cứ thế dùng micro hát thôi. Đây là cộngđồng karaoke trựctuyến lớn nhất Lừa. Bài “Đêm laoxao” của Bắp Ngô cũng có ở trỏng.

 40. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 18:06

  Dì đây các cô. Giờ mới rỗi hehe.

  Bắp Ngô yêu. Em có cách nầu cho nhạc đệm nó chạy nhanh lên tí cho nó kịp nhời được hông?

  Việc nữa là thay quả microphone đi. Nên ghi tiếng riêng hình riêng. Hình bằng webcam thế là ổn rùi. Dưng tiếng bị nhòe wá.

  Nếu mic tốt, em hát dí alô sát vầu míc, thì không bị mất sức. Ghìm hơi ở trong ngực ý, rùi nhả ra từtừ thôi, không được quá 50% sức. Hát mà quá sức thì hay bị ho sặcsụa, hoặc đến bài thứ 10 là mệt phải về sớm đấy hehe không phụcvụ khángiả nủi đâu.

 41. #42 by Kakashi on 2010/09/24 - 18:08

  @Bap Ngo cua ten Di: Voice cua mo kha hon mya dua Vietnam ai do^` day. Sang nam mo nen dang ky thi di biet dau lai trung

 42. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 18:08

  @Thiếu Bựa

  Hehe form của Cô có rùi mà Dì quên mẹ mất sori sori.

 43. #44 by Ba Bựa on 2010/09/24 - 18:10

  Zà hú dạo này đểu quá, điếu muốn còm.

  Trả lời bôn lão bựa phát, bói thử xem anh Ba thế nào?

  (1) Xiền là?

  C. Both.

  (2) Cô yêu xiền?

  A. Vừavừa.

  (3) Cô mần xiền?

  C. Đến hiu.

  (4) Thốngkê là?

  A. Một phươngpháp.

  (5) Masát là?

  A. Một quyluật.

  (6) Oxygen need for?

  C. Both.

  (7) Oxygen need for?

  C. Both.

  (8) Kipling là?

  B. Một ông người.

  (9) Kiệt Lý là?

  A. A man.

  (10) Thimphu là?

  C. Both wrong.

  (11) Giết Lừa là?

  C. Both.

  (12) Diving là?

  B. Một môn thểthao.

  (13) Khóa pha là?

  C. Both wrong.

  (14) Hai đường songsong sẽ?

  A. Gặp nhau ở chân giời.

  (15) Nhiều xiền cô sẽ?

  C. Chia con cháu.

 44. #45 by minhhuong on 2010/09/24 - 18:10

  @ Thiếu:

  Thế là phải mua mic cắm vào máy tính?

  Vì lúc hát karaoke thì là mic bình thường không cắm vào máy tính được.

 45. #47 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/09/24 - 18:11

  @General:

  It’s OK I noe you’re busie man!

 46. #48 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/09/24 - 18:13

  @Bắp Ngô yêu:

  Em sắm một cái giống thế này là ok ngay, không có gì phứctạp cả, nếu phứctạp Thím đã never giớithiệu cho em sure:

 47. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 18:13

  @Cô Đéo Gì

  Em Bắp Ngô đã ghinhận vụ Cancel Order của cô. Cámơn cô vì đã sòngphẳng. Kinhdoanh thì quý nhất là sòngphẳng.

  Dưng cô vưỡn có quyền nghĩ lại từ nay cho đến ngày nhận order chínhthức. Sau đợt nhận order chínhthức thì sẽ hông bâugiờ còn cơhội mua cuốn đó nữa, Dì chỉ in một lần.

  Các bài Sử cóthể Dì sẽ bán online, vì cần nhiều hình minhhọa. Các minhhọa Sử mà in đủ ra sách giấy thì đắt vãi đái không nên chút nầu.

 48. #50 by minhhuong on 2010/09/24 - 18:14

  He he he, không xong rồi, thử thu tiếng nói không thôi bằng cái máy tính này, nó vẫn bị nhòe, âm thanh rất ồn và rè. Chắc phải đi mua mic cắm vào máy tính

  • #51 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 18:18

   Hoặc phải cài thêm Card Sound em ạ. Laptop thì hơi nangiải vì nó ít support âmthanh. Card Sound mua loại xịn chừng 100 oi giở lên ý, thế nó mới hay được.

   Và tấtnhiên phải đui con míc xịn đi em yêu.

 49. #52 by EURO on 2010/09/24 - 18:18

  Hi chi bộ, Rô về rùi, nhớ chibộ đéo chịu. Bài này ngon, tý phải text cho TT tư vấn mới đựoc.
  @ BắpNgô, quả karaoke hôm nầu đọ súng nhế hehe…

  • #53 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/24 - 18:46

   Giờ hai em hát cùng một bài rùi bốt lên Yuitube cho chibộ uýnhgiá chấm điểm đi.

 50. #54 by minhhuong on 2010/09/24 - 18:22

  @ BắpNgô, quả karaoke hôm nầu đọ súng nhế hehe…@ Rô

  ———

  Hôm nào song phi đê, nghe Chúm Chím miêu tả rồi nhá, biết giọng Rô ra sao rồi nhá ke ke